Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihriskuVytlačiť
 

 V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ich účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Preto sa pedagógovia našej školy rozhodli cez prázdniny vybudovať vlastné dopravné ihrisko. Vytvorenie ihriska priamo v areáli školy umožní žiakom prakticky si osvojiť zručnosti, vedomosti a návyky. Teóriu získanú v ,,laviciach“ si môžu deti precvičiť a overiť v praxi – v konkrétnych dopravných situáciách. 

V piatok, 7.9.2018, sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Deň dopravnej výchovy. Žiakov sme rozdelili do 4 skupín podľa ročníkov. V jednej spoznávali  dopravné značky, riešili dopravné situácie. V druhej sa venovali histórii bicykla, naučili sa pomenovať hlavné časti bicykla ako aj jeho povinnú výbavu. Tretia skupina bola zameraná na záchranné zložky. Zopakovali si tiesňové čísla, oboznámili sa s prácou polície, hasičov a záchranárov. Najzaujímavejším stanovišťom pre všetkých žiakov  bolo dopravné ihrisko. Všetci si chceli vyskúšať jazdu zručnosti na bicykloch a kolobežkách. Precvičili si osvojené vedomosti, ktoré získali v triedach. Na všetkých stanovištiach mali pripravené množstvo aktivít ako prezentácie, pesničky, interaktívne hry, súťaže vedomostné aj športové, puzzle, pexesá atď.  

Naše pozvanie prijal aj  prezident Ústredného automotoklubu Slovenská republika, Dr. Juraj Smrečan. Dopravné ihrisko a  podujatie venované dopravnej tematike sa mu veľmi páčilo. Pochválil všetky deti, zaželal im mnoho kilometrov bez nehody a obdaroval ich reflexnými páskami a príveskami. Dúfame, že tento deň mal pre žiakov zmysel a veríme, že naši žiaci sa budú správať na cestách a chodníkoch zodpovedne.

Mgr. A. Sabolová, Mgr. I. Beľáková

g.jpg


 
 
English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka