Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Dopravné obmedzenia v meste a okolí

Dopravné obmedzenia v meste a okolí

Oznam o stavebných prácach v meste Revúca – vybudovanie optickej telekomunikačnej siete FTTH Revúca

Mestský úrad Revúca oznamuje obyvateľom mesta Revúca  pokračovanie v  stavebných prácach pri vybudovaní optickej telekomunikačnej siete FTTH Revúca. Týka sa to ulíc  Generála Viesta, Jilemnického, Kom ...viac...

Zverejnené 27.8.2019


 

Oznam o začatí stavebných prác na Komenského, Tajovského a Magnezitárov v meste Revúca – výstavba VN káblového vedenia

Mestský úrad Revúca oznamuje obyvateľom mesta Revúca  začatie  stavebných prác pri stavbe VN káblového vedenia „V238,V383 – Revúca, Komenského - kabelizácia v úseku BR256-AA=BR256-AB“.
Predpokl ...viac...

Zverejnené 27.8.2019


 

V súvislosti s konaním jarmoku Uzávierke komunikácií v Revúcej

Mestský  úrad  v Revúcej  Vám oznamuje, že 21. až 23. júna 2019 (piatok až nedeľa) – počas konania jarmoku - budú v meste uzavreté ulice Sládkovičova a Železničná.           

Uzávierka komunikácií bude vykonaná prenosným dopravným značením v súlade  s Projektom dopravného značenia takto:

  • Sládkovičova ulica bude uzavretá podľa aktuálnej potreby pri obchodnom dome COOP Jednota Revúca alebo pred križovatkou s Hviezdoslavovou ulicou,
  • Železničná ulica bude uzavretá v úseku od križovatky so štátnou cestou II/532 (Ulica M. R. Štefánika) po križovatku s mestskou komunikáciou - Hviezdoslavovou ulicou  a cestou III/2844 (pri pohostinskom zariadení Nižná) alebo podľa aktuálnej potreby.

Uvedené komunikácie budú uzavreté v čase od  05:00 hod. prvého dňa  akcie  (piatok)  do  17:00 hod.  posledného dňa akcie (nedeľa),  alebo podľa aktuálnej potreby kratšie.

         Za pochopenie ďakujeme


 

„Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“

         Mesto  Revúca   pripravilo    pre  rok   2014   realizáciu   ďalšej   stavby    pod   názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorej započatie sa predpokladá  v termíne  03/2014. Predmetom  danej stavby  je rekonštrukcia  miestnych komunikácií  na uliciach  Bernolákova, Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia  a  rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.


 


 

Uzávierka regionálnej cesty v úseku od mesta Revúca - po Železník

a/ druh uzávierky: . úplná
b/rozsah uzávierky: 111/532016 v úseku od mesta Revúca - po Železník v  km 0,000-10,000
c/ doba uzávierky: od 08.12.2014-31.12.2016
d/ dôvod uzávierky: zosuv svahu - zosunutie spevnenej časti vozovky v šírke cca 2,20 m o dĺžke cca 15,00 m, v km 7,400
e/ obchádzková trasa: vedená po ceste 11/000532 a následne po ceste III/532014 s vyznačením úseku a s riadením dopravy prenosným dopravným značením

povolenie na uzavretie v pdf (400 kB)


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka