Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Revúca

Vianoce 2018


 

Oznamy MsÚ

Umelá ľadová plocha v Revúcej OTVORENÁ

UĽP 2018.jpg


Bližšie informácie ohľadom prevádzky, prenájmu ľadovej plochy, akcie ZŠ a MŠ a CVČ na uveden ...viac...


 

Prehľad investičných akcií a aktivít mesta Revúca za roky 2007 – 2018

foto primatorka.jpg

Vážení a milí spoluobčania,
v našom živote sa dejú rôzne udalosti a stretnutia s ľuďmi, ktoré ...viac...


 

Oprava oporných múrov

z4.JPG

Pod  názvom  stavby   „Revúca, oprava oporných múrov na potoku Zdychava  v  km 0,373 – 0,451“  je ...viac...


 

Mesto bolo v roku 2018 úspešné pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky pre nasledovné projekty :

0001(11).jpg

1/ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
 
Mesto  Revúca  zabezpečilo  v termíne   04/201 ...viac...


 

Správy a aktuality v meste

Dva týždne medzinárodných informatických aktivít u Zocháčov

2018_4.jpg

Zocháči boli počas posledného novembrového a prvého decembrového týždňa súčasťou dvoch veľkých medzi ...viac...


 

Modernizácia komunikácií.

Komunikácia - Ul.Okružná.jpg

       Na   území    mesta     bola    v  mesiacoch  august – október    tohto   roku     uskutočnen ...viac...


 

Modernizácia chodníkov.

Chodníky Stred I..jpg

       Mesto Revúca zabezpečilo na území mesta modernizáciu chodníkov, ktorá sa uskutočnila v  mesia ...viac...


 

Výstavba šatní.

i_2935285.jpg

Pri  futbalovom  štadióne  MFK  Revúca   sa  v  termíne  august - október / 2018    uskutočnila  výs ...viac...


 

Majstrovstva Slovenska RC modelov

02.jpg

V sobotu 8.decembra 2018 sa v Revúcej uskutočnilo 6.kolo Majstrovstiev Slovenska v RC triale, ktoré ...viac...


 

 

Elektronická úradná tabuľa

Seminár Marketingové nástroje pre úspešné podnikanieVytlačiť
 

Potrebujete naštartovať svoje podnikanie, alebo zvýšiť obrat a povedomie o vašej značke? Na posunutie svojho biznisu vpred však musíte nájsť správny marketingový nástroj! Nepodceňujte marketingovú stratégiu svojej firmy a naučte sa správne vybrať tú najúčinnejšiu reklamu pre vás.

5316.jpg

 

Čo sa dozviete?

aká je najefektívnejšia forma reklamy

aké sú techniky na zlepšenie pozície na trhu

čo je v súčasnosti najsilnejší PR nástroj

čo je pridružený marketing

Kto je Váš lektor?
Mgr. Stanislava Vrbová - vášeň k informačným technológiám a dlhoročná skúsenosť z IT sveta ju nasmerovali k odovzdávaniu svojich znalostí a skúseností druhým. Orientuje sa na školenia zamerané na sociálne siete, online marketing či komunikáciu v angličtine. Pomáha pri nastavovaní marketingových stratégií jednotlivcom i firmám.

Kedy?
29.11.2018
Nepodnikatelia: 13:00 - 16:00 hod.
Podnikatelia: 13:00 - 17:00 hod.

Kde?
Sídlo MAS MALOHONT (Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo)

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program, a podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

Podmienky:
Účastník musí byť:
a) fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
alebo
b) podnikateľ:
1. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
2. spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
3. má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
4. je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Registrujte sa tu:
Nepodnikatelia: https://row.sk/HvoYK > Podnikatelia: https://goo.gl/forms/ca1vkhuufJb2dU6y2 > Ukončenie registrácie: 27.11.2018 do 12:00 hod.

Kontakt:
Nepodnikatelia - tím Akceleračného programu:
ap.bb@npc.sk
Podnikatelia - tím Rastového programu: rp.bb@npc.sk

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ.

 

 

zdroj:http://www.malohont.sk/clanok.php?id=507&fbclid=IwAR1BaC-Grsw02xfgG94yPlHXnBpfsOkOWD7xmhOLz18qsHGHqY9cgw2ap2I


 
 

Pozvánka na akcie konané v meste a okolí

Prehľad projektov Mesta Revúca

Dávame do pozornosti

www.prevenciasikanovania.sk - Šikanovanie a agresia sa prejavujú v rôznych situáciách a prostrediach, napr. vo väzniciach, v destkých domovoch, či pred zrušením povinnej vojenskej služby  aj v armáde, či u dospelých na pracovisku, a teda aj mimo školy a výučby.

www.zodpovedne.sk - Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).

www.setrimeenergiu.sk - Chcete vedieť, koľko energie môžete vo svojej domácnosti alebo v rámci vášho podnikania ušetriť? Ktoré spotrebiče sú najúspornejšie a aké sú náklady na ich prevádzku? Poradíme vám, v ktorých oblastiach môžete práve vy znižovať náklady na elektrinu a akým spôsobom ju využívať efektívnejšie.


 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka