Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

E-gov Elektronická verejná správa

Vážení občania

V súčasnosti spúšťame do testovacej prevádzky internetový portál mesta pod názvom e-GOV. Táto aplikácia bude zabezpečovať elektronizáciu služieb a to na niekoľkých úrovniach. Tu treba poznamenať, že všetky údaje zobrazované na stránkach e-GOV sú napojené na vnútorný informačný systém mesta, to znamená, že portál pracuje s informáciami v reálnom čase.

Podotýkame, že systém je stále v TESTOVACEJ PREVÁDZKE (TP), preto očakávame od občanov mesta ich pripomienky a návrhy na dopracovanie resp. prípadnú úpravu a zároveň prosíme o pochopenie v prípade nejakých nezrovnalostí. Prosíme občanov aby nezaťažovali pracovníkov mestského úradu telefonátmi resp. e-mailom s problematikou e-GOV, nakoľko by Vám ani nevedeli relevantne zodpovedať na Vaše dotazy. V prípade nejasností kontaktujte pracovníka referátu informačných systémov. Všetky pripomienky prosíme zasielať na mailovú adresu stanislav.busovsky@revuca.sk.

V prípade záujmu o prístup do privátnej zóny, ktorá bola spustená od 1.8.2011 bude na Vaše požiadanie vygenerovaný prístup (prístupové meno a heslo) do tejto časti aplikácie. Tu je ale nutné doručiť na mestský úrad podpísanú žiadosť o prístup. Na základe tejto žiadosti Vám budú vygenerované požadované prístupové kódy.

Internetový portál mesta je rozdelený na dve časti :

1./ Verejná zóna - neobmedzený prístup k údajom mesta

-Administratívne členenie mesta (zoznam ulíc) - funkčné v TP

- Obyvateľstvo - údaje o zložení obyvateľstva (štatistické výstupy pre Občanov) - funkčné v TP

- Samospráva - údaje o samospráve (zoznam členov orgánov mesta, správy zo zasadania orgánov mesta, VZN, uznesenia, dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, objednávky) - čiastočne funkčné v TP

- Prevádzky a podnikatelia - prevádzky a podnikateľské subjekty na území - funkčné v TP

- Rozpočet - príjmy a výdavky rozpočtu (pomerové ukazovatele, aktuálny stav čerpania v čase) - funkčné v TP

2./ Privátna zóna – určená zmluvne zaviazanej skupine obyvateľstva (prístup cez meno, heslo), zobrazuje údaje týkajúce sa konkrétnych osôb alebo firiem

- Životné situácie - v príprave na realizáciu

- Základné údaje klienta - funkčné v TP

- Domy a byty - funkčné v TP

- Stavebné činnosti - v príprave na realizáciu

- Miestne dane a poplatky – čiastočne funkčné v TP

- Písomnosti (korešpondencia s mestom) - funkčné v TP

- Ekonomika – v príprave na realizáciu TP

- Zmluvné vzťahy s mestom – v príprave na realizáciu

Modernizácia verejnej správy je aktuálna téma informatizácie Európskej únie, na prvoradom mieste je občan, klient a jeho spokojnosť pri komunikácií s úradom. Zavedením prepojenia špecializovaných aplikácií eGovernmentu s Informačným systémom samosprávy (CG ISS) dosiahne mesto spokojnosť občanov s poskytovanými službami úradu, úsporu finančných prostriedkov a času občanov.

Link na spustenie E-gov Revúca egov.revuca.sk
 


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka