Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

OZNÁMENIE o zámere prevodu a nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Počet videní: 12


 

MESTO REVÚCA VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (OVS - predaj)

Zverejnené 22.05.2019         
viac...

Počet videní: 19


 

Finančná správa - Tlačová správa - Prejdite na eKasu teraz!

Počet videní: 28


 

OZNÁMENIE o zámere priameho nájmu majetku Mesta Revúca č.1/2019

pridané 16.5.2019,               
viac...

Počet videní: 70


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA REVÚCA č. 124/2013 DOPLNOK č. 3 ku VZN Mesta Revúca ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Revúca č.124/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca (úplné znenie so zapracovaním doplnku č.1 a č.2 )

Počet videní: 64


 

Doplnok č. 3 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA REVÚCA č. 120/2012 o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome súp.č. 1460/60,61 – 32 b.j. Revúca, ul. Strmá

Zverejnené 10.5.2019               
viac...

Počet videní: 99


 

Oznámenia o správnych konaniach v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z

Zverejnené 10.04.2019            
viac...

Počet videní: 6675


 

Šport na dosah

Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia.< ...viac...

Počet videní: 374


 

Rozdelenie finančnej dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby na rok 2019

Počet videní: 505


 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

Počet videní: 391


 

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém

Počet videní: 478


 

Výpočet miery triedenia 2018

Počet videní: 556


 

Usmernenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých obča ...viac...

Počet videní: 499


 

Máš 15-30 rokov a v hlave super podnikateľský nápad?

Prihlás sa s ním do 20. februára na www.academy.rozbehnisa.sk
a získaj 100 € pre jeho otestovanie a napojenie na investorov a mentorov cez program BBSK „Rozbehni sa a zostaň v kraji!“
Z ...viac...

Počet videní: 584


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ZMIEN A DOPLNKOV č.5 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA REVÚCA

Zverejnené 05.02.2019                    
viac...

Počet videní: 716


 

Zaslanie petície - oznámenie

Zverejnené 25.01.2019          
viac...

Počet videní: 813


 

ŠFRB PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR - rok 2019

Počet videní: 1616


 

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Počet videní: 1377


 

Upozornenie na smogovú situáciu - Jelšava

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia oznámenie o smogovej situácii pre častice PM10 v nasledujúcich oblasti ...viac...

Počet videní: 1537


 

SIEA otvorila registráciu zariadení pre pokračovanie projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte Zelená domácnostiam II. Registrácia je otvorená od 12.11. ...viac...

Počet videní: 1390


 

Predpokladaný plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Revúcej na rok 2019

17.01.2019
07.03.2019
02.05.2019
27.06.2019
05.09.2019
31.10.2019
12.12.2019
viac...

Počet videní: 1515


 

Súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek obyvateľov - chovateľov

Počet videní: 1398


 

Informačný deň k plánovanej výzve MSP - Interreg SK-HU

Počet videní: 1305


 

Seminár Marketingové nástroje pre úspešné podnikanie

5316.jpg

Potrebujete naštartovať svoje podnikanie, alebo zvýšiť obrat a povedomie o vašej značke? Na posunutie svojho biznisu vpred však musíte nájsť správny marketingový nástroj! Nepodceňujte marketingovú str ...viac...

Počet videní: 1608


 

Vážený podnikateľ,

pozývame Vás do 5 slovenských miest na sériu seminárov organizovanú Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorej budú predstavené pod ...viac...

Počet videní: 1720


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície Petícia za bezodkladnú realizáciu výstavby miestnej komunikácie na Ul. Sv. Quirina v Revúcej.

Počet videní: 1752


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN zóny

Počet videní: 1640


 

Ponuka brigády priamo v Hypermarkete Tesco Revúca

Ponuka brigády priamo v Hypermarkete Tesco Revúca

Počet videní: 2282


 

Sobášne dni na rok 2019

 
12.01.2019, 26.01.2019, 09.02.2019, 23.02.2019, 09.03.2019, 23.03.2019, 06.04.2019, 04.05.2019, 18.05.2019, 01.06.2019, 15.06.2019, 29.06.2019, 13.07.2019, 27.07.2019, 10.08.2019, 24.08.2019, ...viac...

Počet videní: 1719


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 2018

Počet videní: 2462


 

VZDELÁVAJTE SA!

reklama všetko.jpg

Do Revúcej prichádza nová vzdelávacia inštitúcia. OK ENGLISH úspešne pôsobí v Rimavskej Sobote i v Tornali. Vzdelávame deti i dospelých vo veku 0-100 rokov v oblasti cudzích jazykov, slovenského jazyk ...viac...

Počet videní: 1724


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27.08.2018, 9:00 hod.

Počet videní: 1683


 

APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL 863 dopravných nehôd 13 usmrtených osôb 94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených

Počet videní: 1694


 

Oznámenie o začatí konania o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu a nádvorie - verejná vyhláška

Zverejnené 6.7.2018               
viac...

Počet videní: 2026


 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Počet videní: 2058


 

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš

zosliapavanie_FINAL_logo3.jpg

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj b ...viac...

Počet videní: 2283


 

Mestský úrad v Revúcej – oddelenie životného prostredia a verejného poriadku oznamuje

Mestský úrad v Revúcej – oddelenie životného prostredia a verejného poriadku oznamuje obyvateľom mesta Revúca a m. č. Revúčka, že dňom 29.03. 2018 bol je stránke zverejnený dokument Záverečné stanovis ...viac...

Počet videní: 3418


 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Počet videní: 2636


 

Odporúčané predbežné opatrenia, pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zab ...viac...

Počet videní: 2732


 

Oznam

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez poze ...viac...

Počet videní: 3010


 

OZNAM

DOTÁCIA NA AKTIVITY V OBLASTI ŠPORTU PRE ŠPORTOVÉ KLUBY - 2018
viac...

Počet videní: 2656


 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú  pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza ...viac...

Počet videní: 3323


 

OZNÁMENIE o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 25.9.2017                         
viac...

Počet videní: 3071


 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Počet videní: 3050


 

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

sedadlá z divadelnej sály

Mestské kultúrne stredisko Revúca ponúka na odpredaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok:
sedadlá z divadelnej sály
307 kusov sklopných sedadiel s čalúneným podsedákom a chrbtovou opierkou< ...viac...

Počet videní: 4250


 

Oznamujeme Vám, že od 11.12.2016 sú v platnosti nové cestovné poriadky pravidelných autobusových liniek.

Informácie o zmenách sa dozviete na www.sadlc.sk  v jednotlivých odkazoch. Vyhľadanie Vášho spojenia môžete nájsť aj na stránke www.cp.sk  .
viac...

Počet videní: 4619


 

Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Počet videní: 4729


 

920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb, 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených, (usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa ...viac...

Počet videní: 4385


 

Petícia na vykonanie výpočtov podľa technických noriem - Odpoveď

Zverejnené 3.8.2016                   
viac...

Počet videní: 4223


 

Internetová tržnica Farmička.sk

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a do ...viac...

Počet videní: 4928


 

Oznam - predaj prebytkov úrody cez internet

Vážení občania.
Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto ...viac...

Počet videní: 5319


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Zverejnené 19.4.2016                       
viac...

Počet videní: 4001


 

Výzva na voľby členov do rady materských, zakladaných škol, centra voľného času a základnej umeleckej školy v meste Revúca

Počet videní: 4191


 

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých obča ...viac...

Počet videní: 4226


 

Výzva na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Počet videní: 4066


 

SARIO – investičná pomoc na Slovensku

Počet videní: 4113


 

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Revúca

Počet videní: 4111


 

Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí

Počet videní: 3797


 

Možnosti podpory prostredníctvom Stratégie miestneho rozvoja 2014 - 2020

Počet videní: 4033


 

Oznámenie o začatí stavebných prac administratívnym nariadením stavebného dozora stavby dna 8.4.2015

Počet videní: 4608


 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Počet videní: 3910


 

Žiadosť o zabezpečenie autobusového spojenia z Banskej Bystrice do Revúcej a späť - odpoveď

cp

Dňa 2. 1. 2015 obdržal Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Vašu žiadosť o zabezpečenie autobusového spojenia na trase Banská Bystrica – Revúca a späť z dôvodu t.č. chýbajúcich autobusových spoj ...viac...

Počet videní: 4899


 

Rozhodnutie strategického dokumentu ÚP VÚC BBK ZaD 2014

Rozhodnutie je taktiež zverejnené na nasledovnej webovej stránke:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-velkeho-uzemneho-celku-banskobystricky-kraj-zmeny-doplnky--1
viac...

Počet videní: 4184


 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Odkaz pre PRIMÁTORA

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka