Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvod

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“.

 

Cieľom projektu je uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov v našom regióne zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie.

Projekt vytvára dostatočný priestor na realizáciu viacerých typov vzdelávacích programov a dáva seniorom možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu tvorivých schopností a zručností a súbežne posilňuje sociálne väzby a podporuje integráciu starších ľudí do spoločnosti.

Realizácia projektu bude prebiehať v rozpätí 1 roka (12 kalendárnych mesiacov) a zapojí sa doň približne 320 osôb z cieľovej skupiny – seniori vo veku nad 50 rokov, ktorí budú mať možnosť rozšíriť si vzdelanie prostredníctvom šiestich vzdelávacích programov.

 

Hlavnými aktivitami projektu sú tieto vzdelávacie programy:

1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov                                        

  • vzdelávací program je zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s osobným počítačom, využívanie internetu a sociálnych sietí s cieľom odstrániť psychické bariéry a strach z používania počítača a moderných komunikačných nástrojov. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 56 hodín skupinovou formou pre 20 osôb rozdelených do 2 skupín.

1.2 Tréning pamäte a vitality                                                                                            

  • vzdelávací program je zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, posilniť zdravé sebavedomie a dosiahnuť dostatočný stupeň sebestačnosti a nezávislosti v každodennom živote seniora. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 24 hodín skupinovou formou pre 40 osôb rozdelených do 4 skupín.

1.3 Hudobné umenie                                                                                                           

  • vzdelávací program je zameraný na získanie základného vzdelania v oblasti hudobnej teórie a dejín hudobného umenia s dôrazom na regionálny aspekt. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 48 hodín skupinovou formou pre 20 osôb rozdelených do 2 skupín.

1.4 Právne minimum pre seniorov                                                                                   

  • vzdelávací program je zameraný na zvýšenie právneho povedomia seniorov v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 12 hodín skupinovou formou pre 80 osôb rozdelených do 8 skupín.

1.5 Zdravé starnutie                                                                                                             

  • vzdelávací program je zameraný na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravotnej a sociálnej problematiky seniorov s dôrazom na prevenciu a liečbu najčastejších chronických ochorení osôb vyššieho veku. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 80 hodín skupinovou formou pre 80 osôb rozdelených do 8 skupín.

1.6 Ľudovoumelecké remeslá                                                                                            

  • vzdelávací program je zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia seniorov a získanie praktických zručností z oblasti ľudovoumeleckej tvorby, pričom si seniori osvoja viacero tvorivých techník a naučia sa ich vhodne kombinovať a vytvárať zaujímavé produkty. Program pomáha seniorom eliminovať sociálne vylúčenie a osamelosť, zlepšuje ich psychickú kondíciu a podporuje ich sebavedomie. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 80 hodín skupinovou formou pre 80 ľudí rozdelených do 8 skupín.

 

Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne, ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.


 

MESTSKÁ POLÍCIA

Dnes má službu:

Cannabis
M.R. Štefánika,
Revúca

ďalšie dni

Piatok 24.3.
Cannabis
M.R. Štefánika,
Revúca
Sobota 25.3.
Benu
Tesco,
Revúca
Nedeľa 26.3.
Dr.Max
M.R. Štefánika 1363 Revúca
Pondelok 27.3.
Benu
Tesco,
Revúca
Utorok 28.3.
Cannabis
M.R. Štefánika,
Revúca
Streda 29.3.
Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Štvrtok 30.3.
Benu
Tesco,
Revúca
Piatok 31.3. - 1.4.
Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

Mobilná aplikácia Virtualne

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Revúcke listy ONLINE

dnes je: 24.3.2017

meniny má: Gabriel

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka