Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oceňovanie osobností mesta počas Dní mesta RevúcaVytlačiť
 

V piatok podvečer 15.júna 2018 sa mestskom dome kultúry za prítomnosti hostí partnerských miest, zástupcov spoločenských organizácií, poslancov mestského zastupiteľstva a širokej verejnosti, konalo slávnostné Oceňovanie osobností mesta Revúca. Tohto roku bol slávnostný akt oceňovania spojený aj s oceňovaním športovcov a vyhlásením Športovca roka 2017. Ocenenia odovzdala primátorka mesta Eva Cireňová,zástupca primátorky mesta Július Buchta a predseda športovej komisie pri MsZ, poslanec Michal Žgravčák.

 Mesto Revúca udelilo Zlatého Qurína  za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZO JDS a propagáciu mesta a okresu Revúca  Oľge Kuchtovej.  Oľga Kuchtová  je dlhoročnou aktívnou členkou JDS  . Od roku 2006 zastávala funkciu predsedníčky ZO JDS . Zaslúžila sa o propagáciu mesta Revúca a okresu Revúca prostredníctvom Regionálnych prehliadok Speváckeho súboru SENIOR  ,  Stretnutiach pri pesničkách troch generácií, organizácii športových hier a turistických zrazov seniorov. Aktívne prispela k založeniu spolupráce so seniormi z družobných miest Litovel a Kazincbarcika.

 Mesto Revúca udelilo Plaketu mesta Revúca Doc. RNDr. Marcelovi Uhrinovi, PhD. – za aktívnu prácu v ochrane prírody NP Muránska planina a zoologickú výskumnú činnosť.Docent Uhrin, vysokoškolský pedagóg, svojou prácou významne prispel k poznaniu a zachovaniu prírodných hodnôt nášho regiónu.  Budovaním siete náučných chodníkov a informačných bodov v NP Muránska planina, ako aj vybudovanie prvého informačného strediska NP Muránska planina v Muráni prispel k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Je autorom mnohých odborných i obrazových publikácií, grafického návrhu zborníka literárneho klubu  Na krídlach poetov, vystavovateľom a realizátorom projektových aktivít zameraných na skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia. Bol spoluorganizátorom cyklu Svet v obrazoch a svoje poznatky o prírodných hodnotách nášho regiónu odovzdával na konferenciách a  prednáškach širokej verejnosti. Aktívne sa venoval aj deťom a mládeži. Spracoval a sprostredkoval botanický a zoologický odkaz polyhistora Gustáva M. Reussa , rodáka z Revúcej.

 Mesto Revúca udelilo Plaketu mesta Revúca Speváckemu zboru QUIRIN.    Quirin bol založený v r. 2005, v súčasnosti má 28 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Od začiatku svojho účinkovania sa zúčastňuje na rôznych prehliadkach a súťažiach, na ktorých získava ocenenia. V rokoch 2008 a 2009 sa súbor zúčastnil krajskej prehliadky speváckych zborov Chrámová pieseň v Modrom Kameni, kde získal bronzové a strieborné pásmo a následný postup na celoslovenskú prehliadku sakrálnej piesne v rámci Gorazdových dní vo Zvolene. V r. 2009 vystúpil vo Farskom kostole na 31. ročníku  zborového spevu Viliama Figuša- Bystrého v Banskej Bystrici, kde získal strieborné pásmo. V r. 2010 sa zúčastnil Medzinárodného festivalu speváckych zborov Svátky písní Olomouc, kde získal bronzovú a striebornú medailu. V r. 2011 na Medzinárodnom festivale speváckych zborov Festa choralis v Bratislave získal strieborné medaily. V júli 2014 v rámci zájazdu do Paríža úspešne vystúpil v chráme St. Madeleine. V r. 2015 sa získal prvé miesto v krajskom kole súťaže speváckych zborov dospelých v Žiari nad Hronom. Úspešne sa prezentoval v maďarskom Gödöllö, Litovli v rámci partnerských kontaktov oboch miest. Mesto Revúca udelilo Pečať PSG Atletickému klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského- družstvu mladšieho žiactva – za úspešnú reprezentáciu školy v športovej oblasti.Členovia družstva – Nina Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Kornélia Chlebušová, Tamara Molentová, Jakub Šturmankin, Milan Smoľko, Miroslav Ferenc, Martin Siman – si v roku 2017 trikrát vybojovali účasť v celoslovenskom finále súťaží Detskej atletiky. V júni sa športovci AK Iskra stali súčasťou 52. Ročníka mítingu Pravda-Televízia-Slovnaft v Šamoríne a na celoslovenskom finále sa umiestnili na skvelom treťom mieste – našim športovcom sa v dvoch disciplínach – hod vortexom na vzdialenosť a hod medicinbalom vzad cez hlavu vyhrať. Presadili sa aj v ďalších disciplínach – beh cez prekážky, prekážková dráha, trojskok z miesta znožmo a štafetový beh . Ich úžasné nasadenie im  prinieslo celkové tretie miesto.

Mesto Revúca udelilo Pečať PSG Detskej ľudovej hudbe LYKOVČEK – za reprezentáciu mesta a udržiavanie folklórnych tradícií.Členovia Detskej ľudovej hudby LYKOVČEK zasvätili svoj voľný čas ľudovej hudbe  a šíreniu slovenskej ľudovej kultúry. Títo mladí ľudia odvádzajú hodnotnú tvorivú prácu za zviditeľnenie folklóru a množstvo hodín nácvikov je príkladom zmysluplného využitia voľného času pre svojich rovesníkov.

 Cena primátorky mesta, putovala 2. mechanizovanej brigáde Prešov s čestným názvom MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA RUDOLFA VIESTA za udržiavanie dôležitosti historického a vojenského významu revúckeho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta. 2. Mechanizovaná brigáda Prešov je podriadeným zväzkom Pozemných síl SR a od r. 2007 je nositeľom čestného názvu mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta. Svojou účasťou na pietnych spomienkach pri príležitosti osláv jubileí armádneho generála Rudolfa Viesta šíria dobré meno nášho rodák ako i nášho mesta,

Lesom Slovenskej Republiky , š.p. , Odštepnému závodu Revúca za dlhoročnú spoluprácu s Mestom Revúca v oblasti lesnej pedagogiky. Za vzdelávanie širokej verejnosti v našom meste v oblasti lesnej pedagogiky, zameranej na spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov doplňuje vedomosti o životnom prostredí. Zahŕňa rôzne aktivity, ktorých cieľom je formovať postoje verejnosti k lesu a životnému prostrediu a k lesníctvu,

JUDr. Jánovi Kochanovi za výnimočnú spoluprácu s Mestom Revúca v oblasti práce s mládežou k témam II. svetovej vojny a života revúckeho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta .JUDr. Ján Kochan ako predseda SZPB ZO generála Viesta zabezpečuje pietne podujatia a spomienkové slávnosti venované výročiam oslobodenia nášho mesta, republiky a SNP. V spolupráci so ZŠ zabezpečuje prednášky o II. svetovej vojne, súťaže z vojenskej histórie, výlety k pamätníkom vojny, koncentračných táborov, aby mladá generácia nezabúdala na obete a hrzy svetových vojen. Podieľal sa na zriadení symbolického hrobu armádneho generála R. Viesta a pamätnej tabule revúckemu povstaleckému básnikovi Jánovi Brockovi,

 Ing. Michalovi Juhásovi revúckemu rodákovi, medzinárodne uznávanému úspešnému podnikateľovi v IT sektore za šírenie dobrého mena mesta Revúca.Michal Juhás žije s rodinou v Thajsku. Pôsobil v IT sektore ako programátor, konzultant pre banky a poisťovne. V r. 2011 založil s kamarátom startup pre milovníkov kníh, s ktorým vyhrali súťaž „Idea roku“. Po dvoch rokoch spolu s ďalším spoločníkom založil f. HotelQuickly. Zamerali sa na last minute rezervácie hotelov a vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá umožňovala ľuďom v rôznych krajinách zabookovať si hotel na poslednú chvíľu. Po 5 rokoch je HotelQuickly firma s ročným obratom cca. 60-70 miliónov eur a má kompletné portfólio hotelov po celom svete,

Mgr. Margite Matúšovej  za jedinečnú tvorbu a prezentáciu mesta Revúca výrobou umeleckej a úžitkovej keramiky. Výtvarníčka Mgr. Margita Matúšová sa venuje umeleckej tvorbe, výrobe umeleckej a úžitkovej keramiky, je členkou výtvarného klubu Plánka.

Miqovi Cash revúckemu rodákovi, medzinárodne uznávanému umeleckému fotografovi. Od začiatku roka 2016 doteraz získal 24 medzinárodných ocenení v prestížnych fotografických súťažiach.  Prvá prestížna medzinárodná súťaž Monochrome Photography Awards, do ktorej sa zapojil, mu hneď priniesla 1. Miesto, kde sa zároveň stal aj fotograf roka 2015 v kategórii Fashion/Beauty v Londýne. V tom istom roku získal Európsky fotograf od Federácie európskych profesionálnych fotografov.  Vo svojej tvorbe sa venuje svadobnej, reklamnej, módnej a umeleckej fotografii – vytvára jedinečné a expresívne fotografie. Je členom profesionálnych fotografov SR

Najlepší športovec roka 2017 v kategórii senior.

Mesto Revúca udelilo  ocenenie Ľubošovi Staňovi – za úspechy dosiahnuté v zjazde na horskom bicykli.Ľuboš Staňo sa venuje  zjazdu na horskom bicykli, čo je kráľovská  disciplína v cyklistike. Jazdí za najväčšieho výrobcu bicyklov na Slovensku značky Kellys  pod názvom Kellys  Factory  Team v kategórii muži – elita. V roku 2017   reprezentoval a Slovensku republiku. Zúčastnil sa pretekov svetového pohára, Európskeho pohára a Slovenského pohára.Medzi jeho najväčšie  úspechy patrí:Majstrovstvá Slovenska- 1.miesto semifinále, 3.miesto finále,Slovenský pohár- 3.miesto v celkovom hodnotení,Európsky pohár- 30.miesto v celkovom hodnotení z počtu 350 jazdcov z celej Európy,Willingen / Nemecko-  7.miesto,Moravskoslovensky pohár Kalnica- 1.miesto,Najlepší mládežnícky športovec roka 2017.

Mesto Revúca udeilo  ocenenie Romanovi Krokavcovi – za úspechy  dosiahnuté v atletike. Roman Krokavec -  člen AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej, súťaží v atletike,  starších žiakov, kde dosiahol krásne výsledky. Medzi jeho najúspechy patria:     Majstrovstvá Slovenska hala - skok do diaľky 1.m, beh na 60m 2.m,  Majstrovstvá Slovenska dráha - beh na 60m  3.m, Majstrovstvá kraja  hala -  skok do diaľky 1.m, beh na 60m 1.m,Majstrovstvá kraja  dráha - beh na 60m 1.m,  International Franz Schuster Memorial Swechat - Rakúsko  skok do diaľky 6.m.Najlepší športový kolektív roka 2017 v kategórii senior

Mesto Revúca udelilo ocenenie Kamilovi  Švecovi a Erikovi  Švecovi – posádke KESKO Racing Teamu – za dosiahnutý titul majstrov Slovenska v pretekoch automobilov v kategórii RALLY.Kamil a Erik Švecovci sa v sezóne 2017 v Rally zúčastnili celého seriálu Majstrovstiev Slovenska. Jazdili v triede 8   Z 8 klasifikovaných pretekov získali 4 víťazstvá vo svojej triede.  Celkovo obsadili 23. miesto bez rozdielu triedy  zo 65 klasifikovaných posádok. V kategorii poháňanej prednej nápravy obsadili 4. miesto z klasifikovaných 37 posádok. A ich najvýraznejšie úspechy:1 - Rally Rožnava  , Prešov a Košice prvé miesta

.Najlepší mládežnícky športový kolektív roka 2017.Mesto Revúca udelilo ocenenie  Pretekárom žiackych kategórií Klubu biatlonu Magnezit Revúca – za vynikajúce výsledky dosiahnuté v pretekoch v letnom a zimnom biatlone v roku 2017Pretekári  Klubu biatlonu Magnezit Revúca sa tomuto krásnemu športu venujú s nadšením, neúnavne a odráža sa to aj na ich dosiahnutých výsledkoch. K ich najvýraznejším úspechom patria 7x stupne víťazov na Majstrovstvách SR v zimnom biatlone, z toho 1 titul Majstra SR,11x stupne víťazov na Majstrovstvách SR v letnom biatlone, z toho 3 tituly Majstra SR,3. miesto klubu v celkovom rebríčku žiackych klubov biatlonu v hodnotení zimného bialtonu,3. miesto klubu v celkovom rebríčku žiackych klubov biatlonu v hodnotení letného bialtonu,

Čestné uznanie.Mesto Revúca udelilo Čestné uznanie Jozefovi Hirschmanovi  za celoživotný prínos pre športový Klub biatlonu Magnezit Revúca svojou aktívnou športovou,trénerskou a funkcionárskou činnosťou..Vklube pôsobil najskôr ako pretekár, potom tréner, v súčasnosti ako funkcionár,rozhodca a organizátor.Počas aktívnej činnosť i ako pretekár získal päť titulov Majster Slovenska a deväť titulov Vicemajster Slovenska.na majstrovstvách Európy v letnom biatlone získal piate miesto.Jeho zverenci získali na Majstrovstvách Slovenska bronzové, strieborné a jednu zlatú medailu. V súčasnosti pracuje ako organizátor a rozhodca na slovenských medzinárodných pretekoch v biatlone  v Revúcej alebo ako držiteľ najvyššej rozhodcovskej licencie aj v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Za svoju činnosť bol viackrát ocenený Slovenským zväzom biatlonu, bol zvolený za člena Prezídia Slovenského väzu biatlonu.Mimo aktivít biatlonu je dlhoročným členom organizačného výboru zimného prechodu Stolickými vrchmi, čím prispieva k spestreniu života občanov nášho  mesta. Slávnostný akt oceňovania uzavrelo vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec.

Spracované podľa návrhov na ocenenia ,foto: Beata Beláková 

spoločná.jpg


 
 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Odkaz pre PRIMÁTORA

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka