Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Mesto Revúca

Šport na dosah Vytlačiť
 

Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia.

Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne znevýhodnení.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

 • športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením
 • mimovládne organizácie
 • školy a školské zariadenia

Aké projekty podporíme 

 • organizovanie športových turnajov pre deti a mládež so znevýhodnením
 • podpora tréningového procesu a individuálnej prípravy mladých športovcov so znevýhodnením
 • športové podujatia s účasťou detí a mladých ľudí so znevýhodnením podporujúce integráciu
 • účasť na súťažiach a turnajoch domácich a medzinárodných

Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovú sumu 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať podporu do výšky 2 500 EUR.

Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a realizáciou projektov zameraných na rozvoj športových aktivít cieľovej skupiny a na podporu:

 • registračné poplatky (súťaže)
 • poplatky za tréningy/členské
 • cestovné náklady - presuny na turnaje/súťaže
 • športové vybavenie (dresy, náčinie, pomôcky a pod.)
 • náklady spojené so zabezpečením asistencie telesne postihnutým/koučing
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

Časový harmonogram programu a aktivít:

3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

20. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov

20. 5. – 24. 5. 2019 – uzatváranie zmlúv

24. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov

Bližšie info nájdete TU


 
 

Elektronická úradná tabuľaVšetky

Pozvánka na akcie konané v meste a okolíVšetky

Prehľad projektov Mesta Revúca

Dávame do pozornosti

www.prevenciasikanovania.sk - Šikanovanie a agresia sa prejavujú v rôznych situáciách a prostrediach, napr. vo väzniciach, v destkých domovoch, či pred zrušením povinnej vojenskej služby  aj v armáde, či u dospelých na pracovisku, a teda aj mimo školy a výučby.

www.zodpovedne.sk - Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).

www.setrimeenergiu.sk - Chcete vedieť, koľko energie môžete vo svojej domácnosti alebo v rámci vášho podnikania ušetriť? Ktoré spotrebiče sú najúspornejšie a aké sú náklady na ich prevádzku? Poradíme vám, v ktorých oblastiach môžete práve vy znižovať náklady na elektrinu a akým spôsobom ju využívať efektívnejšie.


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka