Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy MsÚ

Jarmok 2016 – upozornenie pre žiadateľov o elektrickú energiuVytlačiť
 

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj tovaru a poskytovanie služieb na jarmoku, ktorí k vykonávaniu činnosti potrebujú elektrickú energiu, že pripojenie na zásuvku 230V/16A z kapacitných dôvodov už nie je možné.

Voľné sú ešte zásuvky 400V/16A (max. 11KW)  a  400V/32A (max. 22 KW).

Upozornenie

Pretože aj kapacita voľných zásuviek je obmedzená, žiadame záujemcov o pripojenie k elektrike, ktorí do 15. apríla 2016 neodoslali záväznú prihlášku, aby pred jej odoslaním konzultoval svoje požiadavky na EE na t. č. 0918645422.

V súlade s organizačnými pokynmi, má organizátor z kapacitných dôvodov právo nepovoliť účasť na jarmoku uchádzačom, ktorých prihlášky budú zaevidované ako posledné – po naplnení kapacity.


 
 

Mestský úrad v Revúcej oznamuje obyvateľom mesta, že Detské dopravné ihrisko na Tomášikovej ulici - pri klzisku smerom na Revúčku, je otvorené pre verejnosť každý deň od 12,00 do 18,00 hod.Vytlačiť
 


 
 

Zápis detí do MŠ Vytlačiť
 

Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok 2016/2017.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

Prihlášky do materských škôl na školský rok 2016/2017 sa podávajú

od 30.04.2016 do 31.05.2016 riaditeľke materskej školy.

 


 
 

Oznam o presťahovaní prevádzkyVytlačiť
 

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že činnosť prevádzky

Turistického informačného centra

bude od 01. marca 2016 presťahovaná na stálu adresu

Muránska ulica č. 18, 050 01 Revúca

(v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia).

Aktuálne telefónne čísla TIC:     058/28 515 58, 0917 346 852

Bližšie informácie: tic.revuca.sk/

 

 

OTVÁRACIE HODINY TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA
Pondelok 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Utorok 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Streda 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Piatok 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

 

Oznam o presťahovaní prevádzky

logo


 
 

Mesto Revúca hľadá rečníkov a recitátorovVytlačiť
 

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a recitátorov na občianske pohreby), ktorí budú vedieť na základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ  0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať  na ruzinova@revuca.sk


 
 

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihriskuVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít projektu pod názvom: „Učíme sa bezpečnosti na cestách“. Mesto  participovalo na spomínanom projekte finančnou čiastkou 515 eur.

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku (ďalej len „DDI“) v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia pre praktický výcvik v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.

V rámci projektu sa podarilo zakúpiť 10 ks detských bicyklov, 10 ks detských prilieb, 30 ks detských reflexných viest a 100 ks reflexných prvkov rôznych druhov.

Zvýšením kvality technického vybavenia DDI sa zároveň zvýšila kvalita výchovy a praktického výcviku žiakov, ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Text a foto: MsÚ

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku


 
 

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v RevúcejVytlačiť
 

logo

 

Dňa   3.12.2015  v našej MŠ na Sládkovičovej ulici za účasti pani primátorky mesta  Revúca MVDr . Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Ing. Igora  Kvetka PhD., člena policajného zboru, člena hasičského zboru, všetkých detí našej MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo sa  slávnostné otvorenie interiérového  dopravného ihriska s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“. Finančnú pomoc na realizáciu nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia.                                            

             Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná organizácia, ktorá každoročne vyhlasuje rôzne vzdelávacie projekty pre rôzne typy škôl, detské domovy a neziskové organizácie.

Témou grantového programu pre rok 2015 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska – exteriérového i interiérového.

Naša MŠ na Sládkovičovej ulici disponovala voľným, nevyužitým priestorom tzv. “kočikárňou“, ktorý sme už dlhodobo plánovali zveľadiť.

Chopili sme sa príležitosti a vypracovali projekt s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“.  S radosťou sme prijali správu, že naša žiadosť o grant bola schválená a podporená sumou 1 845,60€. Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie interiérového / vnútorného / dopravného ihriska a jeho následného využitia deťmi, pedagogickým kolektívom a rodičmi.

Našu „bývalú kočikáreň“ sme v priebehu mesiaca premenili na úžasné dopravné ihrisko – vymaľovali sme steny križovatkami, rušnou ulicou, stavbou, dopravnými značkami, kruhovým objazdom, hasičskou stanicou, záchranárskymi dopravnými prostriedkami. Z finančnej podpory od Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili detské dopravnými prostriedky na vozenie, štvorkolky, kolobežky, stojanové dopravné značky, semafóry, dopravné textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú činnosť a magnetickú tabuľu.

Preto chceme aj touto cestou poďakovať  Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu vybudovania nášho dopravného ihriska, i za darovanie detských odrážadielok, detských bezpečnostných vestičiek a rozprávkovú knižku o dopravnej výchove.

Naše poďakovanie tiež patrí i nášmu zriaďovateľovi – mestu Revúca, za podporenie a podanie našej žiadosti.

                                                                                                G. Kubasková – MŠ Sládkovičova

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej


 
 

Slávnostné ukončenie projektu Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia Vytlačiť
 

VVS, a.s. je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež mesta alebo obce v zastúpení progresívnych primátorov či starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.

Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“

Dňa 29. 2. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v meste Revúca.

 

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

 

Príprava Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok bola v júni 2014. Po schválení finančných prostriedkov z Európskych fondov v novembri 2014 v rámci operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci projektu sa realizovala výstavba splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách mestskej časti Revúčka, čím sa  podstatne  zlepšilo  zaobchádzanie s odpadovými vodami,    ktoré   sa   predtým  akumulovali v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávali   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   je   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na ul. Komenského.  Splaškové  vody sú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.

Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku 2020. Predpokladaným 93,67%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd v lokalite.

Po ukončení siete bola  vybudovaná gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m a 187 ks prípojok a taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m, stoky F v dĺžke 540,20 m.

Zároveň sa vybudovali čerpacie stanice splaškových vôd (3 ks) a 1 merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

 

Zhotoviteľ stavby:

GEPSTAV s.r.o. Michalovce

Stavebný dozor:

EUTECH a.s. Košice

Dátum začiatku realizácie projektu:          08.04.2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:      29.10.2015

Celkové náklady:                                        2 229 267,58 EUR

Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP:                              2 117 804,20  EUR

Druh projektu:                                            Investičný

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s. v Revúcej. Momentálne prebieha proces kolaudácie a vysporiadania všetkých vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR.

Tlačová správa VVS.

FOTO: Mgr. K. Kvetková

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Súbor na stiahnutie ts_revuca.pdf ts_revuca.pdf (473.1 kB)

 
 

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur Vytlačiť
 

Bratislava (10. septembra 2015) – Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 „Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
 

PRÍSPEVOK NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI RODINNÉHO DOMU

ÚČEL PODPORY
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).

KTO A NA AKÝ RODINNÝ DOM MÔŽE O PRÍSPEVOK ŽIADAŤ
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“).

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý
1. bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
2. má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
3. sa nachádza na území SR,
4. je výlučne využívaný na bývanie,
5. a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

AKO SA BUDE ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“). Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu.
Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.
O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31.decembri 2014.
Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.
Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.
 
VÝŠKA PRÍSPEVKU
Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume
1. 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
2. 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.
Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

AKO ZATEPĽOVAŤ
Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“
Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.
Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.
Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.
Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

ĎALŠIE PREDPOKLADY NA ZÍSKANIE PRÍSPEVKU
Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:
1. dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,
2. na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
3. zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
4. predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
5. predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),
6. po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

 

zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176


 
 

Odpoveď na otázku, či môže občan mesta dostať slovo na zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v RevúcejVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia striech materských škôlVytlačiť
 

Mesto  Revúca ďalej  zabezpečilo rekonštrukciu  striech   materských   škôl    na    uliciach Vl. Clementisa   a Sládkovičovej, ktorých realizácia  bola ukončená v marci 2015. Rekonštrukcie  v  celkovej  hodnote  87.200,-eur   boli   financované z  vlastných prostriedkov mesta.  V rámci  rekonštrukcie striech jednotlivých pavilónov materských škôl bolo zrealizované ich zateplenie, osadenie nových strešných vpustí a  odvetracích hlavíc, zhotovenie strešnej  separačnej vrstvy, povlakovej krytiny  a  ochrannej vrstvy, nové oplechovanie klampiarskych konštrukcií. Vykonanie  rekonštrukčných  prác  bolo  nevyhnutné  z dôvodu veľmi zlého  technického stavu  striech  so  značným  zatekaním  dažďových  vôd  do  priestorov  objektov,   čím sa zhoršovali aj vnútorné hygienické pomery. Realizáciou  projektu sa podstatne zamedzí aj úniku   tepelnej energie cez strešné konštrukcie, zlepší sa tepelná pohoda v interiérových priestoroch, ako aj energetická úspornosť pri prevádzke materských škôl.   

Rekonštrukcia striech materských škôl

Rekonštrukcia striech materských škôl


 
 

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.QuirinaVytlačiť
 

Mesto  Revúca   zabezpečilo  výstavbu   nového  verejného  osvetlenia    na  časti  ulice Sv.Quirina   v lokalite  IBV  Za nemocnicou, Revúca.  Zhotoviteľom  stavby  bola  spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Dielo v hodnote 29.100,-eur, financované z vlastných finančných prostriedkov mesta, bolo ukončené v marci tohto roku. V rámci  realizácie stavby  boli  uložené  nové  podzemné  kábelové rozvody, elektrický rozvádzač  a  vykonaná  montáž nových  stožiarov a svietidiel. Projekt  je riešený  tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie miestnych  komunikácií a zároveň  sa  zabezpečila  energetická úspornosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Realizácia  daného  zámeru bola uskutočnená v  rámci projektu výstavby  II.etapy inžinierskych sietí  pre  individuálnu  bytovú  výstavbu v lokalite Za nemocnicou, Revúca. Prevádzka verejného osvetlenia  zabezpečí osvetlenie uličného priestoru, kde  na  priľahlých pozemkoch  je  možná  výstavba  30 rodinných domov.

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.Quirina


 
 

Mesto Revúca spustilo na komunikáciu s občanmi mobilnú aplikáciu City MonitorVytlačiť
 

logo

Mesto Revúca sa začleňuje medzi moderné slovenské samosprávy, ktoré na komunikáciu so svojimi občanmi používajú najnovšie mobilné technológie. Občania mesta môžu odteraz posielať postrehy a podnety na zlepšenie samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor.

Postrehli ste v meste neporiadok, výtlky, poškodené dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie? Neváhajte a nahláste nám to cez mobilnú aplikáciu City Monitor! Aplikácia Vaše hlásenie zaeviduje spolu s fotografiou problému a informáciou o presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne bude podnet povereným zástupcom samosprávy spracovaný a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu môžete sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovaný City Monitor.

Bezplatná aplikácia City Monitor prináša pre obyvateľov mesta Revúca možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez web stránku www.citymonitor.sk. Odtiaľto si ju môžete aj bezplatne stiahnuť pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android (Google Play) alebo iOS (z Apple App Store) a ihneď ju začať používať.

Služba prináša výhody nielen obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať priebeh riešenia ich hlásení, ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník môže v mene mesta hromadne posielať push-notifikácie s aktuálnymi informáciami o všetkých spoločenských, kultúrnych, či športových podujatiach a udalostiach, dočasných zmenách v otváracích hodinách úradov a ďalších novinkách o dianí v meste.

Súbor na stiahnutie CityMonitor-SK.pdf CityMonitor-SK.pdf (847.1 kB)
Súbor na stiahnutie navod.pdf navod.pdf (319.1 kB)

 
 

V meste pribudla nová kameraVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica na financovanie výdavkov projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“. Mesto prispelo na rozšírenie kamerového systému finančnou čiastkou 1 036,03 eur.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Nová kamera s príslušenstvom bola inštalovaná koncom apríla 2015 v oblasti sídliska Podháj. Do prevádzky bola spustená v máji. Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak dohliada celkovo 12 kamier. Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti, efektívne riadenie hliadok Mestskej polície a tiež ich využitie v ostatných častiach mesta podľa aktuálnej potreby.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V meste pribudla nová kamera

V meste pribudla nová kamera


 
 

Chodník - Centrum voľného času, Chodník - Kľak, MK - Generála Goliana, Plocha - ZŠ Hviezdoslavova.Vytlačiť
 

 

Chodník - Centrum voľného času

Rekonštrukcia chodníka k objektu Centra voľného času.

Mesto Revúca zabezpečilo v novembri t.r. rekonštrukciu chodníka  k objektu  Centra voľného času na Ul. Kollárovej v Revúcej  v hodnote 3.100,-€.

Pôvodný    asfaltový    povrch   chodníka   bol  v technicky  nevyhovujúcom  stave  so  značne narušenou   podkladovou   vrstvou.    Predmetom   rekonštrukčných   prác     bolo    vybúranie betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, uloženie podkladovej vrstvy  a zámkovej dlažby. Taktiež bolo vyriešené odvádzanie dažďových vôd  z  objektu  CVČ.

Vybudovaný  chodník  v dĺžke 40 m,  ktorý  je  napojený  na  zrekonštruovaný  uličný priestor miestnej  komunikácie  na  Ul. Kollárovej,   umožní   bezpečný   pohyb  návštevníkov   centra voľného času.

 

Chodník - Kľak

Realizácia chodníka na sídlisku Stred I.

Pri   bytovom  dome  Kľak  na   Ul. Okružnej  v  Revúcej  bol   v  novembri   t.r.  zrealizovaný nový  úsek  chodníka  v hodnote 7.600 €.

Do času  realizácie  bol  daný úsek  len  upraveným  terénom   v  nevyhovujúcom  technickom stave, pričom jeho priechod  bol  hlavne  v nepriaznivom počasí  značne problémový. V rámci    realizácie  zámeru  bol  vybudovaný  chodník  v dĺžke  70 m,  pričom   bol   vykonaný   odkop zeminy, osadené boli  nové  parkové  obrubníky,  uložený  podkladový  materiál    a  zámková dlažba. Vybudovanie  chodníka  zabezpečí   bezproblémový  pohyb  chodcov  v danom  úseku   a taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu v blízkosti novo vybudovaného parkoviska. 

MK - Generála Goliana

Modernizácia povrchu miestnej komunikácie na Ul.Gen.Goliana.

V rámci modernizácie miestnych komunikácií na území mesta Revúca bola v termíne 11/2014 zabezpečená  realizácia  miestnej  komunikácie  na  Ul.Gen.Goliana v Revúcej v dĺžke 230 m.  Pôvodná asfaltová  plocha  bola  v technicky  nevyhovujúcom stave   a  spôsobovala  vodičom motorových  vozidiel   problémy  pri  prejazde  daného  úseku. 

V  rámci    stavebných   prác     bolo    uskutočnené   odfrézovanie    existujúceho  narušeného asfaltového  povrchu  a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia   miestnej  komunikácie  v  hodnote  36.000,-€  zabezpečí  bezpečnú  a  plynulú premávku motorových vozidiel.

 Plocha - ZŠ Hviezdoslavova

Modernizácia plochy v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej.

V  areáli   Základnej  školy   na   Ul.Hviezdoslavovej  v  Revúcej    bola    v  termíne  10/2014 zrealizovaná  modernizácia  spevnenej  plochy  o  výmere  1040 m2,   ktorá  sa  nachádza   pri telocvični základnej školy.

Pôvodná   značne  narušená  asfaltová  plocha   v danej  lokalite    nezabezpečovala  bezpečný pohyb chodcov a  preto  bola  nutná  jej  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia spevnenej plochy v hodnote 13.800,-€   umožní  bezproblémový  pohyb  hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy   a   taktiež zabezpečí  jej využitie  pre rôzne akcie školy  a  mesta Revúca.  


 
 

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. JilemnickéhoVytlačiť
 

V rámci  modernizácie  spevnených  plôch  na území  mesta  Revúca    bola  v   novembri   t.r. zrealizovaná modernizácia spevnených povrchov  pri  Základnej  škole   na   Ul. Jilemnického v Revúcej    a  to   prístupových  chodníkov do  objektu  školy   a  priľahlej parkovacej plochy   spolu o výmere 1040 m2.

Pôvodné  značne  narušené  asfaltové  povrchy  v danej lokalite   nezabezpečovali     bezpečný pohyb chodcov  a  motorových vozidiel  a  preto  bola  nutná  ich  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.    Zároveň  bola  vykonaná   výšková  úprava kanalizačných šácht na realizovanom parkovisku.

Oprava spevnených plôch zabezpečí bezproblémový pohyb hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy.

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického


 
 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. MaliakaVytlačiť
 

Pred   bytových   domami   na    Ul. Š. Maliaka v Revúcej  bola  v  novembri   t.r.  zrealizovaná modernizácia povrchu chodníka  v dĺžke  133 m  v hodnote 5.030 €.

Pôvodný   betónový   povrch   chodníka   bol   v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom      jeho   priechod   bol  značne  problémový.   V  rámci    realizácie  zámeru   bol  uložený  nový asfaltový povrch v celej dĺžke chodníka a vo vstupoch do bytových domov. Oprava  chodníka   zabezpečí    bezproblémový   pohyb   chodcov  v danom  úseku   a   taktiež  esteticky   dotvorí predmetnú lokalitu. 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. Maliaka


 
 

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. RevúčkaVytlačiť
 

Mesto Revúca  zabezpečilo  opravu a modernizáciu  Kultúrneho domu  v  m. č. Revúčka,  ktorá bola  započatá  v roku  2012, kedy  bola  zrealizovaná  výmena  okien   na  všetkých  fasádach objektu,  osadenie  nových vstupných  a bočných  dverí, balkónových  dverí a bezpečnostných dverí  do kotolne objektu.    Ďalej  bola  vykonaná   oprava   a  náter  strešnej  krytiny,  maľby a nátery časti vnútorných priestorov kultúrneho domu. Finančné prostriedky boli zabezpečené z dotácie Úradu vlády vo výške 15.000,-€.

V termíne 09-11/2014 bola na danom objekte  zrealizovaná  oprava vonkajších omietok, náter fasády, rekonštrukcia vstupných schodíšť a nová rampa pre imobilných  v  hodnote 13.200,-€, čím bola ukončená daná etapa rekonštrukčných prác.

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. Revúčka


 
 

Webová a mobilná aplikácia ProblemReport už aj vo Vašom mesteVytlačiť
 

Mesto Revúca sa rozhodlo zapojiť do jednoduchej, modernej, efektívnej a vzájomnej komunikácie medzi mestom a jeho občanmi prostredníctvom bezplatnej služby ProblemReport. Mesto tak využíva nové trendy v používaní informačných a komunikačných technológií pre komunikáciu so svojimi obyvateľmi. Aplikácia umožňuje občanom hlásenie porúch, podnetov a námetov v meste, sledovanie zmien o stave ich riešenia, lokalizovanie miesta na mape spolu s jeho GPS súradnicami a možnosť spätnej väzby. Od novembra 2014 ho môžu využívať už aj obyvatelia Revúcej.

ProblemReport je inovatívny a atraktívny nástroj pre komunikáciu medzi mestom a jeho obyvateľstvom využívajúci webové a mobilné technológie. Projekt ProblemReport prináša pre obyvateľov príležitosť rozosielať svoje podnety alebo námety na zlepšenie, promptne, jednoducho a zadarmo pomocou webu mesta, alebo mobilnej aplikácie. Aplikácia ako jediná na trhu, ponúka aj webovú časť pre pracovníkov samosprávy, ktorou majú možnosť spravovať priebeh vybavenia hlásania rýchlo a jednoducho. Aplikácia primerane nahrádza finančne náročné softwarové produkty a zjednodušuje správu podnetov. Tým sa zásadne diferencuje od ostatných riešení, pretože jej zameranie je nielen na zamestnancov mesta, ale aj na občanov. Pozitívom aplikácie je aj odoslanie podnetu, resp. námetu priamo z mobilu občana zamestnancom úradu. Tieto sa automaticky zobrazujú v systéme, ktorý spracúva zamestnanec mesta. Samospráva má možnosť expresne odpovedať na krízové okolnosti, lepšie plánovať, viesť a dozerať na celý proces vyriešenia problému. Mobilná verzia je jednoduchá, intuitívna a poskytnutá zadarmo k dispozícii pre obyvateľov z Google Play (Android). Službu môžu využívať aj občania, ktorý nevlastnia tzv. inteligentný telefón, a to prostredníctvom odkazu z webu mesta - www.revuca.sk.Zoznam podnetov a námetov bude pravidelne kontrolovať stanovený zamestnanec Mestského úradu, a ten na základe typu problému stanoví, komu budú hlásenia pridelené a ako sa budú ďalej riešiť.

Aplikácia prispieva k modernému prístupu e-govermentu (občan mestu, mesto občanovi), keď sa obyvateľstvo iniciatívne podieľa na činnosti mesta, a tým sa angažuje na skvalitnení prostredia v ktorom žije. Mobilné riešenie prináša otvorenosť mesta aj pre mladú generáciu. Projekt sa tak podieľa na zvýšenej transparentnosti mesta voči svojmu obyvateľstvu.

Postrehli ste vo vašom meste chýbajúce kanalizačné vpuste, poškodené dopravné značenie, alebo čiernu skládku? Tak práve táto aplikácia slúži pre Vás. Občan má možnosť nahlásiť podnety a zlepšenia cez 11 definovaných okruhov: verejné osvetlenie, ihrisko/športovisko, nočný pokoj, kanalizácia, skládka/neporiadok, chodník/komunikácia, mestská zeleň, parkovanie, verejná doprava, vandalizmus a ostatné. Ďalej má občan možnosť pridania popisu, kontaktných údajov, ale tiež fotodokumentácie. Je informovaný o procese nahlásenia a vybavenia podnetu prostredníctvom svojho mailového konta. ProblemReport môžu obyvatelia mesta využívať bezplatne nielen za pomoci mobilnej aplikácie, ale aj prostredníctvom webu.

Ďalšími pozitívami ProblemReport sú:

-        Promptnosť reakcie na podnety a námety od obyvateľov

-        Zlepšenie úradného postupu v komunikácii

-        Presná lokalizácia na kvalitných mapových podkladov

-        Jednotné miesto pre evidenciu

-        Prevencia voči väčším majetkovým stratám

-        Notifikačná komunikácia prostredníctvom mailov- spätná väzba.

Linky na inštruktážne videa:

počítače-https://www.youtube.com/watch?v=2M0Cbz1TH8w

a pre chytré telefóny- https://www.youtube.com/watch?v=Jb_RJh9PwhY

Linky na službu:
podateľňa problémov:
https://mawis.hrdlicka.cz/epr/homepageFiling.aspx?mtbcode=SK_REV  
mobilná aplikácia:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hrdlicka.mobile.epr

Súbor na stiahnutie pr_mobile_TISK.pdf pr_mobile_TISK.pdf (3 MB)

 
 

Mestsky Rozhlas - SMSVytlačiť
 

Už aj v našom meste môžu obyvatelia bezplatne odoberať hlásenia mestského rozhlasu aj  prostredníctvom SMS správ priamo na ich mobilné telefóny. SMS správy budú slúžiť len v urgentných prípadoch ako napríklad: vyhlásenie pohotovosti pri povodniach, nepriaznivom počasí, odstávke elektrickej energie alebo vody. Sú to správy ktoré by sa občania mali dozvedieť okamžite.

Zaregistrovať sa môžete na: http://mestskyrozhlas.sk/registracia-rozhlas/revuca


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Mesto Revúca ďakuje podnikateľovi - Vladimír Pavko - PYROSPOL Francisciho 406/4 050 01 Revúca pyrospol@stonline.sk ktorý skrášlil piatkový podvečer začínajúcich Vianoc krásnym ohňostrojom na námestí v Revúcej. Ohňostroj potešil deti aj dospelých a vytvoril úžasnú atmosféru mikulášskeho programu. Pánovi Pavkovi za jeho sponzorstvo srdečne ďakujeme.


 
 

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na gemerských tratiachVytlačiť
 

Vážení občania, pokiaľ máte záujem podpísať hore uvedenú petíciu, petičný hárok bude umiestený na Mestskom úrade v Revúcej, na stojne pri kancelárii prvého kontaktu.

Súbor na stiahnutie peticny_harok.pdf peticny_harok.pdf (117 kB)

 
 

Stanovisko mesta k prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta RevúcaVytlačiť
 

      Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Revúca a zákonných možnostiach mesta k obmedzeniu prevádzkovania uvedených hier.

          Prevádzkovanie hazardných hier 

         ( Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov)

            Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry (§3 ods. 1 zákona).

Hazardnými hrami sú  (§3 ods. 1 zákona)
a) lotériové hry,
b) hazardné hry v kasíne,
c) stávkové hry,
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g) kartové hry mimo kasína,
h) charitatívne lotérie,
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom.

            Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa  zákona č. 171/2005 Z. z. a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d).

            Mesto Revúca v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z.  udeľuje licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (najdlhšie na jeden kalendárny rok) a vydáva stanoviská k prevádzkovaniu niektorých iných hazardných hier (napr. videohry, rulety, stávkové hry ...), na prevádzkovanie ktorých udeľuje licencie Ministerstvo financií SR.

            Mesto môže za podmienok uvedených v §10 ods. 6 zákonom č. 171/2005 Z. z.  ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že určité hazardné hry – uvedené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) -  nie je možné prevádzkovať na jeho území. Môže tak urobiť len ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov.

           To znamená, že mesto môže obmedziť prevádzkovanie hazardných hier len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a petícia musí byť podaná v súlade so zákonom o petičnom práve.

            Všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.


 
 

V meste pribudne ďalšia kamera Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“ v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Jedná sa o inštaláciu kamery na sídlisku Podháj (križovatka ulíc J. Kordoša a Štúrova), kde polícia v poslednej dobe eviduje zvýšený počet krádeží, ničenie majetku občanov a mesta, rušenie nočného kľudu a páchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.

Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a efektívne riadenie hliadok Mestskej polície.

Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak po realizácii projektu bude dohliadať celkovo 12 kamier.

 

Text a foto: MsÚ

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera


 
 

Administratívna budova – Šafárikova ulica:Vytlačiť
 

Budova bola v zlom technikom stave, nakoľko sa od postavenia budovy neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

Preto bolo nevyhnutné začať s opravou budovy a s časti rekonštrukciou.

Počas roku 2013 a 2014 sa uskutočnili nasledovné práce na uvedenom objekte.

 • rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
 • maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
 • zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
 • vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy,
 • výmena všetkých okien za plastové.

Uvedenými opravami sa dosiahne  zlepšeniu pracovných podmienok ,pracovníkov, ktorý tam sídlia  a dosiahne sa energetická úspornosť, čo znamená, šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:


 
 

Prevádzkové náklady niektorých objektov vo vlastníctve mesta RevúcaVytlačiť
 

Náklady na prevádzku – voda, elektrina, plyn alebo teplo a drobná údržba niektorých objektov v roku 2013:

Sú to skutočne vyčerpané finančné prostriedky podľa účtovníctva za rok 2013.

Údaje použité v predošlom článku boli použité z rozpočtu roku 2014, skutočne vyčerpané finančné prostriedky za rok 2014 budeme vedieť 31.12.2014

Telocvična na ul. SNP    11 297,-eur
Bývalá škol. jedáleň SNP dnes klubové priestory dôchodcov a únie nevidiacich   7 532,-eur
Bývalá ZŠ Revúčka ( využívaná klubom dôchodcov, občianskym združením a CVČ) 3 021,- eur
Dom športu 17 764,-eur
Areál MFK- formou účelového transferu na prevádzku( mimo el. prípojky) 4 599,- eur
Hala ZSOŠ pre volejbalový oddiel – účelový transfer  3 175,-eur
Futbalový štadión FK Revúčka  665,-eur
Letné kúpalisko  17 350,-eur
Zimný štadión – UĽP  
bežná údržba UĽP cca 10 000,-eur
elektrická energia    UĽP 18 308,-eur
Transfer pre komisiu športu 22 500,-eur

                                                             


 
 

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”Vytlačiť
 

Turistické informačné centrum bolo zriadené začiatkom roka 2009 ako súčasť organizačnej štruktúry mesta z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného ruchu v meste Revúca. Nakoľko rozvoj turizmu až do tohto času nebol dostatočne podporený, vznikla potreba zriadenia kontaktného miesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta.
Turistické informačné centrum (ďalej len „TIC“)zabezpečuje a bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí pre domácich a zahraničných turistov.
Činnosti :

- v rámci predajnej siete Ticketportal a Ticketart predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia. V sieti AMS BUS a Student Agency predaj cestovných lístkov aj na medzinárodné autobusové spojenia,
- zabezpečenie a predaj širokého sortimentu suvenírov a darčekových predmetov, máp, atlasov, literatúry, výrobky remeselníkov, diela ľudových tvorcov a amatérskych výtvarníkov aj s tematikou Prvého slovenského gymnázia,
- vedenie evidencie návštevnosti, účtovnej evidencie, príprava podkladov k mesačnej uzávierke, úhrada faktúr cez internet banking,
- v letnej sezóne prevádzka Kaviarne národovcov.

Adresa:

Turistické informačné centrum, Muránska 18, 050 01 Revúca v budove Prvého slovenského gymnázia

Telefón: 058 28 515 58
Mobil:    0917 346 852
 

OTVÁRACIE HODINY - TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Pondelok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Sobota -
Nedeľa -

                        

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”


 
 

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“Vytlačiť
 

           Zariadenie opatrovateľskej služby „ CILKA“ na Ul. J. Kordoša  546/1 v Revúcej bolo zriadené v samostatnom objekte, ktorý bol pôvodne využívaný ako ubytovňa a ako zariadenie opatrovateľskej služby je v prevádzke cca 30 rokov. Pôvodný prevádzkovateľ bol Okresný úrad v Revúcej, no od roku 2002 je prevádzkovateľom Mesto Revúca. V priebehu rokov 2010-2011 prešlo zariadenie rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov EÚ so spolufinancovaním mesta v celkovej  hodnote 1 452 tisíc Eur.

          V súčasnosti sa o 76 klientov umiestnených v zariadení stará 38 - členný  personál, z toho 29 opatrovateliek, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu  v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, 2  sociálne pracovníčky zabezpečujúce sociálnu rehabilitáciu, 3 pracovníčky zabezpečujúce výdaj stravy, 3  pracovníčky zabezpečujúce upratovanie zariadenia a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne v spolupráci s ÚPSVR prostredníctvom dobrovoľníckej služby sa  zabezpečuje výpomoc naším kmeňovým pracovníkom pri všetkých vyššie uvedených činnostiach.

          Komunita klientov je vekovo príbuzná, s priemerom 80 rokov. V zariadení momentálne žije 16 mužov a 60 žien. Pracovníčky sociálnej rehabilitácie pracujú s klientmi zariadenia , organizujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity so zameraním na aktuálne udalosti počas sviatkov a výročí, duchovné aktivity v spolupráci s cirkvami v našom meste, čítanie literatúry, skupinové terapie zamerané na spomienky z osobného života, pohybovo- relaxačné  cvičenia, autogénne tréningy a pracovné terapie zamerané na nácvik a rozvoj zručnosti prostredníctvo tvorivých dielni. A aby naše ženičky nezabudli aj na bežné práce v kuchyni, v rámci pravidelnej aktivity „Dopoludnie  dobrej gazdinky“ môžu vyrábať gágoriky, rezance, lúskať orechy, poprípade upiecť nejakú maškrtu v novozriadenej kuchynke pre klientov.

          Pri všetkých aktivitách sa prihliada na individuálne schopnosti a požiadavky klientov so zreteľom  na ich zdravotný stav. Klienti sa aktívne zapájajú do týchto činností, radi si zaspievajú, hrajú spoločenské hry, robia ručné práce, maľujú, trávia teplé letné dni v záhrade nášho zariadenia a veríme, že sa tešia na každý nový deň, ktorý ešte príde...

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“


 
 

Projekt splaškovej kanalizácie Revúčka - úspešnýVytlačiť
 

Mestu Revúca bolo dňa 16.10.2014  doručené  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný   príspevok   pre   stavbu    „Mesto Revúca – m.č.Revúčka,    splašková kanalizácia“,  ktorého žiadateľom  je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice.    O  schválení  žiadosti rozhodlo   Ministerstvo  životného prostredia SR   ako  riadiaci orgán   pre   Operačný program Životné prostredie.

Daný zámer rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách m.č.Revúčka, čím sa  podstatne  zlepší  nakladanie  s odpadovými vodami,    ktoré   sa   v súčasnosti   akumulujú v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávajú   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   bude   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na Ul. Komenského.  Splaškové   vody  budú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   predmetnej   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.


 
 

Občania si zaslúžia slušnú kampaň Vyhlásenie ZMOS k začiatku oficiálnej kampane pred komunálnymi voľbami Vytlačiť
 

          Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014  vyzýva všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní.

          Už v samotnej kampani by kandidáti mali preukázať svoje morálne zásady a kultivovanosť,  ktoré by mali patriť k silným stránkam budúcich zodpovedných zástupcov občanov. Združenie miest a obcí Slovenska pripomína všetkým kandidátom, že slušnou kampaňou  dokážu získať aj vyššiu podporu svojich programov. Agresivita a útoky na volebných konkurentov nepatria do otvorenej správy spoločných záležitostí na miestnej úrovni. Nenasvedčujú o politickej kultúre, ani o osobnostných kvalitách kandidátov. Kampaň na miestnej úrovni má byť sprevádzaná najmä zodpovedným prístupom, inou politickou kultúrou a snahou o občiansku participáciu na riadení vecí verejných.

          Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej  správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a  nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť nielen  v nízkom záujme občanov  o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách a obciach.

Súbor na stiahnutie text.pdf text.pdf (153.5 kB)

 
 

Podpora športu v Meste RevúcaVytlačiť
 

Mesto Revúca zabezpečuje prevádzku športových zariadení vo vlastnej réžii, ktoré sú majetkom mesta, čo stálo mesto približne 82 960,- eur za rok 2013. Mesto prispieva vo výške 2400,-€ /rok na úhrady platieb za požičiavanie telocvične ZSOŠ Revúca, pre Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca. Na zabezpečenie ďalšej športovej činnosti (tréningové podmienky – prenájmy, kvalifikovaní tréneri a cvičitelia, účasť športovcov v súťažiach atď.) poskytuje mesto ďalšiu dotáciu.  Mesto prispieva formou nepeňažného príspevku napr. za rok 2013 vo výške 1866 eur na nákup pohárov ,ocenenia, medaile a pod. Finančná dotácia primátorky bola vo výške 1330 eur/2013 použitá na rôzne športové podujatia. Mestský futbalový klub Magnezit Revúca z pridelenej dotácie financuje tiež náklady na energie (el. energia, voda), údržba futbalového štadióna (náklady na benzín),údržba objektu (kosenie).

Schválený transfér za roky 2011-2014 pre jednotlivé športové kluby

P. č. ŠPORTOVÉ KLUBY 2011 - 2014 Transfer čerpaný v rokoch
1. Kynologický klub Revúca 645,- 2011 - 2014
2. MAC Ferrari Revúca 743,- 2011 - 2014
3. Autokrosový klub Revúca 1 384,- 2011 - 2014
4. LMK Ambasador Revúca 506,- 2011 - 2014
5. MFK - Revúca 30 668,- 2011 - 2014
6. Nohejbalový klub Revúca 6 753,- 2011 - 2014
7. AVK Magnezit Revúca 26 917,- 2011 - 2014
8. MHK Magnezit Revúca 1 840,- 2011 - 2014
9. Športový klub Bastav Revúčka 8 875,- 2011 - 2014
10. Klub Biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca 6 848,- 2011 - 2014
11. Karate klub Revúca 4 754 ,- 2011, 2012
12. Kickbox Leon Forest Revúca 2 374,- 2011 - 2014
13. Kulturistický oddiel Magnezit Revúca 1 140,- 2011, 2013, 2014
14. Armwrestlingový klub Magnezit Revúca 2 626,- 2011 - 2014
15. Stolnotenisový klub Magnezit Revúca - Tisovec 2 390,- 2011 - 2014
16. Športový klub SO Revúčka 963,- 2011 - 2014
17. Mile Sport Revúca 97,- 2011
18. Šachový klub mladých CVČ 125,- 2011
19. 1. tenisový klub Revúca 720,- 2012, 2013, 2014
20. Ciro Racing Team, Revúca 200,- 2012
21. Muay Thai 350,- 2013, 2014
22. Klub Slovenských turistov Dúbrava 100,- 2014
  Spolu 101 596,- €  

 

 

 

 


 
 

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriskáVytlačiť
 

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu. Podľa miestnych rodičov ich však bolo v Revúcej málo.

V Revúcej sú najznámejšie a najviac využívané tri ihriska a to na sídlisku ulíc Partizánska a Sládkovičová, za supermarketom Sintra a v areáli Domu športu na Clementisovej ulici. Deťom slúži vežová zostava so šmýkačkou, tunelom a preliezačkou či pružinovým prvkom. Sú tam aj rôzne hracie prvky, napríklad lezecká stena, hojdačka, veža so šmýkačkou, pohyblivý mostík či preliezačky. Nemôžu chýbať ani hojdačky, trojhrazda, prehadzovadlo Žaba, kladina Jazvečík, preliezačka Bidielko. Pre najmenšie deti sú k dispozícii pružinové prvky, vláčik a lezecká stena s počítadlom.

V roku 2014 však Mesto Revúca plní svoj zámer a rozširuje detské ihriská. Či už ide o nové ihriská alebo o existujúce, ktoré dopĺňa o ďalšie prvky. Nové hracie prvky pre deti od 3 do 12 rokov pribudli na detskom ihrisku pri Dome športu, v areáli ZŠ Hviezdoslavova a I. B. Zocha pri multifunkčných ihriskách a v miestnej časti Revúčka pri Dome kultúry. Nielen deti ale aj rodičia sa dočkali nových multifunkčných ihrísk. Dve multifunkčné ihriská a jedno ihrisko na plážový volejbal odovzdala samospráva Revúcej do užívania predovšetkým školákom. Ihriská boli odovzdané do správy Základnej školy Hviezdoslavova. Využívať ich však môžu všetky školské zariadenia.

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

Mnohí vieme, že obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dôvodom je vysoký energetický príjem, dedičný vplyv, psychický vplyvov, spôsob stravovania ale hlavne nedostatok pohybu.
10. október 2014 Nikoleta Janečková
Foto: Nikoleta Janečková / Zdroj: Dnes24.sk link

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriská


 
 

Údržby a opravy miestnych komunikácií za roky 2011 – 2014Vytlačiť
 

Rok 2011

- opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                  10 900.- €

Rok 2012

-  chodník pri Cilke                                                                                  740.- €

-  chodník ul. M.R: Štefánika                                                                2 750.- €

-  cesty medzi garážami                                                                      4 200.- €

-  opravy výtlkov      fa Brantner Gemer s.r.o.                                     15 000.- €

Rok 2013

-  oprava cesty ku kostolu v m.č. Revúčka                                         7 000.- €

-  oprava ul. A. Hlinku                                                                        17 000.- €

-  oprava chodníka  pri moste                                                                600.- €

-  oprava  chodníka na ul V. Clementisa pri V9                                      880.- €

-  oprava chodníka pri MsÚ                                                               10 000.- €

-  oprava uličnej vpuste na ul. Kúpeľná                                              1 500.- €

-  cesty medzi garážami                                                                    1 800.- €

-  opravy výtlkov       fa Brantner Gemer s.r.o.                                   9 700.- €

-  oprava chodníka ku Tescu                                                            17 000.- €

Rok 2014 do 31.08.2014

-  cesty medzi garážami                                                                       500.- €

-  oprava rigola v Maši                                                                           400.- €

-  oprava prístup. Cesty v ZŠ Komenského                                       2 200.- €

-  opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                   6 600.- €

 

Oddelenie OŽP a VP    


 
 

Akcie mesta , ktoré sa realizovali oddelením vnútornej prevádzky Vytlačiť
 

činnosť za obdobie 2011 - 2014

1.Údržba a oprava podľa objektov

Administratívna budova – námestie slobody:

- maľovanie interiéru, výmena podlahovín.

Administratívna budova – Remeselnícka ulica:

- oprava strechy nad obradnou sieňou, maľovanie interiéru obradnej siene
- výmena okien kancelárií za plastové,
- rekonštrukcia kotolne – realizuje sa teraz.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:

- rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
- maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
- zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
- vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy.

Centrum voľného času:

- rekonštrukcia sociálnych častí:  

  ( výmena časti rozvodov, nová sanita, obklady, podlahy, okná, svietidlá, maľovanie), 

- výmena vchodových dverí  a rekonštrukcia miestností (omietky, podlahy, svietidlá, maľovanie),
  náter strechy.

Špeciálna základná škola:

- výmena dlažby na chodbe a schodišti pred vchodom do budovy (financované spolu so ŠZŠ),
- výmena okien na celej budove za plastové  ( realizované v roku 2013 a 2014) .

Budova na ul. SNP ( okr. súd, prokuratúra)

- vnútorné opravy v bývalej školskej jedálni  - vytvorenie zasadačky ( aj na účely volebnej miestnosti a pre - úniu nevidiacich a slabozrakých) ,
- oprava komína na kotolni,
- oprava strechy nad šatňami pri telocvični, výmena dažďových žľabov a zvodov, bleskozvodov,
- výmena okien na telocvični, opravy a maľovanie šatní.

MŠ Sládkovičova aj ŠJ:

- odstraňovanie škôd po krádeži : vetracie komíny, bleskozvody a opravy strechy    ,

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta  aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: elektrický sporák, konvektomat,

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Clementisova aj ŠJ:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: škrabka na zemiaky, elektrický sporák, konvektomat.

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Revúčka:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- výmena vchodových dverí za plastové
- nový elektrický bojler

Futbalový areál MFK Revúca:

- nová káblová elektro- prípojka do objektu
- (finančný transfer na údržbu a prevádzku objektu a tiež na činnosť klubu)

ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova:

- obnova kuchynského vybavenie – zakúpenie konvektomatu (11 979,- €),
- oprava časti strechy  - chodba do telocvične.

Dom športu:

- oprava  strechy vrátane zateplenia,
- opravy oplotenia - úpravy areálu pre detské ihrisko.

Chata Predná Hora:

- prekládka časti elektrickej prípojky,
- nová vodovodná prípojka.

 

Oddelenie vnútornej prevádzky


 
 

Mesto Revúca a investičné akcie realizované v rokoch 2009-2014Vytlačiť
 

Pri všetkých investičných, či nenvestičných akciách , ktoré sa robili v uvedenom období je potrebné zdôrazniť, že sa mesto nezadĺžilo, dokonca znížilo úverovú zaťaženosť z 20% v roku 2006 na 12,8% do roku 2014.

 Mesto je dobre ekonomicky zastabilizované, napriek pretrvávajúcej kríze a ešte trvajúcemu memorandu.

Zrealizované akcie mesta Revúca na úseku regionálneho rozvoja a výstavby

r.2009 :

- Prestavba skladov na útulok pre psov 30.000,-

- Úprava priestoru medzi objektom mestského úradu a areálom SAD 108.000,-

- Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a chodníka, Francisciho ulica 145.000,-

- Modernizácia chladenia zimného štadióna 131.000,-

- Autobusová zastávka v m.č.Revúčka 3.200,-

 r.2010 :

- Rozšírenie cintorína, I.etapa 29.000,-

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Komenského 1.032.000,-

 r.2011 :

- Elektrifikácia chatovej osady Dolinka-Kúpele 386.000,-

z toho : VSE a.s.Košice 376.500,-

             vlastné 9.500,-

- Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry mesta Revúca 1.148.000,-

z toho : dotácia 1.051.000,-

                  vlastné 97.000,-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ul.Sládkovičovej, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Obnova verejného osvetlenia na Ul.Sládkovičovej, M.R.Štefánika, časti Ul.Železničnej, časti Ul.Hviezdoslavovej a priestoru pred Mestským domom kultúry.

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hviezdoslavova 929.000,-

- Nový vykurovací systém v objekte Prvého slovenského gymnázia dar

- Úprava priestranstva pred vstupom do ZŠ Hviezdoslavova 8.300,-

- Oprava cestného povrchu troch križovatiek, t.j. 40.000,-

ulica M.R.Štefánika s ulicami Vl.Clementisa, Komenského, Okružná

 r.2012 :

- Detské ihrisko, areál Domu športu 8.000,-

- Kompletná rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby – Cilka 1.496.000,-

z toho : dotácia 1.240.000,-

                vlastné 256.000,-

- Rekonštrukcia oplotenia Prvého slovenského gymnázia grant VÚB 6.000,-

- Oprava chodníka na Ul.Litovelskej dotácia vlády 23.000,-

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika,

od predajne LIDL po bývalé semafóry dotácia vlády 24.000,-

- Oprava Kultúrneho domu v m.č.Revúčka dotácia vlády 15.000,-

Výmena okien a vonkajších dverí, oprava a náter strešnej krytiny

 r.2013 :

- Rekonštrukcia budovy Prvého slovenského gymnázia 111.000,-

z toho : dar 100.000,-

vlastné 11.000,-

Výmena okien, výmena elektroinštalácie na prízemí, vonkajšie osvetlenie objektu, nová elektrická prípojka, oprava omietok, maľby vnútorných priestorov prízemia, maľba vonkajšej fasády objektu a priľahlého oplotenia, náter strešnej krytiny, montáž drevených podláh na prízemí objektu, výmena drevených šindľov nad sociálnou časťou objektu.

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika k predajni TESCO 17.000,-

- Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.Štúrovej 5.100,-

r.2014 :

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Stred I. 228.000,-

z toho : dotácia 217.000,-

vlastné 11.000,-

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Partizánska, Okružná, Mierová, Gen.Goliana, S.Chalupku a v parkovej časti sídliska Stred I.

 

- Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu „B“ ZŠ Hviezdoslavova 18.800,-

- Rekonštrukcia plochej strechy Domu športu 34.800,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry 293.000,-

z toho : dotácia vlády 100.000,-

vlastné 193.000,-

Výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, obnova časti interiéru, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie, nový vonkajší náter objektu.

- Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch 393.000,-

z toho : dotácia vlády 378.000,-

vlastné 15.000,-

Obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova, J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov, výstavba nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája, Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Vl. Clementisa a  obnova parkoviska na Ul.Remeselníckej.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského

a  Kollárova 225.000,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk 194.000,-

z toho : dotácia vlády 160.000,-

vlastné 34.000,-

V areáli ZŠ Hviezdoslavova sú zrealizované tri nové ihriská. Dve ihriská sú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a  jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu


 
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.májaVytlačiť
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.mája

Parkovisko na Ul.1.mája v Revúcej je realizované podľa schválenej  projektovej dokumentácie. V súvislosti s jeho realizáciou bolo nutné odstrániť jeden vzrastlý strom, pričom v koreňovej sústave stromu sa nachádzajú telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom, čo bolo zistené pri ich presnom vytýčení. Mesto zabezpečilo odstránenie jednej koreňovej sústavy, ktorá sa nachádzala

na ploche realizovaného parkoviska z dôvodu, aby dané parkovisko mohlo byť vybudované podľa projektu stavby.

Ďalší strom v blízkosti okrajového parkovacieho státia pre telesne postihnutých občanov mesto odstránilo z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku občanov, ktorý tam budú parkovať. Pri silnom vetre, alebo zlej poveternostnej situácii by mohlo dôjsť k poškodeniu áut na viacerých parkovacích miestach. V časti pozemku, kde sa nachádza peň vypíleného stromu sa nemôže vybudovať  parkovacie miesto navyše, preto že v dotknutej križovatke musí byť zabezpečená viditeľnosť a k danému návrhu by nebol vydaný  súhlas dopravného inšpektorátu a  ani stavené povolenie.

Peň stromu, ktorý je predmetom diskusie občanov nášho mesta bude povrchovo odstránený v rámci terénnych úprav okolo parkoviska.

Jeho celkové odstránenie nebude vykonané na základe vyjadrenia  spoločnosti Slovak Telekom  a to vzhľadom na  podzemné telekomunikačné vedenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú.

Zároveň oznamujeme občanom mesta, že daný článok, na ktorý mesto Revúca reaguje, nenáležite komentuje stavbu, ktorá nie je ukončená  a  mestom Revúca nebola prebratá.

Mesto zverejní na svojej stránke fotografie kompletne ukončenej stavby pod názvom

"Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca", ktorá rieši obnovu ôsmich miestnych komunikácií  a  výstavbu, resp. modernizáciu  parkovacích plôch v desiatich lokalitách mesta Revúca.

 


 
 

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.Vytlačiť
 

Mesto Revúca  požiadalo  projektanta   pri príprave projektového riešenia stavby  ešte   v roku 2012  o posúdenie návrhu kolmých parkovacích miest na južnej strane komunikácie na Ul.Magnezitárov v Revúcej, pričom bolo vydané nasledovné stanovisko :

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.

1)Návrh parkovacích miest na ulici Magnezitárov  plne  rešpektuje požiadavku vyhlášky  532/2002 Z. z.  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu,  kde  sa  v   §6 uvádza 

"(6) Vzdialenosť  priečelí  budov,  v  ktorých  sú  okná  obytných  miestností,  musí  byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie". 

STN 73 6110  "Projektovanie miestnych komunikácií"   definuje   okraj  komunikácie,  v tomto prípade odstavnej plochy, ako  vzdialenosť  0,5m  od  hrany spevnenej plochy (t.j. obrubníka). V tomto prípade by teda vzdialenosť kolmých parkovacích miest dĺžky 5,0m od priečelia budovy  bola  2,5m.

2) Návrh   kolmých   parkovacích  miest   bol    taktiež   v kolízii    s  viacerými    existujúcimi podzemnými inžinierskymi vedeniami  a ich ochrannými pásmami v danej lokalite..

3) Z hľadiska  požiarnej  bezpečnosti  a  súčasnou  potrebou   zatepľovať  obytné budovy (horľavý materiál) je  nevhodné  umiestňovať  parkovacie plochy v blízkosti obytných budov.

Ing.Miroslav Leško, projektant stavby

Uvedené informácie zverejňujeme z dôvodu nejasností, otázok, pripomienok výstavby parkovacích miest, ktoré sa začali riešiť ešte v roku 2012 a z hlavne preto aby sa vyjasnili dezinformácie.

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.


 
 

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondovVytlačiť
 

Dňa 7. apríla 2014 Mesto Revúca podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pre projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – národná kultúrna pamiatka v Revúcej“, na základe ktorej nám 5. septembra 2014 bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia, obstaranie vnútorného vybavenia vrátane informačno – komunikačných technológií so zámerom rozšírenia poskytovaných služieb, zvýšenia kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a revitalizácie významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním vzácneho kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. Komplexnou priestorovou a funkčnou obnovou sa vytvoria tiež podmienky na realizáciu nových činností múzea, ktoré budú prispievať k rozvoju kultúry v regióne.

Plánovaná je obnova podkrovia – vstavba podkrovia, kde vznikne nový priestor, ktorý bude využívaný na expozíciu a stretnutia s významnými osobnosťami s prezentáciou ich tvorby a zbierok, a obnova - úprava okolitého areálu parku. Po rekonštrukcii bude budova Prvého slovenského gymnázia spĺňať podmienky bezbariérovosti pre hendikepované osoby.

Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu je nateraz stanovený od 9/2014 do 10/2015.

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov


 
 

Oznam - detské ihriskáVytlačiť
 

Vážení občania,
 
Mesto Revúca oznamuje, že sú sprístupnené detské ihriská pri materských školách v Revúcej pre deti a žiakov do veku 10 rokov v sprievode rodičov v čase od 9,00 hodiny do 18,00 hodiny.

erb


 
 

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorenéVytlačiť
 

V dňoch 20.až 22. júna 2014 sa centrum mesta a priľahlé ulice zaplnili hudbou,  spevom, smiechom návštevníkov, ale aj vôňou tradičných jarmočných špecialít-pečenej klobásy,sladkého trdelníka,medoviny, tokajského a mnohých iných ,– konal sa v poradí už 18.ročník Dní mesta Revúca. V piatok 20.júna sa na tribúne  pred Kohútom začal kolotoč  vystúpení detí materských škôl, žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy, folklórnej skupiny Revúška, detského folklórneho súboru Lykovček, v neskorých večerných hodinách skupín All in band a Metalena. Kolotoč pokračoval aj v sobotu vystúpením rómskych tanečných a speváckych skupín, revúckeho spevokolu Úsvit , predpoludní sme si pripomenuli  osobnosť dychovej hudby Jozefa Meriača v II.ročníku jeho Memoriálu. Večer už patril skupinám Ščamba, Helenine oči,Rock Reunion a Kali a Peter Pan. Súčasťou dní mesta je vždy bohatý sprievodný program, ktorý nechýbal ani teraz. Chuťové poháriky nám pošteklila ponuka gemerských špecialít Na panvici i v hrnci žiakov a učiteľov strednej súkromnej školy. Dušu pohladili ukážky výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy výstavou Srdcom k umeniu a žiakov Súkromnej umeleckej školy Artiana  výstavou Pod šiatrom. Športovci si prišli na svoje v športových súťažiach atletickej olympiády Kalokagatia, v silovom trojboji,v tenisovom turnaji a v turnaji v malom futbale, ktoré sa konali na športových ihriskách základných škôl a v Dome športu. Tohtoročné Dni mesta Revúca sa niesli  aj v znamení  otvorenia novozrekonštruovaného  mestského domu kultúry. Po skoro ročnej prestávke sa verejnosti znovu  otvorili priestory nášho kultúrneho stánku, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho výročia. Už je to 50 rokov, kedy sa vo februári 1964 pri otvorení  uskutočnilo prvé divadelné predstavenie, v tej dobe   najmodernejšieho kultúrneho zariadenia v okrese. Ako sa vyvíjal kultúrny život, si môžete pripomenúť návštevou výstavy fotografií Kultúra v čase vo výstavnej sieni kultúrneho domu do 11.júla 2014. Vynovené priestory ako prvých privítali významné osobnosti nášho mesta. V piatok 20.júna sa odovzdávali najvyššie ocenenia mesta Revúca na  spoločenskom podujatí Oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostné okamihy večera vyvrcholili galakoncertom pop operného tria la Gioia. Dni mesta sú už za nami a my sa môžeme  tešiť, čo nové nám prinesú tie nadchádzajúce. –kk-

Informácie z oceňovania osobností mesta Revúca v novom čísle RL.

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorené


 
 

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miestoVytlačiť
 

V decembri 2013, keď zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zasielali príspevok za Mesto Revúca do súťaže o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku, tak ešte netušili, čo to mestu prinesie...

Dňa 1. apríla 2014 bola pani primátorka MVDr. Eva Cireňová pozvaná na otvorenie výstavy                   a vyhodnotenie súťaže do historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Mesto Revúca v súťaži s názvom „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“ v kategórii knihy o mestách, získalo 2. miesto, zásluhou regionálneho historika p. Dušana Dubovského, ktorý je autorom monografickej publikácie „Svätyňa osvety a vzdelanosti“.

Za tento počin mu patrí obrovská vďaka a aj touto cestou mu želáme všetko dobré a tiež prajeme veľa úspechov pri ďalšom písaní o našom meste bohatom na históriu.

Zároveň Mestské lesy Revúca, s.r.o.  v súťaži s názvom „Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2014“ v kategórii nástenné viaclistové – firemné získali čestné uznanie s kalendárom Rok v revúckych lesoch 2014 a v kategórii nástenné jednolistové plagáty získali 2. miesto.

Mestským lesom Revúca, s.r.o. tiež touto cestou ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa pracovných úspechov.

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto


 
 

Mesto Revúca oznamuje:Vytlačiť
 

Od 1.4.2014 je pre verejnosť prístupné Detské dopravné ihrisko na Tomášikovej ulici v čas od 13,00 hod. do 18,00 hod.


 
 

„Socialny taxík“ v RevúcejVytlačiť
 

Nemáte sa ako dostať do  nemocnice?
Nemáte ako odviesť svojich starých rodičov k lekárovi?

Stačí vám  1 €
MESTO  REVÚCA, v spolupráci  s NEW TAXI,
pre Vás pripravuje pilotný projekt služby

„Socialny taxík“


Služba sa bude poskytovať:

 • občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Revúca
 • občanom  s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu

Bližšie informácie vám poskytnú na MsÚ v Revúcej  číslo dverí 53, kontakt : 0918615419, 28 515 63
Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. v rámci mesta Revúca a jeho MČ.
Objednávky na čísle:      0911  456  999


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Každá kvapka sa počíta“ Vytlačiť
 

 

logo nadacia ekopolis                                  logo Nestle

 

Mesto Revúca získalo grant na projekt
„Každá kvapka sa počíta“

Mesto Revúca získalo grant vo výške 2 500 eur na realizáciu projektu „Každá kvapka sa počíta“. Tento projekt je podporený vďaka Grantovému programu „ NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014“.

 

Cieľom projektu je :

 • úspory vody v budovách MŠ prostredníctvom výmeny pôvodných vodovodných batérií za úsporné batérie a výmeny pôvodných detských WC za nové WC kombi,
 • obohatenie edukačného procesu žiakov MŠ o informácie o dôležitosti a význame vody s dôrazom na jej ochranu.


Prínosom realizácie projektu bude úspora vody v predškolských zariadeniach mesta.
Realizácia projektu je plánovaná v období od marca do októbra 2014.


 
 

„Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“Vytlačiť
 

       Mesto  Revúca  započalo v mesiaci október/2013  realizáciu  stavby   „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“, ktorej zhotoviteľom   je spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.  Pre rok 2013 je naplánovaná obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova.
        V  42.týždni    bolo   uskutočnené    odfrézovanie jestvujúceho   asfaltového   povrchu uvedených  komunikácií. Do 31.10.2013 bude na daných úsekoch komunikácií uskutočňované dočistenie styčných plôch pri cestných obrubníkoch,  výšková  úprava šácht a uličných vpustí, resp. osadzovanie nových uličných vpustí.  Po ukončení uvedených prác je v termíne od 4.11-8.11.2013 plánované uloženie nového asfaltového povrchu  na uvedených úsekoch komunikácií.
        V budúcom roku  sa  bude  pokračovať  v realizácii  danej stavby   a to  obnovou ďalších úsekov  miestnych  komunikácií  na  uliciach   J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov,   výstavbou nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája,Kordoša,Jilemnického,Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Clementisa   a obnovou parkoviska na Ul.Remeselníckej.

         Mesto  Revúca   pripravilo    pre  rok   2014   realizáciu   ďalšej   stavby    pod   názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorej započatie sa predpokladá  v termíne  03/2014. Predmetom  danej stavby  je rekonštrukcia  miestnych komunikácií  na uliciach  Bernolákova, Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia  a  rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

Ulica Litovelská

Ulica Litovelská

Ulica A. Hlinku

Ulica A. Hlinku

Ulica Záborského

Ulica Záborského

Ulica Clementisa

Ulica Clementisa

Ulica Kalinčiakova

Ulica Kalinčiakova


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, RevúcaVytlačiť
 

      Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá   bola   započatá   v mesiaci   október/2013.  Stavba  sa  nachádza  v areáli  Základnej  školy    na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej.

          V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská.   Dve ihriská  budú multifunkčné, určené pre volejbal,  tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal   a  jedno ihrisko  je určené  pre  plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

           V tomto čase sú uskutočňované zemné práce, odvodnenie ihrísk   a  spodné podkladové vrstvy. Ďalšie  stavebné  práce  budú  realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca


 
 

Správy a aktuality v meste

15 minút pre seba a svoje mesto-Challenge day 2016.Vytlačiť
 

Asociácia športu pre všetkých SR každoročne vyhlasuje súťaž v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA TRIPLE AC - aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania. Mesto Revúca sa ako po minulé roky znovu zapojilo do národnej súťaže Challenge day 2016, ktorá sa uskutočnila v stredu 25.5.2016. Podujatie bolo spropagované formou mestských novín Revúcke listy, internetovej stránky mesta ako aj e-mailami. Do akejkoľvek fyzickej aktivity bez prerušenia po dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1 809 ľudí, z toho 1 439 detí a 370 dospelých.„15 minút pre seba a svoje mesto“ za naše mesto Revúca súťažili základné školy, materské školy, gymnázium, centrum voľného času detí, mestský úrad, športové kluby v meste, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, dôchodcovia z CILKY ako aj jednotlivci z mesta. Deti, žiaci a študenti sa pod vedením svojich učiteľov a učiteliek zapojili do najrôznejších pohybových aktivít v triedach a na školských dvoroch ako je chôdza po vlnitom chodníku, s udržiavaním rovnováhy a po vyvýšenej rovine a kamienkoch, lezenie po rebríku a prekonávanie nízkych prekážok, prekážkový beh spojený s podliezaním a skokom do diaľky, cvičenie "kvety",  cvičenie s padákmi a loptou, na FIT loptách, lezenie cez strašidelný tunel a chôdza po vyvýšenom chodníku, skákanie cez švihadlo, tanec, beh. Zamestnanci mestského úradu podporili svoje mesto a aktívne sa zapojili cvičením aerobiku. Aktivitou sa zapojili aj športové kluby, ktoré trénovali v hádzanej, volejbale, karate či kickboxe. Svoju podporu aktívnemu životnému štýlu vyjadrili aj dôchodcovia z Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa zúčastnili túry na chatu, ako aj klienti a zamestnanci zariadenia ZOS CILKA, ktorí si v priestoroch telocvične zaspievali a zacvičili s loptami. V priestore záhrady hrali záhradné kolky a zahájili tým pravidelné pohybové aktivity pre klientov Cilky. Jednotlivci z mesta sa zúčastnili aktivít na bicykli, chôdzou, behom, aktivitou Nord Walking v trvaní 1 hodiny a 10 minút 6,23 km trasou Revúca – Mokrá Lúka a späť. Podujatie je zábavným dňom propagácie aktívneho životného štýlu a športu pre všetkých a preto by nemalo trvať len 15 minút v jeden deň, ale je inšpiráciou každý deň sa venovať akejkoľvek fyzickej a pohybovej aktivite. B.Máliková, odd.školstva,telesnej kultúry a športu, MsÚ

Viac foto vo fotogalérii tu.

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016


 
 

MODRÝ GOMBÍK SO ZOCHÁČMIVytlačiť
 

     Týždeň modrého gombíka je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Aj tento rok sa  tretí májový týždeň od 16. – 22. mája 2016 niesol v duchu tejto zbierky. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa Vám za Váš príspevok poďakovali symbolickou nálepkou s motívom modrého gombíka.

     Výnos z tohtoročnej zbierky je venovaný na podporu programov na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Mauritánia je jednou z krajín Sahelu, ktoré v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije veku 5 rokov.

     Preto sa žiaci našej školy rozhodli pomôcť, rozdávali v uliciach mesta Revúca modrý gombík za dobrovoľný príspevok, a taktiež v priestoroch našej školy sme spoločne bojovali za lepší život detí v Mauritánii. Zapojili sme sa do „Veľkej hry pre školy“, žiaci pripravili peknú nástenku v priestoroch školy venovanú Týždňu modrého gombíka, v školskom rozhlase sme žiakov oboznámili s problémom detskej podvýživy v Mauritánii a vysvetlili sme cieľ tohtoročnej kampane, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Naši dobrovoľníci vyzbierali za 96 predaných symbolických nálepiek modrého gombíka 107,15eur. 

    Všetkým ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že výnos z tohtoročnej zbierky pomôže aspoň sčasti riešiť problémy detskej podvýživy v Mauritánii.

 

Mgr. M. Pirochová

MODRÝ GOMBÍK SO ZOCHÁČMI

MODRÝ GOMBÍK SO ZOCHÁČMI


 
 

Ďalší úspech detí MŠ Sládkovičova ulica na celoslovenskej súťažiVytlačiť
 

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Okresný úrad v Prešove – odbor školstva vyhlásili XIX. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou – SVET OKOLO NÁS.  

Z 2004 výtvarných prác a z 275 MŠ vybrala odborná porota 50 najlepších prác / bez udania poradia/. Medzi nimi bola aj naša MŠ. V kategórii 5-6 roč. deti  sme získali dve ocenenia, ktoré si  naša Eliška Boldišová za  kresbu „Moja mama a ja“ a Kristínka Radnótyová „Koníky“ dňa 19.5.2016  prevzali ceny v Prešove.

Máme z toho veľkú radosť a dievčatám gratulujeme.

A. Kašová

Ďalší úspech detí MŠ Sládkovičova ulica na celoslovenskej súťaži

Ďalší úspech detí MŠ Sládkovičova ulica na celoslovenskej súťaži

Ďalší úspech detí MŠ Sládkovičova ulica na celoslovenskej súťaži


 
 

Týždeň MODRÉHO GOMBÍKAVytlačiť
 

Tretí májový týždeň sa v našej škole niesol v duchu zbierky Modrý gombík. Výnosom z tohtoročnej zbierky sa UNICEF rozhodol podporiť programy na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Tieto projekty sme finančne podporili aj vďaka vianočnej zbierke, no vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v krajine je dôležité v tejto podpore pokračovať. Mauritánia je jednou z krajín Sahelu, ktoré v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije veku 5 rokov. Počas celého týždňa sa žiaci na hodinách etickej výchovy venovali tejto téme, prostredníctvom prezentácií a videa spoznali krajinu v Afrike – Mauritániu, dozvedeli sa zaujímavé informácie o podvýžive, o chorobách z podvýživy a akou formou sa dajú liečiť. Zapájali sa do množstva úloh a aktivít. Žiaci 4.A vytvorili pekné plagáty a spolu s pani učiteľkou vymysleli zaujímavú prezentáciu, s ktorou v utorok navštívili každú triedu v škole. Vo štvrtok a piatok už chodili s pokladničkou a za venované príspevky sa poďakovali nálepkou modrého gombíka. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 97,65 eur.  

Ďakujeme Vám všetkým, ktorým nie je ľahostajný ťažký život detí v iných krajinách, Vám ktorí  ste sa zapojili do zbierky.

Mgr. I. Beľáková

Týždeň MODRÉHO GOMBÍKA

Týždeň MODRÉHO GOMBÍKA

Týždeň MODRÉHO GOMBÍKA


 
 

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia Vytlačiť
 

Tragifraška Ivana Bukovčana Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica patrí k najvtipnejším hrám z dedičstva slovenskej pôvodnej dramatickej tvorby. Ponúka výborné roly pre troch hercov a bizarný príbeh podivuhodného manželského trojuholníka. Naštudovanie tejto hry ochotníckym Divadelným súborom Daxner z Tisovca dokazuje, že divadelná zábava môže byť profesionálne i umelecky na úrovni. V podkroví múzea ponúkla divákom herecký koncert v podaní trojice hercov Dušana Kojnoka, Martiny Vlčkekovej a Milana Cibuliaka a v réžii Michala Stejskala. Divadelná hra vyrozprávala smutnosmiešny povalový príbeh o tom, ako sa môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať slúžkou a nájomné v ich dome vynášať 50 korún za dva mesiace. Príbeh sa pohrával so strachom muža, ktorý sa bojí spoločnosti, ktorá má moc zničiť mu život. Slučka pre dvoch nezostarla ani po vyše tridsiatich rokoch, ktoré uplynuli od jej napísania. V podaní DS Daxner ostáva stále sviežou a aktuálnou, pretože obsahuje nadčasový, všeľudský rozmer. Tento typ commedie dell´ arte ste mali možnosť vychutnať si v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia piatok 20. 5. 2016 o 18:00.

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia


 
 

Super reprezentanti ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej pravidelne dokazujú, že sú šikovní a talentovaní.  Ukazuje sa to najmä v súťažiach, v ktorých pravidelne vyhrávajú, a tak úspešne reprezentujú svoju školu a jej hodnoty. Obsadzujú tie najvyššie priečky od obvodných kôl až po krajské a celoslovenské kolá. Tu je niekoľkých úspechov za posledné obdobie:

 

 • Štúrov Zvolen je regionálna súťaž v rétorike, ktorej 30. ročník sa konal 18. 5. 2016 v Revúcej. Prvé miesto v tejto súťaži znamená postup do celoštátneho kola, ktoré sa koná vo Zvolene. Nám sa podarilo v obidvoch kategóriách obsadiť prvé miesto a v prvej kategórii aj miesto druhé, a to takto:

                1.kategória: 1. miesto Helenka Slivenská z 5. B triedy

                                        2. miesto Nina Natália Vavreková zo 4. A triedy

                2. kategória: 1. miesto: Matej Lábaj z 9. A triedy

                Znamená to, že náš región budú na celoslovenskom kole vo Zvolene v polovici júna 2016          reprezentovať naši žiaci - Helenka Slivenská a Matej Lábaj. Našim žiakom silno držíme palce             a prajeme veľa šťastia a kreativity v ďalšom kole.

 

 • 13. 5. 2016 sa v rámci OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV SLOVENSKA 2016 konala vedomostná súťaž „Antické OH“. Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej reprezentovalo družstvo v zložení Filip Vavrek, Lenka Trajteľová a Matej Lábaj.  A znovu úspešne. V konkurencii 7 družstievboli najlepší a obsadili krásne 1. miesto. Blahoželáme.

 

 

 • Dňa 13. 5. 2016 sa konalo aj obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska 2016. Našu školu opäť úspešne reprezentovali naši žiaci a v jednotlivých kategóriách obsadili krásne miesta:

                1. kategória :

3. miesto - Eliška Beňušová

                2. kategória :

2. miesto - Roman Pavlikovský

                3. kategória :

1. miesto - Pavlína Derdáková

Našim žiakom srdešne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach,            najmä nech sa ich hudobný talent ďalej rozvíja a ich láska k hudbe prehlbuje nielen  pre svoje     potešenie, ale aj potešenie iných. 

 

 • Ďalší úspech Základnej školyJ. A. Komenského v Revúcej zaznamenali kategórie mladších a starších žiačok a rovnako aj žiakov v obvodnom kole v ľahkej atletike. Staršie aj mladšie žiačky obsadili 1. miesta, starší žiaci 1. miesto a mladší žiaci 2. miesto.Vybojovali si tak postup na krajské kolo súťaže, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici. Dňa 10. mája 2016 sa v areáli multifunkčných ihrísk mesta Revúca konalo obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl v okrese Revúca. Zúčastnilo sa ich 129 žiakov z ôsmich základných škôl, ktorí súťažili v štyroch disciplínach. Mladší žiaci v behu na 60m a 300m, v hode kriketovou loptičkou a v skoku do diaľky. Starší žiaci zase v behu na 60m a 1000 m, v hode granátom a v skoku do diaľky.  Tu súvýsledky žiakov, ktorí sa umiestnili na stupienku víťazov:

 

                Mladšie žiačky:                                                                                                                                           

                Kristína Kiselová - 2. miesto v behu na 60 m, 2. miesto v skoku do diaľky 

                Soňa Scarlett Petrovková – 2. miesto v behu na 300 m, 3. miesto v behu na 60 m

                                    

                Staršie žiačky:

                Sára Krštieňová – 1. miesto v skoku                           

              Anna Fujdiarová – 2. miesto v behu na 1000 m                                                                                     

                Natália Hogerová – 2. miesto v hode granátom

               Adriana Tóthová – 3. miesto v behu na 60 m

 

                Mladší žiaci:

                Filip Špak – 1. miesto v behu na 60m, 1. miesto v skoku   

                Jakub Kožuch – 1. miesto v behu na 300 m

 

                Starší žiaci:

                Roman Krokavec – 1. miesto v behu na 60 m, 3. miesto v skoku                                                     

                Filip Vavrek – 1. miesto v behu na 1000 m

 

 • Po úspechu na Detskej divadelnej Revúcej sa divadelný súbor Portál zúčastnil 6. mája 2016 krajskej prehliadky divadiel poézie v Banskej Bystrici. Nádherné tóny huslí, skvelé výkony našich hercov – to všetko Portálu prinieslo prvýkrát  standing ovation. Z Banskej Bystrice naši žiaci odchádzali s tretím miestom. Veľmi nás potešil aj záujem rodičov našich malých hercov, ktorí ich prišli podporiť na vystúpenie. Našim žiakom ďakujeme za krásne divadelné predstavenie a prajeme veľa hereckých skúseností a úspechov.

 

 • Helena Slivenská, Slávka Strihanová, Nina Vrancová, Natália Liptáková, Eva Candelária Fumero - Diaz. To sú mená žiačok našej školy, ktoré svojím nádejným spisovateľským talentom našu školu úspešne reprezentovali, a to v 17. ročníku regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných škôl s názvom HREBENDOVA KAPSA 2015. Dňa 27. mája 2016 o 9.00 hod, v Obradnej sieni Mestského úradu v Hnúšti si prevezmú ocenenia. Srdečne blahoželáme a našim žiačkam prajeme veľa veľa radosti pri vytváraní ich malých-veľkých literárnych dielok, ktoré si raz možno budeme môcť kúpiť a pridať do svojej knižnice.

Umiestnenia našich žiakov a žiačok a jednotlivé získané miesta rozširujú obrovskú zbierku úspechov žiakov a žiačok našej školy v tomto školskom roku. Sú výsledkom ich talentu a nadania, ale aj dôsledkom spolupráce, kooperácie a podpory ich rodín i usilovnej a cieľavedomej práce pedagógov Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej. Jedným slovom "ďakujeme!" a zároveň prosíme aj do nasledujúcich rokov o rovnakú podporu a spoluprácu našej školy a rodičov našich žiakov, veď tieto úspechy sú úspechmi nás všetkých.

 

Super reprezentanti ZŠ J. A. Komenského


 
 

Vďaka za pekný zážitokVytlačiť
 

V mesiaci máj  žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už tradične  pripravujú slávnostnú školskú akadémiu, ktorá sa vždy teší hojnej účasti rodičov, príbuzných a priaznivcov školy. Ani  tento rok tomu nebolo inak. Spolu s pedagógmi si naši žiaci pripravili  pestrý  program plný spevu, tanca a veršov. Bol to darček venovaný všetkým mamičkám k ich májovému sviatku.

Svoje dojmy z tohto skvelého podujatia  vyjadrila aj  jedna z našich bývalých kolegýň.

Dovoľte nám, aby sme sa s Vami podelili:

„Som bývalá  učiteľka, už 10 rokov na dôchodku. Učila som v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej.

Veľmi som sa potešila, keď som sa dopočula, že tak ako každý rok, aj tento  moja škola pripravuje program  pri  príležitosti Dňa matiek. Slávnostnej akadémie som sa s radosťou zúčastnila. Program, ktorý deti predviedli, bol úžasný.Všetko bolo do bodky premyslené, bezchybné. Vyslovujem obdiv všetkým pedagógom za ich tvorivosť, nápaditosť, perfektné nacvičenie , vkusnú výzdobu a krásne oblečenie účinkujúcich.Obetovali iste veľa hodín zo svojho voľného času na nácvik, za čo im patrí moja úcta a vďaka. Detičky boli veľmi milé a ich výkony boli hodné vysielania v televízii. Bezchybne prednesené básničky z úst tých najmenších spôsobili, že iste v oku nejednej mamky sa zaleskla slzička.

Z podujatia som odchádzala s hrejivým pocitom, že naše deti sú v rukách šikovných a obetavých pedagógov, ktorí s nimi dokážu tvorivo pracovať.

Vážené kolegyne a milé deti,

zo srdca vám ďakujem za krásny umelecký zážitok. Teším sa na školskú akadémiu 2017.

S.K.

Vďaka za pekný zážitok


 
 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH Vytlačiť
 

V piatok 13. mája 2016 sa v priestory jednej triedy v budove ZŠ I. B. Zocha v Revúcej premenili na malú sieň olympizmu.

Olympijský klub Gemer, ktorý jejedným z 21 olympijských klubov na Slovensku, pripravil v spolupráci s našou školou podujatie pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Poslaním OKG je pôsobiť v mieste a regióne, prispieť k šíreniu a propagácii hodnôt a princípov olympizmu, rozvíjania olympijského dedičstva, prispieť k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a environmentálnych aktivít.

V  tomto – olympijskom -  roku sa uskutoční celý rad akcií rôzneho charakteru a jednou z prvých bola vedomostná súťaž o ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH. Súťaž začal úvodnou prezentáciou o hrách  Dr. Juraj Králik (predseda OKG), ktorý následne aj celú súťaž moderoval.

Súťažilo sedem trojčlenných družstiev, ktoré reprezentovali svoje základné školy. Vedomosti predviedli zástupcovia ZŠ Muráň, ZŠ Lubeník, ZŠ J. A. Komenského Revúca a ZŠ I. B Zocha Revúca. Hodnotenie súťažných odpovedí strážila komisia zložená z pedagogických pracovníkov zastúpených škôl.

O víťazovi rozhodli až „rozstrelové“ otázky – aj to svedčí o vyrovnanosti družstiev. Prvenstvo patrilo družstvu ZŠ J. A. Komenského; druhí boli zástupcova z Muráňa a tretí stupienok patril domácim - ZŠ I. B Zocha. Ale v duchu známeho „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ – si zaslúžia pochvalu všetci zúčastnení. Takouto nevtieravou formou si pripomenuli históriu vzniku olympijských hier. Určite ich potešili aj darčeky, ktoré im budú pripomínať blížiace sa  hry XXXI. Letnej olympiády v Riu.

Za príjemné dopoludnie ďakujeme aj Dr. Králikovi, ktorý kvíz i zaujímavú prezentáciu pripravil.

Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré nás čakajú.

                                                                                                            Eva Vidová

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH


 
 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKEVytlačiť
 

      V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch MHD alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti aj prostredníctvom školy.

       Hlavným cieľom dopravnej výchovy v Základnej škole J. A. Komenského je vychovať zo svojich žiakov zodpovedných účastníkov cestnej premávky – chodcov a hlavne cyklistov. Preto zvýšenú pozornosť venujeme dopravnej výchove pred začiatkom letných prázdnin, kedy sú naši žiaci, ako účastníci cestnej premávky najzraniteľnejší.

       V dňoch  18. a 20.5. 2016 žiaci 1. stupňa na našom detskom dopravnom ihrisku v areáli našej školy v spolupráci s príslušníkom dopravnej polície kpt. Mgr. Dušanom Belicom zopakovali pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a prakticky si precvičili jazdu zručnosti na kolobežkách.  Začali sme náš projekt „ Na kolobežke bezpečne „.

       Deti sa zúčastnili aktivít  v dvoch skupinách ako chodci a ako cyklisti. Prakticky riešili rôzne dopravné situácie na križovatkách a na priechodoch pre chodcov.

       Deťom sa na našom skvelom školskom detskom dopravnom ihrisku  veľmi páčilo. Tento deň strávili pohybom, utužovali si svoje zdravie a získali nové vedomosti a zručnosti o bezpečnosti na cestách.  Vďaka podpore z Nadácie Volkswagen  Slovakia , nadšeniu pedagógov školy máme vlastné dopravné ihrisko a garáž plnú kolobežiek , ktoré je kedykoľvek našim  žiakom k dispozícii.

       V triedach sa žiaci ešte porozprávali o bezpečnosti na cestách, rôznych dopravných prostriedkoch, dopravných značkách. Svoje zážitky z dopravného ihriska a vedomosti, ktoré majú, využili pri skrášľovaní svojich tried. Vytvárali dopravné prostriedky z kartonv , dopravné značky, rôzne dopravné situácie na cestách.

      Dopravná výchova je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou procesov výchovy a vzdelávania v Základnej škole J. A. Komenského. Bezpečnosť a zdravie našich žiakov je pre nás na prvom mieste.

KV

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE


 
 

Oskar bez bariér 2015 Vytlačiť
 

Združenie miest a obcí Slovenska ako vyhlasovateľ súťaže  Oskar bez bariér vníma toto podujatie ako symbolické ocenenie práce samospráv, ktorým znižujú bariéry a hendikepovaným obyvateľom uľahčujú bežný život. Táto prestížna súťaž je zároveň inšpiráciou pre iné mestá a obce, ktorým sú prostredníctvom príkladov dobrej praxe ponúkané rôzne námety a aktivity týkajúce sa práce v prospech postihnutých a sociálne slabších občanov, ako aj zvyšovanie kvality miestneho, komunitného života.

Do 12. ročníka sa prihlásilo aj naše mesto s prezentáciou zrekonštruovania nevyužitých pivničných objektov v ZOS Cilka na nové funkčné priestory – miestnosť pracovnej terapie s kuchynkou a priestor pre pohybové a rehabilitačné aktivity seniorov žijúcich v zariadení.

V súťaži sme s predloženým projektom boli nominovaní do finále  v kategórií mestá nad 5 000 obyvateľov spolu s mestami Nové Zámky a Liptovský Mikuláš. Slávnostný galaprogram s prezentáciou finalistov a vyhlásením víťaza súťaže sa konal v rámci 27.snemu ZMOS v Inchebe - Expo Aréne dňa 18.mája 2016. Prestížne ocenenie získalo mesto Liptovský Mikuláš s projektom Sociálna škôlka „Nový svet“ pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Aj napriek tomu, že sme ocenenie Oskar bez bariér nezískali, už postup do užšieho  finále je pre nás veľkou poctou, že sme pred širokou verejnosťou mohli zviditeľniť to, čo pre seniorov žijúcich v našom zariadení robíme.

Ing. Gabriela Borosová

Oskar bez bariér 2015

Oskar bez bariér 2015


 
 

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťažiVytlačiť
 

Formovanie a rozvíjanie mravného vedomia a správania žiakov ako jedného z cieľov dopravnej výchovy je totožné s cieľmi výchovy počas povinnej školskej dochádzky. Zameranie na dopravu v tomto prípade tieto hodnoty a postoje žiakom približuje a robí podstatne „názornejšími“. Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách. Cieľom dopravnej výchovy v dnešnom premotorizovanom svete je viesť našich žiakov k bezpečnosti chodcov, ale aj cyklistov. Na zreteli musíme mať aspekt, že vychovávame budúcich vodičov.

 

Tak ako každý rok aj tento, sme sa zúčastnili dňa 12. 5. 2016 Okresného kola Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2016“. Deti súťažili v štvorčlenných družstvách, kde si overili svoje vedomosti z teoretickej, praktickej časti a skladačky dopravnej značky. Žiaci z V.A triedy Natália Kováčová, Terézia Motyčková, Samuel Michal Siman a Kristián Vendégh zdolali svojich súperov v náročných úlohách a disciplínach, uspeli veľmi dobre a tešili sa z víťazstva. V neoficiálnom hodnotení jednotlivcov bola najlepšou súťažiacou Terézia Motyčková, ktorá absolvovala celú súťaž bez zaváhania. Ich víťazstvo je povzbudením na získanie ďalších poznatkov a vedomostí z dopravnej výchovy.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole. 

 

Bc. I. Sviežená

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži


 
 

Finančná gramotnosť v podmienkach ZŠ J. A. Komenského v RevúcejVytlačiť
 

Inšpirovaní príbehom Anny a Alexa uvedeného v komixe na stránke www.eurobankovky.sk, ktorí odhalili falšovateľov peňazí, sme sa rozhodli pozvať medzi našich žiakov človeka, ktorý nám o tejto problematike porozpráva viac. Pozvanie k nám  prijala pani  riaditeľka Prima banky a.s. , pobočky v Revúcej, pani Mgr. Janetta Melichová, ktorá spolu s našimi ôsmakmi a deviatakmi skúmala, či bankovky, ktoré sme mali v peňaženke, sú pravé. Upozornila nás na niektoré dôležité body, napríklad čo je potrebné si všímať na jednotlivých bankovkách - ich ochranné prvky a tiež sme spolu preskúmali niekoľko mincí. Oboznámila žiakov s druhmi falzifikátov a ich výskytom v SR v roku 2015. V ďalšej časti porozprávala žiakom o spôsoboch bezhotovostnej platby, možnostiach využívania platobných kariet a mobilných aplikáciách v bankovníctve. To je len jedna z mnohých aktivít, ktoré realizuje Základná škola J. A. Komenského v Revúcej na rozvoj žiackych kompetencií v rámci finančnej gramotnosti, pretože v každej triede školy je zriadený nástenkový kútik finančnej gramotnosti.

11. 5. 2016 bolo ukončené už 2. kolo našej školskej súťaže „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ“ pre žiakov 3. - 4. ročníkov a 5. – 6. ročníkov. Do súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 100 žiakov z ročníkov 3. a 4. a 30 žiakov z ročníkov 5. a 6. Súťaž pokračuje tretím záverečným  kolom. Úlohy môžete riešiť do až do 26. 5. 2016 v testoch ALF. Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami v závere školského roku.  Ďalšia súťaž „Kam sa mince kotúľajú“ je určená žiakom 7. – 9. ročníkov.

Počas vyučovacích hodín majú žiaci k dispozícii trojrozmerné pomôcky, učebnice a pracovné zošity.

Veľkú pozornosť venujú podpore finančnej gramotnosti aj vychovávateľky v ŠKD pri ZŠ. Najmladšie deti začínajú vnímať svet  práce a peňazí  formou detských hier, piesní a básničiek. Ako dobrý príklad slúži pieseň „Dve zázračné slová“, prostredníctvom ktorej sa deti učia základy slušného správania, formujú sa medziľudské vzťahy. Zároveň si zapamätajú, že ľudia pracujú nielen každý pre seba, ale naša práca je prospešná aj iným, navzájom si pomáhame a za pomoc sme vďační.  Najefektívnejšou formou na dosiahnutie cieľov v tejto oblasti sú zážitkové hry. Veľmi dobrou metódou na poznávanie hodnoty peňazí je hra „Naša domácnosť“ a hra „Nákupy“. V prvej hre si deti rozdelia úlohy jednotlivých členov domácnosti – rodičia, deti, starí rodičia a spoločne rozhodujú, aké veci si do domácnosti kúpia. Musia pri tom brať ohľad na potreby jednotlivých členov rodiny. Takto sa učia rozpoznávať priority a rozlišovať veci, ktoré sú životne dôležité a ktoré sú druhoradé. Zároveň sa učia vzájomnej komunikácii a rešpektu voči starším ľuďom. V hre „Nákupy“ dostanú deti určitú sumu peňazí a zoznam vecí, ktoré sú pre domácnosť potrebné a ktoré by si chceli kúpiť. Musia sa samy rozhodnúť, čo si môžu za danú sumu kúpiť a čo nie. Úcte k práci sa učíme rozprávaním a pozorovaním rôznych pracovných profesií. Deti sa musia naučiť rozlišovať náročnosť rôznych profesií a s tým súvisiace finančné ohodnotenie. Učíme ich nezávidieť úspešným ľuďom a naopak - nepodceňovať žiadnu prácu, pretože každá poctivo vykonaná práca je užitočná a potrebná pre celú spoločnosť. Pri starších deťoch sa snažíme  využiť príklady zo spoločenského života – úspešní speváci, spisovatelia, lekári atď. Deti povzbudzujeme, aby v sebe objavovali potenciál, určité dispozície, ktoré by ich pri vlastnej snahe a vytrvalosti mohli priviesť k takým istým úspechom. Tým si zároveň zabezpečia väčšinu  životných potrieb.

V areáli školy sa nachádza aj vonkajší hrací prvok – predajný stánok, kde sa tí najmenší môžu zahrať na predajcov a nákupcov. Pravidelne sa organizujú školské burzy /vianočná burza, eko-burza, burza kníh/ a zbierky pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú.

Celú oblasť finančnej gramotnosti zastrešuje a koordinuje koordinátor finančnej gramotnosti. Samozrejmosťou je aj vzdelávanie pedagógov z danej oblasti, mnohí  už absolvovali vzdelávanie z finančnej gramotnosti a rozšírili si tak svoje kompetencie.

ZŠ 

Finančná gramotnosť v podmienkach ZŠ J. A. Komenského v Revúcej

Finančná gramotnosť v podmienkach ZŠ J. A. Komenského v Revúcej


 
 

Tešíme sa na olympiáduVytlačiť
 

Blíži sa letná olympiáda v Riu a aj my, deti z Materskej školy na Sládkovičovej ulici v Revúcej sa zapájame do športových podujatí  k „ Olympijskej štafete RIO 2016“. Svojimi prácami sme sa zapojili do výtvarnej súťaže a odoslali sme „ Olympijské pohľadnice“ pre športovcov- olympionikov. 18. mája všetky deti z materskej školy športovali na multifunkčnom ihrisku ZŠ na Hviezdoslavovej ulici a 5-6 ročné deti súťažili v troch disciplínach- v behu na 20m, v skoku do diaľky a v hode loptou. Malé deti športovali na prekážkovej dráhe, kde behali, skákali, podliezali a hrali sa s padákmi. Vyhodnotili sme najlepších športovcov, odovzdali im diplomy a medaile a oni nám sľúbili, že budú ďalej trénovať a pripravovať sa na blížiacu olympiádu predškolákov.

                                                                                                  Debnárová Ivana

Tešíme sa na olympiádu

Tešíme sa na olympiádu

Tešíme sa na olympiádu


 
 

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest 12.-15.máj 2016Vytlačiť
 

Vyjadrenie  prezidenta  Maďarskej kickbox federácie a hlavného organizátora  Svetového pohára Petra  Galambosa,  cieľom  preloženia Svetového pohára zo Szegedu do hlavného mesta Budapešti bolo  vytvoriť pre  súťaž lepšie podmienky. Čo sa organizačnému tímu aj podarilo, registráciou 2300 štartov, 1400 bojovníkov z 33 krajín, je to najväčší počet účastníkov v Maďarskom pohári. Podarilo sa nám 22 ročník dostať do živého  vysielania v najväčšom  národnom  športovom  kanáli v Maďarsku. Tento turnaj bol dobrou prípravou pre výber bojovníkov v K1, ktoré  umožnia  štart na ME WAKO 2016 ako aj možnú kvalifikáciu v disciplíne K1 na svetové hry 2017, Wroclav, Poľsko, ktoré budú organizované s podporou Medzinárodného olympijského výboru (IOC) a pod záštitou prezidenta Poľskej republiky. Naše reprezentantky Revúcej ktoré boly aj súčasťou reprezentácie Slovenského zväzu kickboxu ktorý skonči v rebríčku krajín na 13 mieste  ( 1. miesto HUN.,2.-ITA.,3.-POL.) svojim pravidelným bodovaním na takýchto podujatiach  ktoré majú podobu a najlepšiu prípravu ako aj cestu pre zisk umiestnenia sa na oficiálnych ME a Sveta najbližšie budú v Írsku  (WAKO WORLD Championships junior a cadets  27.8. – 3.9.2016 Dublin). Kapitánka Janka Guláková získala  bronz lightcontact -50 kg st. kadet, očakávali sme medailu v kicklighte no pre nie dobrú formu Janku vyradila  pretekárka z Izraela Pashaer Daniella (Team Israel,ISR), v lightkontakte postúpila cez pretekárku z Maďarska Soós Marianna (Tököl SE,HUN)no postup do semifinále je zobrala pretekárka Kovács Anita (Kondorosi KBE,HUN).  Stela Laurenčíková  bronz lightcontact -55kg st. kadet zvíťazila nad  Kovács Barbara (Bcs.LTP SE,HUN)  a postup do  semifinále  jej prekazila prehra  ŽAGAR SLEMENŠEK Larisa (KBZS,SLO), Alžbeta Teličáková zlato kicklight -28 kg ml.kad. striebro -28 kg Lightcontact, prehrala vo finále  Korolovych Daryna (KOROLOVYCH TEAM, UKR), dievčatá sú pripravené veľmi dobre chýba im len hlavne sebadôvera.
sumár  1-zlato,1-striebro,2-bronz (4 medaile).

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest  12.-15.máj 2016

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest  12.-15.máj 2016

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest  12.-15.máj 2016

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest  12.-15.máj 2016

22.nd Hungarian Kickboxing worldcup Budapest  12.-15.máj 2016


 
 

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDAVytlačiť
 

V stredu 18. mája prežili deti z materskej školy na Ul. Vl. Clementisa ozajstné športové zápolenie. Zmerali si sily v športovej olympiáde. Všetko sa začalo tým, že triedy nastúpili pred materskú školu pod značkami tried. Jahôdková trieda, jabĺčková, slivková, hruštičková, trieda pomarančov a citrónikov. Pani učiteľka Vierka všetkým vysvetlila, čo je to olympiáda. Potom deti za zvukov olympijskej hymny doniesli slniečkovú vlajku materskej školy preto,  aby zaviala nad všetkými súťažiacimi. Tým bola olympiáda  zahájená. Malí športovci sa premiestnili na miesta disciplín. Hádzali lopty do prázdnych plechoviek, skákali vo vreci, chodili po lane so zaviazanými očami. Poslednou disciplínou starších detí bolo preliezanie cez pavučinu- nazvali sme ju špiónska disciplína. Naši maličkí zase súťažili v hode loptičkou do koša, lezení po lane a triafaní do kolkov. Olympiáda sa niesla  v zábavnom duchu. Kamaráti si navzájom pomáhali a všetci boli šťastní, že si zašportovali. Odmenou pre športovcov bola olympijská medaila a krásny diplom. Na záver sme si všetci  s chuťou zakričali tri krát HURÁ.....

Mgr. Ivana Zajaková

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

ŠKÔLKARSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA


 
 

Regionálna tanečná súťaž v ŠZŠ JelšavaVytlačiť
 

Dňa 11-05-2016 sa žiačky ŠZŠ Revúca zúčastnili na tanečnej súťaži v Jelšave, ktorú organizovala ŠZŠ Jelšava. Súťažilo 6 družstiev v 3 kategóriách. Predviesť svoje tanečné zostavy a zasúťažiť si prišli tanečné družstvá z Čierneho Balogu, Brezna, Klenovca, Rožňavy, Revúcej a domáce družstvo z Jelšavy. Naše žiačky sa umiestnili na peknom 3. mieste v III. kategórii v modernom tanci so stuhami, kde získali diplom a vecné ceny.

Mgr. J. Hrbáľová

Regionálna tanečná súťaž v ŠZŠ Jelšava

Regionálna tanečná súťaž v ŠZŠ Jelšava


 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia – priorita na ZŠ I.B.Zocha Vytlačiť
 

Mesiac apríl je v povedomí širokej verejnosti aj mesiacom bezpečnosti a ochrany zdravia. O tom, že naša škola, ZŠ I.B.Zocha, venuje zvýšenú pozornosť aj tejto problematike, svedčí množstvo rôznorodých aktivít, ktoré sme už zorganizovali, alebo plánujeme zorganizovať v najbližšom období.

Prvou v poradí bol skvelý výchovný koncert členov občianskeho združenia Škola života, ktoré formou hudobného, motivačno – výchovného predstavenia s tematikou AKO ZACHRÁNIŤ, interaktívnou formou vysvetľovali ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci – od zavolania na tiesňovú linku, cez inštrukcie, až k záchrane ľudského života. Pesničky s videoprojekciou zatraktívnili celé predstavenie.

28. apríl – Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia, si naši žiaci opäť pripomenuli netradičnou formou. Prvostupniari pracovali v skupinách, v ktorých tvorili jednoduché pravidlá cestnej premávky, ale aj pravidlá správania sa pri športových aktivitách a hrách na školskom dvore. Starší tvorili krátke literárne útvary o starostlivosti o zdravie, predchádzaní úrazov a dodržiavaní pravidiel bezpečnosti. Maľovali tiež obrázky a pripravovali krátke scénky , ktoré prezentovali pred spolužiakmi. Žiaci 2. stupňa využívali prestávky na plnenie úloh, zameraných na protipožiarnu ochranu, dopravnú bezpečnosť, ale aj poskytovanie prvej pomoci. A tak ste počas prestávok mohli sledovať hlúčiky diskutujúcich a náhliacich sa žiakov, ktorí v priestoroch školy, na nástenkách, paneloch a informačných plagátoch, hľadali užitočné informácie o tom, kde sa nachádzajú v škole hasiace prístroje, kde je ohlasovňa požiaru, čo je povinnou výbavou cyklistu, alebo čo je to anafylaktický šok. Víťaznú VII.B triedu, ktorá zvládla všetky otázky na výbornú, potešili sladké maškrty, ale aj milé upomienkové predmety.

Naši žiaci sa v najbližšom období môžu tešiť na zážitkové vyučovanie na dopravnom ihrisku, alebo na Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, s ukážkami hasičskej techniky a prezentáciou jednotlivých zásahových činností. A my môžeme len konštatovať, že bezpečnosť a ochrana zdravia, je na ZŠ I.B.Zocha prioritou č.1.

Ing. Alena Kvetková

Bezpečnosť a ochrana zdravia – priorita na ZŠ I.B.Zocha

Bezpečnosť a ochrana zdravia – priorita na ZŠ I.B.Zocha

Bezpečnosť a ochrana zdravia – priorita na ZŠ I.B.Zocha

Bezpečnosť a ochrana zdravia – priorita na ZŠ I.B.Zocha


 
 

V biológii sme jednotka...Vytlačiť
 

Biológia  ako  veda i ako  vyučovací  predmet  nie je ľahká. Vyžaduje si zápal a túžbu po vedomostiach. Ale to určite nestačí... Záujem o prírodu, jej rastlinnú i živočíšnu ríšu, ale i minerály a horniny  určite nechýba  našim šiestakom z „Hviezdoslavky“.   Veď sa podujali na riešenie zaujímavých, ale náročných  úloh biologickej olympiády. Už pri príprave na biologickú olympiádu chlapci zistili, že zadania nie sú jednoduché... Ale nabrali odvahu. Naša cesta na obvodové kolo biologickej olympiády v Tornali  sa začala skoro ráno.  Mladým nadšencom biológie  vôbec neprekážalo ani ranné vstávanie. V Centre voľného času v Tornali sa stretla skvelá „biologická rodina“. Po milom privítaní nasledovalo riešenie teoreticko–praktických úloh. Tento rok bola praktická časť zameraná na ihličnaté dreviny. Naši žiaci ju zvládli na výbornú. V teoretických úlohách našli jednoduchšie i zložitejšie zadania. Veď predsa riešili úlohy obvodového kola. Po skončení nasledovala kontrola vypracovaných testov, bodovanie a vyhodnotenie, po ktorom sme zostali  prekvapení... Prvé tri miesta patrili chlapcom z „Hviezdoslavky“. Tí naši šikovníci z „Hviezdoslavky“ sú: Pavol Halaj, najúspešnejší riešiteľ, ktorý obsadil pekné 1.  miesto. Na 2. mieste s rozdielom iba jedného bodu skončil Adam Herczeg a Vladimír Lukáš sa umiestnil na 3. mieste. Pani MVDr. Mária Kračuníková nám, Revúčanom, predstavila ich kráľovstvo – MINIZOO. Majú tu naozaj zaujímavých obyvateľov ako šváby madagaskarské, raky mramorové, korytnačky, rybičky, andulky,... Achatiny i pakobylky  nám darovali, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Sľubujeme, že sa o ne budeme zodpovedne starať. Ani sa nám nechcelo odísť. Príjemne unavení, ale plní zážitkov a s novými exemplármi živočíšnej ríše sme sa pobrali domov... Škoda, že do biologickej olympiády sa žiaci z „Hviezdoslavky“ zapojili ako jediní z revúckych základných škôl. Radi by sme sa podelili  o súťažného ducha aj s ostatnými revúckymi šiestakmi a siedmakmi. Tento deň stál naozaj za to...,  oplatilo sa ho zažiť, bol veľmi zaujímavý.

Mgr. Gabriela Petrovičová

V biológii sme jednotka...


 
 

Vyhodnotenie súťaže Slávik Slovenska 2016 v okrese RevúcaVytlačiť
 

Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Revúcej zorganizovalo dňa 13. mája 2016 ďalší ročník súťaže Slávik Slovenska 2016, ktorá je určená pre žiakov základných škôl. Obvodného kola sa zúčastnilo 5 škôl a spolu v troch kategóriách 10 účastníkov.
Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda: Mgr. Michal Šimko – ZUŠ Revúca Členovia: Henrieta Hamarová DiS.art.– ZUŠ Revúca Mgr. Natália Poprocká – ĽS súbor Lykovec a Lykovček
Výsledky:
1. kategória – 1. až 3. ročník ZŠ
1. miesto Eva Balogová (ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca) POSTUP

2. miesto Marcela Rohárová (ZŠ s MŠ Jelšava)

3. miesto Eliška Beňušová (ZŠ J. A. Komenského Revúca)

2. kategória – 4. až 6. ročník ZŠ, 1. ročník osemročných gymnázií
1. miesto Terézia Motyčková (ZŠ I. B. Zocha Revúca) POSTUP

2. miesto Roman Pavlikovský (ZŠ J. A. Komenského Revúca) Alexandra Zajaková (ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca) Simona Polláková (ZŠ s MŠ Jelšava)


3. kategória – 7. až 9. ročník ZŠ, 2. až 4. ročník osemročných gymnázií
1. miesto Emma Petalíková (ZUŠ Revúca) POSTUP 1. miesto Pavlína Derdáková (ZŠ J. A. Komenského Revúca)

2. miesto Simona Fabová (ZŠ s MŠ Jelšava)


Všetci účastníci dostali od organizátora diplomy a vecné ceny.
Spracoval: Mgr. Maroš Raffay – riaditeľ CVČ Revúca

Vyhodnotenie súťaže Slávik Slovenska 2016 v okrese Revúca


 
 

K A R A T EVytlačiť
 

Memoriál Jozefa Juhaňáka sa uskutočnil 7. mája v Žiari nad Hronom za účasti 300 pretekárov z 37 klubov. Na tomto mládežníckom turnaji v karate sa zúčastnili aj  traja pretekári z Karate Klubu Revúca, ktorí sú zároveň aj členmi záujmového útvaru pri Centre voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej.

Najmenej sa darilo najmladšiemu z výpravy Štefanovi Koreňovi v kategórii

8 – 9 rokov, keď prehral v súboji o bronzovú medailu v kategórii súborné cvičenia kata a skončil na 4. mieste.

V kategórii mladších žiakov 10 - 11 rokov sme mali dvojnásobné zastúpenie v podobe Pavla Halaja a Mateja Hericha. Obaja menovaní  skončili na stupňoch víťazov, keď zhodne získali bronzové medaile v kata cvičeniach.

Vedenie klubu ďakuje chlapcom za dôstojnú reprezentáciu.

 

KK Revúca

K A R A T E

K A R A T E

K A R A T E


 
 

Zocháči a ich JARNEVALVytlačiť
 

4. mája 2016 sa uskutočnil už po druhýkrát u nás JARNEVAL. Na veselo vyzdobený školský dvor nastupovali deti v maskách s úsmevom i s očakávaním. Nakoniec vykuklo i dlho očakávané slniečko, ktorého teplé lúče umocnili dobrú náladu žiakov, učiteľov, rodičov i starých rodičov. Pri tónoch príjemne hudby nastupovali rôzne podoby princezien, vojakov, duchov, zvieratiek, motýľov, robotov i kostlivcov. Zábavné súťaže, ktoré si pripravili pani učiteľky potešili a pobavili všetky deti boli odmenené chutnými sladkosťami. Jednotlivé masky hodnotila porota zložená zo zástupcov rodičov. Vecnými cenami boli ocenené všetky jarnevalové masky. Deti odchádzali domov veselé a šťastné. Spokojní boli i rodičia pri pohľade na usmiate tváre svojich ratolestí. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník JARNEVALU.

Ľ. Hanuštiaková

Zocháči a ich JARNEVAL

Zocháči a ich JARNEVAL

Zocháči a ich JARNEVAL

Zocháči a ich JARNEVAL


 
 

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírodeVytlačiť
 

Druhý májový deň bol pre niektorých obyčajným pondelkom, ale pre štvrtákov zo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej  znamenal veľa. školské lavice vymenili za pobyt v prírode. Odštartovala sa tak  túžobne očakávaná škola v prírode a začal sa náš tatranský týždeň. Hotel Hills v Starej Lesnej nám ponúkol prekrásne luxusné wellness a krásne ubytovanie  v čarokrásnej prírode. Spoznávali  sme Tatranskú Lomnicu, navštívili Ski múzeum, Múzeum TANAPu, absolvovali sme niekoľko nenáročných túr, obdivovali naše veľhory, svojou krásou nás uchvátilo aj Štrbské pleso. Tatranská elektrická železnica sa tiež postarala o jeden z nezabudnuteľných zážitkov. Hrali sme sa, zabávali a súťažili. Víťazi z jednotlivých súťaží si domov odniesli pekné a hodnotné ceny, ale hlavne sme spoznávali prírodu bez mobilných telefónov, internetu a počítačov. Dni plynuli  rýchlo, tie plné zážitkov ešte rýchlejšie... Ostáva zaspomínať si na spoločne prežitý čas. Ďakujeme všetkým, ktorí vďaka svojej prítomnosti ostanú v našich spomienkach.

Školu máme radi, radšej tú v prírode.

Stačia nám hory, nejdeme ku vode.

Nádherné plesá, duša nám jasá,

do srdca vkráda sa tatranská krása.

V Starej Lesnej našli sme raj,

neváhaj - občas si zaspomínaj :)

Posledný aprílový týždeň opustili svoje lavice naši druháci. Zavítali do tatranskej dediny  s najkrajšími  výhľadmi na Slovensku a to do dediny  Ždiar, učupenej  pod štítmi Belianskych Tatier, ktorú  si vybrali za miesto svojho pobytu v škole v prírode. Počas jedného týždňa zažili naozaj veľa. Nádherné panorámy, intenzívne spojenie s prírodou, netradičné aktivity a kopec zábavy.       Bolo im  super a doniesli si  veľa krásnych  a nezabudnuteľných zážitkov. Navštívili Ždiarske múzeum, kde im  ujo sprievodca  porozprával o dedine Ždiar, ako vznikla a ako žije v súčasnosti. Navštívili aj lyžiarske stredisko Strednicu. Nechýbali  plavecké preteky a večerným programom bol dlho očakávaný karneval.  Poslednou návštevou bola návšteva  Belianskej jaskyne, v ktorej  žiakom veľmi páčilo.

Slovenský raj –stredisko Čingov, čaká na našich tretiakov, ktorí ho v rámci svojej školy v prírode navštívia v júni.

Za všetky tieto už uskutočnené úžasné školy v prírode patrí poďakovanie rodičom, pedagógom, zdravotníkom a personálom jednotlivých ubytovacích zariadení. Žiaci zo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej  takto každoročne vymieňajú svoju školu za školu v lone prírode, kde väčšinu času trávia spoznávaním krás nášho prekrásneho Slovenska.

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírode

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírode

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírode

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírode

ZŠ J. A. Komenského v školách v prírode


 
 

Deň otvorených dveríVytlačiť
 

Pri príležitosti sv. Floriána - patróna hasičov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej uskutočnilo dňa 6. mája 2016 „Deň otvorených dverí“ v areáli Hasičskej stanice v Revúcej a Hasičskej stanice v Tornali.

Široká verejnosť si mohla pozrieť nielen hasičskú techniku, ale aj ukážky hasičskej práce a prezentáciu zásahových činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ich pripravenosť k plneniu úloh pri ochrane života a zdravia občanov a ich majetku.

Príslušníci poskytli všetkým záujemcom informácie o činnosti a úlohách Hasičského a záchranného zboru. Deti mali veľký záujem vyskúšať si striekanie vodou, sadnúť si do hasičského automobilu, prípadne šesťkolky, štvorkolky, vyskúšať lezeckú výstroj, hasičskú prilbu...

O prácu hasičov bol počas trvania dňa otvorených dverí najväčší záujem zo strany detí a mládeže. Za pekného slnečného počasia navštívilo priestory Hasičskej stanice v Revúcej 491 detí v sprievode 70 dospelých a Hasičskej stanice v Tornali 298 detí a mládeže z materských a základných škôl v sprievode 21 dospelých.

Veríme, že aj táto akcia prispela k prezentácii náročnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zároveň mala preventívno-výchovný vplyv na širokú verejnosť.

Pre príslušníkov OR HaZZ v Revúcej bol „Deň otvorených dverí“ výnimočný aj tým, že dňa 4. mája 2016 bola Hasičská stanica v Revúcej slávnostne odovzdaná do užívania prestrihnutím pásky pred zrekonštruovanou Hasičskou stanicou primátorkou mesta Revúca - MVDr. Evou Cireňovou, generálnym riaditeľom SMZ, a.s. Jelšava - Ing. Jaroslavom Švejkovským a riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej - pplk. Mgr. Jozefom Mikudom, za účasti predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej, ktorí pri tejto príležitosti odovzdali sochu sv. Floriána. 

 

 

 

kpt. Ing. Stanislava Šuhajová

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru

v Revúcej

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 
 

Vyhodnotenie OK súťaže Na bicykli bezpečne 2016Vytlačiť
 

Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca zorganizovalo dňa 12.5.2016 ďalší ročník Okresného kola súťaže Na bicykli bezpečne. Do súťaže sa prihlásili 4 školy, s počtom 16 súťažiacich. Tesne pred súťažou sa odhlásilo zo súťaže družstvo ZŠ s MŠ Jelšava, kvôli chorobe žiakov. Nad priebehom súťaže dohliadali okrem organizátorov z CVČ aj p. policajti s Okresného dopravného inšpektorátu v Revúcej p. nadporučík Mgr. Jozef Kilík a p. podporučík Martin Sklenárik.
Súťaž pozostávala z troch kôl:
Praktická časť - jazda zručnosti
Teoretická časť – test z predpisov
Skladačka dopravnej značky
Najlepšou školou sa stal ZŠ I. B. Zocha Revúca, čím zároveň získala právo postupu do krajského kola. V neoficiálnom hodnotení jednotlivcov bola najlepšou súťažiacou Terézia Motyčková z víťaznej školy, ktorá absolvovala celú súťaž bez zaváhania.

Spracoval: Mgr. Maroš Raffay – riaditeľ CVČ

Vyhodnotenie OK súťaže Na bicykli bezpečne 2016


 
 

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy Vytlačiť
 

Dňa 5. mája sa žiaci ŠZŠ v Revúcej  zúčastnili Regionálnej súťaže žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ v  prednese slovenskej poézie a prózy v Klenovci. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v prednese poézie a prózy. Žiaci boli rozdelení do piatich kategórií  a troch vzdelávacích variantov. Do súťažnej  prehliadky  sa zapojili aj  žiaci zo špeciálnej školy z Rimavskej Soboty,  Klenovca, zo špeciálnych tried pri ZŠ  v Čerenčanoch, a Tisovci. Pekné výkony zaujali aj odbornú porotu, ktorá mala určite  ťažké rozhodovanie.

Umiestnenie žiakov zo ŠZŠ Revúca.

Václav Boldi         3. miesto v   I. kategórii

Nikolas Samko      1. miesto v   II. kategórií

Mário Ferko           1. miesto v  III. kategórií

Karolína Boldiová  2. miesto v  III. kategórií

 

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Mgr. Janka Fodorová

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy


 
 

OCHRANÁRSKY DEŇVytlačiť
 

Problematika nadbytočného odpadu a jeho separácia nás núti stále viac a viac sa nad touto skutočnosťou zamýšľať. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých bez rozdielu.

Už deti v predškolskom veku vedia vnímať realitu a posúdiť, čo je správne a čo nie. Materská škola je miesto, kde môžeme cez hry, rozprávky, knihy, či prezentácie získavať vedomosti a skúsenosti o aktívnej a uvedomelej ochrane životného prostredia.

Tematike sme sa venovali počas celého štvrtkového dňa s pekným dátumom 5.5. Každá trieda začala vlastnými aktivitami v triedach, v ktorých sa oboznamovali s prírodou a všetkým, čo do nej patrí.

Spoločné aktivity začali v školskej záhrade našej materskej školy. Hrali sme sa na rozoznávanie pohybu zvierat, na rozpínajúci sa potok, ktorý mohutnie na rieku, vytvorenú všetkými triedami. Pokračovali sme výtvarnými a pozorovacími aktivitami. Deti z najmladších oddelení pozorovali mravčeky a cestičky, ktoré vytvárajú pri svojom putovaní za potravou. Stredné oddelenia svoje poznatky o lienkach nakreslili absolútne verne aj bez predlohy. Najstaršie deti mali najťažšie úlohy. Deti z triedy 5 zachytávali pomocou papiera a ceruzky štruktúry prírodných materiálov ako kôra stromov, listov, a pod. Šiesta trieda vyfarbovala omaľovánku žabky len pomocou prírodných produktov, ako tráva, zem, kvety. Všetky deti aktivity úspešne zvládli. Okolo výtvarných prác sme vytvorili pomyselnú zemeguľu a už tradične si spolu zaspievali pieseň Naša príroda.

Do nášho environmentálneho snaženia sa zapojili na našu radosť aj rodičia kreatívnymi prácami, z ktorých sme urobili výstavku.

Mgr. Iveta Živnerová

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ


 
 

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlatoVytlačiť
 

V piatok  sa team Revúcej úspešne zaregistroval a potvrdil váhové kategórie, Miriam mala nadváhu 600 g., ale krátkym behom si ju upravila do normálu. Čakal  na nás WAKO European Cup – Poland v meste Ostrowiec Swietokrzyski. Za účasti viac ako 500 registrovaných športovcov , ubytovali sme sa v Hoteli Accademia. V sobotu sme nastúpili do bojov v pointfighte v nedeľu reprezentantky bojovali v disciplíne kicklight, tentokrát dievčatá úspešne dotiahli svoje zápasy do konca kapitánka Janka Guláková vo vyrovnanom finálovom zápase v druhom kole pretočila skóre na svoju stranu a tesne 2:1 zvíťazila nad    Wiktoria Kolczyk PL  (CHampion Gdaňsk ). Aj Mirka je perspektívna pretekárka ktorá úžasne rýchlo napreduje a zberá skúsenosti jej vyššia pretekárka Paulina Turulska (CSW Champion Lubawa)  ktorá mala dobre zvládnutú techniku kopou a držala Mirku na diaľku no naša taktika bola preraziť do ručného útoku na telo to sa nám v druhom kole aj začalo dariť a pol. reprezentantka vybiehala z tatami ale už nestihla súperkine body zvrátiť. Alžbetka  v zľadom na vek a peknými kopacími technikami prilákala pozornosť publika stala sa ich miláčikom i keď v kicklighte prehrala desiatky ľudí jej chodilo blahoželať. 

Janka Guláková  1miesto -50kg kicklight st.kadet 2miesto pointfight -50 kg st.kad.

Alžbeta Teličáková 1 miesto -28 kg pointfight ml.cad.3.miesto -42 kg ml.kadet  kicklight
Miriam Sokolová    2 miesto – 46 kg  pointfight st.kad. 2 miesto -46 kg st.kad.

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato


 
 

Gömör Expo 2016Vytlačiť
 

Tradične najnavštevovanejšie podujatie v regióne Severné Maďarsko pre podporu hospodárskych a obchodných aktivít bol XVIII. ročník výstavy Gömör Expo, ktoré sa uskutočnilo 5. – 8. mája 2016 v maďarskom meste Putnok. K výstave sa pripojili slovenské mestá Tornaľa a Tisovec, kde sa uskutočnili sprievodné akcie.

Výstava Gömör Expo je už skoro dve desaťročia každý rok najdôležitejším maďarsko – slovenským podujatím, na ktorom sa prezentujú hospodárske a kultúrne hodnoty regiónu Gemer. V súčasnosti patria do tohto regiónu z maďarskej strany okresy Putnok a Ózd a na slovenskej strane okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.

V roku 2016 sa výstava Gömör Expo ďalej rozvíjala, čo ukazujú aj štyri základné prvky výstavy:

Výstava (priemysel, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, cestovný ruch)

Kultúra (ľudová kultúra, popkultúra, technická kultúra)

Medzinárodné obchodné fórum (integrované rozvojové plány, projekty EÚ, úspechy Gemera)

• Obchodné fórum I.: Možnosti podpory EÚ pre malé a stredné podnikanie (miesto konania: Mestský úrad Tornaľa, 5.mája 2016)

• Obchodné fórum II.: Rozvojové možnosti Gemera v integrovaných rozvojových plánoch        (miesto konania: Mestský úrad Putnok, 6. mája 2016)

Burza vzdelávania (prezentácia ľudských zdrojov Gemera, prezentácia škôl s odborných vzdelávaním)

• Výstava stredných odborných škôl, konzultácia škôl so zástupcami obchodnej sféry (miesto konania: Putnok, 6. mája 2016)

• Slávnostné otvorenie XVIII. ročníka Gömör Expo (miesto konania: Putnok, 6. mája 2016)

Sprievodné akcie:

• Kultúrne a spoločenské programy (6.- 8. mája 2016)

• Otvorenie letnej sezóny „zubačky“ v Tisovci (Tisovec, 7. mája 2016)

• Súťaž vo varení (8. mája 2016).

 

Text a foto: MsÚ

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016


 
 

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu známeho ako 2. svetová vojna si  každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom.  V posledných rokoch  je na oslavách čoraz menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali.

Spomienkovou slávnosťou  konanou 9.5.2016  si uctili  71. výročie víťazstva nad fašizmom členovia Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta, predstavitelia mesta, spoločenských inštitúcií, žiaci materských, základných a stredných škôl na území mesta Revúca. Po slávnostnom kladení vencov sa prítomným prihovorila primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, ktorá v svojom prejave okrem iného priblížila  počty padlých  obetí ako aj materiálne a ľudské škody, ktoré boli počas vojny spáchané.

Spomienkovú slávnosť ukončil  JUDr. Ján Kochan, predseda základnej organizácie SZPB generála Viesta.

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom


 
 

Stretnutie s poslancom NR SRVytlačiť
 

Dňa 4.5.2016 v rámci pracovnej cesty do banskobystrického regiónu navštívil našu školu pán poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

Pána poslanca pozdravili naši najtalentovanejší žiaci a podelili sa s ním o svoje úspechy v školských aj mimoškolských aktivitách. Títo žiaci reprezentujú našu školu nielen na regionálnych súťažiach, ale aj na celoslovenských, ba dokonca aj na medzinárodnej úrovni.

So žiakmi a učiteľmi pán Beblavý neformálne diskutoval o aktuálnej situácii v školstve ako aj v bežnom živote.

Stretnutie s poslancom NR SR

Stretnutie s poslancom NR SR


 
 

Ako Smolíček bojoval so smolouVytlačiť
 

Po úspechu na Detskej divadelnej Revúcej sa divadelný súbor Portál  pri Základnej škole J. A. Komenského  Revúca chystal 6. mája na vystúpenie do Banskej Bystrice To sme ešte ani netušili, čo všetko nás čaká. Keď sme sa dozvedeli, kedy sa koná krajská prehliadka divadiel poézie, zmrzol nám úsmev na tvári. V tom čase boli totiž naše dve jaskynky a Pacholíček v škole v prírode. Ale, pretože máme okolo seba skvelých učiteľov a úžasných rodičov, všetko sa vyriešilo. Nacvičovali sme veselo ďalej a tu zrazu nám Janko Dacho , ktorý hral starostlivého jeleňa oznámil, že presne 6. 5. má ešte jednu súťaž, na ktorej sa zúčastní. Pre Portál nastala veľká dilema. Vzdať to, alebo skúsiť za dva týždne nemožné? Potrebovali sme niekoho, kto hrá na husliach a naučí sa hrať s našimi jaskynkami, Pacholíčkom a pavúkom celé predstavenie. Mirko Melíšek to dokázal, aj napriek tomu, že ešte nikdy predtým  nestál na javisku ako herec. Aby sme ešte nezabudli, ďalšia naša jaskynka si zlomila ruku... Smoly už  naozaj stačilo.

Vždy pred predstavením si povieme, že chceme zahrať najlepšie ako vieme. Aj teraz. Nádherné tóny huslí, skvelé výkony našich hercov – to všetko  Portálu prinieslo prvýkrát  standing ovation. Z Banskej Bystrice sme odchádzali s tretím miestom. Veľmi nás potešil aj záujem rodičov našich malých hercov, ktorí ich prišli podporiť svojou prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili, fandili a pomáhali.

Mgr. Viera Suchá, Mgr. Zuzana Almáši

Ako Smolíček bojoval so smolou

Ako Smolíček bojoval so smolou


 
 

Plavecký výcvikVytlačiť
 

Pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole, „Hviezdoslavke“, sa nám darí vo veľkej miere aj organizovaním plaveckých výcvikov. V dňoch 2.- 4. mája 2016 sa žiaci 5. roč. zúčastnili plaveckého výcviku v krytej plavárni GMK v Revúcej. Výcvik prebiehal pod vedením učiteľa Mgr. J. Kvetka. Žiaci absolvovali výcvik s nadšením a radosťou. Formou hier sa zoznamovali s vodným prostredím, skúšali si rôzne spôsoby dýchania, splývavú polohu, ponárali sa, lovili z dna bazéna predmety, učili sa plavecký spôsob kraul, prsia, štartový skok... Dobrí ale aj  slabší plavci či neplavci preukázali veľkú húževnatosť. V posledný deň výcviku si všetci užívali vodu naplno. Každý predviedol, čo sa naučil, v čom sa zdokonalil a niektorí boli za svoju vytrvalosť a obratnosť pri súťažiach odmenení diplomom. Nikto však neobišiel naprázdno, okrem veselých zážitkov si všetci hrdo niesli domov „mokré vysvedčenie“.  

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


 
 

ZOCHÁČI BLAH0ŽELAJÚ NADANÝM ŠPORTOVKYNIAM!!! Vytlačiť
 

Olympijský klub Gemer (OKG) historicky po prvý raz zorganizoval milé podujatie oceňoval športovcov za rok 2015. Poslaním OKG je pôsobiť v mieste a regióne, prispieť k šíreniu a propagácii hodnôt a princípov olympizmu, rozvíjania olympijského dedičstva, prispieť k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a environmentálnych aktivít.

 V olympijskom roku 2016 začal OKG novú tradíciu a pri príležitosti „OLYMPIJSKEJ ŠTAFETY RIO 2016“ pozval najlepších športovcov regiónu Gemer, aby im vyslovil úprimné ďakujem za ich výkony v uplynulom roku. Sme nesmierne hrdí, že medzi ocenenými boli naše dve žiačky – Ema Kapustová a Janka Guláková, ktoré dominovali v kategórii žiakov.

14. apríla 2016, v komornom prostredí veľkej sály Mestského úradu v Rožňave na „Slávnostnom vyhlásení najlepších športovcov regiónu Gemer za rok 2015“ naše dievčatá pred zrakmi svojich najbližších prevzali ocenenia. Prvým gratulantom bola pani riaditeľka Mgr. Adriana Kvetková, ktorá netajila hrdosť z ich úspechu.

Touto cestou sa ku gratulantom pripájame aj my. Veríme že biatlonistka Ema i kickboxerka Janka nás budú reprezentovať a šíriť dobré ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej nielen v našom regióne, ale i na Slovensku a za jeho hranicami.

Nech sú našim vzorom.

Blahoželáme.

RNDr. Eva Vidová

ZOCHÁČI BLAH0ŽELAJÚ NADANÝM ŠPORTOVKYNIAM!!!

ZOCHÁČI BLAH0ŽELAJÚ NADANÝM ŠPORTOVKYNIAM!!!

ZOCHÁČI BLAH0ŽELAJÚ NADANÝM ŠPORTOVKYNIAM!!!


 
 

Beseda s príslušníkmi Mestskej polícieVytlačiť
 

V ŠZŠ sa 3.5.2016 uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej polície p. M. Ganajom a p. P. Haluškom pre žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci sa počas besedy dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach Mestskej polície. Vysvetlili deťom, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi a oboznámili ich s výstrojom a výzbrojou. Beseda žiakov veľmi zaujala a pre policajtov mali veľa otázok. Ďakujeme za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým otázkam. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 Mgr. Mariana Antalíková

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície


 
 

Umelecké chvíle v materskej školeVytlačiť
 

Priblíženie umeleckej chvíľky a spevu detí boli hlavnou myšlienkou súťaže detí, ktoré sa uskutočnili v MŠ Ul. Vl. Clementisa v Revúcej. Čaro slova ukrývajúce sa vo veršoch a príbehoch znelo v našej škôlke 6.apríla. Deti zo stredných tried a prípraviek ukázali, že naučiť sa peknú básničku, či rozprávkový príbeh je pre ne hračkou. Dokázali to na medzitriednej prehliadke v prednese poézie a prózy , na ktorej sa zúčastnili : Nelka Barboriaková, Terezka Vaššová, Filipko Hižnay, Vanda Almáši, Tomáško Pavko, Vaneska Šuhajová, Dianka Rošková, Hanka Holešová, Sofia Šturmankinová, Andrejka Fečkaninová a Kristiánko Nemec.

Súťaž detí v speve sa niesla pod názvom „Zlatý Slávik“ dňa 26.4.2016. Do súťaže sa zapojili deti z dvoch vekových kategórií.  4- 5 ročné deti : Nelka Barboriaková, Vanda Almáši a Kristián Klimo. 5- 6 roč. deti : Ema Hviščová, Šimon Kotlarčík, Diana Balážiková, Vanesa Šuhajová, Hana Holešová, Timea Balagová, Andrea Fečkaninová. Spev detí sprevádzali pani učiteľky na hudobných nástrojoch a hudba z CD. Deti v obidvoch súťažiach podali vynikajúce výkony. Za snahu boli odmenené potleskom svojich kamarátov, medailou , diplomom a malou pozornosťou. Veríme, že malé semienko úcty a lásky k našim tradíciám , ktoré zasievame v detských srdiečkach, vyrastie a bude rozdávať svoje plody.

Umelecké chvíle v materskej škole

Umelecké chvíle v materskej škole

Umelecké chvíle v materskej škole

Umelecké chvíle v materskej škole

Umelecké chvíle v materskej škole


 
 

Ako nás prijal prezident Andrej KiskaVytlačiť
 

Dňa 2. mája 2016 sa na slávnostnom prijatí u prezidenta SR pána Adreja Kisku zúčastnili zástupcovia Základnej školy  J. A. Komenského Revúca.

Naším úspešným umiestnením v celoslovenskej súťaži ,,Vitajte v našom regióne, " sa prezentácia celoročnej práce našťastie neskončila.     Naším úspešným umiestnením v celoslovenskej súťaži ,,Vitajte v našom regióne, " sa prezentácia celoročnej práce našťastie neskončila. Natrafili sme na celý rad skvelých ľudí, ktorí boli na úrovni nášho mesta, ale aj na úrovni republiky ochotní podeliť sa s nami o cenné informácie.

     Myslím tým pani  primátorku mesta Revúca, ktorá reprezentáciu našej školy a mesta ocenila prijatím päťčlenného tímu cestovnej kancelárie Gacoper na mestskom úrade. Dohodli sme sa na určitom postupe, ako si budeme v budúcnosti v rozvoji domáceho cestovného ruchu pomáhať.

     Najväčším prekvapením však bolo pre nás pozvanie prezidenta republiky, Andreja Kisku, do prezidentského paláca. Návšteve paláca predchádzala spoločný obed najúspešnejších JA  tímov - cestovných kancelárií a študentských firiem v Hoteli Crown Plaza s generálnym riaditeľom JA Slovensko Adamom Šepetkom a predsedom správnej rady a generálnym riaditeľom Hewlett Packard, pánom Martinom Surom. Potom sme sa presunuli do Grasalkovičovho paláca. Prechádzali sme prísnou bezpečnostnou kontrolou, podobnou kontrole na letisku. Fanfáry ohlásili príchod prezidenta. Vo svojom príhovore smerom k nám, vyzdvihol veľký potenciál, ktorý mladí ľudia na Slovensku majú a zaželal nám hlavne odvahu objavovať a odkrývať nové veci. S každým študentom a učiteľom si podal ruku a každému študentovi venoval pár minút, počas ktorých kládol otázky ohľadom našich produktov, ale aj ohľadom nášho profesionálneho života. Na záver nechýbali selfie fotografie so študentami, ale aj s celými tímami. Poskytli nám malé občerstvenie a tak, ako sme my jemu priniesli darčeky – knihu od vedenia mesta, knihu od žiakov školy a olejomaľbu od revúckeho výtvarníka,  nechcel nám ostať nič dlžný a obdaroval nás malými suvenírmi aj on.

     Takéto stretnutia sú veľkým morálnym povzbudením do ďalšej práce  študentov, ale aj nás, učiteľov. Ďakujeme, že naša Základná škola J. A. Komenského Revúca  mohla byť súčasťou tohto pozvania.

 

                                                                                                            PaedDr. Ľ. Hláveková

                                                                                                           ZŠ J.A.Komenského Revúca

Ako nás prijal prezident Andrej Kiska

Ako nás prijal prezident Andrej Kiska

Ako nás prijal prezident Andrej Kiska


 
 

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJVytlačiť
 

V Mestskom dome kultúry v Revúcej sa  v dňoch 28. až 30 apríla 2016 uskutočnil 42. ročník Zochovej divadelnej Revúcej. Vyhlasovateľom tohto podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou MVDr. Evy Cireňovej primátorky mesta Revúca, je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Prehliadku z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Na tejto krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých, ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, sa zúčastnilo 15 divadelných súborov. Vo štvrtok po slávnostnom otvorení riaditeľkou GMOS a primátorkou mesta Revúca svoj talent predviedli súbory z Revúcej, Medzibrodu, Veľkého Krtíša, Krupiny a z Brezna. Piatok patril súborom z Rimavskej Soboty, Novej Bane, Očovej, Medzibrodu a z Tisovca. A v sobotu si nadšenci divadla mohli pozrieť predstavenia súborov zo Slovenskej Ľupče, Hliníka nad Hronom, Rimavskej Soboty, Haliče a z Lučenca.

 

V sobotu večer sa v spoločenskej miestnosti Alfa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie. Ceny divadelníkom odovzdala primátorka mesta Eva Cireňová, riaditeľka GMOS Darina Kišáková a riaditeľka MsKS Mária Margetová. Súbory hodnotila odborná (Alžbeta Verešpejová, Peter Weinciller,  Alexandra Polovková a Daša Krištofovičová) ako aj študentská porota (Lujza Laudárová, Sophia Mária Sojková a Lukáš Fillo), ktorá po dlhých rozborových seminároch súťažnú prehliadku nakoniec vyhodnotila takto:

 

V kategórií divadlo mladých sa tretie miesto neudelilo. Na druhom mieste sa umiestnili Jednotkári zo ZUŠ Krupina s inscenáciou „Ako repera zaujal balet“ s odporúčaním na celoslovenský festival a túto kategóriu vyhralo Divadlo Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej s inscenáciou „Medveď“, ktoré zároveň aj postupuje na celoslovenský festival divadla mladých FEDIM Tisovec, ktorý bude 3. - 5.júna. 

 

Tretie miesto v kategórií činoherné divadlo obsadili Pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom s hrou „Polnočná omša“ a Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša s predstavením „Vrtochy“.  Na druhom mieste skončilo Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou „Páračky u babky Justíny“ a Divadlo Havran pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáciou „Žobráci“, obe s odporúčaním na celoslovenskú prehliadku. Prvé miesto sa udelilo  DS Daxner z Tisovca za hru „Túžby, sny a výčitky“, ktorý postupuje na celoštátnu prehliadku amatérskeho divadla BELOPOTOCKÉHO Mikuláš, ktorá sa uskutoční 9-11 júna.

Individuálne ceny získala LUJZA LAUDÁROVÁ za divadelný scenár hry „Medveď“ a DS JÁNA CHALUPKU mesta Brezno za otvorenie celospoločenskej diskusie svojou hrou „Kováči“.

 

AUTORSKÉ VÝSTAVY

Súčasťou krajskej prehliadky bola aj vernisáž autorskej výstavy fotografií Milana SLABEJA, ktorá je otvorená vo výstavnej sále MsDK v Revúcej od 28.apríla do 27.mája v čase od 7:30 hod. do 19:00 hod.

Pán Slabej sa narodil v Tisovci, kde prežil celý doterajší život. Pracoval v závode Cestné stavby a mechanizmy až do svojho odchodu do dôchodku.

Foteniu sa venuje od roku 1968, je fotograf – amatér – samouk. Ako sám hovorí k foteniu sa dostal úplne náhodou, keď mu kamarát doniesol starý „aparát“ na opravu.

Ako vášnivý fotograf – amatér predkladá zo svojho repertoáru fotograficky zakonzervované chvíľky premenlivých podôb života prevažne zo zákutí nádhernej tisovskej prírody. Venuje sa hlavne krajinárskej a reportážnej fotografii.Za svoje fotografie získal viacero ocenení a čestných uznaní.

Mal veľké množstvo autorských výstav, v Českej republike, Tisovci, Revúcej, v máji roku 2009 mal autorskú výstavu v Rimavskej Sobote v rámci Dní mesta, ktorá bola gratuláciou a prejavom uznania pri príležitosti jeho životného jubilea 60. rokov. Zúčastňoval sa aj kolektívnych výstav v Ružomberku, Humennom, Rimavskej Sobote, Sliači, Zvolene.Svojim objektívom zachytáva a zvečňuje divadelné inscenácie, folklórne, ako aj ďalšie kultúrne podujatia v regióne Gemera-Malohontu.

Text a foto: Mgr. Martina Urbanová

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ


 
 

Deň Zeme u ZocháčovVytlačiť
 

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. 22.apríla 2016 sme si DEŇ ZEME pripomenuli aj v ZŠ Ivana Branislava Zocha. Do školy sme prišli oblečení modrých a zelených tričkách, aby sme tak vyjadrili spolupatričnosť k našej modro-zelenej planéte.

V priestoroch školy sme privítali vzácnych hostí - Ing. L.Szaba, Ing. E.Hapla, Ing. B.Leštákovú, E.Pipasíkovú, A. Liptáka a manželov Motyčkovcov. S ich príchodom zavítal do školy aj kúsok lesa. Žiakom sa tento deň mimoriadne páčil. Pri získavaní nových informácii a vedomostí mohli zapojiť všetky svoje zmysly: zrak, čuch, chuť, sluch i hmat. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o prírode z úst odborníkov. Prezreli si fotografie a videá, z ktorých sa dozvedeli niečo nové o medveďoch, jeleňoch, sysľoch, bocianoch a netopieroch. Vypočuli si rozprávku o čarovnom lese. Dôkladne preskúmali sklenený úľ plný včiel, ktoré sledovali pri usilovnej práci. Pozorne načúvali bzučiacim včelám a zvukom zvierat. Hmatom preskúmali konáriky a semienka stromov, parohy jeleňov, srsť z diviaka a včelí plást. Najviac sa im však páčilo, keď mohli ochutnať sladký včelí med. V tvorivých dielňach zase kreslili a strihali z farebného papiera včely. Ozdobili nimi nástenku a úľ, ktorý si vyrobili z obalov na vajíčka. Žiackymi prácami sme si vyzdobili chodbu našej školy.

Starší žiaci sa počas celého dňa oboznamovali s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tohto roku sa tento významný deň niesol v znamení hesla Maratón energetickej efektívnosti. Počas prvých dvoch hodín sme absolvovali aktivity, v ktorých sme mohli na praktických úlohách pochopiť, na akých princípoch takého zdroje fungujú. Zahrali sme sa na veternú elektráreň, reťazovou reakciou sme skúšali štiepiť atómy uránu, zoznámili sme sa aj so zákonmi aerodynamiky. Aby sme si uctili našu Zem, triedili sme odpad na fiktívnej čiernej skládke, ale tiež určovali poradie veľkosti spotreby „žrútov“ elektrickej energie. Za jednotlivé aktivity družstvá zbierali body. Neskôr sme sa venovali príprave výrobkov z recyklovateľných materiálov, ktoré potom v záverečnej prezentácii každá trieda predstavila ostatným žiakom školy. A nezabudli sme ani na najkrajšiu „selfie“.

Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým naším hosťom za ich drahocenný čas a príjemne strávené chvíle s nimi. Ďakujeme.

Mgr. Ľ. Klimentová, Mgr. A.Tokárová

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov


 
 

ZOCHÁČI NA BESEDE S BRANISLAVOM JOBUSOM Vytlačiť
 

Vedeli ste, že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? Stačí zavolať a objednať si, o čom by ste chceli snívať. A japonský prístroj Načisto Harašimi vám pripraví sen podľa želania. Na Slovensko totiž prichádza spoločnosť, ktorá navonok vyrába vankúšiky a textilné hračky, no v skutočnosti vlastní Plajka. Handrovú bábiku, ktorej prítomnosť spôsobí naplnenie akéhokoľvek sna.

Skvelá predstava? V skutočnosti je to však téma skvelej rozprávkovej knihy Branislava Jobusa Plajko.

Branislav Jobus je spisovateľ z Vrbového, muzikant, šoumen, člen originálnych hudobných zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty atď.) a každoročný moderátor festivalu Pohoda, s ktorým sa naši žiaci stretli 11. apríla 2016 v Kníhkupectve Knih Art. Hneď si ich získal svojim rozprávkovým spevom, priateľským prejavom, záujmom o sny a túžby detí a zábavným vrbovským nárečím.

Žiaci V. A triedy o Braňovi: „Stretnutie s Branislavom Jobusom sa mi páčilo preto, lebo nám nerozprával len o jeho rozprávkach, ale aj niečo z jeho života a spieval pesničky.“ „Bol zábavný, smiešny a múdry.“ „Mne sa páčili smiešne pesničky a zaujímavé rozprávanie o knihách.“

Spisovateľ originálnym spôsobom prezradil žiakom čo je to láska podľa víly Agapé a aké má podoby (Rozprávková prvotina Láskavé rozprávky – kniha aj audio kniha), ako dobrosrdečný muflón kamionista Ancijáš, ktorý nadovšetko miluje svoje tepláčiky a rád robí druhým radosť s kamarátkou dážďovkou Milicou precestuje celý svet až  sa nakoniec skoro celý rozdá a pri záchrane zranenej muflónice takmer príde o život. (Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda) Ako muflón zistil, že vo vyspelých európskych krajinách je to inak, že do opery sa v teplákoch nechodí, ako zachránil česť švajčiarskeho hodinárstva, ako pre celý Island guláš navaril, ako úplne náhodou zachránil život nórskemu kráľovi, odhalil neresti anglickej kráľovnej a všade pomáhal. Až nakoniec od samej dobroty prišiel domov pešo tlačiac pokazený bicykel. (Ako muflón Ancijáš cestoval na západ) A v knihe Ako muflón Ancijáš sľub dodržal plní špeciálnu misiu doma na Slovensku – sľúbil staručkému riaditeľovi pošty, že doručí všetky zásielky, ktoré sa ktovie odkedy nachádzali v sklade. Kým sa každá z nich nedostane k svojmu adresátovi, riaditeľovi svedomie nedovolí pokojne odísť do dôchodku.

Deti sa zabavili aj na postavičke komisára Mrodgeho z extrémne zábavnej detektívky pre malých a veľkých, v ktorej z bratislavského Nového mosta niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli  mimozemšťania, teroristi, nebezpeční zločinci či futbalisti, ktorí namiesto hrania radšej okopávajú zemiaky? Komisár Mrodge už je na stope. Keby nie jeho slávneho Mrodgetímu, nevedno, kto by zachránil personál reštaurácie. Na pomoc mu prídu ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica Sosámráda, alias detektor pravdy, pavúk De Gen i bývalá recidivistka labuť Viollete. Komisár lúšti zamotaný prípad s nasadením vlastného života.

Knihu Ja nič, ja mutikant si mali žiaci možnosť perzrieť na hodinách literatúry ešte pred besedou. V nej Chrumo červotoč chrúme tak nahlas, že jeho rodinu vyhnali už z niekoľkých domovov až si raz za svoje obydlie vybrali vzácny hudobný nástroj baróna Vlhčila. Jediný spôsob, ako sa ich zbaviť, bolo vzácne violončelo zmraziť. A tak sa červotočia rodina na 172 rokov ocitla v treskúcom mraze. Lenže červotoče prežijú všetko. Keď po roztopení ľadovca nástroj objavili, najväčším prekvapením boli práve živé červotoče. Rodinka si užívala najprv karanténu, potom slávu, ale Chrumo zmizol. Precestoval svet, najprv sa zahryzol do darovanej fujary, potom do basgitary rockového muzikanta či do klarinetu. A z čoho ochutnal, toho zvuk vedel dokonale napodobniť. Hudba sa mu tak zapáčila, až sa rozhodol ju vyštudovať. Môže byť však červotoč naozaj muzikantom?

Odpoveď a rozprávky plné zábavy nájdete aj v ďalších knihách Branislava Jobusa. Ďakujeme pani Tatiane Krškovej za zaujímavú besedu a veríme, že sa s Branislavom Jobusom ešte stretneme.

Mgr. Z. Petalíková

ZOCHÁČI NA BESEDE S BRANISLAVOM JOBUSOM

ZOCHÁČI NA BESEDE S BRANISLAVOM JOBUSOM


 
 

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“Vytlačiť
 

Jedna vec je absolútne jasná – naša Zem je len jedna a pri tom množstve ľudí, ktorí na nej žijú a zároveň produkujú odpad, nie je možné ju natrvalo udržať v takom stave, v akom ju poznáme dnes. Teda pokiaľ sa niečo nezmení… A začať treba od tých najmenších – detí.

Deň Zeme na „Hviezdoslavke“ sme oslávili  aktivitami, ktoré boli zamerané na ekologické cítenie, myslenie a správanie sa žiakov. Naši šikovní piataci  si pre svojich spolužiakov nacvičili divadielko, v ktorom  im ukázali, ako sa správať v lese.  V umelo pripravenom rybníku si tí najšikovnejší rybári ulovili rybičky a odpovedali na pripravené otázky. V ďalšej triede čakali na deti ekohry: „Hádaj, na čo myslím...“ a  „Poskladaj si ekopuzzle“.  Využili sme i webovú stránku ekofondu, ktorá ponúka množstvo hier zameraných na ekológiu. Žiaci pri týchto činnostiach ukázali svoju tvorivosť, predstavivosť, myslenie i šikovnosť.  Aj triedenie odpadu môže byť zábavné.  Jedna trieda sa stala „smetiskom“, ktoré bolo treba  v čo najkratšom čase odstrániť. Množstvo smetí, haraburdia   deti nielen zbierali, ale museli i správne roztriediť - separovať do príslušných kontajnerov.  Začnime separovať odpad my všetci, veď za to nič nedáme a nie je to vôbec ťažké.  A ako sa žiaci z „Hviezdoslavky“ správajú k prírode, ukázali v hre „Ekokúty“. Odpovedali na najbežnejšie otázky, ktoré boli zamerané na ich ekologické správanie vo všedný deň, napr.: Ako prichádzajú do školy,  aké používajú tašky na nákup, či triedia odpad, alebo aj či priniesli papier do zberu. Deň Zeme je o prírode, tak sme v nej aj pobudli. Po zvládnutí ekoaktivít v triedach žiaci s  radosťou vybehli na čerstvý vzduch. V blízkom lesíku čakala na nich už pripravená  trasa s ukrytými obrázkami a slovami, z ktorých po príchode do školy zostavili heslo. Naši ôsmaci a deviataci  v spolupráci s ochranármi z  NP Muránska planina  pomohli pri čistení brehov riečky Zdychavky.  Chlapcom sa podarilo vytiahnuť aj také "skvosty" ako pneumatiku, futbalovú loptu .… . Množstvo vyzbieraného odpadu nás utvrdilo v tom, že nie všetci sa vieme správať k prírode ohľaduplne.

Veríme, že každému z nás záleží na prostredí, v ktorom žije. Najlepším darom pre našu modrú planétu by bolo, aby každý všedný deň bol Dňom Zeme.

 

                                                                       Mgr. O. Bafia, Mgr. G. Petrovičová

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“


 
 

,, DEŇ ZEME - MALÍ OCHRANÁRI Z MŠ SLÁDKOVIČOVEJVytlačiť
 

Každý z nás oslavuje jeden deň v roku svoje narodeniny. Aj naša Zem, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás, má svoj veľký deň a to 22.apríl. Tento významný deň prejavenia úcty a dôležitosti našej modrej planéte sa niesol po triedach témou v rámci celého týždňa. Deti postupne naberali vedomosti rozhovormi čo všetko je na Zemi, kto na nej žije a ako ju môžeme chrániť. Prezerali si encyklopédie, poznávali rastlinnú a živočíšnu ríšu, plnili úlohy edukačných programov na interaktívnej tabuli, zhotovovali si projekty našej Zeme. Svoj vzťah k prírode  deti vyjadrili aj kresbou na chodník. Tiež sme poukázali na dôležitosť a význam triedenia odpadu, vyčistili sme si okolie našej MŠ od smetí a boli sme sa pozrieť na prácu ochranárov, ktorí vo veľkých vreciach vynášali množstvo odpadu z našej rieky. Všetci predškoláci si vyslúžili medailu malého ochranára. Veríme, že sa nám podarilo zasiať do sŕdc detí semienko lásky k zemi a spolupatričnosti s ňou.
                                                            
                                                                                                                        M. Balogová

,, DEŇ ZEME" - MALÍ OCHRANÁRI Z MŠ SLÁDKOVIČOVEJ

,, DEŇ ZEME" - MALÍ OCHRANÁRI Z MŠ SLÁDKOVIČOVEJ


 
 

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠVytlačiť
 

Vychádzajúc z hlavných úloh školy a z príležitosti Mesiaca lesov pani vychovávateľky ŠKD pri ŠZŠ vRevúcej v čase od 18.4. 2016 - 22.4. 2016 usporiadali pre deti Environmentálny týždeň v ŠKD. Každý deň v týždni zabezpečili pre deti činnosť, ktorá súvisela s ochranou prírody a environmentálnou výchovou. Cieľom environmentálnej výchovy je formovanie vedomia našich detí, aby poznali procesy života na našej Zemi, prírodné a spoločenské zákonitosti, vplyv ľudskej činnosti na prírodu, aby vedeli chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prírodou a aby svojimi postojmi i konaním prispeli ku kvalite života na Zemi. Našou snahou je, aby sa zohľadňovanie environmentálnych hľadísk stalo prirodzenou súčasťou nielen výchovného procesu ale aj bežného života. Len touto cestou získajú deti bližší vzťah k prírode a prostrediu v ktorom žijú.

Týždeň sa začínal prezentáciou „Apríl- mesiac lesov“. Prostredníctvom prezentácie boli deti oboznámené prečo sú lesy dôležitou súčasťou života ľudí a kvôli čomu ich treba chrániť. Vzápätí sa staršie deti pod vedením pani vychovávateliek rozpŕchli do ulíc mesta s nádejou, že sa im podarí nazbierať aspoň nejaké množstvo starého papiera. Šťastie im prialo, hoci nie natoľko ako to predpokladali.

Nasledujúci  deň sme sa spoločne vybrali do okolitej prírody, aby sme ju vyčistili od odpadov, ktorými ju nezodpovední ľudia znečisťujú. Vyzbieraný odpad sme odviezli na zberový dvor.

Tretí deň sme sa venovali zberu liečivých rastlín. Časť byliniek sme vysušili, ale urobili sme aj malú ochutnávku čaju z čerstvých byliniek.

Štvrtý deň deti dokazovali svoje vedomosti o prírode. Zúčastnili sa zábavného kvízu „Poznaj a chráň“. Mladšie deti predviedli svoju šikovnosť pri zhotovení výrobkov z odpadového materiálu.

Týždeň sme ukončili hrami v prírode, pri ktorých sa deti nielen zabavili, ale preukázali aj určité vedomosti o prírode, začo si zaslúžili aj malú sladkú odmenu.  

Pani vychovávateľky sa počas celého týždňa snažili deti zaujať jednotlivými činnosťami, pričom rozvíjali osobnosť detí v oblasti environmentálnej výchovy a viedli ich k prevencii pri znečisťovaní a poškodzovaní životného prostredia.

Valkayová A.

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠ

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠ

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠ

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠ

Environmentálny týždeň v ŠKD pri ŠZŠ


 
 

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom AradeVytlačiť
 

Dňa 15.4.2016 – 18.4.2016 sa TŠ Happy Dance Revúca zúčastnilo Medzinárodnej súťaže hudby a tanca v Rumunskom Arade. Po príchode do Rumunského Nadlaku nás privítal primátor mesta Vasile Ciceac, prednosta Alexander Gros a Slavko Dušan. Osemtisícové mestečko plné zelene a milých ľudí nás prekvapilo krásnou slovenčinou, tak na Úrade ako i v meste. Nadlak sa nachádza v západnej časti Rumunska, v aradsko-banátskej oblasti, ide o mnohonárodnostné pohraničné mesto s Maďarskom. Takmer polovica obyvateľov ovláda slovenský jazyk, majú tu základnú školu, strednú školu, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Po návšteve slovenských Rumunov sme zamierili do Aradu, kde sa konala Medzinárodná súťaž tanca a hudby. Súťaže sa zúčastnilo 750 detí v dvoch blokoch. Tanečníci TŠ Happy Dance, Samuel Skybjak a Soňa Bodnárová, Tomáš Buchta a Lea Sviežená reprezentovali našu krajinu a hlavne náš okres Revúca v Štandardných tancoch, v Latinsko-amerických tancoch a Disko tancoch, kde dosiahli krásny úspech vo všetkých troch kategóriách a získali 2. miesta.

Veľká vďaka patrí  mestu Jelšava za finančnú pomoc, RA investment  za materiálnu pomoc pri účasti na súťaži. Trénerom J. Schvarczovi , D. Bekeovej a M. Kindisovej za prípravu detí na súťaž.

Bc. Ivana Sviežená

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade


 
 

Zachraňovali sme les Vytlačiť
 

Apríl je mesiacom lesov.Ako im môžeme pomôcť, vedia aj žiaci z „Hviezdoslavky“. Jednou z možností je vysádzanie stromčekov.  Žiaci VI.A triedy z „Hviezdoslavky“zobrali do rúk motyky, čakany a iné náradie a s chuťou sa pustili do práce. Neodradilo ich ani chladné a vlhké počasie. Po krátkej inštruktáži sa pustili do sadenia. Jeden stromček, druhý, tretí, ... Spolu vysadili 50 mladých stromčekov. Za  spoluprácu ďakujeme lesnému závodu v Revúcej a projektu „Zasaďme si strom“.

Druhou možnosťou je triedenie - separovanie odpadu. Odpad – veľký problém ľudstva. Jeho produkcia z roka na rok rastie. A čo s  ním? Práve dôsledné triedenie a následne recyklovanie je odpoveďou na kopy odpadu.  A tak nepotrebný odpad - papier, žiaci z „Hviezdoslavky“ zmenili na cennú druhotnú surovinu, ktorá chráni životy stromov.

V mesiaci apríl sa v našej  „Hviezdoslavke“ uskutočnil veľký jarný zber papiera, ktorý trval iba jeden týždeň. Počas piatich dní žiaci s radosťou nosili menšie, väčšie, ba i obrovské kopy papiera. Veď najlepší jednotlivci nazbierali neuveriteľné množstvá: Marek Strinka zo VI.A triedy až 1318 kg a Patrik Lakatoš zo IV.B triedy dokonca 2020 kg papiera. Tohtoročnému jarnému zberu papiera skutočne patrí pomenovanie veľký, pretože  žiakom z „Hviezdoslavky“ sa podarilo nazbierať úctyhodných 9500 kg starého papiera. Touto obrovitánskou kopou papiera sa nám podarilo zachrániť  takmer 162 stromov.

Zber papiera je aj súťažou medzi triedami. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a tí najusilovnejší boli odmenení. Najúspešnejšie triedy si za odmenu užijú  deň bez učenia a chutnú sladkú odmenu.

Poďakovanie však nepatrí len žiakom, ktorí usilovne  zbierali a nosili papier, ale i rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou kôpkou papiera, všetkým pomocníkom z radov pracovníkov školy, ktorí vážili a vážili, zapisovali a zapisovali.

Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže v zbere papiera ďakujeme.

Zachraňovali sme les

Zachraňovali sme les

Zachraňovali sme les

Zachraňovali sme les


 
 

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v InnsbruckuVytlačiť
 

V Olympiahalle v Innsbrucku sa v dňoch 15.4. -17.4.2016, konal svetový pohár THE WAKO AUSTRIAN CLASSICS 2016. Rekordných 2241 štartujúcich , 244 klubov z 31 krajín. Boje prebiehali na 10 tatami a dvoch ringoch.
Organizátor: OBFK – Rakúska  kickbox federácie Promótér: Michael Kruckenhauser, Otmar Felsberger.
Účasť  našich reprezentantiek  mesta Revúca kapitánky klubu Janky Gulákovej, Stely Laurenčíkovej, Mirky Sokolovej a Simonky Sokolove, bola ich výborná skúsenosť  ktorú zúročili ziskom troch bronzových medailí.
Samotné súťaže sú formované ako príprava na vrcholné podujatia svet, Európa. Musím spomenúť že nie všetky štarty sa podarili dievčatá narazili na také silné súperky kde prehrali na nulu boli to vlastne zápasy vo vyšších vekových kategóriáchkategóriách vo svojich kategóriách musím všetky pretekárky pochváliť  kde každý zápas bojovali statočne do konca niekedy aj napriek zraneniam. Simonku Sokolovú vyradila  BÁRDOS Inez z Maďarska ( Yoko Kickbox Team), Stelu Laurenčíkovú vyradila Larisa Žagar  Slemenšek (National team  Slovinsko) krásny zápas plný emócii Stela mala zápas vyhratý prehrala pre zranenie. Kapitánka klubu Guláková Janka  výťastvom nad Rakúšankou  KRUDER Katharina (Budo Sport Wien) sa dostala do semifinále no postup do finále jej odstavil zápas ktorý išiel hneť po sebe a Janka sa nestihla vydýchať proti Bulharke  Sofronieva  Kalina (MASARU BUL). Veľmi talentovaná Mirka Sokolová ktorá prevahou sily mala zápas pod kontrolu   Diana Hapelovic  z Chorvátska (CRO Draga) ktorá Mirku odstavila točeným kopom vo výskoku, v juniorke Mirku vyradila Talianka  Eleonora  Villa (ITA Asd SantaSabina marnikca). Športovkyne si prezreli  krásy historického  Tirolského mesta Innsbruck.

Guláková Janka lightcontact staršie kad.3. miesto, juniorky -50 kg 3. miesto.
Miriam Sokolová lightcontact  juniorky -50 kg 3. miesto.

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v Innsbrucku

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v Innsbrucku

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v Innsbrucku

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v Innsbrucku

Kickboxerky z Revúcej na jednom najväčších svetových pohárov v Innsbrucku


 
 

Prijatie u pani primátorkyVytlačiť
 

Dňa 20.4.2016 úspešné  družstvo žiačok Základnej školy J. A. Komenského Revúca  prijala pani primátorka MVDr. Eva Cireňová.

Žiačky pod vedením p. učiteľky PaedDr. Ľ.  Hlávekovej úspešne reprezentovali Základnú  školu J. A. Komenského Revúca, naše mesto  a náš región v celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne 2016, v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu,  ako súčasť podujatia Ja Veľtrh podnikateľských talentov. Svojou perfektnou prezentáciou nášho regiónu,  prostredníctvom školskej CK Gacoper zaujali odbornú porotu a v tvrdej konkurencii obsadili

1. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím

2. miesto v kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu.

Pani primátorka počas stretnutia ocenila ich celoročnú prácu, ktorá ich doviedla k úspechu. Poďakovala im za úspešnú reprezentáciu nášho mesta, podporu cestovného ruchu v našom meste  a popriala veľa úspechov v ďalšom štúdiu a možno v budúcnosti aj v oblasti cestovného ruchu.

Poďakovanie patrí aj ďalším žiakom, ktorí pracovali na úspechu svojich spolužiakov a tiež pani učiteľke Mgr. Z.  Almási a pani učiteľke Ing. G.  Simanovej.

Zástupcov Základnej  školy J. A. Komenského Revúca 2. mája 2016 privíta vo svojom sídle aj pán prezident SR Andrej Kiska, pod patronátom  ktorého sa celoslovenská súťaž  konala.

Ďakujeme.

ZS

Prijatie u pani primátorky

Prijatie u pani primátorky

Prijatie u pani primátorky


 
 

Talent Revúca 2016Vytlačiť
 

Vo štvrtok 21.apríla sa v Základnej umeleckej škole Revúca konal už 19.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ Talent Revúca 2016. Súťažnú prehliadku organizuje naša ZUŠ v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Súťažiacich , porotu a hostí privítala riaditeľka školy Renáta Brezovská, popriala súťažiacim veľa úspechov, porote spravodlivosť v rozhodovaní a všetkým strávený  deň v príjemnej , hudobnej atmosfére. Kvalitu hudobných výkonov žiakov posudzovala odborná porota v zložení predseda, hudobný skladateľ Milan Novák, členovia hudobní skladatelia Jozef Podprodský a Norbert Bodnár, Mária Lenková z Konzervatória Košice a Renáta Brezovská. V kategórii melodické nástroje do 11 rokov,obsadili 1.miesto Tereza Motyčková,2.miesto Adam Kotlarčík a 3.miesto Diana Vaššová, všetci zo ZUŠ Revúca. V kategórii harmonické nástroje  do 11 rokov boli lepší umelci z Partizánskeho a Vranova nad Topľou, naša Oxana Senková skončila tretia. Čestné uznanie získali Nina Bendulová a Laura Javorčíková zo ZUŠ Revúca. Kategória harmonické nástroje vek do 15 patrila už našim. Prvé miesto získala Lucia Eštvančíková,2.miesto Kevin Gerhard Lázok a 3.miesto Dominika Karalová. Vo vekovej kategórii do 19 rokov 3.miesto obsadila  tiež naša Ivana Slottová. Laureátom súťaže sa stal Dominik Karalo zo ZUŠ Revúca, ktorý si zároveň odniesol cenu za prvé miesto v kategórii melodické nástroje do 19 rokov. Oceneným blahoželáme.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016


 
 

Pukance na náboženstve u ZocháčovVytlačiť
 

Vyučovacie hodiny v našej škole už dlho premieňame na čas, v ktorom žiaci nielen pasívne prijímajú množstvo vedomostí, ale súčasne môžu uplatňovať svoju tvorivosť a aktívne sa zapájať do diania na hodine. Aj vyučovanie náboženskej výchovy v škole obohacujeme zážitkami, ktoré žiakom pomáhajú lepšie prežívať a dlhšie v pamäti uchovať hodnoty odovzdávané na hodine. Adventné skutkovníky a krížové cesty patria medzi tie aktivity, ktorými pravidelne vplývame na rozvoj dobrých morálnych vlastností našich žiakov. 

4.veľkonočná nedeľa, ktorú sme slávili 17.apríla 2016, nesie aj názov Nedeľa Dobrého pastiera. Druhákov na úvod hodiny veľmi prekvapili pukance, ktoré zbadali vo veľkej miske na učiteľskom stole. Prečo na hodine boli? Po modlitbe, krátkom videu a motivačnom rozhovore sa už žiaci naplno venovali ovečkám s vlastným menom, ktoré ozdobovali práve pukancami. Väčšina z nich síce skončila v bruškách našich druhákov, ale dostatok sa ušiel aj ovečkám. Veď posúďte sami podľa fotografií J

Zážitkové učenie na hodine pomáha žiakom lepšie si pamätať preberanú tému, viac sa vžiť do situácie a premýšľať nad ňou. Veríme, že aj naši druháci si dlho v pamäti uchovajú myšlienku na Dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky, medzi ktoré patrí každý z nás.

Mgr. Katarína Krištofová

Pukance na náboženstve u Zocháčov

Pukance na náboženstve u Zocháčov


 
 

Svetový deň RómovVytlačiť
 

Aj žiaci ŠZŠ  v Revúcej si pripomenuli Svetový deň Rómov. V ŠKD sa uskutočnilo „ Zábavné popoludnie pre deti a ich rodičov“. Na začiatku sme si priblížili rómske zvyky a rómsku kultúru. Zaspievali sme si rómske piesne, potom nasledovali rôzne súťaže a aktivity. Deti si  mohli vyskúšať svoje manuálne zručnosti, šikovnosť, postreh. Do súťaže sa zapájali aj rodičia. Zábavné popoludnie sme zakončili rómskou diskotékou. Deň sa deťom a rodičom veľmi páčil. Do budúcna by sme chceli takéto akcie detí a rodičov organizovať čo najviac.

 E. Dachová ŠKD ŠZŠ Revúca

Svetový deň Rómov

Svetový deň Rómov

Svetový deň Rómov

Svetový deň Rómov

Svetový deň Rómov


 
 

Plavecký výcvik ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

  V týždni od 11. apríla do piatku 15. apríla 2016 sa  žiaci 5. ročníka ZŠ  J. A. Komenského v Revúcej zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni Gymnázia M. Kukučína v Revúcej.

   Pred nástupom na výcvik žiaci absolvovali poučenie o bezpečnosti a správaní sa v bazéne a jeho priestoroch, a taktiež boli informovaní o výstroji i úlohách, ktoré ich očakávajú.   Vedúcim plaveckého výcviku bol pán učiteľ Švec, zároveň inštruktor chlapcov, dievčatám robila inštruktorku pani učiteľka Chrapánová.                                                                                  Začiatočná fáza s dýchaním do vody, potápaním sa s otvorenými očami  a splývaním na vode nebola veľmi príjemná, najmä pre slabších plavcov a štyroch neplavcov. Občas si veru doplnili pitný režim z bazéna. Pomocou hier a rôznych cvičení vo dvojiciach odbúrali strach a neskôr bol problém dostať ich z vody von. S využitím plávacích dosiek nacvičovali pohyby   nôh pri štýle kraul, potom pohyby paží a súhru pohybov s dýchaním. Naučili sa plávať aj  ťažší plavecký spôsob - prsia. Najviac sa im páčil nácvik plaveckých obrátok a štartových skokov, ktoré sa postupne menili z predvedených brucháčov na rybičky. Najobľúbenejšou hrou vo vode však bolo vodné pólo medzi družstvami chlapcov a dievčat.  V záverečný deň žiaci absolvovali plavecké preteky na 2 dĺžky bazéna, zhruba 25m. Mohli si vybrať z plaveckých spôsobov kraul alebo prsia ten, ktorý lepšie ovládajú. Súťažili zvlášť chlapci, zvlášť dievčatá. Medzi chlapcami vyhral preteky Milan Smolko, druhý bol Róbert Biž, tretí skončil Milan Čipka. Prvé miesto si medzi dievčatami vyplávala Nelka Chlebušová, druhá skončila Emka Kováčová a tretia Zdenka Dachová.

Plavci na prvých troch miestach dostali diplomy a sladké odmeny. Okrem toho všetci žiaci obdržali mokré vysvedčenie a sladkosť za zaplávanie 25m dĺžky ľubovoľným spôsobom.

Plavecký výcvik sa  našim žiakom veľmi páčil a radi by si ho zopakovali aj na budúci rok.      

Za disciplinované správanie a snaživý výkon v bazéne im inštruktori i pracovníci plavárne vyslovili veľkú pochvalu a všetci dostali mokré vysvedčenie, ako pamiatku na plavecký výcvik.

Základná škola aj  každoročným organizovaním plaveckého výcviku, podporuje pohybovú zdatnosť svojich žiakov a zároveň ich vedie k zdravému životnému štýlu.

 

                                                                                                                          M. Chrapánová

Plavecký výcvik ZŠ J. A. Komenského

Plavecký výcvik ZŠ J. A. Komenského

Plavecký výcvik ZŠ J. A. Komenského

Plavecký výcvik ZŠ J. A. Komenského

 


 
 

Zocháči podporili zbierkuVytlačiť
 

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už po 20-ty krát. Ulice mesta Revúca sa 15. apríla 2016  zaplavili dobrovoľníkmi- žiakmi ZŠ Ivana Branislava Zocha so žltými narcismi a každý, kto si ich pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov - Dňa narcisov každý pomohol získať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V tomto roku sa nám podarilo vyzbierať sumu 600,61 €. Naše deti sú hrdé na to, že môžu pomôcť ľuďom, ktorí to ozaj potrebujú. Táto zbierka prebieha na našej škole každoročne a už teraz sa chystáme na ďalší ročník zbierky Deň narcisov.

Mgr. Martina Pirochová

Zocháči podporili zbierku


 
 

Deň narcisov 2016Vytlačiť
 

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už po 20-ty krát. Ulice miest a obcí sa v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žltými narcismi a každý, kto si ich pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť. Aj naša škola sa už roky pravidelne zapája do tejto zbierky. Tento rok sa našim dobrovoľníkom podarilo v škole i v uliciach mesta vyzbierať rekordných 770,88 €. Ďakujeme všetkým, ktorí vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomohli onkologicky chorým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

ZŠ Hviezdoslavova


 
 

Stretnutie so spisovateľomVytlačiť
 

11. apríla 2016 žiaci štvrtých a piatych ročníkov zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici zamenili tradičnú vyučovaciu hodinu v školskej triede za besedu so spisovateľom, hudobníkom a spevákom, zakladateľom hudobného festivalu Vrbovské vetry, Branislavom Jobusom. Beseda sa konala v kníhkupectve KnihArt v spolupráci s p. Tatianou Krškovou. Pre Jobusovo vystupovanie je typická silná dávka vtipu, humoru, recesie. V tomto duchu sa niesla aj beseda. Postupne odhaľoval hlavných hrdinov svojich diel. Debutoval rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky. Ďalším literárnym počinom bola kniha Zázračné rozprávky. Neskôr vyšla kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, rozprávkové leporelo Na výlete do vesmíru, pokračovanie knihy O muflónovi Ancijášovi s názvom Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ, tretí diel trilógie Ako Muflón Ancijáš sľub dodržal a mnohé iné. Najnovším titulom je Plajko, pripravuje sa vydanie knihy Zvon. Prezentácie jednotlivých kníh boli sprevádzané interpretáciami vlastných skladieb. V závere besedy sa striedala jedna otázka za druhou od zvedavých žiakov. Jobusov svojský humor je pre deti neodolateľný. Každá z jeho kníh sa v krátkom čase stala bestsellerom. Deti sa chcú pri čítaní kníh smiať a zabávať. A to je voda na Jobusov mlyn.

Stretnutie so spisovateľom

Stretnutie so spisovateľom


 
 

Čestné uznanieVytlačiť
 

Album Revúcej – prvá plnofarebná knižná publikácia regionálneho historika Dušana Dubovského odkrýva dejiny Revúcej, zachytáva historické premeny nášho mesta a ponúka obdivuhodný obrazový materiál pozostávajúci z vyše 2 000 fotografií, unikátnych dobových pohľadníc, ako aj ojedinelé zbierky plagátov, pozvánok, listín, medailí a historických dokumentov.

Táto autorova rozsiahla zbierka sa rodila takmer polstoročie – od roku 1964 – kedy sa usadil v Revúcej. Svoj nevšedný vzťah k mestu vyjadril predovšetkým svojimi dokumentárnymi fotografiami, zameranými na neustále zachytávanie premien, aby tak skladal mozaiku jeho neopakovateľných udalostí.

Album Revúcej, ktorý v roku 2014 vydalo Mesto Revúca, sme v roku 2016 zaslali ako príspevok do súťaže: Najkrajšia kniha o Slovensku, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Porota súťaže udelila dielu Album Revúcej čestné uznanie v kategórii Knihy, Knihy o meste – monografické publikácie.  

Za úspechy spojené s touto knihou sme patrične hrdí a autorovi úprimne ďakujeme. Je len škoda, že sa čestný občan nášho mesta Dušan Dubovský tohto uznania nedožil. Česť jeho pamiatke!

 

Text: MsÚ

Čestné uznanie

Čestné uznanie


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

V nedeľu, 17. apríla sa siedmy pretekári Karate Klubu Revúca zúčastnili otvorených majstrovstiev Bratislavskej únie karate detí a žiakov spojených so 4. kolom Bratislavského pohára mládeže.

Súťaž ako tradične začala najprv v disciplíne súborné cvičenia kata. Vo vekovej kategórii

8 – 9 roční chlapci nás reprezentovali Štefan Koreň a Juraj Prč. Prvý menovaný si počínal pomerne dobre, no v zápase o bronz prehral a obsadil konečné 4. miesto. Pre Juraja Prča to bol debut v tejto vekovej kategórii, koncom marca mal 8 rokov a tak prešiel do vyššej kategórii, tu zatiaľ len zbiera prvé skúsenosti. Medzi staršími chlapcami 10 – 11 rokov v katách štartovali až piati naši pretekári Lukáš Bánes, Matej Meško, Marko Bajús, Matej Herich a Pavol Halaj.

L. Bánes, M. Meško i M. Bajús súťažia svoju prvú sezónu a dá sa povedať, že sa postupne etablujú na súťažnej scéne a postupne získavajú skúsenosti. Skúsenosť sa prejavila aj teraz, keď po dobrých výkonoch sa P. Halaj stretol s klubovým kolegom M. Herichom o postup do finále, kde zvíťazil Halaj. Pavol Halaj dominoval aj vo finále, keď porazil súpera z Realu Trenčín a zaslúžene vyhral. V súboji o bronz vyhral po dobrom výkone aj M. Herich.

Po jednotlivcoch ešte prebehli súťaže družstiev v kata, kde sme postavili team A, v zložení: P. Halaj, M. Herich a Š. Koreň a team B, v zložení: L. Bánes, M. Meško a M. Bajús. Na našu radosť obe naše družstvá obsadili 3. miesta.

Po dekorovaní medailistov v súborných cvičeniach kata a prestávke pokračovala súťaž v športovom zápase kumite. Ani v športovom zápase sme sa nestratili, keď najprv vo váhovej kategórii chlapcov 8 – 9 roční, Juraj Prč vybojoval pekné 3. miesto.

V tej istej vekovej kategórii, ale vo váhe do 32 kg získal bronzovú medailu aj Štefan Koreň.

Medzi 12 – 13 ročnými chlapcami do 45 kg pridal bronz aj Lukáš Bánes.

Vedenie klubu blahoželá medailistom a všetkým ďakuje za vzornú reprezentáciu klubu.

 

KK Revúca

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca Vytlačiť
 

Volejbalové družstvo žiakov ZŠ J.  A. Komenského v Revúcej  v zložení Filip Vavrek,  Jakub Ovšonka, Filip Ovšonka,  Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Lukáš Kriak a Erik Vaculčiak pravidelne trénuje už niekoľko rokov. V roku 2015 sa družstvo zúčastnilo okresného, regionálneho a krajského kola vo volejbale žiakov, pričom sa na prvých priečkach prebojovalo až na Majstrovstvá Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Na MSR sa družstvo stretlo v základnej skupine s družstvami zo Strážskeho, Strečna a Malaciek. Po výhre  v skupine suverénne vyhrali chlapci aj  semifinále s družstvom z Púchova. Nakoniec naši chlapci našli premožiteľa až vo finále a to družstvo zo Svidníka. Ako príjemný bonus pri zisku 2. miesta na celoslovenskej úrovni bol kapitán nášho družstva  Filip Vavrek vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

Veľké poďakovanie za úspešnú prípravu patrí  trénerom Petrovi Bolačekovi, Erikovi Švecovi, Karolovi Húšťovi a Marošovi Kumimu, za vytvorenie podmienok na tréning vedeniu základnej školy  a rodičom, ktorí chlapcov k volejbalu priviedli  a neustále ich podporujú.

V roku 2016  družstvo v upravenom zložení: Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Jakub Ovšonka, Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Kristián Barnák, Michal Holý a Jakub Barták s prehľadom znovu zvíťazilo na obvodnej, regionálnej i krajskej súťaži a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska Kalokagatia 2016 v Trnave. Držíme im palce.

Dňa 14. apríla 2016 za prítomnosti vedenia mesta Rožňava  vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave družstvo volejbalistov  počas „ Slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov regiónu Gemer za rok 2015 „ získalo ocenenie „ Najúspešnejší športovec roka 2015 „ v kategórii športové kolektívy – žiaci. Žiaci Základnej školy J. A. Komenského Revúca sa ocitli v spoločnosti Majstrov Európy aj sveta z radov športovcov regiónu Gemer.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Základnej školy J. A. Komenského , mesta Revúca a regiónu Gemer.

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca

Olympijsky klub GEMER ocenil volejbalové družstvo žiakov Základnej školy J. A. Komenského Revúca


 
 

KICKBOX Leon RevúcaVytlačiť
 

V piatok 15.4. 2016 sa v Olympiahalle v Innsbrucku začali prvé vyraďovacie zápasy v ringu ktorými sa odštartovala prestížna športová súťaž svetového formátu v počte 2400 registrovaných športovcov  THE AUSTRIAN CLASSICS 2016 / Innsbruck.

Reprezentantky  šk kickbox Leon Revúca  kapitánka klubu Janka Guláková ,Stela Laurenčíková, Miriam Sokolová a Simonka Sokolová sa dnes odprezentovali a potvrdili si svoje váhy v Olympiahalle v Innsbrucku , ubytovali sa v dvojhiezdičkovom hoteli Gasthof Innbrücke. Prvý zápas má Simonka v sobotu a ostatné dievčatá zápasia až v nedeľu.

KICKBOX Leon Revúca

KICKBOX Leon Revúca

KICKBOX Leon Revúca

KICKBOX Leon Revúca

 


 
 

Konzul Maďarskej republiky v RevúcejVytlačiť
 

Dňa 13. 4. 2016 pricestoval na neoficiálnu návštevu do nášho mesta Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarskej republiky pôsobiaceho na generálnom konzuláte v Košiciach. Spolu s ním pricestovala aj Timea Havasi referentka protokolu na generálnom konzuláte v Košiciach. Privítala ich primátorka MVDr. Eva Cireňová na Mestskom úrade v Revúcej.

Konzul Maďarskej republiky v Revúcej


 
 

Mám básničku na jazýčkuVytlačiť
 

Sprostredkovanie básničiek, rozprávok a detských príbehov, práca s knihou a časopisom patria k obľúbeným činnostiam Materskej školy na Sládkovičovej ulici v Revúcej. S týmito činnosťami úzko súvisí aj prednes poézie a prózy, ktorý sa uskutočnil 12.4.2016 a zúčastnilo sa ho 8 detí z prípravných tried: Denis Kochan, Sophia Kubusová, Eliška Boldišová, Matej Melich, Adam Bryndza, Peter Melich, Veronika Novysedláková a Victória Antalová. Ich snaha o najkrajší prednes pred svojimi kamarátmi a pani učiteľkami bola také veľká, že bolo ťažké zhodnotiť, kto z nich prednášal najkrajšie. Preto boli všetky deti rovnako odmenené diplomom a peknou knižkou, ktorá im aj do budúcna pripomenie tento deň.

Mám básničku na jazýčku


 
 

Som občanom tohto mestaVytlačiť
 

Pravidelne každý rok si žiaci Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej pozývajú na besedu príslušníkov Mestskej polície v Revúcej. Aj tento rok 13.4.2016, v stredu, sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci občianskej náuky zoznámili s prácou Mestskej polície v Revúcej. Mestskí policajti pán Ján Fandák a pán Richard Gajdoš oboznámili žiakov so zákonom o mestskej polícii, o zákonoch a nariadeniach, ktoré sa týkajú správania sa mladistvých nielen v našom meste. Taktiež ich oboznámili so sankciami, ktoré môžu dostať za porušenie zákonov a predpisov. Žiakov, hlavne chlapcov, zaujímali ohňostroje v meste, fajčenie na verejných priestranstvách a rôzne iné priestupky, za ktoré by mohli dostať pokutu od mestských policajtov. Ďakujeme za trpezlivosť pri odpovedaní na rôzne zvedavé otázky.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Mestskou políciou v Revúcej.

JAK

Som občanom tohto mesta

Som občanom tohto mesta

Som občanom tohto mesta


 
 

Cestovali sme v časeVytlačiť
 

S veľkou radosťou sme privítali správu o znovuotvorení Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Tejto významnej slovenskej škole sme sa venovali na hodinách dejepisu. No využili sme aj príležitosť na vlastné oči sa presvedčiť, ako študovali naši rovesníci v minulosti.

Návšteva Prvého slovenského gymnázia nás milo prekvapila. Nebola to len nudná prednáška o historických faktoch, ale vďaka vynoveným priestorom sme mali možnosť skutočne precítiť atmosféru školy minulosti. Zaujali nás nielen vystavené ručne písané vysvedčenia, ukážky krasopisne písaných zošitov

či zariadenie starodávnej školskej kuchyne. Najväčším zážitkom pre nás bola kompletne zariadená dobová trieda, v ktorej sme si mohli vyskúšať, ako sa

asi cítili žiaci v úzkych drevených laviciach, ako sa písalo na starú drevenú tabuľu, a zaujal nás aj  drevený peračník, ktorý je s tým dnešným neporovnateľný. Porovnávali sme aj zariadenie vtedajšej zborovne, v ktorej pánom učiteľom namiesto moderných počítačov slúžilo iba obyčajné husie pero, ktoré namáčali do atramentu.

Tajuplne na nás zapôsobili podkrovné priestory školy a jarné slniečko nás vytiahlo aj na vynovený školský dvor.

Prežili sme skutočne zaujímavú a nezabudnuteľnú hodinu dejepisu a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity Múzea Prvého slovenského gymnázia.

 

  Žiaci V.B

ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Cestovali sme v čase

Cestovali sme v čase

Cestovali sme v čase


 
 

Šikana je hrozná vec! Vytlačiť
 

     Niektorí o tom vedia svoje, iní sa s ňou stretli iba prostredníctvom rozprávania. Stále častejšie sa o nej dozvedáme, čím ďalej je jej viac. Aby sme jej mohli ako-tak predchádzať, prišli k nám do Základnej školy J. A. Komenského páni policajti na besedu. Vysvetlili nám, čo znamená šikanovanie, ako sa prejavuje, proti komu je zamerané, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním, spomenuli dokonca i nový termín kyberšikana – šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete a pod.). Dozvedeli sme sa aj to, že šikana sa môže objaviť aj medzi dospelými, a že mnohokrát aj deti šikanujú dospelých. Poradili nám, ako sa brániť proti šikanovaniu, na koho sa máme obrátiť a čo máme robiť, keď sa staneme obeťou šikanovania.

      Nikomu neželáme stať sa obeťou šikany . Je dôležité hovoriť o týchto skutočnostiach, aby si deti uvedomili, že ľudské práva sú rovnaké pre každého.

     Ďakujeme za zaujímavú a poučnú besedu!

Žiaci 7.B, 8.B

ZŠ J. A. Komenského Revúca

Šikana je hrozná vec!

Šikana je hrozná vec!


 
 

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdiaVytlačiť
 

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia

Týmito slovami pedagogického velikána J.A.Komenského sa prihovoril  zástupca primátorky mesta Július Buchta predstaviteľom početnej pedagogickej obce nášho mesta, ktorí sa v piatok  podvečer 8.apríla 2016  stretli sa v mestskom dome kultúry. Prišli podporiť svojich kolegov, ktorí  si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali Plakety J.A.Komenského. Július Buchta poďakoval všetkým učiteľom za doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich s ich pracovnou náplňou.

Spoločenské stretnutie učiteľov sa tento rok konalo v priestoroch kaviarne Alfa. Na základe návrhov riaditeľov škôl  za   obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie v našom meste a mimoriadne výsledky v práci s deťmi a mládežou  si ocenenia prevzali:

Mgr. Janka Koreňová.

Mgr. Janka Koreňová. J.Koreňová pracuje v Základnej škole J. A. Komenského od roku 2007, ako učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky. Pravidelne  pripravuje žiakov na najrôznejšie literárne a jazykové  súťaže, hlavne olympiádu slovenského jazyka a literatúry, Hviezdoslavov Kubín a iné. . Darí sa jej  darí viesť reprezentantov školy k úspechom na obvodnej  a krajskej úrovni, čím šíri dobré meno školy i nášho mesta. Skoro každoročne sa podieľa na úspešnej príprave  žiakov 9. ročníka  školy zo slovenského jazyka a literatúry na Testovanie 9.V mimovyučovacej činnosti sa venuje koordinovaniu činnosti žiackej samosprávy – školského parlamentu. Spolu s parlamentom organizuje súťaž Supertrieda.Podieľala sa na organizácii 1. ročníka talentovej súťaže Ámosko hľadá talent. Spolu s vedením školy sa podieľa  na zabezpečovaní a organizovaní aktivít s partnerskou školou v českom Litovli.   Je autorkou každoročne vydávanej Ročenky školy. V kolektíve je  uznávaná za svoju otvorenosť a odbornosť .

Mgr.Ľubica Senková

Mgr.Ľubica Senková.Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore slovenský jazyk, literatúra a výtvarná výchova nastúpila  Lˇ.Senková v auguste 1987 pracovať ako učiteľka Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej, kde pôsobí až dodnes. Venuje sa príprave žiakov na literárne súťaže – Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín.  Jej prioritou je rečnícke umenie. Rozvíja u žiakov schopnosť zaujímavo a presvedčivo sa vyjadrovať aj na verejnosti. Zdokonaľuje ich rečnícke vystupovanie, argumentáciu  a spôsob reči. Jej žiaci reprezentujú nielen školu, ale aj región v celoslovenskej súťaži Štúrov Zvolen. Výtvarnými tematickými prácami prispieva k skrášľovaniu a estetizácii školského prostredia. Je ochotná pomôcť nielen žiakom, ale aj svojim kolegom. Vo voľnom čase veľmi rada experimentuje v kuchyni.Ľubka dobré vzťahy podporuje,nielen koláčikmi utužuje.Vypeká nám ostošesť,pre nás je to radosť zjesť.S humorom je kamarátka,všetko povie priamo, skrátka.

Mgr. Katarína Šimková. Učiteľka  vykonáva pedagogickú činnosť už 33 školských rokov. Jej prvým pôsobiskom  bolo Stredné odborné učilište textilné v Revúcej. Od roku 1996 pracuje v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej, pričom v rokoch 1997-2009 vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľky.Mgr. Katarína Šimková – ako učiteľka matematiky a informatiky naozaj zodpovedne, svedomito a zanietene odovzdáva poznatky svojim  žiakom. Ich úspechy na rôznych súťažiach, prijímacích skúškach, či testovaniach , sú odrazom jej pedagogického majstrovstva a výbornej motivácie k učeniu. Vo svojej práci využíva efektívnu kombináciu klasických vyučovacích metód s modernými inovačnými postupmi, čím sa jej  darí  zvyšovať u detí záujem o učenie. U nadaných žiakov úspešne podporuje a rozvíja ich schopnosti a individuálnym prístupom pomáha prekonávať prekážky slabším žiakom.Je prototypom tvorivého, akčného a obetavého pedagóga. Ako lyžiarsky inštruktor  zorganizovala a viedla veľké množstvo lyžiarskych výcvikov žiakov. Vo svojom voľnom čase organizuje mnoho mimovyučovacích aktivít. Už niekoľko rokov koordinuje  vydávanie školského časopisu Hviezdička. Pripravuje pre žiakov rôzne športové podujatia a súťaže, je tvorcom mnohých relácií v školskom rozhlase. Počas svojej pedagogickej praxe  bola koordinátorkou viacerých školských projektov. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti odovzdáva svojim kolegom aj ako vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov.Svojim vysoko profesionálnym a zodpovedným prístupom k práci  prispieva k udržiavaniu a neustálemu zlepšovaniu kvality školy.

Katarína Grendelová DiS.art.,

Katarína Grendelová DiS.art., ktorá  pôsobí ako učiteľka v ZUŠ v Revúcej od roku 1982, teda už 34 rokov. Hneď od svojho príchodu sa aktívne zapojila do umeleckej výchovno-vzdelávacej činnosti. Zodpovedne vykonáva funkciu vedúcej hudobného odboru a v prípade neprítomnosti vedenia školy je poverená riešením dôležitých náležitostí. Pozná profiláciu a zameranie školy a napriek povinnostiam pedagogického pracovníka sa osobne zapája do ich realizácie. Vo výchovných situáciách je schopná citlivo posudzovať potreby žiakov školy, čoho dôkazom sú aj úspešne schválené projekty na podporu talentovanej mládeže – TALENTY NOVEJ EURÓPY. Každý rok sa so svojimi žiakmi zúčastňuje rôznych súťaží, prehliadok a festivalov, na ktorých dôstojne reprezentujú našu ZUŠ a získavajú popredné umiestnenia. Jej žiak dokonca   získal na Celoštátnej súťaži najvyššie ocenenie Laureát súťaže. Podieľa sa na modernizácii a  inováciách zameraných na stratégiu školy. Je členkou speváckeho zboru QUIRIN pri ZUŠ. 

Iveta Baranová

Iveta Baranová z  Materskej školy Ul. Vl. Clementisa. Učiteľka I.Baranová získala pedagogické vzdelanie na Strednej pedagogickej škole v Levoči. Svoju pedagogickú činnosť začala roku 1982,  ako učiteľka v MŠ na Kollárovej ulici v Revúcej.  Od  roku   1991 až  po súčasnosť  pracuje v MŠ na Ul. VL. Clementisa v Revúcej. Počas svojej 34 ročnej pedagogickej praxe vedie deti k láske k slovesnému umeniu, k spevu ľudových piesní i ľudovému tancu. Pravidelne pripravuje deti na súťaže v speve a v prednese poézie a prózy. Reprezentovala materskú školu na rôznych vystúpeniach s deťmi.  Absolvovala mnohé pobyty v škole v prírode. Píše  kroniku materskej školy. V svojej práci využíva nové progresívne formy a metódy. Je dôsledná a zásadová. Neustále sa vzdeláva a pracuje na sebarozvoji. So zanietením sa angažuje v mimoškolskej činnosti. Spolupracovala s detským ľudovým súborom  Lykovček. V súčasnosti je členkou Speváckeho zboru Quirin. Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov  odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie.

Slávnostné chvíle aktu oceňovania umocnilo vystúpenie žiakov ZUŠ Revúca a speváckeho zboru Quirin. Po malom občerstvení sa pedagógovia a hostia presunuli do divadelnej sály, kde sa konalo predstavenie mestského divadla Actores z Rožňavy.  Text a foto: Katarína Kvetková

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia


 
 

Blíži sa jar v CILKEVytlačiť
 

Jar zaklopala na dvere v ZOS CILKA.

Fašiangová zábava sa stáva tradíciou a tradíciou sa stáva aj hudba Metalexu v CILKE.

Obdobie pôstu sme prežili pri pravidelných týždenných aktivitách: cvičení, relaxácii, tvorivých dopoludniach.

Sviatok MDŽ spríjemnil LYKOVČEK spevom, tancom. Potešili sme sa, zaspievali sme si spolu s dievčatami a chlapcami v krásnych krojoch. Deti z centra voľného času v Revúcej pripravili divadielko Kocúr v čižmách.

Sviatky Veľkej noci klienti očakávali s Evanjelickým modlitebným spoločenstvom, ktoré pripravilo sviatočné stretnutia. Aj katolíci v ZOS CILKA potešili svoje srdcia s pánom kaplanom Martinom.

Klientky zariadenia pripravovali veľkonočnú výzdobu v spoločných priestoroch CILKY a pre svojich blízkych veľkonočné kraslice s Marcelkou Gombárovou.

S OZ ZP v Revúcej sme s pieňami privítali Veľkú noc.

Už teraz sa tešíme na slnečné lúče, rozkvitnutú skalku

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE


 
 

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.Vytlačiť
 

V sobotu, 2. apríla 2016, sa v Michalovciach uskutočnilo 2. kolo Open ligy SZKB v kickboxe v súťažnej sezóne 2016, ktorého sa zúčastnilo 222 štartujúcich z 22. klubov Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Súťažilo sa na troch tatami a v jednom ringu. Prvenstvo získal šk Guard Košice (85 b.), kickbox Leon Revúca skončil celkovo na 3 mieste (41b.), v celkovom hodnotení klubov. Tomáš Szajko z ringu zlatý v rámci ligy ide bez porážky. Svoju premiéru v ringu mal aj talentovaný Róbert Mušuka. Na tatami sa predstavili aj traja nováčikovia Marek Pomaj, Xavier Duda a najmladší člen výpravy len 7 ročný nádejný talent Marian Sokol. Klub získal celkom 1 zlato,7 x striebro a 8x bronz celkom 16 medailí. Najbližší plán šk THE AUSTRIAN CLASSICS 2016 – Innsbruck (15-17.4.2016),23.-24.4.2016 Školenie trénerov B.B.


Tomáš Szajko, LK seniors -60kg 1.miesto
Marian Sokol, KL cadets -28kg 2.miesto, LC -28kg 2.miesto.
Xavier Duda, KL cadets -42kg2.miesto , LC -42kg 3.miesto.
Adam Belán, KL cadets -42kg 3.miesto , LC -42kg 3. miesto.
Alžbeta Teličáková, KL cadets -28kg 3. miesto, LC cadets -28kg3.miesto.
Stela Laurenčíková, KL cadets -55kg 3.miesto, LC -55 kg 2.miesto.
Janka Guláková, kapitánka klubu KL cadets -50kg 2. miesto, LC -50kg2.miesto.
Róbert Mušuka, KL seniors -63kg 3.miesto, FC juniors -63,5kg 3.miesto.
Marek Pomaj, LC cadets -47kg 2.miesto.

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.

Revúca na treťom mieste v celkovom hodnotení ligy.


 
 

Non schoale sed vitae discimus - Neučíme sa pre školu, ale pre život SenecaVytlačiť
 

Základná škola Ivana Branislava Zocha sa vyznačuje humanistickým prístupom vo vyučovaní aj v hodnotení žiakov.Túžbe zažívať chvíle radosti sa hovorí vnútorná motivácia, na ktorej je založené aj naše hodnotenie bez známok.Základným východiskom humanisticky chápaného hodnotenia je orientácia na pokrok v rozvoji žiaka v postojoch, schopnostiach a vedomostiach, t. j. porovnávanie s ním samým. Jednou zo základných schopností človeka je schopnosť kvalitne hodnotiť svet okolo seba i seba samého. S touto schopnosťou však človek neprichádza na svet. Utvára sa u dieťaťa tak, ako sa vyvíjajú jeho poznávacie schopnosti a ako sa utvára pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov jeho vlastné „ja“. A práve učiteľ s jeho slovným hodnotením  je jedným z dôležitých faktorov, ktoré môžu rôznou mierou ovplyvňovať utváranie sebahodnotiacich schopností u žiakov, aby sme žiaka naučili posúdiť vlastné sily a schopnosti, čo by mu umožnilo stavať si pred seba dosiahnuteľné ciele.

Už niekoľko rokov sa snažíme slovným hodnotením prispievať k vnútornej spokojnosti žiakov,  učíme ich poznávať samých seba a formovať ich osobnosť. Tým, že umožňujeme žiakom zúčastniť sa na hodnotení výsledkov vyučovania, zároveň im dávame možnosť podieľať sa na skvalitňovaní vlastnej učebnej činnosti.

A.K.

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Neučíme sa pre školu, ale pre život


 
 

Čitateľské projekty na „Hviezdoslavke“Vytlačiť
 

Čítanie –je základom vzdelanosti, pokroku a úspešného štúdia v akejkoľvek oblasti. Preto si táto činnosť zaslúži oveľa väčšiu pozornosť, aká sa jej venuje v súčasnosti. Čoraz častejšie sa stretávame v škole s problémom nezáujmu žiakov o čítanie kníh, je to pre nich nepopulárna činnosť, ktorú zatláčajú do úzadia moderné výdobytky vedy a techniky.

Keďže v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici  sa snažíme kvalitne pripraviť našich žiakov na ďalšie štúdium a na život, venujeme čítaniu veľkú pozornosť. Počas celého školského roka realizujeme  vo výchovno-vyučovacom procese mnohé projekty zamerané na motiváciu detí k čítaniu kníh, k rozvoju čitateľskej gramotnosti. Medzi najobľúbenejšie projekty pre mladších žiakov  patrí  Rozprávková noc v škole.

Žiaci piateho ročníka si svoje vedomosti o prečítaných knihách každoročne overujú v zábavno- súťažnom projekte Tajomstvo siedmich komnát.

K obľúbeným projektom, ktoré zvyšujú u detí záujem o čítanie, patria súťažné aktivity, v ktorých  na základe počtu prečítaných kníh získavajú  žiaci rôzne bonusy a dosahujú postupové méty.

V ŠKD sa obľube žiakov aj starých rodičov teší projekt Dnes mi číta babka-dedko.

Realizáciu čitateľských projektov sme zintenzívnili  najmä v mesiaci marec, ktorý je tradične venovaný knihám. K najúspešnejším akciám tohto mesiaca patrila burza kníh, počas ktorej si deti vymieňali so spolužiakmi prečítané knihy za iné. Potešilo nás, keď si mnohé deti spontánne dohodovali medzi sebou ďalšie výmeny.

Krásu kníh sa snažíme žiakom priblížiť v prostredí, ktoré patrí knihám. Na vyučovacích hodinách často navštevujeme  Knižnicu S. Reussa. Pracovníčky knižnice si vždy pre deti pripravia zaujímavé motivačné aktivity.

Osvedčenou motivačnou aktivitou sú aj rôzne besedy a stretnutia so spisovateľmi, ktoré  sú organizované priamo v kníhkupectve  KnihArt. Dôkazom úspešnosti týchto aktivít a vzrastajúceho záujmu našich žiakov o čítanie je aj  to, že ich  môžete stretnúť v týchto priestoroch aj  po vyučovaní.

 Aj týmito aktivitami sa snažíme odovzdať našim žiakom čo najviac pozitívnych  podnetov.

Je všeobecne známe, že deti s bohatými čitateľskými záujmami prospievajú ľahšie ako deti, ktoré nečítajú. Navyše  kniha plní nielen  poznávaciu a informačnú funkciu, ale prispieva k rozvoju reči, pomáha upevňovať pamäť, rozvíja etické city a prispieva k utváraniu charakteru detí. Kniha svojimi pútavými ilustráciami a úpravou rozvíja aj estetické city dieťaťa.

Prostredníctvom literárnych hrdinov sa dieťa  učí riešiť niektoré problémy, vyrovnávať sa s konfliktovými situáciami, vyberá si spomedzi nich vzor a chce sa mu v živote podobať.

Aj preto jednou z našich priorít je neustále obnovovanie knižničného fondu našej školskej knižnice.

Čitateľské projekty na „Hviezdoslavke“


 
 

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016Vytlačiť
 

Prvú aprílovú sobotu sa v meste pod dubňom Žiline uskutočnili Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016. Šampionát slávnostne otvoril viceprezident Slovenského zväzu karate pán Július Valenta aj za účasti viceprimátora mesta Žilina. Na majstrovstvách štartovalo 103 súťažiacich  zo 46 klubov.

Revúcu reprezentoval na majstrovstvách Rashid Arpád Bunjatov, ktorý štartoval v kategórii kata masters + 35 rokov. Ten to dotiahol v tejto kategórii až do samotného finále, kde sa však rozhodcovia priklonili na stranu súpera z Bánoviec nad Bebravou a obsadil 2. miesto a získal titul vicemajster Slovenska pre rok 2016.

 

Karate Klub Revúca

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016

Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev karate 2016


 
 

Talenty v ZŠ J. A. Komenského RevúcaVytlačiť
 

V Základnej škole J. A. Komenského si nájde miesto každé dieťa . Pedagogickí zamestnanci školy svojím prístupom a pedagogickým umením dokážu nájsť talent a ďalej ho rozvíjať. Potvrdzujú to aj  výsledky žiakov školy v celom rade súťaží, ktoré sa konali v posledných týždňoch.  Maši žiaci boli úspešní v obvodných aj celoslovenských kolách.

Celoslovenské kolo :

Vitajte v našom regióne

1. miesto – školská CK

Junior internet

3. miesto – Nina Natália Vavreková

Krajské kolo :

Volejbal chlapcov ZŠ -  postup do celoslovenského kola

1. miesto – družstvo chlapcov

Okresné kolo :

Vesmír očami detí - postup  do celoslovenského kola

1. miesto – Nina Natália Vavreková

Detská divadelná Revúca – postup do regionálneho kola

1. miesto – divadelný súbor Portál

Hviezdoslavov Kubín – postup do regionálneho kola

Poézia – 1. kategória

3. miesto – Nina Bendulová

Próza – 1. kategória

1. miesto – Tamara Molentová

Próza – 2. kategória

1. miesto – Helena Slivenská

Poézia – 3. kategória

2. miesto – Pavlína Derdáková

Pytagoriáda

Kategória P4

1. miesto – Nina Bendulová

Kategória P5

1. miesto – Helena Slivenská

Kategória P6

1. miesto – Roman Pavlikovský

Olympiáda ľudských práv

3. miesto – Lenka Trajteľová

 

Talent, chuť pracovať, snaha, odvaha to sú len niektoré predpoklady, ktoré menovaní žiaci majú a ktoré ďalej za pomoci svojich učiteľov a trénerov ďalej rozvíjajú. Samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na podporu rodičov a celej rodiny.

Poďakovanie parí všetkým úspešným reprezentantom školy, ich rodičom a učiteľom za skvelú reprezentáciu školy, mesta a nášho regiónu.

Základná škola J. A. Komenského Revúca počas celej svojej histórie venovala a aj venuje veľkú pozornosť, a podporu talentovaným žiakom. V škole nachádzajú materiálne  ale hlavne ľudské zázemie v podobe svojich obetavých učiteľov.

Talenty v ZŠ J. A. Komenského Revúca

Talenty v ZŠ J. A. Komenského Revúca


 
 

Pozývame vás do múzeaVytlačiť
 

Muzeálna expozícia opäť sprístupnená verejnosti

Po takmer štvorročnej prestávke sa otvorili dvere do všetkých priestorov historickej budovy Prvého slovenského gymnázia. V posledný marcový deň popoludní sa konalo slávnostné otvorenie Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktoré je príspevkovou organizáciou Mesta Revúca s jeho zriaďovateľskou pôsobnosťou a zapísané do evidencie múzejných zariadení Slovenského národného múzea. Múzeum sa špecializuje na činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos v rokoch 1862 – 1874, na históriu mesta Revúca, ktoré v 40. – 70. rokoch 19. storočia patrilo k centrám slovenského národného hnutia. Súčasťou otvorenia bolo odhalenie Pamätnej tabule čestného občana a historika Dušana Dubovského, ktorý počas svojho života mapoval a dokumentoval históriu a súčasnosť mesta a pôsobil aj ako správca historickej budovy Prvého slovenského gymnázia.

 Pozvaných hostí na území mesta a v priestoroch historickej budovy privítali primátorka mesta Eva Cireňová a riaditeľka múzea Diana Lamperová. Prítomným sa prihovorili poslanec Národnej rady SR Michal Bagačka, Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice Martin a  predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč. Hostia mali možnosť prezrieť si históriu a činnosť gymnázia počas 12 rokov trvania v salónnej časti, školskú dobovú triedu, dobovú zborovňu, v dúfarte históriu mesta, národné kultúrne pamiatky mesta a osobnosti mesta, zoznam všetkých študentov, študujúcich v gymnáziu a interaktívny detský panel Nakukni do histórie. V podkrovných priestoroch výstavu fotografií z rekonštrukcie budovy a expozície od Maroša Detka a z archívu múzea. Dobovú atmosféru priestorov a podujatia umocnila dokumentárna inscenácia Spomienky na Ľudovíta Štúra v podaní hercov-študentov divadelného súboru Z.N.A.K, ktorý pôsobí pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu. Autorkou scenára bola taktiež študentka školy Lujza Laudárová. Vonkajšie priestory ponúkli slnkom zaliaty Park národovcov a  komoru alumnea-dobovú školskú jedáleň.

Cesta k súčasnej podobe nebola jednoduchá. V roku 2015 získalo Mesto Revúca prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 3.1 posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pod názvom projektu Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – Národnej kultúrnej pamiatky v Revúcej, vo výške 212 237-, EUR, z ktorej je 5% spoluúčasť Mesta Revúca. V rámci rekonštrukcie bola uskutočnená vstavba podkrovia,  vymenené vstupné dvere, položená nová dlažba v podchode, urobené nové schodisko do podkrovia, maľba vonkajšej fasády objektu a náter strešnej krytiny. Záhradný priestor, Park slovenských národovcov, bol kompletne zrekonštruovaný a zväčšený o priľahlý pozemok vo vlastníctve mesta. Mesto Revúca na rekonštrukciu prispelo sumou takmer 47 000,- EUR. Z týchto prostriedkov okrem iného zabezpečilo aj plynofikáciu objektu, realizáciu priľahlého oplotenia, inštaláciu kamerového systému a vnútornej štruktúrovanej kabeláže. Celková suma rekonštrukcie sa vyšplhala zhruba na 250 000-, Eur. Pre predmetnú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v decembri 2015.

Realizáciou projektu došlo k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. S cieľom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu nových činností múzea sa časť týchto prostriedkov použila na tvorbu novej stálej expozície múzea, ktorej autorom technického scenára a libreta je PhDr. Vladimír Michalička, CSc. a autorkou výtvarného a grafického návrhu Mgr. art. Ľubica Sitáková.

Na prízemí múzea sa nachádzajú priestory so stálou expozíciou, nainštalovanou v štyroch miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom, vybavené interaktívnymi, modernými a informačnými prvkami, ako projektor a počítač so samoobslužnou  prezentáciou a interaktívny detský panel. Ďalej sa na prízemí nachádzajú kancelársky priestor Múzea Prvého slovenského gymnázia, Turistické informačné centrum mesta Revúca, v zadnej časti múzea sú archív, sociálne zariadenia a iné priestory vhodné na muzeálnu činnosť.  Vstavbou podkrovia vznikol nový priestor, ktorý bude využívaný na krátkodobé výstavy, prednášky, besedy, putovné výstavy, workshopy, stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi a významnými osobnosťami.

Okrem klasických muzeálnych služieb, múzeum svoje služby rozšírilo o bádateľskú činnosť a s tým spojené reprografické služby, napr. zasielanie oskenovaných dokumentov. Novinkou je umožnenie svadobného obradu a fotografovania v priestoroch múzea a Parku národovcov. Zaujímavosti z histórie mesta Revúca a jeho národných kultúrnych pamiatok sa návštevníkom priblížia prostredníctvom prehliadky mesta pod názvom „Potulky mestom“.

Tešíme sa na spoluprácu s Mestom Revúca, pri pokračovaní podujatí ako napríklad predajné výstavy „Velkorevúcky jarmok“ a „Veselý krašún“, ktoré sa aj doteraz konali v priestoroch múzea.

Veríme, že táto rozsiahla rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad na rozvoj kultúry, umeleckej činnosti, ako aj na realizáciu kultúrno-vzdelávacích a záujmových aktivít v regióne.

Text a foto: Katarína Kvetková, zdroj: Múzeum PSG

Otváracie hodiny:

Pondelok :8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Utorok: 8.00 – 12-00 ,12.30 – 16.00

Streda:  8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Štvrtok :8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Piatok :  8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 15.30.Telefón: 058 28 515 62,Mobil: 0918 977 645,E-mail: muzeum@revuca.sk,

Vstupné: dospelý 2€,študenti,seniori(nad 65 rokov),ZŤP 1,50€,deti do 6 rokov zdarma, skupina  10 osôb 10 €

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea


 
 

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zocha v RevúcejVytlačiť
 

V duchu tradícií I. B. Zocha pokračujú projekty zamerané okrem iného na zdravý rozvoj duševného a telesného zdravia detí. Aj zriaďovateľ – Mesto Revúca – podporil úsilie školy o získanie dotácií na ich činnosť. O dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo 448 škôl z celého Slovenska. Odborná komisia rozhodla, že dotácie na rekonštrukciu telocviční dostanie 203 škôl. Sme radi, že medzi nimi je aj Základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej. Tešíme sa, že deti dostanú príležitosť na ďalšie športové aktivity v rekonštruovanej telocvični.

Zocháči uspeli aj v iných projektoch, do ktorých sa prihlásili na základe zamerania školy. Dobré nápady zúžitkovali v projekte COOP Jednota pod názvom „Nech sa nám netúlajú“. Z gemerského regiónu sme ako jediná škola vyhrali tento grantový program. Ďalším úspešným projektom bol projekt ?Tajný život vody“. Do tohto projektu bola vybraná Základná škola Ivana Branislava Zocha ako jediná škola z okresu Revúca. Stali sme sa pilotnou školou spolu s 20 základnými a strednými školami z celého banskobystrického kraja. Tento vzdelávací program pripravili pre školy Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s..

J.K.

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej


 
 

Jermok velkorevúckyVytlačiť
 

Veľkonočné vítanie jari v znamení 3. ročníka predajnej výstavy „Jermok velkorevúcky“ sa už tradične konalo v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia počas 21. – 24. marca 2016.

Jermok organizovalo Mesto Revúca v spolupráci s Turistickým informačným centrom v Revúcej. Návštevníci a nadšenci ručne robených výrobkov si mohli prezrieť i zakúpiť rôzne dielka symbolizujúce sviatky Veľkej noci.

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým Revúčanom a návštevníkom, ktorí si našli čas a prišli si vychutnať tradičnú atmosféru blížiacej sa jari.

Samozrejme jedno veľké ĎAKUJEM patrí aj predávajúcim, ktorí s láskou a veľkou dávkou trpezlivosti vyrobili pre nás všetky tieto úžasné vecičky.  

Tešíme sa na ďalší – už 4. ročník tejto predajnej výstavy.

Text a foto: MsÚ

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky


 
 

Tradičný Veľkonočný jarmok u ZocháčovVytlačiť
 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky  je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá tohto roku na marec. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov. Najintenzívnejšie tieto sviatky prežívajú deti. Maľovanie vajíčok a príprava veľkonočnej výzdoby patria medzi veľmi obľúbené chvíle v rodinách i v škole, kde sa rozvíja ich predstavivosť, kreativita a podporujú sa zručnosti. 

Preto si 23. marca 2016 pani učiteľky našej školy pripravili pre deti prvého stupňa TRADIČNÝ VEĽKONOČNÝ JARMOK. Deti boli plné očakávania, kedy príde ten vytúžený jarmočný deň. Kde si budú môcť predávať svoje výrobky, ale aj kupovať od svojich spolužiakov, kamarátov. V rámci finančnej gramotnosti, ktorú deti majú na prvom stupni, ide o dôležitú súčasť každodenného života. Svoje skúsenosti s financiami tak uplatnili priamo v praxi. Netradičným platidlom pre tento deň sa stali ZOCHÁČE. Nechýbali nádherne zdobené kraslice rôznych motívov, slamení zajkovia, sliepočky, ručne robené korbáče, motýliky, kytičky, veľkonočné obrázky a mnoho iných výrobkov. Chodbou sa niesol čulý ruch, príjemná atmosféra, čo deti povzbudzovalo k nakupovaniu. Získané Zocháče z predaja neskôr vymenili v ZMENÁRNI za milé darčeky. Pri pohľade na svoje veľkonočné nákupy sa všetkým deťom rozžiarili oči šťastím.

Bc. Ivana Sviežená

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov


 
 

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHOVytlačiť
 

To, že v Základnej škole J. A. Komenského spájame prostredníctvom povinne voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, teóriu s praxou, sme už písali. Aj to,  že sa v rámci tohto predmetu zúčastňujeme na celoštátnych súťažiach ,,Vitajte v našom regióne" . I to, že vlani sa podarilo nášmu súťažnému tímu vyhrať v rámci kategórie Najlepšia prezentácia regiónu prvé miesto...

Ale to, že sme sa dňa 22. marca 2016 v Avion Shopping Park v Bratislave,  zúčastnili opätovne tejto súťaže ako jediná základná škola medzi dvadsiatimi štyrmi strednými školami zo Slovenska, to ešte neviete. Náš súťažný tím prezentoval náučný chodník štyroch najkrajších gemerských jaskýň v spojení s výskytom netopierov na území nášho regiónu a  s populárnym geocachingom. Prostredníctvom vlastnoručne vyrobeného propagačného materiálu, našej  minerálnej vody Gemerka a občerstvením v tvare stalagmitov a stalaktitov, ako aj vlastnou tvorbou na pódiu, sme sa snažili prilákať hostí do nášho stánku číslo 55 a presvedčiť ich, že náš Gemer je naozaj bohatý región na prírodné a historické krásy.  Keď sa rozhodnú navštíviť ho, s radosťou im urobíme turistických sprievodcov.

Aké bolo však naše prekvapenie, keď sme zistili, že sa nám podarilo obhájiť prvé miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím a k tomu sme ešte získali aj bonus v podobe druhého miesta v kategórii Najlepší produkt regiónu. Samotné ocenenia potešia a sú aj tou správnou motiváciou do ďalšieho profesionálneho života. Pomyselne ich venujeme našej pani učiteľke Marte, ktorá tradíciu tohto úspechu na našej škole založila a ktorá už žiaľ nie je medzi  nami.

Poďakovanie patrí žiakom, ich rodičom za podporu, sponzorom a mestu Revúca, ktoré finančne prispelo na cestovné náklady spojené s touto prezentáciou nášho regiónu. Ďakujeme tiež p. učiteľkám PaedDr. Ľ. Hlávekovej,  Mgr. Z. Almáši a Ing. G. Simanovej za prípravu a realizáciu našej prezentácie.

V Základnej škole J. A. Komenského vieme spájať teóriu s praxou.

 

ZS

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO


 
 

Vynášanie Moreny Vytlačiť
 

    Stalo sa dobrým zvykom, že sa žiaci  zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici každoročne  lúčia so zimným obdobím a zároveň vítajú jar vynášaním Moreny. Ani tento rok tomu nebolo inak. So spevom  ľudových piesní a so sprievodom harmoniky pod vedením Mgr. Barana sme ju vyniesli z revúckeho chotára, aby sa  jar mohla ujať svojho žezla. Skončila upálená a utopená v rieke Zdychave.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti,  známa i v dnešnom folklóre. Zaujímavosťou je, že hoci je tradícia vynášania Moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár. Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred Veľkou nocou, niekedy  aj na Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň neskôr.

   Touto ľudovou tradíciou si zachovávame a pripomíname obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame mladším generáciám.

                                                                                                                         Mgr. B. Kilíková

Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny


 
 

Deň vody - projektové vyučovanie na HviezdoslavkeVytlačiť
 

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“
                                                                                                 Leonardo da Vinci

 

     V utorok 22.3. naši žiaci 0.- 4. ročníka „žili“ vodou. V tento Svetový deň vody sa venovali aktivitám na podporu informovanosti o nenahraditeľnom význame vody, plnili rôzne projektové úlohy.

Náš projektový deň sa začal v triedach prezentáciami o vode, vďaka ktorým získali nové informácie o význame vody pre život, prečo a ako chrániť vodu v každodennom živote,  ako môžeme vodou šetriť, dozvedeli sa o krajinách, ktoré trpia nedostatkom vody, o význame pitného režimu. Dôležité informácie o  vode a jej ochrane sprostredkovali našim žiakom aj pracovníčky NP Muránska planina. Získané vedomosti si mohli overiť pri plnení úloh v pracovných listoch. Na ďalších hodinách žiaci spoločne vypracovávali projekty (plagáty) na rôzne témy - Planéta Zem, Voda je dar Zeme, Životné prostredie, Zachráňme si zem. Záver vyučovania sme si spestrili hravými aktivitami - spievali sme piesne o vode, tvorili básne, ochutnávali sme ju, voňali, súťažili...Deň sa nám vydaril a všetkým sa páčil. Uvedomili sme si, že aj keď sa nám voda zdá taká obyčajná, predsa je vzácna, lebo bez nej by nebol život. O tom, že žiaci zvládli úlohy veľmi dobre, vás presvedčí aj projektová nástenka v interiéri našej školy. Príjemným spestrením dňa bola veľkonočná burza. Veď kto by si z nás vedel predstaviť Veľkú noc bez vody? V tento deň bude ťažké pre našich mládencov ňou šetriť...

     Svetový deň vody podporili zaujímavými aktivitami aj naši starší žiaci nasledujúci deň. Po vzhliadnutí animovaných filmov z edície Bola raz jedna planéta napr. Príbeh balenej vody, filmov Smädný svet a Dopis z roku 2070, diskutovali o aktuálnych environmentálnych problémoch, zamýšlali sa nad tým, čo by sme mohli ešte urobiť pre to, aby následky našej činnosti na Zemi, nemali taký ničivý dopad na ďalšie generácie či na našu budúcnosť. Svoju teoretickú zdatnosť si žiaci 7.-9. ročníka vyskúšali v ekokvízoch. Konečným výstupom projektového vyučovania boli spoločné postery, ktoré umiestnili vo vestibule školy a v triedach.  

A ako zhodnotili Deň vody naši mladší žiaci?...

„Páčil sa mi ten deň preto, lebo sme robili plagát o vode. Ja by som chcela, aby sme mali menšiu ozónovú dieru.“

„Na Deň vody som sa dozvedel veľa nových vecí. Napríklad, že voda má značku H2O, že Deň vody vyhlásili v Brazílii a ešte, že vodný obal Zeme sa nazýva hydrosféra.“

„Deň vody sa mi páčil viac ako inokedy. Voda pomáha prírode aj nám, vlastne bez vody by nebola naša Zem. Mali by sme si ju vážiť.“

 „Páčilo sa mi to, že sme dostali úlohu s kamarátom, ako doma šetriť vodou. Vedeli by ste to aj vy?

„Najviac ma bavilo to, že som tvoril báseň. Pozerali sme aj film o Afrike. Naozaj mi prišlo ľúto, že veľa ľudí trpí nedostatkom vody.“

J.B.

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke


 
 

BURZA KNÍHVytlačiť
 

Dni pred Veľkou nocou boli naplnené zaujímavými akciami a aktivitami. Jednou z nich bola burza kníh. Táto akcia je medzi deťmi obľúbená, ale nemôžeme ju robiť každý rok. Nie každý rok sa totiž nájde kniha, s ktorou by sme sa chceli rozlúčiť a vymeniť ju za inú...

Deti nám o burze kníh napísali/ povedali:

 • Mne sa najviac páčilo, že tam bolo toľko krásnych kníh.
 • Na burze bolo super aboli na nej nádherné knihy!
 • Ja sa veľmi teším z nových kníh, ktoré som si vymenila.
 • Na burze som našiel knihu, ktorú som už dlho hľadal.
 • Bola to jedna z tých najlepších školských akcií!

Mgr. Z. Háková

BURZA KNÍH

BURZA KNÍH

BURZA KNÍH

 

 


 
 

Hlavné piliere ZŠ Ivana Branislava ZochaVytlačiť
 

               Základná škola Ivana Branislava Zocha už dlhé roky stavia svoj spôsob výučby, aktivity a hodnoty školy na pevných pilieroch. Hlavným cieľom školy je zušľachťovanie osobnosti žiaka, poskytnutie priestoru na prejavenie potencie, ktorá je v každom človeku, osvojenie základných kultúrnych zručností ako nástrojov ďalšieho vzdelávania, budovania základov pre chápanie vzťahov a súvislostí. Škola je miestom, kde sa v plnom rozsahu uplatňuje humanistický a prosociálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Rodinná atmosféra školy podporuje našu základnú filozofiu, ktorou je otvorenosť a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi a spoločne tvoria „trojuholník“ ako základnú bunku školy.

               ZŠ I.B.Zocha poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné pôsobenie s osobitým dôrazom na:

 • slovné hodnotenie žiakov na 1.stupni,
 • rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch s podporou medzinárodných projektov,
 • rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností a tvorivých dielní,
 • získanie gramotnosti v oblasti IKT a financií,
 • telesnú a športovú výchovu,
 • environmentálnu výchovu,
 • výchovu k morálnym hodnotám.

               Samozrejmosťou školy je elektronická triedna kniha so žiackou knižkou, v ktorej si žiaci aj rodičia môžu pozrieť výsledky práce na hodinách, či nájsť zadanú domácu úlohu. Skontrolovať dochádzku svojho dieťaťa si rodičia vedia aj s pomocou mobilnej aplikácie. V priebehu školského roka v škole prebieha mnoho aktivít a akcií, do ktorých sa pravidelne zapájajú žiaci aj rodičia - Európsky deň rodičov a škôl, Strieborné Vianoce, Jarneval a Detská divadelná hra sú len malou ukážkou z nich. V popoludňajších hodinách majú žiaci na výber širokú paletu záujmových útvarov, v ktorých môžu zmysluplne využívať voľný čas a súčasne rozvíjať svoj talent. Škola podporuje aj profesionálny rast pedagogických zamestnancov - učitelia si neustále prehlbujú vedomosti pri zavádzaní inovatívnych metód a postupov do vyučovacieho procesu.

Hlavné piliere ZŠ Ivana Branislava Zocha

Hlavné piliere ZŠ Ivana Branislava Zocha

Hlavné piliere ZŠ Ivana Branislava Zocha


 
 

Na Hviezdoslavku zavítali policajtiVytlačiť
 

Dnešná doba je charakteristická dostupnosťou rôznych informácií z internetu. Deti sa môžu dostať k rôznym „zaujímavým“ informáciám, ktoré chcú neskôr vyskúšať. Veľmi často sa stretávame už v detskom veku s nevhodným správaním sa detí a s kriminalitou mládeže. Ako zabrániť „pokusom“ detí skúšať tieto neduhy spoločnosti sa snažili policajti na besede so žiakmi šiesteho a ôsmeho ročníka našej školy. Policajti žiakom vysvetlili niektoré základné pojmy z trestného zákona. Upozornili žiakov na to, ako sa majú správať na verejnosti, aby sa nedostali do problémov. V ďalšej časti besedy odpovedali na otázky žiakov. Besedy s policajtmi sú jednou z foriem v prevencii a boji s kriminalitou mládeže na ZŠ Hviezdoslavova ulica.

Mgr. Kováčová

Na Hviezdoslavku zavítali policajti

Na Hviezdoslavku zavítali policajti


 
 

Marec - mesiac knihy Vytlačiť
 

Dňa 16.3. v ŠKD pri ŠZŠ v Revúcej sa uskutočnila akcia Moja  prvá kniha. Mnohým deťom sa tak po prvý raz dostala do ruky okrem učebnice obrázková knižka. Počas akcie sa v klube čítali rozprávky, príbehy zo života zvierat  a recitovali sa básničky. Na záver si každé dieťa urobilo vlastnú záložku do knihy.   

Zatrochová B.

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy


 
 

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO ÚSPEŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMOCHVytlačiť
 

Celý školský rok  sa pre našu školu nesie v znamení úspešných a podporených grantových programov.

Ešte v septembri sa nám podarilo získať GRANT Nadácie Tesco pod názvom Kolegovia pre dobrú vec. Grant v hodnote 2000 € sme využili na vybudovanie detského ihriska v areáli školy, konkrétne na zhotovenie interaktívnej hracej plochy, kde sa naši žiaci aj široká verejnosť môžu zahrať obrí šach, Človeče, nehnevaj sa, poskákať si „škôlku, slimáka“  a zakúpenie detských minigolfových dráh. Tento úspech nás podnietil k ďalšej práci a výsledkom je minidopravné ihrisko a hracie prvky. Onedlho sa naši žiaci môžu tešiť okrem hracej lode na novú preliezačku – psíka, hracie lavičky – loďku a auto a ďalšiu hraciu vežu.

Ďalším podporeným grantom bol projekt pod názvom Malí, veľkí, hýbte sa...v grantovom programe Nadácie pre deti Slovenska a Kooperatívy, vďaka ktorému sme získali 1400 € a  od januára tak môžeme realizovať  voľnočasové aktivity v netradičných športoch. V apríli je v rámci projektu plánovaný workshop o bezpečnosti a prevencii proti úrazom. Súčasťou projektu bude Športový maratón v netradičných športoch, na ktorý srdečne  pozývame našich žiakov a širokú verejnosť.

Tretím podporeným projektom bol grant Nadácie ČSOB, kde sme získali 3000 € na revitalizáciu bežeckej dráhy – nákup novej antuky. Lepším podmienkam sa potešia určite nielen žiaci, ale aj športujúca bežecká verejnosť.

Zatiaľ posledným podporeným projektom bol grant Nadácie Volkswagen, kde sme získali 1000 €. V tomto projekte pod názvom „Supertrieda na dopravku“ budú naši žiaci súťažiť o  triedu  s najlepšími vedomosťami a zručnosťami v dopravnej výchove a vďaka získaným financiám dokúpime vybavenie na naše školské dopravné ihrisko.

Získané finančné prostriedky budú použité na rozšírenie, modernizáciu a revitalizáciu hlavne športových plôch školy, s cieľom skvalitnenia podmienok pre zdravý pohyb žiakov školy. Dôjde zároveň k zhodnoteniu majetku mesta Revúca.

Všetky spomínané granty podporujú pohyb, zdravý životný štýl a zdravie našich detí. Piliere, ktoré naša Základná škola J. A. Komenského už roky buduje.

Sme radi, že sa nám darí a dúfame, že aj ďalšie podané projekty budú podporené.

Držte nám palce :)

JV

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO ÚSPEŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO ÚSPEŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO ÚSPEŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO ÚSPEŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH


 
 

Deň otvorených dveríVytlačiť
 

Dňa 15. marca 2016 sa dvere ZŠ J. A. Komenského v Revúcej otvorili dokorán.

Všetci rodičia, starí a krstní rodičia, známi a priatelia  mohli prísť do našej školy, prezrieť si jej priestory, nazrieť do jej tried, a tak si zaspomínať na svoje školské časy, dokonca sa zúčastniť vyučovacieho procesu a podľa miery odvahy aj zapojiť do riešení rôznych zadaní či úloh.   

Veru, je to výnimočný deň, počas ktorého majú rodičia možnosť priamo vidieť a zažiť, čím všetkým ich deti prechádzajú. Ako prebieha samotný vyučovací proces podľa rozvrhu hodín daného dňa. Aké (vo väčšine prípadov) inovatívne metódy využívajú jednotliví učitelia vo vedení žiakov. Aké podnety sa k ich deťom dostávajú. Ako školský život prebieha v triedach, aké problémy počas dňa vyplynú a akým spôsobom sa riešia. Ako sa deti správajú v rámci nejakého kolektívu či skupiny.

Mnohí z rodičov konštatujú, že každý rodič by si takýto čo len  jeden deň v škole mal vyskúšať, pretože mu to dá komplexnejšiu predstavu o veciach, o ktorých mu deti doma často rozprávajú. Možno by sa toho celého mal zúčastniť, aby jeho deti mohli zažiť pocit hrdosti, veď ich mamka alebo ocko sa aj na nich prišli pozrieť. Možno, aby sa obnovovala dôvera medzi rodičmi a učiteľmi, veď sú to aj naše deti a bez spoločnej účasti a podpory, dokonca pomoci by ani jedna strana nezažívala úspech. Veď najdôležitejšie sú predsa naše deti! Aj keď to bude znieť ako nejaké klišé, nie je to tak, deti sú skutočne naša budúcnosť! Preto komunikujme a spolupracujme spolu, lebo to je cesta, ako im vštepiť hodnoty a vytvoriť pevný základ, na ktorý budú môcť nadviazať ďalší. Nepretrhnime kontinuitu „včerajška a zajtrajška“.        

 Alena Guliariková

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 
 

Zocháči podnecujú žiakov k tvorivosti v matematikeVytlačiť
 

V stredu 18. marca do ZŠ I. B. Zocha v Revúcej zavítali Zuzana a Peter Berovci. Aj keď širokej verejnosti tieto mená známe nie sú, v učiteľskej obci ich poznajú všetci veľmi dobre. Tento manželský učiteľský pár sa totiž zaoberá vyučovaním matematiky na základných školách. Obaja začínali ako učitelia matematiky. Sú autormi inovatívnych učebníc a pracovných zošitov, ktoré podnecujú žiakov k tvorivému mysleniu a sebarozvoju. ZŠ Ivana Branislava Zocha je jednou zo škôl, v ktorých žiaci používajú tieto učebnice a pracovné zošity. Aj to bol dôvod, prečo Berovci zavítali do tejto školy. Zorganizovali tu seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako tridsať učiteľov matematiky z rôznych škôl revúckeho, ale aj rimavskosobotského okresu. Predstavili na ňom novú metódu vyučovania – R.A.U. Ide o metódu riadeného aktívneho vyučovania, pri ktorej sa žiak navedený vhodnými motivačnými otázkami učiteľa sám dopracuje k novým poznatkom a skúsenostiam. Je vedecky dokázané, že poznatky, ktoré si žiak osvojí takýmto spôsobom, majú trvalejšiu hodnotu a sú žiakovi bližšie ako poznatky, ktoré nadobudne počúvaním výkladu učiteľa. Učitelia sa na seminári dozvedeli mnoho podnetných praktických informácií o tejto metóde, aj o tom, ako s ňou pracovať v niektorých tematických celkoch. Nabrali množstvo inšpirácií, ktorých výsledkom by mala byť ešte väčšia podpora tvorivosti a sebarozvoja žiakov na hodinách matematiky.

Mgr. Andrea Tokárová

Text k foto: piataci ZŠ I.B.Zocha pracujú na projekte podľa pracovného zošita.

Zocháči podnecujú žiakov k tvorivosti v matematike

Zocháči podnecujú žiakov k tvorivosti v matematike


 
 

Tajný život vody u ZocháčovVytlačiť
 

Žiaci v dnešnej dobe získavajú z rôznych strán veľké množstvo informácií o životnom cykle vody. Sú to informácie zo zemepisu, fyziky, biológie či chémie. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, vďaka podpore Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. pripravili nový vzdelávací program „ Tajný život vody“. Ako škole aktívne sa zaoberajúcej environmentálnou výchovou sa Základnej škole Ivana Branislava Zocha podarilo dostať medzi 20 pilotných základných a stredných škôl z banskobystrického kraja a 5 škôl z popradského regiónu.

V rámci nášho projektu sa chceme pozrieť na život vody z viacerých pohľadov. Ako dokážeme vodu chrániť, čo je virtuálna voda, ako my sami ovplyvňujeme život vody okolo nás, ako ovplyvníme kvalitu vody svojím spotrebiteľským správaním. Súčasťou projektu bolo vytvoriť rovesnícke vzdelávanie tak, aby vyškolení žiaci nadobudli teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a naučili sa motivačnú techniku, ktorú využili, aby vytvorili „akčný deň vody“ v rámci osláv Svetového dňa vody. V našej škole sme 16.marec venovali práve vode. V rámci akčného plánu boli aktivity žiakov zamerané na matematicko-logické, fyzikálne, chemické a environmentálne úlohy, ktoré sme pripravili v zábavnej, hravej forme. Posúďte sami, bolo z čoho vyberať: Hravé vodné bádanie, Vodný bar, Labyrint vodných kvapiek, Tajomstvo vody, Kde všade sa ukrýva?, Vodný poklad, Vodné pravidlá školy. Spoločne sme prežili deň, v ktorom sme uplatnili zásady vedeckosti, uvedomelosti, názornosti a trvalosti.

Mgr. Iveta Špaldová

Tajný život vody u Zocháčov

Tajný život vody u Zocháčov

Tajný život vody u Zocháčov

Tajný život vody u Zocháčov


 
 

Návšteva knižniceVytlačiť
 

Marec sa nesie  nielen v znamení príchodu jari, ale tradične si ho každoročne pripomíname ako Mesiac knihy.

Dňa 14.03.2016 sa žiaci 1. – 4. ročníka ŠZŠ v Revúcej spoločne s triednymi učiteľmi zúčastnili besedy v mestskej knižnici. Pani knihovníčka z detského oddelenia  nás  milo privítala a pozvala na výlet do tajomného sveta  rozprávkových príbehov. To, že deti majú radi rozprávky je známe. Ale ako vznikajú, kto ich vymýšľa a píše, sa dozvedeli z pútavého rozprávania pracovníčky knižnice. Spestrením boli aj ukážky rozprávkových kníh a čítanie rozprávky. Po prečítaní žiaci spoločne vymýšľali rozprávkový príbeh. Najviac aktívni boli pri hádaní veselých hádaniek, pri ktorých sa poriadne zapotili. Ani čítanie básničiek im nerobilo problémy, za čo ich teta pochválila. A ako to v rozprávkach býva, zazvonil zvonec a aj našej návšteve v knižnici sa blížil koniec.

Presvedčili sme sa, že získavanie nových poznatkov môže byť príjemné, zábavné, plné pekných zážitkov. Už teraz sa tešíme na tú ďalšiu a sme zvedaví čo si pre nás teta knihovníčka pripraví.

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice


 
 

Pôst 2016 v Škole dobrých skutkovVytlačiť
 

Základnú školu Ivana Branislava Zocha sme už dávnejšie premenovali na Školu dobrých skutkov, v ktorej sa pravidelne konajú rôzne aktivity zamerané na šírenie dobra podľa liturgických období. Do niektorých činností sa zapájajú žiaci celej školy, iné sú vyhradené skôr pre žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu.

10.2.2016 sa Popolcovou stredou začalo pôstne obdobie. Pôst je časom, v ktorom sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci a zároveň sa snažíme upriamiť svoju pozornosť na náš vzťah k Bohu, k ľuďom i k sebe samým. Neodmysliteľnou súčasťou pôstneho obdobia sú krížové cesty, ktoré si žiaci aj učitelia našej školy počas hodín náboženskej výchovy konajú priamo v priestoroch školy. Putovanie s Ježišom a jeho krížom po štrnástich zastaveniach je pripomienkou a uvažovaním nad odsúdením Piláta, troma Ježišovými pádmi, stretnutím s Matkou Máriou, Šimonovou pomocou, Veronikinou šatkou či pribitím na kríž a pochovaním. Nesením kríža a sviečok a zvládnutím viacerých schodov a poschodí na seba prenášame aspoň časť námahy, ktorú podstúpil na krížovej ceste Ježiš Kristus. V tomto roku sa k nám na krížovej ceste pridali aj predškoláci z Katolíckej materskej školy Svätej rodiny, pre ktorých táto aktivita nie je vôbec cudzia.

Krížovou cestou sa tohto roku naše pôstne aktivity nekončia. Počas 40-dňového pôstneho obdobia sa spoločne snažíme konať viac dobrých skutkov, byť priateľskejší a ochotnejší pomôcť ľuďom okolo seba, svojim rodičom, súrodencom či spolužiakom. Každým dobrým skutkom vykonaným z lásky tak môžeme pomôcť Ježišovi niesť jeho ťažký kríž.

Mgr. Katarína Krištofová

Pôst 2016 v Škole dobrých skutkov

Pôst 2016 v Škole dobrých skutkov


 
 

KarateVytlačiť
 

Dejiskom 2. kola Slovenského pohára detí a žiakov sa stala východoslovenská metropola Košice. V športovej hale SOŠ Železničné na Palackého ulici, sa stretla veľká masa detí z celého Slovenska, spolu 368 pretekárov zo 46 klubov!

Karate Klub Revúca na Slovenskom pohári reprezentovalo 6 pretekárov. Z Košíc sme neodchádzali naprázdno, získali sme 3 medaile bronzového lesku. Hneď o dve sa zaslúžil vo vekovej kategórii  6 až 7 ročných, Juraj Prč, ktorý v súborných cvičeniach kata obsadil 3. miesto a na stupne víťazov sa postavil aj po športovom zápase kumite vo váhovej kategórii do 30 kg.

Ďalší cenný kov vybojoval medzi 8 až 9 ročnými chlapcami v kumite Štefan Teyerl.

Blízko k ďalšiemu medailovému zápisu mal aj Matej Herich v katách, medzi 10 až 11 ročnými, ktorý tesne prehral o jednu vlajku v pomere 1:2. Napriek snahe o dobrý výsledok v úvodných kolách skončili svoju púť Pavol Halaj, Matej Meško i Marko Bajús.

Vedenie klubu gratuluje medailistom a všetkých patrí pochvala za dobrú reprezentáciu klubu.

 

KK Revúca

Karate

Karate

Karate

Karate

Karate


 
 

Sedem tajomných komnát na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Rozprávky sa deťom rozprávajú preto, aby v ich čistom a miernom svetle mohli vzklíčiť a rásť prvé myšlienky a sily duše. (bratia Grimmovci)

     Preto sa žiaci v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici vybrali do rozprávkovej krajiny v súťažno-zábavnom večere Tajomstvo siedmich komnát. Cieľom tejto akcie bolo motivovať deti k čítaniu ľudových rozprávok, aby s radosťou brávali knihy do rúk a nechali sa vtiahnuť do príbehov a životom hlavných hrdinov. Osemnásť  žiakov piatych ročníkov sa odvážilo nahliadnuť do siedmich tajomných komnát, kde na nich čakali zaujímavé úlohy. Pri samotnom súťažení sa učili  vzájomne komunikovať, pracovať v skupinkách, vedieť udržať tajomstvo, či v tichosti sa presúvať do komnát. Až tam, po odomknutí úst strážcom, smeli rozprávať. A ako v každej rozprávke máme nejaké tajomné bytosti a strašidlá, ani tu tomu nebolo inak. Do jednotlivých komnát sa deti presúvali pomocou bateriek a na každom rohu na nich číhali rôzne strašidlá a strigy. Dokonca si príležitosť vymámiť z detí dukáty nenechal ujsť ani zbojník. Bolo to behu a kriku. Všetkým sa podarilo postupne zdolať  prekážky, ktoré im stáli v ceste za víťazstvom. A keďže rozprávka končí šťastne, inak tomu nebolo ani v našej rozprávke. Deťúrence šťastne splnili všetky úlohy a unavení, plní zážitkov sa vracali domov.

Mgr. K. Hrbálová

Sedem tajomných komnát na Hviezdoslavke

Sedem tajomných komnát na Hviezdoslavke

Sedem tajomných komnát na Hviezdoslavke

Sedem tajomných komnát na Hviezdoslavke


 
 

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z RevúcejVytlačiť
 

Vrcholom domácej biatlonovej sezóny boli už tradične majstrovstvá Slovenska v Národnom biatlonovom centre v Osrblí prvý marcový víkend. Teplé počasie poznačilo kvalitu tratí, ale vďaka úsiliu organizátorov sa preteky mohli uskutočniť bez obmedzení.

V sobotňajších rýchlostných pretekoch sa na ťažkej a hlbokej trati predstavili najprv žiaci. V najmladšej kategórii obsadil Samuel Siman 8. miesto a medzi strednými žiakmi Róbert Bíž (2,3) 14. miesto.

Staršia žiačka Ema Kapustová  (0,1) po výbornej streľbe a rýchlom behu nestačila len na jednu súperku a vybojovala tak 2. miesto a striebornú medailu. Po viacnásobnej smole z minulých podujatí je to jej prvá medaila z majstrovstiev Slovenska v zime. Anka Fujdiarová (1,2) musela absolvovať tri trestné okruhy a obsadila 10. miesto.

Najmladším žiačkam tentokrát medaile tesne unikli - 4. miesto Alexandry Štempelovej, 5. miesto Tamary Molentovej a 7. miesto Veroniky Šteczovej však potvrdili ich dobrú pripravenosť.

V popoludňajších pretekoch dorastencov sa predstavili aj Lukáš Ottinger a Tomáš Sklenárik, ktorí sa pripravujú v centre talentovanej mládeže v Podbrezovej. Výbornú formu Lukáš Ottinger (0,3) premenil napriek trom trestným okruhom na titul majstra Slovenska! Po viacerých tituloch z letného biatlonu je to konečne jeho prvý titul aj v zime, a to v nabitej kategórii dorastencov. Tomášovi Sklenárikovi (4,3) ušla medaila tesne, ani najrýchlejším behom nedokázal zmazať manko 7 trestných okruhov. Radovan Humeník (1,4) vybojoval 11. a medzi dorastenkami Andrea Uličná (4,3) 15. miesto.

Vrcholom majstrovstiev aj celej zimnej sezóny boli nedeľňajšie atraktívne preteky s hromadným štartom. Tesne pred ich štartom sa počasie aspoň trochu umúdrilo a pretekári okrem ťažkého kašovitého snehu nemuseli bojovať aj s kvapkami dažďa.

Na veľmi peknom 5. mieste dobehol do cieľa Samuel Siman. Róbert Bíž (1,2) obsadil  13. miesto. Ich výsledky možno považovať za veľmi dobré aj vzhľadom na fakt, že na bežky sa prvýkrát postavili v januári.

Medzi dievčatami Alexandra Štempelová nasadila hneď po štarte vysoké tempo, po prvej otočke už bola v čele pretekov a na prekvapenie všetkých tam vydržala až do cieľa, kde prišla s výrazným náskokom a získala zlatú medailu! Tamara Molentová zopakovala umiestnenie zo soboty, Veronika Šteczová po zdravotných problémoch obsadila 11. miesto.

Popoludní štartovali dorastenci a opäť to bolo skvelé predstavenie Lukáša Ottingera (2,1,1,1) – v dramatickom závere sa po poslednej streľbe dostal na čelo pretekov a vydržal tam až dokonca – stal sa tak dvojnásobným majstrom Slovenska v biatlone. Výborne mu tentokrát sekundoval aj Tomáš Sklenárik (3,1,3,2), ktorý vybojoval bronzovú medailu. Radovan Humeník (2,1,1,2) zopakoval svoje umiestnenie zo soboty, Andrea Uličná (2,2,3,3) si o jednu priečku polepšila.

Zimná sezóna je za nami. S radosťou sledujeme výkony našich odchovancov v centre talentovanej mládeže, výkony Emy Kapustovej a najmä výkony najmladších žiakov a žiačok, ktorých nadšenie z biatlonu nám dáva veľkú radost a prísľub do budúcnosti. A to v budúcej sezóne do seriálu pretekov Slovenského pohára nastúpi aj Markus Sklenárik, ktorý v posledný februárový víkend v pretekoch v behu na lyžiach na Štrbskom Plese zvíťazil. Výbornú bežeckú formu tam potvrdil aj jeho brat Tomáš, ktorý v hlavnej kategórii obsadil 2. miesto, pričom za sebou nechal aj olympijského medailistu Pavla Hurajta!

Veríme len, že po dvoch sezónach nás v tej budúcej počasie konečne odmení bohatšou snehovou nádielkou a umožní nám trénovať aj bližšie ako v Osrblí a či Štrbskom Plese.

Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom biatlonu, tešíme sa spolu na letnú sezónu. Sledujte nás aj naďalej a podporte našu prácu s deťmi darovaním svojich 2% z dane.

Klub biatlonu Magnezit Revúca

foto Štefan Ottinger

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej


 
 

Škola na skúškuVytlačiť
 

Predškoláci z materskej školy na Ul. V. Clementisa  zavítali  25.februára 2016 do Základnej školy  J. A. Komenského a namierili si to priamo do školských lavíc. V škole už boli mnoho krát. Navštívili vianočné tvorivé dielne, zažili zábavno-športové dopoludnie, boli sa pozrieť ako sa darí ich kamarátom v 1.triede, ale ešte nikdy nezažili skutočné vyučovanie na vlastnej koži. A tak sa rozhodli, že si vyskúšajú školu na skúšku.  Privítali ich pani učiteľky Ľubka Bižová a Evka Molentová, ktoré sa snažili pre nich  pripraviť zaujímavý a pestrý program popretkávaný tými najrozličnejšími aktivitami.  Hneď potom, ako sa usadili do školských lavíc a zvonček ohlásil začiatok vyučovacej hodiny, mohlo začať vyučovanie.  Spoločne, ale aj samostatne riešili rôzne úlohy, ktoré by už budúci prváci  mali zvládnuť. Deti preukázali svoju šikovnosť  v rozlišovaní geometrických tvarov, v elementárnom počítaní, priraďovaní, odkresľovaní a vyfarbovaní. Spolu s pani učiteľkami rozlúskli ďalšie anglické slovíčka a svoju pozornosť a postreh preverili v interaktívnych hrách  zameraných na výučbu anglického jazyka. Naučili sa nové riekanky, zaspievali si pesničky a nechýbal ani pohyb a tanec. Šikovnosť, pozornosť a vedomosti neboli to jediné, čo predškoláci v tento deň v škole zvládli. Mnohí z nich dokázali, že sú dosť pozorní a trpezliví na to, aby hravo zvládli prácu v školských laviciach.  To, že škola môže byť ozaj zábavná a zároveň dôležitá, sa snažili predškolákom ukázať aj ich starší kamaráti zo štvrtého ročníka. Tí si pre svojich mladších kamarátov pripravili niekoľko vlastných prezentácií k rôznym témam. Počas ich prezentovania zavládlo v triede úplné ticho a budúci prváčikovia len s obdivom sledovali  a načúvali každému ich slovu. Okrem prezentácii pripravili štvrtáci pre budúcich prváčikov aj malé darčeky, ktoré boli odmenou za ich šikovnosť a trpezlivosť. Bola to zaslúžená odmena, pretože zvládnuť všetky pripravené aktivity v priebehu dvoch vyučovacích hodín nebolo vôbec jednoduché. I napriek tomu to títo predškoláci zvládli skvele a ich prvú školu na nečisto ohodnotili pani učiteľky na výbornú.

Po úspešnej skúške predškolákov sme položili pár otázok budúcim učiteľkám prvákov.

Ako dlho ste učiteľkou?

Mgr. Ľubica Bižová: Myslím, že učiteľkou som odvtedy, ako som si sadla do prváckej lavice a moja prvá pani učiteľka Kalnová sa na mňa usmiala. So svojím neutíchajúcim úsmevom nás naučila všetko, čo má prvák zvládnuť. Vedela som, že chcem byť ako ona! Svojej práci sa s láskou venujem 15 rokov.

Mgr. Eva Molentová: Učiteľkou som 18 rokov. Učiteľské povolanie je náročné a krásne zároveň. Je to zaujímavá práca, ktorá nám ponúka priestor pre formovanie detskej osobnosti.

Čo vás posúva dopredu vo vašom povolaní?

Mgr. Ľubica Bižová: V mojom povolaní ma dopredu posúva energia, radosť a úspechy mojich žiakov, no predovšetkým každý ich pokrok, napredovanie v učení.

Mgr. Eva Molentová: Detská zvedavosť, hravosť, túžba spoznávať, získavať nové vedomosti ako aj pokroky a úspechy, ktoré žiaci dosahujú je to, čo ma teší a dáva mojej práci zmysel.

Aké inovatívne metódy využívate v prvom ročníku?

Mgr. Ľubica Bižová: Nebránim sa žiadnym inovatívnym metódam, využívam projektové vyučovanie, aktívne písanie a čítanie, didaktické hry, dramatizáciu, kooperatívne učenie. Metóda je vlastne cesta a tú najsprávnejšiu, po ktorej mám ísť, mi vždy ukážu moji žiaci.

Mgr. Eva Molentová: Učenie sa v 1.ročníku musí byť zaujímavé, zábavné a efektívne. Je dôležité, aby sa deti do školy tešili a mali z učenia radosť. Preto mojimi častými pomocníkmi v prváckom vyučovaní sú didaktické  hry, básničky, piesne, riekanky a hudobno-pohybové hry. Čítať sa učíme metódou SFUMATO, ktorá vedie k plynulému a splývavému čítaniu. Často využívané sú rôzne moderné výučbové programy. Svoje miesto vo vyučovaní si nájdu aj moderné technológie, ktorými sú naše triedy vybavené. Veľmi dôležité je však vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru a prostredie, v ktorom sa  učenie stane pozitívnym zážitkom a bude motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu sa.

Ďakujeme.

Škola na skúšku

Škola na skúšku

Škola na skúšku

Škola na skúšku

Škola na skúšku


 
 

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016Vytlačiť
 

Skúšobný komisár 1. triedy Slovenského zväzu karate Arpád Bunjatov - 5. Dan v zmysle skúšobného poriadku preveril adeptov z predpísaných techník vykonávaných na mieste, v pohybe s vykonaním techniky a zo súborných cvičení - kata.

Na záver si adepti aj za prítomnosti rodičov vypočuli celkové zhodnotenie a výsledok skúšok.

8. Kyu (prvý technický stupeň v karate) získali: Matej Meško, Juraj Prč, Lukáš Bánes, Peter Grendel, Richard Bariš, Marko Bajús, Tomáš Zachar, Patrik Gömöri, Marek Gömöri a Adam Valko.

Blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v karate!               

 

KK Revúca

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016

Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky technickej vyspelosti dňa 24.2.2016


 
 

V ZŠ J. A. Komenského spájame teóriu s praxouVytlačiť
 

     Základná škola J. A. Komenského v Revúcej je už niekoľko rokov úspešne zapojená do programu JA Slovensko, v  časti Junior Achievment Podnikanie v cestovnom ruchu.

    Je to celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom. V rámci prvého ročníka si naši žiaci ôsmeho ročníka založili cestovnú kanceláriu pod názvom CK Gacoper, ktorá má za úlohu prezentovať náš región cez štyri jaskyne, ktoré sú tu na takom pomerne malom území koncentrované: Dobšinskú, Gombaseckú, Domicu a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Putovanie po jaskyniach žiaci okorenili populárnym geocashingom, ktorý sa nachádza v blízkosti týchto jaskýň, v Šivetickej rotunde a v Coburgovskom kaštieli v Jelšave. Keďže v jaskyniach našli svoj domov aj netopiere, absolvovali sme aj hodnotnú exkurziu a prednášku s RNDr. Ervínom Haplom, odborníkom naslovovzatým na túto problematiku. Členovia tohto predmetu vypracovali náučný chodnik, spracovali svoje poznatky a skúsenosti do podoby powerpointovej prezentácie, vyrobili rôzne darčekové a upomienkové predmety, svoj nápad podkuli výtvarnou a umeleckou súčasťou, pripravujú aj muzikálnu ukážku a to všetko kvôli tomu, aby mohli dôstojne reprezentovať náš Gemer ako jediní účastníci tohto regiónu na celoslovenskej súťaži "Vitajte v našom regióne", ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2016 v Incheba Expo aréne v Bratislave pod záštitou prezidenta republiky, pána Andreja Kisku.

     V prípade dvojročnej verzie programu si žiaci v druhom ročníku štúdia zakladajú študentskú spoločnosť v cestovnom ruchu, ktorá simuluje akciovú spoločnosť s reálnymi produktmi. Volia si svoj manažment, pripravia podnikateľský zámer, získajú kapitál predajom akcií, vedú účtovníctvo a realizujú svoj podnikateľský zámer. Tým sa umožní žiakom aplikovať získané teoretické poznatky v praktických činnostiach. 
Na základe prieskumu trhu, žiaci pripravujú podnikateľský plán, hľadajú najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, zaoberajú sa marketingom a vedením účtovnej agendy. Na záver roka ukončia činnosť spoločnosti uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Naša akciová spoločnosť FunTour vykazuje činnosť už druhý rok svojej existencie. Vlani sa tejto spoločnosti v rámci už spomínanej súťaže podarilo obsadiť najvyššiu priečku spomedzi stredných škôl. Na jeseň tohto roku pokračovala v realizácii už nastaveného podnikateľského plán a  organizovala výlety pre žiakov prvého stupňa do Slavošovského tunela. Tieto exkurzie boli spojené aj s prehliadkou rodného domu Pavla Dobšinského v Slavošovciach.  Akciová spoločnosť vlastne vznikla predajom akcií učiteľom a pracovníkom školy, v rámci svojej existencie už zaznamenala zorganizovanie Plesu strašidiel v novembri, podieľala sa aj na Mikulášskom večierku. V januári uskutočnila svoje prvé valné zhromaždenie, na jar bude pokračovať sériou ďalších výletov do Slavošovského tunela pre ostatné ročníky prvého stupňa.

     Cieľom takejto študentskej spoločnosti je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania učí žiakov komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta. V rámci obidvoch programov si mladí ľudia vyskúšajú prvé reálne podnikanie v študentskej firme. Naučí ich, aby vedeli, čo v živote chcú a ako to dosiahnu.

LH

V ZŠ J. A. Komenského spájame teóriu s praxou


 
 

ZOCHÁČI na lyžiarákuVytlačiť
 

Počas tretieho februárového týždňa sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. Po príchode sme mali v pláne zložiť si batožinu a vyraziť na svah. Počasie to však zariadilo inak. Museli sme sa najskôr trocha poobzerať po Donovaloch, posilniť sa a presunúť sa na penzión Javorina, kde sme sa ubytovali. Po výdatnom obede sa počasie umúdrilo, začalo snežiť a to bola dobrá správa pre nás všetkých, mohli sme sa presunúť na večernú lyžovačku. To vám BOLO – JEDNODUCHO SUPER.

Na druhý deň bolo počasie ako z rozprávky a lyžovali sme celý deň. Užívali sme si krásy prírody na Donovaloch a program s Bubbleology Winter Family Day (preteky v sánkovaní jednotlivcov Snow hurdles, bláznivý beh cez biele snehové prekážky, testovacie jazdy Renault, testovanie nových lyži Vőlk, Foot Golf Snow, vozenie sa v záprahu ťahanom psami). Večer bol plný tanca, pretože na Donovaloch bola After party s Europa2 a prišla aj Dara Rolins. Nezabudnuteľní boli aj známi youtuberi- Exploited a Moma, s ktorými máme super fotky. NAJKRAJŠÍ ZÁŽITOK – PERFEKTNE NAČASOVANÉ ☺☺☺. Ešte zaujímavejší bol presun na penzión: noc, sneží, sneží a sneží a vonku nik, len my a mesiac.

Na ďalší deň sa lyžovalo len dopoludnia, mali sme už unavené nožičky a tak popoludňajšia zábava pokračovala na penzióne. Hrali sme rôzne logické hry, po skupinách sme si pripravili scénky, piesne, hry pre nás všetkých. Večer nám pripravili zábavný program deviatačky. V pondelok to bolo opäť o lyžovaní celý deň, mali sme už poriadne ťažké nohy, ale to nevadilo, veď všetci sme sa dokázali postaviť na lyže a zlyžovať zjazdovky na Záhradišti a niektorí aj na Novej Holi. Večer naše pani učiteľky zhodnotili celý výcvik, pochválili všetkých účastníkov za bravúrne výkony a správanie, ktoré zo začiatku nebolo až tak ukážkové, ale znormalizovali sme sa a boli sme pokojnejší. Rozdávali sa aj odmeny za čistotu na izbách. Tak isto sa vyhodnotila aj celovýcviková úloha- vyrobiť krásny plagát s lyžiarskou tematikou. Na záver sme si ešte zatancovali disco tance a šli spať plný zmiešaných pocitov, lebo to bola posledná noc na Donovaloch. V utorok ráno nás čakalo balenie a posledná lyžovačka na svahu. Potom sme už videli náš autobus a bolo treba vyzuť lyžiarky, zbaliť lyže a nastúpiť do autobusa, smer Revúca. Bolo nám super a dúfame, že niečo podobné zažijeme aj o rok.

deviatačky - už lyžiarky

ZOCHÁČI na lyžiaráku

ZOCHÁČI na lyžiaráku

ZOCHÁČI na lyžiaráku

ZOCHÁČI na lyžiaráku

ZOCHÁČI na lyžiaráku


 
 

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcki kickboxeriVytlačiť
 

Už  17. ročník  medzinárodného  turnaja  v kickboxe „Memoriál Ladislava Tótha Slovak Open“ (WAKO) sa konal   v športovej hale Dukla na Štiavničkách v  Banskej Bystrici dňa 20 a 21. februára 2015. Tento ročník bol výnimočný rekordným počtom účastníkov, 829 bojovníkov z 9 krajín (SVK,CZE,UA,HUN,PL,CRO,LT,SRB,ISR) 68 tímov, čím SZKB ukazuje svoju vzrastajúcu úroveň a môžeme sa rovnať  lídrom kickboxu medzinárodných turnajov ako sú svetové poháre v Szegedi a  Innsbrucku. Prezident SZKB Ing. Peter Onušťák otvoril toto podujatie, poďakoval všetkým účastníkom za úžasnú atmosféru, veľkú účasť, rozhodcom za dobre odvedenú prácu  počas celého dňa sa až do pozdného večera riadili zápasy. Bojovalo na  6 zápasiskách každé  malo viac ako 100 zápasov. Turnaj bol rozdelený do dvoch dní na ktorom nechýbali ani šampiónmi sveta, Európy, či medailistami vrcholných podujatí WAKO. Organizácia turnaja bola zvládnutá profesionálne. Celý turnaj mal skvelú atmosféru veľký obdiv mali aj mladí reprezentanti Maďarska a Čiech, ktorí boli aj z najpočetnejších skupín chlapcov  a dievčat ktorých taktika boja je už na špičkovej úrovni. Reprezentanti Kickboxu Leon Revúca- CVČ celkovo skončili  v poradí klubov na 28 mieste. Naša úspešná reprezentantka Stela Laurenčíková mala perfektnú formu veril som že si prinesie zlato no vzhľadom na zranenie  musela odstúpiť aj z vyhratého zápasu.
Stela Laurenčíková -55kg st.c.KL 3 miesto, Alžbetka Teličáková -28 kg PF,LC,KL 2 miesto 2x bronz.,
Dianka Sokolová -32 kg LC,KL 2x 3.miesto. V apríli nás čaká liga v Michalovciach a medzinárodná súťaž v Innsbrucku. Ďakujem reprezentantom a sponzorom.
 

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcky kickboxeri

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcky kickboxeri

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcky kickboxeri

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcky kickboxeri

Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali ani revúcky kickboxeri


 
 

Poznáme športovca mesta Revúca 2015Vytlačiť
 

Vo štvrtok podvečer 25.februára sa v mestskom dome kultúry oceňovali športové výsledky a  športovci mesta za rok 2015.

V kategórii najlepší športovec senior boli nominovaní Ľubomír Bodor-kickbox a Marek Emerici-armwrestling, Michal Valaštek-kulturistika a Norbert Gyömbér-futbal, ktorý sa stal najlepším športovcom mesta za rok 2015. Odchovanec MFK Revúca odišiel v roku  2006 do mládežníckeho tímu prvoligového klubu FK Dukla Banská Bystrica, kde  odohral 44 stretnutí. Do slovenskej futbalovej reprezentácie vstúpil už v mládežníckych kategóriach, zviditeľnil sa najviac ako kapitán mužstva do 21 rokov. Za A-mužstvo futbalovej reprezentácie debutoval 5. marca 2014 v priateľskom zápase proti Izraelu, keď Slovensko zvíťazilo v Netanyi 3:1.Norbert Gyömbér hráva na pozícii obrancu, prípadne defenzívneho stredopoliara a momentálne pôsobí v špičkovom  talianskom  prvoligovom klube AS Rím, do ktorého prišiel na hosťovanie zo svojho klubu Calcio Catania.

 V kategórii najlepší mládežnícky športovec boli nominovaní Ema Kapustová –biatlon, Jaroslav Bőhlke- silový trojboj a Simona Sokolová-kickbox. Cenu v tejto kategórii si z rúk primátorky mesta Evy Cireňovej prevzala 12 ročná víťazka svetového pohára v Szegedi Simona Sokolová. Na svojom športovom konte má 7 medailí, z toho 4 zlaté a titul vicemajsterky SR v disciplíne kicklight do 28 kg.

Ocenenie Najlepší športový kolektív – seniori bolo udelené nohejbalistom NK Revúca za víťazstvo v Slovenskom pohári 2015. Družstvo mužov NK Revúca A v zložení : Útrata Marián, Szilágyi Daniel, Kilík Ján ml. a Černota Milan sa pod vedením trénera J.Kilíka zaslúžilo  už o  druhý zisk tejto cennej trofeje pre náš klub a natrvalo sa zapísalo mesto Revúca a jeho Nohejbalový  klub do dejín Slovenského nohejbalu, ako viacnásobného  víťaza SP.

Ocenenie  Najlepší mládežnícky športový kolektív si prevzali futbalisti z  MFK Revúca - Starší dorast U19  - Peter Okruhlica, Lukáš Korim, Juraj Tamáš, Vladimír Horvát, Erik Urc-kapitán, Maroš Samko, Dávid Mokoš, Michal Bukóci, Aleš Boldy, Peter Miartin,Marcel Kasper, Štefan Rusňák, Denis Fulop, Andrej Fečkanin, Vladimír Levický.Chlapci sa pod vedením trénera Jána Švihlu sa pokúšali o postup do III.ligy niekoľko sezón  a postup im tesne unikal stále v závere sezóny no v sezóne  2014/15 potvrdili našu dlhoročnú dobrú prácu s mládežou  a súťaž vyhrali s 6 bodovým náskokom pred druhým a 11 pred tretím tímom v 24 súťažných zápasoch 19 krát zvíťazili 3 krát remizovali a iba 2 krát okúsili trpkosť prehry skóre 71:18 a 60 bodov hovorí za všetko.

 Ocenenie mesta Revúca za najúspešnejšieho funkcionára v oblasti športu za rok 2015 si prevzal Ján Kilík. Od vzniku Nohejbalového klubu v roku 1995 vzniku patrí  medzi hlavných organizátorov nohejbalu v našom meste. Od samého začiatku v klube nielen aktívne hrával, ale postupne aj začal zaúčať a trénovať nohejbal mladých . Dosahoval a stále dosahuje so svojimi zverencami  veľmi pekné úspechy, tak na Slovensku, ako aj  v zahraničí. Len za posledných pár /6/rokov získali hráči pod jeho vedením celkove na M-SR vo všetkých kategóriách 12 titulov M-SR, 9 strieborných  a 4 bronzové medaile .  Slovenský pohár získali celkovo 6 krát z toho juniori 3, muži 2 a žiaci 1 víťazstvo  a za umiestnenie získali 5 krát striebro a 2 x bronz.  Medzi najcennejšie trofeje patrí určite zisk SP v roku 2012 a 2015 v mužskej kategórii, ako aj zisk putovného pohára Juniorov za neprerušený sled víťazstiev 3 nasledujúce roky . Najväčším úspechom pre neho samotného je, keď vidí , že z jeho zverencov srší nadšenie a radosť z hry zvanej nohejbal.

Ocenenie mesta Revúca za celoživotný prínos k rozvoju športu v meste Revúca  bolo udelené Júliusovi Stráňaiovi.V roku 1970 založil kulturistický oddiel v Revúcej, ktorý viedol až do roku 1990. Za 20 rokov získal oddiel veľa medailí a ocenení. Medzi jeho najúspešnejších zverencov patrili Rudolf Holzknecht, Ľubomír Hrebenda. V roku 2011 založil Junior Club, ktorý vedie v posilňovni v budove Centra voľného času.. Venuje sa širokej základni od žiakov až po seniorov. Za krátky čas pôsobnosti tohto klubu získali jeho zverenci v mládežníckych kategóriách ocenenia z majstrovstiev Slovenska. Michal Valaštek v kategórii dorastencov získal 1 zlatú, 1 striebornú medailu a v kategórii juniorov 1 zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska v kulturistike. Jeho klubový kolega Roman Slamčík získal v tomto období tiež dve medaile – 1 bronzovú ako dorastenec a takisto bronzovú ako junior.

Programom podujatia sprevádzal moderátor RTVS Ján Žgravčák a v kultúrnej časti vystúpil folklórny súbor Lykovec .Oceneným srdečne blahoželáme. Text a foto: Katarína Kvetková

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015


 
 

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejíVytlačiť
 

Slovenský pohára v biatlone pokračoval tretí februárový víkend v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Napriek otepleniu a výdatným dažďom bol na tratiach dostatok snehu a preteky sa konali za slnečného počasia.

V sobotu sa bežali rýchlostné preteky, kde sa po dvoch streleckých položkách za každý nezostrelený terč beží trestný okruh naviac. Dorastenecké kategórie mali mimoriadne silné obsadenie – štartovali pretekári zo štyroch krajín a hlavne mladí českí biatlonisti predvádzali vynikajúce výkony – ovládli takmer všetky kategórie. Na našu veľkú radosť sa medzi nimi nestratil náš odchovanec Lukáš Ottinger (0,2), ktorý napriek dvom ranám mimo dokázal vybojovať 3. miesto ako najlepší zo Slovákov. Tomáš Sklenárik (4,2) pochoval svoje nádeje na strelnici. Andrea Uličná (4,2) obsadila 20., Radovan Humeník (1,4) 24. a Libor Mladší (1,3) 25. miesto.

V žiackych kategóriách absolvovali svoju biatlonovú premiéru Adrián Ottinger a Róbert Bíž, obsadili 15. a 16. miesto. Viac sa darilo najmladším dievčatám – medzi piatimi najlepšími svietili až tri revúcke dresy. Zaslužili sa o to strieborná Veronika Šteczová, bronzová Tamara Molentová a piata Alexandra Štempelová.

Mezi staršími žiačkami Ema Kapustová (0,2) mierila dvakrát mimo a napriek vybornému behu to bolo 5. miesto, len 7 sekúnd za bronzovou priečkou. Anka Fujdiarová (0,0) vybojovala po bezchybnej streľbe 10. miesto.

Nedeľa patrila vytrvalostným pretekom (dlhšie trate, v dorasteneckých kategóriách štyri streľby, časová prirážka za každý nezostrelený terč ),ktoré už tvorili prvú časť majstrovstiev Slovenska.

Medzi dorastencami opäť kraľovali českí biatlonisti, Tomáš Sklenárik (2,1,2,3) bol na 6. mieste zo Slovákov tretí najlepší a vybojoval tak bronzovú medailu. Hneď za ním sa umiestnil Lukáš Ottinger (1,1,2,3). Radovan Humeník (1,3,1,1) obsadil 15. a Andrea Uličná (3,3,2,5) 20. miesto.

V starších žiackych kategóriách Ema Kapustová (3,1) napriek horšej streľbe zopakovala svoje umiestnenie zo soboty. Anka Fujdiarová (1,0) si o jednu priečku polepšila.

Vyborné tretie miesto znova obsadila Tamara Molentová a získala tak bronzovú medailu z Majstrovstiev Slovenska v biatlone 2016. Od striebra ju pritom delili 2 desatinky sekundy! Len 7 sekúnd za ňou dobehla na 4. mieste Alexandra Štempelová. Veronika Šteczová obsadila 7. miesto.

Zimná biatlonová sezóna vyvrcholí prvý marcový víkend majstrovstvami Slovenska vo zvyšných disciplínach (ak vydrží snehová prikrývka na tratiach). Dovtedy budeme držať palce našim biatlonistom na Majstrovstvách Európy v biatlone v ruskom Ťumeni.

Sledujte nás aj naďalej a podporte našu prácu s deťmi darovaním svojich 2% z dane. Ďakujeme.

Klub biatlonu Magnezit Revúca

foto Štefan Ottinger

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejí

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejí

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejí

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejí

Prvé veľké úspechy revúckych biatlonových nádejí


 
 

Karneval v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

Znova je čas karnevalov, zábavy a veľkých bálov. Fašiangy sú v plnom prúde a s nimi aj čas veselia  a zábav. Do MŠ Sládkovičovej zavítali tiež a priniesli každoročný karneval, na ktorý sa deti veľmi tešili.

11. februára 2016 opäť ožili rozprávkové a fantazijné postavy, ktoré mali nesmiernu chuť sa zabávať a v maske predviesť svoje tanečné umenie. O prekvapenie a dobrú náladu sa postarali animátori z Outdoor Institute Stageman z Banskej Bystrice, ktorí si pre deti pripravili hry, súťaže, balónové kreácie a samozrejme tance a tanečné kreácie. Prekvapením  bol Mimoň, ktorý deti pozdravil, zatancoval si s nimi a zapózoval pred fotoaparátmi.  

Na záver si odmenu odniesla každá maska a určite aj radosť a spokojnosť z roztancovaného a rozprávkového karnevalového popoludnia.

Karneval v MŠ Sládkovičovej

Karneval v MŠ Sládkovičovej

Karneval v MŠ Sládkovičovej

Karneval v MŠ Sládkovičovej


 
 

Šiesty ročník Rýchlych šípov v ZŠ I.B. Zocha úspešnýVytlačiť
 

Viete, v ktorom roku vzlietlo súčasné najväčšie osobné dopravné lietadlo na svete, v koľkých športoch sa bude súťažiť na LOH v Brazílii, či ako sa vlastným menom volá slovenský youtuber a vloger Gogo? Aj na tieto súťažné otázky museli odpovedať žiaci druhého stupňa ZŠ I.B.Zocha, ktorí sa v rámci Týždňa digitálnych zručností zúčastnili už šiesteho ročníka súťaže v zručnosti internetového vyhľadávania Rýchle šípy internetu.

V dnešnej dobe už nie je dôležité byť "chodiacou encyklopédiou". Na ukladanie informácií máme počítače, ktoré nájdeme na každom kroku a život bez nich je pre nás nepredstaviteľný. Oveľa viac ako disponovanie množstvom informácií sa v dnešnej dobe oceňuje schopnosť tieto informácie efektívne a pružne vyhľadať. A presne toto bola disciplína, v ktorej si súťažiaci počas tretieho februárového týždňa na hodinách informatiky v počítačových učebniach ZŠ I. B. Zocha zmerali svoje sily.

Súťaž spočívala vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Na zodpovedanie otázok mali súťažiaci  určený časový limit, samozrejme, šikovnosť a rýchlosť je v dnešnej dobe dôležitá, preto za ušetrený čas boli pripisované bonusové body. Zo 114 žiakov, ktorí sa „prelúskali“ dvadsiatimi otázkami najlepšie dopadli Ema Kapustová, Marek Sokol, Denis Laboš a Petra Tomašková.

A keďže ZŠ I.B.Zocha je aj „zelenou školou“, odpovedné hárky žiaci nedostali na papieri, ale vypĺňali ich priamo do webového formulára.

Ak si chcete otestovať (samozrejme, už nesúťažne) svoje vyhľadávacie zručnosti, môžete tak urobiť kliknutím na tento odkaz:

goo.gl/forms/N7q4njIhkm 

 

Mgr. Andrea Tokárová

Šiesty ročník Rýchlych šípov v ZŠ I.B. Zocha úspešný


 
 

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmiVytlačiť
 

Dňa 6.2.2016 zorganizovalo Mesto Revúca v spolupráci s Klubom slovenských turistov Dúbrava a Lesmi SR, š.p., Odštepným závodom Revúca jubilejný XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi. Pre turistov boli pripravené dve pešie trasy. Kratšia zo sedla Javorinka do Karafovej cez chatu Janka a dlhšia z Červenej Skaly cez dolinu Strateník do Karafovej cez chatu Janka. Prechod na bežkách sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku snehu. Tohto prechodu sa zúčastnilo 450 účastníkov, ktorých na začiatok trasy vyviezlo 7 autobusov. Na trase bolo občerstvenie na chate Janka. Nad bezpečnosťou účastníkov dohliadala Horská služba Malá Fatra, okrsok Muráň. Počas akcie bolo slnečné počasie a mohli sme sa kochať výhľadmi na okolité kopce. Na záver akcie odvážali autobusy turistov z Karafovej do reštaurácie Balaton, kde sa podával guláš a losovala tombola. Každý účastník akcie dostal na pamiatku tričko, odznak a pamätný list. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať hlavnému sponzorovi Brantner Gemer s.r.o. RS, prevádzka Revúca, ako aj ostatným sponzorom: Slovenské magnezitové závody a.s. JELŠAVA; COOP Jednota Revúca, SD; Pekáreň Intal s.r.o., Revúca; Ing. Milan Poprocký; Lesy SR, š. p., OZ  Revúca; Mestské lesy  Revúca  s.r.o.; Mgr. Jankovič Marian-advokátska kancelária; Meriač Ľubomír SERVIS Revúca; Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca; Majster Papier Revúca s.r.o.; Reštaurácia Balaton;  Miroslav Belák - Pekáreň.

 

    Ing. Milan Kvetko

    Predseda KST Dúbrava

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi


 
 

Úspechy žiakov Základnej školy J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Talent, nadanie, poctivá príprava, podpora rodičov, skúsené vedenie pedagógov a trénerov priniesli výsledky. Sme v polovici školského roka a mnoho šikovných žiakov školy už  uspelo v obvodných, regionálnych, krajských i celoslovenských kolách.  Darilo sa im v prírodovedných, technických, humanitných aj športových súťažiach a olympiádach. A tu sú niektoré z najvýznamnejších úspechov  :

Obvodné kolá :

1. miesto - volejbal žiakov ZŠ

1. miesto – Alexandra Bokorová – výtvarná súťaž „Vážme si slobodu“

2. miesto – volejbal žiačok ZŠ

2. miesto – žiačky ZŠ – cezpoľný beh

2. miesto – žiaci ZŠ – badminton

2. miesto – žiaci ZŠ - basketbal

2. miesto – Nina Natália Vavreková - Šaliansky Maťko – 2. kategória

3. miesto – Petra Mladšia - olympiáda anglického jazyka

3. miesto – žiaci ZŠ – cezpoľný beh

3. miesto – žiačky - basketbal

Okresné kolá :

1. miesto – Helena Slivenská – matematická olympiáda

1. miesto – Lenka Trajteľová – matematická olympiáda

1. miesto – Helena Slivenská – technická olympiáda

1. miesto – Matej Lábaj – dejepisná olympiáda

1. miesto – žiaci ZŠ - OXDOG FLORBAL - okresné kolo

2. miesto – Lenka Trajteľová – geografická olympiáda

2. miesto – Eva Candelária Fumero Diaz – geografická olympiáda

2. miesto – Ján Dacho – dejepisná olympiáda

3. miesto – Matej Lábaj – geografická olympiáda

3. miesto – Helena Slivenská – geografická olympiáda

3. miesto – Kristína Uličná – dejepisná olympiáda

Regionálne kolá :

1. miesto – volejbal žiakov ZŠ

Krajské kolá :

2. miesto – Matej Lábaj – olympiáda  zo slovenského jazyka a literatúry

Úspešný riešiteľ – Helena Slivenská – technická olympiáda

Celoslovenské kolá :

3. miesto - Roman Pavlikovský - Populárna hudba BB

Dosiahnuté výsledky dokazujú, že v našej základnej školy si nájde svoje miesto každé dieťa aj talentované , že talentom venujeme veľkú pozornosť a podporu. Všetkým postupujúcim do vyšších kôl prajeme  veľa úspechov a tiež veľa šťastia. Čaká ich ešte náročná príprava, ktorá iste povedie k vytúženým cieľom.

Poďakovanie patrí všetkým menovaným žiakom, ich rodičom za podporu ich talentu a samozrejme pedagógom a trénerom, ktorí im venujú veľa zo svojej energie a svojho voľného času.

Veľa šťastia a veľké ďakujeme.

Úspechy žiakov Základnej školy J. A. Komenského

Úspechy žiakov Základnej školy J. A. Komenského

Úspechy žiakov Základnej školy J. A. Komenského


 
 

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVALVytlačiť
 

,, Chystajte si deti masky bude smiech a špás, fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás......    Fašiangy sú najveselším obdobím celého roka – je to obdobie hodovania, veselosti, zábav, plesov a karnevalov. Je to obdobie prechodu od zimy do jari. Aj deti z MŠ na Ul. Vl. Clementisa ukončili toto obdobie veľkým detským karnevalom. Karneval sme uskutočnili v priestoroch školskej jedálne ZŠ J. A. Komenského vo štvrtok 4.2. za účasti tých najkrajších a najnápaditejších masiek. Masky boli veľmi zaujímavé, veľmi pestré a tajuplné. Niektoré sme ani nespoznali, že kto je  za nimi zamaskovaní. Karneval organizujeme každoročne, ale tento rok bol výnimočný. Jedinečnosť tohto karnevalu spočívala v tom, že celý  karneval nám spestril svojim bohatým programom animátor  Ujo Ľubo  Deti už mali možnosť stretnúť sa s ním počas slávnosti MDD v našej MŠ. Ujo Ľubo na karnevale vytváral dobrú náladu, veselú zábavu, masky vytancovali svojich rodičov a všetci sa dobre zabávali. Tešíme sa na stretnutie s ním aj na budú rok.

Viera Fatľová, MŠ Ul. Vl. Clementisa,  Revúca

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL


 
 

Fašiangy v ŠZŠVytlačiť
 

Všetky deti sa tešia na obdobie zábav, karnevalov. Na fašiangy. Aj  deti zo Školského klubu pri Špeciálnej základnej škole v Revúcej majú radosť z fašiangov. Fašiangy sme uvítali sladkými šiškami, ktoré si deti za pomoci vychovávateliek  pripravili a pokračovali veselou zábavou. Na záver fašiangového obdobia sme sa zúčastnili sprievodu v meste. Pani vychovávateľky 1., 2. a 3. výchovného oddelenia sa spolu s  deťmi už v pondelok pustili do vymýšľania kostýmov. Každé dieťa sa chcelo ukázať v nejakej maske. A tak v deň “D“ sa  premenili na Červenú Karkulku, Šeherezádu, eskimáka, snehovú vločku, kuchára, klauna, motýľa, poľovníka a iné rozprávkové postavy. I keď mali zo začiatku trému vyjsť na ulicu v maskách, po príchode na miesto konania programu tréma pominula. Kultúrny program sa im veľmi páčil a veľkú radosť mali aj zo sladkej odmeny. 

Hajdúková J.

Fašiangy v ŠZŠ

Fašiangy v ŠZŠ

Fašiangy v ŠZŠ

Fašiangy v ŠZŠ

Fašiangy v ŠZŠ


 
 

Beseda s príslušníkmi mestskej polícieVytlačiť
 

Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, … o tom všetkom žiakom 7. ročníka Základnej školy J. A. Komenského porozprávali vo štvrtok 11. 2. 2016 pán Fandák a pán Gajdoš z Mestskej polície v Revúcej.

Žiaci sa počas besedy dozvedeli o základných úlohách mestskej polície, o jej oprávneniach a povinnostiach. „Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov, dbá na ochranu životného prostredia, dbá na dodržiavanie poriadku a čistoty, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce,“ vymenovali úlohy mestskej polície. Žiakom vysvetlili, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi. Uviedli konkrétne prípady, ktoré musí mestská polícia riešiť. Medzi najčastejšie priestupky patria poškodzovanie majetku, vandalizmus, krádeže, rušenie nočného pokoja, verejné pohoršovanie a dopravné priestupky.

Beseda žiakov zaujala a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok. Sme radi, že napriek pracovným povinnostiam si títo „muži zákona“ našli čas a strávili ho spolu s našimi žiakmi.

EK

Beseda s príslušníkmi mestskej polície

Beseda s príslušníkmi mestskej polície


 
 

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca Vytlačiť
 

Plesová sezóna je v slovenskom ponímaní obdobie FAŠIANGOV. Sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktorých koniec však nemá pevný termín. Spravidla sa sezóna začína víkendom po Troch kráľoch a trvá až do Popolcovej stredy „škaredej“. V minulosti sa plesy nekonali iba počas fašiangov, ale boli aj neoddeliteľnou spoločenskou udalosťou šľachty. Konali sa napríklad, pri korunováciách panovníkov, rodinných oslavách, zásnubách.

Aj tanečníci z tanečného štúdia Happy Dance Revúca sú každoročne neoddeliteľnou súčasťou plesov, bálov i tanečných zábav. Ich precízne tancovanie a ladný krok dokážu v divákoch vyvolať umelecký zážitok, čo patrične ocenia potleskom. Zúčastnili sa takmer všetkých plesov v Revúcej i okolí. Vystúpenie mladých a krásnych súčasných tanečníkov akoby vrátilo čas. Noblesa a elegancia je porovnateľná s rokmi minulými aj vďaka tanečnému štúdiu Happy Dance. Tanec je to, čo nás baví a spája, čo je dôležitý fakt, že krásny a nezabudnuteľný pocit zostáva na oboch stranách - účinkujúcich i plesajúcich.

Bc. Ivana Sviežená

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca

Plesová sezóna s tanečníkmi Happy Dance Revúca


 
 

Florbal žiačok ZŠVytlačiť
 

Dňa 11.02.2016 sa na pôde GMK v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo florbale žiačok ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev ZŠ – ZŠ Lubeník, ZŠ Sirk, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, GMK a ZŠ I. B. Zocha. Keďže sa na turnaj dostavili školy v tak hojnom počte, boli sme rozdelení do dvoch skupín a hralo sa systémom každý s každým.

A skupina: GMK, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha

B skupina: ZŠ Sirk, ZŠ Komenského, ZŠ Lubeník

Boli to napínavé zápasy, plné emócií a krásnych športových zážitkov, no postúpiť zo skupiny mohli len dvaja najlepší. To sa nám aj podarilo a boje pokračovali ďalej, kde sa hralo systémom na kríž – čiže prvý v skupine A sa stretol s druhým v skupine B a druhý so skupiny A sa stretol s prvým so skupiny B. Tento zápas naše dievčatá  v zložení D. Gombárová, M. Sokolová, M. Ferková, J. Guláková, E. Kapustová, L. Sviežená, P. Tomašková, D. Koniarová, K. Čipková, V. Kucháriková, J. Meluchová, P. Sedláková prehrali s hráčkami GMK. Tak sme sa stretli s družstvom ZŠ J. A. Komenského v boji o tretie miesto, kde naše dievčatá nesklamali a zvíťazili.

Dievčatá všetkých tímov si zaslúžia pochvalu, pretože hrali až do posledného záverečného hvizdu naplno a prejavilo sa to aj na výsledkoch s minimálnym rozdielom strelených gólov.

Za tento krásny úspech našim žiačkam gratulujeme a prajeme podobné výsledky aj na ďalších turnajoch, ktoré ich čakajú.

 

Mgr. M. Pirochová

Florbal žiačok ZŠ


 
 

Olympiáda z ruského jazyka u ZocháčovVytlačiť
 

V ZŠ I.B.Zocha v Revúcej si ako druhý cudzí jazyk žiaci môžu vybrať nemecký jazyk alebo ruský jazyk. Tí, ktorí sa rozhodli pre ruský jazyk si pravidelne vo vyšších ročníkoch „merajú sily“ na Olympiáde z ruského jazyka. Tento rok sa stretli žiaci 8. a 9. ročníka 9. februára v školskej knižnici, aby svojimi schopnosťami preukázali zvládnutie úrovne A1. Žiadna olympiáda nie je ľahká. Je potrebné zvládnuť posluch v cudzom jazyku, prácu s cudzím textom, zvládnuť  reálie. No určite najnáročnejšia je konverzácia v cudzom jazyku. K vylosovaným témam si účastníci pripravili vlastné rozprávanie, potom museli komunikovať a odpovedať na otázky poroty. Odbornú porotu tvorili členky predmetovej komisie cudzích jazykov. Všetci tí, ktorí sa olympiády zúčastnili, podali pekné výkony.

Víťazom gratulujeme a prajeme im veľa pekných chvíľ pri čerpaní nových vedomostí a zručností v ruskom jazyku.

 

Mgr. Jaroslava Koňuchová

Olympiáda z ruského jazyka u Zocháčov

Olympiáda z ruského jazyka u Zocháčov

Olympiáda z ruského jazyka u Zocháčov


 
 

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV MarkízuVytlačiť
 

„ Aj keď  sa fašiangy končia až v stredu, v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pochovali basu už dnes....,“ týmito slovami začínala krátka reportáž v hlavných správach TV Markíza.

Tak ako po iné roky, aj teraz sme v našej  škole usporiadali tradičný fašiangový karneval. A keďže jednou z priorít našej školy je viesť žiakov k poznaniu  ľudových zvykov a tradícií, aj tento rok sa v závere uskutočnil akt „pochovávania basy“. A práve o túto aktivitu našej školy prejavila záujem aj televízia Markíza.

Celá akcia sa začala tradičným karnevalom, na ktorom sa veselo zabávali a súťažili žiaci prezlečení do zaujímavých a originálnych masiek. V závere karnevalu masky vytvorili spoločný sprievod a začala sa ukážka jedného z fašiangových zvykov- pochovávanie basy. Deti podľa starodávnych zvykov za spevu fašiangových ľudových pesničiek a odriekaním rečňovaniek zahrali „pohreb“ basy, čím symbolicky ukončili obdobie fašiangov.

Žiaci v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici takýmto zážitkovým učením spoznávajú regionálne zvyky našich predkov, zároveň sa učia vystupovať na verejnosti a rozvíjajú svoju tvorivosť a prezentačné zručnosti.

Krátku reportáž z uvedenej akcie odvysielala TV Markíza v hlavných správach v sobotu -6.februára 2016.

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu


 
 

Zlato pre SteluVytlačiť
 

Kickbox Leon Revúca a CVČ po úspešnom roku roku 2015 získal celkom 88 medailí ,14 zlatých,  získal 3 tituly majstra  SR v kat. mužov,  9 titulov vicemajstra , súťažil na Slovensku, Maďarsku v Čechách a na Ukrajine v celkovom hodnotení klubov Slovenska sa umiestnili sa na 4 mieste. V novom roku 30. januára ich čakala prvá súťaž v Prešove v športovej hale ZŠ Šrobárovej ako 1 kolo Open ligy SZKB v kickboxe ktorého sa zúčastnilo 216 štartujúcich z 23 klubov Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Revúca sa umiestnila na 7 mieste v hodnotení klubov. celkom sme získali 1zlato,4xstriebro a 4x.bronz spolu 9 medailí. Najúspešnejšou pretekárkou bola Stela Laurenčíková ktorá dominuje svojimi vysokými kopmi (hikick),dobrou cestou sa vydala aj Mirka Sokolová ktorá bojuje vynikajúco,  vedúci výpravy a zároveň kauč bol Ľuboslav Bodor ml.
lightcontact: 1.miesto Stela Laurenčíková  diev. -55kg(kicklight 3.m), 2 miesto Alžbeta Teličáková
 -28kg(kicklight 2.m), 3.miesto Diana Sokolová -32kg (kicklight 2.m), 3.miesto Janka Guláková
 -50kg, 2 miesto Miriam Sokolová -50 kg(kicklight 3.m).

Zlato pre Stelu

Zlato pre Stelu

Zlato pre Stelu

Zlato pre Stelu

Zlato pre Stelu


 
 

Investícia do športu Vytlačiť
 

Dňa 3.2.2016 sa začala dlho pripravovaná rekonštrukcia povrchu telocvičnej Základnej  školy J. A. Komenského.

Po kompletnej výmene a inštalácii nového osvetlenia, montáže svetelnej výsledkovej tabule a dodatočného zateplenia z vnútornej strany telocvične minulom roku sme pristúpili k ďalšej investícii v priestoroch telocvične. Začala plánovaná rekonštrukcia povrchu telocvične. Po dôkladnom vyčistení, odstránení škvŕn, prišla na rad oprava existujúcich športových čiar / hádzaná, basketbal, volejabal /. Keďže sa u nás udomácňuje aj ďalší šport - badminton, inštalovali sa aj čiary na tento šport. 

Investícia do športu je investíciou do zdravia našich detí. Keďže šport, pohyb, zdravý spôsob života je neodmysliteľným pilierom Základnej  školy J. A. Komenského investície do športového vyžitia žiakov našej školy, v prípade dostatku finančných prostriedkov, budú pokračovať aj v budúcnosti s cieľom ďalšieho skvalitnenia športovísk školy a podmienok pre povinnú telesnú a športovú výchovu, ako aj pre záujmovú činnosť a športovanie verejnosti.

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu


 
 

Dievčatá zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca postúpili na krajské majstrovstvá v basketbaleVytlačiť
 

Dňa 4.2.2016 sa 10- členné družstvo  dievčat zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca v zložení Czetnerová, Rigóová, Vredíková, Faklová, Bátoriová, Bolečeková, Strinková, Vrbjarová, Grendová a Koreňová  zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa konalo  v ZŠ MPČĽ 35 Brezno.

V obidvoch odohratých zápasoch tohto regionálneho kola naše dievčatá nenašli premožiteľa, a tak si po výborných výkonoch  vybojovali postup na Krajské majstrovstvá v basketbale, ktoré sa uskutočnia dňa 17.3.2016 vo Zvolene .

Výsledky zápasov :

ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca - ZŠ I.B. Zocha Revúca    8: 4

ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca – Gymnázium J. Chalupku Brezno   12 : 2 

            Všetkým dievčatám, ktoré vzorne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme!

Už teraz sa tešíme na krajské kolo, v ktorom im budeme držať palce.                                                                                                                      

 

Mgr. J. Kvetko

Dievčatá zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca postúpili na krajské majstrovstvá v basketbale

Dievčatá zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca postúpili na krajské majstrovstvá v basketbale


 
 

Prelom rokov 2015 -2016 v ZOS CILKAVytlačiť
 

           Záver roka 2015 sa v ZOS CILKA niesol v znamení  4.výročia otvorenia zrekonštruovaného zariadenia.

             Pravidelne týždenne boli realizované dopoludnia dobrej gazdinky s Mgr.  Gomoriovou, cvičenie pre zdravie a radosť, relaxácia s Mgr Péliovou, tvorivé dopoludnia, nákupy pre klientov,

               V očakávaní  Vianoc nám spríjemnili krásnym programom čas priatelia  zo spevokolu  ÚSVIT, či Mikulášskym programom hudobníci z OZ ZP v Revúcej. Mikulášsku zábavu nám pripravil Tibor Fabo.  Krásny večer do spevu a tanca sme strávili s Ondrejom Šárnikom z Metalexu. Požehnanie Vianoc pripravil pán kaplan Martin.

               Počas celého roka 2015 sa  v ZOS CILKE na 80 rôznych kultúrno- spoločenských,  cirkevných podujatiach podieľali rôzne organizácie, školy, škôlky,  združenia, cirkvi

              Naše veľké ďakujem patrí MUDr.Slížovej, ADOS v Revúcej, našim dodávateľom lekárňam Cannabis, Lianela, Revitalu, firme Hagleitner, Depend, Hartmann, p.Bérovej.

            Ďakujeme p.Szilárdiovej, že sa stará o účesy našich klientov a p.Mackovej za pedikérske služby.

             Ďakujeme vedeniu Mesta Revúca a vedeniu ZOS CILKA, za ústretovosť.

           Najväčšie vďaka patrí všetkým tým, ktorí prišli spríjemniť chvíle staroby klientov ZOS CILKA: evanjelickej a katolíckej cirkvi v Revúcej, zboru svedkov Jehovových, ZO JDS v Revúcej, deťom a pedagógom z MŚ, ZŚ, SŠ v Revúcej, CVČ v Revúcej, hudobnej  formácii Slavonic Duo, sokoliarom , Lykovčeku, komunitnému centru v Revúcej, kuchárom pri guláši, príbuzným a priateľom.

             Nový rok 2016 sme spoločne vítali so spevokolom  Nezábudka  z Lubeníka. Tradíciou sa stávajú zábavy v CILKE. Tento rok sme si zatancovali a zaspievali s Metalexom.

            Čo nás čaká? Rok 2016 bude o niečo bohatší – čakajú nás tvorivé dopoludnia, dopoludnia dobrej gazdinky, relaxácia, čitateľský krúžok, filmové dopoludnia, hudobné programy, cvičenie a tancovanie pri muzike.

Lubenícka Nezábudka víta nový rok 2016

Medovníčky dobrej gazdinky

Mikuláške piesne s OZ ZP.

Naše prianie

Príprava vianočných stromčekov.

Tibor Fabo hrá do tanca

Vianočné obrázky

 

 


 
 

Januárové úspechy našich žiakovVytlačiť
 

Oddýchnutí po zimných prázdninách  sa žiaci Hviezdoslavky vrhli do  učenia, a niektorí sa zapojili aj do  súťaží. Vo svete anglického jazyka sa  nestratí Viktória Székelyová, žiačka VIII.B triedy a Michal Mihály, žiak VII. A triedy. Zúčastnili sa obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde obsadili každý vo svojej kategórii krásne druhé miesto. Druháčka Tamara Hrbálová sa v súťaži  Šaliansky Maťko prednesom slovenskej povesti Bojazlivý paholok a smelý gazda umiestnila v okresnom kole na druhom mieste. V januári sa najlepší „matikári“ zapojili aj do náročnej Matematickej olympiády. Marek Džupinka, ktorý je len žiakom piateho ročníka, obsadil piate miesto. Nezapojili sme sa len do vedomostných súťaží, ale rozvíjali sme aj športového ducha. V obvodnom kole vo volejbale žiačok ZŠ si dievčatá z Hviezdoslavky vybojovali tretie miesto. V športovom duchu sa ponesie aj basketbalová regionálna súťaž v Brezne, na ktorú sa pripravujú aj naše žiačky, ktorým želáme čo „najviac košov“!  V najbližšom období nás čaká aj biologická, geografická a dejepisná olympiáda, do ktorej sa zapoja aj naši žiaci. Prajeme im veľa úspechov!

Mgr. K. Hrbálová

Mgr. G. Petrovičová


 
 

Deň bez mobilu v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Svetový deň bez mobilu / 6.2./ vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile.

V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života.

Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko.

3.2.2016 si  aj  žiaci a učitelia Základnej školy J. A. Komenského po prvýkrát pripomenuli tento deň a   podporili tento deň.  Pokúsili sa aspoň v tento jeden deň  odpojiť od mobilnej komunikácie a tak si pripomenúť,  čo je dôležitejšie pre pokojný a harmonický život v škole i doma. Dúfame, že v roku 2017 budeme bez mobilu nie jeden deň, ale aspoň týždeň.

 

Deň bez mobilu v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Bilancujeme rok 2015 v CilkeVytlačiť
 

         V decembri  uplynuli už 4 roky od uvedenia ZOS „CILKA“ do prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii. Skúsme si pripomenúť, čo všetko sme v priebehu roka 2015 stihli urobiť  na úseku personálneho zabezpečenia, sociálnej prace a taktiež materiálno-technického vybavenia interiéru a exteriéru nášho zariadenia .

         Čo sa personálneho zabezpečenia týka, o 78 klientov umiestnených v zariadení sa staralo 40 zamestnancov v členení: 32 opatrovateľov, 1 sociálna pracovníčka, 1 prevádzkarka, 3 pracovníčky výdajne stravy, 2 upratovačky a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne bola zabezpečovaná výpomoc na pozíciách opatrovateliek a pomocného personálu prostredníctvom dobrovoľníkov, a pracovníkov menších obecných služieb,  financovaných z prostriedkov UPSVR, čo bola pre nás nesmierna pomoc.

         Našou snahou v rámci sociálnej práce je pracovať s klientmi a naučiť ich žiť plnohodnotný život v komunite seniorov. Preto  pre nich pripravujeme rôzne  aktivity, na vyplnenie ich voľného času, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú . Jedná sa hlavne o  kultúrne programy pri príležitostí aktuálnych sviatkov, posedenia s harmonikou, muzikoterapia, náboženské dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou,  dopoludnia dobrej gazdinky, tvorivé dielne,  rôzne ručné práce, prechádzky v areáli zariadenia, rehabilitačné cvičenia , relaxačné cvičenia s hudbou, autogénne tréningy , sociálne poradenstvo a mnoho ďalších iných zaujímavých činnosti. Klienti majú zvolenú svoju samosprávu, prostredníctvom ktorej sa riešia rôzne sťažnosti, pripomienky, návrhy, pochvaly... K jedným z nezabudnuteľných  akcií minulého roka patrilo  už opakované vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconaria, ktoré sa uskutočnilo v našom zariadení  aj za účasti detí z tunajších materských škôlok . Spojenie detského džavotu s ich rozžiarenými  očami  a  predstavenými letovými schopnosťami dravcov, znamenali pre  našich seniorov neskutočný zážitok. Vysoká účasť na všetkých aktivitách, ktoré pre klientov pripravujeme  je pre nás spätná väzba, že táto kategória ľudí ešte stále má záujem o aktívny a zmysluplný život. Všetky spomínané akcie ako aj iné užitočné informácie  sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www. cilka.revuca.sk.

          V interiéri zariadenia sme v priebehu minulého roka realizovali II. etapu úpravy pivničných priestorov. Po  miestnosti pracovnej terapie s kuchynkou pre klientov pribudla rehabilitačná miestnosť. V týchto pracovných priestoroch prebiehali takmer všetky oddychové, tvorivé a pohybové aktivity ako aj pracovné porady a školenia zamestnancov.  V rámci interiérového vybavenia oddelenia pre ležiacich klientov bolo zakúpených 6 elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi,  nočnými stolíkmi a  6 výškovo polohovateľných servírovacích stolíkov. Po tejto investícií podporenej dotáciou MPSVR vo výške 3 200,- Eur už máme celé oddelenie pre ležiacich klientov vybavené elektricky polohovateľnými lôžkami. Súčasne sme zabezpečili do všetkých buniek na tomto oddelení montáž umývadiel, ktoré tu neboli projektované, no čas ukázal, že sú nevyhnutné.  Skvalitnili sa tým poskytované služby a uľahčila sa práca opatrovateliek pri manipulácií s imobilnými klientmi.  

         V priestoroch záhrady sa realizovala výsadba živého plota a úprava  terénu pod bezbarierovým nájazdom. Vďaka aktivačným pracovníkom a pracovníkom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť bol areál  záhrady po celý rok udržiavaný. Klienti v tejto oddychovej zóne radi trávia svoj voľný čas od jari až po neskorú jeseň  a spomínajú  na časy minulé.

        Záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa v priebehu celého roka  podieľali na spríjemnení života klientov  a hlavne tým, ktorí prišli aj potešiť dobrým slovom, prianím, tancom, či piesňou. Veď  najviac poteší blízkosť dobrých ľudí, blízkosť srdca...

Ďakujeme všetkým deťom a pedagógom MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ,CVČ, súboru Lykovček, spevokolu Úsvit, OZ ZP, JDS, zboru katolíckej mládeže, hudobnej formácií Slavonia Duo, ochotníckemu divadelnému súbor REV, pánovi Fabovi a skupine Metalex za pripravené  kultúrne vystúpenia. Ďakujeme pracovníčkam komunitného centra za lektorovanie tvorivých dielní. Ďakujeme manželom Bömörovcom  za prednášku o živote včiel. Ďakujeme všetkým cirkvám, pôsobiacich v meste Revúca za ústretovú spoluprácu. Ďakujeme  pani doktorke Slížovej, ADOS  Anna Durjančíková, ADOS TILIA, Falck Revúca, NsP Revúca a všetkým odborným ambulanciám za poskytované zdravotnícke služby, ÚPSVR za výpomoc v rámci výkonu dobrovoľníckej činnosti. Ďakujeme Mestským lesom Revúca za darované dreviny a všetkým nemenovaným darcom a dodávateľom, ktorí v priebehu minulého roka pomohli nášmu zariadeniu.

Ing. Gabriela Borosová

Bilancujeme rok 2015 v Cilke

Bilancujeme rok 2015 v Cilke

Bilancujeme rok 2015 v Cilke


 
 

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKYVytlačiť
 

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKY

V máji 2015 podalo Mestské kultúrne stredisko žiadosť o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu.  Projekt, ktorého základným cieľom bolo umožniť divákom mesta a celého okresu Revúca prístup k aktuálnym dielam v štandardnej kvalite požadovanej v dnešnej dobe, Audiovizuálny fond schválil a finančne podporil sumou 28 000 €. Konečná suma 83 256 €, potrebná na zabezpečenie technických a inštalačných náležitostí, bola spolufinancovaná Mestom Revúca, ktoré prispelo sumou 55 256 €.

Po splnení všetkých právnych a projektových podmienok bolo v septembri 2015 spustené verejné obstarávanie a v novembri toho roku sa víťazom stala firma AudioMaster. Samotná digitalizácia kina sa uskutočnila v decembri 2015. Záverečnou fázou, trvajúcou až do slávnostného otvorenia, bola príprava internetových stránok, vytvorenie programu kina, zazmluvnenie distribučných spoločností a zabezpečenie predajného miesta.

Slávnostné otvorenie Kina KLUB Revúca, ktoré je naplánované vo štvrtok 11. februára o 19:30 odštartuje česká komédia „Padesátka“ so symbolickým vstupným 1 €. Premietacie dni budú streda, štvrtok, piatok, sobota a dvakrát sa bude premietať v nedeľu, kde o 17:00 hod. dostanú priestor filmové rozprávky pre deti. Všetky informácie ohľadom premietania Kina KLUB nájdete na: www.kino.msksrevuca.sk, ako aj na facebookovej stránke facebook.com/kinoklub.

Zavedením digitalizácie sa očakáva skvalitnenie filmovej projekcie, premietanie filmových premiér v rovnakom čase ako budú prinášané do iných kín na Slovensku, niektoré aj vo formáte 3D, lepší filmový zážitok ako aj vyššia návštevnosť, keďže najbližšie 3D kino je až v Poprade. Programová stratégia kina bude zostavovaná tak, aby v rámci hracieho profilu pokrývala všetky vekové kategórie diváka. Bude sa prispôsobovať a bude reagovať na aktuálnu premiérovú ponuku filmov s plánovaným rozšírením priamych prenosov prostredníctvom satelitu. Filmy sa budú získavať od filmových distribučných spoločností pôsobiacich na území SR na základe zmluvných vzťahov.

Po úspešnom ukončení digitalizácie kina má Mesto Revúca v úmysle ďalej pokračovať vo zveľaďovaní nášho kultúrneho stánku a to rekonštrukciou sály, výmenou sedadiel, vzduchotechniky a jej celkovou úpravou.

                                                                          

*MsKS Revúca*

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKY


 
 

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOMVytlačiť
 

Je úžasné, že tradičné akcie nás stále posúvajú ďalej. Veď, kto by nechcel byť lepší, ako bol pred rokom?

Projektový týždeň sa stal v posledných rokoch synonymom posledného týždňa 1. polroka v našej základnej škole - ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. Ináč to nebolo ani v tomto školskom roku. Zúčastnili sa ho žiaci celej školy a konal sa 25. až 28. januára 2016. Klasifikácia bola uzavretá a žiaci a ich učitelia sa „vrhli“ na projekty. Prosím, zalistujte v kronike projektového týždňa roku 2015/2016:

Projektový týždeň na PRVom stupni

Nevšedný ruch na chodbách, pobehovanie žiakov s očakávaním v očiach, príprava pomôcok - to všetko našepkávalo, že je tu opäť týždeň netradičného vyučovania. Žiaci nedočkavo prekladali košíky s ovocím a zeleninou, navzájom si ukazovali rodinné fotografie, či kontrolovali prinesený materiál. To všetko súviselo s témami, ktoré sa v jednotlivých ročníkoch prelínali celým týždňom. V 1. ročníku sa žiaci venovali „Zdravej výžive“, druháci sa orientovali v príbuzenských vzťahoch, tretiaci dokázali, že dobre poznajú svoje mesto Revúcu, Banskobystrický kraj bol témou pre žiakov štvrtého ročníka.

Projektový týždeň na druhom stupni

V piatom ročníku vyhľadávali a spracovávali informácie o moreplavcoch, ktorých zámorské objavy ovplyvnili život nielen v Európe, ale v celom svete. Šiestaci nadviazali na projekt z piateho ročníka, zoznamovali sa s plodinami, ktoré boli dovezené do Európy z rôznych kútov sveta. Pridali k tomu informácie o ich výživovej hodnote, pripravili výborné zemiakové placky a ovocný šalát. Siedmaci sa rozhodli pre inováciu. Témou ich týždňa sa stali objavy a objavitelia v chémii a fyzike. Zamerali sa na priblíženie významných osobností, ktoré svojimi objavmi posunuli ľudstvo vpred, ale aj na predstavenie zákonitostí vo fyzike a chémii (ako dostať mincu do taniera, ako vymeniť olej a vodu, prečo nehorí papier, ako vyrobiť fontánu). V ôsmom ročníku sa všetko točilo okolo vody a jej ochrany. Vyvrcholením práce deviatakov bolo pod hlavičkou cestovných kancelárií ukázať kultúru, zvyky, ale aj svoje kuchárske zručnosti na veľtrhu krajín, ktorých jazyk sa na škole učí – Slovensko, Veľká Británia, Rusko, Nemecko. Ochutnali sme zemiakový šalát, čokoládový puding, bliny, šašlik, zemiakové placky a iné dobroty.

A ak sme úvode uviedli, že okrem iného, cieľom nášho týždňa plného projektov, je „byť lepší, ako pred rokom“, tak v závere musíme úplne objektívne konštatovať, že sme hrdí na našich žiakov. Dokázali, že vždy je čo zlepšiť v duchu myšlienky vyslovenej Louisom Pasteurom:„ Náhoda pomáha len pripraveným mysliam“, že ak človek chce, veľa dokáže.

RNDr. Eva Vidová

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOM

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOM

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOM

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOM

ZOCHÁČI SA UČILI NAVZÁJOM


 
 

JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA, DAJ MI RÚČKU ...Vytlačiť
 

    V piatok 29. 1. 2016 sa predškoláci z materskej školy na Clementisovej ulici ukázali ako ozajstní vlastenci a patrioti Gemera.  V tento deň sa stretli zástupcovia z piatej a šiestej triedy, aby  v medzitriednom kvíze „Poznaj našu vlasť, poznaj svoje mesto“, prezentovali svoje znalosti. Obe triedy vytvorili po dve trojčlenné družstvá. Divákmi boli ostatní predškoláci a súťaženie sa mohlo začať. Súťažilo sa v troch kolách: 1. kolo Slovensko, 2. kolo Naše mesto a 3. kolo Okolie Revúcej. Zástupcovia jednotlivých družstiev si ťahali čísla otázok a spoločnými silami správne na ne odpovedali. V kvíze predškoláci potvrdili, že ich znalosti o našom meste – o jeho pamätihodnostiach, významných budovách, dôležitých geografických bodoch, ale aj otázky súčasného  života v Revúcej a jeho fungovania, im nie sú cudzie.Tematickému týždňu sa venovali všetky deti, preto otázky smerovali aj do obecenstva a za odpovede si vyslúžili sladkú odmenu. Medzi jednotlivými kolami sme si zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Po nábreží koník beží. Daným témam sme sa venovali celý týždeň v podobe prezentácií, rozhovorov, výtvarných i športových aktivít. Deti sa oboznámili sa so štátnymi symbolmi, hlavným mestom, prírodnými i pamiatkovými skvostami Slovenska, úspešnými spevákmi i športovcami. Hrali sme sa na cestovanie po Slovensku, na Muránskych hradných pánov, krásnu  Muránsku Venušu.  Zašportovali si ako úspešní slovenskí športovci, maľovali, kreslili slovenskú zástavu, štátny znak, či erb mesta,  stavali a zostrojovali Revúcu i Bratislavu, počúvali a spievali slovenské ľudové piesne, ale aj súčasnú modernú hudbu. Svoju radosť zo života vložili do tanca na ľudovú i modernú slovenskú hudbu.

     Na záver si pochvalu a odmenu za vedomosti zaslúžili nielen súťažiaci v podobe pekných cien, ale aj ostatné deti sa potešili sladkým odmenám za svoje snaženie. Túto vydarenú akciu sme ukončili básňami o našej vlasti a Slovenskou štátnou hymnou.

Slovensko je  naša vlasť,   

tu mám mamu, tu chcem rásť.

Je tu ocko, láska, mier,                     

Slovensko je krásna zem.

Mgr. Iveta Živnerová, MŠ Ul. Vl. Clementisa

JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA, DAJ MI RÚČKU ...

JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA, DAJ MI RÚČKU ...

JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA, DAJ MI RÚČKU ...

JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA, DAJ MI RÚČKU ...


 
 

Pozývame vás na výstavu... Skryté krásy divokej prírody Vytlačiť
 

V utorok 2.februára popoludní sa vo výstavnej sieni mestského domu kultúry konala vernisáž putovnej výstavy členov Slovenskej asociácie fotografov prírody  Skryté krásy divokej prírody, ktorú asociácia zorganizovala v spolupráci s Mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom Revúca.

Slovenská  asociácia fotografov prírody sa vykreovala z pôvodného  Slovenského klubu  fotografov prírody, založeného v roku 2005. Členská základňa organizácie sa postupne rozrastala a dnes je členom Medzinárodnej  federácie fotografie prírody WildLifePhoto, čo jej umožňuje zapájať sa do diania v oblasti fotografie na európskej úrovni. Členovia pravidelne dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej scéne.

 Vytrvalo blúdiac s fotoaparátom po všetkých zákutiach našej krajiny a sveta prispievajú tak k zvečneniu krás prírody a k jej ochrane. Jedným takým vytrvalo blúdiacim s fotoaparátom je aj Revúčan  Maroš Detko, ktorého osobnosť a tvorbu nie je potrebné verejnosti osobitne predstavovať. Už dávno sa predstavil svojou prácou. A jeho pričinením si dnes môžete pozrieť jedinečné fotografie  prírody členov asociácie.

Fotografia prírody- je tichý žáner. Ticho a kľud, tieto dve esencie musia byť prítomné už pri zhotovení snímky. Ticho obklopuje aj hotovú fotografiu, nech je zavesená na stene, či zobrazená na monitore. A predsa dokáže dobrá fotografia sprostredkovať takmer všetko. Naša myseľ nás cez naše oči necháva počuť spev vtáka, praskot snehu pod nohami diviaka, cítiť rosu na tele srnca, teplo zohrievajúce hniezdo kúdelníčky.

Fotografia prírody je paradox, ktorý nám v pokojnej a lebo vzrušujúcej tichosti hádže skutočnosti do oka. A človek za fotoaparátom? Je to človek cítiaci celou svojou dušou a znalý pomerov v prírode. Zanietenosť mu musí byť vlastná. Najťažšie chvíle neprežíva počas stláčania spúšte. Tie prichádzajú oveľa skôr. Vstávať do tmy skoréno rána, vediac, že  tam vonku čaká mráz, dážď, studená rosa, komáre, pach močiara. V chlade aj horúčave čakajúc hodiny aj dni v tesnom kryte, často bezvýsledne. Preniesť sa nad premárnenými okamihmi. Toto všetko je ťažšie, než zhotovenie fotografie-zároveň však patria k sebe. A to z neho robí fotografa prírody.

Výstavu fotografií Skryté krásy divokej   prírody si môžete pozrieť do 3.marca 2016.

Text:Katarína Kvetková,www.wildlifephoto.sk,

 Foto: Maroš Detko, Katarína Kvetková  

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

 


 
 

Aj v Cilke separujeme...Vytlačiť
 

V Zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“  máme v súčasnosti  umiestnených 78 klientov, pracuje tu  40 stálych zamestnancov  a  15 dobrovoľníkov a všetci produkujeme komunálny odpad.  V snahe správať  sa ekologicky, zamerali sme sa na zlepšenie separovania  použitých  PET fliaš. Doterajší zber prázdnych obalov do vriec sa ukázal ako účinný, no málo efektívny. Stačila malá investícia vo výške 26 Eur na kúpu lisu na PET fľaše a znížil sa tak počet z  piatich plných vriec  nelisovaných obalov na  jedno  vrece  zlisovaných.

Na každom poschodí máme umiestnené zberné nádoby na prázdne fľaše, ktoré po naplnení obslužný personál znesie do suterénu a jednoduchým spôsobom zabezpečí ich zlisovanie. V budúcnosti uvažujeme na túto činnosť v rámci pracovných terapií využívať aj pomoc našich klientov,  ak budú mať  o tieto aktivity  záujem.

Chceli by sme touto cestou vyzvať aj ostatné inštitúcie pôsobiace na území nášho mesta, aby sa k nám pripojili.  Vedeli by sme takto spoločne za málo peňazí objemovo päťnásobne znížiť množstvo plastového odpadu z použitých PET fliaš a tým ušetriť náklady spojené s jeho odvozom do zberných dvorov.

Je to len kvapka v mori, ale práve z takýchto maličkostí sa skladá náš každodenný život.

Ing. Gabriela Borosová

Aj v Cilke separujeme...


 
 

Predškoláci MŠ Sládkovičovej bodovali, kvíz ,,MILUJEM REVÚCU“ si spoločne dali.Vytlačiť
 

A ten sa niesol v duchu zábavno-náučnej relácie,

 ktorá bola už aj našim škôlkarom dobre známa.

 

Pravidlá tejto súťaže deti rýchlo pochopili,

rúčky na zvončeky si pripravili.

Na 24 otázok pohotovo odpovedali,

kamaráti z triedy ich potleskom povzbudzovali.

Deti slniečkovej triedy v začiatku napredovali,

lienky to však nevzdali a body raz dva dorovnali.

Súťaž remízou skončila,

pani riaditeľka obe družstvá pochválila.

Nemohla chýbať ani odmena

veď takáto súťaž sa každý deň nekoná.

                                                                            

                                                                           M. Balogová

Predškoláci MŠ Sládkovičovej bodovali,

Predškoláci MŠ Sládkovičovej bodovali,

Predškoláci MŠ Sládkovičovej bodovali,


 
 

Biatlon: Ema Kapustová a Lukáš Ottinger na stupňoch víťazovVytlačiť
 

Seriál pretekov Slovenského pohára v biatlone 2016 pokračoval predposledný januárový víkend v Národnom biatlonov centre v Osrblí. Takmer arktický vzduch (-18⁰ C) pred štartom sobotňajších rýchlostných pretekov a tvrdé, ale dobre pripravené trate poriadne preverili pripravenosť pretekárov.

Na štart vybehli najprv žiaci – v najmladších kategóriách absolvovali svoju biatlonovú premiéru tri dievčatá z prípravnej skupiny Mgr. Milana Chrapána - Veronika Šteczová, Alexandra Štempelová, Tamara Molentová. A bola to premiéra veľmi úspešná – Veronika obsadila 4. miesto pár sekúnd od bronzovej priečky. Saška dobehla na 9. a Tamarka na 11. mieste. Zimnú premiéru absolvoval aj Samuel Siman, obsadil 12. miesto.

V kategórii starších žiakov René Chrapáň (0,3) obsadil 5. miesto, od stupňov pre najlepších ho odsunuli tri rany mimo na druhej streleckej položke. Andrej Mladší (0,2) obsadil 14. priečku.

Viac sa darilo Emke Kapustovej (0,2) – aj medzi staršími žiačkami dokázala výbornú pripravenosť a s dvoma netrafenými terčami vybojovala 3. miesto. Anka Fujdiarová (0,1) obsadila 9. a Emma Petalíková (1,0) 16. miesto.

V popoludňajšom programe sa darilo Lukášovi Ottingerovi (3,1) – napriek celkovo štyrom trestným kolám vybojoval 3. miesto. Tomáš Sklenárik (4,2) obsadil 5., Radovan Humeník (2,1) 10. a Andrea Uličná (2,5) 12. miesto.

V nedeľu žiaci absolvovali preteky s hromadným štartom – v najmladšej kategórii sa dievčatá v tlačenici nevyhli viacerým pádom, napriek tomu však dobehli s minimálnymi rozdielmi na peknom 5., 6. a 7. mieste, tentokrát v poradí Alexandra Štempelová , Veronika Šteczová a Tamara Molentová. Samuel Siman svoje umiestnenie zo soboty vylepšil o tri priečky.

Nedarillo sa starším žiakom – René Chrapáň (0,3) obsadil 11. miesto, Andrej Mladší (3,5) po nevydarenej streľbe absolvoval 8 trestných kôl a skončil 18.

Ema Kapustová (0,3) opäť atakovala čelo pretekov, po prvej streľbe sa pohybovala na striebornej pozícii. Tri trestné kolá za rany mimo na “stojke” ju však posunuli na nepopulárne 4. miesto, v tejto sezóne už tretíkrát. Emma Petalíková (0,0) dobehla po bezchybnej streľbe na 9. a Anka Fujdiarová (0,3) po troch ranách mimo na 11. mieste.

Dorastenci mali na programe stíhacie preteky, na trať vybiehali s časovým oneskorením podľa výsledkov zo soboty, streľbu absolvovali až 4-krát. Najlepšie sa s tým vysporiadal Lukáš Ottinger (1,2,0,1), ktorý sa oproti sobote posunul o jednu priečku a skončil strieborný. Bežecky výborne pripravený Tomáš Sklenárik (3,3,3,3) likvidoval manko v každom kole, po každej streľbe ho však spomalili tri trestné okruhy a svoje umiestnenie zo soboty nevylepšil. Radovan Humeník (1,1,4,4) aj Andrea Uličná (1,2,4,3) si oproti sobote o jednu priečku polepšili a nebyť nevydarených položiek v stoji, posun mohol byť ešte výraznejší. Ale taký je biatlon, vyžaduje si absolútu koncentráciu počas celých pretekov a nekompromisne trestá každú chybičku.

Seriál pohárových pretekov má chvíľu pauzu, v Osrblí vrcholia prípravy na preteky Európskeho  pohára v biatlone (13.-14. februára), príďte sa pozrieť na kvalitný biatlon. Snehové podmienky v našom okolí sú, žiaľ, opäť nevyhovujúce a svýnimkou troch tréningov sme opäť odkázaní na dochádzanie za snehom, prípadne na alternatívnu prípravu bez neho.

Sledujte nás aj naďalej a podporte našu prácu s deťmi darovaním svojich 2% z dane. Ďakujeme.

Klub biatlonu Magnezit Revúca

Biatlon

Biatlon

Biatlon

Biatlon

Biatlon


 
 

Zima konečne ukázala svoju siluVytlačiť
 

Zima konečne ukázala svoju silu. Mrazivé noci a dni vytvorili ideálne podmienky na to, aby sme si s deťmi zo školského klubu detí užili tohtoročný ľad na našom mestskom klzisku. Deti z II. oddelenia zbalili korčule, termosky s teplým čajom a hurá za zimnými radovánkami. Pochvala patrí najmä deťom, ktoré nabrali odvahu a po prvýkrát sa postavili na korčule. Domov prišli poriadne vymrznutí, nadšení z množstva zážitkov a taktiež plní dobrého pocitu, že sa nielen zabavili, ale zároveň aj urobili  niečo pre svoje zdravie.

M. Krštieňová

Zima konečne ukázala svoju silu

Zima konečne ukázala svoju silu

Zima konečne ukázala svoju silu

Zima konečne ukázala svoju silu


 
 

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkachVytlačiť
 

V dňoch 24. a 25.januára v roku 1945 vraj bola poriadna zima. Taká aká v našich končinách v januári obvykle býva.

 Možno aj nad týmto sa zamýšľali účastníci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 71.výročia oslobodenia nášho mesta dňa 25.januára 2016 popoludní pri pamätníku  na Námestí slobody. Husto snežilo a nepríjemný chlad prenikal cez vrstvy oblečenia.

V podobných podmienkach sa pred 71.rokmi počas II.svetovej vojny rodila aj sloboda nášho mesta. Pamiatku vojakov oslobodzovacích armád si uctili členovia Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej, predstavitelia mesta, spoločenských inštitúcií v meste a žiaci základných škôl. Prítomným sa prihovorila podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková  a zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý nám priblížil historické, dramatické chvíle oslobodzovania mesta.  Text a foto: Katarína Kvetková

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach


 
 

Medzinárodný deň komplimentov 24. januára Vytlačiť
 

Deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

Kompliment je niečo, čo povieme niekomu aby sme mu vyjadrili uznanie, úctu, potešenie z toho, že ho vidíme, že s ním zdieľame malé okamžiky blízkeho stretnutia.

Vyjadrovať kompliment zo srdca, znamená, že v srdci úctu k iným nosíme, že je tam ako prirodzená súčasť vlastnej existencie.

V Deň komplimentov – by každý z nás mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania.

Kompliment, ako vieme, je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe (či o nej), ktorý vyzdvihuje niečo, čo sa nám na nej obzvlášť páči, čo na nej oceňujeme.

Môže pritom ísť o jej osobné vlastnosti, či výkony, alebo vonkajšie znaky, napr. vkusné oblečenie, príťažlivý vzhľad.

Všetci sa občas potrebujeme cítiť dôležitými, resp. potrebnými – a úprimný kompliment je na to ľahkým prostriedkom. 

Zamyslite sa, kedy vám naposledy úprimne, zo srdca povedal niekto niečo pekné. Cítili ste sa pritom dobre?

Vyvoláme poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, zároveň je to nástroj, ktorým môžeme v ľuďoch hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo najčastejšie. Začať môžeme už dnes...

Aj žiaci našej školy tak robili v priebehu celého minulého týždňa, vyjadrovali úprimné a priateľské komplimenty spolužiakom a učiteľom. Všetky vyjadrenia pripínali na nástenku, aby im pripomínala, že nie len v deň komplimentov si povieme niečo milé a úprimné, čo nás zohreje pri srdiečku, ale, že to budeme robiť po celý rok.

Tak to robme!

 

Mgr. M. Pirochová

Medzinárodný deň komplimentov 24. januára


 
 

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálovVytlačiť
 

Revúca bola v 60. rokoch 19. storočia nielen priemyselným a politickým, ale aj kultúrnym centrom hornej – slovenskej časti Gemera. Pôsobilo tu množstvo významných osobností, medzi nimi aj Ivan Branislav Zoch. Tento polyhistor, ktorého meno dnes hrdo nesie jedna z revúckych základných škôl založil dokonca kapelu, ktorá sa na revúckych báloch starala o zábavu. Tradíciu vychýrených revúckych bálov, na ktorých sa schádzala vtedajšia vrstva revúckych mešťanov a intelektuálov sa rozhodli oživiť učitelia zo ZŠ nesúcej meno Zocha. Rozhodli sa usporiadať Prvý Zochov bál. Termín bálu stanovili na deviateho januára, takže Zochov bál bol prvou spoločenskou akciou tohto druhu, ktorá sa v roku 2016 v Revúcej konala. Na príprave, organizácii a priebehu bálu sa podieľali spoločne, bez pomoci catheringovej spoločnosti. Aby sa priblížili histórii, volili dobovú výzdobu typickú pre devätnáste storočie. Aj moderátori, ktorí bálom sprevádzali, boli oblečení v dobovom oblečení. Podávali sa tradičné prípitky (slivovica a medovina), predjedlo (chlieb so „šmalcom“) a gemerské jedlá (gemerská panenka, gemerská zabíjačka, nadránom kapustnica). Tradícii sa priblížili i hudbou, keď vo veľkej zasadačke celú noc vyhrávala ľudová muzika. Minulosť prepojili organizátori bálu modernou hudbou, ktorá hrala v Alfe a všetci účastníci bálu róbami podľa najnovších módnych trendov. Aj tombola ukázala prepojenie tradícií a súčasnosti. Kým niektoré ceny boli ladené tradične (napríklad porcelánový čajník so sadou byliniek v ručne šitých ľanových vreckách, slivovica pálená v Kameňanoch, domáca torta pečená podľa tradičného mešťanského receptu a pod.), iné spĺňali kritéria najnovších trendov v technológiách (full HD kamera do auta, či smoothiemaker). Vrcholom tomboly bolo pečené prasa pripravené tradičným spôsobom. O tom, že ľuďom sa spojenie tradície a súčasnosti páčilo, svedčila vypredaná kapacita oboch sál ľuďmi, ktorí tancovali do slova a do písmena až do rána bieleho. A snáď najviac tešia organizátorov bálu pochvalné zápisy návštevníkov bálu do pamätnej kroniky. Všetci sa totiž zhodli, že už teraz sa tešia na druhý ročník Zochovho bálu.

 

Andrea Tokárová

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálov

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálov

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálov

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálov

Zocháči obnovili tradíciu revúckych bálov


 
 

Anketa na vyhlásenie „Najúspešnejšieho športovca, športového kolektívu a veterána športu regiónu Gemer za rok 2015Vytlačiť
 

Olympijský klub Gemer v spolupráci so samosprávou, štátnou správou a športovými organizáciami v našom regióne organizuje anketu na vyhlásenie „Najúspešnejšieho športovca, športového kolektívu a veterána športu regiónu Gemer za rok 2015".
Podmienkou zaradenia do našej ankety sú vynikajúce výsledky športovca a športového kolektívu pochádzajúceho z nášho regiónu Gemer. Účastníkom našej ankety je teda športovec a športový kolektív, pochádzajúci z nášho regiónu, ktorí reprezentuje buďsvoju obec, mesto v našich domácich súťažiach, alebo reprezentuje náš región v zahraničných kluboch a súťažiach.
Do ankety môžu byť zaradení športovci a športové kolektívy vykonávajúci letné aj zimné športy. Hodnotenie výsledkov, navrhovaného športovca a športového kolektívu, začínajú domácimi okresnými, krajskými, celoslovenskými úspechmi. Mimoriadnu pozornosť venujeme výsledkom športovca na medzinárodnej úrovni ako sú Majstrovstvá Európy a sveta, taktiež nominácii do družstiev štátnej reprezentácie či už v individuálnych športových disciplínach, či v kolektívnych športoch. Zvlášť pozitívne sú hodnotené dosiahnuté výsledky na Olympijských hrách.
Týmto žiadame oslovené strany, pokiaľ majú vo svojom okolí osoby a kolektívy, ktoré vyhovujú našim kritériám a považujú ich za vhodné zaradiť do našej ankety, pošlite prosím o nich údaje do 31. januára 2016 na adresu:

Olympijský klub GEMER, Edelényska3, 04801 Rožňava, jurkralik@gmail.com

Všetky zaslané anketové lístky s návrhmi budú vyhodnotené odbornou komisiu Olympijského klubu Gemer v Rožňave a výsledky budú vyhlásené na slávnostnom podujatí, o mieste a termíne
ktorého budú zainteresovaní včas informovaní.

Súbor na stiahnutie anketa.pdf anketa.pdf (37.1 kB)

 
 

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na PlejsochVytlačiť
 

Základná škola J. A. Komenského má už za sebou prvý lyžiarsky kurz financovaný zo štátnej dotácie, vo výške 150 € / žiak.

A tu sú postrehy jeho účastníkov.

My, žiaci 9. ročníka ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, sa hlásime, po skončení lyžiarskom výcviku. Absolvovali sme ho spoločne so  siedmakmi a ôsmakmi  v dňoch 11.-15.1.2016. Ubytovaní sme boli v Hoteli Plejsy neďaleko Krompách.  Lyžovali sme v lyžiarskom stredisku Relax Center Plejsy, ktoré sa nachádza priamo pri hoteli, v prekrásnom prostredí Volovských vrchov. Na jeho zjazdovkách sa konal v minulosti 9x európsky pohár v slalome a taktiež príprava našich reprezentantov. 
    Na lyžiarskom kurze sme sa zišli 43 žiakov a 3 inštruktori a 1 zdravotníčka. Boli sme rozdelení do štyroch skupín podľa toho, ako dobre vieme lyžovať. Počasie sa s nami spočiatku nebavilo. Prvý deň popŕchalo a lyžovali sme len na technickom snehu. Nakoniec sa  slniečko umúdrilo a 3 dni nás pohládzalo svojimi lúčmi. V závere nám aj poriadne nasnežilo.     Okrem každodenného lyžovania sme mali aj pestrý program mimo svahu. K dispozícii nám bol biliard, stolný tenis, stolný futbal či bowling. Naši vyučujúci pre nás pripravili  rôzne videoprednášky, bowlingový turnaj družstiev, karneval v maskách, voľbu Miss lyžiarskeho kurzu a diskotéku. Naviac sme aj relaxovali v hotelovom bazéne a masážnej džakúze.  Nesmel chýbať ani poriadny "krst" našich nováčikov a to v podobe zábavných úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Zábavný program sa stal zlatým klincom kurzu, lebo sme nakoniec vymysleli takú estrádu, že nám mohla závidieť aj slovenská televízia.
    Na lyžiarskom bolo  o nás kráľovsky postarané a to hlavne vďaka našim učiteľom, pani zdravotníčke a šikovnému hotelovému personálu. Cítili sme sa ako doma.
    Chceme ešte povedať, že sme sa všetci vrátili v plnom zdraví a poďakovať sa za to, že sme sa na tento lyžiarsky výcvik mohli dostať.
    Najväčšie poďakovanie patrí pani učiteľke Chrapánovej, pánom učiteľom Švecovi a Bolačekovi a pani zdravotníčke Repákovej, že to s nami vydržali a nestratili pri nás nervy.
    A vám, milí žiaci, prajeme, aby ste zažili ešte veľa skvelých akcií organizovaných našou školou.

                                                                                                                                                                                   Lenka Trajtelová, 9.A

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na Plejsoch

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na Plejsoch

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na Plejsoch

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na Plejsoch

Lyžiarsky kurz „Komeňákov“ na Plejsoch


 
 

SUPER LYŽOVAČKA NA ZBOJSKEJVytlačiť
 

Týždeň plný radosti, zábavy na čerstvom vzduchu, lyžovania, klzákovania a hier na snehu zažili deti z MŠ na Sládkovičovej ulici v krásnom prostredí Muránskej Planiny na chate Zbojská. Náš pobyt sa uskutočnil v termíne od: 11.1.2016 –  15.1.2016 a zúčastnilo sa ho 13 detí , spolu s p. učiteľkami Ivankou, Mimkou, Irenkou a zdravotníčkou Ivetkou Šavlíkovou, ktorá po celý čas dohliadala na zdravie našich detí. Ak keď nám Perinbaba spustila snehovú nádielku len koncom týždňa, mali sme dobré podmienky vďaka technickému zabezpečeniu. Prvé lyžiarske kroky , boli ako prvé krôčiky, ale pevná vôľa a radosť detí zo zvládnutia lyžiarskych zručností nás posúvala vždy ďalej. Deti postupne zvládli samostatný nástup na vlek a jazdu pluhom z mierneho svahu. Voľné chvíle na chate  sme si vypĺňali spoločnými hrami, kreslením denníčkov, spevom ale aj discotékov. Deti boli veľmi zlaté a poslušné. Ochotný personál kuchyne a pestrá strava nám dopĺňala našu energiu a uspokojovala hladné brušká. Spoločný týždeň sme ukončili vyhodnotením, z ktorého si všetci lyžiari okrem medaile,  diplomu a veľkej pochvaly odniesli domov aj pekné zážitky.

SUPER LYŽOVAČKA NA ZBOJSKEJ

SUPER LYŽOVAČKA NA ZBOJSKEJ

SUPER LYŽOVAČKA NA ZBOJSKEJ


 
 

Naučili sme sa lyžovaťVytlačiť
 

V mieste, kde sa Starohorské vrchy stretávajú s masívmi Veľkej Fatry, je široké horské sedlo. V týchto vrchoch je veľa priechodov. Mnohé sú však len úzkymi priesmykmi, akoby horskými bráničkami. Sedlo, doširoka otvorená horská brána, je tu len jedno. V ňom ležia dnešné Donovaly. Nie smolného trinásteho, ale v piatok pätnásteho januára sa horský penzión Javorina na Donovaloch stal na päť dní domovom pre 42 detí a 4 inštruktorov zo ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej. Vynikajúci terén a ideálne snehové podmienky boli ako stvorené pre náš lyžiarsky výcvik. Vďaka trpezlivej práci inštruktorov a lyžovania chtivých mladých ľudí, sme všetci zvládli zákernosti lyžiarskeho postoja, zjazdu po spádnici, oblúčikov i jazdu na lyžiarskych vlekoch a sedačkách. Dvanásť najzdatnejších lyžiarov si vyskúšalo aj náročnú zjazdovku v nadmorskej výške 1360 m na Novej Holi. Päť príjemne strávených dní na čerstvom vzduchu na lyžiach ubehlo veľmi rýchlo. Ostali iba príjemné spomienky na výbornú lyžovačku a na spoločné chvíle strávené so spolužiakmi. Uzimení, príjemne unavení, nezranení a plní dojmov z Donovalov, sme odchádzali domov.  A opäť nás čakajú školské povinnosti.

                                                                                                       K.Š

Naučili sme sa lyžovať

Naučili sme sa lyžovať

Naučili sme sa lyžovať

Naučili sme sa lyžovať
 


 
 

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATEVytlačiť
 

Každý z nás občas pocíti vnútorný impulz zmierniť svoj každodenný, neraz vybičovaný pracovný rytmus a pracovné tempo. Nielen oddych, ale tiež túžba po stretnutí s príjemnými ľuďmi, známymi aj neznámymi, vedie naše kroky do krásne vyzdobenej plesovej siene. A práve na takú sa v sobotu, 16. januára premenila  bielo-červeno vyzdobená spoločenská miestnosť Alfa Mestského domu kultúry. Uskutočnil sa tam Gemerský ples, ktorý už tradične zorganizovalo Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.

Ples po úvodnom cimbalovom vstupe detskej ľudovej hudby Pajtáši vedenej Michalom Šimkom, otvorila primátorka mesta Revúca – MVDr. Eva Cireňová.  Vo svojom príhovore sa poďakovala celému organizačnému tímu MsKS za prípravu, plesajúcim poprial príjemnú zábavu, predniesla prípitok a s poslancom BBSK a starostom obce Mokrá Lúka zatancovali 1. tanec, ktorým zároveň aj otvorili 1. tanečné kolo.

Po ňom sme si mohli tanec vychutnávať aj naďalej a to v podaní Tanečného klubu Happy dance, ktorý si pripravil niekoľko ukážok spoločenských a štandardných tancov. Títo brilantní mladí šampióni spoločenských tancov nám ponúkli nádhernú tanečnú inšpiráciu. O polnoci sa tradične žrebovala zaujímavá a lákavá tombola, ktorej hlavnou cenou bol LED televízor, ktorý do tomboly venovalo mesto Revúca. Druhou cenou bol tablet od viceprimátora mesta Ing. Júliusa Buchtu a treťou cenou - viacúčelovou panvicou prispelo MsKS v Revúcej. Celú noc plesajúcim do tanca hrala a spievala hudobná skupina The Real Metalex v zložení Márius Garláthy, Ondrej Šarník a Marián Hrivnák.  

Text a foto: Mgr. Martina Urbanová

 

Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko touto cestou ďakuje všetkým sponzorom za ceny do tomboly:

 • Viceprimátor mesta Revúca – Ing. Július Buchta 
 •  AJDA – MUDr. Anna Jolšvaiová
 • AUTO – MOTO TREND – p. Lipták
 • Dom nábytku GOLIÁŠ
 • Elektro KNOPP
 • EVITA PRESS
 • EXPRES SERVIS – p. Holý
 • Fitness centrum – p. Pribolová
 • Foto ROLINEC
 • Glob pneu – p. Brezovský
 • Kaderníctvo ZDENKA 
 • Kvetinárstvo JANKA – p. Agnetiová
 • KnihArt – p. Kršková
 • Kozmetický a masážny salón DMG VICTORY – p. Böhmerová
 • Lekáreň CANNABIS – p. Hamarová
 • Lekáreň Dr. Max
 • Lekáreň LIANELA s.r.o. – p. Zobanová
 • Ing. Martin Pribola ml.
 • Ing. Milan Poprocký
 • M-M SERVIS – Záhradná a lesná technika – manželia Mitrovci
 • Nábytok MAJA
 • ORIFLAME – p. Polubňáková
 • Papierníctvo Compaq
 • Papierníctvo Majster Papier
 • Pizzéria ALADIN – p. Rusnák
 • Pizzeria BÁTORI
 • PM s.r.o. – p. Pribola
 • Predajňa luxusnej pánskej módy D-TOM 
 • Reštaurácia JÁN
 • Reštaurácia PONORKA – p. Berová
 • Rodina Medvecová
 •  Štátne Lesy SR

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE


 
 

Stavba „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“Vytlačiť
 

Východoslovenská   vodárenská   spoločnosť  a.s.  Košice      podala    od   roku  2009    viac  krát   žiadosť  o  poskytnutie  Nenávratného finančného príspevku  na  Ministerstvo životného prostredia SR  pre  realizáciu  stavby „Mesto Revúca - m.č.Revúčka, Splašková kanalizácia“.  Posledná žiadosť   na  základe  výzvy  vyhlásenej  vo  februári  roku  2014   bola   pripravená  v júni  roku  2014.   V októbri   roku  2014   bola  rozhodnutím   MŽP SR  schválená,  nakoľko  splnila  všetky  výberové  kritéria,  potrebné   pre  financovanie   projektu    v rámci  príslušnej výzvy  pre  Operačný  program  Životné  prostredie,  operačný  cieľ  - Odvádzanie  a  čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Realizácia  projektu  bola  uskutočnená   zhotoviteľom  stavby   GEPSTAV s.r.o., MIchalovce v termíne  apríl–október 2015. Zhotoviteľ  vybudoval  splaškovú kanalizáciu  v m.č. Revúčka,   kanalizačný zberač  F,   ktorý   odvedie  splaškové  vody   do  novovybudovaného  kanalizač-   ného zberača   E  a  E1,    ktorý  je  napojený   na  existujúcu kanalizačnú sieť mesta Revúca  na Ul.Komenského. 

Realizáciou aktivít projektu  sa  vybudovala gravitačná kanalizácia  pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m, 187 kusov prípojok  a   taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m   a   stoka F v dĺžke 540,20 m. Zároveň sa vybudovali tri čerpacie stanice a  jeden merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

Splaškové vody  z  m.č.Revúčka  sa  odvedú a vyčistia v Čistiarni  odpadových  vôd Revúca,  ktorá  vyhovuje   naším   aj   EÚ  normám.   Zredukujú  sa  látkové  znečistenia  a   organické látky na výstupe  z  ČOV    a   taktiež  sa  účinne  zníži   obsah   nerozpustných   organických  látok  v  surovej  odpadovej  vode.  Riadnym  nakladaním  a  prečistením splaškových vôd sa zvýši kvalita životného prostredia. Vybudovaním  vodohospodárskej  infraštruktúry sa umožní zlepšenie sociálneho, ekonomického  a   investičného  rozvoja   mesta   Revúca,  pričom   sa zvýši podiel obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu  s  predpokladaným  93,67%-ným napojením.

Predmetný   projekt   podľa   podmienok   výzvy   riešil   aj   povrchové    úpravy   narušených komunikácií  len v miestne uloženie kanalizačného potrubia.  Po ukončení stavby kanalizácie zabezpečilo mesto Revúca z vlastných prostriedkov  v hodnote 30 tis. eur  realizáciu  nových asfaltových   povrchov   narušených   miestnych   komunikácií   a  to   v  ich  celej  šírke,  čím  došlo k podstatnému zlepšeniu ich technického stavu   a  podmienok pri ich užívaní.

Obyvatelia  sa  budú  môcť  pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie  na  stredisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s. v Revúcej.  Momentálne  prebieha  proces  kolaudácie  a  vysporiadania   všetkých   vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR, čo zabezpečuje VVS a.s. Košice.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.


 
 

Rušné prázdniny v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Pohoda a  príjemná atmosféra v triedach, kvalita života, väčšia bezpečnosť, nižšie prevádzkové náklady, to je niekoľko dôvodov, ktoré nás pred dvoma rokmi viedli k tomu, aby sme začali vymieňať svetelné zdroje v triedach školy. Využívali sme k tomu všetky prevádzkové voľné dni.

Čas prázdnin je čas oddychu a pokoja. A práve počas týchto zimných prázdnin skončila, dva roky trvajúca, výmena osvetľovacích telies v triedach školy.

Počas uplynulých dvoch rokov došlo ku kompletnej výmene osvetlenia v kmeňových  a odborných učebniach školy. Vďaka nej sa zvýšil komfort, spríjemnila atmosféra a urobil ďalší krok v kvalite  prostredia,  v ktorom prebieha zábava aj vyučovanie. Samozrejmosťou je zvýšenie bezpečnosti a zníženie energetickej náročnosti. Ďalej bude pokračovať výmena osvetlenia vo zvyšných priestoroch školy s cieľom spríjemniť nám všetkým, žiakom a učiteľom chvíle prežité v našej škole.

ZS

Rušné prázdniny v ZŠ J. A. Komenského

Rušné prázdniny v ZŠ J. A. Komenského

Rušné prázdniny v ZŠ J. A. Komenského

Rušné prázdniny v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Šaliansky Maťko J.C. HronskéhoVytlačiť
 

Snažíme sa vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností  a pomáhame im nadväzovať kontakty s tvorbou J. C. Hronského. A preto opäť sa nám prihovoril chlapec z južného Slovenska, chlapec, ktorému dali meno Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ho tak volajú a šaliansky preto, že sa narodil v Šali.                   

Súťaž  v prednese slovenských povestí nazvali podľa neho Šaliansky Maťko.         

Dňa 13. januára 2016 sa v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Šalianskeho Maťka J. C. Hronského.

22 žiakov súťažilo v troch kategóriách:        

kategória:  žiaci 2. – 3. ročníka

miesto: Tamara Hrbálová ( 2. r.)

kategória:  žiaci 4. – 5. ročníka

miesto: Sofia Hrbálová ( 4. r. )

kategória:  žiaci 6. – 7. ročníka 

miesto: Pavol Halaj ( 6. r. )

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole 28. 1. 2016. Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórií želáme v postupovej súťaži veľa úspechov v reprezentácií našej školy.

                                                                                                                                                                     H.K.

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Šaliansky Maťko J.C. Hronského


 
 

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehuVytlačiť
 

Prvé chladné dni tohto roka umožnili zasnežiť trate biatlonového areálu v Osrblí a v dňoch 03.01. až 06.01. 2016 mohli pretekári Klubu Biatlonu Magnezit Revúca počas zimného tréningového sústredenia  nahradiť kolieskové bežky tými skutočnými. Prvé chvíle na snehu strávili aj naše biatlonové nádeje z tréningovej skupiny trénera Milana Chrapána, pričom mnohí mali na úzkych bežkách svoju premiéru. 

Osrblie nás v nedeľu 03.01.2016 privítalo doslova krutými mrazmi, ale v ďalších dňoch sa teploty stabilizovali na primeraných hodnotách. Keďže zasnežované bežkové trate sú v rámci Slovenska veľmi vzácne, často bolo na štadióne husto ako na Revúckom jarmoku. Ukázalo sa, že príprava na kolieskových korčuliach, ktorú tí najmenší absolvovali už od letných mesiacov, veľmi pomohla a pretekári urobili už po pár tréningových cykloch obrovské pokroky, z čoho máme všetci v klube veľkú radosť.

Prvé ostré štarty nás čakali už v dňoch 08.01. – 09.01.2016, keď sa konali preteky všetkých kategórií. Sobota patrila rýchlostným pretekom a nedeľa vytrvalostným pretekom v žiackych kategóriách a pretekom s hromadným štartom v kategórií dorast/dospelí.

V kategórií dorast dospelí nastúpili v Revúckych farbách dvaja  pretekári Andrea Uličná a Rado Humenník. Dosiahli nasledovné umiestnenia: Rado Humenník pekné 5.miesto so streľbou (1,3) a Andrea 11. miesto (4,2) každý vo svojej kategórii. Pozorne sme sledovali aj našich odchovancov Lukáša Ottingera a Tomáša Sklenárika, ktorý už pretekajú za ŽP Šport Podbrezová, kde aj študujú na strednej škole. Bojovali o účasť na pretekoch olympijských nádejí a preto štartovali v staršej kategórii 18-19 ročných so zbraňou na pleciach. Tomáš k výbornému beho pridal len priemernú streľbu (3,2) a obsadil pekné 7. miesto, Lukáš Ottinger strieľal podobne (2,3) a obsadil 10. miesto.

V žiackych kategóriách náš klub reprezentovala Ema Kapustová, ktorá dosiahla ako mladšia vo svojej kategórii veľmi pekné, ale neobľúbené 4. miesto so streľbou (0,2), keď ju od pódiového umiestnenia delilo 25 sekúnd. V tejto kategórii ešte štartovali Anka Fujdiarová (0,1), dosiahla pekné 7. miesto a Emma Petalíková (3,2) 15. miesto. Medzi chlapcami sme mali zastúpenie tiež len v najstaršej kategórii, kde René Chrapán svoj kvalitný bežecký výkon žiaľ nepodporil streľbou (1,4), čo ho odsunulo na 10. miesto a štartoval tiež Andrej Mladší, ktorí skončil pri streľbe (1,3) na 19. mieste.

V nedeľu organizátori pripravili pre dorast a dospelých zaujímavé preteky s hromadným štartom, ale s dlhšími traťami a 4 streleckými položkami. Výsledky boli nasledovné: Radovan Humeník 9. miesto, celkom 9 nezostrelených terčov, Andrea Uličná 9. miesto (12), Tomáš Sklenárik 8. miesto (8 nezostrelených terčov), Lukáš Ottinger 10. miesto (tiež 8 terčov nezostrelených).

Popoludní sa konali vytrvalostné preteky, keď žiaci museli absolvovať veľmi náročné trate vrátane kopca s najväčším prevýšením v rámci areálu v Osrblí, kde zvyčajne behajú len pretekári v starších kategóriách. Strelecky sa našim žiakom v nedeľu celkom darilo a ich výsledky boli nasledovné: Ema Kapustová 4. miesto (0,2), Anka Fujdiarová 9. miesto (1,1), Emma Petalíková 14. miesto (1,1), René Chrapáň 5. miesto (0,0) a Andrej Mladší 18. miesto (1,4).

Ďalšie kolo Viessman pohára nás čaká tretí januárový víkend. Veríme, že nadšenie a snaha našich najmladších biatlonistov zabezpečí, že na bežkách dosiahnu úroveň, keď budú môcť nastúpiť do svojich prvých pretekov už v tejto zime. A tešíme sa tiež na poriadnu snehovú nádielku v okolí Revúcej.

Chceme Vás aj touto cestou poprosiť o podporu formou 2% zo svojich daní, aby náš šport mohol v Revúcej naďalej napredovať. Vopred ďakujeme J

Jana Mladšia, KB Magnezit Revúca

foto Ondrej Štecz

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu

Biatlon: Prvé kolo Viessman pohára prebehlo na snehu


 
 

Netradičné mená v RevúcejVytlačiť
 

V roku 2015 sa  v revúckej nemocnici narodilo 310 detí. Nových občanov mesta Revúca sa narodilo 88.
V roku 2015 sa do matriky zapisovali aj netradičnejšie mená, ktoré rodičia dali narodeným deťom.
Pre chlapcov to boli napríklad mená: Steven, Fabián, Bryan, Noel, Damián, Julian, Max, Ryan, Evan, Diego, Austin a pre dievčatá:  Elisa, Lukrécia, Iliana, Cyntia, Llily, Melisa, Zara,  Jenna, Karmen, Evelin, Lara, Sandra, Robyn, Amélia
 
Najviac používané mená v roku 2015 sa zapisovali   

- pre chlapcov - Nikolas, Sebastián, Marek, Dávid, Dominik, Patrik
- pre dievčatá - Ema, Vanesa, Viktória, Sofia, Patrícia


 


 
 

Novoročné prekvapenieVytlačiť
 

Prázdniny sú spravidla obdobím, kedy sa v priestoroch škôl rozhostí ticho.

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme však práve tento čas využili na ukončenie kompletnej rekonštrukcie hygienických priestorov a žiackych šatní pri telocvični.

Vďaka nemalej sponzorskej pomoci spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa nám podarilo uskutočniť kompletnú rekonštrukciu umyvárne a spŕch , ktoré boli už niekoľko rokov nefunkčnými.

Novým nábytkom a lavičkami boli vybavené aj dievčenské a chlapčenské šatne.

A tak sme žiakom našej školy, ale aj verejnosti, ktorá využíva priestory telocvične, pripravili malé novoročné prekvapenie.

Novoročné prekvapenie

Novoročné prekvapenie

Novoročné prekvapenie

Novoročné prekvapenie

 


 
 

Pravá vianočná atmosféra na HviezdoslavkeVytlačiť
 

            Utorok 22.12. sa už od rána v našej škole šírila vianočná atmosféra.Tento posledný školský deň pred Vianocami sme si spríjemnili pekným programom plným piesní, básní i tančekov. Program si pre nás pripravili žiaci 1.- 4. roč. zo ŠKD pod vedením svojich pani vychovávateliek.

            Žiačky štvrtého ročníka navštevujúce dramatický krúžok nám ukázali svoju hereckú zručnosť v rozprávke O Popoluške. Ich verzia bola vtipná, netradičná. Atmosféru Vianoc umocňovali básne a pesničky našich najmladších - prváčikov i starších - tretiakov. Veľký potlesk patril aj druhákom za ich skvelý výkon v rapovaní. Do pravej sviatočnej nálady nás dostali pohyby malých i veľkých tanečníčok. Program sa zavŕšil vianočnou piesňou v podaní všetkých účinkujúcich.

            Ďakujeme pani vychovávateľkám i všetkým účinkujúcim žiakom za vytvorenie pravej vianočnej atmosféry...všade sa šíril duch Vianoc, najkrajších sviatkov v roku...

 

J.B.

Pravá vianočná atmosféra na Hviezdoslavke

Pravá vianočná atmosféra na Hviezdoslavke

Pravá vianočná atmosféra na Hviezdoslavke

Pravá vianočná atmosféra na Hviezdoslavke

Pravá vianočná atmosféra na Hviezdoslavke


 
 

Vianočný turnaj Vytlačiť
 

V poslednú adventnú nedeľu, 20. decembra zorganizoval Karate Klub Revúca v domácom prostredí Vianočný turnaj pod názvom „STEFE CUP 2015.“ To všetko za účasti domácich členov klubu a pozvaných klubov, rodičov, starých rodičov, priateľov a verejnosti.

Po úvodnom príhovore a privítaní účastníkov predseda KK Revúca Arpád Bunjatov odovzdal ocenenia a poďakoval najúspešnejším pretekárom klubu za rok 2015 za vzornú reprezentáciu, menovite: Pavlovi Halajovi, Matejovi Herichovi, Štefanovi Koreňovi, Štefanovi Teyerlovi a Romanovi Makrócimu ml. Všetci sú zároveň aj členmi záujmového útvaru karate pri CVČ na Kollárovej ulici v Revúcej.

Potom sa už rozbehli súboje v súborných cvičeniach kata a neskôr aj v športovom zápase kumite, to všetko vo výbornej diváckej kulise. Súťažilo sa aj v konečnom poradí zúčastnených klubov, keď každý medailista získaval pre svoj klub od 3 po 1 bod. Tento turnaj bol hlavne zameraný na začiatočníkov, ktorý si prvýkrát skúsili ako vyzerá súťaženie a získali cenné skúsenosti. Vyspelejšie výkony sme samozrejme mali možnosť vidieť v podaní už ostrieľanejších a technicky vyspelých pretekárov.

Krásne poháre a medaile odovzdával Ing. Ján Brunner, konateľ spoločnosti STEFE, s.r.o, ktorá tento turnaj sponzorsky zastrešila.

Z domácich pretekárov zlaté medaily vo svojich súťažných a vekových kategóriách získali: Juraj Prč, Štefan Teyerl, Lukáš Bánes, Pavol Halaj, Štefan Koreň, Matej Herich.

Strieborné medaily: Tomáš Zachar, Štefan Koreň, Peter Grendel, Matej Herich, Pavol Halaj a Štefan Teyerl.

Bronzové kovy získali: Richard Bariš, Radka Barišová, Matej Meško, Marko Bajús, Dávid Eštvančík, Štefan Teyerl a Pavol Halaj.

Celkové poradie klubov:

1. miesto – Karate Klub Revúca

2. miesto – Sento Karate Rožňava   

3. miesto – 1. Karate Club Dobrá Niva

Touto akciou sme zavŕšili našu súťažnú činnosť v roku 2015, preto aj touto cestou úprimne ďakujeme za spoluprácu rodičom našich členov, priateľom, sponzorom, CVČ na Kollárovej ul., mediálnym partnerom, sympatizantom a fanúšikom.

Karate Klub Revúca

Vianočný turnaj

Vianočný turnaj

Vianočný turnaj

Vianočný turnaj

Vianočný turnaj

Vianočný turnaj


 
 

Moja vianočná hviezdaVytlačiť
 

Pod týmto názvom sa uskutočnila akcia v ŠKD venovaná blížiacemu sa najkrajšiemu sviatku v roku Vianociam. Deti za spolupráce svojich vychovávateliek tvorili svoje vianočné hviezdičky plné nádejí a očakávaní. Malé, veľké, kreslené , maľované hviezdičky urobili radosť všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili a  prichystali si vianočnú atmosféru.

Krásne Vianoce všetkým prajú deti z ŠKD pri ŠZŠ v Revúcej.

Zatrochová B.

Moja vianočná hviezda

Moja vianočná hviezda

Moja vianočná hviezda

Moja vianočná hviezda


 
 

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS RevúcaVytlačiť
 

V dňoch 12., 18. a 26.11.2015 usporiadala ZO ÚNSS Revúca pre svojich členov už 3. ročník  bowlingového turnaja, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej dotácii mesta Revúca, v bowlingovom klube v Lubeníku. Jednotlivých turnajových dní sa zúčastňovali členovia v počte od 14 do 17. Začínali sme po štrnástej hodine a končili pred osemnástou, takže bolo dosť času zasúťažiť si. Pravidlá boli jednoduché a v podstate také isté ako v predchádzajúce ročníky. Po každom dni sa zapísali body jednotlivým súťažiacim, po druhom kole dostali informáciu o priebežnom poradí. Tretí deň turnaja nám prišli spestriť členovia speváckej skupiny, ktorá pôsobí pri ZO JD v Lubeníku a nesie názov Nezábudka senior mix.  V ich prevedení sme si vypočuli pesničky, ktoré sa už pomaličky vytrácajú z nášho povedomia.  Záver nášho zápolenia tvorilo vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov, ktorí si odniesli domov  trvalú spomienku na naše zápolenie v podobe pekných turnajových pohárov.

Víťazom sa stal Tibor Alberti s celkovým počtom nahraných bodov 1312, na druhom mieste skončil Milan Knapek s počtom 1057 bodov a na treťom mieste Eva Janšová s počtom 1015 bodov. Neprehral vlastne nik, pretože počas týchto troch dní sme prežili krásne a nezabudnuteľné chvíle, odreagovali sme sa od starostí bežného života a zároveň sme spravili niečo dobré pre svoje fyzické i psychické zdravie. Víťazom blahoželáme. Blahoželanie a chvála patrí tiež všetkým účastníkom turnaja, pretože súťažili s radosťou a vervou. Na záver sme si sľúbili, že ak nám to zdravie a okolnosti dovolia, aj budúci rok budeme v tejto našej, už takmer tradícii, radi pokračovať.

Na záver mi dovoľte v mene výboru ZO ÚNSS v Revúcej, v mene členskej základne, ako aj v mojom mene zaželať všetkým čitateľom šťastné, radostné a požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2016 veľa, veľa zdravia, pohody, splnené želania a kopu dobrých ľudí vo vašej blízkosti.

                                                                       Zoltán Palloš

                                                                       predseda ZO ÚNSS Revúca

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca

3. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca


 
 

Mikulášsky večierok ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 13.12.2015 sme usporiadali v našej organizácii ZO JDS Revúčka v Dome kultúry v miestnej časti Revúčka Mikulášky večierok. V programe účinkovali deti z materskej školy, spevácky súbor Revúška a Luna. 

Krásne vyzdobená sála, javisko a celá atmosféra sa niesla v predvianočnom duchu.

Po skončení programu si prítomní pochutnali na dobrej kapustnici.Večierok sa mimoriadne vydaril.  

 

ZO JDS Revúčka ďakuje Mestu Revúca za poskytnutie dotácie na uskutočnenie tejto predvianočnej akcie.

 

Mária Hanuštiaková, predsedníčka ZO JDS Revúčka

Mikulášsky večierok ZO JDS Revúčka

Mikulášsky večierok ZO JDS Revúčka

Mikulášsky večierok ZO JDS Revúčka

Mikulášsky večierok ZO JDS Revúčka

Mikulášsky večierok ZO JDS Revúčka


 
 

Návšteva hlavného mestaVytlačiť
 

Žiaci Základnej  školy J. A. Komenského spolu so svojimi učiteľmi navštívili v tomto predvianočnom období vyzdobenú Bratislavu.

Ich exkurzia v Bratislave smerovala po stopách slovenskej štátnosti a kultúry. Navštívili národný parlament, kde svojimi otázkami zaskočili aj hovorkyňu parlamentu, odfotili sa v rokovacej sále a navštívili miesta slovenskej najvyššej politiky. Pokračovali prehliadkou  vynoveného hradu a  návštevu hlavného mesta zavŕšili účasťou na divadelnom predstavení. Samozrejme, že našli si aj krátky čas na prehliadku a malé nákupy na vianočných trhoch.

ZS

Návšteva hlavného mesta

Návšteva hlavného mesta

Návšteva hlavného mesta

Návšteva hlavného mesta


 
 

Medzinárodný deň zdravotne postihnutýchVytlačiť
 

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých zorganizovalo občianske združenie zdravotne postihnutých predvianočné posedenie pri kapustnici. Táto pekná akcia sa konala 3.12.2015 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej.   Zúčastnilo sa jej spolu 92 členov združenia spolu s ďalšími hosťami. O kultúrny program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy v Revúcej. Občianske združenie zdravotne postihnutých ďakuje Mestu Revúca za finančnú pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

OZZP Revúca


 
 

POĎAKOVANIE BBSK ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIEVytlačiť
 

POĎAKOVANIE BBSK ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Mestské kultúrne stredisko v Revúcej podalo v roku 2014 na Banskobystrický samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie krojovej základne detského folklórneho súboru Lykovček v roku 2015. Vďaka finančnej podpore BBSK mohlo Mestské kultúrne stredisko rozšíriť krojovú základňu DFS Lykovček,  ktorý spracúva tradičný hudobný a tanečný folklór stredného a horného Gemera, jeho piesne, tance, zvyky, hry, o krojové súčasti vyrobené na základe vykonaných výskumov v konkrétnych oblastiach, resp. dedinách (Muránska Zdychava, Revúčka, Sirk) tak, aby sa súbor mohol prezentovať v krojoch, ktoré sú špecifické pre danú lokalitu, na rôznych súťažiach, folklórnych prehliadkach, či mestských podujatiach.

V súčasnosti má DFS Lykovček 55 členov v troch zložkách: tanečnej, speváckej a hudobnej pod vedením Ing. Mariany Poprockej, Ing. Aleny Ďurkovičovej a  Mgr. Natálii Poprockej. Vek detí sa pohybuje od 5 rokov do 17 rokov, preto sú rozdelení do viacerých kategórií tanečníkov.

Počas roka sa DFS zúčastňuje mnohých vystúpení pre mesto Revúca, pripravuje vlastné programy k Vianociam, ku Dňu Matiek, k oslavám Dňa mesta, usporadúva rôzne vystúpenia pre okolité mestá a obce, každoročne sa zúčastňuje na folklórnych slávnostiach Klenovská rontouka v Klenovci, preto bolo rozšírenie krojovej základne tohto súboru nevyhnutné, nakoľko súčasné krojové vybavenie bolo značne opotrebované.                                                                                                                                                                                                   

Finančné prostriedky sme použili na šesť párov čiernych folklórnych čižiem, na materiál ako súkno, zamat, bavlna, hodváb, priadza, panama, perlovka, gombíky, stuhy, krajka, z ktorého sa následne mohli za tieto finančné prostriedky ušiť nohavice, sukne, košele, blúzky,  kološne, brusleky a kabátiky.

 

Poskytnutá dotácia BBSK  výrazne rozšírila krojové vybavenie nášho folklórneho súboru a tým aj doplnila jeho dofinancovanie.

 

POĎAKOVANIE BBSK ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

 

 


 
 

Veselý Krašún v múzeuVytlačiť
 

Návštevníci mali možnosť zažiť čaro Vianoc počas dvoch dní 10. – 11. decembra 2015 v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej na predajnej výstave „Veselý Krašún v múzeu“.

Výrobky, ktoré potešili oči i dušu, vyrobili šikovní už tradiční, ale aj noví tvorcovia z Revúcej a okolia. Ponuka bola bohatá, zahŕňala napríklad: ručne robené sviečky, mydielka, vianočné látkové i keramické ozdoby, háčkované ozdoby, ikebany, aranžmány, vianočné oblátky, medovníky, sušené huby, drevené výrobky a iné zaujímavosti. Svojimi dielkami sa prezentovali: manželia Böhmerovci, Danka Moldová, Oľga Hižnayová, Tonka Meriačová, Alicka Dubecká, Renka Zacherová, Janka Klimentová, Katka Sentandrášiová, Vierka Guliariková, Tatianka Brezinská, Mirka Matejková, Janka Ormisová, Stredná odborná škola v Revúcej, Danka Bakšová, Evka Kasperová, Zdenka Štefaňárová a Občianske združenie Jelšavanka.

Všetkým tvorcom i návštevníkom tohto krásneho vianočného podujatia veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa tvorivých síl, nápadov i zdravia do ďalších dní nového roka.

Osobitné poďakovanie patrí rodene Zrakovej za zapožičanie krásnych historických hračiek ručnej výroby.

Počas jarmoku nás navštívilo úctyhodných takmer 400 návštevníkov. Veríme, že sa v takom pokojnom duchu a hojnom počte zídeme aj budúci rok a prostredníctvom zachovávania tradícií našich predkov spoločne vyčaríme opäť atmosféru Vianoc v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia.

Text a foto: Múzeum PSG

Z našej kroniky:

„Pekne sa to tu ligoce, želáme Vám krásne Vianoce a ďakujeme za zachovávanie tradícií.“

„Nádherné!!! Ďakujeme za pozitívny zážitok.“

„Prekrásna výstava vianočných výrobkov s dokonalým aranžmánom.“

„Prajem Vám lásku, šťastie, zdravie i božie požehnanie. Prajem Vám, aby aj v nasledujúcich rokoch bola Vaša práca na úžitok všetkým a potešila oko i dušu. Ďakujem.“

„Prajem nádherný adventný čas. Máte pekne zrekonštruované priestory aj záhradu. Určite sa ešte vrátim.“

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

Veselý Krašún v múzeu

 


 
 

Vianočné ikebany na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Vianočná výzdoba a zhotovovanie vianočných ikebán už tradične patria do predvianočnej atmosféry žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci druhého stupňa si hodiny technickej výchovy, už ako každý rok,  spríjemnili atmosférou blížiacich sa Vianoc. Priniesli si vetvičky, ozdoby a už sa tvorilo... Krásne ikebany len tak rástli z kôpky pripraveného materiálu. Vianoce sú aj sviatkami radosti - tak sa o svoju radosť z krásnych ikebán chcú podeliť so všetkými návštevníkmi školy. Svoje diela vystavili vo vestibule a pri vchode do budovy. Umocňujú tak výzdobu vianočných stromčekov, ktoré pripravili pre žiakov ich pani učiteľky a páni učitelia.

„Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.“

Mgr. K. Kováčová

Vianočné ikebany na Hviezdoslavke

Vianočné ikebany na Hviezdoslavke


 
 

Čaro VianocVytlačiť
 

Vianočný čas– už je tu zas.
Stromčeky a medovníčky čakajú na nás.
Vianočný čas– už je aj v nás,
len pár dní a pár nocí
a je to tu zas.


        Čas adventu prináša aj nám škôlkarom mnohé príjemné podujatia.  Na  Revúckych vianočných trhoch sa deti z našej MŠ na Ul.Vl.Clementisa  tradične prezentovali pásmom básni , piesní a tančekom. Vôňu medovníkov , vetvičiek, prírodniny, ozdoby...vianočná hudba to všetko si vychutnávali deti spoločne so svojimi rodičmi na tvorivých dielničkách .  Zhotovenie aranžmánov , výzdoba medovníkov a tvorenie reťaze, ktoré boli raz-dva hotové v rúčkach šikovných deťúreniec a ich mamičiek aj oteckov, ktorým nechýbala fantázia a kreativita. Tomu čo dokázali zhotoviť- vyčarovať sa až sami čudovali. Za ich usilovnosť a šikovnosť budú deti určite odmenené darčekmi pod vianočným stromčekom. Sú už netrpezlivé a všetci sa už veľmi tešia. Rodina , priateľstvo aj súdržnosť blízkych v tento predvianočný čas zohrali veľký význam v dušičkách našich najmenších.                                         

                                                                                                                        Hilda Puterová

Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

 


 
 

Družobná návšteva LitovlaVytlačiť
 

Nadväzovanie a udržiavanie priateľstva nie je ani automatické a nie je ani dielom šťastnej náhody, vyžaduje zámernosť a úsilie. Vyžaduje všetky pravidlá spolužitia a životné zručnosti záujmu o iných, spolupráce, pružnosti, čestnosti, zodpovednosti a zmyslu pre humor. Deti, ktoré sa učia používať tieto zručnosti vedome od malička, majú veľké šťastie. Úspech v priateľstve má dva stupne: najskôr musíme pracovať na tom, aby sme si priateľov dobre vybrali, a na kultivácii tohto priateľstva, potom ho musíme vedieť udržať.

I na našej škole sa zrodilo jedno takéto priateľstvo. Priateľstvo medzi ZŠ Hviezdoslavovou v Revúcej a partnerskou ZŠ Jungmannova v Litovli. V dňoch 26.-27. novembra sme navštívili učiteľov a žiakov z  partnerskej školy v Litovli.

„ Do Litovla sme zavítali na Deň otvorených dverí a tradičný vianočný jarmok. Aktivity prebiehali od samého rána. Dopoludnia bola škola otvorená pre žiakov z okolitých škôl, ktorí si prezreli školu, nahliadli do tried, či vyrobili nejakú maličkosť v tvorivých dielňach. Poobede sa krásne vyzdobenou školou okrem nás prechádzala široká verejnosť z Litovla i okolia. Postretali sme žiakov, kolegov, rodičov a zúčastnili sme sa na rôznych aktivitách, pripravených k tomuto dňu. V podvečer sa o navodenie vianočnej atmosféry postarali žiaci prvého stupňa a spevácky zbor s pásmom vianočných kolied a ľudových piesní. Príjemne naladení a plní prekrásnych dojmov sme s vedením školy dohodli ďalšiu spoluprácu – výmenný pobyt žiakov medzi školami.“

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. K. Šimková

 

Družobná návšteva Litovla

Družobná návšteva Litovla

Družobná návšteva Litovla


 
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenieVytlačiť
 

V školskom roku 2015 - 2016 pokračoval štvrtý  ročník projektu „Rodina bez cigariet“ usporiadaný občianskym združením Rodina a spoločnosť,  podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.  Súčasťou projektu je aj okrem regionálnej časti /Skalický okres/  celoslovenská výtvarná súťaž, ktorá pozná svojich víťazov.

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž pre ZUŠ a ZŠ.  sa ukončila dňa 3.novembra 2015. Následne odborná porota na čele s PhDr. Štefanom Zajíčkom vybrala  najlepšie  práce, z ktorých časť je vystavená  do 5.12.2015 v zábavno obchodnom centre MAX  v Skalici. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Hlavnou cenou boli značkové telefóny.

Do  Celoslovenskej výtvarnej súťaže,  sa zapojilo 49 ZUŠ, SZUŠ, ale aj základných škôl z celého Slovenska. Porotu stálo veľa úsilia  vybrať 5 najlepších prác s pomedzi veľkého množstva kvalitných umeleckých prác. Preto sme ocenili ďalších 8 žiakov, ktorým pošleme ocenenie.

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým pedagógom, žiakom, ale aj ich rodičom za spoluprácu a verím, že sa nám podarí uskutočniť a rozšíriť  ďalší ročník projektu: Rodina bez cigariet.  Ukážky víťazných prác sú na našich webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk  a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet  .

Ing. Radovan Blaha, predseda o.z. Rodina a spoločnosť

 

Výsledky výtvarnej súťaži:

1.miesto:       Marek Bolg,  ZŠ Spišská Nová Ves,  9. ročník

2. miesto:      Sofia Reháková, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom , 12 rokov

3. miesto:      Kristína Hrotková, SZUŠ Prokofieova  Bratislava, 6 rokov

4. miesto:      Sofia Štofančíková,  ZUŠ Krompachy, 1. ročník

4. miesto:      Svetlana Družinská, ZUŠ Myjava, 10 rokov

5. miesto:      Sara Pereslényová, ZUŠ Hlohovec, 12 rokov

5. miesto:      Patrícia Mlynarčíková,  ZŠ Sládkovičova Ružomberok, 5. ročník

 

Bez poradia /cena organizátora/ : 

Sofia Koníčková, ZŠ s MŠ  Dubnica nad Váhom, 11 rokov

Timea Grigláková,   ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, 10 rokov

Terézia Šagátová, ZUŠ Brezová pod Bradlom,  11 rokov

Ema Pacolová, ZUŠ Dubčeka Vranov nad Topľov ,13 rokov

 Emma Demčáková, Evanjelická základná škola Prešov,   3. ročník

Fabián Girga, Špeciálna základná škola Gelnica, 4. ročník

Terázia Gašpárková, ZUŠ Púchov, 12 rokov

Stanislava Majerníková  ZUŠ PÚCHOV 9. rokov

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

 


 
 

Výnimočná hodina čítaniaVytlačiť
 

          ...po prestávke sme si nesadli späť do lavíc, ale sme sa obliekli a prešli „cez cestu“ k tete Táni Krškovej do kníhkupectva. Mala pre nás pripravené milé prekvapenie v podobe besedy so zahraničnou spisovateľkou pre deti - JITKOU  VÍTOVOU z Hradca Králové.

          Spolu s pani spisovateľkou, akoby zázračným prútikom, sme sa „zmenšili“ a ocitli v krajine chrobáčikov. Naučili sme sa, aký je rozdiel medzi hmyzom a chrobákmi. Spolu s hlavnou hrdinkou knihy - Kvetuškou a jej kamarátom fúzačom sme sa poprechádzali v príbehu.

          Pani spisovateľka nám porozprávala, ako kniha vznikala, aká ťažká bola práca ilustrátora a aký veľký pozor museli dávať, aby mali chrobáčiky správny počet nôh a každý strom i kvietok v prírode správnu farbu.

          V závere sme si zasúťažili. Odmenou nám bol obrázok z knihy O Kvetuške a fúzačovi, ktorý sme si mohli vymaľovať. Čas na takejto zaujímavej hodine čítania nám uletel veľmi rýchlo.

          Tete Táni a jej „hosťke“ veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nejakou peknou zaujímavou knihou.

Mgr. Z. Háková


 
 

Prezentácia Revúcej v ChorvátskuVytlačiť
 

Mesto Revúca podpísalo v roku 2007 zmluvu o spolupráci s mestami kde sa narodil, žil, pracoval, tvoril  a zomrel slovenský spisovateľ Martin Kukučín. Sú to mestá Jasenová, Kláštor pod Znievom, v Chorvátsku Lipik , Pakrac, Selca. Primátorka mesta prijala pozvanie pána Davora Hušku primátora mesta Pakrac , na 7. ročník tradičného regionálneho podujatia Slavonski banovac, ktoré sa konalo 7.11.2015. Spolu s obcou Jasenová a starostami oravského regiónu sme pripravili prezentáciu našich obcí, miest a regiónov v duchu  slovenských tradícií. Bohato zdobený prezentačný stánok ponúkal široké spektrum propagačných materiálov, ručne vyrobených tradičných ozdôb a potravinárskych výrobkov. Atmosféru celého dňa dopĺňali  spevom slovenských piesní a hrou na heligónke starostovia z Oravy.

Podujatie podporil návštevou Veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraj Priputen, ktorý navštívil náš slovenský prezentačný stánok a vyjadril milé prekvapenie akými regionálnymi špecialitami sme ho oživili. Pochutnal si na výborných zemiakových plackách, syrových špecialitách vyrábaných priamo v stánku, tradičných slovenských mäsových výrobkoch a najviac mu chutili revúcke domáce štrúdle a pagáče, tak ako aj všetkým Pakračanom. Návštevníci sa zaujímali o prezentáciu Slovenskej republiky veľmi intenzívne, pretože sme sa zúčastnili na podujatí po prvý krát. Veríme, že naša účasť na podujatí bude každoročne pokračovať a bude prínosom v rozvoji cestovného ruchu a regionálneho rozvoja SR a nášho regiónu.    

Foto. MsL

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku

Prezentácia Revúcej v Chorvátsku


 
 

Oslavy Mesiaca úcty k staršímVytlačiť
 

Dňa 25.10.2015 naša organizácia ZO JDS Revúčka usporiadala oslavy Mesiaca úcty k starším pre našich seniorov. Predsedníčka Mária Hanuštiaková uvítala hostí a predniesla slávnostný príhovor, po ktorom nasledoval kultúrny program. Popoludnie nám svojím účinkovaním spríjemnili spevácka skupina LUNA, spevácka skupina REVÚŠKA, deti z MŠ a dobrovoľný divadelný súbor REV. Celá akcia bola prevedená k veľkej spokojnosti seniorov.

ZO JDS Revúčka ďakuje Mestu Revúca za finančnú podporu pri realizácii tohto podujatia.

ZO JDS Revúčka

Oslavy Mesiaca úcty k starším

Oslavy Mesiaca úcty k starším

Oslavy Mesiaca úcty k starším


 
 

Športovo - turistické aktivity seniorov okresu RevúcaVytlačiť
 

         Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera (ďalej len „RZMO Stredného Gemera“) v tomto roku vyšiel v ústrety seniorom a zabezpečil cez Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) projekt, ktorým podporil seniorské športové a turistické aktivity. V projekte boli zahrnuté štyri akcie: Jarná vychádzka do prírody - lokalita Pstružné, 3. okresné športové hry seniorov,  15. okresný turistický zraz seniorov a Jesenná vychádzka do prírody - lokalita Končková.  Akcie boli uskutočnené s finančnou podporou BBSK.               

            Jarná vychádzka do prírody pre členov OR JDS bola rozšírená o hospodárov a predsedov RK ZO JDS,  uskutočnila sa v máji, zúčastnilo sa 50 členov. Pripomenuli sme si  Deň matiek, podali informácie o hospodárení, vypočuli sme si prednášku o krásach prírody Národného parku Muránska Planina. Keď sa zlepšilo počasie s radosťou sme absolvovali vychádzku do Pstružného k altánku, ktorí postavili členovia ZO JDS Revúčka.                                                                                                                                                       3. okresné športové hry seniorov (ďalej len „OŠHS“) sa uskutočnili  v júni v športovom areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ul a v telocvični ZŠ I.B. Zocha. Na 3. OŠHS sa zúčastnilo 156 seniorov a pozvaných hostí. Súťažili muži a ženy v troch vekových kategóriách a v piatich disciplínach. Najúspešnejším družstvom bolo družstvo ZO JDS Revúca, ktoré získalo Putovný pohár predsedu RZMO Stredného Gemera. Najúspešnejším športovcom sa stál Michal Regenda zo ZO JDS Muráň, najúspešnejšou športovkyňou Lýdia Zatrochová, ktorým boli tiež odovzdané Putovné poháre. Po vyhodnotení 3. OŠHS v ŠJ pri ZŠ na  Hiezdoslavovej ul. sa športovci posilnili chutným obedom, ktorý pripravili kuchárky školskej jedálne.                                              

            15. okresný turistický zraz seniorov sa uskutočnil  v júli v Revúcej a v m.č. Revúčka, zúčastnilo sa ho 220 členov JDS a hostí. Boli pripravené tri turistické trasy podľa náročnosti a seniori sa mohli rozhodnúť, ktorú budú absolvovať podľa svojich fyzických možností. Seniori si mohli vybrať vychádzku po historických miestach Revúcej, ďalšiu trasu popod Skalku na Revúčku a  najnáročnejšiu  trasu smerom na Bodnárku. Po absolvovaní turistických trás účastníkov čakal chutne pripravený obed v školskej jedálni pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Pri koláčoch, vínku a speve za doprovodu harmonikára Eda Sendreia príjemne besedovali.                                                  

            Jesenná vychádzka do prírody – do lokality Končkova na chatu Bodnárka sa uskutočnila 16.9.2015.  Príjemná vychádzka lesnou cestou na chatu Bodnárka seniorov potešila. Na verande chaty bolo pre nich pripravené občerstvenie, nabrali novú energiu, aby sa mohli aktívne zapojiť do riešenia a prípravy úloh OO JDS. Po besede s konateľom Mestských lesov Ing. Ladislavom Szabom o lesných porastoch, ich obnove a ochrane, si pochutili na opečených klobásach a zákuskoch od jubilantov.          

           

            Seniori okresu Revúca aj touto cestou sa chcú poďakovať BBSK a všetkým mestám, obciam, ich primátorom, starostom združeným v RZMO Stredného Gemera, ktorí súhlasili s podaním projektu. Poďakovanie patrí poslancom BBSK MVDr. Eve Cireňovej, MVDr. Jánovi Šeševičkovi a Ing. Júliusovi Laššanovi, ktorí projekt podporili. Realizáciou  športových aktivít umožnili naplniť ciele JDS o aktívnom starnutí seniorom a športovom vyžití. Poďakovanie poslancom patrí nielen za podporu projektov, ale i účasť na akciách, na ktorých sa vždy k seniorom prihovoria a poďakujú za odvedenú prácu.

Športovo - turistické aktivity seniorov okresu Revúca

Športovo - turistické aktivity seniorov okresu Revúca

 

 

 

 


 
 

Minister ocenil našu matrikárkuVytlačiť
 

Dňa 8.októbra 2015 sa na Okresnom úrade v Banskej Bystrici konal IV.Snem Združenia matrikárok matrikárov  Slovenskej republiky. Snem sa niesol v pracovnom aj slávnostnom duchu Pri príležitosti 120.výročia vzniku štátnych matrík na našom území podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák  udeľoval  Pamätné medaily. Za dlhodobú a iniciatívnu činnosť matrikárky Slovenskej republiky si Pamätnú medailu prevzala  aj matrikárka Mestského úradu Revúca  Anna Vrbjarová. Medailu jej v zastúpení ministra odovzdali štátny tajomník MV SR Marián Saloň a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo. Annu Vrbjarovú už 35 rokov stretávame pri významných medzníkov v našich životoch, radostných ako sú narodenie dieťaťa a sobáš ale aj smutných akou sú úmrtie našich blízkych. Ako sama povedala táto práca nie je pre ňu už povolaním ale poslaním. K oceneniu Anne Vrbjarovej srdečne blahoželáme a prajeme ešte ďalšie sily pre výkon tohto povolania-poslania. Katarína Kvetková 

Minister ocenil našu matrikárku

Minister ocenil našu matrikárku


 
 

Vážení občané města Revůce,Vytlačiť
 

Při návštěvě vedení vašeho města u nás   v září tohoto roku jsme obdržel   Album Revůcej autora Dušana Dubovského.

Rozsah a zpracování mě ohromilo. Jako starosta  Litovle,  vašeho družebního města,  jsem se tak mohl dopodrobna seznámit s osudy Vašeho města, historií,budováním, strastmi i radostmi,které vývoj vaší lokality provázel,aktivitami spolků. Často mi výjevy připomenuly  i naše osudy  -  ano v mnohém  se naše dějiny vyvíjely stejně – a to nás sbližuje.  Naše přátelství bylo   posíleno i svatbou vašeho děvčete a snaším hochem – přímo pohádkový námět. Bohužel Vám musím oznámit, že můj kolega a přítel,  dlouholetý starosta města  MVDr.Vojtěch Grézl nás opustil. Byl čestným občanem vašeho města a mnozí jste ho osobně znali . Je také uveden v Albu a pomáhal  rozvoji přátelství našich měst.

Pohlednice, fotografie, obrázky  mi ukázaly co všechno jsem u vás ještě neviděl a už  si to sepisuji  pro příští návštěvu.  V roce 2017 bude naše přátelství trvat již  padesát let – a to je nutné oslavit. S vaší paní primátorkou  jsme si dali slovo, že připravíme spolu s Vámi občany  pěkné akce,které nás ještě více spojí. Jste zvánik nám  do Litovle.

Blahopřeji   panu Dušanu Dubovskému k vykonání takové záslužné práce a děkuji všem kdo vznik této knihy podpořili. Vytvořili jste pokladnici  života  vašeho společenství. Z té je možné se učit, vzdělávat, získávat hrdost a tvořit budoucnost .

 

Přeji Vám všem v Muránskej dolině šťastný život

Ing. Zdeněk Potužák, starosta mesta Litovel

 


 
 

Vzdali sme úctu Samuelovi OrmisoviVytlačiť
 

V októbri si revúcka kultúrna verejnosť pripomenula 140.výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších revúckych rodákov,  Samuela Ormisa (1. 7. 1824 - 18. 10. 1875), evanjelického kňaza, pedagóga, ľudovýchovného pracovníka, spisovateľa, autora učebníc a dramatika, v rokoch 1863-1874  profesora revúckeho Slovenského evanjelického a. v. gymnázia - Prvého slovenského gymnázia. Svojou tvorivou činnosťou výrazne  prispel k rozvoju pedagogického myslenia u nás v 19. storočí, a tak sa natrvalo zapísal do dejín slovenského školstva a pedagogiky. Pri tejto príležitosti mu Revúčania  v piatok 16.októbra  spolu s primátorkou mesta Evou Cireňovou a evanjelickou zborovou farárkou Danicou Hudecovou  položili na hrob venček s trikolórou a zapálili sviečky.

 Dušan Dubovský ,foto:RL
Vzdali sme úctu Samuelovi Ormisovi


 
 

O hlavnom kontrolórovi mesta sa rozhodlo žrebovanímVytlačiť
 

Dňa 15.októbra 2015 sa v mestskom dome kultúry konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jediným bodom rokovania programu bola voľba hlavného kontrolóra mesta. Nakoľko súčasnému kontrolórovi mesta Ing.Jánovi  Brtáňovi končí 22.októbra 2015 funkčné obdobie, mestské zastupiteľstvo vyhlásilo v stanovenom termíne  voľby pre nové funkčné obdobie. Do výberového konania sa prihlásilo 10 kandidátov, z toho komisia na otvorenie a kontrolu prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Revúca v zložení Ing.Dušan Dorčák,PhD, Ing.Milan Poprocký a Ing.Július Buchta,konštatovala, že kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky voľby a boli pozvaní na zasadnutie zastupiteľstva. Kandidátom bol na zastupiteľstve poskytnutý  priestor na krátku ústnu prezentáciu . Túto možnosť využili siedmi kandidáti Ing.Ján.Brtáň,Ing.Ladislav Čajko ,PhDr.Jana Jakubejová,Ing.Ivan Rusnák,Ing.Diana Lamperová, Mgr.Gerhard Majling a Mgr.Lukáš Antalík. Kandidáti JUDr.Jaroslav Galo, JUDr.Beáta Zemková a MVDr.Radoslav Serbák sa na ústnu prezentáciu nedostavili.  Po vypočutí kandidátov  oboznámila prednostka  mestského úradu Ing. Eva Kučeráková zúčastnených s organizáciou a priebehom volieb v zmysle platnej legislatívy. Z celkového počtu 13 poslancov mestského zastupiteľstva volilo  v tajnej voľbe  10 poslancov, traja boli neprítomní. Keďže v I.kole volieb ani jeden kandidát nezískal nadpolovičný počet platných hlasov, pristúpilo sa k hlasovaniu v II.kole. Do druhého kola postúpili kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov  Ing.Diana Lamperová(4 hlasy) a Ing.Ivan Rusnák (3 hlasy). Ostatní kandidáti získali menej alebo žiadne hlasy. Podľa platných pravidiel  II.kola kontrolórom sa stáva kandidát s vyšším počtom hlasov. Tentoraz obidvaja menovaní kandidáti získali rovnaký počet hlasov 5. V prípade rovnosti hlasov v II.kole sa o funkcii kontrolóra žrebuje. Poslankyňa Adriana Rusová vyžrebovala kandidáta I.Rusnáka. Prijatým a schváleným uznesením sa  dňom 23.októbra 2015 Ing.Ivan Rusnák stáva hlavným kontrolórom Mesta Revúca na obdobie 6 rokov. Katarína Kvetková

O hlavnom kontrolórovi mesta sa rozhodlo žrebovaním

Ing. Ivan Rusnák v prvom rade druhý zľava

O hlavnom kontrolórovi mesta sa rozhodlo žrebovaním

O hlavnom kontrolórovi mesta sa rozhodlo žrebovaním


 
 

Október, mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Opäť je tu jeseň, nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave sa belejú končiare vrchov... Opäť je tu október, mesiac, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým, skôr narodeným. A nezabudli sme ani my... parlamentári.  I tento rok sme v rámci kampane nazvanej symbolicky „Daruj jablko, daruješ zdravie“ vyzvali svojich spolužiakov o darovanie jabĺčka, aby sme ho v mene všetkých žiakov našej školy odovzdali starým ľudom v Zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“ v Revúcej. Vyzbierali sme obrovské množstvo jabĺčok a 12. októbra 2015 sme ich spolu s krátkym kultúrnym programom podarovali dôchodcom. Pripravili sme si pre nich básničky, ľudové piesne a zahrali na harmonike. Dúfame, že hudbou a vľúdnym slovom sme starkým spríjemnili jedno jesenné dopoludnie a zároveň prejavili našu hlbokú úctu a vďaku. Úsmevom a zvyšnými jabĺčkami sme potom obdarovali starších ľudí v meste, ktorých sme aj takýmto spôsobom pozdravili v októbri - mesiaci úcty k starším.

Milí naši seniori, dovoľte nám i tento rok zapriať Vám pevné zdravie, úsmev a veľa radosti zo života. Nech je jeseň Vášho života plná farieb a nech každá z týchto farieb znamená jedno krásne obdobie Vášho života.

                                                                                                                                              

Žiacky parlament

zo ZŠ Hviezdoslavova

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším


 
 

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozviešVytlačiť
 

Dňa 10.10.2015 sa v Základnej škole I. B. Zocha v Revúcej konal Európsky deň rodičov a škôl, ktorý bol tento rok organizovaný v duchu myšlienky: „Poznaj svoj kraj, zmeň ho na raj.“ V rámci pestrého programu, ktorého sa mohli aktívne zúčastniť rodičia i deti, bol prezentovaný i stánok Turistického informačného centra s heslom: „O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš“. V ponuke pre malých i veľkých zvedavcov bol pripravený zábavný bulletin Rozprávka o múdrom domčeku a rozprávkové pexeso. Deti sa výborne bavili a my sme sa tešili, že sme strávili príjemné a zmysluplné dopoludnie. Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

Text a foto: MsÚ

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš

O Revúcej ak niečo nevieš, v TIC-u sa to isto dozvieš


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Rozvoj turizmu v regióne Gemer“ Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu „Rozvoj turizmu v regióne Gemer“.

Uvedený projekt a jeho aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca prispelo zo svojho rozpočtu sumou 470 eur.

Zámerom mesta bolo vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania východiskového bodu pre turistické trasy regiónu.

Vhodným východiskových bodom pre turistiku v rámci nášho regiónu je priestor za mestským úradom, ktorý sa nachádza v centre mesta v blízkosti autobusovej stanice a tiež v blízkosti obchodov, reštaurácií a kaviarní.

Vďaka projektu sa zakúpili a osadili stojany na bicykle, lavičky a informačná tabuľa s mapou regiónu s vyznačenými cyklistickými trasami, ako aj ďalšími zaujímavými informáciami a typmi na výlety.

Veríme, že aj týmto projektom prispejeme k rozvoju cykloturistiky v našom regióne.

 

Text a foto: MsÚ

logo

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Rozvoj turizmu v regióne Gemer“

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Rozvoj turizmu v regióne Gemer“


 
 

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLEVytlačiť
 

V mesiaci október naša MŠ na Sládkovičovej ulici organizuje každý rok  športový deň „Trojboj  všestrannosti“, na ktorý sa tešia všetky deti, pretože pohyb je im prirodzený a blízky.

Dňa 7.10.2015 v areáli multifunkčných ihrísk ZŠ na Hviezdoslavovej ulici súťažili 5-6 ročné deti v nasledovných disciplínach: beh na 20 metrov, skok do diaľky a hod loptou oboma rukami. Ich výkony boli zaznamenané a najlepšie z nich boli vyhodnotené diplomom. Všetky deti dostali za ich snahu sladké odmeny a medaile. Deň bol plný zážitkov, radosti, ale i smútku, na ktorý bolo najlepším liekom príjemné jesenné počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celého dňa.     

 

                                                                                              Ivana Debnárová

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠPORTOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE


 
 

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresuVytlačiť
 

V pondelok 5.októbra 2015 navštívil  žiakov a pedagógov revúckeho okresu Juraj Draxler . Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy J.A.Komenského v Revúcej. Minister si  po privítaní riaditeľom školy Emilom Valkom prezrel školu, zavítal medzi žiakov do tried,  telocvične , nevynechal ani kuchyňu, jedáleň  a vonkajší  areál. Pochválil vkusne vymaľované a zariadené triedy ,vybavenie školy a nové vyučovacie  metódy  vo vzdelávacom procese. Na  stretnutí s učiteľmi a riaditeľmi škôl , ktorého sa zúčastnila aj primátorka mesta Eva Cireňová, si  vypočul pripomienky a problémy našich pedagógov. V úvode stretnutia však sám minister otvoril témy, ktoré sa v súčasnosti  skloňujú v školstve.  Prvou  je  zber údajov  o žiakoch, rodičoch a pedagogických zamestnancoch do rezortného informačného systému , ktorý vyvolal medzi učiteľmi a najmä rodičmi značný nesúhlas a odpor s poskytovaním citlivých údajov. Minister uviedol, že zámer rezortu školstva bol dobrý, kde   napĺňanie rezortného informačného systému je snahou o automatizované prepojenie informačných systémov verejnej správy, medzi ktorými by prebiehala výmena informácií.  Keďže tento proces  ale nie je legislatívne len po kontrolou ministerstva školstva, chybu priznal a ospravedlnil sa. Ďalšou dlhodobo pertraktovanou témou sú platy učiteľov.  Tu uviedol , že výsledkom  kolektívneho vyjednávania je najbližšie zvýšenie platov pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom o 4 %.  Boľavou témou ako sa ukázalo v diskusii nie sú len poddimenzované  platy učiteľov ale celkovo nedostatok financií v školstve, byrokracia v školách a  možnosti riešenia problémov v znevýhodnených regiónoch. Po dvojhodinovej návšteve v našej školy minister odcestoval na pracovné stretnutie s pedagógmi stredných škôl do Rimavskej Soboty.  Katarína Kvetková

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR medzi žiakmi a pedagógmi revúckeho okresu


 
 

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan MikušekVytlačiť
 

V sobotu 3.októbra 2015 dopoludnia slávnostné fanfáry ohlásili otvorenie XVI.ročníka  Jazdy sv. Huberta a III. ročníka Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov. Toto privítanie nastupujúcej jesene organizuje Mesto Revúca v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, združením PRÍRODA-láska moja, Lesmi SR, Mestskými lesmi Revúca a Mestským kultúrnym strediskom , s podporou a pomocou miestnych firiem a podnikateľov. Medzi  hosťami ani tohto roku nechýbali priatelia z partnerských miest z Chorvátska a Maďarska a zástupcovia spoločenských organizácií, ktorých privítala primátorka mesta Eva Cireňová. Po tradičnom dekorovaní  sa jazdci  vydali na  okružnú jazdu mestom, pričom sprievod viedol voz s  poľovníckou trofejou-jeleňom. Na námestí pred Kohútom  to zatiaľ žilo a vrelo. Svojimi prezentáciami  a programom priťahovali pozornosť návštevníkov  stánky Mestských lesov Revúca, Lesov SR , NP Muránska planina, Komunitného centra Revúca a Turisticko-informačného centra Revúca. Pozornosť, najmä detí pútali ukážky sokoliarov, poľovnícke psy a ich agilita ,jazda na koni a na voze, maľovanie na tvár a kreatívne variácie s pečiatkami. Zaujali aj výstavy poľovníckych anomálnych trofejí,  prác žiakov Základnej umeleckej školy Revúca a Súkromnej umeleckej školy a drobnochovateľov. Nechýbali  ani súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a ikebanu, produkty ktorej mohli návštevníci obdivovať hneď od rána, súťaž o najlepší koláč, najposlušnejšieho psa, v jazde zručnosti, súťaž v pílení a rúbaní dreva a detský karneval. Veľký záujem priťahovali produkty kotlov spod gaštanov. Po rybacej polievke, poľovníckom guľáši, gemerských guľkách a kapustnici sa len tak zaprášilo. Na červenom koberci Slovenská poľovnícka komora pasovala a prijímala do svojich radov nových členov-poľovníkov a v kultúrnom programe sa točili vystúpenia detí materských škôl, detského folklórneho súboru Lykovček a súboru Úsvit. Záver na koberci patril vyhodnoteniu jednotlivých súťaží, kde ceny odovzdala primátorka mesta a vyhodnoteniu jazdeckých súťaží, kde si najúspešnejší jazdci  ceny prevzali  od známeho  country speváka  Allana Mikušeka. Jeho vystúpenie s kvalitnou country muzikou a textami, čo majú dušu, bolo tou dobrou bodkou za vydareným dňom.   Pekné počasie a pestrý program prilákali na námestie malých i veľkých, a ich spokojnosť je poďakovaním a ocenením snahy organizárov  podujatia. Takže, dovidenia o rok priatelia!  Katarína Kvetková,  

RECEPTY_KOLACOV_Z_HUBERTOVEJ_JAZDY_2015.pdf (306 kB)

 

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

Ceny jazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

 


 
 

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencovVytlačiť
 

Vo štvrtok 24.septembra 2015 predpoludním, sa na Námestí slobody pri buste armádneho generála Rudolfa Viesta konala spomienková slávnosť pri príležitosti 125.výročia jeho narodenia .Slávnosť organizovalo Mesto Revúca pod záštitou Martina Glváča, ministra obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB Rožňava, Základnou organizáciou SZPB generála Viesta Revúca a Klubom generálov SR. Pamiatku revúckeho rodáka si prišli uctiť predseda medzinárodného klubu generálov F. Blanárik, predseda ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov P. Sečkár,riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič, vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov na Ministerstve obrany SR M. Klimek, náčelník štábu 2.mechanizovanej brigády Ľ.Kochanský, podpredseda Ústrednej rady SZPB N.Lacko, poslanci BBSK J.Laššan,J.Šeševička,poslanec Košického samosprávneho kraja Š.Bašták,syn netere R.Viesta Ivan Šimko, predseda ZO SZPB Revúca J.Kochan, prednostovia Okresných úradov v Rožňave a Revúcej, zástupcovia spoločenkých organizácií mesta Revúca, poslanci mestského zastupitelstva a občania mesta. Prítomných hostí po slávnostnom akte kladenia vencov privítala primátorka mesta Eva Cireňová. Uviedla, že naše mesto, ktoré je v pamäti Slovákov symbolom národného hnutia, a je mestom narodenia statočného vlastenca generála R.Viesta, nikdy na neho nezabudlo. Pri 100.výročí jeho narodenia mu predstavitelia mesta odhalili Pamätnú tabuľu na rodnom dome, ktorý aj s tabuľou  sú národnými kultúrnymi pamiatkami a v auguste 2007 bola odhalená busta sochára Petra Repku, pri ktorej sa dnes koná spomienková slavnosť.Takisto uviedla, keďže nie je známe miesto jeho posledného odpočinku mesto bude iniciovať vytvorenie symbolického hrobu v jeho rodisku na revúckom cintoríne. Z rúk predsedu Klubu generálov SR Františka.Blanárika zároveň prevzala Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I.stupňa a menovací dekret, ktorým Rada Klubu generálov SR menuje armádneho generála Rudolfa Viesta Čestným členom Klubu generálov In memoriam.

 Po slávnostných chvíľach so sprievodom hudby Vojenských ozbrojených síl SR sa hostia presunuli do mestského domu kultúry, kde sa konala konferencia Armádny generál Rudolf Viest známy-neznámy, ktorú organizátori usporiadali v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. V úvode konferencie primátorka mesta odovzdala Ďakovné listy tým,ktorí sa podieľali na organizovaní spomienkovej slávnosti a zároveň odovzdala ceny žiakom základných škôl, víťazom  vedomostnej  a výtvarnej súťaže. V hlavnej časti odbornej konferencie vystúpili predstavitelia Vojenského historického ústavu s príspevkami  :Vojenská služba Rudolfa Viesta do roku 1920 plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Rudolf Viest - dôstojník československej armády (1920 - 1939),Mgr. Peter Chorvát, PhD.,Vojenská služba Rudolfa Viesta v období druhej svetovej vojny (1939 - 1945),plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.,.Z ich príspevkov sme sa dozvedeli podrobnosti štúdií a vojenského života R.Viesta aj okolnosti jeho zajatia spolu s brigádnym generálom Jánom Golianom v Pohronskom Bukovci.

 Súčasťou osláv 125.výročia narodenia R.Viesta je výstava, ktorá poukazuje na pestrý život osobnosti dejín československého a slovenského národa a mapuje jeho životné peripetie, vojenský život a zásluhy. Cieľom výstavy je priblížiť život a osud jedného z najodhodlanejších mužov z radov slovenských národovcov a československých vlastencov. Výstavu si môžete pozrieť vo výstavnej sieni MsKS do 23.októbra 2015.  Katarína Kvetková

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

 

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov

Pripomenuli sme si život a osud jedného z národovcov a vlastencov


 
 

Rekonštrukcia Prvého slovenského gymnáziaVytlačiť
 

8. apríla 2014 Mesto Revúca podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – národnej kultúrnej pamiatky v Revúcej“.

Žiadosť bola schválená v októbri 2014 a mesto podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Po realizácii a kontrole verejného obstarávania v júli 2015 mesto odovzdalo stavbu firme, ktorá bude mať na starosti celkovú realizáciu stavebných a rekonštrukčných prác.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno - poznávacom cestovnom ruchu.

Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. Vytvoria sa tiež podmienky na realizáciu nových činností múzea, ktoré budú prispievať k rozvoju kultúry v regióne. Na prízemí sa bude nachádzať kancelária, sociálne zariadenia, archív, priestory s expozíciami a iné priestory vhodné na muzeálnu činnosť. Plánovaná je aj obnova podkrovia - vstavba podkrovia, kde vznikne nový priestor ktorý bude využívaný na expozíciu a stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi a významnými osobnosťami s prezentáciou zbierok. Expozícia bude rozdelená na dve časti, prvá časť - dejiny mesta v obrazovej a textovej forme, druhá časť - priblíženie histórie gymnázia v reálnej podobe, ako za čias jeho fungovania. Po obnove budovy a úprave areálu bude budova spĺňať všetky predpoklady na rozvoj muzeálnej činnosti a zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky. Mesto Revúca má v rámci svojho rozvoja naplánované ďalšie projekty, ktoré budú nadväzovať na úspešne zrealizovaný projekt rekonštrukcie Prvého slovenského gymnázia. Jedná sa o rozvoj kultúrno – poznávacieho cestovného ruchu, zvyšovanie kultúrneho povedomia obyvateľstva, rozvíjanie kultúrnych tradícii mesta a podpora kultúrnych aktivít.

 

Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu je koncom roka 2015.

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Rekonštrukcia Prvého slovenského gymnázia

Rekonštrukcia Prvého slovenského gymnázia


 
 

16.ročník Memoriálu Jaroslava VyhnalaVytlačiť
 

               Posledné augustové dni patria už niekoľko rokov tenistom z Revúcej a okolia.

              Aj  tento rok sa v dňoch 28.-30.8.2015 zišlo 27 tenistov  na antukových dvorcoch 1.tenisového klubu , aby  zohrali  zápasy  vo  dvojhre  mužov  a  žien , vo štvorhre mužov a vo dvojhre  si  zmerali  svoje  zručnosti aj  seniori od 55. rokov / Old  Boys./

Zápasy sa hrali na 2 víťazné sety na 2 kurtoch v peknom slnečnom počasí. V sobotu si tenisti pochutnali  na občerstvení, ktoré  im  pripravili  členovia  výboru  klubu.

Vyvrcholením podujatia boli finálové zápasy  v nedeľu. Ceny víťazom a finalistom odovzdala manželka p. J. Vyhnala pani Eva Vyhnalová.

Výsledky : finále dvojhry :   M. Murko - T. Štefko  6/3,6/4

                   finále štvorhry :  M. Murko/T. Štefko – P. Mesár st./P. Mesár ml. 6/4,6/1

                   dvojhra žien :      1. M. Galdíková, 2. Ľ. Lakyová

                   Old Boys :                      1. L. Slanec, 2. R. Homola, 3. O. Slabej    

 

 

Poďakovanie patrí  sponzorovi turnaja - SMZ Jelšava a.s.,  Mestu  Revúca  za  pomoc pri príprave  turnaja,  p. Eve Vyhnalovej a všetkým účastníkom za spoluprácu pri organizácii turnaja.

                                    

 

                                               Víťazom srdečne blahoželáme !

                        /  Podrobné výsledky  a foto nájdete na fb  1.Tenisový Klub Revúca /.     

 

1.TK Revúca

16.ročník Memoriálu Jaroslava Vyhnala

16.ročník Memoriálu Jaroslava Vyhnala

16.ročník Memoriálu Jaroslava Vyhnala


 
 

Rozhodujte aj vy o budúcnosti a rozvoji v našom regióneVytlačiť
 

V pondelok 24. augusta 2015 popoludní sa v zasadačke mestského úradu konalo verejné stretnutie zástupcov Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer s obyvateľmi nášho mesta. Mesto Revúca patrí do územia VSP Stredný Gemer a vstup mesta do občianskeho združenia partnerstva  poslanci schválili na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V súčasnosti sa rozhoduje o tom, do akých oblastí a kam budú v našom regióne smerovať dotácie z európskych fondov v rokoch 2014-2020. Podmienkou aby sa mohlo naše územie uchádzať o získanie finančných zdrojov pre rozvoj na obdobie 2014-2020 z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu PRV/IROP je vypracovanie spoločnej stratégie miestneho rozvoja územia. Cieľom spomínaného stretnutia v Revúcej  bolo získať informácie, názory a podnety  všetkých aktívnych organizácií, podnikateľov, zástupcov mesta a občanov, ktoré odrážajú potreby a možnosti zlepšenia kvality života v našom meste. Stratégia miestneho rozvoja je špecifická v tom, že zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území a do procesu rozvoja územia zapája obce, podnikateľov, mimovládne organizácie a aktívne skupiny občanov pôsobiacich v území. Identifikácia problémov a potrieb prebieha aj anonymným  dotazníkovým prieskumom, ktorý nájdete a môžete vyplniť priamo na webovej stránke mesta v sekcii Dotazníky. Prístup LEADER z Programu rozvoja vidieka a program CLLD - Miestny rozvoj vedený komunitou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú nástroje, ktoré časť financií dávajú do rúk miestnym akčným skupinám a tie ich následne rozdeľujú na základe miestnej stratégie. Partnerstvo Stredný Gemer má možnosť v programovom období získať 3,5 mil.eur na menšie projekty v sume do 100 tis.eur., pričom celkových 50 % získaných finančných zdrojov sa prerozdelí do súkromného sektora (miestni podnikatelia, mimovládne organizácie, združenia) a 50% do verejného sektora. Katarína Kvetková

Rozhodujte aj vy o budúcnosti a rozvoji v našom regióne

Rozhodujte aj vy o budúcnosti a rozvoji v našom regióne


 
 

Hasičská súťaž o Pohár primátorky mestaVytlačiť
 

V sobotu 1.8.2015 sa na futbalovom ihrisku v miestnej časti Revúčka konala hasičská súťaž o Pohár primátorky mesta Revúca a Memoriál Jána Šepíka, ktorá bola zároveň aj 7. kolom Regionálnej hasičskej ligy Spiš (RHLS). Súťaže sa zúčastnilo 17 mužských a 7 ženských družstiev. Súťažilo sa na 2 pokusy v požiarnom útoku. Po prvom kole ešte nebolo nič isté. Po druhom kole na 3. mieste skončili hasiči zo Štôle, na 2. mieste hasiči z Bijacoviec a víťazom súťaže sa s časom 14,43 sekundy stalo družstvo zo Žakoviec. Mierne zaváhania na terčoch odsunuli domáce družstvo s časom 14,66 sekundy na 4. miesto. V kategórii žien sa na 3. mieste umiestnili ženy z Odorína, na 2. mieste skončili ženy zo Šalkovej a víťazkami tejto kategórie sa stali ženy z DHZ Spišský Štvrtok. Najlepším a zároveň najrýchlejším družstvám boli odovzdané krásne trofeje a ceny. Súťaž bola organizovaná s finančnou podporou Mesta Revúca.     

DHZ Revúčka


 
 

Majstrovstvá SR Dobrovoľných hasičských zborovVytlačiť
 

Dobrovoľný hasičský zbor Revúčka sa dňa 12.7.2015 zúčastnil Majstrovstiev SR Dobrovoľných hasičských zborov v Turanoch. Družstvo z Revúčky skončilo s celkovým časom 91,99 s na peknom druhom mieste. DHZ Revúčka ďakuje Mestu Revúca za finančný príspevok, vďaka ktorému sa uhradili náklady na dopravu na súťaž v Turanoch.

DHZ Revúčka


 
 

Malý návštevník u primátorky mestaVytlačiť
 

V pondelok 6.júla 2015 prijala primátorka mesta Eva Cireňová vo svojom úrade  štvorročného chlapčeka Sebastiána Liptáka z Revúcej. Sebastián mal vážne zdravotné problémy a potreboval operáciu v zahraničí aby mohol začať sám sedieť a chodiť. Ešte vlani počas podujatia Revúcke Vianoce sa konala dobrovoľná zbierka, kde mohli občania prispieť chlapčekovi na operáciu. V januári   tohto roku primátorka mesta odovzdala dobrovoľný príspevok občanov  Sebastiánovej matke .Sebastián absolvoval operáciu v Čechách a podľa vyjadrenia jeho matky sa jeho stav zlepšil. V súčasnosti  podstupuje rehabilitáciu v Košiciach ale už je schopný  s pomocou chodiť . Malému Sebastiánovi  držíme palce a prajeme aby čím ďalej tým viac cítil pevnú pôdu pod nohami. -Katarína Kvetková- foto:MsÚ

Malý návštevník u primátorky mesta


 
 

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015Vytlačiť
 

Dňa 2. – 6. júla 2015 sa konal v Prešove Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj FRAGARIA CUP 2015. Na štrnástom ročníku turnaja sa zúčastnilo 200 družstiev zo 16 krajín, pre ktorých bolo pripravených šestnásť prírodných trávnatých ihrísk a dve ihriská s umelým trávnatým povrchom. Jeho súčasťou sa stali na päť dní aj naše deti z MFK Revúca Prípravka. Plné očakávania nastúpili v prvom zápase proti súperovi, ktorého úspešne zdolali. Každý deň sa hrali 2 zápasy, kde deti bojovali veľmi húževnato s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok, no nie vždy sa im to podarilo. Vo svojej vekovej kategórii U9 bolo prihlásených 28 družstiev, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Aj keď deti nepostúpili do osemfinále, odnášali si domov bohaté skúsenosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky na turnaj, ktorý je veľkou školou pre futbalovú budúcnosť našich detí. Sprievodný kultúrno-spoločenský program vyvrcholil vo štvrtok 2. júla podvečerným vlajkovým sprievodom všetkých účastníckych družstiev historickým centrom mesta Prešov, bohatým kultúrnym programom a na záver nádherným ohňostrojom.

Veľké ďakujem patrí trénerom Mgr. Miroslavovi Repiskému, Mgr. Karolovi Mátému ml. a Ing. Cyrilovi Simanovi, ktorí venujú svoj voľný čas deťom, aby rozvíjali ich talent, sponzorom BRANTNER  GEMER s. r. o. Rimavská Sobota, MESTSKÉ LESY Revúca, TESCU, ONDREJOVI FURMANOVI a INTAL PEKÁREŇ LOPUŠEKOVÁ, bez ktorých by sa deti nemohli zúčastniť, tohto fantastického turnaja a v neposlednom rade patrí vďaka aj rodičom. Ďakujeme a tešíme sa už na ďalší ročník FRAGARIA CUP 2016 v Prešove.

„Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti,

súdok obozretnosti a more trpezlivosti.“ (František Saleský)

Bc. Ivana Sviežená

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015

Horný rad z ľava: Ing. Cyril Siman, Marko Kilík, Igor Schmiedl, Miroslav Cárah, Tomáš Galovič, Martin Siman, Tobias Lipták, Tobias Tužinský, Mgr. Miroslav Repiský

Spodný rad z ľava: Oliver Lipták, Oliver Kiss, Jakub Varga, Matej Sviežený, Matúš Furman, Filip Lipták, Peter Černák

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015

Deti z MFK Revúca Prípravka na FRAGARIA CUP 2015


 
 

Do práce na bicykliVytlačiť
 

Mesto Revúca sa zapojilo do národnej kampane a umožnilo občanom mesta zúčastniť sa súťaže,   DO PRÁCE NA BICYKLI 2015, ktorá trvala  od 1. do 31.mája 2015. Obyvatelia v rámci Slovenska najazdili spolu 248.600 km čím zamedzili vzniku 64.968 kg CO2.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  poďakovalo mestu za aktívny prístup pri vyhlásení, organizácii a vyhodnotení súťaže. Žiaľ napriek propagácii v okolitých obciach sa v Regióne Revúca zapojili do projektu len 3 súťažné tímy: Cykloškeky, Gymko-cyklo a Sólistky. Jednalo sa o 7 účastníkov, ktorí v stanovenom termíne spolu najazdili 259 km. Primátorka mesta Eva Cireňová poďakovala  účastníkom celonárodnej súťaže , ktorej cieľom je hlavne  motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Verí, že napriek oficiálnemu skončeniu súťaže zostanú obyvatelia nášho mesta aj naďalej verní svojmu dvojkolesovému dopravnému prostriedku. Vyhodnotenie súťaže prebehlo vo štvrtok 9.júla 2015 v priestoroch Mestského úradu v Revúcej.

MsÚ, foto:RL

Do práce na bicykli


 
 

Seniori-turisti sa stretli už po 15. krátVytlačiť
 

V poradí 15. Okresný turistický zraz seniorov Revúckeho okresu sa uskutočnil v stredu 1. júla 2015 v Revúcej a Revúčke s garanciou Regionálneho združenia miest a obcí Stredný Gemer a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Organizátormi tentoraz boli popri Okresnej organizácii JDS v Revúcej hlavne základné organizácie JDS v Revúcej a Revúčke.             Turistické zrazy seniorov Revúckeho okresu sa  už tradične konajú prvý júlový týždeň vždy v inej lokalite okresu. Seniori tak majú možnosť oboznámiť sa s historickými pamiatkami a krásnou prírodou Gemera. Takmer 220 seniorov – účastníkov tohtoročného zrazu zaplnilo divadelnú sálu MsKS v Revúcej, kde sa konalo jeho otvorenie. Predsedníčka okresnej organizácie jednoty dôchodcov Zuzana Homoliaková privítala  hostí – poslancov BBSK Evu Cireňovú, Júliusa Laššana, Jána Šeševičku, prednostu okresného úradu Petra Balogha, predsedu Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica Jána Hlaváča, prítomných primátorov a starostov miest a obcí okresu, zástupcov sponzorov, spoločenských organizácií a hlavne všetkých seniorov – účastníkov turistického zrazu. Tých následne pozdravili aj poslanci BBSK, vyzdvihli ich aktivitu a zaželali im pekné zážitky a pohodu na turistických trasách  a prisľúbili podporu aj ďalších seniorských aktivít. Slová Jána Hlaváča sa niesli v podobnom duchu a nezabudol podotknúť, že Okresná organizácia JDS v Revúcej je najaktívnejšou organizáciou JDS v kraji. Záverom tejto časti vystúpila predsedníčka ZO JDS Revúca Oľga Kuchtová, ktorá aj  menom predstaviteľky spoluorganizátorskej ZO JDS Revúčka Márie Hanuštiakovej privítala všetkých prítomných a oboznámila s ďalším programom zrazu, s turistickými trasami a ich náročnosťou. Seniori si mohli vybrať prechádzku po meste, ďalšiu trasu popod Skalku na Revúčku a na Bodnárku. Po absolvovaní turistickej trasy každý senior obdržal účastnícky list a odobral sa na chutný obed a občerstvenie pri posedení v školskej jedálni Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Pri zákuskoch, ktoré napiekli členky ZO JDS z Revúcej a Revúčky, ale aj z ďalších ZO JDS v okrese, pri vínku a kávičke sa o dobrú náladu postaral aj harmonikár Edo Sendrei. Dá sa povedať, že  cieľ turistického zrazu sme naplnili a všetci prítomní sa už teraz tešia na budúce športové aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou umožňujú seniorom takéto a podobné stretnutia s priateľmi. –Katarína Kvetková- Zdroj: Z. Homoliaková, foto:RL

Seniori-turisti sa stretli už po 15. krát

Seniori-turisti sa stretli už po 15. krát

Seniori-turisti sa stretli už po 15. krát


 
 

Maroš Detko – „Fotografie z prírody“Vytlačiť
 

Mesto Revúca a Múzeum Prvého slovenského gymnázia Vám v dňoch od 24. júna do 6. júla 2015 ponúkalo vzhliadnuť výstavu fotografií „Fotografie z prírody“, ktorá predstavovala prírodu Slovenska najmä Muránskej planiny zachytenú fotoaparátom Ing. Maroša Detka z Revúcej.

Maroš Detko (nar. 18. 7. 1954, Železník) sa fotografovaniu venuje od roku 1967. Zameriava sa na najmä na prírodné krásy, faunu a flóru. Je členom Slovenského klubu fotografov prírody. Zúčastnil sa mnohých domácich aj zahraničných výstav a salónov fotografií, na ktorých získal viacero ocenení. Jeho fotografie boli použité pri tvorbe propagačných materiálov, pohľadníc či nástenných kalendárov, v rôznych časopisoch a publikáciách...
 

Text: Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca

foto: Ing. Maroš Detko

Maroš Detko – „Fotografie z prírody“

Maroš Detko – „Fotografie z prírody“

Maroš Detko – „Fotografie z prírody“


 
 

Ako sme boli v Ledzinách maľovaťVytlačiť
 

               Je prvý deň, 19.6.2015. Do Ledzín cesta ďaleká. Veru sme mali cestovania tak akurát dosť. Keď sme nechali za sebou oravské vŕšky aj pekný kus poľskej roviny, došli sme do mestečka len trochu väčšieho ako to naše. Dámy z Mestského úradu v Ledzinách sa s nami stretli v malom hoteli na kraji mesta. Nenechali nás ani vydýchnuť a zaviedli nás rovno medzi „nich“.

               Pár slov o Klube umenia Kontrast. Bol založený v roku 1996 v Ledzinách a existuje nepretržite až dodnes. V rámci klubových stretnutí sa konajú výstavy, súťaže, kurzy pre deti a mládež. Najnadanejších z nich predstavuje klub v regionálnych a národných umeleckých súťažiach. Klub tiež organizuje rôzne výstavy a môže byť hrdý na ocenenia, ktoré mu boli udelené.

               Páni a dámy z klubu nás privítali veľmi milo v svojom krásnom ateliéri v novej budove na námestí, ktoré tu volajú „Plac farski“. Po predstavení sa a po úvodnom krátkom slove nás naložili do mikrobusov a povozili po Ledzinách a okolí. Kvôli tomu, aby sme ich trošičku spoznali, aj kvôli inšpirácii, lebo druhý deň od rána sa malo maľovať .... a téma číslo jedna bola Ledziny. Ledziny majú rozlohu 3 104 hektárov a nemajú súvislú zástavbu, medzi jednotlivými štvrťami sa nachádzajú polia, lesy a priemyslové zóny. Je na čo sa pozerať.

               Poľština je nám slovákom blízka, napriek tomu sme nie vždy pochopili. Pán Mirko Leszczyk nám všetko rád zopakoval, takže vieme. Vieme niečo o histórii malého kostolíka, kostola sv. Klemense, na vŕšku nad Ledzinami. Tam stál pôvodne drevený kostolík a ten, ktorý je aj v erbe Ledzín a stojí podnes postavili v 18. storočí. V podzemí kostola sú pochované pozostatky staviteľa kostola - Petra Wehowského a jeho rodiny.

               Od kostolíka je krásny výhľad na celé okolie a  videli sme aj uhoľnú baňu "Ziemowit". Tu rozhodne vyzerajú bane inak ako sme my zvyknutí. 

               Fotenie, nástup, presun a výstup .... a sme pri malom rybníku „Rybaczówka“. Voda, malý bufet, plno miesta na grilovanie, posedenie a malý park pre detiská a plno rýb vo vode. Ako krajinka hodná plátna? Určite áno.

               Po fotení, znova nastupujeme do mikrobusov. Na kratučko stojíme pri kostolíku, čo má zvláštnu zvonicu a zvony „Petra“ a „Pavla“. Nasledujúce miesto je pre nás zaujímavé predovšetkým výhľadom. Pán Mirko Leszczyk ho nazval „Smutna Góra“, miesto na ktorom stojíme a obdivujeme zvláštnu kovovú konštrukciu je vraj brána tretieho tisícročia. Pán Marian Kubista, nám ukazuje v diaľke komíny a vysvetľuje, že Osvienčim je odtiaľ 7 km vzdušnou čiarou. Až doma som našla vysvetlenie : Kopec sa nachádza na východ od Chelm Slaski (obec neďaleko Ledzín). V jeseni 1831 tu vypukla epidémia cholery a vyhaslo 218 životov (na inom mieste píšu 281). Za účelom ochrany vody boli  mŕtvy pochovaní  v pieskoch východného svahu Chelmu. Po tragickej udalosti dostalo miesto nové meno Smutná Hora a nad masovým hrobom bol postavený kríž a neskôr spomínaná brána. Výhľad ... zase doďaleka (no aj tu chýbajú hory).

               Po krátkej ceste sme znova absolvovali výstup z mikrobusov a pred nami sa rozprestierala hladina nádrže Dziečkowice. Voda je čistučká, vraj rezervoár pitnej vody pre túto oblasť. V malom prístavisku sa na hladine hompáľajú loďky. Vraj sa tu nesmie kúpať, ale miestny sú tiež len ľudia a tak sa tu kúpať chodia. No toto by sa maľovalo určite veľmi príjemne.

               Posledná zastávka je pri našom malom hoteli a aj keď sme už unavení a hladní, pozrieme si kolóniu fínskych domčekov. Malé drevené domčeky, jeden ako druhý postavili v rokoch 1948 – 49 fínsky baníci, ktorí pracovali v tom čase v už spomínanej bani Ziemowit.

               Konečne. Sprcha, na chvíľu vyložiť nohy na stôl a potom naozaj chutná večera. Po večeri program v telke. Nevnímame, rozoberáme dojmy, robíme si náčrtky a hľadáme na internete obrázky aj informácie.

               Je druhý deň, sobota 20.6. 2015. Prišli sme na Plac farski trošku skôr, aby sme sa poprechádzali po okolí ateliéru. Na námestí je aj stará knižnica. Je to budova starého ovčína z roku 1629 a má určite zvlášny pôvab. Od knižnice sa dívame na budovu kláštora sestier Karola Boromejského, volajú ich tu siostry Boromeuszky. Káštor bol postavený v roku 1905 a mníšky v ňom žijú aj dnes.

Ale je čas vrátiť sa medzi našich hostiteľov do klubu Kontrast. Je 10:00 a začíname kávou, koláčikmi a rozdelením materiálu. Rozhodli sme sa pre alternatívu č. 1, ostať maľovať tu. Pár miestnych si vybralo prácu v plenéri.

               Maľujeme. Sme len amatéri, ale veď nemôžeme Revúčanov zahanbiť. Snažíme sa, lebo nemáme toľko času, ako miestni. Tí majú na svoje diela týždeň (či dva). Popoludní ale odovzdávame každá dve plátna, jedno s témou Ledziny a jedno s vlastným obľúbeným motívom. V atmosfére, o ktorú sa s nami podelili ledzinský maliari to nebolo zase také zlé.

               Počas dňa nás príde nakrátko pozrieť aj pani primátorka, alebo v Ledzinách burmistrz, Krystyna Wróbel. Milá a energická, zanecháva v nás veľmi dobrý dojem.

Po práci v ateliéri si sadáme všetci k stolu a zaháňame hlad. Znova veľmi chutné jedlo a rozhovory poľsko-slovenské, slovensko-poľské. Pán Leszczyk nás neustále fotí a na záver si nás opäť všetkých vyfotí. Akože inak. Dokumentácia musí byť. Potom sa s maliarmi lúčime. Škoda.

               Deň ale nekončí a tak nás naše dve dámy z magistrátu vedú na štadión MKS Ledziny, kde prebiehajú akcie Dní mesta Ledzín. Sú tu stánky pestré, aj voňavé, kopec detí skáče v hradoch a na ihrisku už mládež krepčí v rytme veľmi dnešnom. Poznáte to, nahlas a zvesela. Stretávame ešte raz pani primátorku, ďakujeme jej za prijatie, pochválime Ledziny, lebo je to naozaj krásne miesto a pani primátorka nás zanecháva s pozdravmi do Revúcej. Je po tieto dni naozaj veľmi zaneprázdnená. Odchádzame na hotel a i keď sa oslavuje, ktosi sa žení, oddychujeme.

               Je tretí deň 21.6.2015. Ráno po raňajkách sa stretávame s našimi sprievodkyňami na recepcii hotela. Vraj ideme na výstavu do Katowíc. Tešíme sa. Najprv sme netušili o akú výstavu ide, ale pri prvom pohľade na sprievodný leták odhaľujeme cieľ našej cesty: VIII Art Naif Festival. Tešíme sa veľmi. Výstava je v Galérii Szyb Wilson v Katowiciach a to už sám osebe je objekt hodný vzliadnutia. Pán na bráne nám znova všetko rád vysvetlil. Zdržíme sa niečo vyše hodiny, lebo sa nám tu páči nesmierne. Po podrobnom preskúmaní zaujímavých exponátov sa už s našimi dámami z Ledzín lúčime. Preberáme darčeky a želáme si „dovidenia“, alebo teda „... do widzenia“ .   

  

Text: Ing. Jana Stašková-Klimentová

Foto: Ing. Jana Stašková-Klimentová, Eva Grendelová

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať

Ako sme boli v Ledzinách maľovať


 
 

Začali sme maličkí a končíme veľkí...Vytlačiť
 

Rozlúčka predškolákov MŠ Sládkovičova

...vyletíme do sveta ako z úľa včielky. Z úľa, v ktorom múdreli naše detské čielka, bola nám v ňom kráľovnou naša pani riaditeľka.

Keď z konca lehátok už trčia chodidlá, keď hračky už trochu nudia a knižky viac lákajú, je čas zažiť nové dobrodružstvo – dobrodružstvo ozajstného prváka. A tak sa 31 našich predškolákov slniečkovej a lienkovej triedy dňa 25.6.2015 s nami rozlúčilo v sprievode dojímavej hudby v areáli školského dvora s pásmom ďakovných básní a piesní s p. riaditeľkou, učiteľkami, tetami kuchárkami, upratovačkami a svojimi kamarátmi. Veru, nejedna slza dojatia vyšla mamkám pri pohľade na svoje krásne deti spolu s príhovorom p. riaditeľky, ktorá v balíčku rodičom pripomenula, ako ten čas rýchlo letí. Spoločne s triednymi p. učiteľkami popriala deťom úspešný štart v škole, príjemné prázdniny a odovzdala osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania. Deti potešil sladký ovocný prípitok, občerstvenie a koláčik, ktorý pre ne s láskou pripravili tety kuchárky.

 Čo bolo ďalej?? Hudba hlasne hrala a všetkých malých i veľkých poriadne roztancovala.

                                                                                                                                    M. Balogová

Začali sme maličkí a končíme veľkí...

Začali sme maličkí a končíme veľkí...

Začali sme maličkí a končíme veľkí...

Začali sme maličkí a končíme veľkí...

Začali sme maličkí a končíme veľkí...

Začali sme maličkí a končíme veľkí...


 
 

Letná potulka mestom RevúcaVytlačiť
 

Bez boja niet víťaza a ani porazeného...aj takto by sa dal charakterizovať život žien z Klubu Venuša Bratislava, ktorý tvorí 155 členiek. Klub patrí pod organizačnú zložku Ligy proti rakovine. Táto charitatívna organizácia sa zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Poslaním Klubu Venuša Bratislava, tak ako aj ďalších klubov po celom Slovensku, je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam,  poskytovať svojim členkám pomocnú ruku a pomáhať im zaradiť sa do bežného života po prekonaní rôzneho druhu rakoviny.

Klub Venuša Bratislava pod vedením RNDr. Marty Vozárovej ponúka svojim členkám mnohé služby, programy a voľnočasové aktivity, ktoré im pomáhajú nemyslieť na zákernú chorobu a neupadať do beznádeje a depresií. Ich cesty ich priviedli aj do mesta Prvého slovenského gymnázia, Revúcej. Zborová farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová privítala v sobotu 20. júna 48 členiek tohto klubu na pôde evanjelickej fary spolu s ďalšími členmi evanjelickej cirkvi a. v. vyznania. Počas návštevy pookriali nielen na tele, ale aj na duchu. Na záver sprievodného slova v kostole pani farárka osviežila aj oslavnou piesňou. Členky tohto klubu mali možnosť nielen nahliadnuť do priestorov Prvej slovenskej knižnice (dnes archívu), ale aj  pokochať sa výhľadom z veže evanjelického kostola. Z priestorov evanjelickej fary sme sa spolu so skupinou presunuli do Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde sme sa preniesli do života druhej polovice 60 rokov 19. storočia v meste. Odtiaľ sme sa kráčajúc Muránskou ulicou presunuli do Rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca diakona, kde nás s úsmevom už očakávali dekan Mgr. Pavel Bodnár a archivár Rožňavskej diecézy Stanislav Kršniak, ktorý svojím precíznym výkladom oboznámil členky Klubu Venuša s dejinami najstaršej budovy v meste. Po prehliadke rímskokatolíckeho kostola sme sa presunuli na Námestie slobody, odkiaľ mohli „dievčatá“ (ako ich volá vedúca klubu) vidieť a dozvedieť sa o histórii ďalších troch dominánt v meste, a to budove mestského domu, dnes sídle Mestského úradu Revúca, dome ľudovýchovného činiteľa Mateja Nandrássyho, v ktorom dnes sídli Slovenská sporiteľňa, a mestskom hostinci známom aj pod názvom Kohút. Našu potulku sme zavŕšili na jarmoku, ktorý bol súčasťou osláv Dni mesta Revúca. Napriek nepriazni počasia úsmev na tvárach mnohých „dievčat“ prezrádzal spokojnosť a radosť z bohatého programu. Za úspešným a všetkými zúčastnenými pochváleným sprievodným programom stojí niekoľko osôb, ktorým by som sa chcela v mene Múzea Prvého slovenského gymnázia poďakovať. Moje poďakovanie patrí hlavnej iniciátorke potulky Revúcou zborovej farárke Mgr. Ing. Danici Hudecovej, ktorá pohotovo reagovala na záujem o príchod Klubu Venuša Bratislava do nášho mesta, dekanovi Mgr. Pavlovi Bodnárovi a archivárovi Rožňavskej diecézy Stanislavovi Kršniakovi, ktorí nás ochotne privítali v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca diakona, a v neposlednom rade pánovi Karolovi Žigovi, ktorí sa tejto perfektnej akcie nielen zúčastnil, ale ju aj fotodokumentoval. Veríme, že z jednej potulky bude viac potuliek, a že sa budú organizovať pravidelne.

Text: Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca

Foto: MsÚ, Karol Žigo

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca

Letná potulka mestom Revúca


 
 

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...Vytlačiť
 

V utorok 23. júna sa predškoláci z Materskej školy Ul. Vl. Clementisa v Revúcej lúčili s materskou školou. Slávnostne vyzdobedná trieda  , krásne  oblečenie a farebné stužky dávali všetkým najavo, že sa chystá čosi výnimočné. Študentská hymna bola úvodom a privítaním pre všetkých budúcich školákov. Básňami a piesňami sa deti poďakovali za starostlivosť pani učiteľkám, tetám upratovačkám, kuchárkam a pani riaditeľke. Nezabudli ani na mladších kamarátov. Od nich dostali darček na pamiatku. Budúci školáci si domov hrdo niesli prvé ozajstné vysvedčenie.  Končia sa tri krásne roky detstva prežité v našej škôlke. V septembri sa otvoria školské brány , zazvoní zvonec a naši veľkí škôlkari zasadnú do školských lavíc. Dovidenia milá škôlka, BOLO NÁM TU FAJN....

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...


 
 

Z úcty k vám...Vytlačiť
 

Každoročne počas Dní mesta sa udeľujú ocenenia  osobnostiam mesta Revúca. Slávnostné podujatie sa konalo v piatok 19.júna 2015 v divadelnej sále mestskému domu kultúry. Primátorka mesta  Eva Cireňová odovzdala ocenenia občanom, ktorí  svojou výnimočnou činnosťou obohacujú život občanov nielen nášho mesta a šíria dobré meno ,mesta  za jeho hranicami. Na základe podaných návrhov občanov a organizácií odovzdala primátorka mesta Pečať prvého slovenského gymnázia Gerhardovi Kevinovi Lázokovi a Júlii Szírosovej za vynikajúce študijné výsledky  a reprezentáciu mesta. Plaketu mesta za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou v oblasti folklóru a zachovávania ľudových tradícií a regionálnych zvykov v našom meste si prevzali  Mrg.Ondrej Baran, Dobrovoľný hasičský zbor  Revúčka za úspešnú reprezentáciu Revúcej  v regionálnych hasičských ligách a Občianske združenie Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka, ktoré svojimi  kultúrno -spoločenskými aktivitami prispieva k zachovávaniu regionálnych folklórnych zvykov a tradícií. Cena primátorky mesta bola odovzdaná Mgr.Lucii Pribolovej,Jozefovi Gajdošovi,Márii Sikorskej,Márii Hrbálovej, Adrianovi Štempelovi a Občianskemu združeniu Gombíkovo. Najvyššie ocenenie Zlatého Quirina mesta Revúca za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj enviromentalistiky v rámci Slovenska, predovšetkým v Chránenej krajinnej oblasti Muránska planina prevzal  Ing.Vlastimil Pelikán.  Slávnostné chvíle a dojatie umocnilo vystúpenie speváckeho zboru Quirin , tanečného súboru Happy dance a v závere koncert Pavla Hammela. Oceňovania osobností mesta Revúca sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia organizácií a inštitúcií mesta, starostovia a primátori okolitých obci, predstavitelia Mesta Revúca, príbuzní, priatelia ocenených a občania mesta. Katarina Kvetková, foto:Martin Rolinec, Viac o ocenených občanoch v najbližšom vydaní Revúckych listov.

foto: Foto Rolinec

link na fotogalériu

Z úcty k vám...

Z úcty k vám...

Z úcty k vám...


 
 

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosťVytlačiť
 

V dňoch 19.-20.júna 2015 sa na námestí konal XIX.ročník Dní mesta Revúca. Aj keď počasie predviedlo skoro všetky svoje podoby od slnka, tepla cez dážď ,chlad a zimu prišli sme si vychutnať kultúrny program a jarmok, ktorý pripravili Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca. V piatok ráno, po otvorení Dní mesta primátorkou Evou Cireňovou ,  patrila  tribúna deťom materských a základných  škôl, popoludní  žiakom základnej umeleckej školy, tanečnému súboru Happy Dance. Večer už pódium patrilo revúckej punkovej skupine Quoli čomu?, metalovej skupine Pseudosapiens, rockovej skupine Metalena a program ukončilo vystúpenie rožňavskej rockovej skupiny Sexist.  Zároveň sa podvečer v divadelnej sále mestského domu uskutočnilo oceňovanie osobností mesta Revúca, Z úcty k vám, a koncert hudobnej legendy Pavla Hammela. Tohto speváka bývalej skupiny Prúdy si pamätajú tí skôr narodení ale jeho melodické piesne a skvelé texty ako Medulienka ,Čas malín, Učiteľka tanca, ZRPŠ a mnohé iné určite zaujali aj tých mladších. V sobotu sa návštevníkom na námestí predviedli folklórne skupiny- detský folklórny súbor Lykovček, folklórna skupina Revúška a Spod Kohúta a fujarista Tomáš Vaculčiak. Dynamiku a osobitosť piesní ukázali rómske tanečné a spevácke skupiny. Nechýbal ani v poradí už III.ročník Memoriálu Jozefa Meriača, ktorý potešil priaznivcov dychovej hudby. V maratóne vystúpení pokračovala revúcka poprocková skupina All in band so speváčkou Lenkou Slamčíkovou .Aj keď v podvečer už bola poriadna zima, krv žilách návštevníkov rozprúdilo vystúpenie prešovských skupín Komajota a najmä skupiny Hrdza . Korene slovenského folklóru pretvorené do moderného šatu world music  roztancovali námestie. Tou“ povestnou čerešničkou na torte“  a záverom v programe bol spevák, skladateľ, hudobník a textár Adam Ďurica a jeho najnovší hit Neľutujem. Dni mesta nie sú len námestie, pódium, kultúrny program a jarmok so stánkami. Súčasťou sú umelecké, športové a iné sprievodné akcie v objektoch a priestoroch mesta. K tradičným už patrí Revúcky salón, výstava členov výtvarného klubu Plánka, ktorú si môžete pozrieť vo výstavnej sieni MsKS do 10. Júla 2015. Výstava prác žiakov základnej umeleckej školy je dostupná vo vestibule mestského úradu do 3.júla.2015 a výstavu žiakov súkromnej umeleckej školy Artiana Pod šiatrom sme mohli vzhliadnuť na námestí. Gemerské špeciality zo Súkromnej strednej školy Revúca Na panvici i v hrnci tiež nechýbali. Športové akcie otvorila atletická olympiáda Kalokagatia na ihrisku pri ZŠ I.B.Zocha, v Dome športu sa konala súťaž v silovom trojboji a tenisový turnaj dvojhra v tenisovom areáli pri futbalovom štadióne. Tohtoročné Dni mesta Revúca sú už minulosťou. Mali rozmanitý charakter oblastí spoločenského života a my sa tešíme na tie budúce. Katarína Kvetková, foto: RL       

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť

Počas tohtoročných Dní mesta Revúca počasie poriadne skúšalo našu trpezlivosť


 
 

Zlato z ringu v Prahe pre Revúcu získal Tomáš SzajkóVytlačiť
 

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP  12.-13.6.2015 PRAHA

Cenné kovy z Prahy získali športovci na medzinárodných majstrovstvách Českej republiky v kickboxe dňa13.júna2015. Členovia športového klubu Kickbox Leon Revúca-CVČ  sa pripojením k oficiálnej výprave Slovenského Zväzu kickboxu, úspešne odprezentovali na oficiálnych majstrovstvách Českej republiky „Praha 12.-13.6.2015 v Sparta aréna Praha“. Aj keď po niektorých komplikáciách /váženie, regres, lekárska prehliadka/ naši susedia ich  brali veľmi vážne a nepovolili žiadny váhový rozdiel čím odstavili niekoľko pretekárov, Naši reprezentanti Tomáš Szajkó, Ľuboslav Bodor a len 7-ročná Alžbeta Teličáková sa úspešne odprezentovali a ubytovali sa v  tophotel  Sun Shines. Súťaž organizoval Český zväz fulkontaktu , pod hlavičkou svetovej organizácie WAKO, za účasti 500 pretekárov, zo 6 krajín (CZ,SVK,PL,AUT,LT,ME), riaditeľom súťaže bol Petr Kareš. Zápasilo sa v 2 ringoch a 4 zápasiskách nepretržite 11 hodín. Zlatý Tomáš SZajkó ktorého  tréner je odchovanec z Leonu Revúca Boris Milko  je ostrieľaný bojovník ktorý  má v ringu za sebou už viac ako 200 zápasov je žiakom gymnázia v Tornali a  bývalí taekwondista po jeho zápasoch divákom stuhne krv v žilách, jeho odvaha a nasadenie nemajú hraníc. Bola to výborná previerka  pred  Španielskym   San Sebastianom  kde ho čakajú ME juniorov a kadetov. V kategórii pointfighting nastúpil Ľuboslav Bodor ml v kategórii junior a senior -69kg v oboch finále podľahol z domácimi Čechmi (Hausr M.Horáček J.) Ľuboslav získal 2x titul vicemajstra CZ.  Český kickboxeri  za posledné roky   ukazujú vysokú úroveň a kvalitu ( Svetový pohár Szeged HUN 1.miesto)Len 7 ročná Alžbetka Teličáková ktorá má váhovú nevýhodu až 8 kg v pointfighte prehrala z domácou Češkou A.Hejhalovou rozdielom 2 bodov no nechýbali ani slzy. Mladá Alžbetka sa  stala miláčikom súťaže, neušla pozornosti ani  prezidentovi SZKB Ing. Petrovi Onušťákovi ktorý ju prišiel osobne povzbudiť. Slovensko SZKB skončilo na prvom mieste ziskom 24 zlátých,16 strieborných,13 bronzových medailí.Mgr. Ľuboslav Bodor pôsobil ako rozhodca.

Tomáš Szajkó Lowkick ring – 63,5 kg junior 1 miesto

Ľuboslav Bodor pointfighting -69 kg junior 2 miesto senior -69 kg senior 2 miesto

Alžbeta Teličáková -28 kg PF 3 miesto , kicklight 2 miesto a lightcontact 3 miesto

spolu zlato 1, striebro 3,bronz 2, 6 medailí.

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

 CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP


 
 

TROJBOJVytlačiť
 

Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca pripravilo v rámci programu dní mesta Revúca súťaž pre silných chlapov v trojboji. Súťaž sa konala v Dome športu v posilňovni, ktorú zastupovala v spoluorganizovaní Mgr. Iveta Bryndzová. Súťažilo sa v troch disciplínach drep (squat), tlak na lavičke (benchpress), mŕtvy ťah (deadlift). Každý pretekár mal 3 pokusy na každú disciplínu. Najlepší pokus z každej disciplínysa sa započítaval do výsledného súčtu. Výsledný súčet bol prepočítavaný Wilksovým koeficientom pre stanovenie celkového poradia pretekárov (podľa hmotnosti).
Výsledky:
1. miesto Kristián Piljan Súčet: 625 kg Prepočet: 380,06 bodov
2. miesto Mário Holmok Súčet: 435 kg Prepočet: 289,14 bodov
3. miesto Sergej Anderko Súčet: 355 kg Prepočet: 269,02 bodov
4. miesto Kristián Barnák Súčet: 355 kg Prepočet: 217,82 bodov
Všetci zúčastnení dostali občerstvenie a víťazi vecné ceny a diplom.
Spracoval: Mgr.Maroš Raffay – riaditeľ CVČ

link: http://www.cvcra.estranky.sk/

TROJBOJ


 
 

Športujúci senioriVytlačiť
 

Dňa 16.júna 2015 sa v areáli základných škôl Hviezdoslavova a I.B.Zocha konali III.Okresné športové hry seniorov okresu Revúca, realizované  s finančnou podporou  BBSK. Garantom tohto podujatia je Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera. Hier sa zúčastnilo 162 seniorov a hostí okresu ,z toho 111 súťažiacich. Prítomných účastníkov privítala predsedníčka okresnej organizácie , Zuzana Homoliaková , ktorá zdôraznila motto  seniorských športových podujatí „ Žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek“ a  ďalej uviedla , že cieľom seniorských športových hier je radosť z pohybu a nie z dosahovanie rekordov v športových disciplínach. Eva Cireňová, primátorka  mesta, predsedníčka RZMO Stredného Gemera vyjadrila potešenie, že počet športujúcich seniorov sa  každoročne  zvyšuje a sľúbila im pomoc  a podporu aj v budúcich rokoch. Seniori si svoje sily zmerali v  troch vekových kategóriach : I. kat. do 65 rokov, II. kat. do 70 rokov a III. kat. nad 70 rokov v 8 športových disciplínach-:MUŽI: beh na 100 a 200 m, vrh guľou,hod granátom, kop na bránku, streľba zo vzduchovky a stolný tenis,-ŽENY: beh na 60 m a 100 m, hod váľkom do diaľky, hod granátom na cieľ, kop na bránku, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, vrh guľou. Najstaršou účastníčkou športových hier bola 85 ročná Gabriela Palúšová ,  z Muráňa, ktorej bol odovzdaný Pohár najstaršej účastníčky .Športové zápolenie  prebiehalo do 14,00 hod., kedy už bol pripravený chutný obed v školskej jedálni.  Víťazom športových hier  boli   odovzdané medaile a diplomy, ktoré odovzdávali Eva Cireňová, a Juraj Králik, predseda Olympijského klubu Gemer. Víťaznému družstvu hier v Revúcej  ZO JDS Revúca  odovzdali PUTOVNÝ POHÁR  predsedu ZMOS Stredného Gemera  a PUTOVNÉ POHARE najúspešnejšiemu športovcovi  Michalovi Regendovi, z Muráňa a  najúspešnejšej športovkyni  Lýdii Zatrochovej,  z Muránskej Dlhej Lúky. Cieľ športových hier sa naplnil, pohyb a športové zápolenie priniesli radosť a športovci si dali sľub, že ešte vo väčšom počte sa zúčastnia budúcich okresných športových hier seniorov. Katarína Kvetková, zdroj:Zuzana Homoliaková, foto:RL

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori

Športujúci seniori


 
 

Na ceste za zdravímVytlačiť
 

       Aj takto by sa dal nazvať cieľ osvetovej činnosti, ktorú realizujeme v Základnej škole Ivana Branislava Zocha v Revúcej. Po besede s detskou lekárkou nás tentokrát navštívila gynekologička MUDr. Adriana Rusová, ktorá sa porozprávala s našimi ôsmačkami a deviatačkami  o intímnom zdraví dospievajúcich dievčat.

      Povedala im všetko o menštruačnom cykle, ako sa chrániť pred otehotnením, odkedy majú navštevovať gynekologičku, ako sa chrániť pred rôznymi ochoreniami, ktoré trápia najmä ženy. Takisto im premietla prezentáciu o sexuálne prenosných ochoreniach a o spôsobe prevencie pred nimi, veď nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie sa varovať, ako neskôr banovať.  Dievčatá pani doktorku počúvali so záujmom a síce nesmelo, no položili jej aj zopár otázok.

       Cesta prevencie je tou správnou cestou za zdravím, ktorú sa snažíme ukázať našim žiakom a k tomu prispievajú aj takéto besedy s lekármi. Touto cestou ďakujeme pani doktorke Rusovej, že si našla čas a prišla medzi naše žiačky, aby nám pomohla napĺňať cieľ, ktorý sme si dali.

                                                                                                           Mgr. Zuzana Kováčová

Na ceste za zdravím


 
 

Neznalosť zákona neospravedlňujeVytlačiť
 

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo dnes do ZŠ I.B.Zocha zavítal pán prokurátor JUDr. Daniel Prč, aby na besede so žiakmi VII. a IX. ročníkov zaujímavým a pútavým spôsobom pozdvihol ich právne povedomie, priblížil problematiku práce prokurátorov a súdnej moci na Slovensku, ako aj upozornil na úskalia a nebezpečenstvá, ktoré na žiakov číhajú pri nedodržiavaní stanovených pravidiel a právnych noriem. Počiatočné rozpaky vystriedala zvedavosť a tak pán prokurátor vysvetľoval, aký je rozdiel medzi krádežou a lúpežou, kto je zodpovedný, ak žiak fajčí , či konzumuje alkohol na verejnosti, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť za pohlavné spolužitie osôb mladších ako 14 rokov. Dúfame, že sa spolu stretneme aj v budúcnosti, pri diskusii na ďalšie zaujímavé témy.

 

Ing. Alena Kvetková

Logo


 
 

Detská párty s ujom ĽubomVytlačiť
 

 Vo štvrtok 11. júna navštívil deti z MŠ Ul. Vl.Clementisa v Revúcej  ujo Ľubo junior. V úvode deťom porozprával rozprávku „O Červenej čiapočke“ , ktorú im sprostredkoval hravou a zábavnou formou a tak sa stali súčasťou rozprávky . Párty pokračovala skvelou zábavou , tancom a spevom detí .  Deti aj pani učiteľky sa poriadne vyšantili a v závere si zatancovali aj s ujom Ľubom. Discotéka s ujom Ľubom bola súúúúúper....

Hilda Puterová

Detská párty s ujom Ľubom

Detská párty s ujom Ľubom

Detská párty s ujom Ľubom

Detská párty s ujom Ľubom

Detská párty s ujom Ľubom

Detská párty s ujom Ľubom


 
 

Priateľstvo nepozná hraniceVytlačiť
 

„Těšíme se, těšíme se a těšíme se“ , tak znel posledný mail tesne pred návštevou partnerskej školy z českého Litovla.

Tých bolo počas plánovania tejto návštevy niekoľko a už príprava na toto stretnutie bolo plná radosti a očakávania - najmä zo strany detí. Tie už niekoľko mesiacov predtým komunikovali s vybranými kamarátmi cez sociálne siete. Keď sa stretli v skutočnosti, bolo to akoby sa poznali veľmi dávno.  Po minuloročnej  partnerskej návšteve našich kolegov v Litovli  sme sa po vzájomnej dohode rozhodli uskutočniť výmenný pobyt žiakov u nás -  v Revúcej. Keďže v obidvoch školách pracuje Žiacky parlament, tak sa stretnutie konalo  na tzv. parlamentnej úrovni. Naši žiaci pripravili pre svojich kamarátov pestrý program. Priatelia z Litovla k nám pricestovali 3.6.2015 na trojdňovú návštevu. Naši žiaci si brali kamarátov do rodín, kde sa o nich príkladne starali. Po privítaní a ubytovaní v rodinách sme sa 4.6.2015 vybrali na celodenný výlet na Teplý Vrch, kde sme navštívili Zverinec, prešli sme náučným turistickým chodníkom, pozreli sme si zrúcaniny hradu Blh a pokochali sme sa krásnou dolnogemerskou prírodou. Po túre nás čakal chutný obed, ktorý nám pripravili v hoteli DeaRei. Posilnení a s dobrou náladou sme sa z prírody vybrali za historickými pamiatkami a navštívili sme kaštieľ v Betliari. Deťom i kolegyniam sa výlet veľmi páčil . Večer strávili deti v rodinách, ktoré im takisto pripravili program. My sme sa venovali kolegyniam, s ktorými sme si v družnej debate vymieňali skúsenosti z pedagogickej praxe. V piatok, 5.6. sme pripravili slávnostné zasadnutie parlamentu na medzinárodnej úrovni. Naši žiaci ukázali ako to prebieha na každomesačnom zasadnutí u nás, oboznámili ich s činnosťou parlamentu i jeho aktivitami počas školského roka a navzájom si povymieňali skúsenosti. Potom urobili prehliadku našej školy a zobrali spolužiakov do svojich tried na vyučovaciu hodinu. Po vyučovaní sme sa vybrali na prehliadku mesta.  To si mohli naši priatelia pozrieť z  veže evanjelického kostola, kde im p. uč. A. Joáchimová urobila podrobný výklad o histórii aj súčasnosti Revúcej.  Prijatí sme tiež boli na Mestskom úrade v Revúcej u prednostky Ing. Evy Kučerákovej. Potom nasledoval obed v školskej jedálni a rozlúčka . Tá bola veľmi emotívna, padli aj slzy a odchod našich priateľov uľahčili sľuby, že sa čoskoro stretneme znovu. Pri pohľade na priateľstvá, ktoré vznikli medzi deťmi , sme usúdili, že pokračovať v tomto partnerstve so ZŠ Vítězná v Litovli má zmysel. Svedčia o tom i slová kolegyne, ktoré nám napísala bezprostredne po návšteve u nás: Poděkování z Litovle. „ Ještě sme ani nedojely a děti začaly vzpomínat a plánovat jak to udělat, aby mohly zase vycestovat za Vámi a Vašimi  dětmi. Prý se složí na cestu, chtějí už na podzim zase přijet a chtějí, aby vaše děti přijely na delší dobu a další a další plány.Dělalo mi to moc dobře, protože jsem ucítila, že  vše dopadlo dobře a že je správné, když se tyto děti i jiné děti zase potkají.“ „MÁ TO SMYSL !!!!!!!  A TO JE DOBŘE !!!!!!!!“Naše poďakovanie za to, že sa táto partnerská návšteva mohla uskutočniť patrí:  Primátorke  mesta Revúca p.  MVDr. Eve Cireňovej a  RZ pri ZŠ J.A. Komenského Revúca za finančné príspevky a ,p. V. Ferdinandimu,  p. V. Beňovi , p. P. Kontúrovi a sponzorské dary.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa ujali detí a príkladne sa o nich starali.

Mgr. Janka Koreňová

Priateľstvo nepozná hranice

Priateľstvo nepozná hranice

Priateľstvo nepozná hranice

Priateľstvo nepozná hranice

Priateľstvo nepozná hranice


 
 

31. mája vystúpil spevácky zbor Quirin v Rímsko-katolíckom kostole v Muránskej Dlhej LúkeVytlačiť
 

31. mája vystúpil spevácky zbor Quirin v asi hodinovom programe v Rímsko-katolíckom kostole v Muránskej Dlhej Lúke. Teší nás, že sme zaplnili kostol a že sa naše vystúpenie stretlo s mimoriadnym ohlasom.
 

31. mája vystúpil spevácky zbor Quirin v Rímsko-katolíckom kostole v Muránskej Dlhej Lúke


 
 

Ďalší úspech Speváckeho zboru QuirinVytlačiť
 

V sobotu 6. júna 2015 na krajskom kole súťaže speváckych zborov získal spevácky zbor Quirin zlaté pásmo s postupom do celoslovenskej súťaže v Košiciach, ktorá bude v októbri. Veľmi nás teší, že naša práca prináša okrem potešenia poslucháčov aj ocenenia.

Ďalší úspech Speváckeho zboru Quirin

Ďalší úspech Speváckeho zboru Quirin


 
 

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliekVytlačiť
 

Dňa 06.06.2015 družstvo zo ZO JDS v zložení Zuzana Sýčová, Eva Zlatnická a Mária Sutorisová  úspešne zastupovalo Mesto Revúca vo varení gemerských guliek počas podujatia Dni mesta Jelšava. Skvelým pomocníkom, ktorý prikladal pod kotol a udržiaval oheň bol Stanislav Sutoris.

Podujatia sa zúčastnila aj pani primátorka MVDr. Eva Cireňová a zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Návštevníkov sme lákali nielen dobrou náladou a vôňou pripravovaného pokrmu, ale aj chlebíkom s masťou a propagačnými materiálmi. Zároveň mesto reprezentoval aj stánok Turistického informačného centra a Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktorý ponúkal široké spektrum tovaru, ručných výrobkov, informácií a propagačných prezentov o našom meste a Prvom slovenskom gymnáziu.

Kvalitu pripravovaného jedla hodnotila odborná porota, ale aj „ochutnávači“ z radov návštevníkov podujatia v rámci verejnej ochutnávky.

Naše družstvo sa umiestnilo na krásnom 1. mieste vo verejnej ochutnávke. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami a my sme odchádzali s dobrým pocitom, že naše jedlo návštevníkom chutilo. Účasť na podujatí nás inšpirovala a veríme, že sa náš tím zúčastní aj na budúci rok.

Veď už aj Martin Kukučín počas svojich štúdií v Prvom slovenskom gymnáziu ochutnal gemerské – revúcke guľky a toto úžasné jedlo opísal nasledovne:

„... a čo všetko ešte dalo by sa napísať k zvelebeniu guliek revúckych!

Jak sucho som ich tu odbavil, kdežto ony tak hladko kĺzali sa dolu hrdlom! A ten kyseľ, čo bol na nich!

Že je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že vedia, ako musia zahynúť, hádžu sa doň. Utopia sa vďačne, len keď im je daná príležitosť v kyseli si pohovieť. A sú ešte veselé, čo i pieseň ukazuje: „Chlapci, buďme veselí ako mucha v kyseli...

Ej, guľky, to je jedlo, ale darmo budem o nich teoretizovať!“

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné na súťaži vo varení gemerských guliek


 
 

Splašková kanalizácia v RevúčkeVytlačiť
 

Dňa   29.5.2015  sa  v  Revúčke  za  účasti  vedenia  mesta Revúca , zástupcov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice a  zhotoviteľa stavby Gepstav,s.r.o Michalovce   uskutočnilo    slávnostné prestrihnutie pásky pre stavbu  „Mesto Revúca – mestská časť Revúčka- Splašková kanalizácia“.Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť  a.s.  Košice     podala   od   roku  2009    viackrát   žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo životného prostredia SR.  Posledná žiadosť   na  základe  výzvy  vo  februári  roku  2014   bola   v októbri  roku  2014   schválená,   nakoľko  splnila  všetky  výberové  kritéria  potrebné  pre  financovanie  projektu   v rámci príslušnej výzvy pre Operačný program Životné prostredie .Realizácia  projektu  sa  začala  v  máji  tohto roku,  jeho  ukončenie  je naplánované  na  august/2015. Zhotoviteľ  vybuduje  splaškovú  kanalizáciu   v . Revúčke,   kanalizačný zberač  F,   ktorý   odvedie splaškové  vody  do  novovybudovaného   kanalizačného zberača   E  a  E1,    ktorý  bude  napojený  na existujúcu kanalizačnú sieť mesta Revúca  na Ul.Komenského.  Po  vydaní   kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu sa zabezpečí  spustenie riadnej prevádzky kanalizácie. Realizáciou aktivít projektu  sa  vybuduje  kanalizačná sieť  o  dĺžke 5 033 m, výtlačné potrubia o dĺžke 121 m  a  domové kanalizačné prípojky o dĺžke 1 141 m.  Splaškové vody   z    Revúčky  sa  odvedú a  vyčistia  v  Čistiarni  odpadových  vôd   Revúca,     ktorá   bude   vyhovovať   naším   aj   EÚ  normám.  Zredukujú sa látkové znečistenia a organické látky na výstupe  z  ČOV   a   taktiež sa účinne zníži obsah nerozpustných   organických  látok  v  surovej  odpadovej  vode.  Riadnym  nakladaním  a  prečistením splaškových vôd sa zvýši kvalita životného prostredia.  Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu  a  tým  sa  zvýši   ochrana podzemných vôd v riešenom území.     Zároveň   sa   dosiahne   súlad  s  Koncepciou  vodohospodárskej  politiky,   so   strategickými dokumentmi  a  so  smernicou Rady č.2000/60/ES.  Vybudovaním vodohospodárskej infraštruktúry sa umožní zlepšenie sociálneho, ekonomického  a investičného rozvoja mesta Revúca.  M.Varga

Splašková kanalizácia v Revúčke

Splašková kanalizácia v Revúčke


 
 

Vydarený výletVytlačiť
 

Krásne slnečné júnové ráno sme sa vybrali s deťmi z Materskej školy  Clementisa v Revúcej na výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Výlet sa nám veľmi vydaril. Deti boli nadšené a šťastné, že mohli zvieratká vidieť naživo a odfotiť si ich. Cestou domov nám v ušiach znela veselá pesnička: My sme boli v ZOO, v ZOO, dobre nám tam bolo, bolo. Videli sme zvieratká, plazy, hady, vtáčatká....

Vydarený výlet

Vydarený výlet


 
 

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...Vytlačiť
 

...všetky tieto a mnohé iné atrakcie, ktoré pritiahnu záujem a potešia  deti, boli pripravené v nedeľu  31.mája 2015 predpoludní  na ihrisku Základnej školy Hviezdoslavova. Mesto Revúca v spolupráci so stranou SMER-SD ,už tradične ako po iné roky, zorganizovali Deň detí. Detí, rodičov aj ostatných návštevníkov privítali poslanec Národnej rady SR Jaroslav Demjan, primátorka mesta Eva Cireňová a predseda okresnej organizácie strany Július Laššan. Do programu pre deti prispeli Lesy SR lesnou pedagogikou, detské súťaže pripravilo Centrum voľného času Revúca, policajti a hasiči zaujali najmä chlapcov ukážkami svojej techniky. Modely lietadiel a vrtuľníkov modelárskeho klubu Ambassador potešili aj oteckov a pre malé slečny a ich mamičky tu bolo maľovanie na tvár so ZUŠ Revúca a  líčenie so známou kozmetickou značkou. Deti milujú zvieratká a preto nechýbali ani psíky z mestského útulku a živé kone. K tomu „objednané“ slnečné počasie takže veríme ,že  malí i veľkí návštevníci odchádzali z podujatia spokojní. Katarína Kvetková, foto:RL

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...

Zmrzlina, cukrová vata, kofola, kolotoč, nafukovací hrad...


 
 

Dotkni sa maVytlačiť
 

Vo štvrtok 28.mája 2015 popoludní sa vo výstavnej sieni mestského domu kultúry konala vernisáž výstavy Zajácza Tamása  Dotkni sa ma. V galériách a múzeách je väčšinou zakázané dotýkať sa vystavených predmetov, tu sám autor názvom výstavy pozýva a nabáda návštevníkov, aby sa jeho diel dotýkali. Vystavené umelecké diela sú totiž zhotovené z teľacej kože a osloviť vás môžu nielen vizuálne ale najmä dotykom a pocitom, ktorý dotyk vyvolá. Výstavu sme si prezreli a veru bolo čo pozerať a dotýkať sa. Autor, pôsobiaci v maďarskom Tiszaújvárosi , do kože pretavil nádherné torzá ženských tiel, stromov, kvetov, na kožu namaľoval portréty známych osobností  aj neznáme tváre a postavy. Výstava, ktorú zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestom Revúca  a mestským kultúrnym strediskom Revúca potrvá do 15.júna 2015. Katarína Kvetková, foto: RL

Dotkni sa ma

Dotkni sa ma

Dotkni sa ma

Dotkni sa ma

Dotkni sa ma


 
 

Predškoláci v Prvom slovenskom gymnáziuVytlačiť
 

O škole na Muránskej ulici deti už veľa počuli, ale dnes ju navštívili a oboznámili sa s históriou priamo v jej priestoroch. Pri vstupe do historickej budovy ich privítala teta Vierka Kasperová, ktorá deti sprevádzala a zároveň im rozprávala dôležité informácie o tejto škole. Ako to bolo pred veľa rokmi – až 153 , kto na nich pozerá z obrazu v riaditeľni : A.H.Škultéty /správca školy/ ,deti zaujal  nábytok z tohto obdobia, videli bustu M. Kukučína,  ktorý tu študoval, videli  kuchyňu v jej pôvodnej podobe. V záhrade sa oboznámili s bustou I.B.Zocha. Najviac deti zaujalo rozprávanie o tom, ako v škole trestali neposlušných žiakov: museli kľačať na drevených polenách, deti sa tešili ,že si to mohli vyskúšať... Zábavnou a hravou formou deti spoznali históriu nášho mesta. Bol to pre nich zaujímavý a poučný zážitok.

 Hilda Puterová, MŠ Ul. Vl. Clementisa Revúca

Predškoláci v Prvom slovenskom gymnáziu

Predškoláci v Prvom slovenskom gymnáziu

Predškoláci v Prvom slovenskom gymnáziu


 
 

Poďme sa zabávať!Vytlačiť
 

            Pohyb a hry sú neodmysliteľnou súčasťou detí. Nimi si rozvíjajú súťaživosť, obratnosť, kolektívnosť, pohyblivosť, vytrvalosť, disciplinovanosť...

Tieto vlastnosti si mohli zdokonaliť aj žiaci 1.-4. ročníka ŠZŠ 27. mája 2015. Na ihrisku ZŠ Hviezdoslavova ul., sme s zišli, aby sme sa pozabávali a oživili pohybové hry, ktoré nás sprevádzajú od najútlejšieho veku. Ihriskom sa ozývali: „Oli, Oli, Janko“, „Ide Pešek okolo“, „Kolo, kolo mlynské“, „Mačka a myš“, „Chytili sme kohútika“, „Kráľu, kráľu daj vojačka“...

Radosť, veselosť, dobrá nálada a odhodlanosť ukázať svoju šikovnosť nechýbali ani jednému žiakovi. Týmito aktivitami sme sa zapojili aj do podujatia medzinárodnej športovej aktivity Challenge Day 2015, ktoré je predovšetkým zábavným dňom propagácie aktívneho pohybu. Pesničkou „Keď si šťastný“ sme sa s ihriskom rozlúčili. Smiech a džavot detí hovorili za všetko.

Mgr. I. Urbanová

Poďme sa zabávať!

Poďme sa zabávať!

Poďme sa zabávať!

Poďme sa zabávať!

Poďme sa zabávať!


 
 

Športovalo sa aj na mestskom úradeVytlačiť
 

V rámci programu TAFISA TRIPLE AC-aktívne mestá, komunity a občania sa aj Mesto Revúca zapojilo do národnej súťaže v ľubovoľných pohybových aktivitách CHALLENGE DAY 2015. V stredu  27.mája 2015 popoludní  sa na podporu tohto programu zamestnanci mestského úradu  rozhýbali v 15 minútovej fyzickej aktivite. Podujatie je zábavným dňom propagácie aktívneho životného štýlu a športu pre všetkých.

Športovalo sa aj na mestskom úrade

Športovalo sa aj na mestskom úrade

Športovalo sa aj na mestskom úrade


 
 

Deň matiek v ZOS CilkaVytlačiť
 

Pri príležitosti „ Dňa matiek“ sme v jedno májové dopoludnie navštívili klientov ZOS „Cilka“. Pozdravili sme ich pásmom básní, piesní a tančekom a tak sme vyjadrili poďakovanie za cestu k životu, po ktorej nás učili kráčať, za prebdeté noci, za úsmev , lásku...

Pripomenuli sme aké dôležité a nezastupiteľné miesto v našom živote má mama , či stará mama.

Slzičky šťastia či dojatia mala nejedna teta, ktorá tiež bola mamou a dnes je starou-či prastarou mamou.

H.Puterová, MŠ Ul.Vl.Clementisa Revúca

Deň matiek v ZOS Cilka

Deň matiek v ZOS Cilka

Deň matiek v ZOS Cilka

Deň matiek v ZOS Cilka

Deň matiek v ZOS Cilka


 
 

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...Vytlačiť
 

Dňa 20. mája 2015 sme si v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej pripomenuli a spoločne oslávili Deň matiek a to slávnostnou Akadémiou, ktorá bola venovaná všetkým mamám, mamkám, mamulienkam, maminkám a starým mamkám.

Program, ktorý sme si pre nich pripravili, bol naším poďakovaním za všetko, čo pre nás už urobili, že nás vždy vedú správnym smerom, že nás stále budú podporovať. Jednoducho, bol akýmsi naším vyznaním, že si naše mamky vážime, uvedomujeme si ich výnimočnosť a nesmierne ich ľúbime.

Veď pre nás sú mamky tým najbližším človekom. Človekom, ktorého sme boli súčasťou, pretože nám darovali život - možnosť vidieť, cítiť, počuť a vychutnáť krásy života. Nielenže stáli pri našich prvých krôčikoch, slovách, našich malých či veľkých úspechoch, ale stali sa pre nás navždy jedinečným človekom, ktorý sa s nami smeje, keď je nám veselo, plače, keď sa nám nedarí. Tiež človekom, ktorý pozná naše tajomstvá, ktorý nám verí, podporuje nás a bezhranične miluje.

Program slávnostne otvorili naše mažoretky, ktoré kúzelne krúžili paličkou a my sme len márne hľadali odpoveď, ako je možné skĺbiť nohy, rytmus, hudbu a paličku. Ako druhí sa predstavili naši prváčikovia, ktorí svojím poetickým pásmom potešili srdcia svojich mamiek. Počas piesne Mama je mama spievalo dokonca aj publikum a veľkým potleskom ocenilo odvahu a talent našich najmenších. Pripomenuli nám, že vždy naše mamky môžeme potešiť čo i len lúčnym kvietkom alebo pusou na líce.

V ďalších číslach programu sme sa nabili pozitívnou energiou a to pri pohľade na umenie Ninky Natálie Vavrekovej, ktorá nám predviedla Gitarový tanec a tiež Tomáška Buchtu, ktorý nás so svojou partnerkou pri latinsko-amerických tancoch očaril. Po takom latisko-americkom ohni sme sa ocitli v rozprávke. Lucka Eštvánčíková nám krásnym zamatovým hlasom za vlastného doprovodu zaspievala a zahrala pieseň od Celeste Buckingham Láska na vlásku. K nej sa pripojil Leo Erik Gombár svojím klavírnym predstavením.

Celú Akadémiu moderovali už skúsení žiaci – Filip Vavrek a Danko Sokol, ktorým to išlo vynikajúco. Danko sa dokonca ukázal aj ako skvelý tanečník a zatancoval nám moderný tanec s prvkami hip-hopu. Dokázal tak, že vie pracovať so slovom, ale aj pohybmi a rytmom. Odpoveď, či smerujeme do cieľa, sme našli spolu s Jankom Dachom, ktorý nám zaspieval pieseň Cesta od Tomáša Klusa a skupiny Kryštof. Do čias minulého storočia nás energickým tancom zaviedli naši tanečníci a tanečníčky z tanečného krúžku, ktorí našich hostí roztlieskali, až sme mali pocit, že sa k nim svojimi tanečnými krokmi určite pripoja. ABBA je ABBA.

Ďalším naozaj umeleckým zážitkom bol spev laureáta súťaže Amosko hľadá talent Romanka Pavlikovského, ktorý precítene zaspieval pieseň od Mariky Gombitovej Vyznanie, čo ešte viac podčiarklo náš cieľ – vyznať sa Vám, naše mamky z veľkej lásky k Vám. Celú Akadémiu uzatvorila pieseň Tak sa neboj mama, ktorú spoločne zaspievali všetci účinkujúci.

Bol to Váš deň, mamky naše a táto Akadémia bola venovaná jedine Vám. Veríme, že sa Vám páčila, že sme Vás potešili. Dúfame, že ste na nás hrdé, veď talent, ktorý sme ukázali sme zdelili aj po Vás. Ďakujeme. 

 Žiaci ZŠ J. A. Komenského v Revúcej

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...

Vrúcne vyznanie našim mamkám a starým mamám...


 
 

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“Vytlačiť
 

Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Zatiaľ čo v niektorej časti Slovenska sa stavali máje v noci z 30. apríla na 1. mája, u nás na Gemeri sa stavanie májov viazalo k Turícam.

 Aj mesto Revúca a jeho miestna časť Revúčka si zachováva tieto ľudové zvyky a tradície. V piatok 22. mája zorganizovala Základná umelecká škola v Revúcej spolu s DFS Lykovček, Mestom Revúca, MsKS Revúca, ZO JDS Revúca, miestnou časťou Revúčka, ZOS Cilka a Mestskými lesmi Revúca folklórny program pod názvom MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ. V rámci projektu Rok ľudových tradícií, obradov a sviatkov to už bolo v poradí štvrté podujatie.

Program sa začal o 10:30 hod. v Zariadení opatrovateľskej služby CILKA. Stavanie desať metrového mája v Revúcej na námestí vedľa Mestského úradu bolo naplánované na 16:30 hod. za sprievodu ľudovej hudby a spevu v podaní miestnych folklórnych súborov. Hneď potom sa diváci aj účinkujúci presunuli do Mestského domu kultúry, kde bol pripravený pestrý kultúrny program. Ako prvá vystúpila Ľudová hudba PAJTÁŠI pri ZUŠ v Revúcej, ktorá zahrala a zaspievala zmes ľudových piesní. Tanečný odbor ZUŠ zatancoval rómske čardáše, po ktorých prišiel na rad spevácky zbor QUIRIN. Potom divákov rozospieval spevokol ÚSVIT pri ZO JDS v Revúcej a folklórna skupina REVÚŠKA z Revúčky. Záver programu patril DFS LYKOVČEK, ktorý si pripravili krásnu folklórnu choreografiu. Všetci účinkujúci sa s vďačnými divákmi rozlúčili spoločnou piesňou Máj, máj, máj  zelený. Staršia generácia si počas sprievodného slova mohla zaspomínať, ako to voľakedy počas stavania májov vyzeralo na dedinách. 

AJ REVÚČKA MÁ SVOJ MÁJ

Program pokračoval v sobotu 23. mája o 16:00 stavaním 25 metrového mája pred kultúrnym domom v miestnej časti Revúčka, kde sa stavania ujali chlapi z Dobrovoľného hasičského zboru Revúčka ako aj ďalší obyvatelia Revúčky, ktorých neodradilo ani daždivé počasie. A práve z tohto dôvodu sa celý kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ v Revúcej a folklórnej skupiny Revúška presunul do kultúrneho domu, kde bolo pre divákov pripravené sladké aj slané občerstvenie a tiež výborný guláš. Na záver podujatia sa všetkým organizátorom, účinkujúcim a divákom poďakoval primátor viceprimátor Július Buchta a poslankyňa miestnej časti Revúčka Janette Hrbálová.

Vyzdobený máj je stále symbolom lásky a radosti. Je to jeden z najkrajších zvykov po našich prapredkoch. Nech táto tradícia, v podaní folklórnych kolektívov, ktoré náš krásny gemerský folklór i naše vzácne dedičstvo uchovávajú pre budúce generácie, pretrváva aj naďalej...

 

Text: Mgr. Martina Urbanová

Foto: Peter Poboček

viacej foto v fotogalérii tu

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“

„MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ“


 
 

Besednica Martina KukučínaVytlačiť
 

Piatok 15. mája 2015 sme si pripomenuli 155. výročie narodenia študenta Prvého slovenského gymnázia, spisovateľa a lekára Martina Kukučína. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali zábavno-vzdelávací program Besednica Martina Kukučína. Spolu so žiakmi piatych ročníkov základných škôl I. B. Zocha, J. A. Komenského a Hviezdoslavovej sme sa preniesli do sveta žiaka 19. storočia a dopoludnie sme si spríjemnili aj zábavným kvízom. Vedomosti, ktoré žiaci získali v prvej časti programu si hravou formou otestovali v štyroch súťažných úlohách. Súťažné úlohy ako slepá mapa (zakresli na historickej mape Gemera rieku Muráň a Zdychava), na slovíčko (opíš slovíčko na kartičke), pantomíma (uhádni prirovnanie, príslovie alebo porekadlo) a kukuč (nakukni a spoznaj zbierkový predmet) neboli jednoduché, ale žiaci sa s nimi popasovali veľmi statočne a s úsmevom. Všetkým trom súťažným tímom odovzdala ceny primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici, na druhom mieste žiaci Základnej školy J. A. Komenského a na treťom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy I. B. Zocha. Víťazný tím si odniesol netradičnú cenu a to lístky na detské divadelné predstavenie Maškrtníček, ale všetky tímy boli odmenené závideniahodnými cenami. Program sme slávnostne ukončili v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia, kde sme si spoločne s primátorkou mesta uctili pamiatku Martina Kukučína kladením venca k pamätnej tabuli. Súčasťou zábavno-vzdelávacieho programu bola aj sprievodná akcia, prezentácia prác Súkromnej základnej umeleckej školy Artiana. O najkrajšej výtvarnej práci rozhodli súťaživí žiaci a autorka portrétu Martina Kukučína, Ema Laskovská bola tiež odmenená hodnotnou cenou. Posolstvo tohto milého podujatia poputuje za hranice nášho mesta do partnerských miest v Chorvátsku, kde Martin Kukučín trávil časť svojho života.

 

Text a foto: Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína

Besednica Martina Kukučína


 
 

Štyri ročné obdobiaVytlačiť
 

Ako vidia striedanie štyroch ročných období deti v Školskom klube detí v ŠZŠ  v Revúcej na najrozšírenejšom u nás pestovanom ovocnom strome, sme sa presvedčili na celoklubovej akcii 15.apríla. Deti mali pre prácu dostatok času, materiálu a predovšetkým veľa chuti a fantázie. Jabloň očami detí počas celého roka zaujala nielen deti, ale aj nás dospelých. Detský pohľad na vec, či je to názor, myšlienka alebo nápad, je pre  nás dospelých v každom prípade obohatením.

B. Zatrochová

Štyri ročné obdobia

Štyri ročné obdobia

Štyri ročné obdobia

Štyri ročné obdobia

Štyri ročné obdobia


 
 

Oslavy pri príležitosti Dňa matiekVytlačiť
 

Dňa 10. mája 2015 sa v Dome kultúry v miestnej časti Revúčka konali oslavy pri príležitosti Dňa matiek, ktoré organizovala základná organizácia JDS Revúčka. Oslavy prebiehali v krásnej atmosfére aj vďaka finančnému príspevku Mesta Revúca, ktoré pri tejto príležitosti prispelo našej organizácii na výzdobu a dekoráciu sály.

Za poskytnutú finančnú pomoc srdečne ďakujeme.

Text a foto: ZO JDS Revúčka

Oslavy pri príležitosti Dňa matiek


 
 

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“Vytlačiť
 

Dňa 14. 5. 2015 sa v Kultúrnom dome v Jelšave konalo podujatie „Ukáž čo vieš a nauč aj nás“, ktoré organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Revúca spolu s Mestom Jelšava. Na tomto vydarenom podujatí sa so svojimi výrobkami prezentovali aj členovia ZO JDS Revúca a ZO JDS Revúčka. Obe základné organizácie JDS ďakujú mestu Revúca za finančnú dotáciu na účastnícky poplatok pre zúčastnených členov základných organizácií.

Foto: ZO JDS Revúca

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“

„Ukáž čo vieš a nauč aj nás“


 
 

Oslávili sme Deň matiekVytlačiť
 

V pondelok 11.mája 2015 popoludní  sa v mestskom dome kultúry zišli rôzne generácie žien- prababičky, babičky, matky, deti, vnúčence , pravnúčence a pozvaní hostia aby si všetci pripomenuli a spoločenským podujatím  oslávili Deň matiek, ktoré zorganizovali Mesto Revúca a Základná organizácia JDS Revúca. Dámam a ostatným prítomným sa prihovorila primátorka mesta Eva Cireňová a ako prejav úcty všetkým mamám odovzdala kyticu kvetov predsedníčke ZO JDS Revúca Oľge Kuchtovej. A keďže primátorka mesta je tiež mama a stará mama, kytica kvetov od podpredsedu ZO JDS Igora Hocka jej tiež právom patrila. Nielen tých najstarších vždy potešia tí najmenší a nebolo tomu ani teraz inak. V milom programe vystúpili deti miestnych materských škôl, ktoré si po vystúpení našli v hľadisku tú svoju mamku, babku, prababku alebo tetu  a obdarovali ich malým darčekom. V závere programu oslávenkyniam vzdali hold  muži zo spevokol u Úsvit. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Tento deň je o úcte ale najmä o láske, láske nás všetkých k atribútu menom matka, ktorý je súčasťou našich životov.

Katarína Kvetková, foto RL

Oslávili sme Deň matiek

Oslávili sme Deň matiek

Oslávili sme Deň matiek

Oslávili sme Deň matiek

Oslávili sme Deň matiek

Oslávili sme Deň matiek


 
 

Regionálne kolo v prednese poézie a prózyVytlačiť
 

   Dňa 6.05.2015 sa žiaci ŠZŠ v Revúcej zúčastnili regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy v ŠZŠ  v Klenovci. Prednášajúci  postúpili zo školských kôl v Hnúšti, Rimavskej Sobote, Jelšave, Tisovci a v Klenovci.  Vytvorených bolo  päť kategórii  rozdelených na základe veku a mentálneho postihnutia.

Milým uvítacím prekvapením bol pekný kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci ŠZŠ z Klenovca. Prítomných privítala pani riaditeľka Mgr. J. Pohorelská, predstavila odbornú porotu a popriala súťažiacim veľa šťastia a pekné zážitky.

Recitátorov povzbudzoval potlesk a uznanie od všetkých kamarátov a p. učiteliek.  To, že sa deti pripravovali zodpovedne svedčí aj umiestnenie našich žiakov.

3. miesto Nikolas Samko             1. kategória

3. miesto Sebastián Ivan Krištof  2. kategória

2. miesto Karolína Boldiová        3. kategória

Našim víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov z prednesu i do budúcnosti.

Mgr. Fodorová J.

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy


 
 

Prvomájová veselicaVytlačiť
 

Pri príležitosti osláv dňa 1. mája zorganizovalo občianske združenie zdravotne postihnutých Prvomájovú veselicu v priestoroch ZOS Cilka. Sviatok práce oslávili členovia združenia spoločne s obyvateľmi ZOS Cilka v príjemnej atmosfére pri výbornom guľáši a pri skvelej hudbe v sprievode harmoniky. OZZP ďakuje Mestu Revúca za finančnú pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

OZZP Revúca 


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

Mama ja tá, ktorá vedie dieťa od narodenia až do dospelosti. Druhá májová nedeľa je príležitosťou vyjadriť mamám, starým mamám poďakovanie za ich starostlivosť a lásku. Tento krásny sviatok si pripomenuli aj deti v školskom klube Špeciálnej základnej školy. Po prezentácii venovanej tomuto sviatku sa deti pustili do tvorby srdiečka pre svoje mamičky. Každé výchovné oddelenie použilo inú výtvarnú techniku. Všetky deti pracovali s láskou a chuťou vytvoriť čo najoriginálnejšie srdiečko pre mamičku.

Hajdúková Jaroslava

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek


 
 

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojnyVytlačiť
 

Dňa 7.5.2015 o 11.00 hod. sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. K prítomným sa prihovoril zástupca primátora Ing. Július Buchta. 

SB

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny


 
 

Utužovanie dobrých vzťahovVytlačiť
 

30. apríla 2015 mesto Revúca privítalo delegáciu z partnerského mesta Kazincbarcika. Na návštevu k nám zavítalo štyridsaťsedem seniorov z miestneho klubu dôchodcov. Cieľom ich návštevy, okrem spoznávania nášho mesta a nadviazania družobných vzťahov, bolo podpísanie Zmluvy o spolupráci so Základnou organizáciou  Jednoty dôchodcov v Revúcej. Za zúčastnených zmluvu podpísali predsedníčky oboch organizácií pani Oľga Kuchtová a pani Anna Pelle.

V úvode delegáciu privítal viceprimátor Ing. Július Buchta a prednostka MsÚ Ing. Eva Kučeráková na pôde mestského úradu. Po oficiálnej časti sa naši hostia dali na spoznávanie mesta, v ktorom žijeme. Počas náročného programu navštívili Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona  i Evanjelický a. v. kostol, Zborový dom, kto mal záujem a cítil sa na to, mohol si pozrieť Revúcu z veže evanjelického kostola, ďalej navštívili Prvé slovenské gymnázium, Zariadenie opatrovateľskej služby „Cilka“ a samozrejme nemohli vynechať priestory nášho Klubu dôchodcov.

Popoludní, po výdatnom obede, už kroky našich hostí smerovali mimo Revúcej, do Betliara na návštevu tamojšieho kaštieľa. Na záver dňa sa maďarskí seniori, plní zážitkov a uchvátení našou prírodou, rozlúčili. Zaželali sme si navzájom všetko dobré a naši seniori prijali na oplátku pozvanie do mesta Kazincbarcika, aby sa táto družba ešte viac posilnila a upevnila.

Text a foto: MsÚ

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov


 
 

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...Vytlačiť
 

Slovami tejto takmer zabudnutej pesničky sa dali motivovať pani vychovávateľky v  ŠKD v ŠZŠ v Revúcej. Trávnik školského ihriska je v súčasnosti pokrytý rozkvitnutými žltými hlávkami púpavy. Deti sa v klube počas výchovnej činnosti dozvedeli o liečivých účinkoch tejto rastliny, naučili krátku pesničku a potom na zelenej tráve v prírode uvili svoj prvý venček. Verím, že ostane aj táto generácia verná ľudovým činnostiam a zvykom.

Zatrochová B.

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...

Vijeme vence , vijeme v poli dosť kvetov nájdeme...


 
 

V CILKE sme zase o krok ďalej...Vytlačiť
 

Pred dvoma rokmi by ste v časti tmavých pivničných priestorov v ZOS CILKA našli len skladisko starých a nepotrebných vecí, no teraz je to už celkom o niečom inom... Je to výsledok rekonštrukcie, ktorá prebehla v dvoch etapách.

Začiatkom roka 2014 bola realizovaná 1. etapa rekonštrukcie týchto priestorov na miestnosť pracovnej terapie, kde v súčasnosti prebiehajú takmer všetky tvorivé a voľno časové aktivity, ktoré pripravujeme pre našich klientov. V marci tohto roka sa realizovala 2. etapa rekonštrukcie a v týchto dňoch je už v prevádzke rehabilitačná miestnosť. Tu plánujeme s klientmi v rámci rôznych rehabilitačných a relaxačných cvičení s hudbou podporovať zlepšenie ich mobility a pohybovej aktivity.

Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v ZOS „CILKA“ zrekonštruovaním pivničných priestorov na rehabilitačnú miestnosť bolo jedným z cieľov kvality MsÚ v Revúcej pre rok 2015 prijatých v súlade s Politikou kvality a sme radi, že sa nám ho podarilo splniť. Veríme, že tieto krásne, nové priestory ocenia a budú využívať hlavne tí, pre ktorých boli vytvorené...

Súčasne by sme touto cestou chceli poďakovať pánovi Jozefovi Kriškovi zo spoločnosti Revúcke koberce syntetické za darovaný koberec, ktorým sme zútulnili novovytvorený interiér.

Ing. Gabriela Borosová

V CILKE sme zase o krok ďalej...

V CILKE sme zase o krok ďalej...

V CILKE sme zase o krok ďalej...

V CILKE sme zase o krok ďalej...


 
 

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v RevúcejVytlačiť
 

Vo štvrtok 30.apríla 2015 sa slávnostným otvorením v mestskom dome kultúry začal trojdňový maratón divadelných predstavení. Zochova divadelná Revúca, krajská súťažná prehliadka amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých , sa po roku  opäť vrátila do Revúcej. Na jej v poradí už 41.ročníku sa zúčastnilo 12 divadelných súborov Banskobystrického kraja. V kategórii amatérskeho činoherného divadla sa prezentovalo 7 súborov, v kategórii divadla mladých 5 divadelných súborov. Potešením je skutočnosť, že na divadelných doskách  po rokoch  súťažil aj súbor z Revúcej. Pred odbornou porotou a obecenstvom v kategórii divadla mladých  vystúpilo divadlo Pod komínom, súbor   Základnej umeleckej školy v Revúcej s hrou Osem žien. V silnej konkurencii si odniesli  Čestné uznanie za účasť na prehliadke.

Zámerom súťažnej  prehliadky je podpora udržateľnosti a rozvoja ochotníckeho divadla so zabezpečením postupu na celoštátne súťažné prehliadky a ako povedala riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Darina Kišáková záujem o  túto súťažnú prehliadku neklesá. „Počet divadelných súborov je ustálený a ja si vážim hercov, režisérov, scénografov, dramaturgov, technikov – všetkých, ktorí všetok svoj voľný čas venujú neprofesionálnemu divadlu a robia to z čistej lásky k divadlu. Zvlášť cenné je to dnes, v dobe, kde  vládne zákon peňazí a prosté ľudské vlastnosti sa často dostávajú na okraj záujmu človeka, sú medzi nami ľudia ochotní, skromní a predovšetkým ľudskí.“

 Kvalitu divadelných predstavení a výkony hercov posudzovala odborná a študentská porota a v sobotu 2.mája 2015 popoludní riaditeľka vyhlásila výsledky a  s viceprimátorom Júliusom Buchtom odovzdali diplomy a ceny:

V kategórii Divadlo mladých:

3. miesto - Divadlo ZUŠ Slovenská Ľupča s inscenáciou „Posledné zbohom“,

2. miesto - DS Úsmev pri ZUŠ v Modrom Kameni s inscenáciou „Kto z koho“

1. miesto - Divadlo Alterna pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáciou „Kazateľnica, alebo Stan story“, ktoré zároveň aj postupuje na celoslovenský festival divadla mladých FEDIM Tisovec. 

V kategórii Činoherné divadlo:

2. miesto - Medzibrodské kočovné divadlo - „Statky-zmätky“

1. miesta sa udelili dvom súborom – DS Daxner z Tisovca za incenáciu „Slučka pre dvoch“ a OZ Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša za inscenáciu „Čajka“.

Obidva súbory postupujú na celoštátnu prehliadku amatérskeho divadla EXIT Levoča.

Individuálne ceny získali TOMÁŠ POHORELEC za hudbu v inscenácií „Statky - zmätky“ a MICHAL STEJSKAL s MILANOM CIBULIAKOM za scénografické riešenie inscenácie „Slučka pre dvoch“.

Súčasťou prehliadky inscenácií je tohto roku aj výstava Marty Kanalovej, rodáčky z Revúcej, Benátske masky, a Attilu Gecseho Moja optika, sprístupnená v priestoroch mestského domu kultúry do 22.mája 2015.

Katarína Kvetková, foto: RL,ZUŠ,MsKS

viacej foto v fotogalérii tu

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v Revúcej

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v Revúcej

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v Revúcej

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v Revúcej

Krajská prehliadka amatérskych divadelných súborov opäť v Revúcej


 
 

Pre čistejšiu ZdychavkuVytlačiť
 

     Každoročne si v Základnej škole  Ivana Branislava Zocha v Revúcej pripomíname Deň Zeme rôznymi aktivitami. Učíme deti, aby sa v prírode pohybovali s otvorenými očami, vnímali zákonitosti prírody, správali sa k nej s úctou a neničili ju.       

     K tomuto dňu už neodmysliteľne patrí aj čistenie rieky Zdychavky, ktoré organizuje Správa NP Muránska planina spolu s mestom Revúca pod názvom Chceme čistú rieku. Žiaci našej školy sa vždy s veľkým zanietením pre dobrú vec chcú do tejto akcie zapojiť. Stalo sa tak aj v piatok 24. apríla  2015. Dvanásť piatačikov z V. A triedy sa stretlo ráno pred školou. Boli zvedaví, plní chuti do práce a odhodlania pomôcť prírode v meste, v ktorom žijú.  

     Pracovníci  Správy NP Muránska planina na nás čakali pred Kohútom. Privítala nás pani riaditeľka a poďakovala nám, že sme boli ochotní prísť a pomôcť im vyčistiť Zdychavku a jej brehy. A mohli sme sa pustiť do práce. Naši piataci čistili úsek od mostu pri predajni Orange po reštauráciu Balaton. Chlapci a aj niektoré dievčatá sa brodili riekou a vyťahovali z nej rôzne odpadky, medzi ktorými nechýbali ani staré topánky, oblečenie, duše z kolies, hadice, svetelná trubica, ba aj starý tlakomer. Človeku až  rozum zastával nad tým, čo všetko sú ľudia schopní do rieky vyhodiť. Ďalšie skupinky zase prečesávali brehy rieky a zbierali papierový a plastový odpad, ktorého tam bolo veru neúrekom. Spolu naplnili odpadkami približne 10 vriec, čo nie je vôbec málo.

     Ako veľmi pekne povedala pani riaditeľka Správy NP Muránska planina, príroda potrebuje našu pomoc a ľudské správanie sa k nej, aby sme na Zemi mohli žiť aj naďalej. Naši malí piataci sa dnes vrátili domov síce trošku mokrí a špinaví, ale s dobrým pocitom, že niečo pre našu Zem a svoje okolie urobili.

 Mgr. Zuzana Kováčová

Pre čistejšiu Zdychavku


 
 

Lykovček opäť „zlatý“Vytlačiť
 

BBSK - Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti usporiadali v piatok 24.4.2015 v Dome kultúry DFJ v Hnúšti Detský hudobný festival.

V konkurencii šiestich súťažných choreografií z Rimavskej Soboty, Klenovca, Hnúšte a Revúcej získal DFS Lykovček so súťažnou choreografiou „Ag sä krúči mlyn“ zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž.

V regionálnej súťažnej prehliadke detí v speve ľudových piesní Hronsecká lipová ratolesť si naša speváčka Rebeka Kmeťová vyspievala strieborné pásmo.

DFS Lykovček znovu zabojuje na krajskom kole 7.5.2015 v Kokave nad Rimavicou, držte mu palce.

 DFS Lykovček

Lykovček opäť „zlatý“

Lykovček opäť „zlatý“

Lykovček opäť „zlatý“

Lykovček opäť „zlatý“

Lykovček opäť „zlatý“


 
 

14.ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi 21.2.2015 RevúcaVytlačiť
 

       V sobotu 21.2.2015 sa konal už 14.ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi. Akciu tradične organizuje mesto Revúca za výdatnej spolupráce  KST TO Dúbrava a LESMI SR š. p. Odštepný závod, Lesná správa Revúca.

      Na 14. ročníku sme prekonali zaujímavé číslo 300 registrovaných turistov a lyžiarov.

Menšia skupina sa rozhodla ísť od Červenej Skaly, lokalita Trsteník. Našli sa päťdesiati  odvážni lyžiari, ktorí si trúfali zdolať trasu od Besníka, cca 33 km – cez Telgartskú priebybu, popod Kyprov, smer Severná lúka, na chatu Janku a dolu dolinou Karafová.      

      Bežkári sa mohli pokochať krásnymi výhľadmi na naše vŕšky, aj do diaľav, čo im umožnila minuloročná veterná kalamita v našich lesoch.

      Krátka trasa mala dĺžku 15 km, ale brodiť sa na niektorých miestach neprešliapaným snehom do 30 cm sa podpísala únava účastníkov.

      Najväčšia skupina turistov šla už osvedčenou trasou – Javorina, Šumiacka priehybka, Severná lúka, chata Janka,Karafová. Aby šliapania nebolo málo,prešli sme sa až do dedinky Muránska Zdychava.- Oddelenie školstva,telesnej kultúry a športu -

14.ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi 21.2.2015 Revúca


 
 

Medzinárodný deň žien s obľúbenými spevákmiVytlačiť
 

V utorok 10.marca 2015 Mesto Revúca v spolupráci s ZO JDS Revúca zorganizovali oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V kinosále MsDK sa konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie JDS  Revúca , neskôr v hudobnom programe pre širokú verejnosť vystúpili Otto Weiter a Andrea Fisher. Obľúbených spevákov si prišlo vypočuť vyše 300 ľudí, v hľadisku nechýbali ani primátorka mesta Eva Cireňová a zastupca primátorky mesta Július Buchta.-kk-

link na fotogalériu

Medzinárodný deň žien s obľúbenými spevákmi

Medzinárodný deň žien s obľúbenými spevákmi


 
 

OZZP Revúca - oslavy MDŽVytlačiť
 

Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska konala členská schôdza Občianskeho združenia zdravotne postihnutých spojená s oslavami MDŽ. Pri príležitosti osláv MDŽ poďakoval predseda združenia aktívnym členkám za dobrovoľnú činnosť a iniciatívu v realizácii humanitných cieľov združenia a odovzdal im kytice. OZZP ďakuje Mestu Revúca za finančnú pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

OZZP Revúca


 
 

Tajomstvo siedmich komnátVytlačiť
 

Rozprávka je jabloň košatá,

sú na nej jabĺčka zo zlata,

ochutnaj, pocítiš sladkosť slov

rozprávky – zázraku zázrakov.

(Vták Ohnivák)

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme v piatok, 6.marca 2015, znova otvorili brány do rozprávkovej krajiny. Krajiny, ktorá v sebe ukrývala sedem tajomstiev uložených v siedmich komnatách. Žiaci piateho ročníka sa rozhodli stráviť tento piatkový večer v škole, zabaviť sa, zdolať prekážky a, samozrejme, vyhrať. V každej komnate na nich čakala úloha, po splnení ktorej si mohli odniesť indíciu a dukáty. Prechod do jednotlivých komnát im sťažovali strašidielka, ktoré ich dokázali občas poriadne vystrašiť. Keďže žiaci boli správne súťaživo naladení, darilo sa im postupne zdolávať prekážky, ktoré im stáli v ceste za víťazstvom.

Rozprávka je synonymom čohosi zázračného, krásneho, ušľachtilého,  a najmä pozitívneho. V rozprávke sa všetko končí šťastne. Aj žiaci šťastne ukončili úlohy, ktoré bolo treba plniť v komnatách a unavení, s množstvom zážitkov odchádzali domov. A možno sa im po dlhom čase o rozprávke aj snívalo.

 Mgr. Katarína Hrbálová

 

Tajomstvo siedmich komnát

Tajomstvo siedmich komnát


 
 

Hudba, tanec, divadlo a CILKAVytlačiť
 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ...“ Aj táto známa pieseň znela v CILKE.

Tohoročné fašiangy boli pestré a veselé.

Pri muzike Tibora Faba sa 6.2. roztancovali nôžky mnohých klientov. Fašiangová veselica potešila, rozospievala a zanechala dobrú náladu v celom zariadení CILKY.

Krásne piesne znejú Cilkou aj každý týždeň v „hudobnej triede“ pod vedením Renky Brezovskej. Nielen spev, ale aj hra na hudobné nástroje, či počúvanie obľúbenej hudby je náplňou príjemných dopoludní.

16.2. do CILKY zavítali manželia Bohmerovci v programe „O včelách a mede sladučkom“. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o včelách, ich včelnici, mede. Dopoludnie bolo spestrené aj premietaním nádherných fotografií, videa.

Fašiangové programy sme uzatvorili divadelným predstavením Duch fašiangových tradícií v podaní ochotníckeho súboru REV. Veľkým potešením pre nás bolo účinkovanie nášho kolegu Mirka Gottharda.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli potešiť, rozospievať, roztancovať klientov nášho zariadenia.

Mgr.Viera Péliová,

Hudba, tanec, divadlo a CILKA

Hudba, tanec, divadlo a CILKA

Hudba, tanec, divadlo a CILKA

Hudba, tanec, divadlo a CILKA

Hudba, tanec, divadlo a CILKA

Hudba, tanec, divadlo a CILKA


 
 

Poznáme športovca mesta Revúca za rok 2014Vytlačiť
 

V piatok podvečer 27.februára 2015  kinosála mestského domu kultúry v Revúcej patrila športovcom  a športovým fanúšikom . Zišli sa na slávnostnom vyhlásení Najlepšieho športovca Mesta Revúca za rok 2014. Podujatie uvádzali rodák z Revúcej, moderátor RTVS Ján Žgravčák a Martina Urbanová z MsKS a umeleckým, dokonca športovým zážitkom bolo vystúpenie tanečníkov skupiny  OLD SCHOOL BROTHERS v programe podujatia. Primátorka mesta Eva Cireňová a predseda športovej komisie pri MsZ Michal Žgravčák odovzdali ocenenia za: VÝZNAMNÝ PRÍNOS K ROZVOJU ŠPORTU

-Dušanovi Chrapánovi Zaslúžilý majster športu, dlhoročný biatlonista.Neúnavnou prácou popri zamestnaní má obrovský podiel na tom, že aj v skromných podmienkach malého klubu je možné dosiahnuť špičkové výsledky v biatlone.Jeho zverenci získali množstvo medailí majstrovstvách Slovenska v biatlone, letnom biatlone aj v behu na lyžiach.

-Mgr. Milanovi Chrapánovi. Od roku 1991 pôsobí ako tréner biatlonu a neúnavný činovník, organizátor a propagátor tohto krásneho športu v širokom okolí.Jeho zverenci získali množstvo medailí na majstrovstvách Slovenska vrátane tých najcennejších, 1 zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové medaily z majstrovstiev Československa a dokonca striebornú medailu ma majstrovstvách Európy.Za jeden z vrcholov možno považovať účasť jeho dlhoročnej zverenkyne Martiny Chrapánovej na Zimných olympijských hrách v Soči 2014.

-Vincentovi Tatarkovi. Začínal ako aktívny hráč vo futbale i v hokeji (MHK Magnezit Revúca). Neskôr prešiel na trénerské pozície - vo futbale s rôznymi družstvami MFK Revúca i FK Bastav Revúčka, v hokeji s mužmi MHK Magnezit Revúca v III. lige. Doteraz aktívne hrá  v družstve Lev Magnezit Revúca v Rimavskej hokejovej lige.Svojou obetavou prácou zabezpečoval i zabezpečuje vytvorenie podmienok pre športovú činnosť spomínaných klubov.Jeden z posledných tzv. "športových obojživelníkov", ktorí sa venovali na patričnej úrovni aktívne i trénersky futbalu i hokeju.

-SMZ Jelšava, a.s Rozvoj športu je v nemalej miere závislý aj od podpory reklamných partnerov. Takými sú v našom meste Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku. Sú v našej doline najväčším zamestnávateľom a za toto obdobie zorganizovali a dlhodobo podporovali  rozvoj dospelých a mládežníckych  športových klubov  a súťaží v našom meste. Vysoko si vážime finančnú, ale i osobnú podporu športových podujatí organizovaných v našom meste ,bez ktorej by sa nemohol rozvíjať v regióne šport na takej úrovni.

Ocenenie TALENT MESTA REVÚCA si prevzali:

-Janka Guláková členka klubu Kick Box LEON Revúca. Trojnásobná majsterka Slovenska získala vo svojej krátkej športovej kariére 36 medailí, z toho 12 zlatých. Súťaží v športových disciplínách semicontact, lighcontact a klicklight. V Minulom roku sa stala  držiteľkou 4 kyu zeleného pásu.

-Daniel Rogos .Stolnému tenisu sa venuje od útlého detstva pod vedením svojho otca, trénera mládeže Róberta Rogosa. Svojím talentom už dnes v 6 rokoch poráža  svojich starších spoluhráčov. Denne trénuje a pripravuje sa tak na turnaje , kde si zmeria sily v kategórii chlapcov do 15 rokov.

-Tomáš Galovič , ktorý  svoje prvé futbalové kroky začal realizovať v prípravkárskom družstve MFK Revúca. Už vo svojom prvom ročníku medzi prípravkármi na seba upozornil mimoriadnym talentom aký sa v tejto vekovej kategórii len tak nevidí, vo skvelých výkonoch pokračuje aj vo svojej druhej sezóne a je ozdobou každého turnaja, ktorého sa MFK Revúca zúčastní.

Najlepším  JUNIORSKÝM  KOLEKTÍVOM ROKA sa stal:

-Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca

Družstvo Starších žiakov patrí dlhoročne medzi najlepšie mládežnícke na Slovensku. V sezóne 2013/2014 skončili v 1. Lige na 2. mieste a postúpili na Majstrovstvá Slovenska do Starej Ľubovne. Tu skončili na 6. mieste, keď sme finálový turnaj odohrali len s našimi hráčmi. Ostatné družstvá sa posilnili hráčmi z COP Trenčín. V auguste 2014 reprezentovali mesto na Medzinárodnom turnaji BLACK SEA 2014 v bulharskom Primorsku. Turnaja sa zúčastnilo 36 družstiev z Ázie a Európy a naši Starší žiaci skončili na 3. mieste. V sezóne 2014/2015 je družstvo na 2. mieste s istotou postupu na Majstrovstvá Slovenska v mají 2015.

 Zostava : Romana Antalová, Martin Breznaník, Ľuboš Ďuriška, Martin Frandel, Jakub Shane Galo, Karol Hatal ml., Zuzana Halušková – momentálne členka COP Nitra – , Vladimír Hlačina, Martin Hudák, Ján Kotlarčík – momentálne člen COP Trenčín - , Matej Schelling, Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Frederika Adriana Rusová, Ján Lukáš, Zuzana Ištóková.   Tréneri : Mgr. Karol Húšťa a Maroš Kumi

Ako  najlepší SENIORSKÝ KOLEKTÍV ROKA bol vyhlásený:- Mestský hokejový klub Magnezit Revúca. Sezóna v roku 2014 bola pre Mestský hokejový klub Magnezit Revúca  úspešná, pretože ako nováčik Gemerskej Amatérskej Hokejovej Ligy (GAHL) dokázal túto ligu vyhrať. Mužstvo MHK ako   jediné neprehralo ani jeden zápas v riadnom hracom čase. Bolo to prekvapivé aj pre samotných hráčov Revúcej, ale postupne išli od zápasu k zápasu a nakoniec celú ligu úspešne ovládli. Popri absencii trénigov v Revúcej museli často krát cestovať na tréningy do Rimavskej Soboty kde v roku 2013 v Gemerskej Hobby Hokejovej Lige skončili na vynikajúcom druhom mieste. Čo koniec koncov stálo všetkých chlapcov veľa vlastných peňazí, pretože hokej finančne náročný šport.MHK Magnezit Revúca 2014: Maroš Útrata, Marek Kováč, Pavel Hutka, Timotej Vojčík, František Škorňa, Norbert Hutka, Ján Kožuch, Michal Žgravčák, Dušan Keder, Erik Švec, Andrej Varholjak, Stanislav Laboš, Nikolas Šturmankin

V kategórii NAJLEPŠÍ ŚPORTOVEC MĚSTA   za rok 2014 boli nominovaní:

Marek Emerici z  kulturistického  a armwrestlingového oddielu Magnezit Revúca, Ján Jankovič z volejbalového klubu AVK Magnezit Revúca, Ján Kilík – úspešný nohejbalista, biatlonista Tomáš Sklenárik, futbalista Ing. Lukáš Smerek a hokejista Dávid Tomečko. A práve Dávid Tomečko rodák z Revúcej, talent ľadového hokeja, momentálne kmeňový hráč extraligového hokejového klubu HK Poprad sa stal najlepším športovcom nášho mesta za uplynulý rok. Okrem hokeja sa venuje aktívne aj hokejbalu a v mládežnických kategóriách zaznamenal už niekoľko úspechov. V roku 2010 a 2012 v kategóriách U 16 a U 18 na MSveta získal strieborné medaily a v roku 2014 sa dočkal aj najcenejšieho kovu na MS v Bratislave v kategórii U 20, kde sa stal majstrom sveta. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme mnoho športových úspechov. – Katarína Kvetková-, zdroj: MsÚ

FOTO MsKS

link na fotogalériu

Poznáme športovca mesta Revúca za rok 2014

 

Poznáme športovca mesta Revúca za rok 2014

Poznáme športovca mesta Revúca za rok 2014

Poznáme športovca mesta Revúca za rok 2014

 


 
 

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknúVytlačiť
 

V stredu dňa 25.02.2015 o 15:00 hod. v Múzeu Prvého slovenského gymnázia sa konala vernisáž výstavy obrazov Ing. Janky Staškovej-Klimentovej, v cykle Návraty pod názvom „Žijem svoj sen“.

Žijem svoj sen - nie je len názvom výstavy, ale aj životným mottom našej autorky, ktorá sa po dvadsiatich rokoch vrátila do rodného mesta a rozhodla sa svoje obrazy vystavovať. Témy obrazov sú rôzne, inšpiruje ju architektúra predovšetkým tá vidiecka. Často maľuje stromy, krajinu a človeka ako jej súčasť. Pomaly sa predierala rôznymi technikami a z nich sa stala jej najobľúbenejšou práve maľba akrylovými farbami na plátno. Snaží sa, aby bol v jej obrazoch zakompovaný pokoj, teplo domova a spomienky na detstvo. A tak najsilnejšie inšpirácie sú tie z Gemera, z histórie nášho kraja a prírody.

Hostia – milovníci umenia si mohli vychutnať atmosféru obrazov v ruke so šálkou dobrej kávy a chutnou šiškou.

Budeme radi, ak si v jej obrazoch aj Vy nájdete kúsok tohto pokoja a tepla. Veríme, že táto výstava je otvorením dverí aj pre ďalšie výstavy autorov, ktorí sa s radosťou  vracajú domov – na miesto, kde sú doma  a prezentujú svoje práce.

Výstava potrvá do 20.03.2015.

Ste srdečne vítaní.

Zdroj: Múzeum PSG

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú

Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú


 
 

Putovný pohár primátorky mesta putoval do LubeníkaVytlačiť
 

V piatok 30.januára 2015 sa v Revúcej konal už 36.ročník volejbalového turnaja zamestnancov škôl O pohár primátora mesta. Hostiteľom tohto ročníka bola Základná škola Hviezdoslavova, kde sa ráno zišlo 8 družstiev zo základných a stredných škôl, špeciálnej školy a po prvý krát v histórii turnaja o pohár bojovalo aj družstvo zamestnancov mestského úradu. Zápasy sa hrali v telocvičniach škôl Hviezdoslavova a I.B.Zocha, finále až podvečer v telocvični hosťujúcej školy. Primátorka mesta Eva Cireňová nakoniec pohár odovzdala družstvu Základnej školy Lubeník. Druhé skončilo družstvo ZŠ Hviezdoslavova, tretie miesto patrí Gymnáziu Martina Kukučína a štvrté semifinálové miesto ZŠ I.B.Zocha. Víťazom môže byť len jeden, ale keďže sa jedná o putovný pohár, je možné, že budúci rok  poputuje k inému družstvu. Výhra síce poteší, výhercovi teda blahoželáme ,no tento turnaj to sú  najmä vzájomné stretnutia kolegov, šport a zábava .  Katarína Kvetková

Putovný pohár primátorky mesta putoval do Lubeníka

Putovný pohár primátorky mesta putoval do Lubeníka

Putovný pohár primátorky mesta putoval do Lubeníka

Putovný pohár primátorky mesta putoval do Lubeníka

Putovný pohár primátorky mesta putoval do Lubeníka


 
 

Pred 70 rokmi získala Revúca sloboduVytlačiť
 

Druhá svetová vojna priniesla mnohým utrpenie a bolesť. Napriek tomu, či práve preto, si každoročne toto obdobie pripomíname a vzdávame hold tisíckam bezmenných hrdinov, ktorí položili životy za našu slobodu. Nezabúdame. A snažíme sa aby nezabudli ani generácie, ktoré to nezažili. V piatok 23.januára 2015 predpoludní sa pri pamätníku na Námestí slobody konala pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia nášho mesta spod nemeckej okupácie. Primátorka mesta Eva Cireňová oboznámila zúčastnených s priebehom udalostí, ktoré sa odohrali v dňoch 23.až 25.januára 1945. Pripomenula zásluhy tretieho pluku rumunskej pešej divízie brigádneho generála Popescu pri oslobodení a ťažké časy budovania vojnou a bojmi zničeného mesta. Slávnostnej spomienky, ktorú organizovali mesto Revúca a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej sa zúčastnili poslanec NR SR Jaroslav Demian, poslanec BBSK Július Laššan, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Norbert Lacko, predseda ZO SZPB v Revúcej Ján Kochan, ako aj ďalší hostia,  predstavitelia mestskej samosprávy, občania  a žiaci základných škôl. Počas osláv zazneli čestné salvy zo samopalov vojska  posádky v Rožňave.  Katarína Kvetková, foto RL

 

Viac vo fotogalérii tu

Pred 70 rokmi získala Revúca slobodu

Pred 70 rokmi získala Revúca slobodu

Pred 70 rokmi získala Revúca slobodu

Pred 70 rokmi získala Revúca slobodu


 
 

Príspevok pre SebastiánaVytlačiť
 

V stredu 21. januára 2015 pani primátorka MVDr. Eva Cireňová odovzdala dobrovoľný príspevok občanov mesta v sume 200,00 eur pre trojročného chlapčeka Sebastiana Liptáka z Revúcej, ktorý má vážne zdravotné problémy a potrebuje operáciu v zahraničí, aby mohol začať sám sedieť a chodiť.

Dobrovoľný príspevok sa vyzberal počas podujatia Revúcke Vianoce.

Pokiaľ chcete pomôcť splniť malému Sebastiánovi sen, uvádzame kontaktné údaje:

Janka Liptáková, Fraňa Kráľa 1109/5, 050 01 Revúca, mobil: 0911 347 225.

Príspevok pre Sebastiána


 
 

KARATEVytlačiť
 

V sobotu, 17. januára sa v kultúrnom dome v obci Horná Trnávka (okres Žiar nad Hronom) uskutočnili celoslovenské skúšky technickej vyspelosti na majstrovské stupne 1. až 5. Dan. Skúšky organizoval Stredoslovenský zväz karate a celkovo sa skúšok zúčastnilo spolu 14 adeptov. Najprv sa skúšalo na 1. a 2. Dan a potom na 3. až 5. Dan. Trojčlenná skúšobná komisia v zložení:

prof. RNDr. František Kačík, PhD. (predseda), PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. a

Ing. Jozef Cisárik preverila cvičencov z techník na mieste, kombinačných techník v pohybe, techník zo športového zápasu kumite, sebaobranných techník a súborných cvičení kata, obtiažnosť závisí podľa výšky technického stupňa o ktorý sa uchádzate. Okrem technickej pripravenosti je potrebné dodržať aj čakacie doby na jednotlivé majstrovské stupne, ako príklad môžeme uviesť, že medzi 4 až 5. Danom sa musí dodržať minimálna čakacia doba 5 rokov. Jedným z dvoch adeptov ktorý sa zúčastnili skúšok na 5. Dan bol z revúckeho karate klubu Arpád Bunjatov, ktorý tieto skúšky úspešne absolvoval a získal 5. Dan.

KARATE

KARATE

KARATE

KARATE


 
 

December v CILKEVytlačiť
 

Vianočný čas plný očakávaní, stretnutí s blízkymi, ktorých sme možno aj dlhší čas nevideli, príprav vianočného pečiva, stromčekov, darčekov prišiel už po tretí krát do CILKY.

Od prvých decembrových dní sa všetci v pripravovali na Vianoce. V spolupráci s riaditeľkou ZUŠ p.Brezovskou klienti pripravovali vlastný hudobný program. Počas tvorivých dopoludní vznikala vianočná výzdoba, vianočné pečivo...

15.12. sa prvý krát obyvateľky zariadenia predstavili v hudobnom programe. Slávnostný program, venovaný nielen prichádzajúcim sviatkom, ale aj 3. výročiu otvorenia zrekonštruovaného zariadenia otvorila Ing.Borošová, vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu. V programe zazneli krásne slová, básne a tóny žiakov ZUŠ v Revúcej, spevokolu ÚSVIT .

Obyvateľov zariadenia potešili v ďalších programoch: Mikuláš s čertom a anjelom z OZ ZP v Revúcej, vystúpenie Lykovčeka, malých Mikulášikov z MŠ Clementisa, hudobné popoludnie s p.Góliášom, slávnostný program katolíckej mládeže „Raz prišlo dieťa na ten svet“

Ďakujeme všetkým, ktorí mysleli na klientov ZOS CILKA a hlavne tým, ktorí prišli aj potešiť dobrým slovom, prianím, koledou či piesňou. Veď počas Vianoc najviac poteší blízkosť dobrých ľudí, blízkosť srdca.

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE

December v CILKE


 
 

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov krajaVytlačiť
 

Dňa 15.januára 2015 sa mestskom  dome kultúry  v Revúcej  konalo podujatie, ktorého cieľom je hodnotenie a ocenenie  práce hasičov Banskobystrického kraja, pod názvom HASIČI HASIČOM 2014. Tradícia tohto podujatia sa začala písať vlani a ako povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk.Ing.Dušan Sľúka aj dnes máme príležitosť uctiť si tých hasičov, ktorí hasičom dávajú niečo nové, niečo nezaplatiteľné a vzácne a to inšpiráciu do novej práce a odvahu k prekonávaniu prekážok spojených s týmto poslaním. Stretnutia s ľuďmi, ktorých životným poslaním sa stala záchrana ľudských životov a pomoc ľuďom v núdzi, ktorí sa ocitli v núdzi sú vždy prínosom. Myšlienka úcty k vykonanej práci hasičov bez rozdielu zriaďovateľa hasičskej jednotky  sa stala zrodom ankety HASIČI HASIČOM a vyhlásenia výsledkov sa tentoraz ujal náš okres a mesto Revúca, za čo sa v príhovore aj za zaslané  nominácie poďakoval generálny inšpektor a člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Mgr.Ing.Ivan Chromek, PhD. Hasičov a dobrovoľných hasičov na území nášho mesta, privítala primátorka Eva Cireňová, ktorá vyzdvihla prácu hasičských kolektívov a jednotlivcov pri záchrane ľudských životov a majetkov. Medzi hosťami v sále nechýbali ani riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ plk.Stanislav Celleng, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja, primátori a starostovia obcí. Ceny víťazom jednotlivých kategórií odovzdali prezident Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr.Alexander Nejedlý a prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr.Ladislav Petho.

Kategória :Zásahová činnosť-hasičský čin jednotlivca-Jaroslav Ferianc, Zásahová činnosť-hasičský čin kolektívu OR HaZZ Banská Bystrica a DHZ Brusno,  kategória:Preventívno-výchovné pôsobenie, jednotlivci-Ing.Jozefína Očenášová,Rimavská Sobota, Preventívno-výchovné pôsobenie-kolektív- Logi 707-občianske združenie, Kategória: Významný prínos v oblasti požiarnej ochrany.- František Bučko DHZO Polomka a kategória Významné športové výkony-por.Ondrej Hudák,OR HaZZ Revúca,- majster sveta  v silovom trojboji,kpt.Ing.Matej Peniak, OR HaZZ Lučenec,ppor.Ľubomír Lorinčík-OR HaZZ Lučenec a súťažné družstvá OR HaZZ Lučenec za výsledky súťaže vo vyslobodzovaní , OR HaZZ Veľký Krtíš za výsledky MS v hasičskom športe a muži DHZ Revúčka za 1.miesto v požiarnom útoku na Slovenskom Superpohári.

Podujatie organizovali Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici, v spolupráci s okresným riaditeľstvom HaZZ Revúca a Okresným výborom DPO Revúca a partnermi SMZ Jelšava, Mestom Revúca, Mestom Jelšava a obcou Mokrá Lúka.  Katarína Kvetková, foto:RL   

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja

HASIČI HASIČOM 2014 - ocenenie práce hasičov kraja


 
 

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezónyVytlačiť
 

Nevyhovujúce snehové podmienky takmer v celej strednej Európe poznačili aj štart zimnej biatlonovej sezóny. Pretekári Klubu biatlonu Magnezit Revúca si na snehu zatrénovali len v rámci tradičného sústredenia v Osrblí prvý januárový víkend. Tam sú trate priebežne zasnežované, keďže Národné biatlonové centrum bude onedlho dejiskom súťaží v rámci Svetovej zimnej univerziády 2015.

3.-4. januára odštartovala domáca sezóna 1. kolom Slovenského pohára (Viessmann pohára) v biatlone. Teploty hlboko pod nulou, dobre pripravené trate aj kompletná účasť našich reprezentantov – to všetko sľubovalo pekné biatlonové predstavenie. A vydarilo sa. Prispel k tomu aj mladší dorastenec Tomáš Sklenárik (2,2), keď v sobotňajších rýchlostných pretekoch napriek dvom nezostreleným terčom v ľahu aj stoji vybojoval výborné 2. miesto. Rovnako v nedeľných vytrvalostných pretekoch na 10km trati obsadil striebornú priečku a podčiarkol tak dlhodobo vynikajúcu formu v lete aj v zime. Z víťazstva sa radoval najlepšie streľajúci Lukáš Ottinger, ktorý už vzhľadom na štúdium na športovom gymnáziu reprezentuje iný klub. Radovan Humeník obsadil 8. a 10. priečku, Dominik Krštieň pri svojej zimnej premiére 12. priečku a Andrea Uličná 9. a 10. priečku.

Nasledujúci januárový víkend súťaže pokračovali ďalším kolom, do bojov sa zapojili už aj žiaci. Náhle oteplenie urobilo z bielych zasnežených osrblianskych plání takmer jarnú lúku a organizátori sa len bezmocne prizerali, ako sa prírodný sneh v celom okolí mení na potôčiky vody. Trate však ostali biele a napriek kašovitej štruktúre snehu sa preteky mohli uskutočniť.

Medzi dorastencami sa Tomášovi Sklenárikovi (4,4) v sobotňajších rýchlostných pretekoch nedarilo strelecky a to ho odsunulo na 6. miesto. Lepšie to zvládol Lukáš Ottinger (2,2), ktorý vybojoval bronzovú priečku. Andrea Uličná dobehla jedenásta.

Nedeľnajšia premiéra novej disciplíny – vyraďovacieho superšprintu mala rýchly spád aj vzhľadom na nárazový vietor. Všetci naši pretekári boli postupne vyradení, najďalej to dotiahol Lukáš Ottinger, ktorý vypadol až na poslednej streľbe a skončil tak na 2. mieste.

Žiaci mali na programe rýchlostné (sobota) a vytrvalostné (nedeľa) preteky. Medzi mladšími žiakmi Andrej Mladší (2,2) obsadil 9. miesto po zbytočnom zdržaní na štarte s strate 45 sekúnd. V nedeľu to bolo lepšie – s dvoma nezostrelenými terčami (1,1) vybojoval 5. miesto. Emka Kapustová po nevydarených streľbách (v sobotu celkovo 6, v nedeľu 8 nezostrelených terčov) obsadila 9. a 10. miesto. Podpísal sa pod to aj nevyspytateľný vietor, ktorý značne komplikoval streľbu.

Starší žiaci sa s tým vysporiadali lepšie – Libor Mladší (0,3) v oboch pretekoch minul trikrát v stoji a v sobotu aj v nedeľu si vybojoval bronzovú priečku. René Chrapán (1,1 a 2,2) obsadil 13. a 14. miesto. V dievčenskej kategórii Anka Fujdiarová (2,2 a 3,2) obsadila 13. a 16. a Emma Petalíková (0,4 a 0,2) 16. a 11. miesto.

            Slovenský pohár v biatlone pokračuje kvôli univerzádnej prestávke až 14. februára pretekmi žiakov v Osrblí. Snáď nám dovtedy aj v okolí Revúcej napadne trochu snehu. Pravidelné tréningy v Osrblí či na Štrbskom plese si totiž časovo ani finančne nemôžeme dovoliť a museli by sme sa spoliehať len na prípravu z jesene a doplnkové aktivity.

Viac informácii a kompletné výsledky na www.biathlon.sk.

KB Revúca

foto Štefan Ottinger

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny

Revúcki biatlonisti úspešne vstúpili do zimnej sezóny


 
 

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca Vytlačiť
 

Aj športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca nezabudli na jedny z najkrajších sviatkov  roka akými sú Vianoce .Vedenie športového klubu dňa 23.12.2014 pripravilo pre jej členov posedenie kde nechýbalo ani štedré občerstvenie ktoré pripravili za pomoci sponzorov. Športovci privítali vzácneho hosťa  akým bola Mgr. Adriana Hrivnáková Evanjelická farárka ktorá našim členom prekrásnym príhovorom Vianoce požehnala  a popriala pokojné sviatky osobne každému zúčastnenému návštevníkovi,  k blahoželaniu sa pripojilo aj vedenie športového klubu Igor Petalík a  Mgr. Ľuboslav Bodor. Príjemný večer s pestrila aj reprezentantka Alžbetka Teličáková ktorá recitovala vianočnú básničku.

PS Tréningom pokračujem dňa 29.12.2014 o 16,30.-hod

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca

Športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca


 
 

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKUVytlačiť
 

Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska spolu s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom  VIANOCE U NÁS DOMA, na ktorej sa v piatok 12. decembra, vyhodnotilo najlepšie domáce pečivo a pálenka.

Po úvodnom vystúpení ZŠ na Hviezdoslavovej ulici pod vedením p. učiteľa Ondreja Barana sa ešte pripomenuli pravidlá oboch súťaží a začalo sa so samotným vyhodnocovaním najlepšieho domáceho pečiva. „Zákusková“ porota v zložení Bc. Ľudmila Ďurďáková (predsedkyňa), Bc. Mária Margetová a Terka Kolesárová na základe vzhľadu, chuti, vône a celkovej estetickej úrovene pečiva udelili 3. miesto Emílii Švecovej z Revúcej, 2. miesto patrilo Elene Labošovej z Muránskej Lehoty a túto súťaž vyhrala Mária Šempergerová z Tornale. Potom nasledovalo vyhodnotenie najlepšej domácej pálenky, kde hlavnými kritériami boli vzhľad, chuť, vôňa a objemové % súťažnej vzorky. „Pálenková“ porota v zložení Ing. Milan Brdársky(predseda), Ing. Jozef Krušina, Stanislav Sutoris, Ján Berente a Karol Polák rozhodla, že na 3. mieste sa so svojou slivovicou umiestnil Milan Hustina z Revúcej, na 2. mieste skončil Dušan Štefanár z Muráňa s hruškovicou a cenu za najlepšiu pálenku si odnáša Ing. Marián Kováč s marhuľovicou. Celý program ukončil výborný fujarista Tomáš Vaculčiak, ktorý na fujare nielen hrá, ale ich aj vyrába.

 Martina Urbanová

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKU

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKU

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKU

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKU

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE DOMÁCE PEČIVO A PÁLENKU


 
 

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. ClementisaVytlačiť
 

V decembri sa  chodbami  našej škôlky prechádzal  dedko z bielou bradou... Mikuláš.  Všetkým dobrým deťom nadelil darčekov neúrekom. Pesničky, básničky, tančeky ,divadielka - to všetko predviedli deti, aby si  zaslúžili sladkú odmenu. O rok sa na Teba Mikuláš tešíme zas.

 

Pokojné Vianoce a  všetko dobré v novom roku

želajú deti z Materskej školy na Ul. Vl. Clementisa.

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa

Mikuláš v materskej škole na Ul. Vl. Clementisa


 
 

BOLO TO POHLADENIE PRE DUŠU....Vytlačiť
 

Počas tretej adventnej nedele sa v Rímskokatolíckeho kostole sv. Vavrinca v Revúcej uskutočnil koncert speváckych zborov, ktorý zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko a Rímskokatolícka cirkev v Revúcej.  Ako prví pred preplneným kostolom divákov vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy, po ktorých zaspieval Rímskokatolícky ZBOR SV. ANTONA z Revúcej pod vedením Danky Ďurianovej.  Pozvanie prijal aj spevácky zbor NÁDEJ pri ECAV v Revúcej pod vedením Jarka Petra. Hosťom podujatia bol tohto roku evanjelický spevokol LECHEM z Chyžného pod vedením pani farárky Emílie Volgyiovej. V závere nemohol chýbať spevácky zbor QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej, ktorý svojim vystúpením pohladil dušu nielen všetkým divákom, ale aj organizátorom.

Potom sa pán farár Pavel Bodnár spevokolom poďakoval za ich krásny program a všetkým poprial krásne, požehnané a radostné vianočné sviatky. Na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc.

Mgr. Martina Urbanová

viac foto v fotogalérii

BOLO TO POHLADENIE PRE DUŠU....


 
 

REVÚCA MÁ TALENTOVANÚ SPEVÁČKUVytlačiť
 

V sobotu 13. decembra o 18:00 hod. sa Mestskom dome kultúry konal koncert talentovanej speváčky z Revúcej – Lenky Slamčíkovej a Samuela Tomečka. Na začiatku Lenka privítala všetkých divákov a na gitare zahrala a zaspievala známe pesničky a nechýbali ani tie, ktoré sama napísala a zložila. Potom Lenku vystriedala revúcka kapela ALL IN, ktorá bola hosťom programu a ktorá tiež hrala pesničky z vlastnej tvorby. Po krátkej prestávke už pódium patrilo známemu spevákovi – účastníkovi slovenskej Superstar a spevákovi v šou Milujem Slovensko – Samuelovi Tomečkovi aj so skupinou, ktorý zaspieval známe i svoje pesničky a potom Lenku doprevádzal na klávesoch. Na záver sa talentovaná Revúčanka poďakovala Samuelovi, rodičom,  priateľom a blízkym, ktorí ju prišli podporiť a tiež Mestskému kultúrnemu stredisku v Revúcej, ktoré tento koncert zorganizovalo. 

Mgr. Martina Urbanová

viac foto v fotogalérii

REVÚCA MÁ TALENTOVANÚ SPEVÁČKU


 
 

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)Vytlačiť
 

Vianoce sú za dverami. No naše Prvé slovenské gymnázium navštívila v posledných dňoch (11. - 13. 12. 2014) vianočná víla anjelinka čertíková a národnú kultúrnu pamiatku premenila na jarmočné miesto oddychu a veselosti. Tí, ktorí nás v týchto dňoch navštívili, sa potešili nielen vianočnými ozdobami, ale mohli si vychutnať aj horúci vianočný nápoj. Všetkým za ich návštevu úprimne ďakujeme. Veríme, že sa tematické predajné výstavy stanú našou stálou tradíciou.

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

Jermok veľkorevúcky – Veselý Krašún (predajná výstava)

 


 
 

Primátorka mesta a poslanci zložili sľubVytlačiť
 

V piatok 12.12.2014 sa v mestskom dome kultúry konalo  ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva . Novozvolená primátorka mesta a poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľub, po ktorom s krátkym príhovorom vystúpila primátorka mesta Eva Cireňová. Po slávnostnom úvode sa program zastupiteľstva už niesol v pracovnom duchu. Primátorka mesta oznámila, že svojím zastupovaním na nasledujúce volebné obdobie poveruje poslanca Ing. Júliusa Buchtu. Poverením zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v osobitných prípadoch poslanci navrhli a schválili Ing.Milana Brdárskeho. Na zastupiteľstve poslanci takisto  zriadili komisie MsZ ,  schválili ich predsedov a určili sobášiacich. V novom volebnom období budú pri MsZ pracovať komisie : Komisia finančná a podnikateľská s predsedom Ing.Dušanom Dorčákom, PhD., Komisia životného prostredia s predsedom MVDr.Ivanom Drobčom, Komisia výstavby a územného plánovania s predsedom Ing.Milanom  Poprockým, Komisia športu s predsedom Michalom Žgravčákom, Komisia sociálna, zdravotná a bytová s predsedom MUDr.Pavlom Pelikánom, Komisia školstva a kultúry s predsedníčkou Tatianou Krškovou a Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá je zložená  len z poslancov, predsedníčky Ing.Viery Hanesovskej a členov Ing.Júliusa Buchtu, Ing.Milana Brdárskeho, MUDr.Pavla Pelikána, Mgr.Lucie Medvecovej a Mgr.Petra Bolačeka. Predsedovia navrhnú členov svojich komisií, ktorých bude schvaľovať najbližšie zastupiteľstvo. Sobášiaci sú  primátorka mesta Eva Cireňová, viceprimátor mesta Július Buchta, Ing.Hanesovská,Ing.Brdársky,T.Kršková a Mgr.Hrbálová Poslanci určili aj plat primátorke mesta v zmysle platnej legislatívy, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku 2,53 podľa počtu obyvateľov mesta.  

Katarína Kvetková

Primátorka mesta a poslanci zložili sľub

Primátorka mesta a poslanci zložili sľub

Primátorka mesta a poslanci zložili sľub

Primátorka mesta a poslanci zložili sľub


 
 

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOUVytlačiť
 

V piatok 5. decembra obyvatelia a návštevníci Revúcej videli na námestí pestrý kultúrny program, zacítili vôňu vianočnej kapustnice, ich očiam tiež ulahodil aj krásny ohňostroj, Mikuláš deťom rozdal sladkosti a rozsvietil vianočný stromček.. V sobotu si mohli pochutnať na výborných zabíjačkových špecialitách, a večer si vychutnali koncert hudobnej skupiny Fragile... Ale keďže ku Vianociam patrí neodmysliteľne aj pečenie, Mestské kultúrne stredisko načrelo aj do tohto súdka a v nedeľu 7. 12. revúčanov poctila svojou návštevou moderátorka markizáckeho telerána – Adriana Poláková, ktorá je zároveň aj autorkou kníh o pečení. V novej kuchyni, ktorá je súčasťou spoločenskej miestnosti Alfa, ukázala nielen svoje tipy, triky, grify a nápady a odprezentovala svoje knihy, ale aj ukázala, že pečenie môže byť príjemnou predvianočnou zábavou. Dokazuje to aj vo svojich knihách, ktoré si milovníci sladkého mohli zakúpiť a dať podpísať priamo na akcii. Knihy NAPEČENÉ S LÁSKOU, NAPEČENÉ S LÁSKOU 2, KOLÁČ MOJEJ MAMY a AKO HRAVO ZVLÁDNUŤ DOMÁCNOSŤ, by pri vianočnom pečení určite nemali chýbať žiadnej domácej gazdinke. Môžu tak poslúžiť ako dobrý tip na praktický vianočný darček buď pre seba, alebo pre svojich najbližších. Táto úspešná a veľmi milá moderátorka svojim divákom a fanúšikom porozprávala kuchárske príhody z detstva a napiekla chutné labute, s ktorými jej pomohli aj štyria malí pomocníci a na ktorých si všetci pochutnali. Na záver sa všetkým poďakovala za pozornosť, urobila si spoločné fotografie a popriala krásne vianočné sviatky.

Mgr. Martina Urbanová

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU


 
 

ZO JDS Revúčka Mikulášsky večierokVytlačiť
 

Dňa 7.12.2014 organizovala ZO JDS Revúčka Mikulášsky večierok, ktorý prebiehal v krásnej vianočnej atmosfére. Pre seniorov bol pripravený kultúrny program detí z MŠ, zaspievala aj hudobná skupina Revúška a nechýbala ani výborná kapustnica. ZO JDS Revúčka ďakuje Mestu Revúca za finančnú pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

Text a foto: ZO JDS Revúčka

ZO JDS Revúčka Mikulášsky večierok

ZO JDS Revúčka Mikulášsky večierok

ZO JDS Revúčka Mikulášsky večierok


 
 

Začali sa Revúcke VianoceVytlačiť
 

V rámci Revúckych Vianoc sa v dňoch 5. a 6. decembra 2014 konal na Námestí pred Kohútom  vianočný jarmok, na ktorom nechýbali tradičné vystúpenia a aktivity ale pre návštevníkov boli pripravené aj nové prekvapenia. K tradíciám patrí súťaž vo varení kapustnice, vystúpenia detí materských škôl, žiakov základných škôl, základnej umeleckej školy, Lykovčeka a spevokolu Úsvit. Primátorkin punč sa tento rok niesol v charitatívnom duchu. Pri ochutnávaní tejto typickej vianočnej, trhovej dobroty sme mohli dobrovoľne prispieť na operáciu trojročného chlapčeka z Revúcej, ktorý má vážne zdravotné problémy a potrebuje operáciu v zahraničí. A takisto pri ochutnávaní zabíjačkových špecialít nás mohol hriať pocit , že sme v tomto predvianočnom čase urobili niečo dobré a niekomu sme možno umožnili splniť jeho sen. Napríklad sen o tom, aby malý chlapec mohol sám chodiť. Počas jarmoku sa vyzbieralo  vyše 200 € a nemalou sumou prispela aj primátorka mesta. Malých návštevníkov iste potešil Živý betlehem, Mikuláš, ktorý prišiel, sneh nám nepriniesol ale aspoň pobavil nielen deti a rozsvietil vianočný stromček. Tých, skôr narodených zohriala medovina, punč, kapustnica, stretnutia s priateľmi, folklórneho súboru Šumiačan, dychovej hudby Gemerčanka a v sobotu podvečer skvelý koncert skupiny Fragile v mestskom dome kultúry.  Vianočné trhy sú za nami ale odštartovali kolotoč predvianočných kultúrnych podujatí, ktoré ukončí Príchod betlehemského svetla a program Vianočný čas prišiel k nám v podaní sláčikového kvarteta v nedeľu 21.decembra.

Katarína Kvetková, foto: RL

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce

Začali sa Revúcke Vianoce


 
 

Posedenie pri Vianočnej kapustniciVytlačiť
 

Ak by si niekto myslel, že revúcki zdravotne postihnutí a dôchodcovia trávia predvianočný čas štrikovaním, pečením koláčikov a sledovaním správ o počasí a  nekonečných seriálou tak sa veľmi mýli.

Dňa 3.12. v popoludňajších hodinách Občianske združenie zdravotne postihnutých v Revúcej a Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej zorganizovali v Dome kultúry posedenie pri Vianočnej kapustnici.Stretnutie otvoril príhovorom p.Kubaško. Vzácne stretnutie v čase adventu, ale aj pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotne postihnutých pozdravili hostia: primátorka mesta Revúca MVDr.Eva Cireňová, Ing.Borošová, vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu z Mestského úradu v Revúcej, Mgr.Péliová zo ZOS CILKA, JUDr.Čillík, majiteľ CK GEMKO.

Krásneho popoludnia sa zúčastnilo viac ako 80 ľudí dobrej vôle z Revúcej a mimo nej. Ondrejovské zvyky predviedol súbor Lykovček. Členovia spevokolu Úsvit zaspievali niekoľko pesničiek zo svojho bohatého repertoáru . Pri skvelej kapustnici  a vynikajúcej hudbe čas ubiehal veľmi rýchlo.

Naša vďaka patrí hlavnému kuchárovi p.Laskovskému, hudobníkovi Tiborovi Fabovi a všetkým tým, ktorí tam boli.

Text  Ján Málik

Foto Peter Poboček

viacej foto v fotogalérii

Posedenie pri Vianočnej kapustnici

Posedenie pri Vianočnej kapustnici

Posedenie pri Vianočnej kapustnici

Posedenie pri Vianočnej kapustnici


 
 

Vzdelaním k povolaniu Vytlačiť
 

Základná škola J. A. Komenského je od začiatku tohto školského roku ,  ako nepilotná škola zapojená v novom národnom projekte -   Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami . Projekt sa realizuje pod  patronátom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a zahŕňa spoluprácu  stredných a základných škôl. Národný projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovné sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie. Jednou z aktivít projektu je , že stredné odborné školy,  ako garanti pripravujú motivačné súťaže pre žiakov základných škôl. Súťaže obsahujú jednoduché úlohy, kde si žiaci otestujú svoju kreativitu, schopnosti a získajú nové vedomosti a zručnosti. Tento rok bolo pre žiakov pripravených 35 motivačných súťaží v rámci aktivity „Škola mojej profesie“. Zo Základnej školy J. A. Komenského sa 5 žiakov 8.ročníka zapojilo do nasledovných súťaží: chov koní a jazdectvo, kynológia, som Európan - viem sa zorientovať na mape Európy, super hlavolam a nie je to Rubikova kocka. Súťaž sa konala v Aegon aréne NTC v Bratislave 26.11.2014. Zúčastneným žiakom Borisovi Belánovi, Danke Hlačinovej, Matejovi Lábajovi, Martine Sitákovej a Lenke Trajteľovej sa vzhľadom na okolnosti, že sa zúčastňujú podobného podujatia po prvý krát nesmierne darilo a úspešne reprezentovali  školu a naše mesto. Postupne budú do aktivít projektu zapájaní aj ďalší žiaci a učitelia základnej školy.

Dňa 18.11.2014 sa v Košiciach konalo Školenie manažmentov  študentských  spoločnosti v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu pod záštitou spoločnosti Junior Achievement. Spolu so stredoškolákmi sme sa ako jediní zo základných  škôl  my, piati vyvolení - manažment študentskej spoločnosti pri Základnej škole J. A. Komenského , stretli s manažérmi významných spoločností. Manažérske vzdelávanie si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských spoločností. Dozvedeli sme sa napr. ako správne pripraviť prezentáciu, ako byť dobrým lídrom, ale aj ako efektívne využiť čas. Zážitkom pre nás bola aktivita marshmallow challenge. Pre nás, ôsmakov a deviatakov, to bolo veľa nových pozoruhodných informácií, tak potrebných pre fungovanie našej spoločnosti v konkurenčnom prostredí.

Toto je len niekoľko  príkladov z celého radu aktivít, ktorými sa snažíme v Základnej škole J. A. Komenského spájať teóriu s praxou a vzdelávať k povolaniu, pre život.

ZS

Vzdelaním k povolaniu


 
 

RC OFFROAD TRIAL RevúcaVytlačiť
 

V sobotu 29.11.2014 sa na modelárskej trati pri dome športu na Clementisovej ulici v Revúcej uskutočnili preteky terénnych diaľkovo ovládaných (RC) modelov áut.

Túto trať vybudovali v priebehu tohto roka s pomocou mesta Revúca členovia modelárskeho klubu Ambasador Revúca. Trať je určená pre rekreačné aj súťažné jazdenie terénnych modelov áut v mierke 1:10 a menších. Prvá akcia a zároveň aj slávnostné otvorenie sa uskutočnili v júni 2014 pri príležitosti MDD. V júni 2014 bola táto trať prvou stálou terénnou traťou na Slovensku. Od vtedy členovia klubu dráhu vylepšovali a upravovali až do dnešnej podoby. Na základe ohlasov a diskusií modelárov z celého Slovenska sa rozhodlo, že v roku 2015 sa uskutoční seriál RC TRIAL pretekov. Ako promo akcie boli v tomto roku zorganizované dve akcie – preteky Offroad modelov, a to jedna v Banskej Bystrici a druhá na našej trati v Revúcej.

Z pôvodne prihlásených 33 jazdcov sa nás v sobotu ráno zišlo 27 pretekárov z celého Slovenska, medzi nimi aj 7 jazdcov z Revúcej. Po úvodnej rozprave sa začalo samotné jazdenie a pretekanie.

Trať bola rozdelená do štyroch sekcií (úsekov). Každá má svoj názov, ktorý ju vystihuje. A tak sa jazdilo na sekciách s názvami Tatralandia, Barumka, Koreňová, Zemľanka, pričom každá je niečím charakteristická. Jazdci a ich modely sa tak museli vysporiadať s jazdou po ťažkej lepivej hline, ostrých kameňoch, zradných okrúhlych kameňoch, šmykľavých koreňoch. Zdolávali prudké stúpania, ale aj prudké zjazdy. Nechýbal bahnitý brod, prejazd cez „vodný tunel“, jazda po visutom moste, jazda cez sklápací mostík, alebo prejazd po dvoch traktorových pneumatikách.

Na každej sekcií boli postavené bránky, ktoré modely museli prejsť bez dotyku a v správnom poradí. Každá chyba bola „odmenená“ trestnými bodmi, ktorých súčet rozhodoval o celkovom poradí. Zároveň sa meral čas, za ktorý jednotliví pretekári sekcie zdolali.

O žalúdky pretekárov bolo tiež postarané. Členovia usporiadajúceho modelárskeho klubu Ambasador Revúca uvarili guľáš, grilovali sa klobásy, celý deň sa podával teplý čaj aj káva.

Po ukončení všetkých jázd a spočítaní výsledkov sa „ukázalo“ poradie jazdcov. Zvíťazil jazdec „Leštenka“ (Banská Bystrica) z 265 trestnými bodmi pred „Murgim“ (305 bodov – tiež Banská Bystrica) a „Cernom“ (370 bodov – Poprad). Najlepší z domácich jazdcov bol „Olaf“ na 6 mieste. V kategórií žiakov zvíťazil „Leštenka“, v kategórií žien „Maťa“ z Revúcej, ktorá v celkovom poradí skončila na 9. mieste, čo je krásny výsledok vzhľadom na skutočnosť, že absolvovala svoje prvé preteky. Prví traja v každej kategórií boli odmenení pohármi, diplomami aj vecnými cenami.

Domácim jazdcom „Olafovi“ a „Tonymu“ sa tak nepodarilo zopakovať úspech z prvého preteku v Banskej Bystrici, kde obsadili prvé dve miesta.

Z hodnotenia a komentárov zúčastnených jazdcov bol tento pretek oveľa náročnejší ako prvý v Banskej Bystrici. Niektoré prekážky boli po prejdení viacerých áut zdolateľné už len s pomocou navijaka, ktorými boli niektoré modely vybavené. Podmienky však mali všetci rovnaké a pri technickej vyrovnanosti modelov tak o výsledkoch rozhodovali väčšinou šikovnejšie ruky „pilotov“.

Rozchádzali sme sa s konštatovaní, že už sa všetci tešíme na rok 2015, kedy by sa mal uskutočniť prvý Slovenský seriál pretekov

 

Text: Tony

Foto: ČMK

fotogaléria

Video z akcie:

https://www.youtube.com/watch?v=VdgxF0ewh6I&feature=youtu.be

RC OFFROAD TRIAL Revúca

RC OFFROAD TRIAL Revúca

RC OFFROAD TRIAL Revúca


 
 

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaileVytlačiť
 

V piatok 21. novembra sa vo výstavnej sále Mestského domu kultúry uskutočnila vernisáž výstavy a prezentácie autorských prác kurzu Ľudovoumelecké remeslá, ktorú zorganizovalo Mesto Revúca a MsKS v Revúcej. O hudobný program sa postarala Základná umelecká škola. Po privítaní pozvaných hostí - p. primátorky mesta MVDr. Evy Cireňovej, Bc. Márie Margetovej – poverenej vedením MsKS v Revúcej, riaditeľky ZUŠ – Renáty Brezovskej a riaditeľky súkromnej ZUŠ – PaeDr. Márie Labošovej, sa návštevníkom vernisáže priblížili informácie o projekte, ktorého bol tento kurz súčasťou.

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Aktívne starnutie v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu pod názvom „Akadémia tretieho veku Revúca“. Cieľom projektu, ktorý je okrem zdrojov EÚ financovaný aj zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov mesta Revúca, je uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov v našom regióne zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie. 

ĽUDOVOUMELECKÉ REMESLÁ

Jednou z hlavných aktivít projektu bol aj vzdelávací program Ľudovoumelecké remeslá. Kurz bol  zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia seniorov a získanie praktických zručností z oblasti ľudovoumeleckej tvorby. Program trval od septembra do polovice novembra a pravidelne ho navštevovalo 30 účastníčok. Viedli ho dve skúsené lektorky Mgr. Margita Matúšová a Mgr. Lýdia Némethová, ktoré svojimi skúsenosťami a radami usmerňovali seniorky pri realizácii umeleckej tvorby, ktoré sa naučili vyrábať bábiky, batikovať, pliesť a vyrábať košíky a ozdobné krabičky z papiera, tvoriť keramické výrobky z pálenej a nepálenej hliny i maľovať na rôzne podkladové materiály. Seniorky sa potešili aj novým technikám, akými sú dekupáž, výroba gélových sviečok, či výroba doplnkov technikov makramé.

Lektorky sa na vernisáži účastníčkam kurzu poďakovali za ich snahu, vytrvalosť a šikovné ruky a popriali im veľa ďalších tvorivých nápadov. Potom seniorkám slávnostne odovzdali certifikáty a pamätné medaile, ktoré im budú navždy pripomínať tvorivé chvíle a možnosť sebarealizácie v zručnostiach, výsledkom ktorých boli originály pre zútulnenie svojich príbytkov. Ako je už na každej vernisáži zvykom, v jej závere nechýbalo pozvanie na prípitok a občerstvenie.

Výstava trvá do štvrtka 27. novembra a je sprístupnená v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Mgr. Martina Urbanová

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medajle

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

Odovzdávali sa certifikáty a pamätné medaile

 


 
 

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulýchVytlačiť
 

Začal sa november, predposledný mesiac roka. Mesiac, s ktorým prichádza zdanlivé spomalenie životného tempa, najmä počas prvých dvoch novembrových dní, ktoré charakterizujú stovky horiacich sviečok, stovky ľudských osudov a mnoho spomienok nad hrobmi vo večernom súmraku cintorínskeho ticha. Ide o dva termíny spojené so spomienkou na zosnulých, pričom starším termínom je deň Všetkých svätých. Druhým termínom je Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. V tento deň si veriaci mali uctiť pamiatku všetkých ostatných zosnulých.  Panovala viera v schopnosť živých urýchliť vyslobodenie duší z očistca slúžením zádušných omší, vykonávaním dobrých skutkov, či modlením. A práve v týchto chvíľach si plne uvedomíme, že nám je dovolené žiť, pracovať, tvoriť, radovať sa zo spoločných úspechov, byť členom veľkého kolektívu, byť kvapkou v mori spoločnosti.

AKO TO BOLO V MINULOSTI?

V našej kultúre je hlboko zakorenená úcta k zosnulým a pripomínanie si ich pamiatky, ktorá je doložená ešte z predkresťanských období. Naši predkovia verili, že duše mŕtvych sa v určité termíny opäť vracajú medzi živých, ovplyvňujú ich životy, verili, že je potrebné uctiť a nakloniť si ich priazeň prostredníctvom rôznych obetných darov. Priebeh týchto slávností bol rôzny, mal však podobné rysy u viacerých národov. Jedným zo spoločných znakov bolo aj obradné hodovanie na hroboch predkov, kam prinášali jedlá, pitie a spoločne ich užívali, veriac v prítomnosť duší zosnulých. Tieto slávnosti sa nezaobišli bez tancov, hier, spevu, zapaľovania ohňov, sviec, ktoré cirkev počas niekoľkých storočí zakazovala. Veľmi rozšíreným zvykom ešte zhruba do polovice 20. storočia, najmä vo vidieckom prostredí, bolo obdarovávanie chudobných, žobrákov, tulákov nielen peniazmi, ale hlavne jedlom a obradovým pečivom. Dlhé stáročia fungovala viera v príchod duší zosnulých do domu pozostalých počas novembrových sviatkov. Naši predkovia chystali pre nich nielen nádoby s jedlom, pitím, ale ponechávali cez noc v oknách sviece, lampáše, aby duše našli cestu domov, dlho do noci kládli oheň, aby sa duše mohli v dome ohriať. 

TYPICKÝM KVETOM SÚ CHRYZANTÉMY

Slávenie tohto sviatku nabralo za posledné desaťročia nové rozmery a iný charakter. V súčasnosti ide o najmasovejšie slávený sviatok, a to či už veriacimi, ale i neveriacimi, členmi kresťanských či príslušníkmi viacerých ďalších cirkví. Predchádza mu zvýšená pozornosť spojená s úpravou hrobov a dekoráciou. Niekdajšie obkladanie machom, čečinou, sušenými plodmi, doma vyrábanými papierovými kvetmi, zelenými rastlinami dnes nahradili najmä plastové vence, dekorácie, sošky, ale i za posledné desaťročia celoslovensky rozšírené dekorovanie hrobov živými kvetmi - chryzantémami, ktoré v súčasnosti možno pokladať za typický kvet spojený práve s priestorom cintorína a úctou k zosnulým. Rozvíja sa aj sociálny aspekt tohto sviatku - práve tu, na miestach večného odpočinku i dlhého spánku sa stretávajú príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené a zatiaľ, čo sa príroda ukladá na zimný spánok, cintoríny sa stávajú záhradami, ktoré zakvitli lupeňmi chryzantém, vôňou čečiny či spomienkových vencov...

 Mgr. Martina Urbanová

Foto: Peter Poboček

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých

Uctili sme si sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých


 
 

Úcta k starším v CILKEVytlačiť
 

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia...

Aj tento rok bol v CILKE október venovaný hlavne programom ktorými sme vzdali úctu životnej múdrosti, skúsenostiam.

Ústredným programom bol koncert spevokolu ÚSVIT, ktorý otvorila primátorka mesta Revúca MVDr.Cireňová.

Obyvateľov zariadenia potešili v ďalších programoch deti zo ZŠ I.B.Zocha v Revúcej, MŠ V.Clemetisa v Revúcej, ako aj naši priatelia z OZ ZP v Revúcej.

Spestrením bol program detí zo ZŠ Hviezdoslavovej v Revúcej venovaný projektu Daruj jablko – daruješ zdravie. Darované jabĺčko všetkých potešilo.

Vynovená CILKA bude čochvíľa oslavovať tretie výročie a práve pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším zazneli koncertné melódie slávnych najtrov v podaní Slavonic duo. Andrej Baran a Adam Marec svoj koncert huslí a gitary doplnili rozprávaním o hudobných nástrojoch na ktorých hrajú, autoroch prednesených skladieb, o svojich koncertoch v rôznych krajinách sveta.

Tohoročný október bol plný tónov, úsmevov, prianí, úprimných ľudských objatí. Všetkým seniorom sme priali jeseň života plnú farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE

Úcta k starším v CILKE


 
 

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVAVytlačiť
 

Minulý pondelok, 27.októbra 2014 divadelná sála MsDK v Revúcej nielen praskala „vo švíkoch“, ale aj pukala od smiechu. Konal sa tam zábavný program VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA, ktorý zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Revúca. 

Výborný herec Matej Landl, krásna a šarmantná Karin Haydu, úžasná a večne usmiata speváčka Zuzana Haasová, legenda československého hokeja Jozef Golonka, skvelý moderátor Richard Vrablec, scenárista Erik Kollárik a manažér František Tököly oživili legendárny televízny program a zároveň najslávnejšiu zábavnú slovenskú šou, ktorá v časoch Čekoslovenska zabávala ľudí celých 16 rokov a ktorej punc kvality dodávali aj excelentné moderátorské výkony Ivana Krajíčka, či neskôr Olda Hlaváčka.

Po úvodnom vystúpení Detského folklórneho súboru Lykovček, ktorého ľudové tóny sprevázali celým programom, moderátor publiku postupne predstavoval celý svoj tím vtipkárov. Potom nasledoval výber štvorčlennej poroty z radov obecenstva, ktorá mala rozhodnúť o kvalite vtipov a za odmenu sa jej rozdali balíčky čajov a káv od spoločnosti BERCOFF KLEMBER, ktorá je hlavným sponzorom tohto programu.
           V šiestich disciplínach (kameňáky, aristokracia, lekári, láska-Bože láska, alkohol a voľná disciplína) osobnosti slovenského showbiznisu rozprávali svoje vtipy, ktoré porota po každom kole obodovala. To, že sa celým publikom ozýval obrovský smiech bolo dôkazom, že o fantastické vtipy naozaj nebola núdza! Vtipy rozprávali aj diváci a tak odmena neminula ani ich. Na záver programu si obecenstvo spolu so Zuzkou Haasovou zaspievalo známe pesničky (Ej Zuzka, Zuzička, Zatancuj si so mnou holubička) a vyhodnotil sa celkový víťaz – v Revúcej sa ním stal Matej Landl. Nezabudlo sa ani na divákov - z publika sa určila cena za najlepší vtip a herecký prejav.

Keďže úsmev je dar, úsmev je aj platidlo, úsmev lieči a zároveň aj uvoľňuje, cieľom tohto predstavenia je rozdávať úsmev a robiť ľudí šťastnejšími. Kto ostal sedieť doma, môže ľutovať, pretože o zábavu bolo s touto partiou dobre postarané. Veď predsa prežiť večer plný smiechu s úžasnými účinkujúcimi a za prijateľnú cenu vstupenky, ešte nikomu neuškodilo...

  Mgr. Martina Urbanová

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA


 
 

Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do životaVytlačiť
 

Dňa 29.10.2014 sa v priestoroch Mestského domu kultúry uskutočnila prezentácia dlho očakávanej knižnej publikácie regionálneho historika Dušana Dubovského „Album Revúcej“. Pri tejto príležitosti sa zišli vzácni hostia a priatelia autora.

Po úvodnom príhovore a predstavení života a tvorby Dušana Dubovského, p. primátorka MVDr. Eva Cireňová spolu s autorom uviedla  jeho novú knihu do života jesennými listami gaštana a lipy. Nasledovalo odovzdávanie kytíc, poďakovanie a gratulácie autorovi a pozvanie na recepciu, ktorá sa tak, ako aj celé popoludnie niesla v príjemnej atmosfére.

Nová kniha Dušana Dubovského, ktorá  je vôbec prvou celofarebnou monografiou o Revúcej, ponúka obdivuhodný obrazový materiál pozostávajúci z viac ako 2050 fotografií zachytávajúcich historické premeny a neopakovateľné udalosti nášho mesta.

Záujemcovia si novú knihu môžu zakúpiť v Turistickom informačnom centre v Revúcej na Muránskej 18.

Text: MsÚ Revúca

Foto: Peter Poboček;  MsÚ

link na fotogalériu Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do života

Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do života

Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do života

Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do života

Uvedenie ALBUMU REVÚCEJ do života


 
 

GEMERSKÁ PODKOVIČKAVytlačiť
 

Piatok 24. október 2014 patril v Revúcej detským folklórnym súborom Gemera-Malohontu a pamiatke Evky Skalskej, zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej detského folklórneho súboru Lykovček. V Mestskom dome kultúry sa totiž konal festival detských folklórnych súborov, pod názvom Gemerská podkovička, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ktorý zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej a Literárnym klubom pri Kníhkupectve KnihArt v Revúcej. Stretli sa na ňom detské folklórne súbory Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Mladosť a Zornička z Klenovca, Čížiček z Tisovca a Lykovček z Revúcej.

UCTENIE PAMIATKY, TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓRNE VYSTÚPENIA

V dopoludňajších hodinách si účastníci festivalu uctili pamiatku p. Evky Skalskej pri jej hrobe a zároveň si pripomenuli jej siedme výročie úmrtia. Práve Evka Skalská svojou činnosťou významne prispievala k folklórnemu životu na Gemeri – Malohonte.                                                                      Popoludní sa deti z detských folklórnych súborov zúčastnili tvorivých dielní, v rámci ktorých ich lektori oboznámili s ľudovými tancami, piesňami, odievaním, hudobnými nástrojmi a zvykoslovím Gemera – Malohontu.

V podvečerných hodinách (o 17:00hod) sa v divadelnej sále Mestského domu kultúry konal pre verejnosť spoločný program všetkých zúčastnených detských folklórnych súborov. Ako prvý sa predstavil jediný a dôstojný reprezentant detského folklóru v okrese Revúca, ktorý vyvíja aktívnu činnosť a ním je detský folklórny súbor Lykovček. Po ňom nasledovalo vystúpenie DFS Mladosť a Zornička z Klenovca. Svoj talent predviedli aj DFS Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty a festival ukončilo vystúpenie DFS Čížiček z Tisovca.

Cieľom festivalu, od jeho vzniku v roku 2009, je podporovať činnosť detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva tohto regiónu, ako aj bohatých folklórnych tradícií okresov Rimavská Sobota a Revúca.                              

Poďakovanie patrí okrem organizátorov aj všetkým kolektívom a jednotlivcom, ktorí na festivale účinkovali, tiež lektorom a vedúcim detských folklórnych súborov, ktorí pripravili nádherný kultúrny program, a v neposlednom rade aj všetkým divákom, ktorí v piatok popoludní zavítali do Mestského domu kultúry Revúcej.

Mgr. Martina Urbanová

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

GEMERSKÁ PODKOVIČKA


 
 

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“Vytlačiť
 

V sobotu, 18. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej uskutočnila spomienková slávnosť venovaná Ondrejovi Herichovi pod názvom „Na ľudovú nôtu“, ktorá sa zrealizovala aj vďaka finančným prostriedkom Ministerstva kultúry SR a ktorú zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko a DFS Lykovček.

Zámerom tohto projektu bolo pozdvihnúť a dostať do povedomia aj mladej generácii meno výborného hudobníka, primáša, redaktora, vydavateľa, hudobného pedagóga, riaditeľa Mestského kultúrneho strediska, organizátora kultúrneho a spoločenského života v Revúcej, zberateľa a upravovateľa ľudových piesní z Gemera a Malohontu, milovníka nárečia, ale predovšetkým všestranného muzikanta a veľkého lokálpatriota Gemera, ktorý by sa v roku 2014 dožil 80-tich narodenín. Bol zberateľom nádherných piesní rázovitej gemerskej dedinky Sirk. Len v tomto svojom rodisku ich znotoval 136. V desiatkach podobných miest a obcí Gemera zozbieral, prepísal do nôt a knižne vydal vyše 1250 ľudových piesní. Stovky ďalších gemerských piesní, si budú môcť jeho zásluhou vypočuť budúce generácie, najmä z repertoáru mnohých gemerských folklórnych súborov.

Cieľom podujatia bolo priblížiť mladým návštevníkom a pamätníkom život a diela tejto významnej osobnosti, ktorá aj napriek tomu, že prekonala päť mozgových príhod a dva infarkty, vyžarovala z jeho tváre a jemných rúk špecifická muzikantská noblesa.

FOLKLÓRNE SÚBORY, KTORÉ ČERPAJÚ Z JEHO ZBIEROK

Na javisku vystúpili folklórne súbory, ktoré z jeho zbierok piesní často čerpajú a bohato ich využívajú. Ako prvé zazneli sirkovské melódie jeho prvej vydanej zbierky „Piesne stredného Gemera“, v podaní novovzniknutej Detskej ľudovej hudby Lykovček, ktorú vedie Mgr. Natália Poprocká a dievčenskej speváckej skupiny Detského folklórneho súboru Lykovček pod vedením Ing. Mariany Poprockej a Ing. Aleny Ďurkovičovej.

Rodák zo Sirka stále objavoval a zachovával ľudové piesne aj v ďalších oblastiach Gemera. Piesne a tance zo zbierky „Piesne Horného Gemera a okolia Rožňavy“ ako aj z dediny Rejdová predstavil vo svojom programe FS Dubina z Rožňavy pod vedením Ivana a Ivanky Nemčokovcov, ktorí zároveň zaspievali aj osobitne pesničky z Horehronia a zo zbierky piesní „Spievajúci Šumiac“.

S pribúdajúcim vekom pribúdali aj choroby, ktoré pána Hericha donútili odložiť svoje milované husle. Nie však ďaleko, len do rúk svojho nadaného vnuka Maroša Sopko-Zimu, ktorý bol primášom v detskej ľudovej hudbe DFS Lykovček a teraz aktívne hrá v Ľudovej hudbe FS Karpaty v Bratislave, s ktorou na tejto spomienkovej slávnosti zahral zmes ľudových piesní. Avšak ešte pred ňou začal obľúbenou piesňou „Koj zo Sirka pajdem“, ktorú mu dedko od malička hral a spieval.

Po vnukovi svoj pozdrav a poďakovanie do neba symbolicky zaslal aj FS Vepor z Klenovca pod vedením manželov Zvarovcov, a to ženskými piesňami zo Sirka, hrou na heligónky a charakteristickými tancami na melódie zo zbierky „Piesne Nového Klenovca“.

PIESNE, KTORÉ NÁM ZOSTANÚ...

Ešte pred samotným záverom, kedy všetky súbory zaspievali jeho obľúbenú pieseň – „Na sirkóské velké veži“, odovzdala pani primátorka kyticu dcére Ondreja Hericha – pani Kamilke Sopko-Zimovej.

Usporiadaním tohto kultúrneho programu sa pripomenulo to, čo tento výnimočný človek po sebe zanechal... Organizátori veria, že ľudia nikdy nezabudnú na jeho muzicírovanie a pekné melódie, vylúdené z jeho primášskych husieľ a že si ho budú stále pripomínať, ako zberateľa a upravovateľa ľudových piesní z Gemera a Malohontu, ktorých je veľa a ktoré nám zostanú, pretože do posledných chvíľ jeho života, úzkostlivo dbal, aby sa všetko pekné z jeho a nášho Gemera v piesni, či v reči zachovalo a nič nezabudlo.

Mgr. Martina Urbanová

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

„NA ĽUDOVÚ NÔTU“

 


 
 

Imatrikulácia prvákovVytlačiť
 

Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov  sa rozhodli žiaci zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici. Vo štvrtok 23.novembra pozvali prvákov a ich rodičov, či najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do Školskej jedálne.

Žiaci zo školského parlamentu ozdobili Školskú jedáleň balónmi a zvieratkami. Pripravili aj bránu, ktorou prváci prichádzali, aby zložili prvácky sľub. Pri tejto príležitosti ich pozdravili aj starší spolužiaci. Druháčky zarecitovali báseň a tretiaci a štvrtáci zatancovali. Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci prijatí do veľkej rodiny žiakov Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici . Z rúk kráľa a princezien si prevzali imatrikulačný list. Aj prváci sa predviedli – zaspievali prvácku hymnu „Super kamarát“. Pani kuchárky im na záver pripravili sladké prekvapenie.

Imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre prvákov, ale aj pre ich rodičov, či najbližších príbuzných, ktorí si zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami odnášali pocity plné dojmov.

Mgr.S.Filipiaková

Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov


 
 

Pani Jeseň v MŠ Sládkovičovej rozdávala dary....Vytlačiť
 

    Pani jeseň aj tento rok dopriala svoje dary deťom a rodičom z MŠ Sládkovičovej a otvorila svoju čarovnú truhlicu plnú farieb, plodov a fantázie. Materská škola vyhlásila súťaž pre deti a rodičov „O najkrajšiu tekvicu“ a „Jesenné strašidielko“ z jesenných plodov. Nielen pani Jeseň, ktorá prišla medzi deti 28.10.2014 súťaž vyhodnotiť, ale aj ostatní  museli uznať, že naši rodičia majú nielen fantáziu, ale sú aj tvoriví a majú šikovné ruky.

   Ďakujeme, rodičia, za vašu snahu a tešíme sa zase o rok.     

Pani Jeseň v MŠ Sládkovičovej rozdávala dary....

Pani Jeseň v MŠ Sládkovičovej rozdávala dary....

Pani Jeseň v MŠ Sládkovičovej rozdávala dary....

Pani Jeseň v MŠ Sládkovičovej rozdávala dary....


 
 

DARČEK SENIOROMVytlačiť
 

    Tak, ako každý rok, aj teraz si v októbri pripomíname oslavy Mesiaca úcty k starším. Stretávame sa na rôznych spoločenských podujatiach venovaných práve našim seniorom.

    Pri tejto príležitosti si predškoláci z MŠ na Sládkovičovej ulici pripravili pre svojich starkých pekný darček v podobe básní, piesní, tanca, krátkych scénok a sladkého prekvapenia. Už od rána dňa 24.10. vládla v slniečkovej a lienkovej triede príjemná a radostná atmosféra. Keďže deti  chceli svojich najbližších čo najviac potešiť, dohodli sme sa, že im upečieme koláč. Akoby čarovnou paličkou sa z nás razom stali pekári a spoločnými silami sme z voňavých ingrediencií vykúzlili jablčník. Toto piatkové popoludnie, kedy sme ukázali, akí sme šikovní a čo všetko dokážeme,  bolo nielen príjemným stretnutím mladších so staršími, ale hlavne  prejavením úcty k našim babkám a deduškom.

   ,, Starkí naši, ešte dlho žite

   a nás všetkých radi majte.“

DARČEK SENIOROM

DARČEK SENIOROM

DARČEK SENIOROM

DARČEK SENIOROM

DARČEK SENIOROM


 
 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Revúca“ ukončená – sídlisko Stred I.Vytlačiť
 

Mesto  Revúca      zabezpečilo   finančné   prostriedky    pre   rekonštrukciu    verejného osvetlenia mesta Revúca   z  operačného programu    Konkurencie schopnosť a hospodársky rast – energetika,  z  ktorých  boli   uskutočnené   rekonštrukčné   práce    na  sídlisku Stred I.    V rámci  realizácie   stavby   boli   uložené   nové   podzemné  kábelové  rozvody,   elektrické  rozvádzače   a   vykonaná  montáž nových  stožiarov  a  svietidiel   na  uliciach   Partizánska, Okružná, Mierová,  gen.Goliana, S.Chalupku  a  v parkovej časti  sídliska  Stred I.    Podzemné  rozvody,  stožiare  a  svietidlá   pôvodného  verejného   osvetlenia    v danej lokalite     boli      zastaralé,     na   viacerých   miestach    poškodené,    resp.   nefunkčné    a spôsobovali technické problémy pri jeho prevádzke,  z čoho  vyplývala  značná nespokojnosť občanov.       Rekonštrukčné  práce , ktoré začali   v máji   tohto  roku   boli   zrealizované  spoločnosťou BRANTNER Slovakia s.r.o., Bratislava. v hodnote 228 tis. eur. Projekt  je  riešený  tak, aby  sa  dosiahlo  splnenie technických noriem  na   osvetlenosť miestnych komunikácií a chodníkov  a zároveň sa znížila energetická náročnosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Pri rekonštrukčných prácach  bolo novo osadených   50 uličných a  33 parkových stožiarov a svietidiel.   Realizácia daného projektu   nadväzuje   na  rekonštrukciu   verejného osvetlenia,  ktorá  bola  v  roku  2011  uskutočnená   na  uliciach   Sládkovičova,  M.R.Štefánika,  Železničná   a Hviezdoslavova.  

Okružná ulica

sídlisko Stred


 
 

Moderné komunikácie a nové parkovacie plochyVytlačiť
 

Moderné komunikácie a nové parkovacie plochy

V októbri minulého roku Mesto  Revúca  začalo realizovať  stavbu   „Modernizácia ulíc a  výstavba  parkovacích  plôch  v  meste  Revúca“,    ktorej     zhotoviteľom    je   spoločnosť Inžinierske  stavby  a.s.  Košice.  V  roku   2013   bola  zo schváleného projektu  zrealizovaná     obnova   miestnych komunikácií na uliciach  Litovelská,  A.Hlinku,  Záborského,   Clementisa, Kalinčiakova, čím bola ukončená prvá etapa danej stavby.        V  tomto  roku    sa   pokračovalo   obnovou   ďalších   úsekov  miestnych   komunikácií    na   uliciach    J.Kordoša,   1.mája,   S.Chalupku,      Magnezitárov,    výstavbou  nových  parkovacích  plôch     na    uliciach    1.mája,   J.Kordoša,    Jilemnického,  Magnezitárov,  J.Bottu,  T.Vansovej   a   obnovou  parkoviska na Ul.Remeselníckej.  V  roku  2014 sa začalo aj s realizáciou       ďalšej   stavby      „Rekonštrukcia  miestnych  komunikácií“.   V rámci tejto stavby sa rekonštrukcia  miestnych  komunikácií   na  uliciach   Bernolákova,  Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt  stavby   riešil  kompletnú rekonštrukciu  komunikácií  na uvedených  uliciach vrátane   ich odvodnenia    a   rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov zo zámkovej dlažby  a   zelených pásov. Uvedené  stavby   v  celkovej  hodnote  618 tis. eur   sú  prakticky   ukončené  a  do ich preberacieho  konania     budú     dokončené   terénne   úpravy  pri  jednotlivých objektoch   a zrealizované  bude  dopravné  značenie.  Realizáciou  stavieb   sa  výrazne   zlepší   celková    dopravná  situácia   v  meste  Revúca,  možnosti   parkovania   motorových  vozidiel    a    ich  pohyb   po   zmodernizovaných   miestnych    komunikáciách.   V  rámci    obidvoch    stavieb   bolo   celkovo  zrekonštruovaných  a   zmodernizovaných    dvanásť   miestnych  komunikácií     a    novovybudovaných,     resp.    zmodernizovaných    deväť   parkovacích  lokalít     so  112  parkovacími miestami.

Bernolákova ulica

Kalinčiakova ulica

Kollárova ulica

Kukučínova ulica

parkovisko a upravená komunikácia pred Cilkou

Vajanského ulica


 
 

16. október - Deň zdravej výživyVytlačiť
 

S príchodom jesene prichádzajú aj dni plné vitamínov z ovocných  a zeleninových záhrad.

Nie náhodou mesiac október sa nesie v znamení výživy a zdravia.

Aj žiaci  prvého stupňa v ŠZŠ v Revúcej si pripomenuli Deň zdravej výživy. Cieľom akcie bolo podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich ku správnemu stravovaniu, poukázať na nezdravé potraviny.

Dopoludnie sa netradične začalo návštevou školského pozemku, kde sa žiaci nadýchali  nielen čerstvého vzduchu, ale naučili sa spoznávať aj ovocné stromy a ich plody. Ako„ Rastie jedlo“   kým sa dostane na náš tanier? Pri tejto otázke si spoločne  zopakovali náročnú cestu a starostlivosť o malé semiačka kým z nich vyrastie zdravá  zelenina. Na záver pozbierali opadané jablká a premiestnili sa do triedy. Tu zábavnou formou spoznávali rôzne druhy  ovocia a zeleniny, dozvedeli sa prečo sú potrebné pre náš život. Získané poznatky si mohli na záver  overiť v odpovediach na kvízové otázky.

Veľký úspech mala spoločná príprava mrkvovo – jablkového šalátu v školskej kuchynke. Žiaci pod vedením triednych učiteľov pracovali ako včeličky. Výsledkom bola plná misa vitamínovej bomby, ktorú nakoniec  s chuťou zjedli. Poslednou aktivitou bola súťaž o najkrajšie vymaľované jabĺčko.

Dúfajme, že žiaci si z dopoludnia odniesli veľa zaujímavých poznatkov a skúsenosti, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

O tento zaujímavý a obohacujúci deň, ktorý zažili žiaci našej školy sa postarali

Mgr. I. Urbanová a Mgr. J. Fodorová.

16. október - Deň zdravej výživy

16. október - Deň zdravej výživy

16. október - Deň zdravej výživy

16. október - Deň zdravej výživy

16. október - Deň zdravej výživy


 
 

Gemerská podkovičkaVytlačiť
 

V piatok, 24. októbra sa v Revúcej uskutočnil už piaty ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu pod názvom Gemerská podkovička. Zúčastnilo sa ho viac ako 130 účinkujúcich z detských folklórnych súborov Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej, Mladosť a Zornička z Klenovca.

V dopoludňajších hodinách si účastníci festivalu uctili pamiatku pani Evky Skalskej, zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej detského folklórneho súboru Lykovček, ktorá svojou činnosťou významne prispievala k folklórnemu životu na Gemeri-Malohonte a na počesť ktorej sa festival koná. Popoludní boli pripravené tvorivé dielne pre deti, v rámci ktorých sa oboznámili s jesenným zvykoslovím, gemerskými tancami a krásnymi gemerskými piesňami. V podvečerných hodinách sa  detské folklórne súbory predstavili v spoločnom programe, ktorý sa konal v Mestskom dome kultúry v Revúcej.

Cieľom festivalu je podporovať uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičestva Gemera-Malohontu a bohatých folklórnych tradícií v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.

Organizátormi podujatia boli Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej a Literárny klub pri Kníhkupectve KnihArt v Revúcej. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ing. Magdaléna Kantorová

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Foto  Peter Poboček

viac fotiek:Gemerská podkovička