Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) mesto Revúca informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.

           Osobné údaje, ktoré oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov mesta Revúca sa poskytujú na základe osobitných zákonov (zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, daňové zákony, zákon o ochrane osobných údajov, obchodný zákonník, občiansky zákonník, zákon o matrikách, zákon o obecnom zriadení, zákon o evidencií obyvateľov, zákon o správnom konaní,zákonom o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákonom o odpadoch a zákonom o pohrebníctve, zákon o obecnej polícií, zákon o sociálnych službách, zákon o pedagogických zamestnancoch, školský zákon). Dotknutá osoba je povinná poskytnúť na spracovanie úplné a pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny osobných údajov je povinná neodkladne informovať o tejto skutočnosti príslušnú oprávnenú osobu, ktorá tieto zmeny vykoná.

           Osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktorým je mesto Revúca, IČO 00328693, Námestie Slobody 13/17, 05001 Revúca , ktoré má zabezpečenú ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

Názvy informačných systémov mesta Revúca sú:

-        Informačný systém ľudské zdroje,

-        Informačný systém matrika,

-        Informačný systém mestský kamerový systém,

-        Informačný systém občania,

-        Informačný systém  prijímatelia sociálnej služby,

-        Informačný systém - pedagogická dokumentácia,

-        Informačný systém - školské jedálne,

-        Informačný systém pedagogický zamestnanci,

-        Informačný systém mestská polícia.

Účelom spracovávania osobných údajov je zabezpečenie činnosti mesta, vedenia príslušných evidencií mestského úradu, MŠ Clementisova, MŠ Sládkovičova, MŠ Revúčka, obecnej polícií, zariadenia opatrovateľskej služby a monitorovanie označených priestorov mesta Revúca za účelom zabezpečovania bezpečnosti v súlade s príslušnými (uvedenými) zákonmi.

Mesto Revúca poskytuje osobné údaje na základe osobitných zákonov tretím osobám, ako sú:

-         daňový úrad a ostatné daňové úrady,

-         úrad dôchodkového zabezpečenia,

-         národný úrad práce,

-         príslušné zdravotné poisťovne, zmluvná zdravotná pracovná služba,

-         sociálna poisťovňa, komerčné poisťovne a banky,

-         príslušný školský úrad,

-         ministerstvo vnútra SR,

-         policajný zbor SR.

Práva dotknutých osôb pri spracovávaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje,  preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracovávané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo aké budú následky v prípade, ak odmietnu postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Oprávnená osoba má rovnako právo na sprístupnenie príslušnej evidencie informačných systémov mesta Revúca, ak o to požiada.

 

 

MESTSKÁ POLÍCIA

Dnes má službu:

Benu
Tesco,
Revúca

ďalšie dni

Sobota 21.4.
Dr.Max
M.R. Štefánika 1363 Revúca
Nedeľa 22.4.
Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

Mobilná aplikácia Virtualne

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Revúcke listy ONLINE

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka