Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Vážený podnikateľ,

pozývame Vás do 5 slovenských miest na sériu seminárov organizovanú Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorej budú predstavené pod ...viac...


 

Mesto Revúca VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ ( OVS - predaj 8/2018 )


 

Mesto Revúca VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ ( OVS - predaj 7/2018 )


 

Mesto Revúca VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ ( OVS - predaj 6/2018 )


 

OZNÁMENIE o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

OZNÁMENIE o zámere priameho nájmu majetku Mesta Revúca č.3/2018

Zverejnené 31.10.2018                    
viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície Petícia za bezodkladnú realizáciu výstavby miestnej komunikácie na Ul. Sv. Quirina v Revúcej.


 

Oznámenia o správnych konaniach v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z

Zverejnené 24.10.2018             
viac...


 

Výzva na dotáciu pre športové kluby formou transferu na rok 2019


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN zóny


 

Ponuka brigády priamo v Hypermarkete Tesco Revúca

Ponuka brigády priamo v Hypermarkete Tesco Revúca
 

Sobášne dni na rok 2019

 
12.01.2019, 26.01.2019, 09.02.2019, 23.02.2019, 09.03.2019, 23.03.2019, 06.04.2019, 04.05.2019, 18.05.2019, 01.06.2019, 15.06.2019, 29.06.2019, 13.07.2019, 27.07.2019, 10.08.2019, 24.08.2019, ...viac...


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 2018


 

VZDELÁVAJTE SA!

reklama všetko.jpg

Do Revúcej prichádza nová vzdelávacia inštitúcia. OK ENGLISH úspešne pôsobí v Rimavskej Sobote i v Tornali. Vzdelávame deti i dospelých vo veku 0-100 rokov v oblasti cudzích jazykov, slovenského jazyk ...viac...


 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27.08.2018, 9:00 hod.


 

APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL 863 dopravných nehôd 13 usmrtených osôb 94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených


 

Dňom 30. júla 2018 bol v územnom obvode okresu Revúca vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V á ž e n í    o b č a n i a
   
     Vzhľadom na dlhotrvajúce suché a teplé počasie, vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch,  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revú ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu a nádvorie - verejná vyhláška

Zverejnené 6.7.2018               
viac...


 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018


 

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš

zosliapavanie_FINAL_logo3.jpg

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj b ...viac...


 

Mestský úrad v Revúcej – oddelenie životného prostredia a verejného poriadku oznamuje

Mestský úrad v Revúcej – oddelenie životného prostredia a verejného poriadku oznamuje obyvateľom mesta Revúca a m. č. Revúčka, že dňom 29.03. 2018 bol je stránke zverejnený dokument Záverečné stanovis ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE


 

Záverečný účet Mesta Revúca za rok 2017

Zverejnené 27.3.2018                   
viac...


 

Usmernenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov


 

Odporúčané predbežné opatrenia, pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zab ...viac...


 

Sobášne dni na rok 2018 budú všetky pracovné stredy a každá druhá, teda párna, sobota.

Sobášne soboty na rok 2018 sú týmto uznesením stanovené tieto soboty:
13.01.2018; 27.01.2018; 10.02.2018;24.02.2018; 10.03.2018; 24.03.2018; 07.04.2018; 21.04.2018; 05.05.2018; 19.05.2018; 02.0 ...viac...


 

Predpokladaný plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Revúcej na rok 2018


 

Oznam

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez poze ...viac...


 

ŠFRB PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR - rok 2018


 

OZNAM

DOTÁCIA NA AKTIVITY V OBLASTI ŠPORTU PRE ŠPORTOVÉ KLUBY - 2018
viac...


 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú  pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza ...viac...


 

OZNÁMENIE o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 25.9.2017                         
viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch


 

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

sedadlá z divadelnej sály

Mestské kultúrne stredisko Revúca ponúka na odpredaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok:
sedadlá z divadelnej sály
307 kusov sklopných sedadiel s čalúneným podsedákom a chrbtovou opierkou< ...viac...


 

Oznamujeme Vám, že od 11.12.2016 sú v platnosti nové cestovné poriadky pravidelných autobusových liniek.

Informácie o zmenách sa dozviete na www.sadlc.sk  v jednotlivých odkazoch. Vyhľadanie Vášho spojenia môžete nájsť aj na stránke www.cp.sk  .
viac...


 

Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov


 

920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb, 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených, (usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa ...viac...


 

Petícia na vykonanie výpočtov podľa technických noriem - Odpoveď

Zverejnené 3.8.2016                   
viac...


 

Internetová tržnica Farmička.sk

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a do ...viac...


 

Oznam - predaj prebytkov úrody cez internet

Vážení občania.
Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto ...viac...


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Zverejnené 19.4.2016                       
viac...


 

Výzva na voľby členov do rady materských, zakladaných škol, centra voľného času a základnej umeleckej školy v meste Revúca


 

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých obča ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...


 

SARIO – investičná pomoc na Slovensku


 

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Revúca


 

Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí


 

Možnosti podpory prostredníctvom Stratégie miestneho rozvoja 2014 - 2020


 

Oznámenie o začatí stavebných prac administratívnym nariadením stavebného dozora stavby dna 8.4.2015


 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


 

Žiadosť o zabezpečenie autobusového spojenia z Banskej Bystrice do Revúcej a späť - odpoveď

cp

Dňa 2. 1. 2015 obdržal Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Vašu žiadosť o zabezpečenie autobusového spojenia na trase Banská Bystrica – Revúca a späť z dôvodu t.č. chýbajúcich autobusových spoj ...viac...


 

Rozhodnutie strategického dokumentu ÚP VÚC BBK ZaD 2014

Rozhodnutie je taktiež zverejnené na nasledovnej webovej stránke:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-velkeho-uzemneho-celku-banskobystricky-kraj-zmeny-doplnky--1
viac...


 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka