Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Čestní občania mesta Revúca

OCMR2019_121.jpg

Mgr. Vincent Blanár

Pedagóg, maliar, ilustrátor, podporovateľ kultúrneho a spoločenského života v Revúcej, zástupca primátora mesta

Uznesením č. 54 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej zo dňa 14. marca 2019 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za celoživotný prínos pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Revúca.

Ing. JÁN MOLNÁR

Ing. JÁN MOLNÁR

Podnikateľ, podporovateľ kultúrneho života v Revúcej

Uznesením č. 46 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 15. mája 2014 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za výnimočnú a nezištnú pomoc pri obnove Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky v Revúcej a mimoriadny dlhoročný vzťah k mestu Revúca.

DUŠAN DUBOVSKÝ

DUŠAN DUBOVSKÝ

Fotograf, divadelný ochotník, kultúrny a literárny historik, zberateľ s národopisným zameraním, knižný grafik, publicista, biografista, organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života

Uznesením č. 80 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 31. marca 2011 bolo Dušanovi Dubovskému udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za celoživotné dielo pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života, za ojedinelú vedecko – výskumnú činnosť pri spracovávaní histórie, za výnimočnú fotografickú dokumentáciu, za rozsiahlu publikačnú činnosť a za propagáciu Revúcej a Prvého slovenského gymnázia.

Mgr. JAROSLAV HÁLA

Mgr. JAROSLAV HÁLA

Pedagóg

Uznesením č. 438 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 22. apríla 2010 bolo Mgr. Jaroslavovi Hálovi udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za dlhodobé rozvíjanie priateľských vzťahov obyvateľov družobných miest Revúca a Litovel, za propagáciu nášho mesta a Gemera.

MVDr. VOJTĚCH GRÉZL

MVDr. VOJTĚCH GRÉZL

Veterinárny lekár, starosta

Uznesením č. 315 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 20. apríla 2006 bolo MVDr. Vojtěchovi Grézlovi udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za záslužnú dlhoročnú prácu a osobný prínos pri rozvoji a utužovaní partnerských vzťahov miest Revúca-Litovel.

Prof. Ing. DEZIDER SZABÓ, PhD.

Prof. Ing. DEZIDER SZABÓ, PhD.

Pedagóg, vedecký pracovník, regionálny historik, publicista

Uznesením č. 370 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 14. mája 1998 bolo prof. Ing. Deziderovi Szabóovi, PhD. udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za dlhoročnú aktívnu pomoc pri rozvoji a propagácii mesta, za publikačnú činnosť z oblasti Gemera-Malohontu a Revúcej.

JÁN PAULIČEK

JÁN PAULIČEK

Propagátor a organizátor hasičstva, Červeného kríža, turistiky, účastník protifašistického odboja

Uznesením č. 370 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 14. mája 1998 bolo Jánovi Pauličekovi udelené Čestné občianstvo mesta revúca za rozvoj hasičstva v meste, zakladanie hasičských spolkov v Okresnej hasičskej jednote č. 42 v Revúcej a za propagáciu Revúcej.

Doc. PhDr. JÁN GALLO, CSc.

Doc. PhDr. JÁN GALLO, CSc.

Pedagóg, vedecký pracovník, historik, publicista, zberateľ s národopisným zameraním, organizátor kultúrneho a spoločenského života, prvý správca Pamätných izieb Prvého slovenského gymnázia

Uznesením č. 273 z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej z dňa 16. mája 1997 bolo doc. PhDr. Jánovi Gallovi, CSc. udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za celoživotnú prácu venovanú spracovaniu histórie Revúcej a Prvého slovenského gymnázia.
VASIL MICHAJLOVIČ KOZLOV

VASIL MICHAJLOVIČ KOZLOV

Účastník protifašistického odboja, partizánsky veliteľ

Uznesením pléna Mestského národného výboru v Revúcej z dňa 24. októbra 1969 č. 13 – 24/10 1969 bolo Vasilovi Michajlovičovi Kozlovovi udelené Čestné občianstvo mesta Revúca pri príležitosti 25. výročia SNP ako veliteľovi partizánov, ktorí bojovali v okolí Revúcej.

VILIAM ŠIROKÝ

VILIAM ŠIROKÝ

Politik, štátnik

Uznesením pléna Mestského národného výboru v Revúcej konanom 11. mája 1948 bolo podpredsedovi československej vlády Viliamovi Širokému udelené Čestné občianstvo Revúcej za jeho zásluhy na povznesení mesta a celého kraja. Dekrét mu bol odovzdaný 16. mája 1948 pri príležitosti položenia základného kameňa textilného podniku, neskôr známeho ako Tatraľan alebo Lykové textilné závody, ktorý vtedy v názve niesol jeho meno.

MVDr. MARTIN KVETKO

MVDr. MARTIN KVETKO

Veterinárny lekár, politik, publicista, účastník protifašistického odboja

V rokoch 1945-1947 bol povereníkom pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, v rokoch 1947-1948 povereníkom výživy. Zaslúžil sa o zriadenie riaditeľstva Štátnych lesov v Revúcej, ako i výstavbu jeho administratívnej budovy. Uznesením rozhodnutia pléna Miestneho národného výboru v Revúcej č. 980 z dňa 18. marca 1947 bolo MVDr. Martinovi Kvetkovi udelené Čestné občianstvo Revúcej. V rokoch 1948-1990 MVDr. Martin Kvetko patril k významným predstaviteľom československého exilu.

Dr. h. c., prof. JOZEF ŠKULTÉTY

Dr. h. c., prof. JOZEF ŠKULTÉTY

Pedagóg, historik, jazykovedec, literárny historik, kritik, spisovateľ, redaktor, publicista, prekladateľ

Obecný zastupiteľský zbor v Revúcej 25. novembra 1943 udelil Dr. h. c., prof. Jozefovi Škultétymu pri príležitosti jeho 90. narodenín Čestné občianstvo Revúcej.

ONDREJ ŠTIAVNICKÝ

ONDREJ ŠTIAVNICKÝ

Úradník, funkcionár, organizátor spolkového a spoločenského života

Obecný zastupiteľský zbor v Revúcej na svojom zasadnutí 12. januára 1939 udelil Ondrejovi Štiavnickému Čestné občianstvo Revúcej za zásluhy v prospech rozkvetu obce Revúcej a okresu Revúca.

JUDr. JANKO JESENSKÝ

JUDr. JANKO JESENSKÝ

Právnik, spisovateľ, prekladateľ, verejný činiteľ, úradník

Na znak úcty za pomoc pri zveľaďovaní Revúcej, pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín, na slávnostnom zasadnutí revúckeho Obecného zastupiteľstva 20. decembra 1934 bolo JUDr. Jankovi Jesenskému udelené Čestné občianstvo Revúcej.

 

Zdroj: Dušan Dubovský Album Revúcej

 


 

MESTSKÁ POLÍCIA

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka