Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Pôžičky pre mladomanželov zo ŠFRB – základné informácie

Pôžičky pre mladomanželov zo ŠFRB – základné informácieVytlačiť
 

Štátny fond rozvoja bývania začne od 1.7.2019 poskytovať pre žiadateľov – fyzické osoby mladomanželské pôžičky. Tlačivá žiadosti, prílohy k žiadosti, potvrdenia o príjme a prehľad jednotlivých účelov podpory  sú zverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk.

 

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

 

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

 • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome bez obmedzenia veku bytu
 • Kúpa bytu v rodinnom dome, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie
 • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.

 

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

 • na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

 

Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?

 • Maximálny príjem:Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
 • Minimálny príjem:Priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
 • Životné minimum platné do 30.6.2019):   pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 348,13 €.        (od 1.7.2019 bude aktualizované):

 

Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

 

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?        Priložená tabuľka

 

a) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie

 

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

b) Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome.

 

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

c) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie

 

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

d) Stavebná úprava bytu

 

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

 

Aký je termín podania žiadosti?

1.7. – 31.10. 2019

1.4. – 31.10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.

 

Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.  Pre okres Revúca sa žiadosti budú podávať  na Mestskom úrade v Revúcej, oddelenie služieb obyvateľstvu, Námestie slobody 13/17, č.dv. 22, zodpovedný pracovník Mária Olejníková, č. tel. 058 2851541, 0948 874113, e-mail: olejnikova@revuca.sk.

Po overení pracovník MÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

 

Mária Olejníková, MsÚ Revúca


 

Počet videní: 1069


 

MESTSKÁ POLÍCIA

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka