Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto bolo v roku 2018 úspešné pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky pre nasledovné projekty :Vytlačiť
 

1/ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.

 

Mesto  Revúca  zabezpečilo  v termíne   04/2018    spracovanie   a   podanie   žiadosti   o poskytnutie  dotácie   na   Ministerstvo  vnútra  SR,   Prezídium  Hasičského  a  záchranného  zboru   pre   projekt „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúca, m.č.Revúčka“.

Predmetom  žiadosti  sú  výdavky  na  rekonštrukciu  jestvujúcej  budovy   požiarnej  zbrojnice   v  m.č.

Revúčka  s  cieľom  podpory zvýšenia ochrany príslušného spádového územia pred požiarmi.  Účelom rekonštrukcie  je  najmä  zvýšenie  kapacity  priestorov  pre hasičskú  techniku,  ktorá  je  v  súčasnosti nepostačujúca.

V októbri  t.r.  bolo  Mestu  Revúca  oznámené, že žiadosť o pridelenie dotácie bola schválená v sume 30.000,-eur.

Projekt bude realizovaný v novom volebnom období v roku 2019 v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a vydaným stavebným povolením.

Rekonštrukcia   budovy   a   realizácia   stavebných   prác    budú   mať  významný vplyv  na  efektívnu prácu, výkon činností  a  zázemie členov dobrovoľného hasičského zboru mesta.

 

 

2/ Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred   

0001(11).jpg

Na  základe   predloženej  žiadosti   Mesta  Revúca   vydalo  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  dňa  21.3.2018  Rozhodnutie  o  schválení  žiadosti  o  nenávratný finančný príspevok  pre realizáciu  projektu  „Revitalizácia  vnútrobloku  sídlisko  Stred, Revúca“   a to  vo  výške 760.000,-eur.

Následne bola podpísaná vzájomná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Riešené  územie   sa  nachádza  pri  predajni  Sintra ,   t.j. severne  od  Ul.Daxnerovej.   Je ohraničené panelovými 8-poschodovými bytovými domami.

 

Vnútroblok je navrhnutý ako urbanistický celok. kde sú riešené nasledovné objekty :

  1/ spevnené plochy - modernizácia a doplnenie nových chodníkov,

  2/ drobná architektúra – smetné koše, lavičky, stojany na bicykle, prístrešky,

  3/ sadové úpravy – výsadba drevín, kríkov, umelý kopec,

  4/ exteriérový fitnes – posilňovňa, plochy pre silové cvičenie,

  5/ detské ihriská – rozdelené podľa vekových kategórií,

  6/ multifunkčná športová dráha – pre bicykle, skateboarding,

  7/ verejné osvetlenie – modernizácia a doplnenie nových svietidiel.

 

V  súčasnej  období  je  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   vykonávaná   kontrola dokumentácie pred vyhlásením verejného obstarávania  na výber zhotoviteľa predmetnej stavby.

Začiatok realizácie stavby je plánovaný v novom volebnom období v roku 2019.

 

3/ Modernizácia Základnej umeleckej školy

 

Slovenská  inovačná  a  energetická  agentúra   vydala  dńa  4.4.2018   pre  žiadateľa   Mesto  Revúca Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok   pre  realizáciu  projektu  „Zníženie energetickej náročnosti  Základnej umeleckej školy  v meste Revúca“   a   to  na  základe   predloženej žiadosti  Mesta  Revúca  vrátane  povinných  príloh.   Daným  rozhodnutím  bol  pre  mesto  schválený príspevok   vo   výške   459.860,-eur.   Následne   bola   podpísaná   vzájomná   Zmluva  o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Projekt rieši stavebné práce na objekte, ktorý sa nachádza na Ul.Okružnej v Revúcej. Vzhľadom na to, že  existujúci stav budovy je z tepelno-technického hľadiska  nevyhovujúci,  je  nutné  zateplenie  celej stavby  vrátane strešnej konštrukcie. Taktiež sú nevyhovujúce existujúce plastové okenné konštrukcie, ktoré sa musia vymeniť za moderné plastové okná s tepelnoizolačným trojsklom.  Nutné je vykonať  aj celkovú   rekonštrukciu   elektrických   rozvodov   v  celej  budove   vrátane  osvetlenia.  Nevyhovujúca existujúca   vykurovacia   sústava    bude  demontovaná    a    nahradená   novou   sústavou    vrátane vykurovacích telies.  Na  zabezpečenie  bezbariérového  vstupu  do  budovy   je  navrhnutá   skladacia plošina.

 

Po uskutočnení  kontrol  príslušných  dokladov  a  dokumentácie z verejného obstarávania  je  v štádiu prípravy započatie stavebných prác, ktoré budú realizované v novom volebnom období   s  ukončením v roku 2019.


 
 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Odkaz pre PRIMÁTORA

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka