Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy MsÚ

VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! Vytlačiť
 

Máte doma staré pohľadnice alebo fotografie Revúcej?

Nenechajte svoje poklady zapadnúť prachom

a darujte ich alebo zdarma zapožičajte Mestu Revúca

pre pripravovaný nástenný kalendár.

Privítame akékoľvek staré pohľadnice alebo fotografie

mesta Revúca, kultúrnych pamiatok, zábery námestia, ulíc, uličiek a pod.

Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na Mestský úrad v Revúcej, Námestie slobody 13/17, 1. poschodie, kancelária č. 48 počas úradných hodín

alebo nás môžete kontaktovať na:

tel.: 058/28 515 55, 058/28 515 22

mobil: 0908 996 636

e-mail: bibiana.jankosikova@revuca.sk, patricia.sefranova@revuca.sk

Vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na Vaše príspevky!

VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! 

Ilustračná fotografia: Archív Múzea Prvého slovenského gymnázia, uloženie originálov: Literárny archív SNK

Ilustračná fotografia:

Archív Múzea Prvého slovenského gymnázia, uloženie originálov: Literárny archív SNK


 
 

Rekonštrukcia chodníkaVytlačiť
 

V mesiacoch   august  a september  tohto  roku   bola   na  časti   ulice  Hviezdoslavovej   v  Revúcej   zrealizovaná   modernizácia   uličného  priestoru,  v rámci  ktorej  bola uskutočnená rekonštrukcia chodníka   zhotoviteľom   Eva Kilíková-Stylling RA, Revúca   v hodnote   21 800 €  a  to  v úseku  od križovatky  ulíc  Hviezdoslavova - Sládkovičova smerom    ku  križovatke  ulíc  Hviezdoslavova - Jilemnického  v  dĺžke  150 m. Pôvodný asfaltový  povrch  chodníka  bol  v nevyhovujúcom  technickom stave,  pričom  bol jeho priechod problémový. Realizáciou zámeru boli  odstránené  pôvodné obrubníky  a  časť betónového   podkladu,  osadené  boli  nové obrubníky  a  do nového podkladu  uložená zámková dlažba. Rekonštrukcia   chodníka  zabezpečí  bezproblémový  pohyb  chodcov na tomto frekventovanom  úseku,  ktorý   využívajú    obyvatelia danej lokality, ako aj žiaci a  zamestnanci  základnej  školy. Opravený  chodník  taktiež  esteticky   dotvorí   predmetnú lokalitu. Jeho rekonštrukciou bola ukončená modernizácia spevnených plôch  na celom úseku Hviezdoslavovej ulice  z vlastných prostriedkov mesta Revúca.

Rekonštrukcia chodníka

Rekonštrukcia chodníka

Rekonštrukcia chodníka


 
 

Jesenná kampaň 2017 za čisté mestoVytlačiť
 

Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva) v jesennej kampani  „Čisté mesto 2017“.

Zber sa bude organizovať v dvoch termínoch a to posledný septembrový týždeňtretí októbrový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto oznamu. Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka.

Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:

„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom, je v zmysle zákona priestupkom.“

 

Posledný septembrový týždeň (25.09.2017 - 29.09.2017)

Pondelok

Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického

Utorok

Sídlisko  stred 3 - SNP

Streda

Podskalka  - Komenského, Generála Viesta

Štvrtok

Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná

Piatok

Maša,  Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

 

 

Tretí októbrový týždeň (16.10.2017 - 20.10.2017)

Pondelok

Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického

Utorok

Sídlisko  stred 3 - SNP

Streda

Podskalka  - Komenského, Generála Viesta

Štvrtok

Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná

Piatok

Maša,  Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

 

 

Text: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca


 
 

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska RevúcaVytlačiť
 

V termíne 6/2017 – 7/2017 boli opravené sociálne zariadenia v priestoroch prevádzky letného kúpaliska v Revúcej.

Zhotoviteľom prác bola firma J. Buvala s.r.o. a to v celkovej hodnote 20 297,68 € s DPH. Pôvodné sociálne zariadenia boli značne opotrebované a boli v nevyhovujúcom technickom stave.

Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity, vybúranie murovaných priečok, výmena elektroinštalácie, vodovodných rozvodov a dverí, vybudovanie nových toaletných priestorov  vrátane osadenia novej sanity a obkladov.

Realizáciou uvedeného zámeru došlo k podstatnému zlepšeniu hygienických podmienok v sociálnych priestoroch a zvýšeniu komfortu návštevníkov letného kúpaliska v aktuálnej letnej sezóne.

Finančné prostriedky pre uvedenú realizáciu boli zabezpečené z vlastných prostriedkov v rámci rozpočtu Mesta Revúca.

Text a foto: MsÚ

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca


 
 

Pečiatka pri príležitosti 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnáziaVytlačiť
 

Pečiatka pri príležitosti 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia


 
 

Vyrazenie pamätnej minceVytlačiť
 

Vyrazenie pamätnej mince


 
 

Hudobná škola seniorVytlačiť
 

Hudobná škola senior


 
 

Oznam - Viacfunkčné ihriskáVytlačiť
 

Oznam - Viacfunkčné ihriská

Ihriská je možné rezervovať na mob. číslach: 0905675248, 0907229558


 
 

ĎakujemeVytlačiť
 

Ďakujeme


 
 

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistovVytlačiť
 

Mesto Revúca osadilo dve nové informačné tabule na prístupových cestách do mesta a to na ulici M. R. Štefánika a Muránskej. Tabule označujú Múzeum Prvého slovenského gymnázia i Turistické informačné centrum. Realizácia prebehla začiatkom mája 2017.

Mesto chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných návštevníkov pri cestách do mesta Revúca i návštevách regiónu Gemer.

Cieľom je skvalitnenie propagácie národnej kultúrnej pamiatky celonárodného významu pri príležitosti blížiaceho sa 155. výročia založenia Prvého slovenského a. v. gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, ktoré si pripomenieme v septembri práve v tomto roku.

Zámerom je samozrejme osloviť aj nových návštevníkov a motivovať ich tak k návšteve počas celého roka upozornením na turisticky atraktívnu pamiatku.

Tieto informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať návštevníkov a turistov do označenej lokality, ale hlavne zdôrazniť regionálne hodnoty, ktoré na území mesta máme.

 

Text a foto: MsÚ

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistov

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistov


 
 

Prestavba sociálnych priestorovVytlačiť
 

V   mesiacoch     marec – apríl / 2017    sa   uskutočnila    prestavba    sociálnych     priestorov v Kultúrnom dome v m.č.Revúčka.V rámci  uskutočnených  stavebných  prác  boli  vybúrané  pôvodné  priečky   a   zrealizované  nové dispozičné riešenie sociálnych priestorov  na  prízemí  kultúrneho  domu. Zrealizovaná bola novú vnútorná kanalizácia, vodovod,  nainštalované  boli nové vykurovacie telesá  a  zabezpečená  teplá  voda.   Odkanalizovanie   predmetných  priestorov bolo uskutoč- nené  kanalizačnými  prípojkami,  ktoré  sú napojené do verejnej kanalizácie.Osadené   boli  nové  dverné  konštrukcie,  nové  zariaďovacie  predmety,   zrealizované  nové obklady, dlažby, maľby a nátery v zmodernizovaných  priestoroch. Akcia   bola  uskutočnená prostredníctvom zhotoviteľa  Daniela Simana, Lubeník  z  finančných prostriedkov mesta Revúca  vo výške  12.400 eur. Uskutočnením   danej   akcie   za   zabezpečí   podstatné  zlepšenie  hygienických  podmienok v sociálnych priestoroch kultúrneho domu.

Prestavba sociálnych priestorov


 
 

Prevádzkové hodiny DDI RevúcaVytlačiť
 

Prevádzkové hodiny DDI Revúca


 
 

3 660 kg odpadu odnesenýchVytlačiť
 

3 669 kg odpadu odnesených


 
 

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťažiVytlačiť
 

Mesto Revúca v roku 2016 vydalo nový propagačný materiál pod názvom: Mesto Revúca Turistický sprievodca, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta a atraktivity Revúcej, ako i typy na výlety do okolia v rámci regiónu Gemer.

Sprievodca obsahuje informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov našej oblasti v rámci cestovného ruchu ako napr.: ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie rôznych druhov služieb, pamätihodnosti, prehľad o pravidelných podujatiach, turistických i cykloturistických trasách ako i ďalšie užitočné informácie.

Oddelenie regionálneho rozvoja Mestského úradu v Revúcej zaslalo tohto sprievodcu do súťaže pod názvom: „Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku“. Hlavným organizátorom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je zvyšovanie estetickej úrovne kníh i propagačných materiálov o Slovensku, jeho regiónoch a mestách, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v členských štátoch Európskej únie. Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov hodnotí vizuálnu úroveň materiálov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, polygrafickú úroveň ako i použitý materiál.

Turistický sprievodca Mesta Revúca sa v jubilejnom 10. ročníku tejto súťaže umiestnil na krásnom 1. mieste v kategórii B9 Propagačné materiály – mestá. Predbehli sme dokonca i také mestá ako Liptovský Mikuláš a Bratislavu.

Dňa 6. apríla 2017 prevzala primátorka mesta Eva Cireňová z rúk predsedu poroty súťaže Ľ. Hradeckého prestížny diplom na vernisáži výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Za náš región sme neboli jediní, ocenenie v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2017“ získala aj Obec Muráň v kategórii A6 Obce a to 2. miesto s kalendárom Krásny kraj muránsky – fauna, ktorého autorom fotografií je Maroš Detko.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí stáli pri zrode tohto propagačného materiálu a prispeli tak k nášmu dosiahnutému úspechu.

Sprievodca je dostupný v Turistickom informačnom centre v Revúcej v slovenskom jazyku vo formáte A5 a počte 16 plnofarebných strán.

Text: MsÚ

Foto: MsÚ, Maroš Detko

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

Súbor na stiahnutie Tlacova_sprava.pdf Tlacova_sprava.pdf (280.2 kB)

 
 

Ukončenie sezóny Umelej ľadovej plochyVytlačiť
 

     Túto sezónu sme prešli skúškou, ktorá stojí za krátky článok. Na prelome rokov sa nám podarilo zrekonštruovať a spustiť do skúšobnej prevádzky umelú ľadovú plochu. Ako už bolo viac krát písané, stálo to nemalé sily a prostriedky, avšak ani prevádzka takéhoto zariadenia nie je med lízať. Možno vznikol čas na krátku rekapituláciu.

     Za pomerne krátke obdobie od 5. januára 2017 do 5. marca 2017 umelú ľadovú plochu navštívilo     3 082 priaznivcov korčuľovania. Na vstupnom mesto vyzbieralo 4 374,50 EUR. Svojich priaznivcov si našiel aj nápojový automat pričom tento vydal až 1400 nápojov.

     Ako to už býva pri takýchto zariadeniach, prevádzka máva aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich je  nepochybne platenie účtov, napríklad za energie. Vo finančnom vyjadrení hovoríme o čiastke 12 848,54 EUR s DPH len za elektrickú energiu. Ďalej to bolo zabezpečenie revízií elektriny a bleskozvodov, nákup pohonných látok a prevádzkových kvapalín pre rolbu, jej bežná oprava a údržba, nákup spotrebného materiálu, spotreba vody, zabezpečenie čistoty hygienických zariadení a verejných priestorov, zabezpečenie tepla vo verejných priestoroch ale aj v prevádzkovej časti, odpratanie snehovej kalamity, výmena poškodeného skla a stĺpa osvetlenia pomocou techniky, ochranné pomôcky pre personál atď atď. Je toho jednoducho veľa. Do dnešného dňa Mesto Revúca ako prevádzkovateľ umelej ľadovej plochy investovalo viac ako 25 tisíc EUR  len na prevádzku a veci s ňou spojené, pričom v tejto sume ešte nie je zahrnutá minimálna mzda pre zamestnancov a stále prichádzajú ďalšie faktúry za jednotlivé služby, ktoré bolo potrebné objednať externe.

     Ďalšou stránkou je istá spokojnosť, alebo nespokojnosť občanov ktorí korčuľujú, alebo hrajú hokej. Kritiku sme si vypočuli osobne, prečítali na sociálnych sieťach. Nutné je priznať, že viac bolo kritiky ako chvály. Dokonca to vyvrcholilo anonymným podaním oznámenia na Inšpektorát práce a taktiež anonymným oznámením Policajnému zboru SR za neoprávnené vynaloženie finančných prostriedkov pri rekonštrukcii umelej ľadovej plochy. Tu je na mieste otázka, či to má vôbec zmysel investovať toľké finančné prostriedky pre úzky okruh takto športovo založených občanov, keď namiesto toho, že mohli korčuľovať do ľubovôle (nikomu sme korčuľovať nezakázali, alebo zamedzili mimo dní alebo hodín kedy to nebolo technicky možné nie našou chybou), vypisujú a štvú štátne orgány v konečnom dôsledku sami proti sebe. Pretože sa mohlo veľmi ľahko stať, že pokiaľ by sme tieto veci neustáli v zmysle platnej legislatívy, márne by bolo naše úsilie, umelú ľadovú plochu by sme jednoducho zavreli z rozhodnutia štátnych orgánov.

     Napriek všetkým negatívam s ktorými sme sa stretli, ceníme si Vašu priazeň a pevne veríme, že v budúcej zimnej sezóne 2017/2018 sa opäť uvidíme na ľade naplno a bez zlých emócií.  


 
 

Oznam o presťahovaní prevádzkyVytlačiť
 

Oznam o presťahovaní prevádzky


 
 

Robíme prvé kroky k viacúčelovej športovej hale..... Vytlačiť
 

    Dňa  25.11.2016   bol mestu Revúca a samosprávam nad 5000 obyvateľov zaslaný list Slovenského zväzu ľadového hokeja /SZĽH/ o zámere  zväzu  revitalizovať  zimné štadióny na multifunkčné centrá športu a možnosti spolupracovať so samosprávami pri realizácii projektu. Reagovali sme na výzvu a novú mestskú umelú ľadovú plochu - zimný štadión, sme prihlásili na možnosť prekrytia a dobudovanie kvalitného zázemia pre prevádzku a zlepšenie komfortu pre korčuľujúcich aj hokejistov v stanovenom termíne do 15.12.2016  

      Následne 25.1.2017, nám bol zaslaný list na spoluprácu od prezidenta SZĽH pána Ing. Martina Kohúta , týkajúci sa výstavby športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní multifunkčné využitie ľadovej plochy.

   V zimnom období bude plocha využitá na korčuľovanie a hokej a  v letných mesiacoch pre rôzne druhy športu / volejbal, hádzaná, nohejbal ../ a iné podujatia.

     Primátorka mesta iniciovala stretnutie s pánom prezidentom SZĽH, ktorý ju dňa 30.1.2017 prijal v priestoroch ústredia SZĽH. Bolo to úvodné, prvé stretnutie na ktorom si vzájomne  odovzdali základné  informácie o projekte a individuálnych možnostiach riešenia výstavby   v Revúcej. Vzhľadom na využitie novej  umelej ľadovej plochy, ktorú sme otvorili v skúšobnej prevádzke od 5.1.2017, primátorka mesta navrhla a poprosila pána prezidenta SZĽH o jej zapracovanie do projektu ktorého investorom bude SZĽH.

      Mesto Revúca má možnosť  podať  žiadosť o výstavbu viacúčelovej športovej haly do 15.2.2017. Pretože sa jedná pri výstavbe aj o vyvolané investície zo strany mesta,  ktoré ešte nie sú v tomto štádiu predstavovania projektu zo strany SZĽH ani mesta úplné a presné, je potrebné o nich ďalej rokovať.

      O následných krokoch zo strany mesta a rozhodnutiach  poslaneckého zboru  a spolupráci so SZĽH Vás budeme informovať.

 

Listy SZĽH v prílohe.

Súbor na stiahnutie priloha_list.pdf priloha_list.pdf (96.3 kB)

 
 

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST Vytlačiť
 

V roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom SR, a. s. hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja.

Národné informačné stredisko (NiSSR) vyhodnotilo spomedzi 2926 obcí a miest za rok 2016 mesto Revúca ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Celkovo pozitívne bolo hodnotených 30,2 % obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTMesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST


 
 

Informácia oddelenia finančného a majetkovo právneho Mestského úradu v RevúcejVytlačiť
 

Upozornenie – daň z nehnuteľností

Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je  31. január 2017.

Daňové priznania podávajú iba vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2016.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal vlastníkom.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u správcu dane – Mestský úrad Revúca – kancelária č. 2, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca aj Ministerstva financií SR v sekcii  Dane, clá a účtovníctvo – Priame dane – Miestne dane a poplatky.

 

Upozornenie -  poplatok za komunálne odpady

 

Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2017 doporučujeme, aby potrebné doklady doručili na Mestský úrad Revúca  - podateľňa, prípadne do kancelárie č. 2  do  31.1.2017.

 

Zároveň upozorňujeme, že od roku 2017 bolo doplnkom č. 2 k VZN Mesta Revúca č. 118/2012 upravené zníženie poplatku u poplatníkov, ktorí si uplatňujú zníženie poplatku a to na 50 % základnej sadzby poplatku – 10,31 € .

 

Upozornenie - Ostatné miestne dane

U ostatných miestnych daní – daň za psa, daň za používanie VP, parkovné, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, upozorňujeme obyvateľov, že všetky zmeny je potrebné hlásiť do 30 dní na MsÚ Revúca, č. dverí 6 – pokladňa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k daniam a poplatkom za rok 2017 budú doručované v mesiacoch marec až apríl 2017.

 

Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.


 
 

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR ŠFRB ROK 2017 Vytlačiť
 


 
 

SOCIÁLNY TAXÍK – POZOR ZMENA !!!Vytlačiť
 

 S účinnosťou od 1.1.2017 sa menia podmienky poskytovania príspevku na prepravnú službu sociálnym taxíkom. Stanovuje sa limit :

20 poukazov na 3 mesiace.

         Občania, ktorí sú odkázaní na túto službu si môžu vybrať naraz 20 poukazov.   Nárok na ďalšie poukazy budú mať až po uplynutí troch mesiacov od vydania poukazov. Všetky doteraz vydané poukazy ostávajú v platnosti .

 

Objednávky taxíka na čísle :    0911 456 999


 
 

Ďakovný listVytlačiť
 

Ďakovný list


 
 

OZNAM Vytlačiť
 

Oznamujeme všetkým našim klientom, že Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca, Turistické informačné centrum Revúca a Kaviareň národovcov sú od 29.júla 2016 z technických príčin zatvorené do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

PSG


 
 

Mesto Revúca hľadá rečníkov a recitátorovVytlačiť
 

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a recitátorov na občianske pohreby), ktorí budú vedieť na základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ  0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať  na ruzinova@revuca.sk


 
 

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírodyVytlačiť
 

Pre milovníkov turistiky patrí jeseň nepochybne k najkrajším obdobiam v roku. Ruch na turistických chodníčkoch utíchol a všetko je akési tichšie. Krásy jesene a pestrofarebné kulisy našich lesov sú pohladením pre romantické duše, ale prajú i zátišiam fotoobjektívu.

Toto čarovné obdobie plné farieb si môžete vychutnať turistickými vychádzkami po novo značených turistických trasách. V okrese Revúca boli na podporu turizmu vyznačené dve nové pešie turistické trasy, ktoré svojim charakterom majú pripomínať bohatú banícku históriu v oblasti Železníka, Sirka, Rákoša, Burdy a Polomu. Trasy prechádzajúc týmito baníckymi oblasťami poskytujú unikátne výhľady na krajinný ráz nášho regiónu.

 

1. turistická trasa: Rákoš – Rákošská Baňa – Červeňany – Nový Sirk – Hámor – Burda – Polom

Turistická značka: zelená

Dĺžka trasy: 23 km

Čas trasy: Rákoš – Polom 6:05 h; Polom – Rákoš 5:40 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Rákošská Baňa

331 m

2 km

0:30 h

360 m

Rákošská Baňa – Červeňany

360 m

1,8 km

0:25 h

320 m

Červeňany – Nový Sirk

320 m

2 km

0:30 h

340 m

Nový Sirk – Hámor

340 m

3,7 km

0:55 h

320 m

Hámor – Burda

320 m

6,5 km

1:50

350 m

Burda - Polom

350 m

7 km

1:55 h

694 m

2. turistická trasa: Rákoš – Pri javore – Železník, vrch – Nový Sirk

Turistická značka: žltá

Dĺžka trasy: 10 km

Čas trasy: Rákoš – Nový Sirk 3:05 h; Nový Sirk – Rákoš 3:00 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Pri javore

331 m

2 km

1:00 h

676 m

Pri javore – Železník,vrch

676 m

3 km

0:50 h

814 m

Železník,vrch – Nový Sirk

814 m

5 km

1:15 h

340 m

 

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov z vašich nachodených kilometrov.

 

Viac informácií:

Turistické informačné centrum Revúca

tic@revuca.sk

+421 58/28 515 58

 

Zdroj: Dušan Hodoš

Text: MsÚ Revúca, 2016

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírody


 
 

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihriskuVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít projektu pod názvom: „Učíme sa bezpečnosti na cestách“. Mesto  participovalo na spomínanom projekte finančnou čiastkou 515 eur.

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku (ďalej len „DDI“) v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia pre praktický výcvik v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.

V rámci projektu sa podarilo zakúpiť 10 ks detských bicyklov, 10 ks detských prilieb, 30 ks detských reflexných viest a 100 ks reflexných prvkov rôznych druhov.

Zvýšením kvality technického vybavenia DDI sa zároveň zvýšila kvalita výchovy a praktického výcviku žiakov, ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Text a foto: MsÚ

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku


 
 

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v RevúcejVytlačiť
 

logo

 

Dňa   3.12.2015  v našej MŠ na Sládkovičovej ulici za účasti pani primátorky mesta  Revúca MVDr . Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Ing. Igora  Kvetka PhD., člena policajného zboru, člena hasičského zboru, všetkých detí našej MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo sa  slávnostné otvorenie interiérového  dopravného ihriska s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“. Finančnú pomoc na realizáciu nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia.                                            

             Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná organizácia, ktorá každoročne vyhlasuje rôzne vzdelávacie projekty pre rôzne typy škôl, detské domovy a neziskové organizácie.

Témou grantového programu pre rok 2015 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska – exteriérového i interiérového.

Naša MŠ na Sládkovičovej ulici disponovala voľným, nevyužitým priestorom tzv. “kočikárňou“, ktorý sme už dlhodobo plánovali zveľadiť.

Chopili sme sa príležitosti a vypracovali projekt s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“.  S radosťou sme prijali správu, že naša žiadosť o grant bola schválená a podporená sumou 1 845,60€. Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie interiérového / vnútorného / dopravného ihriska a jeho následného využitia deťmi, pedagogickým kolektívom a rodičmi.

Našu „bývalú kočikáreň“ sme v priebehu mesiaca premenili na úžasné dopravné ihrisko – vymaľovali sme steny križovatkami, rušnou ulicou, stavbou, dopravnými značkami, kruhovým objazdom, hasičskou stanicou, záchranárskymi dopravnými prostriedkami. Z finančnej podpory od Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili detské dopravnými prostriedky na vozenie, štvorkolky, kolobežky, stojanové dopravné značky, semafóry, dopravné textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú činnosť a magnetickú tabuľu.

Preto chceme aj touto cestou poďakovať  Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu vybudovania nášho dopravného ihriska, i za darovanie detských odrážadielok, detských bezpečnostných vestičiek a rozprávkovú knižku o dopravnej výchove.

Naše poďakovanie tiež patrí i nášmu zriaďovateľovi – mestu Revúca, za podporenie a podanie našej žiadosti.

                                                                                                G. Kubasková – MŠ Sládkovičova

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej


 
 

Slávnostné ukončenie projektu Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia Vytlačiť
 

VVS, a.s. je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež mesta alebo obce v zastúpení progresívnych primátorov či starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.

Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“

Dňa 29. 2. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v meste Revúca.

 

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

 

Príprava Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok bola v júni 2014. Po schválení finančných prostriedkov z Európskych fondov v novembri 2014 v rámci operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci projektu sa realizovala výstavba splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách mestskej časti Revúčka, čím sa  podstatne  zlepšilo  zaobchádzanie s odpadovými vodami,    ktoré   sa   predtým  akumulovali v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávali   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   je   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na ul. Komenského.  Splaškové  vody sú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.

Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku 2020. Predpokladaným 93,67%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd v lokalite.

Po ukončení siete bola  vybudovaná gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m a 187 ks prípojok a taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m, stoky F v dĺžke 540,20 m.

Zároveň sa vybudovali čerpacie stanice splaškových vôd (3 ks) a 1 merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

 

Zhotoviteľ stavby:

GEPSTAV s.r.o. Michalovce

Stavebný dozor:

EUTECH a.s. Košice

Dátum začiatku realizácie projektu:          08.04.2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:      29.10.2015

Celkové náklady:                                        2 229 267,58 EUR

Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP:                              2 117 804,20  EUR

Druh projektu:                                            Investičný

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s. v Revúcej. Momentálne prebieha proces kolaudácie a vysporiadania všetkých vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR.

Tlačová správa VVS.

FOTO: Mgr. K. Kvetková

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Súbor na stiahnutie ts_revuca.pdf ts_revuca.pdf (473.1 kB)

 
 

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur Vytlačiť
 

Bratislava (10. septembra 2015) – Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 „Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
 

PRÍSPEVOK NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI RODINNÉHO DOMU

ÚČEL PODPORY
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).

KTO A NA AKÝ RODINNÝ DOM MÔŽE O PRÍSPEVOK ŽIADAŤ
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“).

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý
1. bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
2. má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
3. sa nachádza na území SR,
4. je výlučne využívaný na bývanie,
5. a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

AKO SA BUDE ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“). Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu.
Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.
O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31.decembri 2014.
Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.
Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.
 
VÝŠKA PRÍSPEVKU
Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume
1. 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
2. 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.
Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

AKO ZATEPĽOVAŤ
Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“
Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.
Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.
Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.
Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

ĎALŠIE PREDPOKLADY NA ZÍSKANIE PRÍSPEVKU
Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:
1. dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,
2. na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
3. zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
4. predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
5. predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),
6. po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

 

zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176


 
 

Odpoveď na otázku, či môže občan mesta dostať slovo na zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v RevúcejVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia striech materských škôlVytlačiť
 

Mesto  Revúca ďalej  zabezpečilo rekonštrukciu  striech   materských   škôl    na    uliciach Vl. Clementisa   a Sládkovičovej, ktorých realizácia  bola ukončená v marci 2015. Rekonštrukcie  v  celkovej  hodnote  87.200,-eur   boli   financované z  vlastných prostriedkov mesta.  V rámci  rekonštrukcie striech jednotlivých pavilónov materských škôl bolo zrealizované ich zateplenie, osadenie nových strešných vpustí a  odvetracích hlavíc, zhotovenie strešnej  separačnej vrstvy, povlakovej krytiny  a  ochrannej vrstvy, nové oplechovanie klampiarskych konštrukcií. Vykonanie  rekonštrukčných  prác  bolo  nevyhnutné  z dôvodu veľmi zlého  technického stavu  striech  so  značným  zatekaním  dažďových  vôd  do  priestorov  objektov,   čím sa zhoršovali aj vnútorné hygienické pomery. Realizáciou  projektu sa podstatne zamedzí aj úniku   tepelnej energie cez strešné konštrukcie, zlepší sa tepelná pohoda v interiérových priestoroch, ako aj energetická úspornosť pri prevádzke materských škôl.   

Rekonštrukcia striech materských škôl

Rekonštrukcia striech materských škôl


 
 

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.QuirinaVytlačiť
 

Mesto  Revúca   zabezpečilo  výstavbu   nového  verejného  osvetlenia    na  časti  ulice Sv.Quirina   v lokalite  IBV  Za nemocnicou, Revúca.  Zhotoviteľom  stavby  bola  spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Dielo v hodnote 29.100,-eur, financované z vlastných finančných prostriedkov mesta, bolo ukončené v marci tohto roku. V rámci  realizácie stavby  boli  uložené  nové  podzemné  kábelové rozvody, elektrický rozvádzač  a  vykonaná  montáž nových  stožiarov a svietidiel. Projekt  je riešený  tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie miestnych  komunikácií a zároveň  sa  zabezpečila  energetická úspornosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Realizácia  daného  zámeru bola uskutočnená v  rámci projektu výstavby  II.etapy inžinierskych sietí  pre  individuálnu  bytovú  výstavbu v lokalite Za nemocnicou, Revúca. Prevádzka verejného osvetlenia  zabezpečí osvetlenie uličného priestoru, kde  na  priľahlých pozemkoch  je  možná  výstavba  30 rodinných domov.

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.Quirina


 
 

Mesto Revúca spustilo na komunikáciu s občanmi mobilnú aplikáciu City MonitorVytlačiť
 

logo

Mesto Revúca sa začleňuje medzi moderné slovenské samosprávy, ktoré na komunikáciu so svojimi občanmi používajú najnovšie mobilné technológie. Občania mesta môžu odteraz posielať postrehy a podnety na zlepšenie samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor.

Postrehli ste v meste neporiadok, výtlky, poškodené dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie? Neváhajte a nahláste nám to cez mobilnú aplikáciu City Monitor! Aplikácia Vaše hlásenie zaeviduje spolu s fotografiou problému a informáciou o presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne bude podnet povereným zástupcom samosprávy spracovaný a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu môžete sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovaný City Monitor.

Bezplatná aplikácia City Monitor prináša pre obyvateľov mesta Revúca možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez web stránku www.citymonitor.sk. Odtiaľto si ju môžete aj bezplatne stiahnuť pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android (Google Play) alebo iOS (z Apple App Store) a ihneď ju začať používať.

Služba prináša výhody nielen obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať priebeh riešenia ich hlásení, ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník môže v mene mesta hromadne posielať push-notifikácie s aktuálnymi informáciami o všetkých spoločenských, kultúrnych, či športových podujatiach a udalostiach, dočasných zmenách v otváracích hodinách úradov a ďalších novinkách o dianí v meste.

Súbor na stiahnutie CityMonitor-SK.pdf CityMonitor-SK.pdf (847.1 kB)
Súbor na stiahnutie navod.pdf navod.pdf (319.1 kB)

 
 

V meste pribudla nová kameraVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica na financovanie výdavkov projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“. Mesto prispelo na rozšírenie kamerového systému finančnou čiastkou 1 036,03 eur.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Nová kamera s príslušenstvom bola inštalovaná koncom apríla 2015 v oblasti sídliska Podháj. Do prevádzky bola spustená v máji. Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak dohliada celkovo 12 kamier. Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti, efektívne riadenie hliadok Mestskej polície a tiež ich využitie v ostatných častiach mesta podľa aktuálnej potreby.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V meste pribudla nová kamera

V meste pribudla nová kamera


 
 

Chodník - Centrum voľného času, Chodník - Kľak, MK - Generála Goliana, Plocha - ZŠ Hviezdoslavova.Vytlačiť
 

 

Chodník - Centrum voľného času

Rekonštrukcia chodníka k objektu Centra voľného času.

Mesto Revúca zabezpečilo v novembri t.r. rekonštrukciu chodníka  k objektu  Centra voľného času na Ul. Kollárovej v Revúcej  v hodnote 3.100,-€.

Pôvodný    asfaltový    povrch   chodníka   bol  v technicky  nevyhovujúcom  stave  so  značne narušenou   podkladovou   vrstvou.    Predmetom   rekonštrukčných   prác     bolo    vybúranie betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, uloženie podkladovej vrstvy  a zámkovej dlažby. Taktiež bolo vyriešené odvádzanie dažďových vôd  z  objektu  CVČ.

Vybudovaný  chodník  v dĺžke 40 m,  ktorý  je  napojený  na  zrekonštruovaný  uličný priestor miestnej  komunikácie  na  Ul. Kollárovej,   umožní   bezpečný   pohyb  návštevníkov   centra voľného času.

 

Chodník - Kľak

Realizácia chodníka na sídlisku Stred I.

Pri   bytovom  dome  Kľak  na   Ul. Okružnej  v  Revúcej  bol   v  novembri   t.r.  zrealizovaný nový  úsek  chodníka  v hodnote 7.600 €.

Do času  realizácie  bol  daný úsek  len  upraveným  terénom   v  nevyhovujúcom  technickom stave, pričom jeho priechod  bol  hlavne  v nepriaznivom počasí  značne problémový. V rámci    realizácie  zámeru  bol  vybudovaný  chodník  v dĺžke  70 m,  pričom   bol   vykonaný   odkop zeminy, osadené boli  nové  parkové  obrubníky,  uložený  podkladový  materiál    a  zámková dlažba. Vybudovanie  chodníka  zabezpečí   bezproblémový  pohyb  chodcov  v danom  úseku   a taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu v blízkosti novo vybudovaného parkoviska. 

MK - Generála Goliana

Modernizácia povrchu miestnej komunikácie na Ul.Gen.Goliana.

V rámci modernizácie miestnych komunikácií na území mesta Revúca bola v termíne 11/2014 zabezpečená  realizácia  miestnej  komunikácie  na  Ul.Gen.Goliana v Revúcej v dĺžke 230 m.  Pôvodná asfaltová  plocha  bola  v technicky  nevyhovujúcom stave   a  spôsobovala  vodičom motorových  vozidiel   problémy  pri  prejazde  daného  úseku. 

V  rámci    stavebných   prác     bolo    uskutočnené   odfrézovanie    existujúceho  narušeného asfaltového  povrchu  a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia   miestnej  komunikácie  v  hodnote  36.000,-€  zabezpečí  bezpečnú  a  plynulú premávku motorových vozidiel.

 Plocha - ZŠ Hviezdoslavova

Modernizácia plochy v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej.

V  areáli   Základnej  školy   na   Ul.Hviezdoslavovej  v  Revúcej    bola    v  termíne  10/2014 zrealizovaná  modernizácia  spevnenej  plochy  o  výmere  1040 m2,   ktorá  sa  nachádza   pri telocvični základnej školy.

Pôvodná   značne  narušená  asfaltová  plocha   v danej  lokalite    nezabezpečovala  bezpečný pohyb chodcov a  preto  bola  nutná  jej  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia spevnenej plochy v hodnote 13.800,-€   umožní  bezproblémový  pohyb  hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy   a   taktiež zabezpečí  jej využitie  pre rôzne akcie školy  a  mesta Revúca.  


 
 

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. JilemnickéhoVytlačiť
 

V rámci  modernizácie  spevnených  plôch  na území  mesta  Revúca    bola  v   novembri   t.r. zrealizovaná modernizácia spevnených povrchov  pri  Základnej  škole   na   Ul. Jilemnického v Revúcej    a  to   prístupových  chodníkov do  objektu  školy   a  priľahlej parkovacej plochy   spolu o výmere 1040 m2.

Pôvodné  značne  narušené  asfaltové  povrchy  v danej lokalite   nezabezpečovali     bezpečný pohyb chodcov  a  motorových vozidiel  a  preto  bola  nutná  ich  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.    Zároveň  bola  vykonaná   výšková  úprava kanalizačných šácht na realizovanom parkovisku.

Oprava spevnených plôch zabezpečí bezproblémový pohyb hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy.

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického


 
 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. MaliakaVytlačiť
 

Pred   bytových   domami   na    Ul. Š. Maliaka v Revúcej  bola  v  novembri   t.r.  zrealizovaná modernizácia povrchu chodníka  v dĺžke  133 m  v hodnote 5.030 €.

Pôvodný   betónový   povrch   chodníka   bol   v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom      jeho   priechod   bol  značne  problémový.   V  rámci    realizácie  zámeru   bol  uložený  nový asfaltový povrch v celej dĺžke chodníka a vo vstupoch do bytových domov. Oprava  chodníka   zabezpečí    bezproblémový   pohyb   chodcov  v danom  úseku   a   taktiež  esteticky   dotvorí predmetnú lokalitu. 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. Maliaka


 
 

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. RevúčkaVytlačiť
 

Mesto Revúca  zabezpečilo  opravu a modernizáciu  Kultúrneho domu  v  m. č. Revúčka,  ktorá bola  započatá  v roku  2012, kedy  bola  zrealizovaná  výmena  okien   na  všetkých  fasádach objektu,  osadenie  nových vstupných  a bočných  dverí, balkónových  dverí a bezpečnostných dverí  do kotolne objektu.    Ďalej  bola  vykonaná   oprava   a  náter  strešnej  krytiny,  maľby a nátery časti vnútorných priestorov kultúrneho domu. Finančné prostriedky boli zabezpečené z dotácie Úradu vlády vo výške 15.000,-€.

V termíne 09-11/2014 bola na danom objekte  zrealizovaná  oprava vonkajších omietok, náter fasády, rekonštrukcia vstupných schodíšť a nová rampa pre imobilných  v  hodnote 13.200,-€, čím bola ukončená daná etapa rekonštrukčných prác.

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. Revúčka


 
 

Mestsky Rozhlas - SMSVytlačiť
 

Už aj v našom meste môžu obyvatelia bezplatne odoberať hlásenia mestského rozhlasu aj  prostredníctvom SMS správ priamo na ich mobilné telefóny. SMS správy budú slúžiť len v urgentných prípadoch ako napríklad: vyhlásenie pohotovosti pri povodniach, nepriaznivom počasí, odstávke elektrickej energie alebo vody. Sú to správy ktoré by sa občania mali dozvedieť okamžite.

Zaregistrovať sa môžete na: http://mestskyrozhlas.sk/registracia-rozhlas/revuca


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Mesto Revúca ďakuje podnikateľovi - Vladimír Pavko - PYROSPOL Francisciho 406/4 050 01 Revúca pyrospol@stonline.sk ktorý skrášlil piatkový podvečer začínajúcich Vianoc krásnym ohňostrojom na námestí v Revúcej. Ohňostroj potešil deti aj dospelých a vytvoril úžasnú atmosféru mikulášskeho programu. Pánovi Pavkovi za jeho sponzorstvo srdečne ďakujeme.


 
 

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na gemerských tratiachVytlačiť
 

Vážení občania, pokiaľ máte záujem podpísať hore uvedenú petíciu, petičný hárok bude umiestený na Mestskom úrade v Revúcej, na stojne pri kancelárii prvého kontaktu.

Súbor na stiahnutie peticny_harok.pdf peticny_harok.pdf (117 kB)

 
 

Stanovisko mesta k prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta RevúcaVytlačiť
 

      Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Revúca a zákonných možnostiach mesta k obmedzeniu prevádzkovania uvedených hier.

          Prevádzkovanie hazardných hier 

         ( Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov)

            Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry (§3 ods. 1 zákona).

Hazardnými hrami sú  (§3 ods. 1 zákona)
a) lotériové hry,
b) hazardné hry v kasíne,
c) stávkové hry,
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g) kartové hry mimo kasína,
h) charitatívne lotérie,
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom.

            Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa  zákona č. 171/2005 Z. z. a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d).

            Mesto Revúca v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z.  udeľuje licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (najdlhšie na jeden kalendárny rok) a vydáva stanoviská k prevádzkovaniu niektorých iných hazardných hier (napr. videohry, rulety, stávkové hry ...), na prevádzkovanie ktorých udeľuje licencie Ministerstvo financií SR.

            Mesto môže za podmienok uvedených v §10 ods. 6 zákonom č. 171/2005 Z. z.  ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že určité hazardné hry – uvedené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) -  nie je možné prevádzkovať na jeho území. Môže tak urobiť len ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov.

           To znamená, že mesto môže obmedziť prevádzkovanie hazardných hier len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a petícia musí byť podaná v súlade so zákonom o petičnom práve.

            Všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.


 
 

V meste pribudne ďalšia kamera Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“ v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Jedná sa o inštaláciu kamery na sídlisku Podháj (križovatka ulíc J. Kordoša a Štúrova), kde polícia v poslednej dobe eviduje zvýšený počet krádeží, ničenie majetku občanov a mesta, rušenie nočného kľudu a páchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.

Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a efektívne riadenie hliadok Mestskej polície.

Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak po realizácii projektu bude dohliadať celkovo 12 kamier.

 

Text a foto: MsÚ

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera


 
 

Administratívna budova – Šafárikova ulica:Vytlačiť
 

Budova bola v zlom technikom stave, nakoľko sa od postavenia budovy neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

Preto bolo nevyhnutné začať s opravou budovy a s časti rekonštrukciou.

Počas roku 2013 a 2014 sa uskutočnili nasledovné práce na uvedenom objekte.

 • rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
 • maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
 • zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
 • vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy,
 • výmena všetkých okien za plastové.

Uvedenými opravami sa dosiahne  zlepšeniu pracovných podmienok ,pracovníkov, ktorý tam sídlia  a dosiahne sa energetická úspornosť, čo znamená, šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:


 
 

Prevádzkové náklady niektorých objektov vo vlastníctve mesta RevúcaVytlačiť
 

Náklady na prevádzku – voda, elektrina, plyn alebo teplo a drobná údržba niektorých objektov v roku 2013:

Sú to skutočne vyčerpané finančné prostriedky podľa účtovníctva za rok 2013.

Údaje použité v predošlom článku boli použité z rozpočtu roku 2014, skutočne vyčerpané finančné prostriedky za rok 2014 budeme vedieť 31.12.2014

Telocvična na ul. SNP    11 297,-eur
Bývalá škol. jedáleň SNP dnes klubové priestory dôchodcov a únie nevidiacich   7 532,-eur
Bývalá ZŠ Revúčka ( využívaná klubom dôchodcov, občianskym združením a CVČ) 3 021,- eur
Dom športu 17 764,-eur
Areál MFK- formou účelového transferu na prevádzku( mimo el. prípojky) 4 599,- eur
Hala ZSOŠ pre volejbalový oddiel – účelový transfer  3 175,-eur
Futbalový štadión FK Revúčka  665,-eur
Letné kúpalisko  17 350,-eur
Zimný štadión – UĽP  
bežná údržba UĽP cca 10 000,-eur
elektrická energia    UĽP 18 308,-eur
Transfer pre komisiu športu 22 500,-eur

                                                             


 
 

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”Vytlačiť
 

Turistické informačné centrum bolo zriadené začiatkom roka 2009 ako súčasť organizačnej štruktúry mesta z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného ruchu v meste Revúca. Nakoľko rozvoj turizmu až do tohto času nebol dostatočne podporený, vznikla potreba zriadenia kontaktného miesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta.
Turistické informačné centrum (ďalej len „TIC“)zabezpečuje a bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí pre domácich a zahraničných turistov.
Činnosti :

- v rámci predajnej siete Ticketportal a Ticketart predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia. V sieti AMS BUS a Student Agency predaj cestovných lístkov aj na medzinárodné autobusové spojenia,
- zabezpečenie a predaj širokého sortimentu suvenírov a darčekových predmetov, máp, atlasov, literatúry, výrobky remeselníkov, diela ľudových tvorcov a amatérskych výtvarníkov aj s tematikou Prvého slovenského gymnázia,
- vedenie evidencie návštevnosti, účtovnej evidencie, príprava podkladov k mesačnej uzávierke, úhrada faktúr cez internet banking,
- v letnej sezóne prevádzka Kaviarne národovcov.

Adresa:

Turistické informačné centrum, Muránska 18, 050 01 Revúca v budove Prvého slovenského gymnázia

Telefón: 058 28 515 58
Mobil:    0917 346 852
 

OTVÁRACIE HODINY - TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Pondelok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Sobota -
Nedeľa -

                        

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”


 
 

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“Vytlačiť
 

           Zariadenie opatrovateľskej služby „ CILKA“ na Ul. J. Kordoša  546/1 v Revúcej bolo zriadené v samostatnom objekte, ktorý bol pôvodne využívaný ako ubytovňa a ako zariadenie opatrovateľskej služby je v prevádzke cca 30 rokov. Pôvodný prevádzkovateľ bol Okresný úrad v Revúcej, no od roku 2002 je prevádzkovateľom Mesto Revúca. V priebehu rokov 2010-2011 prešlo zariadenie rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov EÚ so spolufinancovaním mesta v celkovej  hodnote 1 452 tisíc Eur.

          V súčasnosti sa o 76 klientov umiestnených v zariadení stará 38 - členný  personál, z toho 29 opatrovateliek, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu  v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, 2  sociálne pracovníčky zabezpečujúce sociálnu rehabilitáciu, 3 pracovníčky zabezpečujúce výdaj stravy, 3  pracovníčky zabezpečujúce upratovanie zariadenia a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne v spolupráci s ÚPSVR prostredníctvom dobrovoľníckej služby sa  zabezpečuje výpomoc naším kmeňovým pracovníkom pri všetkých vyššie uvedených činnostiach.

          Komunita klientov je vekovo príbuzná, s priemerom 80 rokov. V zariadení momentálne žije 16 mužov a 60 žien. Pracovníčky sociálnej rehabilitácie pracujú s klientmi zariadenia , organizujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity so zameraním na aktuálne udalosti počas sviatkov a výročí, duchovné aktivity v spolupráci s cirkvami v našom meste, čítanie literatúry, skupinové terapie zamerané na spomienky z osobného života, pohybovo- relaxačné  cvičenia, autogénne tréningy a pracovné terapie zamerané na nácvik a rozvoj zručnosti prostredníctvo tvorivých dielni. A aby naše ženičky nezabudli aj na bežné práce v kuchyni, v rámci pravidelnej aktivity „Dopoludnie  dobrej gazdinky“ môžu vyrábať gágoriky, rezance, lúskať orechy, poprípade upiecť nejakú maškrtu v novozriadenej kuchynke pre klientov.

          Pri všetkých aktivitách sa prihliada na individuálne schopnosti a požiadavky klientov so zreteľom  na ich zdravotný stav. Klienti sa aktívne zapájajú do týchto činností, radi si zaspievajú, hrajú spoločenské hry, robia ručné práce, maľujú, trávia teplé letné dni v záhrade nášho zariadenia a veríme, že sa tešia na každý nový deň, ktorý ešte príde...

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“


 
 

Projekt splaškovej kanalizácie Revúčka - úspešnýVytlačiť
 

Mestu Revúca bolo dňa 16.10.2014  doručené  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný   príspevok   pre   stavbu    „Mesto Revúca – m.č.Revúčka,    splašková kanalizácia“,  ktorého žiadateľom  je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice.    O  schválení  žiadosti rozhodlo   Ministerstvo  životného prostredia SR   ako  riadiaci orgán   pre   Operačný program Životné prostredie.

Daný zámer rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách m.č.Revúčka, čím sa  podstatne  zlepší  nakladanie  s odpadovými vodami,    ktoré   sa   v súčasnosti   akumulujú v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávajú   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   bude   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na Ul. Komenského.  Splaškové   vody  budú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   predmetnej   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.


 
 

Občania si zaslúžia slušnú kampaň Vyhlásenie ZMOS k začiatku oficiálnej kampane pred komunálnymi voľbami Vytlačiť
 

          Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014  vyzýva všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní.

          Už v samotnej kampani by kandidáti mali preukázať svoje morálne zásady a kultivovanosť,  ktoré by mali patriť k silným stránkam budúcich zodpovedných zástupcov občanov. Združenie miest a obcí Slovenska pripomína všetkým kandidátom, že slušnou kampaňou  dokážu získať aj vyššiu podporu svojich programov. Agresivita a útoky na volebných konkurentov nepatria do otvorenej správy spoločných záležitostí na miestnej úrovni. Nenasvedčujú o politickej kultúre, ani o osobnostných kvalitách kandidátov. Kampaň na miestnej úrovni má byť sprevádzaná najmä zodpovedným prístupom, inou politickou kultúrou a snahou o občiansku participáciu na riadení vecí verejných.

          Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej  správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a  nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť nielen  v nízkom záujme občanov  o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách a obciach.

Súbor na stiahnutie text.pdf text.pdf (153.5 kB)

 
 

Podpora športu v Meste RevúcaVytlačiť
 

Mesto Revúca zabezpečuje prevádzku športových zariadení vo vlastnej réžii, ktoré sú majetkom mesta, čo stálo mesto približne 82 960,- eur za rok 2013. Mesto prispieva vo výške 2400,-€ /rok na úhrady platieb za požičiavanie telocvične ZSOŠ Revúca, pre Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca. Na zabezpečenie ďalšej športovej činnosti (tréningové podmienky – prenájmy, kvalifikovaní tréneri a cvičitelia, účasť športovcov v súťažiach atď.) poskytuje mesto ďalšiu dotáciu.  Mesto prispieva formou nepeňažného príspevku napr. za rok 2013 vo výške 1866 eur na nákup pohárov ,ocenenia, medaile a pod. Finančná dotácia primátorky bola vo výške 1330 eur/2013 použitá na rôzne športové podujatia. Mestský futbalový klub Magnezit Revúca z pridelenej dotácie financuje tiež náklady na energie (el. energia, voda), údržba futbalového štadióna (náklady na benzín),údržba objektu (kosenie).

Schválený transfér za roky 2011-2014 pre jednotlivé športové kluby

P. č. ŠPORTOVÉ KLUBY 2011 - 2014 Transfer čerpaný v rokoch
1. Kynologický klub Revúca 645,- 2011 - 2014
2. MAC Ferrari Revúca 743,- 2011 - 2014
3. Autokrosový klub Revúca 1 384,- 2011 - 2014
4. LMK Ambasador Revúca 506,- 2011 - 2014
5. MFK - Revúca 30 668,- 2011 - 2014
6. Nohejbalový klub Revúca 6 753,- 2011 - 2014
7. AVK Magnezit Revúca 26 917,- 2011 - 2014
8. MHK Magnezit Revúca 1 840,- 2011 - 2014
9. Športový klub Bastav Revúčka 8 875,- 2011 - 2014
10. Klub Biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca 6 848,- 2011 - 2014
11. Karate klub Revúca 4 754 ,- 2011, 2012
12. Kickbox Leon Forest Revúca 2 374,- 2011 - 2014
13. Kulturistický oddiel Magnezit Revúca 1 140,- 2011, 2013, 2014
14. Armwrestlingový klub Magnezit Revúca 2 626,- 2011 - 2014
15. Stolnotenisový klub Magnezit Revúca - Tisovec 2 390,- 2011 - 2014
16. Športový klub SO Revúčka 963,- 2011 - 2014
17. Mile Sport Revúca 97,- 2011
18. Šachový klub mladých CVČ 125,- 2011
19. 1. tenisový klub Revúca 720,- 2012, 2013, 2014
20. Ciro Racing Team, Revúca 200,- 2012
21. Muay Thai 350,- 2013, 2014
22. Klub Slovenských turistov Dúbrava 100,- 2014
  Spolu 101 596,- €  

 

 

 

 


 
 

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriskáVytlačiť
 

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu. Podľa miestnych rodičov ich však bolo v Revúcej málo.

V Revúcej sú najznámejšie a najviac využívané tri ihriska a to na sídlisku ulíc Partizánska a Sládkovičová, za supermarketom Sintra a v areáli Domu športu na Clementisovej ulici. Deťom slúži vežová zostava so šmýkačkou, tunelom a preliezačkou či pružinovým prvkom. Sú tam aj rôzne hracie prvky, napríklad lezecká stena, hojdačka, veža so šmýkačkou, pohyblivý mostík či preliezačky. Nemôžu chýbať ani hojdačky, trojhrazda, prehadzovadlo Žaba, kladina Jazvečík, preliezačka Bidielko. Pre najmenšie deti sú k dispozícii pružinové prvky, vláčik a lezecká stena s počítadlom.

V roku 2014 však Mesto Revúca plní svoj zámer a rozširuje detské ihriská. Či už ide o nové ihriská alebo o existujúce, ktoré dopĺňa o ďalšie prvky. Nové hracie prvky pre deti od 3 do 12 rokov pribudli na detskom ihrisku pri Dome športu, v areáli ZŠ Hviezdoslavova a I. B. Zocha pri multifunkčných ihriskách a v miestnej časti Revúčka pri Dome kultúry. Nielen deti ale aj rodičia sa dočkali nových multifunkčných ihrísk. Dve multifunkčné ihriská a jedno ihrisko na plážový volejbal odovzdala samospráva Revúcej do užívania predovšetkým školákom. Ihriská boli odovzdané do správy Základnej školy Hviezdoslavova. Využívať ich však môžu všetky školské zariadenia.

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

Mnohí vieme, že obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dôvodom je vysoký energetický príjem, dedičný vplyv, psychický vplyvov, spôsob stravovania ale hlavne nedostatok pohybu.
10. október 2014 Nikoleta Janečková
Foto: Nikoleta Janečková / Zdroj: Dnes24.sk link

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriská


 
 

Údržby a opravy miestnych komunikácií za roky 2011 – 2014Vytlačiť
 

Rok 2011

- opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                  10 900.- €

Rok 2012

-  chodník pri Cilke                                                                                  740.- €

-  chodník ul. M.R: Štefánika                                                                2 750.- €

-  cesty medzi garážami                                                                      4 200.- €

-  opravy výtlkov      fa Brantner Gemer s.r.o.                                     15 000.- €

Rok 2013

-  oprava cesty ku kostolu v m.č. Revúčka                                         7 000.- €

-  oprava ul. A. Hlinku                                                                        17 000.- €

-  oprava chodníka  pri moste                                                                600.- €

-  oprava  chodníka na ul V. Clementisa pri V9                                      880.- €

-  oprava chodníka pri MsÚ                                                               10 000.- €

-  oprava uličnej vpuste na ul. Kúpeľná                                              1 500.- €

-  cesty medzi garážami                                                                    1 800.- €

-  opravy výtlkov       fa Brantner Gemer s.r.o.                                   9 700.- €

-  oprava chodníka ku Tescu                                                            17 000.- €

Rok 2014 do 31.08.2014

-  cesty medzi garážami                                                                       500.- €

-  oprava rigola v Maši                                                                           400.- €

-  oprava prístup. Cesty v ZŠ Komenského                                       2 200.- €

-  opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                   6 600.- €

 

Oddelenie OŽP a VP    


 
 

Akcie mesta , ktoré sa realizovali oddelením vnútornej prevádzky Vytlačiť
 

činnosť za obdobie 2011 - 2014

1.Údržba a oprava podľa objektov

Administratívna budova – námestie slobody:

- maľovanie interiéru, výmena podlahovín.

Administratívna budova – Remeselnícka ulica:

- oprava strechy nad obradnou sieňou, maľovanie interiéru obradnej siene
- výmena okien kancelárií za plastové,
- rekonštrukcia kotolne – realizuje sa teraz.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:

- rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
- maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
- zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
- vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy.

Centrum voľného času:

- rekonštrukcia sociálnych častí:  

  ( výmena časti rozvodov, nová sanita, obklady, podlahy, okná, svietidlá, maľovanie), 

- výmena vchodových dverí  a rekonštrukcia miestností (omietky, podlahy, svietidlá, maľovanie),
  náter strechy.

Špeciálna základná škola:

- výmena dlažby na chodbe a schodišti pred vchodom do budovy (financované spolu so ŠZŠ),
- výmena okien na celej budove za plastové  ( realizované v roku 2013 a 2014) .

Budova na ul. SNP ( okr. súd, prokuratúra)

- vnútorné opravy v bývalej školskej jedálni  - vytvorenie zasadačky ( aj na účely volebnej miestnosti a pre - úniu nevidiacich a slabozrakých) ,
- oprava komína na kotolni,
- oprava strechy nad šatňami pri telocvični, výmena dažďových žľabov a zvodov, bleskozvodov,
- výmena okien na telocvični, opravy a maľovanie šatní.

MŠ Sládkovičova aj ŠJ:

- odstraňovanie škôd po krádeži : vetracie komíny, bleskozvody a opravy strechy    ,

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta  aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: elektrický sporák, konvektomat,

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Clementisova aj ŠJ:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: škrabka na zemiaky, elektrický sporák, konvektomat.

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Revúčka:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- výmena vchodových dverí za plastové
- nový elektrický bojler

Futbalový areál MFK Revúca:

- nová káblová elektro- prípojka do objektu
- (finančný transfer na údržbu a prevádzku objektu a tiež na činnosť klubu)

ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova:

- obnova kuchynského vybavenie – zakúpenie konvektomatu (11 979,- €),
- oprava časti strechy  - chodba do telocvične.

Dom športu:

- oprava  strechy vrátane zateplenia,
- opravy oplotenia - úpravy areálu pre detské ihrisko.

Chata Predná Hora:

- prekládka časti elektrickej prípojky,
- nová vodovodná prípojka.

 

Oddelenie vnútornej prevádzky


 
 

Mesto Revúca a investičné akcie realizované v rokoch 2009-2014Vytlačiť
 

Pri všetkých investičných, či nenvestičných akciách , ktoré sa robili v uvedenom období je potrebné zdôrazniť, že sa mesto nezadĺžilo, dokonca znížilo úverovú zaťaženosť z 20% v roku 2006 na 12,8% do roku 2014.

 Mesto je dobre ekonomicky zastabilizované, napriek pretrvávajúcej kríze a ešte trvajúcemu memorandu.

Zrealizované akcie mesta Revúca na úseku regionálneho rozvoja a výstavby

r.2009 :

- Prestavba skladov na útulok pre psov 30.000,-

- Úprava priestoru medzi objektom mestského úradu a areálom SAD 108.000,-

- Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a chodníka, Francisciho ulica 145.000,-

- Modernizácia chladenia zimného štadióna 131.000,-

- Autobusová zastávka v m.č.Revúčka 3.200,-

 r.2010 :

- Rozšírenie cintorína, I.etapa 29.000,-

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Komenského 1.032.000,-

 r.2011 :

- Elektrifikácia chatovej osady Dolinka-Kúpele 386.000,-

z toho : VSE a.s.Košice 376.500,-

             vlastné 9.500,-

- Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry mesta Revúca 1.148.000,-

z toho : dotácia 1.051.000,-

                  vlastné 97.000,-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ul.Sládkovičovej, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Obnova verejného osvetlenia na Ul.Sládkovičovej, M.R.Štefánika, časti Ul.Železničnej, časti Ul.Hviezdoslavovej a priestoru pred Mestským domom kultúry.

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hviezdoslavova 929.000,-

- Nový vykurovací systém v objekte Prvého slovenského gymnázia dar

- Úprava priestranstva pred vstupom do ZŠ Hviezdoslavova 8.300,-

- Oprava cestného povrchu troch križovatiek, t.j. 40.000,-

ulica M.R.Štefánika s ulicami Vl.Clementisa, Komenského, Okružná

 r.2012 :

- Detské ihrisko, areál Domu športu 8.000,-

- Kompletná rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby – Cilka 1.496.000,-

z toho : dotácia 1.240.000,-

                vlastné 256.000,-

- Rekonštrukcia oplotenia Prvého slovenského gymnázia grant VÚB 6.000,-

- Oprava chodníka na Ul.Litovelskej dotácia vlády 23.000,-

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika,

od predajne LIDL po bývalé semafóry dotácia vlády 24.000,-

- Oprava Kultúrneho domu v m.č.Revúčka dotácia vlády 15.000,-

Výmena okien a vonkajších dverí, oprava a náter strešnej krytiny

 r.2013 :

- Rekonštrukcia budovy Prvého slovenského gymnázia 111.000,-

z toho : dar 100.000,-

vlastné 11.000,-

Výmena okien, výmena elektroinštalácie na prízemí, vonkajšie osvetlenie objektu, nová elektrická prípojka, oprava omietok, maľby vnútorných priestorov prízemia, maľba vonkajšej fasády objektu a priľahlého oplotenia, náter strešnej krytiny, montáž drevených podláh na prízemí objektu, výmena drevených šindľov nad sociálnou časťou objektu.

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika k predajni TESCO 17.000,-

- Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.Štúrovej 5.100,-

r.2014 :

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Stred I. 228.000,-

z toho : dotácia 217.000,-

vlastné 11.000,-

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Partizánska, Okružná, Mierová, Gen.Goliana, S.Chalupku a v parkovej časti sídliska Stred I.

 

- Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu „B“ ZŠ Hviezdoslavova 18.800,-

- Rekonštrukcia plochej strechy Domu športu 34.800,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry 293.000,-

z toho : dotácia vlády 100.000,-

vlastné 193.000,-

Výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, obnova časti interiéru, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie, nový vonkajší náter objektu.

- Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch 393.000,-

z toho : dotácia vlády 378.000,-

vlastné 15.000,-

Obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova, J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov, výstavba nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája, Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Vl. Clementisa a  obnova parkoviska na Ul.Remeselníckej.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského

a  Kollárova 225.000,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk 194.000,-

z toho : dotácia vlády 160.000,-

vlastné 34.000,-

V areáli ZŠ Hviezdoslavova sú zrealizované tri nové ihriská. Dve ihriská sú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a  jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu


 
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.májaVytlačiť
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.mája

Parkovisko na Ul.1.mája v Revúcej je realizované podľa schválenej  projektovej dokumentácie. V súvislosti s jeho realizáciou bolo nutné odstrániť jeden vzrastlý strom, pričom v koreňovej sústave stromu sa nachádzajú telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom, čo bolo zistené pri ich presnom vytýčení. Mesto zabezpečilo odstránenie jednej koreňovej sústavy, ktorá sa nachádzala

na ploche realizovaného parkoviska z dôvodu, aby dané parkovisko mohlo byť vybudované podľa projektu stavby.

Ďalší strom v blízkosti okrajového parkovacieho státia pre telesne postihnutých občanov mesto odstránilo z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku občanov, ktorý tam budú parkovať. Pri silnom vetre, alebo zlej poveternostnej situácii by mohlo dôjsť k poškodeniu áut na viacerých parkovacích miestach. V časti pozemku, kde sa nachádza peň vypíleného stromu sa nemôže vybudovať  parkovacie miesto navyše, preto že v dotknutej križovatke musí byť zabezpečená viditeľnosť a k danému návrhu by nebol vydaný  súhlas dopravného inšpektorátu a  ani stavené povolenie.

Peň stromu, ktorý je predmetom diskusie občanov nášho mesta bude povrchovo odstránený v rámci terénnych úprav okolo parkoviska.

Jeho celkové odstránenie nebude vykonané na základe vyjadrenia  spoločnosti Slovak Telekom  a to vzhľadom na  podzemné telekomunikačné vedenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú.

Zároveň oznamujeme občanom mesta, že daný článok, na ktorý mesto Revúca reaguje, nenáležite komentuje stavbu, ktorá nie je ukončená  a  mestom Revúca nebola prebratá.

Mesto zverejní na svojej stránke fotografie kompletne ukončenej stavby pod názvom

"Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca", ktorá rieši obnovu ôsmich miestnych komunikácií  a  výstavbu, resp. modernizáciu  parkovacích plôch v desiatich lokalitách mesta Revúca.

 


 
 

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.Vytlačiť
 

Mesto Revúca  požiadalo  projektanta   pri príprave projektového riešenia stavby  ešte   v roku 2012  o posúdenie návrhu kolmých parkovacích miest na južnej strane komunikácie na Ul.Magnezitárov v Revúcej, pričom bolo vydané nasledovné stanovisko :

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.

1)Návrh parkovacích miest na ulici Magnezitárov  plne  rešpektuje požiadavku vyhlášky  532/2002 Z. z.  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu,  kde  sa  v   §6 uvádza 

"(6) Vzdialenosť  priečelí  budov,  v  ktorých  sú  okná  obytných  miestností,  musí  byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie". 

STN 73 6110  "Projektovanie miestnych komunikácií"   definuje   okraj  komunikácie,  v tomto prípade odstavnej plochy, ako  vzdialenosť  0,5m  od  hrany spevnenej plochy (t.j. obrubníka). V tomto prípade by teda vzdialenosť kolmých parkovacích miest dĺžky 5,0m od priečelia budovy  bola  2,5m.

2) Návrh   kolmých   parkovacích  miest   bol    taktiež   v kolízii    s  viacerými    existujúcimi podzemnými inžinierskymi vedeniami  a ich ochrannými pásmami v danej lokalite..

3) Z hľadiska  požiarnej  bezpečnosti  a  súčasnou  potrebou   zatepľovať  obytné budovy (horľavý materiál) je  nevhodné  umiestňovať  parkovacie plochy v blízkosti obytných budov.

Ing.Miroslav Leško, projektant stavby

Uvedené informácie zverejňujeme z dôvodu nejasností, otázok, pripomienok výstavby parkovacích miest, ktoré sa začali riešiť ešte v roku 2012 a z hlavne preto aby sa vyjasnili dezinformácie.

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.


 
 

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondovVytlačiť
 

Dňa 7. apríla 2014 Mesto Revúca podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pre projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – národná kultúrna pamiatka v Revúcej“, na základe ktorej nám 5. septembra 2014 bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia, obstaranie vnútorného vybavenia vrátane informačno – komunikačných technológií so zámerom rozšírenia poskytovaných služieb, zvýšenia kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a revitalizácie významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním vzácneho kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. Komplexnou priestorovou a funkčnou obnovou sa vytvoria tiež podmienky na realizáciu nových činností múzea, ktoré budú prispievať k rozvoju kultúry v regióne.

Plánovaná je obnova podkrovia – vstavba podkrovia, kde vznikne nový priestor, ktorý bude využívaný na expozíciu a stretnutia s významnými osobnosťami s prezentáciou ich tvorby a zbierok, a obnova - úprava okolitého areálu parku. Po rekonštrukcii bude budova Prvého slovenského gymnázia spĺňať podmienky bezbariérovosti pre hendikepované osoby.

Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu je nateraz stanovený od 9/2014 do 10/2015.

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov


 
 

Oznam - detské ihriskáVytlačiť
 

Vážení občania,
 
Mesto Revúca oznamuje, že sú sprístupnené detské ihriská pri materských školách v Revúcej pre deti a žiakov do veku 10 rokov v sprievode rodičov v čase od 9,00 hodiny do 18,00 hodiny.

erb


 
 

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorenéVytlačiť
 

V dňoch 20.až 22. júna 2014 sa centrum mesta a priľahlé ulice zaplnili hudbou,  spevom, smiechom návštevníkov, ale aj vôňou tradičných jarmočných špecialít-pečenej klobásy,sladkého trdelníka,medoviny, tokajského a mnohých iných ,– konal sa v poradí už 18.ročník Dní mesta Revúca. V piatok 20.júna sa na tribúne  pred Kohútom začal kolotoč  vystúpení detí materských škôl, žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy, folklórnej skupiny Revúška, detského folklórneho súboru Lykovček, v neskorých večerných hodinách skupín All in band a Metalena. Kolotoč pokračoval aj v sobotu vystúpením rómskych tanečných a speváckych skupín, revúckeho spevokolu Úsvit , predpoludní sme si pripomenuli  osobnosť dychovej hudby Jozefa Meriača v II.ročníku jeho Memoriálu. Večer už patril skupinám Ščamba, Helenine oči,Rock Reunion a Kali a Peter Pan. Súčasťou dní mesta je vždy bohatý sprievodný program, ktorý nechýbal ani teraz. Chuťové poháriky nám pošteklila ponuka gemerských špecialít Na panvici i v hrnci žiakov a učiteľov strednej súkromnej školy. Dušu pohladili ukážky výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy výstavou Srdcom k umeniu a žiakov Súkromnej umeleckej školy Artiana  výstavou Pod šiatrom. Športovci si prišli na svoje v športových súťažiach atletickej olympiády Kalokagatia, v silovom trojboji,v tenisovom turnaji a v turnaji v malom futbale, ktoré sa konali na športových ihriskách základných škôl a v Dome športu. Tohtoročné Dni mesta Revúca sa niesli  aj v znamení  otvorenia novozrekonštruovaného  mestského domu kultúry. Po skoro ročnej prestávke sa verejnosti znovu  otvorili priestory nášho kultúrneho stánku, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho výročia. Už je to 50 rokov, kedy sa vo februári 1964 pri otvorení  uskutočnilo prvé divadelné predstavenie, v tej dobe   najmodernejšieho kultúrneho zariadenia v okrese. Ako sa vyvíjal kultúrny život, si môžete pripomenúť návštevou výstavy fotografií Kultúra v čase vo výstavnej sieni kultúrneho domu do 11.júla 2014. Vynovené priestory ako prvých privítali významné osobnosti nášho mesta. V piatok 20.júna sa odovzdávali najvyššie ocenenia mesta Revúca na  spoločenskom podujatí Oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostné okamihy večera vyvrcholili galakoncertom pop operného tria la Gioia. Dni mesta sú už za nami a my sa môžeme  tešiť, čo nové nám prinesú tie nadchádzajúce. –kk-

Informácie z oceňovania osobností mesta Revúca v novom čísle RL.

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorené


 
 

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miestoVytlačiť
 

V decembri 2013, keď zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zasielali príspevok za Mesto Revúca do súťaže o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku, tak ešte netušili, čo to mestu prinesie...

Dňa 1. apríla 2014 bola pani primátorka MVDr. Eva Cireňová pozvaná na otvorenie výstavy                   a vyhodnotenie súťaže do historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Mesto Revúca v súťaži s názvom „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“ v kategórii knihy o mestách, získalo 2. miesto, zásluhou regionálneho historika p. Dušana Dubovského, ktorý je autorom monografickej publikácie „Svätyňa osvety a vzdelanosti“.

Za tento počin mu patrí obrovská vďaka a aj touto cestou mu želáme všetko dobré a tiež prajeme veľa úspechov pri ďalšom písaní o našom meste bohatom na históriu.

Zároveň Mestské lesy Revúca, s.r.o.  v súťaži s názvom „Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2014“ v kategórii nástenné viaclistové – firemné získali čestné uznanie s kalendárom Rok v revúckych lesoch 2014 a v kategórii nástenné jednolistové plagáty získali 2. miesto.

Mestským lesom Revúca, s.r.o. tiež touto cestou ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa pracovných úspechov.

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto


 
 

„Socialny taxík“ v RevúcejVytlačiť
 

Nemáte sa ako dostať do  nemocnice?
Nemáte ako odviesť svojich starých rodičov k lekárovi?

Stačí vám  1 €
MESTO  REVÚCA, v spolupráci  s NEW TAXI,
pre Vás pripravuje pilotný projekt služby

„Socialny taxík“


Služba sa bude poskytovať:

 • občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Revúca
 • občanom  s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu

Bližšie informácie vám poskytnú na MsÚ v Revúcej  číslo dverí 53, kontakt : 0918615419, 28 515 63
Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. v rámci mesta Revúca a jeho MČ.
Objednávky na čísle:      0911  456  999


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Každá kvapka sa počíta“ Vytlačiť
 

 

logo nadacia ekopolis                                  logo Nestle

 

Mesto Revúca získalo grant na projekt
„Každá kvapka sa počíta“

Mesto Revúca získalo grant vo výške 2 500 eur na realizáciu projektu „Každá kvapka sa počíta“. Tento projekt je podporený vďaka Grantovému programu „ NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014“.

 

Cieľom projektu je :

 • úspory vody v budovách MŠ prostredníctvom výmeny pôvodných vodovodných batérií za úsporné batérie a výmeny pôvodných detských WC za nové WC kombi,
 • obohatenie edukačného procesu žiakov MŠ o informácie o dôležitosti a význame vody s dôrazom na jej ochranu.


Prínosom realizácie projektu bude úspora vody v predškolských zariadeniach mesta.
Realizácia projektu je plánovaná v období od marca do októbra 2014.


 
 

„Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“Vytlačiť
 

       Mesto  Revúca  započalo v mesiaci október/2013  realizáciu  stavby   „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“, ktorej zhotoviteľom   je spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.  Pre rok 2013 je naplánovaná obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova.
        V  42.týždni    bolo   uskutočnené    odfrézovanie jestvujúceho   asfaltového   povrchu uvedených  komunikácií. Do 31.10.2013 bude na daných úsekoch komunikácií uskutočňované dočistenie styčných plôch pri cestných obrubníkoch,  výšková  úprava šácht a uličných vpustí, resp. osadzovanie nových uličných vpustí.  Po ukončení uvedených prác je v termíne od 4.11-8.11.2013 plánované uloženie nového asfaltového povrchu  na uvedených úsekoch komunikácií.
        V budúcom roku  sa  bude  pokračovať  v realizácii  danej stavby   a to  obnovou ďalších úsekov  miestnych  komunikácií  na  uliciach   J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov,   výstavbou nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája,Kordoša,Jilemnického,Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Clementisa   a obnovou parkoviska na Ul.Remeselníckej.

         Mesto  Revúca   pripravilo    pre  rok   2014   realizáciu   ďalšej   stavby    pod   názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorej započatie sa predpokladá  v termíne  03/2014. Predmetom  danej stavby  je rekonštrukcia  miestnych komunikácií  na uliciach  Bernolákova, Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia  a  rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

Ulica Litovelská

Ulica Litovelská

Ulica A. Hlinku

Ulica A. Hlinku

Ulica Záborského

Ulica Záborského

Ulica Clementisa

Ulica Clementisa

Ulica Kalinčiakova

Ulica Kalinčiakova


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, RevúcaVytlačiť
 

      Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá   bola   započatá   v mesiaci   október/2013.  Stavba  sa  nachádza  v areáli  Základnej  školy    na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej.

          V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská.   Dve ihriská  budú multifunkčné, určené pre volejbal,  tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal   a  jedno ihrisko  je určené  pre  plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

           V tomto čase sú uskutočňované zemné práce, odvodnenie ihrísk   a  spodné podkladové vrstvy. Ďalšie  stavebné  práce  budú  realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca


 
 

Správy a aktuality v meste

GEMERSKÁ PODKOVIČKA 2017Vytlačiť
 

Tak ako každý rok, ani tento rok tomu nebolo inak a naše mesto 13.10.2017 ožilo folklórom. Vďačíme za to Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Fondu na podporu umenia, Gemersko-malohontskému osvetovému stredisku v Rimavskej Sobote a Mestskému kultúrnemu stredisku v Revúcej. Gemerská podkovička je každoročnou tradíciou, vďaka ktorej je divadelná sála plná folklórnych nadšencov. Pri tejto príležitosti sme si spomenuli aj na Evku Skalskú, ktorá bola zakladajúcou členkou a dlhoročnou vedúcou detského folklórneho súboru Lykovček. Na Gemerskej podkovičke 2017 sa streto viac ako 170 účinkujúcich z detských folklórnych súborov: Lieskovček, Podkovička, Hájik (Rimavská Sobota), Zornička (Klenovec), Zrkadielko (Hnúšťa), Čížiček (Tisovec), Lykovček (Revúca). 

Detičky spolu so svojimi vedúcimi zavítali do Revúcej v dopoludňajších hodinách, kde bol pre nich pripravení sprievodný program a o 14:00 hodine sa všetci spoločne vybrali na miestny cintorín, uctiť si paiatku E. Skalskej a k jej hrobu zložili veniec úctou spriadaný.  Po tomto krásnom akte ucenia si pamiatky nasledoval hlavný program so začiatkom o 17:00 hodine, na ktorom sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť a všetci nadšenci folklóru. 

Cieľom festivalu, od jeho vzniku v roku 2009, je podporovať činnosť detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva tohto regiónu, ako aj bohatých folklórnych tradícií okresov Rimavská Sobota a Revúca.                              

Poďakovanie patrí okrem organizátorov aj všetkým kolektívom a jednotlivcom, ktorí na festivale účinkovali, tiež lektorom a vedúcim detských folklórnych súborov, ktorí pripravili nádherný kultúrny program, a v neposlednom rade aj všetkým divákom, ktorí v piatok popoludní zavítali do Mestského domu kultúry Revúcej.

podkovička 001.JPG

podkovička 004.JPG

podkovička 029.JPG

podkovička 049.JPG

podkovička 082.JPG


 
 

Príroda je krásna vec...Vytlačiť
 

aj o tom nás presvedčili teta Elenka, Renátka a Aďka zo Štátnej ochrany prírody SR Správa NP Muránska Planina.

Druhý októbrový týždeň nám spríjemnili chvíle strávené na školskom dvore, kde sme mali možnosť sa opäť niečo nové dozvedieť o prírode, jej krásach i zákonitostiach. Nabití krásou jesennej prírody a obohatení o nové poznatky zo živej a neživej prírody sme zvládli všetky zaujímavé aktivity vrátane sadenia stromčekov, čo bolo pre nás najväčším zážitkom. Učebnica príroda nám znova odkryla svoje tajomstvá a potešila nielen naše očká, ale aj srdiečka.

                                                                       Materská škola, Sládkovičova, Revúca

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...


 
 

Do Bratislavy za poznanímVytlačiť
 

Dlho očakávanú a logisticky náročnú exkurziu žiakov Základnej školy J. A. Komenského do Bratislavy sa podarilo po dlhých prípravách v októbri 2017 zrealizovať.

Bola zábavná, športová i poučná. Najviac času sme venovali získavaniu nových a veľmi zaujímavých poznatkov. Navštívili sme výrobný závod Volkswagen,  vedecký park Aurelium, úžasnú výstavu Human Body a výstavu Bioštýl.

Prvým miestom poznávania bol obrovský automobilový závod Volkswagen. Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora. Tam sme si  mohli pozrieť a aj si posedieť v modeloch  vyrobených  v Bratislave a súčasne sa oboznámiť s úvodnými informáciami o závode. Pokračovali sme návštevou haly, kde sa vyrábajú a montujú agregáty na jednotlivé modely. Nasledovala prehliadka lisovne  a končili sme karosárňou radu modelov New Small Family. Možno práve tento závod bude v budúcnosti miestom, kde nájdu uplatnenie aj naši absolventi po skončení odborného vzdelania. Je to moderný závod, plný robotov, ktoré postupne preberajú ťažkú manuálnu prácu ľudí.

Druhým miestom bolo AURELIUM – zážitkové centrum vedy. Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote. Pre našich žiakov to bol to super zážitok a bolo veľmi ťažké sa s  jednotlivými exponátmi rozlúčiť. Zažili fyziku, chémiu, biológiu hravou interaktívnou formou. Super zážitok.

Tretím miestom, kde  sme mali možnosť nasávať poznatky bola úžasná výstava Human Body. Na výstave sme spoznávali  kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Jednotlivé galérie boli doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a dokumentmi. Exponáty výstavy boli v rôznych pozíciách. K dispozícii sme mali  odborného sprievodcu – študenta medicíny, ktorý neustále odpovedal na neskutočné množstvo zvedavých otázok našich žiakov.

Poznávanie sme ukončili návštevou výstavy Bioštýl, ktorej nosnými témami bola zdravá strava, duchovný rozvoj, alternatívne spôsoby liečby a mnoho iného zaujímavého.

Každého z nás, ktorí sme sa zúčastnili tejto zaujímavej exkurzie  zaujalo niečo iné a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých informácií.

Exkurzia  bola realizovaná vďaka Nadácii Volkswagen, Amavet-u a Ministerstvu spravodlivosti SR.

Ďakujeme za podporu a poznanie.

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním


 
 

Jesenné slávnosti a Jazda sv.HubertaVytlačiť
 

V sobotu 7.októbra 2017 dopoludnia  na námestí pred Kohútom slávnostné fanfáry ohlásili otvorenie XVIII.ročníka  Jazdy sv. Huberta a V. ročníka Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov. Toto privítanie nastupujúcej jesene organizuje Mesto Revúca v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, združením PRÍRODA-láska moja, Lesmi SR, Mestskými lesmi Revúca a mestským kultúrnym strediskom , s podporou a pomocou miestnych firiem a podnikateľov. Medzi  hosťami ani tohto roku nechýbali priatelia z partnerského mesta Litovel a zástupcovia spoločenských organizácií, ktorých privítala primátorka mesta Eva Cireňová. Po tradičnom dekorovaní  sa jazdci  vydali na  okružnú jazdu mestom. Na námestí pred Kohútom  to zatiaľ žilo a vrelo. Svojimi prezentáciami  a programom priťahovali pozornosť návštevníkov  stánky Mestských lesov Revúca, Lesov SR , NP Muránska planina, a Turistického informačného centra Revúca. Pozornosť, najmä detí pútali ukážky sokoliarov, poľovnícke psy a ich agilita ,jazda na koni, maľovanie na tvár a kreatívne variácie s pečiatkami. Zaujali aj výstavy poľovníckych anomálnych trofejí,  prác žiakov Základnej umeleckej školy Revúca a Súkromnej umeleckej školy i drobnochovateľov. Nechýbali  ani súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a ikebanu, produkty ktorej mohli návštevníci obdivovať hneď od rána, súťaž o najlepší koláč, najposlušnejšieho psa, v jazde zručnosti, súťaž v pílení a rúbaní dreva. Veľký záujem priťahovali produkty kotlov spod gaštanov. Po poľovníckom guľáši, gemerských guľkách a pečených pstruhoch sa len tak zaprášilo. Na pódiu Slovenská poľovnícka komora pasovala a prijímala do svojich radov nových členov-poľovníkov a v kultúrnom programe sa točili vystúpenia detí materských škôl, detského folklórneho súborov Lykovček , Lykovec a  Úsvit. Záver na pódiu patril vyhodnoteniu jednotlivých súťaží, kde ceny odovzdala primátorka mesta a koncertu skupiny BB country.

Text a foto: Katarína Kvetková,  

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

 

 


 
 

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. PeckaVytlačiť
 

Naše již desáté představení města Litovel bude mít tentokrát sportovní nádech. Chceme Vám přiblížit sportovního ducha našeho města – oddíly, které zde působí, cvičení, kterých se občan může účastnit nebo velké akce, které se u nás konají a které i Vy můžete navštívit! Nabídka sportovního vyžití je opravdu široká, takže si u nás vybere opravdu každý. Začněme tedy...

Otevřené mezinárodní mistrovství České republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet – to je Bobr Cup, závod, který se nevzdává. Letos proběhl již 23. ročník této soutěže, který ročně láká stále více soutěžících i fanoušků. Akce se u nás koná vždy na začátku října. Závodí tříčlenné štafety v následujícím pořadí disciplín: běh kros cca 15 km – běží se po lesních cestách, po asfaltovém povrchu a 5x se brodí přes řeku. Druhou disciplínou je jízda na kole – 25 km. Trať vede přes lesní a polní cesty a 3x se brodí řekou. Poslední disciplínou je šestikilometrový sjezd na divoké vodě. Celkem se soutěží v sedmi kategoriích: celkové pořadí muži, celkové pořadí ženy, veteráni muži (nejmladší člen týmu musí být ročník narození 1976 a starší), veteráni muži 2 (nejmladší člen týmu musí být ročník narození 1966 a starší), veteránky ženy (nejmladší členka týmu musí být ročník narození 1976 a starší), akademici muži (všichni členové týmu musí být studenti vysoké školy), akademičky ženy (všechny členky týmu musí být studentkami vysoké školy). Speciální kategorií jsou tzv. crazy teamy, tedy soutěž o nejvtipnější team, který se sladí v jednom duchu pomocí převleků, pokřiků, speciálně upraveného sportovního nářadí na jakékoli téma Free Litovel Bobr Cup. První tři družstva ve všech kategoriích obdrží medaile, poháry a hodnotné ceny. Absolutní vítěz získá 90cm putovní pohár Bobr Cup. Letos byla poprvé vyhlášena kategorie Bobr Man – všechny tři disciplíny může oficiálně absolvovat jeden člověk.

Měsíc srpen ovládá již třetím rokem extrémní překážkový závod série Spartan Race. Na start se každoročně postaví kolem 5 tisíc závodníků. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů a čítá kolem 20 překážek. Za nepřekonání překážky na trati se dělají trestné angličáky. Bahno a voda – tato dvě slova dokonale vystihují závod Spartan Race v Litovli. Kromě kategorie dospělých se běží i tzv. dětský Spartan Kids. Poprvé se letos běžel ještě Spartan Charity, jehož výtěžek putoval Nadaci Nova.

Kromě těchto velkých sportovních akcí se koná i řada menších – například Plaveme s městem, badmintonový turnaj, rybářské závody a mnoho dalších.

V Litovli působí tělovýchovná jednota s formou zapsaného spolku (dříve sdružení) Tatran Litovel, čítající 12 sportovních oddílů. Patří k nim: házená, fotbal, volejbal, šachy, florbal, kuželky, lyžování, turistika, horolezectví, stolní tenis, tenis a malá kopaná. Již v roce 1874 vznikla v Litovli Sokolská jednota. V roce 1924 založili fotbalisté svůj klub pod názvem SK Litovel. Postupně se přidal lední a pozemní hokej a házená. Během druhé světové války, kdy byl Sokol zakázán, všechny oddíly přešly pod SK Litovel. Po osvobození byla činnost Sokola opět obnovena. Po všesokolském sletu v červnu 1948, který vyzněl protistranicky, se schylovalo k celostátní reorganizaci tělovýchovy. Rok 1953 definitivně přinesl zánik litovelského Sokola, když byly tělovýchovné jednoty přičleněny k výrobním závodům a vznikla tak TJ Tatran Litovel. V té době vznikly v Litovli i TJ Slovan a Rudá Hvězda. Název Sokol byl vyhrazen jen pro vesnické jednoty. V roce 1956 pak reorganizace pokračovala a Slovan byl začleněn do Tatranu.

Nejvýraznějším oddílem Tatranu Litovel je oddíl házené, který má bohatou a dlouholetou tradici. Pojďme si ji více přiblížit. Již v roce 1934 byl v Litovli založen sokolský házenkářský oddíl, po válce pak přešel pod TJ Tatran Litovel. V té době se ovšem hráči na rozdíl od dneška věnovali v Československu rozšířené národní házené. Národní (česká) házená má oproti mezinárodní (handball) poněkud odlišná pravidla a v dnešní době se jí již věnuje jen malé množství klubů. Česká házená se v Litovli hrávala vždy v neděli a oddíl měl jak své mužské družstvo, tak i ženské. Více informací z této doby však není – kronika oddílu házené se datuje až od poloviny padesátých let. Z ní se dozvídáme, že družstvo mužů hrávalo krajský přebor. První ročník dnes již tradičního Turnaje o pohár města Litovle se konal roku 1960, historicky prvním vítězem se stalo družstvo Sokola Rokytnice. Byl to první ze dvou ročníků hraných podle pravidel české házené. Národní házená byla velmi rozšířeným sportem, se kterým jste se mohli ještě začátkem 60. let setkat v každé větší vesnici. V té době se však již projevovala nevýhoda národní házené, tento sport nesahal za hranice tehdejšího Československa a nejlepší kluby tak neměly mezinárodní srovnání. Českou házenou začala postupně vytlačovat modernější házená mezinárodní. Dne 1. 8. 1961 byl v Litovli po dohodě hráčů založen oddíl házené mezinárodní. Zpočátku se však paralelně hrála i házená národní, a tak hráči odehráli většinou dvě utkání za neděli. Později však vlivem naděje na lepší umístění upřednostnili házenou mezinárodní.

Historicky první utkání mezinárodní házené proběhlo 19. 8. 1961, soupeřem byl odvěký rival Spartak Uničov. V utkání zvítězili překvapivě litovelští, a to 24:13. K družstvu mužů postupně přibyla družstva dorostenců, starších a mladších žáků, travnatý povrch byl nahrazen škvárovým. U počátků mezinárodní házené v Litovli stáli Jan Kočí, Jiří Letocha, Jaromír Válek, Jiří Dohnálek, Jaroslav Kejval, Miroslav Nič a mnoho dalších. Oddílu házené se daří obsadit soutěže ve všech věkových kategoriích. Starší i mladší dorostenci pravidelně hrají moravské 2. ligy. K tradičním turnajům v roce 2007 přibyl zimní turnaj mužů – Memoriál Františka Čikla a v roce 2013 také květnový třídenní turnaj miniházené Litovel Mini Cup. Po desetiletém působení v první lize se v jubilejním roce 2014 podařilo celku mužů vyhrát první ligu a postoupit do extraligy, čímž dosáhli největšího úspěchu v 80leté historii házené v Litovli.

V Litovli dále působí T. J. Sokol Litovel se svými oddíly jógy, tenisu, badmintonu a dalších. Občané mohou využít také bazénu při Základní škole Vítězná, který pořádá i různé kroužky již pro nejmenší děti. V současné době si občané Litovle mohou vybrat z více jak 20 různých nabídek kroužků od pilates, přes jógu, aerobic až po břišní tance.

Jelikož Litovel a voda k sobě neodmyslitelně patří, tak u nás existuje také TJ VS Litovel se svými třemi oddíly: oddíl sjezdu a slalomu, oddíl rychlostní kanoistiky a oddíl vodní turistiky. V současnosti se TJ VS Litovel věnuje převážně sjezdu na divoké vodě. Každý rok obhajují několik titulů mistrů republiky a závodníci reprezentují Českou republiku i v národním reprezentačním týmu. Oddíl vodní turistiky se vydává sjíždět řeky v České republice i ve světě – např. řeku Salca v Rakousku, řeky v Indii či v jižní Americe.

 

Mgr. Eva Kratochvílová

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka


 
 

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená školaVytlačiť
 

Základná škola J. A. Komenského dňa  5.10.2017 v aule Technickej univerzity vo Zvolene na slávnostnom akte za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku získala oficiálny  medzinárodný certifikát a vlajku programu  ZELENÁ ŠKOLA. Po niekoľko ročnom úsilí sa nám to podarilo. Certifikát a vlajku si prevzali zástupcovia školy počas slávnostného programu. Základnej škole sa dostalo toto medzinárodné ocenenie za jej prínos v environmentálnej výchove našich žiakov – obyvateľov nášho mesta, budovaní krásneho zeleného prostredia školy  a silného ekologického cítenia.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, prevádzkovým zamestnancom a hlavne žiakom, ktorí sa o toto veľké medzinárodné ocenenie zaslúžili.

Ďakujeme

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola


 
 

Kukučínova Revúca 2017Vytlačiť
 

Vo štvrtok 5.októbra 2017 sa v našom meste zišli milovníci poézie a prózy. V priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia sa konal 4.ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Kukučínova Revúca 2017, ktorú organizovali Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a Mesto Revúca. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde ich privítal primátor Milan Kolesár, a v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia posadili pamätnú lipu. Na ceste spoznávania Revúcej a okolia seniorov sprevádzali hostitelia, primátorka mesta Eva Cireňová a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Revúca Zuzana Homoliaková s členmi predsedníctva okresnej organizácie. O deň neskôr, v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia už znelo umelecké slovo a jeho prednes, hlavný dôvod stretnutia. Úvod patril speváckemu zboru Quirin a moderátorovi podujatia Jurajovi Genčanskému, ktorí navodili tú správnu umeleckú atmosféru. Recitátorov zo všetkých krajov prišli podporiť poslanec NR SR Michal Bagačka, ktorý ako „slovenčinár“, má k tomuto žánru blízky vzťah, I.a II.podpredsedovia Ústredia JDS Igor Fabian a  Alois Luknár, poslanci BBSK Jaroslav Demian a Ján Šeševička, predsedovia krajských organizácií JDS a zástupcovia spoločenských organizácií mesta Revúca. Poslankyňa BBSK a primátorka mesta Eva Cireňová privítala všetkých účastníkov Kukučínovej Revúcej v priestoroch s jedinečným geniom loci. Duch a atmosféra vládnuci tomuto miestu snáď prispeli a umocnili umelecký prejav 24 recitátorov, ktorých výkon hodnotila odborná porota s predsedníčkou, šéfredaktorkou časopisu Tretí vek Dobroslavou Luknárovou. A ako zhodnotila prehliadku? Možno by sa celé hodnotenie 4. ročníka našej prehliadky dalo zhrnúť do vety, ktorá zaznela v jednom z prednesov: „ Iba čas vie, aká je v živote potrebná láska.“ Motívy času, života, lásky, ale aj domova, vlasti, človečenstva sa neustále objavovali v ukážkach z poézie i prózy.V tomto ročníku sme prvú časť prehliadky venovali vlastnej tvorbe seniorov a ako prvý sa predstavil  Juraj Kochjar a vďaka jeho básni aj okolitý kraj Revúcej a Muráňa. Tak ako on aj v ostatných poetických textoch boli do vzájomných vzťahov prepletané motívy prírody a človeka raz v intímnom  osobnom vnímaní, ale aj v široko spoločenskom kontexte. Ukážky z prózy mali tak povediac „seniorské ladenie“ s iskričkami príslovečného čierneho humoru. Veď je lepšie smiať sa ako žialiť. Podaním textu zvlášť zaujali z kategórie prózy  M. Póšová poviedkou Teta Anula od M. Zelinku a  L. Jurík kompozíciou príbehov Eugene Dabita Život a skúsenosť. Treťou kategóriou bola poézia a možno povedať, že bola doslova „zlatým klincom“ tohtoročnej Kukučínovej Revúcej. A to aj výberom recitovaných veršov, aj kvalitou prednesu. Žiadne mentorovanie zrelého veku – naopak – veľký cit pre dynamiku básne a jej obsahovú náplň. Stáli pred nami skúsení recitátori, ktorí dokázali nás, divákov, naplno zaujať a presvedčiť. Verš: „Mier je srdce matky“ alebo: „Každým vlasom šedivým si svoje srdce prichýlim“,  alebo: „Poézia chce nové výzvy, nové témy“ či: „A som tu – veľmi doma!“ a mnohé ďalšie zneli a rezonovali v publiku. Snáď najviac zarezonoval prednes  M.Gajdoša a  M. Stankovej. Na záver by som sa chcela z celého srdca poďakovať za všetkých recitátorov našim revúckym hostiteľom. Vybrali nádherný priestor pre našu prehliadku a vytvorili prajné prostredie a priateľské ovzdušie, kde sa umeleckému slovu výborne darilo a kde sme sa my, seniori z rôznych kútov Slovenska, cítili ako doma. Úprimne ďakujeme .Mgr.Dobroslava Luknárová.

Text: Katarína Kvetková, foto.K.Kvetková, J.Pullman. Záznam z prehliadky bude vysielať RTVS v programe Generácie. O dátume a čase relácie budeme informovať.

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017


 
 

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistikeVytlačiť
 

„Jeseň pani bohatá, farbí všetko do zlata...“

Dňa 9. októbra vylákala deti z prípravky MŠ Sládkovičovej na turistickú vychádzku na Revúčku. Cestou zdolávali náročnú trasu vedľa žblnkotajúceho potôčika s príjemným jesenným vetríkom, cestou pozorovali okolité sfarbenie prírody a voľne pasúce sa domáce zvieratká – kravy, kozy, kone, ovečky a barany. Účelom vychádzky bolo aj pozorovanie života ľudí na dedine pri ich jesenných prácach v záhradkách.

Okrem príjemného pobytu v prírode a na dedine nám výlet spríjemňovali batôžky s občerstvením, ktoré nás posilnili aj na ceste späť, po pestrofarebnom lesnom chodníku.

Vyčerpaní, ale plní zážitkov sa budeme tešiť na ďalšie jesenné výlety do prírody.

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

                                                                                                                             


 
 

Technika nás bavíVytlačiť
 

Dňa 4.10.2017 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy J. A. Komenského  a členovia klubu Amavet pri ZŠ zúčastnili exkurzie v Železiarňach Podbrezová.

Najprv navštívili Hutnícke múzeum, ktoré je súčasťou závodu. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr. Hutnícke múzeum im odhalilo históriu hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. Žiakom boli sprístupnené expozície múzea a zaujal ich i odborný výklad týkajúci sa histórie a aktivít závodu od jeho vzniku až po súčasnosť.

Potom navštívili starý závod - oceliarne, v ktorých sa oceľový šrot menil na oceľovú rúru. Videli oceliarenskú pec, kontinuálne odlievanie ocele, odpich ocele a trosky, čistenie kontajnerov od trosky, ktoré pripomínalo menší ohňostroj. 

Exkurzia v tento deň pokračovala v Banskej Bystrici, kde v Podlaviciach v časti Banskej Bystrice navštívili Základnú školu  J. G. Tajovského. Táto škola im sprístupnila unikátny komplex moderných technických učební - CeTech. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom a stavebniciam naučia pracovať s drevom, kovmi, papierom, plastom, polystyrénom či informačnými a komunikačnými technológiami. Ďakujeme vedeniu školy aj pánom učiteľom, ktorí nám umožnili nielen nahliadnuť do priestorov ich Centra techniky, ale umožnili žiakom aj prakticky si vyskúšať učenie v takých úžasných podmienkach.

Návštevou technických múzeí, závodov a škôl v blízkom aj vzdialenejšom okolí sa snažíme žiakom našej základnej školy ukázať možnosti techniky, sprístupniť a spopularizovať im techniku, ako aj nasmerovať ich k štúdiu technických odborov na SŠ.

Technika nás baví

Technika nás baví

Technika nás baví


 
 

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ RevúcaVytlačiť
 

Ani tohtoročné septembrové počasie nesklamalo a slnečné lúče sa predreli cez ťažké mraky, aby si už po deviaty krát mohli naši žiaci zmerať sily v minifutbale o pohár riaditeľky ŠZŠ Revúca. Zasúťažiť si prišli žiaci zo ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ s MŠ Lubeník, ZŠ s MŠ Muráň, ŠZŠ Jelšava, ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Brezno, ŠZŠ Čierny Balog a ŠZŠ Polomka. Počas taktickej hry, oťukávania nového súpera a jeho športových zručností zároveň prebiehalo spoznávanie nových kamarátov, upevňovanie kolektívov a „starých priateľstiev“. Všetci sme sa už na to tešili. Futbalové družstvá hrali so športovým zápalom, zo všetkých síl sa snažili dosiahnuť čo najlepší výsledok a veru nemali núdzu ani o horlivé povzbudzovanie.

1. miesto si zaslúžene odnieslo družstvo starších žiakov zo ZŠ s MŠ Jelšava, 2. miesto ŠZŠ Brezno, 3. miesto ŠZŠ Čierny Balog. Najlepším strelcom zo starších žiakov sa stal Dominik Brindzák. Mladší žiaci sa samozrejme tiež nedali zahanbiť a 1. miesto si odniesla  ZŠ s MŠ v Muráni, 2. miesto ZŠ s MŠ Jelšava, 3. miesto ZŠ s MŠ Lubeník a najlepším strelcom sa stal Milan Chudík. Napriek tomu, že sa naši hráči neumiestnili v prvej trojke i naďalej trénujú a zároveň sa tešia na september 2018, aby ukázali čo nové sa počas roka naučili. Veľké poďakovanie patrí sponzorom za poskytnuté dary, ktorými podporili športové podujatie: Lekáreň Lianela, Slovmag, a.s. Lubeník, Pekáreň- Belák M., CRT Sevice s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa a súkromným spomzorom. Poďakovanie patrí aj mestu Revúca za možnosť odohrať turnaj na multifunkčných ihriskách.

 

Mgr. Čipková K.

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca


 
 

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

Prvý októbrový týždeň ovládli našu MŠ všakovaké príšery, rozprávkové bytosti, či iné vymyslené postavičky. Fantázia, akú predviedli naši rodičia spolu s deťmi sa len tak nevidí. Darmi jesennej prírody, hlavne tekvičkami, tak skrášlili interiér škôlky. A práve preto nás aj tento rok navštívila pani jeseň, aby obdarovala všetkých, ktorí sa tejto farebnej októbrovej akcie zúčastnili.

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej


 
 

Šikovná jazdkyňa na koniVytlačiť
 

V dňoch 30.9.-1.10. sa mladá jazdkyňa Timea Jasenková zúčastnila westernových pretekov - Majstrovstvách Slovenska v Galante, kde sa stretli tí najlepší jazdci z celého Slovenska. Aj napriek silnej konkurencii, stresu a tomu, že Timea nemohla štartovať v mládeži tak ako to plánovala, aj tak dosiahla vynikajúce výsledky. V disciplíne Pole Bending skončila na 2. mieste v otvorenej kategórií, v ktorej spolu s Timeou pretekali dospelí jazdci, čiže sa tak stala Vicemajsterkou Slovenska. Tento úspech a ďalší v podobe titulu šampióna za sezónu 2017 v disciplíne Barrel Race, tak isto v otvorenej kategórií, dosiahla so svojou celoročnou parťáčkou Enigmou, s ktorou sa spoločne zlepšovali počas celej sezóny za rok 2017 a to pri každom jednom štarte. Dvojici želáme ďalšie úspechy aj do budúceho roka.

Timea sa pretekov zúčastnila aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

Text a foto: Ladislav J.

Šikovná jazdkyňa na koni

Šikovná jazdkyňa na koni

Šikovná jazdkyňa na koni


 
 

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mestaVytlačiť
 

Posledné preteky letnej sezóny absolvovali členovia  Atletického klubu ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského  v Banskej Bystrici. Bol to už 57. ročník Horehronských hier v atletike žiakov a žiačok základných škôl.Naši športovci  zabojovali a domov sme sa vracali so šiestimi medailami –

jednou zlatou, ktorú získala Lucka Ďurišková v skoku do diaľky, štyrmi striebornými - Ninka Vavreková v kriketke, Roman Krokavec v behu na 60m, Saška Štempelová v chôdzi na 1000 m a Lucka Ďurišková v behu na 60m a jednou bronzovou medailou, ktorú vybojovala štafeta mladších žiakov v behu na 60m v zložení Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilík, a Tomáš Galovič.

Okrem týchto skvelých umiestnení musíme spomenúť aj trochu smoliarske 4. miesto Filipa Špaka v behu na 300m, 4.miesto Mateja Paluša aj Sáry Krštieňovej v diaľke, 5. miesto Filipa Śpaka v behu na 60m a 6.miesto Zuzky Kiselovej vo vrhu guľou a v hode kriketkou, ktorým chýbalo kúsok športového šťastia k zisku medailovej pozície.

Blahoželáme medailistom a všetkým pretekárom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, športového klubu a nášho mesta.

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta


 
 

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaustVytlačiť
 

Zaoberať sa témami vojen 20. storočia, terorizmom, rasizmom a podobne, je v súčasnosti takmer módnym tovarom v mnohých médiách. Mňa, učiteľku dejepisu, znepokojujú niektoré neobjektívne, stereotypné informácie, ktoré sú podsúvané verejnosti, teda aj mladým ľuďom. I to bol dôvod, prečo sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ I. B. Zocha  v Revúcej rozhodli navštíviť Múzeum holokaustu v poľskom Osvienčime. Účelom nášho putovania bolo prostredníctvom obrazov, fotografií, životných príbehov, cez ľudské utrpenie, bolesť a osudy ľudí, ktorí neprežili či prežili hrôzy koncentračného tábora priblížiť žiakom najväčšiu tragédiu ľudstva v 20. storočí – holokaust.  Muzeálne zbierky, obrazové, písomné pramene, hovorené slovo sprievodkyne, fakty o živote väzňov ukázali žiakom skutočnú podobu fašizmu, extrémizmu,  rasovej nenávisti.  

„Už rozumiem slovu holokaust. Práve som navštívila najväčší cintorín európskych národov, “ boli slová žiačky 9. ročníka po prehliadke expozície múzea. Mňa jej slová upokojili. Hodina dejepisu v múzeu splnila svoj cieľ.

 

A.B.

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust


 
 

Návšteva múzea holokaustu Vytlačiť
 

O koncentračných táboroch v Poľsku a v Nemecku sme počuli a dočítali sa už mnoho informácií.
Dlho sme však nevedeli o existencii pracovných táborov  v Novákoch, v Seredi a vo Vyhniach, odkiaľ boli posielaní slovenskí židia do tých najväčších koncentračných táborov.

Dňa 2. októbra 2017 žiaci 7. B triedy Základnej školy J. A. Komenského navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sa na vlastné oči presvedčili, že téma holokaustu bola prítomná aj na území nášho štátu a jeho artefakty sme si mali možnosť prezrieť v expozíciách, ako aj na putovnej výstave o rómskom holokauste. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. “

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu


 
 

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnostiVytlačiť
 

V nedeľu 1.októbra 2017 sa v mestskom dome kultúry konali oslavy mesiaca úcty k starším. Podujatia Základnej organizácie JDS v Revúcej sa celý tento rok nesú v znamení 20.výročia  jej založenia. Na pódiu v divadelnej sále sa zišli tí, ktorí za 20 rokov pôsobnosti organizácie viedli a stále vedú, plánujú a koordinujú činnosť a aktivity našich seniorov. Predsedovia, bývalí a súčasní Ing.Ján Galovič, Mgr.Zuzana Homoliaková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou Okresnej organizácie JDS a Mgr.Oľga Kuchtová, súčasná predsedníčka základnej organizácie. Členovia výboru, bývalí, ktorým boli udelené pamätné listy a súčasní, ktorí obdržali ďakovné listy. Nezabudlo sa ani na jubilantov 60,70,80 aj 90-ročných a na tichú spomienku  tých, ktorí sa na nás už pozerajú z nebeských výšin. Seniori sa poďakovali za finančnú podporu a spoluprácu Mestu Revúca, Mestskému kultúrnemu stredisku Revúca, Základnej škole J.A.Komenskému a mestským novinám Revúckym listom. My im ďakujeme tiež za organizovanie podujatí a príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti. Na čas, v spoločnosti seniorov spomínala vo svojom príhovore aj primátorka mesta Eva Cireňová. Za 20 rokov pôsobnosti ZO JDS prežila so seniormi ako primátorka mesta 11 rokov veľa úsmevného a príjemného v širokej škále aktivít, ktoré zorganizovali. A že ich bolo dostatok, od kultúrnych po športové, sme sa dozvedeli od predsedníčky Oľgy Kuchtovej. Jej príhovor bol súčasne poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na činnosti organizácie a ktorí jej pomáhajú. Lebo financie sú potrebné ale za všetkým  vždy stoja ľudia. Záver slávnostného programu patril vystúpeniu spevokolu Úsvit a po krátkej prestávke hudobnému programu Jána Ambróza.  Prajeme všetkým členom organizácie veľa zdravia, chuti,  optimizmu a entuziazmu do  práce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Text : Katarína Kvetková, foto:K.Kvetková,G.Fabian 

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti


 
 

Zasadal parlamentVytlačiť
 

Zvolení zástupcovia tried Základnej školy J. A. Komenského do Školského parlamentu sa stretli 27. 9. 2017 na prvom slávnostnom  zasadnutí, na ktorom zložili sľub a zvolili si členov vedenia parlamentu .

Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi,  vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť. Jadro žiackeho parlamentu tvoria pravidelné, spravidla mesačné zasadnutia parlamentu, na ktorých zvolení zástupcovia žiakov zo všetkých tried diskutujú o témach a prijímajú k nim uznesenia. Priebeh je založený na pevne stanovenej schéme, ktorá  sa riadi podľa obvyklej štruktúry programu zasadnutí podobných grémií. Jeden zo žiakov je predsedom, ktorý zasadnutie pripravuje a vedie. Pred zasadnutím mu môžu podať členovia parlamentu body na prerokovanie, ktoré si prinesú napríklad zo svojej triedy. Na zasadnutí postupne prediskutujú jednotlivé body programu a spoločne sa uznesú, čo treba urobiť. O výsledkoch zasadnutia sa spíše zápisnica a školská komunita je o nich informovaná rôznymi spôsobmi. Napríklad zástupcovia žiakov prinesú tieto výsledky do svojich tried. Je tu tiež možnosť preniesť na žiacky parlament  projektové formy práce. Takým spôsobom sa môžu etablovať napríklad pracovné skupiny so špecifickými úlohami,  môžu sa naštartovať časovo obmedzené žiacke iniciatívy alebo podporiť prebiehajúce aktivity týkajúce sa vzdelávania v pracovných skupinách, plánovania a realizácie rôznych zámerov.

Členovia vedenia parlamentu Základnej školy v školskom roku 2017/2018:

Predseda žiackeho parlamentu: Nina Natália Vavreková

Podpredseda žiackeho parlamentu: Róbert Biž

Zapisovateľ: Kristína Kiselová

Referent pre prospech a správanie: Veronika Tardová , Simona Vrbjarová

Vedúci športových podujatí: Dávid Kováč,Marek Gomori, Milan Bukóci

Vedúca kultúrnych podujatí: Nikola Uhľárová, Diana Huťanová 

Na prvom zasadnutí bol aj prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce obdobie. Poslanci sa dohodli, že parlament bude zasadať raz mesačne, podľa plánu práce. Poslanci vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU 2017/2018 – oboznámili sa s pravidlami súťaže. Rozdelili si úlohy a aktivity, ktorým sa chcú venovať v školskom roku 2017/2018.

Prajeme všetkým poslancom veľa síl a chuti pri plnení si svojich povinností.

ŠP

Zasadal parlament

 


 
 

Účelové cvičenie u ZocháčovVytlačiť
 

Dňa 29. septembra 2017 žiaci ZŠ I.B.Zocha prežili v škole netradičný deň. Po zaznení varovného signálu nasledovala pohotová evakuácia školy, ktorá prebehla úspešne. Samozrejme, nemuseli sme čeliť žiadnym živelným pohromám.  V rámci účelového cvičenia žiaci absolvovali pochod do terénu a  niekoľko stanovíšť, na ktorých si preverili vedomosti a praktické návyky získané pri výučbe učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí- civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana.

Hádzali granátom do vymedzeného územia s pomocou pani učiteľky Pirochovej, zahrali sa na zdravotníkov a zopakovali si prvú pomoc s pani učiteľkou Špaldovou, absolvovali prechod zamoreným územím so správne nasadenou maskou pod vedením pani učiteľky Hrivnákovej,  topografiu si precvičili s pani učiteľkou Kunštárovou a presnú mušku si overili pri pánovi učiteľovi Bábeľovi.

Celkovým víťazom sa stali žiaci deviateho ročníka. Víťazom blahoželáme, ale pochvala patrí všetkým, ktorí sa cvičenia zúčastnili, pomohli a zaslúžili sa o príjemnú atmosféru.

Zocháči, okrem vydareného účelového cvičenia, podporili v tento deň aj myšlienku udržateľnej mestskej mobility. V rámci národnej kampane Európskeho týždňa mobility sme zorganizovali školskú súťaž v jazde na bicykli. Tohtoročná téma je zameraná na ,,Čistú, zdieľanú a inteligentnú mobilitu,,. Každoročne motivujeme žiakov, aktívne sa zapájame a vytvárame priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi našimi Zocháčmi. Ďalšia vydarená akcia  priniesla prvenstvo Samuelovi Michalovi Simanovi, žiakovi VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Sedlák zo VI.A triedy. Tretie miesto si vybojovali dvaja žiaci, a to Lukáš Joniak z VII.A a Kristína Kederová z VI.A triedy. Aj keď sa všetci neumiestnili, dali zo seba maximum a nazbierali nové vzácne skúsenosti, ktoré určite využijú na budúci školský rok.

Mgr. M.Pirochová, Mgr. Z.Kunštárová, Mgr. I.Špaldová

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov


 
 

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v SerediVytlačiť
 

     V nedeľu 24. 09. 2017 v deň narodenia nášho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta, sa 80 členov ZO SZPB gen. Viesta a sympatizanti, vybrali do Serede na návštevu Múzea holokaustu, aby sme bytostne poznali aké utrpenie a tragédiu spôsobili židovským občanom a rómom, prijaté zákony na Slovensku počas 2. svetovej vojny. V novozriadenom múzeu v budove bývalých vojenských kasární sme si prezreli expozíciu, ktorá dokumentuje ťažké tragické obdobie – temnú stránku našich dejín. V týchto budovách za 1. Slovenského štátu bolo zriadený pracovný a koncentračný tábor odkiaľ deportovali židovských občanov do nemeckých táborov smrti na Poľskom území.

    So záujmom sme si prezreli hodnotnú expozíciu, dobové dokumenty, fotografie ako aj predmety a vypočuli si kvalitný sprievodný výklad. Odchádzali sme s množstvom nových trpkých poznatkov a s predsavzatím, aby každý niečo urobil preto aby sa takáto doba nikdy neopakovala a aby mládež navštevovala toto miesto a poznala čo dokázala ideológia rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie ľudstvu spôsobiť.

Členovia ZO SZPB gen. Viesta ďakujú hlavnému sponzorovi Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa akcia mohla zrealizovať.

 

Text a foto: Štefan Haviar

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi


 
 

#BeActive. Buď aktívny!Vytlačiť
 

Pohyb je dôležitou súčasťou života každého človeka. Deti v súčasnosti uprednostňujú sedenie pred telkou, počítačom či mobilom, necvičia, dokonca sa zámerne ulievajú z telesnej. Pritom mnohokrát je práve telesná výchova v škole jedinou pohybovou aktivitou, ktorú majú. Nedostatok pohybu oslabuje ich svalstvo, spôsobuje chybné držanie tela, nadváhu, dokonca stále viac detí už v školskom veku trpí obezitou.

Práve školy ponúkajú pred deti najlepšiu príležitosť hýbať sa, venovať sa športovým aktivitám. Ani my na Hviezdoslavke sme si nenechali ujsť možnosť zapojiť sa do 3. ročníka Európskeho týždňa športu. Pre dievčatá sme v dňoch 27. a 28. septembra 2017 pripravili hodinu zumby a pre chlapcov futbal. Šťastné tváre detí, radosť z pohybu, latinsko-americké rytmy a ladné tanečné pohyby, to všetko svedčí  o tom, že deti sa rady hýbu.

Ďakujeme Radke Ormisovej a Marianovi Gackovi, že si našli čas, prišli k nám a pripravili pre nás „super“ zumba cvičenie.

Pretože hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, nezabudnite! Buďte aktívni nie len počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok

#BeActive. Buď aktívny!

#BeActive. Buď aktívny!

#BeActive. Buď aktívny!.


 
 

Európsky deň jazykovVytlačiť
 

Poznáte príbeh o Babylone? Ľudia v ňom začali odrazu používať rôzne jazyky pri stavaní spoločnej veže, a tak mali veľký problém pri vzájomnej komunikácii. Veža tak ostala nedokončená...

26. septembra si pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici taký malý babylon vyskúšali na projektových aktivitách, ktoré pre nich pripravili vyučujúci cudzích jazykov. Tento rok však medzi žiakmi nezaznela len naša obligátna angličtina či nemčina, ale žiaci sa potrápili aj s francúzskymi, talianskymi, holandskými, poľskými a tiež rómskymi slovíčkami. A tak sa naši šikovní piataci, šiestaci a siedmaci mohli dozvedieť napríklad aj to, ako v Taliansku kotkodákajú sliepky, v Anglicku kvičia prasiatka alebo v Nemecku kŕkajú žaby. Rôznymi druhmi aktivít, ktoré rozvíjajú tvorivosť, pochopenie písaného aj počutého textu, ako aj praktické uplatnenie nadobudnutých vedomostí, sa učitelia snažili oživiť proces výuky cudzích jazykov a tiež zvyšovať záujem detí o jazykovú oblasť vzdelávania.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.

V modernej Európe však rôznorodosť nerozdeľuje, ale práve naopak – spája. A my, učitelia sa aspoň tak trochu snažíme každý rok 26. septembra skúšať stavať našu európsku babylonskú vežu v mysliach mladých ľudí.

                                                                                              Mgr. Lucia Barišová

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov


 
 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekomVytlačiť
 

Európsky deň jazykov sa v Základnej kole J. A. Komenského  niesol v znamení rôznorodých aktivít, ktorými sme si pripomenuli interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ale hlavne chceli motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzích jazykov. Hneď ráno smerovali kroky prvostupniarov do knižnice, kde im malí herci z 3.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej zahrali anglické divadielko Little Red Riding Hood. Spoločne si tiež zaspievali pesničku v piatich svetových jazykoch. Žiaci 2. stupňa si vylosovali jednu krajinu Európskej únie aby zistili zaujímavosti o jazyku , ktorým sa v danej krajine hovorí. A tak sme sa dozvedeli, že najdlhšie slovo v nemčine má až 67 písmen, že na českom „pošušňaníčku“ by ste si znamenite pochutili. Na hodine ruského jazyka bol tak veselo, že „Rascvetaľi jablaňi i grúši“ a tiež „V ľesú radílas jólačka“. Nemohol chýbať ani jazykový kvíz, ktorý preveril vedomosti, ale aj tipovacie schopnosti žiakov. Čerešničkou na torte bolo divadelné predstavenie Grandpa for sale, s ktorým získali naše herecké nádeje zo 7.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej krásne 4. miesto na celoslovenskej súťaži v Jazykovom kvete a ktorý bol krásnou bodkou tohto zaujímavého a pestrého dňa. Ďakujeme.

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom


 
 

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

Aj v tomto školskom roku sme v našej materskej škole pripravili pre predškolákov tradičný jesenný atletický trojboj. 27.septembra 2017 na ihrisku vládla pravá športová atmosféra, umocnená príjemným slnečným počasím. Predškoláci z lienkovej a slniečkovej triedy si zmerali sily v 3 športových disciplínach: beh na 20 m., skok do diaľky z miesta, hod loptou.

Výsledky našich detí v jednotlivých disciplínach síce ešte nemôžu konkurovať tým olympijským, ale za pár rokov - ktovie? Výkony a úsilie našich predškolákov boli obdivuhodné. Všetkých prekvapili svojou vytrvalosťou a húževnatosťou. Ďakujeme aj naším mladším kamarátom s p. učiteľkami, ktorý nás povzbudzovali. Po ukončení všetkých disciplín nasledovalo slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov, ktorý obdržali diplomy.

Na rozlúčku s celou akciou každého čakala sladká odmena.

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej


 
 

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKUVytlačiť
 

Počas poslednej septembrovej, poriadne chladnej nedele sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v päťboji mladšieho žiactva.

Náš atletický oddiel ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského  reprezentovali štyria pretekári - Lucka Ďurišková, Ninka Vavreková, Nelka Chlebušová a Milan Smolko. Päťboj je náročný tým, že každý musí absolvovať všetkých päť disciplín - 60m prekážky, 600 m, skok do diaľky, hod kriketkou a 60m .

Šli sme viac menej zbierať nové skúsenosti, ale vracali sme sa nadmieru spokojní, keďže Lucke Ďuriškovej sa podarilo preraziť a po súčte bodov v jednotlivých disciplínach skončila z 35 pretekárok celkovo na šiestom mieste, keď pred ňou skončili iba bratislavské skúsené pretekárky.

Tým sme znovu dokázali, že revúcki atléti z nášho školského atletického klubu už dokážu konkurovať na pretekoch skúseným atletickým klubom z dlhoročnou tradíciou. Uznanie patrí aj ostatným našim pretekárom, ktorí si spravili v jednotlivých disciplínach osobné rekordy .
Najbližšie nám držte palce budúcu nedeľu na Majstrovstvách kraja mladších žiakov a prípraviek v Dubnici nad Váhom.

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU


 
 

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v RevúcejVytlačiť
 

Vyvrcholením letnej biatlonovej sezóny boli Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnili počas víkendu 23.-24.9.2017 v Revúcej.

V sobotňajších pretekoch sa na štart postavilo 181 pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Zo štyroch „dospeláckych“ kategórií mal domáci klub Magnezit Revúca zastúpenie v podobe štyroch pretekárov. Tieto kategórie prebiehali v sobotu dopoludní za výdatného dažďa. Najúspešnejšie z našich si počínala Anna Košinárová ziskom zlata v kategórii žien 22-39 ročných a Radovan Humeník, ktorý získal striebro a teda titul vicemajstra SR v kategórii 18-19 ročných dorastencov. Nemôžeme nespomenúť zlato a majstrovský titul nášho odchovanca Tomáša Sklenárika a štvrtú priečku Lukáša Ottingera, ktorý sa v súčasnosti ešte zotavuje zo zranenia. Obaja ako študenti športového gymnázia v súčasnosti reprezentujú ŠK Železiarne Podbrezová.

Popoludní dážď ustal, žiaci však napriek tomu pretekali tiež v náročných podmienkach. Veľká vďaka patrí domácim organizátorom, ktorí sa počas celých pretekov snažili udržiavať trate na čo najlepšej úrovni, sypali na ne piliny, aby sa pretekári nezabárali do hlbokého blata. Na štart sa postavilo 109 žiakov a žiačok v troch vekových kategóriách.

V kategórii 10-11 ročných chlapcov sa na štart postavili dvaja naši pretekári a obaja sa mohli tešiť z medailí. Markus Sklenárik získal striebro a Adrián Ottinger bronz. V tej istej vekovej dievčenskej kategórii získala bronz Alexandra Štempelová, hneď za ňou sa umiestnila Veronika Šteczová. Lenka Repáková, druhá najmladšia z vôbec všetkých štartujúcich si vybojovala deviate miesto.

V strednej vekovej kategórii (12-13 roční) sa našim strelecky príliš nedarilo. V najpočetnejšej kategórii chlapcov štartovalo až 30 pretekárov. Do prvej polovice sa podarilo prebojovať Samuelovi Michalovi Simanovi (14. miesto) a Róbertovi Bižovi (15. miesto). Tomáš Kuchta obsadil 24. priečku. O silnej konkurencii v tejto vekovej kategórii hovorí aj fakt, že napriek nižším umiestneniam prví dvaja naši chlapci získali výkonnostné triedy (tie sa udeľujú do určitého časového odstupu od času víťaza).

V strednej vekovej kategórii dievčat štartovala Tamara Molentová, u ktorej to po prvej streľbe vyzeralo veľmi nádejne, avšak pokazená druhá streľba pre problémy so zbraňou ju odsunula na konečnú 8. priečku z celkovo 16 štartujúcich. Napriek tomu získala v boji s o rok staršími „kolegyňami“ druhú výkonnostnú triedu.

V kategórii 14-15 ročných má náš klub zastúpenie len v dievčenskej kategórii, a to vďaka nášmu najväčšiemu želiezku v ohni – Eme Kapustovej. Emke sa v predchádzajúcich sezónach vždy najmenej darilo práve v domácom prostredí, no tentokrát sa to našťastie nepotvrdilo. So 100%-ným streleckým výkonom v ležke aj stojke si do cieľa dobehla pre v poradí už druhý titul majsterky SR v tejto sezóne.

Po oficiálnych pretekoch sa bežali už tradičné preteky prípravky (detí do 9 rokov), ktoré majú  veľkú popularitu. Je to tiež jedna z foriem ako prilákať deti k tomuto peknému športu. Pretekov sa zúčastnila takmer tridsiatka detí, Revúčanom sa tohto roku nepodarilo prebojovať na medailové pozície.

Nedeľné preteky prebiehali počas zamračeného počasia, dážď sa zmenil na občasné mrholenie a tak by sa dalo povedať, že sa súťažilo za lepšieho počasia, trate však ostali po sobotňajších pretekoch naďalej náročné. Vytrvalostné preteky, ktoré sa bežali počas nedele znamenali pre pretekárov dlhšiu trať a pri nezostrelených terčoch časovú penalizáciu (trestné kolá sa pri vytrvalostných pretekoch nebežia).

Dopoludnia sa v kategóriách dospelých opäť darilo Anne Košinárovej, ktorá si dobehla pre zlato. V nami najsledovanejšej kategórii 18-19 ročných dorastencov Radovan Humeník po nie príliš vydarenej streľbe vybojoval 6. miesto. Na stupienky víťazov sa opäť postavil odchovanec Tomáš Sklenárik, tentokrát so striebornou pozíciou.

Popoludní sa na štart postavilo 108 žiakov. A opäť to nebolo bez medailových pozícií.

V kategórii 10-11 ročných chlapcov získal Markus Sklenárik titul vicemajstra SR, spomedzi 14 štartujúcich sa pekne umiestnili aj Adrián Ottinger (6.) a Ján Levčák (7.) Dievčatá v tejto vekovej kategórii tiež bodovali, keď si bronz vybojovala Veronika Šteczová , Lenka Repáková dosiahla svoj zatiaľ najlepší výsledok (6. miesto). Svoj deň nemala Alexandra Štempelová, ktorej nevyšla streľba a napriek veľmi dobrému bežeckému času sa nedokázala prebojovať na predné priečky.

V kategóriách 12-13 ročných chlapcov a ani dievčat sa našim s nevydarenými streľbami nepodarilo presadiť.

Majstrovský medailový maratón zavŕšila Ema Kapustová v kategórii 14-15 ročných žiačok, keď získala titul Majstersky SR aj napriek jednej „minele“ v ležke. Ema má tak na konte všetky tri majstrovské tituly z leta 2017 (v pretekoch s hromadným štartom, v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch). Trojnásobný zisk majstrovského titulu pre Emku navráva, že o jej pôsobení v tomto krásnom športe budeme ešte určite počuť, veríme, že aj na medzinárodnej úrovni.

Aj keď počasie týmto pretekom neprialo, perfektná pripravenosť organizátorov ukázala, že preteky národného významu sa aj za ťažkých podmienok dajú zvládnuť na vysokej úrovni. Ďakujeme všetkým sponzorom, bez ktorých by sa nám nepodarilo zorganizovať akciu takýchto rozmerov. Ďakujeme: SMZ, a.s. Jelšava, Mesto Revúca, Andrej Danko, Majster Papier Revúca s.r.o., Herman Slovakia, Kingray, Mestské Lesy Revúca, Revúcke koberce syntetické, Coop Jednota Revúca, Lesy SR – závod Revúca, Apartmány Planina.sk, Rekreačný areál Predná Hora, Piváreň Mamut, Argus s.r.o., Wimex s.r.o., Anton Gabaj.

 

Klub biatlonu Magnezit Revúca

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej


 
 

Hviezdoslavka v Múzeu SNPVytlačiť
 

Vždy , keď cestujeme do Múzea SNP v Banskej Bystrici so žiakmi 8.a9.ročníka, kladiem si otázku: „ Čo v dnešných deťoch zanechá to , čo uvidia ? Pochopia aspoň časť hrôzy a zla, ktoré vojna priniesla ? “

Stačil krátky nemý film a citlivý príhovor lektora, aby naši žiaci onemeli. Bolo jasné, že aj keď to nikdy nepochopia, nikdy tomu  úplne neporozumejú, dnes sa  na tomto mieste na chvíľu zastavia a zamyslia sa  nad významom slova vojna.

Po príchode do múzea nás rozdelili do dvoch  skupín. Kým jedna  sa oboznamovala s udalosťami a priebehom SNP, holokaustu, tá druhá spoznávala dejiny trocha inak. Pre žiakov bolo veľkým lákadlom , že si mohli vyskúšať poľný telefón, či poťažkať prilbu vojaka . Videli uniformy vojakov, zbrane, fotografie, ale aj lekárske nástroje, ktoré boli súčasťou života ľudí počas vojny. Prezreli sme si  skanzen  ťažkej bojovej techniky a na záver sme navštívili lietadlo Li – 2, ktoré nás veľmi neoslovilo, zato bunker v parku múzea určite áno.

„A odpoveď na moju otázku ? “ Naše dnešné deti žijú svoj život v mieri a pokoji. Hrôzy vojny im našťastie veľa nehovoria, no verím, že na tomto mieste nad nimi na chvíľu pouvažovali. Predovšetkým sa dnes mohli dotknúť dejín aj trocha inak  ako len prostredníctvom učebníc. 

                                                                                     Mgr. Ondrej Bafia

                                                                             ZŠ, Hviezdoslavova1, Revúca

Hviezdoslavka v Múzeu SNP


 
 

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE daríVytlačiť
 

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA realizuje projekt "Hudobná škola SENIOR". Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Hudobná škola SENIOR prebieha podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňuje viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou, zamestnancami CILKY, dobrovoľníkmi znie spev, hudba niekoľkokrát v týždni.

Počas predchádzajúcich týždňov sme vyrobili jednoduché hudobné nástroje, drvili sme orechy na koláčiky, fúkali balóny, či zdobili srdiečka modrotlačou.

Zaspomínali sme si na piesne detsva, mladosti. Príbehy zo života sa objavili na tónoch piesní. Pri rezkejšej muzike bolo niektorým aj do tanca.

Lykovček potešil klientov CILKY programom piesní z Gemera.

Záver programu bol spoločný: Lykovček a klienti spoločne spievali pieseň Od Muráňa po Revúcu...

V ďalších týždňoch budeme pokračovať v ralizovaných aktivitách a nácviku slávnostného programu, ktorý bude určený klientom, príbuzným, zamestnancom a všetkým tým, ktorí majú radi piesne.

Termín slávnostného programu ukončenia Hudobnej školy SENIOR oznámime.

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

logo


 
 

Spomienka na armádneho generála Rudolfa ViestaVytlačiť
 

V pondelok 25.septembra 2017 sa pri buste armádneho generála Rudolfa Viesta konala pietna spomienka pri príležitosti jeho narodenia. Rudolf Viest sa narodil v Revúcej 24.septembra 1890 v dome na Muránskej ulici, kde je dnes umiestnená  pamätná tabuľa. Úctu pamiatke generálovi, ktorý zahynul na sklonku 2.svetovej vojny v Nemecku, vzdali brigádny generál Martin Stoklasa a generálmajor vo výslužbe Marián Horský s posádkou 2.mechanizovanej brigády Pozemných síl Ozbrojených síl SR z Prešova. Brigáda  je od roku 2007 nositeľom čestného názvu mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta, a bola iniciátorom stretnutia v našom meste. Pietneho aktu sa zúčastnili primátorka mesta Eva Cireňová a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Kochan. Hostí neskôr sprevádzali k rodnému domu generála Viesta, na mestský cintorín a do Múzea Prvého slovenského gymnázia. Text a foto: Katarína Kvetková, MsÚ 

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

 


 
 

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018Vytlačiť
 

Tretí septembrový víkend sa v Nových Zámkoch uskutočnili Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v atletike.

Náš atlét – žiak Základnej školy J. A. Komenského -  člen Atletického klubu ISKRA - Roman Krokavec súťažil v behu na 60 m. V konkurencii 41 pretekárov získal skvelú bronzovú medailu a potvrdil tým, že patrí medzi najrýchlejších starších žiakov na Slovensku.

Darilo sa  aj druhému nášmu žiakovi -  Filipovi Špakovi, ktorý v rovnakej disciplíne obsadil  pekné  5. miesto.  Výborný výsledok chlapci , držíme palce aj v ďalších atletických súťažiach v školskom roku 2017-2018.

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018


 
 

Didaktické hry ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Pekné  slnečné počasie v úvodných septembrových dňoch sme v Základnej škole J. A. Komenského využili na realizáciu Didaktických hier.  Hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa ZŠ raz ročne,  v trvaní 4 hodín a slúžia na praktické osvojenie si učiva.  My  sme ich tohto roku prežili  v peknom prostredí mestského dopravného ihriska.

Cieľom hier je, aby žiaci rozpoznali nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života a rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Cvičili sme, súťažili a zabávali sme sa. Prežili sme veľmi pekný a príjemný septembrový deň a spoločne sme pohybom naštartovali nový školský rok 2017-2018.

 

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského


 
 

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOVVytlačiť
 

Červený kríž na celom svete si druhú septembrovú sobotu pripomína ako Svetový deň prvej pomoci. Tohto roku sme si ho pripomenuli 14.9.2017 v Základnej škole Ivana Branislava Zocha rôznymi aktivitami. Aktuálnou tohtoročnou témou sú nehody a úrazy v domácnosti. Aj keď je domáce prostredie považované za bezpečné, stane sa v ňom až 80 % nehôd a úrazov. Naším cieľom je dostať do povedomia našich žiakov, ako sa dá predchádzať úrazom, a že je potrebné ovládať poskytovanie prvej pomoci. To aj naši žiaci dokázali a vyskúšali si ošetrovanie  na prvých dvoch vyučovacích hodinách praktickými ukážkami na svojich spolužiakoch. Zároveň prebiehalo rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom žiaci deviateho ročníka predvádzali názorné ukážky pre žiakov prvého, ale aj druhého stupňa. Okrem iného im trpezlivo vysvetľovali, prečo je potrebné zvýšiť povedomie o rizikách úrazov v domácnosti, ako motivovať ľudí v každom veku poskytovať prvú pomoc a upevniť v každom človeku zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich najbližších. Na tento deň sa tešia aj naši Zocháči, pretože  hlavné dôvody - niečo nové sa naučím, niečo nové uvidím a niečo dobré mám v ruksaku - sú u každého splnené. Tento deň sme prežili aktívne a zakončili sme ho  v prírode vydarenou vychádzkou do nášho okolia, kde sme si precvičili environmentálne vedomosti vypracovaním pracovných listov. Ak sa spojí príjemné s užitočným a učenie formou zábavy sa odohráva aj na čerstvom vzduchu, vznikne jeden pohodový deň bez stresu a ponáhľania sa niekam.  Tešíme sa na takúto pohodu aj na budúci rok.

Mgr. Iveta Špaldová

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV


 
 

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z KazinbarcikyVytlačiť
 

V rámci družobných stykov dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky. Privítali sme ich pred Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Pred vstupom do jaskyne naši priatelia mali možnosť sa pokochať krásnou prírodou napriek nepriazni  počasia. Po návšteve Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa presunuli naši priatelia do Hotela Hrádok, kde sme pre nich pripravili občerstvenie. Po občerstvení v rámci relaxu naši hostia mali možnosť si prezrieť krásne okolie. Obed pre našich hostí sme pripravili v reštaurácii "Fliper", kde sa k nám pripojila aj pani primátorka MVDr Eva Cireňová. Za obedom si naši hostia prezreli okolie vodnej nádrže. Po obede sa naši hostia presunuli na Prednú Horu, kde si prezreli Coburgovský kaštieľ, múzeum a poľovnícky zámoček. Obhliadku Prednej hory narušil dážď. Z Prednej Hory sa naši hostia presunuli do Revúcej, kde v reštaurácii "Balaton" sme pre nich pripravili večeru a posedenie pri harmonike.

Autor : Ing Fabian

Foto : facebook – idovár nyugdíjas és kulturális klub

Ďakovný email vedúcej klubu : Anna Pelle

Unavený, ale s úžasnými zážitkami sme sa vrátili domov v ten utorkový deň. V mene všetkých cestujúcich členov klubu a s nami cestujúcich  priateľov  touto cestou ďakujem za láskavosť, pekný program a pohostenie.Ďakujeme za láskavosť pani primátorke. Viac ako 300 fotiek sme dali na facebookovú stránku "Idovár". Keď viete pozrite si ich. Dúfam, že v budúcom roku znova sa stretneme v obidvoch mestách resp. na okolí. Do budúceho obdobia želám príjemné prežitie voľných chvíľ, dobré zdravie v mene nás všetkých. Oľga uzdrav sa čo najskôr !!!

Srdečne všetkých Vás pozdravujem. Pelle Anna.

Ohlasy na facebooku:

Boli sme na návšteve u našich Slovenských priateľov - na jednom fantastickom výlete

Ráno 12.9.2017 o 7 hodine sme všetci boli prítomní na mieste odchodu, netušiac ani koľko zážitkov nás čaká v tento smutný zamračený deň. Návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyni, v Jelšave Hotel hrádok s okolím, Coburgovský  kaštiel na Prednej Hore a potom večera v Revúcej a samozrejme naši priatelia a hostitelia a už nepostrádateľná harmonika. Nezabudnuteľné.

Ďakujem pekne za možnosť, že sme mohli byť s Vami. Na prekrásnych miestach sme boli, s milými ľuďmi  sme sa stretli, dobrá nálada bola až do konca. Organizácia bola skvelá, ďakujeme pani primátorke za milé slová a za prekrásnu knihu, ktorú nám darovala.

Fantasticky dobré fotografie, prekrásne okolie, veselá spoločnosť, veľmi dobre som sa cítila, ďakujem za organizáciu

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky


 
 

Stretnutia po rokochVytlačiť
 

Dôstojným ukončením osláv 155.výročia založenia Prvého slovenského gymnázia bolo stretnutie absolventov Gymnázia Martina Kukučína v sobotu 16.septembra 2017. Súčasná budova GMK praskala vo švíkoch. Na mladé, bezstarostné letá, kedy stres predstavovali iba písomky a skúšanie,  prvé lásky si tu zaspomínalo vyše 800 absolventov školy a okolo 100 pozvaných hostí. Najstarší absolventi, ktorí sa v čase vrátili do školských liet, boli absolventi z roku 1952.

Neformálnej zábave predchádzal sprievod mestom a slávnostná akadémia v mestskom dome kultúry, kde sa jej priebeh a program prenášali  na veľkoplošnú obrazovku  umiestnenú pred vchodom.  Absolventov, bývalých a súčasných pedagógov školy, hostí a priateľov školy privítal riaditeľ školy Igor Baran. Vyjadril potešenie nad prítomnosťou všetkých, ktorí si prišli zaspomínať a odovzdal  pozdravy tých, ktorým už zdravotné problémy neumožnili zúčastniť sa podujatia, ale v duchu boli tu a s nami. Upozornil na výstavu Cesty z mladých liet, galériu osobností, kde sa ocitli významní absolventi školy, ktorých navrhli bývalí spolužiaci na základe úspechov dosiahnutých v oblasti svojho pôsobenia. Uvedenú galériu osobností a výstavu Vivat mladé letá si môžete prezrieť v priestoroch školy Gymnázia Martina Kukučína do konca októbra 2017.Hrdosť na absolventov, ktorí šíria dobré meno školy a Revúcej, vyjadrila v príhovore aj primátorka mesta Eva Cireňová.

Kultúrny program slávnostnej akadémie bol príjemným úvodom do posedenia a zábavy v škole, ktorá skončila v ranných hodinách. Takže ďakujeme a snáď dovidenia o päť rokov priatelia, kedy neopakovateľnú atmosféru tohto výnimočného podujatia zažijeme opäť.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch


 
 

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu Vytlačiť
 

V stredu 13.septembra 2017 sa v našom meste konali celonárodné oslavy 155.výročia založenia Slovenského evanjelického a.v. gymnázia - Prvého slovenského gymnázia. Začali sa presne tam, kde 16.septembra pred 155 rokmi zaznela inauguračná reč Augusta Horislava Škultétyho pri príležitosti otvorenia prvej úplnej strednej školy, v ktorej sa vyučovalo aj maturovalo v slovenskom jazyku, v evanjelickom a.v. chráme v Revúcej.

 Slávnostné Služby Božie, ktorých slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol, sa konali za prítomnosti ministerky Gabriely Matečnej, poverenej vedením rezortu školstva, primátorky mesta Evy Cireňovej, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, predstaviteľov cirkvi , poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja ,predstaviteľov spoločenských organizácií, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a širokej verejnosti. Prítomných hostí  na domácej cirkevnej pôde privítala zborová farárka Danica Hudecová. Význam a pôsobnosť slovenského gymnázia v časoch národnostného útlaku sú nespochybniteľné a pri hľadaní národnej identity Slovákov neoceniteľné. Tematiku národnej identity , hrdosť na vlastnú minulosť s perspektívou budúcnosti vyzdvihol v slávnostnej kázni biskup Slavomír Sabol. Ako uviedol:“ Človek, ktorý nemá minulosť, nemá ani budúcnosť“. Aj primátorka mesta sa vo svojom príhovore vrátila do čias minulých, kedy si evanjelickí kňazi, vzdelanci a zakladatelia školy v oveľa ťažších podmienkach splnili sen o strednej škole, v ktorej z detí pospolitého ľudu vychovávali slušných a vzdelaných ľudí v slovenskom jazyku. Gymnázium sa zásluhou jeho profesorov stalo strediskom pre tvorbu slovenských učebníc ,v ktorých sa rodila slovenská terminológia, strediskom rozvoja slovenského spisovného jazyka a predstavovalo a predstavuje výrazný vklad do zlatého fondu slovenskej pedagogiky. Ako povedala : Snahou revúckej samosprávy bolo a je udržať pôvodnú budovu Prvého slovenského gymnázia v stave hodnom jej národného významu. Teší ma, že zriadením Múzea Prvého slovenského gymnázia sme urobili ďalší krok v snahe o záchranu pôvodnej budovy gymnázia a  pritiahli pozornosť verejnosti. Gabriela Matečná poďakovala za pozvanie a odovzdala pozdravy rodákom od predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, pod záštitou ktorého sa oslavy konali.

Po ukončení  Služieb Božích sa hostia presunuli do  Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde si prezreli priestory pôvodnej budovy PSG a kde ministerka a predseda Matice slovenskej zasadili pamätnú lipu v Parku slovenských národovcov. Ako s humorom poznamenala Gabriela Matečná sadenie lipy a práca s pôdou je pre ministerku pôdohospodárstva príznačná, navyše sadenie lipy na akademickej pôde považovala  za symbolické prepojenie dvoch rezortov, ktoré dočasne viedla.

V podvečer sa v divadelnej sále mestského domu kultúry konalo otvorenie divadelného festivalu Slovenské kortyny 2017 a divadelným predstavením Národný cintorín sa oslavy v tento deň skončili.

Viac informácií o založení, pedagogických prístupoch vo vyučovaní slovenskej reči a živote študentov Prvého slovenského gymnázia v Revúcej sme sa dozvedeli v pondelok 11.septembra 2017 na vedeckej konferencii v Múzeu PSG. Konferencia Pedagogické pokusy v 2.polovici 19.storočia na území Slovenska je súčasťou celonárodných osláv. V podkroví múzea sa nachádza aj výstava Martin Kukučín, zapožičaná zo Slovenskej národnej knižnice. Konferencia bola aj príležitosťou predstaviť knižnú publikáciu Maroša Detka Revúca a okolie. Knihu za podpory grantu BBSK vydalo Mesto Revúca a lipovými listami ju do života uviedla primátorka mesta Eva Cireňová. Vedecké témy a dišputy v závere konferencie ukončilo  predstavenie  Divadla Z.N.A.K pri PSLG Štefan Marko Daxner.

Vo štvrtok 14.septembra si v podkroví múzea nenechajte ujsť prednášku Oprašovanie pokladov(Codexy revúcke), pripravenú v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a scénické čítanie Smrť ministra, Vladimír Clementis -dialóg o vine a treste z cely smrti.

Text Katarína Kvetková, foto: Martin Rolinec, Maroš Detko, Katarína Kvetková

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu


 
 

Na návšteve u českých priateľov Vytlačiť
 

Spolupráca, vzájomná pomoc i priateľstvo sú dôležitou súčasťou života spoločnosti, ako aj základom pre udržanie kontaktov medzi partnerskými mestami Slovákov a Čechov. Opätovne sme si to uvedomili počas našej návštevy na pôde partnerského mesta Litovel (08. – 10.09.2017), s ktorým Revúca už 50 rokov udržiava intenzívne kontakty.

Starosta mesta Litovel Zdeněk Potužák, zástupca starostu Viktor Kohout a tajomník Mestského úradu Litovel Ing. Radovan Vašíček našu delegáciu na čele s pani primátorkou mesta Revúca Evou Cireňovou po príchode srdečne privítali a počas nasledujúcich dní nám pripravili plnohodnotný a zaujímavý program. V piatok večer sa konal spoločenský večierok v Koncertnej sále Mestského klubu na námestí Přemysla Otakara v Litovli, ktorý odštartoval koncert bubeníkov zo Základnej umeleckej školy Litovel – CRAZY STICKS pod vedením Viktora Korduljaka. Po nezabudnuteľnom hudobnom zážitku nasledovalo slávnostné privítanie primátorky mesta Revúca a udelenie pamätných plakiet za dlhodobé udržiavanie medzinárodného partnerstva a utužovania partnerských vzťahov oboch miest do rúk pani primátorke i pani prednostke Mestského úradu Revúca Eve Kučerákovej.

„Žena, která ví, co chce, nosí klobouk!“ v duchu tohto hesla sa nieslo naše sobotné dopoludnie, počas ktorého sme navštívili výstavné priestory Turistického informačného centra, v ktorom sa nás ujala pani Marie Mazánková, autorka výstavy vlastnoručne vyrábaných klobúkov s názvom Klobouky od Marie. Popoludnie patrilo kultúrno-spoločenskému podujatiu Litovelské slavnosti 2017, na ktorom sme dostali priestor odprezentovať naše mesto. Folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a tradícií, zamestnanci mesta Revúca pripravili stánok s propagačnými materiálmi, slovenským vínom a slovenskou slivovicou, pani primátorka na pódiu pozdravila obyvateľov mesta a zaželala im úspechy pri rozvoji mesta.

Neskôr popoludní prišiel čas na spoznávanie krás a turistických zaujímavostí „Hanáckych Benátok“.

Už pri vstupe do budovy Mestského múzea Litovel nás opantal duch histórie mesta. Prostredníctvom expozície Litovelské remeslá prvej pol. 20. stor.  sme získali prehľad o remeselnej zručnosti českých predkov, spôsob ich bývania i žitia v období prvej a druhej svetovej vojny. Vďaka expozícii s názvom Gustav Frištenský sme sa oboznámili so životom športovca svetového mena, ktorý preslávil mesto Litovel a celú českú republiku začiatkom 20. storočia. Expozícia Gramofony uspokojila nielen milovníkov hudby, ale aj techniky. Prešli sme históriou od mechanického hracieho stroja k modernému gramofónu a využili možnosť jedného z interaktívnych prvkov expozície – dotykovú obrazovku s videozáznamami, ktoré nám umožnili vypočuť si obľúbené melódie našich predkov.

Po spoznávaní histórie nasledovali prírodné krásy. Východne od námestia sme absolvovali prechádzku pozdĺž Olomouckého a Uničovského rybníka, ktoré boli súčasťou obranného systému mesta, ale zároveň slúžili k chovu rýb, rekreácii i korčuľovaniu v zimnom období.

Záverom tejto malej expedície bol výstup na Radničnú vežu s výškou 65,4 metra. Po zdolaní 174 schodov nás čakala tá najkrajšia odmena – nezabudnuteľný výhľad. Zaujímavosťou výstupu bola aj prehliadka izby hlásneho, ktorého úlohou bolo kedysi strážiť mesto pred nebezpečenstvom, hlavne požiarom. Cestou dole sme cinkli na zvone z roku 1724, ktorý má vraj zvláštnu moc plniť priania. Tak sme si len zapriali bezpečný návrat domov do Revúcej a vydali sa zavŕšiť návštevu Litovla pri pesničkách humoristu Ivana Mládka, ktorý už 50 rokov baví niekoľko generácií so svojím Banjo Band.

Aj touto cestou ďakujeme našim priateľom z partnerského mesta za nezabudnuteľné zážitky, pohostinnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Text a foto: Mgr. Patricia Šefranová

Delegácia

ZUŠ Litovel

Udelenie pamätej plakety

Pamätná plaketa

Lykovec a lykovček

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Stánok mesta Revúca

Lykovec

Na návšteve u českých priateľov

Mestské múzeum Litovel

Mestské múzeum Litovel


 
 

Spevácke úspechy ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 6. septembra 2017 sa členovia speváckej skupiny LUNA zo ZO JDS Revúčka zúčastnili súťaže „Regionálna prehliadka speváckych súborov v Banskej Bystrici“. Na súťaži sa prezentovalo 12 speváckych skupín, ktoré zaspievali  pesničky rôznych žánrov. Bolo to prekrásne podujatie plné spevu, dobrej nálady a úspechov pre členov základnej organizácie.

ZO JDS Revúčka ďakuje Mestu Revúca za finančnú podporu (na dopravu), vďaka ktorej sa súťaže mohli zúčastniť.

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka


 
 

Dopravná výchova na HviezdoslavkeVytlačiť
 

     V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom školskom veku.

     Preto sme sa rozhodli venovať začiatok školského roka dopravnej výchove. V stredu, 6.9. 2017, počas celého dopoludnia žiaci 1. stupňa zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici  strávili deň dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. Na jednotlivých stanovištiach im pani učiteľky vštepovali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciách. Žiaci si osvojovali dopravné značky, dopravné situácie v testových úlohách, teóriu i prax prechádzania cez cestu i keď dopravu riadi ujo policajt, zopakovali si povinnú výbavu bicykla a poskytovanie prvej pomoci. Po aktivitách im zostal čas aj na odpočinok, občerstvenie a hru s kamarátmi.

     Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Veríme, že zaujímavo strávený deň splnil svoj cieľ a deti sa budú cítiť na cestách bezpečnejšie.

Mgr. I. Beľáková

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke


 
 

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem násVytlačiť
 

          Voda a město Litovel jsou spolu úzce spojeny a tvoří nerozlučnou dvojici. Podíváme-li se do historie města, zjistíme, že město Litovel bylo založeno v krajině protkané rameny řeky Moravy a že měšťané žijící ve 13. století se značně věnovali rybolovu. Již v tomto období k městu patřily také dva rybníky, které měly obrannou funkci a které se zachovaly do současnosti. Rybářská tradice se promítla i do městského znaku – najdeme v něm dvě stříbrné ryby – kapra a štiku v modrém poli, které symbolizuje četná ramena řeky Moravy.

          K významným litovelským vodním památkám například patří: vodní dílo Nečíz, Svatojánský most, Uničovský a Olomoucký rybník a další. Pojďme si je tedy blíže představit.

          Nečíz je název zaklenutého ramena řeky Moravy (celkem je ramen šest), na kterém leží centrum města a i samotné náměstí Přemysla Otakara II. Samotné slovo Nečíz vzniklo pravděpodobně podle středověkého slova Nečeti – téci. Představuje unikátně dochovanou soustavu vodních děl a nejvýznamnější urbanistickou strukturu města Litovle, která byla již od svého počátku přetvářena lidskýma rukama. V místech, kde Nečíz vstupoval a opouštěl město, byly dle dochovaných pramenů vybudovány dvě věže – Mühlturm a Kuttelturm. Kolem Nečízu se postupně začaly stavět další budovy a ve 30. letech 17. století byla již značná část Nečízu na náměstí zaklenuta a uzavřena. Významným mezníkem pro Nečíz byl rok 1856, kdy bylo rameno v délce 140 m zaklenuto. Byl k němu vybudován přístup dvěma schodišti, která jsou obehnána zábradlím zasazeným do kamenných sloupků. Při slavnostních příležitostech se zde koná plavba na loďkách.

          Další významnou památkou je Svatojánský most z konce 16. století, který je nejstarším používaným mostem na Moravě a třetím nejstarším kamenným mostem u nás (po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku). Most má šest půlkruhových oblouků, které spočívají na hranolových pilířích. Uprostřed mostu nalezneme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která je dílem olomouckého sochaře Jana Sturmera. Sv. Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochráncem proti povodním.

         Svatojánský most není jediným, který v Litovli najdeme. Jelikož je voda ve městě opravdu všudypřítomná, mostů je ve městě mnoho – jmenujme například železniční most, který využívá místní vlaková doprava, dále most na Pavlínce, most na Dukelské ulici nebo most v ulici Vítězná.

          Jak už jsme zmínili výše, další památkou, která se v Litovli nachází již od středověku, jsou dva rybníky. Tyto rybníky byly součástí obranného systému města, v současné době slouží k chovu ryb, rekreaci, procházkám a v zimním období k bruslení. Rybníky nesou název Olomoucký a Uničovský, někdy se můžeme setkat s označením Český a Německý – to proto, že se staly součástí národnostního soupeření Čechů a Němců. Na Olomouckém rybníku bruslili v zimě Němci, na Uničovském Češi. 

          Při výčtu památek, které jsou v Litovli spjaty s vodou, nesmíme zapomenout na městskou hydrocentrálu. Tato vodní elektrárna funkcionalistického stylu byla vybudována v letech 1937 – 1939 na řece Moravě v rámci její regulace.

          Významným poutním místem v Litovli je pramen potůčku Čerlinka, známý také jako Studánka nebo Svatá voda, jak se tomu prameništi často říká. Poutě se zde konaly v den narození Panny Marie, obvykle 8. září. Současná podoba pramene pochází z období 1. světové války – na odstupňovaném podstavci s pamětní deskou a nápisem stojí polychromovaná litinová socha Panny Marie Immaculaty. Světice stojí na zemském glóbu a srpku měsíce, pod nohou má hada a nad hlavou svatozář. Nad sochou je litinová stříška. Podle dávné pověsti zde pozoroval renesanční velmož Jan Šembera Černohorský z Boskovic zahalen v jelení kůži koupající se dívky. Ty se modlily, aby ho Bůh potrestal, a tak se taky stalo – vlastní psi jej štvali po lese až k chrámu sv. Marka, kde z něj jelení kůže spadla.

          Naše „vodní putování“ ukončíme u městského koupaliště – přírodního koupacího biotopu. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a dle potřeby je pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nachází v oddělených jezírkách, kam „špinavá“ voda putuje pomocí čerpadel. Kořeny rostlin se postarají o čistící proces a zpátky do bazénu odtéká již čistá voda. Do vody nejsou přidávány žádné chemické a desinfekční přípravky, proto je vhodná i pro alergiky.  

          Jelikož letos uplynulo dvacetileté výročí od ničivých povodní v roce 1997, musíme zmínit i tuto událost, která město Litovel a obce, které pod něj spadají, taktéž významně zasáhla. Město Litovel bylo zatopeno celé s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II. Zcela zatopeny byly místní části Březové, Tři Dvory, Víska a částečně Rozvadovice a Unčovice. Naštěstí byly na Litovelsku škody jen na majetku, voda totiž pokračovala dále po celé Moravě a vyžádala si 49 životů.

Mgr. Eva Kratochvílová

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Revúca a okolie“ Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu „Revúca a okolie“.

Uvedený projekt a jeho aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca prispelo zo svojho rozpočtu sumou 645 eur.

Zámerom projektu bolo vydanie plnofarebnej knižnej publikácie revúckeho fotografa Maroša Detka s názvom Revúca a okolie. Maroš Detko sa fotografovaniu venuje od roku 1967 a za svoju tvorbu pomocou fotoaparátu získal viacero významných ocení. Kniha Revúca a okolie je ilustrovaná pútavými farebnými fotografiami, ktoré  zachytávajú prírodné krásy a zaujímavosti územia mesta Revúca a jeho blízkeho okolia. Prostredníctvom viac ako tristo fotografií sa autor snažil zachytiť neopakovateľné okamihy v prírode, hodnoty kultúrnych a technických pamiatok a ukázať krehkú krásu dedičstva nášho regiónu.

V rámci projektu bolo vydaných 1 500 kusov 136-stranovej publikácie s názvom  Revúca a okolie, kniha je dvojjazyčná (slovensko-anglická).

Účelom projektu je prostredníctvom vydania publikácie propagácia regiónu doma i v zahraničí, a tým aj podpora rozvoja turizmu.

 

Text a foto: MsÚ

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Revúca a okolie“

logo


 
 

RC expedícia Revúca 2017Vytlačiť
 

Modelársky klub RC Auto Model Team Revúca s podporou mesta Revúca zorganizoval aj tohto roku celoslovenskú modelársku akciu pre terénne modely áut. Akcia sa konala v termíne piatok 1.9. až nedeľa 3.9.2017, tento krát v okolí rekreačného areálu Predná Hora.

Tohto roku bola organizovaná ako trojdňová, s príjazdom prvých účastníkov už vo štvrtok. Využili sme situáciu, že v piatok bol sviatok a na tento deň sme pre účastníkov pripravili celodennú pešiu túru po trase Predná Hora – chata pod Hradom – Muránsky Hrad – Veľká Lúka (chov koní) – Predná Hora. Túra sa aj napriek svoje dĺžke účastníkom páčila, pochvaľovali si peknú prírodu a scenériu lokality, ktorou sme prechádzali. Pri výstupe na hrad sme vyniesli všetky vrecia s pieskom, ktoré tam boli nachystané a tak sme aj my malou mierou prispeli k obnove tejto našej pamiatky. Pri návrate z hradu bolo na chate pod Hradom pre účastníkov pripravené občerstvenie.

V sobotu sa už klasicky konala RC expedícia, určená pre terénne modely áut v mierke 1:10. Akcie sa zúčastnilo 34 modelárov so svojimi modelmi, vrátane rodinných príslušníkov nás bolo spolu 63. V doobedňajšej časti boli trasy pripravené v okolí Prednej Hory, aj s krátkym prechodom cez Muránsku Hutu. Účastníci sa museli popasovať s jazdou v náročnom horskom prostredí, prudkými zjazdmi, stúpaniami, viacnásobnou jazdou v potokoch a blate. Pri spiatočnej ceste sme účastníkom pripravili kultúrnu vložku – návštevu expozície Ferdinanda Coburga v jeho poľovníckom zámočku. Prejazd trasy v dĺžke necelé 4 km nám trval 4 hodiny. Súčasťou tejto etapy bola špeciálka – výjazd modelom do strmého kopca. Túto disciplínu vyhral Marko Dorčák z Revúcej. Po tejto časti bol pre všetkých účastníkov pripravený obed v podobe guľáša z diviny.

Počas obedňajšej prestávky účastníci hlasovali o najkrajší / najzaujímavejší model akcie. Víťazom sa stal Tomáš Hollý s modelom Tatry 6x6.

Poobedňajšia časť RC expedície bola kratšia, aby mali účastníci dosť času pripraviť sa na nočnú súťažnú časť. Situovaná bola v lesoch okolo chát na Prednej Hore. Na večeru bolo pripravené grilovanie mäsa a klobások.

Nočná špeciálna etapa bola pripravená ako orientačná súťaž dvojčlenných družstiev. Štart bol o 21. hodine a tak RC modely museli byť vybavené kvalitným osvetlením, aby účastníci v noci nezablúdili. Súťažiaci mali vo výkazoch zadané azimuty a vzdialenosti a s použitím buzol museli v čo najkratšom čase nájsť kontrolné body v správnom poradí a opečiatkovať si výkazy. Víťazom sa stala dvojica Tomáš Hollý, Kamil Blačšák.

V piatok aj sobotu nám počasie prialo, slabý dážď v sobotu večer len zatraktívnil nočnú etapu. V noci zo soboty na nedeľu sa však silne rozfúkalo, rozpršalo a výrazne ochladilo. Na ceste medzi rekreačným areálom a liečebným ústavom silný vietor vyvrátil aj niekoľko stromov.

Keďže silne fúkalo a pršalo aj v nedeľu ráno, dohodou účastníkov bol nedeľňajší program zrušený. Plánované 4.kolo Majstrovstiev Slovenska v RC triale sa uskutoční v náhradnom termíne. V celkovom poradí sa tak nič nezmenilo a v jednotlivých kategóriách sú priebežne na prvých miestach Anton Rusňák ml. (Revúca), Peter Blaškovič (Nové Zámky) a Dávid Bráz (Revúca).

RC expedícia Revúca 2017 bola ukončená záverečným vyhodnotením, odovzdaním cien a s prianím šťastnej cesty domov sme sa rozlúčili.

Na záver sa chcem poďakovať za finančnú aj materiálnu pomoc Mestu Revúca a všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli usporiadať túto celoslovenskú akciu a pomohli tak spropagovať tento náš pekný kút Slovenska.

 

Text: AR

Foto: VV, MD, JS, MS-D, PH

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017


 
 

„Mama piknik“Vytlačiť
 

Podujatie Mama piknik zorganizovalo OZ Materské centrum Gombíkovo v spolupráci a za finančnej podpory mesta Revúca,  odmeny pre  deti darovala aj spol. Tesco Revúca. Piknikovalo sa poobede 22. augusta 2017 na školskom dvore MC Gombíkovo. Piknik pre detičky s mamičkami bol spojený s mini- burzou detských vecí a potrieb, mamičky mali možnosť predať veci po svojom dieťati, ktoré ešte poslúžia iným, alebo naopak zadovážiť za lepšie ceny oblečenie a potreby pre svoje ratolesti. Detičky mali možnosť absolvovať rôzne súťaže a aktivity ako napr. lov magnetických rybičiek, slalom na odrážadle, zrážanie pohárikov vodnou pištoľou, zoraďovanie kociek, hod loptičkou do papule leva a iné. Taktiež pre tvorenia chtivé deti boli nachystané mini tvorivé dielničky s hlavnou aktivitou maľovanie kameňov temperkami.  Pri vytváraní veselej atmosféry boli nápomocní aj naši „maskoti“, škriatok Gombička a šašo. Pre rodičov bolo hlavným lákadlom beseda so záchranárom o účinnom poskytnutí prvej pomoci s množstvom cenných rád a skúseností. Veríme, že všetci zúčastnení, rodičia aj tí najmenší, sa na akcii zabavili a radi si nejakú podobnú s materským centrom v budúcnosti zopakujú.

 

 PhDr. Romana Oravcová

„Mama piknik“

„Mama piknik“

„Mama piknik“


 
 

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Atletika - kráľovná športu, patrí medzi najstaršie  športové odvetvia. Veď už v starovekom Grécku bol okrem behu súčasťou antických olympijských hier aj pentatlon - päťboj, ktorý zahŕňal dnešné atletické disciplíny - hod diskom, hod oštepom, beh a skok do diaľky.

Revúcka atletika obnovila svoju činnosť  po tridsiatich rokoch a to presne pred rokom, v septembri 2016. V ZŠ J. A. Komenského sme založili Atletický klub ISKRA ako symbolickú spomienku na bývalú Telovýchovnú jednotu ISKRA Revúca,  ktorá odchovala množstvo výborných revúckych  športovcov.

Atletický oddiel ISKRA Revúca má registrovaných vyše 180 členov vo veku 6 – 17 rokov, čo ho radí k najmasovejším športovým klubom v Revúcej. V staršej vekovej kategórii  trénujeme trikrát týždenne a  s deťmi do 10 rokov  raz týždenne pod vedením certifikovaných trénerov Detskej atletiky.

 Už počas prvého roku pôsobenia  sme dosiahli vynikajúce výsledky.

Začali sme s projektom Detská atletika, v rámci ktorého sme dostali tréningové vybavenie zo Slovenského atletického zväzu  pre najmladšie deti  od 5 do 12 rokov. Raz mesačne sme sa zúčastňovali  pretekov v Banskej Bystrici pod názvom „ Bavme deti športom“ a pravidelný tréning priniesol svoje ovocie. Z postupových kôl sme sa dostali do krajského finále, kde sme skončili na druhom mieste.

Mladšie deti , ročník narodenia 2005- 2008 sa tiež zúčastnili postupových kôl súťaže Detská PTS –ka a Detská štafetová liga. Tu sme tiež žali úspechy.  Družstvo dievčat a chlapcov v celoslovenskom finále Detskej PTS – ky obsadilo skvelé tretie miesto z 21 zúčastnených  atletických škôlok a dokázalo tým svoju bojovnosť a športové nadšenie. 

Detská štafetová liga – beh na 4x 60m  nám v celoslovenskom finále priniesla ôsme miesto z 20 tímov, čo považujeme tiež za výborný výsledok.

Okrem týchto súťaží sme sa zapojili do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže Slovenského  atletického zväzu, ktorá prebiehala raz mesačne  stále v inej disciplíne. Dosiahnuté výsledky všetkých detí registrovaných v projekte Detská atletika  sme zasielali na kontrolu do Slovenského atletického zväzu  a v každej disciplíne sme mali medailové umiestnenie v rámci Slovenska.

V našom atletickom klube dostávajú priestor aj starší atléti. Družstvo mladších žiačok, roč. narodenia 2004 -2005 bolo prihlásené do krajskej súťaže družstiev, ktorá prebiehala v štyroch kolách a v každej disciplíne bolo bodovaných prvých desať miest. Naše dievčatá sa každým kolom zlepšovali,  jednoznačne sme ovládli  vrhy a hody, skúsili sme tiež  športovú chôdzu, skok do výšky, aj štafetu. Celkovo sme skončili na šiestom mieste z 15 prihlásených a dokázali sme predbehnúť atletické kluby s bohatými skúsenosťami.

Máme aj vynikajúcich jednotlivcov. Už prvý štart na Majstrovstvách Slovenska nám priniesol  u starších žiakov zlato v skoku do diaľky a striebro v behu na 60m. U mladších žiačok sme získali na Majstrovstvách Slovenska  bronz vo vrhu guľou.

Krajské majstrovstvá nám tiež priniesli medailovú žatvu a to tiež v skoku do diaľky, behu na  60m,  hode diskom a vo vrhu guľou.

Naši atléti reprezentovali mesto aj v medzinárodných súťažiach. Vďaka svojim výkonom boli Slovenským atletickým zväzom nominovaní na medzinárodné podujatia  v Rakúsku a Poľsku. Z Poľska sa naša mladšia žiačka vrátila so striebornou medailou  v hode kriketovou loptičkou.

Je dôležité uvedomiť si, že v atletických pretekoch v žiackych kategóriách súťaží neraz aj viac ako 40 pretekárov v jednej disciplíne. Dosiahnuté výsledky nás tešia o to viac.

Snažíme sa zapojiť do pretekania čo najviac detí. Šancu skúsiť a nájsť si najvhodnejšiu disciplínu dávame všetkým bez rozdielu.

Na záver môžeme konštatovať, že nás veľmi teší záujem detí o šport. Veď dnes, kedy nám vyrastá generácia Z, ktorá je síce technicky najbystrejšia, ale takmer chirurgicky pripútaná k digitálnym technológiám je nevyhnutné ponúknuť deťom aj inú, zdravšiu alternatívu trávenia voľného času.

Mgr. Jana Vavreková, vedúca Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.

Tu sú naše výsledky :

Jednotlivci:

2016

Vianočná hala -Banská Bystrica  1.12.2016                                                                                                                     

150m prípravka chlapci  - 6. miesto   Martin Siman  23,3                                                                              

600m prípravka chlapci -  4.miesto    Martin Siman   02:05,3

300m prípravka dievčatá - 2.miesto  Lucka Ďurišková  52,8

600m prípravka dievčatá - 6.miesto  Tamarka Molentová 02:17,3

skok do diaľky prípravka dievčatá - 5.miesto Lucia Ďurišková  380 cm

guľa ( 3 kg)  mladšie žiačy 4. miesto Nina Vavreková  7,09 m

150 m starší žiaci 3.miesto Roman Krokavec 19,3

skok do diaľky starší žiaci Roman Krokavec 1.miesto 550 cm

300m staršie žiačky 6.miesto Adriana Tóthová  50,0 

 

2017

halová sezóna

Majstrovstvá kraja - prípravka chlapci  (hala)

beh na 600 m 4.miesto  Tomáš Galovič 2:19,36

Majstrovstvá kraja - mladší žiaci (hala)

6.miesto skok do výšky  Robert Biž 120 cm

6.miesto beh na 600 m Robert Biž  2:09,91

Majstrovstvá kraja - mladšie žiačky ( hala)

6.miesto beh na 600m  Lucka Ďurišková  2:12

8.miesto beh na 600 m Tamarka Molentová  2:14

5.miesto vrh guľou Nina Vavreková 712 cm

Majstrovstvá kraja - starší žiaci (hala)

1.miesto Roman Krokavec 60m  7,53

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  567 cm

Majstrovstvá Slovenska - starší žiaci (hala)

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  570 cm

2.miesto Roman Krokavec 60m  7,27

 

----------------------------------------------------------------------------

dráha

Majstrovstvá kraja - starší žiaci ( dráha )

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  623 cm

2.miesto Roman Krokavec 60m  7,37

2.miesto Nina Natália Vavreková  guľa 9,08 m

3.miesto Nina Natália Vavreková disk 18,28 m

Hľadáme nových olympionikov 

1.miesto  Lucka Ďurišková  60 m -  8,7 s

4.miesto Kornélia Chlebušová 60 m - 9,5 s

Detská P - T  - S   celoslovenské finále v Šamoríne

3.miesto - NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Alexandra Štempelová, Martin Siman, Jakub Šturmankin, Miroslav Ferenc, Milan Smolko

Detská štafetová liga 4 x 60 m  - postup do celoslovenkého finále

1.miesto dievčatá  NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Kornélia Chlebušová

1.miesto chlapci  Martin Siman, Jakub Šturmankin, Miroslav Ferenc, Milan Smolko

Majstrovstvá Slovenska - mladšie žiačky Trenčín

3.miesto Nina Vavreková vrh guľou 9,21m

Medzinárodné detské atletické hry Lowicz - Poľsko

2.miesto Nina Vavreková - kriketka 49m

Detská štafetová liga 4 x 60 m dievčatá   -  celoslovenské finále

8.miesto dievčatá  NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Kornélia Chlebušová

 

Družstvo mladšie žiačky:

 Družstvo mladšie žiačky

                Mgr. Jana Vavreková, vedúca Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského


 
 

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

Súčasný trh je plný rôznorodých ponúk, akcií, zliav. Rozmach finančných služieb so sebou prináša i riziko straty financií, pokiaľ človek službám nerozumie, či ich nevie reálne zhodnotiť.

            Tieto skutočnosti viedli pedagógov ZŠ I. B. Zocha k rozhodnutiu venovať finančnej gramotnosti v škole  zvýšenú pozornosť. Škola bola z jednou prvých základných škôl na Slovensku, kde sa predmet Finančná gramotnosť začal vyučovať ako samostatný predmet. Žiaci školy majú možnosť získať certifikát finančnej gramotnosti v celoslovenskom  programe Viac ako peniaze.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý si na Slovensku pripomíname 8. septembra, žiaci druhého stupňa plnili najmä  praktické aktivity. Mali rozhodnúť o výhodnosti ponúkaných taríf plynu v konkrétnych prípadoch, akciových ponúk v obchodoch, rozhodnúť o výhodnej kúpe športovej výbavy. To všetko však až po absolvovaní testu, v ktorom sa stretli s otázkami z oblasti finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti.

V aktivitách sa darilo najmä žiakom deviateho ročníka, ktorí ukázali, že vedia správne použiť už nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetu Praktické financie v situáciách bežného života. Medzi najstaršími úspešnými družstvami sa ako vzácny kameň zaligotala skupina šiestakov, ktorí svojimi vedomosťami a zručnosťami príjemne prekvapili.

Víťazné skupiny boli ocenené cenami, ktoré venovala riaditeľka pobočky VÚB v Rimavskej Sobote, Ing. Eva Hicárová, „dvorná konzultantka“ školy v programe Viac ako peniaze.

Aktivity žiakov zaujali, ukázali im situácie, ktoré budú sami o pár rokov riešiť ako spotrebitelia a ľudia spravujúci vlastné financie. Výsledky testov a aktivít jednoznačne potvrdili význam výučby finančnej gramotnosti ako samostatného predmetu.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha


 
 

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakovVytlačiť
 

V pondelok 4.septembra 2017 sa nový školský rok začal aj pre žiakov a pedagógov našich škôl. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo do školského roka 2017/2018 celkovo 1134 žiakov z toho 129 prváčikov. Najviac prvákov  bude študovať v Základnej škole J.A.Komenského. Do školských lavíc po prvýkrát zasadne 54 detí v troch triedach, z celkového počtu 436 žiakov školy. V Základnej škole na Hviezdoslavovej školy otvorili dva prvé ročníky s počtom 48 detí z celkového počtu 390 žiakov školy. Do lavíc jednej triedy zasadne 27 prvákov v Základnej škole I.B.Zocha z celkového počtu 308 žiakov školy. Žiakom, pedagógom, rodičom a zamestnancom škôl sa pri slávnostnom otvorení školského roka prihovorili primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta Július Buchta a riaditelia jednotlivých škôl. Všetkým zaželali mnoho tvorivých  síl  a elánu pri prekonávaní nových výziev nového školského roka. Osobitnú pozornosť venovali tým, ktorí vzdelávanie v školách začínajú a tým, ktorí ho na základnom stupni končia.

Text a foto: Katarína Kvetková

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov


 
 

Revúcki biatlonisti bodovaliVytlačiť
 

Počas víkendu 2.-3.9.2017 sa v Predajnej konalo III. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone a tiež aj prvý zo série pretekov Majstrovstiev SR v letnom biatlone.

Náš klub mal zastúpenie v žiackych, mládežníckych aj seniorských kategóriách.

V sobotňajšom rýchlostnom preteku, ktorý sa konal v rámci III. kola Viessmann pohára sa našim darilo, získali dve zlaté medaily a dve strieborné medaily. Naše najlepšie umiestnenia:

2x prvé miesto (Ema Kapustová, Anna Košinárová)
2x druhé miesto (Markus Sklenárik, Radovan Humeník)
1x piate miesto (Alexandra Štempelová)
1x šieste miesto (Ján Levčák)

 

Nedeľňajšie preteky s hromadným štartom boli súčasťou série Majstrovstiev Slovenskej Republiky v letnom biatlone. Priniesli nám aj titul Majstra SR, ktorý získala v kategórii 14-15-ročných žiačok naša v súčasnosti najúspešnejšia pretekárka Ema Kapustová. Tá zároveň vyhrala aj 34. ročník Memoriálu hrdinov SNP, ktorý bol súčasťou pretekov.

Ďalšie umiestnenia našich pretekárov sú tiež priaznivé, z Predajnej sme do Revúcej priniesli ešte aj ďalšie medailové pozície.

 1. miesto a titul Majster SR – Ema Kapustová

2. miesto – Radovan Humeník
3. miesto – Veronika Šteczová
4. miesto – Markus Sklenárik
5. miesto – Tamara Molentová a Alexandra Štempelová
6. miesto – Ján Levčák

 

Počas víkendu sa darilo aj našim odchovancom, keď prvé miesto v rýchlostnom preteku získal Tomáš Sklenárik a titul Majster SR si v nedeľu vybojoval Lukáš Ottinger. Ako študenti športového gymnázia v súčasnosti štartujú za biatlonový klub ŽP Podbrezová.

 

Rozsiahlu fotogalériu z oboch dní pretekov nájdete na Facebookovom profile Klub biatlonu Magnezit Revúca, na ktorého sledovanie vás touto cestou srdečne pozývame.

Klub biatlonu Magnezit Revúca organizuje už o dva týždne Majstrovstvá SR v letnom biatlone. Rezervujte si víkend 23.-24.9. na sledovanie zaujímavého zápolenia slovenskej biatlonovej špičky. Viac informácií poskytneme čoskoro.

 

Mgr. Andrea Tokárová

https://www.facebook.com/biatlonRA/

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali


 
 

Služby infocentra v Revúcej využilo v tomto roku už viac ako 2 500 návštevníkov Vytlačiť
 

Služby Turistického informačného centra v Revúcej využilo od začiatku roka 2017 už viac ako 2 500 návštevníkov. Išlo prevažne o klientov zo Slovenska, ale navštívili nás aj návštevníci z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka, ale i z Francúzska a Veľkej Británie.

Turisti prejavovali najväčší záujem o lektorovaný vstup do Múzea Prvého slovenského gymnázia a prehliadku mesta. Z blízkeho okolia ich najviac zaujímal Národný park Muránska planina, Slavošovský tunel, Ochtinská aragonitová jaskyňa ako i informácie o zaujímavostiach na Prednej Hore a Muránskej Zdychave.

V posledných dvoch rokoch sme skvalitnili materiálno – technické vybavenie nášho infocentra. Bol osadený nový informačný pult ako jeden z najdôležitejších súčastí prvého kontaktu so zákazníkom, pribudli dva informačné panely, prvý Pozvánka do okolia, druhý informačný panel sme venovali jednej z turisticky najatraktívnejších oblastí Slovenska a centru ochrany prírody Muránskej planine, texty na paneloch podávajú informácie v dvoch jazykových mutáciách – v slovenčine a angličtine, tiež pribudli zásobníky na letáky.

Rozšírili sme rozsah bezplatne poskytovaných informačných služieb v podobe TV prezentácií, kde sa klienti formou krátkych videí môžu zoznámiť s prírodnými a kultúrnymi atraktivitami mesta i regiónu Gemer. V rámci 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia sme pre záujemcov pripravili príležitostnú pečiatku, ktorou si môžu opečiatkovať zakúpenú pohľadnicu a úplnou tohtoročnou novinkou je možnosť ručného vyrazenia si pamätnej mince.

Turistické informačné centrum bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, aktualizuje prehľady o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, propaguje mesto i región na rôznych podujatiach a výstavách, realizuje rezerváciu a predaj vstupeniek v rámci siete Ticketportal a predaj cestovných lístkov v rámci siete AMS BUS aj na medzinárodné autobusové spojenia. V ponuke infocentra sa nachádzajú okrem propagačných materiálov aj turistické mapy, atlasy, publikácie, pohľadnice, tiež široký sortiment suvenírov a darčekových predmetov i z tvorby regionálnych remeselníkov a ľudových tvorcov.

K službám infocentra neodmysliteľne patrí i sezónne prevádzkovanie Kaviarne národovcov, v rámci týchto priestorov sa môžu klienti bezplatne pripojiť k internetu či využiť detský kútik. Ponuku kaviarne v tomto roku obohatil milkshake v piatich rôznych príchutiach.

Od roku 2016 je prevádzka Turistického informačného centra a Kaviarne národovcov v júli a auguste nepretržitá počas pracovných dní, víkendov a sviatkov každý deň vždy v čase od 08:00 do 18:00 hod. (s výnimkou prestávky na obed od 12:00 do 13:00 hod.) Mimo letnej sezóny sú otváracie hodiny počas pracovných dní v čase od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 hod. Aktuálne informácie môžu návštevníci nájsť na stránke www.tic.revuca.sk alebo na facebookovej stránke, ktorú sme pre klientov zriadili v minulom roku.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Foto: Maroš Detko

Informačný pult

Informačný pult

Informačné panely a TV prezentácie

Informačné panely a TV prezentácie

Zásobníky na letáky

Zásobníky na letáky

 Kaviareň národovcov

Kaviareň národovcov

príležitostná pečiatka

Príležitostná pečiatka

razenie pamätnej mince

Razenie pamätnej mince

 

 


 
 

Nábor nových členov - KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

Nábor nových členov - KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín Vytlačiť
 

V piatok 25.augusta 2017 zorganizovali Mesto Revúca  v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta a MsKS Revúca spomienkovú slávnosť venovanú výročiu osláv Slovenského národného povstania. Udalosti našich dejín spred 73 rokov si na Námestí slobody  pripomenuli a  pamiatku padlých uctili primátorka mesta Eva Cireňová, predseda ZO SZPB gen.Viesta Ján Kochan, zástupca primátorky mesta Július Buchta, vedúci predstavitelia spoločenských organizácií mesta, členovia základnej organizácie SZPB a občania mesta. Na spomienkových oslavách boli zároveň odovzdané preukazy novým členom ZO SZPB gen.Viesta v Revúcej.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín


 
 

Víťazstvá, ktoré pomáhajúVytlačiť
 

Víťazstvá, ktoré pomáhajúBiela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

 • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
 • obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
  • odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Víťazstvá, ktoré pomáhajú


 
 

Nebuď lekvárVytlačiť
 

V tomto humornom duchu a názve sa niesla športovo relaxačná akcia , ktorú zorganizovala Základná organizácia Jednoty Slovenska v Revúcej v piatok 11.augusta 2017 v areáli Základnej školy Komenského. Keďže pohyb by nemal byť len výsadou mladých a pravidelná fyzická aktivita prospieva nielen kostiam a svalom ale všetkým sústavám ľudského tela, rozhodli sa naši seniori zašportovať si a hlavne  stretnúť a pobaviť sa. Podujatie sa konalo pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Základnej organizácie v Revúcej dňa 13.augusta 1997. Nechýbal ani zakladateľ a prvý predseda okresnej a základnej organizácie Ján Galovič, ktorému primátorka mesta Eva Cireňová odovzdala malý darček v duchu prebiehajúcej aktivity-balenie lekvárov. Súčasná predsedníčka Olinka Kuchtová obdržala kyticu kvetov od zástupcu primátorky Júliusa Buchtu. Po krátkych oficialitách sa šlo športovať. Súťažilo sa v kategóriách ženy, muži v disciplínach hod šípom, hod loptičkou do koša, hod budzogáňom, hod loptičkou do plechoviek, kop na malú bránku a mini golf. Aj v horúcom dni preukázali naši seniori snahu a športové zanietenie a svojimi výkonmi dosiahli nasledovné výsledky: celkové hodnotenie ženy-1.miesto Elena Lúčová, 2.miesto Anna Jurštáková,3.miesto Emília Švecová, muži-1.miesto Vojtech Szoke,2.miesto Ján Šturmankin, 3.miesto Vladimír Hlačina. Kompletné výsledky vo všetkých kategóriách na webovej stránke ZO JDS.

Základná organizácia JDS Revúca ďakuje: Mesto Revúca, MVDr.Eva Cireňová, Ing.Július Buchta ,MVDr.Ján Šeševička, Ing.Július Laššan, ZŠ Komenského, lekárne Cannabis,Lianela Dr.Max, Lekáreň pri nemocnici,predajne Zdravá výživa, Revital. Text Katarína Kvetková, foto: Ján Pullman, Katarína Kvetková

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár


 
 

Úrodnost Hané se odráží i v litovelském pivuVytlačiť
 

Tradice trvající již přes 120 let, úcta k poctivému řemeslu, ruční práci a kvalitním surovinám. To jsou hlavní zásady, kterých se dodnes drží v Pivovaru Litovel, jenž vznikl v roce 1893 jako ryze český vlastenecký Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli.

Samotný pivovar leží v chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví na Hané. V tomto úrodném kraji je velmi kvalitní voda a pěstují se zde nejkvalitnější ječmeny. V takzvané tršické pánvi se pěstuje také jedinečný chmel. „V Litovli dlouhodobě vaříme 200 tisíc hektolitrů za rok. Taková velikost pivovaru je ideální k tomu, abychom uplatnili klasické technologie, jež dělají české pivo českým pivem, tedy vaření na danou stupňovitost, kvašení v otevřených spilkách a zrání v ležáckých tancích,“ vysvětluje sládek Pivovaru Litovel Petr Kostelecký.

Na současných postupech nehodlají litovelští pivovarníci nic měnit. „Když vaříte klasickou technologií a se vším, co k tomu patří, pak má takové pivo svůj charakter a typickou osobitost. Europivo se vyrábí na kvantitu, mnohdy se liší jen etiketou. Lidé ani nepoznají, odkud to pivo vlastně pochází. A to my rozhodně nechceme, my jsme na tu naši hanáckou kvalitu hrdí,“ říká sládek Kostelecký.

Portfolio Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tradičními postupy na předem danou stupňovitost a také pivní speciály či pivní mixy. Spolu s pivovary Zubr a Holba patří do skupiny PMS (dříve Moravskoslezské pivovary).

Historie i současnost pivovaru jsou lemovány četnými úspěchy a oceněními z mnoha anonymních degustačních soutěží. Letos se mu dařilo na příklad na Zlatém poháru PIVEX, kde získala zlato piva Lirovel Dark a Litovel Pomelo, stříbro pak Litovel Moravan a bronz Litovel Premium Dark, Litovel Premium nebo Litovel Červený pomeranč. Samotný Pivovar Litovel se pak ze stejné soutěže pyšní druhým místem v kategorii Pivovar čtvrtstoletí. Pivo Litovel Moravan zvítězilo také ve Zlaté PIVNÍ PEČETI a společně s Litovlí Dark uspělo i na loňském Českém pivu. Pivovar Litovel udržuje nejčistší linii českého pivovarnictví, což oceňují odborníci i milovníci dobrého pěnivého moku.

Pivovar Litovel - varna - pohled od oken

Pivovar Litovel -  varna - pohled od oken

 Makety Dark_Moravan_Premium

 Makety Dark, Moravan, Premium

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

Pivex 2017 - Oceněná piva Litovel

Pivex 2017 - Oceněná piva Litovel

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail


 
 

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOMVytlačiť
 

Hovorí sa „ lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť“. Týmto heslom sa niesol aj 6. júl 2017 pre pedagogických zamestnancov ŠZŠ v Revúcej.

V rámci spoznávania revúckeho regiónu, sme sa vybrali na výlet do Slavošovského tunela. Všetci sme boli plní očakávaní, kde sa ten tunel nachádza a čím nás prekvapí.

Po príchode na miesto sme si posadali do prírodného altánku, kde Mgr.              I. Urbanová všetkých privítala a o histórii tunela zopár zaujímavosti povedala. Neskôr k nám prišiel aj starosta obce Magnezitovce, Ing. M. Pršebica, ktorý porozprával o obci a prispel ďalšími cennými informáciami o tuneli. Obohatení o nové vedomosti sme sa plní elánu vybrali do tunela. Niektorí s „čelovkami“ na hlave, iní s baterkami v ruke. Po zdolaní drevených schodov nás čakal pomerne náročný, rozbahnený vstup do tunela a potom nás pohltila čierna tma. Betónové podvaly po ktorých sme kráčali boli pohodlnejšie. Cesta tunelom bola čarovná. Bolo to ako putovanie za dobrodružstvom. Každý mal na chrbte svoj uzlík- ruksak a kráčal. Tunel sme zdolali za 40 minút. Na slavošovskej strane sme si trochu oddýchli, posilnili opečenými klobáskami a obohatení o novú energiu, ktorú nám poskytla naša krásna príroda, sme sa pustili na spiatočnú cestu tunelom.

Aj keď sme boli všetci dosť unavení, spomienky na príjemne prežitý deň nám dlho zostanú.

                                                             

 

          Mgr. I. Urbanová

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

 


 
 

Otvorenie Hudobnej školy SENIORVytlačiť
 

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA realizuje projekt „Hudobná škola SENIOR“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Hudobná škola SENIOR je ďalšou etapou predchádzajúceho projektu "Škola SENIOR" realizovanej v roku 2014.

Projekt počas júla až októbra pre klientov ZOS CILKA predstaví a priblíži hudobnú výchovu v štyroch „výučbových blokoch“ s lektorkami Renátou Brezovskou a Natáliou Poprockou.

Hudba, spev a hra na hudobných nástrojoch je náplňou prvého bloku. Druhým blokom je Tvorba a výroba jednoduchých hudobných nástrojov. Tretím blokom sú reminiscencie so spomienkami na hudbu regiónu a života. K hudbe patrí Pohyb a ten je náplňou posledného bloku.

Počas realizácie projektu klienti pripravia vlastný program pre obyvateľov ZOS CILKA, príbuzných a verejnosť, na ktorý Vás pozveme v októbri.

Dňa 17. júla za účasti Gabriely Borosovej, Bibiany Jankóšikovej, Renáty Brezovskej a Natálie Poprockej sme otvorili Hudobnú školu SENIOR. 22 klientov ZOS CILKA s piesňou na perách vstúpilo do hudobného leta.

O realizovaných aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

 

Mgr. Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

 

Otvorenie Hudobnej školy SENIOR

Otvorenie Hudobnej školy SENIOR

Otvorenie Hudobnej školy SENIORlogo


 
 

Debarierizácia sociálnych zariadení v CilkeVytlačiť
 

Zabezpečovanie hygieny klientov v zariadení opatrovateľskej služby je pre opatrovateľov jeden z najťažších úkonov, ktorý vykonávajú, preto je dôležité hľadať možnosti ako túto prácu uľahčiť. Doteraz boli sprchovacie priestory vybavené vaničkami, do ktorých klienti počas sprchovania vstupovali, čo je v mokrom prostredí v prípade väčšiny klientov pomerne náročné, nehovoriac o klientoch, ktorí sú imobilní.

 Po rekonštrukcií sociálnych zariadení, ktorá bola realizovaná v priebehu  mesiaca jún 2017 stavebnou firmou Daniela Simana,  v  celkovej hodnote stavebných prác vrátane materiálu vo výške 16 512,- Eur, sa vo všetkých  šiestich spoločných  kúpeľniach sprchovacie vaničky odstránili, zabudovali sa odvodňovacie mriežky, čím sa vytvoril bezbarierový  prístup k sprchám. 

V súčasnosti je možné sprchovať imobilných klientov v sprchovacích kútoch priamo na vozíku. Po tejto úprave bude manipulácia s klientmi počas sprchovania podstatne jednoduchšia a pre opatrovateľov menej náročná.

Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v ZOS „CILKA“ debarierizáciou sociálnych zariadení  bolo jedným z cieľov kvality MsÚ v Revúcej pre rok 2017 prijatých v súlade s Politikou kvality  a sme radi, že sa nám ho podarilo splniť.

Ing. Gabriela Borosová

Debarierizácia sociálnych zariadení v Cilke

po debarierizácií  sociálnych zariadení v Cilke

Debarierizácia sociálnych zariadení v Cilke

pred debarierizáciou   sociálnych zariadení v Cilke


 
 

Život na ulici...Vytlačiť
 

V  poslednom období sa dostali v našom meste do popredia sťažnosti a podnety od občanov na  správanie sa bezdomovca J. P. v parku pred Mestským domom kultúrny. Bezdomovec tu prespáva často na zemi, alebo na lavičkách, znečisťuje okolie a medzi kríkmi vykonáva aj telesné potreby. Možno si väčšina našich obyvateľov myslí, že pracovníci mesta v prípade riešenia tohto problému nekonajú, no opak je pravdou. Touto cestou by sme Vás chceli informovať o tom, čo všetko Mesto Revúca v súčinnosti s NsP, n.o. Revúca a ÚPSVR Revúca v prípade dotyčného pána vykonalo.

Danú situáciu si pán J.P. privodil sám, nakoľko viackrát mu  bola poskytnutá možnosť byť umiestnený v niektorom zo sociálnych zariadení. V minulosti bol klientom Domova sociálnych služieb v Tornali, odkiaľ na vlastnú žiadosť odišiel, začal sa túlať, no nezdržiaval sa v centre nášho mesta, prebýval aj v iných obciach.  Koncom roka 2016 bol hospitalizovaný v NsP, n.o. Revúca, nakoľko mu omrzli prsty na nohách, ktoré museli byť neskôr amputované. Pracovníci chirurgického oddelenia sa o neho príkladne starali a rany sa mu pekne hojili. Počas pobytu pána J.P. v nemocnici sa učinili kroky k jeho umiestneniu do útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Nakoľko pán J. P. nemal doklady, bolo potrebné ich nanovo vybaviť. V prvom rade bolo treba vyplatiť pokutu, aby sa mohol občiansky preukaz vybaviť, následne s nim ísť na OO PZ Revúca, vybaviť kartičku poistenca a samozrejme aj dávku v hmotnej núdzi, čo si vyžiadalo nemalé úsilie, nakoľko všade bol evidovaný ako dlžník. Okrem toho potreboval základné zdravotné vyšetrenia a taktiež pred umiestnením musel byť detoxikovaný. Dňa 02.03.2017 bol umiestnený v útulku Dobrý pastier v  Kláštore pod Znievom. Náklady na prvé dva mesiace pobytu sa vyplatili vopred a súčasne sa mu vybavilo na ÚPSVR poberanie príspevku na bývanie. Zo začiatku bol  spokojný, no dňa 27.04.2017 z útulku odišiel na vlastnú žiadosť „domov“ aj keď vedel, že bude spávať na ulici. Všetko úsilie o jeho navrátenie do normálneho života vyšlo nazmar... Po návrate do nášho mesta sa spočiatku zdržiaval mimo centra. Jeho pobyt sme monitorovali. Napriek tomu sme sa snažili ho znova niekde umiestniť. Komunikovali sme s VÚC Banská Bystrica, nakoľko v minulosti sme mu dali aj žiadosť o sociálnu službu. Dňa 22.05.2017 mu prišla výzva na prijatie do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tornali s nástupom dňa 25.05.2017. O tejto možnosti sme ho informovali. Chceli sme mu zabezpečiť doprovod do zariadenia, resp. zaplatiť mu cestu do Tornale.  Nič z toho sa neuskutočnilo, preto že aj túto možnosť odmietol s tvrdením, že on už v takomto zariadení bol, nemal tam súkromie a musel sa riadiť domovým poriadkom. Myslíme si, že práve domový poriadok je to čo pánovi J. P. nevyhovuje. Do zariadenia si totiž nemôže nosiť alkohol od ktorého je závislý. Blízku rodinu má  vo Zvolene, no dlhodobo sa s ňou nekontaktuje. Dňa 11.07.2017 sa rozhodol, že pôjde bývať ku kamarátovi do Jelšavy k pánovi  J. G.. Mesto Revúca mu zabezpečilo invalidný vozík a dopravu autobusom. V doprovode s kamarátom do mesta Jelšava aj odišiel, no nasledujúci deň už bol späť v Revúcej bez peňazí a pod vplyvom alkoholu. Od tej doby pomoc výraznejšie odmieta.

Hovorí sa: „ Kde je vôľa, tam je cesta“.  V tomto prípade je vôľa len na strane zainteresovaných inštitúcií. Cesta pána J. P. vedie na ulicu a nám ostáva len bezmocnosť pri riešení tohto prípadu...

Oddelenie služieb obyvateľstvu pri MsÚ Revúca


 
 

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. ZochaVytlačiť
 

Leto. Čas, kedy opadajú drobnučké biele lupienky stromových kvetov ako veľké snehové vločky a na ich mieste narastú dobré šťavnaté plody. Vôňa lesa plného hríbov, chuť čerstvého ovocia, prechádzky... Končí sa školský rok a prichádzajú prázdniny.

...ale skôr ako sa žiaci našej školy rozutekali na dni plné zábavy a oddychu, zhodnotili sme spoločne výsledky celoročnej práce a rozlúčili sme sa s našimi ôsmačkami a deviatakmi.

Bolo nám cťou privítať medzi nami riaditeľku Múzea prvého slovenského gymnázia v Revúcej Ing. Dianu Lamperovú, našu pani riaditeľku Mgr. Katarínu Krištofovú, učiteľov a asistentov a v neposlednom rade aj rodičov a starých rodičov.

Hneď na začiatku si žiaci z rúk pani riaditeľky prevzali  91 pochvalných uznaní za výborný prospech, vzorné správanie, schopnosť spolupráce a ochotu pomôcť iným, za prístup k vyučovaniu a reprezentáciu školy v prednesových, predmetových a športových súťažiach.

Významným ocenením našej školy je Osobnosť školy, ktorá pozostáva z troch stupňov.

Toto krásne ocenenie získalo 48 žiakov školy.

Cenu školy získala žiačka VIII. A triedy Lea Sviežená za dosahovanie veľmi dobrých výsledkov a za šírenie dobrého mena školy reprezentovaním v mimoškolskej organizácii v tanečných súťažiach na všetkých úrovniach.

V závere riaditeľka školy zapriala všetkým čas plný oddychu, slnečných lúčov, príjemné chvíle strávené s rodinou a priateľmi a vyhlásila žiakom vytúžené prázdniny.

 

Mgr. Zuzana Kunštárová

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. Zocha

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. Zocha

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. Zocha

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. Zocha

Vyhodnotenie školského roka 2016/2017 v ZŠ I. B. Zocha


 
 

Prázdninový výlet gemerskou dolinouVytlačiť
 

Zážitky nosíme v srdci, v mysli, ale zachytí ich aj fotografia. Fotografia to je kreslenie svetlom a záber našťastie nepokazí ani dážď. A tak v  piatok 7. júla 2017, napriek nie veľmi dobrému počasiu, sme sa ako Turistické informačné centrum vybrali s pedagógmi Strednej odbornej školy z Košíc spoločne spoznávať krásy nášho mesta Revúca a jeho okolia.

V rámci našej novovzniknutej informačnej služby sme zabezpečili pre našich návštevníkov a ich rodinných príslušníkov kultúrno-poznávací  program na celý deň. Naše pozvanie sprevádzať výletníkov prijala aj Ing. Elena Kochjarová, pracovníčka Správy NP Muránska planina, ktorá sa venuje environmentálnej výchove. Počas výletu oboznámila návštevníkov s históriu jaskýň na Slovensku i s najznámejšími lokalitami Muránskej planiny, s jej ochranou a pestrou a druhovo bohatou flórou a faunou.

Náš výlet začal na Hrádku, kde sme sa rozhodli odhaľovať tajomstvá Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Hoci jaskyňa nie je veľká, jej krása nás všetkých očarila.

Pokračovali sme do Revúcej, kde sme navštívili evanjelický a. v. kostol, ktorý predstavuje druhú najstaršiu stavbu v meste. V kostole sme si vypočuli krátky výklad o kostole a následne sme zdolali vyhliadkovú vežu kostola, z ktorej sa nám naskytol jedinečný výhľad na celé mesto. Absolvovali sme i prehliadku stálej expozície Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktoré sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického  a. v. gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, jeho historický  prínos v rokoch 1862 – 1874 a na históriu samotného mesta Revúca.

Po výdatnom obede nás čakal ďalší intenzívny zážitok. Presunuli sme sa na Veľkú lúku, kde bol v roku 1950 založený žrebčín s chovom koní horského typu pre potreby lesného hospodárstva a armády. Veľká lúka je lokalita rozsiahlej horskej lúky v Muránskej planine, severne od obce Muráň. Je strediskom voľného, polodivokého chovu koní. Kone, pasúce sa na lúkach, patria medzi atraktivity lákajúce turistov. Zároveň kôň predstavuje dnes už zriedkavý dopravný prostriedok. Pritom jazda na koni alebo vozenie sa na voze, ktoré sme absolvovali, je vynikajúcou a veľmi atraktívnou formou relaxu a športového vyžitia i v rámci hipoturistiky. Vraví sa, že z konského chrbta je Muránska planina najkrajšia. 

Poslednou našou zástavkou  bola na Muránskej planine lokalita Biele vody, kde sa nachádza najviac sysľov na Slovensku, ktoré turisti môžu pozorovať a kŕmiť - jabĺčkami, piškótami, alebo suchým chlebom. Prikrmovanie sysľov je potrebné preto, že pol roka spia a potom sa musia dostať do dobrej kondície, aby mohli vychovať mláďatá. Tiež pomáhajú pri manipulácii vody v pôde a pasienky sú potom dlhodobo zelené. A tak si sysle pochutili, my sme sa na záver prechádzky po Gemeri spoločne odfotili  a družne rozlúčili.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas tohto dňa spolu s nami ochotne prispeli ku krásnym zážitkom našich výletníkov z Košíc a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutia.

Text: MsÚ – TIC

Foto: V. Kasperová, E. Kochjarová

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou


 
 

Učitelia v športovomVytlačiť
 

Ako sa už stalo v Revúcej peknou tradíciou, jeden z prvých júlových dní patrí stretnutiu učiteľov zo všetkých škôl, ktoré v meste  pôsobia. Ináč tomu nebolo ani teraz. Tento rok sa zábavno-súťažný deň odohrával 3. júla na pôde Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Učitelia z Hviezdoslavky pripravili pre svojich kolegov zábavné dopoludnie plné súťažných hier na 9 stanovištiach. Jednotlivé družstvá si mohli vyskúšať, ako sa hádže lopta do basketbalového koša so zaviazanými očami, ako sa strieľa na florbalovú bránku, ako sa hrá kolotoč na ping-pongovom stole alebo si zasúťažili na stanovišti nazvanom „Štafeta“ či zahádzali šípky do terča. Tí, ktorí nemali strach, si mali možnosť vyskúšať, ako sa chodí na chodúľoch po tráve alebo ako sa zosynchronizovať s kolegom, keď chcú prejsť  určitú vzdialenosť na spoločných lyžiach. Dotyk s módou a kopou zábavy si učitelia užili na stanovišti „Obleč sa“, kde nám vznikali skutočne extravagantné módne kreácie. Na záver si jednotlivé školy zmerali aj svoje vedomosti (alebo skôr šťastné tipy?J) v súťaži „Čo ja viem?“. A na koho sa dnes usmialo najviac šťastia? Prvenstvo si tento rok vybojovali pedagógovia zo Základnej školy I.B.Zocha, druhé miesto patrí Gymnáziu Martina Kukučína a tretie miesto obsadila ZŠ na Komenského ulici. Po skončení súťažných hier boli všetci zúčastnení pozvaní na dobrý obed do školskej jedálne.

Veríme, že utorkové dopoludnie nám všetkým prinieslo relax, dobrú zábavu a tiež príjemné stretnutia kolegov z revúckych škôl. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ale ešte predtým nás všetkých čaká krásne leto a potom opäť celý dlhý školský rok.

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom


 
 

Revúcki atléti úspešne reprezentujú SlovenskoVytlačiť
 

V uplynulom mesiaci organizoval Slovenský atletický zväz výjazdy na medzinárodné atletické mládežnícke podujatia.

S radosťou môžeme skonštatovať, že do nominácie sa dostali vďaka svojim výkonom aj dvaja členovia Atletického oddielu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej – Nina Natália Vavreková a Roman Krokavec, ktorí sa v konkurencii zahraničných pretekárov nestratili a skvelo reprezentovali našu atletiku.

Medzinárodných atletických pretekov v Lowiczi v Poľsku  sa zúčastnila Nina Natália Vavreková (roč. narodenia 2005)  v hode kriketovou loptičkou. V konkurencii  pretekárok zo 6 krajín -  Poľska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovenska zabojovala a získala striebornú medailu v osobnom rekorde 49 m.

Okrem tohto úspechu sa koncom júna  Nine vydarila  aj premiéra na Majstrovstvách Slovenskej republiky mladších žiačok v Trenčíne , kde získala bronzovú medailu vo vrhu guľou  s výkonom 9,21m.

V júni sa v rakúskom Schwechate  uskutočnil mládežnícky atletický míting Franz Schuster  Memorial, v ktorom súťažil náš  diaľkar Roman Krokavec (halový majster Slovenska v skoku do diaľky  - st. žiaci, 2.m v behu na 60m ) v skoku do diaľky. Vo veľkej konkurencii obsadil konečné 6. miesto s výkonom 560 cm.

Teší nás, že po 30 rokoch v našom meste znovu ožila atletika a deti môžu zmysluplne  tráviť svoj voľný čas.  Veď telesná výchova by  mala miesto v živote každého človeka.

J.V.

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko


 
 

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Tak a je to za nami :) 


Školský rok 2016/17 sa stal minulosťou. Prípravu na vyučovanie a školské povinnosti vystriedajú chvíle oddychu. Tento rok bol pre Základnú školu J. A. Komenského  mimoriadny úspešný. Žiaci školy dosiahli  skvelé úspechy aj v rámci Slovenska či už na poli športovom, v jazykových aj v recitačných súťažiach. Celkovo sme posledný školský deň počas slávnostného ukončenia roka  udelili 168 pochvál riaditeľom školy a 42 žiakom sme udelili knižné odmeny.

Najvyššie ocenenia školy pre končiaci školský rok 2016/2017 získali nasledovní žiaci:

"Absolvent školy " - Katarína Regendová a Petra Mladšia.

" Reprezentant školy" - Roman Krokavec, Ariana Fumero - Diaz a členovia súťažného družstva Detskej P -T -S Nina Natália Vavreková, Tamara Molentová, Lucia Ďurišková, Kornélia Chlebušová, Martin Siman, Milan Smolko, Miroslav Ferenc, Šturmankin.

"Cena riaditeľa školy" - Helenka Slivenská.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Poďakovanie patrí pedagógom aj nepedagogickým pracovníkom školy za obetavú prácu, rodičom aj žiakom. Ďakujeme priateľom školy, sponzorom a tiež zamestnancom nášho mesta a vedeniu nášho mesta za pomoc a podporu počas školského roka 2016/2017. Bez vzájomnej spolupráce by sme sa nedokázali posúvať ďalej. 


Všetkým prajeme príjemné prázdniny a oddych venovaný načerpaniu nových síl.
Dovidenia v septembri.

Vedenie ZŠ

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. Komenského

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. Komenského

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. Komenského

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. Komenského

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Účelové cvičenie alias SaharaVytlačiť
 

     Dňa 27.06.2017 sa žiaci a učitelia II. stupňa ZŠ I. B. Zocha v Revúcej zúčastnili účelového cvičenia. V úvode triedne pani učiteľky oboznámili žiakov v triedach o varovných signáloch, poukázali na dôležitosť ochranných prvkov v prípade ohrozenia. O 8:15 hod. bol v školskom rozhlase vyhlásený varovný signál všeobecného ohrozenia. Všetci sa presunuli z budovy školy „ do bezpečia “- na školský dvor. Po kontrole počtov všetkých prítomných sa uskutočnil  jednohodinový pochod- smer Strelnica, kde žiaci absolvovali päť stanovíšť, na ktorých si preverili vedomosti a praktické návyky získané pri výučbe učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí- civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana.

     Po zvládnutí všetkých stanovíšť nasledovalo vyhodnotenie a ukončenie celej akcie spojenej s presunom do školy. Najšikovnejší boli žiaci 8. ročníka, druhé miesto získali deviataci a na treťom mieste sa umiestnili siedmaci.

     Bojové slnečné podmienky sme všetci veľmi dobre zvládli.

Účelové cvičenie alias Sahara

Účelové cvičenie alias Sahara

Účelové cvičenie alias Sahara

Účelové cvičenie alias Sahara


 
 

Malí „ zbojníci“ z MŠ Sládkovičova na ZbojskejVytlačiť
 

Mesiac  jún sa tradične v školách nesie v znamení školských výletov, ktorý sa dňa 26. 06. 2017 uskutočnil     aj v našej materskej škole. Predškoláci z MŠ na Sládkovičovej ulici zdolávali turistické chodníčky a hľadali poklad, ktorý údajne ukryl najsilnejší zbojník v našom regióne Jakub Surovec. Posilnené haluškami navštívili baču vo svojej kolibe a zaspievali mu obľúbené ľudové piesne. Skamarátili sa s koníkmi a somárikmi, pozorovali pasúce sa ovečky a kravičky. Okrem zvieratiek a príjemných ľudí  pobyt na Zbojskej spríjemnila krásna príroda , pohľad na okolité kopce a lúka plná farebných kvetov. Deti budú ale najviac spomínať na „ zbojníka“ Lukáša, ktorý ich svojou dobrou náladou a skvelým programom sprevádzal po celý deň.

                                                                      

                                                                                                                      Debnárová Ivana

Malí „ zbojníci“ z MŠ Sládkovičova na Zbojskej

Malí „ zbojníci“ z MŠ Sládkovičova na Zbojskej

Malí „ zbojníci“ z MŠ Sládkovičova na Zbojskej

Malí „ zbojníci“ z MŠ Sládkovičova na Zbojskej


 
 

VÝLET ŠKÔLKAROV Vytlačiť
 

V to ráno, keď sme mali naplánovaný školský výlet do Tatier (Hozelca  a Tatranskej Lomnici) sme sa prebudili do pekného slnečného dňa. Pred materskú školu prišiel autobus a všetci radostne nastúpili. Cesta ubehla mimoriadne rýchlo a kým sme si stačili povedať posledné klebety, ocitli sme sa uprostred malebnej prírody našich Tatier – v Hozelci vo Fun Ville. FunVille je kúzelný svet pre deti plný zábavy a pohybu pod Tatrami v Prešovskom kraji. 
Na krytom ihrisku s rozlohou 700 m2 čakala naše deti aktívna zábava a množstvo atrakcií  - lezecké steny, športové ihrisko, dopravné ihrisko, vzduchové delá, guličková fontána, megapreliezačka, trampolína, Lego area, Toddler area pre deti do 3 rokov. 
Rodičov zase príjemné posedenie v kaviarničke pri kávičke a koláčiku. Detské ihrisko je určené deťom vo veku 1-12 rokov. Po dvoch hodinách skákania sme pokračovali do Tataranskej Lomnice. Tu sme navštívili Múzeum TANAPu, kde más oboznámili s flórou a faunou tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Po trocha kľudnejšej aktivite sme sa napapali, a hurá  do Tatrabobu. Že čo to je?  Je to horská dráha. Svojou konštrukciou umožňuje bezpečné jazdy počas celého roka. Boby sú uložené na telese dráhy niekoľkonásobným istením. V dolnej stanici Vás obsluha zapne bezpečnostnými pásmi a automatický systém Vás vyvezie po vlečnej dráhe na vrcholovú stanicu. Tam sa bob odopne z lana a vy sa veziete až do konečnej stanice. Rýchlosť bobu si sami ovládate brzdami na bobe. Vozili sa mami, deti, ba aj tatovia. To vám bola paráda!

 Prišiel čas odchodu. Domov nás ujo šofér doviezol bezpečne. Mali sme plnú hlavu úžasných zážitkou. Na tento výlet ktorý nám pripravili pani učiteľky , len tak nezabudneme.

                                                                     Bc. Alena Klimešová, MŠ Vladimíra Clementisa, Revúca

VÝLET ŠKÔLKAROV


 
 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOVVytlačiť
 

Tak ako každý rok  aj teraz sa  koncom školského roka,  28. júna –v stredu lúčili naši  veľkí predškoláci s materskou školou.  Pani učiteľkám, tetám kuchárkam a upratovačkám poďakovali za starostlivosť, lásku a opateru, ktorú im venovali počas troch rokov v materskej škole. Spomenuli si na krásne chvíle, slzičky i smiech , ktoré ich sprevádzali životom v škôlke. Rozlúčili sa s kamarátmi i hračkami. Od septembra z nich budú školáci.

Mgr. Ivana Zajaková

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV


 
 

Klenovská Rontouka 2017Vytlačiť
 

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti – KLENOVSKÁ RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti na území nášho krásneho regiónu, kde sa prezentujú všetky naše, ba aj zahraničné, folklórne kolektívy a remeselníci.

Turistické informačné centrum neváhalo a v sobotu 24. júna sa po druhýkrát zúčastnilo a opäť veľmi úspešne propagovalo naše mesto Revúca.

A tak aj vďaka úžasnému folklórnemu podujatiu sa darí naďalej oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru našich predkov a potešiť tým nielen odborníkov, ale       i širokú verejnosť.

Súčasťou podujatia boli tradičné dvory s tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu a tanca ako i tradičný jarmok remesiel, trhy a hody.

Program bol venovaný aj regrútskym zvykom a vojnovým udalostiam, ktoré prebiehali priamo na ulici a zaujali návštevníkov.

Výstava Šúpolienok Evy Dolinajovej z Tisovca a autorská výstava obrazov a drevených plastík Evy Wilson z Revúckej Lehoty tiež obohatila slnečné dni v Klenovci.

Už teraz sa tešíme na jubilejný 40. ročník Klenovskej Rontouky 2018.

Text a foto: MsÚ - TIC

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017


 
 

Olympiáda detí materských škôl v RevúcejVytlačiť
 

23. jún 2017 bol  úspešný deň pre našu MŠ Sládkovičova . Získali sme 1. miesto na olympiáde detí materských škôl mesta Revúcej. Šesť detí zo slniečkovej a šesť detí s lienkovej triedy ukázalo svoju šikovnosť, vytrvalosť, bojovnosť a športového ducha v disciplínach:  hod loptou obojručne, skok do diaľky z miesta, beh okolo budovy CVČ, šprint na 20m. Naše deti sa umiestnili takto:

Skok do diaľky z miesta: 1. Sofia Sekerešová         1. Daniel Kvetko

                                           2. Júlia Halmová              2. Adam Bryndza

                                           3. Diana Toroková           3.  Michal Ondrik

 

Beh okolo budovy CVČ: 3. Diana Töröková        1. Daniel Kvetko

                                                                                 2. Medard Repiský

                                                                                 3. Adam Bryndza

 

Beh na 20m :                   1. Diana Töröková          3. Daniel Kvetko

 

Hod loptou obojručne:  1. Sofia Kúdelová            1. Martin Žiga

                                                                                  2. Daniel Kvetko

                                                                                  3. Medard Repiský

 

Deti boli veľmi hrdé. Úsmev im žiaril na tvárach, každé si chcelo víťazný pohár podržať a popýšiť sa ním. Tak sa deň, ktorý začal s chmárami na oblohe, končil pre našich súťažiacich s úsmevom na tvárach. Predškoláci sa pekným spôsobom rozlúčili s MŠ- zanechali krásnu, hmatateľnú spomienku -  ZLATÝ   POHÁR.      

Olympiáda detí materských škôl v Revúcej


 
 

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorovVytlačiť
 

Dňa 27. júna 2017 sme sa zúčastnili 17. Okresného turistického zrazu seniorov v Revúckej Lehote, pričom z našej organizácie sa tejto akcie zúčastnilo 18 členov. Všetko bolo pripravené na vysokej úrovni. Privítanie hostí, prechádzky po jednotlivých trasách, výborný obed a množstvo koláčov. To všetko bolo výsledkom mimoriadne svedomitej prípravy našich hostiteľov, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Zároveň sa chceme poďakovať Mestu Revúca za finančný príspevok na účastnícky poplatok, vďaka ktorému sme sa akcie mohli zúčastniť. Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili OTZ v Revúckej Lehote  z našej organizácie ZO JDS v Revúčke sa zúčastnilo  tejto akcie sa zúčastnilo 18 členov. Všetko bolo pripravené na vysokej úrovni. Privítanie hostí,prechádzky po jednotlivých trasách,výborný obed a množstvo koláčov bolo výsledkom mimoriadne svedomitej prípravy na toto podujatie ,za ktoré im patrí srdečné podakovanie.                          

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorov

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorov


 
 

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí Vytlačiť
 

Preventívno - výchovná činnosť je veľmi dôležitá pre uvedomovanie si nepredvídaných situácií v živote človeka. Dôležitou úlohou je informovať ľudí, vedieť o nich a správne sa zachovať v rôznych životných  situáciách.

V dňoch 17. 3. 2017, 4. 5. 2017 a 8. 6. 2017 bola na Základnej škole I. B. Zocha v Revúcej vykonávaná preventívno-výchovná činnosť zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej pre žiakov IV. A triedy. 

Prednášky pre žiakov boli rozdelené do troch tém s uvedenými názvami:

     Téma č. 1: Oheň – pomocník aj nezbedník

     Téma č. 2: Bezpečne v prírode

     Téma č. 3: Evakuácia osôb

     Preventívno-výchovná činnosť bola vykonávaná formou prednášky, ktorá bola rozdelená do dvoch častí. Prvú časť tvorila prezentácia k uvedeným témam. Počas tejto doby boli žiakom odovzdané pracovné listy, ktoré poverená príslušníčka kpt. Ing. Stanislava Šuhajová, samostatný odborný inšpektor špecialista oddelenia požiarnej prevencie, k danej téme spolu so žiakmi spracovávala. 

     Druhú časť tvorila praktická ukážka spojená s vykonaním evakuácie z ohrozených priestorov školy a následne s ukážkou automobilovej techniky - automobil hasičskej záchrannej služby 1A MB VARIO v areáli školy s adekvátnymi pomôckami k danej téme ako napr. zásahový odev, prilba, rukavice, zásahová obuv, autonómny dýchací prístroj, prenosný hasiaci prístroj atď.

Ďakujeme za poučenie a prevedenie názorných ukážok, ktoré boli pre žiakov zaujímavé a veľmi poučné.

 

 

kpt. Ing. Stanislava Šuhajová

samostatný odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie

OR HaZZ v Revúcej

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí

Zocháči sú v akcii aj keď nehorí


 
 

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v DobšinejVytlačiť
 

21.júna 2017 úspešné dievčatá bývalá kapitánka Janka Guláková, Stela Laurenčíková a Miriam Sokolová po úspešnom  športovom roku 2016 dostali tú česť aj pred Olympijským klubom regiónu Gemer.  V našom kraji už získali všetky ocenenia športovcov,  zúčastnili sa na vyhlásení v Meste Revúca aj na 51 vyhlásení naj. športovec Rimavská Sobota a Revúca  pri mimoriadne dobrých výsledkoch účasti  na MS v Írskom Dubline, European Cup  Poland,   Hungarian  worldcup,  AUSTRIAN CLASSICS v Innsbrucku získali tituly majsteriek Slovenskej a Českej republiky.
V kultúrnom dome v Dobšinej odovzdávali ceny pre športovcov hlavný organizátori predseda OKG PhDr. Juraj Králik a primátor Dobšinej Ján Slovák ocenili naše dievčatá zo šk Kickbox Leon Revúca v kategórii žiaci – žiačky do 15 rokov 1. miesto Janka Guláková., dorast do 21.rokov 2.miesto  Miriam Sokolová, 3. miesto Stela Laurenčíková.
Ďakujem sponzorom 

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

 


 
 

Dni mesta 2017Vytlačiť
 

Dni mesta. Príležitosť stretnúť známych, ktorých sme dlhšie nevideli, posedieť s priateľmi, zabaviť sa, čo to nakúpiť. Tie tohtoročné sa konali v dňoch 16. – 18. júna 2017 už tradične na námestí pred Kohútom a v priľahlých uliciach. Najviac návštevníkov pritiahol do ulíc koncert speváčky Kristíny ale ľudia si pochvaľovali aj vystúpenia folklórnych skupín Lykovček, Lykovec, Spod Kohúta ,Revúška a hostí z Litovla Hanackej môzeky a súboru Hanačka Litovel. Celý rok 2017 sa nesie v znamení 50. výročia družobnej spolupráce s Litovlom, preto na Dňoch mesta nechýbali ani predstavitelia družobného mesta. V úvode vystúpenia Litovelčanov ,návštevníkov privítali primátorka mesta Eva Cireňová a starosta mesta Litovel Zdeňek Potužák, pripili si povestným litovelským pivom a všetkých pozvali na ochutnávku piva a syrov. Kto ochutnal určite neoľutoval. Program sa točil nielen na tribúne ale aj v mestskom dome kultúry, kde sa vo výstavnej sieni konal Revúcky salón, v Múzeu PSG, kde si môžete pozrieť výstavu Litovel pre Revúcu Revúca pre Litovel, v kníhkupectve KnihArt, kde sa konala autogramiáda knihy Pri káve o káve a kávovinách oceneného autora Jozefa Augustína a na športových ihriskách , kde zápasili žiaci základných škôl v Kalokagatii a v tenisovom turnaji. Deti sa vyšantili na kolotočoch a nafukovacích atrakciách, dospelí si pochutili na jarmočných špecialitách a medovine. Spomedzi stánkov s občerstvením vynikal jeden umiestnený oproti mestského úradu. Určite ste si všimli a vychutnali kulinársku šou, ktorú predvádzal  kuchár so svojimi produktmi. Počasie v piatok s nami trochu pocvičilo ale v sobotu už bolo všetko ako má byť a veríme, že v návštevníkoch na tohtoročné Dni mesta  zostávajú len príjemné spomienky . Text a foto: Katarína Kvetková       

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017


 
 

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta Vytlačiť
 

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

V piatok 16.júna 2017 sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostný akt oceňovania je súčasťou  Dní mesta Revúca a tohto roku sa nieslo v znamení 50.výročia družby s mestom Litovel. Pozvanie prijali nielen hostia z Česka ale aj z družobných miest z Maďarska, Poľska a Chorvátska, v sále nechýbali poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia a primátori obcí a miest okresu Revúca, zástupcovia spoločenských organizácií v Revúcej, ocenení občania, ich príbuzní a široká verejnosť. Prítomných v sále privítala primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá  zároveň odovzdala  ocenenia mesta.

Najvyššie ocenenie Zlatý Quirín mesta Revúca Mesta Revúca si za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZO JDS a propagáciu mesta a okresu Revúca  prevzala Mgr. Zuzana Homoliaková. Zuzana Homoliaková  je dlhoročnou aktívnou členkou JDS od jej založenia v roku 1997. Od roku 2006 zastávala funkciu predsedníčky okresnej organizácie JDS a tiež aktívne pracovala v krajských štruktúrach JDS. Zaslúžila sa o propagáciu mesta Revúca a okresu Revúca prostredníctvom Regionálnych prehliadok Speváckeho súboru SENIOR , Okresných športových hier seniorov, Stretnutiach pri pesničkách troch generácií, organizácii športových hier a turistických zrazov seniorov, reprezentáciou na celoslovenských športových hrách seniorov.Za jej záslužnú prácu so seniormi jej bolo udelené najvyššie vyznamenanie JDS I. stupňa.

Mgr. Zuzana Homoliaková

Pečať Prvého slovenského gymnázia za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v rôznych vedomostných olympiádach mesto Revúca udelilo Andrejovi Borošovi, žiakovi IX.B triedy ZŠ Hviezdoslavova, ktorý  svojimi výsledkami v predmetových olympiádach a súťažiach zviditeľňuje školu a mesto Revúca. K jeho najväčším úspechom patrí prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády. V tejto súťaži  Andrej prezentoval svoju odbornú prácu Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine. Zhrnul do nej výsledky svojho 6-ročného pozorovania a aktivít zameraných na pomoc a ochranu netopierov. K týmto lietajúcim cicavcom ho priviedol jeho otec, neskôr sa Andrej stal súčasťou monitorovacieho tímu skupiny nadšencov a spolupracoval aj s chiropterológmi /odborníkmi na netopiere/ a pracovníkmi Národného parku Muránska planina. V tomto školskom roku sa s uvedenou témou pod vedením Mgr. Gabriely Petrovičovej, učiteľky biológie, pustil do náročnej prípravy na   biologickú olympiádu. Po školskom kole zvíťazil v obvodnom kole v  Tornali a úspešne nás reprezentoval na krajskom kole v Banskej Bystrici. Keďže aj tu obsadil prvé miesto, postúpil do celoslovenského kola, kde obhájil svoje prvenstvo. Andrej Boroš  je však víťazom aj iných súťaží a predmetových olympiád, je vzorným žiakom s výborným prospechom zo všetkých predmetov a s príkladným správaním.

Andrej Boroš

Mesto Revúca udelilo Pečať PSG  aj Nine Natálii Vavrekovej za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských súťažiach v oblasti vedy a techniky. Nina Natália Vavreková je žiačkou ZŠ J.A.Komenského a svoju školu a mesto úspešne reprezentuje na celoslovenských súťažiach v oblasti vedy a techniky. V roku 2016 sa zúčastnila celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet, ktorú organizuje Amavet- asociácia pre mládež, vedu  a techniku, kde získala v kategórii Junior Desing tretie miesto.  Ďalej sa zúčastnila celoslovenskej prehliadky súťaže Festival vedy a techniky, kde získala svojím výskumným projektom- Moje experimenty s pamäťou Cenu poroty.  Nina bola ako jediná poctená rozhovorom s ministrom školstva Petrom Plavčanom, ktorého zaujal jej výskumný projekt. Nina Natália Vavreková sa  v roku 2016 aktívne zapájala aj do výtvarných súťaží. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva získala Čestné uznanie poroty  a v súťaži Vesmír očami detí jej práca postúpila do celoslovenského kola.Okrem týchto úspechov sa v roku 2017 začala venovať aj športovej činnosti v Atletickom oddieli  Iskra Revúca, ktorý prvý rok pôsobí pri ZŠ J. A. Komenského. Ako mladšia žiačka získala na krajských majstrovstvách  stredoslovenského atletického zväzu striebornú medailu vo vrhu guľou a tretie miesto v hode diskom. Ako členka atletického družstva mladších žiačok pravidelne  dosahuje  medailové umiestnenia aj v hode kriketovou loptičkou.

Nina Natália Vavreková

Ceny primátorky mesta si prevzali: RSDr. Ondrej Doboš. Aj keď  Dr. Doboš  žije v Bratislave, patrí medzi rodu verných Gemerčanov, ktorí aj keď nežijú v tomto krásnom regióne, stále sú s nim v blízkom kontakte. Zhruba pred 15 rokmi založil vlastnú webovú stránku Maj Gemer. Stránka sa ujala a postupne si našli cestu k nej nielen našinci, ale ozývali sa aj ľudia zďaleka spoza hraníc – od USA, Chile až po Japonsko. Všade tam žijú Slováci a mnohí i s kontaktmi na Gemer. Dnes je stránka na vysokej úrovni, má množstvo prispievateľov a prostredníctvom nej Dr. Doboš spája ľudí, je sprostredkovateľom na ich ceste k rodnému kraju, propaguje mesto Revúca a región Gemeru, ponúka aktuálne spravodajstvo z horného a stredného Gemera a približuje ho tak celému Slovensku.

RSDr. Ondrej Doboš

Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD. Jozef Augustín, rodák z Revúcej, je dnes uznávaným odborníkom na kávu a baristickým nadšencom. Pracoval v lekárenských zariadeniach, ČSAV, SAV, STU v Bratislave . Je autorom 4 monografií, autorom odborných kníh, získal viac ako 30 autorských osvedčení. Svoje poznatky z vedeckého výskumu publikuje u nás i v zahraničí v časopisoch, na konferenciách, seminároch. Je členom viacerých vedeckých spoločností, boli mu udelené viaceré významné ocenenia. Okrem iného je čestným členom Czech Bartenders Association, zakladajúcim členom Emeritného klubu CBA, členom Rádu rytierov destilátov na Slovensku.......“ a keď sa Dr. Augustína spýtate, ktorá káva je najlepšia, odpovie, že tá, ktorá  vám chutí.....“

Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD.

Ján Málik ,ktorý   dlhoročne aktívne pracuje s občanmi so zdravotným postihnutím. Od založenia základnej organizácie SZZP v r. 2002 pracoval vo výbore a od r. 2006 ako jej predseda. Od r. 2013 ZO ukončila činnosť  a nahradilo  ju Občianske združenie zdravotne postihnutých , kde je naďalej predsedom. Klubová činnosť je pestrá- od slávnostných zasadnutí členov, kultúrnospoločenskými posedeniami pri príležitosti sviatkov, Pochodu vďaky na Veľkej lúke, osláv medzinárodného dňa zdravotne postihnutých, usporadúvanie rôznych besied. Spolupracujú s MsÚ, ZO JDS, ZO SZPB v Revúcej a Muráni, s OZZP v Brezne, Tisovci. Ján Málik v rámci svojej činnosti pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím pri vybavovaní ich požiadaviek a riešení problémov.

Ján Málik

Anna Molnárová  je absolventkou Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej .Vzťah k spevu prejavovala už ako žiačka účinkovaním vo folklórnom súbore. Ako stredoškoláčka účinkovala v školskej kapele a zúčastňovala sa rôznych súťaží. Neskôr účinkovala s ľudovou hudbou revúckeho súboru Lykovec, v revúckej kapele Akcent, ako aj v prešovskom súbore Torysa a v zbore Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1983 bola prijatá do Vojenského umeleckého súboru . Spolupracuje s rôznymi hudobnými telesami- Orchester ľudových nástrojov Bratislava, Posádková hudba Bratislava, SĽUK, s ľudovou hudbou Štefana Molotu. Spievala aj na mnohých miestach v zahraničí-Poľsku, Maďarsku, Nemecku,bývalom Sovietskom zväze, Rakúsku, Portugalsku, Belgicku a inde.

Anna Molnárová

Maroš Sopko Zima. Lásku k hudbe prejavoval už v mladom veku. Je absolventom Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Od r. 2007 aktívne pôsobil v Lykovčeku. Od r. 2010 vo FS Karpaty, hral pre FS Haviar, DFS Lúčka, FS Ruthenia . Hral aj na mnohých miestach v zahraničí: Čína ,Česká republika, Grécko, Chile, Taliansko, Južná Kórea, Nemecko, Dánsko, Azorské ostrovy Francúzsko, Poľsko, Fínsko, Chorvátsko. Svojou hrou sa zaslúžil o uchovávanie a šírenie tradícií gemerského folklóru.

Maroš Sopko Zima

MUDr. Karol Urbanec. Prvýkrát stál na pódiu nášho domu kultúry pred 55. rokmi ako  14-ročný basgitarista big beatovej skupiny. Odvtedy s krátkymi prestávkami účinkuje v našom meste v rôznych kultúrnych telesách doteraz.  Počas vysokoškolského štúdia  bol v roku 1969 na krajských prehrávkach v Košiciach v súťaži jednotlivcov vyhlásený za najlepšieho gitaristu Východoslovenského kraja. Po návrate z vysokoškolského štúdia  sa pevne začlenil ako sólový gitarista do hudobnej skupiny RYTMUS 60,  Zároveň hral na klávesoch a viedol dievčenskú spevácku skupinu pri Zbore pre občianske záležitosti v našom meste a aktívne sa podieľal ako hudobník a herec aj na práci  divadelného súboru Matičiar pri Mestskom kultúrnom stredisku. Venoval sa aj hre na cimbal a neskôr aj na kontrabas. V roku 1992 sa ako cimbalista zúčastnil aj s ostatnými hudobníkmi nášho regiónu na nahrávke CD ktoré vyšlo v edícii pod názvom Gemer Malohont. V roku  1994  reprezentoval Slovensko  spolu s terajšími členmi ľudovej hudby Lykovec na Celosvetovom folklórnom festivale vo Francúzskom Isoire, kde sa stali víťazmi tohto festivalu a po 2 rokoch v roku 1996 svoj úspech opäť obhájili.  V roku 1995 sa podieľal na nahrávke CD pod   záštitou Petra Dvorského s názvom Spievajúce Slovensko. Aj v súčasnej dobe popri náročnom povolaní lekára - kardiológa účinkuje v ľudovej hudbe Lykovec a tak pomáha udržiavať a rozširovať krásnu harmóniu  piesni z nášho regiónu a dostávať ich do povedomia širokej verejnosti.

MUDr. Karol Urbanec

Príjemným prekvapením  večera bolo spoločné hudobné vystúpenie doktora Urbanca, Maroša Sopku Zima a Anny Molnárovej. Po slávnostnom  akte udeľovania ocenení odovzdala primátorka mesta Ďakovné listy zástupcom z družobných miest a bývalým primátorom Revúcej Štefanovi Dušanovi Ivanovi a Jaroslavovi Gočaltovskému , ktorí stáli pri zrode vzájomnej spolupráce miest. Päťdesiat rokov  histórie vzťahov Revúcej s Litovlom a budúcnosť ďalšej spolupráce potvrdili  súčasní predstavitelia miest Eva Cireňová a Zdeňek Potužák  podpisom zmluvy. Večer v sále ukončil koncert husľového tria Xplosion. Katarína Kvetková, spracované podľa návrhov na ocenenia, foto: R.Haľák  

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta


 
 

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBAVytlačiť
 

V dňoch od 05.06.2017 – 09.06.2017 sa zúčastnili deti z MŠ na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej  v Škole v prírode v rekreačnom stredisku Bystrá – Chata Limba.            

Hlavným cieľom projektu bolo sprostredkovať deťom pobyt na čerstvom vzduchu  v zdravom prostredí Nízkych Tatier.  Škola v prírode bola zameraná na oblasť telovýchovnú, prosociálnu a environmentálnu. Rozvíjali sme u detí telesnú zdatnosť so zameraním na rozvoj pohybových schopností. Deti sa otužovali v zdravotne priaznivom prostredí, získali odolnosť a otužilosť organizmu,  čo výrazne prospelo k celkovému významu upevňovania zdravia. Vytvárali sme dostatočný časový priestor na pobyt v prírode, pohybové hry a iné zaujímavé činnosti.  Uskutočnili sme vychádzku do blízkeho okolia, kde sa deti dostatočne oboznámili s okolitou prírodou. V novom prostredí sa deti zadaptovali veľmi rýchlo. Spoznávali nové kultúrne i prírodné prostredie po turistickom chodníku Tále. Uskutočnili sme aj prehliadku Bystrianskej jaskyne a popoludní si deti vyskúšali lezenie na horolezeckej stene pod dohľadom inštruktora. V utorok a vo štvrtok v dopoludňajších hodinách sa deti oboznamovali s vodným prostredím pod dohľadom plaveckého inštruktora, kde získali základy plaveckého výcviku. Posledný večer sme si urobili rozlúčkovú diskotéku s animátormi, ktorí si pre nás pripravili pestrý, zaujímavý animačný program, ktorým nám spestrili a spríjemnili posledný večer strávený v prekrásnom prírodnom prostredí Nízkych Tatier.   Na dni strávené v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier budeme ešte dlho spomínať.

                                                                                   Viera Fatľová, MŠ Clementisa, Revúca

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBA

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBA

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBA

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBA

Škola v prírode – BYSTRÁ, CHATA LIMBA


 
 

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-SVytlačiť
 

V sobotu 17. júna sa športovci AK Iskra pri ZŠ J.A.Komenského stali súčasťou 52. ročníka mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft v špičkovom športovom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne. Celoslovenského finále sa zúčastnilo spolu 192 detí z 24 atletických škôlok z celého Slovenska, ktoré si účasť vybojovali v krajských postupových kolách. S nesmiernou radosťou Vám všetkým oznamujeme, že náš atletický klub sa umiestnil na skvelom treťom mieste s minimálnou stratou bodov na celkových víťazov súťaže. Družstvo v zložení Lucka Ďurišková, Nelka Chlebušová, Tamarka Molentová, Ninka Vavreková, Miroslav Ferenc, Martin Siman, Milan Smolko a Jakub Šturmankin podalo úžasný výkon a dokázalo, že v Revúcej máme atletické talenty. Súťažilo sa v šiestich disciplínach a našim športovcom sa podarilo dve disciplíny - hod vortexom na vzdialenosť( malý oštep) a hod medicinbalom vzad cez hlavu vyhrať. Presadili sme sa aj v ďalších disciplínach - beh cez prekážky, prekážková dráha, trojskok z miesta znožmo a štafetový beh. Úžasné nasadenie našich športovcov a skvelá atmosféra nám priniesli po sčítaní bodov celkové tretie miesto. Počas podujatia mali deti možnosť stretnúť aj mnoho úspešných športovcov. Povzbudiť ich prišli napríklad Ján Volko a Jana Velďáková, z iných športov rýchlostná kanoistka Martina Kohlová, športová strelkyňa Danka Barteková, tenistka Kristína Kučová, plážová volejbalistka Dominika Nestarcová, hokejista Marek Viedenský či niekdajšia vynikajúca plavkyňa Martina Moravcová. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na projekte Detská atletika, trénerom a pedagógom za prípravu detí, vedeniu školy za vytvorené podmienky. Ďakujeme za krásne zážitky počas pretekov. Bola to pre všetkých obrovská skúsenosť. Ď A K U J E M E

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S


 
 

Happy Dance a Dni mesta RevúcaVytlačiť
 

Už každoročne sme neoddeliteľnou súčasťou vystúpení na Dňoch mesta Revúca. Aj tento rok 16.06.2017 sme sa postarali o zážitok z tanečného vystúpenia. Napriek upršanému dňu neodradilo deti vystupovať. S plným elánom a nasadením sa tešili na ich veľké vystúpenie. Pod vedením trénerov Júliusa Schvarcza a Dalmy Bekeovej sa menšie deti  predstavili v štýle disko, ale aj v latinsko-ameriských tancoch Cha-cha, Jive. Staršie páry predvádzali  ladné a dynamické pohyby v štýle latino, čo publikum ocenilo veľkým potleskom. Na záver vystúpili dievčatá so svojím disko tancom a úžasnou choreografiou. Cieľom tanečného štúdia je rozvíjať činnosť v oblasti disko tancov, štandardných a latinskoamerických tancov formou tréningov, zimných a letných sústredení, vystúpení, ale aj súťaží.

Veľké ďakujem patrí mestu Revúca, ktoré nám poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie krásneho oblečenia pre menšie dievčatá i chlapcov.

Bc. I. Sviežená

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca


 
 

Obnova miestnej komunikácie na Ul.SNPVytlačiť
 

Mesto Revúca ukončilo v apríl 2017  realizáciu  stavby   „Obnova povrchu miestnej   komunikácie   na   Ul. SNP v  Revúcej“, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice. Stavba bola zrealizovaná v rámci protipovodňových opatrení a to z dôvodu nefunkčnosti kanalizačných vpustí  na  miestnej komunikácii, čím dochádzalo k značnému zaplavovaniu priľahlého  územia.  Povrch   komunikácie   bol  v nevyhovujúcom   technickom   stave,  čo spôsobovalo zlú prejazdnosť daného úseku.  Predmetom   danej stavby v celkovej hodnote 27 tis. eur  bolo odstránenie pôvodného podkladu,realizácia   spojovacieho   asfaltového  postreku,  uloženie asfaltového  betónu a  zriadenie  nových kanalizačných  dažďových  vpustí   Obnovou miestnej komunikácie  sa výrazne  zlepší  celková    dopravná  situácia    vo vnútrobloku  Ul. SNP    a  pohyb motorových vozidiel  po  zmodernizovanej  komunikácii.   

Obnova miestnej komunikácie na Ul.SNP


 
 

Užili sme školu v prírodeVytlačiť
 

Tohtoročnú školu v prírode absolvovali  žiaci 4. ročníka Základnej školy J. A. Komenského v prekrásnych  Vysokých Tatrách.

Počas pobytu navštívili mnoho zaujímavých miest a celý rad atrakcií.  Najprv navštívili zábavný park Tricklandia v Starom Smokovci. Je založený na trick  arte  - umení optických ilúzií. Súčasťou je zrkadlové bludisko. 2D obrazy sa zmenili na 3D obrazy. Deti sa výborne zabavili. Počas ďalších dní pobytu spoznávali Vysoké Tatry. Z údolnej stanice v  Tatranskej Lomnici sa 4 miestnou kabínkovou lanovkou vyviezli na medzistanicu Štart, odtiaľ ich na Skalnaté pleso vyviezla gondola. Po prehliadke plesa sa deti vyšantili vo Svištej krajine. Návšteva Vysokých Tatier pokračovala prehliadkou Belianskej jaskyne. Pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca sa vyviezli na Hrebienok prezreli si vodopády a Rainerovu chatu. Spoznávanie Vysokých Tatier sa končilo túrou na Popradské pleso a odtiaľ na Štrbské pleso. Na záver pobytu si prezreli ešte Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Súčasťou školy v prírode bol aj bohatý zábavný program a športové aktivity.

            Pobyt v škole prírody umožnil žiakom priamy kontakt s prírodou, možnosť upevniť si zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a kultúrno-spoločenské návyky.

 

Užili sme školu v prírode

Užili sme školu v prírode

Užili sme školu v prírode

Užili sme školu v prírode

Užili sme školu v prírode


 
 

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....Vytlačiť
 

Dňa 10.6.2017 sa mesto Revúca zapojilo do tradičnej súťaže vo varení guliek počas Dní mesta Jelšava. Družstvo súťažilo v zložení  predsedníčka ZO JDS v Revúcej pani Oľga Kuchtová st., členovia ZO JDS pani  Oľga Kuchtová ml. a pán Stanislav Sutoris s pomocnou kuchárskou  silou primátorkou Evou Cireňovou. Varili sa revúcke guľky podľa starého receptu pani Magdalény Hruškovej A že boli dobré zistila aj odborná porota. V súťaži 10 družstiev sme získali  pekné 3. miesto od odbornej poroty a 3.miesto vo verejnom hlasovaní. Ďakujeme členom ZO JDS v Revúcej že súťažili za naše  mesto, neľutovali svoj voľný čas a boľavé nôžky. Ale vyplatilo sa. 

Foto: MsÚ Jelšava (foto č. 1, 2, 3, 5, 6)

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....


 
 

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre RevúčanovVytlačiť
 

V dňoch 10.-11.6.2017 za krásneho slnečného počasia sa v Prešove - Sigorde uskutočnilo II. kolo Slovenského pohára žiakov v letnom biatlone. Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca reprezentovalo 10 pretekárov. V sobotu sa bežali rýchlostné preteky, v ktorých sa najviac darilo Alexandre Štempelovej. S čistou streľbou obsadila 1. miesto. Medailové priečky obsadili aj Adrián Ottinger (2.), Markus Sklenárik (3.), tesne pod nimi sa umiestnili Ema Kapustová (4.), Samuel Michal Siman (4.), Tamara Molentová (5.), Veronika Šteczová (5.). Lenka Repáková skončila na 7. mieste a v najpočetnejšej kategórii 12-13-ročných žiakov obsadili Róbert Biž 10. a Tomáš Kuchta 20. miesto. V nedeľu sa bežali preteky s hromadným štartom, v ktorých klub získal opäť tri medailové pozície. Ema Kapustová vyhrala kategóriu 14-15-ročných žiačok, Markus Sklenárik obsadil 2. miesto, Alexandra Štempelová 3. miesto. Ďalšie umiestnenia: Tamara Molentová (4.), Adrián Ottinger (4.), Veronika Šteczová (5.), Samuel Michal Siman (7.), Róbert Biž (8.), Tomáš Kuchta (12.) Kompletné výsledky si môžete pozrieť na stránke Slovenského zväzu biatlonu v sekcii Výsledky.

Pretekárov čaká 12-týždňová pauza v pretekaní, najbližšie preteky sa budú konať v prvý septembrový víkend v Predajnej. Počas tejto pretekárskej pauzy sa pretekári budú v pravidelnom tréningovom procese pripravovať na jesenné preteky. Ich súčasťou budú aj Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, ktoré sa tohto roku budú konať na domácej pôde, a to počas víkendu 23.9. - 24.9.2017. Už teraz vás na ne srdečne pozývame.

 

Mgr. Andrea Tokárová

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov


 
 

Zocháčom bolo fajn......Vytlačiť
 

Konečne nastal netrpezlivo očakávaný týždeň, v ktorom sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ I.B.Zocha zúčastnili pobytu v Škole v prírode. Počas piatich dní ( 5.6. - 9.6.2017) zažili neopakovateľné chvíle plné slnka, pohybu, beťárstiev, výletov, hier a športu v očarujúcom prostredí v Bystrej. Penzión Dúhový pstruh im poskytol okrem krásneho výhľadu na Chopok aj luxusné ubytovanie v moderne zariadených izbách s televízorom, chladničkou, kúpeľňou a WC. K dispozícii mali bazén, altánok na opekanie, ihrisko. Neposlednou devízou bol bohatý program spojený s poznávaním blízkeho aj širšieho okolia. Deti potešil celodenný výlet do Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu, jazda vláčikom Čiernohorskej železničky, návšteva konskej farmy AJAX s možnosťou jazdy na koni či návšteva strediska Horskej záchrannej služby s ukážkami ich činnosti.

Na výlete v Banskej Bystrici navštívili Hodinovú vežu a pamätník SNP. Nedali si ujsť ani krásy Bystrianskej jaskyne. Všetky zážitky, pocity a udalosti boli znásobené ideálnym počasím. Príjemné večery trávili deti v blízkosti penziónu na ihrisku, či na diskotéke alebo plávaním v bazéne.

V závere pobytu deti vypracovali projekty, v ktorých vyjadrili svoju spokojnosť a radosť z dní strávených v kruhu kamarátov v jednom z krásnych kútov Slovenska. Pobytom si upevnili svoje zdravie, utužili priateľské vzťahy a získali nové poznatky, skúsenosti, zážitky a vedomosti, ktoré budú využívať aj počas ďalších rokov.

Mgr. Ľubica Garlathyová

Zocháčom bolo fajn......

Zocháčom bolo fajn......

Zocháčom bolo fajn......

Zocháčom bolo fajn......

Zocháčom bolo fajn......


 
 

Dúhový kolotoč oceňoval ...Vytlačiť
 

Dúhový kolotoč je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského

veku, ktorá vyzdvihuje umelecké cítenie a nadanie detí v MŠ, podporuje výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu deťaťa.

Každoročne ju vyhlasuje Metodicko – pedagogické centrum pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. Všetky ročníky súťaže sú tematické. Témou tohto, 11.ročníka bol – SVET  OKOLO  NÁS. Do súťaže sa zapojili i deti z našej MŠ Sládkovičovej.

Umelecké diela malých výtvarníkov hodnotila odborná komisia. Spomedzi tisícky prihlásených prác sa šťastie usmialo i na nás a v kategórii : 1. Deti materských škôl bola ocenená práca našej prípravkárky zo slniečkovej triedy Sofie Kúdelovej pod názvom „Vtáčiky“. Samostatnou kategóriou sú už tradične špeciálne ceny. Tentokrát v kategórii : Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica bola ocenená práca ďalšej našej prípravkárky zo slniečkovej triedy Emmy Ďurčovej - „Koník“.

 

                       Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.

Dúhový kolotoč oceňoval ...

Dúhový kolotoč oceňoval ...

Dúhový kolotoč oceňoval ...


 
 

Tatry nás nesklamali...Vytlačiť
 

Hovorí sa, že dnešná mládež je lenivá. O opaku nás presvedčili naši siedmaci, ktorí sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Vo štvrtok, ôsmeho júna po výdatnom nočnom daždi, sa už skoro ráno na nás zubilo slniečko. Po týždňových búrkach sme ani neverili, že nás Tatry privítajú takým krásnym počasím. Naše putovanie sme začali v zábavnom centre Tricklandia. Preniesli sme sa do začarovaného sveta plného bludísk, zrkadiel a rozprávok. Vyšantení, s množstvom záberov vo foťákoch sa prezúvame v autobuse a ide sa na turistiku. Takú naozajstnú – vysokohorskú. Zubačková lanovka nás dopravila  na Hrebienok a z Hrebienka už len po svojich sme putovali  k studenovodským vodopádom. No a tu už foťáky naozaj nestíhali. Pofotili sme aj nemožné zábery, niektorí sa počľapkali  v studenej horskej vode vodopádov (našťastie nik nespadol do vody) a išlo sa ďalej do hôr. Nasledovala menšia túra na Reinerovu chatu, kde nás vítala (skrotená?) líška a jedla, čo sme jej dávali. Pre nás, mestské deti, najťažším úsekom bol výstup na Zamkovského chatu. Hoci skalnatý chodník viedol traverzom, tento výstup dal našim nohám naozaj zabrať. Na chate sme sa občerstvili, niektorí si dali aj teplú polievku, opäť sme všetko pofotili a vyštartovali sme na cestu späť. Pri pomyslení, že nás čaká cesta späť na Hrebienok a odtiaľ ešte peši do Starého Smokovca, sme neboli nadšení. S vyplazenými jazykmi sme sa doplazili na Hrebienok. Tu nás čakalo krásne prekvapenie. Triedna nám oznámila, že máme aj spätný lístok na zubačku. Bolo že to radosti, lebo fakt sme už nevládali. Naše unavené nohy nás však nesklamali a pred Fórumom (veľkým nákupným centrom v Poprade) akoby zázrakom prestali bolieť a my sme sa pustili do nakupovania tričiek, lôpt, peňaženiek či iných maličkostí. Unavení s malým meškaním sme dorazili do Revúcej. Ubolení, plní zážitkov, sme sa najviac tešili, ako vlezieme pod perinu a konečne sa do sýtosti vyspíme. A že sa nám treba na zajtra učiť? To nás veru netrápilo.

                                                                                                                        Základná škola, Hviezdoslavova

Tatry nás nesklamali...

Tatry nás nesklamali...

Tatry nás nesklamali...


 
 

Ródeo v Galante Vytlačiť
 

Dňa 10. a 11.6. sa mladá jazdkyňa Timea Jasenková so svojim koňom Power Of Dream zúčastnila westernových pretekov pod asociáciou SAWRR (Slovenská asociácia western ródea a ridingu). Preteky sa konali na Ranči na striebornom jazere v Galante. Súťažilo sa v rýchlostných a dobytkárskych disciplínach. Timea súťažila opäť v rýchlostných disciplínach kde sa umiestnila na 1. mieste v rýchlostnej disciplíne Pole Bending. Pole Bending alebo tzv. „slalom je disciplína, v ktorej jazdec so svojim koňom musí prejsť pomedzi šesť tyčiek v čo najrýchlejšom čase. Timea spolu so svojim koňom majú pred sebou ešte celú sezónu a dúfame, že sa jej bude dariť minimálne tak ako doteraz.

Timea sa zúčastnila pretekov aj vďaka finančnému príspevku od Mesta Revúca.

Text a foto: Ladislav Jasenka

Ródeo v Galante

Ródeo v Galante


 
 

ZOCHÁČI NA „VODOVODNEJ SHOW“ Vytlačiť
 

Kampaň Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.: Nech sa páči, vodovodná – bola zameraná na deti a ich zdravý životný štýl, ku ktorému patrí konzumácia kvalitnej pitnej vody z vodovodu, namiesto nezdravých sladených nápojov. Kampaň začala 22. 3. 2017 na Svetový deň vody. V rámci nej bolo pripravených päť súťaží, ktoré boli zverejnené na sociálnej sieti facebook. Na konci každej súťaže boli vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali atraktívne vecné ceny. Ak jednotlivci k správnej odpovedi uviedli názov školy, triedu a svoje meno, automaticky zaradili celú triedu do žrebovania o účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Pravá vodovodná show“, ktorá sa  konala 7. 6. 2017 v Košiciach. 31. 5. 2017, zo všetkých zaslaných správne splnených úloh, bolo vyžrebovaných 10 z 2977 tried   ZŠ, ktoré sa mohli zúčastniť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Pravá vodovodná show“ v Košiciach. Jednou z víťazných  tried sme boli aj my ôsmaci zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej. Pravidelne sme plnili súťažné úlohy a posielali odpovede. Máme skvelé pocity a tiež zážitky, ktoré sme si zaslúžili. Zúčastnili sme sa na koncerte, kde vystupovali známe kapely ako Peter Bič Project, Nocadeň, Lina Mayer, Ela Martičeková, Andy Ďurica, Viva Dance Group. Ceny sme si prevzali osobne z rúk generálneho riaditeľa VVS, a.s. Ing. Stanislava Hrehu. Bolo super, ešte raz ďakujeme za výbornú „vodovodnú show“.

Mgr. I.Špaldová                           

ZOCHÁČI NA „VODOVODNEJ SHOW“

ZOCHÁČI NA „VODOVODNEJ SHOW“                                                                                       


 
 

Aj trinástka môže priniesť šťastie...Vytlačiť
 

V dňoch 6.- 7. 6.  sa vo Zvolene uskutočnil  31. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike - Štúrov Zvolen. Súťažilo sa v troch kategóriách  a naše mesto a Základná škola J. A. Komenského mala zastúpenie v prvej kategórii, prostredníctvom Helenky Slivenskej.

Prvý deň pobytu vo Zvolene sme sa zúčastnili tvorivej dielne, na ktorej sme sa od skúsenej lektorky dozvedeli veľmi cenné informácie o reprodukcii textu, výbere jazykových prostriedkov, mimojazykových prejavoch... Večer nám spríjemnilo divadelné predstavenie. Súťažili sme za slnečného počasia s vôňou  rozkvitnutých líp. Keď si Helenka vylosovala číslo 13, len sme si povedali, že aj trinástka môže byť šťastné číslo. A veru aj bola. Každému účastníkovi odborná porota povedala klady a zápory jeho rečníckeho prejavu. Veľmi nás potešilo, že sme na adresu Helenkinho vystúpenia počuli slová chvály. Pri vyhlasovaní výsledkov bola naša radosť obrovská, veď umiestniť sa na 3. mieste zo 16 účastníkov z celého Slovenska  je fantastický úspech. Odchádzali sme domov s tvárami žiariacimi šťastím, pretože rečnícke umenie je obrovský dar, ktorý nám umožňuje správne komunikovať.

                                                                                                 Mgr. Viera Suchá, Helena Slivenská

Aj trinástka môže priniesť šťastie...

Aj trinástka môže priniesť šťastie...


 
 

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMIVytlačiť
 

Veľkým potešením Tikáčika bolo prísť a zoznámiť sa s deťmi z 1. A. triedy v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej vo štvrtok 8. júna 2017.

Vyučovacia hodina s deťmi bola krátka, zato plná smiechu, rozprávok a príbehov Tikáčika. Porozprával im o našom meste, o vrchu Kohút a o rozprávkaroch zabudnutých rozprávok z revúckej doliny.

Tikáčik deti pozval na spoločnú vandrovku a hľadanie pokladov v našom mestečku po veľkých prázdninách.

A tak zabudnuté rozprávky opäť ožijú...

Text a foto: MsÚ - TIC

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI


 
 

Návšteva konzultantky z banky v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

V ZŠ I.B.Zocha venujú zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa raz týždenne venujú otázkam osobných, či rodinných financií vďaka výučbovému programu Viac ako peniaze, ktorý škola realizuje.

Žiaci sa živo zaujímajú nielen o osobný a rodinný rozpočet, ale aj o to, ako fungujú banky. A keďže najfundovanejším, kto by im o bankách mohol porozprávať, je konzultant priamo z prostredia banky, škola vďaka možnosti programu Viac ako peniaze pozvala bankového konzultanta, aby žiakom prezradil o chode bánk viac ako sa píše v inak vynikajúco spracovanej online učebnici. V priebehu predposledného májového týždňa tak navštívila našu školu pani Ing. Eva Hicárová, ktorá žiakom ôsmeho a deviateho ročníka porozprávala všetko o tom, ako fungujú banky. Deviatakov zaujímala aj pre nich aktuálna otázka - čo všetko súvisí s otvorením študentského účtu, aké sú zaň poplatky, aké sú podmienky jeho otvorenia. Keďže táto téma je pre deviatakov, z ktorých sa mnohí od septembra ocitnú na stredných školách mimo svojho bydliska mimoriadne aktuálna, nebola núdza o množstvo otázok.

 

Ako potvrdili sami žiaci, táto beseda bola pre nich prínosom. Veríme, že podobnú besedu budeme môcť vďaka  JA Slovensko a Slovenskej bankovej asociácii zorganizovať opäť o rok.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Návšteva konzultantky z banky v ZŠ I.B.Zocha

Návšteva konzultantky z banky v ZŠ I.B.Zocha

Návšteva konzultantky z banky v ZŠ I.B.Zocha


 
 

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencieVytlačiť
 

 V sobotu 3.júna 2017 sa v Revúčke konalo podujatie pri príležitosti  590.vyročia od prvej písomnej zmienky o Revúčke. Revúčka svojou históriou siaha až do roku 1427, keď sa prvý krát spomína pod názvom Kysrewce. 1551 Mala Rebutza, 1558 Revcze, 1973 Malá Revuczka, 1786 Malá Revúcza, 1808 Rewuczka, 1920 Revúčka. Názov Revúčka bol pravdepodobne  odvodený od potoka Zdychava, ktorý preteká cez Revúčku a jeho zvuk toku pripomínal rev, revúci preto pravdepodobne  vznikol názov Revúčka. Z archívnych prameňov je ale známy fakt, že obec vznikla na tomto území v druhej polovici 14. storočia. Vlastníkom boli veľmoži Ratoldovci. Neskôr toto územie patrilo pod jelšavské a muránske panstvo. V 15 a 16 storočí tu boli prevádzkované železorudné bane a hámor, ťažila sa tu železná ruda. Chotár  Revúčky má rozlohu 1382 ha a výškovú členitosť od 370 do 1409 m.n.m.. Tú najvyššiu časť dosahuje  vrch Kohút, ktorý sa vyníma nad Revúčkou. Revúčka má kostol zasvätený nanebovzatiu Panny Márie,  ktorý bol postavený v roku 1936. K dnešnému dňu má Revúčka 548 obyvateľov.Za 590-ročnej existencie prešla Revúčka rôznymi zmenami,  1.1. 1976  prestala fungovať ako samostatná obec a sa stala miestnou časťou Revúcej. Dnes  sa pomaly rozvíja a za tým všetkým stojí obetavosť ľudí ktorí ju chcú zveľaďovať, venujú sa rôznym aktivitám , ktorými vytvárajú podmienky pri ktorých  sa prelínajú tradície, folklór, ľudové umenie a šport.  Revúčka sa zviditeľnila aj vďaka nášmu DHZ,ktorý sa aktívne zúčastňuje rôznych súťaží po celom Slovensku, ďalej nás reprezentuje  futbalové mužstvo Bastav Revúčka.  Skvelí ľudia z Revúčky založili FS Revúška ktorá svojimi vystúpeniami sprevádza každú kultúrnu akciu v Revúčke. Najmladší klub  patrí najstarším občanom, ktorí sa spojili a založili si materskú bunku  JDS v Revúčke. OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality prispieva svojou činnosťou ku kultúrnemu životu v Revúčke.Slávnostný deň, venovaný tomuto výročiu sa začal ráno slávnostnou omšou, neskôr pokračoval oslavami Dňa detí a v popoludňajších hodinách privítala poslankyňa za miestnu časť Revúčka Jannette Hrbálová návštevníkov pred kultúrnym domom v Revúčke. Prítomní  vzdali úctu najstarším občanom miestnej časti Revúčka , pani Márii Kilíkovej a pánovi Štefanovi Hanzelovi, ktorým k 93.výročiu narodenia zablahoželala a pevné zdravie popriala aj primátorka mesta Eva Cireňová.No a aká by to bola slávnosť v Revúčke bez folklóru. Na pódiu sa vystriedali folklórne súbory Dubina, Haviar , Revúška, Muránska Lehota, ľudová hudba Ondreja Hlaváča, Tomáš Vaculčiak a Dušan Céber. Okrem hudobnej, speváckej a tanečnej produkcie sa folkloristi  v duchu tradícií postarali aj o stavanie mája. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec s pásmom Krása pod Poľanou zrodená. Pekné počasie, spomínaný bohatý program, sprievodné akcie a v neposlednej miere aj pečené buchty, guľáš a zabíjačkové špeciality prispeli k spokojnosti všetkých, ktorí oslavy v Revúčke navštívili.Katarína Kvetková, zdroj:J.Hrbálová, foto:J.Pullman

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania akcie, primátorke mesta Eve Cireňovej za záujem  pomoc a podporu, za finančnú podporu Mestu Revúca, MsKS Revúca, SMZ Jelšava, Tescu Revúca, Poľovníckemu združeniu  Kohút, ML Revúca, Ing. Laššanovi poslancovi BBSK, Pekáreň Revúca, Jane Hanuštiakovej Balatón, Milanovi Bobkovi, Viliamovi Derďákovi, za sprievodné slovo Aničke Bombovej.

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie


 
 

Tešíme sa na finále Detskej P-T-SVytlačiť
 

V sobotu 17.6.2017 to vypukne. Konkrétne v X-Bionic Sphere v Šamoríne, kde sa  uskutoční finále pretekov Detská PTS/Children love athletics. Podujatie realizuje Slovenský atletický zväz v spolupráci s charitatívnou líniou Children love sports, ktorá sa zameriava na podporu športu u detí. Stretne sa tu 24 atletických škôlok, ktoré sú zapojené do projektu Slovenského atletického zväzu Detská atletika a ktorí si vybojovali postup z jednotlivých krajských kôl, ktoré sa konali v mesiacoch apríl až jún. A družstvo ZŠ J. A. Komenského bude pri tom.

V každom kraji boli realizované tri postupové kolá, z ktorých víťaz postúpil do finále, t.j. 3 atletické škôlky z každého kraja.
Každé družstvo sa skladá z 8-mich členov, 4 dievčatá, 4 chlapci, ročník narodenia 2005-2008.

Deti súťažia v šiestich disciplínach, konkrétne 3-skok znožmo, beh cez prekážky, štafetový beh, hod medicinbalom vzad cez hlavu, hod vortexom na vzdialenosť a prekážková dráha Opica.


Deti prichádzajú do miesta konania pretekov už v piatok, 16.6.2017, kedy je pre nich pripravený i bohatý program, na druhý deň, 17.6., už súťažia o víťazstvo v Detskej PTS/Children love athletics v doobednom programe. Poobede budú už silno držať palce svojím favoritom, po hlavnom programe ich bude po náročnom dni čakať cesta späť domov.

 

Banskobystrický kraj zastupujú :

MAC REDOX Lučenec
AK Iskra pri ZŠ J.A.Komenského Revúca
Atletika pre deti UMB Banská Bystrica

Držme palce našim mladým športovcom zo Základnej školy J. A. Komenského !!!

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

 


 
 

Športové hry ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 7. júna 2017 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej usporiadala Okresné športové hry seniorov, na ktorých sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Revúčka, ktorí získali cenné medaily.

Pani Anna Hrbálová získala 1 zlatú a 2 strieborné medaily. Pán Stanislav Poliak získal 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Pán Pavol Uhliar získal 2 bronzové medaily a za najlepšiu športovkyňu okresný športových hier bola vyhlásená pani Anna Hrbálová.

ZO JDS Revúčka ďakuje svojim športovcom za úspešnú reprezentáciu a Mestu Revúca za finančný príspevok na účastnícky poplatok, vďaka ktorému sa akcie mohli zúčastniť.

 

Hanuštiaková Mária - predsedníčka ZO JDS Revúčka

Športové hry ZO JDS Revúčka

Športové hry ZO JDS Revúčka


 
 

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČVytlačiť
 

MAJSTROVSTVÁ SR 2017 KICKBOX Banská Bystrica. Jediný titul pre Revúcu získala Alžbetka Teličáková.

3.júna 2017 v  športovej  hale Dukly  na Štiavničkách, v Banskej Bystrici sa konali majstrovstvá SR v kickboxe.Za účasti 308 štartujúcich z 26 klubov Slovenska, sa v sobotu Slovenskou hymnou odštartovali boje o tituly majstrov SR v disciplínach  pointfighting,(PF), lightcontact (LC), kicklight (KL) v ringu fullcontact , lowkick a K 1 Rules kadetov, juniorov a seniorov.
Jediný titul pre Revúcu získala len 9 ročná Alžbetka Teličáková ktorá trénuje 5 rokov bojovala už vo viacerých krajinách EU ale titul  Majsterky je prvý. V ringu sa predstavila Darina Antalová v jednom z najtvrdších štýlov kickboxu v disciplíne K1. Revúca skončila celkom na 12 mieste škoda že sa 6 pretekárov ospravedlnilo z rôznych dôvodov.

Majsterka SR 2017 kickbox Alžbeta TELIČÁKOVÁ PF -28 kg ml.kadet, LC -28 kg vicemajster SR, KL 3.miesto 

Vicemajsterka SR 2017 kickbox   Natália Tószegiová, PF -28 kg ml.kadet , KL 3.miesto, LC 3.miesto

Daniel BARNA 3. miesto +63 kg st. kadet KL, PF – 3.miesto

Ľuboslav BODOR ml. PF-Open muži 3.-miesto

Darina ANTALOVÁ, K1 JUNIOR Ženy – 48 kg 3. miesto, KL senior ženy -50 kg 3. miesto

celkom: 11, 26b.  (1-zlato,2-striebro,8-bronz, ) 

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ


 
 

Okolí Litovle stojí za návštěvuVytlačiť
 

Litovel a okolí je ideálním místem na několikadenní výlet. Na jednom místě můžete navštívit romantický hrad známý z mnoha pohádek, zachovaný lužní les, jeskyně s nádhernou výzdobou i památník věnovaný událostem v minulém století.

Litovelsko je spjato s lužním lesem, který je přítomností původních rostlinných a živočišných druhů evropským unikátem. Nejvzácnější části patří do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta byla vyhlášena v 90. letech minulého století zásluhou biologa, ekologa a světoznámého dobrodruha Otakara Štěrby. Jejím cílem je ochránit jedinečné území utvářené řekou Moravou s jejími slepými a mrtvými rameny i periodickými tůněmi. Litovelské Pomoraví se rozkládá ležícím kolem vodního toku mezi Litovlí a Olomoucí a vedou jím pěší a cyklistické trasy včetně naučných stezek.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací, Princezna Fantaghiro. Všechny tyto pohádky se natáčely na hradě Bouzově. První zmínky o něm pocházejí ze 14. století, slavná historie se ale začala psát až s jeho koupí Řádem německých rytířů. Jeden z jeho velmistrů, Evžen Habsburský, jej nechal na přelomu 19. a 20. století přebudovat do současné podoby. Hrad sloužil jako muzeum řádu, s čímž souviselo soustředění velkého množství cenných exponátů. V současné době patří státu a je jednou z nejnavštěvovanějších českých památek. V podhradí v poslední době vyrostl zábavní park a zlepšuje se také nabídka služeb pro turisty.

Na Litovelsku jsou zpřístupněny dva rozsáhlé jeskynní systémy.

Javoříčské jeskyně tvoří komplikovaný komplex chodeb v ostrůvku devonských vápenců kopce Špraněk. Mají tři patra, přičemž k nejvyššímu patří nádherná krápníková výzdoba. Tou vynikají především prostory pojmenované Suťový dóm a Dóm Gigantů. Nedaleko od Javoříčských jeskyní leží Mladečské jeskyně ve vápencovém vrchu Třesín, které jsou rovněž částečně zdobeny krápníky. Zatímco Javoříčské jeskyně byly objeveny až v minulém století, Mladečské jeskyně sloužily lidem odpradávna.

Průzkumníci v nich našli velké množství kostí lidí starší doby kamenné, jejich ohniště a dobové nástroje. Někdejší obyvatele jeskyní považujeme za nejstarší známé lidi moderního typu v Evropě, nutno však dodat, že podle nálezů se dopouštěli kanibalismu. Část nalezených kostí patřila také mamutovi, jeskynnímu lvovi, jeskynnímu medvědovi a dalším vyhynulým zvířatům.

K historii Litovelska patří také události z 20. století. Do života obce Javoříčko tehdy tragicky zasáhla tragédie z konce 2. světové války. Skupina esesmanů jako odvetu za řádění partyzánů v regionu obec obklíčila, vypálila a mužské obyvatele povraždila. Celkem zahynulo 38 obyvatel. Nejmladšímu bylo 15 let, nejstarší měl 76 let. Tehdejší tragédii připomíná moderní expozice v budově někdejší školy, která jako jedna z mála řádění nacistů přečkala. Zdejší památník, který vyrostl na místě hromadného hrobu obětí, je dnes národní kulturní památkou. V minulých letech se podařilo obnovit také část základů původních stavení. Tyto takzvané "hrobodomy" ukazují, kde původní obec stála.

Ivo Heger

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí


 
 

Divadelné predpoludnie u ZocháčovVytlačiť
 

Nemecký herec Alexander Granach kedysi povedal: “Najlepšie divadlo je také, kde divák chce vstať a hrať spolu s hercami.” Táto krásna myšlienka sa niesla vo štvrtok 1. júna 2017 celou našou školou a do bodky sa naplnila.  Konal sa 13. ročník Detskej divadelnej hry ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej, ktorým jej žiaci, učitelia i hostia spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Na našom novom javisku, za ktoré vďačíme Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., sa nám predstavilo osem úžasných divadelných súborov a naši žiaci stvárnili množstvo rôznych divadelných postáv od čertov, kráľov, zvieratiek či princezien po lúpežníkov, pracovníkov čistiarne či celkom obyčajných školákov.

Ako prví sa predstavili žiaci I. oddelenia Školského klubu detí, ktorí pracujú v divadelnom súbore Dráčik pod vedením pani vychovávateľky Ľubice  Hanuštiakovej. Zahrali nám rozprávočku Zvieratká a lúpežníci.

Naši Loptoši, žiaci 6. ročníka, nám zahrali divadelnú hru Únos starkých, ktorú  režírovali pani učiteľky Zuzana Kunštárová a Andrea Tokárová.

Žiaci III. B triedy pracujú v divadelnom súbore Lišiaci pod vedením pani učiteľky Ľubice Garlathyovej. Nacvičili si divadelné predstavenie Zlatá priadka.

Pani učiteľka Martina Pirochová je triednou učiteľkou piatakov. V jej réžii vznikla divadelná hra O dvanástich mesiačikoch, ktorou sa predstavili žiaci V. A triedy. Hovoria si  Partička.

Žiaci VII. A triedy, ktorí pracujú v divadelnom súbore Šibali pod vedením pani učiteľky Zuzany Kováčovej sa predstavili rozprávkou Soľ nad zlato, ktorú poňali inak, modernejšie.

Divadelnú hru Duša za dve duše nám zahrali Tretiaci, konkrétne žiaci III. A triedy pod vedením pani učiteľky Jaroslavy Koňuchovej a Heleny Peniakovej.

Čučoriedky alias 8 s.r.o. je názov súboru, ktorý pracuje pod vedením pani učiteľky Ivety Špaldovej a Evy Vidovej. Tvoria ho žiaci 8. ročníka. Zahrali nám scénku Retro Slovák.

Ako poslední sa nám predstavili naši deviataci, žiaci IX. B triedy, ktorí si hovoria Nezbedníci. Scénkou IX. B v kocke, ktorú režírovala pani učiteľka Ľubica Senková nám predviedli, ako si nažívajú v našej škole.

Veľmi milým oživením celého predpoludnia bolo pasovanie prvákov za právoplatných členov našej školy. Predviedli nám kúsok z toho, čo sa za prvý rok v škole naučili. A boli  skutočne úžasní, za čo patrí veľká vďaka ich pani učiteľkám i rodičom.

Keďže v našej škole tie najlepšie herecké výkony oceňujeme Cenou Ivana Branislava Zocha, hodnotili ich dve poroty, odborná a žiacka.

Odbornú porotu tvorili:

 • pani Tatiana Kršková - poslankyňa MZ a predsedníčka Komisie školstva a kultúry pri MZ v Revúcej, majiteľka kníhkupectva KnihArt, predsedníčka našej poroty,
 • Ing. Diana Lamperová – riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a mamička nášho prváka,
 • p. uč. Mgr. Alica Kočišová,
 • Bc. Janette Húsenicová, mamička nášho žiaka a naša kolegyňa.

Žiacku porotu tvorili: Miriam Hudáková  zo VII. A triedy, Tímea Petrovičová a Allan Nemček z IX. A triedy.

Poroty rozhodli a Cenu Ivana Branislava Zocha, teda sošku Oskara za herecký výkon udelili:

 

- Kristíne Tkáčikovej za stvárnenie postavy oslíka v divadelnej hre Zvieratká a lúpežníci,

- Janke Rusnákovej za stvárnenie postavy Aničky v divadelnej hre Únos starkých,

- Jakubovi Balkovi za stvárnenie postavy hlavného čerta v divadelnej hre Duša za dve duše,

- Vladimíre Kuchárikovej za stvárnenie postavy pracovníčky čistiarne v scénke Retro Slovák,

- Pavlovi Antalovi za stvárnenie postavy Paliho v scénke IX. B v kocke.

 

Sošku Oskara za skvelý herecký výkon  získali aj divadelné súbory:

 

- Lišiaci za divadelnú hru Zlatá priadka,

- Partička za divadelnú hru O dvanástich mesiačikoch,

- Šibali za divadelnú hru Soľ nad zlato,

- Tretiaci za divadelnú hru Duša za dve duše,

- Čučoriedky alias 8 s.r.o. za scénku Retro Slovák.

 

Ocenenia si naši najlepší herci a režiséri prevzali z rúk predsedníčky poroty pani Tatiany Krškovej a riaditeľky Základnej školy Ivana Branislava. Zocha  Mgr. Kataríny Krištofovej.

Oceneným hercom srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme im, aby mali možnosť stvárniť  ešte mnoho zaujímavých postáv na doskách, ktoré znamenajú svet a  všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom 13. ročníku Detskej divadelnej hry ďakujeme za skvelé kultúrne podujatie.              

 

Mgr. Zuzana Kováčová

Divadelné predpoludnie u Zocháčov

Divadelné predpoludnie u Zocháčov

Divadelné predpoludnie u Zocháčov

Divadelné predpoludnie u Zocháčov

Divadelné predpoludnie u Zocháčov


 
 

Medzinárodný deň detíVytlačiť
 

Tak  ako všetky deti sveta, aj  škôlkari z Materskej školy na Clementisovej ulici oslávili 1. júna Medzinárodný deň detí. Pani učiteľky pripravili oslavu tak ako sa patrí. Deti prežili dopoludnie plné súťaží, hier a zábavy. Ukázali svoju rýchlosť, obratnosť, šikovnosť, rovnováhu aj sústredenie.  Každý , kto splnil všetky úlohy dostal na konci sladkú odmenu. Aj slniečko sa nedalo zahanbiť a po celý deň sa usmievalo na spokojné a šťastné deti....

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí


 
 

Svet okolo nás...Vytlačiť
 

je názov medzinárodnej výtvarnej súťaže detí materských škôl. Tento rok oslávila jubilejný 20.ročník. Do tohto ročníka bolo zaslaných 1671 prác, zapojilo sa 255 MŠ. Deti z našej MŠ Sládkovičovej boli tiež aktívne a do tejto súťaže prispeli svojimi výtvarnými prácami pod vedením p. učiteľky Gabriely Kubaskovej. Porotcovia rozhodovali a dňa 16.mája 2017 sa šťastie usmialo na našu šikovnú a talentovanú prípravkárku zo slniečkovej triedy - Vikinku Štepánekovú, ktorá sa so svojou prácou „Kamarátky mačičky“ umiestnila na 27.mieste spomedzi 50 ocenených prác.

Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.

Svet okolo nás...

Svet okolo nás...


 
 

Nezabudli sme na detiVytlačiť
 

Minulý týždeň sa v materských školách, základných školách a v domácnostiach niesol v znamení Dňa detí. Aj keď s prítomnosťou detí, či doma , či v školských a záujmových zariadeniach sme konfrontovaní dennodenne , predsa sa v tento deň snažíme pre nich pripraviť prekvapenie a potešiť darčekom. Na deti ani tento rok nezabudli Smer-sociálna demokracia a Mesto Revúca, ktorí už roky organizujú podujatie pre deti a rodičov na ihrisku Základnej školy Hviezdoslavova. V nedeľu 4.júna predpoludní zaplnili areál ihriska detskými atrakciami, stánkami s občerstvením a drobnými suvenírmi. Malých a veľkých návštevníkov na podujatí privítali zástupcovia organizátorov, primátorka mesta Eva Cireňová a starosta Mokrej Lúky Július Laššan. Všetkým popriali príjemne strávený deň so svojimi detičkami medzi kolotočmi, ďalšími detskými lákadlami, cukrovou vatou, kofolou a zmrzlinou. Text a foto: Katarína Kvetková     

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti


 
 

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosťVytlačiť
 

Medzinárodný deň detí sa v Základnej  škole J. A. Komenského niesol v duchu radosti. Školský dvor ožil veselou vravou, smiechom, hudbou, tancom. Pre deti 1. stupňa pripravili aktivity štvrtáci aj s ich pani učiteľkami a pre žiakov 2. stupňa 9.A trieda. Na začiatku dňa sa deťom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Emil Valko, ktorý deti pozdravil a poprial všetkým krásny deň. A ten naozaj krásny bol. Slnko sa na nás usmievalo a my sme sa mohli dochuti vyhrať. Na rôznych stanovištiach si mohli deti vyskúšať svoju šikovnosť – skok cez švihadlo, hod loptou do basketbalového koša, bedminton, beh s fúrikom, hádanie slov, chodenie „bez „ nôh či hmatom uhádnuť svojho spolužiaka. Naši deviataci – čerství absolventi tanečného kurzu – predviedli, čo sa naučili a v závere urobili malý kurz tanca pre všetkých. Všetci, veľkí i malí, boli šťastní a mali radosť z pekne prežitého dopoludnia. O to nám išlo, darovať si radosť.

Naši najmenší pokračovali v tento krásny deň v našom ŠKD kultúrnym popoludním. Druhé oddelenie si nacvičilo divadielko s názvom ACH JÁJ alebo O pani nespokojnej. Deťom sa predstavenie páčilo, so záujmom si ho pozreli a už teraz malí divadelníci rozmýšľajú, čo si nacvičia na budúci rok.

 Deti, ďakujeme, že vás máme.

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť


 
 

Hviezdoslavka v Škole v prírodeVytlačiť
 

V lone krásnej tatranskej prírody sa v dňoch 29.5 – 2.6 2017 zúčastnilo 85 žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici Školy v prírode v rekreačnom stredisku Crocus v Kežmarských Žľaboch. Už cestou autobusom sme si všímali malebnú prírodu našich veľhôr. Modrá obloha a slnečné lúče boli zárukou dobrého počasia. Okrem jedného popoludnia bolo počasie ako na objednávku. Z okien nášho penziónu sme mali nádherný výhľad na tatranské štíty, ktoré boli sem tam ešte pokryté snehom. Keďže sme tu trávili celý týždeň, chceli sme spoznať aj okolitú prírodu. Pripravili sme deťom rôzne zábavné hry, ale aj výlety a exkurzie do okolia. V deň príchodu sme si na vychádzke po turistickom chodníku pozreli okolie, spoznávali rastliny a zvieracie stopy. Nasledujúci deň nás čakala náročná túra k Belianskej jaskyni. Zdolávaním 874 schodov sme si prezreli kvapľovú výzdobu jaskyne. Večer sme pripravili kvíz, kde deti preukázali svoje vedomosti o Tatrách. Najviac sa však tešili na exkurziu Múzea Tatranského národného parku a Tricklandie. V múzeu sme obdivovali expozíciu zvierat, rastlín, ľudovej kultúry a hornín. Veľmi zaujímavý bol aj film o živote svišťov. V zábavnom centre Tricklandia sme sa vniesli do začarovaného sveta plného bludísk, zrkadiel a rozprávok. Počas Dňa detí mali žiaci športovo relaxačný deň, kde v orientačnom behu hľadali predmety, ktoré do lesa nepatria. Deň zakončený kúpaním a diskotékou bol pre nich úžasnou odmenou. Nesmieme zabudnúť poďakovať pani zdravotníčke Valike, ktorá ochotne ošetrovala všetky boľavé brušká a odreniny. A na záver môžeme len dúfať, že na budúci rok nás čaká taká istá úžasná Škola v prírode.

                                                                                                   pani učiteľky 1. stupňa ZŠ

Hviezdoslavka v Škole v prírode

Hviezdoslavka v Škole v prírode

Hviezdoslavka v Škole v prírode

Hviezdoslavka v Škole v prírode

Hviezdoslavka v Škole v prírode


 
 

Darček pre deti z HviezdoslavkyVytlačiť
 

Páni učitelia z Hviezdoslavky  pripravili pre svojich žiakov  k ich sviatku, Dňu detí , pekný darček- Deň bez učenia.

A tak sa namiesto skúšania, písania písomiek, vysvetľovania nového učiva vo štvrtok,1.júna 2017,  v areáli  Hviezdoslavky  tancovalo, spievalo,   hral sa  stolný tenis, florbal, basketbal, vybíjaná,  hádzali sa šípky, súťažilo sa v rôznych zábavných disciplínach a na záver sa konala spoločná opekačka. Aktivít bolo toľko, že si každý v tento deň prišiel  na svoje. A že bolo naozaj veselo, posúďte sami z našich fotografií.

Viac www.zshviezdoslavka.sk

Darček pre deti z Hviezdoslavky

Darček pre deti z Hviezdoslavky

Darček pre deti z Hviezdoslavky

Darček pre deti z Hviezdoslavky


 
 

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kolaVytlačiť
 

Dňa 30.5.2017 sa družstvo chlapcov a dievčat ZŠ J. A. Komenského zúčastnilo krajského kola v atletike žiakov ZŠ, ako najlepšie družstvo zo všetkých škôl nášho okresu  a ako to už pri našej škole býva zvykom uspeli sme aj tu. Družstvo chlapcov aj dievčat bojovalo ako levy a v ťažkej konkurencii členov športových tried sa im podarilo získať neuveriteľné TRI zlaté medaily a TRI strieborné medaily.

A tu sú naši skvelí medailisti v jednotlivých disciplínach :

beh na 60m
1.miesto - Roman Krokavec
2.miesto - Filip Špak

beh na 300 m
1. miesto - Filip Špak

vrh guľou
1.miesto - Veronika Smolková

hod kriketovou loptičkou
2.miesto - Sára Krštieňová

skok do diaľky
2.miesto - Roman Krokavec

Celkovo družstvo chlapcov obsadilo úžasné tretie miesto a družstvo dievčat skončilo šieste.
Naši "zlatí" - Veronika, Roman a Filip budú bojovať za školu a náš kraj ďalej a to na celoslovenskom kole v atletike základných škôl, 20. júna v Nových Zámkoch. Ďakujeme naším úžasným atlétom.

Je to veľký  úspech pre našu školu, mesto a okres, ktorý veríme, že bude motivovať aj ďalších žiakov zapojiť sa do aktívneho športovania. Atletický klub privíta vo svojich radoch všetkých športu chtivých záujemcov a rozšíri svoju už 180 člennú základňu.

Darilo sa aj našim volejbalistom a v regionálnom kole súťaže MINI COOL VOLLEY 2016/2017 a obsadili krásne 1. miesto a postupujú do  krajského kola  v Žiline 9.6.2017. Ďakujeme a držíme palce v ďalších postupových kolách.

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kola

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kola

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kola

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kola

ZŠ Komenského znovu postupuje do celoslovenského kola


 
 

Zapojili sme sa do Challenge day 2017Vytlačiť
 

Asociácia športu pre všetkých SR každoročne vyhlasuje súťaž v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA TRIPLE AC - aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania.

Mesto Revúca sa ako po minulé roky znovu zapojilo do národnej súťaže Challenge day 2017, ktorá sa uskutočnila v stredu 31.5.2017. Podujatie bolo spropagované formou mestských novín Revúcke listy, mestského rozhlasu, internetovej stránky mesta ako aj e-mailami. Do akejkoľvek fyzickej aktivity bez prerušenia po dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1824 ľudí, z toho 1459 detí a 365 dospelých.

„15 minút pre seba a svoje mesto“ za naše mesto Revúca súťažili materské a základné školy, gymnázium, stredná odborná škola, centrum voľného času detí, mestský úrad, dôchodcovia z CILKY, športové kluby v meste ako aj jednotlivci z mesta. 

Deti, žiaci a študenti sa pod vedením svojich pedagógov zapojili do najrôznejších pohybových aktivít v triedach a na školských dvoroch ako je fartlekový vytrvalostný beh v teréne, cvičenia v posilňovni, medzitriedny turnaj vo florbale a stolnom tenise, hod loptou do diaľky, skok do diaľky, hod na terč, beh - slalom, chôdza po lane, člnkový beh, beh cez prekážky, preteky s fúrikmi, penovými tehličkami, kolobežkovanie, posilňovacie cvičenia na fit loptách, beh a zdolávanie prekážkovej dráhy, lezenie a chodenie po chodúľoch, spoločný beh (rýchla chôdza) 300 m, futbal, volejbal, pohybové hry, tenis, vybíjaná, aerobik, atletika, hod vortexom, strečingové cvičenia, chôdza v teréne, tancovanie na školskom dvore, súťaže na detských odrážadlách,...

Zamestnanci mestského úradu podporili svoje mesto a aktívne sa zapojili cvičením aerobiku. Svoju podporu aktívnemu životnému štýlu vyjadrili aj klienti a zamestnanci zariadenia ZOS CILKA, ktorí sa zapojili cvičeniami a pohybovými aktivitami a v priestore záhrady hrali ruské kolky.

Aktivitou sa zapojili aj športové kluby, ktoré trénovali v kulturistike, armwrestlingu, nohejbale, kickboxe, karate, v športovom klube aerobiku Diana, ale aj v biatlone, kde tréneri spestrili tréning malou súťažou o propagačné tričko Challenge Day 2017 a dostal ho najlepší strelec tréningu. Jednotlivci z mesta sa tiež zúčastnili najrôznejších aktivít na bicykli, chôdzou, behom, plávaním, aerobikom,... a tak sme všetci spoločne minimálne 15 minút urobili niečo pre seba a svoje mesto.  Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu, MsÚ

Viacej foto vo fotogalérií

 

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017


 
 

Úspešný štart letnej biatlonovej sezónyVytlačiť
 

Žiaci Klubu biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca sa počas posledného májového víkendu zúčastnili I. kola Viessmann pohára v letnom biatlone, ktoré sa prvýkrát konalo v peknom prostredí parku Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach. Aj napriek nie 100%-nej účasti pretekárov (doliečovanie) zaznamenali úspešný víkend, keď spolu zo 16 víkendových štartov  priniesli 2 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily.

Najviac sa darilo Eme Kapustovej, ktorá v rýchlostnom aj vytrvalostnom preteku zvíťazila, striebro a bronz si počas víkendu medzi sebou „vymenili“ najmladší žiaci Markus Sklenárik a Adrián Ottinger a k týmto šiestim medailám pridala bronz z rýchlostného preteku aj Veronika Šteczová.

Tamarka Molentová, ktorej sa strelecky príliš nedarilo, ukázala, že konkurentky s ňou musia počítať, pretože jej bežecký čas vo vytrvalostnom preteku nenašiel konkurenciu a v oboch pretekoch obsadila veľmi pekné 6. miesta. Tomášovi Kuchtovi sa podarilo prvýkrát v letnom preteku streliť nulu, umiestnenie na 12., resp. 13. mieste v silnej konkurenčnej skupine ho určite bude motivovať k zlepšeniu v ďalších kolách. Lenka Repáková zaznamenala prvý letný ostrý štart v konečným 7. miestom v rýchlostnom preteku, vo vytrvalostnom sa jej až tak nedarilo, keď skončila 10. Veronika Šteczová sa v nedeľu umiestnila tiež na peknom 5. mieste. Alexandra Štempelová si v sobotu odniesla vynikajúce 4. miesto, v nedeľu ju problémy na strelnici odsunuli na 9. priečku.

Ďalšie kolo čaká Revúčanov o dva týždne v Prešove, kde budú súťažiť v rýchlostnom preteku a v preteku s hromadným štartom.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny


 
 

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťažiVytlačiť
 

Dňa 25.5.2017 sme sa zúčastnili krajskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ v Žiari nad Hronom, kde sme zastupovali náš okres ako najlepšie družstvo zo všetkých škôl.

Naši piataci Daniela Ďurejová, Sarah Kvetková, Adam Nemček a Matej Sviežený súťažili v 4 disciplínach. Hneď v prvej veľmi náročnej disciplíne ich preverili policajti z krajského dopravného inšpektorátu z pravidiel cestnej premávky formou testov. Druhá disciplína spočívala v jazde zručnosti, kde deti museli prejsť cez rôzne prekážky. Posledné disciplíny - jazda podľa pravidiel cestnej premávky, preverila ich logické a pohotové myslenie ako ozajstných účastníkov cestnej premávky a povinná výbava bicykla im priniesla neuveriteľné krásne 2. miesto.

Aj napriek tomu, že škola nemá svoje vlastné detské dopravné ihrisko, krásny úspech pre náš okres naši žiaci priniesli svedomitou a zodpovednou prípravou v rámci svojich možností. Ich víťazstvo je povzbudením na získanie ďalších poznatkov a vedomostí z dopravnej výchovy aj pre ostatných žiakov našej školy. Veľké poďakovanie patrí aj SMZ a.s. Jelšava za sponzorské zabezpečenie dopravy na krajskú súťaž. Vďaka nim sa žiaci mohli bezpečne a bez problémov  zúčastniť súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ v Žiari nad Hronom.

Ešte raz im srdečne blahoželáme.

Bc. Ivana Sviežená

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťaži

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťaži

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťaži

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťaži

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťaži


 
 

Tále Bystrá - týždeň v prírodeVytlačiť
 

obklopený okúzľujúcimi vrchmi Nízkych Tatier. Slnečné počasie, veselí animátori s p.učiteľkami a tetou Luckou, ale hlavne kopec zábavy sa postarali o to , aby škôlkari

z MŠ Sládkovičova dokázali sebe i ostatným, že zvládnu týždeň bez svojich najbližších.

Od 15. – 19. Mája spoznali tajomstvá Bystrianskej jaskyne, krásy Vydrovskej doliny,

či oddych v podobe hotelového bazéna. Budúci školáci tak ukázali v hrách, sebaobslužných činnostiach, ale aj v rozličných aktivitách samostatnosť, vzájomnú

súdržnosť i toleranciu.

Domov sme sa vrátili zdraví, šťastní a obohatení o množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Tále Bystrá - týždeň v prírode


 
 

Vyhrali sme a postupujemeVytlačiť
 

V krásnych májových dňoch sa uskutočnilo niekoľko významných atletických pretekov v ktorých športovci ZŠ J. A. Komenského uspeli a postupujú ďalej.

Našim mladým atlétom sa super darilo  v krajskom finále Detskej P-T-S a postupujú na  celoslovenské finále Detská P-T-S, ktoré sa uskutoční dňa 16. -17.6.2017 v športovom komplexe X-Bionic Sphere Šamorín, ako predprogram atletického mítingu P-T-S, pod záštitou Konzulátu Monackého kniežatstva v SR v rámci projektu Children love athletics. Postavia sa na štart k najlepším z celého Slovenska a to tesne pred 52. ročníkom legendárneho slovenského mítingu PRAVDA-TELEVÍZIA-SLOVNAFT. Míting 17.6.2017 privíta na osemdráhovom ovále športového centra  atletickú špičku. A naši talentovaní atléti budú pri tom.

V piatok 19.5.2017 sa na športoviskách našej základnej školy uskutočnilo obvodné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Úlohu favorita sme jednoznačne potvrdili. S prehľadom sme zvíťazili. Získali sme celkovo 194 bodov a s prehľadom postupujeme do krajského kola.

Ďakujeme naším úspešným športovcom a držme im palce, aby sa im na tak významných pretekoch darilo a aby úspešne reprezentovali našu školu a naše mesto.

ĎAKUJEME !!!

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme


 
 

Majestátne dravce v areáli HviezdoslavkyVytlačiť
 

Minulý týždeň k nám zavítala spoločnosť Zayferus. Je to spoločnosť zaoberajúca sa ochranou a rehabilitáciou dravých vtákov. Po dôkladnej príprave školiteľov sa areál ihriska zaplnil nedočkavými divákmi, žiakmi 1.- 9. ročníka. Nechýbali ani naši najmladší kamaráti z materskej školy. Členovia spoločnosti Zayferus nám predviedli zaujímavý výukový program.

Čakala nás výstava dravcov, dozvedeli sme sa nové informácie o spôsobe ich  života. Po poučnom výklade nasledovala súťaž. Pohotoví diváci boli odmenení samolepkami, pexesom a luxusným kalendárom. Tou najväčšou odmenou bola pre ne možnosť zavolať dravca na ruku.

Ukážky letov a  útokov dravcov na atrapy zatajili dych každému. Predviedli sa v plnej nádhere. Teší nás, že svojou účasťou sme prispeli na ochranu týchto krásavcov.

Majestátne dravce v areáli Hviezdoslavky

Majestátne dravce v areáli Hviezdoslavky

Majestátne dravce v areáli Hviezdoslavky


 
 

Návšteva Prvého slovenského gymnáziaVytlačiť
 

„Veľká Revúca.“  Mnohým z nás už tento názov  nič  nehovorí.  Dejinami „veľké“, ale rozlohou nepovšimnuteľné naše mestečko, získalo svoj názov až 1. januára 1920. Dovtedy sa volalo Nagy Reucze. Medzi najzaujímavejšie historické budovy patrí aj pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia (1862 - 1874). Je to rokoková kúria z 18. Storočia a je Národnou kultúrnou pamiatkou. Na gymnáziu pôsobili mnohé významné osobnosti.  Históriu gymnázia pripomína stála expozícia, ktorú si boli pozrieť aj naši žiaci zo Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici. V rámci prehliadky vzácnych dokumentov sa oboznámili s celou históriou a dejinami prvej slovenskej strednej školy. Vyskúšali si, ako sa kedysi sedelo v drevených laviciach alebo písalo dreveným brkom. Dokonca navštívili doteraz nesprístupnenú časť „čiernu kuchyňu“ a tak sa nadýchali atmosféry vtedajšej doby. Je dôležité, aby naši žiaci nezabúdali na naše národné dejiny a boli na ne hrdí.

M. Krštieňová

Návšteva Prvého slovenského gymnázia

Návšteva Prvého slovenského gymnázia

Návšteva Prvého slovenského gymnázia


 
 

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej uliciVytlačiť
 

Pekný slnečný deň vylákal našich škôlkarov zašportovať si na športovom ihrisku ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Dňa 24.mája deti súťažili v behu na 20 m, v skoku do diaľky z miesta a v hode loptou oboma rukami. V týchto jednotlivých disciplínach deti prejavili radosť z pohybu a veľkú snahu si zasúťažiť a byť čo najlepší. Odmenené  boli všetky deti medailami a sladkosťami, tí najlepší diplomom. Okrem toho, tento deň určite povzbudil všetky deti k športovaniu a k športovým aktivitám.

                                                                                    Debnárová Ivana

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej ulici

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej ulici

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej ulici

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej ulici

Športový deň v MŠ na Sládkovičovej ulici


 
 

Zocháči úspešní v Súťaži mladých záchranárov COVytlačiť
 

V stredu 17. mája 2017 sa konalo okresné kolo 24. ročníka „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ v areáli dopravného ihriska v Revúcej. Súťaž organizujú odbory krízového riadenia okresných úradov v spolupráci s okresnými úradmi v každom kraji SR. Súťaž začala o 9.00 h  úvodným príhovorom vedúceho odboru krízového riadenia OÚ v Revúcej. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl z revúckeho okresu, z ktorých bolo vytvorených 12 družstiev. Súťažiaci plnili úlohy na šiestich stanovištiach. Súťažné disciplíny, v ktorých boli preverované vedomosti, či zručnosti žiakov, boli tieto: vedomostný test, použitie ochrannej masky, zbalenie evakuačnej batožiny, použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, rozoznávanie varovných signálov, zdravotnícka príprava – ošetrenie úrazu, volanie na tiesňovú linku 112, hasenie malých požiarov, streľbazo vzduchovky. Žiaci museli celú trať s pripravenými disciplínami absolvovať do 45 minút. Konečné poradie družstiev bolo tvorené súčtom bodov získaných na všetkých stanovištiach.

Družstvo „Zocháčov“ v zložení: Ema Kapustová, Paulína Sedláková, Tomáš Bobka a Sebastián Šaffa predčili len revúcki gymnazisti. Žiaci ZŠ I. B. Zocha v bodovaní nechali za sebou všetky ostatné základné školy a získali cenné 2. miesto. Okrem chutného občerstvenia si organizátori pre všetkých 12 družstiev pripravili aj ceny, ktoré potešili každého súťažiaceho člena družstva.

Mgr. Iveta Špaldová                             

Zocháči úspešní v Súťaži mladých záchranárov CO


 
 

Priateľov nikdy nie je dosťVytlačiť
 

Stretnutia s partnerskou školou Vítězná z Litovla bývajú vždy radostné a prinášajúce nové, silné zážitky. Nebolo to inak ani tentokrát, keď k nám v dňoch 17.-20.5.2017 znova zavítali naši českí priatelia. Celý rok sme sa na túto návštevu veľmi tešili a nevedeli sme sa ich dočkať. Túžobne sme postávali pred školou, niektoré deti s radosťou, pretože svojich kamarátov poznali z minulých rokov, iní trochu rozpačito s očakávaním aký, aká bude ich nový či nová priateľka. No keď český autobus dorazil, deti sa s radosťou zvítali a vďaka internetovému zoznámeniu, nikto nemal problém spoznať toho svojho kamaráta. Aj my, učitelia, sme sa tešili z príchodu našich litovských kolegov, ktorí k nám prišli aj s pani riaditeľkou Mgr. Zuzanou Absolonovou. Po úvodnom zvítaní nasledoval spoločný obed v školskej jedálni a potom už deti zobrali svojich kamarátov do rodín, kde ich ubytovali a pripravili im spolu so svojimi rodičmi program. My sme sa s kolegami stretli na spoločnej večeri, kde sme si vymenili pracovné skúsenosti a tiež zotrvali v družnej debate.

Na druhý deň nás čakal veľmi bohatý program. Ráno sa žiaci z Čiech zúčastnili na vyučovaní. Naši a českí kolegovia spolu s riaditeľmi oboch partnerských škôl boli prijatí na Mestskom úrade v Revúcej viceprimátorom Ing. Júliusom Buchtom. Vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére sme sa porozprávali o živote v našich partnerských mestách a školách a zistili sme, že spoločného v živote škôl a miest máme viac, ako sme si mysleli.

Popoludní sme sa zúčastnili vernisáže spoločnej výstavy „Svet okolo nás“, ktorú sme v priestoroch Múzea Prvého  slovenského gymnázia pripravili z výtvarných prác žiakov našich dvoch škôl. Vernisáž bola spojená aj s kultúrnym vystúpením speváckeho zboru Mládí pri ZŠ Vítezná a tiež tanečným, speváckym a divadelným vystúpením žiakov nášho ŠKD.  Takto umelecky nabudení sme sa presunuli do Mestského domu kultúry v Revúcej, kde nás čakala spoločná Slávnostná akadémia, konajúca sa na počesť viac ako 30-ročného priateľstva našich škôl a 50 - ročného partnerstva našich dvoch miest Revúca a Litovel.

Akadémiu otvorili riaditelia obidvoch partnerských škôl a pozdravil ju aj zástupca primátorky mesta Revúca pán Ing. Július Buchta. V svojom príhovore vyzdvihol dlhoročnú družobnú spoluprácu ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Vítězná a poďakoval pedagógom obidvoch škôl za všetko úsilie, ktoré venovali udržaniu partnerských vzťahov obidvoch škôl.

A akadémia mohla začať. Predstavili sa spevácke zbory z obidvoch škôl, naše mažoretky, náš tanečný súbor, náš divadelný súbor Portál a všetkých pozdravili naši najmenší - žiaci 1. ročníka ZŠ. Záver akadémie patril spoločnej piesni obidvoch speváckych zborov a prianiu, že partnerskú spoluprácu udržíme aj v ďalších rokoch. Toto naše spoločné vystúpenie zožalo obrovský aplauz publika, ktoré tvorili rodičia, starí rodičia, učitelia ako i priatelia školy. Bol to veľmi silný umelecký zážitok.

Nielen oficiálny program bol súčasťou partnerskej návštevy, ale aj spoznávanie nášho regiónu. Teda vybrali sme sa v krásny slnečný deň na prehliadku nášho prírodného unikátu - Muránskej planiny. Pod vedením skúseného pracovníka Správy NP MP sme si veľa povedali o prírode Muránskej planiny,  navštívili sme chov muránskych koní a hlavnou zastávkou boli pre nás zrúcaniny Muránskeho hradu. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili do školy, kde na nás čakal ešte ďalší program.

Popoludní sme sa stretli na spoločnej diskotéke, ktorú pre deti pripravili vychovávateľky ŠKD a žiačky 9. ročníka. Deti sa dosýta vytancovali, zahrali spoločenské hry a vôbec sa im nechcelo odísť. Medzitým sa už v našej školskej záhrade zišli pozvaní hostia, z radov rodičov a sponzorov školy na záhradnej párty. Pri dobrej grilovačke sme si veľmi príjemne posedeli až do večerných hodín.

 

A prišla sobota, deň odchodu našich priateľov. Výmena darčekov, posledné spoločné fotenie a rozlúčka. Veľmi emotívna, padali aj slzy. Slzy šťastia z prekrásnych spoločne prežitých dní. Dní plných priateľstva, porozumenia a radosti. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok v Litovli. Ďakujeme naši českí priatelia.

Už viem...
že priateľstvo nie je možné nikde kúpiť,
priatelia môžu do našich sŕdc len nečakane vstúpiť...

 

Na záver sa chceme poďakovať nášmu zriaďovateľovi, Mestu Revúca za finančnú podporu pri realizácii aktivít partnerskej návštevy, sponzorom a priateľom školy, ktorí prispeli materiálne aj finančne a samozrejme veľké ĎAKUKEME rodičom, ktorí v dňoch 17. – 20. 5. 2017 poskytli ubytovanie  deťom z partnerskej ZŠ Vítězná z Litovla. Boli ste perfektnými hostiteľmi, o čom svedčí spokojnosť zo strany českých detí aj ich učiteľov. Ďakujeme za vašu obetavosť  aj za chvíle strávené s deťmi a s nami.

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť


 
 

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v KlenovciVytlačiť
 

Dňa 18.  mája  sa žiaci ŠZŠ v Revúcej  zúčastnili Regionálnej súťaže žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ v prednese slovenskej poézie a prózy v Klenovci.

Do súťaže  sa zapojili   žiaci zo špeciálnej školy z Rimavskej Soboty,  Jelšavy, Klenovca a zo špeciálnych tried pri ZŠ  v Čerenčanoch a v Tisovci.

Prednes poézie a prózy tradične otvoril kultúrny program, v ktorom vystúpili s rómskym tancom žiačky zo ŠZŠ v Klenovci.

Všetci recitujúci sa na súťaž pripravovali zodpovedne a predviedli chvályhodné  výkony, za ktoré boli odmenení  potleskom a povzbudzujúcimi slovami od poroty.

Víťazi v jednotlivých kategóriách  boli ocenení diplomom a darčekom. Pre všetkých súťažiacich  bolo pripravené občerstvenie.

Deň pre niektorých všedný,  pre nás výnimočný. Bol dôkazom, že aj žiaci špeciálnych škôl sú  talentovaní, majú radi básne. Takto sme spoločne  prežili jeden krásny a zmysluplný deň.

 

Umiestnenie žiakov zo ŠZŠ Revúca.

Tomáš Axamský –  1. miesto v IV. kategórií

Kristián Samko –    2. miesto v II. kategórií

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

Fodorová J.

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci


 
 

Jarná CILKAVytlačiť
 

Tam v diaľke

dedinka moja stojí.

Obklopená krásnymi horami

 

Tam vtáčiky spevom

ľudí budia.

Kvietky sa z púčkov

otvárajú.

Teplé slniečko

zohrieva zem.

Úryvok z básna p.Hégerovej

 

V duchu prebúdzajúcej sa prírody sa uskutočňovali aktivity klientov v ZOS CILKA.

Pravidelne cvičíme, trénujeme pamäť, relaxujeme, spomíname, čítame, gazdinkujeme.

V spolupráci s TIC Vierkou Kasperovou sme realizovali v rámci regionálnej výchovy vzdelávacie dopoludnie o veľkonočných zvykoch a obyčajoch. Mnoho nového sme sa dozvedeli o veľkonočných vajíčkach, ich výzdobe, histórii.

Ďalším stretnutím v cykle regionálnej výchovy bolo stretnutie s pánom Nandrassym, ktorý má cenné spomienky a písomné materiály o histórii Revúcej, 1.slovenského gymnázia.

Novinkou sú čitateľské dopoludnia, na ktorých čítame básne, príbehy. Z tvorby pani Hégerovej sme čítali básne, poviedky a navrhovali ďalšie pokračovanie príbehov.

Tradičné sú hudobné programy pre našich klientov. Aj tento rok prišiel klientov potešiť spevokol ÚSVIT s Edkom Sendrejom, OZ ZP v Revúcej pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek.

Deň matiek sme si pripomenuli aj s detičkami Katolíckej materskej škôlky svätej rodiny v Revúcej. Slžičky dojatia a šťastia boli odmenou za krásny program.

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

 

 


 
 

Jarneval u ZocháčovVytlačiť
 

Po dlhej zime konečne zasvietili teplé lúče slniečka. Rozžiarené oči našich malých žiakov, ktorých dobré počasie stále viac láka na lúky, dvory či ihriská si preto pani učiteľky našej školy pre nich pripravili  tradičný JARNEVAL.

Deti sa zišli 18.5.2017 v netradičnom čase, na netradičnom mieste, v netradičnom oblečení – v maskách, na školskom dvore ZŠ I.B.Zocha pred novovybudovaným pódiom. Rodičia, starí rodičia i súrodenci ich so záujmom sledovali a tešili sa s nimi. V rytme tónov hudby sa nám masky predstavovali vo svojom šate na novom pódiu. K dobrej nálade prispeli rôzne zábavné hry, súťaže, z ktorých sa deti veľmi tešili. V horúcom počasí vhod padlo i malé občerstvenie. Všetci sme strávili krásne spoločné popoludnie. Vysmiate deti, možno trochu unavené, ale hlavne spokojné odchádzali so svojimi rodičmi domov. Vďaka patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré toto podujatie pripravili i rodičom ktorí pomohli pripraviť masky svojim deťom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník nášho JARNEVALU, kde Vás všetkých srdečne pozývame.

Ľ. Hanuštiaková

Jarneval u Zocháčov

Jarneval u Zocháčov

Jarneval u Zocháčov

Jarneval u Zocháčov

Jarneval u Zocháčov


 
 

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy s LitovlomVytlačiť
 

Družobné vzťahy medzi Revúcou a českým mestom Litovel úspešne  prehlbuje aj Základná škola na   Hviezdoslavovej ulici.  V minulom roku  naši žiaci navštívili svojich kamarátov v ZŠ Jungmannova  v  Litovli  a na oplátku v dňoch 17.-19.05.2017 zavítali k nám žiaci z litovelskej Jungmanky spolu so svojimi pedagógmi.

Mnohí z nich boli v našom nádhernom kraji po prvýkrát, preto sme sa snažili pripraviť im program tak, aby  počas trojdňového pobytu  spoznali čo najviac prírodných a kultúrnych zaujímavostí nášho kraja.

Prvý deň pobytu u nás, sme ich pozvali na potulku mestom  Revúca. Ukázali sme im kultúrne pamiatky nášho mesta, Prvé slovenské gymnázium a z veže evanjelického kostola sa mohli pokochať aj pohľadom na okolie Revúckej vrchoviny a Muránskej planiny. Litovel leží v rovinatom kraji, naši hostia boli krásou prírody naozaj unesení.

Druhý deň sa nám všetkým   venovali šikovní animátori zo salaša Zbojská. V sprievode zbojníka sme absolvovali adrenalínový prechod Čertovou dolinou. Litovelčania  sa mohli oboznámiť  s tradičným chovom oviec , výrobou syra. Pozvali sme ich  na bryndzové halušky, ktorých chuť si nevedeli vynachváliť. Po návrate zo Zbojskej   sa na školskom dvore uskutočnilo  zábavno-súťažné popoludnie , ktoré naši pedagógovia nazvali Milujem Česko-Slovensko. Českí a slovenskí žiaci  si navzájom zmerali svoje vedomosti z oblasti kultúry, umenia, športu, hudby, ľudovej slovesnosti obidvoch národov. V jednotlivých súťažných kolách sme sa mohli presvedčiť, že naše národy majú k sebe naozaj blízko a rozumejú si.

Odmenou pre súťažiacich aj publikum bola skvelá dobošová torta, ozdobená vo farbe našich štátnych vlajok. Podvečer sme sa všetci spoločne zabavili pri  športových hrách. 

Posledný deň pobytu  sa uskutočnilo stretnutie žiakov z Litovla s pánom viceprimátorom Ing. Júliusom Buchtom. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej, bezprostrednej atmosfére. Po ňom sme našich kamarátov  pozvali na výlet do  jaskyne  Domica.

Po návrate prišlo na rad ťažké lúčenie. Niekde sa zaleskla aj slzička v oku.  Viacerí sľúbili, že  sa do nášho kraja vrátia aj s rodičmi. V školskej kronike nám kolegovia z družobnej školy zanechali slová vďaky za  pestrý program a nezabudnuteľné zážitky, ktoré si z tohto družobného pobytu odnášajú.

Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu zriaďovateľovi,  Mestu Revúca, za finančnú pomoc pri zabezpečovaní tohto podujatia. Sme radi, že sme aj my prispeli do série aktivít, ktoré sa konajú v našom meste pri príležitosti 50. výročia družby medzi Revúcou a Litovlom.

 

                                                                                                                              Mgr. Ondrej Bafia          

                                                                                                                              ZŠ, Hviezdoslavova1

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy s Litovlom

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy s Litovlom

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy s Litovlom

 


 
 

Deň matiek v RevúčkeVytlačiť
 

Dňa 14. mája 2017 naša ZO JDS usporiadala oslavy Dňa matiek v kultúrnom dome v Revúčke. Boli prizvaní hostia a to primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, podpredseda OO JDS Revúca Ing. Ján Pulman a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mgr. Janetta Hrbálová. Bol zabezpečení bohatý kultúrny program a výborné občerstvenie, vďaka čomu si naši dôchodcovia i hostia akciu pochvaľovali.

 

ZO JDS Revúčka ďakuje hlavnému sponzorovi Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa akcia mohla zrealizovať.

Deň matiek v Revúčke

Deň matiek v Revúčke

Deň matiek v Revúčke


 
 

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“Vytlačiť
 

Vo februári 2016 sme využili šancu a napísali sme projekt pre naše tanečné štúdio, ktorý bol vyhlásený COOP Jednotou Slovensko, spotrebným družstvom pod názvom „Nech sa nám netúlajú“. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času. Finančný grant nadácie sa zameral na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Spomedzi 2 716 projektov, z ktorých bolo ocenených 287 projektov, sme sa stali i my oceneným projekt pod názvom „TANEC JE TO, ČO NÁS BAVÍ A SPÁJA“. Veľké ĎAKUJEME patrí COOP Jednote, spotrebné družstvo Revúca, ktoré vybralo a posunulo do druhého kola náš projekt ako ten najlepší. Hodnotiaca komisia v zložení zástupcov COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo a nadácie vybralo za každý región 1 projekt, kde bol náš projekt schválený vo výške 1 200 eur. Čo určite veľmi pomohlo tanečnému štúdiu Happy Dance vo vybavení tréningových vecí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého tréningu. Cieľom tanečného štúdia je rozvíjať činnosť v oblasti disko tancov, štandardných a latinskoamerických tancov formou tréningov, zimných a letných sústredení, vystúpení, ale aj súťaží.

Bc. I. Sviežená

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“


 
 

Miss v ŠZŠ RevúcaVytlačiť
 

V našej škole sa uskutočnila v apríli súťaž krásy - Miss ŠZŠ Revúca 2017. Deväť dievčat bojovalo o korunku krásy v niekoľkých disciplínach. Nechýbala napríklad ukážka tanca a poézie, ktorá preverila estetické cítenie našich súťažiacich. Dievčatá nám predviedli aj to, ako by zvládli rolu gazdinky v bežnom živote, napríklad pri zostavení receptu a prebaľovaní dieťaťa. No a nakoniec sme samozrejme nezabudli ani na módnu prehliadku spoločenských šiat. Víťazkou súťaže sa stala Darina Horváthová, prvou vicemiss Kamila Radičová, druhou vicemiss  Katarína Tamášová a miss sympatia Evka Boldiová.

Čipková K.

Miss v ŠZŠ Revúca

Miss v ŠZŠ Revúca

Miss v ŠZŠ Revúca

Miss v ŠZŠ Revúca

Miss v ŠZŠ Revúca


 
 

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom fináleVytlačiť
 

Skvelý výsledok  " kvetiniek " zo ZŠ J. A. Komenského na celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet .

„Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

Naši úspešní recitátori sa prebojovali cez krajské semifinále a finále v Banskej Bystrici  až do celoslovenského finále v Trnave, kde vybojovali  vo veľmi tvrdej konkurencii krásne umiestnenia:

3.miesto -  Arianka Fumero Diaz v prednese anglickej prózy

4.miesto - Ninka Bendulová v prednese anglickej prózy

4.miesto divadelný súbor v zložení Ivanka Simanová, Candy Fumero Diaz, Emma Kováčová, Nina Kováčová, Samuel Čellár, Milan Bukóci - prevzatá tvorba anglická dráma


Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy, nášho mesta a regiónu a tiež pedagógom za ich skvelú  prípravu a rodičom za podporu a pomoc.


SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom finále

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom finále

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom finále

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom finále

Skvelý výsledok žiakov ZŠ J. A. Komenského v celoslovenskom finále


 
 

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen a Nadácie SPP, ktorým veľmi pekne ďakujeme, sa podarilo zorganizovať veľmi úspešné prvé atletické sústredenie športovcov Základnej školy J. A. Komenského v prekrásnom prostredí na Strelníkoch. Tri dni na sústredení  využili maximálne naplno. Absolvovali  tréningy, súťažili a spoznali okolie. Chata Lubetha, kde sa sústredenie uskutočnilo,  je úžasná, okolie prekrásne, deti sa snažili, športovali a zabávali sa.

Veríme, že tréning v prírode našim športovcom pomôže v boji o postup na Detskú P-T-S -ku.

Ďakujeme nadáciám za podporu  talentovaných športovcov Základnej školy J. a. Komenského.

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. Komenského

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. Komenského

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. Komenského

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. Komenského

Sústredenie športovcov ZŠ J. A. Komenského


 
 

Beseda s protifašistickými bojovníkmiVytlačiť
 

V utorok 16.5.2017 zavítali do školskej jedálne pri ZŠ na Hviezdoslavej ulici veľmi cenní hostia - priami účastníci II.svetovej vojny. Členovia protifašistického odboja, predseda SZPB Základnej organizácie generála Viesta v Revúcej JUDr. Ján Kochan, PaeDr. Milan Fajenko, Ing. Igor  Hock, pán Ján Debnár, pán Pavol Hruška a pán Štefan Haviar.

Sú to už starší páni, veď od tej doby uplynulo už viac ako70 rokov, no tieto strašné chvíle majú v  čerstvej pamäti. Ich rady sa pomaly zmenšujú a je už vzácnosť stretnúť ich na besedách. Veľmi emotívne a veľmi reálne nám priblížili brutálne fašistické časy na Slovensku.

S mladou generáciou - žiakmi základných škôl, sa prišli podeliť so svojimi, nie radostnými spomienkami, ktoré ich sprevádzajú po celý život a nedokážu na ne už nikdy zabudnúť. Je ťažké o týchto dňoch a udalostiach dnes rozprávať, nie to ich vtedy prežívať. Veď každý deň mohol byť ich posledný! 

Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre, zaujímavo a pútavo porozprávali žiakom 8.ročníka o tom, čo sa odohrávalo na fronte, ako prebiehali boje, čo prispelo k oslobodeniu, aká cenná je  naša sloboda. Jedinečným a originálnym bolo ukončenie besedy pánom Pavlom Hruškom. Pesničkou zahranou na malej ústnej harmonike nám všetkým zlepšil náladu a vyčaril úsmev na tvári po celý deň.  Ďakujeme.

Žiaci VIII.A a VIII.B zo ZŠ I.B.Zocha v Revúcej

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi


 
 

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Po súťaži družstiev absolvovali  mladí športovci Základnej školy J. A. Komenského aj Majstrovstvá kraja starších žiakov jednotlivcov. Konali sa 13.5.2017 v Banskej Bystrici a náš klub AK Iskra Revúca pri ZŠ J.A.Komenského mal zastúpenie dvoch atlétov - Romana Krokavca a Ninku Vavrekovú. A obom sa darilo  skvelo.

Roman, ako už tradične získal dve zlaté medaily. Suverénne vyhral rozbeh aj finále v behu na 60 m v osobnom rekorde 7.37 s a v skoku do diaľky zvíťazil tiež v úžasnom osobnom rekorde 623 cm.

Kategóriu starších žiačok si skúsila zatiaľ len mladšia žiačka Ninka Vavreková a oplatilo sa. Vo vrhu guľou získala striebornú medailu v osobnom rekorde 9,08 m a prvýkrát si skúsila hod diskom, kde počas celej súťaže viedla, len poslednými pokusmi ju porazili dve staršie skúsenejšie pretekárky a tak skončila tretia výkonom 18,28 m.

Okrem Romana a Ninky štartoval na pretekoch aj náš ďalší žiak - Filip Špak, ktorý reprezentuje MAC REDOX Lučenec. Filip skončil na peknom 5.mieste v skoku do diaľky.

Obidvom našim  pretekárom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského

Štyri štarty – štyri medaily na Majstrovstvách kraja starších žiakov patria športovcom ZŠ J. A. Komenského


 
 

XXXI. Štúrov Zvolen – regionálna súťaž v rétorikeVytlačiť
 

V Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej sa 10.mája 2017 konala regionálna súťaž v rétorike – 31. ročník Štúrov Zvolen. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k národnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Našu Hviezdoslavku v tomto školskom roku reprezentovali títo žiaci:

I.kategória – žiaci 4. – 6. ročníka:        Zoja Lukášová – 6.A

                                                                  Michaela Balážiková – 6.B

II.kategória – žiaci 7. – 9. ročníka:       Johanka Šujahová – 7.A

                                                                  Andrej Boroš – 9.B

Žiačky šiesteho ročníka si domov odniesli účastnícky diplom.

Umiestnenie:     Andrej Boroš – 1. miesto v II. kat.

                             Johanka Šuhajová – 3. miesto v II. kat.

Andrej Boroš, víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády, víťaz niekoľkých okresných olympiád si do svojej zbierky pripísal ďalšie prvenstvo. Svoje schopnosti v rétorike si potvrdí v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 6. a 7. júna vo Zvolene.

Blahoželáme a Andrejovi veríme!


 
 

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017Vytlačiť
 

Tento rok sa znova stretli víťazi školských kôl z revúckeho okresu na súťaži Slávik Slovenska 2017, ktorú organizovalo Centrum voľného času. Súťaž sa  konala v ZUŠ. Naši prví traja víťazi z Hviezdoslavky si aj z tohto kola odniesli umiestnenia:

 1. miesto v I. kat.- Tamara Hrbálová, III.A
 1. miesto v II. kat. - Radko Siman, IV.A
 1. miesto v III. kat.- Ema Sabolová, VII.A

Natálka Fašková, ktorá spievala nesúťažne, dostala pochvalné uznanie. Nádherný spev týchto ľudových piesní, ktoré zaspievali naši žiaci zneli ešte krajšie, keď ich na harmonike sprevádzal náš deviatak Ľubomír Repák.

Spevákom blahoželáme a nech im to spieva aj naďalej!

Mgr. K. Hrbálová

ZŠ, Hviezdoslavova 1

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017


 
 

Krajské kolo v prednese poézie a prózy Vytlačiť
 

Dňa 26. apríla 2017 sa žiaci ŠZŠ v Revúcej zúčastnili 10. ročníka krajského kola súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy v Brezne. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v prednese poézie a prózy. 

ŠZŠ v Brezne nás privítala pekným programom, naplnením spevom a tancom. Po programe nasledovala prehliadka prednesu v jednotlivých kategóriách. V II. kategórii nás reprezentovali žiaci Nikolas Samko 5.A a  Kristián Samko 6.A. V III. kategórii nás reprezentovala Darina Horváthová 9.A. Naši žiaci predviedli veľmi pekný prednes a dôstojne reprezentovali našu školu. Odniesli si pekné zážitky, nové skúsenosti a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

                                                                                                   Mgr. Danka Gömöriová

Krajské kolo v prednese poézie a prózy

Krajské kolo v prednese poézie a prózy


 
 

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťažiVytlačiť
 

Formovanie a rozvíjanie mravného vedomia a správania žiakov ako jedného z cieľov dopravnej výchovy je totožné s cieľmi výchovy počas povinnej školskej dochádzky. Zameranie na dopravu v tomto prípade tieto hodnoty a postoje žiakom približuje a robí podstatne „názornejšími“. Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách.

Tak ako každý rok aj tento, sme sa zúčastnili dňa 11.05.2017 Okresného kola Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“. Deti súťažili v štvorčlenných družstvách, kde si overili svoje vedomosti z teoretickej, praktickej časti a skladačky dopravnej značky. Žiaci z V.A triedy Sarah Kvetková, Danielka Ďurejová, Adam Nemček a Matej Sviežený zdolali svojich súperov v náročných úlohách a disciplínach, uspeli veľmi dobre a tešili sa z 1. miesta. Ich víťazstvo je povzbudením na získanie ďalších poznatkov a vedomostí z dopravnej výchovy. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole. 

 

Bc. I. Sviežená

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži


 
 

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujeVytlačiť
 

Vo štvrtok 11. mája 2017 sa atléti zo ZŠ J. A. Komenského  zúčastnili krajského kola súťaže Hľadáme nových olympionikov. Športovci súťažili v behu na 60m, 600m a 1000m.
Veľmi sa tešíme, že v behu na 60 m vo veľkej konkurencii naša Lucka Ďurišková zvíťazila, obsadila 1. miesto  a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v septembri v Dubnici nad Váhom. Výborne si počínala aj Nelka Chlebušová, ktorá vo finále dobehla štvrtá.

V ten istý deň sa  uskutočnilo aj  XXXI. kolo jednej z najťažších recitačných súťaží - Štúrov Zvolen. Začiatky rétoriky siahajú až do starého Grécka, kde vznikali už základné diela v rečníckom umení. Práve toto umenie dokázali naše žiačky bravúrne predviesť na regionálnej súťaži v rétorike. Výkony, ktoré predviedli, obsahovali ich vlastné myšlienky a dokázali porote, že práve ony sú tie, ktoré majú rečnícky talent a zaslúžia si všetky tri stupienky víťazstva. V prvej kategórii bojovalo desať súťažiacich a z nich naše žiačky nasledovne obsadili prvé – postupové miesto Helenka Slivenská, druhé Ninka Bendulová a tretie miesto získala Danielka Ďurišková.

Slávikom z našej školy to "spievalo" výborne. V obvodnom kole súťaže Slávik Slovenska 2017 obsadili v 1. kategórii 2. miesto Alexandra Bíróová a v 3. kategórií   druhé miesto  patrí Pavlínke Derdákovej.

V piatok 5.5.2017 sa naši atléti zúčastnili prvého kola súťaže Detská P-T-S a Detská štafetová liga. Preteky sa konali v Lučenci a my sme mali zastúpenie v obidvoch vekových kategóriách. Naši najmladší žiaci Samko Hrivnák, Tobias Paleček, Jurko Šturmankin a Filipko Galovič si počínali úplne skvele, porazili všetkých súperov a získali prvé miesto v Detskej štafetovej lige - 4 x 60 m. Najmladšie dievčatá - Stelka Levická, Vika Martončíková,Vaneska Šuhajová a Dianka Balážiková  si v štafete vybojovali krásne druhé miesto.
Družstvo najmladších žiakov a žiačok spoločne súťažilo v súťaži Detská P-T-S a s prehľadom zvíťazilo. Naši ďalší pretekári - družstvo v zložení Lucka Ďurišková, Saška Štempelová, Ninka Vavreková, Tamarka Molentová, Jakub Šturmankin, Martin Siman, Milan Smolko a Miroslav  Ferenc vybojovalo krásne druhé miesto a to aj v súťaži družstiev aj v štafete 4 x 60m, pričom víťazstvo im uniklo pre zranenie o vlások pred  domácim družstvom z Lučenca, ktorého členovia navštevujú športové triedy.

4. 5. 2017 sa uskutočnili ďalšie dve športové súťaže. V regionálnom kole vybíjanej dievčat obsadili naše dievčatá veľmi pekné 2. miesto a v obvodnom kole v malom futbale starších žiakov patrí 3. miesto našim chlapcom.

Sme veľmi radi, že máme v našej škole tak šikovných mladších i starších žiakov, ktorí pod vedením našich pedagógov a trénerov dokážu plnohodnotne tráviť svoju čas v  škole a zároveň ju aj vzorne reprezentovať.

Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, nášho mesta a tiež nášho regiónu.

 

ĎAKUJEME !!!

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračuje

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračuje

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračuje

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračuje

Medailová žatva úžasných žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračuje


 
 

Pocta revúckemu rodákoviVytlačiť
 

V stredu 10.mája 2017 predpoludní sa pri pamätníku na Námestí slobody konala spomienková slávnosť venovaná 72.výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom. Spomienka, ktorú organizujú Mesto Revúca a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta Revúca, bola spojená s odovzdaním prsti zeme z nemeckého mesta Flossenburg, miesta popravy revúckeho rodáka, armádneho generála Rudolfa Viesta, a slávnostným odhalením symbolického hrobu generálovi Viestovi na revúckom cintoríne.

 Prítomným sa prihovorili  podpredseda Klubu generálov ,generál Vojtek a prednosta Okresného úradu Revúca Peter Balogh. Po akte kladenia vencov k pamätníku na Námestí slobody, odovzdaní Medailí generála Viesta III.stupňa členom Základnej organizácie SZPB pánovi Hruškovi a Debnárovi sa hostia presunuli k pamätnej tabuli na rodnom dome armádneho generála Rudolfa Viesta. Spomienka bola ukončená na cintoríne v Revúcej, kde primátorka mesta Eva Cireňová a generál Vojtek odhalili symbolický hrob nášho rodáka. 

text :Katarína Kvetková, foto:MsÚ, Maroš Detko

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi


 
 

Ako deti z Hviezdoslavky potešili maminkyVytlačiť
 

„Každý chce zachrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad,“ podotkol raz jeden americký žurnalista. Jeho myšlienka, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, hovorí práve o dôležitosti jedinej a nenahraditeľnej osoby pre každého z nás – MAMY.

Keďže sa blíži sviatok, ktorý mamy tak trošku vyťahuje z tieňa všednosti a pripomína nám, čo všetko pre nás znamenajú, žiaci zo ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej, pripravili

pre všetky maminky skutočne nádherné štvrtkové popoludnie. Jednotlivé vystúpenia našich žiakov i žiačikov zahriali pri srdiečku nielen mamky, ale aj staré mamy, ockov a určite aj dedkov, keďže sála revúckeho Mestského kultúrneho strediska praskala vo švíkoch. Bohatým programom nás sprevádzala už skúsená moderátorka Emka so svojím mladším kolegom Maťom.

S veľkou nedočkavosťou a nadšením nám ako prví zatancovali rock’n’roll prváčikovia z I. A, ktorých vzápätí vystriedali ich kamaráti z I.B s obľúbeným tancom twist. A po nich sme už žasli nad bubnovým vylepšením hitu Human v podaní žiakov z II. A. Béčkarské partie z ulice sa zase vzájomne vyzývali, kto z nich predvedie lepšiu tanečnú zostavu na Usherovu pesničku Yeah! Občas nám tiež na javisko vybehlo dievčatko či chlapček z I.A s detsky úprimnou básničkou pre mamku. Pohladila dušu, verte... Práve tak, ako aj pôsobivé vystúpenie s farebnými stuhami, ktoré odprezentovali mladé slečny z III.A. S pirátmi z III. B a ich tanečným vystúpením sme sa aj spolu s Captainom Hookom  vybrali na šíre more. Našťastie boli naši tretiaci rozkošní, a vôbec nie nebezpeční. Svoju pohybovú zdatnosť a šikovnosť nám na gymnastickej žinenke ukázala šiestačka Mária Magdaléna, alias Buba. Španielskymi rytmami Alvara Solera a Rickyho Martina sa nechali strhnúť dievčence a chlapci zo IV. A a VI. B. To, že tanec a hudba sú mladej generácii blízke, nám chceli ukázať aj hviezdičky zo IV. B a možno aj budúce tanečnice z V. B. A tak aj cez rytmy Shakiry  posielali mamkám lásku a radosť. Nielen lásku a radosť, ale aj odkaz mame o tom, že sú už zrelí a zodpovední, zaspievali naši talentovaní a odvážni siedmaci. Predsa len, vzoprieť sa maminým príkazom a zákazom, to chce odvahu! Odvaha, ale hlavne chuť spievať nechýba ani deťom zo speváckeho krúžku, ktoré vzdali hold materstvu aj ľudovou piesňou, najmä tou našou – gemerskou. Program pokračoval opäť tanečnými vystúpeniami žiakov zo siedmeho ročníka a tento krásny tanečný maratón nám ukončili žiaci V. A. Čierne a biele postavičky sa pohybovali  v rytme piesne Applause, v ktorej si Lady Gaga žiada od divákov potlesk. A tak sme všetci prítomní obrovským potleskom odmenili našich šikovných účinkujúcich po záverečnej pesničke Pre mamu, ktorú zaspievali malí aj veľkí.

Hovorí sa, že človek by mal zbierať v živote krásne momenty, nie veci. Ja verím, že sme ich spolu s našimi deťmi prežili  v toto májové popoludnie určite dosť a prajem nám všetkým, nech dobrý pocit, neha a láska z dnešného dňa vydržia v našich srdciach čo najdlhšie. A ešte niečo – želám si, aby každej obetavej mame po dobrom nedeľnom obede deti s riadom ochotne pomohli J

                                                                                         -dojatá mama Lucia Barišová-

Ako deti z Hviezdoslavky potešili maminky


 
 

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeliVytlačiť
 

Cieľom našich turistov zo Základnej školy J. A. Komenského sa tentokrát stal hrad Šomoška, zrúcanina v chotári obce Šiatorská Bukovina v okrese Lučenec.
Počas celej cesty nás sprevádzali informačné tabule, ktoré deťom rozpovedali zaujímavé fakty o prírode Cerovej vrchoviny. Okrem informácie, že v miestnom potoku sa ešte stále vyskytujú raky riečne, dozvedeli sa aj o bohatej a zaujímavej geologickej minulosti chránenej oblasti.
Odmenou za námahu nám boli krásne prírodné scenérie a najmä zaujímavý unikát - kamenný vodopád a kamenné more, ktoré vznikli v dávnej minulosti vplyvom sopečných erupcií.
Bol to skvelý výlet a veľa sme sa naučili, i keď sme nesedeli v školských laviciach.

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeli

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeli

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeli

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeli

Viete kde je Šomoška ? Naši turisti zo ZŠ J. A. Komenského sa to už dozvedeli


 
 

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektovVytlačiť
 

Pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti žiakov Základnej školy J. A. Komenského robíme spoločne, učitelia, žiaci a rodičia,  čo sa dá. Píšeme projekty v rôznych grantových programoch a dúfame, že budeme podporení.
Tento rok sa nám zatiaľ darilo.

 Získali sme financie na podporu vyučovania techniky, na rozvoj atletiky, na výlet do vedeckého parku a na fotografický krúžok.
V týchto dňoch k piatim doteraz podporeným projektom pribudol ďalší. Tentokrát je to dotácia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zameraná na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​
Sme veľmi radi, že naše deti budú môcť vďaka tejto dotácii spoločne prežívať pekné chvíle počas spoločných výletov, športového krúžku, spoznávať sa navzájom počas práce v tvorivých dielňach, ale aj získavať pracovné návyky a navzájom si pomáhať.


ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pomáhali a držali palce, aby podané projekty uspeli.

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

 


 
 

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančnej gramotnostiVytlačiť
 

Finančnej gramotnosti prikladajú v ZŠ I. B. Zocha významné miesto. Veď o niekoľko rokov bude každý jeden žiak sám zodpovedný za svoje financie. Takýto význam pripisuje finančnej gramotnosti aj Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá sa svojimi aktivitami snaží pôsobiť na výchovu mladých ľudí už od ich školského veku. Spoločnosť JA Slovensko, ktorá pod záštitou SBA zastrešuje starostlivosť o finančné a podnikateľské vzdelávanie žiakov na slovenských základných a stredných školách, každoročne vyhlasuje súťaž Bankomat nápadov, pričom každý rok určí nosnú tému súťaže. Tohto roku to bola téma Pomoc na nezaplatenie.

Tejto témy sa ujali aj dvaja ôsmaci zo ZŠ I. B. Zocha – Ema Kapustová a Tomáš Bobka, ktorí spracovali projekt Veľkonočnej burzy. Jej myšlienkou bolo pomôcť spolužiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom ich ale chceli zároveň aj motivovať k tvorivej činnosti. Spolužiakov vyzvali, aby vyrobili veľkonočné dekorácie, ktoré potom mohli predať na Veľkonočnej burze za vlastnú školskú menu – Zocháče. Za utŕžené Zocháče si potom v Zmenárni mohli nakúpiť rôzne školské pomôcky (zošity, farbičky, pravítka, uhlomery apod.), ktoré získali od vedenia školy, či vyzbierali v zbierke od spolužiakov, ktorí majú takýchto pomôcok doma nadbytok.

Zaslaný projekt porotu oslovil a posunul tak tím školy do finále, do ktorého sa z viac ako 50 tímov z celého Slovenska prebojovalo 6 tímov. 3. mája ho boli Zocháči obhajovať pred odbornou porotou v Bratislave, kde sa finále konalo. V porote sedeli zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie, Tatrabanky aj Prvej stavebnej sporiteľne. Porotcovia ocenili, že projekt Zocháčov nebol napísaný len na papieri, ale bol aj zrealizovaný. Tiež vyzdvihli jeho prepojenie s finančnou gramotnosťou – Ema a Tomáš totiž rozhodovali, aké nominálne hodnoty bankoviek vyrobia, koľko peňazí dajú do obehu, ako ocenia výrobky prihlásené do Veľkonočnej burzy. To všetko zvládli na jednotku vďaka predmetu Praktické financie, ktorý sa v našej škole vyučuje. O prezentácii Zocháčov sa s obdivom vyjadrovali aj súperiace tímy, a tak nebolo veľkým prekvapením, keď Ema a Tomáš boli vyhlásení za víťazný tím celej súťaže. Veríme, že úspešná premiérová účasť v tejto súťaži bude motivovať aj mladších spolužiakov.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančnej gramotnosti

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančnej gramotnosti

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančnej gramotnosti

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančnej gramotnosti


 
 

G – TOUR zo ZŠ J. A Komenského na veľtrhu Vitajte v našom regióneVytlačiť
 

     Cestovné kancelárie, ktoré vznikajú každoročne pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej  v rámci JA Slovensko, n.o. sú už rutinnou každoročnou záležitosťou. Ich úlohou je zmapovať požiadavky miestneho trhu v cestovnom ruchu, svojou prieskumnou, kreatívnou a propagačnou činnosťou napomôcť svojmu regiónu presadiť sa v náročnej konkurencii iných regiónov v rámci Slovenska na veľtrhu podnikateľských spoločností študentov.

     Posilnení minuloročných víťazstvom naši študenti založili cestovnú kanceláriu G-tour a spolu s pracovníčkami TIC v Revúcej pripravili obrovské množstvo užitočného materiálu, ktorý vychádzal práve z požiadaviek turizmu v našom regióne. Zistili sme, že problematika unikátnych zvonov revúckych kostolov bola doposiaľ málo spracovaná. Usporiadali sme besedu s miestnym historikom, pánom Žigom a miestnym fotografom, Ing. Marošom Detkom a v rámci prehliadky mesta sme absolvovali krásny výhľad na naše mesto z veže evanjelického kostola.  Spracovaný materiál sme doplnili aj o údaje o zvonoch katolíckeho kostola v Revúcej a na Revúčke a vydali sme svoj kalendár. To, že aj miestnym podnikateľom z firmy REKOS záleží na tom, aby sa Revúca dostala do povedomia verejnosti, svedčí aj ich elegantné gesto, keď nám sponzorsky vytlačili rohožky s logom našej cestovnej kancelárie, ktoré sme pri  prezentácii porozdávali milým návštevníkom nášho stánku.

     V budúcom roku dostaneme možnosť od TIC, aby sme pripravený propagačný materiál mohli ponúknuť v ich obchode alebo stánkoch na miestnom trhu. To, ako môže vyzerať vynikajúca spolupráca, keď to funguje medzi viacerými zložkami v meste, mali možnosť vidieť návštevníci nášho výstavného stánku. Svedčí o tom aj veľké množstvo pozitívnych ohlasov, pochvál od odborníkov, ale aj turistov na veľtrhu Vitajte v našom regióne v Žiline.

     Ďakujeme firme REKOS za skvelú spoluprácu a sponzorstvo, TIC v Revúcej, Ing. Marošovi Detkovi a pánovi Karolovi Žigovi, ktorí nám pomohli priblížiť dávnu históriu Revúcej slovom aj obrazom.

LH

G – TOUR zo ZŠ J. A Komenského na veľtrhu Vitajte v našom regióne


 
 

K Litovli patří Gustav FrištenskýVytlačiť
 

Žádná jiná osobnost není tolik spjata s Litovlí jako legendární zápasník Gustav Frištenský. Vynikal nejen svou silou, kterou uplatňoval v řeckořímském zápase, ale také vlastenectvím a snahou pomáhat druhým. Letos jsme si připomněli 60 let, která uplynula od jeho úmrtí.

Frištenský se narodil v Polabí, většinu života však strávil v Pomoraví, tedy na území řeky Moravy, přesněji v Litovli. Učil se kovářem a později řezníkem. Řemeslo jej zavedlo do Brna, kde začal navštěvovat Sokol i těžkoatletický klub Hellas. V roce 1900 vyhrál v Praze první mezinárodní závod a o tři roky později se v Rotterdamu stal amatérským mistrem Evropy. Po návratu do Brna byl členy klubu Hellas slavnostně přivítán a zároveň propuštěn z práce. Německý zaměstnavatel Shoffer prohlásil, že českého rváče zaměstnávat nebude. Gustav nesehnal v ryze německém Brně žádnou práci. Zápas ho velice bavil, byl úspěšný jak do této doby nikdo. Rozhodl se tedy pro profesionální zápasnickou dráhu. Dotáhl to až k titulu profesionálního mistra Evropy. Vystupovat na řadě míst starého kontinentu, v Jižní i Severní Americe. Kromě zápasnických arén jej diváci mohli vidět také v cirkusech i varieté. Za svůj život absolvoval asi 10 tisíc klání, poslední z nich v neuvěřitelných 72 letech.

Do Litovle zápasníka přivedla láska. V devětadvaceti letech se oženil totiž s dcerou prvního sládka litovelského pivovaru Miroslavou Ellederovou. V pivovaru také trénoval a nedaleko od něj bydlel ve vilce. Že jedno zdejší pivo, polotmavá třináctka, nese jméno Gustav, proto není náhoda. Šťastné manželství Frištenských bylo bezdětné. Gustavovi sourozenci však měli řadu potomků, a tak po světě chodí nejeden Frištenského příbuzný. V Litovli je známá silákova praneteř Zdenka Frištenská, která vede zdejší muzeum. Výrazně se zasloužila o shromáždění exponátů spojených s Gustavovým jménem a popularizaci jeho osobnosti.

Později si Gustav se svým bratrem Františkem pronajal velký statek v obci Lužice u Šternberka, na kterém začali hospodařit. Zápasník do něj vkládal peníze vydělané zápasením a jeho bratr měl na starosti samotný chod usedlosti. Sourozenci iniciovali mimo jiné i vznik české školy v Lužici a podporovali chudé žáky. Zábor pohraničí a rozdělení půdy německým sedlákům na konci 30. let tomu všemu udělaly přítrž. V následné 2. světové válce se Frištenský statečně zapojil do litovelského protinacistického odboje a byl kvůli tomu i vězněn.

Když se po válce na statek mohl vrátit, nalezl jej zcela zdevastovaný Němci a vydrancovaný Rudou armádou. Snažil se jej oživit a vypůjčil si na tyto účely přes milion korun. Kvůli nepřízni počasí a katastrofálnímu suchu v roce 1947 ovšem nebyl schopen úvěr splácet, a o rok později v rámci znárodnění o hospodářství definitivně přišel. Poslední léta prožil v chudobě. Až rok před svou smrtí zažil životní satisfakci, když byl jmenován zasloužilým mistrem sportu. Místo posledního odpočinku nalezl na hřbitově v Litovli.

V posledních letech zažívá Frištenského sláva svou renesanci. V litovelském muzeu mu zřídili speciální stálou expozici, ve městě i okolí se konají akce inspirované jeho životem i sportovním kláním. Gustava Frištenského navíc připomíná i jeden z vesmírných objektů. Mezinárodní astronomická unie po něm pojmenovala planetku obíhající kolem Slunce na dráze mezi Marsem a Jupiterem.

 

Ivo Heger

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský

K Litovli patří Gustav Frištenský


 
 

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár ViktorVytlačiť
 

     Koncom apríla sa uskutočnili v našej škole zaujímavé podujatia pre mladších aj starších žiakov. Zavítala k nám šermiarsko-divadelná skupina Via Historica. V priestoroch telocvične nám ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Previedla nás významnými obdobiami - cez obdobie Slovanov, turecké nájazdy, stavovské povstania až po Jánošíka a Štúra. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje. Do programu boli interaktívne zapájaní. Via Historica nám predviedla netradičnú hodinu dejepisu, na ktorej sa síce neskúša, ale vďaka názorným ukážkam, dramatickým akciám a humorným scénkam zároveň učí i zabáva.

     Ďalšia kultúrna akcia potešila hlavne tých, ktorí majú blízko k spevu i tancu. Hudobník Viktor Guľváš nám prezentoval svoje piesne, ktoré majú nielen zabaviť, ale aj poučiť. Žiaci si spolu s ním zaspievali, zatancovali, ale aj zacvičili. Koncert sa všetkým páčil, o čom svedčil i veľký potlesk na záver.

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár Viktor

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár Viktor

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár Viktor

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár Viktor


 
 

Škriatok z Revúcej v ŽiariVytlačiť
 

Šťastie, ktoré sme prežívali členovia divadelného súboru Portál pri ZŠ J. A. Komenského po postupe na krajskú prehliadku detských divadiel Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom, bolo veľké.

Na nácvikoch hry Šťastný škriatok sme sa snažili opraviť tých pár malých chybičiek, ktoré sme postrehli na premiére v Revúcej. Upravovali sme choreografiu, snažili sme sa o to, aby naši „herci“ rozprávali  potrebnou intenzitou hlasu.

20. apríla sme teda boli pripravení odohrať najlepšie ako vieme v silnej konkurencii súborov z celého nášho kraja. Môžeme povedať, že sme „Škriatka“ odohrali so cťou.  Svedčí o tom hodnotenie poroty. Veľmi nás potešili slová detskej poroty, ktorej sa naše predstavenie veľmi páčilo a nevyslovila žiadne kritické slová.

Pre odbornú porotu z našej  inscenácie bolo cítiť dobrú energiu, ocenila  jej výtvarné riešenie a hudobnú zložku.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám fandili a držali palce.

                                                                                                                                                                            Portál

Škriatok z Revúcej v Žiari

Škriatok z Revúcej v Žiari

Škriatok z Revúcej v Žiari


 
 

Zasadil som stromVytlačiť
 

Pod týmto názvom sa skrýva projekt, do ktorého sa zapojili žiaci VII.A triedy z „Hviezdoslavky“ v spolupráci s Lesmi SR, odštepný závod Revúca.  V minulom roku sme spoločne zalesňovali v oblasti Karafová. Z dôvodu nepriaznivého počasia sme sa tento rok vybrali do Lesnej správy Jelšava, lokalita Ciriková. Táto plocha na zalesnenie vznikla po veternej kalamite v roku 2014. Krásne počasie, náročný terén, kamenistá pôda, ale ani to nás neodradilo. Spoločne sme vysadili viac ako 50 smrekov. Po náročnej práci si pre nás teta Evka, teta Števka a ďalší páni lesníci pripravili na chate Dlhý diel malé občerstvenie. Ďakujeme a už sa tešíme na budúci rok. Sme radi, že aspoň tou troškou sme prispeli k obnove lesa.

žiaci VII.A triedy

ZŠ, Hviezdoslavova 1

Zasadil som strom

Zasadil som strom

Zasadil som strom


 
 

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelciVytlačiť
 

Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktoré sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta. Josef Čapek.

Vo štvrtok 27.apríla 2017 sa v priestoroch koncertnej sály Základnej umeleckej školy Revúca a v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína konal jubilejný 20.ročník celoslovenskej súťaže  vlastnej hudobnej tvorby detí Talent Revúca.

 Dušou tohto projektu je bývalá učiteľka ZUŠ Eva Skalská. Už v roku 1989 na  koncerte pri príležitosti sviatku učiteľov podchytila žiakov s kompozičnými schopnosťami. V rokoch 1990-1992 sa konali koncerty vlastnej tvorby pod názvom Žiaci hrajú učiteľom o ceny diváka a ceny z fondu rodičovského združenia. Žiaci každý rok vytvorili okolo 20 skladbičiek, ktoré dokumentovali detskú tvorivosť a hudobné nápady. V roku 1994 vlastná hudobná tvorba detí  nadobudla súťažnú formu. Súťažilo sa v troch kategóriách: skladby pre harmonické nástroje, melodické nástroje a dramatická tvorba. V ďalších rokoch už skladby posudzovala odborná porota. V roku 1996 bol za predsedu poroty menovaný hudobný skladateľ, národný umelec Milan Novák, za členov hudobný skladateľ Norbert Bodnár a vtedajší riaditeľ ZUŠ Jaroslav Petr. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 34 žiakov zo 13 základných umeleckých škôl. Nadobudla celonárodný charakter a odvtedy sa uskutočňuje pod názvom Talent Revúca. Do Revúcej začínajú cestovať mladí nadaní umelci z Bratislavy, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej, Štiavnice, Veľkého Krtíša, Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Trenčína, Kežmarku, Moldavy nad Bodvou, V roku 2001 sa súťaže ujalo Ministerstvo školstva SR a zaradilo ju pod svoje gestorstvo. V tomto ročníku k členom poroty pribudol hudobný skladateľ Jozef Podprodský a skladby a kompozície súťažiacich žiakov posudzuje dodnes. Počet súťažiacich, škôl a súťažných skladieb sa  rokmi menil a krivka vzrástla v roku 2008 kedy sa súťaže zúčastnilo 15 škôl a odznelo 36 skladieb. Po prvýkrát  mali mladí tvorcovia priestor súťažiť v štyroch kategóriách melodické a harmonické nástroje, komorné súbory a umelá pieseň.

 V súčasnosti , keď nahliadame do histórie dnešnej podoby súťaže, vidíme mladé talenty z viac ako 70 umeleckých škôl a  viac ako 500 hodnotených autorských skladieb. Skladby, v ktorých nechýbalo detské myslenie, rozlet, fantázia, pravdivosť detského prejavu, ale aj zrelé kompozičné umenie budúcich skladateľov autenticky zaznamenané na notovom papieri. Talent Revúca je jedinečná autorská súťaž, ktorá vyžaduje živú interpretáciu skladieb žiakmi s požiadavkou notového zápisu. V podobných súťažiach porota hodnotí kompozície len na základe zaslaných partitúr. Mnohí žiaci súťažili vo viacerých kategóriách pravidelne niekoľko rokov po sebe.

 Pre účastníkov a pozvaných hostí jubilejného ročníka bolo okrem tradičnej súťažnej prehliadky, ktorá prebiehala v dopoludňajších hodinách pripravené príjemné prekvapenie. Popoludní v priestoroch GMK sme sa mohli  stretnúť s úspešnými laureátmi súťaže. S niektorými osobne, s inými len prostredníctvom prezentácie a hudobnej nahrávky. Svoje kompozície osobne prišiel predstaviť Peter Duchnický z Kežmarku, Dana Rudíková z Očovej a Ľubica Beňušová z Revúcej. Ale vypočuli sme si aj skladby Tomáša Lučivjanského, Františka Jánošku, Petra Klátika, Pavla Bizoňa , Petra Meša, Samuela Hvozdíka,Tomáša Štefana, Dalibora Hevesiho, Henricha Klimenta. Všetci sa pohybujú a prezentujú svoj talent a zručnosti v hudobnom svete a tí, ktorých tento svet zaujíma sa s ich menami a tvorbou určite stretli nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Súťaž za 20 rokov predstavila mnoho talentov, ktoré sa neskôr vypracovali k známym menám hudobnej  scény.  Kompozičná práca, ktorej cesta, napriek tomu, že výsledkom je príjemná hudba, je náročná, často si  okrem talentu vyžaduje veľkú trpezlivosť a pracovné nasadenie. Slová veľkého hudobného génia, že veľký talent je len veľká trpezlivosť, vystihujú nielen prácu nadaných mladých ľudí ale aj ich pedagógov, ktorí ich krok po kroku pripravujú, usmerňujú, vedú a povzbudzujú na ich umeleckej ceste. Preto slová vďaky riaditeľky ZUŠ Revúca Moniky Štepitovej v závere podujatia patrili nielen účinkujúcim umelcom, členom poroty ale  aj učiteľom za prípravu svojich žiakov a kolegom z Revúcej za prípravu a organizáciu všetkých ročníkov tejto výnimočnej súťaže.

Výsledky 20.ročníka súťaže Talent Revúca 2017:

Kategória melodické nástroje do 11 rokov: 1.miesto Adam Kotlarčík,2.miesto Eliška Beňušová,3.miesto Tamara Hrbálová ,Diana Vaššová, čestné uznanie Martin Schutz-všetci ZUŠ Revúca. Kategória harmonické nástroje: 1.miesto Vojtech Filip Kopko, ZUŠ Vranov nad Topľou,2.miesto Nikolas Porteleki, 3.miesto Kristína Motyčková, čestné uznanie Lenka Repáková -ZUŠ Revúca. Harmonické nástroje do 14 rokov,1.miesto Adam Páchnik ZUŠ Kremnica, 2.miesto Nina Lea Anderlová ZUŠ Lučenec,3.miesto Oxana Senková, Monika Schutzová-ZUŠ Revúca, čestné uznanie Kristína Dovalová ZUŠ Vlkanová, do 19 rokov 3.miesto Dominika Karalová  a čestné miesto Lucia Eštvančíková-ZUŠ Revúca. V kategórii umelá pieseň do 19 rokov 1.miesto Ivana Slottová ZUŠ Revúca. Laureátom tohtoročnej súťaže sa stala Tereza Jaďuďová zo ZUŠ Hurbanovo, ktorá získala 1.miesto v kategórii melodické nástroje do 19.rokov a 2.miesto v kategórii harmonické nástroje do 19.rokov. Zapamätajme si tieto mená, možno sa s nimi ešte na hudobnej scéne stretneme. Blahoželáme.

Text a foto: Katarína Kvetková, zdroj: Monika Štepitová ZUŠ Revúca               

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci

Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní umelci 


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

Dňa 29.4.2017 sa v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate detí a žiakov + Grand Prix Čadca. Za účasti 457 pretekárov zo 49 klubov zo Slovenska a Čiech. Náš klub reprezentovalo spolu 7 pretekárov a získali sme 3 medaile bronzového lesku: 
3. miesto – Tadeáš Sabol, kata 8 – 9 rokov
3. miesto – Miroslav Franko, kumite 8 – 9 rokov, - 26 kg.
3. miesto – Ladislav Gunár, kumite 16 – 17 rokov, + 76 kg.

Trošku nás mrzia prehraté súboje o bronz, kde mali blízko k medaile v športovom zápase Štefan Koreň aj Tadeáš Sabol.

Vedenie klubu ďakuje všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu klubu.

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády je z HviezdoslavkyVytlačiť
 

Pred časom sme Vás informovali o úspechoch Andreja Boroša, žiaka IX.B ZŠ, Hviezdoslavova 1,Revúca. Andrej svoje úspechy v postupových kolách biologickej olympiády zavŕšil na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo 28.-30.apríla 2017 v Košiciach. Napriek silnej konkurencii a prísnej odbornej porote Andrej Boroš obsadil  v tejto súťaži krásne prvé miesto.

Tomuto víťazstvu však predchádzala náročná a dôsledná príprava.

Na biologickej olympiáde Andrej prezentoval svoju odbornú prácu Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine. Zhrnul do nej výsledky svojho 6-ročného pozorovania a aktivít zameraných na pomoc a ochranu netopierov. K týmto lietajúcim cicavcom ho priviedol jeho otec, neskôr sa Andrej stal súčasťou monitorovacieho tímu skupiny nadšencov a spolupracoval aj s chiropterológmi /odborníkmi na netopiere/ a pracovníkmi Národného parku Muránska planina. V tomto školskom roku sa s uvedenou témou pod vedením Mgr. Gabriely Petrovičovej- učiteľky biológie pustil do náročnej prípravy na   biologickú olympiádu. Po školskom kole zvíťazil v obvodnom kole v Tornali a úspešne nás reprezentoval na krajskom kole v Banskej Bystrici. Keďže aj tu obsadil prvé miesto, postúpil do celoslovenského kola, kde obhájil svoje prvenstvo.

Odborná porota ocenila najmä jeho vedomosti, kvalitu výsledkov výskumu, náročnosť a aktuálnosť témy, ale aj úsilie a zanietenosť pre danú problematiku. Dôkazom toho, že práce víťazov celoslovenského kola biologickej olympiády boli naozaj kvalitné je aj to, že víťazi boli automaticky prijatí na štúdium na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ. Podmienkou je už len úspešné absolvovanie maturity. Takže Andrej sa možno v budúcnosti  stane študentom UPJŠ.

Za úspešnú reprezentáciu Andrejovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov v jeho bádateľskej činnosti.

Víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády je z Hviezdoslavky


 
 

Opätovné úspechy Revúčanky Timei Vytlačiť
 

V dňoch 29. – 30. apríla 2017 sa mladá jazdkyňa Timea Jasenková zúčastnila westernových pretekov pod asociáciou SAWRR (Slovenská Asociácia Western Ridingu a Rodea) v Galante, na ktorých sa umiestnila spoločne s jej tímovým partnerom, kobylou Power of Dream prezývanou Enigma, na 2. mieste v kategórii Barrel Race (jazda okolo troch sudov).

Uvedených pretekov sa Timea zúčastnila aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

Veríme, že sa Timei aj Enigme bude aj naďalej dariť a spoločne budú mať za sebou čoraz viac úspechov. 

 

Text a foto: L. Jasenka

Opätovné úspechy Revúčanky Timei

Opätovné úspechy Revúčanky Timei


 
 

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Blahoželáme našim najmenším atlétom zo Základnej školy J. A. Komenského , ktorí vo finále súťaže projektu Detská atletika získali úžasné druhé miesto v našom kraji.

Do finále, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla v Banskej Bystrici sa naši športovci prebojovali po úspešných  bojoch v jednotlivých postupových kolách.

Usilovne trénovali a vyplatilo sa. Družstvo bolo zložené zo štyroch dievčat - Saška Štempelová, Saška Hižnayová, Vika Martončíková a Stelka Levická a zo štyroch chlapcov - Martin Siman, Jurko Šturmankin, Dominik Šuhaj a Tomáš Galovič.

Vysoké nasadenie a bojovnosť našich športovcov im zaistila tento krásny úspech. Ďakujeme aj pani učiteľke Majke Chrapánovej za prípravu a vedenie nášho úspešného družstva.

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. Komenského

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. Komenského

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. Komenského

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. Komenského

Striebro vo finále súťaže Detská atletika patrí ZŠ J. A. Komenského


 
 

Ó, mojej matky reč je krásota... ZŠ, Hviezdoslavova Vytlačiť
 

11.04.2017 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote stretlo mnoho talentovaných žiakov, študentov s jediným cieľom. Oživiť literatúru svojím prednesom, jazykom slovenským, rečou ľubozvučnou. Svoj talent si mohli porovnať v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž HK už 63. rok podporuje šírenie literárnych hodnôt, napomáha ku kultivácii slovenského jazyka a hľadá nové talenty v oblasti umeleckého prednesu.

V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 4. 5. 2017 v Banskej Bystrici pod názvom  „Sládkovičova Radvaň“  ZŠ na Hviezdoslavovej ulici budú reprezentovať víťazi regionálneho kola vo svojich kategóriách, a to:

3. kategória – poézia –  Pavol Halaj, 1.miesto,  VII.A

3. kategória – próza – Sofia Bátoriová, 1. miesto, IX.A.

Svojím prednesom nám veľkú radosť urobili aj ďalšie talenty:  Tamara Hrbálová -   1. kat. próza -  3. miesto, Sofia Hrivnáková – 1. kat. poézia –  ďakovný list. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme  veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii nášho regiónu.

PaedDr. K. Hadžegová

 


 
 

Magická sila jariVytlačiť
 

Jar sa nezadržateľne blíži – cítime ju vo vzduchu, v kostiach a najskôr i v duši, ktorá už po vytúženej jari prahne. Príde za každých okolností, čo je pri striedaní ročných období sympatické a je to jedna z mála istôt, ktoré v živote máme. Rovnako ako my, sa na jej príchod tešili i naši predkovia, ktorých jarné zvyky, tak radi v súčasnosti s úctou dodržiavame.

Narodíme sa do rodiny

vyrastieme v rodine

svadbou zakladáme novú rodinu

rodina nás sprevádza starnutím a uchováva si nás

v pamäti, keď navždy odídeme.

Dňa 12. apríla 2017 sme sa opäť stretli v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka v rámci regionálnej výchovy, kde si naše milé dámy zaspomínali na zvyky a obyčaje svojej mladosti v rodine, dedine počas Veľkonočných sviatkov a svojimi spomienkami z minulosti, fotografiami a úsmevnými, či aj smutnými príhodami, obohatili našu hodinu.

Básňou „Kvietok jari “ z knihy Semienka pre život od autora Juraja Kochjara, sme sa potešili prichádzajúcou jarou a príslovia – porekadlá navodili blížiace sa Veľkonočné sviatky.

Koho ja milujem, vajíčko mu darujem

Najčastejšou odmenou za krásny magický rituál – šibanie bolo vajíčko, ktoré je najznámejším symbolom Veľkej noci. Ručne maľované plnilo aj úlohu nežného a originálneho vyznania lásky. Gemerské vajíčka zdobili v minulosti rastlinné motívy, najviac sa objavovali rôzne kvety, plody alebo konáriky ihličnatých stromov. Ozdobovanie vajíčok siaha hlboko do minulosti a je rozšírené po celom svete a rokmi sa menilo. Dnes už poznáme veľa foriem ozdobovania a dohodli sme sa, že budúcu Veľkú noc aj my spoločne vyskúšame maľovanie, voskovanie, či batikovanie vajíčok.

V cykle „Čím žila slovenská rodina“ si priblížime rodinné tradície a slávnosti v našej ľudovej kultúre. Pripomenieme si s akými zvykmi a obradmi sa spájali udalosti rodinného života v rôznych regiónoch. Už teraz sa tešíme!

Text: MsÚ – TIC

Foto: ZOS Cilka

MAGICKÁ SILA JARI

MAGICKÁ SILA JARI


 
 

Pamätník rodom a srdcomVytlačiť
 

Osud Milana Nandrássyho, 86-ročného obyvateľa nášho mesta, revúckeho rodáka, bol veľmi pohnutý. Prežil druhú svetovú vojnu, ako študent chodil do školy v zime bez zimníka, kým sa mu naň neposkladali v triede. Mladý prišiel o rodičov a brat zomrel, keď mal rok. A tak zostal sám. Matka pracovala v domácnosti a otec bol cukrár. On po ukončení gymnázia pracoval ako úradník a skladník v podniku Pozemné stavby Poprad, odtiaľ odišiel ako 60-ročný do starobného dôchodku. Rodinu si nezaložil a teraz 12 rokov žije v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka, kde sme sa stretli a pán Milan Nandrássy si zaspomínal na časy minulé, keď Revúca mala štyri ulice. Spomínal aj svojho významného predka Mateja Nandrássyho, miestneho dozorcu Prvého slovenského gymnázia, ktorého životným cieľom bolo vytvorenie slovenskej strednej školy v Revúcej, čo sa aj podarilo, a po ktorom je pomenovaná aj jedna z revúckych ulíc.

Július Botto o ňom napísal: „Nandrássy bol v gymnáziu všetko, vykonávajúcou pravicou a exekutívou a nebyť domu Nandrassyovského, tak myslím, že by sa aj gymnázium revúcke sotva života dožilo.“

Kedy vzniklo to konečné rozhodnutie bádať v histórii Vášho rodu?

Život predkov som sa pokúsil rekonštruovať pomocou spomienok mojej matky a otca. Čítal som staré dokumenty, prepisoval a spracované som ich chcel venovať Matici Slovenskej.

Čo Vás, v poslednom čase teší, z čoho máte radosť?

Veľkú radosť mi robia prechádzky a rozprávanie sa s ľuďmi. Počúvam rádio, premýšľam a spomínam na minulosť. Teším sa na jar, keď sa celá príroda prebúdza a ja sa tiež ráno zobudím, všetko ma síce bolí, ale ešte stále dýcham, žijem.

Blízko mestského domu, na rohu Námestia slobody a Tomášikovej ulice stojí Nandrássyho dom – pamätný dom. Rozsiahly dom bol pôvodne prízemný. V roku 1841 ho kúpil kupec Matej Nadrássy, ktorý sa v tomto roku prisťahoval do Revúcej. Popri obývacích miestnostiach v ňom zriadil aj obchod, ktorý neskôr viedol jeho syn Gustáv Florián Nandrássy. Keď sa stal expedítorom mestskej a súkromnej pošty, bola tu aj pošta. Dom sa stal v 40. až 80. rokoch 19. storočia jedným z centier slovenského národného života nielen v Revúcej, ale aj v Gemeri - Malohonte. Pravdepodobne na prelome 50. a 60. rokov majiteľ na pôvodnom mieste vybudoval poschodový dom s hospodárskymi staviskami. V prízemnej časti sa zachovali klenby. Neskôr, od roku 1926, v dome mala sídlo Tatra banka.

Už 195 rokov uplynulo od narodenia Mateja Nandrássyho, ktorý zomrel 30. mája 1889 a jeho osobnosť v Revúcej pripomína pamätná tabuľa na Nandrássyho dome (v súčasnosti sídlo Slovenskej sporiteľne) a hrob s náhrobkom v mestskom cintoríne.

Milan Nandrássy, pra pra pra potomok Mateja Nandrássyho, dlhé roky opatroval a chránil vzácne dokumenty, fotografie, knihy, ktoré sa v jeho rodine dedili z pokolenia na pokolenie. Jeho zásluhou sa zachoval aj vzácny rukopis Rychtárský Protokoll nášho mesta z roku 1852, ktorý sa nám rozhodol darovať a tak sa tento unikátny historický dokument natrvalo stane súčasťou novej expozície Múzea Prvého slovenského gymnázia. Vďaka návšteve nášho Turistického informačného centra, keďže som s pánom Milanom Nadrássym pripravovala rozhovor do našej Rubriky - Rozhovory s Revúčanmi, sme získali tento dar, ktorý má nevyčísliteľnú kultúrno-historickú hodnotu a preto ho budeme aj my naďalej chrániť, aby sa dedičstvo nášho malebného regiónu zachovalo aj pre ďalšie generácie.

Ďakujeme.

Text : V. K.

Foto : ZOS Cilka, TIC

Pamätník rodom a srdcom

Pamätník rodom a srdcom

Pamätník rodom a srdcom


 
 

Pomohli sme nášmu mestu Vytlačiť
 

Deň Zeme (22.apríl) si v Základnej škole J. A. Komenského každoročne pripomíname, lebo zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. I my sme sa 20.4.2017 počas hodiny chémie v 8.B triede vybrali monitorovať rieku Zdychavu v našom meste. Na začiatku vychádzky sme boli oboznámení s cieľom a našou úlohou. Boli sme rozdelení do dvojíc a každá dvojica dostala lístok, do ktorého zapisovala čistotu, prípadne stav znečistenia jednotlivých miest rieky Zdychavy. Jedna dvojica pomocou EcoLabBox merala teplotu, farbu a pH vody. Sledovanie vody v rieke Zdychava sme začali vstupom do Revúcej od miestnej časti Revúčka. Voda mala teplotu 3°C, pH neutrálne, bez zápachu a číru farbu. Nebola znečistená odpadkami. Čím sme prechádzali k centru mesta voda svoje fyzikálne vlastnosti nemenila, len bola stále viac znečistená odpadkami ako pneumatikami, plastovými fľašami, oblečením... Kvôli nepriaznivému počasiu sme svoje putovanie ukončili pri SSOŠ Revúca. V teple triedy sme vychádzku zahájili jej zhodnotením, výmenou názorov na stav rieky.

Našej rieke pomohli aj žiaci 5. B triedy, ktorí sa zapojili do každoročného čistenia rieky organizovaného Správou NP Muránska planina.

Žiaci druhého stupňa našej školy pomohli nášmu mestu sa zbaviť veľkého množstva odpadu, ktoré sme my , obyvatelia nášho mesta nezodpovedne vyhodili, a tak sami sebe znečistili mesto, kde žijeme a trávime čas.

Deň  si žiaci našich 3. a 4. ročníkov pripomenuli výtvarnou súťažou. Svojimi výtvarnými prácami poukázali na to dôležité čo k šťastnému a zdravému životu potrebujeme. A to je čistý vzduch, čistú a priezračnú vodu a krásnu zelenú prírodu všade okolo nás. Ako sa im darilo, môžete posúdiť spolu s nami. Najkrajšie práce budú ocenené a vystavené na hlavnej vstupnej chodbe školy, kde si ich v našej malej galérii môžete prezrieť.

Školský areál našej základnej školy je veľmi veľký, pekný a plný zelene. Pri jeho údržbe vzniká veľké množstvo bio odpadu. Čo s ním ? Preto sme sa pri príležitosti DŇA ZEME 2017 rozhodli, že ho začneme jednoducho spracovávať- kompostovať. Nebude záťažou pre zvoz a likvidáciu pre firmu zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu v našom meste, nebude končiť v zberných nádobách a nebude základom pre skládku odpadu, ale vráti sa po skompostovaní znovu v podobe kompostu do nášho krásneho zeleného areálu. 

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu

Pomohli sme nášmu mestu


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

V nedeľu, 23. apríla usporiadala Bratislavská únia karate majstrovstvá Bratislavskej únie detí a žiakov + Bratislavský pohár mládeže, 4. kolo. Na majstrovstvách sa zúčastnila aj šestica zástupcov  Karate Klubu Revúca. V slušnej konkurencii si domov odnášali až 6 cenných kovov. Medzi chlapcami vo veku 8 – 9 roční v súborných cvičeniach kata štartoval Tadeáš Sabol, ktorý po dobre odvedenom výkone obsadil pekné 3. miesto. V tej istej kategórii sa predstavil pri svojej súťažnej premiére Miroslav Franko, ktorého chválime za snahu a bojovnosť, no zatiaľ to na pódiové umiestnenie nestačilo. Vo vyššej vekovej kategórii 10 – 11 roční sa predstavil Lukáš Kilik, ktorý vybojoval bronz a rovnako tak aj Štefan Koreň. Medzi mladšími kadetmi vybojoval Pavol Halaj zlato a Matej Meško striebro. Našu medailovú bilanciu zavŕšil ziskom zlatej medaily v športovom zápase kumite vo váhovej kategórii do 35 kg. Štefan Koreň.

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA

KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Ekodeň na HviezdoslavkeVytlačiť
 

22. apríl je celosvetovým sviatkom našej krásnej modrej planéty Zeme – Deň Zeme.
Tento ekosviatok  si pripomenuli aj  žiaci zo Základnej  školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

Na úvod sme si pozreli  zaujímavý dokument „History“, venovaný Dňu Zeme. Nasledoval kvíz, v ktorom na otestovanie vedomostí a potom už len zábava! V osemsmerovkách sme precvičovali svoj postreh pri hľadaní názvov stromov. Výsledkom hľadania bol najodolnejší a najvyššie rastúci strom na Slovensku. Viete, o ktorom strome to hovoríme či píšeme? Naši žiaci to hravo vylúštili. Je to borovica limba. Krátka prezentácia nám ukázala veľa zaujímavostí, o ktorých sme ani netušili.. Skladanie ekopuzzlov na čas, nám zobralo veľa síl. Každý chcel byť najlepší. Výsledkom bola planéta Zem. 

Deviatačky  si pripravili pre  svojich mladších spolužiakov rôzne ekohry. V jednej triede sa strhol silný vietor a rozfúkal písmenká kade-tade po celej miestnosti. Niektorým triedam trvalo dlhšie pohľadať všetky písmenká, ale iné ich našli raz-dva. Pozbierali a poskladali  motto o našej  planéte:  „Keď pohneme jedinou jednou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta“. V ďalšej triede na nás čakala   motanica z rúk. Pochytali sme sa za ruky  krížom-krážom, až vznikla motanica, ktorú bolo treba rozmotať. A veru,  nebolo to ľahké. V tejto hre sme zistili, aké je dôležité vedieť vzájomne spolupracovať medzi sebou a dohodnúť sa na určitých pravidlách. V ekohre „Pavučinky“  sme utkali krásnu pavučinu ekovzťahov.  Ale... ak jeden žiak špagát pustil, pavučina sa nám rozpadla, zničila sa. Niečo podobné je aj v našej prírode. Aké z toho plynie poučenie? Ak len jeden organizmus zahynie, rozpadnú sa ďalšie ekovzťahy. V inej triede dievčatá učili  žiakov správne triediť odpad. Vyskúšali si to  na svojich topánkach. A prečo je to dôležité? O tom nás presvedčili dievčatá  ôsmeho ročníka, ktoré nám ukázali, ako sa recykluje papier. Na takýto recyklovaný papier maľovali  šikovné výtvarníčky nádherné obrázky. Pani Sentandrášiová učila žiakov skladať 3D-puzzle, z ktorých vytvorila pekné postavičky a zo zvyškov vlny viazala  čiapočky.

Na  záver dňa sa žiaci stali tvorcami reklamy. Vymyslieť dobrý reklamný ekoslogan  a doplniť reklamu vhodnou ilustráciou nebolo až také jednoduché. Ale podarilo sa! Ekoplagát robí reklamu na chodbách Hviezdoslavky.

Chlapci  ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili rôznych aktivít ku Dňu Zeme, ktoré pre nich pripravili pracovníci Národného parku Muránska planina.  V úvodnej časti si pozreli prezentáciu na tému Environmentálna a klimatická gramotnosť a  zaujímavý dokumentárny film „Home“.

Existuje niekoľko maličkostí, ktorými každý jeden z nás môže aspoň trochu prispieť k zmene k lepšiemu na našej  modrej planéte.  A najlepšie, každý jeden deň v roku...

 

                                                                                                                              Mgr. Gabriela Petrovičová

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke

Ekodeň na Hviezdoslavke


 
 

Deň Zeme u ZocháčovVytlačiť
 

Deň Zeme sa vo svete oslavuje už od roku 1970, ako vyjadrenie podpory ochrane životného prostredia. V rámci tejto kampane sme v našej Základnej škole Ivana Branislava Zocha v piatok 21.4.2017 pripravili oslavu Dňa Zeme. Tohtoročným heslom „Jedlom pre lepší svet“ sme si pripomenuli, že o osude životného prostredia a prírody rozhodujeme aj na našom tanieri. Pri každom jednom jedle totiž robíme rozhodnutie, či budeme prispievať k ich ničeniu alebo sa rozhodneme jesť pre lepší svet. Každý deň tak máme možnosť odbremeniť planétu od kilogramov emisií skleníkových plynov, plytvania vodou, drancovania oceánov či vyrubovania pralesov.

Aktivity na druhom stupni sme rozdelili na dve časti. Jednou z nich bola exkurzia na čistiareň odpadových vôd do Revúcej. Druhá časť prebiehala v škole. Na jeden deň sme telocvičňu našej školy premenili na útulný „Regionálny bufet“  pre všetkých. Ponúkali sme chutné jedlá z ovčieho, kravského mlieka z miestnych fariem, nápoje, pokrmy z regionálnych surovín. Pripomenuli a vysvetlili sme si význam sezónnych potravín. Hostia dostali lahodné zeleninové, mliečne, ovocné, medové pochúťky, a nielen to, ale aj množstvo zaujímavých informácií od skúseného personálu. Táto akcia nám poslúžila aj k tomu, že žiaci našej školy sa v blízkej budúcnosti budú zaoberať a venovať sa   potravinám fair trade. Absolútnou čerešničkou na torte bol výrok našich žiakov „tento deň sa vydaril, znamenal pre nás nielen zábavu, ale aj poučenie pre všetkých“. Vykročili sme teda správnym smerom, ale poukázali aj nato, že to ide chutne a ľahko.

Mgr. Iveta Špaldová

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov

Deň Zeme u Zocháčov


 
 

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA RevúcaVytlačiť
 

Upršané a uzimené počasie pokračovalo aj počas prvého kola atletických pretekov družstiev, ktoré sa konalo 22. apríla na štadióne SNP v Banskej Bystrici. Pretekov sa zúčastnilo celkovo 12 družstiev z nášho kraja.

Naše družstvo mladších žiačok si počínalo vo veľmi silnej konkurencii dlhoročných atletických klubov veľmi dobre. V tejto súťaži je bodovaných prvých desať miest v každej disciplíne. Naše dievčatá získali krásnych 46 bodov aj napriek tomu, že sme neobsadili všetky disciplíny ( chôdza a štafeta) Tu sú naše najlepšie - bodované výsledky:

Vrh guľou (3 kg)

2. miesto Nina Natália Vavreková - 8,55 m

4.miesto Zuzka Kiselová - 7, 21 m

10. miesto Lívia Kršňáková - 6,00 m

 1500 m

4. miesto Tamarka Molentová 6:20,58

 600m

8.miesto Lucka Ďurišková 2:10,05

Hod kriketovou loptičkou

3.miesto Nina Natália Vavreková 45,37 m

6.miesto Lucka Ďurišková 37,40 m

7.miesto Zuzka Kiselová 36,94 m

 Skok do výšky

9.miesto Nina Natália Vavreková 120 cm

Okrem týchto bodovaných miest musíme pochváliť aj dievčatá v skoku do diaľky, ktoré skončili tesne za prvou bodovanou desiatkou z 34 súťažiacich: Saška Štempelová - 11.miesto Nelka Chlebušová - 13. miesto, ďalej skvelý výkon len deväťročnej Sašky Hižnayovej v behu na 600 m , ktorá súťažila vo vyššej vekovej kategórii s dievčatami o tri roky staršími a tiež Vanessu Rusovú, Janku Haluškovú a Peťu Trebunovú za výborné výkony v hode kriketkou, ktoré však zatiaľ nestačili na bodované umiestnenie.

Všetkým zúčastneným dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školského Atletického klubu Iskra pri Základnej škole J. A. Komenského a nášho mesta. Poďakovanie patrí pedagógom školy – trénerom atletiky a samozrejme rodičom za pomoc a veľkú podporu.

Druhé kolo súťaže družstiev bude 1. mája v Dubnici nad Váhom. Držme naším dievčatám palce, nech sa im darí.

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca

1.kolo atletických pretekov družstiev úspešne za nami - Atletický klub ISKRA Revúca


 
 

Zlatý slávikVytlačiť
 

Na jar, keď sa prebúdza príroda, začínajú aj vtáčiky veselšie spievať. Tak sa rozštebotali aj naše malé vtáčence... V piatok 20. apríla sa zleteli do triedy 5, aby tí najšikovnejší ukázali ako vedia pekne spievať. Všetky deti privítala pani učiteľka Janka Stankovičová. Speváci a ich kamaráti sa rozospievali pesničkou  Pec nám spadla preto,  aby ich hlásky boli pripravené na spev. Potom všetci súťažiaci  zaspievali veselé pesničky, ktoré si pripravili spolu s pani učiteľkami. Za svoj výkon boli odmenení potleskom a krásnou odmenou.

Naši najšikovnejší slávici sú: Terezka Vaššová, Tomáško Pavko, Maťko Slaný, Sofinka Bujnovská, Danielka Hlinková, Laurika Melicherová, Vanda Almáši, Danielka Cikrayová, Filipko Hižnay, Kristánko Klimo a Nelka Barboriaková.

Mgr Ivana Zajaková, MŠ Ul.Vl. Clementisa 12, Revúca

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik

Zlatý slávik


 
 

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujúVytlačiť
 

Po obrovskom úspechu našich matematikov v okresnom kole PYTAGORIÁDY prišiel úspech aj v okresnom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. 4. apríla sa v priestoroch našej základnej školy konalo okresné kolo matematickej olympiády a naše šikovné matematické hlavičky zabojovali a uspeli : 

 

Kategória Z6 : 

1. miesto - Ema Kováčová

3. miesto - Helena Slivenská

Kategória Z7 : 

3. miesto – Roman Pavlikovský

Kategória Z8 : 

2. miesto - Nikola Kubusová

 

V piatok 7. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet, jazykovo - umeleckej súťaže v cudzom jazyku, registrovanej Ministerstvom školstva s medzinárodnou akreditáciou. Žiaci našej školy sa v nej umiestnili na 1. miestach a postupujú do celoslovenského kola :

 

1. kategória  AJ  - poézia a próza

1. miesto -  Arianka Fumero-Diaz

2. kategória AJ  - poézia a próza

1. miesto -  Ninka Bendulová

2.  kategória AJ  - dráma – prevzatá tvorba- 

1. miesto - Candy a Annie Fumero-Diaz, Emka Kováčová, Helenka Slivenská, Ninka Kováčová, Milan Bukóci, Samuel Čellár a Dianka Slivenská

 

Darilo sa aj našim recitátorom. 11.4.2017 sa konalo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde z obvodného kola postúpili aj naši žiaci  a opäť boli opäť skvelí :

 

1. kategória - poézia

2. miesto - Leonard Erik Gombár

2. kategória - próza

2. miesto - Tamara Molentová

3. kategória - próza

2. miesto - Michaela Galovičová

 

Celoslovenská korešpondenčná súťaž v atletike má za mesiac marec svojich víťazoch aj v radoch našich atlétov. Naši malí atléti znovu zabojovali a v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži v projekte Detská atletika dosiahli skvelé výsledky. V marci súťažili v hode plnou loptou z kolien spoza hlavy. 
Tu sú výsledky:


MILIPRÍPRAVKA 2010 - 2009 CHLAPCI (spolu 386 súťažiacich)
10. miesto Dávid Mihál 1.B - 8.50 m
13. miesto Jurko Šturmankin 1.B - 8,20 m
20. miesto Samko Hrivnák 1. B - 7,40 m
24. miesto Tobias Paleček 1.A - 7,10 m

MINIPRÍPRAVKA 2008 - 2007 CHLAPCI (spolu 475 súťažiacich)
3. miesto Tomáš Kudlák 4.B - 7,17 m
15. miesto Leonard Gombár 4.B - 6,13 m
23. miesto Lukáš Killík 4.B - 5,88 m

PRÍPRAVKA 2005 - 2006 DIEVČATÁ (spolu 303 súťažiacich)
3.miesto Nina Natália Vavreková 5.A 9,20 m 
4.miesto Alexandra Štempelová 5.A 9,10 m
4.miesto Zuzka Kiselová 6.A 9,10 m
19. miesto Danielka Ganajová 5. A 7,60 m
24. miesto Lucka Ďurišková 5.B 7,29 m
27. miesto Bianka Čipková 5.A 7,20 m

PRÍPRAVKA 2005 - 2006 CHLAPCI (spolu 304 súťažiacich)
21. miesto Tomáš Belán 6.A 6,70 m
34. miesto Marek Gomori 6.B 6,40 m

 

 

Darilo sa aj našim dievčatám. Týždne tréningu priniesli svoje ovocie. Dievčatá statočne bojovali a svojim súperkám nedali šancu ani v jednom zápase obvodného kola vo vybíjanej dievčat .

Poďakovanie patrí  víťaznému družstvu dievčat v zložení: Sára Beňová, Peťa Trebunová, Nelka Chlebušová, Zuzka Kiselová, Livka Kršňáková, Slávka Halušková, Janka Halušková, Danielka Ganajová, Tamarka Molentová, Saška Bokorová, Sofka Zatrochová a Ninka Vavreková. Držíme im palce na regionálnom kole .

 

Úspešní boli aj naši malí futbalisti v zložení Daniel Szilágyi, Dávid Mihál, Matej Hudec, Martin Galovič, Filip Galovič, ktorí v súťaži “Malý futbal“ 13.4.2017 obsadili veľmi pekné 3. miesto.

Svoju pripravenosť ukázali aj naši bežci a v 2. ročníku Jarného behu v obci Muránska Dlhá Lúka sa nestratili. 3. miesto patrí Martinovi Zemanovi a všetkých juniorov predbehol Maťko Hudec.

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i nášho mesta. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom a trénerom  za ich vzornú prípravu a rodičom za podporu a pomoc. Znovu sa potvrdilo, že talent, svedomitá práca a starostlivosť o talenty prinášajú úspech. Máme super šikovných žiakov – matematikov, recitátorov, jazykárov, športovcov i umelcov. Veríme, že sa im bude dariť aj celom  rade súťaží, ktoré nás ešte čakajú.

ĎAKUJEME 

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujú

Úžasné úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujú


 
 

Veľkonočné sviatky v ŠZŠVytlačiť
 

S nastupujúcou jarou prichádzajú aj sviatky jari - Veľkonočné sviatky. Deti v ŠKD pri ŠZŠ v Revúcej sa prostredníctvom prezentácie a sprievodného slova dozvedeli o týchto sviatkoch rôzne zaujímavosti. Rozšírili si tak svoje vedomosti a zároveň porozprávali o svojich tradíciách a zvykoch počas týchto sviatkov. Počas akcie vytvorili aj zaujímavé práce venované tomuto jarnému obdobiu.

Zatrochová B.

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ

Veľkonočné sviatky v ŠZŠ


 
 

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlatéVytlačiť
 

KICKBOX LEON REVÚCA  a CVČ                               
3.KOLO OPEN LIGY PREŠOV 8.4.2017 Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté.

V sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska.
Revúca získala celkom 9 medailí, predstavila dvoch nováčikov Mateja Paluša a Miroslava Hutyru ktorý aj zabodoval. Miriam  prestúpila do väčšej váhy. Revúca po 3 kole SZKB na 8. mieste z 28 klubov.

ALŽBETA TELIČÁKOVÁ PF cad-f-32kg    2.miesto, LC cad-f-28kg 2.miesto, KL cad-f-32kg 2.miesto  

MIROSLAV HUTYRA LC cad-m-63kg 2.miesto, KL cad-m-63kg 3.miesto  

SIMONA SOKOLOVÁ LC cad-f-32kg 1.miesto,  KL cad-f-32kg 1.miesto  

MIRIAM SOKOLOVÁ LC cad-f-55kg 3.miesto , KL cad-f-55kg 2.miesto  

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté

Kapitánka Simonka na Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté


 
 

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet oslavujú 7. apríl ako Svetový deň zdravia.
Každoročne je vyhlásená téma, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017 je depresia, ktorá sa môže dotknúť každého z nás.

My v Základnej škole J. A. Komenského sme si našou športovou akciou symbolicky pripomenuli dôležitosť každodenného pravidelného pohybu, ktorý je najlepšou prevenciou všetkých chorôb.

Zároveň sme zahájili bežeckú sezónu na našej atletickej dráhe. Pozývame všetkých behu oddaných, aby sa pripojili k nám a spolu s nami behali pre zdravší život.

 

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského

Beh pre zdravie v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Les je plný krás...Vytlačiť
 

V rámci aktivít ,,Apríl - mesiac lesov" a týždenného projektu ŠKD pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme si pozvali na besedu p. Leštákovú - lektorku environmentálnej výchovy zo Správy Národneho parku - Muránska planina. Pútavou formou prezentácie príbehu o našej prírode deťom porozprávala, ako zo semienka šišky vyrastie malý stromček a z množstva malých stromčekov napokon les plný krás. Pripomenula nám, ako sa v lese máme správať, čo robiť, aby sme nerušili jeho ,,obyvaťeľov", že odpadky patria do koša, nie do lesa...

Deťom sa prezentácia veľmi páčila, aktívne sa zapájali do besedy. Rozprávali o tom, ako aj ony chodia s rodičmi do prírody, čo všetko tam robia a ako sa tam správajú.

Naším želaním je, aby si deti uvedomovali, aký význam má les a v ňom rastúce stromy pre človeka i jeho existenciu a aby pochopili, že ochrana je nevyhnutná.

Vedieme ich k tomu, že prírodu treba vnímať s otvorenými očami a najmä srdcom...

                   vychovávateľky ŠKD

Les je plný krás...

Les je plný krás...

Les je plný krás...

Les je plný krás...


 
 

Tradičný Veľkonočný jarmok u ZocháčovVytlačiť
 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky  sú najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá tohto roku na apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov. Najintenzívnejšie tieto sviatky prežívajú deti. Maľovanie vajíčok a príprava veľkonočnej výzdoby patria medzi veľmi obľúbené chvíle v rodinách i v škole, kde sa rozvíja ich predstavivosť, kreativita a podporujú sa zručnosti. 

Preto sme si i my pripravili pre naše deti v škole už 2. ročník tejto krásnej akcie pod názvom TRADIČNÝ VEĽKONOČNÝ JARMOK. Do súťaže sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť, výuke ktorej v našej škole pripisujeme veľký význam. Žiaci už niekoľko týždňov pripravovali počas krúžkov tvorivých dielní, v ŠKD, ale aj doma výrobky s veľkonočnou tematikou. Tohto roku pri organizovaní jarmoku pomohli aj žiaci ôsmeho ročníka, ktorí zužitkovali svoje doterajšie vedomosti z predmetu Praktické financie. Pomohli menším spolužiakom výrobky naceniť, pripravili vlastnú školskú menu „Zocháče“, vypočítali množstvo Zocháčov, ktoré dali do obehu.

V posledný školský deň pred veľkonočnými prázdninami to celé vypuklo – malí výrobcovia predávali svoje výrobky spolužiakom. Nechýbali nádherne zdobené kraslice rôznych motívov, slamení zajkovia, sliepočky, ručne robené korbáče, motýliky, kytičky, veľkonočné obrázky a mnoho iných výrobkov. Chodbou sa niesol čulý ruch, príjemná atmosféra, čo deti nabudzovalo k nakupovaniu. Získané Zocháče z predaja neskôr vymenili v ZMENÁRNI za milé darčeky. Pri pohľade na svoje veľkonočné nákupy sa všetkým deťom rozžiarili oči šťastím.

Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom aj samotným žiakom za krásny čas strávený prípravou dnešného dňa, ktorý obohatil rovnako predávajúcich aj kupujúcich.

Všetkým našim žiakom, rodičom, zamestnancom aj priateľom školy prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

Bc. I. Sviežená, Mgr. A. Tokárová

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov

Tradičný Veľkonočný jarmok u Zocháčov


 
 

Veľká noc v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Veľká noc je tradičným sviatkom vo svete. Každý štát prežíva tento sviatok spojený s rôznymi

tradíciami a zvykmi, ktoré patria medzi rituály končiacej sa zimy a začínajúcej jari inak. Tak,  ako je u nás tradíciou maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov z prútia, viazanie stužiek šibačom a chodenie chlapcov šibať dievčatá, tak tieto zvyky by sme v Anglicku nenašli.
Vo Veľkej Británii sa počas Veľkej noci usporadúvajú hony na vajíčka. Zajačik má pripravené pre deti čokoládové vajíčka i hračky, ale musia ich nájsť, pretože sú schované v dome i v záhrade. Kto ich nájde, ten ich má právo aj zjesť.

Tak práve túto tradíciu sme si vyskúšali počas hodín  anglického jazyka. Najprv sme sa porozprávali o týchto zvykoch a hurá na školský dvor.
Behali sme, hľadali sme, tešili sme sa z každej čokoládovej sladkosti.

Na Veľkú noc sa usilovne pripravovali aj naši žiaci z 1. B triedy, ktorí si pripravovali krásne darčeky pre svojich najmilších.

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského

Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského


 
 

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví Vytlačiť
 

Hudba je všade okolo nás. Je to pomyselný most, ktorý spája všetkých ľudí na svete. Hudba nám pripomína mnohé spomienky, ktoré by sa inak v pamäti nezachovali. Hudba môže vzniknúť kedykoľvek a kdekoľvek. Hudba nám neurčuje hranice, nič nezakazuje. Práve hudba je to krásne umenie, ktoré nám ponúka prežiť svoje pocity podľa svojej vôle.

Hudobnú výchovu môžeme vyučovať rôznymi metódami a tým sa nám rozširuje možnosť vždy zlepšovať a zefektívňovať edukačný proces. Žiaci Základnej školy J. A. Komenského s obľubou využívajú svoju tvorivú činnosť pri tvorbe hudobných projektov. Dostať sa takýmto spôsobom bližšie k informáciám, s radosťou prezentovať naše zvyky, tradície, kroje, obľúbený hudobný štýl, hudobnú skupinu, speváka a mnoho ďalších možnosti, ktoré hudba ponúka s otvorenou náručou.  Žiaci  dávajú do projektov svoje srdce, preukazujú tvorivosťou veľkú lásku k hudbe a ich úsmev len dopĺňa krásny umelecký zážitok, ktorý pri pohľade na projekty pohladí každého jedného poslucháča.

 

Však posúďte sami. 

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví

V ZŠ J. A. Komenského nás hudba baví


 
 

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ HviezdoslavovaVytlačiť
 

     Do projektu vzdelávacieho portálu Kozmix  sa zapojili žiaci IV.B hneď po prijatí zásielky s potrebným materiálom k stolovej hre Naše mesto.     

    Najskôr si vytvorili stavebný materiál - papierové kocky a peniaze.  Žiaci sa stali bankármi, architektmi a novinármi  vlastného mesta, ktoré si pomenovali Star City. V tímoch pracovali na mestských štvrtiach, kupovali si stavebný materiál,  navrhovali, kde budú cesty, ako budú vyzerať budovy. Súčasťou projektu boli tiež rôzne aktivity z metodickej príručky Malá finančná akadémia a interaktívne cvičenia. Projekt žiakov zaujal a vytvorili pekné mesto, v centre ktorého je park a fontána.

   Projekt nás obohatil o vedomosti, kreativitu a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti a zároveň nám ukázal šikovnosť a nápaditosť štvrtákov.

Mgr. J. Franková

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom v ZŠ Hviezdoslavova


 
 

Zápis do 1. ročníkaVytlačiť
 

   Aj tento rok sme s radosťou privítali ďalších budúcich žiakov našej školy - Hviezdoslavky. Predškolákov čakali trpaslíci z rozprávky a samozrejme krásna  Snehulienka.

Deti na zápise ukázali svoje zručnosti a vedomosti, ukázali,  že sú šikovné a pripravené  na úlohu školáka . Usilovne kreslili, vyfarbovali, poznávali geometrické tvary, počítali. Taktiež nám porozprávali, že sa tešia do školy, niektoré sa už nemôžu dočkať.

  Na nových prvákov sa tešíme a rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru.

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka


 
 

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umeniaVytlačiť
 

Vďaka projektu Akvizícia knižného fondu /2016/, ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia sumou 1000.- eur a spolufinancovaním Mestské kultúrne stredisko v Revúcej sumou 55.- eur, pribudlo do Mestskej knižnice Samuela Reussa 122 exemplárov nových kníh. Knižničný fond sa rozšíril o knižné novinky na oddelení beletrie, detskej a náučnej literatúry. Táto podpora z verejných zdrojov prispela k skvalitneniu služieb knižnice. Cieľom projektu bolo rozšíriť knižničný fond o nové tituly kníh. Veríme, že zakúpené knihy si nájdu cestu k čitateľom našej knižnice.

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia

Nákup nových kníh cez Fond na podporu umenia


 
 

Nesieme Morenu... Vytlačiť
 

     Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich je vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat.

     Tento tradičný zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari uchovávame aj v našej škole.

V piatkové chladné dopoludnie sme vyprevadili zimu tradičným pálením Moreny. Zhotovenú Morenu sme niesli spred školy, „Hviezdoslavky“ a za spevu dievčat a chlapcov  1.- 4. roč. ju preniesli až k rieke Zdychave. Zastavili sme sa na niekoľkých miestach, aby tento zvyk videlo čo najviac ľudí. Sprievod sa postupne rozrastal, pridávali sa k nám aj deti z materských škôl. V závere, pri rieke Zdychave, už bolo divákov neúrekom. Spev a rezké tóny  nášho harmonikára, p. uč. Barana, roztancovali nejedné malé nôžky...

Napokon sme Morenu za asistencie p. uč. Serbákovej zapálili a hodili do rieky, aby voda odniesla zimu a všetko zlé so sebou.

 

„Ej oheň plamenný,

ujmi sa Moreny,

zanes ju do mora,

ďaleko od dediny.“

 

Veríme, že jar sa už nadobro ujme žezla a  veľkonočné sviatky oslávime v slnečnom a teplom počasí.  

 

Žiaci zo ZŠ

Hviezdoslavova

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...

Nesieme Morenu...


 
 

Prednes poézie a prózy v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

V marci sa už tradične rozprávame o knihách o čosi viac ako inokedy. Deti si knihy prezerali, listovali a čítali, či už tie z našej školskej knižnice, alebo knihy, ktoré si predškoláci doniesli z domu. Prezeraním, vzájomným vymieňaním a rozhovormi sme dospeli k názoru, že kniha je naozaj dobrým priateľom človeka.

Vyvrcholením toho, že marec je mesiac knihy, sa konalo v našej MŠ literárne dopoludnie nazvané „Prednes poézie a prózy“.

D. Marčák, E. Buchtová, D. Jakubejová, M. Máziková, D. Toroková, D. Kvetko, A. Bryndza a H. Belán nám tak spríjemnili upršaný jarný deň. Recitátori boli odmenení knihou a sladkým prekvapením.

Prednes poézie a prózy v MŠ Sládkovičovej


 
 

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziuVytlačiť
 

V stredu 5.apríla 2017 sa v mestskom dome kultúry konala tradičná prehliadka tvorivosti a  zručnosti seniorov Ukáž čo vieš a nauč nás, ktorú organizuje Okresná organizácia JDS Revúca v spolupráci s Mestom Revúca a ZO JDS Revúca, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Ani tohto roku nechýbali prezentácie produktov šikovných rúk senioriek a seniorov okresu. Nielen nádherné dekorácie, ale aj názorné ukážky tvorby a lahodné tradičné jedlá a cukrovinky lákali pozornosť návštevníkov. Dušou celého tohto projektu je predsedníčka organizácie Zuzana Homoliaková, ktorá skromne poznamenala, že bez pomoci, ochoty a práce členov jednotlivých základných organizácií by projekt nebolo možné zrealizovať v takom rozsahu a na takej úrovni. Odmenou pre 70 vystavovateľov z 15 základných organizácií JDS okresu a Občianskeho združenia zdravotne postihnutých bol obdiv hostí, slová chvály a Ďakovné listy, ktoré odovzdali primátorka mesta Eva Cireňová, poslanec BBSK Ján Šeševička, Zuzana Homoliaková a Igor Hock z predsedníctva okresnej organizácie. Celého podujatia sa zúčastnil štáb RTVS.Chýry o činnosti našich seniorov zaujali filmárov. Počas dvoch dní, ktoré členovia štábu televízie s moderátorkou Oľgou Belešovou strávili v Revúcej, spoznali prípravu a ochutnali revúcke guľky, navštívili Múzeum PSG,  porozprávali sa s pánom Vincentom Blanárom   nielen o jeho tvorbe, Zuzkou Homoliakovou a zaujímal ich  názor primátorky mesta na činnosť a prácu seniorov. Viac neprezradíme, všetko si môžete pozrieť v sobotu 13.mája 2017 v dopoludňajších hodinách na 2.programe RTVS v relácii Generácia-zlaté roky života.

Text a foto: Katarína Kvetková

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziuAktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu

Aktivity našich seniorov zaujali aj televíziu


 
 

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy J. A Komenského  sa stali  súčasťou jedinečného environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorého cieľom je výchova a vzdelávanie najmladšej generácie k ochrane prírody.

Naši "rytieri " z Komenského  v týchto dňoch plnia jednu z aktivít - Eko hliadku, v rámci ktorej pomohli vyčistiť od odpadkov okolie bágroviska. Ako vidíte, odpadkov bolo neúrekom. 
Ďalšou úlohou v projekte bude realizácia aktivity v duchu hesla Príroda nám, my prírode prostredníctvom umeleckého výtvoru alebo audiovizuálneho diela.

Projekt odborne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň jeho garantom. Organizačne je projekt riadený agentúrou Essence communications, ktorá dlhodobo realizuje projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie ako aj verejnosti k ochrane prírody a zachovanie životného prostredia pre ďalšie generáciu.

Tešíme sa, že našim deťom nie je ľahostajné životné prostredie a s elánom pracujú na tom, aby bolo naše mesto krajšie a čistejšie. 

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii

Tatranskí rytieri zo ZŠ J. A. Komenského v akcii


 
 

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­ Vytlačiť
 

Dňa 5. apríla 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Revúca konal štvrtý ročník prezentačného stretnutia seniorov okresu, ktorého sa zúčastnilo 15 základných organizácií JDS a medzi nimi aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Revúčka. Základná organizácia prezentovala svoje ručne vyrábané výrobky aj vďaka finančnej podpore mesta Revúca na účastnícky poplatok pre členov organizácie.

 

Text: MsÚ

Foto: Ján Pullman

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­

Celo­okresná akcia seniorov okresu Revúca „Ukáž, čo vieš a nauč nás“­


 
 

Procházka po LitovliVytlačiť
 

V posledních letech je Litovel čím dál větším lákadlem pro turisty, zejména pro cykloturisty. Kdo sem přijede, může si prohlédnout zajímavé stavby, potěšit se v parku pohledem na rybník s labutěmi, vykoupat se na novém městském koupališti, které je postaveno jako přírodní biotop, zajít do některého z muzeí nebo navštívit právě pořádanou kulturní či sportovní akci.

Největším litovelským lákadlem je radniční věž, na kterou se konají výstupy několikrát za den. Před několika lety restaurátoři opravili její interiér i ochoz, do věže byly doplněny historické hodinové stroje a v komůrce byl vybudován byt hlásného. Výzdoba i oděv figurín se mění podle ročního období a svátků. Po 174 schodech vystoupají návštěvníci na ochoz, ze kterého je výhled na celé město, okolní pole, lesy, za dobrého počasí je vidět i vzdálená Olomouc či poutní místo Svatý Kopeček. Zvláštností naší věže je to, že byla postavena přímo nad ramenem Moravy zvaným Nečíz, které protéká pod ní a pokračuje dál na náměstí.

Málokde je náměstí rozpůleno řekou. V dávné minulosti ji lidé překonávali brodem a plavil se zde dobytek, tak už tomu ale dávno není. Nečíz byl překlenut klenbou a zatrubněn, takže je z něj přímo na náměstí vidět jen malý kousek, k němuž vedou kamenné schody. Nepříliš široké rameno řeky pokračuje zčásti podzemím dál do parku. Velkou atrakcí je jízda po Nečízu na lodičkách, která se zatím pořádá jen o velkých slavnostech. V budoucnu by však měla být častější.

S vodou souvisí i další zajímavost, a sice Svatojánský most, který se klene přes hlavní rameno rozvětvené Moravy. Je to nejstarší kamenný most na Moravě (nyní hovoříme o celém území) a třetí nejstarší v České republice. Ovšem archeologický průzkum, který před pár lety proběhl v centru města v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, objevil, že naprosto nejstarší most se možná skrývá pod dlažbou náměstí a překlenuje právě zmiňovaný Nečíz.

Jako každé město má i Litovel své kostely – farní kostel sv. Marka a kostel sv. Filipa a Jakuba na Starém městě. Zajímavá je gotická kaple sv. Jiří, v níž se podařilo zrestaurovat původní výmalbu a která v současnosti slouží k pořádání koncertů a slavnostních aktů.

Bude-li hezky a návštěvník se půjde projít do parku, okamžitě si všimne nejvýraznější litovelské stavby – Gymnázia Jana Opletala. Budova odrážející se v jednom z rybníků byla sice před více než sto lety postavena jako škola, svým vzhledem ale připomíná zámek.

Nejen při nepříznivém počasí může návštěvník navštívit některé z místních muzeí. Městské muzeum sídlí v historické budově bývalé střelnice a vedle stálé expozice o místních řemeslech a příležitostných výstav zavede přítomné do světa gramofonů, jejichž výroba má v Litovli dlouhou tradici, nebo do říše slavného zápasníka Gustava Frištenského, který v Litovli prožil většinu života. Soukromé muzeum harmonik se nachází v domě jejich vášnivého sběratele, který zájemcům rád o nástrojích popovídá a na některý i zahraje. Expozici o historii pivovarnictví před několika lety vybudoval ve svých prostorách litovelský pivovar. Milovníci piva se zde seznámí s celým postupem výroby piva i způsoby, kterými se to provádělo v minulosti. Součástí pivovaru je i minipivovar, kde si mohou zájemci uvařit vlastní pivo.

A litovelské pivo se čepuje i ve většině místních hospod, kam si může návštěvník po zhlédnutí všech zajímavostí města (jichž je víc, než jsme právě nastínili) zajít posedět a vstřebat dojmy.

Helena Kaštilová

radniční věž

radniční věž

morový sloup

morový sloup

věž -komůrka hlásného

věž -komůrka hlásného

věž

věž

plavba po Nečízu

plavba po Nečízu

Svatojánský most

Svatojánský most

kaple sv. Jiří

kaple sv. Jiří

gymnázium

gymnázium

muzeum

muzeum

muzeum harmonik

muzeum harmonik

pivovar - expozice

pivovar - expozice


 
 

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektovVytlačiť
 

V Základnej škole J. A. Komenského sa veľmi tešíme, pretože sa nám v poslednom období podarilo vďaka dobre napísaným projektom uspieť hneď v štyroch projektoch.


Nadácia Volkswagen v grantovom zamestnaneckom programe podporí dva  projekty našej základnej školy. 

Prvým z nich je „  Atletika pre radosť „  - zameraný na podporu atletiky, tak pekne sa rozvíjajúcej  v našej základnej škole. Projekt je zameraný na pohybovú prípravu detí vo veku 9 až 15 rokov a jeho podstatou je rozvoj pohybových zručností, zlepšenie techniky a regenerácia členov atletického oddielu našej školy. Športovcov čaká nové atletické vybavenie a super rekondičný pobyt. Vďaka projektu podporíme náš Atletický klub ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského, v ktorom trénuje 180 členov pod vedením 4 trénerov v prekrásnom športovom prostredí školy. Za nie celý rok sa nám podarilo získať titul už aj Majstra SR v skoku do diaľky. V tomto období sa pripravujeme na veľkú atletickú udalosť roka „ detskú atletickú P-T-S „.

Druhým je „ Technika nás baví „ – zameraný na rozvoj pracovných zručností detí, na prácu s talentovanými žiakmi a žiakmi so zvýšeným záujmom o vyučovací predmet – technika. Súčasťou aktivít je aj exkurzia a projekt končí workshopom pre žiakov s prezentovaním výrobkov, ktoré vytvoria počas projektu.  Projekt nezabúda ani nové materiálne vybavenie školskej dielne. Sme školou, ktorá nezrušila školské dielne, ale naopak venovala ich rozvoju veľa úsilia. Každoročne ich vybavuje novými učebnými pomôckami a materiálom. A nebude tomu inak ani v tomto projekte. Na  našich šikovných majstrov čakajú nové stavebnice.

Uspeli sme aj v grantovom programe Amavet a tešíme sa aj z  ďalších dvoch podporených projektov.

Prvým je projekt „  Potulky za poznaním „ , vďaka ktorému členovia klubu Amavet, ktorý pracuje pri našej základnej škole, navštívia vedecký park Aurélium a Prírodovedecké múzeum v Bratislave. Podpora prírodovedných predmetov je jednou z priorít našej školy, venujeme im veľa pozornosti a Amavet nám pomáha.


Druhý podporený projekt je zameraný na fotografovanie, pričom výsledným produktom bude kalendár psíkov z revúckeho psieho útulku.

Veľké poďakovanie patrí tvorcom projektov a už teraz sa tešíme na realizáciu jednotlivých aktivít projektov.

Veríme, že aj tieto štyri projekty nás posunú ešte viac k dobrej škole.

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov

V ZŠ J. A. Komenského sa tešíme z úspešných projektov


 
 

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“Vytlačiť
 

Predmetové olympiády sú súťaže, na ktorých sa každoročne stretávajú žiaci základných škôl a merajú si svoje znalosti v jednotlivých vedných odboroch.  Každý pedagóg sa s radosťou venuje  talentovaným žiakom  a  krok po kroku rozširuje ich  odborné  teoretické  a  praktické  schopnosti   v  rôznych oblastiach. Príprava na olympiády nie je jednoduchá záležitosť, je náročná  pre žiakov i učiteľov či už z odborného alebo  z časového hľadiska. Za každým úspechom sa skrývajú hodiny učenia, bádania a prípravy na jednotlivé kolá predmetových olympiád. O tom všetkom by najlepšie vedel porozprávať  mladý „vedec“ z Hviezdoslavky Andrej Boroš. Andrej, náš deviatak, je  úspešným riešiteľom olympiád zo slovenského jazyka a literatúry, geografickej, dejepisnej, chemickej, Olympiády ľudských práv pre žiakov ZŠ, kde v obvodových kolách patril vždy medzi tých najlepších a umiestnil sa stále na prvom mieste.

Po všetkých týchto úspechoch prišla na rad biologická olympiáda. Vo februári úspešne zvládol obvodové kolo v Tornali a postúpil na krajské kolo biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. Andrej sa pustil do náročnej prípravy na súťaž, v ktorej poukázal svoju zanietenosť pre pomoc a ochranu netopierom. K týmto  lietajúcim cicavcom ho doviedol jeho otec. Andrej sa už ako 9-ročný chlapec prvýkrát zúčastnil zimného monitorovania netopierov v našom okolí a odvtedy je súčasťou monitorovacieho tímu každý rok. Svoje 6-ročné výsledky zhrnul do práce pod názvom Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine, konkrétne v jaskyni Zráz a jaskyni Burda. Napriek tréme, ktorú mal Andrej pred súťažou, prezentáciu svojej dlhoročnej práce v oblasti monitorovania netopierov zvládol na vysokej úrovni, za čo bol kladne hodnotený aj členmi odbornej komisie. V tejto oblasti jednotlivec sám nezmôže nič. Andrej už od svojich začiatkov spolupracoval s chiropterológmi (odborníkmi na netopiere) a ochranármi z Národného parku Muránska planina, čo vyzdvihli aj na súťaži. K prezentácii svojej práce  potreboval aj poster, ktorý je dôležitou súčasťou biologickej olympiády.  Za  grafický návrh patrí poďakovanie pánovi Ing. Norbertovi Gonoszovi a za tlač pánovi Marcelovi Strinkovi, ktorí to pre nás urobili ako sponzorský dar škole. A výsledok celého snaženia stál zato. Andrej našu Hviezdoslavku reprezentoval ako najlepšie vedel, umiestnil sa na krásnom prvom mieste krajského kola biologickej olympiády. 

Blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme úspešnú prezentáciu práce  na celoslovenskom kole biologickej olympiády.

                                                                      

                                                                                               Mgr. Gabriela Petrovičová

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“

           


 
 

Škôlkári z MŠ Sládkovičovej ďakujú školákom... Vytlačiť
 

Je tu čas zápisu do 1. ročníka, čas veľkej zmeny, ktorá čaká predškolákov - budúcich prvákov. Základné školy v našom meste Revúca podali predškolákom pomocnú ruku a už dopredu  ich hravou, pútavou a zaujímavou formou zoznamovali so školským prostredím.

Veľké   Ď A K U J E M E  od detí a p. učiteliek z prípravných tried MŠ Sládkovičovej patrí  p. učiteľom a p. riaditeľom všetkých ZŠ v meste – ZŠ J.A. Komenského, ZŠ I.B.Zocha a  ZŠ Hviezdoslavovej za možnosť navštíviť ich priestory, oboznámiť sa so školským prostredím, za rôzne hrové a športové aktivity.

Taktiež naše „ďakujeme“ patrí i p. učiteľom a vedeniu ZUŠ v Revúcej za zaujímavý a veselý koncert.


 
 

Škôlkári na turistickej vychádzkeVytlačiť
 

Jar prebudila nielen prírodu, ale aj chuť detí vstupovať do jej kráľovstva. Predškoláci z lienkovej a slniečkovej triedy so svojimi p. učiteľkami vzali ruksaky na plecia a prijali pozvanie do Mokrej Lúky pozrieť si domáce a hospodárske zvieratká v dome ich kamaráta Janka. Turistická vychádzka bola dlhšia, ale na jej konci ich čakalo milé živé prekvapenie – zvieratká a ich mláďatká. Vidieť ich na vlastné oči bolo nezabudnuteľným zážitkom, za čo domácim hospodárom srdečne poďakovali.

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke

Škôlkári na turistickej vychádzke


 
 

Koniec sezóny v znamení výhierVytlačiť
 

 Poslednými zápasmi proti družstva z Komjatíc skončila sezóna 2016/2017 . Výhry potešili hráčov a aj divákov, ktorí prišli v tento slnečný deň do haly SOŠ. Hráči podali skvelý víkend a obidva zápasy mali plne pod kontrolou. Nepustili sme súpera prakticky k žiadnej zvýšenej aktivite, aj keď snahu im musíme priznať.

  Keďže je koniec sezóny, patrí sa ju zhodnotiť. Tento ročník bol hádam najťažší z posledných šiestich. Navýšil sa počet účastníkov farmami extraligových družstiev na 12. V Súťaži sú družstvá z Bratislavy, Trnavy, Nového Mesta nad Váhom, Komárna, Nitry, Trenčína a iných miest Slovenska. V kádri jednotlivých družstiev hrajú hráči, ktorí majú bohaté skúsenosti z extraligy. Ale aj v našom družstve máme skvelých hráčov. Družstvo pod vedením trénera Ivana Kozlíka, je dobre poskladané. Máme mladých hráčov ( Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Martin Breznaník, Matej Schelling, Martin Frandel, Stanislav Špalda ) , ktorí sa učia od starších, skúsených hráčov .  V zostave máme vlastných odchovancov ( Andrej Petráš, Marián Klimo, Ján Jankovič, Matej Herich, Milan Herich, Erik Barboriak, Matej Karabínoš ) , ktorí majú bohaté skúsenosti aj z mládežníckych reprezentácií Slovenska. Do zostavy sa vrátil Peter Valaštek, bývalý extraligový hráč, reprezentant SR, ktorý sa zúčastnil aj Majstrovstiev Sveta v Rijáde. A nakoniec nás posilnili bývalí hráči z Centra Olympijskej Prípravy Trenčín, Ľubomír Múka a Martin Zelený. Naši diváci tak mohli vidieť veľmi dobré a napínavé zápasy. O vyrovnanosti súťaže netreba pochybovať. Revúčania dokázali vyhrať s každým družstvom a v celkovom hodnotení skončili na štvrtom mieste. Patríme roky medzi popredné družstvá, ktoré vychovávajú skvelých volejbalistov. Niektorých máme v domácej extralige a aj vo Francúzsku a Švajčiarsku.

 V súťaži Starších žiakov sme vyhrali všetky zápasy a postúpili na niekoľko finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska. V šestkovom volejbale v Starej Ľubovni sme skončili na konečnom štvrtom mieste. Vo finále MIDI COOL v Bratislave na bronzovej priečke a na Kalokagatii ( MSR Základných škôl ) v Trnave sme skončili na druhom mieste. Tento rok postupujeme priamo na na MSR do Svidníka.

 Druhá najvyššia súťaž na Slovensku je finančne veľmi náročná. Najväčšou položkou je doprava, keďže najazdíme po Slovensku skoro 10 000 km. Okrem toho aj finálové turnaje, kde k doprave musíme prirátať ubytovanie a stravu. Za finančnú pomoc chcem poďakovať hlavne Mestu Revúca. Takisto aj sponzorom : HERMAN, SMZ Jelšava, Jahoda Lubeník, Mamut Revúca, bez pomoci ktorých by sme ukončili všetku činnosť v súťažiach riadenými Slovenskou Volejbalovou Federáciou. Bolo by veľkou škodou, keby mal v Revúcej volejbal skončiť. Hlavne v tomto období, keď sa družstvám v súťažiach darí.

Maroš Kumi, športový riaditeľ AVK

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier

Koniec sezóny v znamení výhier


 
 

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťouVytlačiť
 

V októbri minulého roka sme informovali verejnosť o športovom projekte a snahe učiteľov Základnej školy I.B.Zocha vybudovať exteriérový fitpark. Počas letných prázdnin vypracovali projekt, s ktorým septembri postúpili do verejného online hlasovania. Spolu  s nimi sa o hlasy verejnosti uchádzalo ďalších  239 projektov. Zmobilizovala sa celá zocháčovská rodina- žiaci, učitelia, rodičia, priatelia školy. No a čuduj sa svete. Hlasy vo verejnom hlasovaní posunuli školu medzi 30 projektov na Slovensku, ktoré získali podporu SPP a Nadácie SPP a to neuveriteľnými 9645 a zaradili ju na 5.miesto v rámci celého Slovenska.

Toľko z histórie projektu Pohyb nás spája. V pondelok 3.apríla 2017 sa  história zmenila na príjemnú súčasnosť. Za prítomnosti primátorky mesta Eva Cireňovej, vedúceho oddelenia školstva, telesnej kultúry a športu Igora Kvetku, predsedu športovej komisie pri MsÚ Revúca Michala Žgravčáka, riaditeľky školy Kataríny Krištofovej, žiakov a pedagógov školy sa pre školou konalo slávnostné strihanie pásky. Žiaci školy ale aj široká verejnosť môžu oddnes využívať zostavu 8 fitness prvkov- veslovací trenažér, trenažér na nohy, trenažér chôdze, trojhrazdu, bicykel, posilňovací stroj na hrudníka a chrbát, dvojitý posilňovač nôh, dvojitý surf a na oddych liatinové lavičky. Zostavu do logického celku skompletizovala, dodala a osadila firma Veríme v zábavu. Finančné prostriedky vo výške 6000 € poskytla Nadácia SPP, škola prispela sumou 504 €. Príďte si aj vy zašportovať vo fitness na čerstvom vzduchu. Text a foto: Katarína Kvetková      

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou        

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

 


 
 

Pánom učiteľom z lásky a vďaky Vytlačiť
 

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

Tak trochu parafráza na názov staršieho filmu Pánovi učiteľovi z lásky, ktorý vypovedá o pedagogickom majstrovstve, ľudskom prístupe a empatii učiteľa k svojim študentom. Svojich zverencov sa snaží čo najlepšie pripraviť na situáciu, kedy si budú musieť nájsť svoje miesto v živote.  Musí pri tom prekonávať odpor samotných študentov, ktorí predsa nič od učiteľa nepotrebujú, tobôž nie jeho vedomosti, životné skúsenosti a rady. O tom by vedeli rozprávať aj naši učitelia, ktorých nielen profesijný život dennodenne tvoria príbehy zo školských lavíc, tried, telocviční a  školských priestorov. Za ich zodpovednú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania Mesto Revúca každoročne oceňuje pedagógov pracujúcich v školských zariadeniach jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dňa 31.marca 2017 sa v divadelnej sále mestského domu kultúry pri príležitosti osláv Dňa učiteľov konalo slávnostné stretnutie pedagógov s predstaviteľmi mesta. Primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta a vedúci oddelenia školstva ,športu a telesnej kultúry Igor Kvetko odovzdali Medaile J.A.Komenského:

 Mgr. Kataríne Kováčovej. K.Kováčová pracuje v školstve už viac ako 30 rokov. Jej prvým pôsobiskom bolo Stredné odborné učilište  poľnohospodárske  v Štítniku. Od roku 1994 pôsobí v Základnej škole, Hviezdoslavova 1, Revúca  ako učiteľka matematiky a techniky. V súčasnosti  pôsobí na pozícii  výchovnej  poradkyne. Túto funkciu vykonáva veľmi zodpovedne. Je nápomocná žiakom pri výbere strednej školy a budúceho povolania. Osobitnú pozornosť venuje žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.V minulosti vykonávala funkciu vedúcej predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Je dlhoročnou koordinátorkou matematických súťaží. K svojej práci pristupuje vždy svedomito, úlohy a povinnosti vyplývajúce z práce pedagóga vždy plní kvalitne, obetavo a precízne .Spolu so žiakmi pripravuje mnohé  aktivity, ktorými prispieva k  prezentácii školy. Vo svojom voľnom čase vedie počítačové a matematické krúžky, prostredníctvom ktorých  rozvíja vedomosti  žiakov z oblasti matematiky a informatiky. Ako koordinátorka primárnej protidrogovej prevencie  podnecuje žiakov k zdravému životnému štýlu, organizuje aktivity na prevenciu šikanovania a  nežiaducich javov.

 Mgr. Katarína Kováčová

 Mgr. Ľubici Garláthyovej. Ľ.Garláthyová po skončení Strednej pedagogickej školy v Levoči pracovala ako vychovávateľka ŠD. Diaľkovo vyštudovala učiteľstvo I. stupňa ZŠ, pracovala ako učiteľka v Hucíne, neskôr na ZŠ Ivana Branislava Zocha, kde pôsobí doteraz. Popri svojej práci vykonávala podpredsedníčku Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku a doteraz je vo funkcii predsedníčky ZO OZ v škole. V súčasnosti pôsobí ako triedna učiteľka na I. stupni ZŠ. Zodpovedným prístupom prispieva k skvalitňovaniu práce a neustálemu napredovaniu vo svojej profesii. Rozšírila si aprobáciu o anglický jazyk, ktorý vyučuje na I. stupni. Pri rozvíjaní schopností a vedomostí žiakov nemalú pozornosť venuje tým, ktorí potrebujú individuálny prístup, veľkú trpezlivosť a pozornosť. Na vyučovaní používa nové metódy a formy práce, a tak skvalitňuje vyučovací proces. Svoj čas a energiu odovzdáva žiakom aj mimo vyučovania. Venuje sa nácviku divadiel, čím rozvíja rečové prejavy a schopnosť komunikácie. Neustále sa vzdeláva, pracuje na svojom profesionálnom raste. Jej priateľskosť, dobrosrdečnosť a ochota pomáhať prispievajú k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve.

 Mgr. Ľubica Garláthyová

 Danke Cikrayovej. D.Cikrayová absolvovala štúdium na Strednej pedagogickej škole v Lučenci. Po ukončení stredoškolského štúdia v roku 1979 až do roku 1981 pracovala v materskej škole v Hnúšti. Od roku 1982 až po súčasnosť pracuje v Materskej škole Ul. Vl. Clementisa V Revúcej. Ukončila 2-ročné logopedické minimum v Krajskom pedagogickom ústave v Prešove. Vo svojej praxi sa veľa rokov  venovala logopedickému krúžku, čím podporovala u detí správne rečové návyky už v detskom veku. Zapájala sa do všetkých akcií organizovaných materskou školou. Taktiež prispievala kultúrnym programom na vystúpenia organizované mestom Revúca. Počas dlhoročnej praxe absolvovala aj mnohé školy v prírode, kde sa snažila byť deťom láskavou starostlivou „náhradnou maminou“. S deťmi sa zúčastnila mnohých výtvarných súťaží, kde  získala veľmi pekné ocenenia Vo výchovno- vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky, v práci je dôsledná a zásadová, na deti pôsobí svojou osobnosťou kladne.Počas 38 rokov praxe svedomito a s láskou vykonávala svoju prácu. Je obetavou, láskavou a pracovitou učiteľkou.

 Danka Cikrayová

 Jane Máteovej. Svoju pedagogickú prácu začala v roku 1974 ako učiteľka, neskôr zástupkyňa a  od roku 1994 do roku 2002 ako inšpektorka – metodička na Okresnom úrade - odbore školstva v Revúcej. Od roku 2007pôsobila vo funkcii riaditeľky materskej školy v Revúcej až do odchodu na dôchodok. Mladá začínajúca učiteľka plná pracovného entuziazmu vnášala do pedagogickej činnosti inovácie v oblasti metód a foriem práce v prípravných triedach. Už v prvých rokoch učiteľskej praxe sa prejavila jej zanietenosť  k rozvoju telesnej kultúry  organizovaním a realizovaním cvičenia „ Rodičia a deti,“ ktoré prezentovala na slovenskej , ale i medzinárodnej konferencii. Organizovala športové  súťaže detí materských škôl v okrese a na Celoslovenskej olympiáde detí materských škôl.  V Prievidzi sa okres Revúca umiestnil na  treťom mieste. V období pôsobenia vo funkcii  inšpektor - metodik sa starala o 33 materských škôl .Ako multiplikátorka lektorovala funkčné inovačné vzdelávanie pre riaditeľky materských škôl v okrese Revúca. Organizovala vzdelávacie semináre , pracovné  a odborné porady, prehliadky detí materských škôl  v prednese poézie a prózy , spevácke prehliadky i výtvarné súťaže. Po zrušení Odborov školstva pri okresných úradoch sa vrátila do  materskej školy, kde 10 rokov vykonávala funkciu riaditeľky. Svojpomocne s kolektívom uskutočnila prestavbu nefunkčných priestorov práčovne na telocvičňu, čitáreň pre deti materskej školy. Získala finančné dotácie cez  projekty „V materskej škole hravo – zdravo,“ Cvičiť v škôlke dobrá vec bude so mňa športovec“.  Z dotácie cez projekt „V materskej škole bezpečne“ zriadila v materskej škole dopravný kútik v priestoroch bývalej kočikárni. V svojej profesii bola a je pre  okolie príkladom: zanietená učiteľka, vynikajúca organizátorka, náročná na seba ale aj členov pedagogického  kolektívu, riaditeľka i učiteľka s prirodzeným rešpektom a autoritou vďaka svojim charakterovým vlastnostiam.

 Jana Máteová

 Ľudmile  Zenkovej vychovávateľke v školskom klube detí pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. Ako mladá čerstvá absolventka strednej školy začala pracovať v rodnom meste na Strednej priemyselnej umeleckej škole v Kremnici. Od roku 1976 striedavo pracovala aj v Žiari nad Hronom a v Lúčkach ako učiteľka v materskej škole. Po materskej dovolenke nastúpila do školských služieb  v Revúcej a dodnes ostala nášmu mestu verná. Pracovala ako vychovávateľka v školskom klube detí v málotriednej základnej škole v Revúčke a neskôr v  Základnej škole na ulici SNP v Revúcej. Po zlúčení základných  škôl  na ulici SNP a J. A. Komenského pokračovala v pedagogickej činnosti v Základnej škole Jána Amosa Komenského, kde pracuje dodnes. Profesia vychovávateľky je veľmi náročná, vyžaduje si plnú sústredenosť, zodpovednosť a oddanosť práci a deťom. A presne to zosobňuje naša Lydka, ako ju volajú všetci kolegovia a známi. Aktívne sa  podieľa na činnosti a bezchybnom chode školského klubu detí. Zorganizovala veľké množstvo súťaží, karnevalov, detských olympiád, pomáhala pri organizovaní škôl v prírode a pri  mnohých iných školských aktivitách. Svojho tvorivého ducha sa snaží prenášať aj na mladšie kolegyne a vždy ochotne poradí a pomôže. Zaučila veľa mladých praktikantiek, budúcich vychovávateliek. V školstve pracuje už takmer 41 rokov.  V práci  dosahuje výborné výsledky a to  vďaka svojmu oddanému prístupu k  práci. Je spoľahlivá, povinnosti si plní  načas s pocitom dôslednosti a vysokej miery zodpovednosti.  Svojou dlhoročnou praxou, ale tiež absolvovaním rôznych vzdelávaní a seminárov  v oblasti školstva  je veľmi  empatická vo vzťahu k žiakom, ale tiež kolegom. Pre svoju priateľskú a veselú povahu je  v kolektíve  zamestnancov Základnej školy J. A. Komenského a kolektíve detí školského klubu veľmi  obľúbená.

 Ľudmila Zenková

 Jozefovi Balogovi DiS.art. Pán Balog pôsobí v ZUŠ v Revúcej od roku 1978 ako učiteľ hudobného odboru v oddelení dychových nástrojov. Patrí k učiteľom, ktorí vytvárajú vhodné podmienky pre umelecký rozvoj detí a mládeže. Svojim tvorivým prístupom neustále skvalitňuje  a prehlbuje činnosť výchovno- vzdelávacieho procesu, volí také metódy a formy vyučovania, ktoré svojou pestrosťou zaujmú a robia umeleckú prácu pre žiaka príťažlivou. S trpezlivosťou a pochopením sa venuje svojim žiakom aj na elokovanom pracovisku  v Jelšave.  Počas pedagogickej praxe prešlo jeho rukami veľa študentov, z ktorých sa stali profesionálni i  amatérski muzikanti. Tvorivosť a osobná iniciatíva sú súčasťou jeho práce. Popri pedagogickej činnosti sa podieľa na tvorbe videozáznamov z podujatí školy. Aj v dôchodkovom veku sa aktívne zapája do rôznych podujatí v rámci školy, mesta a okolia. Vlastnou interpretáciou na obľúbenom klarinete obohatil veľa kultúrno – spoločenských podujatí. Bol dlhoročným členom hudobného zoskupenia K-trio, členom speváckého zboru QUIRIN pri ZUŠ a členom dychovej hudby Gemerčanka.

Jozef Balog DiS.art.

Svojim oceneným kolegom, kolegom ,ktorí prišli ocenených povzbudiť a prítomným hosťom v sále v podobe hudobnej gratulácie zablahoželali spevácky zbor Quirin a spevácky zbor slovenských učiteľov Mladosť z Banskej Bystrice. Pripájame sa ku gratulácii.

Text a foto: Katarína Kvetková

Spracované podľa návrhov ZŠ

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky

 Pánom učiteľom z lásky a vďaky


 
 

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jarVytlačiť
 

   Štebotajúce vtáčiky a slnečné lúče, ktoré už zavčas rána pohládzajú detské líčka, nás motivovali k tvoreniu. Kúsok jari sme si vyrobili aj my s deťmi a vyzdobili sme tak chodbu v našej škole. Deti vedia, že nie všetko patrí do smetného koša. Odpadovému materiálu ako, starým krabiciam, papierovým rolkám alebo starým novinám vdychujeme druhý život. Deti sú vedené k ochrane prírody a k recyklácii. Samy často prídu s nápadom, čo všetko by sa dalo ešte vyrobiť. Kašírovanie je technika, pri ktorej sa dajú vytvárať rôzne trojrozmerné diela, čo sa deťom veľmi páči. Lepidlo si vyrábame z vody a múky a môže sa začať majstrovať. Šikovnými detskými rukami vznikli rôzne zvieratká ako, bociany na komínoch, biely oblak s lietajúcimi motýľmi a veselé sliepočky. Mesto Revúca nám umožňuje zúčastňovať sa výtvarnej súťaže venovanej divadlu. Pravidelne tam posielame svoje výrobky. Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť prvou cenou, ktorú získali naše žiačky Kajka a Emmka za Alicu v krajine rozprávok zhotovenú kašírovaním. Už teraz sa tešíme a rozmýšľame, čo spolu vytvoríme.

                                                                             Mgr. Ľ. Klimentová

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar

Deti v ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha privítali jar


 
 

Prednes poézie a prózy v materskej školeVytlačiť
 

Streda 29. marca 2017 sa niesla v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej v duchu poézie a prózy. Malí recitátori: Terézia Vaššová, Tomáš Pavko, Emily Belánová, Natália Furdíková, Ivona Bombová, Marek Frank, Tadeáš Beľák, Jakub Oravec, Nela Barboriaková, Vanda Almáši, Mia Ďurišková, Filip Hižnay, Kristián Klimo predniesli krásne veršované rozprávky, príbehy o zvieratkách, chrobáčikoch a iných rozprávkových postavách.  Príprava na takéto vystúpenie im trvala dlho, lebo naučiť sa niekoľkoveršovú básničku , alebo rozprávku vôbec nie je jednoduché. Ale naši recitátori to zvládli na jednotku. Za svoje skvelé výkony a za to, že sa všetkým podarilo prekonať trému, boli odmenení diplomom a krásnou cenou. Všetkým preto srdečne blahoželáme a prajeme im, aby im láska k slovesnému umeniu a literatúre  ostala po celý život.

Mgr. Ivana Zajaková, MŠ Ul.Vl. Clementisa , Revúca

Prednes poézie a prózy v materskej škole


 
 

Hviezdoslavka súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha Vytlačiť
 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti  mladšieho školského veku.

Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov.

Sme nesmierne hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná v revúckom okrese, sa v týchto dňoch stala pevnou súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte sme získali CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu.

Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a hádam niekedy aj napodobnia tohto vynikajúceho športovca.  

Mgr.J.Kvetko

Hviezdoslavka súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha


 
 

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V tento deň nám učiteľom naši žiaci venovali nezvyčajný darček.

Prevzali na seba našu prácu – stali sa učiteľmi a nám dali možnosť oddychovať a tiež vrátiť sa do školských lavíc a stať sa na chvíľu žiakmi. Pripravili si pekné hodiny slovenského jazyka, kde dokázali vysvetliť učivo, napísať písomku i opraviť ju. Taktiež zvládli hodiny matematiky, dejepisu, angličtiny, biológie i hudobnej a telesnej výchovy.

Podľa vzoru svojich učiteľov si dokázali pripraviť zábavné hodiny a vyučovanie sa tak stalo hrou – hrou žiakov a ich učiteľov. Škola hrou. Komenský by mal z nás radosť.

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Krása slova má svojich víťazov Vytlačiť
 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy a nadanie neprofesionálnych recitátorov, záujemcov o umelecký prednes.

Priestory MsKs v Revúcej dňa 24.03.2017 ožili „sviatkom hovoreného slova“, konal sa tu 63. ročník okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa v revúckom regióne známy pod názvom Kukučínova Revúca. Našu školu, „Hviezdoslavku“, reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. Umiestnili sa na popredných miestach:

1.       kat.        poézia  S. Hrivnaková    -3. miesto

           próza    T. Hrbálová         - 1. miesto

3.       kat.        poézia P. Halaj                 - 2. miesto

           próza    S. Bátoriová       - 1. miesto

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, postupujúcim prajeme veľa úspechov v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 11.04.2017 v Rimavskej Sobote.

PaedDr. K. Hadžegová

ZŠ Hviezdoslavova

 

Krása slova má svojich víťazov

Krása slova má svojich víťazov


 
 

Sedem tajomstiev na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Rozprávka - príbeh, kde dobro víťazí nad zlom, princ si vezme za ženu princeznú, hlúpy Jano zabije draka a dostane tiež princeznú a polovicu kráľovstva k tomu. Takéto a mnohé iné rozprávky sme počúvali od rodičov pred spaním či neskôr si sami čítali. Dnes už málokto z nás siahne po rozprávkovej knižke. Preto sme sa v piatok, 24.marca 2017, znova vrátili do rozprávkových krajín, aby sme prežili večer s rozprávkou plný zábavy a spomienok na rozprávkové postavy, o ktoých sme kedysi čítali. Bol to i večer napätia, keď z každého kúta na nás striehlo voľajaké rozprávkové strašidlo. Rozdelení do piatich družstiev sme navštevovali sedem komnát, v ktorých sme plnili rôzne úlohy. Odmenou boli indície a dukáty. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré správne zostavilo heslo a získalo najviac dukátov. A keďže rozprávka končí šťastne, inak tomu nebolo ani v našej rozprávke. Splnili sme si všetky úlohy a unavení, plní zážitkov sme sa vracali domov.

Mgr. K. Hrbálová

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke


 
 

DEŇ VODY v znamení Zelenej školyVytlačiť
 

Pri príležitosti svetového Dňa vody (22.marca) sa konali v Základnej  škole J. A. Komenského zaujímavé aktivity a podujatia  zamerané na úlohy vytýčené akčným plánom našej Zelenej školy.

Žiaci štvrtých ročníkov navštívili čističku odpadových vôd (ČOV) v Revúcej, keďže tohoročný deň vody bol venovaný práve odpadovým vodám a ich čisteniu.  Mali tu možnosť sa oboznámiť, ako sa odpadová voda odtekajúca z našich domácností, škôl, ciest, chodníkov a pod. zbavuje nečistôt a následne po biologickom prečistení vracia späť do prírody. Pracovníci ČOV žiakov stručne oboznámili s celým procesom fungovania  čističky. Previedli nás po areáli a poukazovali jednotlivé úseky aj s mechanizmami, nachádzajúcimi sa na ČOV.

Tento školský rok nechýbala ani súťaž o najkrajšiu a najpútavejšiu nástenku s témou vody, ktorú organizoval a vyhodnocoval školský parlament  a nechýbalo ani symbolické modré uvítanie dňa vody oblečením pedagógov a žiakov školy.

V rámci aktivít sa uskutočnila prednáška s pracovníkom vodární p. Mikom, ktorý žiakov 3. a 4. ročníkov oboznámil s prácou vodárenskej spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli najprv niečo o vode všeobecne. Potom ich informoval o tom, odkiaľ  máme vodu, ktorú bežne používame, ako sa k nám dostane, kde je zachytávaná a uskladňovaná. Niečo im prezradil aj  o okolitých prameňoch, ktoré sa v našom okolí využívajú ako zdroje vody.

Našu školu navštívili aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru so svojou zásahovou technikou.  Aj oni dennodenne používajú pri svojej práci tú najvzácnejšiu tekutinu – vodu. Prezentovali nám časť svojej techniky a oboznámili žiakov ako sa hasí.

Za skvele prežité chvíle ďakujeme vodárenskej spoločnosti a.s. Rožňava  aj  Hasičskému a záchrannému zboru z Revúcej a tešíme sa na Svetový deň vody 2018.

IP

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy

DEŇ VODY v znamení Zelenej školy


 
 

Svetový deň vody na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Tekutá, pevná, niekedy neviditeľná, občas studená, inokedy teplá. Priezračná aj zakalená, znečistená i dokonale čistá. Sú jej plné oceány, rieky, potôčiky. Dokonca aj pevná zem, po ktorej chodíme, a nebo, na ktoré tak často hľadíme. Vytvorila podmienky pre vznik života na Zemi a nezaobídeme  sa bez nej. Každá jedna bunka nášho tela je od nej existenčne závislá. To je voda. Životodarná tekutina, ktorej ľudia venovali pozornosť od nepamäti. Fyzici, chemici, biológovia i technici. Skúmali ju všetci. A predsa je stále zahalená mnohými tajomstvami. A tieto tajomstvá sa pokúsili odhaliť aj žiaci Hviezdoslavky - 22. marca, kedy je Svetový deň vody.

Žiaci I. stupňa  so svojimi triednymi učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením, možnostiach šetrenia vodou v domácnosti, o význame pitného režimu, kolobehu vody v prírode... Naši najmladší žiaci prostredníctvom rozprávky Kvapko a Kvapka sledovali cestu vody v prírode, jej premeny. Spoločnými i skupinovými aktivitami žiaci 1. a 2. ročníka skúmali a zisťovali dôležité informácie o vode. Určovali, kde všade možno nájsť vodu – v oblakoch, v studni, v potoku, v mori, v ľade, v pôde…Vedeli aj to, že vodu máme sladkú a slanú,  v každom z týchto prostredí žijú rôzne organizmy. Získané informácie pretvorili do výtvarných prác. Triedy sa zrazu zmenili na akváriá plné pestrofarebných rybičiek. Žiaci 3. a  4. ročníka riešili „mokré“ matematické  úlohy, triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, vypracovávali kvízy, testové úlohy. Nechýbali ani zábavné aktivity - lovenie rybičiek, fúkanie bublín, prelievanie vody lyžicou či pitie vody slamkou.

Žiaci VI. A triedy navštívili v Deň vody  dôležité  vodohospodárske zariadenie čistiarne odpadových vôd v našom meste. Šiestaci sa dozvedeli o jednoznačnom  prínose Čistiarne  odpadových vôd  pre životné prostredie a kvalitu vody v rieke Muránka, do ktorej  sú odpadové vody vypúšťané.

Výnimočnosť vody si pripomenuli aj žiaci druhého stupňa pestrou škálou aktivít. Starší žiaci  pracovali s textom o Svetovom dni vody a zisťovali nielen základné vedomosti o vode, ale dozvedeli sa aj, čo je dehydratácia ľudského organizmu, každý žiak si vypočítal, koľko vody má  vypiť počas jedného dňa, zistili, aké množstvo vody zbytočne unikne pri kvapkajúcej vodovodnej batérii,  pretekajúcom WC... Deň vody sa niesol aj v súťaživom duchu. Celá trieda sa zapotila pri riešení kvízu o vode, ktorý bol dosť náročný na vedomosti, dôvtip a logiku. Ani riečna sieť Slovenska nie je jednoduchá záležitosť, o čom sme sa presvedčili pri riešení slepej mapy slovenských riek. O mnohých malých riečkach sme dokonca počuli prvýkrát, ale veď človek sa učí celý život. Mali sme aj zábavnejšie aktivity. Puzzle vie poskladať každý žiak, ale molekuly vody nás  preverili o  našej trpezlivosti. A že sme naozaj zruční žiaci Hviezdoslavky, dokazujú naše plávajúce rybky, skákajúce žabky a pásikavé kvapky vody z papiera, ktoré skrášľujú  chodby našej školy. Ôsmaci a  deviataci zase písali Aquapis slovenských riek, niečo podobné ako životopis o rieke s poukázaním na geografické, historické a biologické zaujímavosti.

Deň vody na Hviezdoslavke oslavujeme každý rok, ale stále sa niečo nové o obyčajnej vode dozvieme. Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný, a preto si našu ochranu vyžaduje nielen 22. marca, ale každý jeden deň...

                                                                                  Mgr. G. Petrovičová

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Svetový deň vody na Hviezdoslavke


 
 

Šťastie, čo je to?Vytlačiť
 

Mohli sme krajšie osláviť 10. výročie založenia divadelného súboru Portál pri Základnej škole J. A. Komenského, než skvelým pocitom z predstavenia Šťastný škriatok?  V tomto školskom roku sme sa rozhodli, že sa pokúsime vcítiť do postáv škriatkov a lesných zvierat. Predlohou nám bola kniha Maxa Bolligera Šťastný škriatok, podľa ktorej sme napísali scenár. Hlavnou postavou príbehu je škriatok, Tonka, ktorá všetkým okolo seba robí radosť svojím spevom. Premôže ju však láska k zlatu a prestane spievať. „Mám zlatý prsteň, zlatú korunku aj zlatý kočiar. Odteraz sa budem voziť po svete. So spevom som skončila!“ aj tieto slová sme mohli počuť z úst šťastného škriatka, ktorého fantasticky stvárnila Eliška Beňušová.  S rastúcou pýchou sa však stráca Tonkin hlas a šťastie je zrazu preč.  Ale to by nemohla byť rozprávka, aby sa to neskončilo dobre. A tak škriatkovia – kamaráti, pomôžu ako vedia. Zlato sa vráti ku svojim pôvodným majiteľom – havranovi, hadovi a žabke. Stratený hlas sa vráti a s ním aj šťastie do srdiečka malej Tonky.  Aké jednoduché, však? No iba my vieme, koľko je za tým hodín práce. Texty piesní napísala Helenka Slivenská, hudbu k nim napísala pani učiteľka Ľubka Beňušová. Kulisy a kostýmy sú dielom pani učiteliek  Beáty Zacharovej, Zuzany Almáši  a Viery Suchej. A čo naši „herci“? Niektorí hrajú v súbore už štvrtý rok, no ak by sme sa ich opýtali, či je jednoduché zahrať škriatka vzduch, vody, ohňa alebo zeme, určite by odpovedali, že ani náhodou. A podobne je to aj s havranom, hadom a žabou. Za výkonom, ktorý naše skvelé deti podali sú dlhé hodiny nácviku s niekedy milými, inokedy prísnymi učiteľkami Vierou Suchou a Zuzanou Almáši. Opäť sa potvrdilo, že tímová práca ľudí, ktorí si rozumejú, prináša úspech.

22. marca sme sa teda zúčastnili súťaže Detská divadelná Revúca. Veľmi nás teší, že naše predstavenie porota ocenila 1. miestom, ktoré znamená postup na krajskú prehliadku detských divadiel do Žiaru nad Hronom. Pri srdci hrejú aj slová divákov, ktorí predstavenie Šťastného škriatka vnímajú ako posolstvo nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

                                                                                                                        Portál pri ZŠ J. A. Komenského

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?

Šťastie, čo je to?


 
 

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.Vytlačiť
 

Deviataci v rámci profesijnej výchovy navštívili SMZ Jelšava – Teplá voda. 17. marca 2017 sa v sprievode svojich triednych učiteliek  zoznámili so závodom, ktorý je chlebodarcom mnohých rodín v našom regióne.

Hneď po príchode všetci absolvovali školenie o bezpečnosti práce pre návštevníkov závodu v rámci exkurzií. Ďalej sa formou prezentácie zoznámili  s históriou, súčasnosťou a s perspektívou budúcnosti tohto závodu.

Potom sme všetci nafasovali  ochranné prilby a iné bezpečnostné prvky a vybrali sme sa do terénu. Ako prvé nás zaujali obrovské  banské stroje, ktoré sme videli prvýkrát v živote.   Nezabudnuteľným pre nás bude sedenie v kabíne šoféra s možnosťou nakuknúť ako sa riadi taký kolos, vyzdvihnutie v klietke do výšky, pravdaže pod odborným dozorom zodpovedného pracovníka závodu. Boli tam ešte iné obrovské banské stroje.

Exkurzia pokračovala v pracovných halách, kde sme videli, ako sa tieto stroje opravujú. Stretli sme tam aj našich bývalých spolužiakov.

Náš sprievodca nás ďalej zaviedol ku rotačným peciam. Jednu práve opravovali a tak sme využili možnosť pozrieť si ju zvnútra.

Na záver exkurzie sme  dostali reklamné darčeky, poďakovali sme sa nášmu sprievodcovi, urobili posledné foto pred budovou SMZ. Ďakujeme aj vedeniu školy, že nám umožnilo účasť na takomto podujatí.

Žiaci 9. ročníka: Pavel Antal, Allan Nemček, Dávid Pribilinec, Patrik Zlatnický

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.


 
 

SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTIVytlačiť
 

V stredu, 22. marca usporiadal Karate Klub Revúca pre svojich členov – začiatočníkov, ktorí trénujú od septembra minulého roka skúšky technickej vyspelosti. Aj za účasti rodičov v hľadisku, predviedli cvičenci predpísané techniky v rámci skúšobného poriadku.

Najprv techniky vykonávané na mieste – údery, bloky, kopy a potom techniky vykonávané v postojoch a v pohybe, a na záver súborné cvičenia kata. Na základe predvedeného výkonu rozhodol skúšobný komisár 1. triedy Slovenského zväzu karate Rashid Arpád Bunjatov, 5. DAN o udelení resp. neudelení technického stupňa. Svoj prvý technický stupeň 8. kyu získali: Martina Székelyová, Miroslav Franko, Jakub Balko, Ladislav Gunár, Jakub Javorčík, Matej Javorčík, Damián Pribilinec, Erik Šebóšik, Tadeáš Sabol, Jakub Houška a Lukáš Kilik.

Vedenie klubu im k získanému technickému stupňu gratuluje a želá mnoho ďalších úspechov.

 

                                                                                                             KK Revúca

SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI


 
 

Veľká radosť v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

V priebehu niekoľkých dní nám naši  talentovaní žiaci, pod vedením učiteľov, trénerov a rodičov, urobili obrovskú radosť.

Začali naši jazykári.

V silnej konkurencii účinkujúcich naši herci zo 6.B triedy zaujali porotu súťaže Jazykový kvet 2017  a tá ich posunula do krajského finálového kola v kategórii dramatizácie textu v anglickom jazyku. Rovnako úspešné boli aj naše prednášajúce, Ninka Bendulová z 5. A triedy a Arianka Fumero Diaz zo 4. A triedy, ktoré si v kategórii prednesu prózy v anglickom jazyku tiež zmerajú sily so svojimi súpermi vo finálovom kole. Len o malý chĺpok uniklo finále aj nášmu ďalšiemu divadelnému súboru z 5. B triedy. Všetkým účinkujúcim blahoželáme k úspechu. Držme im palce opäť o mesiac v Banskej Bystrici, kde budú súťažiť vo finále.

Pokračovali matematikári.

Dňa 15.3.2017 sa konalo v CVČ v Tornale obvodné kolo Pytagoriády. A úspech sa dostavil, hneď v piatich kategóriách zo šiestich, kde obsadili naši matematikári  tie najvyššie stupne :

Kategória P3 : 1. miesto - Natália Liptáková, kategória P4 : 1. miesto - Leonard Erik Gombár, kategória P5 : 1. miesto - Nina Bendulová, kategória P6 : 1. miesto - Helena Slivenská, kategória P7 : 1. miesto - Roman Pavlikovský.

Ďakujeme za skvelý historický úspech v reprezentácii našej matematiky.

Nasledovali športovci.

14. a 15. marca 2017 sa konala na Štrbskom Plese Zimná kalokagatia – olympiáda žiakov druhého stupňa základných škôl. Tohto roku sa konal jej ôsmy ročník a to aj s medzinárodnou účasťou. Športovci zabojovali o medaily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone.  Na štart sa postavilo 358 pretekárov  z toho 184 chlapcov a 174 dievčat. Celkovo sa na podujatí predstavilo 88 škôl zo Slovenska. Premiéru v tomto ročníku mali bežeckí lyžiari a biatlonisti. Svoje želiezka mala aj naša základná škola. Najviac sa darilo našim žiačkam, ktoré obsadili najvyššie priečky :

Alexandra Štempelová – zlatá medaila a Tamara Molentová – strieborná medaila.

Ďakujeme, urobili ste nám obrovskú radosť. Úspešne ste reprezentovali našu školu, biatlonový klub a tiež naše mesto.

Dokončili naši filmári.

17.marca 2017 v Rimavskej Sobote na regionálnej prehliadke amatérskej a nezávislej filmovej a video tvorbe CINEMA 2017, získal kolektív žiakov 5. ročníka z predmetu Mediálna výchova ĎAKOVNÝ LIST za film s názvom „ Pán riaditeľ, kde ste? „. Blahoželáme našim filmárom za ich  prvý úspech a prajeme im ešte veľa filmových úspechov.

Poďakovanie patrí učiteľom školy, trénerom za prípravu a kopec stráveného času, rodičom za podporu a odhodlanie. Znovu sa ukázalo, že talent, tvrdá príprava, odhodlanie prinášajú aj obrovské úspechy a veľkú radosť. Ďakujeme. ZŠ.

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatiiVytlačiť
 

14. a 15. marca 2017 sa konala na Štrbskom Plese Zimná kalokagatia – olympiáda žiakov a mládeže. Tohto roku sa konal jej ôsmy ročník a to aj s medzinárodnou účasťou.

Klenotom podujatia bolo jeho slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo so všetkými symbolmi olympizmu, v priestoroch amfiteátra na Štrbskom Plese. Olympijskú vlajku niesli športovci, reprezentanti  v zimných športoch – Viera Klimková, Ján Klimko, Jozef Kovařík a Ľubomíra Iľanovská a  Olympijský oheň zapálil olympionik Pavol Hurajt. Na slávnostné otvorenie, ale i športové a kultúrne súťaže prišli mnohí významní hostia, športovci i osobnosti športu na Slovensku.

Športovci zabojovali o medaily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone.  Na štart sa postavilo 358 pretekárov  z toho 184 chlapcov a 174 dievčat. Celkovo sa na podujatí predstavilo 88 škôl zo Slovenska. Premiéru v tomto ročníku mali bežeckí lyžiari a biatlonisti.

A práve to využil Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca, ktorý na preteky v spolupráci so základnými školami, ktoré jeho pretekári navštevujú nominoval 8 pretekárov.

V rýchlostnom preteku, ktorý pretekári absolvovali 15.3. si Revúčania viedli výborne, keď sa im podarilo vybojovať 4 medaily:

Ema Kapustová – zlatá medaila

Alexandra Štempelová – zlatá medaila

Tamara Molentová – strieborná medaila

Samuel Michal Siman – strieborná medaila.

 

Biatlonisti po tejto „čerešničke na torte“ nastupujú na letnú prípravu, veď už o tri mesiace ich čaká začiatok ďalšieho ročníka Viessmann pohára v letnom biatlone.

Na spoločnej fotografii sú pretekári klubu s biatlonistom - bronzovým olympionikom Pavlom Hurajtom

 

Mgr. Andrea Tokárová

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii

Revúcki biatlonisti bodovali aj na Zimnej kalokagatii


 
 

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....Vytlačiť
 

Stalo sa Vám niekedy, že idete po lese, pozeráte na okolitú prírodu, ale vôbec netušíte, čo to okolo vás rastie? Tak to sa môže zmeniť. Žiadne nudné listovanie v ťažkých knihách s obrázkami rastlín, ktoré ste v živote nevideli. Vďaka projektu Tajný život mesta naši štyria žiaci z VI.A triedy Tomáš Hapl, Michal Špalda, Michael Drabič a Samuel Michal Siman spoznávajú rozmanitosť rastlín, ktoré vám rastú pod oknami a doteraz ste si ich krásu a jedinečnosť možno ani nevšimli. V utorok 14.3.2017 sme boli pozvaní na 1-dňový kurz do mesta Zvolen. Boli sme si vyzdvihnúť štyri nové tablety s mobilnou aplikáciou Pl@ntNet, ktorá beží na operačnom systéme Android a iOS a učili sa s ňou pracovať. Teda, naši žiaci budú spolupracovať pomocou týchto tabletov a obrázkovej aplikácie s komunitou francúzskych výskumníkov –botanikov (Cirad, INRA, Inria a IRD), ktorí im pozorované rastliny pomocou softvéru pre vizuálne rozpoznanie potvrdia, zaradia ich do systému, alebo budú poznávať a hľadať ďalej, až kým nebudú nimi potvrdené. Dostali sme možnosť objavovať zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a prezentovať ich verejnosti. Navyše sme sa stali súčasťou bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je na Slovensku novinkou a prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných predmetov. Prajeme našim žiakom veľa zaujímavých nových zážitkov pri skúmaní krás našej prírody.

Mgr. Iveta Špaldová

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....

Zocháči vás pozývajú: Poďte z triedy von....


 
 

Škola na skúšku v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Po pozitívnej odozve z minulého roku, sme sa aj v tomto roku  rozhodli v ZŠ J. A. Komenského privítať  budúcich prváčikov z Materskej  škôlky na Clementisovej ulici v „ škole na skúšku „. Prišli si vyskúšať,  ako to bude prebiehať v školských laviciach a s čím všetkým sa v škole stretnú. Pani učiteľka Mgr. Natália Dzurová spolu so štvrtákmi si pre nich pripravila mnoho zaujímavých činností. Vyskúšali si prácu s interaktívnou tabuľou, ale aj klasické písanie s kriedou. Čas  využili na hudobnú a pohybovú výchovu, tanec aj spev. Nezabudli  sa venovať aj pracovným listom, v ktorých sa oboznámili s matematikou a písaním. Druhý deň  zavítali do triedy k pani učiteľke Mgr. Agáte Vargovej, ktorá  si taktiež pre nich pripravila mnoho zaujímavých činností. Tiež  si vyskúšali  písanie na školskú tabuľu, počítanie, pohybové aktivity a prácu s interaktívnou tabuľou.

 

Predškoláci, boli ste veľmi šikovní už teraz sa tešíme  na Vás pri zápise do prvého ročníka 4. a 5. apríla 2017 .

 

ZŠ 

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského

Škola na skúšku v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Vôňa knihy na HviezdoslavkeVytlačiť
 

            Marec spájame s prvými snežienkami, príchodom jari, a samozrejme aj s knihou. Kniha, priateľ človeka, zdroj múdrosti a informácií. Človek s ňou môže prežiť krásne chvíle, preniesť sa do iného sveta, odpútať sa od reality, vstúpiť do deja či vžiť sa do úlohy hrdinov. Pomáha rozvíjať fantáziu, rozširuje slovnú zásobu, vzdeláva a duševne obohacuje. Toto všetko sme sa snažili v ŠKD zábavnou formou odovzdať našim najmenším školákom, prváčikom, počas  projektového týždňa „Vôňa knihy“. Žiaci sa naučili, ako vzniká kniha, kde všade sa s ňou môžu stretnúť, naučili sa aj správne s ňou zaobchádzať. Počas celého týždňa si nosili do ŠKD svoje obľúbené knihy, z ktorých sme si čítali. Týždeň sme ukončili návštevou kníhkupectva KnihArt. Tam deťom teta Táňa Kršková zaujímavo rozprávala o knihách, kníhkupectve a prečítala im úryvok z detskej knihy. Po príchode do školy si deti nakreslili ilustrácie k vypočutému príbehu a výkresy sme vystavili na nástenke. Verím, že aj takouto formou sa nám podarí podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu nového.

 

                                                                                                     PaedDr. Erika Slabejová

Vôňa knihy na Hviezdoslavke

Vôňa knihy na Hviezdoslavke

Vôňa knihy na Hviezdoslavke


 
 

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP RevúcaVytlačiť
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Občianske združenie zdravotne postihnutých Revúca dňa 10. marca 2017 o 15:00 hod. v sále „Alfa“ Mestského kultúrneho strediska zorganizovalo oslavy MDŽ spojené s výročnou členskou schôdzou.

Predseda združenia Ján Málik otvoril stretnutie poďakovaním Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa stretnutie mohlo zrealizovať, ako aj ostatným sponzorom akcie. Následne zhodnotil činnosť združenia v roku 2016 a oboznámil členov združenia s harmonogramom činností a akcií pre rok 2017.    

Tohto výnimočného spoločenského popoludnia sa zúčastnilo 120 členov združenia s ďalšími hosťami, z ktorého dámy odchádzali obdarované kvietkom. 

Text a foto: MsÚ Revúca, Oddelenie regionálneho rozvoja

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

Oslavy Medzinárodného dňa žien OZ ZP Revúca

 


 
 

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Jar je už tu. Alergie sa  prebúdzajú, preto sme sa v ZŠ J. A. Komenského rozhodli pre umiestnenie čističky vzduchu do dvoch skúšobných tried. Čistička vzduchu odstraňuje zo vzduchu nečistoty. V miestnosti je vďaka nej čistejší vzduch na dýchanie. Vzdušné častice ako roztoče, peľ, plesne a huby spôsobujú zhoršenie alergie a astmy. Pre alergika, či astmatika je preto vhodné tieto častice zo vzduchu vo vnútri miestnosti, kde sa dlhšie zdržiavate eliminovať. Čistička vzduchu dokáže odfiltrovať aj tieto vzdušné alergény.

Čističky vzduchu používajú rôzne spôsoby filtrácie vzduchu. Mnohé prístroje kombinujú aj niekoľko technológií s cieľom dosiahnuť efektívnejšie čistenie. V Základnej škole J. A. Komenského sme sa rozhodli v niektorých triedach s vyšším výskytom alergikov pre čističky vzduchu s termodynamickou sterilizáciou.

Technológia využíva tepelnú sterilizáciu pomocou keramického spaľovacieho jadra. Jadro sa zohrieva na teplotu 200° C. Vzduch prechádza keramickým jadrom prirodzeným procesom prúdenia (bez ventilátora), po ochladení je opäť vypustený do miestnosti.

Spomínaná technológia funguje na organické častice ako baktérie, vírusy, peľ, roztoče, plesne, spóry plesní. Tiež sa udáva, že znižuje množstvo ozónu v ovzduší.

Do budúcnosti plánujeme umiestniť čističky vzduchu vo všetkých triedach na prvom stupni s cieľom  pomôcť hlavne našim najmladším žiakom v tomto ťažkom období – v období alergií.

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. Komenského

Pomáhame v boji s alergiou v ZŠ J. A. Komenského


 
 

Lyže i dáždnikyVytlačiť
 

Prší, prší, len sa leje, lyžiar sa nám z okna smeje...

Takto sme si spievali na lyžiarskom (či plaveckom) výcviku, ktorý sme absolvovali v dňoch 20. – 24. februára 2017 v krásnom horskom prostredí v Strede Európy -  na Krahuliach.  Snehu bolo dosť, ale počasie si s nami robilo, čo chcelo. O to viac zábavy sme si užili.

A takto lyžiarsky výcvik vnímali naši lyžiari.

„ Lyžiarsky je super! Učitelia najlepší. Jedlo bolo jedlé.“

„Tento lyžiarsky bol pre mňa zábavný. Som rada, že som sa naučila lyžovať. Škoda len toho počasia.“

„ Lyžiarsky bol super. Pôjdeme aj na rok.“

„ Môj lyžiarsky bol prvý, ale určite nie posledný.“

„ Na lyžiarskom je veľmi neopísateľná atmosféra. Preto ju treba zažiť. Proste, sranda, lyžovanie a veľa hier.“

„Na lyžiarskom sme zažili veľa zábavy. Mali sme rôzne súťaže. Síce niekedy sme lyžovali v daždi, o  to bolo viac zábavy. Mnohí z nás sa naučili lyžovať alebo sa v lyžovaní zdokonalili.“

„Som vďačná učiteľom, že ma naučili lyžovať, aj keď to bolo ťažké.“

V závere týždňa sa na nás začalo usmievať zubaté slniečko, ktoré nás sprevádzalo celou cestou domov. Už teraz sa tešíme na nasledujúcu zimu a ďalší lyžiarsky výcvik.

 

Účastníci LV 

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky

Lyže i dáždniky


 
 

Putovanie s MesiacomVytlačiť
 

V utorok 7. marca sme zážitkové učenie v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa vyskúšali ozaj zaujímavou formou. Pozvali sme do škôlky tetu, ktorá nám predstavila sférické kino. V triede najprv nafúkla obrovskú kupolu, do ktorej sme museli vojsť. Bojkovia nemali šancu... V kine sa už potom  nad našimi hlavami odohrával čarovný príbeh o Mesiačiku, ktorý putoval za Slniečkom okolo dvanástich súhvezdí- zverokruhu. Sledovali sme hviezdy, ako sa menil Mesiac a tiež sme sa dozvedeli, že Slnko je hviezda.  Bol to neopakovateľný zážitok. Tešíme sa čo nové pre nás nabudúce pani učiteľky opäť pripravia.

Mgr. Ivana Zajaková

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom

Putovanie s Mesiacom


 
 

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách SlovenskaVytlačiť
 

4. marca 2017 sa v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v atletike. Pre našich športovcov - chlapcov sa skončili úžasným úspechom.

Doniesli do Revúcej zlato a striebro. Darilo sa Romanovi Krokavcovi aj Filipovi Špakovi.

Súťažili v dvoch disciplínach:  v behu na 60 m a v skoku do diaľky.

 A takto to nakoniec skončilo : 

Skok do diaľky : 

1. miesto - Roman Krokavec - 570 cm - MAJSTER Slovenskej republiky - Atletický klub  ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského 

2. miesto - Filip Špak – 555 cm -   MAC REDOX Lučenec

Beh na 60 m : 

2. miesto Roman Krokavec – čas  7,40 s

4. miesto - Filip Špak  - čas 7,72 s

Blahoželáme chlapci. Skvelo ste reprezentovali svoje atletické kluby, svoju školu aj svoje mesto Revúca. Ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj trénerom a rodičom, realizačným tímom, všetkým,  ktorí Vás podporovali a verili Vám. 

Atletika si našla svoje miesto v našom meste, práve v našej základnej škole. Aj keď atletický klub pracuje necelý rok už sa môže pochváliť celým radom úspechov a majstrovský titul je ten najcennejší. Veríme, že po tomto skvelom úspechu našich chlapcov nás čakajú aj ďalšie. Veď už majú kopec následníkov aj v radoch najmenších, žiakov MŠ aj našej ZŠ. 

ZŠ 

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách Slovenska

Úspech našich chlapcov na Majstrovstvách Slovenska


 
 

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezónyVytlačiť
 

Druhá polovica zimnej biatlonovej sezóny bola pre revúčanov doslova nabitá. Počas druhej februárovej soboty prebiehalo v Osrblí  III. kolo Viessman pohára. V rýchlostnom preteku v kategórii 10 -11 roč. žiakov  vybojoval skvelé 2.miesto Markus Sklenárik. Na tretiu priečku so streľbou 3+0 siahla v kategórii 14 -15 ročných žiačok  naša najúpešnejšia klubová biatlonová nádej Ema Kapustová. Rovnako pekné 3. miesto získala v kategórii 10 -11 ročných žiačok aj Alexandra Štempelová.

Majstrovský titul aj do Revúcej

Nedeľa tohto víkendu niesla prívlastok "majstrovská". Biatlonisti bojovali o titul majstra Slovenska vo vytrvalostných pretekoch.  Majstrovský titul vo svojej kategórii získala Ema Kapustová a na stupne víťazov vystúpil aj Markus Sklenárik, ktorý obsadil v kategórii 10 -11 ročných žiakov  pekné 3. miesto.

Odchovanci na EYOFe

V druhej polovici februára sa v tureckom Erzurume konal XIII. Zimný Európsky olympijsky festival mládeže. Do slovenskej olympijskej výpravy boli vybratí aj naši dvaja odchovanci Lukáš Ottinger a Tomáš Sklenárik (v súčasnosti ako stredoškoláci štartujúci za ŽP Šport Podbrezová). V silnej konkurencii 52 pretekárov obstáli výborne keď v rýchlostnom preteku skončil Lukáš Ottinger na 12. priečke a Tomáš Sklenárik na 16. priečke. Výsledok oboch chlapcov by bol býval určite ešte lepší, keby na pretek boli mali svoje lyže, avšak kvôli stratenej batožine, ktorej súčasťou bola práve ich biatlonová výstroj, boli nútení pretek absolvovať na požičaných bežkách. V stíhacích pretekoch skončili Lukáš na 14. mieste, Tomáš na 17. mieste.

Lukáš na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov

V Osrblí sa počas posledného februárového týždňa konali majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v zimnom biatlone. Z našich odchovancov sa na ne nominoval Lukáš Ottinger. Lukáš sa v každom z pretekov umiesntil v prvej tretine výsledkovej listiny, najúspešnejším individuálnym pretekom bol preňho rýchlostný pretek, v ktorom obsadil 22. priečku zo 100 štartujúcich. Na tomto preteku ho boli podporiť aj športovci nášho klubu. Lukáš sa podieľal aj na najlepšom výsledku slovenskej reprezentácie na týchto MS vôbec, keď sa pričinil o pekné 7. miesto mužskej štafety kadetov z 23 štartujúcich krajín.

Ocenená Ema Kapustová

Na slávnostnom oceňovaní športovcov mesta 24.2.2017 bola medzi jednotlivcami ocenená aj naša v súčasnosti najúspešnejšia športovkyňa Ema Kapustová. Ocenenie získala za svoje úspechy v letnom aj zimnom biatlone. Medzi jej najvýraznejšie úspechy v roku 2016 patrí 2. miesto na MS v zimnom biatlone v rýchlostných pretekoch, 5. na MS vo vytrvalostných pretekoch. V letnom biatlone je Ema majsterkou Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, 2x vicemajsterka Slovenska (v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch). Celkovo sa v rebríčku Slovenského Viessman pohára v letnom biatlone 2016 umiestnila na druhej priečke.

Na základe výkonnostných previerok sa Ema na jar roku 2016 stala zároveň aj členkou Biathlon Future Teamu pre prípravu budúcich reprezentantov Slovenska, kde na sústredeniach trénovala pod vedením bývalej olympioničky Martiny Halinárovej a Zoltána Baláža.

Majstrovstvá Slovenska

Počas prvého marcového víkendu zavŕšili biatlonisti zimnú sezóny Majstrovstvami Slovenska v už takmer jarnom Osrblí vo veľmi ťažkých snehových podmienkach. V rýchlostnom preteku na na MS darilo najviac Alexandre Štempelovej a Markusovi Sklenárikovi, ktorí v kategóriách 10-11 ročných vybojovali zhodne druhú priečku a teda získali tituly vicemajstrov Slovenska. V nedeľu boli na programe preteky s hromadným štartom. Z týchto pretekov revúčania tiež neodišli naprázdno a získali tri tituly vicemajstrov Slovenska – Ema Kapustová (14-15 ročné žiačky), Alexandra Štempelová (10-11 ročné žiačky) a Markus Sklenárik (10-11 roční žiaci).

Zimnú sezónu môže klub vyhodnotiť ako úspešnú. V pretekoch slovenského Viessman pohára vybojovali naši pretekári  5 prvých miest, dve druhé a 6 tretích miest. Na majstrovstvách Slovenska získali jednu zlatú, päť strieborných a jednu bronzovú medailu. Po ukončení zimnej sezóny začínajú športovci s prípravou na sezónu letných biatlonových pretekov.

Spoločná fotografia: Bežecká príprava prebiehala v zimnej sezóne prevažne na Štrbskom Plese, na spoločnej fotografii naši pretekári na tréningu na Štrbskom plese s olympioničkami Anastaziou Kuzminovou a Martinou Chrapánovou.

 

Mgr. Eva Molentová, Mgr. Andrea Tokárová

Foto: Andrea Kuchtová, Štefan Ottinger

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny

Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej sezóny


 
 

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak OpenVytlačiť
 

V dňoch 25. a 26 . februára 2017 sa uskutočnil v bratislavskej športovej hale Mladosť 18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open, Memoriál Ladislava DOKY Tótha.

V sobotu na siedmich tatami a v nedeľu v 2 ringoch a na 4 tatami bojovalo rekordných 868 štartujúcich z 90 klubov (Leon Revúca na 55 mieste)12 krajín (AUT, BIH, CRO, CZE, GBR, HUN, ITA, POL, SLO, SRB, SVK, UKR). (Slovensko na 3. mieste)

Veľmi dobrá atmosféra, organizácia a najmä niektoré vynikajúce výkony v ringu i na tatami vystavili veľmi dobré hodnotenie tomuto nášmu najväčšiemu medzinárodnému turnaju v kickboxe.
Miriam Sokolová 3 miesto St.kad. -50 kg Lightcontact
Simonka Sokolová 3 miesto Pointfight do 28 kg , 2.miesto Lightcontact ,2.miesto kicklight -32 kg ml. kadet
Alžbetka Teličáková Kicklight a Lightcontact -32 kg 2 x bronz

Spolu  striebro 2 .,bronz 4, spolu 6 medailí.
V kategórii senior sme vypadli ako sa vyjadril náš reprezentant mesta Ľuboslav Bodor ml. v zľadom na to že mi pracovné povinnosti neumožňujú  komplexnú prípravu v tréningu sa v tejto silnej konkurencii nedá vyhrať. Ďakujem  všetkým zúčastneným pretekárom, a sponzorom.

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open

18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open


 
 

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016Vytlačiť
 

V piatok podvečer 24.februára sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie najlepších športovcov za rok 2016.Oceňovanie najlepších  športovcov v našom meste má viacročnú tradíciu. Tohto roku sa vyhodnocovali a oceňovali športovci nielen mesta Revúca ale aj okresov Revúca a Rimavská Sobota. Spoločnú akciu organizovali Okresné združenie telesnej kultúry Rimavská Sobota, Mesto Revúca a Banskobystrický samosprávny kraj. OZTK v Rimavskej Sobote sa pýši dlhoročnou tradíciou,  ktoré pôsobí už takmer 50 rokov a takéto spoločné oceňovanie sa u nás konalo po prvýkrát. Úvodné slová patrili primátorke mesta Eve Cireňovej, ktorá spomenula dlhodobú tradíciu športu v Revúcej a priekopníka telesnej výchovy Ivana Branislava Zocha, a predsedovi okresného združenia Deziderovi Balajthymu. Počas slávnostného večera  si úspešní športovci postupne preberali ocenenia, ktoré odovzdávali  Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta, primátor Tisovca Peter Mináč, Dezider Balajthy a funkcionári združenia.

Naše mesto v kategórii mládežnícky športovec ocenilo biatlonistku Emu Kapustovú. V letnej a zimnej sezóne 2016 pretekala v kategórii žiačok 14-15 ročných. V rámci zimného biatlonu  skončila 2. na Majstrovstvách Slovenska v rýchlostných pretekoch, 5. vo vytrvalostných pretekoch a 6. v pretekoch s hromadným štartom. Celkové umiestnenie Slovenskom pohári zimného biatlonu: 5.miesto. V letnom biatlone sa stala Majsterkou Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, 2x vicemajsterkou Slovenska - v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch. Celkovo v Slovenskom pohári letného biatlonu skončila druhá.Ema Kapustová sa na základe výkonnostných previerok stala zároveň aj členkou Biathlon Future Teamu pre prípravu budúcich reprezentantov Slovenska, kde na sústredeniach trénovala pod vedením bývalej olympioničky Martiny Halinárovej.

V kategórii mládežnícky kolektív si ocenenie prevzali členovia volejbalového družstva starších žiakov MVK Magnezit Revúca. V uplynulej sezóne získali 1.miesto v 1.lige bez jedinej prehry, 4. miesto na Majstrovstvá SR v kategórii SŽ v Starej Ľubovni,3. miesto - M SR MIDICOOL VOLLEY Bratislava a 2. miesto - Kalokagatia ( M SR ZŠ ). Úspešne si viedli aj žiačky športového klubu KICKBOX LEON v zložení Janka Guláková, Alžbeta Teličáková, Miriam Sokolová a Stela Laurenčíková, ktoré sa umiestňovali na popredných priečkach v súťažiach nielen doma ale aj v zahraničí.

V kategórii športovec, senior  mesto ocenilo   Jána Kilíka ml., hráča českého extraligového klubu Spartak Čelakovice, odchovanca Nohejbalového klubu Revúca. V roku 2016, ako člen reprezentácie SR vybojoval na Majstrovstvách sveta v Brne  titul majstra sveta v hre dvojíc.

Výsledky našich športovcov ocenilo aj Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej  Sobote. V kategóriách žiaci, dospelí a tréneri, funkcionári a jubilanti si ceny prevzali Janka Guláková, Arpád Bunjatov,Ján Petrák a Ondrej Mladší.

V programe slávnostného večera vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Revúca, folklórny súbor Lykovček a členovia tanečného štúdia Happy Dance.

Text a foto: Katarína Kvetková

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016

Poznáme mená najúspešnejších športovcov mesta a okresu pre rok 2016


 
 

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mestaVytlačiť
 

Po dvoch kolách  sme sa dočkali  tretieho kola - finálového zápolenia revúckych materských škôl v súťaži Atletická štafeta " O pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v Revúcej ".

Toto  posledné kolo vyhrala MŠ Clementisova, na druhom mieste sa umiestnila MŠ Sládkoviča a tretie miesto získala Katolícka materská škola v Revúcej.

Celkové poradie po troch kolách :

1.miesto - Katolícka materská škola v Revúcej
2.miesto - MŠ Sládkovičova
3.miesto - MŠ Clementisova

Blahoželáme víťazom, ktorí si odnášajú hlavnú cenu – Pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského.

Veríme, že všetkým zúčastneným sa zápolenie a jednotlivé atletické disciplíny zapáčili  a že na budúci rok sa znovu stretneme pri druhom ročníku Atletickej štafety MŠ mesta Revúcej. Ďakujeme všetkým malým atlétom za ich vynikajúce výsledky, ich rodičom, pani učiteľkám z materských škôl za pomoc a podporu a učiteľom našej základnej školy za skvelú organizáciu a hladký priebeh atletickej súťaže. Dúfame, že z malých športovcom raz vyrastú mladí, šikovní reprezentanti našich škôl a nášho mesta. Začali sme športovať a  hýbať sa smerom k zdraviu. 

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta

Finále Atletickej štafety MŠ nášho mesta


 
 

Plesová sezóna Happy Dance Vytlačiť
 

Plesová sezóna je v slovenskom ponímaní obdobie FAŠIANGOV. Sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktorých koniec však nemá pevný termín. Spravidla sa sezóna začína víkendom po Troch kráľoch a trvá až do Popolcovej stredy „škaredej“.

V minulosti sa plesy nekonali iba počas fašiangov, ale boli aj neoddeliteľnou spoločenskou udalosťou šľachty.

Mladí tanečníci z tanečného štúdia Happy Dance Revúca sú každoročne neoddeliteľnou súčasťou plesov, bálov i tanečných zábav. Tak tomu bolo aj v tomto roku, otvárali plesy i bály v Revúcej i blízkom okolí. Ich precízne tancovanie a ladný krok dokážu v divákoch vyvolať umelecký zážitok, čo patrične ocenia potleskom. Vystúpenie tanečníkov v krásnych róbach akoby vrátilo čas. Noblesa a elegancia je porovnateľná s rokmi minulými aj vďaka tanečnému štúdiu Happy Dance. Tanec je to, čo nás baví a spája, čo je dôležitý fakt, že krásny a nezabudnuteľný pocit zostáva na oboch stranách . Už teraz sa tešíme na ďalšiu plesovú sezónu, ktorá sa bude niesť v noblese a elegancii.
Bc. Ivana Sviežená

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance

Plesová sezóna Happy Dance


 
 

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V dňoch 13. – 17.2.2017 sa uskutočnil pre žiakov 7. až  9. ročníka ZŠ J. A. Komenského základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Relax Center Plejsy.  Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Počas lyžiarskeho týždňa získavali zručnosti v nosení a ovládaní lyží, učili sa základný zjazdový postoj,  jazdu na vleku,  brzdiť obojstranným prívratom. Naučili  sa oblúky v obojstrannom prívrate tzv. pluhu, zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti. Tí zdatnejší sa učili lyžovať carvingovým štýlom. Lyžiarsky kurz nebol však len o učení sa, ale aj o zábave. Hlavne vo večerných hodinách v rámci programu sa konalo KARAOKE, čí zábavný program v podobe súťaží a mnoho iného zaujímavého.  Tiež si vo voľnom čase mohli zahrať rôzne hry v herni hotela a zaplávať si v bazéne.  V závere kurzu sa konali lyžiarske preteky, v ktorých si žiaci mohli vyskúšať svoje nadobudnuté zručnosti. Zažili krásny slnečný týždeň, v prekrásnej prírode s množstvom snehu a so super zábavou.

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ J. A. Komenského


 
 

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!Vytlačiť
 

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj našou Hviezdoslavkou a nádherne vyzdobenou telocvičňou sa dňa 23.2.2017 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti prezlečené do originálnych masiek a kostýmov sa zabávali, tancovali a súťažili v disciplínach, ktoré pre nich s radosťou pripravili pani učiteľky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Samozrejme, že aj tento karneval sme ukončili ľudovým zvykom – pochovávaním basy – pod vedením p. učiteľa O. Barana. Tento krásny program ocenili najmä naši prváčikovia, ktorí takýto super školský karneval zažili prvýkrát. Už teraz sa nevieme dočkať na ďalší!

                                                                                                          Z. Debnárová

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

 


 
 

Zdravý olovrant na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Zdravie je najväčším a najdrahším darom človeka. Závisí od spôsobu života, a teda aj od stravy, ktorú konzumujeme. Pre našich najmenších, prváčikov, sme v ŠKD zorganizovali popoludnie so zdravými potravinami. Deti sa presvedčili, že chutné dobroty sa dajú pripraviť i z netradičných a menej populárnych potravín. Súčasne sa zoznámili s potravinami, ako je  špaldová celozrnná múka, trstinový cukor a sójový syr. Pomáhali pri príprave mrkvového koláča a fazuľovej nátierky. Výsledok popoludňajšieho snaženia veľmi rýchlo zmizol v ich bruškách. Sľúbili sme si, že zdravý olovrant si ešte zopakujeme a opäť sa zoznámime s potravinami, ktoré sú zdravé a chutné.

                         PaedDr. E. Slabejová

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke


 
 

Športový zážitok žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách sveta v biatlone Vytlačiť
 

V dňoch 22.2. – 28.2.2017 sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí konali Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone.

Na tomto vrcholovom športovom podujatí štartoval v drese Slovenskej biatlonovej reprezentácie kadetov bývalý žiak ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca, Lukáš Ottinger, na ktorého sme právom hrdí.

Ani chvíľu sme neváhali a hneď v prvý deň majstrovstiev sme sa rozhodli zorganizovať školský zájazd. Takmer 40 žiakov našej školy cestovalo do dejiska majstrovstiev povzbudiť nášho Lukáša vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km. V nepríjemnom, daždivom počasí a silnej konkurencii biatlonistov z rôznych krajín sveta Lukáša Ottingera síce trochu zradila streľba, no aj napriek tomu dokázal, že v tomto športe ho čaká skvelá budúcnosť.

Z Osrblia sme sa všetci vrátili uzimení, no s množstvom pekných športových zážitkov.

Lukášovi želáme pevné zdravie a veľa športových úspechov v jeho úspešnej kariére v drese Slovenskej biatlonovej reprezentácie.  

Športový zážitok žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách sveta v biatlone

 

                                                                                                        J.K.


 
 

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

V pondelok 20. februára sa chodby Základnej školy J. A. Komenského  zaplnili viac ako inokedy. Deň otvorených dverí sa vydaril. Ďakujeme všetkým priaznivcom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa prišli pozrieť, ako to u nás funguje. Potešil nás záujem rodičom hlavne na prvom stupni. Je dôležité prežiť spoločne s deťmi, ako prebieha školský život a na chvíľu sa ponoriť do školských lavíc. V triedach sa striedali rodičia, starí rodičia a prišli sa informovať aj rodičia budúcich prváčikov, čo nás veľmi teší, že prejavujú o našu školu záujem. K nahliadnutiu mali všetky priestory školy aj zákutia ako telocvičňa, či zrenovovaná herňa. Ak sa Vám nepodarilo uvoľniť v tento deň a prísť nás pozrieť, naša škola je otvorená každému a kedykoľvek, tešíme sa Vás a z úspechov našich žiakov a riadime sa slávnym výrokom:

Dobrá škola robí človeka lepším. Ján Amos Komenský

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

Deň otvorených dverí v ZŠ J. A. Komenského

 


 
 

Litovel jako hanácké městoVytlačiť
 

Haná je široká oblast zasahující velkou část střední Moravy od Litovle a Olomouce na severu až po Kroměříž a Vyškov na jihu.

Co se o Hané ví jistě – je to kraj rovinatý a úrodný. Hanácká černozem přeje obilí, řepě, kukuřici i v posledních letech tak kritizované řepce olejce. Zemědělskému zaměření odpovídají i typické selské grunty, které se v tradiční či zmodernizované podobě nacházejí v každé vesnici. Široká vrata otevírající se na náves umožnila vozu s koňmi projet přes dvůr a sad rovnou na pole za humny.

Co se o Hané traduje – že její obyvatelé, Hanáci, bodří to sedláci, jsou lidé rozvážní a pomalí a také spíše šetrní než štědří.

Co Hané zůstalo z její minulosti – to je vedle folkloru udržovaného tanečními a hudebními soubory také hanácké nářečí. Hanáčtina je jazyk dosud živý na vesnicích, kde jím často mluví zvlášť střední a starší generace, a snadno zaslechnutelný i v Litovli, která má k venkovu blízko. Není výjimkou, že úředník, učitel nebo jiný profesionál spisovného jazyka českého přijde domů, shodí sako a začne „plkat po hanáckô“. Hanácky, hanácky, to se snadno řekne, ale jak vlastně zní ta správná hanáčtina? Je to ta, kterou se mluví na Holešovsku? Na Prostějovsku? Nebo na Litovelsku? Správně tušíte, že ta správná je ta naše. Ať jsme odkudkoli. A za tím si stojíme.    

A aby nám nezanikla (mladá generace ji přece jen už tak moc nepoužívá), podnikají se pro propagaci hanáčtiny nejrůznější kroky. Tak třeba v Litovli máme Hanáckou ambasádu. Ambasadoři se scházejí několikrát do roka, aby s lidmi pobesedovali v hanáčtině na nejrůznější témata. Čas od času vyjde nějaká hanácká kniha. Litovelským odborníkem na knihy psané nářečím, jimž nechybí vtip, je místní knihkupec Petr Linduška, který se odhodlal vydat i Hanáckó konverzacô pro Pražákê, okolični a iny cêzênce. Kdybyste se v Litovli nemohli domluvit, zajděte do knihkupectví na náměstí, jistě tam ještě pár kousků má. Zapomenout nesmíme na hanáckou hymnu, kterou před několika lety zkomponovali členové kapely Stracené ráj (takto jedné z mála moderních bigbítových kapel, které zpívají v hanáčtině) a která platí pro celý Mikroregion Litovelsko. Stréca Pepina zase můžeme často zaslechnout v rádiu (rádiu Haná, abychom byli přesní), jak tam hanácky rozumuje nad tématy, co přináší život. Odkazuje trošičku na slavné postavy stréčka Křópala a Jozéfka Melhôbô pocházející z nedaleké Choliny, kteří za první republiky bavili publikum v celé zemi svými hanáckými povídačkami z rozhlasu, gramofonu i přímo na jevišti.

Ale správná Haná, to samozřejmě není jen nářečí. Řada obcí má své folklorní soubory a Litovel není výjimkou. Soubor Hanačka, který v našem městě působí už několik desítek let, se věnuje především lidovému tanci (i když svého času nacvičil i pásmo lidových zvyků Hanácká svatba). Je jasné, že rozvážnost našeho lidu se promítla i do tanců, které jsou pomalé a dbají na to, aby vynikly široké a dlouhé sukně Hanaček, vyšívané kordulky, pentle i vesty Hanáků, složitě uvazovaný šátek i zřasený nákrčník a široké rukávce na krojích žen. Haná byla historicky bohatou krajinou a proto i hanácké kroje jsou bohaté, nákladné... a náročné na údržbu.

V krojích můžeme viděti i Hanáckó môzêkô, kapelu z Litovle, v jejímž středu stojí cimbál a v jejímž repertoáru jsou desítky lidových písniček našeho kraje.

A abychom se rozloučili stylově, přidáme pár slov v našem rodném nářečí:

Toš přêndite k nám a sami ôvizete, jak je ô nás pěkně. Boži môka v polách, kvitka na lôkách, rêbê v Moravě, srnkê v lese (pravda, ê komáři, to toť ale nebôdem vêkládat), lêdi všôde... Šak si to dovedete představit. Bať že ja.

Helena Kaštilová

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město

Litovel jako hanácké město


 
 

Zocháči objavovaliVytlačiť
 

Projektový týždeň v ZŠ I .B. Zocha sa zameriava predovšetkým na zmysluplné používanie teoretických poznatkov pri napĺňaní zámerov a cieľov prierezových tém. Naučiť sa niečo nové zaujímavou formou bolo cieľom projektového týždňa, ktorý prebiehal  na prelome januára a februára.  Prostredníctvom informácií získaných v odbornej literatúre a na internete žiaci pátrali po nových poznatkoch týkajúcich sa pridelenej témy v jednotlivých ročníkoch. Témy nadväzovali na seba a vytvárali ohnivká vedomostí, ktoré spájali do celkov. Moderná doba si vyžaduje neustále pracovať s informáciami, ktoré je potrebné spájať do súvislostí a hľadať nové riešenia. Žiaci so záujmom a nadšením pracovali vo vytvorených tímoch. Súčasťou ich práce bola vzájomná komunikácia, podpora a nadšenie z hľadania a objavovania nových poznatkov. Získané vedomosti uplatnili pri vytváraní zaujímavých projektov. Okrem rodnej reči bolo počuť aj informácie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Vyvrcholením bola prezentácia projektov, ktorou potvrdili schopnosti pracovať s informáciami a vedieť ich uplatniť v praktickom živote.

Mgr. Alica Kočišová

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali

Zocháči objavovali


 
 

Revúcke guľky Vytlačiť
 

Tradičná slovenská kuchyňa skrýva mnoho pokladov, ktoré sú nám viac i menej známe. Revúca rozprestierajúca sa v srdci regiónu Gemer ponúka pestrú ponuku gemerskej kuchyne, avšak najznámejším gurmánskym potešením nášho mesta je ochutnávka tradičnej revúckej špeciality „revúcke guľky“. Ich hlavnou ingredienciou sú zemiaky a údené mäso. Podávajú sa s kyseľom, masťou a opraženou cibuľkou alebo kyslou kapustou. Tento pokrm obľubovali už študenti Prvého slovenského gymnázia, o čom svedčí aj úryvok z diela Úvod k vakáciám od Martina Kukučína, v ktorom spomína na svoje gymnaziálne štúdiá a chutné revúcke zemiakovo-mäsové guľky:

„Už napríklad len tie guľky revúcke! Jak sucho som ich tu odbavil, kdežto ony tak hladko kĺzali sa dolu hrdlom! A ten kyseľ, čo bol na nich! Že je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že vedia, ako musia zahynúť, hádžu sa doň. Utopia sa vďačne, len keď im je daná príležitosť v kyseli si pohovieť. A sú ešte veselé, čo i pieseň ukazuje: ,Chlapci, buďme veselí ako mucha v kyseli…‘Ej, guľky, to je jedlo, ale darmo budem o nich teoretizovať!“

O našich revúckych guľkách ste sa mohli dočítať aj v najstaršom slovenskom umeleckom mesačníku pre deti a rodiny - v časopise Slniečko. Pre tých, ktorým sa časopis do rúk nedostal, prinášame krátky pútavý príbeh o význame revúckych guliek pri vzniku revúckeho gymnázia    z pera autora Ondreja Sliackeho a ilustrátora Juraja Martišku. 

 

Zdroj: Slniečko. - Roč. 71, č. 2 (2016), s. 8-11

Text: MsÚ

Revúcke guľky

Revúcke guľky

Revúcke guľky

Revúcke guľky


 
 

Úspešní zo ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Vo štvrtok, 16.2.2017 sa  Banskej Bystrici konalo 3. kolo pretekov Bavme deti športom,  ktorého sa  zúčastnilo spolu 6 družstiev, tri družstvá v súťaži pre základné školy a tri družstvá v súťaži pre atletické škôlky. Našich najmenších   športovcov prišli povzbudiť i deti z Katolíckej materskej školy Revúca. Deti skontrolovali  v akých disciplínach budú súťažiť, ak ešte trochu porastú. Deti súťažili vo všetkých desiatich disciplínach, v siedmich v prvom kole a v troch v druhom kole, kde opäť súťažili družstvá medzi sebou.
V súťaži pre atletické škôlky sa víťazom stalo družstvo zo ZŠ  s MŠ Pionierska 2 Brezno, na striebornej priečke sa umiestnilo  naše družstvo zo ZŠ J. A.  Komenského Revúca a strieborné odznaky získalo družstvo z AK Danica Zvolen..

Školské obvodné majstrovstvá vo florbale pod názvom FLORBAL CUP 2016/2017, ktoré sa konali v GMK v Revúcej  bolo pre žiačky našej Základnej školy J. A. Komenského  veľmi úspešné – obsadili  prvé miesto a postupujú do regionálneho kola.  V rozhodujúcom zápase sme vyhrali nad družstvom domácich.

Dňa 14.2.2017 sa konalo v ZŠ Hviezdoslavova obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovala  žiačka Evka  Candelária Fumero Diaz. V kategórii F obsadila najvyššiu priečku – prvé  miesto a postupuje do krajského kola.   V danej kategórii bola jedinou úspešnou riešiteľkou zadaných úloh.

Naša základná škola hostila okresné kolo Geografickej olympiády. S náročnými otázkami a s tvrdou konkurenciou si bravúrne poradili naši žiaci. Marek Medvec a Tamarka Molentová obsadili v svojich kategóriách skvelé druhé miesta.

Blahoželáme aj našim volejbalistom, ktorí sa na krajskom kole vo volejbale žiakov ZŠ umiestnili na skvelom druhom mieste. Doslova o chlp im uniklo víťazstvo a postup na celoslovenské kolo, keď prehrali v tajbrejku vo finále s družstvom z Poltára.

Dňa 8.2.2017 sa konalo v GMK  v Revúcej obvodné kolo vo florbale žiakov ZŠ za účasti 5 družstiev. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo  chlapcov, ktoré po ťažkom boji s družstvom GMK obsadilo vynikajúce druhé miesto. 

V januári sa v CVČ v Tornale konalo okresné kolo 66. ročníka Matematickej olympiády kategórie Z9 a Z5. Našu školu úspešne reprezentovali naše žiačky deviateho ročníka Ivana Urbániková a Petra Mladšia a obidve skončili, ako úspešné riešiteľky na druhom mieste.

Ďakujeme všetkým menovaným za úspešnú reprezentáciu školy, nášho mesta a tiež pedagógom školy a rodičom za ich vzornú prípravu.

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského

Úspešní zo ZS J. A. Komenského


 
 

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcovýVytlačiť
 

V piatok večer,17.februára sa v spoločenskej miestnosti Alfa mestského domu kultúry objavil vysoký výskyt krojových, ľudových a folklórnych prvkov na jeden meter štvorcový. Mestské kultúrne stredisko a folklórny súbor Lykovec usporiadali a hostili priaznivcov ľudovej hudby a folklóru na 1.krojovanej fašiangovej veselici.

Vestibul mestského kultúrneho strediska sa zmenil na chyžošku, ktorá ponúkla obraz života v dedinskej kuchyni a navodila tú správnu atmosféru hneď pri príchode. Samotná veselica sa konala na poschodí v kolešni ( spoločenská miestnosť Alfa).

 Pri vstupe do kolešne ste pocítili vôňu ľanu, konope a dreva, ktorú vydávali tkané pokrovce, ručne vyšívané a hačkované utierky,obrusy a zástery, svietniky z brezového dreva, a dekorácie z vrecoviny. Hostí okrem prípitku-trúnka z domácej hruškovice alebo vína a chleba s masťou a cibuľou na zrovnanie dychu ,vítala ručne vyšívaná plátená nástenka s odkazom Vitaj milý hosť. Tieto nástenky  s ručne vyšívanými odkazmi sa bežne vyskytovali v príbytkoch  ľudí na dedine a vyjadrovali odkazy alebo myšlienky ich obyvateľov. Na stoloch trónili samé domáce fašiangové dobroty- šišky, pagáčiky, štrúdle a maľované medovníky. Všetky tieto elementy spolu s ľudovou modrotlačou, kuchynským náradím a v neposlednej miere s ľudovou muzikou Dominika Václava a 160 hosťami v krojoch alebo v odevoch s ľudovými prvkami vytvárali krásny, pestrý obraz dedinskej kolešne. Nechýbala ani naturálna tombola pripomínajúca jarmočný stánok s domácimi výrobkami a ručne zhotovenými výšivkami. Aby sme nezabudli, že sme na dedine, na Gemeri, v úvode sa rozprávalo gemerským nárečím a členovia folklórneho súboru Lykovec zaspievali ľudové piesne, zatancovali tance z Gemera a vytancovali richtárku Evu Cireňovú. Tlieskali im aj kolegovia-členovia súborov Šumiačan a Dubina z Rožňavy, ktorí sa tiež prišli zabávať na našu veselicu. A že bola dobrá, kde vládla družná, vľúdna atmosféra svedčí fakt, že hostia sa rozchádzali až nad ránom. Ani o hlade nikto neostal V šírom poli (v zasadačke MsKS) sa podávala kapustnica, pečený diviak a pečené klobásy.

 Vedúce súboru Lykovec Natália Poprocká, Alena Ďurkovičová a Mariana Poprocká ďakujú členom súboru a všetkým za ochotu , ktorou priložili ruku k dielu. Sú dojaté ústretovosťou Revúčanov, ktorí požičali ľudové a folklórne prvky z vlastných domácností, a ktorými organizátori zdobili, zdobili a precizovali detaily. Šéfky si pochvaľujú aj dobrú spoluprácu s mestským kultúrnym strediskom a všetkými zainteresovanými na prípravách podujatia. Ďakujú sponzorom Mestské lesy Revúca, Miroslav Belák a všetkým, čo nezištne prispeli do tomboly doma vyrobenými produktami. Spokojnosť návštevníkov a organizátorov sú zárukou, že budúci rok sa stretneme na 2.ročníku veselice. Text a foto: Katarína Kvetková

Viacej foto v fotogalérií.

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový

To tu ešte nebolo alebo vysoká koncentrácia folklórnych prvkov na meter štvorcový


 
 

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

V piatok 13.2.2017 sa Základná škola J. A. Komenského, presnejšie školská jedáleň,  premenila na prekrásny rozprávkový svet. Konal sa dlho očakávaný karneval, fašiangové oslavy. Karneval každoročne organizuje Školský klub detí pri ZŠ. Zúčastnili sa ho nielen deti zo ŠKD, ale aj ich spolužiaci z ročníkov 1. až 4.

Masky od výmyslu sveta sa predviedli rodičom a spolužiakom a veru bolo na čo pozerať. Bolo vidieť, že rodičia spolu so svojimi deťmi nenechali nič na náhodu, ale doma usilovne niekoľko dní pred karnevalom usilovne zhotovovali masky. Nechýbala  hudba a tiež nechýbali ani zábavné súťaže a bohatá tombola.

Sme veľmi radi, že sa detičky spolu so svojimi rodičmi dobre zabavili a ďakujeme pani vychovávateľkám za prípravu prekrásnej akcie. 

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského

Rozprávkový svet v ZŠ J. A. Komenského


 
 

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKAVytlačiť
 

Každý rok v období fašiangov sa naša materská škola zmení na hudobnú školu podobnú tej známej televíznej, v ktorej ujo Doremifák, alias fenomenálny Jozef Króner otváral deťom bránu do sveta hudby. Túto pomyselnú bránu otvárajú aj pani učiteľky našej materskej školy na Clementisovej ulici v Revúcej.

Malí potencionálni milovníci hudby sa prijateľnou formou oboznámili s ľudovými i umelými piesňami, ktoré si i sami s chuťou zaspievali. Zistili okrem iného, že pieseň môže byť pomalá i rýchla, smutná i žartovná.

Doprevádzala ich kapela, ktorú tvorili pani učiteľky zo škôlky spolu so svojimi obľúbenými nástrojmi: klavírom, harmonikou, husľami, violončelom a flautou. Dozvedeli sa tiež čo spôsobuje vibrovanie v hrdle a ako funguje ľudský hlas. Pani učiteľky sa ukázali nielen ako hudobníčky, ale aj ako dobré speváčky, pre ktoré nie je problém spievať aj viachlasne.

Cez počúvanie symfonickej skladby Rimskeho-Korsakova  Šeherezáda, sa preniesli do kráľovského paláca ku krásnej princeznej. Deti spomínanú skladbu počúvali tichučko, ako mušky, ako sa na pravých poslucháčov patrí.

Na záver, keďže je čas maškarných plesov, si zatancovali na pieseň Uja Luba – Karneval.

                                                                                                          Mgr. Iveta Živnerová

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA

HUDOBNÁ ŠKOLA UJA DOREMIFÁKA


 
 

Pásový schodolez pre imobilnýchVytlačiť
 

Na  základe  žiadosti   bola  v roku  2016   poskytnutá   mestu  Revúca      prostredníctvom Ministerstva  financií  SR    účelová   dotácia   vo  výške   4.500,-eur,  na  základe  ktorej   bol zakúpený  pásový  schodolez    pre  zabezpečenie  bezbariérového  prístupu   pre    imobilných  v  objekte     Mestského domu kultúry  v  Revúcej.    Schodolez  je  prenosný,   skladateľný   a zabezpečí prepravu imobilnej osoby na invalidnom vozíku. Je možné ho prepravovať a použiť aj na iných schodiskách, resp. v iných objektoch.    Zabezpečením   pásového   schodolezu    bude   ľuďom   trpiacim   telesným   hendikepom  poskytnutá služba na  prekonávanie architektonických bariér  vo  verejných priestoroch.

Pásový schodolez pre imobilných


 
 

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v RevúcejVytlačiť
 

„Keď šašovia ožívajú, fašiangy sa začínajú.

Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari“.

 

             Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme “ zase “. No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto  pani riaditeľka a p. učiteľky z našej  materskej školy na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej sa rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roku svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval...?“, alebo„...aká budeš maska...?“ bolo nespočetné množstvo. Až konečne prišiel deň D- 9. február 2017, keď  sa  celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, ktorá sa premiestnila do jedálni ZŠ J.A.Komenského, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, čarodejníci, piráti, kovboji, klauni, Batmani,  ale i zvieratká – lienka, zajačik, tiger. Škola ožila vravou a veselou hudbou. Čakalo tu na deti a rodičov prekvapenie :  animátori , ktorí rozveselili malých aj veľkých. Bola to riadna zábava. Masky súťažili, hrali sa a tancovali. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžas-né, každé zvíťazilo, a aj každé dostalo sladkú  odmenou. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Vďaka patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry našim deťom.

Bc. Alena Klimešová, MŠ Ul. Vl. Clementisa , Revúca

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

Fašiangový karneval Materskej školy Vl. Clementisa v Revúcej

 


 
 

Babičkina lekáreňVytlačiť
 

V zimnom období nás viac ako inokedy prenasledujú rôzne choroby.
Prečo je to tak a ako sa im ubrániť sme si rozprávali  v Školskom klube detí pri Základnej škole J. A. Komenského . Povedali sme si, ako si v zime môžeme zvýšiť odolnosť organizmu a ako vyhnať začínajúcu chorobu aj bez tabletiek. Deti si ovoňali sušené liečivé bylinky, dozvedeli sa, ktorá bylina pomôže pri liečení prechladnutia, ktorá pri kašli, zápale, či iných zdravotných problémoch. Ochutnali sme čaje z medovky, mäty, harmančeka, šalvie šípok i žihľavy. Povedali sme si aj o liečivých účinkoch medu a význame včielok pre ľudí. A keďže k čaju chutí aj čajové pečivo, zahryzli sme si k nemu aj troška tejto dobroty.
Na záver si deti vymaľovali pracovné listy , na ktorých boli znázornené včelie plásty, do ktorých nosia včielky peľ, z ktorého vyrábajú zlatistý med .
Na jar, keď sa príroda prebudí, pôjdeme sa pozrieť na lúku, ktoré liečivé bylinky nám vyrastú ako prvé.

ŠKD

Babičkina lekáreň

Babičkina lekáreň

Babičkina lekáreň


 
 

Klauniáda na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Vo štvrtok,  9.februára,  prijali   pozvanie  do  Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej budúci prváci. Keďže sú Fašiangy, čas  plesov a karnevalov, pri dverách ich vítal  šašo Jašo. Odprevadil  ich do tried, kde už na deti čakalo prekvapenie, dopoludnie plné hier a zábavy. Spolu sme odhalili odpovede na mnohé hádanky, hrali sme sa, tvorili a vyrábali.  Naučili sme sa pesničku a v tanci sme si rozcvičili rúčky i nôžky. Po ťažkej práci sa deti dočkali sladkej odmeny. V telocvični na deti čakalo ďalšie milé prekvapenie. Naši žiaci si pre malých kamarátov pripravili divadelné predstavenie. Záverečná pesnička roztancovala aj škôlkarov a spolu so Snehulienkou a siedmimi trpaslíkmi sme si zatancovali všetci. Milé dopoludnie sa skončilo a my sa už na našich kamarátov tešíme pri zápise do našej školy  a ďalších akciách.

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke

Klauniáda na Hviezdoslavke


 
 

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤVytlačiť
 

Už škôlkari poznajú pojmy ako vlasť, Slovensko, republika, alebo aké rieky tečú cez našu krajinu. Dňa 3.2.2017, v piatok, v období, keď si pripomíname oslobodenie Revúcej, v jabĺčkovej triede pani učiteľky pripravili zaujímavé dopoludnie. Deti  privítali svojich kamarátov z jahôdkovej a slivkovej triedy. Nebola to iba obyčajná návšteva. Stretli sa tu preto, aby si  zmerali sily v tom., kto lepšie pozná naše mesto a vlasť. Teda, súťažili v poznatkoch o SLOVENSKEJ REPUBLIKE a o svojom bydlisku  REVÚCEJ. Bol to vedomostný kvíz - POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ.

Súťažili trojčlenné družstvá z jahôdkovej a jabĺčkovej triedy, slivková trieda ich povzbudzovala. Družstvá za každú správnu odpoveď dostali nielen bod - červený, alebo žltý kvietok, ale aj veľký potlesk od divákov.

V závere porota  body - kvietky spočítala. Obidve družstvá všetky otázky zvládli na výbornú, dostali plný počet bodov. Na počesť víťazov zaznela slovenská hymna, na ktorú deti vynikajúco zareagovali. Odmenou pre víťazov bola medaila, omaľovánka a samozrejme nechýbala sladkosť i pre super divákov.

 

Eva Jahodníková, MŠ Ul. VL. Clementisa, Revúca

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ

POZNAJ SVOJE MESTO A SVOJU VLASŤ


 
 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPERVytlačiť
 

Býva už osvedčenou dlhoročnou tradíciou, že v Základnej škole J. A. Komenského  pracuje školská JA firma. Simuluje reálne podnikateľské prostredie akciovej spoločnosti, podniká v oblasti cestovného ruchu, pripravuje školské akcie pre mladších žiakov, predáva akcie zamestnancom a pravidelne dosahuje zo svojej činnosti zisk. Tento potom prerozdeľuje akcionárom vo forme dividend a čo je hlavné, jej zamestnanci majú zo svojich výsledkov radosť, ktorá ich motivuje do ďalšieho pracovného života. Dňa 26. januára sa konalo ustanovujúce zhromaždenie JA firmy Gacoper, na ktorom boli akcionári oboznámení so stanovami spoločnosti, podnikateľským a finančným plánom. Už len držať palce firme, aby sa jej darilo a okrem zisku priniesla aj celý rad podnikateľských skúsenosti zamestnancom – žiakom školy.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER

Ustanovujúce Valné zhromaždenie JA firmy GACOPER


 
 

In Memoriam Dušan DubovskýVytlačiť
 

„Dokážeme povýšiť povinnosť na samozrejmosť,

čím pozdvihneme svoje duchovné hodnoty i osobnosť

a ľahšie ochránime dedovizeň pre tých,

ktorí po nás prídu,

a tí ju určite potrebovať budú!“

                                                                                                                      Dušan Dubovský

 

Ubehol už rok, čo nie je medzi nami divadelný ochotník, kultúrny a literárny historik, zberateľ s národopisným zameraním, knižný grafik, publicista, biografista, organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života, Dušan Dubovský. Dušan Dubovský sa narodil 16. augusta 1943 v Krupine. V Revúcej žil od októbra 1964.  Svoj život zasvätil mestu Prvého slovenského gymnázia a jeho histórii. Vzťah k mestu vyjadril predovšetkým svojimi dokumentárnymi fotografiami a publicistickou činnosťou. Fotografoval premeny mesta a zároveň ako zberateľ historických fragmentov skladal mozaiku dejinných udalostí. Urobil viac ako tri desiatky autorských výstav fotografií a dokumentov z minulosti a prítomnosti Revúcej a Slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia. Stovky jeho článkov a fotografií boli uverejnené v rôznych novinách, časopisoch a publikáciách. Vyšlo mu viac ako 40 druhov pohľadníc. Do tlače pripravil množstvo propagačných materiálov. Za svoju nenahraditeľnú prácu získaval mnohé vzácne ocenenia. Dušan Dubovský nás navždy opustil 7. februára 2016.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Text: Bc. Lucia Koreňová (Múzeum PSG)

Foto: MsÚ Revúca

In Memoriam Dušan Dubovský

In Memoriam Dušan Dubovský

In Memoriam Dušan Dubovský

 

 


 
 

Jedlá zmena v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

Žiaci v ZŠ I.B.Zocha mali v pondelok 30. 1. netradičnú veľkú prestávku. Zúčastnili sa experimentu – chutnali rôzne typy jabĺk, mali označiť tie, ktoré im najviac chutia a zároveň rozlíšiť, ktoré sú podľa nich z obchodu a striekané a ktoré sú domáce, z vlastnej záhrady, nestriekané. Tiež mohli ochutnať bezlepkovú bábovku a porovnať chuť klasických piškót a bezlepkových piškót.

Tí väčší vypĺňali anketu o zdravom stravovacom štýle. Pani učiteľky Špaldová a Tokárová zvedavcom odpovedali na rôzne otázky, ktoré sa týkajú zásad správneho stravovania alebo stravovania pri bezlepkovej diéte. Pani učiteľka Špaldová vysvetlila deťom napríklad aj to, že používať vajcia z domáceho chovu a nie z obchodu má aj veľký ekologický význam.

Z výsledkov ankety vyplynulo, že naši žiaci si doprajú raňajky a väčšina z nich uprednostňuje ovocie pred čokoládou.

Žiaci sa svorne vyjadrili, že sa už teraz tešia podobné akcie, počas ktorých sa dozvedia veľa zaujímavostí o stravovaní.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha

Jedlá zmena v ZŠ I.B.Zocha


 
 

Víťazstvo v regióne patrí chlapcom zo ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Dňa 1.2.2017 sa v ZŠ v Brezne konalo regionálne kolo vo volejbale chlapcov. Naše mesto a Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej reprezentovalo družstvo v zložení Jakub Barták, Matúš Ďuriška, Martin Grendel, Pavol Hoza, Martin Marchevský, Matej Paluš pod trénerským vedením Mgr. Petra Bolačeka. Súperom boli chlapci z Brezna. Zápas jednoznačne vyhrali naši chlapci. Družstvo chlapcov  týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z minulého roka a zároveň si opäť vybojovalo postup na Krajské majstrovstvá vo volejbale , ktoré sa uskutočnia  dňa 7.2. 2017 v Detve. Všetkým chlapcom, ktorí reprezentovali našu školu a naše mesto srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu !

Víťazstvo v regióne patrí chlapcom zo ZŠ J. A. Komenského


 
 

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mestaVytlačiť
 

Máme za sebou už druhé kolo atletickej štafety, ktoré sa konalo 26. januára v telocvični ZŠ J. A. Komenského.  Zúčastnili sa ho znovu družstvá všetkých troch materských škôl nášho mesta.

Naši milí škôlkari už vedeli, čo ich čaká a s prehľadom zvládli všetky disciplíny. A znovu sa najviac darilo detičkám z katolíckej škôlky, ktoré získali zlaté medaily. Len o jeden bodík menej nazbierali deti z MS Clementisa a MŠ Sládkovičova. Srdečne blahoželáme.

Už teraz sa tešíme na posledné záverečné kolo v mesiaci február, kedy víťazné družstvo získa Pohár riaditeľa ZŠ.

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta

2. kolo Atletickej štafety materských škôlok nášho mesta


 
 

Slávnostné otvorenie umelej ľadovej plochy Vytlačiť
 

Vo štvrtok 26.januára 2017 sa za prítomnosti primátorky mesta Evy Cireňovej, poslancov MsZ a pozvaných hostí konalo slávnostné otvorenie prevádzky umelej ľadovej plochy. Kvalitu a rovnosť ľadu hneď na mieste otestovali deti základných škôl  na korčuliach.Mesto   Revúca v období  septembra až novembra    minulého roku  realizovalo rekonštrukciu    umelej   ľadovej   plochy,na  Ul.Tomášikovej  v  Revúcej. Technický  stav  štadióna  už  neumožňoval    jeho  prevádzku s  umelou ľadovou plochou.  Predmetom   stavebných prác   bola  rekonštrukcia   umelej  ľadovej  plochy  s vytvorením  novej technologickej betónovej dosky  s novými rozvodmi  pre  chladenie  plochy a  rekonštrukcia technológie  strojovne. Taktiež  bol  zrekonštruovaný  kanál  s potrubnými rozvodmi, ktorý  sa nachádza medzi ľadovou plochou a prevádzkovou budovou.  Zrealizovaná bola montáž nových mantinelov s vymeniteľnými priehľadnými ochrannými doskami z polyetylénu, montáž  priehľadných prestrešení striedačiek a trestných lavíc, dodanie nových bránok  a  modernizácia  osvetlenia  ľadovej  plochy.  Za bránkami sú na konštrukcii umiestnené nové ochranné siete. Na štadióne je nainštalovaná  nová svetelná tabuľa. Zhotoviteľom stavby je   spoločnosť FROST-service s.r.o., Lednické Rovne  so zmluvnou cenou  564 tis. €.  V súvislosti s realizáciou stavby bola vykonaná oprava  a  údržba  sociálnych zariadení a  ostatných  interiérových  priestorov. Uskutočnené boli príslušné  revízie   elektrických zariadení  a monitorovacieho systému úniku čpavku. Mestu Revúca bol na realizáciu  zámeru   poskytnutý   regionálny  príspevok  zo  štátneho  rozpočtu  SR  prostredníctvom    Ministerstva  dopravy, výstavby   a  regionálneho rozvoja  SR  v sume  147.000 € a to  na  podporu  realizácie opatrení v súlade  s Akčným plánom rozvoja okresu Revúca, ktorý bol schválený uznesením vlády SR zo dňa 13.9.2016. V súčasnosti,  na základe  súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Banská Bystrica  a   ostatných   stanovísk    dotknutých  orgánov   verejnej  správy, na  zimnom  štadióne  zabezpečovaná   skúšobná  prevádzka   vrátane  korčuľovania   pre   verejnosť. V skúšobnej prevádzke sa preverí funkcia technických  a technologických zariadení stavby  v   prevádzkových podmienkach. Mesto  Revúca  po skončení a vyhodnotení  skúšobnej prevádzky  požiada  o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre danú stavbu. Text a foto: Katarína Kvetková

Viacej foto v fotogalérií.

Slávnostné otvorenie umelej ľadovej plochy


 
 

Družstvo dievčat z „Hviezdoslavky“ postupuje na krajské majstrovstvá v basketbaleVytlačiť
 

Dňa 30.1.2017 sa 7 - členné družstvo  žiačok našej školy v zložení  Bolečeková, Koreňová, Faklová, Bátoriová, Grendová, Motyčková a Hrbálová zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa konalo  v telocvični GMK Revúca.

Súperom našich dievčat bolo víťazné družstvo z okresného kola v Brezne - žiačky              ZŠ Čierny Balog. Aj napriek tomu, že stabilné hráčky družstva Vredíková a Vrbjarová sa zápasu nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov, naše družstvo vďaka výbornému kolektívnemu výkonu dievčatám z Čierneho Balogu v zápase nedalo šancu.

Výsledok zápasu :

ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca - ZŠ Čierny Balog    21 : 3 (10 : 2)

Družstvo dievčat týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z minulého roka a zároveň si opäť vybojovalo postup na Krajské majstrovstvá v basketbale, ktoré sa uskutočnia    dňa 9.3.2017 vo Zvolene.

Všetkým dievčatám, ktoré vzorne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy !

                                                                                                                                    Mgr.J.Kvetko

Družstvo dievčat z „Hviezdoslavky“ postupuje na krajské majstrovstvá v basketbale


 
 

Revúcki biatlonisti opäť bodovaliVytlačiť
 

Posledný januárový víkend patril opäť biatlonu. Dejiskom II.kola Viessmann pohár v biatlone bolo po Banskej Bystrici  Osrblie. V dňoch 28. - 29. 1. 2017 sa tu stretli pretekári všetkých žiackych kategórií ako aj všetci priaznivci tohto krásneho športu. Krásne slnečné počasie a perfektne upravené trate boli zárukou skvelého športového zážitku.

V sobotu 28.1. 2017 si pretekári zmerali svoje sily v rýchlostných pretekoch. Náš biatlonový klub Magnezit Revúca najúspešnejšie reprezentovala Emka Kapustová, ktorá vo svojej  kategórii 14-15 ročných žiačok s vynikajúcou streľbou (0+1) vybojovala pre naše farby skvelé 1.miesto. Zastúpenie sme mali aj v ďalších kategóriách. V kategórii 12-13 ročných žiakov sa predstavili Róbert Biž, ktorý so streľbou 1+4 obsadil 9. priečku a Tomáš Kuchta (4+1) obsadil 12. miesto. 12-13 ročné žiačky reprezentovala Tamarka Molentová. Úspešná streľba (1+1) a dobrýý bežecký výkon jej pomohli priblížiť sa k tým najlepším pretekárkam jej kategórie a získala skvelé 6.miesto. Na cenné kovy siahla opäť Saška Štempelová,ktorá v kategórii 10-11 ročných žiačok obsadila krásnu 3. priečku. Najmladšia pretekárka tejto kategórie v rámci slovenského pohára, Lenka Repáková obsadila pekné 9. miesto. O dve priečky vyššie na 7. mieste sa umiestnila Veronika Šteczová. Medailu mal takmer na dosah Markus Sklenárik, ktorý v kategórii 10-11 ročných žiakov získal 4. miesto. Hneď za ním na 5.mieste sa umiestnil Adrián Ottinger. Jankovi Levčákovi patrilo 11.miesto.

V nedeľu 29.1.2017 boli na programe vytrvalostné preteky, ktoré preverili fyzickú i psychickú kondíciu pretekárov. Žiaci absolvovali 1,5-násobnú dĺžku trate oproti rýchlostnému preteku a namiesto trestných kôl sa im pripočítavali za nezostrelené terče sekundy navyše. Emka Kapustová zopakovala svoj výborný výkon zo soboty. Streľba (0+1) a skvelý beh na lyžiach jej zabezpečili už štvrté prvenstvo tejto sezóny a je tak jasnou líderkou celkového rebríčka slovenského pohára žiačok. Róbert Biž so streľbou 1+1 získal 9.miesto a Tomáš Kuchta (3+1) 15. miesto. Tamara Molentová so streľbou 2+0 si udržala sobotňajšiu 6. priečku. Aj Saška Štempelová si udržala rovnako krásne 3.miesto z predchádzajúceho dňa . Hneď za ňou sa na 4.mieste umiestnila Veronika Šteczová. Lenka Repáková obsadila v silnej konkurencii starších „kolegýň“ 10.miesto. V najmladšej chlapčenskej kategórii si všetci traja naši pretekári zopakovali umiestnenie z predchádzajúceho dňa. Markus Sklenárik obsadil 4. miesto, Adrián Ottinger 5. miesto a Janko Levčák 11. miesto.

Najbližší pretek čaká našich športovcov opäť v Osrblí, 11.-12. februára. Želáme im veľa síl, úspechov a skvelých výkonov :-)

 

Mgr. Eva Molentová

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali

Revúcki biatlonisti opäť bodovali


 
 

Chráněná krajinná oblast Litovelské PomoravíVytlačiť
 

Odlesňování původní krajiny a její přeměna na krajinu zemědělskou probíhala zejména v nížinných oblastech, proto jsou dnes tyto oblasti velmi silně pozměněné, s minimem přírodních biotopů. O to vyšší význam je nutno přikládat těm místům, kde se podařilo do dnešních dnů původní charakter nížinné krajiny zachovat. Jednou z mála takových oblastí v České republice je chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (CHKO LP), v jejímž centru leží právě město Litovel.

CHKO LP lze rozdělit do dvou základních celků. Prvním je část nížinná, představovaná lužními lesy protékanými řekou Moravou, v převážné délce svého toku přirozeně meandrující, spolu s přítoky a bočními rameny. Na řeku a lužní lesy pak navazují nivní louky. Unikátnost území je daná především přirozenou dynamikou vodního režimu. Zejména v jarních měsících dochází k rozvodnění řeky Moravy a zaplavení prakticky celého lužního lesa a značné části luk. Po opadnutí vody zde zůstávají větší i menší vodní plošky hostící nepřeberné množství mnohdy i velmi vzácných organismů. Namátkově lze vzpomenout např. kriticky ohrožené korýše žábronožky sněžní a listonohy jarní, typickými obyvateli tůní jsou i obojživelníci. Po vyschnutí tůní v nich život utichá, vrací se s další záplavou. Přirozeně strukturované lužní lesy, kde nechybí ani přestárlé, odumírající stromy, poskytují útočiště mnohému vzácnému hmyzu, ptákům i savcům, např. stromovým netopýrům. V předjaří navíc rozkvetou lesy koberci jarních květin, sněženek, bledulí, dymnivek, sasanek i jiných. Tyto rostliny musejí vykvést velmi rychle, aby využily slunečních paprsků dopadajících až na zem. Jakmile stromy rozvinou své listoví, panuje i v poledne v lužním lese spíše polostín, což snáší pouze omezený počet rostlinných druhů. Zdejší lužní lesy, jako přirozené místo rozlivu povodňových vod, také velmi dobře chrání okolní sídla před záplavami. Menší povodně absorbují zcela, ty větší výrazně oslabí. Toho si byli dobře vědomi zdejší obyvatelé již ve středověku. Od těchto dob místní lidé systémem tzv. „selských hrází“ zadržovali vodu v lese či na loukách a chránili tak svá obydlí před záplavou. Část těchto hrází je dodnes zachována a i dnešní protipovodňové plány se tímto systémem hrází inspirují.

Druhou částí CHKO je část pahorkatinná, v převážně části pokrytá přirozenými listnatými lesy, která je představována masivem Doubravy a vápencovým vrchem Třesínem. Nejznámější součástí Třesína jsou Mladečské jeskyně, které jsou dnes považovány za nejstarší naleziště pozůstatků moderního člověka ve střední Evropě (jeskyně jím byly obývány již před více než 30 tisíci lety).

Ochrana přírody v CHKO LP se odehrává na několika úrovních. Nezastupitelnou roli má osvěta a výchova, ať již formou přednášek, exkurzí nebo budováním a údržbou sítě naučných stezek. Před několika lety bylo vybudováno i návštěvnické středisko (tzv. Dům přírody Litovelského Pomoraví). Další náplní práce je neustálá komunikace jak s úřady, tak i s nejrůznějšími žadateli ohledně jejich plánů na využívání území, které by mohly ohrozit stav zdejší přírody. Třetí hlavní náplní činnosti je financování činností vedoucích k údržbě nebo zlepšení stavu přírodních biotopů a populací ohrožených druhů (příspěvky na kosení luk, výsadbu a ochranu vzácných druhů dřevin, úklid odpadků,…).

CHKO LP byla zřízena v roce 1990 na ploše více než 90 km2. Území je zároveň v rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 vyhlášeno za tzv. ptačí oblast a v převážné své ploše i za evropsky významnou lokalitu. Nížinná část CHKO LP je navíc součástí prestižního seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. Je tedy zjevné, že svým významem dalece přesahuje hranice České republiky, a proto si lze jen přát, aby se záchrana tohoto území do budoucna podařila.

Ondřej Dočkal,

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

foto: Jan Vrbický

meandrující Morava

meandrující Morava

louka v PR Plané loučky

louka v PR Plané loučky

žábronožky sněžní

žábronožky sněžní

listonoh jarní

listonoh jarní

kuňka obecná samec

kuňka obecná samec

jasoň dymnivkový

jasoň dymnivkový

bledule jarní

bledule jarní

les plný dymnivek

les plný dymnivek

sasanka pryskyřníková

sasanka pryskyřníková

kosatec sibiřský

kosatec sibiřský

zapalice žluťuchovitá

zapalice žluťuchovitá

periodická tůň

periodická tůň

periodická tůň malá

periodická tůň malá


 
 

ZOCHÁČI LYŽIARIVytlačiť
 

My, Zocháči, dnes už úspešní absolventi Lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu na Donovaloch, teda LYŽIARI, si z jedného nezabudnuteľného týždňa odnášame skvelé zážitky.

Radi spomíname na to, ako nás ráno, 19. 1. 2017, rodičia odprevadili pred školu. Lyže, lyžiarky, korčule, kufre a KUFRISKÁ sme nechali na rodičov a na pána šoféra, nastúpili sme do autobusu a nadšení i plní očakávaní sme vyrazili do hôr. Hneď po príchode sme sa prekvapivo sťažka vtesnali do lyžiarok, ale o to ľahšie sme skočili na lyže. Teda väčšina z nás, pretože niektorí sa s týmto „nemotorným“ športovým čudom stretli prvýkrát. Zoznámili sme sa s lyžiarskym svahom, pred ktorým sme mali ešte niektorí rešpekt a boli sme vďační lanovke, na ktorej sme mohli oddychovať v náročnejších lyžiarskych úsekoch dňa. Keď nás priviezli do útulného, teplého, nám už známeho penziónu Javorina, vybalili sme sa, trochu sme si oddýchli a oboznámili sme sa s okolím.

               Prvý večer sme si vypočuli niečo o bezpečnosti na lyžiarskom svahu aj o teórii lyžovania. Každý deň kurzu sme začínali výbornými výdatnými raňajkami, po ktorých sme vyrážali na svah. Počas dňa sme lyžovali dvakrát – dopoludnia a popoludní. Každý večer pre nás učitelia vymysleli zaujímavý program.

Druhý večer sa niesol v znení „Izba baví izbu“. Najzaujímavejšia bola asi pantomíma, do ktorej sa zapojili aj učitelia. Fascinovalo nás aj vystúpenie nášho kamaráta Mateja s kartami.

Už v tretí deň sme boli z lyžovania unavení, no vďaka zábave bolo všetko super. Mohli sme sa ísť poprechádzať s pani učiteľkou Pirochovou a korčuľovať sa s pani učiteľkou Kunštárovou a s pánom učiteľom Bábeľom. Počas tretieho večera si posádky izieb vytvorili plagáty, ktoré sme aj prezentovali. O tom, že boli pekné sa mohli presvedčiť aj ostatní, pretože teraz zdobia panely a nástenky na chodbách našej školy. Tri najnápaditejšie plagáty boli ocenené sladkými dobrotami a „špeci“cenu (medaily – piškótky) udelila porota plagátu „Krakonoš“. Toto pomenovanie pre nášho super rýchleho zjazdára Mareka nás bavilo počas celého kurzu.

Posledný večer bol pre nás najúsmevnejší. Po lyžovaní sme si užili sneh na Novej Holi úplne všetci. Tí, ktorí sa vďaka pani učiteľke naučili lyžovať len pred dvoma dňami a lyžovanie na Novej Holi by bolo pre nich ešte náročné, si mohli na tomto ešte nezdolanom svahu zahrať HUTUTU. Do hry sa zapojili aj učitelia. V šere sa ozýval náš smiech, ba priam rehot, spôsobený váľaním sa v snehu a hádzaním nie celkom elegantných rybičiek s takmer dokonalým mäkkým pristátím. Takmer... ale nakoniec aj Šuňo, tvrdý a odhodlaný to hráč,  zvládol tých svojich pár kvapiek krvi z nosa s úsmevom. Dukátové buchtičky boli chutným štartom na to, aby sme to poriadne roztočili na parkete. Po večery sme sa poďakovali majiteľovi penziónu za starostlivosť a on si pre nás pripravil prekvapenie. Zahral nám na gitare a zaspieval. Pani učiteľka vyhodnotila kurz, odovzdala nám diplomy za jeho úspešné absolvovanie a poďakovala pani doktorke, ktorá sa ochotne starala o chorých spolužiakov. Diskotéka bola fajn. Vybláznili sme sa a mohli sme si zatancovať aj učiteľmi. Veľmi sa nám spať nechcelo, ale museli sme si oddýchnuť. Na ďalší deň nás čakalo lyžiarske doobedie. Ale čo s tou otužovacou sprchou? Voda bola raz ľadová a raz vrelá, no nejako sme si poradili.

V deň odchodu si každý hľadal svoje stratené ponožky. Po raňajkách sme vytvorili reťaz, pomocou ktorej sme šikovne naložili kufre do auta. Vychutnali sme si posledné jazdy lanovkou a lyžovačku plnú slnka, nakúpili sme malé suveníry pre radosť, doplnili sme si zásoby na cestu a príjemne unavení sme si podriemkavali na ceste do našich domovov. Radi by sme ostali, ale aj sme sa tešili. Pred školou nás už čakali rodičia. A na záver... trocha poézie:

Pred školou sa všetci zišli, predsa na lyžiarsky sme išli.

A tak všetci v buse sedia, sladkosti a buchty jedia.

Aj bača sa k nim pridá rád, doniesol celý batoh limonád.

Nooo, Simona, youtuber, kričí nahlas: „Mobil ber!“

Kým ho stihnem vybrať von, nastane tam veľký zhon.

Tošo rýchly ako blesk, nevšimol si Žofku, tresk!

Kaja s Vlaďou balia chlapcov na svahu, nech zavolajú, veď sú oni na ťahu.

Každý druhý je tu chorý, tretieho zas hlava bolí.

Škoda, že to ubehlo tak svižne, dúfame,

že rok medzi ďalším lyžiarskym sa len tak mihne.

 

žiaci a učitelia

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI

ZOCHÁČI LYŽIARI


 
 

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

K dobrému jedlu patrí aj pekné prostredie. A je tomu tak, aj v Školskej jedálni pri ZŠ J. A. Komenského. Školská jedáleň, spolu so školskou kuchyňou, boli miestom, v ktorých bolo rušno počas vianočných prázdnin. Keď žiaci oddychovali a panie kuchárky nevarili,  majstri pracovali. Vymieňalo sa technologické zariadenie v školskej kuchyni - umývačka riadu a to vďaka finančnému príspevku  zriaďovateľovi našej školy - nášmu mestu. A výmenou prešlo aj osvetlenie v školskej jedálni. Znovu sa podarilo skvalitniť pracovné prostredie našich kuchárok a pomôcť im pri ich ťažkej práci a tiež spríjemniť prostredie pre všetkých stravníkov školy.

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského

Dobrú chuť v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského