Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy MsÚ

Prevádzkové hodiny DDI RevúcaVytlačiť
 

Prevádzkové hodiny DDI Revúca


 
 

3 660 kg odpadu odnesenýchVytlačiť
 

3 669 kg odpadu odnesených


 
 

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťažiVytlačiť
 

Mesto Revúca v roku 2016 vydalo nový propagačný materiál pod názvom: Mesto Revúca Turistický sprievodca, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta a atraktivity Revúcej, ako i typy na výlety do okolia v rámci regiónu Gemer.

Sprievodca obsahuje informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov našej oblasti v rámci cestovného ruchu ako napr.: ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie rôznych druhov služieb, pamätihodnosti, prehľad o pravidelných podujatiach, turistických i cykloturistických trasách ako i ďalšie užitočné informácie.

Oddelenie regionálneho rozvoja Mestského úradu v Revúcej zaslalo tohto sprievodcu do súťaže pod názvom: „Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku“. Hlavným organizátorom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je zvyšovanie estetickej úrovne kníh i propagačných materiálov o Slovensku, jeho regiónoch a mestách, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v členských štátoch Európskej únie. Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov hodnotí vizuálnu úroveň materiálov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, polygrafickú úroveň ako i použitý materiál.

Turistický sprievodca Mesta Revúca sa v jubilejnom 10. ročníku tejto súťaže umiestnil na krásnom 1. mieste v kategórii B9 Propagačné materiály – mestá. Predbehli sme dokonca i také mestá ako Liptovský Mikuláš a Bratislavu.

Dňa 6. apríla 2017 prevzala primátorka mesta Eva Cireňová z rúk predsedu poroty súťaže Ľ. Hradeckého prestížny diplom na vernisáži výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Za náš región sme neboli jediní, ocenenie v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2017“ získala aj Obec Muráň v kategórii A6 Obce a to 2. miesto s kalendárom Krásny kraj muránsky – fauna, ktorého autorom fotografií je Maroš Detko.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí stáli pri zrode tohto propagačného materiálu a prispeli tak k nášmu dosiahnutému úspechu.

Sprievodca je dostupný v Turistickom informačnom centre v Revúcej v slovenskom jazyku vo formáte A5 a počte 16 plnofarebných strán.

Text: MsÚ

Foto: MsÚ, Maroš Detko

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

Súbor na stiahnutie Tlacova_sprava.pdf Tlacova_sprava.pdf (280.2 kB)

 
 

Ukončenie sezóny Umelej ľadovej plochyVytlačiť
 

     Túto sezónu sme prešli skúškou, ktorá stojí za krátky článok. Na prelome rokov sa nám podarilo zrekonštruovať a spustiť do skúšobnej prevádzky umelú ľadovú plochu. Ako už bolo viac krát písané, stálo to nemalé sily a prostriedky, avšak ani prevádzka takéhoto zariadenia nie je med lízať. Možno vznikol čas na krátku rekapituláciu.

     Za pomerne krátke obdobie od 5. januára 2017 do 5. marca 2017 umelú ľadovú plochu navštívilo     3 082 priaznivcov korčuľovania. Na vstupnom mesto vyzbieralo 4 374,50 EUR. Svojich priaznivcov si našiel aj nápojový automat pričom tento vydal až 1400 nápojov.

     Ako to už býva pri takýchto zariadeniach, prevádzka máva aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich je  nepochybne platenie účtov, napríklad za energie. Vo finančnom vyjadrení hovoríme o čiastke 12 848,54 EUR s DPH len za elektrickú energiu. Ďalej to bolo zabezpečenie revízií elektriny a bleskozvodov, nákup pohonných látok a prevádzkových kvapalín pre rolbu, jej bežná oprava a údržba, nákup spotrebného materiálu, spotreba vody, zabezpečenie čistoty hygienických zariadení a verejných priestorov, zabezpečenie tepla vo verejných priestoroch ale aj v prevádzkovej časti, odpratanie snehovej kalamity, výmena poškodeného skla a stĺpa osvetlenia pomocou techniky, ochranné pomôcky pre personál atď atď. Je toho jednoducho veľa. Do dnešného dňa Mesto Revúca ako prevádzkovateľ umelej ľadovej plochy investovalo viac ako 25 tisíc EUR  len na prevádzku a veci s ňou spojené, pričom v tejto sume ešte nie je zahrnutá minimálna mzda pre zamestnancov a stále prichádzajú ďalšie faktúry za jednotlivé služby, ktoré bolo potrebné objednať externe.

     Ďalšou stránkou je istá spokojnosť, alebo nespokojnosť občanov ktorí korčuľujú, alebo hrajú hokej. Kritiku sme si vypočuli osobne, prečítali na sociálnych sieťach. Nutné je priznať, že viac bolo kritiky ako chvály. Dokonca to vyvrcholilo anonymným podaním oznámenia na Inšpektorát práce a taktiež anonymným oznámením Policajnému zboru SR za neoprávnené vynaloženie finančných prostriedkov pri rekonštrukcii umelej ľadovej plochy. Tu je na mieste otázka, či to má vôbec zmysel investovať toľké finančné prostriedky pre úzky okruh takto športovo založených občanov, keď namiesto toho, že mohli korčuľovať do ľubovôle (nikomu sme korčuľovať nezakázali, alebo zamedzili mimo dní alebo hodín kedy to nebolo technicky možné nie našou chybou), vypisujú a štvú štátne orgány v konečnom dôsledku sami proti sebe. Pretože sa mohlo veľmi ľahko stať, že pokiaľ by sme tieto veci neustáli v zmysle platnej legislatívy, márne by bolo naše úsilie, umelú ľadovú plochu by sme jednoducho zavreli z rozhodnutia štátnych orgánov.

     Napriek všetkým negatívam s ktorými sme sa stretli, ceníme si Vašu priazeň a pevne veríme, že v budúcej zimnej sezóne 2017/2018 sa opäť uvidíme na ľade naplno a bez zlých emócií.  


 
 

Oznam o presťahovaní prevádzkyVytlačiť
 

Oznam o presťahovaní prevádzky


 
 

Robíme prvé kroky k viacúčelovej športovej hale..... Vytlačiť
 

    Dňa  25.11.2016   bol mestu Revúca a samosprávam nad 5000 obyvateľov zaslaný list Slovenského zväzu ľadového hokeja /SZĽH/ o zámere  zväzu  revitalizovať  zimné štadióny na multifunkčné centrá športu a možnosti spolupracovať so samosprávami pri realizácii projektu. Reagovali sme na výzvu a novú mestskú umelú ľadovú plochu - zimný štadión, sme prihlásili na možnosť prekrytia a dobudovanie kvalitného zázemia pre prevádzku a zlepšenie komfortu pre korčuľujúcich aj hokejistov v stanovenom termíne do 15.12.2016  

      Následne 25.1.2017, nám bol zaslaný list na spoluprácu od prezidenta SZĽH pána Ing. Martina Kohúta , týkajúci sa výstavby športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní multifunkčné využitie ľadovej plochy.

   V zimnom období bude plocha využitá na korčuľovanie a hokej a  v letných mesiacoch pre rôzne druhy športu / volejbal, hádzaná, nohejbal ../ a iné podujatia.

     Primátorka mesta iniciovala stretnutie s pánom prezidentom SZĽH, ktorý ju dňa 30.1.2017 prijal v priestoroch ústredia SZĽH. Bolo to úvodné, prvé stretnutie na ktorom si vzájomne  odovzdali základné  informácie o projekte a individuálnych možnostiach riešenia výstavby   v Revúcej. Vzhľadom na využitie novej  umelej ľadovej plochy, ktorú sme otvorili v skúšobnej prevádzke od 5.1.2017, primátorka mesta navrhla a poprosila pána prezidenta SZĽH o jej zapracovanie do projektu ktorého investorom bude SZĽH.

      Mesto Revúca má možnosť  podať  žiadosť o výstavbu viacúčelovej športovej haly do 15.2.2017. Pretože sa jedná pri výstavbe aj o vyvolané investície zo strany mesta,  ktoré ešte nie sú v tomto štádiu predstavovania projektu zo strany SZĽH ani mesta úplné a presné, je potrebné o nich ďalej rokovať.

      O následných krokoch zo strany mesta a rozhodnutiach  poslaneckého zboru  a spolupráci so SZĽH Vás budeme informovať.

 

Listy SZĽH v prílohe.

Súbor na stiahnutie priloha_list.pdf priloha_list.pdf (96.3 kB)

 
 

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST Vytlačiť
 

V roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom SR, a. s. hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja.

Národné informačné stredisko (NiSSR) vyhodnotilo spomedzi 2926 obcí a miest za rok 2016 mesto Revúca ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Celkovo pozitívne bolo hodnotených 30,2 % obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTMesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST


 
 

Informácia oddelenia finančného a majetkovo právneho Mestského úradu v RevúcejVytlačiť
 

Upozornenie – daň z nehnuteľností

Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je  31. január 2017.

Daňové priznania podávajú iba vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2016.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal vlastníkom.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u správcu dane – Mestský úrad Revúca – kancelária č. 2, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca aj Ministerstva financií SR v sekcii  Dane, clá a účtovníctvo – Priame dane – Miestne dane a poplatky.

 

Upozornenie -  poplatok za komunálne odpady

 

Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2017 doporučujeme, aby potrebné doklady doručili na Mestský úrad Revúca  - podateľňa, prípadne do kancelárie č. 2  do  31.1.2017.

 

Zároveň upozorňujeme, že od roku 2017 bolo doplnkom č. 2 k VZN Mesta Revúca č. 118/2012 upravené zníženie poplatku u poplatníkov, ktorí si uplatňujú zníženie poplatku a to na 50 % základnej sadzby poplatku – 10,31 € .

 

Upozornenie - Ostatné miestne dane

U ostatných miestnych daní – daň za psa, daň za používanie VP, parkovné, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, upozorňujeme obyvateľov, že všetky zmeny je potrebné hlásiť do 30 dní na MsÚ Revúca, č. dverí 6 – pokladňa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k daniam a poplatkom za rok 2017 budú doručované v mesiacoch marec až apríl 2017.

 

Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.


 
 

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR ŠFRB ROK 2017 Vytlačiť
 


 
 

SOCIÁLNY TAXÍK – POZOR ZMENA !!!Vytlačiť
 

 S účinnosťou od 1.1.2017 sa menia podmienky poskytovania príspevku na prepravnú službu sociálnym taxíkom. Stanovuje sa limit :

20 poukazov na 3 mesiace.

         Občania, ktorí sú odkázaní na túto službu si môžu vybrať naraz 20 poukazov.   Nárok na ďalšie poukazy budú mať až po uplynutí troch mesiacov od vydania poukazov. Všetky doteraz vydané poukazy ostávajú v platnosti .

 

Objednávky taxíka na čísle :    0911 456 999


 
 

Ďakovný listVytlačiť
 

Ďakovný list


 
 

OZNAM Vytlačiť
 

Oznamujeme všetkým našim klientom, že Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca, Turistické informačné centrum Revúca a Kaviareň národovcov sú od 29.júla 2016 z technických príčin zatvorené do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

PSG


 
 

Mesto Revúca hľadá rečníkov a recitátorovVytlačiť
 

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a recitátorov na občianske pohreby), ktorí budú vedieť na základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ  0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať  na ruzinova@revuca.sk


 
 

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírodyVytlačiť
 

Pre milovníkov turistiky patrí jeseň nepochybne k najkrajším obdobiam v roku. Ruch na turistických chodníčkoch utíchol a všetko je akési tichšie. Krásy jesene a pestrofarebné kulisy našich lesov sú pohladením pre romantické duše, ale prajú i zátišiam fotoobjektívu.

Toto čarovné obdobie plné farieb si môžete vychutnať turistickými vychádzkami po novo značených turistických trasách. V okrese Revúca boli na podporu turizmu vyznačené dve nové pešie turistické trasy, ktoré svojim charakterom majú pripomínať bohatú banícku históriu v oblasti Železníka, Sirka, Rákoša, Burdy a Polomu. Trasy prechádzajúc týmito baníckymi oblasťami poskytujú unikátne výhľady na krajinný ráz nášho regiónu.

 

1. turistická trasa: Rákoš – Rákošská Baňa – Červeňany – Nový Sirk – Hámor – Burda – Polom

Turistická značka: zelená

Dĺžka trasy: 23 km

Čas trasy: Rákoš – Polom 6:05 h; Polom – Rákoš 5:40 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Rákošská Baňa

331 m

2 km

0:30 h

360 m

Rákošská Baňa – Červeňany

360 m

1,8 km

0:25 h

320 m

Červeňany – Nový Sirk

320 m

2 km

0:30 h

340 m

Nový Sirk – Hámor

340 m

3,7 km

0:55 h

320 m

Hámor – Burda

320 m

6,5 km

1:50

350 m

Burda - Polom

350 m

7 km

1:55 h

694 m

2. turistická trasa: Rákoš – Pri javore – Železník, vrch – Nový Sirk

Turistická značka: žltá

Dĺžka trasy: 10 km

Čas trasy: Rákoš – Nový Sirk 3:05 h; Nový Sirk – Rákoš 3:00 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Pri javore

331 m

2 km

1:00 h

676 m

Pri javore – Železník,vrch

676 m

3 km

0:50 h

814 m

Železník,vrch – Nový Sirk

814 m

5 km

1:15 h

340 m

 

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov z vašich nachodených kilometrov.

 

Viac informácií:

Turistické informačné centrum Revúca

tic@revuca.sk

+421 58/28 515 58

 

Zdroj: Dušan Hodoš

Text: MsÚ Revúca, 2016

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírody


 
 

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihriskuVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít projektu pod názvom: „Učíme sa bezpečnosti na cestách“. Mesto  participovalo na spomínanom projekte finančnou čiastkou 515 eur.

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku (ďalej len „DDI“) v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia pre praktický výcvik v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.

V rámci projektu sa podarilo zakúpiť 10 ks detských bicyklov, 10 ks detských prilieb, 30 ks detských reflexných viest a 100 ks reflexných prvkov rôznych druhov.

Zvýšením kvality technického vybavenia DDI sa zároveň zvýšila kvalita výchovy a praktického výcviku žiakov, ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Text a foto: MsÚ

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku


 
 

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v RevúcejVytlačiť
 

logo

 

Dňa   3.12.2015  v našej MŠ na Sládkovičovej ulici za účasti pani primátorky mesta  Revúca MVDr . Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Ing. Igora  Kvetka PhD., člena policajného zboru, člena hasičského zboru, všetkých detí našej MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo sa  slávnostné otvorenie interiérového  dopravného ihriska s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“. Finančnú pomoc na realizáciu nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia.                                            

             Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná organizácia, ktorá každoročne vyhlasuje rôzne vzdelávacie projekty pre rôzne typy škôl, detské domovy a neziskové organizácie.

Témou grantového programu pre rok 2015 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska – exteriérového i interiérového.

Naša MŠ na Sládkovičovej ulici disponovala voľným, nevyužitým priestorom tzv. “kočikárňou“, ktorý sme už dlhodobo plánovali zveľadiť.

Chopili sme sa príležitosti a vypracovali projekt s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“.  S radosťou sme prijali správu, že naša žiadosť o grant bola schválená a podporená sumou 1 845,60€. Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie interiérového / vnútorného / dopravného ihriska a jeho následného využitia deťmi, pedagogickým kolektívom a rodičmi.

Našu „bývalú kočikáreň“ sme v priebehu mesiaca premenili na úžasné dopravné ihrisko – vymaľovali sme steny križovatkami, rušnou ulicou, stavbou, dopravnými značkami, kruhovým objazdom, hasičskou stanicou, záchranárskymi dopravnými prostriedkami. Z finančnej podpory od Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili detské dopravnými prostriedky na vozenie, štvorkolky, kolobežky, stojanové dopravné značky, semafóry, dopravné textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú činnosť a magnetickú tabuľu.

Preto chceme aj touto cestou poďakovať  Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu vybudovania nášho dopravného ihriska, i za darovanie detských odrážadielok, detských bezpečnostných vestičiek a rozprávkovú knižku o dopravnej výchove.

Naše poďakovanie tiež patrí i nášmu zriaďovateľovi – mestu Revúca, za podporenie a podanie našej žiadosti.

                                                                                                G. Kubasková – MŠ Sládkovičova

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej


 
 

Slávnostné ukončenie projektu Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia Vytlačiť
 

VVS, a.s. je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež mesta alebo obce v zastúpení progresívnych primátorov či starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.

Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“

Dňa 29. 2. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v meste Revúca.

 

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

 

Príprava Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok bola v júni 2014. Po schválení finančných prostriedkov z Európskych fondov v novembri 2014 v rámci operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci projektu sa realizovala výstavba splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách mestskej časti Revúčka, čím sa  podstatne  zlepšilo  zaobchádzanie s odpadovými vodami,    ktoré   sa   predtým  akumulovali v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávali   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   je   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na ul. Komenského.  Splaškové  vody sú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.

Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku 2020. Predpokladaným 93,67%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd v lokalite.

Po ukončení siete bola  vybudovaná gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m a 187 ks prípojok a taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m, stoky F v dĺžke 540,20 m.

Zároveň sa vybudovali čerpacie stanice splaškových vôd (3 ks) a 1 merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

 

Zhotoviteľ stavby:

GEPSTAV s.r.o. Michalovce

Stavebný dozor:

EUTECH a.s. Košice

Dátum začiatku realizácie projektu:          08.04.2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:      29.10.2015

Celkové náklady:                                        2 229 267,58 EUR

Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP:                              2 117 804,20  EUR

Druh projektu:                                            Investičný

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s. v Revúcej. Momentálne prebieha proces kolaudácie a vysporiadania všetkých vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR.

Tlačová správa VVS.

FOTO: Mgr. K. Kvetková

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Súbor na stiahnutie ts_revuca.pdf ts_revuca.pdf (473.1 kB)

 
 

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur Vytlačiť
 

Bratislava (10. septembra 2015) – Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 „Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
 

PRÍSPEVOK NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI RODINNÉHO DOMU

ÚČEL PODPORY
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).

KTO A NA AKÝ RODINNÝ DOM MÔŽE O PRÍSPEVOK ŽIADAŤ
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“).

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý
1. bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
2. má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
3. sa nachádza na území SR,
4. je výlučne využívaný na bývanie,
5. a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

AKO SA BUDE ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“). Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu.
Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.
O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31.decembri 2014.
Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.
Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.
 
VÝŠKA PRÍSPEVKU
Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume
1. 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
2. 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.
Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

AKO ZATEPĽOVAŤ
Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“
Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.
Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.
Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.
Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

ĎALŠIE PREDPOKLADY NA ZÍSKANIE PRÍSPEVKU
Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:
1. dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,
2. na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
3. zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
4. predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
5. predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),
6. po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

 

zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176


 
 

Odpoveď na otázku, či môže občan mesta dostať slovo na zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v RevúcejVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia striech materských škôlVytlačiť
 

Mesto  Revúca ďalej  zabezpečilo rekonštrukciu  striech   materských   škôl    na    uliciach Vl. Clementisa   a Sládkovičovej, ktorých realizácia  bola ukončená v marci 2015. Rekonštrukcie  v  celkovej  hodnote  87.200,-eur   boli   financované z  vlastných prostriedkov mesta.  V rámci  rekonštrukcie striech jednotlivých pavilónov materských škôl bolo zrealizované ich zateplenie, osadenie nových strešných vpustí a  odvetracích hlavíc, zhotovenie strešnej  separačnej vrstvy, povlakovej krytiny  a  ochrannej vrstvy, nové oplechovanie klampiarskych konštrukcií. Vykonanie  rekonštrukčných  prác  bolo  nevyhnutné  z dôvodu veľmi zlého  technického stavu  striech  so  značným  zatekaním  dažďových  vôd  do  priestorov  objektov,   čím sa zhoršovali aj vnútorné hygienické pomery. Realizáciou  projektu sa podstatne zamedzí aj úniku   tepelnej energie cez strešné konštrukcie, zlepší sa tepelná pohoda v interiérových priestoroch, ako aj energetická úspornosť pri prevádzke materských škôl.   

Rekonštrukcia striech materských škôl

Rekonštrukcia striech materských škôl


 
 

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.QuirinaVytlačiť
 

Mesto  Revúca   zabezpečilo  výstavbu   nového  verejného  osvetlenia    na  časti  ulice Sv.Quirina   v lokalite  IBV  Za nemocnicou, Revúca.  Zhotoviteľom  stavby  bola  spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Dielo v hodnote 29.100,-eur, financované z vlastných finančných prostriedkov mesta, bolo ukončené v marci tohto roku. V rámci  realizácie stavby  boli  uložené  nové  podzemné  kábelové rozvody, elektrický rozvádzač  a  vykonaná  montáž nových  stožiarov a svietidiel. Projekt  je riešený  tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie miestnych  komunikácií a zároveň  sa  zabezpečila  energetická úspornosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Realizácia  daného  zámeru bola uskutočnená v  rámci projektu výstavby  II.etapy inžinierskych sietí  pre  individuálnu  bytovú  výstavbu v lokalite Za nemocnicou, Revúca. Prevádzka verejného osvetlenia  zabezpečí osvetlenie uličného priestoru, kde  na  priľahlých pozemkoch  je  možná  výstavba  30 rodinných domov.

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.Quirina


 
 

Mesto Revúca spustilo na komunikáciu s občanmi mobilnú aplikáciu City MonitorVytlačiť
 

logo

Mesto Revúca sa začleňuje medzi moderné slovenské samosprávy, ktoré na komunikáciu so svojimi občanmi používajú najnovšie mobilné technológie. Občania mesta môžu odteraz posielať postrehy a podnety na zlepšenie samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor.

Postrehli ste v meste neporiadok, výtlky, poškodené dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie? Neváhajte a nahláste nám to cez mobilnú aplikáciu City Monitor! Aplikácia Vaše hlásenie zaeviduje spolu s fotografiou problému a informáciou o presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne bude podnet povereným zástupcom samosprávy spracovaný a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu môžete sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovaný City Monitor.

Bezplatná aplikácia City Monitor prináša pre obyvateľov mesta Revúca možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez web stránku www.citymonitor.sk. Odtiaľto si ju môžete aj bezplatne stiahnuť pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android (Google Play) alebo iOS (z Apple App Store) a ihneď ju začať používať.

Služba prináša výhody nielen obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať priebeh riešenia ich hlásení, ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník môže v mene mesta hromadne posielať push-notifikácie s aktuálnymi informáciami o všetkých spoločenských, kultúrnych, či športových podujatiach a udalostiach, dočasných zmenách v otváracích hodinách úradov a ďalších novinkách o dianí v meste.

Súbor na stiahnutie CityMonitor-SK.pdf CityMonitor-SK.pdf (847.1 kB)
Súbor na stiahnutie navod.pdf navod.pdf (319.1 kB)

 
 

V meste pribudla nová kameraVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica na financovanie výdavkov projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“. Mesto prispelo na rozšírenie kamerového systému finančnou čiastkou 1 036,03 eur.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Nová kamera s príslušenstvom bola inštalovaná koncom apríla 2015 v oblasti sídliska Podháj. Do prevádzky bola spustená v máji. Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak dohliada celkovo 12 kamier. Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti, efektívne riadenie hliadok Mestskej polície a tiež ich využitie v ostatných častiach mesta podľa aktuálnej potreby.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V meste pribudla nová kamera

V meste pribudla nová kamera


 
 

Chodník - Centrum voľného času, Chodník - Kľak, MK - Generála Goliana, Plocha - ZŠ Hviezdoslavova.Vytlačiť
 

 

Chodník - Centrum voľného času

Rekonštrukcia chodníka k objektu Centra voľného času.

Mesto Revúca zabezpečilo v novembri t.r. rekonštrukciu chodníka  k objektu  Centra voľného času na Ul. Kollárovej v Revúcej  v hodnote 3.100,-€.

Pôvodný    asfaltový    povrch   chodníka   bol  v technicky  nevyhovujúcom  stave  so  značne narušenou   podkladovou   vrstvou.    Predmetom   rekonštrukčných   prác     bolo    vybúranie betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, uloženie podkladovej vrstvy  a zámkovej dlažby. Taktiež bolo vyriešené odvádzanie dažďových vôd  z  objektu  CVČ.

Vybudovaný  chodník  v dĺžke 40 m,  ktorý  je  napojený  na  zrekonštruovaný  uličný priestor miestnej  komunikácie  na  Ul. Kollárovej,   umožní   bezpečný   pohyb  návštevníkov   centra voľného času.

 

Chodník - Kľak

Realizácia chodníka na sídlisku Stred I.

Pri   bytovom  dome  Kľak  na   Ul. Okružnej  v  Revúcej  bol   v  novembri   t.r.  zrealizovaný nový  úsek  chodníka  v hodnote 7.600 €.

Do času  realizácie  bol  daný úsek  len  upraveným  terénom   v  nevyhovujúcom  technickom stave, pričom jeho priechod  bol  hlavne  v nepriaznivom počasí  značne problémový. V rámci    realizácie  zámeru  bol  vybudovaný  chodník  v dĺžke  70 m,  pričom   bol   vykonaný   odkop zeminy, osadené boli  nové  parkové  obrubníky,  uložený  podkladový  materiál    a  zámková dlažba. Vybudovanie  chodníka  zabezpečí   bezproblémový  pohyb  chodcov  v danom  úseku   a taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu v blízkosti novo vybudovaného parkoviska. 

MK - Generála Goliana

Modernizácia povrchu miestnej komunikácie na Ul.Gen.Goliana.

V rámci modernizácie miestnych komunikácií na území mesta Revúca bola v termíne 11/2014 zabezpečená  realizácia  miestnej  komunikácie  na  Ul.Gen.Goliana v Revúcej v dĺžke 230 m.  Pôvodná asfaltová  plocha  bola  v technicky  nevyhovujúcom stave   a  spôsobovala  vodičom motorových  vozidiel   problémy  pri  prejazde  daného  úseku. 

V  rámci    stavebných   prác     bolo    uskutočnené   odfrézovanie    existujúceho  narušeného asfaltového  povrchu  a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia   miestnej  komunikácie  v  hodnote  36.000,-€  zabezpečí  bezpečnú  a  plynulú premávku motorových vozidiel.

 Plocha - ZŠ Hviezdoslavova

Modernizácia plochy v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej.

V  areáli   Základnej  školy   na   Ul.Hviezdoslavovej  v  Revúcej    bola    v  termíne  10/2014 zrealizovaná  modernizácia  spevnenej  plochy  o  výmere  1040 m2,   ktorá  sa  nachádza   pri telocvični základnej školy.

Pôvodná   značne  narušená  asfaltová  plocha   v danej  lokalite    nezabezpečovala  bezpečný pohyb chodcov a  preto  bola  nutná  jej  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia spevnenej plochy v hodnote 13.800,-€   umožní  bezproblémový  pohyb  hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy   a   taktiež zabezpečí  jej využitie  pre rôzne akcie školy  a  mesta Revúca.  


 
 

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. JilemnickéhoVytlačiť
 

V rámci  modernizácie  spevnených  plôch  na území  mesta  Revúca    bola  v   novembri   t.r. zrealizovaná modernizácia spevnených povrchov  pri  Základnej  škole   na   Ul. Jilemnického v Revúcej    a  to   prístupových  chodníkov do  objektu  školy   a  priľahlej parkovacej plochy   spolu o výmere 1040 m2.

Pôvodné  značne  narušené  asfaltové  povrchy  v danej lokalite   nezabezpečovali     bezpečný pohyb chodcov  a  motorových vozidiel  a  preto  bola  nutná  ich  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.    Zároveň  bola  vykonaná   výšková  úprava kanalizačných šácht na realizovanom parkovisku.

Oprava spevnených plôch zabezpečí bezproblémový pohyb hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy.

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického


 
 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. MaliakaVytlačiť
 

Pred   bytových   domami   na    Ul. Š. Maliaka v Revúcej  bola  v  novembri   t.r.  zrealizovaná modernizácia povrchu chodníka  v dĺžke  133 m  v hodnote 5.030 €.

Pôvodný   betónový   povrch   chodníka   bol   v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom      jeho   priechod   bol  značne  problémový.   V  rámci    realizácie  zámeru   bol  uložený  nový asfaltový povrch v celej dĺžke chodníka a vo vstupoch do bytových domov. Oprava  chodníka   zabezpečí    bezproblémový   pohyb   chodcov  v danom  úseku   a   taktiež  esteticky   dotvorí predmetnú lokalitu. 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. Maliaka


 
 

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. RevúčkaVytlačiť
 

Mesto Revúca  zabezpečilo  opravu a modernizáciu  Kultúrneho domu  v  m. č. Revúčka,  ktorá bola  započatá  v roku  2012, kedy  bola  zrealizovaná  výmena  okien   na  všetkých  fasádach objektu,  osadenie  nových vstupných  a bočných  dverí, balkónových  dverí a bezpečnostných dverí  do kotolne objektu.    Ďalej  bola  vykonaná   oprava   a  náter  strešnej  krytiny,  maľby a nátery časti vnútorných priestorov kultúrneho domu. Finančné prostriedky boli zabezpečené z dotácie Úradu vlády vo výške 15.000,-€.

V termíne 09-11/2014 bola na danom objekte  zrealizovaná  oprava vonkajších omietok, náter fasády, rekonštrukcia vstupných schodíšť a nová rampa pre imobilných  v  hodnote 13.200,-€, čím bola ukončená daná etapa rekonštrukčných prác.

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. Revúčka


 
 

Mestsky Rozhlas - SMSVytlačiť
 

Už aj v našom meste môžu obyvatelia bezplatne odoberať hlásenia mestského rozhlasu aj  prostredníctvom SMS správ priamo na ich mobilné telefóny. SMS správy budú slúžiť len v urgentných prípadoch ako napríklad: vyhlásenie pohotovosti pri povodniach, nepriaznivom počasí, odstávke elektrickej energie alebo vody. Sú to správy ktoré by sa občania mali dozvedieť okamžite.

Zaregistrovať sa môžete na: http://mestskyrozhlas.sk/registracia-rozhlas/revuca


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Mesto Revúca ďakuje podnikateľovi - Vladimír Pavko - PYROSPOL Francisciho 406/4 050 01 Revúca pyrospol@stonline.sk ktorý skrášlil piatkový podvečer začínajúcich Vianoc krásnym ohňostrojom na námestí v Revúcej. Ohňostroj potešil deti aj dospelých a vytvoril úžasnú atmosféru mikulášskeho programu. Pánovi Pavkovi za jeho sponzorstvo srdečne ďakujeme.


 
 

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na gemerských tratiachVytlačiť
 

Vážení občania, pokiaľ máte záujem podpísať hore uvedenú petíciu, petičný hárok bude umiestený na Mestskom úrade v Revúcej, na stojne pri kancelárii prvého kontaktu.

Súbor na stiahnutie peticny_harok.pdf peticny_harok.pdf (117 kB)

 
 

Stanovisko mesta k prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta RevúcaVytlačiť
 

      Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Revúca a zákonných možnostiach mesta k obmedzeniu prevádzkovania uvedených hier.

          Prevádzkovanie hazardných hier 

         ( Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov)

            Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry (§3 ods. 1 zákona).

Hazardnými hrami sú  (§3 ods. 1 zákona)
a) lotériové hry,
b) hazardné hry v kasíne,
c) stávkové hry,
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g) kartové hry mimo kasína,
h) charitatívne lotérie,
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom.

            Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa  zákona č. 171/2005 Z. z. a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d).

            Mesto Revúca v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z.  udeľuje licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (najdlhšie na jeden kalendárny rok) a vydáva stanoviská k prevádzkovaniu niektorých iných hazardných hier (napr. videohry, rulety, stávkové hry ...), na prevádzkovanie ktorých udeľuje licencie Ministerstvo financií SR.

            Mesto môže za podmienok uvedených v §10 ods. 6 zákonom č. 171/2005 Z. z.  ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že určité hazardné hry – uvedené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) -  nie je možné prevádzkovať na jeho území. Môže tak urobiť len ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov.

           To znamená, že mesto môže obmedziť prevádzkovanie hazardných hier len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a petícia musí byť podaná v súlade so zákonom o petičnom práve.

            Všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.


 
 

V meste pribudne ďalšia kamera Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“ v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Jedná sa o inštaláciu kamery na sídlisku Podháj (križovatka ulíc J. Kordoša a Štúrova), kde polícia v poslednej dobe eviduje zvýšený počet krádeží, ničenie majetku občanov a mesta, rušenie nočného kľudu a páchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.

Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a efektívne riadenie hliadok Mestskej polície.

Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak po realizácii projektu bude dohliadať celkovo 12 kamier.

 

Text a foto: MsÚ

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera


 
 

Administratívna budova – Šafárikova ulica:Vytlačiť
 

Budova bola v zlom technikom stave, nakoľko sa od postavenia budovy neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

Preto bolo nevyhnutné začať s opravou budovy a s časti rekonštrukciou.

Počas roku 2013 a 2014 sa uskutočnili nasledovné práce na uvedenom objekte.

 • rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
 • maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
 • zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
 • vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy,
 • výmena všetkých okien za plastové.

Uvedenými opravami sa dosiahne  zlepšeniu pracovných podmienok ,pracovníkov, ktorý tam sídlia  a dosiahne sa energetická úspornosť, čo znamená, šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:


 
 

Prevádzkové náklady niektorých objektov vo vlastníctve mesta RevúcaVytlačiť
 

Náklady na prevádzku – voda, elektrina, plyn alebo teplo a drobná údržba niektorých objektov v roku 2013:

Sú to skutočne vyčerpané finančné prostriedky podľa účtovníctva za rok 2013.

Údaje použité v predošlom článku boli použité z rozpočtu roku 2014, skutočne vyčerpané finančné prostriedky za rok 2014 budeme vedieť 31.12.2014

Telocvična na ul. SNP    11 297,-eur
Bývalá škol. jedáleň SNP dnes klubové priestory dôchodcov a únie nevidiacich   7 532,-eur
Bývalá ZŠ Revúčka ( využívaná klubom dôchodcov, občianskym združením a CVČ) 3 021,- eur
Dom športu 17 764,-eur
Areál MFK- formou účelového transferu na prevádzku( mimo el. prípojky) 4 599,- eur
Hala ZSOŠ pre volejbalový oddiel – účelový transfer  3 175,-eur
Futbalový štadión FK Revúčka  665,-eur
Letné kúpalisko  17 350,-eur
Zimný štadión – UĽP  
bežná údržba UĽP cca 10 000,-eur
elektrická energia    UĽP 18 308,-eur
Transfer pre komisiu športu 22 500,-eur

                                                             


 
 

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”Vytlačiť
 

Turistické informačné centrum bolo zriadené začiatkom roka 2009 ako súčasť organizačnej štruktúry mesta z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného ruchu v meste Revúca. Nakoľko rozvoj turizmu až do tohto času nebol dostatočne podporený, vznikla potreba zriadenia kontaktného miesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta.
Turistické informačné centrum (ďalej len „TIC“)zabezpečuje a bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí pre domácich a zahraničných turistov.
Činnosti :

- v rámci predajnej siete Ticketportal a Ticketart predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia. V sieti AMS BUS a Student Agency predaj cestovných lístkov aj na medzinárodné autobusové spojenia,
- zabezpečenie a predaj širokého sortimentu suvenírov a darčekových predmetov, máp, atlasov, literatúry, výrobky remeselníkov, diela ľudových tvorcov a amatérskych výtvarníkov aj s tematikou Prvého slovenského gymnázia,
- vedenie evidencie návštevnosti, účtovnej evidencie, príprava podkladov k mesačnej uzávierke, úhrada faktúr cez internet banking,
- v letnej sezóne prevádzka Kaviarne národovcov.

Adresa:

Turistické informačné centrum, Muránska 18, 050 01 Revúca v budove Prvého slovenského gymnázia

Telefón: 058 28 515 58
Mobil:    0917 346 852
 

OTVÁRACIE HODINY - TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Pondelok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Sobota -
Nedeľa -

                        

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”


 
 

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“Vytlačiť
 

           Zariadenie opatrovateľskej služby „ CILKA“ na Ul. J. Kordoša  546/1 v Revúcej bolo zriadené v samostatnom objekte, ktorý bol pôvodne využívaný ako ubytovňa a ako zariadenie opatrovateľskej služby je v prevádzke cca 30 rokov. Pôvodný prevádzkovateľ bol Okresný úrad v Revúcej, no od roku 2002 je prevádzkovateľom Mesto Revúca. V priebehu rokov 2010-2011 prešlo zariadenie rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov EÚ so spolufinancovaním mesta v celkovej  hodnote 1 452 tisíc Eur.

          V súčasnosti sa o 76 klientov umiestnených v zariadení stará 38 - členný  personál, z toho 29 opatrovateliek, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu  v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, 2  sociálne pracovníčky zabezpečujúce sociálnu rehabilitáciu, 3 pracovníčky zabezpečujúce výdaj stravy, 3  pracovníčky zabezpečujúce upratovanie zariadenia a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne v spolupráci s ÚPSVR prostredníctvom dobrovoľníckej služby sa  zabezpečuje výpomoc naším kmeňovým pracovníkom pri všetkých vyššie uvedených činnostiach.

          Komunita klientov je vekovo príbuzná, s priemerom 80 rokov. V zariadení momentálne žije 16 mužov a 60 žien. Pracovníčky sociálnej rehabilitácie pracujú s klientmi zariadenia , organizujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity so zameraním na aktuálne udalosti počas sviatkov a výročí, duchovné aktivity v spolupráci s cirkvami v našom meste, čítanie literatúry, skupinové terapie zamerané na spomienky z osobného života, pohybovo- relaxačné  cvičenia, autogénne tréningy a pracovné terapie zamerané na nácvik a rozvoj zručnosti prostredníctvo tvorivých dielni. A aby naše ženičky nezabudli aj na bežné práce v kuchyni, v rámci pravidelnej aktivity „Dopoludnie  dobrej gazdinky“ môžu vyrábať gágoriky, rezance, lúskať orechy, poprípade upiecť nejakú maškrtu v novozriadenej kuchynke pre klientov.

          Pri všetkých aktivitách sa prihliada na individuálne schopnosti a požiadavky klientov so zreteľom  na ich zdravotný stav. Klienti sa aktívne zapájajú do týchto činností, radi si zaspievajú, hrajú spoločenské hry, robia ručné práce, maľujú, trávia teplé letné dni v záhrade nášho zariadenia a veríme, že sa tešia na každý nový deň, ktorý ešte príde...

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“


 
 

Projekt splaškovej kanalizácie Revúčka - úspešnýVytlačiť
 

Mestu Revúca bolo dňa 16.10.2014  doručené  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný   príspevok   pre   stavbu    „Mesto Revúca – m.č.Revúčka,    splašková kanalizácia“,  ktorého žiadateľom  je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice.    O  schválení  žiadosti rozhodlo   Ministerstvo  životného prostredia SR   ako  riadiaci orgán   pre   Operačný program Životné prostredie.

Daný zámer rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách m.č.Revúčka, čím sa  podstatne  zlepší  nakladanie  s odpadovými vodami,    ktoré   sa   v súčasnosti   akumulujú v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávajú   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   bude   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na Ul. Komenského.  Splaškové   vody  budú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   predmetnej   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.


 
 

Občania si zaslúžia slušnú kampaň Vyhlásenie ZMOS k začiatku oficiálnej kampane pred komunálnymi voľbami Vytlačiť
 

          Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014  vyzýva všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní.

          Už v samotnej kampani by kandidáti mali preukázať svoje morálne zásady a kultivovanosť,  ktoré by mali patriť k silným stránkam budúcich zodpovedných zástupcov občanov. Združenie miest a obcí Slovenska pripomína všetkým kandidátom, že slušnou kampaňou  dokážu získať aj vyššiu podporu svojich programov. Agresivita a útoky na volebných konkurentov nepatria do otvorenej správy spoločných záležitostí na miestnej úrovni. Nenasvedčujú o politickej kultúre, ani o osobnostných kvalitách kandidátov. Kampaň na miestnej úrovni má byť sprevádzaná najmä zodpovedným prístupom, inou politickou kultúrou a snahou o občiansku participáciu na riadení vecí verejných.

          Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej  správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a  nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť nielen  v nízkom záujme občanov  o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách a obciach.

Súbor na stiahnutie text.pdf text.pdf (153.5 kB)

 
 

Podpora športu v Meste RevúcaVytlačiť
 

Mesto Revúca zabezpečuje prevádzku športových zariadení vo vlastnej réžii, ktoré sú majetkom mesta, čo stálo mesto približne 82 960,- eur za rok 2013. Mesto prispieva vo výške 2400,-€ /rok na úhrady platieb za požičiavanie telocvične ZSOŠ Revúca, pre Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca. Na zabezpečenie ďalšej športovej činnosti (tréningové podmienky – prenájmy, kvalifikovaní tréneri a cvičitelia, účasť športovcov v súťažiach atď.) poskytuje mesto ďalšiu dotáciu.  Mesto prispieva formou nepeňažného príspevku napr. za rok 2013 vo výške 1866 eur na nákup pohárov ,ocenenia, medaile a pod. Finančná dotácia primátorky bola vo výške 1330 eur/2013 použitá na rôzne športové podujatia. Mestský futbalový klub Magnezit Revúca z pridelenej dotácie financuje tiež náklady na energie (el. energia, voda), údržba futbalového štadióna (náklady na benzín),údržba objektu (kosenie).

Schválený transfér za roky 2011-2014 pre jednotlivé športové kluby

P. č. ŠPORTOVÉ KLUBY 2011 - 2014 Transfer čerpaný v rokoch
1. Kynologický klub Revúca 645,- 2011 - 2014
2. MAC Ferrari Revúca 743,- 2011 - 2014
3. Autokrosový klub Revúca 1 384,- 2011 - 2014
4. LMK Ambasador Revúca 506,- 2011 - 2014
5. MFK - Revúca 30 668,- 2011 - 2014
6. Nohejbalový klub Revúca 6 753,- 2011 - 2014
7. AVK Magnezit Revúca 26 917,- 2011 - 2014
8. MHK Magnezit Revúca 1 840,- 2011 - 2014
9. Športový klub Bastav Revúčka 8 875,- 2011 - 2014
10. Klub Biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca 6 848,- 2011 - 2014
11. Karate klub Revúca 4 754 ,- 2011, 2012
12. Kickbox Leon Forest Revúca 2 374,- 2011 - 2014
13. Kulturistický oddiel Magnezit Revúca 1 140,- 2011, 2013, 2014
14. Armwrestlingový klub Magnezit Revúca 2 626,- 2011 - 2014
15. Stolnotenisový klub Magnezit Revúca - Tisovec 2 390,- 2011 - 2014
16. Športový klub SO Revúčka 963,- 2011 - 2014
17. Mile Sport Revúca 97,- 2011
18. Šachový klub mladých CVČ 125,- 2011
19. 1. tenisový klub Revúca 720,- 2012, 2013, 2014
20. Ciro Racing Team, Revúca 200,- 2012
21. Muay Thai 350,- 2013, 2014
22. Klub Slovenských turistov Dúbrava 100,- 2014
  Spolu 101 596,- €  

 

 

 

 


 
 

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriskáVytlačiť
 

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu. Podľa miestnych rodičov ich však bolo v Revúcej málo.

V Revúcej sú najznámejšie a najviac využívané tri ihriska a to na sídlisku ulíc Partizánska a Sládkovičová, za supermarketom Sintra a v areáli Domu športu na Clementisovej ulici. Deťom slúži vežová zostava so šmýkačkou, tunelom a preliezačkou či pružinovým prvkom. Sú tam aj rôzne hracie prvky, napríklad lezecká stena, hojdačka, veža so šmýkačkou, pohyblivý mostík či preliezačky. Nemôžu chýbať ani hojdačky, trojhrazda, prehadzovadlo Žaba, kladina Jazvečík, preliezačka Bidielko. Pre najmenšie deti sú k dispozícii pružinové prvky, vláčik a lezecká stena s počítadlom.

V roku 2014 však Mesto Revúca plní svoj zámer a rozširuje detské ihriská. Či už ide o nové ihriská alebo o existujúce, ktoré dopĺňa o ďalšie prvky. Nové hracie prvky pre deti od 3 do 12 rokov pribudli na detskom ihrisku pri Dome športu, v areáli ZŠ Hviezdoslavova a I. B. Zocha pri multifunkčných ihriskách a v miestnej časti Revúčka pri Dome kultúry. Nielen deti ale aj rodičia sa dočkali nových multifunkčných ihrísk. Dve multifunkčné ihriská a jedno ihrisko na plážový volejbal odovzdala samospráva Revúcej do užívania predovšetkým školákom. Ihriská boli odovzdané do správy Základnej školy Hviezdoslavova. Využívať ich však môžu všetky školské zariadenia.

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

Mnohí vieme, že obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dôvodom je vysoký energetický príjem, dedičný vplyv, psychický vplyvov, spôsob stravovania ale hlavne nedostatok pohybu.
10. október 2014 Nikoleta Janečková
Foto: Nikoleta Janečková / Zdroj: Dnes24.sk link

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriská


 
 

Údržby a opravy miestnych komunikácií za roky 2011 – 2014Vytlačiť
 

Rok 2011

- opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                  10 900.- €

Rok 2012

-  chodník pri Cilke                                                                                  740.- €

-  chodník ul. M.R: Štefánika                                                                2 750.- €

-  cesty medzi garážami                                                                      4 200.- €

-  opravy výtlkov      fa Brantner Gemer s.r.o.                                     15 000.- €

Rok 2013

-  oprava cesty ku kostolu v m.č. Revúčka                                         7 000.- €

-  oprava ul. A. Hlinku                                                                        17 000.- €

-  oprava chodníka  pri moste                                                                600.- €

-  oprava  chodníka na ul V. Clementisa pri V9                                      880.- €

-  oprava chodníka pri MsÚ                                                               10 000.- €

-  oprava uličnej vpuste na ul. Kúpeľná                                              1 500.- €

-  cesty medzi garážami                                                                    1 800.- €

-  opravy výtlkov       fa Brantner Gemer s.r.o.                                   9 700.- €

-  oprava chodníka ku Tescu                                                            17 000.- €

Rok 2014 do 31.08.2014

-  cesty medzi garážami                                                                       500.- €

-  oprava rigola v Maši                                                                           400.- €

-  oprava prístup. Cesty v ZŠ Komenského                                       2 200.- €

-  opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                   6 600.- €

 

Oddelenie OŽP a VP    


 
 

Akcie mesta , ktoré sa realizovali oddelením vnútornej prevádzky Vytlačiť
 

činnosť za obdobie 2011 - 2014

1.Údržba a oprava podľa objektov

Administratívna budova – námestie slobody:

- maľovanie interiéru, výmena podlahovín.

Administratívna budova – Remeselnícka ulica:

- oprava strechy nad obradnou sieňou, maľovanie interiéru obradnej siene
- výmena okien kancelárií za plastové,
- rekonštrukcia kotolne – realizuje sa teraz.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:

- rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
- maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
- zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
- vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy.

Centrum voľného času:

- rekonštrukcia sociálnych častí:  

  ( výmena časti rozvodov, nová sanita, obklady, podlahy, okná, svietidlá, maľovanie), 

- výmena vchodových dverí  a rekonštrukcia miestností (omietky, podlahy, svietidlá, maľovanie),
  náter strechy.

Špeciálna základná škola:

- výmena dlažby na chodbe a schodišti pred vchodom do budovy (financované spolu so ŠZŠ),
- výmena okien na celej budove za plastové  ( realizované v roku 2013 a 2014) .

Budova na ul. SNP ( okr. súd, prokuratúra)

- vnútorné opravy v bývalej školskej jedálni  - vytvorenie zasadačky ( aj na účely volebnej miestnosti a pre - úniu nevidiacich a slabozrakých) ,
- oprava komína na kotolni,
- oprava strechy nad šatňami pri telocvični, výmena dažďových žľabov a zvodov, bleskozvodov,
- výmena okien na telocvični, opravy a maľovanie šatní.

MŠ Sládkovičova aj ŠJ:

- odstraňovanie škôd po krádeži : vetracie komíny, bleskozvody a opravy strechy    ,

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta  aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: elektrický sporák, konvektomat,

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Clementisova aj ŠJ:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: škrabka na zemiaky, elektrický sporák, konvektomat.

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Revúčka:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- výmena vchodových dverí za plastové
- nový elektrický bojler

Futbalový areál MFK Revúca:

- nová káblová elektro- prípojka do objektu
- (finančný transfer na údržbu a prevádzku objektu a tiež na činnosť klubu)

ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova:

- obnova kuchynského vybavenie – zakúpenie konvektomatu (11 979,- €),
- oprava časti strechy  - chodba do telocvične.

Dom športu:

- oprava  strechy vrátane zateplenia,
- opravy oplotenia - úpravy areálu pre detské ihrisko.

Chata Predná Hora:

- prekládka časti elektrickej prípojky,
- nová vodovodná prípojka.

 

Oddelenie vnútornej prevádzky


 
 

Mesto Revúca a investičné akcie realizované v rokoch 2009-2014Vytlačiť
 

Pri všetkých investičných, či nenvestičných akciách , ktoré sa robili v uvedenom období je potrebné zdôrazniť, že sa mesto nezadĺžilo, dokonca znížilo úverovú zaťaženosť z 20% v roku 2006 na 12,8% do roku 2014.

 Mesto je dobre ekonomicky zastabilizované, napriek pretrvávajúcej kríze a ešte trvajúcemu memorandu.

Zrealizované akcie mesta Revúca na úseku regionálneho rozvoja a výstavby

r.2009 :

- Prestavba skladov na útulok pre psov 30.000,-

- Úprava priestoru medzi objektom mestského úradu a areálom SAD 108.000,-

- Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a chodníka, Francisciho ulica 145.000,-

- Modernizácia chladenia zimného štadióna 131.000,-

- Autobusová zastávka v m.č.Revúčka 3.200,-

 r.2010 :

- Rozšírenie cintorína, I.etapa 29.000,-

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Komenského 1.032.000,-

 r.2011 :

- Elektrifikácia chatovej osady Dolinka-Kúpele 386.000,-

z toho : VSE a.s.Košice 376.500,-

             vlastné 9.500,-

- Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry mesta Revúca 1.148.000,-

z toho : dotácia 1.051.000,-

                  vlastné 97.000,-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ul.Sládkovičovej, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Obnova verejného osvetlenia na Ul.Sládkovičovej, M.R.Štefánika, časti Ul.Železničnej, časti Ul.Hviezdoslavovej a priestoru pred Mestským domom kultúry.

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hviezdoslavova 929.000,-

- Nový vykurovací systém v objekte Prvého slovenského gymnázia dar

- Úprava priestranstva pred vstupom do ZŠ Hviezdoslavova 8.300,-

- Oprava cestného povrchu troch križovatiek, t.j. 40.000,-

ulica M.R.Štefánika s ulicami Vl.Clementisa, Komenského, Okružná

 r.2012 :

- Detské ihrisko, areál Domu športu 8.000,-

- Kompletná rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby – Cilka 1.496.000,-

z toho : dotácia 1.240.000,-

                vlastné 256.000,-

- Rekonštrukcia oplotenia Prvého slovenského gymnázia grant VÚB 6.000,-

- Oprava chodníka na Ul.Litovelskej dotácia vlády 23.000,-

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika,

od predajne LIDL po bývalé semafóry dotácia vlády 24.000,-

- Oprava Kultúrneho domu v m.č.Revúčka dotácia vlády 15.000,-

Výmena okien a vonkajších dverí, oprava a náter strešnej krytiny

 r.2013 :

- Rekonštrukcia budovy Prvého slovenského gymnázia 111.000,-

z toho : dar 100.000,-

vlastné 11.000,-

Výmena okien, výmena elektroinštalácie na prízemí, vonkajšie osvetlenie objektu, nová elektrická prípojka, oprava omietok, maľby vnútorných priestorov prízemia, maľba vonkajšej fasády objektu a priľahlého oplotenia, náter strešnej krytiny, montáž drevených podláh na prízemí objektu, výmena drevených šindľov nad sociálnou časťou objektu.

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika k predajni TESCO 17.000,-

- Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.Štúrovej 5.100,-

r.2014 :

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Stred I. 228.000,-

z toho : dotácia 217.000,-

vlastné 11.000,-

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Partizánska, Okružná, Mierová, Gen.Goliana, S.Chalupku a v parkovej časti sídliska Stred I.

 

- Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu „B“ ZŠ Hviezdoslavova 18.800,-

- Rekonštrukcia plochej strechy Domu športu 34.800,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry 293.000,-

z toho : dotácia vlády 100.000,-

vlastné 193.000,-

Výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, obnova časti interiéru, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie, nový vonkajší náter objektu.

- Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch 393.000,-

z toho : dotácia vlády 378.000,-

vlastné 15.000,-

Obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova, J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov, výstavba nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája, Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Vl. Clementisa a  obnova parkoviska na Ul.Remeselníckej.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského

a  Kollárova 225.000,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk 194.000,-

z toho : dotácia vlády 160.000,-

vlastné 34.000,-

V areáli ZŠ Hviezdoslavova sú zrealizované tri nové ihriská. Dve ihriská sú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a  jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu


 
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.májaVytlačiť
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.mája

Parkovisko na Ul.1.mája v Revúcej je realizované podľa schválenej  projektovej dokumentácie. V súvislosti s jeho realizáciou bolo nutné odstrániť jeden vzrastlý strom, pričom v koreňovej sústave stromu sa nachádzajú telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom, čo bolo zistené pri ich presnom vytýčení. Mesto zabezpečilo odstránenie jednej koreňovej sústavy, ktorá sa nachádzala

na ploche realizovaného parkoviska z dôvodu, aby dané parkovisko mohlo byť vybudované podľa projektu stavby.

Ďalší strom v blízkosti okrajového parkovacieho státia pre telesne postihnutých občanov mesto odstránilo z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku občanov, ktorý tam budú parkovať. Pri silnom vetre, alebo zlej poveternostnej situácii by mohlo dôjsť k poškodeniu áut na viacerých parkovacích miestach. V časti pozemku, kde sa nachádza peň vypíleného stromu sa nemôže vybudovať  parkovacie miesto navyše, preto že v dotknutej križovatke musí byť zabezpečená viditeľnosť a k danému návrhu by nebol vydaný  súhlas dopravného inšpektorátu a  ani stavené povolenie.

Peň stromu, ktorý je predmetom diskusie občanov nášho mesta bude povrchovo odstránený v rámci terénnych úprav okolo parkoviska.

Jeho celkové odstránenie nebude vykonané na základe vyjadrenia  spoločnosti Slovak Telekom  a to vzhľadom na  podzemné telekomunikačné vedenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú.

Zároveň oznamujeme občanom mesta, že daný článok, na ktorý mesto Revúca reaguje, nenáležite komentuje stavbu, ktorá nie je ukončená  a  mestom Revúca nebola prebratá.

Mesto zverejní na svojej stránke fotografie kompletne ukončenej stavby pod názvom

"Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca", ktorá rieši obnovu ôsmich miestnych komunikácií  a  výstavbu, resp. modernizáciu  parkovacích plôch v desiatich lokalitách mesta Revúca.

 


 
 

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.Vytlačiť
 

Mesto Revúca  požiadalo  projektanta   pri príprave projektového riešenia stavby  ešte   v roku 2012  o posúdenie návrhu kolmých parkovacích miest na južnej strane komunikácie na Ul.Magnezitárov v Revúcej, pričom bolo vydané nasledovné stanovisko :

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.

1)Návrh parkovacích miest na ulici Magnezitárov  plne  rešpektuje požiadavku vyhlášky  532/2002 Z. z.  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu,  kde  sa  v   §6 uvádza 

"(6) Vzdialenosť  priečelí  budov,  v  ktorých  sú  okná  obytných  miestností,  musí  byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie". 

STN 73 6110  "Projektovanie miestnych komunikácií"   definuje   okraj  komunikácie,  v tomto prípade odstavnej plochy, ako  vzdialenosť  0,5m  od  hrany spevnenej plochy (t.j. obrubníka). V tomto prípade by teda vzdialenosť kolmých parkovacích miest dĺžky 5,0m od priečelia budovy  bola  2,5m.

2) Návrh   kolmých   parkovacích  miest   bol    taktiež   v kolízii    s  viacerými    existujúcimi podzemnými inžinierskymi vedeniami  a ich ochrannými pásmami v danej lokalite..

3) Z hľadiska  požiarnej  bezpečnosti  a  súčasnou  potrebou   zatepľovať  obytné budovy (horľavý materiál) je  nevhodné  umiestňovať  parkovacie plochy v blízkosti obytných budov.

Ing.Miroslav Leško, projektant stavby

Uvedené informácie zverejňujeme z dôvodu nejasností, otázok, pripomienok výstavby parkovacích miest, ktoré sa začali riešiť ešte v roku 2012 a z hlavne preto aby sa vyjasnili dezinformácie.

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.


 
 

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondovVytlačiť
 

Dňa 7. apríla 2014 Mesto Revúca podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pre projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – národná kultúrna pamiatka v Revúcej“, na základe ktorej nám 5. septembra 2014 bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia, obstaranie vnútorného vybavenia vrátane informačno – komunikačných technológií so zámerom rozšírenia poskytovaných služieb, zvýšenia kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a revitalizácie významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním vzácneho kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. Komplexnou priestorovou a funkčnou obnovou sa vytvoria tiež podmienky na realizáciu nových činností múzea, ktoré budú prispievať k rozvoju kultúry v regióne.

Plánovaná je obnova podkrovia – vstavba podkrovia, kde vznikne nový priestor, ktorý bude využívaný na expozíciu a stretnutia s významnými osobnosťami s prezentáciou ich tvorby a zbierok, a obnova - úprava okolitého areálu parku. Po rekonštrukcii bude budova Prvého slovenského gymnázia spĺňať podmienky bezbariérovosti pre hendikepované osoby.

Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu je nateraz stanovený od 9/2014 do 10/2015.

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov


 
 

Oznam - detské ihriskáVytlačiť
 

Vážení občania,
 
Mesto Revúca oznamuje, že sú sprístupnené detské ihriská pri materských školách v Revúcej pre deti a žiakov do veku 10 rokov v sprievode rodičov v čase od 9,00 hodiny do 18,00 hodiny.

erb


 
 

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorenéVytlačiť
 

V dňoch 20.až 22. júna 2014 sa centrum mesta a priľahlé ulice zaplnili hudbou,  spevom, smiechom návštevníkov, ale aj vôňou tradičných jarmočných špecialít-pečenej klobásy,sladkého trdelníka,medoviny, tokajského a mnohých iných ,– konal sa v poradí už 18.ročník Dní mesta Revúca. V piatok 20.júna sa na tribúne  pred Kohútom začal kolotoč  vystúpení detí materských škôl, žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy, folklórnej skupiny Revúška, detského folklórneho súboru Lykovček, v neskorých večerných hodinách skupín All in band a Metalena. Kolotoč pokračoval aj v sobotu vystúpením rómskych tanečných a speváckych skupín, revúckeho spevokolu Úsvit , predpoludní sme si pripomenuli  osobnosť dychovej hudby Jozefa Meriača v II.ročníku jeho Memoriálu. Večer už patril skupinám Ščamba, Helenine oči,Rock Reunion a Kali a Peter Pan. Súčasťou dní mesta je vždy bohatý sprievodný program, ktorý nechýbal ani teraz. Chuťové poháriky nám pošteklila ponuka gemerských špecialít Na panvici i v hrnci žiakov a učiteľov strednej súkromnej školy. Dušu pohladili ukážky výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy výstavou Srdcom k umeniu a žiakov Súkromnej umeleckej školy Artiana  výstavou Pod šiatrom. Športovci si prišli na svoje v športových súťažiach atletickej olympiády Kalokagatia, v silovom trojboji,v tenisovom turnaji a v turnaji v malom futbale, ktoré sa konali na športových ihriskách základných škôl a v Dome športu. Tohtoročné Dni mesta Revúca sa niesli  aj v znamení  otvorenia novozrekonštruovaného  mestského domu kultúry. Po skoro ročnej prestávke sa verejnosti znovu  otvorili priestory nášho kultúrneho stánku, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho výročia. Už je to 50 rokov, kedy sa vo februári 1964 pri otvorení  uskutočnilo prvé divadelné predstavenie, v tej dobe   najmodernejšieho kultúrneho zariadenia v okrese. Ako sa vyvíjal kultúrny život, si môžete pripomenúť návštevou výstavy fotografií Kultúra v čase vo výstavnej sieni kultúrneho domu do 11.júla 2014. Vynovené priestory ako prvých privítali významné osobnosti nášho mesta. V piatok 20.júna sa odovzdávali najvyššie ocenenia mesta Revúca na  spoločenskom podujatí Oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostné okamihy večera vyvrcholili galakoncertom pop operného tria la Gioia. Dni mesta sú už za nami a my sa môžeme  tešiť, čo nové nám prinesú tie nadchádzajúce. –kk-

Informácie z oceňovania osobností mesta Revúca v novom čísle RL.

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorené


 
 

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miestoVytlačiť
 

V decembri 2013, keď zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zasielali príspevok za Mesto Revúca do súťaže o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku, tak ešte netušili, čo to mestu prinesie...

Dňa 1. apríla 2014 bola pani primátorka MVDr. Eva Cireňová pozvaná na otvorenie výstavy                   a vyhodnotenie súťaže do historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Mesto Revúca v súťaži s názvom „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“ v kategórii knihy o mestách, získalo 2. miesto, zásluhou regionálneho historika p. Dušana Dubovského, ktorý je autorom monografickej publikácie „Svätyňa osvety a vzdelanosti“.

Za tento počin mu patrí obrovská vďaka a aj touto cestou mu želáme všetko dobré a tiež prajeme veľa úspechov pri ďalšom písaní o našom meste bohatom na históriu.

Zároveň Mestské lesy Revúca, s.r.o.  v súťaži s názvom „Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2014“ v kategórii nástenné viaclistové – firemné získali čestné uznanie s kalendárom Rok v revúckych lesoch 2014 a v kategórii nástenné jednolistové plagáty získali 2. miesto.

Mestským lesom Revúca, s.r.o. tiež touto cestou ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa pracovných úspechov.

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto


 
 

„Socialny taxík“ v RevúcejVytlačiť
 

Nemáte sa ako dostať do  nemocnice?
Nemáte ako odviesť svojich starých rodičov k lekárovi?

Stačí vám  1 €
MESTO  REVÚCA, v spolupráci  s NEW TAXI,
pre Vás pripravuje pilotný projekt služby

„Socialny taxík“


Služba sa bude poskytovať:

 • občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Revúca
 • občanom  s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu

Bližšie informácie vám poskytnú na MsÚ v Revúcej  číslo dverí 53, kontakt : 0918615419, 28 515 63
Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. v rámci mesta Revúca a jeho MČ.
Objednávky na čísle:      0911  456  999


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Každá kvapka sa počíta“ Vytlačiť
 

 

logo nadacia ekopolis                                  logo Nestle

 

Mesto Revúca získalo grant na projekt
„Každá kvapka sa počíta“

Mesto Revúca získalo grant vo výške 2 500 eur na realizáciu projektu „Každá kvapka sa počíta“. Tento projekt je podporený vďaka Grantovému programu „ NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014“.

 

Cieľom projektu je :

 • úspory vody v budovách MŠ prostredníctvom výmeny pôvodných vodovodných batérií za úsporné batérie a výmeny pôvodných detských WC za nové WC kombi,
 • obohatenie edukačného procesu žiakov MŠ o informácie o dôležitosti a význame vody s dôrazom na jej ochranu.


Prínosom realizácie projektu bude úspora vody v predškolských zariadeniach mesta.
Realizácia projektu je plánovaná v období od marca do októbra 2014.


 
 

„Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“Vytlačiť
 

       Mesto  Revúca  započalo v mesiaci október/2013  realizáciu  stavby   „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“, ktorej zhotoviteľom   je spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.  Pre rok 2013 je naplánovaná obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova.
        V  42.týždni    bolo   uskutočnené    odfrézovanie jestvujúceho   asfaltového   povrchu uvedených  komunikácií. Do 31.10.2013 bude na daných úsekoch komunikácií uskutočňované dočistenie styčných plôch pri cestných obrubníkoch,  výšková  úprava šácht a uličných vpustí, resp. osadzovanie nových uličných vpustí.  Po ukončení uvedených prác je v termíne od 4.11-8.11.2013 plánované uloženie nového asfaltového povrchu  na uvedených úsekoch komunikácií.
        V budúcom roku  sa  bude  pokračovať  v realizácii  danej stavby   a to  obnovou ďalších úsekov  miestnych  komunikácií  na  uliciach   J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov,   výstavbou nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája,Kordoša,Jilemnického,Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Clementisa   a obnovou parkoviska na Ul.Remeselníckej.

         Mesto  Revúca   pripravilo    pre  rok   2014   realizáciu   ďalšej   stavby    pod   názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorej započatie sa predpokladá  v termíne  03/2014. Predmetom  danej stavby  je rekonštrukcia  miestnych komunikácií  na uliciach  Bernolákova, Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia  a  rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

Ulica Litovelská

Ulica Litovelská

Ulica A. Hlinku

Ulica A. Hlinku

Ulica Záborského

Ulica Záborského

Ulica Clementisa

Ulica Clementisa

Ulica Kalinčiakova

Ulica Kalinčiakova


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, RevúcaVytlačiť
 

      Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá   bola   započatá   v mesiaci   október/2013.  Stavba  sa  nachádza  v areáli  Základnej  školy    na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej.

          V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská.   Dve ihriská  budú multifunkčné, určené pre volejbal,  tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal   a  jedno ihrisko  je určené  pre  plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

           V tomto čase sú uskutočňované zemné práce, odvodnenie ihrísk   a  spodné podkladové vrstvy. Ďalšie  stavebné  práce  budú  realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca


 
 

Správy a aktuality v meste

Ó, mojej matky reč je krásota... ZŠ, Hviezdoslavova Vytlačiť
 

11.04.2017 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote stretlo mnoho talentovaných žiakov, študentov s jediným cieľom. Oživiť literatúru svojím prednesom, jazykom slovenským, rečou ľubozvučnou. Svoj talent si mohli porovnať v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž HK už 63. rok podporuje šírenie literárnych hodnôt, napomáha ku kultivácii slovenského jazyka a hľadá nové talenty v oblasti umeleckého prednesu.

V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 4. 5. 2017 v Banskej Bystrici pod názvom  „Sládkovičova Radvaň“  ZŠ na Hviezdoslavovej ulici budú reprezentovať víťazi regionálneho kola vo svojich kategóriách, a to:

3. kategória – poézia –  Pavol Halaj, 1.miesto,  VII.A

3. kategória – próza – Sofia Bátoriová, 1. miesto, IX.A.

Svojím prednesom nám veľkú radosť urobili aj ďalšie talenty:  Tamara Hrbálová -   1. kat. próza -  3. miesto, Sofia Hrivnáková – 1. kat. poézia –  ďakovný list. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme  veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii nášho regiónu.

PaedDr. K. Hadžegová

 


 
 

Magická sila jariVytlačiť
 

Jar sa nezadržateľne blíži – cítime ju vo vzduchu, v kostiach a najskôr i v duši, ktorá už po vytúženej jari prahne. Príde za každých okolností, čo je pri striedaní ročných období sympatické a je to jedna z mála istôt, ktoré v živote máme. Rovnako ako my, sa na jej príchod tešili i naši predkovia, ktorých jarné zvyky, tak radi v súčasnosti s úctou dodržiavame.

Narodíme sa do rodiny

vyrastieme v rodine

svadbou zakladáme novú rodinu

rodina nás sprevádza starnutím a uchováva si nás

v pamäti, keď navždy odídeme.

Dňa 12. apríla 2017 sme sa opäť stretli v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka v rámci regionálnej výchovy, kde si naše milé dámy zaspomínali na zvyky a obyčaje svojej mladosti v rodine, dedine počas Veľkonočných sviatkov a svojimi spomienkami z minulosti, fotografiami a úsmevnými, či aj smutnými príhodami, obohatili našu hodinu.

Básňou „Kvietok jari “ z knihy Semienka pre život od autora Juraja Kochjara, sme sa potešili prichádzajúcou jarou a príslovia – porekadlá navodili blížiace sa Veľkonočné sviatky.

Koho ja milujem, vajíčko mu darujem

Najčastejšou odmenou za krásny magický rituál – šibanie bolo vajíčko, ktoré je najznámejším symbolom Veľkej noci. Ručne maľované plnilo aj úlohu nežného a originálneho vyznania lásky. Gemerské vajíčka zdobili v minulosti rastlinné motívy, najviac sa objavovali rôzne kvety, plody alebo konáriky ihličnatých stromov. Ozdobovanie vajíčok siaha hlboko do minulosti a je rozšírené po celom svete a rokmi sa menilo. Dnes už poznáme veľa foriem ozdobovania a dohodli sme sa, že budúcu Veľkú noc aj my spoločne vyskúšame maľovanie, voskovanie, či batikovanie vajíčok.

V cykle „Čím žila slovenská rodina“ si priblížime rodinné tradície a slávnosti v našej ľudovej kultúre. Pripomenieme si s akými zvykmi a obradmi sa spájali udalosti rodinného života v rôznych regiónoch. Už teraz sa tešíme!

Text: MsÚ – TIC

Foto: ZOS Cilka

MAGICKÁ SILA JARI

MAGICKÁ SILA JARI


 
 

Pamätník rodom a srdcomVytlačiť
 

Osud Milana Nandrássyho, 86-ročného obyvateľa nášho mesta, revúckeho rodáka, bol veľmi pohnutý. Prežil druhú svetovú vojnu, ako študent chodil do školy v zime bez zimníka, kým sa mu naň neposkladali v triede. Mladý prišiel o rodičov a brat zomrel, keď mal rok. A tak zostal sám. Matka pracovala v domácnosti a otec bol cukrár. On po ukončení gymnázia pracoval ako úradník a skladník v podniku Pozemné stavby Poprad, odtiaľ odišiel ako 60-ročný do starobného dôchodku. Rodinu si nezaložil a teraz 12 rokov žije v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka, kde sme sa stretli a pán Milan Nandrássy si zaspomínal na časy minulé, keď Revúca mala štyri ulice. Spomínal aj svojho významného predka Mateja Nandrássyho, miestneho dozorcu Prvého slovenského gymnázia, ktorého životným cieľom bolo vytvorenie slovenskej strednej školy v Revúcej, čo sa aj podarilo, a po ktorom je pomenovaná aj jedna z revúckych ulíc.

Július Botto o ňom napísal: „Nandrássy bol v gymnáziu všetko, vykonávajúcou pravicou a exekutívou a nebyť domu Nandrassyovského, tak myslím, že by sa aj gymnázium revúcke sotva života dožilo.“

Kedy vzniklo to konečné rozhodnutie bádať v histórii Vášho rodu?

Život predkov som sa pokúsil rekonštruovať pomocou spomienok mojej matky a otca. Čítal som staré dokumenty, prepisoval a spracované som ich chcel venovať Matici Slovenskej.

Čo Vás, v poslednom čase teší, z čoho máte radosť?

Veľkú radosť mi robia prechádzky a rozprávanie sa s ľuďmi. Počúvam rádio, premýšľam a spomínam na minulosť. Teším sa na jar, keď sa celá príroda prebúdza a ja sa tiež ráno zobudím, všetko ma síce bolí, ale ešte stále dýcham, žijem.

Blízko mestského domu, na rohu Námestia slobody a Tomášikovej ulice stojí Nandrássyho dom – pamätný dom. Rozsiahly dom bol pôvodne prízemný. V roku 1841 ho kúpil kupec Matej Nadrássy, ktorý sa v tomto roku prisťahoval do Revúcej. Popri obývacích miestnostiach v ňom zriadil aj obchod, ktorý neskôr viedol jeho syn Gustáv Florián Nandrássy. Keď sa stal expedítorom mestskej a súkromnej pošty, bola tu aj pošta. Dom sa stal v 40. až 80. rokoch 19. storočia jedným z centier slovenského národného života nielen v Revúcej, ale aj v Gemeri - Malohonte. Pravdepodobne na prelome 50. a 60. rokov majiteľ na pôvodnom mieste vybudoval poschodový dom s hospodárskymi staviskami. V prízemnej časti sa zachovali klenby. Neskôr, od roku 1926, v dome mala sídlo Tatra banka.

Už 195 rokov uplynulo od narodenia Mateja Nandrássyho, ktorý zomrel 30. mája 1889 a jeho osobnosť v Revúcej pripomína pamätná tabuľa na Nandrássyho dome (v súčasnosti sídlo Slovenskej sporiteľne) a hrob s náhrobkom v mestskom cintoríne.

Milan Nandrássy, pra pra pra potomok Mateja Nandrássyho, dlhé roky opatroval a chránil vzácne dokumenty, fotografie, knihy, ktoré sa v jeho rodine dedili z pokolenia na pokolenie. Jeho zásluhou sa zachoval aj vzácny rukopis Rychtárský Protokoll nášho mesta z roku 1852, ktorý sa nám rozhodol darovať a tak sa tento unikátny historický dokument natrvalo stane súčasťou novej expozície Múzea Prvého slovenského gymnázia. Vďaka návšteve nášho Turistického informačného centra, keďže som s pánom Milanom Nadrássym pripravovala rozhovor do našej Rubriky - Rozhovory s Revúčanmi, sme získali tento dar, ktorý má nevyčísliteľnú kultúrno-historickú hodnotu a preto ho budeme aj my naďalej chrániť, aby sa dedičstvo nášho malebného regiónu zachovalo aj pre ďalšie generácie.

Ďakujeme.

Text : V. K.

Foto : ZOS Cilka, TIC

Pamätník rodom a srdcom

Pamätník rodom a srdcom

Pamätník rodom a srdcom


 
 

Pomohli sme nášmu mestu Vytlačiť
 

Deň Zeme (22.apríl) si v Základnej škole J. A. Komenského každoročne pripomíname, lebo zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. I my sme sa 20.4.2017 počas hodiny chémie v 8.B triede vybrali monitorovať rieku Zdychavu v našom meste. Na začiatku vychádzky sme boli oboznámení s cieľom a našou úlohou. Boli sme rozdelení do dvojíc a každá dvojica dostala lístok, do ktorého zapisovala čistotu, prípadne stav znečistenia jednotlivých miest rieky Zdychavy. Jedna dvojica pomocou EcoLabBox merala teplotu, farbu a pH vody. Sledovanie vody v rieke Zdychava sme začali vstupom do Revúcej od miestnej časti Revúčka. Voda mala teplotu 3°C, pH neutrálne, bez zápachu a číru farbu. Nebola znečistená odpadkami. Čím sme prechádzali k centru mesta voda svoje fyzikálne vlastnosti nemenila, len bola stále viac znečistená odpadkami ako pneumatikami, plastovými fľašami, oblečením... Kvôli nepriaznivému počasiu sme svoje putovanie ukončili pri SSOŠ Revúca. V teple triedy sme vychádzku zahájili jej zhodnotením, výmenou názorov na stav rieky.

Našej rieke pomohli aj žiaci 5. B triedy, ktorí sa zapojili do každoročného čistenia rieky organizovaného Správou NP Muránska planina.

Žiaci druhého stupňa našej školy pomohli nášmu mestu sa zbaviť veľkého množstva odpadu, ktoré sme my , obyvatelia nášho mesta nezodpovedne vyhodili, a tak sami sebe znečistili mesto, kde žijeme a trávime čas.

Deň  si žiaci našich 3. a 4. ročníkov pripomenuli výtvarnou súťažou. Svojimi výtvarnými prácami poukázali na to dôležité čo k šťastnému a zdravému životu potrebujeme. A to je čistý vzduch, čistú a priezračnú vodu a krásnu zelenú prírodu všade okolo nás. Ako sa im darilo, môžete posúdiť spolu s nami. Najkrajšie práce budú ocenené a vystavené na hlavnej vstupnej chodbe školy, kde si ich v našej malej galérii môžete prezrieť.

Školský areál našej základnej školy je veľmi veľký, pekný a plný zelene. Pri jeho údržbe vzniká veľké množstvo bio odpadu. Čo s ním ? Preto sme sa pri príležitosti DŇA ZEME 2017 rozhodli, že ho začneme jednoducho spracovávať- kompostovať. Nebude záťažou pre zvoz a likvidáciu pre firmu zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu v našom meste, nebude končiť v zberných nádobách a nebude základom pre skládku odpadu, ale vráti sa po skompostovaní znovu v podobe kompostu do nášho krásneho zeleného areálu. 

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

V nedeľu, 23. apríla usporiadala Bratislavská únia karate majstrovstvá Bratislavskej únie detí a žiakov + Bratislavský pohár mládeže, 4. kolo. Na majstrovstvách sa zúčastnila aj šestica zástupcov  Karate Klubu Revúca. V slušnej konkurencii si domov odnášali až 6 cenných kovov. Medzi chlapcami vo veku 8 – 9 roční v súborných cvičeniach kata štartoval Tadeáš Sabol, ktorý po dobre odvedenom výkone obsadil pekné 3. miesto. V tej istej kategórii sa predstavil pri svojej súťažnej premiére Miroslav Franko, ktorého chválime za snahu a bojovnosť, no zatiaľ to na pódiové umiestnenie nestačilo. Vo vyššej vekovej kategórii 10 – 11 roční sa predstavil Lukáš Kilik, ktorý vybojoval bronz a rovnako tak aj Štefan Koreň. Medzi mladšími kadetmi vybojoval Pavol Halaj zlato a Matej Meško striebro. Našu medailovú bilanciu zavŕšil ziskom zlatej medaily v športovom zápase kumite vo váhovej kategórii do 35 kg. Štefan Koreň.

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Ekodeň na HviezdoslavkeVytlačiť
 

22. apríl je celosvetovým sviatkom našej krásnej modrej planéty Zeme – Deň Zeme.
Tento ekosviatok  si pripomenuli aj  žiaci zo Základnej  školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

Na úvod sme si pozreli  zaujímavý dokument „History“, venovaný Dňu Zeme. Nasledoval kvíz, v ktorom na otestovanie vedomostí a potom už len zábava! V osemsmerovkách sme precvičovali svoj postreh pri hľadaní názvov stromov. Výsledkom hľadania bol najodolnejší a najvyššie rastúci strom na Slovensku. Viete, o ktorom strome to hovoríme či píšeme? Naši žiaci to hravo vylúštili. Je to borovica limba. Krátka prezentácia nám ukázala veľa zaujímavostí, o ktorých sme ani netušili.. Skladanie ekopuzzlov na čas, nám zobralo veľa síl. Každý chcel byť najlepší. Výsledkom bola planéta Zem. 

Deviatačky  si pripravili pre  svojich mladších spolužiakov rôzne ekohry. V jednej triede sa strhol silný vietor a rozfúkal písmenká kade-tade po celej miestnosti. Niektorým triedam trvalo dlhšie pohľadať všetky písmenká, ale iné ich našli raz-dva. Pozbierali a poskladali  motto o našej  planéte:  „Keď pohneme jedinou jednou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta“. V ďalšej triede na nás čakala   motanica z rúk. Pochytali sme sa za ruky  krížom-krážom, až vznikla motanica, ktorú bolo treba rozmotať. A veru,  nebolo to ľahké. V tejto hre sme zistili, aké je dôležité vedieť vzájomne spolupracovať medzi sebou a dohodnúť sa na určitých pravidlách. V ekohre „Pavučinky“  sme utkali krásnu pavučinu ekovzťahov.  Ale... ak jeden žiak špagát pustil, pavučina sa nám rozpadla, zničila sa. Niečo podobné je aj v našej prírode. Aké z toho plynie poučenie? Ak len jeden organizmus zahynie, rozpadnú sa ďalšie ekovzťahy. V inej triede dievčatá učili  žiakov správne triediť odpad. Vyskúšali si to  na svojich topánkach. A prečo je to dôležité? O tom nás presvedčili dievčatá  ôsmeho ročníka, ktoré nám ukázali, ako sa recykluje papier. Na takýto recyklovaný papier maľovali  šikovné výtvarníčky nádherné obrázky. Pani Sentandrášiová učila žiakov skladať 3D-puzzle, z ktorých vytvorila pekné postavičky a zo zvyškov vlny viazala  čiapočky.

Na  záver dňa sa žiaci stali tvorcami reklamy. Vymyslieť dobrý reklamný ekoslogan  a doplniť reklamu vhodnou ilustráciou nebolo až také jednoduché. Ale podarilo sa! Ekoplagát robí reklamu na chodbách Hviezdoslavky.

Chlapci  ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili rôznych aktivít ku Dňu Zeme, ktoré pre nich pripravili pracovníci Národného parku Muránska planina.  V úvodnej časti si pozreli prezentáciu na tému Environmentálna a klimatická gramotnosť a  zaujímavý dokumentárny film „Home“.

Existuje niekoľko maličkostí, ktorými každý jeden z nás môže aspoň trochu prispieť k zmene k lepšiemu na našej  modrej planéte.  A najlepšie, každý jeden deň v roku...

 

                                                                                                                              Mgr. Gabriela Petrovičová

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke


 
 

Deň Zeme u ZocháčovVytlačiť
 

Deň Zeme sa vo svete oslavuje už od roku 1970, ako vyjadrenie podpory ochrane životného prostredia. V rámci tejto kampane sme v našej Základnej škole Ivana Branislava Zocha v piatok 21.4.2017 pripravili oslavu Dňa Zeme. Tohtoročným heslom „Jedlom pre lepší svet“ sme si pripomenuli, že o osude životného prostredia a prírody rozhodujeme aj na našom tanieri. Pri každom jednom jedle totiž robíme rozhodnutie, či budeme prispievať k ich ničeniu alebo sa rozhodneme jesť pre lepší svet. Každý deň tak máme možnosť odbremeniť planétu od kilogramov emisií skleníkových plynov, plytvania vodou, drancovania oceánov či vyrubovania pralesov.

Aktivity na druhom stupni sme rozdelili na dve časti. Jednou z nich bola exkurzia na čistiareň odpadových vôd do Revúcej. Druhá časť prebiehala v škole. Na jeden deň sme telocvičňu našej školy premenili na útulný „Regionálny bufet“  pre všetkých. Ponúkali sme chutné jedlá z ovčieho, kravského mlieka z miestnych fariem, nápoje, pokrmy z regionálnych surovín. Pripomenuli a vysvetlili sme si význam sezónnych potravín. Hostia dostali lahodné zeleninové, mliečne, ovocné, medové pochúťky, a nielen to, ale aj množstvo zaujímavých informácií od skúseného personálu. Táto akcia nám poslúžila aj k tomu, že žiaci našej školy sa v blízkej budúcnosti budú zaoberať a venovať sa   potravinám fair trade. Absolútnou čerešničkou na torte bol výrok našich žiakov „tento deň sa vydaril, znamenal pre nás nielen zábavu, ale aj poučenie pre všetkých“. Vykročili sme teda správnym smerom, ale poukázali aj nato, že to ide chutne a ľahko.

Mgr. Iveta Špaldová

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov


 
 

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA RevúcaVytlačiť
 

Upršané a uzimené počasie pokračovalo aj počas prvého kola atletických pretekov družstiev, ktoré sa konalo 22. apríla na štadióne SNP v Banskej Bystrici. Pretekov sa zúčastnilo celkovo 12 družstiev z nášho kraja.

Naše družstvo mladších žiačok si počínalo vo veľmi silnej konkurencii dlhoročných atletických klubov veľmi dobre. V tejto súťaži je bodovaných prvých desať miest v každej disciplíne. Naše dievčatá získali krásnych 46 bodov aj napriek tomu, že sme neobsadili všetky disciplíny ( chôdza a štafeta) Tu sú naše najlepšie - bodované výsledky:

Vrh guľou (3 kg)

2. miesto Nina Natália Vavreková - 8,55 m

4.miesto Zuzka Kiselová - 7, 21 m

10. miesto Lívia Kršňáková - 6,00 m

 1500 m

4. miesto Tamarka Molentová 6:20,58

 600m

8.miesto Lucka Ďurišková 2:10,05

Hod kriketovou loptičkou

3.miesto Nina Natália Vavreková 45,37 m

6.miesto Lucka Ďurišková 37,40 m

7.miesto Zuzka Kiselová 36,94 m

 Skok do výšky

9.miesto Nina Natália Vavreková 120 cm

Okrem týchto bodovaných miest musíme pochváliť aj dievčatá v skoku do diaľky, ktoré skončili tesne za prvou bodovanou desiatkou z 34 súťažiacich: Saška Štempelová - 11.miesto Nelka Chlebušová - 13. miesto, ďalej skvelý výkon len deväťročnej Sašky Hižnayovej v behu na 600 m , ktorá súťažila vo vyššej vekovej kategórii s dievčatami o tri roky staršími a tiež Vanessu Rusovú, Janku Haluškovú a Peťu Trebunovú za výborné výkony v hode kriketkou, ktoré však zatiaľ nestačili na bodované umiestnenie.

Všetkým zúčastneným dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školského Atletického klubu Iskra pri Základnej škole J. A. Komenského a nášho mesta. Poďakovanie patrí pedagógom školy – trénerom atletiky a samozrejme rodičom za pomoc a veľkú podporu.

Druhé kolo súťaže družstiev bude 1. mája v Dubnici nad Váhom. Držme naším dievčatám palce, nech sa im darí.

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca


 
 

Zlatý slávikVytlačiť
 

Na jar, keď sa prebúdza príroda, začínajú aj vtáčiky veselšie spievať. Tak sa rozštebotali aj naše malé vtáčence... V piatok 20. apríla sa zleteli do triedy 5, aby tí najšikovnejší ukázali ako vedia pekne spievať. Všetky deti privítala pani učiteľka Janka Stankovičová. Speváci a ich kamaráti sa rozospievali pesničkou  Pec nám spadla preto,  aby ich hlásky boli pripravené na spev. Potom všetci súťažiaci  zaspievali veselé pesničky, ktoré si pripravili spolu s pani učiteľkami. Za svoj výkon boli odmenení potleskom a krásnou odmenou.

Naši najšikovnejší slávici sú: Terezka Vaššová, Tomáško Pavko, Maťko Slaný, Sofinka Bujnovská, Danielka Hlinková, Laurika Melicherová, Vanda Almáši, Danielka Cikrayová, Filipko Hižnay, Kristánko Klimo a Nelka Barboriaková.

Mgr Ivana Zajaková, MŠ Ul.Vl. Clementisa 12, Revúca

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik


 
 

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujúVytlačiť
 

Po obrovskom úspechu našich matematikov v okresnom kole PYTAGORIÁDY prišiel úspech aj v okresnom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. 4. apríla sa v priestoroch našej základnej školy konalo okresné kolo matematickej olympiády a naše šikovné matematické hlavičky zabojovali a uspeli : 

 

Kategória Z6 : 

1. miesto - Ema Kováčová

3. miesto - Helena Slivenská

Kategória Z7 : 

3. miesto – Roman Pavlikovský

Kategória Z8 : 

2. miesto - Nikola Kubusová

 

V piatok 7. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet, jazykovo - umeleckej súťaže v cudzom jazyku, registrovanej Ministerstvom školstva s medzinárodnou akreditáciou. Žiaci našej školy sa v nej umiestnili na 1. miestach a postupujú do celoslovenského kola :

 

1. kategória  AJ  - poézia a próza

1. miesto -  Arianka Fumero-Diaz

2. kategória AJ  - poézia a próza

1. miesto -  Ninka Bendulová

2.  kategória AJ  - dráma – prevzatá tvorba- 

1. miesto - Candy a Annie Fumero-Diaz, Emka Kováčová, Helenka Slivenská, Ninka Kováčová, Milan Bukóci, Samuel Čellár a Dianka Slivenská

 

Darilo sa aj našim recitátorom. 11.4.2017 sa konalo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde z obvodného kola postúpili aj naši žiaci  a opäť boli opäť skvelí :

 

1. kategória - poézia

2. miesto - Leonard Erik Gombár

2. kategória - próza

2. miesto - Tamara Molentová

3. kategória - próza

2. miesto - Michaela Galovičová

 

Celoslovenská korešpondenčná súťaž v atletike má za mesiac marec svojich víťazoch aj v radoch našich atlétov. Naši malí atléti znovu zabojovali a v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži v projekte Detská atletika dosiahli skvelé výsledky. V marci súťažili v hode plnou loptou z kolien spoza hlavy. 
Tu sú výsledky:


MILIPRÍPRAVKA 2010 - 2009 CHLAPCI (spolu 386 súťažiacich)
10. miesto Dávid Mihál 1.B - 8.50 m
13. miesto Jurko Šturmankin 1.B - 8,20 m
20. miesto Samko Hrivnák 1. B - 7,40 m
24. miesto Tobias Paleček 1.A - 7,10 m

MINIPRÍPRAVKA 2008 - 2007 CHLAPCI (spolu 475 súťažiacich)
3. miesto Tomáš Kudlák 4.B - 7,17 m
15. miesto Leonard Gombár 4.B - 6,13 m
23. miesto Lukáš Killík 4.B - 5,88 m

PRÍPRAVKA 2005 - 2006 DIEVČATÁ (spolu 303 súťažiacich)
3.miesto Nina Natália Vavreková 5.A 9,20 m 
4.miesto Alexandra Štempelová 5.A 9,10 m
4.miesto Zuzka Kiselová 6.A 9,10 m
19. miesto Danielka Ganajová 5. A 7,60 m
24. miesto Lucka Ďurišková 5.B 7,29 m
27. miesto Bianka Čipková 5.A 7,20 m

PRÍPRAVKA 2005 - 2006 CHLAPCI (spolu 304 súťažiacich)
21. miesto Tomáš Belán 6.A 6,70 m
34. miesto Marek Gomori 6.B 6,40 m

 

 

Darilo sa aj našim dievčatám. Týždne tréningu priniesli svoje ovocie. Dievčatá statočne bojovali a svojim súperkám nedali šancu ani v jednom zápase obvodného kola vo vybíjanej dievčat .

Poďakovanie patrí  víťaznému družstvu dievčat v zložení: Sára Beňová, Peťa Trebunová, Nelka Chlebušová, Zuzka Kiselová, Livka Kršňáková, Slávka Halušková, Janka Halušková, Danielka Ganajová, Tamarka Molentová, Saška Bokorová, Sofka Zatrochová a Ninka Vavreková. Držíme im palce na regionálnom kole .

 

Úspešní boli aj naši malí futbalisti v zložení Daniel Szilágyi, Dávid Mihál, Matej Hudec, Martin Galovič, Filip Galovič, ktorí v súťaži “Malý futbal“ 13.4.2017 obsadili veľmi pekné 3. miesto.

Svoju pripravenosť ukázali aj naši bežci a v 2. ročníku Jarného behu v obci Muránska Dlhá Lúka sa nestratili. 3. miesto patrí Martinovi Zemanovi a všetkých juniorov predbehol Maťko Hudec.

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i nášho mesta. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom a trénerom  za ich vzornú prípravu a rodičom za podporu a pomoc. Znovu sa potvrdilo, že talent, svedomitá práca a starostlivosť o talenty prinášajú úspech. Máme super šikovných žiakov – matematikov, recitátorov, jazykárov, športovcov i umelcov. Veríme, že sa im bude dariť aj celom  rade súťaží, ktoré nás ešte čakajú.

ĎAKUJEME 

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujú

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujú


 
 

Veľkonočné sviatky v ŠZŠVytlačiť
 

S nastupujúcou jarou prichádzajú aj sviatky jari - Veľkonočné sviatky. Deti v ŠKD pri ŠZŠ v Revúcej sa prostredníctvom prezentácie a sprievodného slova dozvedeli o týchto sviatkoch rôzne zaujímavosti. Rozšírili si tak svoje vedomosti a zároveň porozprávali o svojich tradíciách a zvykoch počas týchto sviatkov. Počas akcie vytvorili aj zaujímavé práce venované tomuto jarnému obdobiu.

Zatrochová B.

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ


 
 

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlatéVytlačiť
 

KICKBOX LEON REVÚCA  a CVČ                               
3.KOLO OPEN LIGY PREŠOV 8.4.2017 Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté.

V sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska.
Revúca získala celkom 9 medailí, predstavila dvoch nováčikov Mateja Paluša a Miroslava Hutyru ktorý aj zabodoval. Miriam  prestúpila do väčšej váhy. Revúca po 3 kole SZKB na 8. mieste z 28 klubov.

ALŽBETA TELIČÁKOVÁ PF cad-f-32kg    2.miesto, LC cad-f-28kg 2.miesto, KL cad-f-32kg 2.miesto  

MIROSLAV HUTYRA LC cad-m-63kg 2.miesto, KL cad-m-63kg 3.miesto  

SIMONA SOKOLOVÁ LC cad-f-32kg 1.miesto,  KL cad-f-32kg 1.miesto  

MIRIAM SOKOLOVÁ LC cad-f-55kg 3.miesto , KL cad-f-55kg 2.miesto  

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté


 
 

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet oslavujú 7. apríl ako Svetový deň zdravia.
Každoročne je vyhlásená téma, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017 je depresia, ktorá sa môže dotknúť každého z nás.

My v Základnej škole J. A. Komenského sme si našou športovou akciou symbolicky pripomenuli dôležitosť každodenného pravidelného pohybu, ktorý je najlepšou prevenciou všetkých chorôb.

Zároveň sme zahájili bežeckú sezónu na našej atletickej dráhe. Pozývame všetkých behu oddaných, aby sa pripojili k nám a spolu s nami behali pre zdravší život.

 

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Les je plný krás...Vytlačiť
 

V rámci aktivít ,,Apríl - mesiac lesov" a týždenného projektu ŠKD pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme si pozvali na besedu p. Leštákovú - lektorku environmentálnej výchovy zo Správy Národneho parku - Muránska planina. Pútavou formou prezentácie príbehu o našej prírode deťom porozprávala, ako zo semienka šišky vyrastie malý stromček a z množstva malých stromčekov napokon les plný krás. Pripomenula nám, ako sa v lese máme správať, čo robiť, aby sme nerušili jeho ,,obyvaťeľov", že odpadky patria do koša, nie do lesa...

Deťom sa prezentácia veľmi páčila, aktívne sa zapájali do besedy. Rozprávali o tom, ako aj ony chodia s rodičmi do prírody, čo všetko tam robia a ako sa tam správajú.

Naším želaním je, aby si deti uvedomovali, aký význam má les a v ňom rastúce stromy pre človeka i jeho existenciu a aby pochopili, že ochrana je nevyhnutná.

Vedieme ich k tomu, že prírodu treba vnímať s otvorenými očami a najmä srdcom...

                   vychovávateľky ŠKD

Les je plný krás...

Les je plný krás...

Les je plný krás...

Les je plný krás...


 
 

Tradičný Veľkonočný jarmok u ZocháčovVytlačiť
 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky  sú najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá tohto roku na apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov. Najintenzívnejšie tieto sviatky prežívajú deti. Maľovanie vajíčok a príprava veľkonočnej výzdoby patria medzi veľmi obľúbené chvíle v rodinách i v škole, kde sa rozvíja ich predstavivosť, kreativita a podporujú sa zručnosti. 

Preto sme si i my pripravili pre naše deti v škole už 2. ročník tejto krásnej akcie pod názvom TRADIČNÝ VEĽKONOČNÝ JARMOK. Do súťaže sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť, výuke ktorej v našej škole pripisujeme veľký význam. Žiaci už niekoľko týždňov pripravovali počas krúžkov tvorivých dielní, v ŠKD, ale aj doma výrobky s veľkonočnou tematikou. Tohto roku pri organizovaní jarmoku pomohli aj žiaci ôsmeho ročníka, ktorí zužitkovali svoje doterajšie vedomosti z predmetu Praktické financie. Pomohli menším spolužiakom výrobky naceniť, pripravili vlastnú školskú menu „Zocháče“, vypočítali množstvo Zocháčov, ktoré dali do obehu.

V posledný školský deň pred veľkonočnými prázdninami to celé vypuklo – malí výrobcovia predávali svoje výrobky spolužiakom. Nechýbali nádherne zdobené kraslice rôznych motívov, slamení zajkovia, sliepočky, ručne robené korbáče, motýliky, kytičky, veľkonočné obrázky a mnoho iných výrobkov. Chodbou sa niesol čulý ruch, príjemná atmosféra, čo deti nabudzovalo k nakupovaniu. Získané Zocháče z predaja neskôr vymenili v ZMENÁRNI za milé darčeky. Pri pohľade na svoje veľkonočné nákupy sa všetkým deťom rozžiarili oči šťastím.

Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom aj samotným žiakom za krásny čas strávený prípravou dnešného dňa, ktorý obohatil rovnako predávajúcich aj kupujúcich.

Všetkým našim žiakom, rodičom, zamestnancom aj priateľom školy prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

Bc. I. Sviežená, Mgr. A. Tokárová

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov


 
 

Veľká noc v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Veľká noc je tradičným sviatkom vo svete. Každý štát prežíva tento sviatok spojený s rôznymi

tradíciami a zvykmi, ktoré patria medzi rituály končiacej sa zimy a začínajúcej jari inak. Tak,  ako je u nás tradíciou maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov z prútia, viazanie stužiek šibačom a chodenie chlapcov šibať dievčatá, tak tieto zvyky by sme v Anglicku nenašli.
Vo Veľkej Británii sa počas Veľkej noci usporadúvajú hony na vajíčka. Zajačik má pripravené pre deti čokoládové vajíčka i hračky, ale musia ich nájsť, pretože sú schované v dome i v záhrade. Kto ich nájde, ten ich má právo aj zjesť.

Tak práve túto tradíciu sme si vyskúšali počas hodín  anglického jazyka. Najprv sme sa porozprávali o týchto zvykoch a hurá na školský dvor.
Behali sme, hľadali sme, tešili sme sa z každej čokoládovej sladkosti.

Na Veľkú noc sa usilovne pripravovali aj naši žiaci z 1. B triedy, ktorí si pripravovali krásne darčeky pre svojich najmilších.

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského


 
 

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví Vytlačiť
 

Hudba je všade okolo nás. Je to pomyselný most, ktorý spája všetkých ľudí na svete. Hudba nám pripomína mnohé spomienky, ktoré by sa inak v pamäti nezachovali. Hudba môže vzniknúť kedykoľvek a kdekoľvek. Hudba nám neurčuje hranice, nič nezakazuje. Práve hudba je to krásne umenie, ktoré nám ponúka prežiť svoje pocity podľa svojej vôle.

Hudobnú výchovu môžeme vyučovať rôznymi metódami a tým sa nám rozširuje možnosť vždy zlepšovať a zefektívňovať edukačný proces. Žiaci Základnej školy J. A. Komenského s obľubou využívajú svoju tvorivú činnosť pri tvorbe hudobných projektov. Dostať sa takýmto spôsobom bližšie k informáciám, s radosťou prezentovať naše zvyky, tradície, kroje, obľúbený hudobný štýl, hudobnú skupinu, speváka a mnoho ďalších možnosti, ktoré hudba ponúka s otvorenou náručou.  Žiaci  dávajú do projektov svoje srdce, preukazujú tvorivosťou veľkú lásku k hudbe a ich úsmev len dopĺňa krásny umelecký zážitok, ktorý pri pohľade na projekty pohladí každého jedného poslucháča.

 

Však posúďte sami. 

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví


 
 

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ HviezdoslavovaVytlačiť
 

     Do projektu vzdelávacieho portálu Kozmix  sa zapojili žiaci IV.B hneď po prijatí zásielky s potrebným materiálom k stolovej hre Naše mesto.     

    Najskôr si vytvorili stavebný materiál - papierové kocky a peniaze.  Žiaci sa stali bankármi, architektmi a novinármi  vlastného mesta, ktoré si pomenovali Star City. V tímoch pracovali na mestských štvrtiach, kupovali si stavebný materiál,  navrhovali, kde budú cesty, ako budú vyzerať budovy. Súčasťou projektu boli tiež rôzne aktivity z metodickej príručky Malá finančná akadémia a interaktívne cvičenia. Projekt žiakov zaujal a vytvorili pekné mesto, v centre ktorého je park a fontána.

   Projekt nás obohatil o vedomosti, kreativitu a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti a zároveň nám ukázal šikovnosť a nápaditosť štvrtákov.

Mgr. J. Franková

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova


 
 

Zápis do 1. ročníkaVytlačiť
 

   Aj tento rok sme s radosťou privítali ďalších budúcich žiakov našej školy - Hviezdoslavky. Predškolákov čakali trpaslíci z rozprávky a samozrejme krásna  Snehulienka.

Deti na zápise ukázali svoje zručnosti a vedomosti, ukázali,  že sú šikovné a pripravené  na úlohu školáka . Usilovne kreslili, vyfarbovali, poznávali geometrické tvary, počítali. Taktiež nám porozprávali, že sa tešia do školy, niektoré sa už nemôžu dočkať.

  Na nových prvákov sa tešíme a rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru.

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka


 
 

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umeniaVytlačiť
 

Vďaka projektu Akvizícia knižného fondu /2016/, ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia sumou 1000.- eur a spolufinancovaním Mestské kultúrne stredisko v Revúcej sumou 55.- eur, pribudlo do Mestskej knižnice Samuela Reussa 122 exemplárov nových kníh. Knižničný fond sa rozšíril o knižné novinky na oddelení beletrie, detskej a náučnej literatúry. Táto podpora z verejných zdrojov prispela k skvalitneniu služieb knižnice. Cieľom projektu bolo rozšíriť knižničný fond o nové tituly kníh. Veríme, že zakúpené knihy si nájdu cestu k čitateľom našej knižnice.

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia


 
 

Nesieme Morenu... Vytlačiť
 

     Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich je vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat.

     Tento tradičný zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari uchovávame aj v našej škole.

V piatkové chladné dopoludnie sme vyprevadili zimu tradičným pálením Moreny. Zhotovenú Morenu sme niesli spred školy, „Hviezdoslavky“ a za spevu dievčat a chlapcov  1.- 4. roč. ju preniesli až k rieke Zdychave. Zastavili sme sa na niekoľkých miestach, aby tento zvyk videlo čo najviac ľudí. Sprievod sa postupne rozrastal, pridávali sa k nám aj deti z materských škôl. V závere, pri rieke Zdychave, už bolo divákov neúrekom. Spev a rezké tóny  nášho harmonikára, p. uč. Barana, roztancovali nejedné malé nôžky...

Napokon sme Morenu za asistencie p. uč. Serbákovej zapálili a hodili do rieky, aby voda odniesla zimu a všetko zlé so sebou.

 

„Ej oheň plamenný,

ujmi sa Moreny,

zanes ju do mora,

ďaleko od dediny.“

 

Veríme, že jar sa už nadobro ujme žezla a  veľkonočné sviatky oslávime v slnečnom a teplom počasí.  

 

Žiaci zo ZŠ

Hviezdoslavova

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...


 
 

Prednes poézie a prózy v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

V marci sa už tradične rozprávame o knihách o čosi viac ako inokedy. Deti si knihy prezerali, listovali a čítali, či už tie z našej školskej knižnice, alebo knihy, ktoré si predškoláci doniesli z domu. Prezeraním, vzájomným vymieňaním a rozhovormi sme dospeli k názoru, že kniha je naozaj dobrým priateľom človeka.

Vyvrcholením toho, že marec je mesiac knihy, sa konalo v našej MŠ literárne dopoludnie nazvané „Prednes poézie a prózy“.

D. Marčák, E. Buchtová, D. Jakubejová, M. Máziková, D. Toroková, D. Kvetko, A. Bryndza a H. Belán nám tak spríjemnili upršaný jarný deň. Recitátori boli odmenení knihou a sladkým prekvapením.

Prednes poézie a prózy v MŠ Sládkovičovej


 
 

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziuVytlačiť
 

V stredu 5.apríla 2017 sa v mestskom dome kultúry konala tradičná prehliadka tvorivosti a  zručnosti seniorov Ukáž čo vieš a nauč nás, ktorú organizuje Okresná organizácia JDS Revúca v spolupráci s Mestom Revúca a ZO JDS Revúca, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Ani tohto roku nechýbali prezentácie produktov šikovných rúk senioriek a seniorov okresu. Nielen nádherné dekorácie, ale aj názorné ukážky tvorby a lahodné tradičné jedlá a cukrovinky lákali pozornosť návštevníkov. Dušou celého tohto projektu je predsedníčka organizácie Zuzana Homoliaková, ktorá skromne poznamenala, že bez pomoci, ochoty a práce členov jednotlivých základných organizácií by projekt nebolo možné zrealizovať v takom rozsahu a na takej úrovni. Odmenou pre 70 vystavovateľov z 15 základných organizácií JDS okresu a Občianskeho združenia zdravotne postihnutých bol obdiv hostí, slová chvály a Ďakovné listy, ktoré odovzdali primátorka mesta Eva Cireňová, poslanec BBSK Ján Šeševička, Zuzana Homoliaková a Igor Hock z predsedníctva okresnej organizácie. Celého podujatia sa zúčastnil štáb RTVS.Chýry o činnosti našich seniorov zaujali filmárov. Počas dvoch dní, ktoré členovia štábu televízie s moderátorkou Oľgou Belešovou strávili v Revúcej, spoznali prípravu a ochutnali revúcke guľky, navštívili Múzeum PSG,  porozprávali sa s pánom Vincentom Blanárom   nielen o jeho tvorbe, Zuzkou Homoliakovou a zaujímal ich  názor primátorky mesta na činnosť a prácu seniorov. Viac neprezradíme, všetko si môžete pozrieť v sobotu 13.mája 2017 v dopoludňajších hodinách na 2.programe RTVS v relácii Generácia-zlaté roky života.

Text a foto: Katarína Kvetková

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziuAktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu


 
 

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy J. A Komenského  sa stali  súčasťou jedinečného environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorého cieľom je výchova a vzdelávanie najmladšej generácie k ochrane prírody.

Naši "rytieri " z Komenského  v týchto dňoch plnia jednu z aktivít - Eko hliadku, v rámci ktorej pomohli vyčistiť od odpadkov okolie bágroviska. Ako vidíte, odpadkov bolo neúrekom. 
Ďalšou úlohou v projekte bude realizácia aktivity v duchu hesla Príroda nám, my prírode prostredníctvom umeleckého výtvoru alebo audiovizuálneho diela.

Projekt odborne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň jeho garantom. Organizačne je projekt riadený agentúrou Essence communications, ktorá dlhodobo realizuje projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie ako aj verejnosti k ochrane prírody a zachovanie životného prostredia pre ďalšie generáciu.

Tešíme sa, že našim deťom nie je ľahostajné životné prostredie a s elánom pracujú na tom, aby bolo naše mesto krajšie a čistejšie. 

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii


 
 

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­ Vytlačiť
 

Dňa 5. apríla 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Revúca konal štvrtý ročník prezentačného stretnutia seniorov okresu, ktorého sa zúčastnilo 15 základných organizácií JDS a medzi nimi aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Revúčka. Základná organizácia prezentovala svoje ručne vyrábané výrobky aj vďaka finančnej podpore mesta Revúca na účastnícky poplatok pre členov organizácie.

 

Text: MsÚ

Foto: Ján Pullman

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­


 
 

Procházka po LitovliVytlačiť
 

V posledních letech je Litovel čím dál větším lákadlem pro turisty, zejména pro cykloturisty. Kdo sem přijede, může si prohlédnout zajímavé stavby, potěšit se v parku pohledem na rybník s labutěmi, vykoupat se na novém městském koupališti, které je postaveno jako přírodní biotop, zajít do některého z muzeí nebo navštívit právě pořádanou kulturní či sportovní akci.

Největším litovelským lákadlem je radniční věž, na kterou se konají výstupy několikrát za den. Před několika lety restaurátoři opravili její interiér i ochoz, do věže byly doplněny historické hodinové stroje a v komůrce byl vybudován byt hlásného. Výzdoba i oděv figurín se mění podle ročního období a svátků. Po 174 schodech vystoupají návštěvníci na ochoz, ze kterého je výhled na celé město, okolní pole, lesy, za dobrého počasí je vidět i vzdálená Olomouc či poutní místo Svatý Kopeček. Zvláštností naší věže je to, že byla postavena přímo nad ramenem Moravy zvaným Nečíz, které protéká pod ní a pokračuje dál na náměstí.

Málokde je náměstí rozpůleno řekou. V dávné minulosti ji lidé překonávali brodem a plavil se zde dobytek, tak už tomu ale dávno není. Nečíz byl překlenut klenbou a zatrubněn, takže je z něj přímo na náměstí vidět jen malý kousek, k němuž vedou kamenné schody. Nepříliš široké rameno řeky pokračuje zčásti podzemím dál do parku. Velkou atrakcí je jízda po Nečízu na lodičkách, která se zatím pořádá jen o velkých slavnostech. V budoucnu by však měla být častější.

S vodou souvisí i další zajímavost, a sice Svatojánský most, který se klene přes hlavní rameno rozvětvené Moravy. Je to nejstarší kamenný most na Moravě (nyní hovoříme o celém území) a třetí nejstarší v České republice. Ovšem archeologický průzkum, který před pár lety proběhl v centru města v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, objevil, že naprosto nejstarší most se možná skrývá pod dlažbou náměstí a překlenuje právě zmiňovaný Nečíz.

Jako každé město má i Litovel své kostely – farní kostel sv. Marka a kostel sv. Filipa a Jakuba na Starém městě. Zajímavá je gotická kaple sv. Jiří, v níž se podařilo zrestaurovat původní výmalbu a která v současnosti slouží k pořádání koncertů a slavnostních aktů.

Bude-li hezky a návštěvník se půjde projít do parku, okamžitě si všimne nejvýraznější litovelské stavby – Gymnázia Jana Opletala. Budova odrážející se v jednom z rybníků byla sice před více než sto lety postavena jako škola, svým vzhledem ale připomíná zámek.

Nejen při nepříznivém počasí může návštěvník navštívit některé z místních muzeí. Městské muzeum sídlí v historické budově bývalé střelnice a vedle stálé expozice o místních řemeslech a příležitostných výstav zavede přítomné do světa gramofonů, jejichž výroba má v Litovli dlouhou tradici, nebo do říše slavného zápasníka Gustava Frištenského, který v Litovli prožil většinu života. Soukromé muzeum harmonik se nachází v domě jejich vášnivého sběratele, který zájemcům rád o nástrojích popovídá a na některý i zahraje. Expozici o historii pivovarnictví před několika lety vybudoval ve svých prostorách litovelský pivovar. Milovníci piva se zde seznámí s celým postupem výroby piva i způsoby, kterými se to provádělo v minulosti. Součástí pivovaru je i minipivovar, kde si mohou zájemci uvařit vlastní pivo.

A litovelské pivo se čepuje i ve většině místních hospod, kam si může návštěvník po zhlédnutí všech zajímavostí města (jichž je víc, než jsme právě nastínili) zajít posedět a vstřebat dojmy.

Helena Kaštilová

radniční věž

radniční věž

morový sloup

morový sloup

věž -komůrka hlásného

věž -komůrka hlásného

věž

věž

plavba po Nečízu

plavba po Nečízu

Svatojánský most

Svatojánský most

kaple sv. Jiří

kaple sv. Jiří

gymnázium

gymnázium

muzeum

muzeum

muzeum harmonik

muzeum harmonik

pivovar - expozice

pivovar - expozice


 
 

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektovVytlačiť
 

V Základnej škole J. A. Komenského sa veľmi tešíme, pretože sa nám v poslednom období podarilo vďaka dobre napísaným projektom uspieť hneď v štyroch projektoch.


Nadácia Volkswagen v grantovom zamestnaneckom programe podporí dva  projekty našej základnej školy. 

Prvým z nich je „  Atletika pre radosť „  - zameraný na podporu atletiky, tak pekne sa rozvíjajúcej  v našej základnej škole. Projekt je zameraný na pohybovú prípravu detí vo veku 9 až 15 rokov a jeho podstatou je rozvoj pohybových zručností, zlepšenie techniky a regenerácia členov atletického oddielu našej školy. Športovcov čaká nové atletické vybavenie a super rekondičný pobyt. Vďaka projektu podporíme náš Atletický klub ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského, v ktorom trénuje 180 členov pod vedením 4 trénerov v prekrásnom športovom prostredí školy. Za nie celý rok sa nám podarilo získať titul už aj Majstra SR v skoku do diaľky. V tomto období sa pripravujeme na veľkú atletickú udalosť roka „ detskú atletickú P-T-S „.

Druhým je „ Technika nás baví „ – zameraný na rozvoj pracovných zručností detí, na prácu s talentovanými žiakmi a žiakmi so zvýšeným záujmom o vyučovací predmet – technika. Súčasťou aktivít je aj exkurzia a projekt končí workshopom pre žiakov s prezentovaním výrobkov, ktoré vytvoria počas projektu.  Projekt nezabúda ani nové materiálne vybavenie školskej dielne. Sme školou, ktorá nezrušila školské dielne, ale naopak venovala ich rozvoju veľa úsilia. Každoročne ich vybavuje novými učebnými pomôckami a materiálom. A nebude tomu inak ani v tomto projekte. Na  našich šikovných majstrov čakajú nové stavebnice.

Uspeli sme aj v grantovom programe Amavet a tešíme sa aj z  ďalších dvoch podporených projektov.

Prvým je projekt „  Potulky za poznaním „ , vďaka ktorému členovia klubu Amavet, ktorý pracuje pri našej základnej škole, navštívia vedecký park Aurélium a Prírodovedecké múzeum v Bratislave. Podpora prírodovedných predmetov je jednou z priorít našej školy, venujeme im veľa pozornosti a Amavet nám pomáha.


Druhý podporený projekt je zameraný na fotografovanie, pričom výsledným produktom bude kalendár psíkov z revúckeho psieho útulku.

Veľké poďakovanie patrí tvorcom projektov a už teraz sa tešíme na realizáciu jednotlivých aktivít projektov.

Veríme, že aj tieto štyri projekty nás posunú ešte viac k dobrej škole.

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov


 
 

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“Vytlačiť
 

Predmetové olympiády sú súťaže, na ktorých sa každoročne stretávajú žiaci základných škôl a merajú si svoje znalosti v jednotlivých vedných odboroch.  Každý pedagóg sa s radosťou venuje  talentovaným žiakom  a  krok po kroku rozširuje ich  odborné  teoretické  a  praktické  schopnosti   v  rôznych oblastiach. Príprava na olympiády nie je jednoduchá záležitosť, je náročná  pre žiakov i učiteľov či už z odborného alebo  z časového hľadiska. Za každým úspechom sa skrývajú hodiny učenia, bádania a prípravy na jednotlivé kolá predmetových olympiád. O tom všetkom by najlepšie vedel porozprávať  mladý „vedec“ z Hviezdoslavky Andrej Boroš. Andrej, náš deviatak, je  úspešným riešiteľom olympiád zo slovenského jazyka a literatúry, geografickej, dejepisnej, chemickej, Olympiády ľudských práv pre žiakov ZŠ, kde v obvodových kolách patril vždy medzi tých najlepších a umiestnil sa stále na prvom mieste.

Po všetkých týchto úspechoch prišla na rad biologická olympiáda. Vo februári úspešne zvládol obvodové kolo v Tornali a postúpil na krajské kolo biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. Andrej sa pustil do náročnej prípravy na súťaž, v ktorej poukázal svoju zanietenosť pre pomoc a ochranu netopierom. K týmto  lietajúcim cicavcom ho doviedol jeho otec. Andrej sa už ako 9-ročný chlapec prvýkrát zúčastnil zimného monitorovania netopierov v našom okolí a odvtedy je súčasťou monitorovacieho tímu každý rok. Svoje 6-ročné výsledky zhrnul do práce pod názvom Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine, konkrétne v jaskyni Zráz a jaskyni Burda. Napriek tréme, ktorú mal Andrej pred súťažou, prezentáciu svojej dlhoročnej práce v oblasti monitorovania netopierov zvládol na vysokej úrovni, za čo bol kladne hodnotený aj členmi odbornej komisie. V tejto oblasti jednotlivec sám nezmôže nič. Andrej už od svojich začiatkov spolupracoval s chiropterológmi (odborníkmi na netopiere) a ochranármi z Národného parku Muránska planina, čo vyzdvihli aj na súťaži. K prezentácii svojej práce  potreboval aj poster, ktorý je dôležitou súčasťou biologickej olympiády.  Za  grafický návrh patrí poďakovanie pánovi Ing. Norbertovi Gonoszovi a za tlač pánovi Marcelovi Strinkovi, ktorí to pre nás urobili ako sponzorský dar škole. A výsledok celého snaženia stál zato. Andrej našu Hviezdoslavku reprezentoval ako najlepšie vedel, umiestnil sa na krásnom prvom mieste krajského kola biologickej olympiády. 

Blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme úspešnú prezentáciu práce  na celoslovenskom kole biologickej olympiády.

                                                                      

                                                                                               Mgr. Gabriela Petrovičová

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“

           


 
 

Škôlkári z MŠ Sládkovičovej ďakujú školákom... Vytlačiť
 

Je tu čas zápisu do 1. ročníka, čas veľkej zmeny, ktorá čaká predškolákov - budúcich prvákov. Základné školy v našom meste Revúca podali predškolákom pomocnú ruku a už dopredu  ich hravou, pútavou a zaujímavou formou zoznamovali so školským prostredím.

Veľké   Ď A K U J E M E  od detí a p. učiteliek z prípravných tried MŠ Sládkovičovej patrí  p. učiteľom a p. riaditeľom všetkých ZŠ v meste – ZŠ J.A. Komenského, ZŠ I.B.Zocha a  ZŠ Hviezdoslavovej za možnosť navštíviť ich priestory, oboznámiť sa so školským prostredím, za rôzne hrové a športové aktivity.

Taktiež naše „ďakujeme“ patrí i p. učiteľom a vedeniu ZUŠ v Revúcej za zaujímavý a veselý koncert.


 
 

Škôlkári na turistickej vychádzkeVytlačiť
 

Jar prebudila nielen prírodu, ale aj chuť detí vstupovať do jej kráľovstva. Predškoláci z lienkovej a slniečkovej triedy so svojimi p. učiteľkami vzali ruksaky na plecia a prijali pozvanie do Mokrej Lúky pozrieť si domáce a hospodárske zvieratká v dome ich kamaráta Janka. Turistická vychádzka bola dlhšia, ale na jej konci ich čakalo milé živé prekvapenie – zvieratká a ich mláďatká. Vidieť ich na vlastné oči bolo nezabudnuteľným zážitkom, za čo domácim hospodárom srdečne poďakovali.

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke


 
 

Koniec sezóny v znamení výhierVytlačiť
 

 Poslednými zápasmi proti družstva z Komjatíc skončila sezóna 2016/2017 . Výhry potešili hráčov a aj divákov, ktorí prišli v tento slnečný deň do haly SOŠ. Hráči podali skvelý víkend a obidva zápasy mali plne pod kontrolou. Nepustili sme súpera prakticky k žiadnej zvýšenej aktivite, aj keď snahu im musíme priznať.

  Keďže je koniec sezóny, patrí sa ju zhodnotiť. Tento ročník bol hádam najťažší z posledných šiestich. Navýšil sa počet účastníkov farmami extraligových družstiev na 12. V Súťaži sú družstvá z Bratislavy, Trnavy, Nového Mesta nad Váhom, Komárna, Nitry, Trenčína a iných miest Slovenska. V kádri jednotlivých družstiev hrajú hráči, ktorí majú bohaté skúsenosti z extraligy. Ale aj v našom družstve máme skvelých hráčov. Družstvo pod vedením trénera Ivana Kozlíka, je dobre poskladané. Máme mladých hráčov ( Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Martin Breznaník, Matej Schelling, Martin Frandel, Stanislav Špalda ) , ktorí sa učia od starších, skúsených hráčov .  V zostave máme vlastných odchovancov ( Andrej Petráš, Marián Klimo, Ján Jankovič, Matej Herich, Milan Herich, Erik Barboriak, Matej Karabínoš ) , ktorí majú bohaté skúsenosti aj z mládežníckych reprezentácií Slovenska. Do zostavy sa vrátil Peter Valaštek, bývalý extraligový hráč, reprezentant SR, ktorý sa zúčastnil aj Majstrovstiev Sveta v Rijáde. A nakoniec nás posilnili bývalí hráči z Centra Olympijskej Prípravy Trenčín, Ľubomír Múka a Martin Zelený. Naši diváci tak mohli vidieť veľmi dobré a napínavé zápasy. O vyrovnanosti súťaže netreba pochybovať. Revúčania dokázali vyhrať s každým družstvom a v celkovom hodnotení skončili na štvrtom mieste. Patríme roky medzi popredné družstvá, ktoré vychovávajú skvelých volejbalistov. Niektorých máme v domácej extralige a aj vo Francúzsku a Švajčiarsku.

 V súťaži Starších žiakov sme vyhrali všetky zápasy a postúpili na niekoľko finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska. V šestkovom volejbale v Starej Ľubovni sme skončili na konečnom štvrtom mieste. Vo finále MIDI COOL v Bratislave na bronzovej priečke a na Kalokagatii ( MSR Základných škôl ) v Trnave sme skončili na druhom mieste. Tento rok postupujeme priamo na na MSR do Svidníka.

 Druhá najvyššia súťaž na Slovensku je finančne veľmi náročná. Najväčšou položkou je doprava, keďže najazdíme po Slovensku skoro 10 000 km. Okrem toho aj finálové turnaje, kde k doprave musíme prirátať ubytovanie a stravu. Za finančnú pomoc chcem poďakovať hlavne Mestu Revúca. Takisto aj sponzorom : HERMAN, SMZ Jelšava, Jahoda Lubeník, Mamut Revúca, bez pomoci ktorých by sme ukončili všetku činnosť v súťažiach riadenými Slovenskou Volejbalovou Federáciou. Bolo by veľkou škodou, keby mal v Revúcej volejbal skončiť. Hlavne v tomto období, keď sa družstvám v súťažiach darí.

Maroš Kumi, športový riaditeľ AVK

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier


 
 

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťouVytlačiť
 

V októbri minulého roka sme informovali verejnosť o športovom projekte a snahe učiteľov Základnej školy I.B.Zocha vybudovať exteriérový fitpark. Počas letných prázdnin vypracovali projekt, s ktorým septembri postúpili do verejného online hlasovania. Spolu  s nimi sa o hlasy verejnosti uchádzalo ďalších  239 projektov. Zmobilizovala sa celá zocháčovská rodina- žiaci, učitelia, rodičia, priatelia školy. No a čuduj sa svete. Hlasy vo verejnom hlasovaní posunuli školu medzi 30 projektov na Slovensku, ktoré získali podporu SPP a Nadácie SPP a to neuveriteľnými 9645 a zaradili ju na 5.miesto v rámci celého Slovenska.

Toľko z histórie projektu Pohyb nás spája. V pondelok 3.apríla 2017 sa  história zmenila na príjemnú súčasnosť. Za prítomnosti primátorky mesta Eva Cireňovej, vedúceho oddelenia školstva, telesnej kultúry a športu Igora Kvetku, predsedu športovej komisie pri MsÚ Revúca Michala Žgravčáka, riaditeľky školy Kataríny Krištofovej, žiakov a pedagógov školy sa pre školou konalo slávnostné strihanie pásky. Žiaci školy ale aj široká verejnosť môžu oddnes využívať zostavu 8 fitness prvkov- veslovací trenažér, trenažér na nohy, trenažér chôdze, trojhrazdu, bicykel, posilňovací stroj na hrudníka a chrbát, dvojitý posilňovač nôh, dvojitý surf a na oddych liatinové lavičky. Zostavu do logického celku skompletizovala, dodala a osadila firma Veríme v zábavu. Finančné prostriedky vo výške 6000 € poskytla Nadácia SPP, škola prispela sumou 504 €. Príďte si aj vy zašportovať vo fitness na čerstvom vzduchu. Text a foto: Katarína Kvetková      

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou        

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

 


 
 

Pánom učiteľom z lásky a vďaky Vytlačiť
 

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

Tak trochu parafráza na názov staršieho filmu Pánovi učiteľovi z lásky, ktorý vypovedá o pedagogickom majstrovstve, ľudskom prístupe a empatii učiteľa k svojim študentom. Svojich zverencov sa snaží čo najlepšie pripraviť na situáciu, kedy si budú musieť nájsť svoje miesto v živote.  Musí pri tom prekonávať odpor samotných študentov, ktorí predsa nič od učiteľa nepotrebujú, tobôž nie jeho vedomosti, životné skúsenosti a rady. O tom by vedeli rozprávať aj naši učitelia, ktorých nielen profesijný život dennodenne tvoria príbehy zo školských lavíc, tried, telocviční a  školských priestorov. Za ich zodpovednú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania Mesto Revúca každoročne oceňuje pedagógov pracujúcich v školských zariadeniach jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dňa 31.marca 2017 sa v divadelnej sále mestského domu kultúry pri príležitosti osláv Dňa učiteľov konalo slávnostné stretnutie pedagógov s predstaviteľmi mesta. Primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta a vedúci oddelenia školstva ,športu a telesnej kultúry Igor Kvetko odovzdali Medaile J.A.Komenského:

 Mgr. Kataríne Kováčovej. K.Kováčová pracuje v školstve už viac ako 30 rokov. Jej prvým pôsobiskom bolo Stredné odborné učilište  poľnohospodárske  v Štítniku. Od roku 1994 pôsobí v Základnej škole, Hviezdoslavova 1, Revúca  ako učiteľka matematiky a techniky. V súčasnosti  pôsobí na pozícii  výchovnej  poradkyne. Túto funkciu vykonáva veľmi zodpovedne. Je nápomocná žiakom pri výbere strednej školy a budúceho povolania. Osobitnú pozornosť venuje žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.V minulosti vykonávala funkciu vedúcej predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Je dlhoročnou koordinátorkou matematických súťaží. K svojej práci pristupuje vždy svedomito, úlohy a povinnosti vyplývajúce z práce pedagóga vždy plní kvalitne, obetavo a precízne .Spolu so žiakmi pripravuje mnohé  aktivity, ktorými prispieva k  prezentácii školy. Vo svojom voľnom čase vedie počítačové a matematické krúžky, prostredníctvom ktorých  rozvíja vedomosti  žiakov z oblasti matematiky a informatiky. Ako koordinátorka primárnej protidrogovej prevencie  podnecuje žiakov k zdravému životnému štýlu, organizuje aktivity na prevenciu šikanovania a  nežiaducich javov.

 Mgr. Katarína Kováčová

 Mgr. Ľubici Garláthyovej. Ľ.Garláthyová po skončení Strednej pedagogickej školy v Levoči pracovala ako vychovávateľka ŠD. Diaľkovo vyštudovala učiteľstvo I. stupňa ZŠ, pracovala ako učiteľka v Hucíne, neskôr na ZŠ Ivana Branislava Zocha, kde pôsobí doteraz. Popri svojej práci vykonávala podpredsedníčku Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku a doteraz je vo funkcii predsedníčky ZO OZ v škole. V súčasnosti pôsobí ako triedna učiteľka na I. stupni ZŠ. Zodpovedným prístupom prispieva k skvalitňovaniu práce a neustálemu napredovaniu vo svojej profesii. Rozšírila si aprobáciu o anglický jazyk, ktorý vyučuje na I. stupni. Pri rozvíjaní schopností a vedomostí žiakov nemalú pozornosť venuje tým, ktorí potrebujú individuálny prístup, veľkú trpezlivosť a pozornosť. Na vyučovaní používa nové metódy a formy práce, a tak skvalitňuje vyučovací proces. Svoj čas a energiu odovzdáva žiakom aj mimo vyučovania. Venuje sa nácviku divadiel, čím rozvíja rečové prejavy a schopnosť komunikácie. Neustále sa vzdeláva, pracuje na svojom profesionálnom raste. Jej priateľskosť, dobrosrdečnosť a ochota pomáhať prispievajú k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve.

 Mgr. Ľubica Garláthyová

 Danke Cikrayovej. D.Cikrayová absolvovala štúdium na Strednej pedagogickej škole v Lučenci. Po ukončení stredoškolského štúdia v roku 1979 až do roku 1981 pracovala v materskej škole v Hnúšti. Od roku 1982 až po súčasnosť pracuje v Materskej škole Ul. Vl. Clementisa V Revúcej. Ukončila 2-ročné logopedické minimum v Krajskom pedagogickom ústave v Prešove. Vo svojej praxi sa veľa rokov  venovala logopedickému krúžku, čím podporovala u detí správne rečové návyky už v detskom veku. Zapájala sa do všetkých akcií organizovaných materskou školou. Taktiež prispievala kultúrnym programom na vystúpenia organizované mestom Revúca. Počas dlhoročnej praxe absolvovala aj mnohé školy v prírode, kde sa snažila byť deťom láskavou starostlivou „náhradnou maminou“. S deťmi sa zúčastnila mnohých výtvarných súťaží, kde  získala veľmi pekné ocenenia Vo výchovno- vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky, v práci je dôsledná a zásadová, na deti pôsobí svojou osobnosťou kladne.Počas 38 rokov praxe svedomito a s láskou vykonávala svoju prácu. Je obetavou, láskavou a pracovitou učiteľkou.

 Danka Cikrayová

 Jane Máteovej. Svoju pedagogickú prácu začala v roku 1974 ako učiteľka, neskôr zástupkyňa a  od roku 1994 do roku 2002 ako inšpektorka – metodička na Okresnom úrade - odbore školstva v Revúcej. Od roku 2007pôsobila vo funkcii riaditeľky materskej školy v Revúcej až do odchodu na dôchodok. Mladá začínajúca učiteľka plná pracovného entuziazmu vnášala do pedagogickej činnosti inovácie v oblasti metód a foriem práce v prípravných triedach. Už v prvých rokoch učiteľskej praxe sa prejavila jej zanietenosť  k rozvoju telesnej kultúry  organizovaním a realizovaním cvičenia „ Rodičia a deti,“ ktoré prezentovala na slovenskej , ale i medzinárodnej konferencii. Organizovala športové  súťaže detí materských škôl v okrese a na Celoslovenskej olympiáde detí materských škôl.  V Prievidzi sa okres Revúca umiestnil na  treťom mieste. V období pôsobenia vo funkcii  inšpektor - metodik sa starala o 33 materských škôl .Ako multiplikátorka lektorovala funkčné inovačné vzdelávanie pre riaditeľky materských škôl v okrese Revúca. Organizovala vzdelávacie semináre , pracovné  a odborné porady, prehliadky detí materských škôl  v prednese poézie a prózy , spevácke prehliadky i výtvarné súťaže. Po zrušení Odborov školstva pri okresných úradoch sa vrátila do  materskej školy, kde 10 rokov vykonávala funkciu riaditeľky. Svojpomocne s kolektívom uskutočnila prestavbu nefunkčných priestorov práčovne na telocvičňu, čitáreň pre deti materskej školy. Získala finančné dotácie cez  projekty „V materskej škole hravo – zdravo,“ Cvičiť v škôlke dobrá vec bude so mňa športovec“.  Z dotácie cez projekt „V materskej škole bezpečne“ zriadila v materskej škole dopravný kútik v priestoroch bývalej kočikárni. V svojej profesii bola a je pre  okolie príkladom: zanietená učiteľka, vynikajúca organizátorka, náročná na seba ale aj členov pedagogického  kolektívu, riaditeľka i učiteľka s prirodzeným rešpektom a autoritou vďaka svojim charakterovým vlastnostiam.

 Jana Máteová

 Ľudmile  Zenkovej vychovávateľke v školskom klube detí pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. Ako mladá čerstvá absolventka strednej školy začala pracovať v rodnom meste na Strednej priemyselnej umeleckej škole v Kremnici. Od roku 1976 striedavo pracovala aj v Žiari nad Hronom a v Lúčkach ako učiteľka v materskej škole. Po materskej dovolenke nastúpila do školských služieb  v Revúcej a dodnes ostala nášmu mestu verná. Pracovala ako vychovávateľka v školskom klube detí v málotriednej základnej škole v Revúčke a neskôr v  Základnej škole na ulici SNP v Revúcej. Po zlúčení základných  škôl  na ulici SNP a J. A. Komenského pokračovala v pedagogickej činnosti v Základnej škole Jána Amosa Komenského, kde pracuje dodnes. Profesia vychovávateľky je veľmi náročná, vyžaduje si plnú sústredenosť, zodpovednosť a oddanosť práci a deťom. A presne to zosobňuje naša Lydka, ako ju volajú všetci kolegovia a známi. Aktívne sa  podieľa na činnosti a bezchybnom chode školského klubu detí. Zorganizovala veľké množstvo súťaží, karnevalov, detských olympiád, pomáhala pri organizovaní škôl v prírode a pri  mnohých iných školských aktivitách. Svojho tvorivého ducha sa snaží prenášať aj na mladšie kolegyne a vždy ochotne poradí a pomôže. Zaučila veľa mladých praktikantiek, budúcich vychovávateliek. V školstve pracuje už takmer 41 rokov.  V práci  dosahuje výborné výsledky a to  vďaka svojmu oddanému prístupu k  práci. Je spoľahlivá, povinnosti si plní  načas s pocitom dôslednosti a vysokej miery zodpovednosti.  Svojou dlhoročnou praxou, ale tiež absolvovaním rôznych vzdelávaní a seminárov  v oblasti školstva  je veľmi  empatická vo vzťahu k žiakom, ale tiež kolegom. Pre svoju priateľskú a veselú povahu je  v kolektíve  zamestnancov Základnej školy J. A. Komenského a kolektíve detí školského klubu veľmi  obľúbená.

 Ľudmila Zenková

 Jozefovi Balogovi DiS.art. Pán Balog pôsobí v ZUŠ v Revúcej od roku 1978 ako učiteľ hudobného odboru v oddelení dychových nástrojov. Patrí k učiteľom, ktorí vytvárajú vhodné podmienky pre umelecký rozvoj detí a mládeže. Svojim tvorivým prístupom neustále skvalitňuje  a prehlbuje činnosť výchovno- vzdelávacieho procesu, volí také metódy a formy vyučovania, ktoré svojou pestrosťou zaujmú a robia umeleckú prácu pre žiaka príťažlivou. S trpezlivosťou a pochopením sa venuje svojim žiakom aj na elokovanom pracovisku  v Jelšave.  Počas pedagogickej praxe prešlo jeho rukami veľa študentov, z ktorých sa stali profesionálni i  amatérski muzikanti. Tvorivosť a osobná iniciatíva sú súčasťou jeho práce. Popri pedagogickej činnosti sa podieľa na tvorbe videozáznamov z podujatí školy. Aj v dôchodkovom veku sa aktívne zapája do rôznych podujatí v rámci školy, mesta a okolia. Vlastnou interpretáciou na obľúbenom klarinete obohatil veľa kultúrno – spoločenských podujatí. Bol dlhoročným členom hudobného zoskupenia K-trio, členom speváckého zboru QUIRIN pri ZUŠ a členom dychovej hudby Gemerčanka.

Jozef Balog DiS.art.

Svojim oceneným kolegom, kolegom ,ktorí prišli ocenených povzbudiť a prítomným hosťom v sále v podobe hudobnej gratulácie zablahoželali spevácky zbor Quirin a spevácky zbor slovenských učiteľov Mladosť z Banskej Bystrice. Pripájame sa ku gratulácii.

Text a foto: Katarína Kvetková

Spracované podľa návrhov ZŠ

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky


 
 

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jarVytlačiť
 

   Štebotajúce vtáčiky a slnečné lúče, ktoré už zavčas rána pohládzajú detské líčka, nás motivovali k tvoreniu. Kúsok jari sme si vyrobili aj my s deťmi a vyzdobili sme tak chodbu v našej škole. Deti vedia, že nie všetko patrí do smetného koša. Odpadovému materiálu ako, starým krabiciam, papierovým rolkám alebo starým novinám vdychujeme druhý život. Deti sú vedené k ochrane prírody a k recyklácii. Samy často prídu s nápadom, čo všetko by sa dalo ešte vyrobiť. Kašírovanie je technika, pri ktorej sa dajú vytvárať rôzne trojrozmerné diela, čo sa deťom veľmi páči. Lepidlo si vyrábame z vody a múky a môže sa začať majstrovať. Šikovnými detskými rukami vznikli rôzne zvieratká ako, bociany na komínoch, biely oblak s lietajúcimi motýľmi a veselé sliepočky. Mesto Revúca nám umožňuje zúčastňovať sa výtvarnej súťaže venovanej divadlu. Pravidelne tam posielame svoje výrobky. Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť prvou cenou, ktorú získali naše žiačky Kajka a Emmka za Alicu v krajine rozprávok zhotovenú kašírovaním. Už teraz sa tešíme a rozmýšľame, čo spolu vytvoríme.

                                                                             Mgr. Ľ. Klimentová

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar


 
 

Prednes poézie a prózy v materskej školeVytlačiť
 

Streda 29. marca 2017 sa niesla v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej v duchu poézie a prózy. Malí recitátori: Terézia Vaššová, Tomáš Pavko, Emily Belánová, Natália Furdíková, Ivona Bombová, Marek Frank, Tadeáš Beľák, Jakub Oravec, Nela Barboriaková, Vanda Almáši, Mia Ďurišková, Filip Hižnay, Kristián Klimo predniesli krásne veršované rozprávky, príbehy o zvieratkách, chrobáčikoch a iných rozprávkových postavách.  Príprava na takéto vystúpenie im trvala dlho, lebo naučiť sa niekoľkoveršovú básničku , alebo rozprávku vôbec nie je jednoduché. Ale naši recitátori to zvládli na jednotku. Za svoje skvelé výkony a za to, že sa všetkým podarilo prekonať trému, boli odmenení diplomom a krásnou cenou. Všetkým preto srdečne blahoželáme a prajeme im, aby im láska k slovesnému umeniu a literatúre  ostala po celý život.

Mgr. Ivana Zajaková, MŠ Ul.Vl. Clementisa , Revúca

Prednes poézie a prózy v materskej škole


 
 

Hviezdoslavka súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha Vytlačiť
 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti  mladšieho školského veku.

Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov.

Sme nesmierne hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná v revúckom okrese, sa v týchto dňoch stala pevnou súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte sme získali CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu.

Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a hádam niekedy aj napodobnia tohto vynikajúceho športovca.  

Mgr.J.Kvetko

Hviezdoslavka súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha


 
 

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V tento deň nám učiteľom naši žiaci venovali nezvyčajný darček.

Prevzali na seba našu prácu – stali sa učiteľmi a nám dali možnosť oddychovať a tiež vrátiť sa do školských lavíc a stať sa na chvíľu žiakmi. Pripravili si pekné hodiny slovenského jazyka, kde dokázali vysvetliť učivo, napísať písomku i opraviť ju. Taktiež zvládli hodiny matematiky, dejepisu, angličtiny, biológie i hudobnej a telesnej výchovy.

Podľa vzoru svojich učiteľov si dokázali pripraviť zábavné hodiny a vyučovanie sa tak stalo hrou – hrou žiakov a ich učiteľov. Škola hrou. Komenský by mal z nás radosť.

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Krása slova má svojich víťazov Vytlačiť
 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy a nadanie neprofesionálnych recitátorov, záujemcov o umelecký prednes.

Priestory MsKs v Revúcej dňa 24.03.2017 ožili „sviatkom hovoreného slova“, konal sa tu 63. ročník okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa v revúckom regióne známy pod názvom Kukučínova Revúca. Našu školu, „Hviezdoslavku“, reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. Umiestnili sa na popredných miestach:

1.       kat.        poézia  S. Hrivnaková    -3. miesto

           próza    T. Hrbálová         - 1. miesto

3.       kat.        poézia P. Halaj                 - 2. miesto

           próza    S. Bátoriová       - 1. miesto

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, postupujúcim prajeme veľa úspechov v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 11.04.2017 v Rimavskej Sobote.

PaedDr. K. Hadžegová

ZŠ Hviezdoslavova

 

Krása slova má svojich víťazov

Krása slova má svojich víťazov


 
 

Sedem tajomstiev na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Rozprávka - príbeh, kde dobro víťazí nad zlom, princ si vezme za ženu princeznú, hlúpy Jano zabije draka a dostane tiež princeznú a polovicu kráľovstva k tomu. Takéto a mnohé iné rozprávky sme počúvali od rodičov pred spaním či neskôr si sami čítali. Dnes už málokto z nás siahne po rozprávkovej knižke. Preto sme sa v piatok, 24.marca 2017, znova vrátili do rozprávkových krajín, aby sme prežili večer s rozprávkou plný zábavy a spomienok na rozprávkové postavy, o ktoých sme kedysi čítali. Bol to i večer napätia, keď z každého kúta na nás striehlo voľajaké rozprávkové strašidlo. Rozdelení do piatich družstiev sme navštevovali sedem komnát, v ktorých sme plnili rôzne úlohy. Odmenou boli indície a dukáty. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré správne zostavilo heslo a získalo najviac dukátov. A keďže rozprávka končí šťastne, inak tomu nebolo ani v našej rozprávke. Splnili sme si všetky úlohy a unavení, plní zážitkov sme sa vracali domov.

Mgr. K. Hrbálová

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke


 
 

DEŇ VODY v znamení Zelenej školyVytlačiť
 

Pri príležitosti svetového Dňa vody (22.marca) sa konali v Základnej  škole J. A. Komenského zaujímavé aktivity a podujatia  zamerané na úlohy vytýčené akčným plánom našej Zelenej školy.

Žiaci štvrtých ročníkov navštívili čističku odpadových vôd (ČOV) v Revúcej, keďže tohoročný deň vody bol venovaný práve odpadovým vodám a ich čisteniu.  Mali tu možnosť sa oboznámiť, ako sa odpadová voda odtekajúca z našich domácností, škôl, ciest, chodníkov a pod. zbavuje nečistôt a následne po biologickom prečistení vracia späť do prírody. Pracovníci ČOV žiakov stručne oboznámili s celým procesom fungovania  čističky. Previedli nás po areáli a poukazovali jednotlivé úseky aj s mechanizmami, nachádzajúcimi sa na ČOV.

Tento školský rok nechýbala ani súťaž o najkrajšiu a najpútavejšiu nástenku s témou vody, ktorú organizoval a vyhodnocoval školský parlament  a nechýbalo ani symbolické modré uvítanie dňa vody oblečením pedagógov a žiakov školy.

V rámci aktivít sa uskutočnila prednáška s pracovníkom vodární p. Mikom, ktorý žiakov 3. a 4. ročníkov oboznámil s prácou vodárenskej spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli najprv niečo o vode všeobecne. Potom ich informoval o tom, odkiaľ  máme vodu, ktorú bežne používame, ako sa k nám dostane, kde je zachytávaná a uskladňovaná. Niečo im prezradil aj  o okolitých prameňoch, ktoré sa v našom okolí využívajú ako zdroje vody.

Našu školu navštívili aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru so svojou zásahovou technikou.  Aj oni dennodenne používajú pri svojej práci tú najvzácnejšiu tekutinu – vodu. Prezentovali nám časť svojej techniky a oboznámili žiakov ako sa hasí.

Za skvele prežité chvíle ďakujeme vodárenskej spoločnosti a.s. Rožňava  aj  Hasičskému a záchrannému zboru z Revúcej a tešíme sa na Svetový deň vody 2018.

IP

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy


 
 

Svetový deň vody na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Tekutá, pevná, niekedy neviditeľná, občas studená, inokedy teplá. Priezračná aj zakalená, znečistená i dokonale čistá. Sú jej plné oceány, rieky, potôčiky. Dokonca aj pevná zem, po ktorej chodíme, a nebo, na ktoré tak často hľadíme. Vytvorila podmienky pre vznik života na Zemi a nezaobídeme  sa bez nej. Každá jedna bunka nášho tela je od nej existenčne závislá. To je voda. Životodarná tekutina, ktorej ľudia venovali pozornosť od nepamäti. Fyzici, chemici, biológovia i technici. Skúmali ju všetci. A predsa je stále zahalená mnohými tajomstvami. A tieto tajomstvá sa pokúsili odhaliť aj žiaci Hviezdoslavky - 22. marca, kedy je Svetový deň vody.

Žiaci I. stupňa  so svojimi triednymi učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením, možnostiach šetrenia vodou v domácnosti, o význame pitného režimu, kolobehu vody v prírode... Naši najmladší žiaci prostredníctvom rozprávky Kvapko a Kvapka sledovali cestu vody v prírode, jej premeny. Spoločnými i skupinovými aktivitami žiaci 1. a 2. ročníka skúmali a zisťovali dôležité informácie o vode. Určovali, kde všade možno nájsť vodu – v oblakoch, v studni, v potoku, v mori, v ľade, v pôde…Vedeli aj to, že vodu máme sladkú a slanú,  v každom z týchto prostredí žijú rôzne organizmy. Získané informácie pretvorili do výtvarných prác. Triedy sa zrazu zmenili na akváriá plné pestrofarebných rybičiek. Žiaci 3. a  4. ročníka riešili „mokré“ matematické  úlohy, triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, vypracovávali kvízy, testové úlohy. Nechýbali ani zábavné aktivity - lovenie rybičiek, fúkanie bublín, prelievanie vody lyžicou či pitie vody slamkou.

Žiaci VI. A triedy navštívili v Deň vody  dôležité  vodohospodárske zariadenie čistiarne odpadových vôd v našom meste. Šiestaci sa dozvedeli o jednoznačnom  prínose Čistiarne  odpadových vôd  pre životné prostredie a kvalitu vody v rieke Muránka, do ktorej  sú odpadové vody vypúšťané.

Výnimočnosť vody si pripomenuli aj žiaci druhého stupňa pestrou škálou aktivít. Starší žiaci  pracovali s textom o Svetovom dni vody a zisťovali nielen základné vedomosti o vode, ale dozvedeli sa aj, čo je dehydratácia ľudského organizmu, každý žiak si vypočítal, koľko vody má  vypiť počas jedného dňa, zistili, aké množstvo vody zbytočne unikne pri kvapkajúcej vodovodnej batérii,  pretekajúcom WC... Deň vody sa niesol aj v súťaživom duchu. Celá trieda sa zapotila pri riešení kvízu o vode, ktorý bol dosť náročný na vedomosti, dôvtip a logiku. Ani riečna sieť Slovenska nie je jednoduchá záležitosť, o čom sme sa presvedčili pri riešení slepej mapy slovenských riek. O mnohých malých riečkach sme dokonca počuli prvýkrát, ale veď človek sa učí celý život. Mali sme aj zábavnejšie aktivity. Puzzle vie poskladať každý žiak, ale molekuly vody nás  preverili o  našej trpezlivosti. A že sme naozaj zruční žiaci Hviezdoslavky, dokazujú naše plávajúce rybky, skákajúce žabky a pásikavé kvapky vody z papiera, ktoré skrášľujú  chodby našej školy. Ôsmaci a  deviataci zase písali Aquapis slovenských riek, niečo podobné ako životopis o rieke s poukázaním na geografické, historické a biologické zaujímavosti.

Deň vody na Hviezdoslavke oslavujeme každý rok, ale stále sa niečo nové o obyčajnej vode dozvieme. Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný, a preto si našu ochranu vyžaduje nielen 22. marca, ale každý jeden deň...

                                                                                  Mgr. G. Petrovičová

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke


 
 

Šťastie, čo je to?Vytlačiť
 

Mohli sme krajšie osláviť 10. výročie založenia divadelného súboru Portál pri Základnej škole J. A. Komenského, než skvelým pocitom z predstavenia Šťastný škriatok?  V tomto školskom roku sme sa rozhodli, že sa pokúsime vcítiť do postáv škriatkov a lesných zvierat. Predlohou nám bola kniha Maxa Bolligera Šťastný škriatok, podľa ktorej sme napísali scenár. Hlavnou postavou príbehu je škriatok, Tonka, ktorá všetkým okolo seba robí radosť svojím spevom. Premôže ju však láska k zlatu a prestane spievať. „Mám zlatý prsteň, zlatú korunku aj zlatý kočiar. Odteraz sa budem voziť po svete. So spevom som skončila!“ aj tieto slová sme mohli počuť z úst šťastného škriatka, ktorého fantasticky stvárnila Eliška Beňušová.  S rastúcou pýchou sa však stráca Tonkin hlas a šťastie je zrazu preč.  Ale to by nemohla byť rozprávka, aby sa to neskončilo dobre. A tak škriatkovia – kamaráti, pomôžu ako vedia. Zlato sa vráti ku svojim pôvodným majiteľom – havranovi, hadovi a žabke. Stratený hlas sa vráti a s ním aj šťastie do srdiečka malej Tonky.  Aké jednoduché, však? No iba my vieme, koľko je za tým hodín práce. Texty piesní napísala Helenka Slivenská, hudbu k nim napísala pani učiteľka Ľubka Beňušová. Kulisy a kostýmy sú dielom pani učiteliek  Beáty Zacharovej, Zuzany Almáši  a Viery Suchej. A čo naši „herci“? Niektorí hrajú v súbore už štvrtý rok, no ak by sme sa ich opýtali, či je jednoduché zahrať škriatka vzduch, vody, ohňa alebo zeme, určite by odpovedali, že ani náhodou. A podobne je to aj s havranom, hadom a žabou. Za výkonom, ktorý naše skvelé deti podali sú dlhé hodiny nácviku s niekedy milými, inokedy prísnymi učiteľkami Vierou Suchou a Zuzanou Almáši. Opäť sa potvrdilo, že tímová práca ľudí, ktorí si rozumejú, prináša úspech.

22. marca sme sa teda zúčastnili súťaže Detská divadelná Revúca. Veľmi nás teší, že naše predstavenie porota ocenila 1. miestom, ktoré znamená postup na krajskú prehliadku detských divadiel do Žiaru nad Hronom. Pri srdci hrejú aj slová divákov, ktorí predstavenie Šťastného škriatka vnímajú ako posolstvo nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

                                                                                                                        Portál pri ZŠ J. A. Komenského

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?


 
 

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.Vytlačiť
 

Deviataci v rámci profesijnej výchovy navštívili SMZ Jelšava – Teplá voda. 17. marca 2017 sa v sprievode svojich triednych učiteliek  zoznámili so závodom, ktorý je chlebodarcom mnohých rodín v našom regióne.

Hneď po príchode všetci absolvovali školenie o bezpečnosti práce pre návštevníkov závodu v rámci exkurzií. Ďalej sa formou prezentácie zoznámili  s históriou, súčasnosťou a s perspektívou budúcnosti tohto závodu.

Potom sme všetci nafasovali  ochranné prilby a iné bezpečnostné prvky a vybrali sme sa do terénu. Ako prvé nás zaujali obrovské  banské stroje, ktoré sme videli prvýkrát v živote.   Nezabudnuteľným pre nás bude sedenie v kabíne šoféra s možnosťou nakuknúť ako sa riadi taký kolos, vyzdvihnutie v klietke do výšky, pravdaže pod odborným dozorom zodpovedného pracovníka závodu. Boli tam ešte iné obrovské banské stroje.

Exkurzia pokračovala v pracovných halách, kde sme videli, ako sa tieto stroje opravujú. Stretli sme tam aj našich bývalých spolužiakov.

Náš sprievodca nás ďalej zaviedol ku rotačným peciam. Jednu práve opravovali a tak sme využili možnosť pozrieť si ju zvnútra.

Na záver exkurzie sme  dostali reklamné darčeky, poďakovali sme sa nášmu sprievodcovi, urobili posledné foto pred budovou SMZ. Ďakujeme aj vedeniu školy, že nám umožnilo účasť na takomto podujatí.

Žiaci 9. ročníka: Pavel Antal, Allan Nemček, Dávid Pribilinec, Patrik Zlatnický

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.


 
 

SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTIVytlačiť
 

V stredu, 22. marca usporiadal Karate Klub Revúca pre svojich členov – začiatočníkov, ktorí trénujú od septembra minulého roka skúšky technickej vyspelosti. Aj za účasti rodičov v hľadisku, predviedli cvičenci predpísané techniky v rámci skúšobného poriadku.

Najprv techniky vykonávané na mieste – údery, bloky, kopy a potom techniky vykonávané v postojoch a v pohybe, a na záver súborné cvičenia kata. Na základe predvedeného výkonu rozhodol skúšobný komisár 1. triedy Slovenského zväzu karate Rashid Arpád Bunjatov, 5. DAN o udelení resp. neudelení technického stupňa. Svoj prvý technický stupeň 8. kyu získali: Martina Székelyová, Miroslav Franko, Jakub Balko, Ladislav Gunár, Jakub Javorčík, Matej Javorčík, Damián Pribilinec, Erik Šebóšik, Tadeáš Sabol, Jakub Houška a Lukáš Kilik.

Vedenie klubu im k získanému technickému stupňu gratuluje a želá mnoho ďalších úspechov.

 

                                                                                                             KK Revúca

SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI


 
 

Veľká radosť v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

V priebehu niekoľkých dní nám naši  talentovaní žiaci, pod vedením učiteľov, trénerov a rodičov, urobili obrovskú radosť.

Začali naši jazykári.

V silnej konkurencii účinkujúcich naši herci zo 6.B triedy zaujali porotu súťaže Jazykový kvet 2017  a tá ich posunula do krajského finálového kola v kategórii dramatizácie textu v anglickom jazyku. Rovnako úspešné boli aj naše prednášajúce, Ninka Bendulová z 5. A triedy a Arianka Fumero Diaz zo 4. A triedy, ktoré si v kategórii prednesu prózy v anglickom jazyku tiež zmerajú sily so svojimi súpermi vo finálovom kole. Len o malý chĺpok uniklo finále aj nášmu ďalšiemu divadelnému súboru z 5. B triedy. Všetkým účinkujúcim blahoželáme k úspechu. Držme im palce opäť o mesiac v Banskej Bystrici, kde budú súťažiť vo finále.

Pokračovali matematikári.

Dňa 15.3.2017 sa konalo v CVČ v Tornale obvodné kolo Pytagoriády. A úspech sa dostavil, hneď v piatich kategóriách zo šiestich, kde obsadili naši matematikári  tie najvyššie stupne :

Kategória P3 : 1. miesto - Natália Liptáková, kategória P4 : 1. miesto - Leonard Erik Gombár, kategória P5 : 1. miesto - Nina Bendulová, kategória P6 : 1. miesto - Helena Slivenská, kategória P7 : 1. miesto - Roman Pavlikovský.

Ďakujeme za skvelý historický úspech v reprezentácii našej matematiky.

Nasledovali športovci.

14. a 15. marca 2017 sa konala na Štrbskom Plese Zimná kalokagatia – olympiáda žiakov druhého stupňa základných škôl. Tohto roku sa konal jej ôsmy ročník a to aj s medzinárodnou účasťou. Športovci zabojovali o medaily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone.  Na štart sa postavilo 358 pretekárov  z toho 184 chlapcov a 174 dievčat. Celkovo sa na podujatí predstavilo 88 škôl zo Slovenska. Premiéru v tomto ročníku mali bežeckí lyžiari a biatlonisti. Svoje želiezka mala aj naša základná škola. Najviac sa darilo našim žiačkam, ktoré obsadili najvyššie priečky :

Alexandra Štempelová – zlatá medaila a Tamara Molentová – strieborná medaila.

Ďakujeme, urobili ste nám obrovskú radosť. Úspešne ste reprezentovali našu školu, biatlonový klub a tiež naše mesto.

Dokončili naši filmári.

17.marca 2017 v Rimavskej Sobote na regionálnej prehliadke amatérskej a nezávislej filmovej a video tvorbe CINEMA 2017, získal kolektív žiakov 5. ročníka z predmetu Mediálna výchova ĎAKOVNÝ LIST za film s názvom „ Pán riaditeľ, kde ste? „. Blahoželáme našim filmárom za ich  prvý úspech a prajeme im ešte veľa filmových úspechov.

Poďakovanie patrí učiteľom školy, trénerom za prípravu a kopec stráveného času, rodičom za podporu a odhodlanie. Znovu sa ukázalo, že talent, tvrdá príprava, odhodlanie prinášajú aj obrovské úspechy a veľkú radosť. Ďakujeme. ZŠ.

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatiiVytlačiť
 

14. a 15. marca 2017 sa konala na Štrbskom Plese Zimná kalokagatia – olympiáda žiakov a mládeže. Tohto roku sa konal jej ôsmy ročník a to aj s medzinárodnou účasťou.

Klenotom podujatia bolo jeho slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo so všetkými symbolmi olympizmu, v priestoroch amfiteátra na Štrbskom Plese. Olympijskú vlajku niesli športovci, reprezentanti  v zimných športoch – Viera Klimková, Ján Klimko, Jozef Kovařík a Ľubomíra Iľanovská a  Olympijský oheň zapálil olympionik Pavol Hurajt. Na slávnostné otvorenie, ale i športové a kultúrne súťaže prišli mnohí významní hostia, športovci i osobnosti športu na Slovensku.

Športovci zabojovali o medaily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone.  Na štart sa postavilo 358 pretekárov  z toho 184 chlapcov a 174 dievčat. Celkovo sa na podujatí predstavilo 88 škôl zo Slovenska. Premiéru v tomto ročníku mali bežeckí lyžiari a biatlonisti.

A práve to využil Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca, ktorý na preteky v spolupráci so základnými školami, ktoré jeho pretekári navštevujú nominoval 8 pretekárov.

V rýchlostnom preteku, ktorý pretekári absolvovali 15.3. si Revúčania viedli výborne, keď sa im podarilo vybojovať 4 medaily:

Ema Kapustová – zlatá medaila

Alexandra Štempelová – zlatá medaila

Tamara Molentová – strieborná medaila

Samuel Michal Siman – strieborná medaila.

 

Biatlonisti po tejto „čerešničke na torte“ nastupujú na letnú prípravu, veď už o tri mesiace ich čaká začiatok ďalšieho ročníka Viessmann pohára v letnom biatlone.

Na spoločnej fotografii sú pretekári klubu s biatlonistom - bronzovým olympionikom Pavlom Hurajtom

 

Mgr. Andrea Tokárová

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii


 
 

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....Vytlačiť
 

Stalo sa Vám niekedy, že idete po lese, pozeráte na okolitú prírodu, ale vôbec netušíte, čo to okolo vás rastie? Tak to sa môže zmeniť. Žiadne nudné listovanie v ťažkých knihách s obrázkami rastlín, ktoré ste v živote nevideli. Vďaka projektu Tajný život mesta naši štyria žiaci z VI.A triedy Tomáš Hapl, Michal Špalda, Michael Drabič a Samuel Michal Siman spoznávajú rozmanitosť rastlín, ktoré vám rastú pod oknami a doteraz ste si ich krásu a jedinečnosť možno ani nevšimli. V utorok 14.3.2017 sme boli pozvaní na 1-dňový kurz do mesta Zvolen. Boli sme si vyzdvihnúť štyri nové tablety s mobilnou aplikáciou Pl@ntNet, ktorá beží na operačnom systéme Android a iOS a učili sa s ňou pracovať. Teda, naši žiaci budú spolupracovať pomocou týchto tabletov a obrázkovej aplikácie s komunitou francúzskych výskumníkov –botanikov (Cirad, INRA, Inria a IRD), ktorí im pozorované rastliny pomocou softvéru pre vizuálne rozpoznanie potvrdia, zaradia ich do systému, alebo budú poznávať a hľadať ďalej, až kým nebudú nimi potvrdené. Dostali sme možnosť objavovať zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a prezentovať ich verejnosti. Navyše sme sa stali súčasťou bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je na Slovensku novinkou a prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných predmetov. Prajeme našim žiakom veľa zaujímavých nových zážitkov pri skúmaní krás našej prírody.

Mgr. Iveta Špaldová

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....


 
 

Škola na skúšku v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Po pozitívnej odozve z minulého roku, sme sa aj v tomto roku  rozhodli v ZŠ J. A. Komenského privítať  budúcich prváčikov z Materskej  škôlky na Clementisovej ulici v „ škole na skúšku „. Prišli si vyskúšať,  ako to bude prebiehať v školských laviciach a s čím všetkým sa v škole stretnú. Pani učiteľka Mgr. Natália Dzurová spolu so štvrtákmi si pre nich pripravila mnoho zaujímavých činností. Vyskúšali si prácu s interaktívnou tabuľou, ale aj klasické písanie s kriedou. Čas  využili na hudobnú a pohybovú výchovu, tanec aj spev. Nezabudli  sa venovať aj pracovným listom, v ktorých sa oboznámili s matematikou a písaním. Druhý deň  zavítali do triedy k pani učiteľke Mgr. Agáte Vargovej, ktorá  si taktiež pre nich pripravila mnoho zaujímavých činností. Tiež  si vyskúšali  písanie na školskú tabuľu, počítanie, pohybové aktivity a prácu s interaktívnou tabuľou.

 

Predškoláci, boli ste veľmi šikovní už teraz sa tešíme  na Vás pri zápise do prvého ročníka 4. a 5. apríla 2017 .

 

ZŠ 

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Vôňa knihy na HviezdoslavkeVytlačiť
 

            Marec spájame s prvými snežienkami, príchodom jari, a samozrejme aj s knihou. Kniha, priateľ človeka, zdroj múdrosti a informácií. Človek s ňou môže prežiť krásne chvíle, preniesť sa do iného sveta, odpútať sa od reality, vstúpiť do deja či vžiť sa do úlohy hrdinov. Pomáha rozvíjať fantáziu, rozširuje slovnú zásobu, vzdeláva a duševne obohacuje. Toto všetko sme sa snažili v ŠKD zábavnou formou odovzdať našim najmenším školákom, prváčikom, počas  projektového týždňa „Vôňa knihy“. Žiaci sa naučili, ako vzniká kniha, kde všade sa s ňou môžu stretnúť, naučili sa aj správne s ňou zaobchádzať. Počas celého týždňa si nosili do ŠKD svoje obľúbené knihy, z ktorých sme si čítali. Týždeň sme ukončili návštevou kníhkupectva KnihArt. Tam deťom teta Táňa Kršková zaujímavo rozprávala o knihách, kníhkupectve a prečítala im úryvok z detskej knihy. Po príchode do školy si deti nakreslili ilustrácie k vypočutému príbehu a výkresy sme vystavili na nástenke. Verím, že aj takouto formou sa nám podarí podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu nového.

 

                                                                                                     PaedDr. Erika Slabejová

Vôňa knihy na Hviezdoslavke

Vôňa knihy na Hviezdoslavke

Vôňa knihy na Hviezdoslavke


 
 

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP RevúcaVytlačiť
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Občianske združenie zdravotne postihnutých Revúca dňa 10. marca 2017 o 15:00 hod. v sále „Alfa“ Mestského kultúrneho strediska zorganizovalo oslavy MDŽ spojené s výročnou členskou schôdzou.

Predseda združenia Ján Málik otvoril stretnutie poďakovaním Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa stretnutie mohlo zrealizovať, ako aj ostatným sponzorom akcie. Následne zhodnotil činnosť združenia v roku 2016 a oboznámil členov združenia s harmonogramom činností a akcií pre rok 2017.    

Tohto výnimočného spoločenského popoludnia sa zúčastnilo 120 členov združenia s ďalšími hosťami, z ktorého dámy odchádzali obdarované kvietkom. 

Text a foto: MsÚ Revúca, Oddelenie regionálneho rozvoja

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

 


 
 

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Jar je už tu. Alergie sa  prebúdzajú, preto sme sa v ZŠ J. A. Komenského rozhodli pre umiestnenie čističky vzduchu do dvoch skúšobných tried. Čistička vzduchu odstraňuje zo vzduchu nečistoty. V miestnosti je vďaka nej čistejší vzduch na dýchanie. Vzdušné častice ako roztoče, peľ, plesne a huby spôsobujú zhoršenie alergie a astmy. Pre alergika, či astmatika je preto vhodné tieto častice zo vzduchu vo vnútri miestnosti, kde sa dlhšie zdržiavate eliminovať. Čistička vzduchu dokáže odfiltrovať aj tieto vzdušné alergény.

Čističky vzduchu používajú rôzne spôsoby filtrácie vzduchu. Mnohé prístroje kombinujú aj niekoľko technológií s cieľom dosiahnuť efektívnejšie čistenie. V Základnej škole J. A. Komenského sme sa rozhodli v niektorých triedach s vyšším výskytom alergikov pre čističky vzduchu s termodynamickou sterilizáciou.

Technológia využíva tepelnú sterilizáciu pomocou keramického spaľovacieho jadra. Jadro sa zohrieva na teplotu 200° C. Vzduch prechádza keramickým jadrom prirodzeným procesom prúdenia (bez ventilátora), po ochladení je opäť vypustený do miestnosti.

Spomínaná technológia funguje na organické častice ako baktérie, vírusy, peľ, roztoče, plesne, spóry plesní. Tiež sa udáva, že znižuje množstvo ozónu v ovzduší.

Do budúcnosti plánujeme umiestniť čističky vzduchu vo všetkých triedach na prvom stupni s cieľom  pomôcť hlavne našim najmladším žiakom v tomto ťažkom období – v období alergií.

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. Komenského

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Lyže i dáždnikyVytlačiť
 

Prší, prší, len sa leje, lyžiar sa nám z okna smeje...

Takto sme si spievali na lyžiarskom (či plaveckom) výcviku, ktorý sme absolvovali v dňoch 20. – 24. februára 2017 v krásnom horskom prostredí v Strede Európy -  na Krahuliach.  Snehu bolo dosť, ale počasie si s nami robilo, čo chcelo. O to viac zábavy sme si užili.

A takto lyžiarsky výcvik vnímali naši lyžiari.

„ Lyžiarsky je super! Učitelia najlepší. Jedlo bolo jedlé.“

„Tento lyžiarsky bol pre mňa zábavný. Som rada, že som sa naučila lyžovať. Škoda len toho počasia.“

„ Lyžiarsky bol super. Pôjdeme aj na rok.“

„ Môj lyžiarsky bol prvý, ale určite nie posledný.“

„ Na lyžiarskom je veľmi neopísateľná atmosféra. Preto ju treba zažiť. Proste, sranda, lyžovanie a veľa hier.“

„Na lyžiarskom sme zažili veľa zábavy. Mali sme rôzne súťaže. Síce niekedy sme lyžovali v daždi, o  to bolo viac zábavy. Mnohí z nás sa naučili lyžovať alebo sa v lyžovaní zdokonalili.“

„Som vďačná učiteľom, že ma naučili lyžovať, aj keď to bolo ťažké.“

V závere týždňa sa na nás začalo usmievať zubaté slniečko, ktoré nás sprevádzalo celou cestou domov. Už teraz sa tešíme na nasledujúcu zimu a ďalší lyžiarsky výcvik.

 

Účastníci LV 

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky


 
 

Putovanie s MesiacomVytlačiť
 

V utorok 7. marca sme zážitkové učenie v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa vyskúšali ozaj zaujímavou formou. Pozvali sme do škôlky tetu, ktorá nám predstavila sférické kino. V triede najprv nafúkla obrovskú kupolu, do ktorej sme museli vojsť. Bojkovia nemali šancu... V kine sa už potom  nad našimi hlavami odohrával čarovný príbeh o Mesiačiku, ktorý putoval za Slniečkom okolo dvanástich súhvezdí- zverokruhu. Sledovali sme hviezdy, ako sa menil Mesiac a tiež sme sa dozvedeli, že Slnko je hviezda.  Bol to neopakovateľný zážitok. Tešíme sa čo nové pre nás nabudúce pani učiteľky opäť pripravia.

Mgr. Ivana Zajaková

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom


 
 

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách SlovenskaVytlačiť
 

4. marca 2017 sa v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v atletike. Pre našich športovcov - chlapcov sa skončili úžasným úspechom.

Doniesli do Revúcej zlato a striebro. Darilo sa Romanovi Krokavcovi aj Filipovi Špakovi.

Súťažili v dvoch disciplínach:  v behu na 60 m a v skoku do diaľky.

 A takto to nakoniec skončilo : 

Skok do diaľky : 

1. miesto - Roman Krokavec - 570 cm - MAJSTER Slovenskej republiky - Atletický klub  ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského 

2. miesto - Filip Špak – 555 cm -   MAC REDOX Lučenec

Beh na 60 m : 

2. miesto Roman Krokavec – čas  7,40 s

4. miesto - Filip Špak  - čas 7,72 s

Blahoželáme chlapci. Skvelo ste reprezentovali svoje atletické kluby, svoju školu aj svoje mesto Revúca. Ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj trénerom a rodičom, realizačným tímom, všetkým,  ktorí Vás podporovali a verili Vám. 

Atletika si našla svoje miesto v našom meste, práve v našej základnej škole. Aj keď atletický klub pracuje necelý rok už sa môže pochváliť celým radom úspechov a majstrovský titul je ten najcennejší. Veríme, že po tomto skvelom úspechu našich chlapcov nás čakajú aj ďalšie. Veď už majú kopec následníkov aj v radoch najmenších, žiakov MŠ aj našej ZŠ. 

ZŠ 

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách Slovenska

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách Slovenska


 
 

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezónyVytlačiť
 

Druhá polovica zimnej biatlonovej sezóny bola pre revúčanov doslova nabitá. Počas druhej februárovej soboty prebiehalo v Osrblí  III. kolo Viessman pohára. V rýchlostnom preteku v kategórii 10 -11 roč. žiakov  vybojoval skvelé 2.miesto Markus Sklenárik. Na tretiu priečku so streľbou 3+0 siahla v kategórii 14 -15 ročných žiačok  naša najúpešnejšia klubová biatlonová nádej Ema Kapustová. Rovnako pekné 3. miesto získala v kategórii 10 -11 ročných žiačok aj Alexandra Štempelová.

Majstrovský titul aj do Revúcej

Nedeľa tohto víkendu niesla prívlastok "majstrovská". Biatlonisti bojovali o titul majstra Slovenska vo vytrvalostných pretekoch.  Majstrovský titul vo svojej kategórii získala Ema Kapustová a na stupne víťazov vystúpil aj Markus Sklenárik, ktorý obsadil v kategórii 10 -11 ročných žiakov  pekné 3. miesto.

Odchovanci na EYOFe

V druhej polovici februára sa v tureckom Erzurume konal XIII. Zimný Európsky olympijsky festival mládeže. Do slovenskej olympijskej výpravy boli vybratí aj naši dvaja odchovanci Lukáš Ottinger a Tomáš Sklenárik (v súčasnosti ako stredoškoláci štartujúci za ŽP Šport Podbrezová). V silnej konkurencii 52 pretekárov obstáli výborne keď v rýchlostnom preteku skončil Lukáš Ottinger na 12. priečke a Tomáš Sklenárik na 16. priečke. Výsledok oboch chlapcov by bol býval určite ešte lepší, keby na pretek boli mali svoje lyže, avšak kvôli stratenej batožine, ktorej súčasťou bola práve ich biatlonová výstroj, boli nútení pretek absolvovať na požičaných bežkách. V stíhacích pretekoch skončili Lukáš na 14. mieste, Tomáš na 17. mieste.

Lukáš na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov

V Osrblí sa počas posledného februárového týždňa konali majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v zimnom biatlone. Z našich odchovancov sa na ne nominoval Lukáš Ottinger. Lukáš sa v každom z pretekov umiesntil v prvej tretine výsledkovej listiny, najúspešnejším individuálnym pretekom bol preňho rýchlostný pretek, v ktorom obsadil 22. priečku zo 100 štartujúcich. Na tomto preteku ho boli podporiť aj športovci nášho klubu. Lukáš sa podieľal aj na najlepšom výsledku slovenskej reprezentácie na týchto MS vôbec, keď sa pričinil o pekné 7. miesto mužskej štafety kadetov z 23 štartujúcich krajín.

Ocenená Ema Kapustová

Na slávnostnom oceňovaní športovcov mesta 24.2.2017 bola medzi jednotlivcami ocenená aj naša v súčasnosti najúspešnejšia športovkyňa Ema Kapustová. Ocenenie získala za svoje úspechy v letnom aj zimnom biatlone. Medzi jej najvýraznejšie úspechy v roku 2016 patrí 2. miesto na MS v zimnom biatlone v rýchlostných pretekoch, 5. na MS vo vytrvalostných pretekoch. V letnom biatlone je Ema majsterkou Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, 2x vicemajsterka Slovenska (v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch). Celkovo sa v rebríčku Slovenského Viessman pohára v letnom biatlone 2016 umiestnila na druhej priečke.

Na základe výkonnostných previerok sa Ema na jar roku 2016 stala zároveň aj členkou Biathlon Future Teamu pre prípravu budúcich reprezentantov Slovenska, kde na sústredeniach trénovala pod vedením bývalej olympioničky Martiny Halinárovej a Zoltána Baláža.

Majstrovstvá Slovenska

Počas prvého marcového víkendu zavŕšili biatlonisti zimnú sezóny Majstrovstvami Slovenska v už takmer jarnom Osrblí vo veľmi ťažkých snehových podmienkach. V rýchlostnom preteku na na MS darilo najviac Alexandre Štempelovej a Markusovi Sklenárikovi, ktorí v kategóriách 10-11 ročných vybojovali zhodne druhú priečku a teda získali tituly vicemajstrov Slovenska. V nedeľu boli na programe preteky s hromadným štartom. Z týchto pretekov revúčania tiež neodišli naprázdno a získali tri tituly vicemajstrov Slovenska – Ema Kapustová (14-15 ročné žiačky), Alexandra Štempelová (10-11 ročné žiačky) a Markus Sklenárik (10-11 roční žiaci).

Zimnú sezónu môže klub vyhodnotiť ako úspešnú. V pretekoch slovenského Viessman pohára vybojovali naši pretekári  5 prvých miest, dve druhé a 6 tretích miest. Na majstrovstvách Slovenska získali jednu zlatú, päť strieborných a jednu bronzovú medailu. Po ukončení zimnej sezóny začínajú športovci s prípravou na sezónu letných biatlonových pretekov.

Spoločná fotografia: Bežecká príprava prebiehala v zimnej sezóne prevažne na Štrbskom Plese, na spoločnej fotografii naši pretekári na tréningu na Štrbskom plese s olympioničkami Anastaziou Kuzminovou a Martinou Chrapánovou.

 

Mgr. Eva Molentová, Mgr. Andrea Tokárová

Foto: Andrea Kuchtová, Štefan Ottinger

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny


 
 

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak OpenVytlačiť
 

V dňoch 25. a 26 . februára 2017 sa uskutočnil v bratislavskej športovej hale Mladosť 18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open, Memoriál Ladislava DOKY Tótha.

V sobotu na siedmich tatami a v nedeľu v 2 ringoch a na 4 tatami bojovalo rekordných 868 štartujúcich z 90 klubov (Leon Revúca na 55 mieste)12 krajín (AUT, BIH, CRO, CZE, GBR, HUN, ITA, POL, SLO, SRB, SVK, UKR). (Slovensko na 3. mieste)

Veľmi dobrá atmosféra, organizácia a najmä niektoré vynikajúce výkony v ringu i na tatami vystavili veľmi dobré hodnotenie tomuto nášmu najväčšiemu medzinárodnému turnaju v kickboxe.
Miriam Sokolová 3 miesto St.kad. -50 kg Lightcontact
Simonka Sokolová 3 miesto Pointfight do 28 kg , 2.miesto Lightcontact ,2.miesto kicklight -32 kg ml. kadet
Alžbetka Teličáková Kicklight a Lightcontact -32 kg 2 x bronz

Spolu  striebro 2 .,bronz 4, spolu 6 medailí.
V kategórii senior sme vypadli ako sa vyjadril náš reprezentant mesta Ľuboslav Bodor ml. v zľadom na to že mi pracovné povinnosti neumožňujú  komplexnú prípravu v tréningu sa v tejto silnej konkurencii nedá vyhrať. Ďakujem  všetkým zúčastneným pretekárom, a sponzorom.

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open


 
 

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016Vytlačiť
 

V piatok podvečer 24.februára sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie najlepších športovcov za rok 2016.Oceňovanie najlepších  športovcov v našom meste má viacročnú tradíciu. Tohto roku sa vyhodnocovali a oceňovali športovci nielen mesta Revúca ale aj okresov Revúca a Rimavská Sobota. Spoločnú akciu organizovali Okresné združenie telesnej kultúry Rimavská Sobota, Mesto Revúca a Banskobystrický samosprávny kraj. OZTK v Rimavskej Sobote sa pýši dlhoročnou tradíciou,  ktoré pôsobí už takmer 50 rokov a takéto spoločné oceňovanie sa u nás konalo po prvýkrát. Úvodné slová patrili primátorke mesta Eve Cireňovej, ktorá spomenula dlhodobú tradíciu športu v Revúcej a priekopníka telesnej výchovy Ivana Branislava Zocha, a predsedovi okresného združenia Deziderovi Balajthymu. Počas slávnostného večera  si úspešní športovci postupne preberali ocenenia, ktoré odovzdávali  Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta, primátor Tisovca Peter Mináč, Dezider Balajthy a funkcionári združenia.

Naše mesto v kategórii mládežnícky športovec ocenilo biatlonistku Emu Kapustovú. V letnej a zimnej sezóne 2016 pretekala v kategórii žiačok 14-15 ročných. V rámci zimného biatlonu  skončila 2. na Majstrovstvách Slovenska v rýchlostných pretekoch, 5. vo vytrvalostných pretekoch a 6. v pretekoch s hromadným štartom. Celkové umiestnenie Slovenskom pohári zimného biatlonu: 5.miesto. V letnom biatlone sa stala Majsterkou Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, 2x vicemajsterkou Slovenska - v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch. Celkovo v Slovenskom pohári letného biatlonu skončila druhá.Ema Kapustová sa na základe výkonnostných previerok stala zároveň aj členkou Biathlon Future Teamu pre prípravu budúcich reprezentantov Slovenska, kde na sústredeniach trénovala pod vedením bývalej olympioničky Martiny Halinárovej.

V kategórii mládežnícky kolektív si ocenenie prevzali členovia volejbalového družstva starších žiakov MVK Magnezit Revúca. V uplynulej sezóne získali 1.miesto v 1.lige bez jedinej prehry, 4. miesto na Majstrovstvá SR v kategórii SŽ v Starej Ľubovni,3. miesto - M SR MIDICOOL VOLLEY Bratislava a 2. miesto - Kalokagatia ( M SR ZŠ ). Úspešne si viedli aj žiačky športového klubu KICKBOX LEON v zložení Janka Guláková, Alžbeta Teličáková, Miriam Sokolová a Stela Laurenčíková, ktoré sa umiestňovali na popredných priečkach v súťažiach nielen doma ale aj v zahraničí.

V kategórii športovec, senior  mesto ocenilo   Jána Kilíka ml., hráča českého extraligového klubu Spartak Čelakovice, odchovanca Nohejbalového klubu Revúca. V roku 2016, ako člen reprezentácie SR vybojoval na Majstrovstvách sveta v Brne  titul majstra sveta v hre dvojíc.

Výsledky našich športovcov ocenilo aj Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej  Sobote. V kategóriách žiaci, dospelí a tréneri, funkcionári a jubilanti si ceny prevzali Janka Guláková, Arpád Bunjatov,Ján Petrák a Ondrej Mladší.

V programe slávnostného večera vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Revúca, folklórny súbor Lykovček a členovia tanečného štúdia Happy Dance.

Text a foto: Katarína Kvetková

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016


 
 

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mestaVytlačiť
 

Po dvoch kolách  sme sa dočkali  tretieho kola - finálového zápolenia revúckych materských škôl v súťaži Atletická štafeta " O pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v Revúcej ".

Toto  posledné kolo vyhrala MŠ Clementisova, na druhom mieste sa umiestnila MŠ Sládkoviča a tretie miesto získala Katolícka materská škola v Revúcej.

Celkové poradie po troch kolách :

1.miesto - Katolícka materská škola v Revúcej
2.miesto - MŠ Sládkovičova
3.miesto - MŠ Clementisova

Blahoželáme víťazom, ktorí si odnášajú hlavnú cenu – Pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského.

Veríme, že všetkým zúčastneným sa zápolenie a jednotlivé atletické disciplíny zapáčili  a že na budúci rok sa znovu stretneme pri druhom ročníku Atletickej štafety MŠ mesta Revúcej. Ďakujeme všetkým malým atlétom za ich vynikajúce výsledky, ich rodičom, pani učiteľkám z materských škôl za pomoc a podporu a učiteľom našej základnej školy za skvelú organizáciu a hladký priebeh atletickej súťaže. Dúfame, že z malých športovcom raz vyrastú mladí, šikovní reprezentanti našich škôl a nášho mesta. Začali sme športovať a  hýbať sa smerom k zdraviu. 

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta


 
 

Plesová sezóna Happy Dance Vytlačiť
 

Plesová sezóna je v slovenskom ponímaní obdobie FAŠIANGOV. Sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktorých koniec však nemá pevný termín. Spravidla sa sezóna začína víkendom po Troch kráľoch a trvá až do Popolcovej stredy „škaredej“.

V minulosti sa plesy nekonali iba počas fašiangov, ale boli aj neoddeliteľnou spoločenskou udalosťou šľachty.

Mladí tanečníci z tanečného štúdia Happy Dance Revúca sú každoročne neoddeliteľnou súčasťou plesov, bálov i tanečných zábav. Tak tomu bolo aj v tomto roku, otvárali plesy i bály v Revúcej i blízkom okolí. Ich precízne tancovanie a ladný krok dokážu v divákoch vyvolať umelecký zážitok, čo patrične ocenia potleskom. Vystúpenie tanečníkov v krásnych róbach akoby vrátilo čas. Noblesa a elegancia je porovnateľná s rokmi minulými aj vďaka tanečnému štúdiu Happy Dance. Tanec je to, čo nás baví a spája, čo je dôležitý fakt, že krásny a nezabudnuteľný pocit zostáva na oboch stranách . Už teraz sa tešíme na ďalšiu plesovú sezónu, ktorá sa bude niesť v noblese a elegancii.
Bc. Ivana Sviežená

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance


 
 

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V dňoch 13. – 17.2.2017 sa uskutočnil pre žiakov 7. až  9. ročníka ZŠ J. A. Komenského základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Relax Center Plejsy.  Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Počas lyžiarskeho týždňa získavali zručnosti v nosení a ovládaní lyží, učili sa základný zjazdový postoj,  jazdu na vleku,  brzdiť obojstranným prívratom. Naučili  sa oblúky v obojstrannom prívrate tzv. pluhu, zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti. Tí zdatnejší sa učili lyžovať carvingovým štýlom. Lyžiarsky kurz nebol však len o učení sa, ale aj o zábave. Hlavne vo večerných hodinách v rámci programu sa konalo KARAOKE, čí zábavný program v podobe súťaží a mnoho iného zaujímavého.  Tiež si vo voľnom čase mohli zahrať rôzne hry v herni hotela a zaplávať si v bazéne.  V závere kurzu sa konali lyžiarske preteky, v ktorých si žiaci mohli vyskúšať svoje nadobudnuté zručnosti. Zažili krásny slnečný týždeň, v prekrásnej prírode s množstvom snehu a so super zábavou.

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského


 
 

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!Vytlačiť
 

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj našou Hviezdoslavkou a nádherne vyzdobenou telocvičňou sa dňa 23.2.2017 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti prezlečené do originálnych masiek a kostýmov sa zabávali, tancovali a súťažili v disciplínach, ktoré pre nich s radosťou pripravili pani učiteľky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Samozrejme, že aj tento karneval sme ukončili ľudovým zvykom – pochovávaním basy – pod vedením p. učiteľa O. Barana. Tento krásny program ocenili najmä naši prváčikovia, ktorí takýto super školský karneval zažili prvýkrát. Už teraz sa nevieme dočkať na ďalší!

                                                                                                          Z. Debnárová

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

 


 
 

Zdravý olovrant na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Zdravie je najväčším a najdrahším darom človeka. Závisí od spôsobu života, a teda aj od stravy, ktorú konzumujeme. Pre našich najmenších, prváčikov, sme v ŠKD zorganizovali popoludnie so zdravými potravinami. Deti sa presvedčili, že chutné dobroty sa dajú pripraviť i z netradičných a menej populárnych potravín. Súčasne sa zoznámili s potravinami, ako je  špaldová celozrnná múka, trstinový cukor a sójový syr. Pomáhali pri príprave mrkvového koláča a fazuľovej nátierky. Výsledok popoludňajšieho snaženia veľmi rýchlo zmizol v ich bruškách. Sľúbili sme si, že zdravý olovrant si ešte zopakujeme a opäť sa zoznámime s potravinami, ktoré sú zdravé a chutné.

                         PaedDr. E. Slabejová

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke


 
 

Športový zážitok žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách sveta v biatlone Vytlačiť
 

V dňoch 22.2. – 28.2.2017 sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí konali Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone.

Na tomto vrcholovom športovom podujatí štartoval v drese Slovenskej biatlonovej reprezentácie kadetov bývalý žiak ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca, Lukáš Ottinger, na ktorého sme právom hrdí.

Ani chvíľu sme neváhali a hneď v prvý deň majstrovstiev sme sa rozhodli zorganizovať školský zájazd. Takmer 40 žiakov našej školy cestovalo do dejiska majstrovstiev povzbudiť nášho Lukáša vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km. V nepríjemnom, daždivom počasí a silnej konkurencii biatlonistov z rôznych krajín sveta Lukáša Ottingera síce trochu zradila streľba, no aj napriek tomu dokázal, že v tomto športe ho čaká skvelá budúcnosť.

Z Osrblia sme sa všetci vrátili uzimení, no s množstvom pekných športových zážitkov.

Lukášovi želáme pevné zdravie a veľa športových úspechov v jeho úspešnej kariére v drese Slovenskej biatlonovej reprezentácie.  

Športový zážitok žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách sveta v biatlone

 

                                                                                                        J.K.


 
 

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V pondelok 20. februára sa chodby Základnej školy J. A. Komenského  zaplnili viac ako inokedy. Deň otvorených dverí sa vydaril. Ďakujeme všetkým priaznivcom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa prišli pozrieť, ako to u nás funguje. Potešil nás záujem rodičom hlavne na prvom stupni. Je dôležité prežiť spoločne s deťmi, ako prebieha školský život a na chvíľu sa ponoriť do školských lavíc. V triedach sa striedali rodičia, starí rodičia a prišli sa informovať aj rodičia budúcich prváčikov, čo nás veľmi teší, že prejavujú o našu školu záujem. K nahliadnutiu mali všetky priestory školy aj zákutia ako telocvičňa, či zrenovovaná herňa. Ak sa Vám nepodarilo uvoľniť v tento deň a prísť nás pozrieť, naša škola je otvorená každému a kedykoľvek, tešíme sa Vás a z úspechov našich žiakov a riadime sa slávnym výrokom:

Dobrá škola robí človeka lepším. Ján Amos Komenský

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

 


 
 

Litovel jako hanácké městoVytlačiť
 

Haná je široká oblast zasahující velkou část střední Moravy od Litovle a Olomouce na severu až po Kroměříž a Vyškov na jihu.

Co se o Hané ví jistě – je to kraj rovinatý a úrodný. Hanácká černozem přeje obilí, řepě, kukuřici i v posledních letech tak kritizované řepce olejce. Zemědělskému zaměření odpovídají i typické selské grunty, které se v tradiční či zmodernizované podobě nacházejí v každé vesnici. Široká vrata otevírající se na náves umožnila vozu s koňmi projet přes dvůr a sad rovnou na pole za humny.

Co se o Hané traduje – že její obyvatelé, Hanáci, bodří to sedláci, jsou lidé rozvážní a pomalí a také spíše šetrní než štědří.

Co Hané zůstalo z její minulosti – to je vedle folkloru udržovaného tanečními a hudebními soubory také hanácké nářečí. Hanáčtina je jazyk dosud živý na vesnicích, kde jím často mluví zvlášť střední a starší generace, a snadno zaslechnutelný i v Litovli, která má k venkovu blízko. Není výjimkou, že úředník, učitel nebo jiný profesionál spisovného jazyka českého přijde domů, shodí sako a začne „plkat po hanáckô“. Hanácky, hanácky, to se snadno řekne, ale jak vlastně zní ta správná hanáčtina? Je to ta, kterou se mluví na Holešovsku? Na Prostějovsku? Nebo na Litovelsku? Správně tušíte, že ta správná je ta naše. Ať jsme odkudkoli. A za tím si stojíme.    

A aby nám nezanikla (mladá generace ji přece jen už tak moc nepoužívá), podnikají se pro propagaci hanáčtiny nejrůznější kroky. Tak třeba v Litovli máme Hanáckou ambasádu. Ambasadoři se scházejí několikrát do roka, aby s lidmi pobesedovali v hanáčtině na nejrůznější témata. Čas od času vyjde nějaká hanácká kniha. Litovelským odborníkem na knihy psané nářečím, jimž nechybí vtip, je místní knihkupec Petr Linduška, který se odhodlal vydat i Hanáckó konverzacô pro Pražákê, okolični a iny cêzênce. Kdybyste se v Litovli nemohli domluvit, zajděte do knihkupectví na náměstí, jistě tam ještě pár kousků má. Zapomenout nesmíme na hanáckou hymnu, kterou před několika lety zkomponovali členové kapely Stracené ráj (takto jedné z mála moderních bigbítových kapel, které zpívají v hanáčtině) a která platí pro celý Mikroregion Litovelsko. Stréca Pepina zase můžeme často zaslechnout v rádiu (rádiu Haná, abychom byli přesní), jak tam hanácky rozumuje nad tématy, co přináší život. Odkazuje trošičku na slavné postavy stréčka Křópala a Jozéfka Melhôbô pocházející z nedaleké Choliny, kteří za první republiky bavili publikum v celé zemi svými hanáckými povídačkami z rozhlasu, gramofonu i přímo na jevišti.

Ale správná Haná, to samozřejmě není jen nářečí. Řada obcí má své folklorní soubory a Litovel není výjimkou. Soubor Hanačka, který v našem městě působí už několik desítek let, se věnuje především lidovému tanci (i když svého času nacvičil i pásmo lidových zvyků Hanácká svatba). Je jasné, že rozvážnost našeho lidu se promítla i do tanců, které jsou pomalé a dbají na to, aby vynikly široké a dlouhé sukně Hanaček, vyšívané kordulky, pentle i vesty Hanáků, složitě uvazovaný šátek i zřasený nákrčník a široké rukávce na krojích žen. Haná byla historicky bohatou krajinou a proto i hanácké kroje jsou bohaté, nákladné... a náročné na údržbu.

V krojích můžeme viděti i Hanáckó môzêkô, kapelu z Litovle, v jejímž středu stojí cimbál a v jejímž repertoáru jsou desítky lidových písniček našeho kraje.

A abychom se rozloučili stylově, přidáme pár slov v našem rodném nářečí:

Toš přêndite k nám a sami ôvizete, jak je ô nás pěkně. Boži môka v polách, kvitka na lôkách, rêbê v Moravě, srnkê v lese (pravda, ê komáři, to toť ale nebôdem vêkládat), lêdi všôde... Šak si to dovedete představit. Bať že ja.

Helena Kaštilová

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město


 
 

Zocháči objavovaliVytlačiť
 

Projektový týždeň v ZŠ I .B. Zocha sa zameriava predovšetkým na zmysluplné používanie teoretických poznatkov pri napĺňaní zámerov a cieľov prierezových tém. Naučiť sa niečo nové zaujímavou formou bolo cieľom projektového týždňa, ktorý prebiehal  na prelome januára a februára.  Prostredníctvom informácií získaných v odbornej literatúre a na internete žiaci pátrali po nových poznatkoch týkajúcich sa pridelenej témy v jednotlivých ročníkoch. Témy nadväzovali na seba a vytvárali ohnivká vedomostí, ktoré spájali do celkov. Moderná doba si vyžaduje neustále pracovať s informáciami, ktoré je potrebné spájať do súvislostí a hľadať nové riešenia. Žiaci so záujmom a nadšením pracovali vo vytvorených tímoch. Súčasťou ich práce bola vzájomná komunikácia, podpora a nadšenie z hľadania a objavovania nových poznatkov. Získané vedomosti uplatnili pri vytváraní zaujímavých projektov. Okrem rodnej reči bolo počuť aj informácie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Vyvrcholením bola prezentácia projektov, ktorou potvrdili schopnosti pracovať s informáciami a vedieť ich uplatniť v praktickom živote.

Mgr. Alica Kočišová

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali


 
 

Revúcke guľky Vytlačiť
 

Tradičná slovenská kuchyňa skrýva mnoho pokladov, ktoré sú nám viac i menej známe. Revúca rozprestierajúca sa v srdci regiónu Gemer ponúka pestrú ponuku gemerskej kuchyne, avšak najznámejším gurmánskym potešením nášho mesta je ochutnávka tradičnej revúckej špeciality „revúcke guľky“. Ich hlavnou ingredienciou sú zemiaky a údené mäso. Podávajú sa s kyseľom, masťou a opraženou cibuľkou alebo kyslou kapustou. Tento pokrm obľubovali už študenti Prvého slovenského gymnázia, o čom svedčí aj úryvok z diela Úvod k vakáciám od Martina Kukučína, v ktorom spomína na svoje gymnaziálne štúdiá a chutné revúcke zemiakovo-mäsové guľky:

„Už napríklad len tie guľky revúcke! Jak sucho som ich tu odbavil, kdežto ony tak hladko kĺzali sa dolu hrdlom! A ten kyseľ, čo bol na nich! Že je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že vedia, ako musia zahynúť, hádžu sa doň. Utopia sa vďačne, len keď im je daná príležitosť v kyseli si pohovieť. A sú ešte veselé, čo i pieseň ukazuje: ,Chlapci, buďme veselí ako mucha v kyseli…‘Ej, guľky, to je jedlo, ale darmo budem o nich teoretizovať!“

O našich revúckych guľkách ste sa mohli dočítať aj v najstaršom slovenskom umeleckom mesačníku pre deti a rodiny - v časopise Slniečko. Pre tých, ktorým sa časopis do rúk nedostal, prinášame krátky pútavý príbeh o význame revúckych guliek pri vzniku revúckeho gymnázia    z pera autora Ondreja Sliackeho a ilustrátora Juraja Martišku. 

 

Zdroj: Slniečko. - Roč. 71, č. 2 (2016), s. 8-11

Text: MsÚ

Revúcke guľky

Revúcke guľky

Revúcke guľky

Revúcke guľky


 
 

Úspešní zo ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Vo štvrtok, 16.2.2017 sa  Banskej Bystrici konalo 3. kolo pretekov Bavme deti športom,  ktorého sa  zúčastnilo spolu 6 družstiev, tri družstvá v súťaži pre základné školy a tri družstvá v súťaži pre atletické škôlky. Našich najmenších   športovcov prišli povzbudiť i deti z Katolíckej materskej školy Revúca. Deti skontrolovali  v akých disciplínach budú súťažiť, ak ešte trochu porastú. Deti súťažili vo všetkých desiatich disciplínach, v siedmich v prvom kole a v troch v druhom kole, kde opäť súťažili družstvá medzi sebou.
V súťaži pre atletické škôlky sa víťazom stalo družstvo zo ZŠ  s MŠ Pionierska 2 Brezno, na striebornej priečke sa umiestnilo  naše družstvo zo ZŠ J. A.  Komenského Revúca a strieborné odznaky získalo družstvo z AK Danica Zvolen..

Školské obvodné majstrovstvá vo florbale pod názvom FLORBAL CUP 2016/2017, ktoré sa konali v GMK v Revúcej  bolo pre žiačky našej Základnej školy J. A. Komenského  veľmi úspešné – obsadili  prvé miesto a postupujú do regionálneho kola.  V rozhodujúcom zápase sme vyhrali nad družstvom domácich.

Dňa 14.2.2017 sa konalo v ZŠ Hviezdoslavova obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovala  žiačka Evka  Candelária Fumero Diaz. V kategórii F obsadila najvyššiu priečku – prvé  miesto a postupuje do krajského kola.   V danej kategórii bola jedinou úspešnou riešiteľkou zadaných úloh.

Naša základná škola hostila okresné kolo Geografickej olympiády. S náročnými otázkami a s tvrdou konkurenciou si bravúrne poradili naši žiaci. Marek Medvec a Tamarka Molentová obsadili v svojich kategóriách skvelé druhé miesta.

Blahoželáme aj našim volejbalistom, ktorí sa na krajskom kole vo volejbale žiakov ZŠ umiestnili na skvelom druhom mieste. Doslova o chlp im uniklo víťazstvo a postup na celoslovenské kolo, keď prehrali v tajbrejku vo finále s družstvom z Poltára.

Dňa 8.2.2017 sa konalo v GMK  v Revúcej obvodné kolo vo florbale žiakov ZŠ za účasti 5 družstiev. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo  chlapcov, ktoré po ťažkom boji s družstvom GMK obsadilo vynikajúce druhé miesto. 

V januári sa v CVČ v Tornale konalo okresné kolo 66. ročníka Matematickej olympiády kategórie Z9 a Z5. Našu školu úspešne reprezentovali naše žiačky deviateho ročníka Ivana Urbániková a Petra Mladšia a obidve skončili, ako úspešné riešiteľky na druhom mieste.

Ďakujeme všetkým menovaným za úspešnú reprezentáciu školy, nášho mesta a tiež pedagógom školy a rodičom za ich vzornú prípravu.

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského


 
 

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcovýVytlačiť
 

V piatok večer,17.februára sa v spoločenskej miestnosti Alfa mestského domu kultúry objavil vysoký výskyt krojových, ľudových a folklórnych prvkov na jeden meter štvorcový. Mestské kultúrne stredisko a folklórny súbor Lykovec usporiadali a hostili priaznivcov ľudovej hudby a folklóru na 1.krojovanej fašiangovej veselici.

Vestibul mestského kultúrneho strediska sa zmenil na chyžošku, ktorá ponúkla obraz života v dedinskej kuchyni a navodila tú správnu atmosféru hneď pri príchode. Samotná veselica sa konala na poschodí v kolešni ( spoločenská miestnosť Alfa).

 Pri vstupe do kolešne ste pocítili vôňu ľanu, konope a dreva, ktorú vydávali tkané pokrovce, ručne vyšívané a hačkované utierky,obrusy a zástery, svietniky z brezového dreva, a dekorácie z vrecoviny. Hostí okrem prípitku-trúnka z domácej hruškovice alebo vína a chleba s masťou a cibuľou na zrovnanie dychu ,vítala ručne vyšívaná plátená nástenka s odkazom Vitaj milý hosť. Tieto nástenky  s ručne vyšívanými odkazmi sa bežne vyskytovali v príbytkoch  ľudí na dedine a vyjadrovali odkazy alebo myšlienky ich obyvateľov. Na stoloch trónili samé domáce fašiangové dobroty- šišky, pagáčiky, štrúdle a maľované medovníky. Všetky tieto elementy spolu s ľudovou modrotlačou, kuchynským náradím a v neposlednej miere s ľudovou muzikou Dominika Václava a 160 hosťami v krojoch alebo v odevoch s ľudovými prvkami vytvárali krásny, pestrý obraz dedinskej kolešne. Nechýbala ani naturálna tombola pripomínajúca jarmočný stánok s domácimi výrobkami a ručne zhotovenými výšivkami. Aby sme nezabudli, že sme na dedine, na Gemeri, v úvode sa rozprávalo gemerským nárečím a členovia folklórneho súboru Lykovec zaspievali ľudové piesne, zatancovali tance z Gemera a vytancovali richtárku Evu Cireňovú. Tlieskali im aj kolegovia-členovia súborov Šumiačan a Dubina z Rožňavy, ktorí sa tiež prišli zabávať na našu veselicu. A že bola dobrá, kde vládla družná, vľúdna atmosféra svedčí fakt, že hostia sa rozchádzali až nad ránom. Ani o hlade nikto neostal V šírom poli (v zasadačke MsKS) sa podávala kapustnica, pečený diviak a pečené klobásy.

 Vedúce súboru Lykovec Natália Poprocká, Alena Ďurkovičová a Mariana Poprocká ďakujú členom súboru a všetkým za ochotu , ktorou priložili ruku k dielu. Sú dojaté ústretovosťou Revúčanov, ktorí požičali ľudové a folklórne prvky z vlastných domácností, a ktorými organizátori zdobili, zdobili a precizovali detaily. Šéfky si pochvaľujú aj dobrú spoluprácu s mestským kultúrnym strediskom a všetkými zainteresovanými na prípravách podujatia. Ďakujú sponzorom Mestské lesy Revúca, Miroslav Belák a všetkým, čo nezištne prispeli do tomboly doma vyrobenými produktami. Spokojnosť návštevníkov a organizátorov sú zárukou, že budúci rok sa stretneme na 2.ročníku veselice. Text a foto: Katarína Kvetková

Viacej foto v fotogalérií.

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový


 
 

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

V piatok 13.2.2017 sa Základná škola J. A. Komenského, presnejšie školská jedáleň,  premenila na prekrásny rozprávkový svet. Konal sa dlho očakávaný karneval, fašiangové oslavy. Karneval každoročne organizuje Školský klub detí pri ZŠ. Zúčastnili sa ho nielen deti zo ŠKD, ale aj ich spolužiaci z ročníkov 1. až 4.

Masky od výmyslu sveta sa predviedli rodičom a spolužiakom a veru bolo na čo pozerať. Bolo vidieť, že rodičia spolu so svojimi deťmi nenechali nič na náhodu, ale doma usilovne niekoľko dní pred karnevalom usilovne zhotovovali masky. Nechýbala  hudba a tiež nechýbali ani zábavné súťaže a bohatá tombola.

Sme veľmi radi, že sa detičky spolu so svojimi rodičmi dobre zabavili a ďakujeme pani vychovávateľkám za prípravu prekrásnej akcie. 

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského


 
 

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKAVytlačiť
 

Každý rok v období fašiangov sa naša materská škola zmení na hudobnú školu podobnú tej známej televíznej, v ktorej ujo Doremifák, alias fenomenálny Jozef Króner otváral deťom bránu do sveta hudby. Túto pomyselnú bránu otvárajú aj pani učiteľky našej materskej školy na Clementisovej ulici v Revúcej.

Malí potencionálni milovníci hudby sa prijateľnou formou oboznámili s ľudovými i umelými piesňami, ktoré si i sami s chuťou zaspievali. Zistili okrem iného, že pieseň môže byť pomalá i rýchla, smutná i žartovná.

Doprevádzala ich kapela, ktorú tvorili pani učiteľky zo škôlky spolu so svojimi obľúbenými nástrojmi: klavírom, harmonikou, husľami, violončelom a flautou. Dozvedeli sa tiež čo spôsobuje vibrovanie v hrdle a ako funguje ľudský hlas. Pani učiteľky sa ukázali nielen ako hudobníčky, ale aj ako dobré speváčky, pre ktoré nie je problém spievať aj viachlasne.

Cez počúvanie symfonickej skladby Rimskeho-Korsakova  Šeherezáda, sa preniesli do kráľovského paláca ku krásnej princeznej. Deti spomínanú skladbu počúvali tichučko, ako mušky, ako sa na pravých poslucháčov patrí.

Na záver, keďže je čas maškarných plesov, si zatancovali na pieseň Uja Luba – Karneval.

                                                                                                          Mgr. Iveta Živnerová

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA


 
 

Pásový schodolez pre imobilnýchVytlačiť
 

Na  základe  žiadosti   bola  v roku  2016   poskytnutá   mestu  Revúca      prostredníctvom Ministerstva  financií  SR    účelová   dotácia   vo  výške   4.500,-eur,  na  základe  ktorej   bol zakúpený  pásový  schodolez    pre  zabezpečenie  bezbariérového  prístupu   pre    imobilných  v  objekte     Mestského domu kultúry  v  Revúcej.    Schodolez  je  prenosný,   skladateľný   a zabezpečí prepravu imobilnej osoby na invalidnom vozíku. Je možné ho prepravovať a použiť aj na iných schodiskách, resp. v iných objektoch.    Zabezpečením   pásového   schodolezu    bude   ľuďom   trpiacim   telesným   hendikepom  poskytnutá služba na  prekonávanie architektonických bariér  vo  verejných priestoroch.

Pásový schodolez pre imobilných


 
 

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v RevúcejVytlačiť
 

„Keď šašovia ožívajú, fašiangy sa začínajú.

Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari“.

 

             Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme “ zase “. No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto  pani riaditeľka a p. učiteľky z našej  materskej školy na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej sa rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roku svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval...?“, alebo„...aká budeš maska...?“ bolo nespočetné množstvo. Až konečne prišiel deň D- 9. február 2017, keď  sa  celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, ktorá sa premiestnila do jedálni ZŠ J.A.Komenského, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, čarodejníci, piráti, kovboji, klauni, Batmani,  ale i zvieratká – lienka, zajačik, tiger. Škola ožila vravou a veselou hudbou. Čakalo tu na deti a rodičov prekvapenie :  animátori , ktorí rozveselili malých aj veľkých. Bola to riadna zábava. Masky súťažili, hrali sa a tancovali. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžas-né, každé zvíťazilo, a aj každé dostalo sladkú  odmenou. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Vďaka patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry našim deťom.

Bc. Alena Klimešová, MŠ Ul. Vl. Clementisa , Revúca

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

 


 
 

Babičkina lekáreňVytlačiť
 

V zimnom období nás viac ako inokedy prenasledujú rôzne choroby.
Prečo je to tak a ako sa im ubrániť sme si rozprávali  v Školskom klube detí pri Základnej škole J. A. Komenského . Povedali sme si, ako si v zime môžeme zvýšiť odolnosť organizmu a ako vyhnať začínajúcu chorobu aj bez tabletiek. Deti si ovoňali sušené liečivé bylinky, dozvedeli sa, ktorá bylina pomôže pri liečení prechladnutia, ktorá pri kašli, zápale, či iných zdravotných problémoch. Ochutnali sme čaje z medovky, mäty, harmančeka, šalvie šípok i žihľavy. Povedali sme si aj o liečivých účinkoch medu a význame včielok pre ľudí. A keďže k čaju chutí aj čajové pečivo, zahryzli sme si k nemu aj troška tejto dobroty.
Na záver si deti vymaľovali pracovné listy , na ktorých boli znázornené včelie plásty, do ktorých nosia včielky peľ, z ktorého vyrábajú zlatistý med .
Na jar, keď sa príroda prebudí, pôjdeme sa pozrieť na lúku, ktoré liečivé bylinky nám vyrastú ako prvé.

ŠKD

Babičkina lekáreň

Babičkina lekáreň

Babičkina lekáreň


 
 

Klauniáda na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Vo štvrtok,  9.februára,  prijali   pozvanie  do  Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej budúci prváci. Keďže sú Fašiangy, čas  plesov a karnevalov, pri dverách ich vítal  šašo Jašo. Odprevadil  ich do tried, kde už na deti čakalo prekvapenie, dopoludnie plné hier a zábavy. Spolu sme odhalili odpovede na mnohé hádanky, hrali sme sa, tvorili a vyrábali.  Naučili sme sa pesničku a v tanci sme si rozcvičili rúčky i nôžky. Po ťažkej práci sa deti dočkali sladkej odmeny. V telocvični na deti čakalo ďalšie milé prekvapenie. Naši žiaci si pre malých kamarátov pripravili divadelné predstavenie. Záverečná pesnička roztancovala aj škôlkarov a spolu so Snehulienkou a siedmimi trpaslíkmi sme si zatancovali všetci. Milé dopoludnie sa skončilo a my sa už na našich kamarátov tešíme pri zápise do našej školy  a ďalších akciách.

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke


 
 

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤVytlačiť
 

Už škôlkari poznajú pojmy ako vlasť, Slovensko, republika, alebo aké rieky tečú cez našu krajinu. Dňa 3.2.2017, v piatok, v období, keď si pripomíname oslobodenie Revúcej, v jabĺčkovej triede pani učiteľky pripravili zaujímavé dopoludnie. Deti  privítali svojich kamarátov z jahôdkovej a slivkovej triedy. Nebola to iba obyčajná návšteva. Stretli sa tu preto, aby si  zmerali sily v tom., kto lepšie pozná naše mesto a vlasť. Teda, súťažili v poznatkoch o SLOVENSKEJ REPUBLIKE a o svojom bydlisku  REVÚCEJ. Bol to vedomostný kvíz - POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ.

Súťažili trojčlenné družstvá z jahôdkovej a jabĺčkovej triedy, slivková trieda ich povzbudzovala. Družstvá za každú správnu odpoveď dostali nielen bod - červený, alebo žltý kvietok, ale aj veľký potlesk od divákov.

V závere porota  body - kvietky spočítala. Obidve družstvá všetky otázky zvládli na výbornú, dostali plný počet bodov. Na počesť víťazov zaznela slovenská hymna, na ktorú deti vynikajúco zareagovali. Odmenou pre víťazov bola medaila, omaľovánka a samozrejme nechýbala sladkosť i pre super divákov.

 

Eva Jahodníková, MŠ Ul. VL. Clementisa, Revúca

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ


 
 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPERVytlačiť
 

Býva už osvedčenou dlhoročnou tradíciou, že v Základnej škole J. A. Komenského  pracuje školská JA firma. Simuluje reálne podnikateľské prostredie akciovej spoločnosti, podniká v oblasti cestovného ruchu, pripravuje školské akcie pre mladších žiakov, predáva akcie zamestnancom a pravidelne dosahuje zo svojej činnosti zisk. Tento potom prerozdeľuje akcionárom vo forme dividend a čo je hlavné, jej zamestnanci majú zo svojich výsledkov radosť, ktorá ich motivuje do ďalšieho pracovného života. Dňa 26. januára sa konalo ustanovujúce zhromaždenie JA firmy Gacoper, na ktorom boli akcionári oboznámení so stanovami spoločnosti, podnikateľským a finančným plánom. Už len držať palce firme, aby sa jej darilo a okrem zisku priniesla aj celý rad podnikateľských skúsenosti zamestnancom – žiakom školy.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER


 
 

In Memoriam Dušan DubovskýVytlačiť
 

„Dokážeme povýšiť povinnosť na samozrejmosť,

čím pozdvihneme svoje duchovné hodnoty i osobnosť

a ľahšie ochránime dedovizeň pre tých,

ktorí po nás prídu,

a tí ju určite potrebovať budú!“

                                                                                                                      Dušan Dubovský

 

Ubehol už rok, čo nie je medzi nami divadelný ochotník, kultúrny a literárny historik, zberateľ s národopisným zameraním, knižný grafik, publicista, biografista, organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života, Dušan Dubovský. Dušan Dubovský sa narodil 16. augusta 1943 v Krupine. V Revúcej žil od októbra 1964.  Svoj život zasvätil mestu Prvého slovenského gymnázia a jeho histórii. Vzťah k mestu vyjadril predovšetkým svojimi dokumentárnymi fotografiami a publicistickou činnosťou. Fotografoval premeny mesta a zároveň ako zberateľ historických fragmentov skladal mozaiku dejinných udalostí. Urobil viac ako tri desiatky autorských výstav fotografií a dokumentov z minulosti a prítomnosti Revúcej a Slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia. Stovky jeho článkov a fotografií boli uverejnené v rôznych novinách, časopisoch a publikáciách. Vyšlo mu viac ako 40 druhov pohľadníc. Do tlače pripravil množstvo propagačných materiálov. Za svoju nenahraditeľnú prácu získaval mnohé vzácne ocenenia. Dušan Dubovský nás navždy opustil 7. februára 2016.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Text: Bc. Lucia Koreňová (Múzeum PSG)

Foto: MsÚ Revúca

In Memoriam Dušan Dubovský

In Memoriam Dušan Dubovský

In Memoriam Dušan Dubovský

 

 


 
 

Jedlá zmena v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

Žiaci v ZŠ I.B.Zocha mali v pondelok 30. 1. netradičnú veľkú prestávku. Zúčastnili sa experimentu – chutnali rôzne typy jabĺk, mali označiť tie, ktoré im najviac chutia a zároveň rozlíšiť, ktoré sú podľa nich z obchodu a striekané a ktoré sú domáce, z vlastnej záhrady, nestriekané. Tiež mohli ochutnať bezlepkovú bábovku a porovnať chuť klasických piškót a bezlepkových piškót.

Tí väčší vypĺňali anketu o zdravom stravovacom štýle. Pani učiteľky Špaldová a Tokárová zvedavcom odpovedali na rôzne otázky, ktoré sa týkajú zásad správneho stravovania alebo stravovania pri bezlepkovej diéte. Pani učiteľka Špaldová vysvetlila deťom napríklad aj to, že používať vajcia z domáceho chovu a nie z obchodu má aj veľký ekologický význam.

Z výsledkov ankety vyplynulo, že naši žiaci si doprajú raňajky a väčšina z nich uprednostňuje ovocie pred čokoládou.

Žiaci sa svorne vyjadrili, že sa už teraz tešia podobné akcie, počas ktorých sa dozvedia veľa zaujímavostí o stravovaní.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha


 
 

Víťazstvo v regióne patrí chlapcom zo ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Dňa 1.2.2017 sa v ZŠ v Brezne konalo regionálne kolo vo volejbale chlapcov. Naše mesto a Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej reprezentovalo družstvo v zložení Jakub Barták, Matúš Ďuriška, Martin Grendel, Pavol Hoza, Martin Marchevský, Matej Paluš pod trénerským vedením Mgr. Petra Bolačeka. Súperom boli chlapci z Brezna. Zápas jednoznačne vyhrali naši chlapci. Družstvo chlapcov  týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z minulého roka a zároveň si opäť vybojovalo postup na Krajské majstrovstvá vo volejbale , ktoré sa uskutočnia  dňa 7.2. 2017 v Detve. Všetkým chlapcom, ktorí reprezentovali našu školu a naše mesto srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu !

Víťazstvo v regióne patrí chlapcom zo ZŠ J. A. Komenského


 
 

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mestaVytlačiť
 

Máme za sebou už druhé kolo atletickej štafety, ktoré sa konalo 26. januára v telocvični ZŠ J. A. Komenského.  Zúčastnili sa ho znovu družstvá všetkých troch materských škôl nášho mesta.

Naši milí škôlkari už vedeli, čo ich čaká a s prehľadom zvládli všetky disciplíny. A znovu sa najviac darilo detičkám z katolíckej škôlky, ktoré získali zlaté medaily. Len o jeden bodík menej nazbierali deti z MS Clementisa a MŠ Sládkovičova. Srdečne blahoželáme.

Už teraz sa tešíme na posledné záverečné kolo v mesiaci február, kedy víťazné družstvo získa Pohár riaditeľa ZŠ.

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta


 
 

Slávnostné otvorenie umelej ľadovej plochy Vytlačiť
 

Vo štvrtok 26.januára 2017 sa za prítomnosti primátorky mesta Evy Cireňovej, poslancov MsZ a pozvaných hostí konalo slávnostné otvorenie prevádzky umelej ľadovej plochy. Kvalitu a rovnosť ľadu hneď na mieste otestovali deti základných škôl  na korčuliach.Mesto   Revúca v období  septembra až novembra    minulého roku  realizovalo rekonštrukciu    umelej   ľadovej   plochy,na  Ul.Tomášikovej  v  Revúcej. Technický  stav  štadióna  už  neumožňoval    jeho  prevádzku s  umelou ľadovou plochou.  Predmetom   stavebných prác   bola  rekonštrukcia   umelej  ľadovej  plochy  s vytvorením  novej technologickej betónovej dosky  s novými rozvodmi  pre  chladenie  plochy a  rekonštrukcia technológie  strojovne. Taktiež  bol  zrekonštruovaný  kanál  s potrubnými rozvodmi, ktorý  sa nachádza medzi ľadovou plochou a prevádzkovou budovou.  Zrealizovaná bola montáž nových mantinelov s vymeniteľnými priehľadnými ochrannými doskami z polyetylénu, montáž  priehľadných prestrešení striedačiek a trestných lavíc, dodanie nových bránok  a  modernizácia  osvetlenia  ľadovej  plochy.  Za bránkami sú na konštrukcii umiestnené nové ochranné siete. Na štadióne je nainštalovaná  nová svetelná tabuľa. Zhotoviteľom stavby je   spoločnosť FROST-service s.r.o., Lednické Rovne  so zmluvnou cenou  564 tis. €.  V súvislosti s realizáciou stavby bola vykonaná oprava  a  údržba  sociálnych zariadení a  ostatných  interiérových  priestorov. Uskutočnené boli príslušné  revízie   elektrických zariadení  a monitorovacieho systému úniku čpavku. Mestu Revúca bol na realizáciu  zámeru   poskytnutý   regionálny  príspevok  zo  štátneho  rozpočtu  SR  prostredníctvom    Ministerstva  dopravy, výstavby   a  regionálneho rozvoja  SR  v sume  147.000 € a to  na  podporu  realizácie opatrení v súlade  s Akčným plánom rozvoja okresu Revúca, ktorý bol schválený uznesením vlády SR zo dňa 13.9.2016. V súčasnosti,  na základe  súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Banská Bystrica  a   ostatných   stanovísk    dotknutých  orgánov   verejnej  správy, na  zimnom  štadióne  zabezpečovaná   skúšobná  prevádzka   vrátane  korčuľovania   pre   verejnosť. V skúšobnej prevádzke sa preverí funkcia technických  a technologických zariadení stavby  v   prevádzkových podmienkach. Mesto  Revúca  po skončení a vyhodnotení  skúšobnej prevádzky  požiada  o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre danú stavbu. Text a foto: Katarína Kvetková

Viacej foto v fotogalérií.

Slávnostné otvorenie umelej ľadovej plochy


 
 

Družstvo dievčat z „Hviezdoslavky“ postupuje na krajské majstrovstvá v basketbaleVytlačiť
 

Dňa 30.1.2017 sa 7 - členné družstvo  žiačok našej školy v zložení  Bolečeková, Koreňová, Faklová, Bátoriová, Grendová, Motyčková a Hrbálová zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa konalo  v telocvični GMK Revúca.

Súperom našich dievčat bolo víťazné družstvo z okresného kola v Brezne - žiačky              ZŠ Čierny Balog. Aj napriek tomu, že stabilné hráčky družstva Vredíková a Vrbjarová sa zápasu nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov, naše družstvo vďaka výbornému kolektívnemu výkonu dievčatám z Čierneho Balogu v zápase nedalo šancu.

Výsledok zápasu :

ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca - ZŠ Čierny Balog    21 : 3 (10 : 2)

Družstvo dievčat týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z minulého roka a zároveň si opäť vybojovalo postup na Krajské majstrovstvá v basketbale, ktoré sa uskutočnia    dňa 9.3.2017 vo Zvolene.

Všetkým dievčatám, ktoré vzorne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy !

                                                                                                                                    Mgr.J.Kvetko

Družstvo dievčat z „Hviezdoslavky“ postupuje na krajské majstrovstvá v basketbale


 
 

Revúcki biatlonisti opäť bodovaliVytlačiť
 

Posledný januárový víkend patril opäť biatlonu. Dejiskom II.kola Viessmann pohár v biatlone bolo po Banskej Bystrici  Osrblie. V dňoch 28. - 29. 1. 2017 sa tu stretli pretekári všetkých žiackych kategórií ako aj všetci priaznivci tohto krásneho športu. Krásne slnečné počasie a perfektne upravené trate boli zárukou skvelého športového zážitku.

V sobotu 28.1. 2017 si pretekári zmerali svoje sily v rýchlostných pretekoch. Náš biatlonový klub Magnezit Revúca najúspešnejšie reprezentovala Emka Kapustová, ktorá vo svojej  kategórii 14-15 ročných žiačok s vynikajúcou streľbou (0+1) vybojovala pre naše farby skvelé 1.miesto. Zastúpenie sme mali aj v ďalších kategóriách. V kategórii 12-13 ročných žiakov sa predstavili Róbert Biž, ktorý so streľbou 1+4 obsadil 9. priečku a Tomáš Kuchta (4+1) obsadil 12. miesto. 12-13 ročné žiačky reprezentovala Tamarka Molentová. Úspešná streľba (1+1) a dobrýý bežecký výkon jej pomohli priblížiť sa k tým najlepším pretekárkam jej kategórie a získala skvelé 6.miesto. Na cenné kovy siahla opäť Saška Štempelová,ktorá v kategórii 10-11 ročných žiačok obsadila krásnu 3. priečku. Najmladšia pretekárka tejto kategórie v rámci slovenského pohára, Lenka Repáková obsadila pekné 9. miesto. O dve priečky vyššie na 7. mieste sa umiestnila Veronika Šteczová. Medailu mal takmer na dosah Markus Sklenárik, ktorý v kategórii 10-11 ročných žiakov získal 4. miesto. Hneď za ním na 5.mieste sa umiestnil Adrián Ottinger. Jankovi Levčákovi patrilo 11.miesto.

V nedeľu 29.1.2017 boli na programe vytrvalostné preteky, ktoré preverili fyzickú i psychickú kondíciu pretekárov. Žiaci absolvovali 1,5-násobnú dĺžku trate oproti rýchlostnému preteku a namiesto trestných kôl sa im pripočítavali za nezostrelené terče sekundy navyše. Emka Kapustová zopakovala svoj výborný výkon zo soboty. Streľba (0+1) a skvelý beh na lyžiach jej zabezpečili už štvrté prvenstvo tejto sezóny a je tak jasnou líderkou celkového rebríčka slovenského pohára žiačok. Róbert Biž so streľbou 1+1 získal 9.miesto a Tomáš Kuchta (3+1) 15. miesto. Tamara Molentová so streľbou 2+0 si udržala sobotňajšiu 6. priečku. Aj Saška Štempelová si udržala rovnako krásne 3.miesto z predchádzajúceho dňa . Hneď za ňou sa na 4.mieste umiestnila Veronika Šteczová. Lenka Repáková obsadila v silnej konkurencii starších „kolegýň“ 10.miesto. V najmladšej chlapčenskej kategórii si všetci traja naši pretekári zopakovali umiestnenie z predchádzajúceho dňa. Markus Sklenárik obsadil 4. miesto, Adrián Ottinger 5. miesto a Janko Levčák 11. miesto.

Najbližší pretek čaká našich športovcov opäť v Osrblí, 11.-12. februára. Želáme im veľa síl, úspechov a skvelých výkonov :-)

 

Mgr. Eva Molentová

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali


 
 

Chráněná krajinná oblast Litovelské PomoravíVytlačiť
 

Odlesňování původní krajiny a její přeměna na krajinu zemědělskou probíhala zejména v nížinných oblastech, proto jsou dnes tyto oblasti velmi silně pozměněné, s minimem přírodních biotopů. O to vyšší význam je nutno přikládat těm místům, kde se podařilo do dnešních dnů původní charakter nížinné krajiny zachovat. Jednou z mála takových oblastí v České republice je chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (CHKO LP), v jejímž centru leží právě město Litovel.

CHKO LP lze rozdělit do dvou základních celků. Prvním je část nížinná, představovaná lužními lesy protékanými řekou Moravou, v převážné délce svého toku přirozeně meandrující, spolu s přítoky a bočními rameny. Na řeku a lužní lesy pak navazují nivní louky. Unikátnost území je daná především přirozenou dynamikou vodního režimu. Zejména v jarních měsících dochází k rozvodnění řeky Moravy a zaplavení prakticky celého lužního lesa a značné části luk. Po opadnutí vody zde zůstávají větší i menší vodní plošky hostící nepřeberné množství mnohdy i velmi vzácných organismů. Namátkově lze vzpomenout např. kriticky ohrožené korýše žábronožky sněžní a listonohy jarní, typickými obyvateli tůní jsou i obojživelníci. Po vyschnutí tůní v nich život utichá, vrací se s další záplavou. Přirozeně strukturované lužní lesy, kde nechybí ani přestárlé, odumírající stromy, poskytují útočiště mnohému vzácnému hmyzu, ptákům i savcům, např. stromovým netopýrům. V předjaří navíc rozkvetou lesy koberci jarních květin, sněženek, bledulí, dymnivek, sasanek i jiných. Tyto rostliny musejí vykvést velmi rychle, aby využily slunečních paprsků dopadajících až na zem. Jakmile stromy rozvinou své listoví, panuje i v poledne v lužním lese spíše polostín, což snáší pouze omezený počet rostlinných druhů. Zdejší lužní lesy, jako přirozené místo rozlivu povodňových vod, také velmi dobře chrání okolní sídla před záplavami. Menší povodně absorbují zcela, ty větší výrazně oslabí. Toho si byli dobře vědomi zdejší obyvatelé již ve středověku. Od těchto dob místní lidé systémem tzv. „selských hrází“ zadržovali vodu v lese či na loukách a chránili tak svá obydlí před záplavou. Část těchto hrází je dodnes zachována a i dnešní protipovodňové plány se tímto systémem hrází inspirují.

Druhou částí CHKO je část pahorkatinná, v převážně části pokrytá přirozenými listnatými lesy, která je představována masivem Doubravy a vápencovým vrchem Třesínem. Nejznámější součástí Třesína jsou Mladečské jeskyně, které jsou dnes považovány za nejstarší naleziště pozůstatků moderního člověka ve střední Evropě (jeskyně jím byly obývány již před více než 30 tisíci lety).

Ochrana přírody v CHKO LP se odehrává na několika úrovních. Nezastupitelnou roli má osvěta a výchova, ať již formou přednášek, exkurzí nebo budováním a údržbou sítě naučných stezek. Před několika lety bylo vybudováno i návštěvnické středisko (tzv. Dům přírody Litovelského Pomoraví). Další náplní práce je neustálá komunikace jak s úřady, tak i s nejrůznějšími žadateli ohledně jejich plánů na využívání území, které by mohly ohrozit stav zdejší přírody. Třetí hlavní náplní činnosti je financování činností vedoucích k údržbě nebo zlepšení stavu přírodních biotopů a populací ohrožených druhů (příspěvky na kosení luk, výsadbu a ochranu vzácných druhů dřevin, úklid odpadků,…).

CHKO LP byla zřízena v roce 1990 na ploše více než 90 km2. Území je zároveň v rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 vyhlášeno za tzv. ptačí oblast a v převážné své ploše i za evropsky významnou lokalitu. Nížinná část CHKO LP je navíc součástí prestižního seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. Je tedy zjevné, že svým významem dalece přesahuje hranice České republiky, a proto si lze jen přát, aby se záchrana tohoto území do budoucna podařila.

Ondřej Dočkal,

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

foto: Jan Vrbický

meandrující Morava

meandrující Morava

louka v PR Plané loučky

louka v PR Plané loučky

žábronožky sněžní

žábronožky sněžní

listonoh jarní

listonoh jarní

kuňka obecná samec

kuňka obecná samec

jasoň dymnivkový

jasoň dymnivkový

bledule jarní

bledule jarní

les plný dymnivek

les plný dymnivek

sasanka pryskyřníková

sasanka pryskyřníková

kosatec sibiřský

kosatec sibiřský

zapalice žluťuchovitá

zapalice žluťuchovitá

periodická tůň

periodická tůň

periodická tůň malá

periodická tůň malá


 
 

ZOCHÁČI LYŽIARIVytlačiť
 

My, Zocháči, dnes už úspešní absolventi Lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu na Donovaloch, teda LYŽIARI, si z jedného nezabudnuteľného týždňa odnášame skvelé zážitky.

Radi spomíname na to, ako nás ráno, 19. 1. 2017, rodičia odprevadili pred školu. Lyže, lyžiarky, korčule, kufre a KUFRISKÁ sme nechali na rodičov a na pána šoféra, nastúpili sme do autobusu a nadšení i plní očakávaní sme vyrazili do hôr. Hneď po príchode sme sa prekvapivo sťažka vtesnali do lyžiarok, ale o to ľahšie sme skočili na lyže. Teda väčšina z nás, pretože niektorí sa s týmto „nemotorným“ športovým čudom stretli prvýkrát. Zoznámili sme sa s lyžiarskym svahom, pred ktorým sme mali ešte niektorí rešpekt a boli sme vďační lanovke, na ktorej sme mohli oddychovať v náročnejších lyžiarskych úsekoch dňa. Keď nás priviezli do útulného, teplého, nám už známeho penziónu Javorina, vybalili sme sa, trochu sme si oddýchli a oboznámili sme sa s okolím.

               Prvý večer sme si vypočuli niečo o bezpečnosti na lyžiarskom svahu aj o teórii lyžovania. Každý deň kurzu sme začínali výbornými výdatnými raňajkami, po ktorých sme vyrážali na svah. Počas dňa sme lyžovali dvakrát – dopoludnia a popoludní. Každý večer pre nás učitelia vymysleli zaujímavý program.

Druhý večer sa niesol v znení „Izba baví izbu“. Najzaujímavejšia bola asi pantomíma, do ktorej sa zapojili aj učitelia. Fascinovalo nás aj vystúpenie nášho kamaráta Mateja s kartami.

Už v tretí deň sme boli z lyžovania unavení, no vďaka zábave bolo všetko super. Mohli sme sa ísť poprechádzať s pani učiteľkou Pirochovou a korčuľovať sa s pani učiteľkou Kunštárovou a s pánom učiteľom Bábeľom. Počas tretieho večera si posádky izieb vytvorili plagáty, ktoré sme aj prezentovali. O tom, že boli pekné sa mohli presvedčiť aj ostatní, pretože teraz zdobia panely a nástenky na chodbách našej školy. Tri najnápaditejšie plagáty boli ocenené sladkými dobrotami a „špeci“cenu (medaily – piškótky) udelila porota plagátu „Krakonoš“. Toto pomenovanie pre nášho super rýchleho zjazdára Mareka nás bavilo počas celého kurzu.

Posledný večer bol pre nás najúsmevnejší. Po lyžovaní sme si užili sneh na Novej Holi úplne všetci. Tí, ktorí sa vďaka pani učiteľke naučili lyžovať len pred dvoma dňami a lyžovanie na Novej Holi by bolo pre nich ešte náročné, si mohli na tomto ešte nezdolanom svahu zahrať HUTUTU. Do hry sa zapojili aj učitelia. V šere sa ozýval náš smiech, ba priam rehot, spôsobený váľaním sa v snehu a hádzaním nie celkom elegantných rybičiek s takmer dokonalým mäkkým pristátím. Takmer... ale nakoniec aj Šuňo, tvrdý a odhodlaný to hráč,  zvládol tých svojich pár kvapiek krvi z nosa s úsmevom. Dukátové buchtičky boli chutným štartom na to, aby sme to poriadne roztočili na parkete. Po večery sme sa poďakovali majiteľovi penziónu za starostlivosť a on si pre nás pripravil prekvapenie. Zahral nám na gitare a zaspieval. Pani učiteľka vyhodnotila kurz, odovzdala nám diplomy za jeho úspešné absolvovanie a poďakovala pani doktorke, ktorá sa ochotne starala o chorých spolužiakov. Diskotéka bola fajn. Vybláznili sme sa a mohli sme si zatancovať aj učiteľmi. Veľmi sa nám spať nechcelo, ale museli sme si oddýchnuť. Na ďalší deň nás čakalo lyžiarske doobedie. Ale čo s tou otužovacou sprchou? Voda bola raz ľadová a raz vrelá, no nejako sme si poradili.

V deň odchodu si každý hľadal svoje stratené ponožky. Po raňajkách sme vytvorili reťaz, pomocou ktorej sme šikovne naložili kufre do auta. Vychutnali sme si posledné jazdy lanovkou a lyžovačku plnú slnka, nakúpili sme malé suveníry pre radosť, doplnili sme si zásoby na cestu a príjemne unavení sme si podriemkavali na ceste do našich domovov. Radi by sme ostali, ale aj sme sa tešili. Pred školou nás už čakali rodičia. A na záver... trocha poézie:

Pred školou sa všetci zišli, predsa na lyžiarsky sme išli.

A tak všetci v buse sedia, sladkosti a buchty jedia.

Aj bača sa k nim pridá rád, doniesol celý batoh limonád.

Nooo, Simona, youtuber, kričí nahlas: „Mobil ber!“

Kým ho stihnem vybrať von, nastane tam veľký zhon.

Tošo rýchly ako blesk, nevšimol si Žofku, tresk!

Kaja s Vlaďou balia chlapcov na svahu, nech zavolajú, veď sú oni na ťahu.

Každý druhý je tu chorý, tretieho zas hlava bolí.

Škoda, že to ubehlo tak svižne, dúfame,

že rok medzi ďalším lyžiarskym sa len tak mihne.

 

žiaci a učitelia

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI


 
 

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

K dobrému jedlu patrí aj pekné prostredie. A je tomu tak, aj v Školskej jedálni pri ZŠ J. A. Komenského. Školská jedáleň, spolu so školskou kuchyňou, boli miestom, v ktorých bolo rušno počas vianočných prázdnin. Keď žiaci oddychovali a panie kuchárky nevarili,  majstri pracovali. Vymieňalo sa technologické zariadenie v školskej kuchyni - umývačka riadu a to vďaka finančnému príspevku  zriaďovateľovi našej školy - nášmu mestu. A výmenou prešlo aj osvetlenie v školskej jedálni. Znovu sa podarilo skvalitniť pracovné prostredie našich kuchárok a pomôcť im pri ich ťažkej práci a tiež spríjemniť prostredie pre všetkých stravníkov školy.

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského


 
 

Januárové víťazstvá z „Hviezdoslavky“Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy, Hviezdoslavova 1, v Revúcej v mesiaci január 2017 zožali viacero úspechov v recitačných, ale aj vedomostných súťažiach. Prvý úspech nám priniesli naši reprezentanti zo súťaže v prednese slovenských povestí- Šaliansky  Maťko.Ema Sabolová /VII.A/ a Oliver Kiss/V.A/ vo svojich kategóriách zvíťazili. Veľmi pekné 2.miesto získala aj Tamara Hrbálová/III.A/.  

V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku si v silnej konkurencii žiakov z ďalších základných škôl a osemročných gymnázií  skvele počínala Viktória Székelyová/IX.B/. Všetci súťažiaci absolvovali písomnú a ústnu časť. Najviac bodov sa podarilo získať našej neporaziteľnej Viki Székelyovej, a tak sa stala víťazkou v kategórii B1.

Svojimi vynikajúcimi znalosťami a komunikatívnosťou Viki presvedčila nielen vyučujúcich anglického, ale aj nemeckého jazyka. Reprezentovala nás totiž aj v Olympiáde z nemeckého  jazyka. V tejto súťaži si žiaci odskúšali svoje vedomosti, slovnú zásobu, čítanie a  počúvanie s porozumením, gramatické zručnosti a tvorivý dialóg v nemčine. Viktória Székelyová aj v tejto olympiáde potvrdila svoje prvenstvo.

Vynikajúco si počínal aj Andrej Mladší /IX.A/, ktorý je známy svojimi úspechmi v matematických súťažiach z predchádzajúcich rokov. V tomto školskom roku Andrej zvíťazil v okresnom kole matematickej olympiády.

Do krajského kola postúpil aj Andrej Boroš /IX.B/, víťaz okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka.

Aj tieto úspechy našich žiakov svedčia o kvalite vyučovacieho procesu v Základnej škole, Hviezdoslavova 1, v Revúcej.

Všetci naši víťazi si zabezpečili postup do krajského kola. A tak im   srdečne blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu a   opäť im budeme držať palce!

Januárové víťazstvá z „Hviezdoslavky“


 
 

Rýchle šípy v ZŠ I.B. ZochaVytlačiť
 

Hodiny informatiky v ZŠ I.B.Zocha boli počas druhého januárového týždňa  iné ako ostatné. Žiaci totiž absolvovali už siedmy ročník súťaže Rýchle šípy internetu, ktorú pre nich pripravujú učitelia informatiky v rámci Týždňa digitálnych zručností.

Súťaž spočívala vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Na zodpovedanie otázok mali súťažiaci  určený časový limit, samozrejme, šikovnosť a rýchlosť je v dnešnej dobe dôležitá, preto za ušetrený čas boli pripisované bonusové body. Súťaže sa tohto roku zúčastnilo až 129 žiakov školy, prvý rok sa do nej pokusne zapojili aj štvrtáci. Najviac sa darilo Tomášovi Bobkovi, Sebastiánovi Šaffovi, Eme Kapustovej, Tomášovi Kučerákovi a Dávidovi Pribilincovi.

ZŠ I.B.Zocha je aj „zelenou školou“, preto odpovedné hárky žiaci nedostali na papieri, ale vypĺňali ich priamo do webového formulára.

Ak si chcete otestovať (samozrejme, už nesúťažne) svoje vyhľadávacie zručnosti, môžete tak urobiť kliknutím na tento odkaz:

https://goo.gl/forms/nQj6JPCRbUku5iFe2

 

Mgr. Andrea Tokárová

Rýchle šípy v ZŠ I.B. Zocha

Rýchle šípy v ZŠ I.B. Zocha


 
 

KICKBOX LEON REVÚCA 1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch Vytlačiť
 

V sobotu 21.januára 2017 sa v Košiciach uskutočnilo 1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch (pointfighting, lightcontact, kicklight), na ktorom sa zúčastnilo 209 štartujúcich z 22 klubov v pomerne silnej účasti Slovenska a Ukrajiny. Revúca získala celkom 6 medailí. (1. striebro,5. bronz) skončili sme v rámci SR na 15 mieste. Matej a Daniel mali svoju premiéru chlapci bojovali výborne.
Alžbeta Teličáková -28 kg ml. žiaci pointfighting 2. miesto, lightcontact 3. miesto
Matej Paľaš -57 kg st. žiaci  lightcontact 3. miesto, kicklight 3. miesto.
Daniel Barna +63 kg st. žiaci  lightcontact 3. miesto, kicklight 3. miesto.
Aj keď v menšom množstve atmosféra bola úžasný chlapci si počínali v zápasoch výborne oceňujem ich prístup pri tréningoch aj keď sa ráno ťažšie stáva stojí to za to, ​v športovej príprave. 

1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch

1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch

1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch


 
 

Úspechy atlétov zo ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

V sobotu 14. januára 2017 sa atléti zo Základnej školy J. A. Komenského zúčastnili v Banskej Bystrici krajských majstrovstiev v atletike prípraviek a mladšieho žiactva. Hoci v našej škole trénujeme iba pár mesiacov, od leta 2016, naši atléti získali v konkurencii veľkého množstva súťažiacich ( 40 -50 detí v každej disciplíne) veľmi pekné umiestnenia. 


Tomáš Galovič – 600 m prípravka - 5. miesto, čas : 2:19,36,

Nina Natália Vavreková - vrh guľou mladšie žiačky - 5. miesto,  diaľka : 7,12 m,

Robert Biž – 600 m mladší žiaci - 6. miesto,  čas 2:09,91,

Lucka Ďurišková – 600 m mladšie žiačky - 6. miesto, čas :  2: 12,

Tamara Molentová – 600 m mladšie žiačky - 8. miesto,  čas : 2: 14.

 

Úspech a dve zlaté medaily čakali aj na Romana Krokavca, žiaka 8. ročníka, ktorý 21. januára 2017 v Bratislave na Halových majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu v kategórii starší žiaci,  zvíťazil v skoku do diaľky a v behu na 60 m a  v tvrdej konkurencii mu zaslúžene patria dve 1. miesta.

 

Veľmi sa tešíme z týchto úspechov a prajeme veľa síl do ďalšieho tréningu. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a nášho mesta.  Len tak ďalej.

Úspechy atlétov zo ZŠ J. A. Komenského

Úspechy atlétov zo ZŠ J. A. Komenského

Úspechy atlétov zo ZŠ J. A. Komenského


 
 

Stretnutie vedúcich predstaviteľov všetkých inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy Vytlačiť
 

Dňa 23.1.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Revúcej  stretnutie vedúcich predstaviteľov všetkých inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy pôsobiacich na území mesta a v okrese Revúca, ktoré zvolala primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová.

Účelom stretnutia bolo podanie vzájomných informácií o práci inštitúcií, spolupráci a dostupnosti služieb pre občanov mesta a okresu. Mesto Revúca spolupracuje a snaží sa byť nápomocné v prípade vzniknutých potrieb inštitúcií pri zabezpečovaní ich požiadaviek pre bezproblémový chod úradov. Prednosta Okresného úradu v Revúcej Ing. Peter Balogh, podal zúčastneným informácie o Akčnom pláne schválenom  Vládou SR pre okres Revúca a úlohách vyplývajúcich z neho. Výsledkom práce všetkých inštitúcií má byť dostupnosť a kvalitné poskytovanie služieb pre občanov.

Msú.

Stretnutie vedúcich predstaviteľov všetkých inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy

Stretnutie vedúcich predstaviteľov všetkých inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy

Stretnutie vedúcich predstaviteľov všetkých inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy


 
 

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....Vytlačiť
 

Primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová s delegáciou,  sa zúčastnila na základe pozvania starostu partnerského mesta Litovel  mestského plesu, konaného aj pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 50. výročia spolupráce s mestom Litovel. Do Litovle sme priniesli  „kus Slovenska“ v podobe folklórneho súboru Śumiačan a primátorka odovzdala pánovi starostovi anjela vyrezaného z dreva, tiež typické slovenské produkty- slivovicu, bryndzu a revúcku  klobásu. Výborná zábava a pohostinnosť českých partnerov , temperament  folkloristov, spríjemnili začiatok roka spoločných podujatí v oboch partnerských mestách. Stretnutia  by mali byť v jubilejnom roku intenzívnejšie a zamerané na rozvoj spolupráce škôl, občianskych združení, spoločenských a kultúrnych organizácií.

 

Msú.       

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....

Revúčania so slovenským folklórom v Litovli....


 
 

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Po vianočných prázdninách sme sa stretli v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského  oddýchnutí a plní očakávaní, čo nám nový rok prinesie.Zima nám dopriala snehovú nádielku, čomu sa samozrejme potešili hlavne deti, tak sme to u nás v ŠKD využili. Dňa 13.1. sa vo vonkajších priestoroch našej školy konala Zimná olympiáda v ŠKD. Zúčastnili sa jej všetky štyri oddelenia, ktoré medzi sebou súťažili v štyroch disciplínach: slalomový beh pomedzi kolíky, hod snehovou guľou do terča, ťahanie bobov so záťažou a najväčšou výzvou bolo stavanie zo snehu. Atmosféra bola fantastická, všetci sa navzájom povzbudzovali k čo najlepším výkonom. Všetci súťažiaci boli na záver odmenení sladkou odmenou, pretože víťazmi boli všetky deti, ktoré sa zimnej olympiády zúčastnili a strávili tak príjemné popoludnie.

Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Zimná olympiáda v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského


 
 

Šesť pódiových umiestnení pre RevúčanovVytlačiť
 

Biatlonová sezóna v kategóriách žiakov začala pre Klub biatlonu Magnezit Revúca sľubne. Prvé kolo Viessmann pohára sa konalo 21. a 22. januára 2017, po prvýkrát netradične v Banskej Bystrici, ktorá je Európskym mestom športu. Jedenásť štartujúcich klubu sa počas dvoch dní zúčastnilo rýchlostných aj vytrvalostných pretekov. O tom, že sezóna začala sľubne, svedčí šesť pódiových umiestnení. V kategórii žiačok 14-15 ročných si najlepšie počínala Ema Kapustová, ktorá v oboch pretekoch dala „za nulu“ a nielen týmto skvelým streleckým, ale aj úžasným bežeckým výkonom predčila svoje súperky o celé dve minúty. Alexandra Štempelová si v kategórii 10-11 ročných žiačok vybojovala vďaka rýchlym nohám v sobotu striebro, v nedeľu už na ňu nestačila žiadna súperka a skončila na prvej priečke. V tej istej kategórii zaostala  tesne za pódiovým umiestnením Veronika Šteczová a v obidvoch štartoch vybojovala cenné štvrté miesta. Nasadený nováčik Markus Sklenárik prekvapil v kategórii 10-11 ročných žiakov aj o rok starších súperov, ktorí už majú skúsenosti z minulej sezóny, a v oboch pretekoch vybojoval bronz. Darilo sa aj Adriánovi Ottingerovi, ktorý v tej istej kategórii obsadil dvakrát piatu priečku.

V sobotu sa strelecky darilo Samuelovi Simanovi, keď novou klubovou zbraňou strelecky napodobnil Emu Kapustovú a v kategórii 12-13 ročných žiakov si čistými ležkami vybojoval 8. miesto, na 10. priečke skončil Róbert Bíž. V nedeľu mal v tej istej kategórii dôvody na úsmev Tomáš Kuchta, keď sa po streľbe 1+0 posunul oproti sobotňajšiemu umiestneniu až od 11 priečok dopredu na deviatu priečku a vytvoril si tak osobné pretekárske maximum. Pre problémy s puškou sa menej darilo Tamarke Molentovej, ktorá aj napriek rýchlemu behu už nedokázala dohoniť stratu, ktorú nabrala kvôli technickým problémom zbrane. Prvé ostré štarty absolvovali aj vlaňajší prípravkári Lenka Repáková (najmladšia zo všetkých štartujúcich, 9. miesto) a Janko Levčák (11. miesto), ktorí sa v súťaži „oťukávali“, aby získali skúsenosti do ďalších štartov.

Medaily prišiel víťazom odovzdať primátor Banskej Bystrice, Ján Nosko. Šesť víkendových pódiových umiestnení, z toho tri zlaté, jedno strieboré a dve bronzové, sľubujú úspešnú sezónu Revúčanov. Ďalšie kolo pohára ich čaká už budúcu sobotu v Osrblí.

Všetkých priaznivcov revúckeho biatlonu pozývame na nedávno spustenú oficiálnu stránku klubu www.biatlonrevuca.sk

 

Andrea Tokárová

Šesť pódiových umiestnení pre Revúčanov

Šesť pódiových umiestnení pre Revúčanov

Šesť pódiových umiestnení pre Revúčanov

Šesť pódiových umiestnení pre Revúčanov

Šesť pódiových umiestnení pre Revúčanov


 
 

Žiaci z Hviezdoslavky na sánkovačkeVytlačiť
 

Poriadna snehová guľovačka či sánkovačka bola kedysi samozrejmosťou, no dnes je skôr už vzácnosťou.

Perinbaba nám túto zimu dopriala dostatok snehu, a preto sme sa aj my, učitelia zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej rozhodli, dopriať deťom  poriadnu sánkovačku, po zaslúženej práci počas celého polroku.

Deti prichádzali do školy so svojimi sánkami, klzákmi, bobami a už sa nevedeli dočkať, kedy ich budú môcť použiť. Snehom zasypaný kopec pod  Strmou vyzeral  ako v zimnej rozprávke.  Stromy boli obalené v bielej perine. Ponúkal úžasnú sánkovačku, ktorá rozžiarila oči takmer všetkým žiakom 2.- 4. ročníka. Sánkovačka bola síce zamrznutá, ale nezabudnuteľná. Detský krik a smiech sa niesol celou dolinou.  Domov sme sa vracali poriadne unavení, ale spokojní, že sa nám podarilo príjemne stráviť jeden krásny zimný deň. Chvíle zažité na obyčajnom kopci iste utkveli v každej jednej detskej hlavičke.

Veríme, že aj budúci rok nás zima obdarí  takouto bohatou nádielkou snehu a my opäť zažijeme nezabudnuteľné chvíle strávené s deťmi na snehu.

                                                                                  

                                                                                                                            Mgr.B.Kilíková

Žiaci z Hviezdoslavky na sánkovačke

Žiaci z Hviezdoslavky na sánkovačke

Žiaci z Hviezdoslavky na sánkovačke

Žiaci z Hviezdoslavky na sánkovačke


 
 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazykuVytlačiť
 

V mrazivé utorkové ráno, 17. januára 2017, sa dve víťazky školského kola Olympiády v anglickom jazyku vybrali do Tornale reprezentovať našu školu, "Hviezdoslavku",   v obvodnom kole tejto postupovej súťaže. V silnej konkurencii žiakov z ďalších základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Revúca si skvele počínali Lea Szentandrassiová v kategórii A1 a Viktória Székelyová v kategórii B1. Všetci súťažiaci absolvovali písomnú a ústnu časť. Najviac bodov sa podarilo získať našej neporaziteľnej Viki Székelyovej, a tak sa stala víťazkou vo svojej kategórii, čím si zabezpečila postup do krajského kola. Obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy, Viktórii srdečne blahoželáme a vo februári opäť držíme palce!

Mgr. Lucia Barišová


 
 

Úspechy žiakov z Hviezdoslavky... Šaliansky Maťko J.C. Hronského - okresné kolo Vytlačiť
 

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

S potešením dávame na známosť umiestnenie našich žiakov v okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. A že sa nemáme za čo hanbiť, svedčia úspechy našich žiakov:

I.   kategória –  2. miesto  Tamara Hrbálová  (3.A)

II.  kategória –  1. miesto  Oliver Kiss  (5.A)

III. kategória –  1. miesto  Ema Sabolová  (7.A)

Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré bude v Banskej Bystrici a veríme, že ani tam sa ich prednesy „nestratia“. Srdečne blahoželáme!  Prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

PaedDr. K.Hadžegová 

Úspechy žiakov z "Hviezdoslavky"... Šaliansky Maťko J.C. Hronského - okresné kolo


 
 

Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy – zimný štadión RevúcaVytlačiť
 

          Mesto   Revúca     zabezpečilo    v období     september - november    minulého    roku  realizáciu  stavby      „Rekonštrukcia    umelej   ľadovej   plochy  -  zimný  štadión“,   ktorá  sa  nachádza   na   Ul.Tomášikovej   v  Revúcej.     Z   dôvodu,    že   technický   stav     štadióna   neumožňoval    jeho   prevádzku    s   umelou   ľadovou   plochou,   bola   zabezpečená  jeho rekonštrukcia.

          Predmetom   stavby   bola  rekonštrukcia   umelej  ľadovej  plochy  s vytvorením  novej technologickej betónovej dosky  s novými rozvodmi  pre  chladenie  plochy   a   rekonštrukcia technológie  strojovne. Taktiež  bol  zrekonštruovaný  kanál  s potrubnými rozvodmi, ktorý  sa nachádza medzi ľadovou plochou a prevádzkovou budovou.

          Zrealizovaná    bola    montáž    nových   mantinelov   s  vymeniteľnými    priehľadnými  ochrannými doskami z polyetylénu,  montáž  priehľadných prestrešení striedačiek a trestných lavíc, dodanie nových bránok   a   modernizácia  osvetlenia  ľadovej  plochy.  Za bránkami sú na konštrukcii umiestnené nové ochranné siete. Na štadióne je nainštalovaná  nová svetelná tabuľa.  Zhotoviteľom   stavby   je   spoločnosť   FROST-service  s.r.o.,  Lednické Rovne    so zmluvnou cenou  564 tis. €.

          V súvislosti s realizáciou stavby bola vykonaná oprava  a  údržba  sociálnych zariadení a  ostatných  interiérových  priestorov.    Uskutočnené   boli   príslušné   revízie    elektrických zariadení  a  monitorovacieho systému úniku čpavku.

           Mestu  Revúca   bol   na   realizáciu   zámeru   poskytnutý   regionálny  príspevok    zo  štátneho  rozpočtu  SR    prostredníctvom    Ministerstva  dopravy, výstavby   a  regionálneho rozvoja  SR  v sume  147.000,-eur   a to  na  podporu  realizácie opatrení v súlade  s Akčným plánom rozvoja okresu Revúca, ktorý bol schválený uznesením vlády SR zo dňa 13.9.2016.

           V súčasnosti,  na základe  súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Banská Bystrica  a   ostatných   stanovísk    dotknutých  orgánov   verejnej  správy,    je  na   zimnom  štadióne  zabezpečovaná   skúšobná  prevádzka   vrátane  korčuľovania   pre   verejnosť. V skúšobnej prevádzke sa preverí funkcia technických  a technologických zariadení stavby  v   prevádzko- vých podmienkach. Mesto  Revúca     po   skončení    a    vyhodnotení  skúšobnej prevádzky  požiada  o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre danú stavbu.

Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy – zimný štadión Revúca


 
 

Gemerský ples s Hanáckou môzekouVytlačiť
 

V sobotu 14.januára 2017 sa v priestoroch Mestského domu kultúry v Revúcej konal Gemerský ples. Toto už tradičné spoločenské podujatie sa teraz nieslo v duchu 50.výročia družobných vzťahov s mestom Litovel. Svedčila o tom nielen prítomnosť vzácnych hostí z Čiech ale aj výzdoba priestorov vo farbách erbov oboch miest.

Na prvú návštevu v jubilejnom družobnom roku pricestovali starosta mesta Litovel Zdeněk Potužák s manželkou a zástupcovia mesta. Priviezli so sebou aj Hanácku môzeku a súbor Hanačka, ktorí predstavili tradičný regionálny folklór a muziku. Hostiteľka večera, primátorka mesta Revúca Eva Cireňová , spoločne so starostom Litovla, krátkymi príhovormi, prípitkom a prvým valčíkom otvorili ples. Obaja vyjadrili radosť z tak dlhoročnej spolupráce oboch miest a vzájomných stretnutí, ktoré budú najmä v tomto roku veľmi intenzívne. Z.Potužák zároveň vyjadril potešenie s nadviazaním priateľských vzťahov nielen medzi zástupcami mestských úradov ale aj  zástupcami spoločenských organizácií, podieľajúcich sa na kultúrnom a športovom dianí v meste. Dodal, že k nám sa vždy rád vracia a rád privíta našincov na pôde Litovla.

Tanečnú atmosféru navodili aj páry z Tanečného štúdia Happy Dance a Majstri Slovenska v latinsko-amerických tancoch Orsólya Farkašová a Tomáš Baka, ktorých vystúpenie bolo nezabudnuteľným zážitkom.

O hudobnú produkciu na plese sa postarala hudobná skupina Experience, o folklórnu hudobnú produkciu  Hanácka môzeka. Nechýbala ani bohatá tombola, do ktorej prispeli aj Litovelčania.

Tohtoročný Gemerský ples je už minulosťou. Tešíme sa na ďalšie plesy v meste a iné družobné akcie. Najbližšou bude Slovenský ples v Litovli a vo februári u nás turistický zimný prechod Stolickými vrchmi.

 Text a foto: Katarína Kvetková

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou

Gemerský ples s Hanáckou môzekou


 
 

Láska na celý životVytlačiť
 

Do štyroch rokov po tom, čo uhynie posledná včela, zhynie ľudstvo. Keď pred vyše polstoročím vyslovil túto výstrahu fyzik Albert Einstein sa včely, keď nie v Amerike, ale na Slovensku mali ešte ako v rozprávke.

Viac o včelách a súčasnom včelárení i o výrobe sviečok, medu, či ďalších výrobkov nám porozprávajú manželia Milka a Martin Böhmerovci, ktorí sa tu v našom meste narodili, žijú tu a venujú sa tomuto tradičnému remeslu od roku 2003. Lásku k včielkam zdedili po otcovi - svokrovi.

História moderného včelárenia siaha až do roku 1873, keď na svetovej výstave vo Viedni Ivan Branislav Zoch (učbár v Prvom slovenskom gymnáziu) vystavoval konštrukciu svojho včelieho úľa. Práve on chodil medzi remeselníkov, včelárov a roľníkov. Učil ich novým spôsobom narábania s nástrojmi. Roľníkov a mládež zase učil moderne včeláriť, stavať nové úle a pestovať poľnohospodárske plodiny. Písal na túto tému aj odborné články a tak v našom meste šíril vzdelanosť a bol propagátorom na Gemeri.

V Revúcej o rozvoj včelárstva sa v minulosti staral včelársky spolok, ktorý bol založený v roku 1925 a jeho predsedom bol Samuel Šramko, knihár. Spolok tvorilo 29 včelárov. Už v tomto období sa včely nechovali v slamených úľoch, ale používali sa moderné úle rôznych tvarov a foriem napr. krajinky, hospodár a dlabák.

A ako je to dnes ? Akú podobu majú dnešné úle (zdedili ste nejaký) , koľko ich vlastníte, aký počet rodín v nich žije a kde sú uložené?

Dnešné úle sa od tých v minulosti používaných líšia hlavne v jednoduchosti. Základným stavebným materiálom je stále drevo, aj keď sú úle aj z polystyrénu. Dbá sa na to, aby bol úľ ľahký a pritom dostatočne pevný, rozoberateľný, čiže aby sa dali jednotlivé nadstavky vzájomne zamieňať, dno musí byť odoberateľné a prístupné aj zozadu, aby sa dali zasunúť podmetové podložky pri liečení alebo odoberaní meliva či peľu. Takže úľ pre jednu rodinu pozostáva: dno, niekoľko nadstavkov s rámikmi (podľa sily rodiny 1 až 6), fólia na zakrytie rámikov zvrchu, uteplivka a vrchnák. Na našej včelnici máme úle typu „B“, rozmer rámika je 420 x 275mm a používame Dadantov systém, v ktorom sa používajú pre plodisko vysoké rámiky a pre medníky nízke s rozmermi 420 x 159mm. Tento systém včelárenia má niekoľko výhod a v dnešnej dobe je preferovaný na celom svete. Hlavné výhody sú v rýchlejšom jarnom rozvoji oproti nižším plodiskovým rámikom a v rýchlejšom zanesení a dozretí medu v nižších medníkoch. V súčasnosti obhospodarujeme 110 rodín na trvalom stanovišti v Muránskej Dlhej Lúke a pripravujeme ďalšie 2 stanovištia v Revúcej a Rákoši.

Kde je ten začiatok záujmu o včely, čo Vás k tomu viedlo? Odkedy pracujete spoločne?

Ťažko presne určiť, kedy začal náš záujem o včely. Obidvaja pochádzame z včelárskych rodín a tak už od malička sme sledovali prácu našich starých otcov a neskôr sme aj pomáhali pri medobraní, alebo zakrmovaní včielok. Zlomový bol rok 2003, kedy náhle zomrel môj otec a zanechal nám 62 rodín. Bolo to v marci, prichádzala jar a pri včielkach sa robia prvé jarné prehliadky. Zo začiatku som chodil ku včielkam sám a doma som manželke referoval ako sa mi robilo, čo som zistil, aké silné sú rodiny atď. Po pár týždňoch manželkina zvedavosť prekonala strach z prípadného bodnutia (v detstve bola alergická na včelí jed), a začali sme pracovať spoločne, čo prinieslo hlavne značné zrýchlenie všetkých prác.

Milka, čo priťahuje ženy k včeláreniu?

Už od malička ma včely fascinovali. Ešte pred svadbou som chodila pomáhať odoberať materskú kašičku a vytáčať med. Som cholerik a kvôli tomu som vždy túžila po práci bez stresu a napätia. Preto som sa začala venovať masážam a včelám. Práca so včelami je neuveriteľne krásna. Človek je v prírode, na slnku, cíti vône – vôňa včelstva je tá najkrajšia voňavka na svete, počuje bzukot včiel, spev vtákov. Táto práca ma napĺňa.

Koľko času zaberie starostlivosť o včely počas leta a zimy?

Starostlivosť o včielky je práca veľmi časovo náročná, pretože je to práca hlavne manuálna. Len malá časť prác ako medobranie, alebo zakrmovanie sa dá mechanizovať či automatizovať. Našťastie práce s včielkami trvajú len 6 mesiacov od druhej polovice marca do polovice septembra. Potom ďalších 6 mesiacov nasledujú práce v dielni pri príprave nových rámikov, nadstavkov, renovácia náterov, zatavovanie medzistienok, príprava oplodniačikov, plemenáčov, získavanie a čistenie vosku atď.

Aj Vám sa už stalo, že sa Vám vyrojili včely a čo to znamená?

Všetky tieto práce sú dôležité preto, aby sme sa dobre pripravili na nasledujúcu sezónu, aby sme mohli robiť účinné protirojové opatrenia. V minulosti boli roje pre včelára požehnaním, dnes je to nežiadúci jav, nakoľko vyrojená rodina prinesie menej medu. Rojenie je ale prirodzená vlastnosť včielok. Je to spôsob ich rozmnožovania. Aj napriek rôznym protirojovým opatreniam sa nám každý rok stane, že niekoľko rodín sa vyrojí. Ale to nevadí. Včielky sú súčasťou našej prírody a tak keď sa nám roj nepodarí chytiť, nájde si nové obydlie niekde v lese.

Martin, je pravda, že med z našej doliny je najzdravší a tým unikátny? Sme medový národ?

Hlavným produktom včielok je samozrejme med. Neustále sa vedú polemiky o tom, ktorý med je najlepší alebo najzdravší. Pritom jedným z najhlavnejších kritérií kvality je nízky obsah vody. Európska norma pre med povoľuje max. obsah vody 20%, naša slovenská norma povoľuje maximálne 18% vody v mede a naše medy sa pohybujú medzi 15% až 16,5%. Závisí to od mnohých okolností ako je napr. druh medu, spôsob vedenia včelstiev alebo počasie počas znášky a pri medobraní. Ďalšou našou výhodou je poloha včelnice. Príroda okolo nás je mimoriadne pestrá a ponúka včielkam bohaté zdroje nektáru a peľu. Preto sa medom z našej oblasti hovorí „chuťovka“ a je vyhľadávaný nielen na Slovensku, ale aj za hranicami.

Čo si myslíte o liečbe žihadlom?

Mohli by sme spomenúť aj ďalšie včelie produkty, ale to by bolo na samostatný článok. Spomeniem ešte včelí jed. Traduje sa, že včelári sa dožívajú vyššieho veku ako nevčelári. Pripisuje sa to aj mnohým bodnutiam, ktorým sa počas práce s včielkami nedá úplne vyhnúť. Avšak lekárska veda potvrdila pozitívne účinky včelieho jedu len pri reumatických ochoreniach. Takže ten vyšší vek dožitia u včelárov súvisí skôr so samotným včelárením, pretože ktosi raz povedal: „Keď chceš byť šťastný jeden deň, vypi si, keď chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa a keď chceš byť šťastný celý život staň sa včelárom.

Ste súčasťou mnohých jarmokov v našom meste a okolí, kedy a kde padlo to rozhodnutie?

Mnohí revúčania nás poznajú aj z jarmokov alebo iných spoločenských akcií v meste. Našim hlavným artiklom od začiatku boli sviečky z včelieho vosku, ktoré sme začali vyrábať ešte koncom 90-tych rokov, keď sme hľadali ako lepšie zhodnotiť prebytok včelieho vosku. Prvé formy sme kúpili v Nemecku, lebo u nás ich ešte nikto neponúkal a po pár rokoch sme vyrábali sviečky aj pre veľkoodberateľov. Avšak odkedy sme začali sami včeláriť, výrobu sviečok sme trochu utlmili hlavne z časových dôvodov a v našom stánku ponúkame aj ďalšie včelie produkty.

Zúčastňujete sa včelárskych výstav a prednášok ? Ste členovia Slovenského zväzu včelárov? Ako si rozširujete vedomosti?

Chov včielok môže byť zábavka, koníček, ale aj zamestnanie, tak ako chov iných zvierat. Včelárenie patrí medzi poľnohospodárske odvetvia, ale je tu jeden rozdiel. Zatiaľ čo ovce, kravy, kone a iné zvieratá vieme skrotiť a vycvičiť na určité úkony, včielky sú hmyz, ktorý sa vždy bude riadiť len svojimi pudmi. Preto je chov včielok trocha náročnejší na vedomosti. Dobrý včelár by mal čo najlepšie porozumieť spôsobu života včielok a svojimi zásahmi ich len usmerňovať, tak aby mu priniesli želaný úžitok. Každý nesprávny zásah vyvolá inú reakciu ako si želal včelár. Preto sa aj my neustále vzdelávame. Absolvovali sme diaľkovo včelársku školu v Banskej Bystrici, kurzy: chov matiek, apiterapia – liečenie včelími produktami, výroba medoviny. Navštevujeme rôzne včelárske kongresy a výstavy, kde sa dozvedáme o novinkách z celého sveta. Samozrejme sme obaja členmi SZV (Slovenský zväz včelárov), kde ja som aj členom výboru v našej ZO a robím dôverníka pre oblasť Revúca.

V ponuke máte špeciálny výrobok „Orgonit“, prečo je dobré ju mať v domácnosti?

Stručne - orgonit je čistič energie. Premieňa negatívnu energiu ako je elektromagnetické žiarenie - žiarenie z mikrovlnky, televízora, mobilu, digitálneho budíka atď., na pozitívnu energiu a vysiela ju do priestoru. Včelí vosk negatívnu energiu prijíma, kryštál krištáľu ju čistí a kovové triesky a piliny ju odrážajú do priestoru.

Platí u Vás stará známa múdrosť „Remeslo má zlaté dno“? Keďže máte dve dcéry, ktorá asi bude pokračovať vo Vašej záľube?

Máme dve dcéry, ktoré zatiaľ študujú na vysokých školách. Obe, ešte keď boli menšie, nám pomáhali pri medobraní alebo zakrmovaní včielok, ale teraz sú mimo Revúcej. Zuzanka sa po skončení školy pravdepodobne vráti do Revúcej. Uvidíme koho privedú do rodiny, možno zaťovia, možno vnuci a vnučky prejavia záujem.

 

V roku 2014 v Prvom slovenskom gymnáziu sme spoločne zrealizovali kurz - tvorivú dielňu výroby voskových sviečok, ktorý sa stretol s veľkým záujmom a ohlasom. Verím, že aj v budúcnosti si to ešte zopakujeme a naša zručnosť, vedomosti a priateľstvo sa rozšíria.

Jeseň a zima je obdobie, keď ľudia vyhľadávajú viac kľudu, relax a dotvárajú si príjemnú atmosféru domova svetlom sviečok, možno aj medovými sviečkami od Milky a Martina.

Ďakujeme za rozhovor manželom Böhmerovcom a prajeme Vám ešte veľa zdravých včielok a kvalitného medu.

Text : MsÚ – TIC

Foto : MsÚ, archív manželov Böhmerovcov

Láska na celý život

Láska na celý život


 
 

Turistický sprievodcaVytlačiť
 

Mesto Revúca v spolupráci s Turistickým informačným centrom Revúca vydalo nový propagačný materiál pod názvom: Mesto Revúca Turistický sprievodca, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta v našom meste ako i zaujímavé tipy na výlety do okolia.

Turistický sprievodca obsahuje turistické informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov našej oblasti ako napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie rôznych druhov služieb, informácie o kultúrnych a historických danostiach mesta i regiónu, turistických a cykloturistických trasách ako i ďalšie užitočné informácie.

Farebné fotografie, vhodne zvolená grafika i mapa najatraktívnejších miest pomôžu návštevníkom pri výbere trasy a orientácii.

Brožúra vyšla v slovenskom jazyku vo formáte A5 a počte 16 plnofarebných strán.

Text: MsÚ

Turistický sprievodca

Turistický sprievodca

Turistický sprievodca


 
 

Město Litovel se představuje poprvéVytlačiť
 

Litovel je jedno z pěti měst olomouckého okresu, který se rozkládá na střední Moravě v oblasti zvané Haná, tedy ve východní části České republiky. S rozlohou 46,39 km2 a počtem obyvatel 9829 (údaj k 31. 12. 2016) patří k menším městům. Jeho obyvatelé se však nesoustředí jen ve městě samotném, ale obývají i jedenáct jeho místních částí, tedy vesnic a vesniček v blízkosti Litovle. Město je přirozeným centrem Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku dvaadvaceti obcí spolupracujících v oblasti hospodářského a společenského rozvoje i při společném řešení záležitostí vztahujících se ke státní správě. Návštěvníkům je však mikroregion znám především atraktivitou svých turistických cílů, ať už historických staveb – hradů a zámků, krasových oblastí (jeskyně v Javoříčku patří k nejhezčím v republice) nebo přírodních krás.

Litovel se totiž nachází ve středu Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Řeka Morava, nedílná součást života místních obyvatel, dala vzniknout ploše periodicky zaplavovaných lužních lesů, které město obklopují a poskytují nejen domov vzácným rostlinám a živočichům, ale také sportovní vyžití milovníkům cyklistiky a vodních sportů. Nepřekvapí, že nadmořská výška městečka vystavěného v říční nivě je jen 233 m n. m. a nejvyšší vršek Litovelska Rampach, tyčící se nad nedalekými Myslechovicemi, má 418 m n. m. Blízká Bouzovská vrchovina však uspokojí i milovníky kopcovitého terénu. Litovel je tak umístěna na ideálním rozhraní dvou odlišných typů krajiny.

Určujícím prvkem v životě města je ovšem voda. Díky šesti ramenům řeky Moravy, která Litovlí protéká, dostalo město přezdívku Hanácké Benátky. S italským kolegou ho ale pojí i jiná zajímavost – farní kostel v obou městech je zasvěcen svatému Markovi. Voda se odráží také v litovelském znaku. Ten zpodobňuje stříbrného kapra a štiku na modrém poli a odkazuje k dávné rybářské tradici v oblasti.

Zbývá ještě vysvětlit záhadný název Litovel. Ve 2. polovině 13. století, ze které máme první zprávy o existenci sídla, znělo jméno dnešního města Luthovia. To proto, že šlo o vesnici patřící muži jménem Ľut. Litovel tedy vlastně znamená Ľutova ves. Ale pozor! Ani Češi ze vzdálenějších krajů často nevědí, že jméno Litovel je rodu ženského. Skloňuje se podle vzoru píseň, tedy: hanácká Litovel, bez Litovle Gustava Frištenského, k házenkářské Litovli, vidím pivovarnickou Litovel, o gramofonové Litovli a konečně s Litovlí malebnou a pohodovou, která slibuje, že ve svých dalších příspěvcích odkryje záhadu svých různorodých přídomků.

 

Helena Kaštilová

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé

Město Litovel se představuje poprvé


 
 

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - LitovelVytlačiť
 

Zdieľanie spoločných hodnôt a princípov, dlhoročné spoločné skúseností, jazyková a kultúrna blízkosť, ako aj historická vzájomnosť sú dôvodmi prečo spolupráca Slovákov a Čechov pretrváva dodnes. Nesporne najefektívnejším nástroj porozumenia medzi týmito dvoma národmi je partnerská spolupráca.

Revúca s českým partnerským mestom Litovel má v roku 2017 významné 50. výročie podpísania Dohody o spolupráci a teda 50 rokov udržiavania a utužovania veľmi úzkych družobných stykov.

Táto spolupráca miest nie je založená len na hodnotách priateľstva a spolupráce, ale aj na princípoch spoznávania a zbližovania, inovatívnosti, zdieľania problémov, výmeny skúseností, názorov a poznatkov z oblastí práce i každodenného života občanov miest.

Prvé návštevy predstaviteľov oboch miest sa uskutočnili v roku 1967, kedy 11. novembra bola podpísaná už spomínaná Dohoda o spolupráci. Po týchto oficiálnych návštevách, nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú dnes i priateľstvá osobné.

Z akcií, ktoré zaznamenali mestské kroniky a pamätnice, sme vybrali pár ukážok ako doklad širokých možností spolupráce.

1974

Zástupcovia mesta Revúca pri oslavách 30. výročia Slovenského národného povstania vyznamenali litovelské školy i niektorých funkcionárov za úspešnú družbu oboch miest.

1977

Pri príležitosti 10. výročia partnerských vzťahov miest Revúca – Litovel premenovali časť Ormisovej ulice, od križovatky pri nákupnom stredisku s reštauráciou, známou pod názvom Balaton, smerom po nemocnicu s poliklinikou, na Litovelskú ulicu.

1980

Sto cvičencov z družobného mesta Revúca sa zúčastnilo spartakiády v Litovli. Opätovali tak návštevu 150 cvičencov z Litovla na našej obvodnej spartakiáde v Revúcej.

1992

Vo výstavnej sieni múzea v družobnom meste Litovel v Českej republike pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej vernisáž výstavy Dušana Dubovského „Historie na pohlednicích – Revúca a okolí“. Výstava mala viac ako 600 originálnych pohľadníc s ich podrobným popisom. Zo samotnej Revúcej bolo 350 druhov originálov konfrontovaných s vtedajšími pohľadmi na Revúcu. Súčasťou výstavy, ktorá trvala do 25.11.1992, boli autorove farebné fotografie Revúcej.

1997

Pri povodniach usporiadala Revúca zbierku pre Litovel. Prispelo sa sumou 20 000 Sk na opravu Základnej školy Opletalova.

2006

Uznesením č. 315 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej zo dňa 20. apríla 2006 bolo MVDr. Vojtěchovi Grézlovi, starostoli Litovla, udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za záslužnú dlhoročnú prácu a osobný prínos pri rozvoji a utužovaní partnerských vzťahov miest Revúca-Litovel.

Podstatu sily partnerstva odzrkadlia plánované aktivity na miestnej úrovni počas celého roka 2017, ktoré sú priebežne doplňované a aktualizované. Oslavy výročia budú zahájené 14. januára 2017 na Gemerskom plese v Revúcej a rovnako tak 20. januára na mestskom plese v českom Litovli.

Na ďalšie mesiace je naplánovaná napríklad účasť z Litovla na kultúrnom podujatí Zochova divadelná Revúca, na oslavách 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia alebo na Dňoch mesta Revúca. Na oplátku napríklad účasť z Revúcej na Litovelských slávnostiach alebo Siláckej Litovli.

O všetkých akciách Vás budeme pravidelne informovať...

 

Zdroj:

Dubovský, D. Pamätnica Mesta Revúca. Rožňava: ROVEN, 2007. 359 s. ISBN 978 - 80 - 89126 – 05 - 7

Litovelské noviny 1/2017

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Foto: archív MsÚ Revúca, www.litovel.eu

Logo: Mestský úrad Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

 


 
 

Jasličková pobožnosť na Muránskej ZdychaveVytlačiť
 

Vianoce na Muránskej Zdychave sa niesli v tradičnom vianočnom duchu. Omša na prvý sviatok vianočný  bola sprevádzaná nádherným spevom folklórneho súboru spod Kohúta. Deti z Muránskej Zdychavy si po omši pripomenuli podstatu Vianoc, narodenie Ježiša Krista. Pripravili si jasličkovú pobožnosť, ktorou prítomným v kostole zahrali príbeh Vianoc. Postupne sa predstavili v úlohe anjelov zvestovateľov, pastierov, ktorí ako prví prišli k Ježišovi a troch kráľov, ktorí prinieslli vzácne dary. Príbeh bol popretkávaný krásnym spevom dievčat a hrou na hudobné nástroje. Na Zdychave máme šikovných malých harmonikárov Jarka Rusnáka, Miška Simana a Radka Simana, ktorí zahrali vianočné piesne a tiež šikovnú multiinštrumentalistku Simonku Sokolovú, ktorá zahrala na keyborde Tichú noc. Jaslličková pobožnosť  bola spojená s dobrovoľníckou akciou Dobrá novina, kde deti prostredníctvom kolied zbierajú peniaze pre zlepšenie životných podmienok ľudí v rozvojových krajinách. Všetkým účinkujúcim a ľuďom, ktorí v čase Vianoc prispeli na pomoc iným ľuďom prajem úprimné Pán Boh zaplať.

Autor článku: Ing. Simanová

Jasličková pobožnosť na Muránskej Zdychave

Jasličková pobožnosť na Muránskej Zdychave

Jasličková pobožnosť na Muránskej Zdychave

Jasličková pobožnosť na Muránskej Zdychave

Jasličková pobožnosť na Muránskej Zdychave


 
 

Kickbox Leon Revúca /CVČ šport klub Páskovanie - Vianoce 2016 Vytlačiť
 

Dňa 21.12.2016 sa v Revúcej zvyšovali  technické stupne  v kickboxe  za účasti športových klubov  z Revúcej a Hnúšte s povolením SZKB. Celkom s páskovalo 20 športovcov  boli udelené 2- 7 kyá ( biely pás),9x 5 kyu (červený stupeň tech. vyspelosti) 6 x 4 kyu (zelený pás) a najvyššie 3x 3 kyu ( modrý pás ). Hlavný skúšobný komisár je Ing. V. Žuffa, komisia Mgr. Ľuboslav Bodor. Za najlepšieho cvičenca bola vyhlásená Stela Laurenčíková účastníčka maj. Sveta2016 Dublin. Najmladší športovec bol Damián Glückner (6 rokov). Potom počas posedenia pod jedličkou šk Leon Revúca poprial všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky za pomoci sponzorov sme pripravili bohaté občerstvenie, sponzorom ďakujeme.   Vyhodnotili sme svoju sezónu za rok 2016  získali sme 76 medailí z toho 17 zlatých. Reprezentantom mesta sme poďakovali býv. kap. Janke Gulákovej, súčasnej  Kpt. Simonke Sokolovej, Stele Laurenčíkovej, Miriam Sokolovej a Alžbetke Teličákovej, ktoré sa zúčastnili na 16-tich  športových podujatiach spomeniem maj. SR, maj. Českej r. (Praha), Svetový pohár Innsbruck (31 krajín).Slovak open ( 9 krajín), Budapešť World cup (33 krajín), Polisch open, MS Írsko- Dublin. Celkom reprezentovalo 14 reprezentantov. Kickbox Leon Revúca v celkovom hodnotení klubov Slovenska skončil na 5 mieste. Najbližšie nás čaká 1 kolo ligy 21.1.2017 v Košiciach.

 

 Tréningy budú stále dnes /piatok/ skončil posledný ranný tréning,ďalší je  po obede o 16,30 hod.tréning bude aj v pondelok o 16,30 hod teším sa na vás takisto celý týždeň./ nezabudnite nechcem aby ste vychladli.
Po podarenej akcii kde sme každému osobne popriali príjemné sviatky a šťastný nový rok prajem aj ostatným ktorý neboli na ukončení. s pozdravom Váš sport team

Kickbox Leon Revúca /CVČ šport klub Páskovanie -  Vianoce 2016


 
 

VIANOČNÝ TURNAJ 2016Vytlačiť
 

Stalo sa už milou tradíciou Karate Klubu Revúca, že na sklonku roka usporadúvame Vianočný turnaj, ktorý nesie názov reklamného partnera „STEFE CUP“ ktorý je hlavným reklamným partnerom tejto skvelej akcie. Tento rok sme sa zišli v sobotu, 17. decembra v telocvični na Základnej škole I. B. Zocha. Na tomto turnaji dávame príležitosť hlavne deťom, ktorý sa na súťažné tatami postavia po prvýkrát v živote, nech nadobudnú skúsenosti a zažijú súťažnú atmosféru. Taktiež pri tejto príležitosti vyhodnocujeme najúspešnejších pretekárov nášho klubu. Za rok 2016 sa naj pretekármi klubu na základe dosiahnutých výsledkov a vzornej reprezentácii klubu stali Pavol Halaj a Matej Herich, ktorý si prevzali ocenenie a vecné ceny. Nezabudli sme ani na ľudí, ktorí nám v našej ušľachtilej činnosti a napĺňaní našich cieľov pomáhajú, ocenenie sme odovzdali Ing. Jánovi Brunnerovi – konateľovi spoločnosti STEFE THS, rodičom našich členov – JUDr. Pavlovi Halajovi a Pavlovi Herichovi, aj touto cestou im srdečne ďakujeme.

Na Vianočnom turnaji sa predstavili okrem nášho klubu aj pozvané kluby z Centrál karate klubu Poprad, karate klubu Rožňava a karate klub Papradno. 

Za početnej diváckej kulisy sa rozbehla súťaž začiatočníkov v súborných cvičeniach kata, po nich nasledovali kata – pokročilých a potom športový zápas kumite. Paralelne prebiehala aj súťaž klubov o krásne poháre. Na základe získaných medailí, premietnutých do bodovej podoby zvíťazil domáci klub, pred centrálom Poprad a rožňavským klubom.

Deti v jednotlivých kategóriách získali poháre, medaile, diplomy aj sponzorské reklamné predmety.

Medailová bilancia Karate Klubu Revúca:

Zlaté medaily získali: Matej Meriač, Tadeáš Sabol, Martina Székelyová, Štefan Koreň, Pavol Halaj, Matej Herich.

Strieborné medaily: Richard Bariš, Lukáš Kilik, Matej Herich, Štefan Koreň.

Bronzové medaily: Jakub Houška, Jakub Javorčík, Damián Pribilinec, Adam Brodák, Juraj Prč, Štefan Teyerl, Matej Meško.

Týmto sa chceme úprimne poďakovať všetkým reklamným partnerom a priateľom za pomoc a spoluprácu pri organizácii Vianočného turnaja 2016.

Keďže to bola posledná tohtoročná akcia z pohľadu Karate Klubu Revúca, želáme našim členom, rodičom, priateľom a všetkým čo nám pomáhajú v našej činnosti krásne a pokojné Vianoce, v Novom roku 2017 pevné zdravie, veľa šťastia a božie požehnanie.

 

                                                                                      Rashid Arpád Bunjatov

                                                                                             predseda klubu

VIANOČNÝ TURNAJ 2016

VIANOČNÝ TURNAJ 2016

VIANOČNÝ TURNAJ 2016

VIANOČNÝ TURNAJ 2016

VIANOČNÝ TURNAJ 2016


 
 

Veselý Krašún v mestskom domeVytlačiť
 

Priestory Mestské úradu v Revúcej sa v dňoch 13. – 15. decembra 2016 premenili na skutočné vianočné trhovisko. Naše Turistické informačné centrum organizovalo tradičný predvianočný jermok „Veselý Krašún“, ktorého sa zúčastnilo 26 predávajúcich z nášho mesta i okolia. Prezentácia remeselných a ľudovo-umeleckých dielok vytvorila pre našich návštevníkov pravú predvianočnú atmosféru.

Rekordná účasť nás presvedčila o tom, že kreativita a nápaditosť tvorcov bola v správnej miere skombinovaná s propagáciou, výzdobou a spoločne vytvorili čarovnú rozprávkovú atmosféru pre všetkých, ktorí nás navštívili, milým slovom sa prihovorili, zakúpili si malý darček či už pre seba alebo svojich blízkych a odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári...

Ďakujeme všetkým našim návštevníkom, ktorí si našli čas a chuť a zavítali na náš jermok a jedno veľké ĎAKUJEM patrí všetkým predávajúcim, ktorí svoje výrobky tvorili s láskou a nadšením.

Už teraz sa tešíme, že sa takto opäť o rok stretneme v tomto adventnom období.

Text a foto: MsÚ

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome

Veselý Krašún v mestskom dome


 
 

Keď FOLKLÓR ožije a ani jedno oko nezostane suché...Vytlačiť
 

Poznáte ten pocit? My  sme ho zažili v čarovný večer na Luciu 13.12.2016, keď sa zaplnilo  každučké miestečko v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Už pri vchode nás vítali krojované devy nielen krásnym úsmevom a slovom, ale sladučkým medovníčkom mäkučkým ako duša.  HUDBIČKA zahriala svoje nástroje a po úvodnom slove tetky ZUZKY  sa naplnilo javisko. Desiatky rozžiarených detských očiek, ktoré tento podvečer krstili svoje kroje, spievali, tancovali a hrali sa tak ako kedysi... V náručí bábiky, zvončeky, kahance a v srdci teplo...Stačilo prižmúriť oči a vrátili ste sa v čase. Tam, kde pokora a pokoj napĺňali životy mladých ľudí. Zvyky a dedičstvo našich praotcov a prastarých materí pre ďalšie generácie. Tie, ktoré sprevádzali  dlhé zimné večery a spájali ľudí v časoch dobrých aj zlých. Prechádzali sme z miesta na miesto lialo sa olovo, tancovali strigy, boli sme na jarmoku a spievalo sa a tancovalo. Nedokázali sme spustiť oči z nadšenia detí, ktoré vystriedali  junáci a devy, ktoré majú v žilách hádam folklórnu krv.

Koledy v podaní speváčok FS Lykovec  a mohutné  hlasy mužskej speváckej skupiny HÚŽVA vchádzali pod kožu. Sprevádzané úžasnými chytľavými melódiami , ktoré rozzvučali struny primáša a hudobníkov a roztancovali aj tie nohy, ktoré sedeli v hľadisku. Koledníci, vinše, koledy, piesne a tance. To je naša klenotnica, ktorú by sme si mali opatrovať. Od detí, ktoré ešte možno nevedia čítať, ale vedia spievať a vinšovať, cez mládež, ktorá vymení surfovanie za tancovanie a spievanie, po zrelé ženy a mužov s úctou nesúcich sa vo svojich  krojoch. Skvelých hudobníkov, mladších..aj tých, ktorých už zdobia šediny, a pár strún už museli na svojich nástrojoch vymeniť,  speváčky a spevákov. Tých , ktorí svoj poklad v hrdle odovzdajú tej ďalšej generácii, s chuťou, láskou a pokorou.
Máme byť na čo v Revúcej hrdí. Tento večer povymetal pavučiny ľudských nesvárov a ukázal nám, že ľudia nemuseli mať veľa v hrnci, ale dokázali sa podeliť, že nemuseli mať truhlice plné hábov, ale dokázali sa zabaviť, stretnúť, chytiť sa za ruky, pozrieť sa do očí, spievať a tancovať.

Nádherný večer na doskách MsKS v Revúcej. FOLKLÓRNE VIANOCE od jesene do Krašúna. Zo srdca ĎAKUJEME všetkým účinkujúcim a nesmierne poďakovanie za trpezlivosť , nápady a dlhé folklórne večery patrí  Ing. Alenke Ďurkovičovej, Ing. Marianke Poprockej a Mgr. Natálii Poprockej. Vdýchli  dušu  tomuto skvelému folklórnemu večeru.

link na fotogalériu: link

Jana Dorčáková

Keď FOLKLÓR ožije a ani jedno oko nezostane suché...


 
 

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za namiVytlačiť
 

V telocvični Základnej  školy J. A. Komenského 14.12. prebiehalo 1.kolo atletických pretekov, na ktoré sme pozvali všetky tri škôlky z nášho mesta. Mimo súťaž si zasúťažili aj naši prváci. Malí športovci urputne bojovali a vyskúšali si pre nich aj nové, doteraz nepoznané disciplíny. Všetky pomôcky máme z projektu Detská atletika, do ktorej sme sa zapojili v septembri toho školského roka. A všetci škôlkari boli veľmi šikovní, zvládli beh cez prekážky, skok z miesta, štafetový beh, hod detským oštepom na cieľ a hod kilogramovou loptou. Najviac sa v prvom kole darilo škôlkarom z Katolíckej materskej školy, na druhom mieste skončili detičky z MŠ Sládkovičova a bronzové medaily získali deti z MŠ Clementisa. Radosť bola u všetkých detí preveľká, veď všetci športovci si niesli domov medailu a krásny diplom. Tešíme sa na druhé kolo Atletickej štafety v prvých mesiacoch roku 2017.

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za nami

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za nami

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za nami

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za nami

1.kolo Atletickej štafety materských škôl je za nami


 
 

Rodičia učiteľmiVytlačiť
 

Rodičia učiteľmi,  je už tradičnou aktivitou Základnej školy J. A. Komenského v jesenných mesiacoch roku. A nebolo tomu inak ani v tomto roku.  Učiteľov vystriedali rodičia žiakov školy. Aspoň na jednu vyučovaciu hodinu v školskom roku sa z nich stali kantori.  Snažili sa žiakov zaujať svojou profesiou, svojimi záľubami,   ako aj svojim učiteľským talentom . Tu je niekoľko postrehov, z niekoľkých vyučovacích hodín :

 K akciám, ktoré sa stali na ZŠ J. A. Komenského už tradíciou patria dni strávené s rodičmi, ktorí sa stávajú na chvíľu ich učiteľmi. Rodičia väčšinou porozprávajú o svojej práci alebo záľubách. Takýmto učiteľom  bol pre žiakov 6.A triedy dnes pán Kuchta, s ktorým žiaci strávili 3 hodiny, na ktoré budú dlho spomínať. Hodiny strávili v novootvorenej autoškole, kde si zopakovali svoje vedomosti o správaní sa chodcov a cyklistov na cestách, riešili rôzne situácie na križovatkách. Nezabudnuteľné boli chvíle, keď si mohli vyskúšať “ jazdu na nečisto“ na autotrenažéri. Bol to pre všetkých nezabudnuteľný zážitok, za ktorý patrí pánovi Kuchtovi veľké  ĎAKUJEME.

                                                                                                                                                                     Žiaci 6.A triedy

 

Hodina prvouky v 2.B sa stala netradičnou. Našu triedu v rámci aktivity - RODIČIA UČITEĽMI navštívil pán Jozef Tvrdoň, ktorý nám priblížil tému: Záchranná zdravotná služba. Mali sme možnosť opýtať sa na rôzne otázky, ktoré nás zaujímajú. Najviac sa nám páčilo, že sme si mohli obliecť sterilné oblečenie, ktoré sa používa pri operáciách a vidieť operačné nástroje. Ďakujeme za ochotu a dúfame, že sa v budúcnosti budeme môcť aj takýmto netradičným spôsobom, dozvedieť viac o povolaniach našich rodičov.

vďační druháci J

 

Prváčikov svojou prítomnosťou potešila pani Gombárová, ktorá s nimi strávila dve vyučovacie hodiny. Pripravila si pre nich sadrové odliatky s vianočným motívom. Spoločne tvorili, zdobili. Bola to veľmi milá a výnimočná chvíľa, za ktorú jej v mene všetkých žiakov zo srdca ďakujeme.Zavítala k aj  nám zavítala známa tvár z našej zborovne Mgr. Ingrid Šavlíková, ktorá má v 1.A svoju krstnú dcéru. Hravou a zábavnou formou prváčikov naučila pieseň Išla sova na tanec. Žiaci nadšene spievali a tancovali, mali veľkú radosť. 

 

Ďakujeme :)

 

Sme veľmi radi , že rodičia k nám prichádzajú aj takto netradične. Že aspoň na jednu – dve hodiny striedajú nás učiteľov a zažívajú to čo mi zažívame denne a to radosť poznania, radosť s niečoho nového.

Ďakujeme učitelia ZŠ.

Rodičia učiteľmi

Rodičia učiteľmi

Rodičia učiteľmi

Rodičia učiteľmi

Rodičia učiteľmi


 
 

Korupcia, záškoláctvo, porušovanie zákona ..Vytlačiť
 

šikanovanie, drogy , to boli témy o ktorých 6.12.2016 diskutovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Základnej školy J. A. Komenského  s pánom prokurátorom JUDr. Danielom Prčom. Pripomenuli sme si spoločne 9. december,  ktorý je  vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti korupcii. Tento deň  nám všetkým pripomína negatívny a ničivý vplyv korupcie ako vo verejnom, tak aj súkromnom sektore. Je zároveň aj výzvou na potrebu prijímať riešenia na jej potláčanie a súčasne oceňuje odvahu tých jednotlivcov, ktorí sa odhodlajú na konkrétne kroky s cieľom dosiahnuť zmeny v oblasti boja proti korupcii.

V druhej časti besedy pán prokurátor poukázal na najčastejšie porušované paragrafy, trestnú zodpovednosť mladistvých. Upozornil nás tiež na úskalia, do ktorých by sme sa mohli veľmi ľahko dostať, a ktoré by nás mohli sprevádzať po zvyšok života. Opäť sa nám potvrdilo pravidlo: "Neznalosť zákona neospravedlňuje."

Sme radi, že napriek pracovným povinnostiam si pán prokurátor  našiel čas a strávil ho spolu s našimi žiakmi. 

Ďakujeme

Korupcia, záškoláctvo, porušovanie zákona ..

Korupcia, záškoláctvo, porušovanie zákona ..

Korupcia, záškoláctvo, porušovanie zákona ..


 
 

Tankujte pre svoje mestoVytlačiť
 

Vo štvrtok 8.decembra 2016 sa primátorka mesta Eva Cireňová stretla so zástupcami slovenskej siete čerpacích staníc GAS,  ktorá v roku 2015 otvorila prevádzku aj v Revúcej a v súčasnej dobe na Slovensku prevádzkuje 22 staníc. Dôvodom ich spoločného stretnutia bolo odovzdanie šeku  primátorke mesta v hodnote 2000 € na dobudovanie detského ihriska na Clementisovej ulici. Podľa konateľa spoločnosti Pavla Benedika, v mestách prevádzkovania čerpacích staníc rozbiehajú projekty, kde spoločnosť GAS ako dobrý sused prispieva na modernizáciu a skrášlenie mesta. V spolupráci s miestnou samosprávou vyberú vhodné projekty a potom už stačí  len tankovať. Za každý liter paliva odovzdá GAS štvrť centa na konkrétny projekt. O projekte a stave vyzbieraných peňazí informuje elektronická tabuľa na čerpacej stanici. Najbližším projektom, na ktorý môžete týmto spôsobom prispieť sú kreatívne dielne v ZŠ I.B.Zocha a od marca budúceho roka Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Na jeho rekonštrukciu plánuje spoločnosť GAS prispieť sumou 4000 €. Zástupcovia spoločnosti Pavol Benedik a Michal Plšík si vo štvrtok prezreli aj priestory budovy Múzea PSG, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia po ničivej povodni.       

Text a foto: Katarína Kvetková

Tankujte pre svoje mesto

Tankujte pre svoje mesto

Tankujte pre svoje mesto

Tankujte pre svoje mesto

Tankujte pre svoje mesto

 


 
 

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých pod záštitou OZ ZP v RevúcejVytlačiť
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých Občianske združenie zdravotne postihnutých v Revúcej dňa 9.12.2016 o 15:00 hod. v sále „Alfa“ Mestského domu kultúry v Revúcej organizovalo slávnostné stretnutie a predvianočné  posedenie pri kapustnici.

Stretnutie otvoril príhovorom predseda občianskeho združenie p. Málik, ktorý sa poďakoval sponzorom akcie, ako aj Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa stretnutie mohlo zrealizovať.

Občianske združenie svojou akciou vyzdvihlo jednu z hlavných ideí tohto významného medzinárodného dňa, vytvorilo podmienky pre zdravotne postihnutých zúčastniť sa v rovnakej miere ako zdravá populácia na živote spoločnosti. 

Tohto výnimočného spoločenského popoludnia sa zúčastnilo 100 členov združenia s ďalšími hosťami, ktorí si pri skvelej kapustnici, vynikajúcej hudbe a predvianočnej nálade zaspomínali na činnosť združenia v priebehu roka 2016.

Text a foto: MsÚ Revúca, Oddelenie regionálneho rozvoja

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých pod záštitou OZ ZP v Revúcej

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých pod záštitou OZ ZP v Revúcej

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých pod záštitou OZ ZP v Revúcej


 
 

Mikulášsky večierok seniorovVytlačiť
 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Revúčka dňa 11.12.016 usporiadala v Dome kultúry v Revúčke  Mikulášsky večierok pre seniorov. Členovia organizácie a hostia si pochutili  na dobrej kapustnici a jubilantom sa odovzdávali kytičky a malé pozornosti. Na akcii  účinkovali deti z materských škôl a spevácke  súbory LUNA a REVUŠKA. Záverečná akcia tohoto roka, ktorá bola nadmieru úspešná, sa uskutočnila vďaka finančnému príspevku mesta Revúca.

 

Mária Hanuštiaková, predsedníčka  ZO JDS v Revúčke


 
 

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke VianoceVytlačiť
 

V piatok ráno 2.decembra 2016  pred budovou Kohút primátorka mesta Eva Cireňová otvorila Revúcke Vianoce 2016, spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sa v meste budú konať až do Vianoc. Tradične  sme už začínali jarmokom a súťažou vo varení kapustnice. Tohto roku sa zapojilo desať družstiev, prvenstvo si odniesli nováčikovia tejto súťaže, družstvo kuchárov a pomocníkov z BILLY. Druhé skončilo družstvo mestského úradu a tretie štátnej polície. Keďže kapustnica môže byť len dobrá a lepšia ani ostatné družstvá za svoju námahu a kuchárske umenie neobišli naprázdno. Každý si odniesol malú spomienku na tento deň. Tak ako sa nevyspytateľne striedali mraky s vetrom na oblohe, na pódiu pred Kohútom sa striedali účinkujúci v kultúrnom programe. Škôlkari, školáci a folklór a popoludní najmä deťmi očakávaný Mikuláš a rozsvietenie stromčeka. Mikuláš aj prišiel a so svojimi pomocníkmi a s primátorkou mesta sa im podarilo stromček rozsvietiť  a rozžiariť detské očká. Tých skoršie narodených zahrial primátorkin punč a iné typické jarmočné  tekuté i tuhé dobroty. V sobotu sme mohli ochutnať zabíjačkové špeciality a dokúpiť darčeky na jarmoku.

 Vianočný jarmok sa skončil ale nenechajte si ujsť ďalšie podujatia, ktoré pripravili Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca a iné spoločenské organizácie v meste.

Text a foto: Katarína Kvetková

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce

Typické vône, chute, melódie, darčeky... začali sa Revúcke Vianoce


 
 

Olympiáda v anglickom jazyku Vytlačiť
 

V uplynulých dňoch sa v našej škole, „Hviezdoslavke“, opäť rozprávalo o čosi viac po anglicky. Už tradične, ako aj po iné roky, sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže – Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ). Šiestaci a siedmaci si zmerali svoje jazykové schopnosti v nižšej kategórii 1A a ôsmaci zasa súperili s deviatakmi vo vyššej kategórii 1B.

Pomyselný vavrínový veniec si v kategórii 1A odnáša žiačka VII.A triedy Lea Szentandrassiová a v kategórii 1B sa víťazkou stala žiačka IX.B – Viktória Székelyová. Obe dievčatá budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole OAJ v Tornali.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce vo vyšších kolách súťaže. Good luck!!! 

Mgr. Lucia Barišová

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku


 
 

Predvianočný časVytlačiť
 

V našej materskej škole sa pomaly pripravujeme na Vianoce. Všetci škôlkari sa usilovne učia nové básničky a pesničky, ktorými chcú prekvapiť Mikuláša. Chystajú pozdravy , pomáhajú zdobiť triedy. V utorok 29. novembra však  k škôlkarským stolom posadali dospeláci. Mamičky, oteckovia a súrodenci  z triedy hruštičiek prišli, aby spoločne s deťmi vytvorili vianočné dekorácie. Šišky, sviečky, zvončeky, oriešky, ovocie, drevo a prírodniny boli rozložené všade. V triede voňalo ihličie a zneli vianočné koledy. Malí pomocníci nezaostávali za svojimi rodičmi. Boli naozaj šikovní a vytvorili nádherné ikebany, farebné reťaze, obrázky, vianočné dekorácie. Sme radi, že takmer veštci rodičia si našli čas a v tomto predvianočnom čase prišli k nám a mohli sme spolu s deťmi stráviť príjemné popoludnie.

Predvianočný čas

Predvianočný čas

Predvianočný čas

Predvianočný čas

Predvianočný čas


 
 

Modernizácia chodníkovVytlačiť
 

V novembri  tohto roku bola   na ulici   Komenského  v  Revúcej   ukončená modernizácia chodníkov  po   obidvoch    stranách     miestnej   komunikácie   a  to   v úseku   od  križovatky    s  ulicou M.R.Štefánika    po  križovatku   ulíc    Komenského – Magnezitárov  v celkovej dĺžke 760 m. Pôvodný asfaltových povrch  chodníkov  bol  v  nevyhovujúcom   technickom stave   a  pohyb po  nich   bol   značne   problémový.   Realizáciou   zámeru  bol  odstránený  pôvodný povrch, vykonaný asfaltový spojovací postrek  s  následným  uložením  asfaltového  betónu  o  hrúbke 40 mm. Súčasne bola vykonaná  výšková úprava  poklopov  a armatúr, nachádzajúcich   sa  na ploche realizovaných chodníkov.V  danom  období  bola  uskutočnená   aj  oprava  chodníka  na  Ul.Tomášikovej - pri zimnom štadióne  o dĺžke 110 m,  ktorého  povrch  bol  v  nevyhovujúcom  technickom  stave. V rámci opravy  bola  vykonaná  úprava  podkladu, asfaltový spojovací postrek   a     uložená  konečná asfaltobetónová vrstva o hrúbke 40 mm.Modernizáciou uvedených chodníkov sa  zabezpečí  bezproblémový pohyb chodcov v daných úsekoch.  Zhotoviteľom  zrealizovaných  stavebných  prác  v celkovej  hodnote  40 tis. eur. sú Inžinierske stavby, a.s. Košice.

Modernizácia chodníkov

Modernizácia chodníkov

Modernizácia chodníkov


 
 

Záložka do knihyVytlačiť
 

Školský rok  2016/2017  je  Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“. Jednou z aktivít na iniciatívu a podporu čítania bolo aj kreatívne tvorenie záložiek na prvom stupni ŠZŠ v Revúcej.

Zo školských kníh  sa učia žiaci spoznávať prvé písmenká, slabiky, slová. Záložky do knihy im pomáhajú vyhľadať aktuálnu stranu, ktorú naposledy čítali. Pri výrobe vlastnej záložky žiaci používali pestrú paletu farieb, predstavivosti a fantázie. Všetky záložky boli kreatívne, nápadité, vkusné.  Tie najoriginálnejšie  si našli miesto v čítankách a  na výstavke.  Žiaci boli aktívni, pracovali s elánom a radosťou. Ak by náhodou zabudli,  kde prestali čítať, pripomenie im to nová kamarátka „Záložka“.

                                                                                                                           J. Fodorová

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy


 
 

Štvornohí terapeutiVytlačiť
 

My škôlkari z materskej školy na Ul. Vl. Clementisa sme si našli nové kamarátky. Prišli k nám na návštevu tri psie dámy Ariana, Mafia a Shaka . Mamička nášho Maťka, teta Kvetka Slaná, sa venuje kynológii a canisterapii. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka, teda aj nás detí. Psíky nám predviedli, čo všetko dokážu, ako vedia chodiť cez tunel, obchádzať deti, zaštekať na povel.... ....  Naučili sme sa, ako sa k nim máme správať. Najviac sa nám páčilo, že všetci sme si mohli psíky pohladkať, pomojkať,  pohrať sa nimi, pobehať po triede. Ten kto sa nebál, mohol psíka sám viesť na vodítku. To bolo čosi, byť pánom svojho psa. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť spoznať , aké vedia byť psíky poslušné a pokojné a koľko pozitívnej energie vedia vniesť do života ľudí. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Štvornohí terapeuti

Štvornohí terapeuti

Štvornohí terapeuti

Štvornohí terapeuti

Štvornohí terapeuti


 
 

V CILKE sa jeseň skláňa k zimeVytlačiť
 

Každé ročné obdobie má svoje krásy, sviatky. Jeseň je plná farieb, vône jabĺk, je venovaná hlavne októbru – mesiacu úcty k starším.  Nebolo to iná ani tento rok v CILKE

14.10. nás pozdravili naši priatelia zo spevokolu  ÚSVIT slávnostným programom  venovaným  mesiacu október – úcta k starším.

V tomto duchu sa niesol aj program detí zo Špeciálnej školy v Revúcej 26.10. Klienti s nadšením  a obdivom sledovali piesne, tance a básne detí, ktoré potrebujú špeciálny výchovný prístup.

Október nie je len mesiacom úcty k starším, ale aj mesiacom zdravej výživy. A tak nás navštívili deti  zo ZŠ Hviezdoslava v Revúcej s krásnym programom. Zakončený bol  darovaním krásnych jabĺčok pre našich klientov.

O zdraví, zdravom stravovaní, zdravom spôsobe života nám porozprávali pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva z Rimavskej Soboty. Náučné dopoludnie bolo spojené aj s meraním tlaku krvi, vážením. Dopoludnie sa stretlo s veľkým záujmom.

Počas celého mesiaca sme  sledovali filmy,  tvorili, drvili orechy.
Jedno tvorivé dopoludnie bolo výnimočné tým, že sme tvorili spolu s prváčikmi zo ZŠ I.B.Zocha. Vďaka pani učiteľke Motyčkovej si klienti zariadenia pripomenuli časy so svojimi vnúčatami. Úsmev na tvárach nezmizol ani po úspešnom ukončení tvorby mandál.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spríjemnení jesene života našich klientov.

Tešíme sa na blížiace sa sviatky Vianoc, ktoré budú s vôňou medovníkov, vianočného stromčeka, plné vianočných rozprávok, piesní a kolied.

Viera Péliová, sociálny  pracovník ZOS CILKA

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime

V CILKE sa jeseň skláňa k zime


 
 

Otvorené majstrovstvá Bratislavy Vytlačiť
 

V sobotu 19.11 organizovala Asociácia karate klubov Bratislavy otvorené majstrovstvá Bratislavy na ktorých sa zúčastnilo celkovo 208 pretekárov z 19 klubov. Sme radi, že sa nestratili ani mladí karatisti z Revúcej. Kvôli zdravotným problémom sa na majstrovstvách zúčastnili len traja naši pretekári. Všetci súťažili len v súborných cvičeniach kata a ani jeden z nich sa nevrátil domov bez cenného kovu. Naši medailoví chlapci sú zároveň aj členmi záujmového útvaru karate pri Centre voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej www.cvcra.estranky.sk 

Dosiahnuté výsledky:

3. miesto – Pavol Halaj, kata ml. dorastenci 12 – 13 rokov

3. miesto – Matej Herich, kata starší žiaci 10 – 11 rokov

3. miesto – Adam Vaľko, kata mladší žiaci 8 – 9 rokov

 

                                                                                                  Karate Klub Revúca

Otvorené majstrovstvá Bratislavy

Otvorené majstrovstvá Bratislavy

Otvorené majstrovstvá Bratislavy

Otvorené majstrovstvá Bratislavy

Otvorené majstrovstvá Bratislavy


 
 

4. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS RevúcaVytlačiť
 

V dňoch 8., 15. a 22.11.2016 usporiadala ZO ÚNSS Revúca pre svojich členov už 4. ročník  bowlingového turnaja, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej dotácii mesta Revúca, v bowlingovom klube v Lubeníku. Jednotlivých turnajových dní sa zúčastňovali členovia v počte ako po minulé roky. Začínali sme po štrnástej hodine a končili pred osemnástou, takže bolo dosť času zasúťažiť si. Pravidlá boli jednoduché a v podstate také isté ako v predchádzajúce ročníky. Po každom dni sa zapísali body jednotlivým súťažiacim, po druhom kole dostali informáciu o priebežnom poradí. Druhý deň turnaja sme mali pozvaných študentov z Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorí nám boli nápomocní pri verejnej zbierke Biela pastelka 2016. Žiaľ z dôvodu, že mnohí z nich nacvičovali program na svoju stužkovú slávnosť, naše pozvanie prijali iba dvaja študenti. Tretí deň turnaja nám prišli spestriť členovia speváckej skupiny, ktorá pôsobí pri JSD v Lubeníku a volá sa Nezábudka senior mix.  V ich prevedení sme si vypočuli pesničky, ktoré sa už pomaličky vytrácajú z nášho povedomia a tiež tie naše - gemerské.  Záver nášho zápolenia tvorilo vyhodnotenie súťaže .

Víťazom sa stal Milan Knapek  s celkovým počtom nahraných bodov 911, na druhom mieste skončil Tibor Alberti s počtom 789 bodov a na treťom mieste Juraj Kvetko s počtom 728 bodov. Neprehral vlastne nik, pretože počas týchto troch dní sme prežili krásne a nezabudnuteľné chvíle, odreagovali sme sa od starostí bežného života a zároveň sme spravili niečo dobré pre svoje fyzické i psychické zdravie. Víťazom blahoželáme. Blahoželanie a chvála patrí tiež všetkým účastníkom turnaja, pretože súťažili s radosťou a vervou. Na záver sme si sľúbili, že ak nám to zdravie a okolnosti dovolia, aj budúci rok budeme v tejto našej tradícii  radi pokračovať.

Na záver mi dovoľte v mene výboru ZO ÚNSS v Revúcej, v mene členskej základne, ako aj v mojom mene zaželať všetkým čitateľom šťastné, radostné a požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2017 veľa, veľa zdravia, pohody, splnené želania a kopu dobrých ľudí vo vašej blízkosti.

 

 Zoltán Palloš

  predseda ZO ÚNSS Revúca

4. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca

4. ročník bowlingového turnaja členov ZO ÚNSS Revúca


 
 

Burza kníh - nečakaný záujem o čítanieVytlačiť
 

            Knihy ako jedno z najstarších médií stále majú a vždy budú mať svoje čaro.  Rozhodli sme sa preto upozorniť na knihu ako takú a samotné čítanie výnimočným dňom. V pondelok ráno 14. 11. 2016  sa vestibul Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej premenil na malé kníhkupectvo. Jednotlivé knihy darované žiakmi a priateľmi školy sme rozložili do priestoru na lavice a „predaj“ sa začal. Samozrejme, za symbolické ceny. Za vyzbierané peniažky z tejto burzy škola zakúpi úplne nové a voňavé knihy do školskej knižnice. Každý žiak si ich môže prelistovať, ohmatať, najmä prečítať si ich a ocitnúť sa tak v akomkoľvek príbehu so svojím obľúbeným hrdinom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí na našu burzu prispeli darovanými knihami aj tým, ktorí si knihy zakúpili pre vlastné potešenie alebo potešenie svojich najbližších.

Milí naši čitatelia, nezabudnite, nové knihy si môžete požičať v školskej knižnici každú stredu v čase od 12:45 do 13:30.

Burza kníh - nečakaný záujem o čítanie

Burza kníh - nečakaný záujem o čítanie

Burza kníh - nečakaný záujem o čítanie

Burza kníh - nečakaný záujem o čítanie


 
 

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležímeVytlačiť
 

Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu.

Pred 98 rokmi, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte vstúpila na západnom fronte do platnosti dohoda o prímerí medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami. Po štyroch rokoch, troch mesiacoch a trinástich dňoch sa skončila najstrašnejšia vojna, akú dovtedy ľudstvo zažilo. Zapojilo sa do nej 38 štátov zo všetkých obývaných kontinentov. Do zbrane bolo zmobilizovaných 115 miliónov mužov, z ktorých 10 miliónov zahynulo. Ďalším 20 miliónom zostali trvalé následky v podobe zmrzačenia, psychických porúch a iných zdravotných problémov. Medzi civilným obyvateľstvom si konflikt z rokov 1914 – 1918 vyžiadal sedem miliónov obetí. Zo slovenských vojakov mobilizovaných do rakúsko-uhorskej armády padlo až 69 700. Pre malý národ to bola obrovská tragédia.

Stalo sa už tradíciou, že aj v našom meste si v tento deň pripomíname  tieto tragické udalosti. Mesto Revúca, ZO JDS Revúca a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej usporiadali spomienkovú slávnosť pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny dňa 11.novembra 2016 na miestnom cintoríne. Pietna spomienka sa začala symbolickým zvonením zvonov o 11.hodine a 11.minúte a po príhovoroch organizátorov skončila  položením  kvetov- červených  makov a zapálením sviečok na hroby padlých a pri pomníku na námestí.

Červený mak je tradičný symbol spomienky na padlých v tomto konflikte. Vybraný bol preto, lebo na jedných z najkrvavejších bojových polí 1. svetovej vojny vyrástli maky.

Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (V poliach Flámska), ktorú napísal kanadský chirurg , ktorý slúžil na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres. Text a foto:Katarína Kvetková

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležíme

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležíme

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležíme

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležíme

Deň vojnových veteránov- Na poliach Flámska vlčie maky rastú...,značia miesta kde ležíme


 
 

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu. Do okresu prinesie vyše 60 miliónov eur a podporí vytvorenie 1100 nových pracovných miest.Vytlačiť
 

Dňa 13.septembra 2016 sa v mestskom dome kultúry v Revúcej konalo ďalšie výjazdové rokovanie vlády. Vláda SR schválila päťročný Akčný plán,  ktorý  počíta s finančnou investíciou 61 miliónov eur.

Verejné zdroje by mali predstavovať 37 miliónov a ostatné 24 miliónov. Formou priameho  regionálneho príspevku okres dostane 3,8 milióna eur. Z tohto 500-tisíc eur ešte do konca tohto roku.  Konkrétne v našom meste na podporu financovania rekonštrukcie umelej ľadovej plochy.

 Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca a podľa vyjadrenia premiéra Róberta Fica podporou vytvorenia 1100 pracovných miest  môžeme hovoriť o takmer štvrtinovom zoškrtaní  z počtu 4000  disponibilných nezamestnaných . Aktivity na vytvorenie nových pracovných miest sú nasmerované do oblastí regionálnej a miestnej ekonomiky a zefektívnenia existujúcich a nových nástrojov na zvýšenie zamestnanosti v okrese, podpory budovania miestnych kapacít, vytvorením podmienok pre efektívne riadenie miestneho rozvoja, propagácie okresu s cieľom zvýšenia jeho atraktivity pre investorov, podpory sociálno-ekonomického rozvoja s dopadom na zlepšenie života obyvateľov, integrácie vzdelávacích, informačných a poradenských aktivít podľa požiadaviek trhu práce a priorít okresu pre všetky skupiny obyvateľstva a podpory poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu.

Veľkým prínosom pre okres je preklasifikovanie úsekov  ciest druhej triedy II/531 Tisovec – Červená Skala a II/532 Tornaľa – Muráň na cesty prvej triedy. Jedná sa o 70 km ciest, za ktoré zodpovednosť podľa premiéra prevezme štát  už do konca tohto roku. A práve tento výstup- preklasifikovanie ciest na cesty I.triedy  je podľa primátorky mesta Evy Cireňovej úspechom dňa a celého rokovania, lebo ako uviedla:“ zvykne sa hovoriť, kde je cesta tam je práca“.

Podľa predkladacej správy dôvodom zaradenia okresu Revúca medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej priemerná výška sa počas obdobia 2013 - 2015 pohybovala medzi 29,55 % a 19,97 %, kým za rovnaké obdobie sa priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku pohybovala medzi 13,50 % a 10,63 %. V júni 2016 bolo v okrese Revúca 5 637 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo disponibilných 4 063, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 21,47 %.

Viac o konkrétnych projektoch pre naše mesto v Revúckych listoch.

Text:Katarína Kvetková, foto:Maroš Detko

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu.

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu.

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu.

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu.

Vláda schválila Akčný plán pre Revúcu.


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku“ Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 1 800 eur na realizáciu projektu „Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku“.

Uvedený projekt a jeho aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca prispelo zo svojho rozpočtu sumou 735 eur.

Zámerom mesta bolo v záujme zmysluplného trávenia voľného času detí a zvýšenia kvality života v miestnej komunite rozšírenie detského ihriska o ďalšie herné zostavy a o prvky mobiliáru, ako sú lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle.

Mesto Revúca nedisponuje veľkým počtom detských ihrísk. Najväčšie ihrisko sa nachádza na Clementisovej ulici v blízkosti dvoch sídlisk, ale keďže ho navštevujú obyvatelia z celého mesta, počet hracích zostáv a prvkov kapacitne nestačí. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo rozšíriť ihrisko o niekoľko hracích prvkov, s čím vznikla aj potreba doplnenia mobiliáru na ihrisku. 

V rámci projektu boli vyrobené a osadené lavičky s operadlom v počte 11 kusov, stojany na 5 ks bicyklov v počte 2 kusy a smetné koše so strieškou v počte 4 kusy.

Veríme, že aj týmto projektom prispejeme k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov v našom meste.

 

Text a foto: MsÚ

logo BBSK

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku“

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku“

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku“


 
 

Spovedali sme Jozefa BanášaVytlačiť
 

Magic 7 – školský časopis Základnej školy J. A. Komenského vychádzajúci už niekoľko rokov, časopis, v redakcii ktorého sa vystriedalo mnoho mladých novinárov. Redaktorov, ktorí ako správni profesionáli využijú každú príležitosť vyspovedať zaujímavého človeka. Práve takáto úžasná príležitosť sa pre redaktorov časopisu Magic 7 naskytla 25.10. A ako správni novinári  ju nezahodili.

V kníhkupectve v našom meste  sme mali možnosť urobiť interview so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý tu predstavoval svoju novú knihu Kód 7.  Bol to pre nás veľký zážitok. Stretli sme sa so zaujímavým človekom, autorom celého radu úspešných kníh.  Ak sa chcete dozvedieť, aké odpovede sme dostali na naše, podľa nás zaujímavé otázky, určite si nenechajte ujsť ďalšie  číslo našej „magickej sedmičky“. O niekoľko dní ju nájdete aj v elektronickej podobe na našej internetovej stránke www.zskomre.sk.

Nina Natália Vavreková, Viktória Čipková

S tlačenými aj elektronickými médiami v Základnej škole J. A. Komenského pracujeme a spoznávame ich už niekoľko rokov v predmete Mediálna výchova a v záujmovom krúžku mladých novinárov. Okrem už spomínaného časopisu pracujeme na rade filmových spotov a rozhlasových relácii. No hlavne učíme našich žiakov orientovať sa v mediálnej spleti, triediť informácie a nepodliehať mediálnemu tlaku a to v období, kedy sa práve média stávajú stále viac mienkotvornými. Našou snahou je, aby naši žiaci odchádzali do reálneho sveta s kompetenciou výberu a triedenia informácii a aby sa stali mediálne gramotnými.

ZS

Spovedali sme Jozefa Banáša


 
 

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódieVytlačiť
 

V nedeľu 6.novembra 2016 sa telocvičňa Strednej odbornej školy Gen.Viesta zmenila na tanečnú sálu a získala noblesu tanečných súťaží. Tanečné štúdio Happy Dance Revúca, Mesto Revúca v spolupráci s tanečným štúdiom Schwartz Tanz Rožňava  a podporou VÚC BBSK usporiadali súťaž v tanečnom športe štandardných a latinsko-amerických tancov Revúcky tanečný parket 2016 - O pohár zástupcu primátora mesta.

 Do Revúcej pricestovali tanečné páry z Michaloviec, Prešova, Košíc, Moldavy nad Bodvou, Lipian, Kežmarku,  Popradu, Rožňavy, Tornale, Rimavskej Soboty, Lučenca, Zvolena a aj zo susedného Maďarska. Súťažilo sa v štandardných a latinsko-amerických tancov vo vekových kategóriách deti, juniori, dospelí a seniori. Na správnosť krokov, držanie tela a celkový estetický dojem z tanca dohliadal desaťčlenný rozhodcovský zbor. Podujatie predpoludním otvoril zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý privítal všetkých cezpoľných a domácich súťažiacich a návštevníkov.

Naše želiezka v ohni pár Lea Sviežená a Tomáš Buchta, z TŠ Happy Dance Revúca si dobre počínali v latinsko-amerických tancoch. Vo vekovej kategórii Junior 2D získali bronz, v kategórii Junior 1D stačili na 5.miesto.

 Zástupca vyhlasovateľa súťaže  Ing.Július Buchta je s priebehom súťaže, ktorá sa skončila v podvečer, spokojný. Stálo to síce nemálo úsilia, od povolenia Slovenského zväzu tanečného športu usporiadať súťaž, cez finančné zabezpečenie až po precizovanie detailov ale súťaž prebehla podľa stanovených pravidiel a časového harmonogramu. Spokojnosť so súťažou vyjadrili aj pomerne prísni rozhodcovia.

Lesk spoločenských šiat a účesov sa z telocvične vytratil, stíchli aj tóny nádherných melódií, ktoré ešte dlho zostanú v spomienkach návštevníkov. Veríme, že budúci rok si podobné zážitky budeme vychutnávať opäť.

Text a foto: Katarína Kvetková.       

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie

Revúcky tanečný parket- telocvičňu zaplavili tanečníci, flitre a nádherné melódie


 
 

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradúVytlačiť
 

Mesiac je veľký a jasne svieti, len čierne netopiere a pavúky v sieti.

Kúzla a čary všade vôkol nás, strašidlá na Hviezdoslavke ožili zas.

Piatkový večer na Hviezdoslavke patril tentokrát strašidlám a duchom, keďže noc sa niesla v znamení Halloweenu. Hoci si na našej škole vážime a ctíme slovenské zvyky i tradície našich predkov, rozhodli sme sa našim deťom v rámci anglického jazyka, multikultúrnej výchovy ukázať a priblížiť aj zvyky, ktoré pochádzajú z anglicky hovoriacich krajín.

V najmagickejšiu noc v roku sa menšie aj väčšie strašidielka a príšerky (piataci a šiestaci) plné očakávania, nadšenia i zvedavosti stretli so zbalenými spacákmi, dekami a zubnými kefkami, aby prežili jednu z najvzrušujúcejších nocí v škole. V halloweenských maskách len s malým svetielkom v ruke sa vydali zdolať cestu hrôzy, nájsť stratené indície a zvíťaziť nad svojim strachom. Bezpochyby to pre niekoho bola veľká skúška odvahy, no nakoniec ju všetci hrdinsky zvládli. Zažili noc plnú strachu aj smiechu, a ako to na správnej halloweenskej párty býva, zábavu, tanec i súťaže. Za svoju odvahu boli odmenení sladkosťami, no najväčšou odmenou pre všetkých bola torta a bábovka. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom za ich ochotu a kreatívnosť pri výrobe masiek pre svoje ratolesti, pani Lukášovej za úžasnú halloweenskú tortu a pani Liptákovej za chutnú bábovku. Veľké ĎAKUJEME patrí aj tento rok našim terajším i bývalým žiačkam deviateho ročníka a ich skvelým hereckým výkonom v originálnych maskách.

 A aký by to bol Halloween bez filmu o strašidlách???

Po ňom sa už naši odvážni hrdinovia zazipsovali do svojich spacákov a vyčerpaní zaspali.

Veď nečudo... mali za sebou skutočne vzrušujúcu noc...

                                         

 Strašidlá z Hviezdoslavky

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú


 
 

Mesiac úcty k starším v našej škôlkeVytlačiť
 

 Aj naše deti svojich starkých veľmi ľúbia...

    Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme našich starých rodičov pozvali do materskej školy. Strávili sme spolu krásne popoludnie. Deti na privítanie starkých potešili kultúrnym programom a odovzdali  im vlastnoručne vyrobené darčeky. Pripravili sme  aj pohostenie, ktoré dobre padlo po „práci“ aj detičkám.

Akcia to bola vydarená, vládla slávnostná, nevšedná atmosféra a tešili sme sa hojnej účasti.

Želáme si, aby sme  takýchto  krásnych chvíľ ešte spoločne  zažili veľa. Aby ste milí starí rodičia našli mier v srdci a pokoj v duši a aby Vás v  ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu.

Mesiac úcty k starším v našej škôlke

Mesiac úcty k starším v našej škôlke

 


 
 

Kniha náš priateľ a pomocníkVytlačiť
 

V Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej sa denne snažíme o to, aby naše deti vnímali knihu ako verného priateľa, ktorý ich bude sprevádzať počas celého života, veď aj v dobe smartfónov, tabletov či e-kníh má klasická papierová kniha svoje nenahraditeľné miesto. Ešte o mnoho viac by sa o význame knihy malo diskutovať práve v roku venovanému špeciálne čitateľskej gramotnosti. Preto sme sa aj my niekoľkými pripravovanými a realizovanými akciami rozhodli podporiť Rok čitateľskej gramotnosti a samotné čítanie.

Dňa 24. 10. 2016 v Medzinárodný deň školských knižníc sa v Školskej knižnici pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej z videonahrávky rozoznel hlas herca Roba Rotha. Zazneli rozprávky mladej autorky Moniky Kompaníkovej o rybe Bibe a hadovi Radovi. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sústredene počúvali, aby vedeli odpovedať na súťažné otázky malého testu pozornosti a porozumenia. Štvorčlenné družstvá z každej triedy po vypočutí ukážky spoločne vypracovávali pracovný list so šiestimi úlohami.  Vlastnú predstavivosť zapojili do kreslenia najlepšieho kamaráta ryby Biby, a to hada Rada. Spoločne sa plavili ponorkou do hlbokomorských rozprávok. Cieľom týchto aktivít bolo u našich malých čitateľov podnietiť fantáziu a záujem o čítanie. Či sa nám to podarilo, usúdime na základe budúcej návštevnosti našej školskej knižnice.

 

Prečo je  dobré čítať?

·         vďaka čítaniu si rozširujeme slovnú zásobu a fantáziu

·         dozvedáme sa nové informácie

·         spoznávame svet okolo seba

·         máme sa o čom rozprávať s kamarátmi

·         zaženieme nudu

·         pomôžeme si v štúdiu

 

Milí milovníci čítania, kníh a fantázie, v našej školskej knižnici Vás všetkých srdečne privítame, a to každú stredu od 12.45 do 13.30 hod., kedy sa na Vás bude tešiť veľmi veľa zaujímavých a hlavne nových kníh, ktoré si môžete požičať, s veľkou chuťou prečítať a premiestniť sa do čarokrásneho sveta rôznych príbehov.

Medzinárodný deň školských knižníc sme si spoločne so všetkými školami v SR pripomenuli v pondelok 24. 10. 2016 o 9.00 hodine aj spoločným čítaním v triedach, keď všetci žiaci našej školy položili perá a ceruzky a začítali sa do pripravených kníh. Malí či veľkí, všetci bez rozdielu, žiaci, učitelia spoločne s vedením školy sa aspoň na chvíľu zastavili a ponorili do ríše rozprávok. Podujatie bolo organizované za účelom podpory školského roka 2016/2017 ako Roka čitateľskej gramotnosti a za účelom posilnenia pocitu spolupatričnosti a súdržnosti. Veríme, že aj takto sa nám podarilo zasiať aspoň semienko zvedavosti a chuti čítať dobrú knihu. Tešíme sa na Vás všetkých v našej školskej knižnici. Čaká tam veľa zaujímavých a hlavne nových kníh.

Záložka do knihy spája školy označuje projekt, do ktorého sa naša Základná škola J. A. Komenského v Revúcej každoročne  zapája. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a tiež podpora samotného čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala pre tento školský rok 2016/2017  ZŠ s MŠ Čimhova. Naše triedy 4. A a 4. B pripravili záložky s veľkou nápaditosťou a snahou. Do obálky pre svojich kamarátov pridali aj zopár fotografií nášho druhého domova, teda našej školy. Očakávanie vystriedala veľká radosť, keď naši žiaci dostali poštovú zásielku z Čimhovej /vôbec sme netušili, kde sa toto miesto na mape Slovenska nachádza/. V nej na nich čakali krásne originálne záložky s prírodnými motívmi. Na ďalšiu spoluprácu nielen so ZŠ s MŠ Čimhova sa pri realizácii rôznych projektov určite tešíme.

To je len niekoľko aktivít, ktorými sme sa v krátkom čase v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej venovali, aby sme podporili čítanie a rozvíjali čitateľskú gramotnosť u našich detí. A že to s knihou myslíme vážne, dokážeme aj ďalšími stretnutiami a akciami, ktoré nás do konca školského roku 2016/2017 čakajú.

Kniha náš priateľ a pomocník

Kniha náš priateľ a pomocník

Kniha náš priateľ a pomocník

Kniha náš priateľ a pomocník

Kniha náš priateľ a pomocník


 
 

Dnes nám číta babka, dedkoVytlačiť
 

Kniha má nezastupiteľné miesto v živote človeka. Pestovať vzťah k nej je potrebné už v útlom veku. V našej škole na to myslíme nielen počas vyučovania na vyučovacích hodinách, ale aj popoludní v školskom klube detí. A ako vytvoriť u detí dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu  a poznávaniu nového? Uskutočňovať pútavé, poučné i zábavné podujatia s knihou. V poslednom októbrovom týždni sa nám v ŠKD jedno také s názvom „Dnes nám číta babka, dedko,“ podarilo uskutočniť. Medzi deti zavítali staré mamy a pútavým čítaním z rozprávkových knižiek im spríjemnili popoludnie. Deti pozorne počúvali a po prečítaní sa rozhovorili o tom, čo sa im v rozprávkach páčilo, ale i nepáčilo, ktoré postavičky im boli sympatické, ktoré menej. Ich rozprávanie nemalo konca...Starým mamám sme sa poďakovali  a odmenili malým darčekom. Sľúbili sme si, že si akciu zopakujeme aj v budúcnosti.

 PaedDr. Erika Slabejová

Dnes nám číta babka, dedko

Dnes nám číta babka, dedko

Dnes nám číta babka, dedko


 
 

Zocháči úspešní v krajskom koleVytlačiť
 

V utorok 18.10.2016 sa uskutočnilo Krajské kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu pre školský rok 2016/2017 v Žiari nad Hronom. V kategórii žiačok súťažilo12 družstiev s celkovým počtom 42 dievčat. Naše športovkyne to teda nemali ľahké  a boj o pódiové umiestnenie bol veľký.

V úvode sme sa vedúci družstiev stretli s rozhodcami cezpoľného behu a dohodli sa na pravidlách, ktoré všetci zúčastnení  počas celej súťaže dodržiavali.

Za tím  žiačok zo ZŠ I. B. Zocha v Revúcej behali  dievčatá - Ema Kapustová, Denisa Kaššaiová a Paulína Sedláková.

Aj keď bolo opäť chladné sychravé počasie,  športovcov to neodradilo a bojovali s nasadením všetkých síl ozaj úžasne. Výborná bežkyňa Ema Kapustová nenechala nič na náhodu a hneďpo úvodnom hvizde sa prepracovala medzi prvé tri cezpoláčky, čo si udržala až do konca behu a vybehala si krásne 3. miesto.

Všetkým našim športovcom gratulujeme  a držíme palce v ďalších športových súťažiach.

 

Mgr. Martina Pirochová

Zocháči úspešní v krajskom kole

Zocháči úspešní v krajskom kole

Zocháči úspešní v krajskom kole

Zocháči úspešní v krajskom kole


 
 

Vnímajme krásu lesov viac...Vytlačiť
 

Lienky- predškoláci z MŠ Sládkovičovej

Les predstavuje výnimočné spoločenstvo, ktoré je nenahraditeľnou súčasťou prírody. Je dôležité, aby deti mali čo najširší kontakt s prírodou, preto sme sa v mesiaci október  zamerali na spoznávanie listnatých a ihličnatých stromov, kríkov a prírodnín. V MŠ sme sa o stromoch pri práci s interaktívnou tabuľou veľa dozvedeli. Do edukačných aktivít sme zapojili aj rodičov , s ktorými deti doma vytvárali herbáre z listov.

Nám deťom stačí tak málo, zafúkal vetrík a javorové lístie na nás padalo. Krásu z lesa sme precítili z diaľky, ale aj z blízka. Objímali sme stromy, pod nohami počúvali šuchotanie lístia. Aj na diviakov a srnky sme mysleli, nazbierané gaštany sme im pod stromy odniesli. Pani učiteľky nás na lesné zvieratká premenili, ktoré sme zvukom a pohybom hravo napodobnili. Už teraz sa tešíme, kedy na jar opäť do lesa zavítame. A vy?                          

p.uč.Mima a Zlatka

Vnímajme krásu lesov viac...

Vnímajme krásu lesov viac...

Vnímajme krásu lesov viac...

Vnímajme krásu lesov viac...

Vnímajme krásu lesov viac...

 


 
 

Ako sme si uctili seniorovVytlačiť
 

 Ako sme si uctili seniorov

Október je mesiacom, kedy príroda hýri všetkými farbami. Využívame posledné krásne slnečné dni na prechádzky.

Október je však aj mesiacom, ktorý patrí  naším seniorom. Od roku 1990 je vyhlásený za "Mesiac úcty k starším."                                                                                               

 

Staroba prichádza prirodzene a nemôžeme ju zastaviť. Môžeme  ju však spríjemniť- úsmevom, objatím, milým slovom.  Starší ľudia si zaslúžia našu pozornosť a úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.                                                                                              

 

Na  starších spoluobčanov nezabudli ani deti zo ŠKD pri  ŠZŠ v Revúcej.

Dňa 26.10.2016  navštívili   seniorov v zariadení „CILKA“. Popoludnie im spríjemnili kultúrnym programom - básničkami, pesničkami, tancom.  Na záver im rozdali darčeky, ktoré vlastnoručne zhotovili.

O tom, že týmto starším ľuďom urobili radosť, svedčili úsmevy na ich tvári.

                                                                                                                            Alžbeta Valkayová

 Ako sme si uctili seniorov

 Ako sme si uctili seniorov


 
 

„Daruj jablko, daruješ zdravie“Vytlačiť
 

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

 

        Jeseň je ako krásna paleta. Stromy sú odeté do pestrofarebných šiat, v diaľke sa belejú končiare vrchov a už len chladné slnečné lúče sem tam pošteklia našu tvár. V pekný októbrový deň sme sa aj my na chvíľu zastavili, a spomenuli si na tých, ktorým patrí tento mesiac. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.

        „Hviezdičky“ nezabúdajú na našich starších obyvateľov a každoročne navštevujú Zariadenie opatrovateľskej služby „Cilka“ v Revúcej. Aj tento rok sme ich navštívili s krátkym programom a obdarovali jabĺčkami od žiakov našej školy. Veríme, že pekným slovom, básničkami a piesňami sme starkým spríjemnili tento jesenný deň a našimi jabĺčkami všetkých potešili.

        Milí seniori, prijmite od nás tieto jabĺčka ako symbol zdravia, ktoré Vám prajeme  a zároveň ako prejav našej úcty a vďaky. Želáme Vám, nech je jeseň Vášho života prepletená vďačnosťou nás všetkých, plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

parlamentári z Hviezdoslavky

„Daruj jablko, daruješ zdravie“

„Daruj jablko, daruješ zdravie“

„Daruj jablko, daruješ zdravie“

 


 
 

Športová olympiádaVytlačiť
 

Deň pred jesennými prázdninami sa v ŠKD pri Špeciálnej základnej škole uskutočnila celoklubová akcia na tému „Olympiáda“. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. Na začiatku akcie sa deti v teoretickej časti pomocou prezentácie na interaktívnej tabuli dozvedeli ako a kde vznikla olympiáda, oboznamovali sa s rôznymi športmi a hlavne známymi športovcami. Získané poznatky si spoločne zopakovali. V praktickej časti sa menšie deti pomocou obrázkov na jesennom strome snažili pomenovať daný šport a správny názov športu napísali pod obrázok. Veľké deti lepili na hárok obrázky športovcov, ku ktorým mali za úlohu správne priradiť a prilepiť ich mená. Druhá aktivita bola správne pomenovať športy na obrázkoch a názvy nalepiť pod obrázky na veľký hárok. Na záver sme spoločné práce vyhodnotili. Deti si počas celej akcie rozvíjali slovnú zásobu, čítali aj písali. Akcia splnila svoj cieľ – „Myslenie je pohyb“.

Dachová E.

Športová olympiáda

Športová olympiáda

Športová olympiáda

Športová olympiáda

Športová olympiáda


 
 

Čas plynie , preto na starkých nezabúdajme...Vytlačiť
 

Všetko sa dá zastaviť, no človek nezastaví čas. Čas plynie a míňa sa deň za dňom. Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života a týka sa každého z nás. Preto nezabúdajme na mesiac október, ktorí je mesiacom vyjadrenia úcty k starším. Predškoláci z lienkovej triedy si 26.10.2016 pripravili pre svojich starých rodičov malú slávnosť v podobe milého programu plného básni ,piesní, tanca a divadielka s poďakovaním za všetko, čo pre nich starí rodičia robia a s vyjadrením svojej lásky a úcty k nim. Tí zase nešetrili vrúcnym potleskom, pochvalou a dojímavým objatím svojich vnúčat.

                                                                                                        p. uč. Mima a Zlatka

Čas plynie , preto na starkých nezabúdajme...

Čas plynie , preto na starkých nezabúdajme...

Čas plynie , preto na starkých nezabúdajme...

Čas plynie , preto na starkých nezabúdajme...


 
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.Vytlačiť
 


 
 

Podporujeme u žiakov aj čítanie v angličtineVytlačiť
 

Príbeh z 19. storočia o malej anglickej sirote Oliverovi Twistovi od Charlesa Dickensa patrí dnes k svetovej klasike. V rámci aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti na školách sa s týmto príbehom mali možnosť bližšie zoznámiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka na ZŠ Hviezdoslavova v našom meste. Keďže Ch. Dickens bol britským spisovateľom, prečo si nečítať jeho dielo v anglickom jazyku? A tak sa s ním naši šikovní žiaci na vyučovacích hodinách popasovali po anglicky.

Tým jazykovo najzdatnejším žiakom bolo odmenou zúčastniť sa divadelného predstavenia Oliver Twist, ktoré sa uskutočnilo v piatok 21.10.2016 v Košiciach. Napriek upršanému počasiu si chlapci a dievčatá otestovali svoje jazykové schopnosti v krásnom prostredí Divadelnej sály košickej Historickej radnice. A tu sú ich dojmy a reakcie: „Môj celkový dojem z predstavenia bol dobrý. Veľmi sa mi to celé páčilo, nechýbal tam humor a bolo to zaujímavé. Určite by som si to išla pozrieť aj druhýkrát. Bol to zážitok a musím dodať, že som ešte nevidela niečo z histórie spracované tak, aby to bolo pre nás zaujímavé.“ (Viktória, 9. ročník) „Moje dojmy z tejto akcie sú pozitívne. Bolo to náučné, hercom bolo veľa rozumieť. Bol tam aj humor. Celé to predstavenie malo niečo do seba.“ (Aneta, 9. ročník) „Hudobné príspevky hercov v niektorých chvíľach vzbudzovali dojem muzikálu, čo v malej, ale za to prekrásnej budove starej radnice vyznelo veľmi dobre.“ (Andrej, 9. ročník)

                                                                                                                             Mgr. Lucia Barišová

Podporujeme u žiakov aj čítanie v angličtine

Podporujeme u žiakov aj čítanie v angličtine

Podporujeme u žiakov aj čítanie v angličtine


 
 

Hovorme o jedleVytlačiť
 

Špeciálna základná škola v Revúcej sa zapojila do IV. ročníka  súťažno – vzdelávacieho projektu „Hovorme o jedle“. Cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

V týždni od 10. do 14. októbra 2016 v škole prebiehali vzdelávacie aktivity, ktoré boli  venované jedlu  a zdravej výžive. Pondelok bol venovaný téme „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny a zemiaky“. Pedagógovia pripravili pre žiakov rôzne súťaže, exkurzie a iné kreatívno -  edukatívne aktivity. Žiaci sa naučili piecť chlieb v domácej pekárni, oboznamovali sa s rôznymi druhmi cestovín a múk, piekli zemiakové placky. Menší žiaci ochutnávali rôzne druhy pekárenských výrobkov, zhotovili výstavku a boli na exkurzii v miestnej pekárni. Utorok bol venovaný ovociu a zelenine. Žiaci  po úvodnej prezentácii pozbierali a spracovávali ovocie a zeleninu zo  školského pozemku. V sušičke sušili jablká, zeleninu pripravovali v parnom hrnci, odšťavovali rôzne druhy zeleniny a ovocia. Menší žiaci spoznávali a triedili rôzne druhy ovocia a zeleniny, pili vlastnoručne zhotovené smoothie.  V stredu sa celá škola venovala téme „Mlieko, mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Mgr. Hurtečáková priniesla  čerstvé kravské mlieko a deťom pripravila prednášku aj s ukážkami, ako sa odvára tvaroh a múti maslo zo smotany. Z čerstvého tvarohu upiekli chutný koláč. Mladší žiaci zhotovili plagát, navštívili predajňu s mliečnymi výrobkami a urobili si ochutnávku syrov a mliečnych kokteilov.  S témou „Mäso, hydina, ryby a vajcia“ sa zoznámili vo štvrtok. Žiaci prvého stupňa začali tento deň prezentáciou a motivačným rozhovorom. Potom sa hrali hudobno-pohybové hry a navštívili predajňu s mäsom. Vyrábali plagát, maľovali obrázky a pripravili si šunkovú nátierku. Starší žiaci si upevňovali svoje vedomosti, vypracovávali pracovné listy na danú tému. Nakoniec si zasúťažili v kreslení na chodníku. V piatok boli dennou témou „Cukry, tuky a soli“. Deti sa oboznámili, ako a z čoho sa vyrába cukor, odkiaľ k nám prichádza soľ a dozvedeli sa zaujímavosti o tukoch. Pochutnali si na lekvárových jednohubkách. Starší vyrobili presýpacie hodiny z PET fliaš, ktoré naplnili soľou. Mladší žiaci sa v tento deň zapojili  do témy s názvom ,,Jedz, dodržuj pitný režim a hýb sa.“

Naša škola sa zároveň prihlásila aj do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a do vzdelávacej aktivity „Recyklácia odpadov z obalov potravín – starým veciam novú šancu“. Tieto aktivity prebiehali v ŠKD pod vedením vychovávateliek.

Tvorivý  týždeň bol inšpiratívny a pouční nielen pre žiakov, ale aj pre všetkých pedagogických zamestnancov.

 

Mgr. Hrbáľová J, Mgr. Fodorová J.

Hovorme o jedle

Hovorme o jedle

Hovorme o jedle

Hovorme o jedle

Hovorme o jedle


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

Pretekári nášho klubu sa v sobotu, 15. októbra zúčastnili na turnaji v Starej Ľubovni. Na Ľubovňa open cup 2016 sa zišla kvalitná a pomerne masívna účasť štartujúcich pretekárov v počte 263 z 29 klubov. Ako prvý zasiahol do bojov v súborných cvičeniach kata Juraj Prč, vo vekovej kategórii 8 – 9 rokov, po dobre zvládnutom prvom kole, však v druhom prehral a to znamenalo stop do ďalších bojov o cenné kovy. Juraj štartoval aj v športovom zápase, no ani tu sa mu nepodarilo prehovoriť do medailových pozícii.

Vo vekovej kategórii starší žiaci 10 – 11 rokov v kata štartovali Matej Herich a Matej Meško, obaja však skončili svoju púť v úvodnom kole. Výrazne lepšie sa svojim výkonom prezentoval v športovom zápase Matej Herich, keď po dobre zvládnutých víťazných dueloch sa prebojoval až do finále, kde však nestačil na súpera zo Sabinova a obsadil tak krásne 2. miesto. Matej Meško sa napokon prebojoval v repasáži do bojov o bronz, kde však tesne prehral a obsadil zemiakovú pozíciu.

Dobrým výkonom sa prezentoval v súborných cvičeniach kata mladší dorastenci 12 – 13 rokov, Pavol Halaj, ktorý sa po víťazstvách v jednotlivých kolách prebojoval až do samotného finále. Vo finále sa stretol zo súperom z Košíc, škoda taktickej chybičky, ktorá ho pripravila o zlato.

 

        Rashid Arpád Bunjatov

predseda a šéftréner KK Revúca

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA


 
 

HOVORME O JEDLEVytlačiť
 

      IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE od 10. do 16.októbra 2016 zanechal svoje posolstvo aj na ZŠ Hviezdoslavovej. V piatok, 14. októbra, prežili naši žiaci zaujímavý deň – deň plný zdravia. Zapojili sme sa do  súťažno-vzdelávacej aktivity "HOVORME O JEDLE" -  s témou „Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa“ a výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" – s témou „Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov“.

      Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu,  aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí i mládeže o potravinách, dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu i ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s odbornou podporou Ministerstva školstva.

     Naše vzdelávacie aktivity sme založili na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu, kultúru a súdržnosť. Deti počas dňa ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, učili sa pripravovať chutné a hlavne zdravé pokrmy, varili si chutné bylinkové čaje, naučili sa, čo je pre naše zdravie prospešné a čo nie. Tým, že pochopili odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, sme v škole spojili príjemné s užitočným. Svoje dojmy a vedomosti v závere dňa vložili do pekných výtvarných prác, ktoré zdobia chodby našej školy.

 

 Mgr. I. Beľáková

HOVORME O JEDLE

HOVORME O JEDLE

HOVORME O JEDLE

HOVORME O JEDLE

HOVORME O JEDLE


 
 

Dá sa toVytlačiť
 

Spojením síl a finančných prostriedkov Nadácie ČSOB, mesta Revúca, BBSK a Základnej  školy J. A. Komenského  sa podarilo pred niekoľkými mesiacmi revitalizovať prvú bežeckú dráhu v našom meste. Ďakujeme.

Vybudovali sme "novú" plochu pre šport. Bezpečné miesto pre beh si našli  obyvatelia nášho mesta a žiaci základnej školy. Veď nie len počítačmi a cudzími jazykmi je človek živí, živí je aj pohybom. A to sa stalo ďalším  krédom Základnej  školy J. A. Komenského.

 14.10.2016 aj napriek už jesennému počasiu sa nám podarilo si spoločne zabehať. Zvíťazili všetci, ktorí sa v tento deň v Základnej škole J. A. Komenského venovali behu.

Po behu  prichádza práca a to údržba našej bežeckej dráhy. A tá je v réžii nášho kolegu. Super to zvláda. Vďaka našim technickým prostriedkom a našim kolegom  je dráha bezpečná a znovu pripravená privítať bežcov z nášho mesta. Zabezpečujeme si svojimi silami  aj kosenie trávnatej športovej plochy.

Za málo peňazí, spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať super športovú plochu v našom meste, ktorú  dokážeme  aj za málo peňazí  vo vlastnej réžii a vlastnými silami udržiavať v bezchybnom bezpečnom stave.

Dá sa to. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili, pomohli, pomáhajú a ktorí športujú.

Dá sa to

Dá sa to

Dá sa to

Dá sa to


 
 

Cosmos DiscoveryVytlačiť
 

Cosmos Discovery je najväčšia putovná výstava o kozmonautike na svete. A žiaci Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej na nej nemohli chýbať, preto ju 5. 10. v bratislavskej Inchebe navštívili. Výstava sa rozkladá na ploche 3 000 m2 a obsahuje 200 originálnych exponátov z USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov a celý rad artefaktov a dobových dokumentov. Výstava mapuje celý vývoj pilotovaných kozmických letov od samého začiatku až po súčasnosť. Videli sme ruský Sputnik, Lajku aj Gagarina, Lunochod a zaujal aj originál ruskej rakety Sojuz. Pestrá bola i ukážka kozmických skafandrov. Nechýbali lunárne programy Apollo a Sojuz.  Najväčšiu pozornosť sme venovali skutočným častiam kozmických lodí a vesmírnych staníc, no pre nás výnimočná bola najmä obhliadka časti riadiaceho centra v Hustone. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov. Odchádzali sme plní dojmov, zážitkov a samozrejme obrovského množstva vedomostí, ktoré nám rozširujú naše poznatky z kozmonautiky.

Aj takouto formou, účasťou  na interaktívnych výstavách, sprístupňujeme žiakom Základnej  školy  J. A. Komenského v Revúcej informácie z rôznych oblastí života.

Návštevu výstavy v Bratislave sme spojili aj s prehliadkou bratislavských dominánt. Nechýbala prehliadka zrekonštruovaného bratislavského hradu a jeho okolia, miest kde sa pred pár dňami stretli lídri krajín EÚ. A samozrejme žiakov zaujala aj budova národného parlamentu.

Aj napriek chladnému počasiu v nás návšteva nášho hlavného mesta ešte dlho bude rezonovať.

Cosmos Discovery

Cosmos Discovery

Cosmos Discovery

Cosmos Discovery

Cosmos Discovery


 
 

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiacVytlačiť
 

V prvý októbrový týždeň si naši seniori a široká verejnosť pripomenuli a oslávili mesiac október, Mesiac úcty k starším. Prvé slávnostné podujatie, ktoré organizovala Okresná organizácia JDS a kde sa zišli seniori celého okresu sa konalo v utorok 4.októbra 2016 v kaviarni Alfa v Mestskom dome kultúry v Revúcej. Predsedníctvo organizácie seniorov ocenilo svojich aktívnych členov a odovzdalo ďakovné listy, tým, ktorí podporujú činnosť a aktivity seniorov v okrese. Oslavy kultúrnym programom spríjemnili deti Materskej školy na Sládkovičovej ulici a žiaci Základnej umeleckej školy Revúca.

Druhé oslavy, na mestskej úrovni organizovala Základná organizácia JDS vo štvrtok 6.októbra 2016 v divadelnej sále mestského domu kultúry. Seniorom a prítomným hosťom sa prihovoril zástupca primátorky mesta Július Buchta. Aj tu seniori ocenili svojich aktívnych členov a jubilantov. V kultúrnom programe vystúpili speváčka Marta Križanová a jej hosť Vladimír Čečot .

Seniori ďakujú ďakujú: RZMO Stredný Gemer, primátorom a starostom miest a obcí okresu Revúca, Mestu Revúca, MsKS Revúca, poslancom BBSK Eve Cireňovej, Jánovi Šeševičkovi, Júliusovi Laššanovi, SMZ Jelšava, a všetkým podporovateľom ich činnosti.

Text a foto: Katarína Kvetková

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac

Seniori si pripomenuli a oslávili ich mesiac


 
 

Malí športovci Vytlačiť
 

    Keď chceš stále zdravý byť, 

    poď si so mnou zacvičiť.

    Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit.

 

Tak ako každoročne aj tento škol. rok v mesiaci september 5 – 6 ročné deti ukázali svoju šikovnosť, odvahu, obratnosť a radosť z cvičenia, a to pri športovej súťaži „TROJBOJ.“ Vyskúšali si rýchlosť v behu na 20 metrov, silu pri hode loptou oboma rukami a odvahu pri skoku z miesta do diaľky. Za dobré výkony dostali deti medaile, diplomy a sladkú odmenu. Šport a športové aktivity deti veľmi obľubujú, veď pohyb je ich prirodzenou súčasťou. A keď sa k tomu pridá iskra súťaživosti, snaženia a odvahy, o krásny deň ako 29.september určite bol, je postarané a spokojnosť detí je naplnená.

                                                                                          Debnárová Ivana

Malí športovci

Malí športovci

Malí športovci

Malí športovci

Malí športovci


 
 

Už prišla jeseň nádherná, Vytlačiť
 

                  teší sa každý z nás,         

                  žltá, hnedá a červená,

                  farbí svet zas a zas.

   Touto krásnou piesňou nás dnes  22. 9. 2016  v našej MŠ privítala    " pani JESEŇ ".

   Prišla pozdraviť všetky deti a odmeniť ich za usilovnú prácu  pri vytváraní, vyrezávaní a zhotovovaní jesenných strašidielok,   príšeriek, šarkanov a rozprávkových postavičiek.

                   Ďakujeme " pani JESEŇ ".

Už prišla jeseň nádherná,

Už prišla jeseň nádherná,

Už prišla jeseň nádherná,


Už prišla jeseň nádherná,

Už prišla jeseň nádherná,


 
 

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENECVytlačiť
 

V sobotu, 1.októbra 2016 sa v lučeneckej mestskej športovej aréne uskutočnilo 3. záverečné kolo Open ligy SZKB, ktoré za účasti 121 štartujúcich z 12 klubov určilo konečné poradie klubov v lige pre rok 2016.

Revúca skončila na 4.mieste v rámci hodnotenia 3 kola ligy s počtom bodov 39 na 1 mieste skončil šk  Prešov KBC Panter  (66 bodov). V celkovom hodnotení ligy 2016 Revúca skončila na 5 mieste (104 bodov) na 1. mieste skončil šk Guard Košice (232 bodov). Reprezentanti mesta získali na 3 kole 2 x zlato, 7 x striebro a 5x bronz spolu 14 medailí.

kapitánka klubu Simonka Sokolová  1. miesto pointfight,  1.miesto kicklight 2miesto lightcontact ml.cadet -28 kg
Ľuboslav Bodor ml. 2. miesto kicklight, 2 miesto lightcontact  -79 kg senior
Miriam Sokolová  2.miesto kicklight  3.miesto lightcontact – 50 kg st. kadet
Ľudovít Antal 3.miesto kicklight 2.miesto lightcontact -57 kg st. kadet
Marian Sokol  3.miesto kicklight  3.miesto lightcontact -28 kg ml. kadet
Alžbeta Teličáková 2.miesto  pointfight,  2miesto kicklight 3.miesto lightcontact ml.cadet -28 kg

Novou kapitánkou klubu sa stala Simonka Sokolová , kde pôvodná kap. Janka Guláková a účastníčka maj. Sveta Stela Laurenčíková (Dublin IRE2016) odišli na strené školy do Košíc, stále sú členkami  klubu obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Reprezentanti  sa na lige SZKB predstavili v nových dresoch,  autorkou bola práve Janka Guláková.

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENEC

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENEC

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENEC

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENEC

3. KOLO KICKBOX LIGY 1.10.2016 LUČENEC


 
 

Karate Klub RevúcaVytlačiť
 

Prvé kolo Bratislavského pohára v súťažnej sezóne 2016/2017 sa uskutočnilo v nedeľu, 2. októbra aj za účasti členov Karate Klubu Revúca. Náš klub na tejto súťaži reprezentovali štyria pretekári. Najmladší z našich Juraj Prč, súťažil v kategórii 8 – 9 roční v súborných cvičeniach kata, po dobre zvládnutom prvom kole, mu v druhom kole nevyšlo cvičenie podľa predstáv a tesne prehral, celkovo obsadil 5. miesto.

Medzi 10 – 11 ročnými chlapcami sme v katách mali dvojnásobné zastúpenie, Matej Meško obsadil pekné 4. miesto a Matej Herich vybojoval bronzovú priečku.

Svoju premiéru vo vekovej kategórii mladších dorastencov 12 – 13 ročných mal Pavol Halaj, a celkom úspešnú, keď po dobrých výkonoch obsadil 3. miesto.

V športovom zápase kumite starších žiakov vo váhe do 40 kg. vybojoval 2. miesto Matej Herich a na zemiakovej pozícii skončil vo váhe nad 40 kg. Matej Meško.

Všetkým chlapcom patrí vďaka za reprezentáciu klubu.

                                                                                          Arpád Bunjatov

                                                                                 tréner-predseda KK Revúca

Karate Klub Revúca

Karate Klub Revúca

Karate Klub Revúca

Karate Klub Revúca


 
 

Majstrovské tituly opäť v RevúcejVytlačiť
 

Seriál pretekov letného biatlonu finišoval  v septembri  4 pretekmi

Počas prvého septembrového víkendu to boli rýchlostné preteky a preteky s hromadným štartom  na tratiach v Predajnej.

V rýchlostných pretekoch sa spomedzi  revúckych biatlonistov najviac darilo Eme Kapustovej, ktorá po streľbe 3+0 a vynikajúcom bežeckom výkone nenašla vo svojej kategórii premožiteľku a zvíťazila. Z mladších revúckych biatlonistov sa darilo Veronike Šteczovej, ktorá si po čistej streľbe dobehla pre tretie miesto. Úspešní boli aj naši odchovanci vo farbách ŽP Šport Podbrezová, keď Tomáš Sklenárik obsadil tretie a Lukáš Ottinger  vynikajúce prvé miesto. V pretekoch prípravky nás potešili Markus Sklenárik, ktorý vyhral pretek chlapcov a Janko Levčák a Lenka Repáková, ktorí si dobehli pre bronzové poháre.

V nedeľu prebehli v Predajnej divácky atraktívne preteky s hromadným štartom, ktoré boli aj prvými pretekmi v rámci Majstrovstiev Slovenska. Vynikajúcu formu zo soboty potvrdila Ema Kapustová, ktorá nedala šancu súperkám a zaslúžene si odniesla titul Majsterky Slovenska v letnom biatlone. Z našich sa darilo aj Saške Štempelovej, ktorá vo svojej kategórii vybojovala bronz. Formu potvrdil aj Lukáš Ottinger, ten podobne ako Ema bral aj v nedeľu najcennejší kov.

Posledný septembrový víkend vyvrcholila letná sezóna Majstrovstvami Slovenska a v dňoch    24.-25. 9. 2016 sa preto všetci priaznivci biatlonu zišli vo Vyhniach. Počasie prialo súťažiacim aj fanúšikom tohto náročného, ale krásneho športu.

Aj posledné kolo letného biatlonu bolo úspešné pre farby nášho revúckeho biatlonového klubu. Do sobotňajších súbojov sa ako prví zapojili naši kluboví odchovanci Lukáš Ottinger  a Tomáš Sklenárik. Ich snaha bola korunovaná úspechom, keď v rýchlostných pretekoch obsadil Tomáš Sklenárik 1.miesto (0,2) a Lukáš Ottinger 2.miesto (1,3). Svoju veľkú bojovnosť preukázali aj Rado Humeník (7.miesto) a Andrea Uličná (13.miesto). Popoludní vybehli na trate aj žiacke kategórie. Skvelé 2.miesto v rýchlostných pretekoch po čistej streľbe vybojovala Ema Kapustová. Štvrtú priečku vo svojej kategórii 10-11 r. žiačiek obsadila Tamara Molentová a Samuel-Michal Siman medzi 10-11 r. žiakmi získal 5.miesto. Rovnako 5.miesto obsadila Veronika Šteczová. Uznanie a pochvala patrí aj Saške Štempelovej (8.miesto), Adrianovi Ottingerovi (12.miesto), Anke Fujdiarovej (12.miesto), Erike Profantovej (16.miesto) ako aj Tomášovi Kuchtovi za veľkú bojovnosť.

Svoje sily si v tento deň zmerali aj naši najmladší prípravkári. Tešiť sme sa mohli z krásnych dvoch 2.priečok, ktoré vybojovali Lenka Repáková a Janko Levčák. Tretím miestom nás potešil aj Markus Sklenárik.

V nedeľu sa bojovalo o titul Majstra Slovenska vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých sa za nezostrelené terče pripočítavajú trestné sekundy. Tento deň priniesol niekoľko obrovských prekvapení. Snáď najväčším bolo 1.miesto a titul Majstra Slovenska, ktorý po čistej streľbe získal v kategórii 10-11 r. žiakov Adrián Ottinger. Do rodinnej zbierky pridal majstrovský titul aj jeho starší brat Lukáš Ottinger. Druhú priečku z predošlého dňa obhájila výborným výkonom Emka Kapustová. O ďalšie prekvapenie sa postaral Rado Humeník, ktorý vybojoval krásnu bronzovú medailu. O necelú sekundu ušla tretia priečka Tamarke Molentovej, ktorá očarila skvelým bežeckým výkonom. 6. miesto vybojoval Tomáš Sklenárik, ktorý si lepší výsledok kvôli menej vydarenej streľbe nárokovať nemohol. O štyri priečky si oproti sobote polepšila Andrea Uličná, ktorá obsadila 9.miesto. Rovnako 9.priečka patrila v tento deň aj Samuelovi Simanovi a do tretice aj Veronike Šteczovej, za ktorou na 10.mieste dobehla Saška Štempelová. Do nedeľných súbojov sa zapojil aj Robko Biž, ktorý obsadil 12.miesto, v jeho tesnom závese na 13.mieste do cieľa dobehol další z Revúčanov Tomáš Kuchta. 12. miesto zo soboty si zopakovala Anka Fujdiarová a 14. miesto patrilo Erike Profantovej.

Máme veľkú radosť, že majstrovské tituly i medaily z Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone putovali aj do Revúcej. Poďakovanie patrí našim trénerom, obetavým rodičom, ale hlavne všetkým mladým biatlonistom, ktorí na tratiach zo seba vydali všetky sily a úspešne reprezentovali naše mesto. Blahoželáme !!!!

Majstrovské tituly opäť v Revúcej

Majstrovské tituly opäť v Revúcej

Majstrovské tituly opäť v Revúcej

Majstrovské tituly opäť v Revúcej

Majstrovské tituly opäť v Revúcej


 
 

Osvienčim – miesto ľudského utrpeniaVytlačiť
 

Symbolom vrážd a utrpenia v druhej svetovej vojne bol koncentračný tábor Osvienčim v Poľsku. Tábor bol založený na rozkaz druhého muža nacistického Nemecka, šéfa jednotiek SS Heinricha Himmlera  27. apríla 1940 v blízkosti rovnomenného poľského mestečka. Prvých väzňov - predovšetkým Poliakov väznených z politických dôvodov - sem zavliekli v júni 1940 a využívali ich na otrockú prácu. V marci 1941 rozkázal Himmler vedľa kmeňového tábora postaviť druhý rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Osvienčim II - Birkenau, ten sa stal najväčším vyhladzovacím centrom európskych Židov. 

Dňa 22.6.2016  sa niekoľko žiakov Zo Základnej školy J. A. Komenského  spolu s členmi  Zväzu protifašistických bojovníkov z Revúcej vybrali po stopách najväčšieho zločinu v dejinách ľudstva. Pred odchodom sme uvažovali nad tým, aké to bude, čo budeme cítiť, zvládneme to vôbec?

Do Auschwitzu (tak ho pomenovali Nemci) sme vstupovali známou hlavnou bránou. Jej cynický nápis "Arbeit macht frei" (Práca oslobodzuje) vítala väzňov každý deň dvakrát, keď ňou vychádzali a po viac než desiatich hodinách sa vracali z "oslobodzujúcej" práce .

 Dnes vyzerá Osvienčim ako letný tábor, žiadne blato, len zeleň presvetlená lúčmi slnka, všade pokoj a prechádzajúci sa ľudia, súcitne pozerajúci, aj usmievajúci sa...ženy, mladí ľudia a starí, plačúci ľudia, skupinky zmiešané zo všetkých rás, národností. Nehybne sme sledovali, všetky tie zmeny, absurdnosť celej situácie v Osvienčime.  Je ťažké o tom rozprávať.  Ešte nemáme utriedené všetky myšlienky a pocity už vôbec nie.

Bolo to zvláštne.

Za zrealizovanie výchovno-vzdelávacieho zájazdu ďakujeme nášmu sponzorovi, Mestu Revúca.

JK

Osvienčim – miesto ľudského utrpenia

Osvienčim – miesto ľudského utrpenia

Osvienčim – miesto ľudského utrpenia


 
 

Svetový deň prvej pomociVytlačiť
 

Dňa 9. 9.  2016 sa za krásneho slnečného počasia uskutočnilo na DDI v Revúcej cvičenie v prírode, ktorým sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci už od roku 2003 je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Riadili sme sa vopred vypracovaným programom, ktorého súčasťou boli  nasledovné úlohy: resuscitácia, prvá pomoc pri úrazoch, prenos zraneného, zdravotnícky test, test z dopravnej výchovy a posledná časť cvičenia bola venovaná pohybu a pobytu v prírode.  Naším zámerom bolo poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka, pripomenúť prácu ľudí,  ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. Aktivity neobišli ani našich najmenších žiakov, ktorí si mohli vyskúšať  resuscitáciu, ktorá sa im pravdaže veľmi páčila na figuríne Little Anne. U detí sú najčastejšie úrazy hlavy, končatín, pomliaždenia, drobné poranenia, otrasy mozgu a otravy, a práve na tieto sme sa zamerali aj my v praktickej časti cvičenia.

Aj napriek nie veľmi prívetivému správaniu a odmietnutiu plného využívania priestorov zo strany zamestnanca DDI sa nám napokon podarilo splniť náš vytýčený celodenný cieľ. Škoda, že naši žiaci museli byť svedkami takéhoto postoja. Ale život prináša aj takéto situácie, ktoré sa len ťažko vysvetľujú deťom, pretože my dospelí by sme mali byť pre nich vzorom.

Schopnosť naučiť sa tie najnutnejšie zásady prvej pomoci má každý z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie či vzdelanie. Preto  v našej škole pripravujeme deti už od útleho veku zvládať zásady prvej pomoci. Získané vedomosti v oblasti prvej pomoci môžu pomôcť Vám, Vašim blízkym, priateľom, ale aj náhodnému človeku v núdzi, pretože ošetrenie môže zachrániť to najcennejšie, čo máme – život. Naučme naše deti poskytnúť prvú pomoc, pretože akákoľvek pomoc je lepšia, ako žiadna...

 

                                                                                                     Mgr. Iveta Špaldová

 

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci


 
 

Účelové cvičenie 2016 Vytlačiť
 

V pekný slnečný deň  16.9.2016 sa uskutočnilo Účelové cvičenie 2016  pre žiakov 5. – 9. ročníka Základnej školy J. A. Komenského Revúca. Po krátkych informáciách a stručnom poučení v triedach školy  sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov  začali presúvať terénom na miesto určenia cvičenia, ktorým sa v tomto roku  stalo futbalové ihrisko v miestnej časti Revúčka. Po zdarnom a veselom absolvovaní trasy na žiakov čakali 4 stanovištia.

Na nich si triedy preverili svoje vedomosti z oblastí ako je prvá pomoc, orientácia v teréne, ochrana prírody a zručnosť v hode na cieľ. Vyvrcholením bola štafeta s netradičnými úsekmi, kde sa žiaci snažili v čo najkratšom čase a bez straty bodov absolvovať celú trať štafety. Najšikovnejšími boli žiaci 5. B triedy, nasledovali žiaci 6. A triedy a na 3. mieste spoločne skončili 7. B  a 5. A. Blahoželáme.

Vo voľnom čase medzi absolvovaním stanovísk a štafety si žiaci mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Taktiež sa zabavili hraním futbalu a inými športovými aktivitami medzi sebou.

Po skončení cvičenia na žiakov čakal presun späť do školy. Opäť tu nastala zmena. Tento krát sa presun uskutočnil inou trasou.

Poďakovanie patrí organizátorom za skvelý zážitok , triednym učiteľom a žiakom za bezpečné absolvovanie Účelového cvičenia 2016.

Mgr. Ivan Pipasík

Účelové cvičenie 2016

Účelové cvičenie 2016

Účelové cvičenie 2016

Účelové cvičenie 2016


 
 

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“ Vytlačiť
 

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov prvého stupňa s tematikou dopravnej výchovy - „Na ulici bezpečne“ a účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa.

V teoretickej časti didaktických hier si žiaci 0.- 4. roč. pripomenuli témy o ochrane života a zdravia, prostredníctvom prezentácií spoznávali opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, osvojovali si zásady bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách.

Na praktickú časť didaktických hier sme využili slnečné počasie a so žiakmi sme sa vydali na detské dopravné ihrisko, kde svoje vedomosti mohli zúročiť v praktických cvičeniach. Priamo na mieste, na jednotlivých stanovištiach, plnili po triedach úlohy z oblasti dopravnej výchovy - kreslili dopravné značky, súťažili v pexese s dopravnými prostriedkami a značkami, skladali puzzle, triedili dopravné prostriedky do skupín. Oboznamovali sa aj s výbavou a údržbou bicykla, riešili testové úlohy z pravidel cestnej premávky, prakticky si nacvičovali bezpečné prechádzanie cez priechod pre chodcov a absolvovali ukážky poskytnutia prvej pomoci. Za svoju šikovnosť a snahu pri plnení úloh dostali všetci sladkú odmenu.

Žiaci 5.-9. roč. sa so svojimi triednymi učiteľmi vybrali na  futbalové ihrisko FK Revúčka. Čakali na nich stanovištia, kde plnili konkrétne úlohy zo zdravotnej prípravy,  z učiva pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Svoju šikovnosť preukázali v športových disciplínach - preťahovanie lanom, skok vo vreci, beh s lyzičkou, streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ. Žiacke družstvá sa postupne vystriedali pri každom stanovišti a za splnené úlohy dostávali body. Najlepšie kolektívy tried boli odmenené.

 

Deň sa vydaril a aj pekné počasie prispelo k dobrej nálade nám všetkým...

J.B.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“


 
 

Ocenenie v celoslovenskej súťažiVytlačiť
 

V dňoch 3. – 4. septembra 2016 sa vo Svätom Antone konali celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta, v rámci ktorých sa uskutočnil už XXI. ročník celoslovenskej súťaže POĽOVNÍCKA FOTOGRAFIA.

Fotograf Maroš Detko sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje už od roku 2012. V roku 2014 autorovi bola udelená cena poroty za cyklus fotografií „Príbeh z letnej lúky“ zo života vtákov – o Strakošovi červenochrbtom.

Aj v roku 2016 autor zaslal do súťaže cyklus fotografií „Modrý plavec I. - IV.“ zo života Rybárika riečneho. V rámci hodnotenia, tento cyklus získal cenu firmy Prospect.

Pre získanie víťazných 4 záberov autor strávil pri rieke 6 mesiacov a nafotil viac ako 1 000 fotografií. Jeho úsilie však nebolo márne, bolo odmenené aj v už spomínanej súťaži.

Fotografovi Marošovi Detkovi želáme veľa úspechov v ďalšej práci, pekné počasie a priaznivé podmienky.

 

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Ocenenie v celoslovenskej súťaži

Ocenenie v celoslovenskej súťaži

Ocenenie v celoslovenskej súťaži

Ocenenie v celoslovenskej súťaži

Ocenenie v celoslovenskej súťaži


 
 

Učiaca sa škola u ZocháčovVytlačiť
 

Na ceste za poznaním v dobe zaplavenej novými poznatkami a informáciami je dôležité, ako si s nimi žiak dokáže poradiť a využiť ich. Škola má pomôcť žiakovi, aby bol na to pripravený, preto je dôležité, v akej kvalite sa u žiaka rozvíja schopnosť pracovať s textom a spracovať informácie z textu. Prostredníctvom tejto schopnosti sa žiak učí novým vedomostiam pri riešení rôznych úloh a problémových situácií.

Zručnosť čítať má pre žiakov veľmi dôležité postavenie vo všetkých predmetoch. Samotná zručnosť čítať nestačí, podstatné musí byť, aby žiak text vnímal a rozumel mu.

Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti. V Základnej škole Ivana Branislava Zocha v Revúcej sa 8.9.2016 uskutočnil prvý projektový deň pod názvom Učiaca sa škola, zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Cieľom dňa na 1.stupni bolo dosiahnuť, aby sme u žiakov rozvíjali základnú čitateľskú gramotnosť. Ide o schopnosť žiaka čítať a porozumieť významu prečítaného textu, riešiť úlohy vyplývajúce z textu, vedieť správne spájať vedomosti aj z iných predmetov a úspešne vyriešiť úlohy.

Žiaci na druhom stupni si v tento deň pomocou testu overili svoje čitateľské zručnosti. V ďalšej časti dňa z kníh zo školskej knižnice si preverili pochopenie a reprodukciu základných informácií z textu. Pri hodnotení aktivít si žiaci uvedomili, že čitateľská zručnosť nie je len záležitosťou slovenského jazyka, ale je súčasťou celého života. Máme čo robiť, aby sme sa naučili čítať s porozumením.

Prvé úlohy už majú žiaci úspešne za sebou, no čakajú ich ďalšie úlohy a dobrodružstvá za poznaním a bádaním po nových vedomostiach.

Mgr. Alica Kočišová, Mgr. Jaroslava Koňuchová

Učiaca sa škola u Zocháčov

Učiaca sa škola u Zocháčov

Učiaca sa škola u Zocháčov


 
 

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom rokuVytlačiť
 

Ako každý rok aj školský rok 2016/2017 priniesol  v Základnej škole J. A. Komenského celý rad noviniek.

    Školský klub pri základnej škole má od 6.9.2016 nový prevádzkový čas. Otvára sa o 6.00 hod. a zatvára o 17.00 hod. Vychádzame v ústrety hlavne zamestnaným rodičom.  V čase od 7.30 hod. do 11.30 hod. je školský klub uzavretý, v tom čase prebieha  vyučovanie.  Deti sa budú v klube stretávať v štyroch oddeleniach, budú  využívať herňu, ale hlavne stále sa meniace a dopĺňané vonkajšie športovo-oddychové centrum plné detských hracích prvkov.

    Športový areál školy sa doplnil o plne funkčnú antukovú bežeckú dráhu. Stala sa miestom rekreačného behu mnohých obyvateľov nášho mesta, ako aj miestom , kde športujú žiaci školy. Od septembra 2016 mnohí z nich sú zapojení v projekte Detská atletika pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy. Revitalizovaná bežecká dráha bude miesto trénovania našich atlétov.  Naším cieľom bude pomocou vlastnej techniky a vlastných prostriedkov zabezpečiť jej plnohodnotné využívanie.

    Školský rok 2016/2017 je  vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, a preto pripravujeme  pre našich žiakov veľa zaujímavých aktivít na podporu čítania v spolupráci s celým radom partnerov. Čakajú nás aktivity organizované školskou knižnicou, besedy, vysielania školského rozhlasu, literárne súťaže, akadémie, čitateľské popoludnia, čitateľský maratón, ... .  

    Pokračujeme v obsahovej reforme, a to  v 2. a 6. ročníku. Pribúdajú nové premety nášho inovovaného školského vzdelávacieho programu  - pohybová príprava, polytechnická príprava a  konverzácia v anglickom jazyku. Pokračujú predmety školského vzdelávacieho programu – mediálna výchova, regionálna výchova, podnikanie v cestovnom ruchu, cvičenia z matematiky a cvičenia zo slovenského jazyka.

    Pokračuje aj partnerská spolupráca so školou v českom Litovli. V rámci 50. výročia partnerskej spolupráce našich dvoch miest nás naši českí kamaráti navštívia v máji roku 2017,  kedy si spoločne pripomenieme našu 37 -  ročnú spoluprácu.

    V spolupráci s partnermi v poľských Ledzinách pripravujeme spoločný projekt v rámci programu VISEGRAD – spolupráca 4 škôl z ČR, Poľska, SR, MR.

    Samozrejmosťou aj naďalej ostáva modernizácia interiéru a exteriéru našej školy. Pokračuje výmena technologických zariadení školskej jedálne. Čaká nás rekonštrukcia hygienických zariadení pri školskej jedálni a školskej telocvični. Bude pokračovať modernizácia a budovanie odborných učební. Pokračuje výmena osvetlenia na chodbách školy.   A nezabudneme ani na dobudovanie športovo-oddychového centra školy.

     A ešte mnoho, mnoho zaujímavého o čom Vás budeme pravidelne informovať.

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom roku

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom roku

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom roku

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom roku

Novinky v ZŠ J. A. Komenského v novom školskom roku


 
 

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná  negramotnosť. Predstavuje napríklad neschopnosť  riadiť svoje osobné financie tak, aby človek dokázal splácať úver, neschopnosť riešiť reklamáciu, ale aj neschopnosť výhodne nakupovať.

Všetky tieto dôvody viedli pedagógov z ZŠ I. B.Zocha k rozhodnutiu venovať finančnej gramotnosti v škole  zvýšenú pozornosť. Škola bola z jednou prvých základných škôl na Slovensku, kde sa predmet Finančná gramotnosť začal vyučovať ako samostatný predmet. Žiaci školy majú možnosť získať certifikát finančnej gramotnosti v celoslovenskom  programe Viac ako peniaze. Podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu už terajší šiestaci budú mať možnosť vžiť sa do role spotrebiteľov, ktorí rozhodujú o svojich financiách.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý si na Slovensku pripomíname 8. septembra, žiaci druhého stupňa okrem testu finančnej gramotnosti plnili najmä  praktické aktivity. Mali rozhodnúť o výhodnosti akciových ponúk pobytov, zhodnotiť, či zobrazené produkty obsahujú všetky povinné informácie pre spotrebiteľa, ale mali aj čo najvýhodnejšie nakúpiť lyžiarske vybavenie. Ako bonus navrhovali tisíceurovú bankovku.

V aktivitách sa darilo najmä žiakom vyšších ročníkov, čím sa odzrkadlil a potvrdil význam výučby finančnej gramotnosti ako samostatného predmetu.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha


 
 

Zocháči začali netradične školský rok 2016/2017Vytlačiť
 

Začať nový školský rok hrou, to by si želal každý správny žiak. V Základnej škole Ivana Branislava Zocha sa to stalo skutočnosťou. Dňa 7. 9. 2016 sa uskutočnili didaktické hry, kde sa žiaci I. stupňa Základnej školy I. B. Zocha zoznámili s prváčikmi, a to netradične, priamo pri hrách na dopravnom ihrisku. Jednotlivé disciplíny plnili spolu so svojimi spolužiakmi, ktorí im pri plnení disciplín pomáhali a držali palce. Krásny slnečný deň len doplnil súťažnú atmosféru a pohodu všetkých detí. Vidieť spoluprácu, vzájomnú pomoc a pochopenie svojich spolužiakov, vzájomné prijatie medzi seba, je to najcennejšie v živote človeka, ktoré si tak málo uvedomujeme. Vitajte medzi nami milí prváci v našej veľkej rodine.

Mgr. A. Kočišová

Zocháči začali netradične školský rok 2016/2017

Zocháči začali netradične školský rok 2016/2017

Zocháči začali netradične školský rok 2016/2017


 
 

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáciVytlačiť
 

V pondelok 5.septembra 2016 sa otvorili brány škôl pre žiakov a študentov v novom školskom roku 2016/2017. Výnimkou nebolo ani naše okresné mesto. V jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú tri materské školy a tri základné školy. Do prvých ročníkov materských škôl nastúpilo spolu 86  detí, celkovo   bude materské školy navštevovať 291 detí . V prvých ročníkoch základných škôl privítali 140 prvákov, celkovo bude základné školy navštevovať 1114 žiakov. Upršané počasie pozmenilo niektorým riaditeľom plány s miestom slávnostného otvorenia školského roka. Zochovci sa vítali v mestskom dome kultúry, Hviezdoslavka sa stretli v telocvični školy a na Komenského otvorili školský rok v triedach.  Riaditeľov jednotlivých základných škôl sme sa opýtali, čo pripravili pre svojich žiakov v roku 2016/2017:

 Mgr.Adriana Kvetková, riaditeľka ZŠ I.B. Zocha. Učitelia zo ZŠ Ivana Branislava Zocha ani cez prázdniny nezaháľali. Mysleli na svojich žiakov aj počas prázdnin a vďaka ich aktivite a peniazom zriaďovateľa Mesta Revúca (rekonštrukcia telocvične v hodnote viac ako 47 000 €) či sponzora Prvej stavebnej sporiteľne (výstavba zakrytého amfiteátra s grantom od PSS 14 000 €) vynovili priestory školy a pripravili množstvo pomôcok, ktoré uľahčia získavanie vedomostí žiakmi. Zamerali sa na tvorbu nového školského vzdelávacieho programu inšpirovaného tradíciami a hodnotami školy, ktorá je zameraná na osobnostný rozvoj každého žiaka. Novinkou je cyklus projektových dní pod názvom „Učiaca sa škola“ venovaný rozvoju čitateľskej a funkčnej gramotnosti, pretože tento rok je vyhlásený ministerstvom školstva Rokom čitateľskej gramotnosti. Naďalej budú pokračovať v projektoch z minulého školského roka zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, spoznávanie regiónu a iné. V prvý školský deň otvorili brány svojej školy pre 41 prváčikov, celkovo pre 295 žiakov v 1. až 9.ročníku.

Mgr.Monika Galovičová,riaditeľka ZŠ Hviezdoslavova. V školskom roku 2016/2017 bude Základnú školu na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej navštevovať spolu 380 žiakov, z toho je 50 prváčikov. Žiakov našej školy  čaká v novom školskom roku prekvapenie v podobe vynoveného školského dvora. Počas prázdnin  bola na strednom školskom dvore   položená nová zámková dlažba a bolo tu tiež zhotovené  pódium, ktoré budeme počas školského roka využívať na  vystúpenia žiakov , kultúrne podujatia  a ďalšie prezentácie. V ďalšom období plánujeme dokončiť  úpravu  miniparku  a projekt  „Učiaca sa záhrada“. Taktiež sme  počas prázdnin  svojpomocne vymaľovali školskú jedáleň, triedy, opravovali sme fasádu školskej jedálne   a zakúpili sme nové školské pomôcky  na vyučovanie  dopravnej výchovy , finančnej gramotnosti, cudzích jazykov a iných predmetov. Posledné prázdninové dni využili naši pedagógovia  okrem iných prípravných prác aj  na absolvovanie kurzu prvej pomoci a prípravu inovovaných učebných osnov. Vo vyučovaní posilňujeme voliteľnými hodinami vyučovanie  slovenského jazyka, matematiky, cudzích jazykov. Pokračujeme vo vyučovaní našich predmetov – základy rodinnej výchovy a finančná gramotnosť. Keďže školský rok 2016/2017 je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti  pripravili sme pre našich žiakov veľa zaujímavých aktivít na podporu čítania a budeme sa ešte viac ako inokedy snažiť o to, aby naši žiaci  získali lepší vzťah ku knihám. Okrem toho čakajú  na našich žiakov  tradičné aktivity  ako sú škola  v prírode, lyžiarsky výcvik ,plavecký výcvik, Rozprávková noc v škole , ale aj mnohé zaujímavé aktivity na rozvoj  dopravnej  výchovy, množstvo environmentálnych aktivít a taktiež veľa športových podujatí.

 Mgr.Emil Valko,riaditeľ ZŠ Komenského. Brány Základnej školy J. A. Komenského prekročilo celkovo 439 žiakov, vrátane 49 prváčikov, pre ktorých to bol najvýznamnejší školský deň v ich živote. Bol to deň plný nových zážitkov, očakávania, nových kamarátov, nových pani učiteliek a možno trochu aj strachu z toho čo ich čaká. Najvýznamnejšou novinkou školského roku je rozšírenie prevádzkovej doby nášho školského klubu detí. Vychádzame v ústrety pracujúcim rodičom, keďže vieme ako ťažko je v našom regióne získať zamestnanie a aj si ho udržať.  Otvárame rannú družinu o 6.00 hod.  do 7.30 hod.  a končíme poobednou o 17.00 hod. Obdobie hlavných letných prázdnin sme v Základnej škole J. A. Komenského využili na rutinnú údržbu, ako aj na rozsiahlejšie úpravy. Maľovali sme, opravovali školský nábytok, upravovali povodňou poškodený športový areál. Zabezpečili sme nové učebné pomôcky,  nové technologické zariadenie do školskej jedálne. Po výmene osvetľovacích telies v učebniach, prišla na rad aj výmena osvetlenia na hlavných chodbách, tak aby sme zabezpečili vyššiu svietivosť a nižšiu energetickú náročnosť. Uskutočnila sa aj generálna oprava posledných dvoch hygienických zariadení. Všetky tieto úpravy  sa realizovali s cieľom zvýšiť kvalitu a komfort priestorov pre výchovu a vzdelávanie našich detí. Poďakovanie patrí zriaďovateľovi – nášmu mestu za pomoc a podporu pri realizácii menovaných aktivít.

V meste pôsobí aj súkromná materská škola, tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku a jedna súkromná stredná škola.  

V Gymnáziu Martina Kukučína sa bude celkovo vzdelávať 201 študentov, z toho   36 prvákov v dvoch triedach, v Strednej odbornej škole Generála Viesta 147 študentov, z toho 57 prvákov v troch triedach a v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu 38 študentov, z toho 9 prvákov v jednej triede.

Text a foto:Katarína Kvetková

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáci

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáci

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáci

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáci

V daždivý deň prichádzali do škôl od rána aj revúcki školáci


 
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ KICKBOXU - WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov - Dublin, ÍrskoVytlačiť
 

Úspešný Slováci už majú 10 medailí istých z Majstrovstiev Sveta bojovú   z Rusmi, Britmi, Chorvátmi, Talianmi, Austrálčanmi, Nemcami a inými ktorých sa nezľakli za účasti 48 krajín v 1704 štartov. Všetkým držíme palce. Našou klubovou hrdinkou je Stela dostala sa do 15 člennej výpravy SZKB  ktorá to dotiahla na Svet, reprezentuje Nás a Naše mesto vo Svete za čo jej ďakujeme. Najnovšia správa SZKB /Štvrtok 1.9.2016/ je že Stela bola vyradená Talianskou reprezentantkou Irene Roggio  v  kicklighte kadetiek do 55 kg v stredu 31.8.2016 ako sme informovali ju v lightcontacte vyradila Sara Pešut z Chrovátska, Stela získala skúsenosti ktoré v budúcnosti premení verím jej, je vynikajúca športovkyňa. 

/zdroj SZKB/ - Kickbox Leon Revúca

 WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov

 WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov

 WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov

 WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov

 WAKO Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov


 
 

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxeVytlačiť
 

Stela Laurenčíková členka športového  klubu  kickbox Leon Revúca sa v dňoch  28.augusta až 4.septembra 2016 zúčastní WAKO Majstrovstiev Sveta  juniorov a kadetov v Írskom Dubline.

Účasť si potvrdila na reprezentačnom zraze v Košiciach 30-31.7.2016,  výborne si počínala počas celého roka na Svetovom pohári v Budapešti za účasti 33 krajín získala bronz.  Spomedzi našich štyroch kandidátiek Janky G., Mirky  S. a Simonky S. prešla do 15 – člennej výpravy len Stela  ktorá preukázala na sústredení   najlepšiu formu. Je mi ľúto že sa nedostali aj ostatné dievčatá lebo sú šikovné ale nič im ešte neušlo všetko majú pred sebou a určite dostanú svoju šancu aj oni. WAKO kickboxérska organizácia  je vedúcou a jasne dominantnou silou svetového amatérskeho kickboxingu  (World Association Of Kickboxing Organizations – združujúca viac ako 120 členských národných federácií).

podrobné info o Stele a MS  na oficiálnych stránkach klubu

http://leon.mzf.cz/
www.facebook.com/leonRevuca/​​​​

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxe

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxe

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxe

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxe

Stela bude bojovať na Majstrovstvách sveta v kickboxe


 
 

Dušan Dubovský - bol a je súčasťou nášho mestaVytlačiť
 

Revúca v minulosti bola známa monotónnym vrzgotom revúckych mlynských kolies troch mlynov a buchotom stupov pri drvení usušenej dubovej kôry používanej garbiarmi na farbenie koží. Denno-denne ich dopĺňal hrkot kolies furmanských povozov zvážajúcich železnú rudu do revúckych maší a prenikavý  hrmot  prichádzajúci spod bucharov  v hámroch poháňaných vodami riek Zdychavy a Muráňa.

Vtedy po siedmich zaprášených a či blatistých revúckych krivoľakých  uliciach a jednom námestí sa prepletali bosé nôžky chlapcov, ktorí sa v dospelosti svojím životom a prácou zaradili do veľkej rodiny najväčších synov slávnych revúckych rodákov.

 

Tak to opisuje v knihe Svätyňa osvety a vzdelanosti z roku 2012  náš známy regionálny historik  Dušan Dubovský, ktorému bohužiaľ navždy dotĺklo srdce dňa 7. februára 2016.

Revúčania smútia, v týchto dňoch  sme si  pripomenuli nedožité 73. narodeniny  Dušana Dubovského, výnimočného  obyvateľa nášho mesta.

Dejiny tvorili a tvoria tí najdôležitejší - ľudia, ktorí pracovali a pracujú pre svoje mesto a radi v ňom žijú.

Autor nebol síce rodák z Revúcej, ale bol s našim mestom zrastený už svojím srdcom.

Dušan Dubovský, fotograf, divadelný ochotník, zberateľ s národopisným zameraním, biografista, knižný grafik, kultúrny a literárny historik, publicista, organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života, sa narodil v starobylej Krupine.

V Revúcej žil od októbra 1964. Svoj nevšedný vzťah k mestu Prvého slovenského gymnázia, okrem iných aktivít, vyjadril predovšetkým svojimi dokumentárnymi fotografiami a publicistickou činnosťou. Fotografoval premeny mesta a zároveň ako zberateľ historických fragmentov skladal mozaiku jeho dejinných udalostí. Urobil viac ako tri desiatky autorských výstav fotografií a dokumentov z minulosti a prítomnosti Revúcej a Prvého slovenského gymnázia. Stovky jeho článkov a fotografií boli uverejnené v rôznych novinách, časopisoch a publikáciách. Vyšlo mu viac ako 40 druhov pohľadníc. Do tlače pripravil množstvo propagačných materiálov.

Dušan Dubovský mal mimoriadnu publicistickú činnosť. Jeho diela boli oceňované kritikou i vedeckou komunitou. Majú veľký význam nielen pre dejiny Revúcej a okolia ale pre celú slovenskú historiografiu. Jeho rozsiahla knižná tvorba je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej práce. Patril k ojedinelým autorom, ktorí v publikačnej činnosti používali vlastné fotografie.  Získal mnoho pôct a ocenení. Časť svojej ojedinelej zbierky historických materiálov spolu so svojou fotografickou tvorbou daroval mestskému múzeu, ktorá je spracovaná a uložená v archíve Prvého slovenského gymnázia.

Jeho posledná kniha Album Revúcej, ktorú v roku 2014 vydalo Mesto Revúca, bola v roku 2016 zaslaná ako príspevok do súťaže: Najkrajšia kniha o Slovensku, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, kde jej porota súťaže udelila  čestné uznanie v kategórii Knihy, Knihy o meste – monografické publikácie.

Za úspechy spojené s touto knihou sme boli a sme patrične hrdí a autorovi úprimné ďakujem posielame už len do nebíčka. Je len škoda, že sa čestný občan nášho mesta Dušan Dubovský tohto uznania nedožil. Česť jeho pamiatke!

 

Text: MsÚ-TIC

Foto: archív MsÚ

Link na literárnu tvorbu:

Dušan Dubovský - bol a je súčasťou nášho mesta

Dušan Dubovský - bol a je súčasťou nášho mesta

Dušan Dubovský - bol a je súčasťou nášho mesta

Dušan Dubovský - bol a je súčasťou nášho mesta


 
 

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil RevúcuVytlačiť
 

V stredu 3.augusta 2016 napoludnie pricestoval do nášho mesta minister kultúry Marek Maďarič. Dôvodom jeho  na pracovnej cesty  bola obhliadka budovy, národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej sídli Prvé slovenské literárne gymnázium,  a na  obnovu ktorej  poskytlo ministerstvo prostriedky v hodnote 30 tis.€. Prostriedky  podľa predloženého projektu mali byť použité na úpravu chodníkov pred vstupom do budovy a oplotenie budovy. Zriaďovateľom školy a majiteľom budovy je Banskobystrický samosprávny kraj, od ktorého riaditeľka gymnázia obdržala stanovisko, o pozastavení prostriedkov a nevypísaní verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukčných prác. O tejto skutočnosti na brífingu v pôvodnej budove Prvého slovenského gymnázia informoval minister novinárov. Vyjadril počudovanie nad tým, že BBSK odmieta financie na obnovu vlastného majetku . Takisto zdôraznil historický význam Prvého slovenského gymnázia  a jeho novšej budovy , ktorá bola postavená zo zbierok  slovenského ľudu. Dotkol sa aj  školy, Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorá  má problém s počtom študentov. Tu uviedol, že požiada o vyjadrenie a stanovisko Ministerstvo školstva na augustovom zasadnutí vlády, hoci bez ohľadu na skutočnosť, či tam sídli alebo nesídli škola o národnú  kultúrnu pamiatku sa treba starať a vyzval predsedu BBSK aby peniaze na obnovu prijal.

Podľa vyjadrenia  riaditeľa úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Uhríka pre župu     predstavuje problém udržateľnosť budovy, nakoľko klauzula zmluvy o poskytnutí financií z ministerstva kultúry ukladá majiteľovi prevádzkovať budovu najmenej 10 rokov, bez možnosti predaja. Škola má 29 žiakov v dvoch ročníkoch a prevádzkovať ju za týchto podmienok je veľmi nákladné. Vyšší územný celok uvažuje o pričlenení PSLG ku Gymnáziu Martina Kukučína, zámery s budovou zatiaľ nie sú známe.

S problematikou sme boli oboznámení , no zostáva otvorená. Ostáva nám len čakať ako sa kompetentní rozhodnú, či  ministerstvo a banskobystrická župa nájdu spoločné riešenia.

Minister Maďarič  si prezrel aj poškodené priestory pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia, ktorá je takisto národnou kultúrnou pamiatkou. Prisľúbil finančnú pomoc z ministerstva  kultúry aj z úradu vlády na odstránenie škôd napáchaných záplavami.  

Text a foto: Katarína Kvetková, Maroš Detko  

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

 


 
 

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSGVytlačiť
 

V piatok  29.júla 2016 podvečer, počas troch hodín intenzívneho dažďa spadlo na Revúcu a blízke okolie  130 litrov zrážok na štvorcový meter. Zaplavilo ulice, záhrady, suterény a pivnice budov. Po prudkom prívalovom daždi bol v našom meste o 18.30 hod. vyhlásený III.povodňový stupeň. Na mestskom úrade zasadol krízový štáb, ktorý monitoroval, vyhodnocoval situáciu a v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému sa podieľal na organizovaní záchranných prác. Počas záchranných prác od piatku večer do soboty rána  hasiči zasahovali v 90 objektoch, kde odčerpávali vodu zo zaplavených pivníc a suterénov domov. V Revúcej zatopilo 25 ulíc, najviac zasiahnuté boli Maša, ulice Strmá, Kúpelná, Dobšinského a Litovelská. Dažde takisto poškodili  mestské komunikácie , kde prudká voda zmietla povrchový asfalt, poškodili cesty v záhradkárskej oblasti Ružová dolina a Za tehelňou.

Podľa vyjadrenia Ľuboša Virguľu, vedúceho oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, na likvidáciu škôd bolo nasadených 15 zariadení hasičskej techniky s 38 príslušníkmi. V meste zasahovali aj dobrovoľní hasiči.

V sobotu  ráno 30.júla 2016 sa Revúčanom ukázal obraz skazy, ktorú dokáže spôsobiť veľká voda. Na cestách nánosy bahna, štrku, piesku, zaplavený nábytok, plynové kotle, zariadenie domov. Bagre odstraňovali nánosy z ciest, poškodenými ulicami popoludní prechádzalo zberné auto firmy Brantner, ktoré likvidovalo znehodnotený majetok. Rozsah škôd  nie je konečný,  stále sa sumarizuje a vyhodnocuje.

Poškodený bol aj mestský majetok. Zaplavilo suterén , práčovňu a výťahovú šachtu v zariadení opatrovateľskej služby CILKA, pivnice mestského úradu, materských škôl a základných škôl.

Voda neušetrila ani historickú budovu Prvého slovenského gymnázia. Valiaca sa zo záhrady zaplavila všetky  dolné priestory, nahromadila sa v dúfarde, a po prerazení predných dverí sa nakoniec vyvalila na chodník a cestu. Čierna kuchyňa-komora alumnea je zničená, momentálne sa posudzuje do akej miery sú poškodené drevené podlahy v ostatných priestoroch. Časť budovy by mohla byť sprístupnená do dvoch týždňov, plánované augustové akcie sa zatiaľ nerušia.

Revúca, Prvé slovenské gymnázium - optimistické predpovede sa nenaplnili, poškodenie si vyžiada sanačné práce v rozmedzí 2 až 3 mesiacoch. Múzeum bude až do odvolania zatvorené. Augustové akcie sú zrušené.

Text a foto: Katarína Kvetková, foto PSG: Lucia Koreňová

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

Prívalové dažde zasiahli Revúcu, neušetrili ani historickú budovu PSG

 


 
 

CEZ OBRAZY DO DUŠEVytlačiť
 

V stredu 27. júla 2016 v podvečer v Zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“ sa uskutočnila prvá, slávnostná vernisáž výstavy obrazov pani Jolky Pavlíkovej pod výstižným názvom MOJE SNY....

Autorka výstavy obrazov slovenskej výtvarnej moderny žije a tvorí v zariadení „Cilka“.

Pani Pavlíková nám cez obrazy odhaľuje svoj pohľad na svet. Maľuje krajinu vo všetkých podobách, je krajinárka.

Krajina je pre ňu veľkou inšpiráciou. Nevyhýba sa figurálnej maľbe, zátišiu, či portrétom ale priamy kontakt s prírodou jej prináša najväčšie uspokojenie, neustálu výzvu a nevyčerpateľnú zásobu námetov.

Obrazy pani Pavlíkovej sú:

zhovorčivé a stvorené pre ten najužší kontakt s divákom.

Autorke z celého srdca želáme nekonečné užívanie si každého jedného namočenia štetca do farby a každý ťah ním, ako keby mal byť ten posledný, aby opäť vznikol obraz – ten maľovaný zázrak.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená do 4.9.2016.

Ste srdečne vítaní.

 

Text: MsÚ – TIC

Foto: MsÚ

Foto, pozvánka: Jaroslav Pavlík

CEZ OBRAZY DO DUŠE

CEZ OBRAZY DO DUŠE

CEZ OBRAZY DO DUŠE

CEZ OBRAZY DO DUŠE

CEZ OBRAZY DO DUŠE


 
 

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera ( Revúca 1.3.1924-7.7.1946)Vytlačiť
 

Tušenie páli ma, srdce sa zdráha. Čosi sa dvíha v hĺbkach pod kladinou. Slováci Slovensko vlasť naša drahá, počuješ šeptať celou domovinou. To česť a svedomie hrdo sa vzmáha, vyrastá búši v hĺbkach pod kladinou.

Dňa 7.júla 2016 sme si pripomenuli 70-te výročie úmrtia básnika a publicistu, revúckeho rodáka, Jána Brocku. Mesto Revúca v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov zorganizovali v mestskom dome kultúry spomienkové podujatie, ktoré otvoril predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej Ján Kochan. So životom a tvorbou básnika a povstalca prítomných hostí oboznámil doktor Július Lomenčík, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Život splývajúci s básňou, tak znel titul jeho príspevku, lebo ako uviedol, vystihuje krátky život, pôsobenie a umeleckú tvorbu Jána Brocku. Povstalecký básnik v čase keď rinčia zbrane, našťastie ukázal, že nie všetky múzy mlčia. Z jemného lyrika sa stal revolučný básnik, ktorý v rokoch 1940-1944 uverejnil 174 literárnych prác, básní vlastných i preložených. Nielen na poli literárnom zvádzal  statočný zápas v boji proti fašizmu.

 
Počas svojho krátkeho 22-ročného života Ján Brocko písal básne, publikoval v stredoškolských almanachoch, v Novom rode, Národných novinách, Tvorbe a v Eláne. Aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania. Bol redaktorom revúckych povstaleckých novín Naše správy. Po potlačení Povstania odišiel do hôr a spolupracoval s protifašistickým odbojom. Povstalecký básnik v ťažkých podmienkach ochorel na tuberkulózu a nakoniec tejto ťažkej chorobe aj podľahol. V roku 1990 vyšla o ňom životopisná novela Stanem sa básnikom z pera Dušana Mikolaja.

Súčasťou spomienkového podujatia je expozícia z pamätnej izby J.Brocku. Úvodné slová k pamätnej izbe, pôvodne zriadenej v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej predniesol bývalý riaditeľ školy Vincent Blanár, ktorý sa zaslúžil o jej zriadenie. Počas spomienkovej slávnosti odzneli Brockove verše z povstaleckej poézie Boj o Revúcu v podaní Jána Debnára ale aj výber veršov z ľúbostnej poézie Venované Emče v podaní Mateja Stejskala, študenta PSLG. O hudobný umelecký zážitok sa postarali učitelia Základnej umeleckej školy Revúca a hrou na klavír Ladislav Tomes, priateľ Jána Brocku. Na  rodnom dome  básnika na Muránskej ulici primátorka mesta Eva Cireňová a predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave  Norbert Lacko odhalili pamätnú tabulu. Spomienková slávnosť bola ukončená na miestnom cintoríne pietnou pamiatkou pri hrobe básnika.

Návrh pamätnej tabule je dielom Vincenta Blanára a expozíciu z pamätnej izby povstaleckého básnika Jána Brocku môžete navštíviť počas prázdnin vo výstavnej sieni mestského domu kultúry.

Text a foto: Katarína Kvetková

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera

Ján Brocko - povstalecký básnik Gemera


 
 

V Revúcej súťažili aj reprezentanti SRVytlačiť
 

 

Revúcka strelnica hostila počas posledného júnového víkendu takmer 200 biatlonových pretekárov všetkých vekových kategórií. Konali sa tu preteky Viessmann pohára v letnom biatlone. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách, od najmladších žiakov (10-11 ročných) až po seniorov (nad 50 rokov). Do bojov sa zapojila aj početná skupina biatlonistov z maďarských klubov.

Podujatie v sobotu otvorila primátorka Revúcej, MVDr. Eva Cireňová a súťažiaci nastúpili do rýchlostných pretekov. V tých nám radosť urobili viacerí športovci. V kategórii dorastencov 16-17 r. to boli pretekári ŽP Šport Podbrezová, ktorí sú našimi revúckymi odchovancami - Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger, ktorí obsadili krásnu prvú a tretiu priečku. V kategórii žien sa darilo Anke Košinárovej, ktorá sa vďaka bezchybnej streľbe prestrieľala na pekné tretie miesto. V žiackych kategóriách na stupne víťazov vystúpila Tamarka Molentová, ktorá v konkurencii trinástich 10-11-ročných žiačok vybojovala striebro. Ema Kapustová a Samo Siman získali nepopulárne “zemiakové” medaily, čiže štvrté priečky. Na trate nastúpili spomedzi revúckych biatlonistov aj V. Šteczová, A.Štempelová a A. Ottinger medzi najmladšími, R.Bíž a T.Kuchta v kategórii 12-13 r.,  A.Fujdiarová a E.Petalíková medzi najstaršími žiačkami. V kategórii dorastu a dospelých súťažili v revúckych farbách okrem vyššie spomenutých aj A.Uličná, R. Humenník, J. Majerčík s bezchybnou streľbou a P. Košinár.

Na nedeľné vytrvalostné preteky sa prihlásili aj biatlonoví reprezentanti Slovenska, čo sľubovalo zážitky pre divákov. Naša zo zimnej sezóny najúspešnejšia biatlonistka Paulína Fialková sa kvôli zraneniu do bojov zapojiť nemohla a tak pretekárov povzbudzovala ako diváčka. Z mužskej reprezentácie sme mali možnosť vidieť Mateja Kazára, Tomáša Hasilu a Michala Šímu, ktorých však vo vytrvalostnom preteku vďaka jedinému nezostrelenému terču predčil nádejný pretekár Henrich Lonský z ŠKP Banská Bystrica. V kategórii dorastencov sa opäť darilo nášmu odchovancovi Lukášovi Ottingerovi, ktorý vybojoval striebro, vedúci pretekár tejto kategórie a náš odchovanec Tomáš Sklenárik sa musel uspokojiť so štvrtou priečkou. Za ženy bodovala Anka Košinárová, ktorá zhodne ako v sobotu získala bronz. V žiackych kategóriách sme “ulovili” jednu bronzovú medailu, vďaka Samovi Simanovi v kategórii žiakov 10-11-ročných a opäť dve nepopulárne štvrté priečky, ktoré získali Veronika Šteczová (10-11-ročné žiačky) a Ema Kapustová (14-15-ročné žiačky).

Revúca je už tradične známa tým, že do víkendového programu zaraďuje aj neoficiálny, ale veľmi napínavý pretek prípravkárov. Tu nám radosť urobila Lenka Repáková, ktorá získala striebro medzi dievčatami a Markus Sklenárik svojim bronzom medzi chlapcami. Najmladšími prípravkármi boli za Revúcu štartujúci Maťko Kliešek a Emka Šteczová J

Vďaka skvelej organizácii a množstvu dobrovoľníkov sa Klubu biatlonu Magnezit Revúca podarilo zabezpečiť preteky na vysokej úrovni, ktorú ešte umocnilo slnečné počasie doslova ako na objednávku. Dovoľte sa nám touto cestou poďakovať aj všetkým partnerom a sponzorom, ktorí nám  svojim dielom pomohli.

kompletné výsledky na www.biathlon.sk

 

Andrea Tokárová, Klub biatlonu Magnezit Revúca

V Revúcej súťažili aj reprezentanti SR

V Revúcej súťažili aj reprezentanti SR

V Revúcej súťažili aj reprezentanti SR

Súbor na stiahnutie foto.pdf foto.pdf (1.1 MB)

 
 

Úspešný rok pre volejbalistov RevúcejVytlačiť
 

  Vždy po skončení súťažného ročníka 2015 / 2016 sa patrí zhodnotiť účinkovanie našich volejbalistov v jednotlivých súťažiach. Volejbal v Revúcej patrí roky medzi najúspešnejšie kolektívne športy a k najlepším reprezentantov nášho mesta.

 Družstvo mužov znova bojovalo v súťaži 1. Ligy , čo je po extralige druhá najvyššia súťaž. V tejto súťaže sa bojuje o postup medzi najlepšie družstvá Slovenska, ale to je pre náš klub len v teórii relativity. Náklady na túto súťaž sú minimálne 30 x vyššie , aký rozpočet má náš klub. Ale aj tak je úroveň 1. ligy vysoká. Hrajú v nej kluby z bývalej extraligy od Zvolena, cez Nové Mesto nad Váhom až po Bratislavu. Najväčšie náklady sú preto dávané na dopravu . Máloktorí klub v súťaži hrá zápasy so svojimi odchovancami tak, ako my. Tento rok sa nám podarilo posilniť o bývalého reprezentanta, Martin Zelený , ktorý prejavil záujem o hranie v Revúcej. Bol veľkou oporou a prínosom pre družstvo, keďže pre zranenia nemohli hrávať niektorí hráči. Nakoniec sme skončili na 4. mieste, keď o umiestnení rozhodol pomer získaných lôpt, ktorý nás posunul na nepopulárne umiestnenie.  Vždy dopĺňame káder mladými odchovancami a aj tento rok to bude rovnaké. Z kategórie žiakov preradíme dvoch talentovaných hráčov o ktorých už prejavili záujem zostavovatelia novo tvoriacej reprezentácie Slovenska.

 Družstvo Starších žiakov bojovalo v súťaži s družstvami z Banskej Bystrice, Prievidza a s dvomi zo Žiliny. Tento ročník patrí po dlhšej dobe medzi naše najúspešnejšie. Družstvo chlapcov, posilnené o pár vynikajúcich dievčat , vyhralo všetky zápasy základnej časti. Takýmto spôsobom postúpilo na Majstrovstvá Slovenska , ktoré sa konali v Starej Ľubovni. Mali sme veľmi ťažkú skupinu, kde okrem nás boli medailisti z minuloročných M SR. V priamom boji o postup do finálovej časti, sme porazili družstvo z Nového Mesta nad Váhom, za ktoré už hrajú hráči so skúsenosťami z vyšších súťaží. Vo finálovej časti sme nakoniec skončili na štvrtom mieste, čo je obrovský úspech pre mladých volejbalistov. Ďalšou vrcholnou udalosťou bol finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v MIDI COOL VOLLEY, ktorý sa konal v Bratislave. Tu získalo družstvo chlapcov tretie miesto a vybojovalo bronzové medaile. Hneď po ukončení zápasov naši cestovali do Trnavy na Kalokagatiu, čo sú Majstrovstvá Slovenska pre Základné školy. Tu sme našli premožiteľa len vo finále a získali sme strieborné medaile za druhé miesto. O najlepších hráčov , Filipa Vavreka a Filipa Ovšonku, hneď prejavili záujem reprezentační tréneri v kategórii U 16.

 Okrem kolektívnych úspechov nás reprezentujú aj jednotlivci. Na Svetovej Lige ( Turecko, Čína ) hrá náš odchovanec Martin Turis na poste libera. Vo finále Majstrovstiev Sveta klubov nás reprezentujú Zuzana Halušková ( COP Nitra ) a Ján Kotlarčík ( COP Trenčín ). Vždy vychovávame skvelých volejbalistov, ktorí reprezentujú aj naše mesto. Naši tréneri robia všetko preto, aby tento trend naďalej pokračoval.

 Na to, aby sme mohli toto všetko absolvovať, potrebujeme pomoc. Preto chcem poďakovať všetkým, ktorí podporujú revúcky volejbal : Mesto Revúca, SMZ Jelšava a.s., HERMANN Slovakia s.r.o., Revimex a.s., MK – TOUR, Mamut Pub a mnohým ďalším. Tak isto chcem poďakovať CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1, že nám vytvára podmienky vhodné, pre našu činnosť. Venujeme sa hlavne deťom a v tom by sme chceli naďalej pokračovať.

 Maroš Kumi, športový riaditeľ AVK.        

Úspešný rok pre volejbalistov Revúcej


 
 

Prvá revitalizovaná bežecká dráha je v areáli Základnej školy J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Žiaci Základnej školy J. A. Komenského , ako aj obyvatelia nášho mesta dostali v týchto dňoch krásny darček. Po rokoch snách, príprav a zháňania finančných prostriedkov sa splnil jeden zo snov žiakov, učiteľov, ale iste aj obyvateľov nášho mesta. Podarilo sa revitalizovať prvú bežeckú dráhu v našom meste a to za pomerne krátky čas. Revitalizácia pozostávajúca z odstránenia starej antuky, jej odvozu, zhutnenia povrchu, nákupu, dovozu a pokládky novej antuky , stála necelých 12 000 €. Ako nám povedal riaditeľ školy Emil Valko podarilo sa spojiť finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Mesto Revúca prispelo sumou 4 697 €, Nadácia ČSOB 3 000 €, BBSK 1 000 € a zvyšné prostriedky doložila základná škola z vlastných príjmov.  Antuku dodali Ipeľské tehelne a celú pokládku realizovala miestna firma M. Krštieňa. A výsledok stojí za to.“ Ďakujeme všetkým,  ktorí školu podporili a verili nám, že sa nám podarí revitalizovať ďalší športový povrch v našom meste.  A už neostáva len behať pre zdravie“, dodal riaditeľ školy.Po slávnostnom ukončení školského roku 2015/2016 vo štvrtok 30.6.2016  si vynovenú bežeckú dráhu  prezrela aj primátorka mesta Eva Cireňová a symbolicky pozvala obyvateľov nášho mesta si zabehať v prekrásnom prostredí ZŠ J. A. Komenského v Revúcej. Katarína Kvetková, foto: ZŠ

Prvá revitalizovaná bežecká dráha je v areáli Základnej školy J. A. Komenského

Prvá revitalizovaná bežecká dráha je v areáli Základnej školy J. A. Komenského

Prvá revitalizovaná bežecká dráha je v areáli Základnej školy J. A. Komenského


 
 

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...Vytlačiť
 

Vo štvrtok – 23. júna 2016 zívali chodby ZŠ I. B Zocha prázdnotou,  neboli tu ani žiaci, ani učitelia, všetko nasvedčovalo tomu, že sa neučí. Ale opak je pravdou. V tento deň sa žiaci zo všetkých ročníkov vydali do blízkeho okolia, aby v rámci zážitkového učenia „Poznaj svoj región“ objavovali a spoznávali históriu i súčasnosť rôznych zákutí Gemera.

Siedmaci sa už v skorých ranných hodinách stretli na autobusovej zastávke a o pol siedmej sa už viezli do neďalekej Muránskej Zdychavy. Po príchode do obce sa rozdelili do pracovných tímov a dozvedeli sa, aké úlohy majú pred sebou. Po krátkej prechádzke obcou prišli na prvú zastávku pri obecnom úrade. Tu v malých skupinkách absolvovali prehliadku expozície v pôvodnej drevenici. Mohli sa nadýchať atmosféry starých čias, siahnuť si na predmety, ktoré boli v minulosti súčasťou každodenného života obyvateľov obce. Okrem informácií si odniesli aj materiál v podobe pohľadníc a obrázkov na záverečný projekt. Potom prechádzali uličkami Muránskej Zdychavy, kde mohli vnímať ako sa snúbi minulosť so súčasnosťou – v architektúre, úprave okolia obydlí a najmä na druhej zastávke – pri novopostavenom rímskokatolíckom kostole, ktorý je dominantou obce. Poobzerali si okolie kostola i murovanú zvonicu. V obhliadke pokračovali po novovybudovanom chodníku a schodoch a ďalej cestou až do oddychovej zóny za obcou.

V prekrásnom prostredí, obklopení lesmi, pri zurkote potôčika sa pracovné tímy pustili do spracovania svojich projektov s pracovným názvom „AKO SME SPOZNALI MURÁNSKU ZDYCHAVU“. Viac ako hodinu pracovali skupinky žiakov, aby pripravili čo najzaujímavejší pohľad na obec, na konci ktorej sa usadili. Po krátkej prestávke, kedy sa všetci občerstvili a osviežili – veď deň bol ako na objednávku – slnečný, horúci..., si skupiny vyžrebovali poradie prezentácie, dostali tabuľky na bodovanie a mohlo sa začať. Na improvizovanom pódiu, ktorým sa stala „preliezka“, sa postupne predstavili všetky pracovné tímy. Veselo i vážne  porozprávali svojim učiteľkám i spolužiakom, ako na nich zapôsobila dedinka pod horami. A ako dopadlo bodovanie? To nie je podstatné. Dôležité je, že siedmaci spoločne prežili nádherný deň, že sa veľa dozvedeli. Už vedia nielen to, že Muránska Zdychava leží v prekrásnom prostredí, pod hlavným hrebeňom Stolických vrchov, v doline potoka Zdychava, že prvýkrát sa spomína v roku 1551 pod názvom Zdykawa, že je tu stále zachované pôvodné rozptýlené osídlenie, že na lazoch vysoko nad obcou sa akoby zastavil čas a obyvatelia tu žijú podobne, ako v minulých storočiach, že sa tu zachovalo niekoľko pôvodných dreveníc, ale predovšetkým vedia, že tu žijú dobrí ľudia a že nádherná príroda ponúka útočisko pred ruchom mesta.

Slniečko už bolo vysoko a po dobre vykonanej práci sa siedmaci unavení, ale spokojní vydali na cestu domov. Zážitky z tohto dňa im budú pripomínať už len fotografie. A už sa tešia na zážitkové učenie o rok.

RNDr. Eva Vidová

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...

Ako sme spoznávali Muránsku Zdychavu...

 


 
 

Keď zazvoní zvonec...Vytlačiť
 

Je tu čas, keď aj v našej materskej škole zazvonil zvonec...a je tu koniec školského roka. Prešli tri roky od prvých nesmelých krôčikov, keď deti v sprievode rodiča so slzičkami prekročili prah škôlky. Tradíciou predškolákov je rozlúčiť sa s mladšími kamarátmi a pani riaditeľkou, pani učiteľkami aj tetami, ktoré sa celý školský rok o nás starali a spríjemňovali nám pobyt v MŠ. Túto slávnostnú chvíľku sme si priblížili v areáli dvora MŠ básňami, piesňami a sľubom o školskom roku, prázdninách a nástupu do ZŠ...Za úspešné zvládnutie predprimárneho vzdelávania deťom pani riaditeľka Janka odovzdala Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Stredňáci mali pre kamarátov prekvapenie...darčeky ako pamiatku na materskú školu. Budúci školáci si spoločne povedali Sľub predškolákov a  pesničkou „Do školy sa teším...“ ukončili rozlúčku. Za škôlkou im bude určite ľúto, zároveň sú ale plní očakávania prváčikov.

                      Hilda Puterová, MŠ Ul. Vl. Clementisa Revúca

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...

Keď zazvoní zvonec...


 
 

Regionálna výchova v CilkeVytlačiť
 

V rámci regionálnej výchovy dňa 30.06.2016 sme sa v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka stretli a pripomenuli si tvorbu nášho významného regionálneho historika Dušana Dubovského, ktorý by sa 16.8.2016 dožil 73 rokov. Po rozprave a listovaní v jeho knihách o našom meste si seniori tiež zaspomínali  na svoje časy minulé.

Veríme, že milé stretnutie nebolo posledné a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Text a foto: MsÚ

Regionálna výchova v Cilke

Regionálna výchova v Cilke

Regionálna výchova v Cilke

Regionálna výchova v Cilke

Regionálna výchova v Cilke


 
 

Prezentácia v KlenovciVytlačiť
 

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti - Klenovská rontouka sa po 38-krát konali posledný júnový víkend 24.6. – 26.6.2016 v obci Klenovec. Ako po iné roky, tak i tento ročník sa niesol v znamení ľudového tanca, spevu, hudby, ale aj tradičných remesiel a kulinárskych špecialít typických pre tento región.

Priaznivci folklóru mali možnosť vidieť vystúpenia detského folklórneho súboru Lykovček a folklórneho súboru Lykovec z Revúcej ako i folklórnej speváckej skupiny Spod Kohúta Revúčka – Muránska Zdychava.

Počas slávností Turistické informačné centrum Revúca prezentovalo naše mesto stánkom, v ktorom nechýbalo široké spektrum tovaru, ručných výrobkov, informačných a propagačných materiálov a prezentov o našom meste a Prvom slovenskom gymnáziu.

Text a foto: MsÚ

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci

Prezentácia v Klenovci


 
 

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove Vytlačiť
 

Úvod letnej biatlonovej sezóny sa v dňoch 11.- 12. júna 2016 presunul na východ Slovenska. Dejiskom  I. kola VIESSMANN pohára v letnom biatlone sa  stal Sigord pri Prešove. Zišli sa tu nielen mladí biatlonisti z celého Slovenska, ale aj všetci nadšenci tohto krásneho, ale náročného športu. Predpovede počasia na tento víkend spočiatku neboli príliš  priaznivé.  Organizátori aj pretekári sa právom obávali možných rozmarov počasia, ktoré mohli  nepríjemne zasiahnuť do bojov o stupne víťazov.

Na pretekoch letného biatlonu v Prešove sa nestratili Revúcki biatlonisti, z ktorých viacerí  zažili svoju bežeckú, ale hlavne streleckú premiéru v sobotňajších rýchlostných pretekoch. Úspešný štart mal v tejto kategórii  Samuel Siman, ktorý po výbornej streľbe (1) obsadil vynikajúce 4. miesto. V kategórii mladšie žiačky 10 - 11 r. bola v sobotu najúspešnejšia Alexandra Štempelová. I napriek dvom trestným kolám obsadila pekné 6. miesto. Tamara Molentová (so streľbou za 3) obsadila 12. miesto a hneď za ňou sa na 13. mieste umiestnila Veronika Šteczová, pričom obe zaplatili nováčikovskú daň chybami na trestnom kole. V drese revúckeho biatlonu štartovala medzi 12-13 r. dievčatami Erika Profantová, ktorá so streľbou (3,3) obsadila 16.miesto.  Aj v kategórii 12. - 13r. chlapcov sme mali tiež zastúpenie - Tomáš Kuchta musel absolvovať  4 trestné okruhy a obsadil rovnako 16. miesto.

Z trojice starších žiačok v kategórii 14 - 15 r. sa v sobotňajších pretekoch predstavila iba Ema Kapustová. S nie ideálnou streľbou (4, 3) ale rýchlym behom, obsadila 6. miesto.

Druhý deň pokračovalo  I. kolo VIESMANN pohára divácky atraktívnymi pretekmi  s hromadným štartom. I napriek zmiešaným pocitom našich najmladších z prvého súťažného dňa, neskrývali svoju radosť aj malé obavy z toho, čo ich čaká. Drobné neúspechy zo soboty hodili za hlavu a koncentrácia na štarte, pevná ruka pri streľbe, rýchle nohy a túžba uspieť, boli korunované úspechom. Veronika Šteczová zaskočila svoje súperky čistou streľbou a bez trestného kola vyskočila na skvelé druhé miesto, ktoré si udržala až do cieľa. Alexandra Štempelová (3) potvrdila  6. priečku z predchádzajúceho dňa. Tamara Molentová (4)  vďaka rýchlemu behu zlepšila svoje umiestnenie o tri priečky a obsadila tak 9. miesto. Samuel Siman (3) v silnej konkurencii obsadil 7. miesto. Na tratiach v medzi 12-13 r. -chlapcami štartoval Tomáš Kuchta, po neúspešnej streľbe a vyčerpávajúcom behu však skončil na 18. mieste. Napriek výsledku si získal naše veľké uznanie za nesmiernu bojovnosť.

Rady starších žiačok v nedeľu rozšírila Anka Fujdiarová, ktorá po výbornej streľbe (1, 1) obsadila  9. miesto. Emme Petalíkovej sa so streľbou (1, 2) ušla 13. priečka. Ema Kapustová nabudená horšou streľbou zo soboty vložila do pretekov maximum. Strelnicu zvládla v nedeľu výrazne lepšie (2, 1) a podporila to skvelým behom na trati. Do cieľovej rovinky tak vbiehala na 3. pozícii, ktorú si s prehľadom udržala.

 Blahoželáme biatlonistkám z Revúcej, ktoré dosiahli dve  pódiové umiestnenia a veríme, že v ďalších kolách sa podaria rovnako pekné výsledky aj niektorým ďalším …

Ďalšie kolo VIESSMANN pohára sa koná na domácej pôde - na strelnici v Revúcej. Veríme, že poznanie tratí a strelnice bude pre našich výhodou a zúročia ju do pekných výsledkov. Pozývame aj touto cestou všetkých biatlonových nadšencov a priaznivcov, aby prišli podporiť a povzbudiť našich  t. biatlonistov.

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove

Revúčania na prvých pretekoch letného biatlonu v Prešove


 
 

Tenisový turnaj / 18.jún 2016 /Vytlačiť
 

V sobotu 18.6.2016 sa za pekného počasia odohral 16. ročník tenisového turnaja pod záštitou mesta Revúca. Turnaj organizovalo CVČ v spolupráci s 1. TK Revúca a zúčastnilo sa na ňom 9 chlapcov. Tí boli rozdelení do troch skupín, kde sa hralo systémom vzájomných zápasov na dva víťazné sety, pričom víťazi skupín postúpili do finálovej skupiny, v ktorej hrali o medaily. Víťazom turnaja sa stal Tomáš Krjak, ktorý počas turnaja nestratil ani set, druhý bol minuloročný víťaz Marek Truhan a bronz si odniesol Filip Tužinský.
A skupina
Marek Truhan, Jozef Kilik, Erik Barboriak

B skupina
Tomáš Krjak, Denis Vengrín, Peter Polcer

C skupina
Martin Dráb, Filip Tužinský, Štefan Rusnák

Berg. tab.
3 - 1, 1 - 2, 2 – 3


Poradie zápasov v skupinách :                                        Výsledok
1A Erik Barboriak – Marek Truhan                                     3/6, 4/6
2B Peter Polcer – Tomáš Krjak                                          0/6, 1/6
3C Štefan Rusnák – Martin Dráb                                       2/6, 0/6
4A Marek Truhan – Jozef Kilik                                             6/2, 6/1
5B Tomáš Krjak – Denis Vengrín                                       6/2, 6/2
6C Martin Dráb – Filip Tužinský                                          4/6, 3/6
7A Jozef Kilik – Erik Barboriak                                             6/1, 6/3
8B Denis Vengrín – Peter Polcer                                         1/1 skreč Vengrín
9C Filip Tužinský – Štefan Rusnák                                     6/1, 6/1
Finálová skupina
10. Marek Truhan – Tomáš Krjak                                        2/6, 2/6
11. Filip Tužinský – Marek Truhan                                       3/6, 2/6
12. Tomáš Krjak – Filip Tužinský                                         6/1, 6/2

Vypracoval:
Mgr. Miroslav Murko, www.cvcra.estranky.sk

Tenisový turnaj / 18.jún 2016 /

Tenisový turnaj / 18.jún 2016 /

Tenisový turnaj / 18.jún 2016 /

Tenisový turnaj / 18.jún 2016 /


 
 

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy J. A. Komenského sa učia, že talent a pracovitosť sa nedá rozdeliť. Veď aj bicykel musí mať obe kolesá, aby mohol fungovať a nik sa nepýta, ktoré z nich je dôležitejšie. 

9. júna 2016 sme na slávnostnej Akadémii ukázali, že pracovitosť a talent nám nechýba. Tanečným, speváckym i divadelným vystúpením sme predstavili našu svedomitú prácu. Pre nás je však najväčším úspechom vyčarenie úsmevu a radosti všetkých, ktorí nás prišli podporiť. Zo srdca vám Ďakujeme. Zároveň Ďakujeme celému pedagogickému zboru i vedeniu školy, že sa nám venuje, rozvíja náš talent a podporuje pracovitosť. 

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“

„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“


 
 

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo,... aj 5D kinoVytlačiť
 

Významné mestské kultúrne podujatie máme za sebou. V sobotu v nočných hodinách utíchli zvuky, tóny, hlasy a rozplynuli sa vône XX.ročníka Dní mesta Revúca.

Počas dvoch dní 17 a 18 júna 2016 sa na námestí vystriedali účinkujúci, návštevníci i jarmočníci. V programovom zložení sme našli tradičné vystúpenia detí a žiakov našich materských, základných a umeleckých škôl, záujmových útvarov, vystúpenia súborov tých staršie narodených i cezpoľných hostí. V piatok sme videli vystúpenie detského folklórneho súboru Lykovček, tanečného štúdia HappyDance, skupiny Quoli Čomu ?, Pseudosapiens, All In Band a Elán Tribute. V sobotu popoludní  fujaristu Tomáša Vaculčiaka,energiou nabité vystúpenie folkórneho súboru Lykovec, spevákov a hudobníkov súborov Spod Kohúta Revúčka a Revúška. Pódium v sobotný podvečer až do neskoro do noci patril Lacimu Strikeovi,Dominike Mirgovej a skupine Le Payaco a ich priaznivcom.

V sprievodnom programe sme si našli športové(súťaž mladých silákov,atletická olympiáda-Kalokagatia, tenisový turnaj),umelecké(Revúckysalón,Podšiatrom-výstava umeleckej kolyArtiana,Umenie lieči-výstava prác ZUŠ Revúca,výstava krojov a predmetov ľudovej kultúry z Podpoľania) i gastronomické (Gastro festival súkromnej strednej školy a výborné bryndzové a kapustové halušky žien z Muránskej Zdychavy)podujatia. Deťom sa páčili autíčka ,kolotoče a novinka počas tohoročných Dní mesta  pojazdné 5D kino. Počasie nám prialo počas celých dní a veríme, že zostanú príjemnou spomienkou, ktorú budú pripomínať nielen zakúpené jarmočné produkty.

Text a foto: Katarína Kvetková

link na fotogalériu

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo,... aj 5D kino

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo,... aj 5D kino

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo,... aj 5D kino

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo,... aj 5D kino


 
 

Z úcty k vám... – mesto ocenilo svojich občanovVytlačiť
 

Tóny štátnej hymny otvorili slávnostné podujatie Oceňovanie osobností mesta Revúca, ktoré je už roky súčasťou Dní mesta Revúca. V piatok 17.júna 2016 si mestskom dome kultúry z rúk  primátorky mesta Evy Cireňovej prevzali ocenenia:

Zlatého Quirína mesta Revúca - Jaroslav Petr DiS.art.

Zlatého Quirína mesta Revúca - Jaroslav Petr DiS.art.

Ako učiteľ pôsobí v ZUŠ v Revúcej od roku 1980. Aktívne sa zapája do rôznych podujatí v rámci školy a verejnosti.Podieľa sa na inováciách a modernizáciách v prospech školy. Je členom obecnej školskej rady v Revúcej a predsedom Rady školy v ZUŠ v Revúcej. Vedie internetovú stránku školy, zodpovedá za vytvorenie školského časopisu OBČASNÍK. Úspešne vedie dychovú hudbu Gemerčanka, podieľa sa na realizácii festivalu dychových hudieb Gemera-MEMORIÁL JOZEFA MERIAČA, je dirigentom speváckeho zboru QUIRIN pri ZUŠ a speváckeho zboru Nádej pri ev. c.aug.v. v Revúcej. Tieto aktivity vyvíjal počas celej svojej aktívnej činnosti nielen v ZUŠ v Revúcej, ale aj v rámci mesta Revúca, blízkeho okolia a regiónu

Plaketu mesta Revúca- Anna Vrbiarová

Plaketu mesta Revúca- Anna Vrbiarová

Profesnú dráhu matrikárky začala v roku 1980 a vykonáva ju 36 rokov či už na národnom výbore, okrese, v štátnej správe, alebo mestskej samospráve. Túto ušľachtilú prácu, náročnú na čas, vykonáva zodpovedne a v práci necháva kus srdca, pretože práca matrikárky nemá len 5 pracovných dní, patrí jej aj sobota, či už svadobná, jubilejná...pre ňu určite pracovná. Je zakladajúcou členkou Zboru pre občianske záležitosti  Človek človeku v revúckom regióne a v roku 2008 bola zvolená za predsedníčku regionálnej rady . Svojou profesionalitou  a  angažovanosťou v ZPOZe vykonáva záslužnú prácu v prospech človeka a ľudskosti.

Cenu primátorky mesta Ján Johan

Cenu primátorky mesta

Ján Johan

Aktívne pracuje v OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality v Revúčke, čím prezentuje mestskú časť Revúčka. Je gestorom pri stavaní dvojkríža a dreveného prístrešku na Klepanej skale, tiež dreveného Betlehemu v centre mestskej časti a realizátorom tvorivých nápadov a aranžmánov realizovaných občianskym združením. Vedie mužskú folklórnu skupinu Spod Kohúta Revúčka-Muránska Zdychava, ktorá reprezentuje na podujatiach m.č. Revúčka aj mesto Revúca.

Detský folklórny súbor Lykovček -Mgr. Natália Poprocká

Detský folklórny súbor Lykovček -Mgr. Natália Poprocká 

P. Natália Poprocká je človek s výnimočnými vlastnosťami. Vďaka  láske k hudbe a ľudovým tradíciám , trpezlivosti a obetavému prístupu v práci s deťmi sa zaslúžila o rozvoj ľudovej hudby v DFS Lykovček , ktorý vedie. Jej činorodé pôsobenie v súbore prispieva k tomu, že aj naše mesto je niečím výnimočné, šíri jeho dobré meno a podieľa sa na zachovaní a rozvoji kultúry a ľudových tradícií v našom meste a reprezentovaní nášho regiónu.

Ing. Maroš Detko

Ing. Maroš Detko

Fotograf, ochranca prírody. Fotografovaniu sa venuje od roku 1969. Prostredníctvom umeleckej fotografie sa zameriava na prírodu Revúcej a okolia, propagáciu mesta a regiónu. Je ojedinelým dokumentaristom NP Muránska planina. Úspešne vystavoval svoje fotografie na medzinárodných fórach, na pohľadniciach, prospektoch , kalendároch, časopisoch. Spolupracoval pri tvorbe novej expozície PSG. Získal viacero ocenení na súťažiach za svoje  tvorivé výkony a výsledky v umeleckej činnosti.

Ing. Július Homola

Ing. Július Homola

Pán Homola sa láske k hudbe učil už v mladom veku počas štúdií pôsobením v tanečných a hudobných súboroch ako sú divadelný súbor Mladé letá, Technik STU Bratislava, Lúčnica. Po návrate z vysokoškolských štúdií v roku 1972 založil a viedol folklórny súbor LYKOVEC. Súbor zanietene viedol a pod jeho vedením mladí folkloristi zaznamenali rýchly skok do slovenské folklórneho hnutia, zúčastňovali sa na celoslovenských podujatiach, propagovali mesto, región napr. televíznym filmom „Šťastný Nový rok“, „Spievanky, spievanky“, reláciou „Nedeľa v klube“. V súčasnosti pokračuje jeho spolupráca s folklórnym  metodickým centrom Gemera a Malohontu.

Jeho činorodá práca pre rozvoj kultúry, obnovenie a zachovanie tradícií, si určite zaslúži uznanie.

Július Schwartz Happy Dance

Július Schwartz Happy Dance

J.Schhwartz pôsobí ako  tanečný pedagóg a tréner  už vyše 30 rokov. Počas  aktívneho tancovania dosiahol najvyššiu výkonnostnú triedu, medzinárodnú triedu „S“, bol finalistom majstrovstiev Slovenska a patril  tiež do štátnej reprezentácie. Počas svojho pôsobenia ako učiteľ a tréner  vychoval množstvo finalistov, majstrov ako aj reprezentantov Slovenskej Republiky. Založil a viedol Klub spoločenský tancov, tanečný klub Sambed, Happy Dance pri MsKS v Revúcej, IMPULZ v Rimavskej Sobote. Pôsobil ako rozhodca na najvyššej medzinárodnej úrovni – World  Dance Sport Federation. Okrem tanečného športu sa vo veľkej miere podieľa na výchove detí v oblasti základných kurzov spoločenských tancov a spoločenského správania na základných a stredných školách. Uvádza mládež do spoločenského života, učí parketovej kultúre a svojou osobnosťou kladne vplýva na ich morálny vývoj.

Milan Černota

Aj keď má Gules, ako Milana prezývajú,  ešte len 25 rokov,  už viac ako 17 rokov sa venuje nohejbalu. Je  nesmierne húževnatý, bojovný a technicky skvele vybavený hráč, ktorý sa ako prvý nohejbalista z Revúcej dostal do užšej nominácie mužských reprezentantov SR  v nohejbale na vrcholové podujatie  a to  ME mužov 2011, ktorí sa uskutočnili  na Korzike . Od  tohto okamihu patrí medzi stabilných členov reprezentácie SR na vrcholových podujatiach. Posledný úspech dosiahol vlani na ME mužov v Humennom, kde získal  striebornú medailu za 2. Miesto v trojiciach. V klube patrí medzi  opory A družstva a pravidelne nastupuje v 1SNL mužov. Na domácej scéne si v minulom roku domov doniesol zlatú  medailu za víťazstvo v Slovenskom pohári a v tomto roku striebornú  za 2 miesto  tiež v SP. Svojím prístupom k tréningu je príkladom pre mladú generáciu, ktorá s obľubou napodobňuje jeho bravúrne smeče , alebo ulievky.

 Pečať Prvého slovenského gymnázia Volejbalové družstvo žiakov, ZŠ Komenského 

Pečať Prvého slovenského gymnázia

Volejbalové družstvo žiakov, ZŠ Komenského

Družstvo žiakov, v zložení Filip Vavrek, Matej Lábaj, Filip Ovšonka, Jakub Ovšonka a Matúš Ďuriška, vynikajúco obstálo v tvrdej konkurencii a získalo na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žiakov za rok 2015 2. miesto. Chlapci úspešne reprezentovali školu i mesto. Kapitán družstva Filip Vavrek získal ocenenie najlepší hráč turnaja.

 Attila Zsíros, Gymnázium Martina Kukučína

 Attila Zsíros, Gymnázium Martina Kukučína

Attila Zsíros, študent oktávy GMK, dosahuje vynikajúce študijné výsledky, pracuje ako predseda študentskej rady, je organizátorom školských projektov ako napríklad 24-hodinový športový maratón, gymnaziálny bál študentov, je administrátorom web-stránky školy, pracuje pre školský časopis, zaoberá sa grafickou úpravou plagátov, bulletinov, fotografovaním školských akcií, nahráva a spracováva video scénky. Reprezentuje školu v predmetových olympiádach, na súťaži Fyzikálnych filmov v Bratislave v ťažkej konkurencii získal 1. Miesto. Dobré meno svojej Alma mater a rodnej Revúcej šíril v medzinárodnom projekte Svet priateľov v nemeckom Sasbacku.    

Aktívne pracuje aj v CZ ECAV Revúca (cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi)

Ema Sabolová, žiačka ZŠ Hviezdoslavova

Ema Sabolová, žiačka ZŠ Hviezdoslavova

Ema sa od začiatku školskej dochádzky venuje prednesu poézie a prózy. V minulosti získala viacero umiestnení v rôznych recitačných súťažiach. V školskom roku 2014/2015 zvíťazila v regionálnom kole súťaže v prednese slovenských rozprávok Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a postúpila na celoslovenské kolo, kde v silnej konkurencii získala pekné 3. miesto. V školskom roku 2015/2016 obhájila svoje prvenstvo v regionálnom kole spomínanej súťaže a opäť postúpila na celoslovenské kolo. Svojím talentom šíri dobré meno školy a mesta.

 

Slávnostné chvíle oceňovania umocnilo vystúpenie pianistu Jozefa Hollého a jeho Piano show. Vynikajúci klavirista postavil svoj projekt na  dynamickom klavírnom vystúpení, ktoré v sebe spája rôzne hudobné žánre: klasiku, jazz, pop, funky, latino. Predstavuje energickejšiu formu klasiky, ktorá pozostáva z ich vzájomného mixovania. V Piano show ide o spojenie klavírneho umenia s modernou hudbou formou Gala koncertov a Live vystúpení. Mix hudby, svetla, obrazu, audiovizuálnych doplnkov, akým je i detailný záber na klaviatúru, prináša nielen umelecký, ale aj technický zážitok pre počúvajúceho diváka. Vypočuli sme si klasiku ako J.S. Bacha alebo Korsakovov Let čmeliaka, ale aj nádherné melódie zo známych filmov ako Pearl Harbour,Letec,Gladiátor a Piráti z Karibiku. Podľa vyjadrení Jozefa Hollého bol síce v Revúcej po prvý krát ale pokiaľ ho pozveme určite sa k nám ešte vráti. Ako publikum sme nesklamali a  odovzdávali pozitívne emócie  počas vystúpenia. Text:Katarína Kvetková, foto: Peter Poboček

Link na fotogalériu

Z úcty k vám... – mesto ocenilo svojich občanov

Z úcty k vám... – mesto ocenilo svojich občanov

Z úcty k vám... – mesto ocenilo svojich občanov


 
 

Úspechy Revúčanky Timei v Slovenskej Ľupči Vytlačiť
 

Dňa 18. – 19. júna 2016 sa nádejná jazdkyňa Revúčanka Timea Jasenková, pod asociáciou SAWR (Slovenská Asociácia Western Ridingu a Rodea), zúčastnila westernových pretekov v Slovenskej Ľupči, na ktorých sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Barrel Race (jazda okolo sudov) a na 5. mieste v kategórii Team Penningu (tímové oddeľovanie dobytka). Jej tímovým partnerom je 13-ročný kôň Vankley plemena Appalossa, s ktorým sa pod vedením niekoľkonásobného majstra Slovenska a strednej Európy v rýchlostných disciplínach Janiho Vajdu z Iže bude usilovať o ďalšie a lepšie úspechy.

Uvedených pretekov sa Timea zúčastnila aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

 

Text: MsÚ

Úspechy Revúčanky Timei v Slovenskej Ľupči

Úspechy Revúčanky Timei v Slovenskej Ľupči

Úspechy Revúčanky Timei v Slovenskej Ľupči

Úspechy Revúčanky Timei v Slovenskej Ľupči

 


 
 

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistovVytlačiť
 

V stredu 15.júna 2016 privítalo naše mesto účastníkov charitatívnej cyklotour  Na bicykli deťom pre život 2016. Tento projekt prostredníctvom občianskeho združenia Deťom pre život pomáha onkologicky chorým detským pacientom. Zakladateľom občianskeho združenia je Miroslav Bílik, otec Matúša Bílika, ktorému diagnostikovali leukémiu vo veku 2 rokov. Miroslav Bílik je nadšený cyklista, preto sú charitatívne akcie združenia zamerané najmä na cyklistiku. Charitatívna cyklotour sa stala realitou v roku 2010 a nechýba ani tohto roku. Aktivisti opäť šliapu do pedálov za dobrú vec. Opäť vysadli na bicykle aby spoločne prešli celým Slovenskom a najazdili vyše 800 km. Počas siedmich dní od 12. júna do 18. júna  prejdú z najvýchodnejšej slovenskej  obce Ždaňa až do Bratislavy. Ani tento rok nevynechajú návštevu nemocníc a onkologických oddelení, kde sa malí pacienti liečia. Zo zbierok plánuje združenie poskytnúť rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom, financovať individuálnu dopravu pre detských onkologických pacientov zdarma po celom Slovensku a podporiť detské onkologické oddelenia v nemocniciach.

Cez naše mesto prechádzali cyklisti v rácmi IV.etapy Rožňava –Brezno v dľžke 99 km, v stúpaní 1353 m a klesaní 1162 m. Cyklistov, medzi ktorými nechýbali aj známe osobnosti spoločenského života , v areáli mestského úradu privítala  a šek v hodnote 150 € odovzdala primátorka mesta Eva Cireňová. Nasledoval krátky oddych pri vystúpení detí materských škôl  a prehliadka Múzea Prvého slovenského gymnázia a šliape sa ďalej. Prajeme im ešte dostatok síl a dobré počasie pri zdolávaní posledných trás tejto prospešnej cyklotour.  Text  a foto: Katarína Kvetková

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov


 
 

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliekVytlačiť
 

Dňa 11.06.2016 družstvo zo ZO JDS v zložení Zuzana Sýčová, Helena Štulajterová a Mária Sutorisová  úspešne zastupovalo Mesto Revúca vo varení gemerských guliek počas podujatia Dní mesta Jelšava. Skvelým pomocníkom, ktorý prikladal pod kotol a udržiaval oheň bol Stanislav Sutoris.

Podujatia sa zúčastnila aj pani primátorka Eva Cireňová a zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Návštevníkov sme lákali nielen dobrou náladou a vôňou pripravovaného pokrmu, ale aj chlebíkom s masťou a propagačnými materiálmi. Zároveň mesto reprezentoval aj stánok Turistického informačného centra, ktorý ponúkal široké spektrum tovaru, ručných výrobkov, informácií a propagačných prezentov o našom meste a Prvom slovenskom gymnáziu.

Kvalitu pripravovaného jedla hodnotila odborná porota, ale aj „ochutnávači“ z radov návštevníkov podujatia v rámci verejnej ochutnávky.

Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 2. mieste vo verejnej ochutnávke. Víťazi boli odmenení  cenami a my sme odchádzali s dobrým pocitom, že naše jedlo návštevníkom chutilo. Účasť na podujatí nás inšpirovala a veríme, že sa náš tím zúčastní aj na budúci rok.

Veď už aj Martin Kukučín počas svojich štúdií v Prvom slovenskom gymnáziu ochutnal gemerské – revúcke guľky a toto úžasné jedlo opísal nasledovne:

„... a čo všetko ešte dalo by sa napísať k zvelebeniu guliek revúckych!

 

Jak sucho som ich tu odbavil, kdežto ony tak hladko kĺzali sa dolu hrdlom! A ten kyseľ, čo bol na nich!

Že je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že vedia, ako musia zahynúť, hádžu sa doň. Utopia sa vďačne, len keď im je daná príležitosť v kyseli si pohovieť. A sú ešte veselé, čo i pieseň ukazuje: „Chlapci, buďme veselí ako mucha v kyseli...

 

Ej, guľky, to je jedlo, ale darmo budem o nich teoretizovať!“

 

 

Text: MsÚ
Foto: MsÚ Revúca, MsÚ Jelšava

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek

Mesto Revúca úspešné v súťaži vo varení gemerských guliek


 
 

Šesť titulov majstrov SR do RevúcejVytlačiť
 

V sobotu 4.júna 2016 sa športovej aréne, SOŠ železničnej, v Košiciach konalo vrcholné podujatie Slovenského zväzu kickboxu (SZKB) majstrovstvá SR, pod zásčitou najsilnejšej Svetovej organizácie WAKO ktorá združuje 150 členských krajín a podporou Košíc Európskeho mesta športu. V piatok 3.6.sa v penzióne Beryl konala výročná schôdza SZKB členovia zvolili prezidenta zväzu Ing. Petra Onušťáka, viceprezidenta Bc. Petra Baláža a päť členov výkonného výboru, ktorého členkou je aj Ing. Michaela Kováčová ako aj členka medzinárodného výboru WAKO. M SR sa zúčastnilo 19 klubov v 312 bojoch zápasili muži, ženy, juniori , st. a ml. kadeti. na tatami sa zápasilo v štýloch pointfight, lightcontact, kicklight v ringufull contact, lowkick a K1.
Úlohou majstrovstiev bol aj výber reprezentantov na vrcholné Svetové podujatie juniorov a kadetov
v Írskom Dubline v dňoch 27.8. – 3.9.2016. Súčasťou Majstrovstiev SR boli aj vrcholné titulové zápasy WAKO – PRO, Košice kickbox gala Veronika Petríková (ŠKP Košice) dostala právo výzvy ako úradujúca majsterka sveta K1 -56 kg seniorka , z Belehradu 2015 Veronika získala titul WAKO PRO profesionálna majsterka sveta v K1 -56 kg nad Poľkou Malgorzata Dymus. V ďalších titulných zápasoch International Slovak Champion WAKO PRO K1 do 60 kg (3 kolá po 3 min., bez prilby a chráničov nôh) prehrala Lucia Cmárová s českou šampiónkou Sandrou Maškovou. V K1 žien do 65 kg (3 kolá po 3 min., bez prilby a chráničov nôh) prehrala Veronika Cmárová s českou šampiónkou Martinou Fendrichovou. Súčasťou galy boly vybraté finálové zápasy.
Kickbox Leon Revúca šport klub výsledky:
Janka Guláková kap. klubu majsterka SR kicklight -50 kg st. kadet, vicemajster SR -50 kg lightcontact,
Stela Laurenčíková majsterka SR kicklight -55kg st. kadet, bronz -55 kg lightcontact,
Miriam Sokolová majsterka SR lightcontact -50 kg st. kadet, vicemajster SR -50 kg kicklight.
Simonka Sokolová majsterka SR lightcontact ml.kadet -28 kg, majsterka SR kicklight -28 kg,
Dianka Sokolová majsterka SR lightcontact ml. kadet -32 kg, vicemajster SR -32 kg kicklight.
Alžbeta Teličáková vicemajster SR – 28 kg ml. kadet lightcontact, vicemajster SR -28 kg kicklight.

celkom 7 miesto v celkovom hodnotení klubov
celkový zisk zlato 6,striebro 5,bronz 1, spolu : 12 medailí.

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej

Šesť titulov majstrov SR do Revúcej


 
 

Rozprávková oslava MDDVytlačiť
 

Oslava sviatku detí sa v materskej škole na Sládkovičovej ulici niesla v rozprávkovom duchu. Presnejšie náš školský dvor sa premenil na svet plný rozprávok. Každá rozprávka síce začína zazvonením zvončeka, ale do nášho kráľovstva rozprávok mohol vstúpiť len ten, kto rozhojdal zlatý kľúčik na vstupnej bráne. V čarovnom lese sa deti stretli s rôznymi postavičkami ako Vodník, Červená čiapočka, Maťko a Kubko, Janko Hraško..., ktoré im pripravili rôzne úlohy a  prekážky. Za splnenie úloh boli deti odmenené pečiatkami na svojich medailách. Najväčšie prekvapenie ich čakalo pri strašidelnom domčeku, kde museli svoju pani učiteľku premeniť na to najškaredšie – najkrajšie strašidlo. Deti potrebovali iba štipce a fantáziu, no a zábave nebolo konca kraja. Pri poslednom stanovišti ich čakalo maľovanie na tvár a na detských líčkach odrazu ožívali lienky, motýle, pavúky, zvieratá a rozkvitali kvety...

Na záver nechýbala discotéka a poriadna zábava. Myslíme, že deti odchádzali zo školského dvora plné zážitkov a s rukami plnými sladkostí a darčekov od všetkých zamestnancov materskej školy. Oslava sa vydarila!

 

                                                                                           Mgr. Podobníková Zlatica

Rozprávková oslava MDD

Rozprávková oslava MDD

Rozprávková oslava MDD

Rozprávková oslava MDD

Rozprávková oslava MDD

Rozprávková oslava MDD


 
 

Máj, Challenge day v CILKEVytlačiť
 

Máj sa nesie v znamení lásky, rozkvitnutých kvetov, pohybových aktivít, či dňa matiek.

Deň matiek a Challenge day boli hlavnými veľkými programami v živote CILKY.

17.5. bol Deň matiek ako sa patrí. Katolícka materská škôlka svätej rodiny potešila krásnym programom a kvetinkami pre mamky, staré mamky.

25. mája sa aj tento rok klienti a zamestnanci ZOS CILKA zúčastnili športovo - pohybových aktivít. 25 klienti a zamestnanci zariadenia v priestore telocvične si zaspievali
a cvičili s loptami. V priestore záhrady sme hrali záhradné kolky.
Zahájili sme tým pravidelné pohybové aktivity pre klientov CILKY a aj tento rok sme si dokázali, že pohyb je zdravý a príjemný v každom veku.

Popri pravidelných aktivitách klienti uvítali možnosť tráviť svoj čas v krásnej záhrade, posedieť na lavičkách v tieni stromov, zahrať si karty, kolky, či len obdivovať rozkvitajúce kvety.

Tešíme sa spoločne na ďalšie príjemné chvíle.

Mgr.Viera Péliová, sociálnu pracovník ZOS CILKA

Máj, Challenge day v CILKE

Máj, Challenge day v CILKE

Máj, Challenge day v CILKE

Máj, Challenge day v CILKE

Máj, Challenge day v CILKE

Máj, Challenge day v CILKE


 
 

Predseda NR SR Andrej Danko, prijal predstaviteľov nášho mesta Vytlačiť
 

     Dňa 1.6.2016 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Andrej Danko, primátorku mesta Evu Cireňovú a zástupcu primátorky mesta  Júliusa Buchtu v budove NR SR . Predstavitelia mesta prišli v mene svojom ale aj občanov mesta popriať pánovi predsedovi  NR SR veľa úspechov a zdravia pri plnení úloh a povinností vyplývajúcich z funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa v SR.  V doterajšej  histórii nášho mesta, žiaden rodák alebo občan mesta nezastával tak významnú ústavnú funkciu. Pán predseda sa zaujímal o dianie a problémy mesta i okresu Revúca. Podľa jeho slov na rodné mesto nezabudol a bude nám nápomocný, pokiaľ to bude v jeho možnostiach.   

Predseda NR SR Andrej Danko, prijal predstaviteľov nášho mesta


 
 

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťomVytlačiť
 

V tomto roku sa aj naše mesto zapojilo do čítacieho projektu a aktivity občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom. Zámerom projektu ,podľa vyjadrenia prezidentky združenia Viery Kučerovej , je vrátiť ku knihám nielen deti, ale aj dospelých. Čítaním vhodných kníh aspoň 20 minút denne im v dobe informačných technológií opäť dať do ruky knihu, vzbudiť záujem, lásku a úctu ku knihe.  Pravidelné hlasné čítanie deťom vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom a je tou najlepšou investíciou do budúcnosti dieťaťa. Združenie sa inšpirovalo  v Poľsku, kde tento projekt úspešne funguje  vyše desať rokov a v Česku, kde známe regionálne osobnosti čítajú deťom rozprávky, sedem rokov.

V Revúcej sa v utorok  31.mája 2016 v druhom týždni čítania deťom, čo znamená druhý ročník projektu na Slovensku,  uskutočnili dve čítania. Dopoludnia sa čítalo v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Čítania sa zhostila aj primátorka mesta Eva Cireňová s ukážkou z diela Úvod k vakáciám od Martina Kukučína. Humorným príbehom spisovateľky Marty Hlušíkovej  z knihy Neznášam keď ma hladkajú po hlave, deti zaujala majiteľka kníhkupectva a poslankyňa mestského zastupiteľstva Tatiana Kršková . Čítaním Slncového koňa od Ľuda Zelienku a hrou na fujare upútal pozornosť Dušan Holík zo združenia Duša fujary. Záver patril Turčínovi Poničanovi od Sama Chalupku  v podaní Viery Kučerovej. Čítané slovo dopĺňala hudba v podaní žiakov základnej umeleckej školy.

Druhé čítanie prebiehalo popoludní, kedy sa kníhkupectvo KnihArt zaplnilo deťmi  prvého stupňa základných škôl a čítali sa diela M.Ďuríčkovej, M.Macoureka, v podaní pediatričky Olgy Viestovej s vnučkou, a P.Dobšinského. Viera Kučerová prekvapila malých poslucháčov hranou rozprávkou.

Výber detskej knihy je veľmi dôležitý. Čítajúci citlivo prispôsobili ukážky z kníh veku poslucháčov a  historické priestory budovy  PSG a kníhkupectva, hudobná projekcia, zanechali určite spomienky na príjemný zážitok. Príjemný zážitok spojený s knihou. A my veríme, že v budúcom roku sa do projektu, pod patronátom prezidenta SR Andreja Kisku opäť zapojíme. Text a foto: Katarína Kvetková

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom

Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom


 
 

Je ťažké nájsť skvelých priateľov, ťažšie rozlúčiť sa s nimi a nemožné na nich zabudnúťVytlačiť
 

O pravdivosti týchto slov sa v uplynulých dňoch presvedčili i žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

Litovel, nazývaný aj „hanácke Benátky“, je nielen mesto ležiace v Olomouckom kraji, ale aj partnerské mesto nášho mesta Revúca. V meste sú dve základné školy. Jednou z nich je – ZŠ Jungmannova, ktorá nadviazala spoluprácu so ZŠ na Hviezdoslavovej ulici a stala sa jej partnerskou školou.

Po vzájomných návštevách partnerských škôl vznikol nápad výmenných pobytov žiakov. Na začiatku spolupráce žiaci s pedagógmi pripravovali rôzne spoločné projekty, prostredníctvom ktorých sa zoznamovali a vymieňali si skúsenosti.

Naši ôsmaci pripravili pre spolužiakov v Litovli český kalendár, českí žiaci zase slovenský kalendár. Prostredníctvom filmu a prezentácie žiaci spoznávali svojich rovesníkov v Čechách a opačne. Vymenili si emailové adresy a začalo sa spoznávanie po sociálnej sieti. No prišiel čas, aby sa spolu stretli i osobne.

Program, ktorý pre nás pripravili pedagógovia a žiaci z Jungmanky, bol naozaj pestrý a zaujímavý. Okrem poznávania mesta prostredníctvom zábavných hier, športových súťaží medzi našimi a českými žiakmi, či pri grilovačke so slovenskými a českými piesňami sme navštívili i zaujímavé historické mesto Olomouc. Navštívili sme viacero pamätihodností krásneho mesta a niekoľko hodín sme pobudli v Pevnosti poznania, v prvom interaktívnom múzeu popularizácie vedy na strednej Morave. Patrí do tzv. science center a poskytuje neformálne prostredie pre hravé objavovanie prírodných a spoločenských javov.

Sme radi, že nám svoj vzácny čas venoval aj samotný starosta Litovla- Ing. Zdeněk Potužák , ktorý sa zúčastnil našich tvorivých dielní a oficiálne nás prijal aj v starobylej obradnej sieni na litovelskej radnici.

Naše poďakovanie patrí aj rodinám českých žiakov, ktoré poskytli ubytovanie pre slovenské deti a spríjemnili im pobyt.

Z návštevy si prinášame okrem nevšedných zážitkov i mnoho nových nápadov a námetov, ktoré využijeme v našej práci.

Lúčenie s litovelskými kamarátmi bolo dojímavé. Z nejedného oka vypadla i slzička. Spoločne sa tešíme na budúci školský rok, kedy privítame našich českých priateľov na Hviezdoslavke v Revúcej.

Naša návšteva v Litovli sa uskutočnila i vďaka finančnej podpore mesta Revúca, ktoré zabezpečilo dopravu na pobyt žiakov a pedagógov v Litovli, za čo im úprimne ďakujeme.

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli


 
 

Konečne sme sa dočkali! Návšteva v LitovliVytlačiť
 

To, na čo sme čakali celý rok sa nám konečne splnilo. Návšteva u naši priateľov v českom Litovli.

V dňoch 25. – 27. 5. 2016 sme navštívili našich dlhoročných kolegov zo ZŠ Vítězná v Litovli. Najviac sa  tešili deti, ktoré sa tu stretli s priateľmi, ktorí ich navštívili minulý rok u nás v Revúcej. Zvítanie bolo veľmi srdečné tak zo strany českých detí ako i kolegov. Naša ZŠ J. A. Komenského pestuje tento krásny partnerský vzťah už viac ako  35 rokov. Vzťahy medzi školami sú naozaj skvelé. Naša návšteva sa niesla v duchu priateľstva, partnerstva a vzájomného porozumenia.

Mali sme pripravený bohatý program.  Po srdečnom privítaní sme sa všetci stretli na spoločnom chutnom obede. Potom sme sa zúčastnili na zasadnutí žiackeho parlamentu, kde sme boli oficiálne privítaní a tiež sme si vymenili skúsenosti z činnosti našich školských parlamentov. Nasledovala prehliadka školy, ktorej veľkorysé priestory, triedy a odborné učebne , no hlavne milí žiaci a príjemní učitelia, urobili na nás ten najlepší dojem. Deti potom odišli do rodín, kde sa im venovali kamaráti aj ich rodičia. Na to sa tešili najviac. Nám, učiteľom sa českí kolegovia venovali dlho do noci. Boli sme pozvaní na priateľské posedenie, ktoré zorganizovala p. učiteľka Mirka Vágnerová  u seba na záhrade neďaleko Olomouca aj s ďalšími kolegami. Vládla tu pohoda, priateľstvo a družná debata v prekrásnom prostredí. Cítili sme sa ako doma, vďaka hostiteľke a samozrejme aj našim priateľom, s ktorými sme si vymenili nielen súkromné ale aj pracovné skúsenosti.

Na druhý deň nás po raňajkách vzali na výlet do olomouckej ZOO. Tu sme všetci mali nádherný zážitok najmä z priameho kontaktu so zvieratkami – surikatom Riškom, klokankou Amálkou aj s mravčiarom Bohušom. Bolo pre nás veľmi vzácne, že sme sa mohli zvieratiek dotknúť, pohladiť ich, odfotiť sa s nimi. Potom nasledovala návšteva obchodného domu Globus v Olomouci, kde sme si pokúpili darčeky pre seba i svojich blízkych. Po návrate nás čakal spoločný obed, odchod do rodín a nás učiteľov posedenie s kolegami a pani riaditeľkou Mgr. Zuzanou Absolonovou. Naša návšteva bola aj pracovná, pri každom sedení sme sa dohadovali o ďalšej spolupráci. Keďže českí kolegovia a najmä pani riaditeľka sú zo spolupráce s nami nadšení, budeme aj naďalej pokračovať vo výmenných pobytoch našich žiakov, partnerských i pracovných návštevách kolegov, plánujeme rozšíriť našu spoluprácu a aj so školami v Poľsku a v Maďarsku. Návšteva našich učiteľov mala aj odbornú stránku. Nemálo pozornosti učitelia venovali  denným problémom škôl – vzdelávacie programy, počty žiakov, administratíva, financovanie škôl,  integrácia žiakov a mnohým ďalším   procesom , ktoré na školách prebiehajú.  

Večer pre nás pripravila škola koncert školského zboru. Zúčastnili sa na ňom kolegovia, rodičia, starí rodičia i zástupcovia mesta. Všetkým sa prihovorila pani riaditeľka Zuzka Absolonová a tiež náš pán riaditeľ Mgr. Emil Valko. Svojím príhovorom, bezprostredným správaním sa a  postojom si získal sympatie publika. Reprezentoval našu školu i mesto Revúca naozaj na vysokej úrovni.

Posledný deň mali žiaci v škole pripravený zaujímavý program. Keďže škola Vítězná má niekoľko 1. miest  na svete v písaní na klávesnici počítača všetkými desiatimi prstami, tak toto si mali možnosť vyskúšať aj naši žiaci. Viedli si skvelo. 1. miesto za našu školu získala Ivanka Urbániková, 2. miesto Marek Majling a 3. miesto sa ušlo Jankovi Dachovi.  Aj ostatní naši žiaci boli veľmi šikovní a pochválení.  Po súťaži sme sa presunuli na mestskú radnicu, kde nás prijal pán starosta mestečka Litovel Ing. Zdeněk Potužák. Oboznámil nás s históriou mesta a premietol nám krátky film o Litovli a jeho okolí.  Tiež sa zmienil o tom, že mesto Litovel a mesto Revúca budú na budúci rok oslavovať 50. výročie partnerstva medzi mestami.

Potom sme sa vrátili do školy, kde si žiaci zahrali športové hry v telocvični. My, kolegovia s pani riaditeľkou sme si ešte dohadovali program na oslavu 50. výročia, ktorým prispejeme na týchto oslavách. Dohodli sme sa, že si priebežne počas roka budeme dolaďovať jednotlivé body programu.  Veľmi sa už na to tešíme.

Po spoločnom obede prišiel čas odchodu. Veľmi ťažko sa nám lúčilo s našimi priateľmi. Najviac deťom. Posledná spoločná pesnička na dvore školy. Posledný stisk ruky. Posledné objatia. Slzy. Posledné zamávanie z autobusu. Dojatie, úsmev, radosť, úprimnosť, priateľstvo. Pre to sa oplatí žiť. Pre to sa oplatí mať priateľov. A tí naši v českom Litovli sú skvelí. Veľkí i malí, deti i dospelí.

Ďakujeme !    Za všetko!

My, žiaci ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Emilovi Valkovi za jeho snahu a obetavosť, vďaka ktorej táto spolupráca medzi našimi školami existuje a vďaka ktorej máme tak skvelých kamarátov v Čechách. Bolo úplne super a bol to ten najkrajší a najlepší výlet.

Ďakujeme pán riaditeľ, ďakujeme pani učiteľky!

Poďakovanie patrí tiež predstaviteľom nášho mesta, ktorí poskytli finančné prostriedky na dopravu a tak prispeli k podpore partnerskej spolupráce našich dvoch škôl a našich dvoch miest Litovel a Revúca.  Ďakujeme za finančnú pomoc Rodičovskému združeniu pri Základnej škole J. A. Komenského, sponzorskú pomoc  pani  Ing. Eve Viestovej, pánom Vladimírovi Beňovi a Vladimírovi Ferdinandymu. Veľké poďakovanie patrí aj pánovi šoférovi Miroslavovi Krštieňovi za bezpečnú jazdu. Vďaka patrí aj českým rodinám, ktoré naše ubytovávali a hostili.

Za celou organizáciou partnerskej návštevy stála pani učiteľka Mgr. Janka Koreňová za čo jej patrí veľké poďakovanie  a to patrí aj pani učiteľkám Mgr. Vierke Suchej a Mgr. Aničke Joáchimovej, ktoré dbali na celý priebeh návštevy našich žiakov v Litovli.

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli

Návšteva u priateľov v Litovli


 
 

15 minút pre seba a svoje mesto-Challenge day 2016.Vytlačiť
 

Asociácia športu pre všetkých SR každoročne vyhlasuje súťaž v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA TRIPLE AC - aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania. Mesto Revúca sa ako po minulé roky znovu zapojilo do národnej súťaže Challenge day 2016, ktorá sa uskutočnila v stredu 25.5.2016. Podujatie bolo spropagované formou mestských novín Revúcke listy, internetovej stránky mesta ako aj e-mailami. Do akejkoľvek fyzickej aktivity bez prerušenia po dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1 809 ľudí, z toho 1 439 detí a 370 dospelých.„15 minút pre seba a svoje mesto“ za naše mesto Revúca súťažili základné školy, materské školy, gymnázium, centrum voľného času detí, mestský úrad, športové kluby v meste, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, dôchodcovia z CILKY ako aj jednotlivci z mesta. Deti, žiaci a študenti sa pod vedením svojich učiteľov a učiteliek zapojili do najrôznejších pohybových aktivít v triedach a na školských dvoroch ako je chôdza po vlnitom chodníku, s udržiavaním rovnováhy a po vyvýšenej rovine a kamienkoch, lezenie po rebríku a prekonávanie nízkych prekážok, prekážkový beh spojený s podliezaním a skokom do diaľky, cvičenie "kvety",  cvičenie s padákmi a loptou, na FIT loptách, lezenie cez strašidelný tunel a chôdza po vyvýšenom chodníku, skákanie cez švihadlo, tanec, beh. Zamestnanci mestského úradu podporili svoje mesto a aktívne sa zapojili cvičením aerobiku. Aktivitou sa zapojili aj športové kluby, ktoré trénovali v hádzanej, volejbale, karate či kickboxe. Svoju podporu aktívnemu životnému štýlu vyjadrili aj dôchodcovia z Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa zúčastnili túry na chatu, ako aj klienti a zamestnanci zariadenia ZOS CILKA, ktorí si v priestoroch telocvične zaspievali a zacvičili s loptami. V priestore záhrady hrali záhradné kolky a zahájili tým pravidelné pohybové aktivity pre klientov Cilky. Jednotlivci z mesta sa zúčastnili aktivít na bicykli, chôdzou, behom, aktivitou Nord Walking v trvaní 1 hodiny a 10 minút 6,23 km trasou Revúca – Mokrá Lúka a späť. Podujatie je zábavným dňom propagácie aktívneho životného štýlu a športu pre všetkých a preto by nemalo trvať len 15 minút v jeden deň, ale je inšpiráciou každý deň sa venovať akejkoľvek fyzickej a pohybovej aktivite. B.Máliková, odd.školstva,telesnej kultúry a športu, MsÚ

Viac foto vo fotogalérii tu.

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016

Challenge day 2016


 
 

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia Vytlačiť
 

Tragifraška Ivana Bukovčana Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica patrí k najvtipnejším hrám z dedičstva slovenskej pôvodnej dramatickej tvorby. Ponúka výborné roly pre troch hercov a bizarný príbeh podivuhodného manželského trojuholníka. Naštudovanie tejto hry ochotníckym Divadelným súborom Daxner z Tisovca dokazuje, že divadelná zábava môže byť profesionálne i umelecky na úrovni. V podkroví múzea ponúkla divákom herecký koncert v podaní trojice hercov Dušana Kojnoka, Martiny Vlčkekovej a Milana Cibuliaka a v réžii Michala Stejskala. Divadelná hra vyrozprávala smutnosmiešny povalový príbeh o tom, ako sa môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať slúžkou a nájomné v ich dome vynášať 50 korún za dva mesiace. Príbeh sa pohrával so strachom muža, ktorý sa bojí spoločnosti, ktorá má moc zničiť mu život. Slučka pre dvoch nezostarla ani po vyše tridsiatich rokoch, ktoré uplynuli od jej napísania. V podaní DS Daxner ostáva stále sviežou a aktuálnou, pretože obsahuje nadčasový, všeľudský rozmer. Tento typ commedie dell´ arte ste mali možnosť vychutnať si v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia piatok 20. 5. 2016 o 18:00.

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia

Slučka pre dvoch v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia


 
 

Vďaka za pekný zážitokVytlačiť
 

V mesiaci máj  žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už tradične  pripravujú slávnostnú školskú akadémiu, ktorá sa vždy teší hojnej účasti rodičov, príbuzných a priaznivcov školy. Ani  tento rok tomu nebolo inak. Spolu s pedagógmi si naši žiaci pripravili  pestrý  program plný spevu, tanca a veršov. Bol to darček venovaný všetkým mamičkám k ich májovému sviatku.

Svoje dojmy z tohto skvelého podujatia  vyjadrila aj  jedna z našich bývalých kolegýň.

Dovoľte nám, aby sme sa s Vami podelili:

„Som bývalá  učiteľka, už 10 rokov na dôchodku. Učila som v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej.

Veľmi som sa potešila, keď som sa dopočula, že tak ako každý rok, aj tento  moja škola pripravuje program  pri  príležitosti Dňa matiek. Slávnostnej akadémie som sa s radosťou zúčastnila. Program, ktorý deti predviedli, bol úžasný.Všetko bolo do bodky premyslené, bezchybné. Vyslovujem obdiv všetkým pedagógom za ich tvorivosť, nápaditosť, perfektné nacvičenie , vkusnú výzdobu a krásne oblečenie účinkujúcich.Obetovali iste veľa hodín zo svojho voľného času na nácvik, za čo im patrí moja úcta a vďaka. Detičky boli veľmi milé a ich výkony boli hodné vysielania v televízii. Bezchybne prednesené básničky z úst tých najmenších spôsobili, že iste v oku nejednej mamky sa zaleskla slzička.

Z podujatia som odchádzala s hrejivým pocitom, že naše deti sú v rukách šikovných a obetavých pedagógov, ktorí s nimi dokážu tvorivo pracovať.

Vážené kolegyne a milé deti,

zo srdca vám ďakujem za krásny umelecký zážitok. Teším sa na školskú akadémiu 2017.

S.K.

Vďaka za pekný zážitok


 
 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH Vytlačiť
 

V piatok 13. mája 2016 sa v priestory jednej triedy v budove ZŠ I. B. Zocha v Revúcej premenili na malú sieň olympizmu.

Olympijský klub Gemer, ktorý jejedným z 21 olympijských klubov na Slovensku, pripravil v spolupráci s našou školou podujatie pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Poslaním OKG je pôsobiť v mieste a regióne, prispieť k šíreniu a propagácii hodnôt a princípov olympizmu, rozvíjania olympijského dedičstva, prispieť k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a environmentálnych aktivít.

V  tomto – olympijskom -  roku sa uskutoční celý rad akcií rôzneho charakteru a jednou z prvých bola vedomostná súťaž o ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH. Súťaž začal úvodnou prezentáciou o hrách  Dr. Juraj Králik (predseda OKG), ktorý následne aj celú súťaž moderoval.

Súťažilo sedem trojčlenných družstiev, ktoré reprezentovali svoje základné školy. Vedomosti predviedli zástupcovia ZŠ Muráň, ZŠ Lubeník, ZŠ J. A. Komenského Revúca a ZŠ I. B Zocha Revúca. Hodnotenie súťažných odpovedí strážila komisia zložená z pedagogických pracovníkov zastúpených škôl.

O víťazovi rozhodli až „rozstrelové“ otázky – aj to svedčí o vyrovnanosti družstiev. Prvenstvo patrilo družstvu ZŠ J. A. Komenského; druhí boli zástupcova z Muráňa a tretí stupienok patril domácim - ZŠ I. B Zocha. Ale v duchu známeho „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ – si zaslúžia pochvalu všetci zúčastnení. Takouto nevtieravou formou si pripomenuli históriu vzniku olympijských hier. Určite ich potešili aj darčeky, ktoré im budú pripomínať blížiace sa  hry XXXI. Letnej olympiády v Riu.

Za príjemné dopoludnie ďakujeme aj Dr. Králikovi, ktorý kvíz i zaujímavú prezentáciu pripravil.

Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré nás čakajú.

                                                                                                            Eva Vidová

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH


 
 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKEVytlačiť
 

      V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch MHD alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti aj prostredníctvom školy.

       Hlavným cieľom dopravnej výchovy v Základnej škole J. A. Komenského je vychovať zo svojich žiakov zodpovedných účastníkov cestnej premávky – chodcov a hlavne cyklistov. Preto zvýšenú pozornosť venujeme dopravnej výchove pred začiatkom letných prázdnin, kedy sú naši žiaci, ako účastníci cestnej premávky najzraniteľnejší.

       V dňoch  18. a 20.5. 2016 žiaci 1. stupňa na našom detskom dopravnom ihrisku v areáli našej školy v spolupráci s príslušníkom dopravnej polície kpt. Mgr. Dušanom Belicom zopakovali pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a prakticky si precvičili jazdu zručnosti na kolobežkách.  Začali sme náš projekt „ Na kolobežke bezpečne „.

       Deti sa zúčastnili aktivít  v dvoch skupinách ako chodci a ako cyklisti. Prakticky riešili rôzne dopravné situácie na križovatkách a na priechodoch pre chodcov.

       Deťom sa na našom skvelom školskom detskom dopravnom ihrisku  veľmi páčilo. Tento deň strávili pohybom, utužovali si svoje zdravie a získali nové vedomosti a zručnosti o bezpečnosti na cestách.  Vďaka podpore z Nadácie Volkswagen  Slovakia , nadšeniu pedagógov školy máme vlastné dopravné ihrisko a garáž plnú kolobežiek , ktoré je kedykoľvek našim  žiakom k dispozícii.

       V triedach sa žiaci ešte porozprávali o bezpečnosti na cestách, rôznych dopravných prostriedkoch, dopravných značkách. Svoje zážitky z dopravného ihriska a vedomosti, ktoré majú, využili pri skrášľovaní svojich tried. Vytvárali dopravné prostriedky z kartonv , dopravné značky, rôzne dopravné situácie na cestách.

      Dopravná výchova je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou procesov výchovy a vzdelávania v Základnej škole J. A. Komenského. Bezpečnosť a zdravie našich žiakov je pre nás na prvom mieste.

KV

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE


 
 

Oskar bez bariér 2015 Vytlačiť
 

Združenie miest a obcí Slovenska ako vyhlasovateľ súťaže  Oskar bez bariér vníma toto podujatie ako symbolické ocenenie práce samospráv, ktorým znižujú bariéry a hendikepovaným obyvateľom uľahčujú bežný život. Táto prestížna súťaž je zároveň inšpiráciou pre iné mestá a obce, ktorým sú prostredníctvom príkladov dobrej praxe ponúkané rôzne námety a aktivity týkajúce sa práce v prospech postihnutých a sociálne slabších občanov, ako aj zvyšovanie kvality miestneho, komunitného života.

Do 12. ročníka sa prihlásilo aj naše mesto s prezentáciou zrekonštruovania nevyužitých pivničných objektov v ZOS Cilka na nové funkčné priestory – miestnosť pracovnej terapie s kuchynkou a priestor pre pohybové a rehabilitačné aktivity seniorov žijúcich v zariadení.

V súťaži sme s predloženým projektom boli nominovaní do finále  v kategórií mestá nad 5 000 obyvateľov spolu s mestami Nové Zámky a Liptovský Mikuláš. Slávnostný galaprogram s prezentáciou finalistov a vyhlásením víťaza súťaže sa konal v rámci 27.snemu ZMOS v Inchebe - Expo Aréne dňa 18.mája 2016. Prestížne ocenenie získalo mesto Liptovský Mikuláš s projektom Sociálna škôlka „Nový svet“ pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Aj napriek tomu, že sme ocenenie Oskar bez bariér nezískali, už postup do užšieho  finále je pre nás veľkou poctou, že sme pred širokou verejnosťou mohli zviditeľniť to, čo pre seniorov žijúcich v našom zariadení robíme.

Ing. Gabriela Borosová

Oskar bez bariér 2015

Oskar bez bariér 2015


 
 

Tešíme sa na olympiáduVytlačiť
 

Blíži sa letná olympiáda v Riu a aj my, deti z Materskej školy na Sládkovičovej ulici v Revúcej sa zapájame do športových podujatí  k „ Olympijskej štafete RIO 2016“. Svojimi prácami sme sa zapojili do výtvarnej súťaže a odoslali sme „ Olympijské pohľadnice“ pre športovcov- olympionikov. 18. mája všetky deti z materskej školy športovali na multifunkčnom ihrisku ZŠ na Hviezdoslavovej ulici a 5-6 ročné deti súťažili v troch disciplínach- v behu na 20m, v skoku do diaľky a v hode loptou. Malé deti športovali na prekážkovej dráhe, kde behali, skákali, podliezali a hrali sa s padákmi. Vyhodnotili sme najlepších športovcov, odovzdali im diplomy a medaile a oni nám sľúbili, že budú ďalej trénovať a pripravovať sa na blížiacu olympiádu predškolákov.

                                                                                                  Debnárová Ivana

Tešíme sa na olympiádu

Tešíme sa na olympiádu

Tešíme sa na olympiádu


 
 

Vyhodnotenie súťaže Slávik Slovenska 2016 v okrese RevúcaVytlačiť
 

Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Revúcej zorganizovalo dňa 13. mája 2016 ďalší ročník súťaže Slávik Slovenska 2016, ktorá je určená pre žiakov základných škôl. Obvodného kola sa zúčastnilo 5 škôl a spolu v troch kategóriách 10 účastníkov.
Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda: Mgr. Michal Šimko – ZUŠ Revúca Členovia: Henrieta Hamarová DiS.art.– ZUŠ Revúca Mgr. Natália Poprocká – ĽS súbor Lykovec a Lykovček
Výsledky:
1. kategória – 1. až 3. ročník ZŠ
1. miesto Eva Balogová (ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca) POSTUP

2. miesto Marcela Rohárová (ZŠ s MŠ Jelšava)

3. miesto Eliška Beňušová (ZŠ J. A. Komenského Revúca)

2. kategória – 4. až 6. ročník ZŠ, 1. ročník osemročných gymnázií
1. miesto Terézia Motyčková (ZŠ I. B. Zocha Revúca) POSTUP

2. miesto Roman Pavlikovský (ZŠ J. A. Komenského Revúca) Alexandra Zajaková (ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca) Simona Polláková (ZŠ s MŠ Jelšava)


3. kategória – 7. až 9. ročník ZŠ, 2. až 4. ročník osemročných gymnázií
1. miesto Emma Petalíková (ZUŠ Revúca) POSTUP 1. miesto Pavlína Derdáková (ZŠ J. A. Komenského Revúca)

2. miesto Simona Fabová (ZŠ s MŠ Jelšava)


Všetci účastníci dostali od organizátora diplomy a vecné ceny.
Spracoval: Mgr. Maroš Raffay – riaditeľ CVČ Revúca

Vyhodnotenie súťaže Slávik Slovenska 2016 v okrese Revúca


 
 

Vyhodnotenie OK súťaže Na bicykli bezpečne 2016Vytlačiť
 

Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca zorganizovalo dňa 12.5.2016 ďalší ročník Okresného kola súťaže Na bicykli bezpečne. Do súťaže sa prihlásili 4 školy, s počtom 16 súťažiacich. Tesne pred súťažou sa odhlásilo zo súťaže družstvo ZŠ s MŠ Jelšava, kvôli chorobe žiakov. Nad priebehom súťaže dohliadali okrem organizátorov z CVČ aj p. policajti s Okresného dopravného inšpektorátu v Revúcej p. nadporučík Mgr. Jozef Kilík a p. podporučík Martin Sklenárik.
Súťaž pozostávala z troch kôl:
Praktická časť - jazda zručnosti
Teoretická časť – test z predpisov
Skladačka dopravnej značky
Najlepšou školou sa stal ZŠ I. B. Zocha Revúca, čím zároveň získala právo postupu do krajského kola. V neoficiálnom hodnotení jednotlivcov bola najlepšou súťažiacou Terézia Motyčková z víťaznej školy, ktorá absolvovala celú súťaž bez zaváhania.

Spracoval: Mgr. Maroš Raffay – riaditeľ CVČ

Vyhodnotenie OK súťaže Na bicykli bezpečne 2016


 
 

OCHRANÁRSKY DEŇVytlačiť
 

Problematika nadbytočného odpadu a jeho separácia nás núti stále viac a viac sa nad touto skutočnosťou zamýšľať. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých bez rozdielu.

Už deti v predškolskom veku vedia vnímať realitu a posúdiť, čo je správne a čo nie. Materská škola je miesto, kde môžeme cez hry, rozprávky, knihy, či prezentácie získavať vedomosti a skúsenosti o aktívnej a uvedomelej ochrane životného prostredia.

Tematike sme sa venovali počas celého štvrtkového dňa s pekným dátumom 5.5. Každá trieda začala vlastnými aktivitami v triedach, v ktorých sa oboznamovali s prírodou a všetkým, čo do nej patrí.

Spoločné aktivity začali v školskej záhrade našej materskej školy. Hrali sme sa na rozoznávanie pohybu zvierat, na rozpínajúci sa potok, ktorý mohutnie na rieku, vytvorenú všetkými triedami. Pokračovali sme výtvarnými a pozorovacími aktivitami. Deti z najmladších oddelení pozorovali mravčeky a cestičky, ktoré vytvárajú pri svojom putovaní za potravou. Stredné oddelenia svoje poznatky o lienkach nakreslili absolútne verne aj bez predlohy. Najstaršie deti mali najťažšie úlohy. Deti z triedy 5 zachytávali pomocou papiera a ceruzky štruktúry prírodných materiálov ako kôra stromov, listov, a pod. Šiesta trieda vyfarbovala omaľovánku žabky len pomocou prírodných produktov, ako tráva, zem, kvety. Všetky deti aktivity úspešne zvládli. Okolo výtvarných prác sme vytvorili pomyselnú zemeguľu a už tradične si spolu zaspievali pieseň Naša príroda.

Do nášho environmentálneho snaženia sa zapojili na našu radosť aj rodičia kreatívnymi prácami, z ktorých sme urobili výstavku.

Mgr. Iveta Živnerová

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ

OCHRANÁRSKY DEŇ


 
 

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlatoVytlačiť
 

V piatok  sa team Revúcej úspešne zaregistroval a potvrdil váhové kategórie, Miriam mala nadváhu 600 g., ale krátkym behom si ju upravila do normálu. Čakal  na nás WAKO European Cup – Poland v meste Ostrowiec Swietokrzyski. Za účasti viac ako 500 registrovaných športovcov , ubytovali sme sa v Hoteli Accademia. V sobotu sme nastúpili do bojov v pointfighte v nedeľu reprezentantky bojovali v disciplíne kicklight, tentokrát dievčatá úspešne dotiahli svoje zápasy do konca kapitánka Janka Guláková vo vyrovnanom finálovom zápase v druhom kole pretočila skóre na svoju stranu a tesne 2:1 zvíťazila nad    Wiktoria Kolczyk PL  (CHampion Gdaňsk ). Aj Mirka je perspektívna pretekárka ktorá úžasne rýchlo napreduje a zberá skúsenosti jej vyššia pretekárka Paulina Turulska (CSW Champion Lubawa)  ktorá mala dobre zvládnutú techniku kopou a držala Mirku na diaľku no naša taktika bola preraziť do ručného útoku na telo to sa nám v druhom kole aj začalo dariť a pol. reprezentantka vybiehala z tatami ale už nestihla súperkine body zvrátiť. Alžbetka  v zľadom na vek a peknými kopacími technikami prilákala pozornosť publika stala sa ich miláčikom i keď v kicklighte prehrala desiatky ľudí jej chodilo blahoželať. 

Janka Guláková  1miesto -50kg kicklight st.kadet 2miesto pointfight -50 kg st.kad.

Alžbeta Teličáková 1 miesto -28 kg pointfight ml.cad.3.miesto -42 kg ml.kadet  kicklight
Miriam Sokolová    2 miesto – 46 kg  pointfight st.kad. 2 miesto -46 kg st.kad.

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato

Kapitánka Janka a Alžbetka priniesli zlato


 
 

Gömör Expo 2016Vytlačiť
 

Tradične najnavštevovanejšie podujatie v regióne Severné Maďarsko pre podporu hospodárskych a obchodných aktivít bol XVIII. ročník výstavy Gömör Expo, ktoré sa uskutočnilo 5. – 8. mája 2016 v maďarskom meste Putnok. K výstave sa pripojili slovenské mestá Tornaľa a Tisovec, kde sa uskutočnili sprievodné akcie.

Výstava Gömör Expo je už skoro dve desaťročia každý rok najdôležitejším maďarsko – slovenským podujatím, na ktorom sa prezentujú hospodárske a kultúrne hodnoty regiónu Gemer. V súčasnosti patria do tohto regiónu z maďarskej strany okresy Putnok a Ózd a na slovenskej strane okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.

V roku 2016 sa výstava Gömör Expo ďalej rozvíjala, čo ukazujú aj štyri základné prvky výstavy:

Výstava (priemysel, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, cestovný ruch)

Kultúra (ľudová kultúra, popkultúra, technická kultúra)

Medzinárodné obchodné fórum (integrované rozvojové plány, projekty EÚ, úspechy Gemera)

• Obchodné fórum I.: Možnosti podpory EÚ pre malé a stredné podnikanie (miesto konania: Mestský úrad Tornaľa, 5.mája 2016)

• Obchodné fórum II.: Rozvojové možnosti Gemera v integrovaných rozvojových plánoch        (miesto konania: Mestský úrad Putnok, 6. mája 2016)

Burza vzdelávania (prezentácia ľudských zdrojov Gemera, prezentácia škôl s odborných vzdelávaním)

• Výstava stredných odborných škôl, konzultácia škôl so zástupcami obchodnej sféry (miesto konania: Putnok, 6. mája 2016)

• Slávnostné otvorenie XVIII. ročníka Gömör Expo (miesto konania: Putnok, 6. mája 2016)

Sprievodné akcie:

• Kultúrne a spoločenské programy (6.- 8. mája 2016)

• Otvorenie letnej sezóny „zubačky“ v Tisovci (Tisovec, 7. mája 2016)

• Súťaž vo varení (8. mája 2016).

 

Text a foto: MsÚ

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016

Gömör Expo 2016


 
 

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu známeho ako 2. svetová vojna si  každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom.  V posledných rokoch  je na oslavách čoraz menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali.

Spomienkovou slávnosťou  konanou 9.5.2016  si uctili  71. výročie víťazstva nad fašizmom členovia Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta, predstavitelia mesta, spoločenských inštitúcií, žiaci materských, základných a stredných škôl na území mesta Revúca. Po slávnostnom kladení vencov sa prítomným prihovorila primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, ktorá v svojom prejave okrem iného priblížila  počty padlých  obetí ako aj materiálne a ľudské škody, ktoré boli počas vojny spáchané.

Spomienkovú slávnosť ukončil  JUDr. Ján Kochan, predseda základnej organizácie SZPB generála Viesta.

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom

Oslávili sme 71. výročie víťazstva nad fašizmom


 
 

Stretnutie s poslancom NR SRVytlačiť
 

Dňa 4.5.2016 v rámci pracovnej cesty do banskobystrického regiónu navštívil našu školu pán poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

Pána poslanca pozdravili naši najtalentovanejší žiaci a podelili sa s ním o svoje úspechy v školských aj mimoškolských aktivitách. Títo žiaci reprezentujú našu školu nielen na regionálnych súťažiach, ale aj na celoslovenských, ba dokonca aj na medzinárodnej úrovni.

So žiakmi a učiteľmi pán Beblavý neformálne diskutoval o aktuálnej situácii v školstve ako aj v bežnom živote.

Stretnutie s poslancom NR SR

Stretnutie s poslancom NR SR


 
 

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJVytlačiť
 

V Mestskom dome kultúry v Revúcej sa  v dňoch 28. až 30 apríla 2016 uskutočnil 42. ročník Zochovej divadelnej Revúcej. Vyhlasovateľom tohto podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou MVDr. Evy Cireňovej primátorky mesta Revúca, je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Prehliadku z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Na tejto krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých, ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, sa zúčastnilo 15 divadelných súborov. Vo štvrtok po slávnostnom otvorení riaditeľkou GMOS a primátorkou mesta Revúca svoj talent predviedli súbory z Revúcej, Medzibrodu, Veľkého Krtíša, Krupiny a z Brezna. Piatok patril súborom z Rimavskej Soboty, Novej Bane, Očovej, Medzibrodu a z Tisovca. A v sobotu si nadšenci divadla mohli pozrieť predstavenia súborov zo Slovenskej Ľupče, Hliníka nad Hronom, Rimavskej Soboty, Haliče a z Lučenca.

 

V sobotu večer sa v spoločenskej miestnosti Alfa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie. Ceny divadelníkom odovzdala primátorka mesta Eva Cireňová, riaditeľka GMOS Darina Kišáková a riaditeľka MsKS Mária Margetová. Súbory hodnotila odborná (Alžbeta Verešpejová, Peter Weinciller,  Alexandra Polovková a Daša Krištofovičová) ako aj študentská porota (Lujza Laudárová, Sophia Mária Sojková a Lukáš Fillo), ktorá po dlhých rozborových seminároch súťažnú prehliadku nakoniec vyhodnotila takto:

 

V kategórií divadlo mladých sa tretie miesto neudelilo. Na druhom mieste sa umiestnili Jednotkári zo ZUŠ Krupina s inscenáciou „Ako repera zaujal balet“ s odporúčaním na celoslovenský festival a túto kategóriu vyhralo Divadlo Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej s inscenáciou „Medveď“, ktoré zároveň aj postupuje na celoslovenský festival divadla mladých FEDIM Tisovec, ktorý bude 3. - 5.júna. 

 

Tretie miesto v kategórií činoherné divadlo obsadili Pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom s hrou „Polnočná omša“ a Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša s predstavením „Vrtochy“.  Na druhom mieste skončilo Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou „Páračky u babky Justíny“ a Divadlo Havran pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáciou „Žobráci“, obe s odporúčaním na celoslovenskú prehliadku. Prvé miesto sa udelilo  DS Daxner z Tisovca za hru „Túžby, sny a výčitky“, ktorý postupuje na celoštátnu prehliadku amatérskeho divadla BELOPOTOCKÉHO Mikuláš, ktorá sa uskutoční 9-11 júna.

Individuálne ceny získala LUJZA LAUDÁROVÁ za divadelný scenár hry „Medveď“ a DS JÁNA CHALUPKU mesta Brezno za otvorenie celospoločenskej diskusie svojou hrou „Kováči“.

 

AUTORSKÉ VÝSTAVY

Súčasťou krajskej prehliadky bola aj vernisáž autorskej výstavy fotografií Milana SLABEJA, ktorá je otvorená vo výstavnej sále MsDK v Revúcej od 28.apríla do 27.mája v čase od 7:30 hod. do 19:00 hod.

Pán Slabej sa narodil v Tisovci, kde prežil celý doterajší život. Pracoval v závode Cestné stavby a mechanizmy až do svojho odchodu do dôchodku.

Foteniu sa venuje od roku 1968, je fotograf – amatér – samouk. Ako sám hovorí k foteniu sa dostal úplne náhodou, keď mu kamarát doniesol starý „aparát“ na opravu.

Ako vášnivý fotograf – amatér predkladá zo svojho repertoáru fotograficky zakonzervované chvíľky premenlivých podôb života prevažne zo zákutí nádhernej tisovskej prírody. Venuje sa hlavne krajinárskej a reportážnej fotografii.Za svoje fotografie získal viacero ocenení a čestných uznaní.

Mal veľké množstvo autorských výstav, v Českej republike, Tisovci, Revúcej, v máji roku 2009 mal autorskú výstavu v Rimavskej Sobote v rámci Dní mesta, ktorá bola gratuláciou a prejavom uznania pri príležitosti jeho životného jubilea 60. rokov. Zúčastňoval sa aj kolektívnych výstav v Ružomberku, Humennom, Rimavskej Sobote, Sliači, Zvolene.Svojim objektívom zachytáva a zvečňuje divadelné inscenácie, folklórne, ako aj ďalšie kultúrne podujatia v regióne Gemera-Malohontu.

Text a foto: Mgr. Martina Urbanová

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ

NAJVAČŠIA KONCENTRÁCIA HERCOV BOLA V REVÚCEJ


 
 

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom AradeVytlačiť
 

Dňa 15.4.2016 – 18.4.2016 sa TŠ Happy Dance Revúca zúčastnilo Medzinárodnej súťaže hudby a tanca v Rumunskom Arade. Po príchode do Rumunského Nadlaku nás privítal primátor mesta Vasile Ciceac, prednosta Alexander Gros a Slavko Dušan. Osemtisícové mestečko plné zelene a milých ľudí nás prekvapilo krásnou slovenčinou, tak na Úrade ako i v meste. Nadlak sa nachádza v západnej časti Rumunska, v aradsko-banátskej oblasti, ide o mnohonárodnostné pohraničné mesto s Maďarskom. Takmer polovica obyvateľov ovláda slovenský jazyk, majú tu základnú školu, strednú školu, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Po návšteve slovenských Rumunov sme zamierili do Aradu, kde sa konala Medzinárodná súťaž tanca a hudby. Súťaže sa zúčastnilo 750 detí v dvoch blokoch. Tanečníci TŠ Happy Dance, Samuel Skybjak a Soňa Bodnárová, Tomáš Buchta a Lea Sviežená reprezentovali našu krajinu a hlavne náš okres Revúca v Štandardných tancoch, v Latinsko-amerických tancoch a Disko tancoch, kde dosiahli krásny úspech vo všetkých troch kategóriách a získali 2. miesta.

Veľká vďaka patrí  mestu Jelšava za finančnú pomoc, RA investment  za materiálnu pomoc pri účasti na súťaži. Trénerom J. Schvarczovi , D. Bekeovej a M. Kindisovej za prípravu detí na súťaž.

Bc. Ivana Sviežená

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade

TŠ Happy Dance a jeho úspech v Rumunskom Arade


 
 

Prijatie u pani primátorkyVytlačiť
 

Dňa 20.4.2016 úspešné  družstvo žiačok Základnej školy J. A. Komenského Revúca  prijala pani primátorka MVDr. Eva Cireňová.

Žiačky pod vedením p. učiteľky PaedDr. Ľ.  Hlávekovej úspešne reprezentovali Základnú  školu J. A. Komenského Revúca, naše mesto  a náš región v celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne 2016, v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu,  ako súčasť podujatia Ja Veľtrh podnikateľských talentov. Svojou perfektnou prezentáciou nášho regiónu,  prostredníctvom školskej CK Gacoper zaujali odbornú porotu a v tvrdej konkurencii obsadili

1. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím

2. miesto v kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu.

Pani primátorka počas stretnutia ocenila ich celoročnú prácu, ktorá ich doviedla k úspechu. Poďakovala im za úspešnú reprezentáciu nášho mesta, podporu cestovného ruchu v našom meste  a popriala veľa úspechov v ďalšom štúdiu a možno v budúcnosti aj v oblasti cestovného ruchu.

Poďakovanie patrí aj ďalším žiakom, ktorí pracovali na úspechu svojich spolužiakov a tiež pani učiteľke Mgr. Z.  Almási a pani učiteľke Ing. G.  Simanovej.

Zástupcov Základnej  školy J. A. Komenského Revúca 2. mája 2016 privíta vo svojom sídle aj pán prezident SR Andrej Kiska, pod patronátom  ktorého sa celoslovenská súťaž  konala.

Ďakujeme.

ZS

Prijatie u pani primátorky

Prijatie u pani primátorky

Prijatie u pani primátorky


 
 

Talent Revúca 2016Vytlačiť
 

Vo štvrtok 21.apríla sa v Základnej umeleckej škole Revúca konal už 19.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ Talent Revúca 2016. Súťažnú prehliadku organizuje naša ZUŠ v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Súťažiacich , porotu a hostí privítala riaditeľka školy Renáta Brezovská, popriala súťažiacim veľa úspechov, porote spravodlivosť v rozhodovaní a všetkým strávený  deň v príjemnej , hudobnej atmosfére. Kvalitu hudobných výkonov žiakov posudzovala odborná porota v zložení predseda, hudobný skladateľ Milan Novák, členovia hudobní skladatelia Jozef Podprodský a Norbert Bodnár, Mária Lenková z Konzervatória Košice a Renáta Brezovská. V kategórii melodické nástroje do 11 rokov,obsadili 1.miesto Tereza Motyčková,2.miesto Adam Kotlarčík a 3.miesto Diana Vaššová, všetci zo ZUŠ Revúca. V kategórii harmonické nástroje  do 11 rokov boli lepší umelci z Partizánskeho a Vranova nad Topľou, naša Oxana Senková skončila tretia. Čestné uznanie získali Nina Bendulová a Laura Javorčíková zo ZUŠ Revúca. Kategória harmonické nástroje vek do 15 patrila už našim. Prvé miesto získala Lucia Eštvančíková,2.miesto Kevin Gerhard Lázok a 3.miesto Dominika Karalová. Vo vekovej kategórii do 19 rokov 3.miesto obsadila  tiež naša Ivana Slottová. Laureátom súťaže sa stal Dominik Karalo zo ZUŠ Revúca, ktorý si zároveň odniesol cenu za prvé miesto v kategórii melodické nástroje do 19 rokov. Oceneným blahoželáme.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016

Talent Revúca 2016


 
 

Deň narcisov 2016Vytlačiť
 

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už po 20-ty krát. Ulice miest a obcí sa v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žltými narcismi a každý, kto si ich pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť. Aj naša škola sa už roky pravidelne zapája do tejto zbierky. Tento rok sa našim dobrovoľníkom podarilo v škole i v uliciach mesta vyzbierať rekordných 770,88 €. Ďakujeme všetkým, ktorí vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomohli onkologicky chorým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

ZŠ Hviezdoslavova


 
 

Stretnutie so spisovateľomVytlačiť
 

11. apríla 2016 žiaci štvrtých a piatych ročníkov zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici zamenili tradičnú vyučovaciu hodinu v školskej triede za besedu so spisovateľom, hudobníkom a spevákom, zakladateľom hudobného festivalu Vrbovské vetry, Branislavom Jobusom. Beseda sa konala v kníhkupectve KnihArt v spolupráci s p. Tatianou Krškovou. Pre Jobusovo vystupovanie je typická silná dávka vtipu, humoru, recesie. V tomto duchu sa niesla aj beseda. Postupne odhaľoval hlavných hrdinov svojich diel. Debutoval rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky. Ďalším literárnym počinom bola kniha Zázračné rozprávky. Neskôr vyšla kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, rozprávkové leporelo Na výlete do vesmíru, pokračovanie knihy O muflónovi Ancijášovi s názvom Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ, tretí diel trilógie Ako Muflón Ancijáš sľub dodržal a mnohé iné. Najnovším titulom je Plajko, pripravuje sa vydanie knihy Zvon. Prezentácie jednotlivých kníh boli sprevádzané interpretáciami vlastných skladieb. V závere besedy sa striedala jedna otázka za druhou od zvedavých žiakov. Jobusov svojský humor je pre deti neodolateľný. Každá z jeho kníh sa v krátkom čase stala bestsellerom. Deti sa chcú pri čítaní kníh smiať a zabávať. A to je voda na Jobusov mlyn.

Stretnutie so spisovateľom

Stretnutie so spisovateľom


 
 

Čestné uznanieVytlačiť
 

Album Revúcej – prvá plnofarebná knižná publikácia regionálneho historika Dušana Dubovského odkrýva dejiny Revúcej, zachytáva historické premeny nášho mesta a ponúka obdivuhodný obrazový materiál pozostávajúci z vyše 2 000 fotografií, unikátnych dobových pohľadníc, ako aj ojedinelé zbierky plagátov, pozvánok, listín, medailí a historických dokumentov.

Táto autorova rozsiahla zbierka sa rodila takmer polstoročie – od roku 1964 – kedy sa usadil v Revúcej. Svoj nevšedný vzťah k mestu vyjadril predovšetkým svojimi dokumentárnymi fotografiami, zameranými na neustále zachytávanie premien, aby tak skladal mozaiku jeho neopakovateľných udalostí.

Album Revúcej, ktorý v roku 2014 vydalo Mesto Revúca, sme v roku 2016 zaslali ako príspevok do súťaže: Najkrajšia kniha o Slovensku, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Porota súťaže udelila dielu Album Revúcej čestné uznanie v kategórii Knihy, Knihy o meste – monografické publikácie.  

Za úspechy spojené s touto knihou sme patrične hrdí a autorovi úprimne ďakujeme. Je len škoda, že sa čestný občan nášho mesta Dušan Dubovský tohto uznania nedožil. Česť jeho pamiatke!

 

Text: MsÚ

Čestné uznanie

Čestné uznanie


 
 

Konzul Maďarskej republiky v RevúcejVytlačiť
 

Dňa 13. 4. 2016 pricestoval na neoficiálnu návštevu do nášho mesta Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarskej republiky pôsobiaceho na generálnom konzuláte v Košiciach. Spolu s ním pricestovala aj Timea Havasi referentka protokolu na generálnom konzuláte v Košiciach. Privítala ich primátorka MVDr. Eva Cireňová na Mestskom úrade v Revúcej.

Konzul Maďarskej republiky v Revúcej


 
 

Som občanom tohto mestaVytlačiť
 

Pravidelne každý rok si žiaci Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej pozývajú na besedu príslušníkov Mestskej polície v Revúcej. Aj tento rok 13.4.2016, v stredu, sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci občianskej náuky zoznámili s prácou Mestskej polície v Revúcej. Mestskí policajti pán Ján Fandák a pán Richard Gajdoš oboznámili žiakov so zákonom o mestskej polícii, o zákonoch a nariadeniach, ktoré sa týkajú správania sa mladistvých nielen v našom meste. Taktiež ich oboznámili so sankciami, ktoré môžu dostať za porušenie zákonov a predpisov. Žiakov, hlavne chlapcov, zaujímali ohňostroje v meste, fajčenie na verejných priestranstvách a rôzne iné priestupky, za ktoré by mohli dostať pokutu od mestských policajtov. Ďakujeme za trpezlivosť pri odpovedaní na rôzne zvedavé otázky.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Mestskou políciou v Revúcej.

JAK

Som občanom tohto mesta

Som občanom tohto mesta

Som občanom tohto mesta


 
 

Šikana je hrozná vec! Vytlačiť
 

     Niektorí o tom vedia svoje, iní sa s ňou stretli iba prostredníctvom rozprávania. Stále častejšie sa o nej dozvedáme, čím ďalej je jej viac. Aby sme jej mohli ako-tak predchádzať, prišli k nám do Základnej školy J. A. Komenského páni policajti na besedu. Vysvetlili nám, čo znamená šikanovanie, ako sa prejavuje, proti komu je zamerané, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním, spomenuli dokonca i nový termín kyberšikana – šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete a pod.). Dozvedeli sme sa aj to, že šikana sa môže objaviť aj medzi dospelými, a že mnohokrát aj deti šikanujú dospelých. Poradili nám, ako sa brániť proti šikanovaniu, na koho sa máme obrátiť a čo máme robiť, keď sa staneme obeťou šikanovania.

      Nikomu neželáme stať sa obeťou šikany . Je dôležité hovoriť o týchto skutočnostiach, aby si deti uvedomili, že ľudské práva sú rovnaké pre každého.

     Ďakujeme za zaujímavú a poučnú besedu!

Žiaci 7.B, 8.B

ZŠ J. A. Komenského Revúca

Šikana je hrozná vec!

Šikana je hrozná vec!


 
 

Blíži sa jar v CILKEVytlačiť
 

Jar zaklopala na dvere v ZOS CILKA.

Fašiangová zábava sa stáva tradíciou a tradíciou sa stáva aj hudba Metalexu v CILKE.

Obdobie pôstu sme prežili pri pravidelných týždenných aktivitách: cvičení, relaxácii, tvorivých dopoludniach.

Sviatok MDŽ spríjemnil LYKOVČEK spevom, tancom. Potešili sme sa, zaspievali sme si spolu s dievčatami a chlapcami v krásnych krojoch. Deti z centra voľného času v Revúcej pripravili divadielko Kocúr v čižmách.

Sviatky Veľkej noci klienti očakávali s Evanjelickým modlitebným spoločenstvom, ktoré pripravilo sviatočné stretnutia. Aj katolíci v ZOS CILKA potešili svoje srdcia s pánom kaplanom Martinom.

Klientky zariadenia pripravovali veľkonočnú výzdobu v spoločných priestoroch CILKY a pre svojich blízkych veľkonočné kraslice s Marcelkou Gombárovou.

S OZ ZP v Revúcej sme s pieňami privítali Veľkú noc.

Už teraz sa tešíme na slnečné lúče, rozkvitnutú skalku

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE

Blíži sa jar v CILKE


 
 

Pozývame vás do múzeaVytlačiť
 

Muzeálna expozícia opäť sprístupnená verejnosti

Po takmer štvorročnej prestávke sa otvorili dvere do všetkých priestorov historickej budovy Prvého slovenského gymnázia. V posledný marcový deň popoludní sa konalo slávnostné otvorenie Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktoré je príspevkovou organizáciou Mesta Revúca s jeho zriaďovateľskou pôsobnosťou a zapísané do evidencie múzejných zariadení Slovenského národného múzea. Múzeum sa špecializuje na činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos v rokoch 1862 – 1874, na históriu mesta Revúca, ktoré v 40. – 70. rokoch 19. storočia patrilo k centrám slovenského národného hnutia. Súčasťou otvorenia bolo odhalenie Pamätnej tabule čestného občana a historika Dušana Dubovského, ktorý počas svojho života mapoval a dokumentoval históriu a súčasnosť mesta a pôsobil aj ako správca historickej budovy Prvého slovenského gymnázia.

 Pozvaných hostí na území mesta a v priestoroch historickej budovy privítali primátorka mesta Eva Cireňová a riaditeľka múzea Diana Lamperová. Prítomným sa prihovorili poslanec Národnej rady SR Michal Bagačka, Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice Martin a  predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč. Hostia mali možnosť prezrieť si históriu a činnosť gymnázia počas 12 rokov trvania v salónnej časti, školskú dobovú triedu, dobovú zborovňu, v dúfarte históriu mesta, národné kultúrne pamiatky mesta a osobnosti mesta, zoznam všetkých študentov, študujúcich v gymnáziu a interaktívny detský panel Nakukni do histórie. V podkrovných priestoroch výstavu fotografií z rekonštrukcie budovy a expozície od Maroša Detka a z archívu múzea. Dobovú atmosféru priestorov a podujatia umocnila dokumentárna inscenácia Spomienky na Ľudovíta Štúra v podaní hercov-študentov divadelného súboru Z.N.A.K, ktorý pôsobí pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu. Autorkou scenára bola taktiež študentka školy Lujza Laudárová. Vonkajšie priestory ponúkli slnkom zaliaty Park národovcov a  komoru alumnea-dobovú školskú jedáleň.

Cesta k súčasnej podobe nebola jednoduchá. V roku 2015 získalo Mesto Revúca prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 3.1 posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pod názvom projektu Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – Národnej kultúrnej pamiatky v Revúcej, vo výške 212 237-, EUR, z ktorej je 5% spoluúčasť Mesta Revúca. V rámci rekonštrukcie bola uskutočnená vstavba podkrovia,  vymenené vstupné dvere, položená nová dlažba v podchode, urobené nové schodisko do podkrovia, maľba vonkajšej fasády objektu a náter strešnej krytiny. Záhradný priestor, Park slovenských národovcov, bol kompletne zrekonštruovaný a zväčšený o priľahlý pozemok vo vlastníctve mesta. Mesto Revúca na rekonštrukciu prispelo sumou takmer 47 000,- EUR. Z týchto prostriedkov okrem iného zabezpečilo aj plynofikáciu objektu, realizáciu priľahlého oplotenia, inštaláciu kamerového systému a vnútornej štruktúrovanej kabeláže. Celková suma rekonštrukcie sa vyšplhala zhruba na 250 000-, Eur. Pre predmetnú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v decembri 2015.

Realizáciou projektu došlo k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. S cieľom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu nových činností múzea sa časť týchto prostriedkov použila na tvorbu novej stálej expozície múzea, ktorej autorom technického scenára a libreta je PhDr. Vladimír Michalička, CSc. a autorkou výtvarného a grafického návrhu Mgr. art. Ľubica Sitáková.

Na prízemí múzea sa nachádzajú priestory so stálou expozíciou, nainštalovanou v štyroch miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom, vybavené interaktívnymi, modernými a informačnými prvkami, ako projektor a počítač so samoobslužnou  prezentáciou a interaktívny detský panel. Ďalej sa na prízemí nachádzajú kancelársky priestor Múzea Prvého slovenského gymnázia, Turistické informačné centrum mesta Revúca, v zadnej časti múzea sú archív, sociálne zariadenia a iné priestory vhodné na muzeálnu činnosť.  Vstavbou podkrovia vznikol nový priestor, ktorý bude využívaný na krátkodobé výstavy, prednášky, besedy, putovné výstavy, workshopy, stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi a významnými osobnosťami.

Okrem klasických muzeálnych služieb, múzeum svoje služby rozšírilo o bádateľskú činnosť a s tým spojené reprografické služby, napr. zasielanie oskenovaných dokumentov. Novinkou je umožnenie svadobného obradu a fotografovania v priestoroch múzea a Parku národovcov. Zaujímavosti z histórie mesta Revúca a jeho národných kultúrnych pamiatok sa návštevníkom priblížia prostredníctvom prehliadky mesta pod názvom „Potulky mestom“.

Tešíme sa na spoluprácu s Mestom Revúca, pri pokračovaní podujatí ako napríklad predajné výstavy „Velkorevúcky jarmok“ a „Veselý krašún“, ktoré sa aj doteraz konali v priestoroch múzea.

Veríme, že táto rozsiahla rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad na rozvoj kultúry, umeleckej činnosti, ako aj na realizáciu kultúrno-vzdelávacích a záujmových aktivít v regióne.

Text a foto: Katarína Kvetková, zdroj: Múzeum PSG

Otváracie hodiny:

Pondelok :8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Utorok: 8.00 – 12-00 ,12.30 – 16.00

Streda:  8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Štvrtok :8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Piatok :  8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 15.30.Telefón: 058 28 515 62,Mobil: 0918 977 645,E-mail: muzeum@revuca.sk,

Vstupné: dospelý 2€,študenti,seniori(nad 65 rokov),ZŤP 1,50€,deti do 6 rokov zdarma, skupina  10 osôb 10 €

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea

Pozývame vás do múzea


 
 

Jermok velkorevúckyVytlačiť
 

Veľkonočné vítanie jari v znamení 3. ročníka predajnej výstavy „Jermok velkorevúcky“ sa už tradične konalo v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia počas 21. – 24. marca 2016.

Jermok organizovalo Mesto Revúca v spolupráci s Turistickým informačným centrom v Revúcej. Návštevníci a nadšenci ručne robených výrobkov si mohli prezrieť i zakúpiť rôzne dielka symbolizujúce sviatky Veľkej noci.

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým Revúčanom a návštevníkom, ktorí si našli čas a prišli si vychutnať tradičnú atmosféru blížiacej sa jari.

Samozrejme jedno veľké ĎAKUJEM patrí aj predávajúcim, ktorí s láskou a veľkou dávkou trpezlivosti vyrobili pre nás všetky tieto úžasné vecičky.  

Tešíme sa na ďalší – už 4. ročník tejto predajnej výstavy.

Text a foto: MsÚ

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky

Jermok velkorevúcky


 
 

Marec - mesiac knihy Vytlačiť
 

Dňa 16.3. v ŠKD pri ŠZŠ v Revúcej sa uskutočnila akcia Moja  prvá kniha. Mnohým deťom sa tak po prvý raz dostala do ruky okrem učebnice obrázková knižka. Počas akcie sa v klube čítali rozprávky, príbehy zo života zvierat  a recitovali sa básničky. Na záver si každé dieťa urobilo vlastnú záložku do knihy.   

Zatrochová B.

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy


 
 

Deň otvorených dveríVytlačiť
 

Dňa 15. marca 2016 sa dvere ZŠ J. A. Komenského v Revúcej otvorili dokorán.

Všetci rodičia, starí a krstní rodičia, známi a priatelia  mohli prísť do našej školy, prezrieť si jej priestory, nazrieť do jej tried, a tak si zaspomínať na svoje školské časy, dokonca sa zúčastniť vyučovacieho procesu a podľa miery odvahy aj zapojiť do riešení rôznych zadaní či úloh.   

Veru, je to výnimočný deň, počas ktorého majú rodičia možnosť priamo vidieť a zažiť, čím všetkým ich deti prechádzajú. Ako prebieha samotný vyučovací proces podľa rozvrhu hodín daného dňa. Aké (vo väčšine prípadov) inovatívne metódy využívajú jednotliví učitelia vo vedení žiakov. Aké podnety sa k ich deťom dostávajú. Ako školský život prebieha v triedach, aké problémy počas dňa vyplynú a akým spôsobom sa riešia. Ako sa deti správajú v rámci nejakého kolektívu či skupiny.

Mnohí z rodičov konštatujú, že každý rodič by si takýto čo len  jeden deň v škole mal vyskúšať, pretože mu to dá komplexnejšiu predstavu o veciach, o ktorých mu deti doma často rozprávajú. Možno by sa toho celého mal zúčastniť, aby jeho deti mohli zažiť pocit hrdosti, veď ich mamka alebo ocko sa aj na nich prišli pozrieť. Možno, aby sa obnovovala dôvera medzi rodičmi a učiteľmi, veď sú to aj naše deti a bez spoločnej účasti a podpory, dokonca pomoci by ani jedna strana nezažívala úspech. Veď najdôležitejšie sú predsa naše deti! Aj keď to bude znieť ako nejaké klišé, nie je to tak, deti sú skutočne naša budúcnosť! Preto komunikujme a spolupracujme spolu, lebo to je cesta, ako im vštepiť hodnoty a vytvoriť pevný základ, na ktorý budú môcť nadviazať ďalší. Nepretrhnime kontinuitu „včerajška a zajtrajška“.        

 Alena Guliariková

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 
 

Poznáme športovca mesta Revúca 2015Vytlačiť
 

Vo štvrtok podvečer 25.februára sa v mestskom dome kultúry oceňovali športové výsledky a  športovci mesta za rok 2015.

V kategórii najlepší športovec senior boli nominovaní Ľubomír Bodor-kickbox a Marek Emerici-armwrestling, Michal Valaštek-kulturistika a Norbert Gyömbér-futbal, ktorý sa stal najlepším športovcom mesta za rok 2015. Odchovanec MFK Revúca odišiel v roku  2006 do mládežníckeho tímu prvoligového klubu FK Dukla Banská Bystrica, kde  odohral 44 stretnutí. Do slovenskej futbalovej reprezentácie vstúpil už v mládežníckych kategóriach, zviditeľnil sa najviac ako kapitán mužstva do 21 rokov. Za A-mužstvo futbalovej reprezentácie debutoval 5. marca 2014 v priateľskom zápase proti Izraelu, keď Slovensko zvíťazilo v Netanyi 3:1.Norbert Gyömbér hráva na pozícii obrancu, prípadne defenzívneho stredopoliara a momentálne pôsobí v špičkovom  talianskom  prvoligovom klube AS Rím, do ktorého prišiel na hosťovanie zo svojho klubu Calcio Catania.

 V kategórii najlepší mládežnícky športovec boli nominovaní Ema Kapustová –biatlon, Jaroslav Bőhlke- silový trojboj a Simona Sokolová-kickbox. Cenu v tejto kategórii si z rúk primátorky mesta Evy Cireňovej prevzala 12 ročná víťazka svetového pohára v Szegedi Simona Sokolová. Na svojom športovom konte má 7 medailí, z toho 4 zlaté a titul vicemajsterky SR v disciplíne kicklight do 28 kg.

Ocenenie Najlepší športový kolektív – seniori bolo udelené nohejbalistom NK Revúca za víťazstvo v Slovenskom pohári 2015. Družstvo mužov NK Revúca A v zložení : Útrata Marián, Szilágyi Daniel, Kilík Ján ml. a Černota Milan sa pod vedením trénera J.Kilíka zaslúžilo  už o  druhý zisk tejto cennej trofeje pre náš klub a natrvalo sa zapísalo mesto Revúca a jeho Nohejbalový  klub do dejín Slovenského nohejbalu, ako viacnásobného  víťaza SP.

Ocenenie  Najlepší mládežnícky športový kolektív si prevzali futbalisti z  MFK Revúca - Starší dorast U19  - Peter Okruhlica, Lukáš Korim, Juraj Tamáš, Vladimír Horvát, Erik Urc-kapitán, Maroš Samko, Dávid Mokoš, Michal Bukóci, Aleš Boldy, Peter Miartin,Marcel Kasper, Štefan Rusňák, Denis Fulop, Andrej Fečkanin, Vladimír Levický.Chlapci sa pod vedením trénera Jána Švihlu sa pokúšali o postup do III.ligy niekoľko sezón  a postup im tesne unikal stále v závere sezóny no v sezóne  2014/15 potvrdili našu dlhoročnú dobrú prácu s mládežou  a súťaž vyhrali s 6 bodovým náskokom pred druhým a 11 pred tretím tímom v 24 súťažných zápasoch 19 krát zvíťazili 3 krát remizovali a iba 2 krát okúsili trpkosť prehry skóre 71:18 a 60 bodov hovorí za všetko.

 Ocenenie mesta Revúca za najúspešnejšieho funkcionára v oblasti športu za rok 2015 si prevzal Ján Kilík. Od vzniku Nohejbalového klubu v roku 1995 vzniku patrí  medzi hlavných organizátorov nohejbalu v našom meste. Od samého začiatku v klube nielen aktívne hrával, ale postupne aj začal zaúčať a trénovať nohejbal mladých . Dosahoval a stále dosahuje so svojimi zverencami  veľmi pekné úspechy, tak na Slovensku, ako aj  v zahraničí. Len za posledných pár /6/rokov získali hráči pod jeho vedením celkove na M-SR vo všetkých kategóriách 12 titulov M-SR, 9 strieborných  a 4 bronzové medaile .  Slovenský pohár získali celkovo 6 krát z toho juniori 3, muži 2 a žiaci 1 víťazstvo  a za umiestnenie získali 5 krát striebro a 2 x bronz.  Medzi najcennejšie trofeje patrí určite zisk SP v roku 2012 a 2015 v mužskej kategórii, ako aj zisk putovného pohára Juniorov za neprerušený sled víťazstiev 3 nasledujúce roky . Najväčším úspechom pre neho samotného je, keď vidí , že z jeho zverencov srší nadšenie a radosť z hry zvanej nohejbal.

Ocenenie mesta Revúca za celoživotný prínos k rozvoju športu v meste Revúca  bolo udelené Júliusovi Stráňaiovi.V roku 1970 založil kulturistický oddiel v Revúcej, ktorý viedol až do roku 1990. Za 20 rokov získal oddiel veľa medailí a ocenení. Medzi jeho najúspešnejších zverencov patrili Rudolf Holzknecht, Ľubomír Hrebenda. V roku 2011 založil Junior Club, ktorý vedie v posilňovni v budove Centra voľného času.. Venuje sa širokej základni od žiakov až po seniorov. Za krátky čas pôsobnosti tohto klubu získali jeho zverenci v mládežníckych kategóriách ocenenia z majstrovstiev Slovenska. Michal Valaštek v kategórii dorastencov získal 1 zlatú, 1 striebornú medailu a v kategórii juniorov 1 zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska v kulturistike. Jeho klubový kolega Roman Slamčík získal v tomto období tiež dve medaile – 1 bronzovú ako dorastenec a takisto bronzovú ako junior.

Programom podujatia sprevádzal moderátor RTVS Ján Žgravčák a v kultúrnej časti vystúpil folklórny súbor Lykovec .Oceneným srdečne blahoželáme. Text a foto: Katarína Kvetková

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015

Poznáme športovca mesta Revúca 2015


 
 

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmiVytlačiť
 

Dňa 6.2.2016 zorganizovalo Mesto Revúca v spolupráci s Klubom slovenských turistov Dúbrava a Lesmi SR, š.p., Odštepným závodom Revúca jubilejný XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi. Pre turistov boli pripravené dve pešie trasy. Kratšia zo sedla Javorinka do Karafovej cez chatu Janka a dlhšia z Červenej Skaly cez dolinu Strateník do Karafovej cez chatu Janka. Prechod na bežkách sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku snehu. Tohto prechodu sa zúčastnilo 450 účastníkov, ktorých na začiatok trasy vyviezlo 7 autobusov. Na trase bolo občerstvenie na chate Janka. Nad bezpečnosťou účastníkov dohliadala Horská služba Malá Fatra, okrsok Muráň. Počas akcie bolo slnečné počasie a mohli sme sa kochať výhľadmi na okolité kopce. Na záver akcie odvážali autobusy turistov z Karafovej do reštaurácie Balaton, kde sa podával guláš a losovala tombola. Každý účastník akcie dostal na pamiatku tričko, odznak a pamätný list. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať hlavnému sponzorovi Brantner Gemer s.r.o. RS, prevádzka Revúca, ako aj ostatným sponzorom: Slovenské magnezitové závody a.s. JELŠAVA; COOP Jednota Revúca, SD; Pekáreň Intal s.r.o., Revúca; Ing. Milan Poprocký; Lesy SR, š. p., OZ  Revúca; Mestské lesy  Revúca  s.r.o.; Mgr. Jankovič Marian-advokátska kancelária; Meriač Ľubomír SERVIS Revúca; Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca; Majster Papier Revúca s.r.o.; Reštaurácia Balaton;  Miroslav Belák - Pekáreň.

 

    Ing. Milan Kvetko

    Predseda KST Dúbrava

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi

XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi


 
 

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVALVytlačiť
 

,, Chystajte si deti masky bude smiech a špás, fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás......    Fašiangy sú najveselším obdobím celého roka – je to obdobie hodovania, veselosti, zábav, plesov a karnevalov. Je to obdobie prechodu od zimy do jari. Aj deti z MŠ na Ul. Vl. Clementisa ukončili toto obdobie veľkým detským karnevalom. Karneval sme uskutočnili v priestoroch školskej jedálne ZŠ J. A. Komenského vo štvrtok 4.2. za účasti tých najkrajších a najnápaditejších masiek. Masky boli veľmi zaujímavé, veľmi pestré a tajuplné. Niektoré sme ani nespoznali, že kto je  za nimi zamaskovaní. Karneval organizujeme každoročne, ale tento rok bol výnimočný. Jedinečnosť tohto karnevalu spočívala v tom, že celý  karneval nám spestril svojim bohatým programom animátor  Ujo Ľubo  Deti už mali možnosť stretnúť sa s ním počas slávnosti MDD v našej MŠ. Ujo Ľubo na karnevale vytváral dobrú náladu, veselú zábavu, masky vytancovali svojich rodičov a všetci sa dobre zabávali. Tešíme sa na stretnutie s ním aj na budú rok.

Viera Fatľová, MŠ Ul. Vl. Clementisa,  Revúca

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL

FAŠIANGY A DETSKÝ KARNEVAL


 
 

Investícia do športu Vytlačiť
 

Dňa 3.2.2016 sa začala dlho pripravovaná rekonštrukcia povrchu telocvičnej Základnej  školy J. A. Komenského.

Po kompletnej výmene a inštalácii nového osvetlenia, montáže svetelnej výsledkovej tabule a dodatočného zateplenia z vnútornej strany telocvične minulom roku sme pristúpili k ďalšej investícii v priestoroch telocvične. Začala plánovaná rekonštrukcia povrchu telocvične. Po dôkladnom vyčistení, odstránení škvŕn, prišla na rad oprava existujúcich športových čiar / hádzaná, basketbal, volejabal /. Keďže sa u nás udomácňuje aj ďalší šport - badminton, inštalovali sa aj čiary na tento šport. 

Investícia do športu je investíciou do zdravia našich detí. Keďže šport, pohyb, zdravý spôsob života je neodmysliteľným pilierom Základnej  školy J. A. Komenského investície do športového vyžitia žiakov našej školy, v prípade dostatku finančných prostriedkov, budú pokračovať aj v budúcnosti s cieľom ďalšieho skvalitnenia športovísk školy a podmienok pre povinnú telesnú a športovú výchovu, ako aj pre záujmovú činnosť a športovanie verejnosti.

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu

Investícia do športu


 
 

Prelom rokov 2015 -2016 v ZOS CILKAVytlačiť
 

           Záver roka 2015 sa v ZOS CILKA niesol v znamení  4.výročia otvorenia zrekonštruovaného zariadenia.

             Pravidelne týždenne boli realizované dopoludnia dobrej gazdinky s Mgr.  Gomoriovou, cvičenie pre zdravie a radosť, relaxácia s Mgr Péliovou, tvorivé dopoludnia, nákupy pre klientov,

               V očakávaní  Vianoc nám spríjemnili krásnym programom čas priatelia  zo spevokolu  ÚSVIT, či Mikulášskym programom hudobníci z OZ ZP v Revúcej. Mikulášsku zábavu nám pripravil Tibor Fabo.  Krásny večer do spevu a tanca sme strávili s Ondrejom Šárnikom z Metalexu. Požehnanie Vianoc pripravil pán kaplan Martin.

               Počas celého roka 2015 sa  v ZOS CILKE na 80 rôznych kultúrno- spoločenských,  cirkevných podujatiach podieľali rôzne organizácie, školy, škôlky,  združenia, cirkvi

              Naše veľké ďakujem patrí MUDr.Slížovej, ADOS v Revúcej, našim dodávateľom lekárňam Cannabis, Lianela, Revitalu, firme Hagleitner, Depend, Hartmann, p.Bérovej.

            Ďakujeme p.Szilárdiovej, že sa stará o účesy našich klientov a p.Mackovej za pedikérske služby.

             Ďakujeme vedeniu Mesta Revúca a vedeniu ZOS CILKA, za ústretovosť.

           Najväčšie vďaka patrí všetkým tým, ktorí prišli spríjemniť chvíle staroby klientov ZOS CILKA: evanjelickej a katolíckej cirkvi v Revúcej, zboru svedkov Jehovových, ZO JDS v Revúcej, deťom a pedagógom z MŚ, ZŚ, SŠ v Revúcej, CVČ v Revúcej, hudobnej  formácii Slavonic Duo, sokoliarom , Lykovčeku, komunitnému centru v Revúcej, kuchárom pri guláši, príbuzným a priateľom.

             Nový rok 2016 sme spoločne vítali so spevokolom  Nezábudka  z Lubeníka. Tradíciou sa stávajú zábavy v CILKE. Tento rok sme si zatancovali a zaspievali s Metalexom.

            Čo nás čaká? Rok 2016 bude o niečo bohatší – čakajú nás tvorivé dopoludnia, dopoludnia dobrej gazdinky, relaxácia, čitateľský krúžok, filmové dopoludnia, hudobné programy, cvičenie a tancovanie pri muzike.

Lubenícka Nezábudka víta nový rok 2016

Medovníčky dobrej gazdinky

Mikuláške piesne s OZ ZP.

Naše prianie

Príprava vianočných stromčekov.

Tibor Fabo hrá do tanca

Vianočné obrázky

 

 


 
 

Bilancujeme rok 2015 v CilkeVytlačiť
 

         V decembri  uplynuli už 4 roky od uvedenia ZOS „CILKA“ do prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii. Skúsme si pripomenúť, čo všetko sme v priebehu roka 2015 stihli urobiť  na úseku personálneho zabezpečenia, sociálnej prace a taktiež materiálno-technického vybavenia interiéru a exteriéru nášho zariadenia .

         Čo sa personálneho zabezpečenia týka, o 78 klientov umiestnených v zariadení sa staralo 40 zamestnancov v členení: 32 opatrovateľov, 1 sociálna pracovníčka, 1 prevádzkarka, 3 pracovníčky výdajne stravy, 2 upratovačky a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne bola zabezpečovaná výpomoc na pozíciách opatrovateliek a pomocného personálu prostredníctvom dobrovoľníkov, a pracovníkov menších obecných služieb,  financovaných z prostriedkov UPSVR, čo bola pre nás nesmierna pomoc.

         Našou snahou v rámci sociálnej práce je pracovať s klientmi a naučiť ich žiť plnohodnotný život v komunite seniorov. Preto  pre nich pripravujeme rôzne  aktivity, na vyplnenie ich voľného času, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú . Jedná sa hlavne o  kultúrne programy pri príležitostí aktuálnych sviatkov, posedenia s harmonikou, muzikoterapia, náboženské dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou,  dopoludnia dobrej gazdinky, tvorivé dielne,  rôzne ručné práce, prechádzky v areáli zariadenia, rehabilitačné cvičenia , relaxačné cvičenia s hudbou, autogénne tréningy , sociálne poradenstvo a mnoho ďalších iných zaujímavých činnosti. Klienti majú zvolenú svoju samosprávu, prostredníctvom ktorej sa riešia rôzne sťažnosti, pripomienky, návrhy, pochvaly... K jedným z nezabudnuteľných  akcií minulého roka patrilo  už opakované vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconaria, ktoré sa uskutočnilo v našom zariadení  aj za účasti detí z tunajších materských škôlok . Spojenie detského džavotu s ich rozžiarenými  očami  a  predstavenými letovými schopnosťami dravcov, znamenali pre  našich seniorov neskutočný zážitok. Vysoká účasť na všetkých aktivitách, ktoré pre klientov pripravujeme  je pre nás spätná väzba, že táto kategória ľudí ešte stále má záujem o aktívny a zmysluplný život. Všetky spomínané akcie ako aj iné užitočné informácie  sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www. cilka.revuca.sk.

          V interiéri zariadenia sme v priebehu minulého roka realizovali II. etapu úpravy pivničných priestorov. Po  miestnosti pracovnej terapie s kuchynkou pre klientov pribudla rehabilitačná miestnosť. V týchto pracovných priestoroch prebiehali takmer všetky oddychové, tvorivé a pohybové aktivity ako aj pracovné porady a školenia zamestnancov.  V rámci interiérového vybavenia oddelenia pre ležiacich klientov bolo zakúpených 6 elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi,  nočnými stolíkmi a  6 výškovo polohovateľných servírovacích stolíkov. Po tejto investícií podporenej dotáciou MPSVR vo výške 3 200,- Eur už máme celé oddelenie pre ležiacich klientov vybavené elektricky polohovateľnými lôžkami. Súčasne sme zabezpečili do všetkých buniek na tomto oddelení montáž umývadiel, ktoré tu neboli projektované, no čas ukázal, že sú nevyhnutné.  Skvalitnili sa tým poskytované služby a uľahčila sa práca opatrovateliek pri manipulácií s imobilnými klientmi.  

         V priestoroch záhrady sa realizovala výsadba živého plota a úprava  terénu pod bezbarierovým nájazdom. Vďaka aktivačným pracovníkom a pracovníkom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť bol areál  záhrady po celý rok udržiavaný. Klienti v tejto oddychovej zóne radi trávia svoj voľný čas od jari až po neskorú jeseň  a spomínajú  na časy minulé.

        Záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa v priebehu celého roka  podieľali na spríjemnení života klientov  a hlavne tým, ktorí prišli aj potešiť dobrým slovom, prianím, tancom, či piesňou. Veď  najviac poteší blízkosť dobrých ľudí, blízkosť srdca...

Ďakujeme všetkým deťom a pedagógom MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ,CVČ, súboru Lykovček, spevokolu Úsvit, OZ ZP, JDS, zboru katolíckej mládeže, hudobnej formácií Slavonia Duo, ochotníckemu divadelnému súbor REV, pánovi Fabovi a skupine Metalex za pripravené  kultúrne vystúpenia. Ďakujeme pracovníčkam komunitného centra za lektorovanie tvorivých dielní. Ďakujeme manželom Bömörovcom  za prednášku o živote včiel. Ďakujeme všetkým cirkvám, pôsobiacich v meste Revúca za ústretovú spoluprácu. Ďakujeme  pani doktorke Slížovej, ADOS  Anna Durjančíková, ADOS TILIA, Falck Revúca, NsP Revúca a všetkým odborným ambulanciám za poskytované zdravotnícke služby, ÚPSVR za výpomoc v rámci výkonu dobrovoľníckej činnosti. Ďakujeme Mestským lesom Revúca za darované dreviny a všetkým nemenovaným darcom a dodávateľom, ktorí v priebehu minulého roka pomohli nášmu zariadeniu.

Ing. Gabriela Borosová

Bilancujeme rok 2015 v Cilke

Bilancujeme rok 2015 v Cilke

Bilancujeme rok 2015 v Cilke


 
 

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKYVytlačiť
 

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKY

V máji 2015 podalo Mestské kultúrne stredisko žiadosť o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu.  Projekt, ktorého základným cieľom bolo umožniť divákom mesta a celého okresu Revúca prístup k aktuálnym dielam v štandardnej kvalite požadovanej v dnešnej dobe, Audiovizuálny fond schválil a finančne podporil sumou 28 000 €. Konečná suma 83 256 €, potrebná na zabezpečenie technických a inštalačných náležitostí, bola spolufinancovaná Mestom Revúca, ktoré prispelo sumou 55 256 €.

Po splnení všetkých právnych a projektových podmienok bolo v septembri 2015 spustené verejné obstarávanie a v novembri toho roku sa víťazom stala firma AudioMaster. Samotná digitalizácia kina sa uskutočnila v decembri 2015. Záverečnou fázou, trvajúcou až do slávnostného otvorenia, bola príprava internetových stránok, vytvorenie programu kina, zazmluvnenie distribučných spoločností a zabezpečenie predajného miesta.

Slávnostné otvorenie Kina KLUB Revúca, ktoré je naplánované vo štvrtok 11. februára o 19:30 odštartuje česká komédia „Padesátka“ so symbolickým vstupným 1 €. Premietacie dni budú streda, štvrtok, piatok, sobota a dvakrát sa bude premietať v nedeľu, kde o 17:00 hod. dostanú priestor filmové rozprávky pre deti. Všetky informácie ohľadom premietania Kina KLUB nájdete na: www.kino.msksrevuca.sk, ako aj na facebookovej stránke facebook.com/kinoklub.

Zavedením digitalizácie sa očakáva skvalitnenie filmovej projekcie, premietanie filmových premiér v rovnakom čase ako budú prinášané do iných kín na Slovensku, niektoré aj vo formáte 3D, lepší filmový zážitok ako aj vyššia návštevnosť, keďže najbližšie 3D kino je až v Poprade. Programová stratégia kina bude zostavovaná tak, aby v rámci hracieho profilu pokrývala všetky vekové kategórie diváka. Bude sa prispôsobovať a bude reagovať na aktuálnu premiérovú ponuku filmov s plánovaným rozšírením priamych prenosov prostredníctvom satelitu. Filmy sa budú získavať od filmových distribučných spoločností pôsobiacich na území SR na základe zmluvných vzťahov.

Po úspešnom ukončení digitalizácie kina má Mesto Revúca v úmysle ďalej pokračovať vo zveľaďovaní nášho kultúrneho stánku a to rekonštrukciou sály, výmenou sedadiel, vzduchotechniky a jej celkovou úpravou.

                                                                          

*MsKS Revúca*

V KINE ZAČÍNAME OD PAŤDESIATKY


 
 

Pozývame vás na výstavu... Skryté krásy divokej prírody Vytlačiť
 

V utorok 2.februára popoludní sa vo výstavnej sieni mestského domu kultúry konala vernisáž putovnej výstavy členov Slovenskej asociácie fotografov prírody  Skryté krásy divokej prírody, ktorú asociácia zorganizovala v spolupráci s Mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom Revúca.

Slovenská  asociácia fotografov prírody sa vykreovala z pôvodného  Slovenského klubu  fotografov prírody, založeného v roku 2005. Členská základňa organizácie sa postupne rozrastala a dnes je členom Medzinárodnej  federácie fotografie prírody WildLifePhoto, čo jej umožňuje zapájať sa do diania v oblasti fotografie na európskej úrovni. Členovia pravidelne dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej scéne.

 Vytrvalo blúdiac s fotoaparátom po všetkých zákutiach našej krajiny a sveta prispievajú tak k zvečneniu krás prírody a k jej ochrane. Jedným takým vytrvalo blúdiacim s fotoaparátom je aj Revúčan  Maroš Detko, ktorého osobnosť a tvorbu nie je potrebné verejnosti osobitne predstavovať. Už dávno sa predstavil svojou prácou. A jeho pričinením si dnes môžete pozrieť jedinečné fotografie  prírody členov asociácie.

Fotografia prírody- je tichý žáner. Ticho a kľud, tieto dve esencie musia byť prítomné už pri zhotovení snímky. Ticho obklopuje aj hotovú fotografiu, nech je zavesená na stene, či zobrazená na monitore. A predsa dokáže dobrá fotografia sprostredkovať takmer všetko. Naša myseľ nás cez naše oči necháva počuť spev vtáka, praskot snehu pod nohami diviaka, cítiť rosu na tele srnca, teplo zohrievajúce hniezdo kúdelníčky.

Fotografia prírody je paradox, ktorý nám v pokojnej a lebo vzrušujúcej tichosti hádže skutočnosti do oka. A človek za fotoaparátom? Je to človek cítiaci celou svojou dušou a znalý pomerov v prírode. Zanietenosť mu musí byť vlastná. Najťažšie chvíle neprežíva počas stláčania spúšte. Tie prichádzajú oveľa skôr. Vstávať do tmy skoréno rána, vediac, že  tam vonku čaká mráz, dážď, studená rosa, komáre, pach močiara. V chlade aj horúčave čakajúc hodiny aj dni v tesnom kryte, často bezvýsledne. Preniesť sa nad premárnenými okamihmi. Toto všetko je ťažšie, než zhotovenie fotografie-zároveň však patria k sebe. A to z neho robí fotografa prírody.

Výstavu fotografií Skryté krásy divokej   prírody si môžete pozrieť do 3.marca 2016.

Text:Katarína Kvetková,www.wildlifephoto.sk,

 Foto: Maroš Detko, Katarína Kvetková  

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

Pozývame vás na výstavu...

 


 
 

Aj v Cilke separujeme...Vytlačiť
 

V Zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“  máme v súčasnosti  umiestnených 78 klientov, pracuje tu  40 stálych zamestnancov  a  15 dobrovoľníkov a všetci produkujeme komunálny odpad.  V snahe správať  sa ekologicky, zamerali sme sa na zlepšenie separovania  použitých  PET fliaš. Doterajší zber prázdnych obalov do vriec sa ukázal ako účinný, no málo efektívny. Stačila malá investícia vo výške 26 Eur na kúpu lisu na PET fľaše a znížil sa tak počet z  piatich plných vriec  nelisovaných obalov na  jedno  vrece  zlisovaných.

Na každom poschodí máme umiestnené zberné nádoby na prázdne fľaše, ktoré po naplnení obslužný personál znesie do suterénu a jednoduchým spôsobom zabezpečí ich zlisovanie. V budúcnosti uvažujeme na túto činnosť v rámci pracovných terapií využívať aj pomoc našich klientov,  ak budú mať  o tieto aktivity  záujem.

Chceli by sme touto cestou vyzvať aj ostatné inštitúcie pôsobiace na území nášho mesta, aby sa k nám pripojili.  Vedeli by sme takto spoločne za málo peňazí objemovo päťnásobne znížiť množstvo plastového odpadu z použitých PET fliaš a tým ušetriť náklady spojené s jeho odvozom do zberných dvorov.

Je to len kvapka v mori, ale práve z takýchto maličkostí sa skladá náš každodenný život.

Ing. Gabriela Borosová

Aj v Cilke separujeme...


 
 

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkachVytlačiť
 

V dňoch 24. a 25.januára v roku 1945 vraj bola poriadna zima. Taká aká v našich končinách v januári obvykle býva.

 Možno aj nad týmto sa zamýšľali účastníci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 71.výročia oslobodenia nášho mesta dňa 25.januára 2016 popoludní pri pamätníku  na Námestí slobody. Husto snežilo a nepríjemný chlad prenikal cez vrstvy oblečenia.

V podobných podmienkach sa pred 71.rokmi počas II.svetovej vojny rodila aj sloboda nášho mesta. Pamiatku vojakov oslobodzovacích armád si uctili členovia Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej, predstavitelia mesta, spoločenských inštitúcií v meste a žiaci základných škôl. Prítomným sa prihovorila podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková  a zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý nám priblížil historické, dramatické chvíle oslobodzovania mesta.  Text a foto: Katarína Kvetková

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach

Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkach


 
 

Anketa na vyhlásenie „Najúspešnejšieho športovca, športového kolektívu a veterána športu regiónu Gemer za rok 2015Vytlačiť
 

Olympijský klub Gemer v spolupráci so samosprávou, štátnou správou a športovými organizáciami v našom regióne organizuje anketu na vyhlásenie „Najúspešnejšieho športovca, športového kolektívu a veterána športu regiónu Gemer za rok 2015".
Podmienkou zaradenia do našej ankety sú vynikajúce výsledky športovca a športového kolektívu pochádzajúceho z nášho regiónu Gemer. Účastníkom našej ankety je teda športovec a športový kolektív, pochádzajúci z nášho regiónu, ktorí reprezentuje buďsvoju obec, mesto v našich domácich súťažiach, alebo reprezentuje náš región v zahraničných kluboch a súťažiach.
Do ankety môžu byť zaradení športovci a športové kolektívy vykonávajúci letné aj zimné športy. Hodnotenie výsledkov, navrhovaného športovca a športového kolektívu, začínajú domácimi okresnými, krajskými, celoslovenskými úspechmi. Mimoriadnu pozornosť venujeme výsledkom športovca na medzinárodnej úrovni ako sú Majstrovstvá Európy a sveta, taktiež nominácii do družstiev štátnej reprezentácie či už v individuálnych športových disciplínach, či v kolektívnych športoch. Zvlášť pozitívne sú hodnotené dosiahnuté výsledky na Olympijských hrách.
Týmto žiadame oslovené strany, pokiaľ majú vo svojom okolí osoby a kolektívy, ktoré vyhovujú našim kritériám a považujú ich za vhodné zaradiť do našej ankety, pošlite prosím o nich údaje do 31. januára 2016 na adresu:

Olympijský klub GEMER, Edelényska3, 04801 Rožňava, jurkralik@gmail.com

Všetky zaslané anketové lístky s návrhmi budú vyhodnotené odbornou komisiu Olympijského klubu Gemer v Rožňave a výsledky budú vyhlásené na slávnostnom podujatí, o mieste a termíne
ktorého budú zainteresovaní včas informovaní.

Súbor na stiahnutie anketa.pdf anketa.pdf (37.1 kB)

 
 

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATEVytlačiť
 

Každý z nás občas pocíti vnútorný impulz zmierniť svoj každodenný, neraz vybičovaný pracovný rytmus a pracovné tempo. Nielen oddych, ale tiež túžba po stretnutí s príjemnými ľuďmi, známymi aj neznámymi, vedie naše kroky do krásne vyzdobenej plesovej siene. A práve na takú sa v sobotu, 16. januára premenila  bielo-červeno vyzdobená spoločenská miestnosť Alfa Mestského domu kultúry. Uskutočnil sa tam Gemerský ples, ktorý už tradične zorganizovalo Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.

Ples po úvodnom cimbalovom vstupe detskej ľudovej hudby Pajtáši vedenej Michalom Šimkom, otvorila primátorka mesta Revúca – MVDr. Eva Cireňová.  Vo svojom príhovore sa poďakovala celému organizačnému tímu MsKS za prípravu, plesajúcim poprial príjemnú zábavu, predniesla prípitok a s poslancom BBSK a starostom obce Mokrá Lúka zatancovali 1. tanec, ktorým zároveň aj otvorili 1. tanečné kolo.

Po ňom sme si mohli tanec vychutnávať aj naďalej a to v podaní Tanečného klubu Happy dance, ktorý si pripravil niekoľko ukážok spoločenských a štandardných tancov. Títo brilantní mladí šampióni spoločenských tancov nám ponúkli nádhernú tanečnú inšpiráciu. O polnoci sa tradične žrebovala zaujímavá a lákavá tombola, ktorej hlavnou cenou bol LED televízor, ktorý do tomboly venovalo mesto Revúca. Druhou cenou bol tablet od viceprimátora mesta Ing. Júliusa Buchtu a treťou cenou - viacúčelovou panvicou prispelo MsKS v Revúcej. Celú noc plesajúcim do tanca hrala a spievala hudobná skupina The Real Metalex v zložení Márius Garláthy, Ondrej Šarník a Marián Hrivnák.  

Text a foto: Mgr. Martina Urbanová

 

Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko touto cestou ďakuje všetkým sponzorom za ceny do tomboly:

 • Viceprimátor mesta Revúca – Ing. Július Buchta 
 •  AJDA – MUDr. Anna Jolšvaiová
 • AUTO – MOTO TREND – p. Lipták
 • Dom nábytku GOLIÁŠ
 • Elektro KNOPP
 • EVITA PRESS
 • EXPRES SERVIS – p. Holý
 • Fitness centrum – p. Pribolová
 • Foto ROLINEC
 • Glob pneu – p. Brezovský
 • Kaderníctvo ZDENKA 
 • Kvetinárstvo JANKA – p. Agnetiová
 • KnihArt – p. Kršková
 • Kozmetický a masážny salón DMG VICTORY – p. Böhmerová
 • Lekáreň CANNABIS – p. Hamarová
 • Lekáreň Dr. Max
 • Lekáreň LIANELA s.r.o. – p. Zobanová
 • Ing. Martin Pribola ml.
 • Ing. Milan Poprocký
 • M-M SERVIS – Záhradná a lesná technika – manželia Mitrovci
 • Nábytok MAJA
 • ORIFLAME – p. Polubňáková
 • Papierníctvo Compaq
 • Papierníctvo Majster Papier
 • Pizzéria ALADIN – p. Rusnák
 • Pizzeria BÁTORI
 • PM s.r.o. – p. Pribola
 • Predajňa luxusnej pánskej módy D-TOM 
 • Reštaurácia JÁN
 • Reštaurácia PONORKA – p. Berová
 • Rodina Medvecová
 •  Štátne Lesy SR

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE

GEMERSKÝ PLES V BIELO-ČERVENOM ŠATE


 
 

Stavba „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“Vytlačiť
 

Východoslovenská   vodárenská   spoločnosť  a.s.  Košice      podala    od   roku  2009    viac  krát   žiadosť  o  poskytnutie  Nenávratného finančného príspevku  na  Ministerstvo životného prostredia SR  pre  realizáciu  stavby „Mesto Revúca - m.č.Revúčka, Splašková kanalizácia“.  Posledná žiadosť   na  základe  výzvy  vyhlásenej  vo  februári  roku  2014   bola   pripravená  v júni  roku  2014.   V októbri   roku  2014   bola  rozhodnutím   MŽP SR  schválená,  nakoľko  splnila  všetky  výberové  kritéria,  potrebné   pre  financovanie   projektu    v rámci  príslušnej výzvy  pre  Operačný  program  Životné  prostredie,  operačný  cieľ  - Odvádzanie  a  čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Realizácia  projektu  bola  uskutočnená   zhotoviteľom  stavby   GEPSTAV s.r.o., MIchalovce v termíne  apríl–október 2015. Zhotoviteľ  vybudoval  splaškovú kanalizáciu  v m.č. Revúčka,   kanalizačný zberač  F,   ktorý   odvedie  splaškové  vody   do  novovybudovaného  kanalizač-   ného zberača   E  a  E1,    ktorý  je  napojený   na  existujúcu kanalizačnú sieť mesta Revúca  na Ul.Komenského. 

Realizáciou aktivít projektu  sa  vybudovala gravitačná kanalizácia  pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m, 187 kusov prípojok  a   taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m   a   stoka F v dĺžke 540,20 m. Zároveň sa vybudovali tri čerpacie stanice a  jeden merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

Splaškové vody  z  m.č.Revúčka  sa  odvedú a vyčistia v Čistiarni  odpadových  vôd Revúca,  ktorá  vyhovuje   naším   aj   EÚ  normám.   Zredukujú  sa  látkové  znečistenia  a   organické látky na výstupe  z  ČOV    a   taktiež  sa  účinne  zníži   obsah   nerozpustných   organických  látok  v  surovej  odpadovej  vode.  Riadnym  nakladaním  a  prečistením splaškových vôd sa zvýši kvalita životného prostredia. Vybudovaním  vodohospodárskej  infraštruktúry sa umožní zlepšenie sociálneho, ekonomického  a   investičného  rozvoja   mesta   Revúca,  pričom   sa zvýši podiel obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu  s  predpokladaným  93,67%-ným napojením.

Predmetný   projekt   podľa   podmienok   výzvy   riešil   aj   povrchové    úpravy   narušených komunikácií  len v miestne uloženie kanalizačného potrubia.  Po ukončení stavby kanalizácie zabezpečilo mesto Revúca z vlastných prostriedkov  v hodnote 30 tis. eur  realizáciu  nových asfaltových   povrchov   narušených   miestnych   komunikácií   a  to   v  ich  celej  šírke,  čím  došlo k podstatnému zlepšeniu ich technického stavu   a  podmienok pri ich užívaní.

Obyvatelia  sa  budú  môcť  pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie  na  stredisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s. v Revúcej.  Momentálne  prebieha  proces  kolaudácie  a  vysporiadania   všetkých   vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR, čo zabezpečuje VVS a.s. Košice.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.

Stavba  „Mesto Revúca – m. č. Revúčka. Splašková kanalizácia“.