Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Revúca

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom nášho mesta a širokej verejnosti, že dňa 7. februára 2016 zomrel p. DUŠAN DUBOVSKÝ – Čestný občan mesta Revúca, dlhoročný poslanec a zástupca primátora mesta, historik a publicista.

 

                                                      Dušan Dubovský

 

Posledná rozlúčka bude 10. februára (streda) 2016 o12.00 hod. v Dome smútku v Revúcej.

Česť jeho pamiatke.

Literarna tvorba Dušana Dubovského

Oznamujeme verejnosti, že kondolenčná listina na uctenie pamiatky zosnulého pána Dušana Dubovského je sprístupnená verejnosti v budove Mestského úradu na 1. poschodí.

Utorok   9. 2. 2016   od 12.00 - 15.00 hod.

Streda  10. 2. 2016   od 8.00 - 10.30 hod.

Štvrtok 11. 2. 2016   od 8.00 - 14.00 hod.

Piatok   12. 2. 2016   od 8.00 - 14.00 hod.

 

                                                          

 

Dušan Dubovský nám bude veľmi chýbať
Niekoľko vďačných slov na rozlúčku

Neviem azda s istotou celkom presne povedať, kedy – v ktorom roku to bolo – keď som prvýkrát uvidel či stretol môjho milého kamaráta Dušana Dubovského. No predsa: rozpamätávanie ma celkom určite privádza do Revúcej, do historickej budovy 1. slovenského patronátneho evanjelického gymnázia: tam sa mi srdečne prihovoril uprostred školskej expozície a pamiatok na slávnu "gymnaziálnu" Veľkú Revúcu a jej historické – nezabudnuteľné účinkovanie v dejinách slovenského vzdelávania, slovenskej vedy a kultúry – materiálnej i duchovnej. Tam mnohým návštevníkom zblízka i zďaleka s nadšením rozprával o revúckych kódexoch i o revúckych osobnostiach, kňazoch, profesoroch i zaslúžilých mešťanoch, o revúckych nakladateľsko-vydavateľských programoch i cirkevnom živote evanjelickom, o revúckych kostoloch a zvlášť o zvonoch, o poznávaní jedinečných revúckych knižníc, revúckeho radostného divadelníctva zborového spevu, ale i o dejinách revúckeho záchranárstva – hasičstva predovšetkým. V neposlednom rade o vynikajúcom revúckom športe. Nadovšetko však o revúckej obetavosti, nezmernom milovaní slovenského národa a jeho mládeže.
Všade tam zanechal Dušan Dubovský dôležitú stopu, presnejšie: ním starostlivo objavované, tisíckrát bádateľsky prechodené, skultivované a ošetrené – ozaj výnimočné náučné chodníky revúcke. Vodil nás po nich s najväčšou radosťou a my sme na nich spoznali a uvideli, vďačne oceňovali Dušanove rozsiahle monografické práce o Revúcej a jej najvýznamnejších dejateľoch. Príkladmi môžu byť vzácne knižné tituly: Revúca – kolíska slovenského stredného školstva (1993), Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla, Samuel Ormis, Ivan Branislav Zoch (všetky 1996), Biografický lexikón mesta Revúca (2000), Prvé slovenské gymnázium, Letokruhy mesta Revúca (obe 2001), Evanjelici v dejinách Revúcej (2004), Pamätnica mesta Revúca (2007), Revúca, jej športovci a majstri Slovenska, Európy a sveta (2009), Svätyňa osvety a vzdelanosti (2012), Album Revúcej (2014). Okrem týchto i celý rad ďalších vydaní, listotlačí, pozvánok, slávnostných programov, výstaviek i výstav, prehovorov a pozdravov v písanej, zvukovej či inej podobe. Celý rad pamätných tabúľ, búst, galérií, v neposlednom rade kvetov, ktoré prizdobili Tvoje nadšené dni.
Stal si pravým, rýdzim, pretože pravdivým a milujúcim historikom.
Nemôžem, milý Dušan, zabudnúť na mnohé revúcke podujatia, nádherné duchovné sympóziá, ktoré som mohol Tvojou zásluhou i zásluhou Tvojich priateľov navštíviť. A navštevoval som Revúcu s najväčšou radosťou, pretože horela plameňom pravého – čistého srdca. Tvojho srdca. Obetoval si milovanej Revúcej a jej okoliu i Gemeru, ba i Malohontu celému takrečeno všetko, čo môže človek darovať: život, zdravie, nevšedné nadšenie, pravú lásku. Pamätám si vďačne na mnohé Tvoje skoré ranné príchody do Slovenskej národnej knižnice v Martine, na celé „vlaky“ Národných novín a iných slovenských novín a časopisov, ktoré putovali do Revúcej: tam si ich excerpoval, fotografoval, množstvo textov prepisoval a postupne vytvoril o Revúcej také znalosti, aké nemá k dispozícii azda žiadny iný slovenský región. Znalosti si spôsobne ukladal a uložil do kníh – tie si sám i s priateľmi vášnivo edične a graficky upravoval, našiel prostriedky na vydanie a stal si sa nielen autorom, ale i vydavateľom par excellence: zvlášť si miloval fotografie, nazbieral si ich tisíce, s trpezlivosťou strážnych anjelov si ich vyhľadával, zachraňoval pred hroziacim zničením, datoval a identifikoval, a s najväčšou láskou vkladal do jedinečného Albumu Revúcej.
Nemôžem, drahý Dušan, zabudnúť ani na mnohé iné stretnutia s Tebou. Ako s vyslancom Revúcej. V Nadácii Gaudeamus napríklad, ktorá sa stretávala v Bratislave, Revúcej , v Martine, v Kláštore pod Znievom a inde: šlo o obnovu devastovaných budov dávnych slovenských gymnázií. Nechýbalo veľa a buldozéry by ich boli vyviezli na smetiská. Ale Ty si sníval ako pravý džentlmen o ich záchrane: tento sen sa Ti zasníval ako ten najväčší zo slovenských snov. A rozosníval sa aj nám: zachránenými budovami sme spolu s Tebou chceli dokazovať vzťah k vlastným dejinám, nezabudnúť, neprehliadnuť a zdôrazňovať: my, Slováci sme mali predsa skvelé školstvo, slovenské gymnázia napríklad, v ktorých možno nájsť všetko to, čo školy i dnes potrebujú. Dnes, keď budovy ožili, ozdraveli a pulzuje v nich život, vedia o tom všetkom najmä Tvojou zásluhou mnohí z nás.
Prežili sme s Tebou krásny, požehnaný čas Tvojho pozemského života, vážený Dušan Dubovský. V predpôstnu nedeľu, v ktorej sa v chrámoch čítal Pavlov Hymnus o láske, sa na poludnie 7. februára 2016 náhle uzavrel. Áno, ak by si lásky nemal, bol by si len cvendžiacim kovom, a to by si s určitosťou nebol Ty. Aj preto sa nám vlastne všetko, čo sme s Tebou na celoživotnej púti prežili – akoby to bolo dnes, vynára v pamäti ako svieži pulzujúci život, ako požehnanie samo: svieti v krásnych lúčoch slnečného – radostného človeka renesančného typu. Áno, prispel si ozaj ako výdatný prameň k znovuzrodeniu dávnych myšlienok o mládeži, ktorá môže byť ozajstnou držiteľkou rána. O školách, ktoré sú tou najlepšou investíciou do budúcnosti.
Zanechávaš nám, Dušan, najstaršie kresťanské a v istom zmysle renesančné posolstvo: milujte sa, Slováci, navzájom, ako blížni sa milujte, žičte si, pracujte na sebe a rozdajte sa sami sebe i svetu, slúžte si do vyčerpania, nenechajte sa objať diabolským egoizmom, budujte sa s radosťou ako kultivované spoločenstvo – také, aké vám ho predstavila historická Revúca: pravým nadšením a pravou obeťou vybudovala svet krásnej školy a skvelého srdečného slovenského života, ktorý môže byť dnešnému Slovensku slnečným príkladom. A Ty, milý Dušan, si nás toto posolstvo celý život učil a budeš nám ho svojím milým úsmevom podotýkať a pripomínať naveky:

Nezabúdajte na radostnú Revúcu, Slováci!
Občerstvite sa v revúckom kraji!
Nájdete tam čisté studnice slovenské!

Česť Tvojej pamiatke!
S úctou Miloš Kovačka

V Martine, 9. 2. 2016

Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.

Mesto Martin

 

 


 

Správy a aktuality v meste

Oznamy MsÚ

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk


link na hlasovanie: https://zihadielko.lid ...viac...


 

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk
...viac...


 

Mesto Revúca hľadá rečníkov a recitátorov

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (reč ...viac...


 

Návrh na udelenie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti

Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť  o pod ...viac...


 

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 ...viac...


 

Správy a aktuality v meste

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„ Aj keď  sa fašiangy končia až v stredu, v Základ ...viac...


 

Zlato pre Stelu

Zlato pre Stelu

Kickbox Leon Revúca a CVČ po úspešnom roku roku 20 ...viac...


 

Investícia do športu

Investícia do športu

Dňa 3.2.2016 sa začala dlho pripravovaná rekonštru ...viac...


 

Dievčatá zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca postúpili na krajské majstrovstvá v basketbale

Dievčatá zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca postúpili na krajské majstrovstvá v basketbale

Dňa 4.2.2016 sa 10- členné družstvo  dievčat zo ZŠ ...viac...


 

 

Prehľad projektov Mesta Revúca

Dávame do pozornosti

www.prevenciasikanovania.sk - Šikanovanie a agresia sa prejavujú v rôznych situáciách a prostrediach, napr. vo väzniciach, v destkých domovoch, či pred zrušením povinnej vojenskej služby  aj v armáde, či u dospelých na pracovisku, a teda aj mimo školy a výučby.

www.zodpovedne.sk - Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).

www.setrimeenergiu.sk - Chcete vedieť, koľko energie môžete vo svojej domácnosti alebo v rámci vášho podnikania ušetriť? Ktoré spotrebiče sú najúspornejšie a aké sú náklady na ich prevádzku? Poradíme vám, v ktorých oblastiach môžete práve vy znižovať náklady na elektrinu a akým spôsobom ju využívať efektívnejšie.


 

MESTSKÁ POLÍCIA

Dnes má službu:

Lekáreň Sunpharma
Tesco,
Revúca

ďalšie dni

Štvrtok 11.2.
Lekáreň Sunpharma
Tesco,
Revúca
Piatok 12.2.
Lekáreň - Nemocnica
Sobota 13.2.
Lekáreň Sunpharma
Tesco,
Revúca
Nedeľa 14.2.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Pondelok 15.2.
Lekáreň Cannabis
M.R. Štefánika,
Revúca
Utorok 16.2.
Lekáreň Dr.Max
M.R. Štefánika 1363 Revúca
Streda 17.2.
Lekáreň Sunpharma
Tesco,
Revúca
Štvrtok 18.2.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

Počasie


Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Revúcke listy ONLINE

dnes je: 11.2.2016

meniny má: Dezider

Február 2016

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka